P. 1
Tematica Si Bibliografie Limba Si Literatura Romana .doc

Tematica Si Bibliografie Limba Si Literatura Romana .doc

|Views: 3|Likes:
Published by Pastarnac Costelus
Facultatea de litere din Bucuresti
Facultatea de litere din Bucuresti

More info:

Published by: Pastarnac Costelus on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă pentru absolvenţii pre-Bologna (4 și 5 ani

)
1. Istoria literaturii române I. Literatura română veche: Pareneza (Învăţăturile lui Neagoe Basarab), Poezia (Lirica: Dosoftei; versul epic: cronicile versificate): Istoriografia (Ureche, Neculce, Costin, cronicarii munteni – unul la alegere). Proza oratorică (Antim Ivireanul). Dimitrie Cantemir (Divanul..., Istoria ieroglifică). II. Primii poeţi: I. Budai-Deleanu, Ţiganiada. Manifestul romantic al Daciei literare şi consecinţele lui. Scriitorii romantici: Vasile Cârlova, I. Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Nicolae Bălcescu. Vasile Alecsandri, sinteză a epocii romantice. Postromanticii: Al. Odobescu, B.P. Haşdeu. Începuturile romanului românesc. III. Junimea. Titu Maiorescu şi spiritul „Junimii”. Crearea criticii literare. Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, I. Slavici, Duiliu Zamfirescu. Sfârşit de secol – început de secol. Reacţii la ideologia şi literatura „Junimii”: C. Dobrogeanu Gherea; Macedonski. Simbolismul: G. Bacovia. Anticipări ale modernităţii. Ideologii literare la începutul sec. al XXlea. George Coşbuc. Octavian Goga. IV. Modernismul. Ideologia literară. Eugen Lovinescu, teoretician al modernităţii. Ideologii literare interbelice. Scriitorii reprezentativi. Scriitorii interbelici: T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu, I. Pillat, V. Voiculescu; M. Sadoveanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, L.Rebreanu, M.Blecher; G.Călinescu. Critica şi istoria literară, eseistica şi teoria literară. V. Literatura postbelică (contemporană): Proletcultismul: realismul socialist. Scriitorii postbelici: Şt. Aug. Doinaş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Şt. Bănulescu. Optzecismul. Critica şi istoria literară, eseul. Literatura română din exil (Eliade, V. Horia, P. Dumitriu; acţiunea critică a publicaţiilor din exil). Pentru examenul de licenţă, studenţii vor alege o secţiune din tematica prezentată (I – V). Tematica este propusă sub forma unei liste de autori, curente şi ideologii literare. Fenomenele şi autorii respectivi trebuie să fie plasaţi în contextul istoriei literare şi studiaţi în integralitatea operei lor. Fac excepţie autorii prin care doar se ilustrează unele din temele propuse. Bibliografie critică 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1982; Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830, E.D.P., 1977; Tudor Vianu, Ş. Cioculescu, Vl. Streinu, Istoria literaturii române moderne (una dintre ediţii); Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române şi Poeţi romantici; Dicţionarul litraturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979. D.H. Mazilu, Recitind literatura română veche, I-III; Eugen Negrici, Naraţiunea în cronicile lui Gr.Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, 1972; Eugen Negrici, Poezia medievală în limba română, 1996; Mihai Zamfir, Din secolul romantic; D. Popovici, Romantismul românesc, Editura Tineretului, 1969; Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Editura Minerva, 1972; Paul Cornea, Oamenii începutului de drum, Cartea Românească, 1975; G. Munteanu, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici;

calculul lingvistic. Editura Humanitas. Eugen Simion. Limbajul figurativ al poeziei romantice pre-eminesciene. Periodizarea istoriei limbii române. De la latină la română. B. Bucureşti. Editura Minerva. 61-77 şi capitolele: Miron Costin. 2. 118. Ion Neculce. Dimitrie Cantemir). Schiţă de evoluţie. derivarea şi compunerea). sinonimie. Mihaela Mancaş. Nicolae Manolescu. Dosoftei. Bibliografie . I-III. 17. Rosetti. Bibliografie 1. S. Literatura română între cele două războaie mondiale. Bibliografie 1. 15. p. omonimie). Arta prozatorilor români. sintaxă. Stilul beletristic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Crohmălniceanu. Dezvoltarea stilului beletristic (Miron Costin. T. paronimie. Ion Gheţie. Marius Sala. 1978. Bucureşti. trăsături generale Structura etimologică a vocabularului limbii române. 61-100. Normele limbii literare în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Univers enciclopedic. Limbajul artistic românesc modern. Cronicarii munteni. Limba română I. 77 – 125.14. L. 16. normele limbii literare din secolul al XVI-lea. ediţia a doua. vol. lexic). Limba română. 9-75. stilistică funcţională) A. antonimie. Lexicologia limbii române contemporane Procedee de îmbogăţire a vocabularului (împrumutul lexical. 2. Istoria limbii române literare. I. 1971 (p. Structura semantică a lexicului românesc contemporan (principalele categorii semantice: polisemie. Bucureşti. Editura Universităţii din Bucureşti.L. morfologie. II. p. Arca lui Noe. Istoria limbii române Originile limbii române. Ion Creangă – oralitatea limbii şi a stilului. 1132. 1998. Istoria limbii române literare. cronicarii munteni. 2005. 3. I-IV. a II-a. Scriitori români de azi. B. Dosoftei. Ov. Maria Cătănescu. Bucureşti. p. 30-48. 2. aspecte generale. 114-133. Istoria limbii române literare Originea şi baza dialectală a limbii române literare. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. Ion Neculce. Al. morfologie.209. Onu. Latinitatea limbii române (fonetică. I. 1996. ed. Limba română contemporană (lexic. Cazacu. Istoria limbii române. Origini şi dezvoltare. Vianu. Bucureşti. EŞE. Privire sintetică. Caragiale – procedee ale comicului de limbaj. Dimitrie Cantemir). Mihai Eminescu – inovaţii în limbajul poetic. p. Istoria limbii române literare A.

1985. p. nume predicativ. Morfologia. 29-38. D. Bucureşti. 141-166. GALR (Gramatica limbii române. 263-289. Sintaxa limbii române ▪ Organizarea sintactică a grupului verbal (componenţă. Studenţii care optează pentru punctul I (Istoria limbii române şi Istoria limbii române literare) sunt obligaţi să pregătească atât A. Bucureşti. C. vol. C şi D. Humanitas Educaţional. Narcisa Forăscu. Studenţii care optează pentru punctul II (Limba română contemporană) sunt obligaţi să pregătescă A. Morfologia limbii române Categoriile gramaticale ale substantivului şi ale adjectivului. organizare. Ion Coteanu. 2005. Limba română contemporană. p. descriere a unor funcţii din structura grupului: subiect. Valeria Guţu Romalo. Lexicul. al IIlea. 81-91. Formarea cuvintelor în limba română. 371-449. 2005). Categoriile gramaticale ale verbului. EŞE. Bucureşti. 313-351. 2007. 47-72. p. B. Fonologia. EUB. 2006. Constantin Dominte. ediţie revizuită şi adăugită. B. Bucureşti.1. Pentru examenul de licenţă. Bibliografie 1. complemente) Bibliografie: 1. 2005). 3. GALR (Gramatica limbii române. EUB. p. prezentare generală a trăsăturilor distinctive. sau: 1. Fonetica. 1986. p. Narcisa Forăscu. vol. 103243. cât şi B. EDP. p. Structura stilistică a limbii române contemporane. Aspecte ale influenţei engleze în româna actuală. D. ▪ Stilurile funcţionale ale românei actuale. 544-571. Editura Academiei Române. Angela Bidu Vrănceanu. I. Limba română contemporană. 103-198. . 2. Georgeta Ciompec. studenţii pot opta pentru unul dintre punctele I sau II. Emanuel Vasiliu. Adriana Stoichiţoiu-Ichim. Stilistică funcţională ▪ Structura stilistică a limbii române contemporane. Bibliografie: 1. 47-145. Bucureşti. Irimia. 323-332. Bucureşti. Editura Academiei Române.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->