Sunteți pe pagina 1din 9

INTRODUCERE ÎN STIINTA ECONOMICA

1. Cum se clasifica nevoile din punctul de vedere al rolului lor în existenta


oamenilor?
nevoi primare si nevoi complexe, elevate;
2. Care sunt caracteristicile nevoilor?
dinamice;
3. Cum se caracterizeaza economia sociala de piata întâlnita în tarile nordice si
în mai multe tari ale Europei Occidentale?
statul se implica si este responsabil nu numai în promovarea unei politici monetare si
fiscale corespunzatoare care sa stimuleze cresterea economica dar si în realizarea unei
infrastructuri eficiente;
4. Ce se întelege prin atomicitate? :
situatia în care pe piata exista agenti economici cu puteri sensibil egale, cum este cazul
întreprinderilor mici si mijlocii;
5. Cine a formulat teoria trinitara a factorilor de productie si legea debuseelor?
J.B. Say;
6. Ce cuprinde populatia activa?
cuprinde populatia ocupata în diferite activitati profesionale, elevii, studentii, tinerii care
satisfac stagiul militar, precum si persoanele în curs de schimbare a locurilor de munca;
7. Ce este piata de tip monopson?
este opusul celei monopoliste caracterizându-se prin existenta unui singur cumparator
(pentru o materie prima oarecare), într-o zona economica si a numerosi vânzatori ai
bunului fabricat, la scara tarii;
8. Ce va rezulta daca din produsul global se scade consumul intermadiar?
produsul global brut (PGB);
9. Care sunt consecintele negative ale somajului pe plan national?
somajul determina si influenteaza dinamica marimii PIB;
10. Ce presupune uniunea economica completa, ca stadiu ultim al integrarii
economice?
o completa unificare a economiilor implicate si o politica comuna în cele mai importante
domenii;
11. Ce presupune caracterul dinamic al nevoilor?
aceeasi nevoie este satisfacuta astazi, cu alte mijloace, cu alte instrumente;
12. În ce tara, economia de piata directionata de consum, este considerata
model?
SUA.
13. Cum se clasifica pietele dupa gradul de diversificare al bunului
tranzactionat?
piata omogena;
14. Cum se casifica piata din punct de vedere al extinderii teritoriale?
piata mondiala;
15. Care sunt factorii de productie primari?
munca;
16. Care sunt factorii care influenteaza direct sau indirect marimea pretului
pamântului?
rata dobânzii bancare;
17. Care sunt factorii care conditioneaza piata interna a muncii?
cresterea productivitatii muncii;
18. Ce exprima deflatorul PNB ?
raportul dintre PNB nominal si PNB real;
19. În ce perioada istorica s-a manifestat inflatia banilor convertibili în aur?
în perioada trecerii de la feudalism la capitalism;
20. Care a fost prima organizatie economica regionala?
Comunitate Economica Europeana (CEE).
21. Prin ce se caracterizeaza resursele?
faptul ca sunt limitate, cel putin la potentialul pe care îl are planeta noastra;
22. Cum se determina coeficientul de elasticitate directa a cererii în raport cu
pretul bunului?
ca raport între variatia relativa a cererii unui bun si variatia pretului aceluiasi bun;
23. Ce reflecta costul implicit?
reflecta cheltuielile cu forta de munca proprie, care nu se înregistreaza sub forma
salariului ce revine ca parte a costurilor, chiria ce s-ar cuveni folosirii propriilor cladirii,
dobânda ce s-ar cuvenii folosirii capitalului propriu; acesta este considerat un venit
normal cuvenit;
24. Care sunt tipurile concurentei considerând piata ca fiind cadrul social –
economic în care se produc si se tranzactioneaza marfurile, deci ca o interdependenta
între productie si schimb?
concurenta de piata;
25. Care sunt factorii care influenteaza cererea de munca ?
costul marginal al muncii;
26. Cum se califica tipurile cresterii economice în raport cu ponderea factorilor
cantitativi sau calitativi la rezultatele obtinute?
tipul intermediar;
27. Ce se întelege prin deflatie?
scaderea continua a nivelului preturilor;
28. Care sunt tendintele generate de liberalizarea comertului international?
crearea de organisme comerciale regionale;
29. Cine influenteaza interesele economice ?
situatia economico-sociala a purtatorilor lor;
30. Care sunt marile modele ale economiei de piata dupa criteriul
mecanismului de stabilizare a echilibrului economic?
modelul keynesian;
31.Care sunt tipurile de piete în functie de obiectul tranzactiei sistemului
contemporan de piete?
piata la vedere;
32. Care sunt componentele cererii daca avem în vedere capacitatea bunurilor
si serviciilor de a se substitui?
cerere pentru bunuri complementare, adica pentru bunuri care nu pot fi consumate unul
fara celalalt;
33. Ce exprima variatia încasarii totale, antrenata de o variatie infinit de mica
a cantitatii vândute, exprimata ca spor de încasare pe unitatea suplimentara
(aditionala) de volum desfacere ?
încasarea marginala;
34. Care sunt rolurile pe care le îndeplineste concurenta în masura în care
aceasta este loiala, deschisa, reglementata, supravegheata si bazata pe preturi libere?
exercitarea concurentei împiedica întreprinderile sa detina pozitii de monopol si sa
câstige profituri de monopol;
35. Ce este salariul nominal brut?
reprezinta salariul nominal în care este inclus impozitul;
36. Când s-au înfiintat Fondul Monetar International (FMI) si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)?
1947;
37. Ce constituie obiectul economiei ca stiinta ?
modul stiintific de gândire si actiune, putere de anticipare si rationalitate, tinând cont de
confruntarea nevoilor nelimitate cu resursele limitate;
38. Ce înseamna analiza, ca metoda folosita în procesul cunoasterii stiintifice
economice ?
divizarea, descompunerea mentala, logica imaginara si/sau fizica a obiectului de studiu în
partile sale constitutive, examinarea fiecarei parti într-un tot unitar si dezvaluirea
trasaturilor comune cu celelalte parti ale întregului;
39. Ce exprima legea cererii ?
cerere si pret, în cadrul careia cererea evolueaza în sens invers fata de pret;
40. Care sunt componentele capitalului tehnic, folosit în activitatea economica
?
capitalul fix;
41. Ce determina uzura morala?
este determinata de progresul tehnic, care favorizeaza folosirea unor masini si utilaje noi
cu performante superioare celor aflate în functiune, sau reduce pretul la care poate fi
cumparat un echipament echivalent;
42. Care sunt caracteristicile pietei cu concurenta perfecta?
transparenta perfecta a pietelor;
43. Care sunt motivatiile cererii agregate de moneda?
motivul profitului;
44. Care au fost tipurile si modelele de crestere economica care s-au evidentiat
în perioada postbelica?
modele neokeynesiste;
45. Cum se delimiteaza consumul în functie de obiectul sau?
consumul de bunuri de folosinta îndelungata;
46. Ce se întelege prin inflatia târâtoare?
rata de crestere anuala a preturilor este cuprinsa între 10 – 12 %;
47. Care era regula de baza a Acordului General pentru Tarife si Comert
(GATT):
productia, circulatia, distributia, consumul;
48. Care sunt componentele sau actele fundamentale ale structurii activitatii
economice ?
Pentru solutionarea întrebarii va fi consultat manualul Introducere în stiinte
economice, autori: Gheorghe Bica, Elena Bica, Editura SITECH, Craiova 2005,
Capitolul I – Economia si stiinta economica. Metoda în stiinta econmica, pag 11 – 29
49. Care sunt principalele sisteme economice care s-au conturat de-a lungul
timpului?
economia de schimb, economia de piata, concurentiala, economia naturala, economia
centralizata sau de comanda si economia mixta;
50. Ce presupune economia naturala:
satisfacerea necesitatilor de consum ale comunitatilor se facea prin consum din productia
proprie, pe baza de autoconsum, fara a se apela la schimb.
51.Cum se clasifica ofertele în functie de caracteristicile bunurilor oferite ?
oferta mixta;
52. Cum se calculeaza coeficientul uzurii capitalului fix ?
ca raport între uzura capitalului fix si stocul de capital fix (folosind preturile initiale de
achizitie);
53. Care sunt instrumentele de natura economica ce ajuta la realizarea
obiectivelor concurentei?
puterea economica a fiecarui participant;
54. Care sunt caile prin care se realizeaza oferta de moneda a bancii de
emisiune ?
prin creditarea bancilor comerciale si institutiilor de credit specializate;
55. Care sunt cauzele obiective si subiective ale somajului?
criza economica;
56. Ce reflecta Legea lui Okun:
reflecta legatura dintre rata de crestere economica si rata somajului, subliniind ca rata
somajului scade atunci când cresterea economica depaseste valoarea de 2,5% a ratei
tendintei;
57. Cum este sistemul stiintelor economice ?
dinamic si deschis;
58. Ce reprezinta nevoile umane din punct de vedere economic?
cerinte materiale si spirituale;
59. În ce situatie apare oferta mixta ?
daca bunurile oferite satisfac aceiasi cerere si pot fi satisfacute;
60. Ce exprima raportul dintre uzura capitalului fix si capitalul fix ?
coeficientul uzurii capitalului;
61. De ce depinde cota de amortizare ?
cheltuielile cu procurarea capitalului;
62. Care sunt tipurile de concurenta considerând piata ca o interdependenta
între productie si schimb?
concurenta de piata;
63. Care sunt obiectivele principale ale politicii monetare ?
mentinerea unui anumit nivel al ratei dobânzii;
64. Ce se regaseste în cadrul politicilor anticiclice bazate pe oferta?
efectuarea unor reforme structurale orientate spre extinderea concurentei si a preturilor
libere prin eliminarea centrelor de forta economica (oligopoluri, centrale, sindicate);
65. Care sunt indicatorii sintetici ce se calculeaza în sistemul productiei
materiale pe baza informatiilor furnizate de principalele balante economice?
venitul national
66. Ce este somajul tranzitoriu sau frictional?
este specific acelor economii în care forta de munca manifesta o mare înclinatie spre
schimbarea locului de munca în vederea ameliorarii conditiilor de viata;
67. Din ce an a început sa functioneze Organizatia Mondiala a Comertului
(OMC)?
1995.
68. Care sunt criteriile de clasificare a nevoilor umane ?
tinând seama de caracterul tridimensional al nevoilor;
69. Când detine avantaj absolut un producator ?
creeaza o cantitate data de bunuri cu mai putine resurse, în raport cu oricare alt
producator;
70. Ce implica pluralismul formelor de proprietate, caracteristic tarilor cu
economie de piata?
si existenta proprietatii publice, ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale;

71. Ce exprima Legea ofertei ?


oferta si pret, în cadrul careia oferta evolueaza în acelasi sens cu pretul;
72. Ce exprima complementaritatea factorilor de productie?
faptul ca la o productie data, o anumita cantitate dintr-un factor de productie se asociaza
doar cu o anumita cantitate determinata din ceilalti factori de productie;
73. Care sunt masurile promovate de stat pentru ca efectele concurentei sa fie
predominant benefice ?
masuri de elaborare a regulilor jocului, a normelor de drept, pe baza carora se desfasoara
activitatea economica, în genere si concurenta;
74.Ce este monopolul prin alianta?
poate sa apara atunci când oferta unui bun este realizata de câteva întreprinderi mari, ce
încheie conventii privind productia, pe care au obligatia sa o creeze fiecare în parte
(cotele de productie), pretul de vânzare este unic si pietele pe care întreprinderile au
dreptul sa furnizeze marfa;
75. Care sunt factorii care influenteaza rata dobânzii ?
durata creditului;
76. Ce exprima venitul national ca indicator sintetic ?
exprima valoarea nou creata în sfera productiei materiale si a serviciilor economice, în
decurs de un an;
77. Care sunt formele de somaj în cadrul procesului de pierdere a locurilor de
munca de catre o parte a populatiei ocupate?
somaj structural;
78. În ce conditii apare somajul intermitent?
apare ca rezultat al practicarii contractelor de angajare pe durate scurte din cauza
incertitudinii afacerilor;
79. Care este organul responsabil al Organizatiei Mondiale a Comertului
(OMC) înditruit sa ia decizii?
Conferinta Ministeriala;
80. Ce reprezinta trebuintele în sensul cel mai general ?
cerinte obiective ale vietii umane, ale existentei si dezvoltarii purtatorilor lor – indivizii,
gruparile sociale, statele, natiunile, societatea în ansamblul ei;
81. În sensul în care resursele naturale sunt abordate în dinamica lor unde duce
progresul tehnico stiintific?
largirea limitelor geografice ale cunoasterii si exploatarii resurselor naturale;
82. Ce este monopolul bilateral?
este structura de piata caracterizata prin unicitate, atât din partea cererii cât si a ofertei;
83. Ce exprima productivitatea marginala ?
sporul de productie care se obtine prin utilizarea unei unitati suplimentare dintr-un factor
de productie, ceilalti ramânând constanti.
84. Ce este cartelul?
desemneaza o întelegere între producatorii care îsi pastreaza independenta de productie si
de vânzare a produsului, dar se înteleg între ei asupra nivelului pretului, a cotelor de
productie si la împartirea pietei.
85. De câte feluri pot fi obligatiunile dupa forma de emisiune?
dematerializate;
86. Ce este slumpflatia?
starea economica cu consecinte deosebit de grave datorita scaderii accentuate a
productiei, manifestarii inflatiei ce genereaza multiple dezechilibre, dar care creeaza
numeroase dificultati si în planul elaborarii politicilor economice;
87. Care sunt noile concepte de crestere economica formulate în ultima parte a
secolului trecut?
cresterea economica zero;
88. Care au fost elementele definitorii ale inflatiei monetar – banesti ?
continutul real al monedei metalice a fost mai mic decât continutul nominal, deci s-a
separat continutul nominal de cel real al monedei;
89. Cum pot fi definite interesele economice în sensul cel mai general ?
forma de manifestare a purtatorilor lor;
90.În conditiile carei proprietati se realizeaza cea mai larga autonomie a
agentilor economici?
private;
91. În cadrul carei piete poate fi inclusa piata monetara ?
piata factorilor de productie;
92. Care sunt cele doua tipuri de acorduri în cadrul carora oligopolurile
concertate cunosc grade diferite de concentrare a activitatii si obiectivelor ?
explicite, exprese;
93. În ce consta concurenta loiala ?
folosirea nediscriminatorie, de catre toti agentii economici agregati în comparatie, a
instrumentelor economice, legale si morale;
94. Care sunt tipurile de piata a muncii în functie de locul unde se desfasoara
relatiile de vânzare – cumparare?
piata nationala;
95. Ce se întelege prin tipul extensiv de crestere economica?
utilizarea unui volum însemnat de investitii, resurse naturale si umane , fara ca acest
consum sa fie însotit de o eficienta adecvata.
96. Care sunt situatiile în care fenomenul inflationist poate fi pus în evidenta si
prin dezechilibrul dintre masa monetara si produsul intern brut (PIB) a carui
circulatie si realizare trebuie sa se efectueze prin intermediul monedei?
scaderea PIB fara o scadere corespunzatoare a masei monetare sau în conditiile scaderii
mai lente a acesteia;
97. Care sunt cei doi poli ai economiei mondiale?
zona de Comert Liber Nord American (NAFTA);
98. Cum pot fi grupate interesele economice sub aspectul duratei manifestarii
lor în timp?
trecute, prezente si viitoare;
99. Care sunt sistemele economice de organizare si functionare a economiei de
schimb pornind de la modul concret în care sunt fundamentate si adoptate deciziile în
economia contemporana?
sistemul economiei de piata si sistemul economiei de comanda (centralizate).

100. Ce reprezinta piata de monopol ?


reprezinta acea structura de piata în care oferta este controlata de catre un singur agent
economic, iar cererea este atomicizata (exista un mare numar de solicitanti);
101. Ce tip de piata avem în situatia în care pe piata ne confruntam cu o
simetrie între numarul mic de vânzatori si numarul mic de cumparatori ?
oligopol bilateral.
102. Care din urmatorii factori de productie sunt considerati neofactori de
productie?
progresul tehnic;
103. Care sunt functiile specifice îndeplinite de piata muncii, cuprinsa în
ansamblul pietei nationale?
prin propriile mecanisme, asigura protectie economica si sociala somerilor, pe o perioada
delimitata;
104. Care sunt ratele cresterii economice enuntate de modelul Harrod –
Domar?
rata garantata;
105. Care sunt formele de inflatie cunoscute în functie de natura cauzelor?
inflatie prin costuri;
106. Ce reprezinta categoria economica de integrare economica într-o
acceptiune statica?
reprezinta o stare de fapt în care componentele nationale ale unei economii compozite nu
mai sunt semnificativ separate prin frontiere economice;
107. Ce presupune abordarea conceptuala a notiunii de integrare economica ?
diviziunea muncii, specializarea intra si internationala, libertatea si mobilitatea circulatiei
bunurilor, serviciilor sau factorilor de productie;
108. Care sunt metodele sau procedeele stiintifice folosite de economia politica
în procesul cunoasterii ?
analiza si sinteza;
109. În ce tara este întâlnita economia sociala de piata ?
în special în Germania;
110. Ce include oligopsonul?
situatia de piata a unui bun care cuprinde un numar mic de solicitanti (cumparatori) ce se
confrunta cu un numar mare de ofertanti (vânzatori) ai bunului respectiv.
111. Cine determina caracterul si mobilitatea capitalului ?
sistemul amortizarii practicat în economie si destinat acesteia;
112. Care sunt consecintele negative ale concurentei la nivelul
întreprinderilor ?
reducerea costurilor întreprinderilor prin micsorarea salariilor si a unor cheltuieli necesare
protejarii întreprinderii;
113. Care sunt formele folosind criteriul “instrumentele economice utilizate
pentru a influenta piata bunului”?
reducerea costurilor întreprinderilor prin micsorarea salariilor si a unor cheltuieli necesare
protejarii întreprinderii;
114. În ce consta teoria dualista despre substanta salariului?
productivitatea muncii;
115. Care sunt caracteristicile esentiale ale inflatiei puse în evidenta de
hiperinflatie?
cresterea cantitatii de moneda emisa;
116. Ce reprezinta somajul în termenii pietei muncii?
excedentul ofertei fata de cererea de munca;
117. Care sunt stadiile integrarii economice?
Uniunea economica completa;
118. Care sunt sensurile în care trebuie întelese resursele economice?
ca dinamice si nelimitate;
119. Carei tari îi este specifica economia de piata ghidata administrativ ?
Japoniei;
120. Ce reflecta oferta perfect inelastica sau perfect rigida ?
situatia în care, la orice variatie a pretului, oferta nu se manifesta;
121. Cu ce oferta avem de-a face atunci când pe piata apare situatia în care la
un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzând spre infinit, iar
variatia pretului este zero?
oferta perfect elastica;
122. Prin ce contribuie concurenta la realizarea progresului în general, a
progresului tehnico economic în special ?
reducerea costurilor unitare ale produselor;
123. Ce este salariul real?
depinde de marimea salariului nominal si de nivelul preturilor bunurilor economice;
124. Ce presupune salarizarea în regie?
presupune remunerarea salariatilor în functie de timpul lucrat, stipulat în contractul de
munca;
125. Care sunt optiunile esentiale care stau la baza indicelui dezvoltarii umane
(IDU)?
longevitatea;
126. Ce presupune uniunea economica ca stadiu al procesului de integrare
economica?
o piata comuna unica;
127. Ce presupune zona de liber schimb, ca prim stadiu al procesului de
integrare economica?
înlaturarea obstacolelor comerciale sub forma taxelor vamale si a restrictiilor cantitative
din calea importurilor din statele membre;
128. Care este ultimul stadiu al miscarii bunurilor economice ?
consumul;
129. Ce presupune atomicitatea agentilor economici ?
implica o multitudine de vânzatori si cumparatori având putere economica mica în raport
de capacitatea totala de productie a ramurii, unuia dintre producatori, prin puterea lor
economica, având posibilitatea sa influenteze pretul;
130. La ce se refera operatiunile active efectuate de banci ?
initierea si organizarea de societati comerciale pe actiuni;
131. Care sunt efectele emigrarii asupra pietei muncii din România?
determina scaderea ofertei de munca;
132. Ce desemneaza categoria economica de integrare economica într-o
acceptiune dinamica?
desemneaza eliminarea treptata a frontierelor economice dintre statele participante;
133. Ce reprezinta dreptul de posesiune, ca atribut al proprietatii?
dreptul de a dispune de bunurile economice;
134. Ce sunt bunurile inferioare ?
al caror consum scade în valoare absoluta la o crestere a venitului;
135. Cum se exprima productivitatea medie a capitalului?
se exprima ca raport între productia obtinuta si capitalul utilizat;
136. Care sunt factorii de care depinde marimea rezervei bancilor?
rata scontului;
137. De câte feluri pot fi actiunile dupa marimea si modul de stabilire a
dividendului ?
privilegiate;
138. Ce reprezinta ecodezvoltarea ?
cresterea economica în strânsa corelatie si interconditionare cu legile mediului ambiant,
ale echilibrului ecologic;
139. Care sunt genurile de somaj identificate în cadrul procesului de pierdere a
locurilor de munca de catre o parte a populatiei ocupate?
somajul intermitent, prin practicarea contractelor de angajare pe durate scurte din cauza
incertitudinii afacerii;
140. Ce presupune uniunea vamala, al doilea stadiu al integrarii economice?
elaborarea si punerea în aplicare a unui tarif vamal comun fata de terti, care se aplica
concomitent cu solicitarea certificatelor de origine de la granitele interne care se mai
pastreaza;
141. Ce presupune al patrulea stadiu de integrare economica, respectiv uniunea
monetara?
un grad deosebit de ridicat de integrare a politicilor bugetare si a celor macroeconomice