Sunteți pe pagina 1din 2

20 Mecanismul propagrii undelor n medii elastice-procesul de propagare in spatiu a oricaror variatii ale starii materiei sub forma de substanta

sau de cimp dar fara transport de substanta care se propaga in medii elastice. Unde longitudinale - Daca oscilatiile particulelor mediului au loc de-a lungul directiei de propagare. i transversale daca aceste oscilatii se produc in directii perpendiculare pe cea de propagare. Obinerea ecuaiei undei plane progresive- in conformitate cu pt unda plana care se

propaga in sensul axei Ox avem: Unda sferic-unda a carei suprafata de unda este o sfera. Lungimea de und-distanta la care se propaga unda plana sinusoidala in intervalul de timp egal cu o perioada .Ea reprezinta distanta minima dintre 2 suprafete de unda, ale caror puncte ascileaza in concordanta de faza,adica defazajul oscilatiilor este egal cu 2 =vT. Numrul de und-numarul de lungimi de unda care contin pe un segment cu lungimea egala cu (2)m. K=2/ Vectorul de und-vect egal in modul cu numarul de unda si orientat in sensul propagarii. Ecuaia de und. Viteza de faz a undei-viteza de deplasare in mediul elastic a frontului de unda,caruia ii corespunde o valoare fixa a fazei este egala cu viteza de propagare a undei. Dispersia undelor- fenomenul dependentei vitezei de faza a unei elastice de frecventa sau pulsatia sa. -----------------------------------------------------------21 Fluxul de energie-raportul dintre energia dE transportata printr-o unitate de suprafata intr-un interval mic de timp si valoarea acestui interval dt. Vectorul densitii fluxului de energie(vectorul Poynting). Intensitatea undei-marimea fizica egala cu modulul valorii medii a vectorului UmovPoynting Pachet de unde-totalitatea undelor sinusoidale din care este compusa o unda nesinusoidala. Viteza de grup-viteza care caracterizeaza propagarea pachetului de unde in intregime. ----------------------------------------------------------------22 Interferena undelor-fenomenul superpozitiei undelor coerente in rezultatul caruia are loc o amplificare reciproca stabila in timp in unele puncte ale mediului si o reducere reciproca in altele. Condiiilor minimelor i maximelor de interferen- a undelor coerente exprimate prin diferenta de faza au aspectul (1)unde m=0,1,2,.... este un nr intreg care reprezinta numarul de ordine al max.. si al min..Substituind in (1) si inlocuind K prin

23 Interferena luminii n pelicule subiri- fenom de interf a luminii apare la reflexia si refractia partiala a razelor de lumina incidente de pelicule subtiri transparente, cind are loc divizarea amplitudinii acestora,in urma reflexiei,pe ambele suprafete ale peliculei se formeaza unde provenite de la aceeasi sursa adica coerente,care interfereaza.Acest fenomen poate fi observat la baloanele de sapun sau la petele de petrol aflate la suprafata apei pe strazi.Acestea reprezinta niste inele ce contin culorile spectrului, numite inelele lui Heidinger Obinerea condiiilor de maxim i minim la interferena luminii reflectate i trectoare prin pelicul. 24Interferena mai multor unde- este evident ca foloseste acelasi dispozitive studiate la fenomenul de interf a 2 unde.Si reprezinta fenom de suprapunere a m multe unde care se intilnesc intrun punct in spatiu de exemplu in reteaua de difractie care este compusa din mai multe fante. Obinerea expresiilor pentru amplitudinea(Eo) i intensitatea(Io) undei rezultante prin metoda

Principiul Huygens-Fresnel- orice punct al mediului pina la care ajunge unda luminoasa devine sursa de unde sferice secundare coerente,care mai apoi interfereaza iar rezultatul interferentei reprezinta noua unda. Metoda zonelor Fresnel-

S-sursa; M-punct oarecare.Esenta metodei zonelor Fresnel este de a diviza suprafata de unda in zone inelare astfel ca distantele de la marginile zonelor invecinate pina la punctul M sa se deosebeasca cu /2:

Aplicarea metodei zonelor Fresnel pentru demonstrarea legii propagrii rectilinii a luminiiamplitudinea se miscsoreaza spre punctul de observare M.Deaoarece nr de zone de pe frontul de unda este foarte mare 10la a(6) atunci amplit undei lumin rezultante in punctul de observ M poate arata de oarece toate parantezele sunt = 0 iar amplit oscilatiei provocate de ultima zona este neglijabila obtinem rezulta ca propagarea luminii intrun mediu omogen de lungul dreptei SM(sursa,pnct observ)are loc rectiliniu. Obinerea expresiei pentru raza unei zone

diagramelor vectoriale.

din

tr. Pt

amplit oscil undei reultante avem (1)unde substitund(2)in(1)obtinem (2) (3)

si Condiiile de obinere a maximelor principale de interferen. Din (3) se observa ca amplit undei rezultante tinde catre val max cind rezulta atunci ca

arbitrare Fresnelnotam aria cu Sm,iar seg sferic delimitat de zona m-1cu Sm-1. aria segm sferic se exprima prin inaltime h(m) care se determina din din triunghiurile drept SFO si MFO rezulta lui nd in considerare ca raza zonei cu

(cond max). Interferometrele-sunt dispozitive interfereniale cu ajutorul crora se pot msura cu mare sensibilitate i precizie distane foarte mari sau foarte mici,lungimile de unda, unghiuri,inbunatatirea unstrumentelor optice, indici de refracie,in aparate de masurat cu precizie inalta.

nr m Difracia Fresnel pe un orificiu circular i pe un

disc mic-1) daca pe frontul de unda deschis de orificiu se cuprinde un nr impar de zone Fresnel,atunci in centru tabloului de difractie se formeaza un max de interferenta iar daca numarul de zone este impar un minim de interferente. .B)

2/ ele eau forma aceste conditi devin mai simple daca 1=2.In

acest caz daca diferenta geom de drum constitue un nr par de semilungimi de unda atunci in punctul dat se obtine max de interferenta iar daca aceasta diferenta constitue un nr impar de semilung de unda-min de interf.

25.

26 Difracia Fraunhofer printr-o fant- la trecerea luminii prin fanta se produce fenom de difractie si razele de lumina isi peird proprietatea de a fi

paralele propagindu-se sub diferite unghiuri fata de directia initiala.Undele care se formeaza dupa trecerea luminii prin fanta sau orificiu sunt numite unde difractate. Reeaua de difracie-dispozitiv prin intermediu caruia intensitatea luminoasa a franjei obtinute de la o fanta este amplificata de actiunea celorlalte. Obinerea condiiilor de maxim i minim de difracie n ambele cazuri- numarul de zone Fresnel=asin//2.daca numarul de zone este impar atunci din fm se obtine c. max de dif asin=(2m+1)/2 iar daca nr de zone este par cond min de dif asin=2m/2. cazul2) din rezulta ca EEmax atunci cind sin(dsin/)0,adica cind se indeplineste conditia dsin=n unde n=0,1,2,...(conditia max principale).tot din fm rezulta ca E0 cind sin(asin/) 0 adica undele provenite de la diferite puncte ale fiecarei fante in rezultatul interferentei se suprima complet , astfel obtinem conditia minimelor principale asin=m ----------------------------------------------------------29. Radiaia termic-radiatia electromagnetica emisa de corpuri pe seama energiei lor interne si care depinde numai de temperatura acestor corpuri si de proprietatile lor optice. Densitatea spectral a radianei energetice- rv sau r,reprezinta energia emisa in unitatea de timp de pe unitatea de arie a corpului intrun interval infinit mic de frecvente dv sau lungimi de unda d: Coeficientul de absorbie-arata ce parte din fluxul de energie incidenta se absoarbe de catre

31. Ipoteza cuantic a lui Planck-1.energia atomului ascilator poate sa varieze numai discret adica numai cu marimi multiple unei portiuni elementare numita cuanta de energie . 2.la trecerea atomului-oscilator din starea cu energia n in starea cu energia (n-1) acesta emite o cuanta de energie astfel incit aceasta emisie a energiei electromagnetice nu se poate realiza in mod continuu ci numai in mod discret. Deducerea }subtituim formulei in lui Planck-{ obtinem

dV.Relaiile de nedeterminare ale lui Heisenbergconst redusa. lui Planck

Obinerea legilor radiaiei termice din formula lui Planck. Fm lui Pl permite deducerea leg rad term unde explicata substitutia a fost

.Tinind seama ca

,pt radiatia energ a corpului absol negru obtinem: . -----------------------------------------------------------32. Impulsul fotonului-se poate determina din relatia dintre impuls si energie daca k=2/ atunci

aceasta Corp absolut negru-corpul care absoarbe toata radiatia incidenta pe el la orice temp ,incidenta de frecventa ,polarizare si directia de propagare. Deducerea legii lui Kirchhoff n form dif i int-

fm dif: rap dintre dens spectrala si puter de absorbtie =cu dens spectral a radiatziei energetic a corp absolute negru r* care este o funct care depinde numai de frecv si T.

Efectul Compton. reprezint scderea energiei (i creterea lungimii de und) a unui foton de raze X sau gama, la interaciunea acestuia cu substana. Energia cinetic a electronului de recul.in urma efectului compton apare nu numai radiatia electromag imprastiata cu lung de unda marita ci si elecrtonul relativist de recul care dupa imprastierea radiatiei incidente capata un impuls pe si o energie cinetica Ec,care are forma: -----------------------------------------------------------33. Ipoteza lui Louis de Broglie. Un fascicul constituit din orice particule de substanta dupa trecerea prin 2 fante va crea un tablou de interferenta caracteristic experientei lui Young realizata cu fascicule luminoase . Formula lui de Broglie pentru particule clasice i relativiste = h/p Experienele care confirm ipoteza lui de Broglie. Teor au fost greu acceptate de comunitatea stiintifica insa experientele ulterioare au demonstrat insa corectitudinea acestor ipoteze:Efectul fotoelectric extern ,Efectul Compton,Difractia electronilor . -----------------------------------------------------------34. Funcia de und. Asociata unei particule sau unui sistem de particule este o f-tie difinita pe un domeniu si normalizata astfel incit : Interpretarea statistic a funciei de undConform acestei interpretri, ptratul modulului funciei de und Broglie caracterizeaz densitatea probabilitii de localizare n spaiu a particulei. Mai exact mrimea reprezint probabilitatea ca la momentul t particula s fie localizat undeva n elementul de volum

Emisivitatea: unde fm int: corpurile a caror coef de emisiv mai mare radiaza mai intens. Radiana energetic-este proport cu puterea a 4a a temp absolute. -----------------------------------------------------------30. Legea Stefan-Boltzmann. Radianta integrala a corpului absolut negru este proportionala cu T4: R = T4 Formula lui Wien. Legea deplasrii a lui Wien. Densitatea spectrala a radiantei energetice r* a radiatiei echilibrate a corpului absolut negru atinge valoarea max la o lung de unda =m invers proportionala cu temp absoluta T la care a fost atins echilibrul. Formula Rayleigh-Jeans.