Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Corelarea necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si exercitarea sarcinilor etc, se numeste: Motivare
2. Potrivit specialistului Mc Gregor, la baza deciziilor si comportarii managerilor exista doua abordari principale, formulate sub
forma cunoscutelor teorii: „X” si „Y”
3. Precizati ce rol al motivarii personalului consta in determinarea de facto a continutului si eficacitatii functiei de antrenare: Rolul
managerial
4. Rolul individual vizeaza puternica dependenta a fiecarui salariat din firma a: Satisfactiilor si insatisfactiilor
5. Unul din rolurile motivarii personalului, ce se refera la modul cum functioneaza firma este: Rolul organizational
6. Care rol se refera la conditionarea indirecta a performantelor economice ale tarii de motivarea ce predomina in fiecare firma:
Economic
7. Drept rol al motivarii se considera: Rolul organizational
8. Efectul sinergetic al precedentelor in planul elementelor psiho - sociologice ce caracterizeaza populatia unei tari reprezinta
rolul: Social
9. Ce este motivarea: Consta in corelarea necesitatilor si intereselor personalului in cadrul organizatiei cu realizarea
obiectivelor si exercitarea sarcinilor , competentelor si responsabilitatilor artibuite in cadrul organizatiei.
10. Denumiti principalele roluri ale motivarii: Organizational, managerial, individual, economic, social
11. Indicati principalele categorii motivationale: Individuale, organizationale, contextuale
12. Una din categoriile de teorii determinate de Pererz Lopez este: Teoriile mecanistice
13. Teoriile de continut pun accentul pe factorii specifici ce motiveaza salariatii ca: Indivizi
14. Mc Gregor pune la baza deciziilor si comportarii manageriale doua abordari formulate prin cunoscutele teorii: X si Y
15. Esenta teorii lui Maslow consta in: Ierarhizarea necesitatilor umane
16. Teoria lui Maslow face parte din categoria teoriilor de : Continut
17. Teoria lui Hertzberg divizeaza factorii motivationali in 2 categorii: Factori de igiena si motivationali
18. Modelul Porter-Lowler, sustine ca, sistemul primit este evaluat in raport cu: Cel planificat
19. Teoria „ motivatii impliniri” (Cleland) identifica trei tipuri de nevoi ce motiveaza oamenii: De reusita, de afacere, de putere.
20. Teoria „asteptarii”(Vroom)determina motivarea dupa urmatorul continut: Asteptare x actiuni x valenta
21. Teoria adevarului presupune ca oamenii apreciaza in mod subiectiv: Stimularea primita de ei cu cea primita de alti oameni.
22. Prin tip de motivare desemnam: Ansamblul de motivatii, delimitate de anumite criterii, folosite in mod repetat de
manageri intr-o optica specifica, care se bazeaza, constient sau inconstient, pe anumite ipoteze privind conditionarea
salariatilor si a organizatiei.
23. Denumiti categoriile principale de motivare: formal-economice, formal-moral-spirituale, formal-complexe, formale-
economice, informal-moral-spirituale
24. Indicati tipuri de motivare: Pozitiva, negativa, economica, moral- spirituala, cognitiva, afectiva, intrinseca, extrinseca
25. Denumiti tehnicile si procedurile motivationale: Tehnica feedbakului, extinderea postului, tehnica asculta si raspunde,
imbogatirea postului.
26. Ce se realizeaza prin extinderea postului: Cresterea varietatii sarcinilor circumscrise unui post prin efectuarea de
combinari de sarcini ce apartin unor posturi care realizeaza procese de munca inrudite si complementarea in cadrul
aceluiasi compartiment sau domeniu de activitate.
27. Ce implica in esenta sa tehnica asculta si raspunde: O ascultare activa de catre manageri a mesajelor transmise de
interlocutor, continuata de un feedbak clar si precis, astfel incit, sa se produca o comunicare eficace, subordonata
realizarii sarcinilor satabilite si obiectivelor previzionate.
28. Ce implica in esenta sa tehnica feedbakului: Reactioneaza prin aprecieri pozitive – lauda si negative- critica.
29. Ce desemnam prin putere in contextul managementului firmei: Capacitatea unui salariat sau proprietar de a influenta
derularea deciziilor actiunilor si comportamentelor altor componenti ai organizatiei, corespunzator conceptiei si
vointei sale.
30. Prin ce mijloace se realizeaza motivarea formal- economica: Salariu, prima, participare la profit, autoturism de serviciu,
locuinta de serviciu, penalizare la salariu, amenda.
31. Prin ce mijloace se realizeaza motivarea formal-moral-spirituala: titlul onorific, medalie, avertisment scris, mustrare
scrisa.
32. Expuneti rolul informarii in activitatea manageriala: Reprezinta un factor de reper al eficacitatii functiilor manageriale.
33. Definiti comunicatiile: un proces de transmitere a informatiilor, sub forma mesajelor simbolice, intre doua sau mai
multe persoane, unele cu statut de emitator, altele cu statut de receptor, prin intermediul unor canale specifice.
34. Delimitati componentele procesului de comunicare: Emitator, mesaj, canal, receptor.
35. Cum se clasifica comunicatiile dupa canalul de comunicare: Formale, informale
36. Cum se clasifica comunicatiile dupa directia vehicularii mesajului: Vertical descendente, vertical ascendente, orizontale,
oblice
37. Cum se clasifica comunicatiile dupa continut: Operatorii, optionale, generale, motivationale
38. Cum se clasifica comunicatiile dupa modul de teransmitere: Verbal, non-verbal
39. Redati esenta informatiei: Un ansamblu de date care aduc un spor de cunoastere privind direct sau indirect
intreprinderea respectiva, ce ii furnizeaza elemente noi, utilizate in realizarea sarcinilor ce revin in cadrul respectivei
firme.
40. Distingeti criteriile de clasificare a informatiei: Modul de expunere, gradul de prelucrare, directia de vehiculare, modul de
organizare a inregistrarii si prelucrarii, provenienta, destinatie, obligativitatea pentru adresat, natura proceselor
reflectate.
41. Specificati categoriile de mijloace de tratare a informatiei: Manuale, mecanizate, automatizate
42. Indicati notiunea de sistem informational: Ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale,
procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor
intreprinderii.
43. Indicati notiunea de sistem informatic: Culegerea, inregistrarea, transmiterea si prelucrarea cu mijloace automatizate a
informatiilor.
44. Care sunt componentele sistemului informational: Informatia, fluxuri informationale, mijloace de tratare a informatiilor.
45. Ce reprezinta data: Descrierea cifrica sau prin litere a unor actiuni, procese, fapte, fenomene referitoare la
întreprindere sau la procese din afara sa care intereseaza managementul acesteea.
46. Ce reprezinta fluxul informational: Cantitatea de informatii care este vehiculata inte emitator si beneficiar, caracterizat
prin anumite caracteristici.
47. Ce desemnam prin proceduri informationale: Ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalitatile de culegere,
inregistrare, transmitere a unei categorii de informatii cu precizarea operatiilor de efectuat si succesiune lor, a
suportilor, formulelor, modelelor si mijloacelor de tratare a informatiilor folosite.
48. Ce desemnam prin circuit informational: este o componenta a sistemului de management, alaturi de sistemul
organizational, decizional, sisteme si tehnici de management.
49. Ce functii indeplineste sistemul informational: Decizionale, operationale sau de actiune, documentare
50. Se cunosc urmatoarele tipuri de flux informational conform directiei de4 vehiculare si caracteristicile organizatorice ale
extremitatilor: Verticale, orizontale, oblice
51. Ce exprima functia decizionala: Menirea sistemului informational de a asigura elementele necesare luarii deciziilor.
52. Ce exprima functia de documentare: Menirea de a inregistra informatii ce servesc imbunatatirii cunostintelor
personalului si numai ulterior sunt utilizate pentru a lua decizii sau pentru efectuarea anumitor operatiuni.
53. Cerintele fata de indeplinirea documentelor sunt: Claritatea, exactitatea, excluzivitatea, intocmirea conform cerintelor in
vigoare.
54. La intocmirea, perfectarea si inregistrarea actelor este necesar sa se respecte urmatoarele reguli: Fiecare document se
inregistreaza o singura data, dupacontinut si tip, in mod centralizat si obligatoriu; documentele primite de la alte
organizatii se inregistreaza numai daca ele cer solutionare sau raspuns.
55. Enumerati elementele care dovedesc ca actele sunt valabile: Ştampila, sigelul, vizele, data, textul, titlul textului,
denumirea organizatiei, semnaturile, locul intocmirii.
56. Indicati notiunea de document: Mijlocul intrarii prin diverse metode a informatiei despre faptele, elementele, fenomenele
activitatii obiective si logice a omului.
57. Dupa locul completarii documentelor deosebim: interen, externe
58. Dupa forma documentele pot fi: Modul, tipice, individuale
59. Dupa gradul de publicitate deosebim: Secrete, nesecrete
60. Dupa destinatia lor deosebim: Original, duplicat, copii, extras, alocari
61. Care sunt regulile generale de inregistrare a documentelor administrative: Fiecare document se inregistreaza o singura
data, dupa continut si tip, in mod centralizat si obligatoriu
62. Care sunt regulile generale de organizare a circulatiei documentelor: Sa fie exercitata operativ, cu un scop bine
determinat, in mod centralizat, se indica numarul de inregistrare, se indreapte spre examinare in yiua primirii, contin
o singura rezolutie, se coasa dupa examinare, la iesire sunt examinate de catre conducatorii respectivi.
63. Procesul rational de alegere a unei linii de actiune in scopul de a ajunge la un anumit rezultat, poate fi definit ca: Decizie
64. unul sau mai multe obiective; Identificarea mai multor variante pentru atingerea obiectivelor; Alegerea variantei optimale sunt
elementele: Deciziei
65. Decizia care are urmari nemijlocite asupra deciziilor si actiunilor a cel putin unei alte persoane este: Decizie manageriala
66. Factorii primari ai deciziei manageriale sunt: Decidentul, mediul ambiant
67. Decizii ce se refera la activitatea curenta sunt decizii: Tactice
68. Deciziile ce se refera la probleme mai importante si la o perioada mai lunga de timp sunt: Strategice
69. Pregatirea deciziei, alegerea solutiei optime, aplicarea deciziei sunt: Etapele deciziei
70. In cazul in care elementele procesului de productie sunt de tipul variabilelor controlabile, caracteristicile lor sunt cunoscute
atunci, deciziile se primesc in conditii de: Certitudine
71. Etapele procesului decizional sunt: Pregatirea, alegerea, adaptarea, aplicarea
72. Deciziile tactice se refera la: Activitate curenta
73. Prin ce se caracterizeaza conditia de certitudine: Starea in care decidentul cunoaste rezultatul la care va aduce fiecare
varianta decizionala
74. Prin ce se caracterizeaza conditia de incertitudine: Starea la care alternativele decizionale au rezultate, a caror
posibilitate de aparitie nu-i cunoscuta de decident
75. Prin ce se caracterizeaza conditia de risc: Starea cind fiecare varianta decizionala aduce la un rezultat cunoscut, care
apare cu o probabilitate cunoscuta de decident
76. Specificati tipurile de risc: Pur si speculativ
77. Precizati cele mai semnificative metode de optimizare a deciziilor in conditii de certitudine: ELECTRE, tabelul decizional,
simularea decizionala
78. Precizati cele mai semnificative metode de optimizare a deciziilor in conditii de incertitudine: Tehnica pesimista, tehnica
optimista, tehnica proportionalitatii
79. Precizati cele mai semnificative metode de optimizare a deciziilor in conditii de risc: Arborele decizional
80. Ce scop are etapa executarii deciziei manageriale: Transformarea deciziei in actiune
81. Ce cerinte trebuie respectate la etapa executarii deciziei: Sa fie formulata clar, complet si explicit dispozitia de executie,
sa fie transmisa in timp util, sa fie nominalizati executantii cu precizarea raspunderilor, sa fie urmarit si controlat
procesul de operationalizare
82. Nominalizati cerintele de rationalizare a procesului decizional in ansamblu: Decizia sa fie imputernicita, sa fie
fundamentate stiintific, sa fie armonizata, integrata in ansamblul deciziilor adoptate sau proiectate, sa se incadreze in
perioada optima de elaborare si de adaptare, sa fie formulata corespunzator
83. Redati esenta controlului: Ansamblul proceselor prin care performantele firmei, subsistemelor si componentelor
acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial
84. Precizati obiectivele controlului: Verificarea modelului de functionare a sistemului, promovarea abaterilor pozitive,
inlaturarea abaterilor
85. Expuneti fazele controlului: Masurarea realizarilor, compararea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite,
determinarea cauzelor care au generat abaterile, efectuarea corectarilor
86. Pe ce trebuie sa puna accentul un control eficace: Preintimpinarea abaterilor
87. Ce tipuri de control pot fi delimitate in functie de momentul efectuarii: Preliminar, concomitent, posterior
88. Ce tipuri de control pot fi delimitate in functie de natura si obiectivele urmarile: Tehnic, economic, financiar, vizual, prin
exceptie
89. Ce tipuri de control pot fi delimitate in functie de reglajul orientat spre depistarea factorilor perturbatori: De pilotaj, adaptiv
90. Ce tipuri de control pot fi delimitate in functie de pozitia managerului fata de actul de control: Direct, indirect, autocontolul,
controlul de conformitate
91. Ce caracter trebuie sa poarte un control eficace: Preventiv si constructiv
92. Pe ce principii se bazeaza controlul eficace: Continuitate, caracter previzional, obiectivitate, flexibilitate