Sunteți pe pagina 1din 16

Societatile comerciale in Romania. S.A. si S.R.L.

n vederea desfurrii de activiti cu scop lucrativ, persoanele fizice i persoanele juridice se pot asocia i pot constitui societi comerciale, cu respectarea dispoziiilor legii 31/1990 (Legea constituirii societatilor comerciale si reorganizarii unitatilor economice de stat in regii autonome si companii nationale). Societile comerciale cu sediul n Romnia sunt persoane juridice romne. Societile comerciale se vor constitui n una dintre urmtoarele forme: a) societate n nume colectiv-S.N.C; b) societate n comandit simpl-S.C.S.; c) societate pe aciuni-S.A.; d) societate n comandit pe aciuni- S.C.A. e) societate cu rspundere limitat-S.R.L. 1. Particularitati ale formelor de organizare
Criterii minime de infiinatre Nr. de actionari/asociati Capitalul social S.N.C. Minim 2 S.C.S Minim 2 S.C.A. Minim 2 2500Ron S.A. Minim 2 Echivalentul a 25. 000 euro in lei dar nu mai putin de 90.000 lei Numai cu capitalul social subscris S.R.L. 1-50 Minim 200 lei divizat in parti sociale, fiecare parte sociala avand valoarea de 10 lei Numai cu capitalul subscris

Raspunderea actionarilor/asoci atilor

Nelimitata si solidara

Nelimitata si solidara pt comanditati si in limita aportului la capitalul social pt comanditari

Nelimitata si solidara pt comanditati si in limita aportului la capitalul social pt comanditari

In cadrul S.C.S. si S.C.A. se disting doua categorii de asociati: comanditari si comanditati. Diferenta intre cele doua categorii tine de raspundurea acestora fata de obligatiile societatii. Asociaii n societatea n nume colectiv i asociaii comanditai n societatea n comandit simpl sau n comandit pe aciuni rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile sociale. Creditorii societii se vor ndrepta mai nti mpotriva acesteia pentru obligaiile ei i, numai dac societatea nu le pltete n termen de cel mult 15 zile de la data punerii n ntrziere, se vor putea ndrepta mpotriva acestor asociai. Acionarii, asociaii comanditari, precum i asociaii n societatea cu rspundere limitat rspund numai pn la concurena capitalului social subscris. Capitalul social exista la toate formele de societati comerciale si se constituie prin aportul adus de primii actionari (in cazul S.A.) sau asociati (in cazul S.R.L.). Capitalul social poate fi in numerar sau in natura, cel in natura se prezinta sub forma de bunuri mobile sau imobile. Aceste bunuri vor fi evaluate de catre un expert iar cei care le aduc actionarii sau asociatii tb sa faca dovada ca bunul respectiv nu este oferit drept garantie in alte activitati.

Actul care sta la baza infiintarii unei societati comerciale se numeste act constitutiv. Semnatarii actului constitutiv, precum i persoanele care au un rol determinant n constituirea societii sunt considerai fondatori. Actul constitutiv va cuprinde: a) datele de identificare a fondatorilor; b) forma de oraganizare, denumirea i sediul social; c) obiectul de activitate al societii, cu precizarea domeniului i a activitii principale conform codului CAEN; d) capitalul social e)informatii despre administratorii, cenzorii sau auditoria financiari ai societatii f) partea fiecrui asociat la beneficii i la pierderi; g) sediile secundare atunci cnd se nfiineaz o dat cu societatea, sau condiiile pentru nfiinarea lor ulterioar, dac se are n vedere o atare nfiinare; h) durata societii; i) modul de dizolvare i de lichidare a societii. 2. S.N.C., S.C.S., S.C.A. 2.1. Societatea in nume colectiv este: este o forma de organizarea a unei societati ce ia fiinta in urma asocierii a cel putin doua persoane obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si prin raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura), denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., in cazul in care nu a fost numit un administrator, toti asociati pot fi administratori.In general administratorul poate executa toate acele acte de gestiune in interesul societatii. In cazul existentei mai multor administratori, fiecaruia i se stabilesc limitele pana la care poate actiona. 2.2. Societate in comandita simpla(S.C.S.). La fel ca si la S.N.C. , S.C.S.-ul este o societate de persoane cu minim 2 asociati, in care nu se impune limita minima privind capitalul social. In cadrul societatii in comandita exista doua categorii de asociati: comandidati si comanditari. Comanditarii nu exercita acte de conducere, dar pot indeplini servcii in administrarea interna a societatii. Ei raspund doar in limita aportului aportului de capital pe care il aduc. Comanditatii conduc societatea si raspund solidar si nelimitat fata de obligatiile acesteia. 2.3.Societate in comandita pe actiuni(S.C.A.) S.C.A. cuprinde doua categorii de asociati:comanditati si comanditari, fiecare avand raspunderi diferite. Capitalul societati este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Denumirea unei SCS sau SCA trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociatii comanditati urmat de mentiunea SCS sau SCA.

3. Societatile pe actiuni S.A 3.1 Definirea societatii Societatile pe actiuni S.A se pot infiinta in orice domeniu de activitate in conditiile stabilite de lege. Se caracterizeaza prin existenta actionarilor si prin divizarea capitalului social in parti denumite actiuni. Actiunea este un titlu financiar ce reprezinta dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din compania emitenta; aceste actiuni confera detinatorului drepturi patrimoniale precum dreptul de obtine o parte din profitul societatii sub forma de dividente, si drepturi sociale precum dreptul de a fi informat cu privire la situatia economica a societatii sau dreptul de vot in cadrul AGA. Actiunile pot fi nominale cand titularul este trecut pe actiune sau la purtator cand nu este trecut titularul. 3.2 Trasaturi generala ale S.A. denumirea proprietarilor: actionari; numarul maxim de actionari este nelimitat, iar numarul minim este de 2 actionari; capitalul social minim este echivalentul in lei a 25 000 Euro, dar nu mai putin de 90,000 de lei; raspunderea patrimoniala a actionarilor pentru obligatiile sociale este limitata la valoarea actiunilor pe care le detin; actionarii pot sa isi vanda actiunile lor fara a afecta derularea afacerii. Periodic au loc astfel de tranzactii. Actiunile se transmit mostenitorilor din generatie in generatie; organul suprem de conducere este Adunarea Generala a Actionarilor; societatea poate fi administrat de unul sau mai muli administratori (acionari sau nu , persoane fizice sau juridice). Dac sunt desemnai mai muli administratori , acetia vor alctui un Consiliu de Administraie; supravegherea gestiunii societii cade n sarcina Comisiei de Cenzori; la baza constituirii unei S.A. sta actul constitutiv. 3.3 Adunarea Generala a actionarilor-Caracteristici Organul suprem de conducere este reprezentat de AGA. AGA se intruneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori este nevoie. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In competenta Adunarilor ordinare revine rezolvarea unor probleme care privesc functionarea normala a activitatii precum: -stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli -alegerea administratorilor si cenzorilor si stabilirea sarcinilor acestora, a limitelor de actiune, remuneratiei acestora. -aprobarea bilantului Pentru adunarea generala extraordinara sunt rezervate probleme cu caracter de exceptie in viata unei societati comerciale cum ar fi: - schimbarea formei juridice a societatii; - mutarea sediului societatii; - schimbarea obiectului de activitate al societatii; - infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; - prelungirea duratei societatii;

- majorarea/reducerea capitalului social; - fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; - dizolvarea anticipata a societatii; - oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. Unele dintre sarcinile ce revin AGA extraordinara pot fi delegate spre indeplinire Consiliului de Administratie sau Administratorului unic, cum ar fi: -mutarea sediului societatii -schimbarea obiectului de activitate -marirea sau reducerea capitalului social -emisiunea de obligatiuni Reducerea sau majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus prin:micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. Fuziunea si divizarea unei societati Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente. Aceasta se face prin absorbtia unei societati sau prin contopirea cu alte societati, rezultand o societate noua. Divizarea societatii poate avea loc fie prin desprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care se infiinteaza astfel, fie prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care se infiinteaza astfel, iar in acest caz societatea care se divide isi inceteaza existenta. Dizolvarea societatii O societate pe actiuni (SA) se dizolva prin: imposibilitatea realizarii obiectului de activitate ; hotararea Adunarii Generale; hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice; falimentul societatii; cand numarul actionarilor scade sub minimul legal; in orice alte situatii prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor, luata cu unanimitate de voturi. Convocarea AGA AGA va fi convocata de administratorii ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv. Convocarea se poate realiza prin trimiterea unor scrisori actionarilor la adresele acestora cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii sau prin afisarea unui anunt la sediul societatii care va fi urmat de un convocator ce se semneaza de catre actionari. Reuniunea In ziua si la ora indicata in convocator, sedinta se deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie, sau de catre cel care il substituie Adunarea generala alege din actionarii prezenti unul pana la trei secretari care au obligatia de a face prezenta asociatilor la reuniune indicand in acelasi timp si cota din capiatalul social detinuta de acestia. Deasemenea acest secretar se va ocupa ca toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv pt tinerea adunarii sa fie indeplinite. Un alt secretar intocmeste procesul verbal al adunarii in care se consemneaza tot ce s-a discutat si aprobat in cadrul

acesteia. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna un secretar tehnic din randul angajatilor societatii , insarcinat cu punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul adunarii. Pentru a fi opozabile tertilor hotararile luate in cadrul AGA vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, si publicate in Monitorul Oficial. 3.4 Administrarea societatii pe actiuni Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv. Administratorii pot fi persoane fizice din randul actionarilor sau juridice. In cea de-a doua situatie intre societate si persoana juridica se incheie un contract in care se stabilesc dr si obligatiile ambelor parti. Administratorul respectiv are obligatia de a desemna un reprezentant permanent pt a indeplini sarcinile ce deriva din functia de administrator Administratorii vor putea s ncheie acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s nchirieze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul societii, a cror valoare depete jumtate din valoarea contabil a activelor societii la data ncheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunrii generale extraordinare a acionarilor. Reprezentanii societii sunt obligai s depun la Oficiul Registrului comerului semnturile lor, n termen de 15 zile de la data nmatriculrii societii, dac au fost numii prin actul constitutiv, iar cei alei n timpul funcionrii societii, n termen de 15 zile de la alegere. 3.5 Controlul unei societati pe actiuni (S.A.) Controlul asupra actelor si operatiunilor administratorilor se exercita de catre cenzori, care trebuie sa fie actionari (cu exceptia cenzorilor contabili), iar majoritatea cenzorilor trebuie sa aiba cetatenia romana. Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si 3 suplinitorii, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Acestia sunt alesi de catre adunarea constitutiva pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul (nu pot delega pe altcineva in locul lor). Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, isi pierd automat acest statut: -rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor; - persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

4. Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) 4.1. Definirea S.R.L. S.R.L. este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii in numar limitat raspund numai in limita partilor sociale;astfel incat creditorii nu pot urmarii avearea personala a asociatilor pentru a acoperi datoriile firmei. 4.2. Trasaturi denumirea proprietarilor este de asociati numarul maxim de asociati este de 50, numarul minim de asociati este de o persoana; S.R.L. ul este singura forma de societate comerciala ce poate avea un singur propietar iar o persoana poate fi asociat unic la un singur S.R.L. capitalul social min este de 200 Ron iar maxim este nelimitat; capitalul social se divide in parti sociale cu o valoare de 10 ron iar fiecarui asociat ii corespunde un numar de parti sociale proportional cu contributia acestuia la capitalul social. Organul suprem de conducere al S.R.L.-ului este Adunarea Generala a Asociailor; S.R.L este administrat de ctre unul sau mai muli administratori, persoane fizice sau juridice; Numirea unui cenzor n cadrul unei S.R.L. este obligatorie n cazul n care aceast form de asociere este alctuit din cel puin 15 asociai. in vederea constituirii unei SRL, se incheie un act constitutiv ce cuprinde: 4.3 Adunarea Generala a Asociatilor. 1 Adunarea general a asociailor este organul de deliberare i decizie al societii cu raspundere limitata. 2 Adunarea general a asociailor are urmtoarele atribuii: - modific actul constitutiv; - aprob bilanul contabil i stabilete repartizarea beneficiului net; - desemneaz supravegheaza si inlocuieste administratorii i cenzorii societii si le traseaza sarcini; - aprob structura organizatoric a societii i numrul de posturi; - aprob i modific programul de activitate i bugetul societii; - hotrte asupra investiiilor majore ale societii care depesc 50 % din capitalul social al societii i asupra duratei de amortizare a fondurilor fixe; - decide n orice alt problem important pentru activitatea societii. 3. Adunarea general a asociailor este convocat de oricare dintre administratorii societii, cel puin o dat pe an sau de cte ori este necesar. Cnd nu a fost convocat de ctre administratori, cei obligai s o convoace sunt cenzorii. Convocarea trebuie fcut cu cel puin 10 zile nainte de ziua stabilit pentru inerea adunrii, cu precizarea ordinii de zi. Adunarea va fi convocat la sediul societii. Convocarea poate avea loc i n alt parte dac interesul societii o cere i asociaii i exprim acordul, expres sau tacit. ntiinrile cu privire la adunrile generale se trimit prin scrisori recomandate, fax sau prin telex. 4.Un asociat sau un numar de asociati ce reunesc o patrime din capitalul social vor putea cere convocarea unei AGA, aratand scopul acestei adunari 5 Hotrrile adunrii general se iau prin votul reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale. 6.Deciziile Adunrii generale care implic modificarea oricruia dintre elementele Actului Constitutiv se iau cu unanimitate de voturi.

7. Dac deliberrile se refer la aporturile n natur ale unui asociat sau la acte juridice ncheiate ntre acesta i societate, asociatul respectiv nu-i poate exercita dreptul de vot n adunarea ntrunit pentru a decide n acest sens. 8. In cazul SRL cu asociat unic, acestuia ii revin drepturile si obligatiile unei AGA. 4.4 Administrarea societatii cu raspundere limitata S.R.L. poate fi administrata de unul sau mai multi administratori care sunt asociati sau nu ai firmei, desemnati de asociatii ce detin majoritatea absoluta a capitalului social. Tot in sarcina acestor asociati cade si stabilirea atributiilor administratorilor, durata insarcinarii cu aceasta functie, remuneratia, precum si situatiile care vor duce la demiterea acestora. Atributiile administratorului sunt: - inerea registrul asociailor; acesta fiind un registru in care se consemneaza numele, prenumele, domiciliul, denumirea, sediul actionarlor pf sau pj, partea acestora din capitalul social. Aceste registre reprezinta totodata documente de informare pt asociati si creditorii firmei - dreptul de a reprezenta societatea n relaiile cu teri; pentru exercitarea acestei functii asociatii au obligativitatea ca in termen de 15 de la numirea in functie sa-si depuna specimenul de semnatura la Registrul Comertului. - putere de decizie cu privire la activitatea societii, cu excepia actelor juridice prin care societatea nstrineaz, schimb sau constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul societii, a cror valoare depete jumtate din valoarea contabil a activelor societii, la data ncheierii actului juridic, situaie n care hotrrea se va lua de ctre Adunarea General. -depunerea sit financiare la Administratia financiara -indeplinirea hot luate in cadrul AGA -realitatea varsamintelor efectuate de asoiati Personalul societii, inclusiv personalul strin, este angajat de administrator. Drepturile i obligaiile personalului societii sunt stabilite de ctre administrator, n cadrul contractului individual de munc, n conformitate cu legislaia muncii din Romnia. In cazul SRL-ului cu asociat unic, acestuia ii revin spre indeplinire toate dr si obligatiile ce deriva din aceasta functie. 4.5 Controlul unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori care au fost alesi in prealabil de adunarea generala a asociatilor. Numirea cenzorilor nu este obligatorie decat daca numarul asociatilor este mai mare de 15. In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori. Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.R.L. sunt aceleasi care se aplica si in cazul cenzorilor din cadrul S.A. - urilor. Cenzorii sunt insarcinati cu supravegherea gestiunii societatii, verificarea corectitudinii si legalitatii situatiilor financiare.

Lucrare de verificare nr. 3 1. Definii S.R.L. 2. Detaliai trei trsturi ale S.R.L.-ului. 3. Precizai cinci elemente ale actului constitutiv al unei S.R.L. 4. Care sunt atribuiile A.G.A? 5. Care sunt atribuiile administratorului unei S.R.L.? 6. n ce condiii se va numi un cenzor n cadrul unei S.R.L? 7. Definii S.A. 8. Detaliai trei trsturi ale S.A.-ului. 9. Precizai cinci elemente ale actului constitutiv al unei S.A. 10. Care sunt atribuiile A.G.A? 11. Care sunt atribuiile administratorului unei S.A.? 12. Care sunt atribuiile administratorului unei S.A.?
Cuprins COD CAEN - SECTIUNEA A - AGRICULTURA,SILVICULTURA SI PESCUIT - SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA - SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE - SECTIUNEA D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT - SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE - SECTIUNEA F - CONSTRUCTII - SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR - SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE - SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE - SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII - SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI - SECTIUNEA L - TRANZACTII IMOBILIARE - SECTIUNEA M ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE - SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT - SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC - SECTIUNEA P - NVATAMNT - SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA - SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE - SECTIUNEA S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII - SECTIUNEA T - ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE N CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU - SECTIUNEA U - ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

Hoteluri si restaurante Diviziune Grupa Clasa n.c.a.: neclasificate altundeva CAEN Rev. 2
*

parte din CAEN Rev. 1

ISIC Rev. 4

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 559 5590 56 561 5610 562 5621 5629 563 5630 Alte servicii de cazare Alte servicii de cazare Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie Restaurante Restaurante Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente Alte servicii de alimentatie n.c.a. Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5510 5521* 5523* 5521* 5522 5523*

5510* 5510* 5520 5590

5530 5552* 5551 5552* 5540

5610 5621 5629 5630

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETII COMERCIALE CU RSPUNDERE LIMITAT ---- NR. 1 DIN x.x.2012 Subsemnatul: - xxxxxxxx, cetean roman, nscut la data de xxxxx, domiciliat n Municipiul xxxx, Str. Xxx , bl. xxx, sc. x, et. x, ap. x, Judet xxxxx, identificat cu C.I seria xx nr xxxxxx, CNP xxxxxx, eliberat la data de xxxxxx de xxxxxx, ncheie prezentul act constitutiv, care reuneste conform prevederilor legale n vigoare contractul de societate i statutul unei societi comerciale cu rspundere limitat n urmtoarele condiii: CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDIC, SEDIU, DURAT Art.1 DENUMIREA SOCIETII 1.1. Denumirea societii este SC xxxxxx S.R.L., societate cu rspundere limitat. 1.2. n orice act, scrisoare sau publicaie emannd de la societate se va meniona denumirea i forma juridic a acesteia, sediul, capitalul social, precum i numrul de nmatriculare n Registrul Comerului i codul fiscal. Art.2 FORMA JURIDIC A SOCIETII 2.1. Societatea comercial xxxxxx este persoana juridic romn avnd forma juridic a unei societi cu rspundere limitat. 2.2. Societatea i va desfura activitatea n conformitate cu prevederile legilor romne n vigoare i cu prezentul Act constitutiv. Art.3 SEDIUL SOCIETII 3.1. Sediul societii va fi n xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3.2. Sediul poate fi schimbat n orice localitate din Romnia, prin decizia Adunrii Generale, cu efectuarea formalitilor legale. 3.3. Societatea poate crea sucursale, filiale, reprezentane sau agenii n localitai din ar sau din strintate. Art.4 DURATA SOCIETTII 4.1. Societatea se constituie pe durata nelimitat, ncepnd cu data nmatriculrii ei n Registrul Comerului. 4.2. Societatea este persoan juridic de la data nmatriculrii ei n Registrul Comerului. CAPITOLUL II. OBIECTUL SOCIETII Art.5 OBIECTUL DE ACTIVITATE ( cu titlu de exemplu, veti nota codurile CAEN pe care le doriti alaturi de clasele CAEN) 5.1. Societatea are drept obiect principal de activitate CLASA CAEN 722 Consultan i furnizare de programe informatice (software). 5.2. Activitate principal a societii este COD CAEN 7222 Consultan i furnizare de alte produse software. 5.3. Societatea mai poate desfura i urmtoarele activiti: 7221 - Editare de programe 7210 - Consultan n domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221 - Editare de programe 7222 - Consultan i furnizare de alte produse software 7230 - Prelucrarea informatic a datelor 7240 - Activiti legate de bazele de date

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL I PRILE SOCIALE Art.6 CAPITALUL SOCIAL 6.1. Capitalul social subscris este de 200 RON. 6.2. Capitalul social este divizat n 20 pri sociale egale, numerotate de la 1 la 20 cu o valoare nominal de 10 RON lei fiecare. 6.3. Structura capitalului social este urmtoarea: - Dl. xxxx subscrie un numr de 20 pri sociale numerotate de la 1 la 20 reprezentnd 100% din capitalul social 20 PARTI X 10 RON = 200 RON. Adunarea generala a asociatilor in mod exceptional si numai in unanimitate de voturi poate modifica cota de participare la beneficii si pierderi ce revine unui asociat in functie de aportul sau deosebit la obtinerea unor beneficii sau de cauzarea unor prejudicii importante societatii. Participarea la profit si pierderi este in conformitate cu participarea la capitalul social al societatii. Art.7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 7.1. Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunrii Generale a asociailor 7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi n numerar sau n natura, prin ncorporarea rezervelor, a diferenelor din reevaluarea patrimoniului sau a altor surse determinate. 7.3. Prile sociale nou subscrise n totalitatea lor vor fi libere de orice sarcini. Art.8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 8.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza Hotrrii Adunrii Generale a asociailor, cu respectarea minimului de capital social legal. 8.2. Hotrrea va arta motivele reducerii capitalului i procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri. Art.9 PRILE SOCIALE 9.1. Prile sociale nu sunt negociabile i sunt considerate indivizibile fa de societate, care nu recunoate dect un proprietar pentru fiecare parte social subscris. 9.2. Societatea va ine evidena tuturor prilor sociale ntr-un registru numerotat i sigilat care se va pstra la sediul societii. Art.10 DREPTURI I OBLIGAII DECURGND DIN PRILE SOCIALE 10.1. Fiecare parte social subscris i vrsat de asociai confer acestora dreptul la un vot n Adunarea General, dreptul de a alege i a fi ales n organele de conducere, dreptul la distribuirea profitului i a altor beneficii, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv i dispoziiilor legale, precum i altor drepturi prevzute de Actul Constitutiv. 10.2. Deinerea de pri sociale implic adeziunea de drept la Actul Constitutiv. 10.3. Drepturile i obligaiile aferente prilor sociale le urmeaz pe acestea n cazul trecerii acestora n proprietatea altor persoane. 10.4. Obligaiile societii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociaii rspund numai n limita prilor sociale pe care le dein n societate.

Art 11 CESIONAREA PRILOR SOCIALE 11.1. Prile sociale pot fi transmise ctre tere persoane doar prin acordul tuturor asociailor, exprimat prin Hotarrea Adunarii Generale a Asociailor. 11.2. Orice nstrinare de pri sociale fcut cu nclcarea alineatului precedent este nul. 11.3. Cesiunea prilor sociale va fi nregistat la Registrul Comerului i nscris n registrul asociailor. Cesiunea are efect fa de teri din momentul nscrierii ei la Registrul Comerului. 11.4. n caz de deces a unuia dintre asociai, societatea va continua cu motenitorii acestuia.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETII Art.12 ADUNAREA GENERAL 12.1. Adunarea General a Asociailor este organul de conducere al societtii care decide asupra activitii acesteia i a politicii ei economice i comerciale. 12.2. Adunrile Generale sunt ordinare i extraordinare i se in la sediul societii. 12.3. Adunarea Genaral a asociailor are urmtoarele atribuii principale: a) hotrte cu privire la modificarea Actului Constitutiv b) hotrte cu privire la mrirea sau reducerea capitalului social c) hotrte cu privire la investiii n alte societi, sau la distribuirea beneficiilor sau a pierderilor decurgnd din asemenea investiii d) hotrte cu privire la dividende e) hotrte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societii f) hotrte cu privire la contractarea de mprumuturi bancare i la acordarea de garanii altor societi depind suma de 50% din capitalul societii g) numete i revoc administratorii societtii h) examineaz, aprob i modific bilanul i contul de profit i pierderi dup analizarea raportului administratorilor i) aprob structura organizatoric a societii i numrul de posturi j) aprob i modific programul de activitate i bugetul societii k) numete cenzorii societii, le stabilete remunerarea, i descarc de activitate i i revoc l) hotrte cu privire la nfiinarea i desfiinarea filialelor, reprezentanelor si a ageniilor m) decide asupra nfiintrii de societti mixte cu tere persoane fizice sau juridice n) hotrte asupra investiiilor majore ale societii care depesc 50% din capitalul social al societii i asupra duratei de amortizare a fondurilor fixe o) hotrte cu privire la acionarea n justiie a administratorilor, directorilor i a cenzorilor pentru pagube pricinuite societii p) decide n orice alt problem important privind activitatea societii Art.13 CONVOCAREA ADUNRII GENERALE 13.1. Adunarea general a asociailor este convocat de oricare dintre administratori 13.2. Adunarea General se convoac cel puin odat pe an, nu mai trziu de 3 luni dup ncheierea exerciiului financiar, pentru a examina bilanul i contul de profit i pierderile anului precedent i pentru a se stabili programul de activitate pe anul urmtor. 13.3. Cnd capitalul social s-a micorat sub limita legal, administratorii sunt obligai s convoace Adunarea General n termen de 15 zile de la data constatrii acestei micorri. 13.4. ntiinrile cu privire la adunrile generale se trimit prin scrisori recomandate sau prin telex, la adresele date de asociai n prezentul Act Constitutiv ( sau la cele comunicate ulterior), cu cel putin 10 zille nainte de data convenit pentru Adunare. Art.14 ORGANIZAREA ADUNRII GENERALE 14.1. Adunarea general este prezidat de unul dintre administratori 14.2. Adunarea general desemneaz dintre membrii si pe un secretar care s verifice lista de prezen i care s ntocmeasc procesul verbal al adunrii 14.3. Procesul verbal se va scrie ntr-un registru separat sigilat i parafat ce se pstreaz la sediul

societii. 14.4. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat edina i de secretarul care l-a ntocmit. Dac aceeai persoan ndeplinete i atribuia de secretar i de preedinte al Adunrii Generale, procesul verbal va fi semnat doar de acea persoan. Art.15 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT N ADUNAREA GENERAL 15.1. Adunarea general decide prin votul reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale. 15.2. Deciziile Adunrii generale care implic modificarea oricruia dintre elementele Actului Constitutiv se iau cu unanimitate de voturi 15.3. Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin mputernicit pe baza de procur care va fi prezentat naintea Adunrii generale. 15.4. Votul poate fi exercitat prin scisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin fax. CAPITOLUL V. ADMINSTRAREA SOCIETII Art.16 ADMINISTRATORI 16.1. Societatea este administrat de Domnul xxxxxxxx, cetean roman, nscut la data de xxxxx, domiciliat n Municipiul xxxx, Str. Xxx , bl. xxx, sc. x, et. x, ap. x, Judet xxxxx, identificat cu C.I seria xx nr xxxxxx, CNP xxxxxx, eliberat la data de xxxxxx de xxxxxx, avand puteri depline pe o perioada nelimitata. Adunarea generala a asociatilor poate dispune prelungirea acestei perioade precum si reducerea ei si eliberarea din aceasta functie inainte de termen, hotarand, in acest caz, asupra descarcarii de gestiune. Art.17 PUTERILE ADMINISTRATORILOR 17.1. Administratorii au dreptul de a reprezenta societatea n relaiile cu terii 17.2. Administratorii pot lua orice decizie cu privire la activitatea societii, excepia actelor juridice prin care societatea nstrineaz, schimb sau constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul societii, a cror valoare depete jumtate din valoarea contabil a activelor societii, la data ncheierii actului juridic, situaie n care hotrrea se va lua de ctre Adunarea General 17.3. Puterile acordate administratorilor vor fi exercitate de acetia separat. Art.18 RESTRICII N EXERCITAREA MANDATULUI DE ADMINISTRATOR, DUP NCETAREA MANDATULUI, PRECUM I ALTE RESTRICII 18.1. Administratorii societii nu pot primi fr autorizaia Adunrii Generale, mandatul de administrator n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici s fac acelai gen de comer sau un altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane, sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune. 18.2. De asemenea n cazul ieirii din societate a unui asociat prin cesiune sau prin oricare alt mod, acesta se oblig i n conformitate cu dispozitiile legii 11/1992 s respecte secretul profesional, s se abin de la orice aciune de concuren neloial, de a nu folosi n interes personal, ori n interesul altei persoane fizice sau juridice informaiile i datele la care a avut acces n activitatea societii, n caz contrar urmnd a suporta consecinele legale n vigoare. CAPITOLUL VI. EXERCIIUL FINANCIAR - BILANUL - REPARTIIA BENEFICIILOR I PIERDERILOR Art.19 EXERCIIUL FINANCIAR 19.1. Exerciiul financiar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie ale fiecrui an, cu excepia primului an de activitate, cnd exerciiul financiar ncepe la data nregistrrii la Registrul Comerului. 19.2. Societatea va deschide conturi n lei i n valut la bncile autorizate din Romnia. 19.3. Evidenele contabile ale societii se vor exprima n lei, iar evidenele operaiunilor de ncasri i pli n valut se vor face prin exprimarea valutelor n lei la cursul n vigoare la data efecturii operaiunilor.

Art.20 BILANUL CONTABIL 20.1. Bilanul contabil i contul de profit i pierderi al societii vor fi ntocmite prin administratori. Ele se supun aprobrii Adunrii Generale. 20.2. Dup aprobarea lor de ctre Adunarea General, bilanul contabil i contul de profit i pierderi vor fi depuse de administratori n termeni de 15 zile, la Administraia financiar. 20.3. Un exemplar al bilanului contabil i al contului de profit i pierderi, vizat de administraia financiar, va fi depus la Registrul Comerului.

Art.21 PARTICIPAREA ASOCIAILOR LA BENEFICII I PIERDERI 21.1. Fiecare asociat are dreptul la dividende i obligaia de a suporta pierderile rezultate din activitatea societii. 21.2. Dividendele se pltesc n proporie cu cota de participare la capitalul social i numai atunci cnd exist beneficii reale, constatate prin bilanul societii aprobat de Adunarea General a asociailor. 21.3. Pierderile societii se vor suporta de ctre asociai proporional cu cota de participare la capitalul social. Capitolul VII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA I LICHIDAREA SOCIETII Art.22 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETII 22.1. Societatea va putea fi transformat n alt form de societate prin hotrrea Adunrii Generale a asociailor. 22.2. Schimbarea formei societii sau alte modificri ale Actului constitutiv nu atrag crearea unei persoane juridice noi. Art.23 DIZOLVAREA SOCIETII 23.1. Societatea se va dizolva n urmtoarele situaii: a) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate sau realizarea acestuia b) declararea nulitii societii c) hotrrea Adunrii Generale d) deschiderea procedurii judiciare e) alte cauze prevzute de lege 23.2. Dizolvarea societii va fi nscris n Registrul Comerului i publicat n Monitorul Oficial. Art.24 LICHIDAREA SOCIETII 24.1. Lichidarea societii se va face de lichidatorii desemai de asociai 24.2. Toate actele emannd de la societate vor arta c aceasta este n lichidare. 24.3. Lichidatorii au obligaia, ndat dup intrarea n funcie, ca mpreun cu administratorul societii s fac un inventar i s ncheie bilanul, care s constate situaia exact a pasivului i activului societii i s le semneze. 24.4. Lichidatorii sunt obligai s primeasc i s pstreze n patrimoniul societii registrele ce li s-au ncredinat de adunare i actele societii. De asemenea, ei vor ine un registru cu toate operaiile lichidrii n ordinea datei lor. 24.5. n afar de puterile conferite de asociai, lichidatorii vor putea: a) s stea n judecat i s fie actionai n interesul lichidrii. b) s execute i s termine operaiile de comer referitoare la lichidare c) sa vnd bunurile societii prin licitaie public d) s fac tranzacii e) s lichideze i s ncaseze creanele societii, chiar n cazul deschiderii procedurii reorganizrii judiciare a falimentului f) s contacteze obligaii cambiale, s fac mprumuturi neipotecare i s ndeplineasc orice alte acte

necesare 24.6. Lichidatorii ce ntreprind operaii noi comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidrii sunt rspunztori personal i de executarea. 24.7. Lichidatorii nu pot plti asociatilor nici o sum n contul prilor ce li s-ar cuveni din lichidare, naintea achitrii creditorilor societii. 24.8. Dup terminarea lichidrii, lichidatorii vor putea cere radierea societii din Registrul Comerului.

Art.25 LITIGII 25.1. Litigiile societtii cu persoane fizice sau juridice romne sunt de competena instanelor judectoreti din Romnia. 25.2. Litigiile de munc cu personalul romn angajat de societate se rezolv n conformitate cu legislaia muncii din Romnia, iar litigiile cu personalul strin n conformitate cu prevederile contractului de munc. CAPITOLUL VIII. DISPOZIII FINALE Art.26 INTRAREA N VIGOARE 26.1. Prezentul Act Constitutiv intr n vigoare la data semnrii lui de ctre asociai. 26.2. Prevederile Actului Constitutiv se completeaz cu dispoziiile comerciale romne n vigoare. Art.27 ASUMAREA ANGAJAMENTELOR PREVAZUTE ANTERIOR SEMNRII PREZENTULUI ACT CONSTITUTIV I NMATRICULRII SOCIETTII.MPUTERNICIRI. Domnul Avocat xxxxx este imputernicit a efectua toate actele necesare i a-i asuma angajamentele prevzute mai jos. 23.1. nmatricularea societii va avea ca efect respectarea, de plin drept, a angajamentelor asumate prin prezentul act constitutiv. 23.2. Societatea nou creat va suporta toate cheltuielile privind crearea i nmatricularea sa. 23.3. Domnul Avocat xxxxx are puteri depline n vederea efecturii formalitilor pentru constituirea societii i, n special: - semnarea i publicarea dovezii de constituire n Monitorul Oficial - efectuarea tuturor actelor privind nmatricularea societii n Registrul Comerului - ndeplinirea tuturor actelor pentru nregistrarea societii n faa autoritilor romne (obinerea codului fiscal, a avizelor cerute de lege, etc.) Toate cheltuielile, drepturile i onorariile prezente i viitoare cu privire la constituirea i nregistrarea societii, pn la nmatricularea efectiv n Registrul Comerului, vor fi suportate de ctre societate. Prezentul act a fost redactat azi xxxxx n 4 ( patru) exemplare de avocat xxxxx, care n baza art.3 din Legea nr.51/1995, atesta identitatea prilor, coninutul actului i data ntocmirii si a fost inregistrat in Registrul de evidenta a actelor juridice atestate cf art. 3 din L 51/1995 cu nr. x din xxxxx. UNIC ASOCIAT xxxxxxxxx CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA xxxxxxxxxxxxx PRIN AVOCAT: xxxxxxxxxxxxx

S-ar putea să vă placă și