P. 1
Tematica Si Bibliografie Limba Si Literatura Romana .doc

Tematica Si Bibliografie Limba Si Literatura Romana .doc

|Views: 3|Likes:
Published by Pastarnac Costelus
Facultatea de litere din Bucuresti
Facultatea de litere din Bucuresti

More info:

Published by: Pastarnac Costelus on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă pentru absolvenţii pre-Bologna (4 și 5 ani

)
1. Istoria literaturii române I. Literatura română veche: Pareneza (Învăţăturile lui Neagoe Basarab), Poezia (Lirica: Dosoftei; versul epic: cronicile versificate): Istoriografia (Ureche, Neculce, Costin, cronicarii munteni – unul la alegere). Proza oratorică (Antim Ivireanul). Dimitrie Cantemir (Divanul..., Istoria ieroglifică). II. Primii poeţi: I. Budai-Deleanu, Ţiganiada. Manifestul romantic al Daciei literare şi consecinţele lui. Scriitorii romantici: Vasile Cârlova, I. Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Nicolae Bălcescu. Vasile Alecsandri, sinteză a epocii romantice. Postromanticii: Al. Odobescu, B.P. Haşdeu. Începuturile romanului românesc. III. Junimea. Titu Maiorescu şi spiritul „Junimii”. Crearea criticii literare. Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, I. Slavici, Duiliu Zamfirescu. Sfârşit de secol – început de secol. Reacţii la ideologia şi literatura „Junimii”: C. Dobrogeanu Gherea; Macedonski. Simbolismul: G. Bacovia. Anticipări ale modernităţii. Ideologii literare la începutul sec. al XXlea. George Coşbuc. Octavian Goga. IV. Modernismul. Ideologia literară. Eugen Lovinescu, teoretician al modernităţii. Ideologii literare interbelice. Scriitorii reprezentativi. Scriitorii interbelici: T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu, I. Pillat, V. Voiculescu; M. Sadoveanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, L.Rebreanu, M.Blecher; G.Călinescu. Critica şi istoria literară, eseistica şi teoria literară. V. Literatura postbelică (contemporană): Proletcultismul: realismul socialist. Scriitorii postbelici: Şt. Aug. Doinaş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Şt. Bănulescu. Optzecismul. Critica şi istoria literară, eseul. Literatura română din exil (Eliade, V. Horia, P. Dumitriu; acţiunea critică a publicaţiilor din exil). Pentru examenul de licenţă, studenţii vor alege o secţiune din tematica prezentată (I – V). Tematica este propusă sub forma unei liste de autori, curente şi ideologii literare. Fenomenele şi autorii respectivi trebuie să fie plasaţi în contextul istoriei literare şi studiaţi în integralitatea operei lor. Fac excepţie autorii prin care doar se ilustrează unele din temele propuse. Bibliografie critică 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1982; Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830, E.D.P., 1977; Tudor Vianu, Ş. Cioculescu, Vl. Streinu, Istoria literaturii române moderne (una dintre ediţii); Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române şi Poeţi romantici; Dicţionarul litraturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979. D.H. Mazilu, Recitind literatura română veche, I-III; Eugen Negrici, Naraţiunea în cronicile lui Gr.Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, 1972; Eugen Negrici, Poezia medievală în limba română, 1996; Mihai Zamfir, Din secolul romantic; D. Popovici, Romantismul românesc, Editura Tineretului, 1969; Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Editura Minerva, 1972; Paul Cornea, Oamenii începutului de drum, Cartea Românească, 1975; G. Munteanu, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici;

1996. 2. stilistică funcţională) A. I. 2005. Editura Universităţii din Bucureşti. 2. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. sinonimie. Al. 2. sintaxă. ed. De la latină la română. derivarea şi compunerea). trăsături generale Structura etimologică a vocabularului limbii române. T. 1971 (p. Mihaela Mancaş. 16. 61-100. Literatura română între cele două războaie mondiale. Istoria limbii române literare. p. Lexicologia limbii române contemporane Procedee de îmbogăţire a vocabularului (împrumutul lexical. S. Vianu. 17. Scriitori români de azi. Rosetti. EŞE. Bucureşti. Dimitrie Cantemir). p. 1132. Limba română I. B. morfologie. 118.14. Bucureşti. Maria Cătănescu. Bucureşti. Onu. I-III. morfologie. vol. 61-77 şi capitolele: Miron Costin. 15. 30-48. Bibliografie . Limba română. I. Crohmălniceanu.L. Arta prozatorilor români. Periodizarea istoriei limbii române. Editura Humanitas. L. 114-133. Marius Sala. Caragiale – procedee ale comicului de limbaj. 77 – 125. Ion Gheţie. Istoria limbii române literare Originea şi baza dialectală a limbii române literare. normele limbii literare din secolul al XVI-lea. Bibliografie 1. p. Mihai Eminescu – inovaţii în limbajul poetic. Latinitatea limbii române (fonetică. Istoria limbii române literare A. antonimie. Arca lui Noe. p. Dezvoltarea stilului beletristic (Miron Costin. Limbajul figurativ al poeziei romantice pre-eminesciene. Limbajul artistic românesc modern. Bibliografie 1. Ion Neculce. Origini şi dezvoltare. Ov. Cronicarii munteni. Normele limbii literare în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Nicolae Manolescu. Bucureşti. Dimitrie Cantemir). Schiţă de evoluţie. Istoria limbii române literare. B. 1998. Dosoftei.209. 3. II. Bucureşti. Dosoftei. Istoria limbii române Originile limbii române. lexic). Univers enciclopedic. I-IV. paronimie. Eugen Simion. Cazacu. Ion Creangă – oralitatea limbii şi a stilului. a II-a. Istoria limbii române. ediţia a doua. 1978. Editura Minerva. Ion Neculce. Privire sintetică. cronicarii munteni. Stilul beletristic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Structura semantică a lexicului românesc contemporan (principalele categorii semantice: polisemie. calculul lingvistic. 9-75. aspecte generale. Limba română contemporană (lexic. omonimie).

323-332. 1985. Pentru examenul de licenţă. 103-198. vol. 313-351. Editura Academiei Române. Formarea cuvintelor în limba română. B. Studenţii care optează pentru punctul I (Istoria limbii române şi Istoria limbii române literare) sunt obligaţi să pregătească atât A. 263-289. EUB. Bibliografie: 1. 81-91. Limba română contemporană. EDP. Georgeta Ciompec. 544-571. nume predicativ.1. Emanuel Vasiliu. 103243. p. Fonetica. cât şi B. Categoriile gramaticale ale verbului. B. 2006. Editura Academiei Române. Structura stilistică a limbii române contemporane. p. Fonologia. Aspecte ale influenţei engleze în româna actuală. Bibliografie 1. Bucureşti. . 2005. p. Irimia. D. GALR (Gramatica limbii române. 2005). p. 2. 47-72. 3. p. Ion Coteanu. Limba română contemporană. 1986. Stilistică funcţională ▪ Structura stilistică a limbii române contemporane. C. Sintaxa limbii române ▪ Organizarea sintactică a grupului verbal (componenţă. 2005). sau: 1. Morfologia limbii române Categoriile gramaticale ale substantivului şi ale adjectivului. organizare. Narcisa Forăscu. Bucureşti. complemente) Bibliografie: 1. studenţii pot opta pentru unul dintre punctele I sau II. Angela Bidu Vrănceanu. prezentare generală a trăsăturilor distinctive. I. EŞE. ediţie revizuită şi adăugită. 2007. Valeria Guţu Romalo. 29-38. Humanitas Educaţional. GALR (Gramatica limbii române. al IIlea. Narcisa Forăscu. Morfologia. Bucureşti. 47-145. 371-449. D. descriere a unor funcţii din structura grupului: subiect. Studenţii care optează pentru punctul II (Limba română contemporană) sunt obligaţi să pregătescă A. ▪ Stilurile funcţionale ale românei actuale. Constantin Dominte. Bucureşti. EUB. Adriana Stoichiţoiu-Ichim. Bucureşti. Lexicul. vol. 141-166. Bucureşti. C şi D. p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->