Sunteți pe pagina 1din 3

3.2 Plata T.V.A.

la achizitiile intracomunitare de bunuri

Dupa aderarea la Uniunea Europeana, notiunea de import de bunuri din statele membre ale
UE a fost inlocuita cu cea de achizitie intracomunitara, barierele vamale dintre Romania si
tarile Uniunii s-au desfiintat si, prin urmare, taxa pe valoarea adaugata (TVA) nu se mai
plateste in vama. Codul fiscal reglementeaza noile proceduri, in conformitate cu Directivele
europene in materie.

Prin achizitia intracomunitara de bunuri se intelege, conform Codului fiscal, achizitia


dreptului de a dispune, in calitate de proprietar, de bunuri expediate sau transportate din alt
stat membru al Uniunii Europene catre cumparatorul din Romania, de catre furnizor, de catre
cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului. Conform
aceluiasi Cod fiscal, locul taxarii cu TVA este, in cazul achizitiei intracomunitare de bunuri,
intotdeauna in statul membru al UE in care se incheie transportul, in cazul nostru in Romania.

Exceptie face situatia in care cumparatorul din Romania comunica furnizorului un cod valabil
de TVA atribuit de un alt stat membru (SM) decat cel in care se incheie transportul (Romania)
si face dovada ca achizitia a fost supusa taxei pe valoarea adaugata in SM care a emis codul
de inregistrare in scopuri de TVA. In aceasta situatie, locul taxarii se muta in acel stat
membru

De retinut este faptul ca, indiferent daca aceste achizitii intracomunitare sunt finantate din
fonduri nerambursabile acordate de guverne straine sau organisme internationale, ori din alte
surse, nu se va aplica scutire de TVA.

Exemple de marfuri achizitionate

In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi (maximum sase luni


vechime sau maximum 6.000 de km la bord), acestea sunt supuse TVA intotdeauna in statul
membru al UE de destinatie (Romania), indiferent de calitatea furnizorului sau a
cumparatorului, conform art. 126, alin (3), lit. (b), Codul fiscal.

In cazul achizitiilor intracomunitare de produse accizabile (uleiuri minerale, alcool si bauturi


alcoolice, tutun prelucrat), acestea sunt supuse TVA intotdeauna tot in statul membru al UE
de destinatie (Romania), daca sunt efectuate de o persoana impozabila, care actioneaza ca
atare, sau de o persoana juridica neimpozabila. Prevederea este inclusa in Codul fiscal,
art.126, alin (3), lit. (c).
In cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri second-hand, acestea nu sunt considerate
operatiuni impozabile in Romania, deci nu se taxeaza in tara noastra, atunci cand vanzatorul
este o persoana impozabila revanzatoare sau este organizator de vanzari prin licitatie publica,
iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor. Deci, in principiu, conform regimului
special, in sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a si al art. 126, alin (3), lit (b) din Codul fiscal,
achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand sunt supuse TVA in statul membru de
origine.

Faptul generator si exigibilitatea

Conform art. 135 din Codul fiscal, faptul generator are loc la data la care ar interveni acesta
pentru livrarea bunurilor respective in Romania. TVA devine exigibila la prima din
urmatoarele date:

* data de 15 a lunii urmatoare datei la care are loc faptul generator;

* data emiterii unei facturi pentru intreaga valoare a livrarii catre persoana care efectueaza
achizitia.

Obligatii ale persoanei juridice romane

Sa comunice furnizorului codul de inregistrare in scopuri de TVA, caz in care furnizorul


va factura fara taxa pe valoarea adaugata. Exemplu: SC ABC SRL; RO 12546622.

Sa aplice taxarea inversa (inclusiv pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport


noi). Exemplu: 4426=4427.

Sa inscrie TVA romanesc in factura primita de la furnizorul din alt stat membru al UE.
Autofactura se intocmeste numai in cazuri speciale, cand factura nu a fost emisa de furnizor
pana la data la care intervine exigibilitatea pentru achizitia intracomunitara de bunuri.
Exemplu: 19% sau 9%.

Sa inscrie operatiunea de achizitie intracomunitara de bunuri in Jurnalul pentru cumparari


si in Decontul de TVA la randurile 4 (dupa caz si la 4.1) si 14 (dupa caz si la 14.1),
inregistrand TVA ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
Sa inscrie operatiunea de achizitie intracomunitara de bunuri in declaratia recapitulativa
(Ordinul Ministrului Finantelor Publice 537/03.04.2007) care se depune pentru fiecare
trimestru pe parcursul caruia au loc aceste achizitii, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare incheierii trimestrului de raportare.