LEGE Nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.

43/1997 privind regimul juridic al drumurilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 22 aprilie 1998 Parlamentul României adopta prezenta lege. ART. 1 Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, emisa în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari: 1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins: "Ordonanta privind regimul drumurilor" 2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: "ART. 1 (1) Regimul drumurilor reglementeaza în mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor în legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice." 3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins: "(3) Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie. (4) De asemenea, se considera ca facând parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente." 4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: "ART. 3 Din punct de vedere al destinatiei, drumurile se împart în:

resedintele de judet cu municipiile.destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier în activitatile economice. 7 Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene. fiind considerate continue în traversarea ." 5. care asigura legaturile cu Capitala tarii." 6. . . cu orasele.drumuri nationale europene (E).autostrazi. energetice." 7. .drumuri nationale principale. între ele. petroliere. ca si cele din interiorul acestora. 6 (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale.drumuri expres. cu statiunile balneoclimaterice si turistice. . b) drumuri de utilitate privata . legate de apararea tarii. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: "ART.între resedinta de comuna cu satele componente sau alte sate. 11 Drumurile nationale judetene si comunale îsi pastreaza categoria functionala din care fac parte. precum si cu alte sate.obiective de utilitate publica destinate circulatiei rutiere. si pot fi: . ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare. precum si cu tarile vecine. forestiere. precum si cele pentru organizarile de santier. cu obiectivele de interes strategic national. ale populatiei si de aparare a tarii. . cu porturile si aeroporturile." 8. miniere. cu resedintele de judet. care asigura legatura între: . Acestea sunt proprietate publica.resedinte de comuna. . Litera a) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins: "a) drumurile comunale. în scopul satisfacerii cerintelor de transport unitar ale economiei nationale. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: "ART. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins: "ART. . cu obiectivele importante. industriale si altora asemenea.între sate. care asigura legaturile: . si cu obiectivele istorice importante.a) drumuri publice . . cu resedintele de comuna.drumuri nationale secundare.orase si municipii. de acces în incinte. agricole.între orasul cu satele care îi apartin.

în traversarea localitatilor. amenajarile si accesoriile aferente. stationari sau opriri." 15. rigolele. spatiile verzi. care devine alineatul (2). santurile. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins: "ART.localitatilor. limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor. pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului. conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor prin amenajari de trotuare si piste. Dupa alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat. trotuarele. pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii. acostamentele. se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv. precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. în concordanta cu planul urbanistic aprobat. destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera. pistele pentru ciclisti. Dupa alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: "ART. (4)." 12. sunt prevazute în anexa nr. Modificarea traseelor acestora. stabilite conform alin. Pe sectoarele de strazi fara canalizare. în cale curenta si aliniament. Articolul 21 se completeaza cu un nou alineat. cu urmatorul cuprins: "(2) Consiliile locale vor asigura." 14. în intravilan. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins: "ART. 19 (1) Zona strazilor include partea carosabila. care devine alineatul (5). incluzând si lucrarile de arta. cu urmatorul cuprins: "(2) Sectoarele de drumuri nationale. 22 . servind totodata si ca strazi. scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate. Alineatele (2) si (3) ale articolului 19 devin alineatele (3) si (4). sunt în administrarea consiliilor locale respective. 16 (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului. situate în intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor." 9." 11. se realizeaza de catre administratorii acestor drumuri. 13. cu urmatorul cuprins: "(5) Asigurarea distantelor minime. numai cu respectarea reglementarilor în vigoare. 1 la prezenta ordonanta." 10. precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si altele asemenea. În afara localitatilor. care devine alineatul (2). suprafetele adiacente pentru parcaje.

25 Documentatiile privind proiectarea constructiei. 24." 19. 23. Articolul 27 devine articolul 26. de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. persoanelor cu handicap si de vârsta a treia. precum si de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor. cu urmatorul cuprins: "ART. în functie de categoria drumului." 25. Articolul 28 devine articolul 27. Articolul 31 devine articolul 30. iar a drumurilor de interes local. 20. de utilizarea rationala a terenurilor." 21. Articolul 30 devine articolul 29. Articolul 25 devine articolul 24. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata. de traficul rutier. Articolul 33 devine articolul 32. Articolul 24 se abroga. cu avizele prevazute în normele metodologice. ciclistilor. de factorii economici.Administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene. Articolul 29 devine articolul 28. 17. aprobate potrivit legii. cu urmatorul cuprins: "ART. care vor fi în administrarea consiliilor locale respective. de normele tehnice. traficul rutier. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene. situate în intravilanul localitatilor urbane. Articolul 32 devine articolul 31. inclusiv lucrarile de arta. iar alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Întretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioara. de siguranta circulatiei. 24 La proiectarea. 31 Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel între drum si calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate. executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora. frecventa si viteza de circulatie a trenurilor. sociali si de aparare. amenajarile si accesoriile aferente. Articolul 26 devine articolul 25. cu urmatorul cuprins: "ART." 18. 22. de conservarea si protectia mediului înconjurator si de planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului. ." 16. cheltuielile de întretinere a acestuia sunt în sarcina administratorului respectiv. reabilitarea si modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

podetele de la intrarile în curti. 35 În functie de intensitatea traficului. locuitorii sunt obligati sa întretina santurile. amplasate de comun acord cu Politia rutiera.26. cu urmatorul cuprins: "ART. drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate în afara fluxului circulatiei. Articolul 38 devine articolul 37. pe baza studiilor de trafic. stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor." 31. Articolul 34 devine articolul 33. rigolele. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic. 30. Articolul 37 devine articolul 36. plantatiile. Semnalizarea unitara si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale în intravilan si de catre consiliile judetene în extravilan. cu urmatorul cuprins: "ART. parcarea. Articolul 39 devine articolul 38. pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. 38 Pe sectoarele de drumuri publice. de regula." 32. situate în afara intravilanului localitatilor. Articolul 40 devine articolul 39. Supravegherea îndeplinirii sau a neîndeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale. 40 . 33. Nu se admit oprirea si parcarea pe benzile de circulatie ale drumurilor nationale si judetene. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileste de administratorul drumului împreuna cu Politia rutiera. 28. 33 Autoritatile administratiei publice locale împreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia. în locuri special amenajate în afara benzilor de circulatie si a trotuarelor. protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare." 27." 29. cu urmatorul cuprins: "ART. Articolul 36 devine articolul 35. Locurile de parcare si refugiile de pe autostrazi vor fi dotate cu utilitati. indiferent de categoria drumului. oficiile rutiere judetene si detinatorii vehiculelor de transport în comun. Articolul 35 devine articolul 34. care traverseaza localitati rurale. cu urmatorul cuprins: "ART. Parcarea se admite. Alineatul (1) al articolului 41 devine alineatul (1) al articolului 40. 37 Pentru descongestionarea traficului în localitati. telefonie pentru apel de urgenta si grupuri sanitare. cu urmatorul cuprins: "ART. trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin.

Alineatul (5) al articolului 41 devine alineatul (5) al articolului 40. pe santuri. precum si pierderea. cu urmatorul cuprins: "(3) Lista drumurilor publice. 39. g) circulatia pe drumurile publice. Alineatele (3) si (4) ale articolului 41 devin alineatele (3) si (4) ale articolului 40. precum si afectarea starii de curatenie a acestora. va fi stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor si publicata în Monitorul Oficial al României. fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere.(1) Drumurile trebuie sa fie mentinute de catre administratorul drumului în stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului în conditii de siguranta. c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamânt. în conditiile existente anterior organizarii competitiei. 43 Pe drumurile publice sunt interzise: a) competitiile sportive. prin scurgere din vehicule. a vehiculelor cu pneuri cu cuie. Articolul 43 devine articolul 42. cu urmatorul cuprins: "ART. cu senile. pistelor si zonelor de siguranta a drumului. Alineatul (2) al articolului 41 devine alineatul (2) al articolului 40. modernizate. toxice sau de alta natura. d) scurgerea lubrifiantilor. trotuarelor. a statiilor mijloacelor de transport în comun. 35. Articolul 44 devine articolul 43. pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante. aceasta se va realiza înainte de a patrunde în drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului. (4) Limitele prevazute în anexa nr. prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne." 34. în . cu limitele de tonaj admise pentru vehicule de transport marfa. Articolul 42 devine articolul 41. precum si transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale. prin depozitare. Partea I. de materiale de constructie sau de alte materii. a unor produse inflamabile. 38. e) ocuparea. pe trotuare. 2 pot fi majorate de catre Ministerul Transporturilor. pe spatii de siguranta ale drumurilor ori pe banda mediana a autostrazilor. f) circulatia autovehiculelor pe acostamente. de materiale sau de alte substante." 36. 37. fara bandaje de protectie. în timpul transportului. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica. a partii carosabile. b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile. a santurilor.

respectiv pentru administrarea. tunelurilor. Alineatul (1) al articolului 45 devine alineatul (1) al articolului 44 cu urmatorul cuprins: "ART. Alineatul (2) al articolului 45 devine alineatul (2) al articolului 44. urmând ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale. 42." 45." 40. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia." 43. întretinerea." 41. conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor împreuna cu Ministerul de Interne. care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului. Se excepteaza perceperea de tarife de utilizare de catre administratorii drumului. Alineatele (2) si (3) ale articolului 48 devin alineatele (2) si (3) ale articolului 47. cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de Politia rutiera. panouri publicitare sau instalatii care pericliteaza siguranta circulatiei. 44. pentru executarea unor lucrari. Alineatul (1) al articolului 46 devine alineatul (1) al articolului 45.cazul în care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate. Alineatul (2) al articolului 46 devine alineatul (2) al articolului 45 cu urmatorul cuprins: "(2) Atunci când aplicarea masurilor prevazute la alin. pasajelor. 46. exploatarea. Articolul 47 devine articolul 46. 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare. viaductelor. Alineatele (4) si (5) ale articolului 48 devin alineatele (4) si (5) ale articolului 47 cu urmatorul cuprins: "(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor. 48. administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autoritatile publice locale si cu detinatorii terenurilor. a podurilor. 47 (1) În zona drumului public este interzisa amplasarea de constructii. prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii. Alineatul (1) al articolului 48 devine alineatul (1) al articolului 47 cu urmatorul cuprins: "ART. daca amplasarea se . cu acordul si în conditiile stabilite de administratorul acestora. instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor. se aplica tarife de utilizare. La articolul 44 dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: "(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumurilor deschise circulatiei publice. repararea si modernizarea drumurilor publice." 47. partiale sau totale de circulatie.

49 (1) Proprietarul constructiilor. demolarea. în zona drumului public. fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare. 92 alin. Articolul 53 devine articolul 52. Articolul 49 devine articolul 48. Alineatele (1) si (2) ale articolului 50 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 49 cu urmatorul cuprins: "ART. în afara partii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. (2) În cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului. pe cheltuiala lor." 49. 1 si 2 la legea respectiva. Articolul 54 devine articolul 53. se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei în vigoare.realizeaza pe zonele de protectie unde acestia nu sunt detinatori. repararea si întretinerea acestor lucrari. (5) Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligati sa execute. Articolul 51 devine articolul 50." 51. 58. Articolul 56 devine articolul 55. Articolul 55 devine articolul 54 iar dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: "(2) Dobândirea terenurilor prevazute la alin. 48 Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza. Alineatele (1) si (2) ale articolului 57 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 56 cu urmatorul cuprins: "ART. pe cheltuiala proprietarului. (1) va beneficia de prevederile art. de regula. în termenul stabilit de administrator. 56. instalatiilor sau al altor asemenea. mutarea sau modificarea acestora. 55. Alineatul (6) al articolului 48 devine alineatul (6) al articolului 47. 18/1991. este obligat a le desfiinta sau a le muta." 57. acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor. cu urmatorul cuprins: "ART. Articolul 52 devine articolul 51. 54. Perceperea si folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protectie proprietate privata se realizeaza de catre detinatorul terenului respectiv. indiferent de . realizate în zona drumului. daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului. (4) din Legea fondului funciar nr. pe cheltuiala sa. 56 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si studiilor necesare lucrarilor privind drumul public au acces pe terenuri. 53. fiind scutita de plata taxelor suplimentare prevazute în anexele nr. Constructia. 50. republicata." 52.

g) elaboreaza. în scris. exploatarea si administrarea drumurilor de interes national. e) asigura. sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. modernizarea. reabilitarea. cu cel putin 7 zile înainte. în prealabil. cu urmatorul cuprins: "ART. dupa caz. cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si. În cazul în care totusi sunt cauzate prejudicii. în conditiile legii. întretinerea. întretinerea. în conditiile legii. În aceasta calitate are urmatoarele atributii: a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national. b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director. acordul acestuia. modernizarea. dupa caz. cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului. (2) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificari asupra terenului. exploatarea si administrarea drumurilor nationale. la nivel national. . repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea. dupa caz. modernizarea. 57 Ministerul Transporturilor coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic întreaga retea de drumuri. exploatarea si administrarea drumurilor de interes national. judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale. asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor. iar. împreuna cu consiliile judetene si consiliile locale. d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea. în prealabil." 59. c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a întregii retele de drumuri publice. prin activitatea lor. pentru care se solicita. a detinatorului de teren.proprietar. Articolul 58 devine articolul 57. reabilitarea. privind dezvoltarea retelei rutiere. Înstiintarea asupra începerii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si. repararea. repararea. prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice. programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale. administratorul drumului va conveni. f) elaboreaza studii de sistematizare. întretinerea. despagubirile sunt suportate de administratorul drumului. Exceptie fac terenurile apartinând obiectivelor Ministerului Apararii Nationale si zonelor de siguranta ale acestora. ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea masuratorilor sau studiilor ca. programe anuale si de perspectiva privind constructia.

art. în .(5). art. art. modernizare. art. (2)." 62. l) elaboreaza o conceptie unitara privind asimilarea de utilaje si echipamente specifice. 41 alin. 43. art. exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale. 17 alin. art.000 lei la 10. (2). întretinere. 24. administrarea si exploatarea drumurilor si. prin savârsirea uneia dintre contraventiile prevazute la alin. 32 alin. constructia. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 500. 16 alin. în concordanta cu prevederile în domeniu din tarile Uniunii Europene. (2) . întretinerea. cu urmatorul cuprins: "ART. j) elaboreaza norme. art. b) încalcarea prevederilor art. art.h) elaboreaza norme si reglementari.000 lei. Articolul 61 devine articolul 60. 61. împreuna cu Ministerul de Interne." 60. 36. (1). art. Alineatul (2) al articolului 60 devine alineatul (2) al articolului 59. (1). respectiv distruse total sau partial. daca nu au fost savârsite astfel încât. 47 alin. 46. de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri. 31. (1). cu respectarea prevederilor art.000. (2). art. (2). care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale. studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor. sa constituie infractiuni: a) încalcarea prevederilor art. aplicarea de tehnologii noi si eficiente. agrementate conform legii. art. 44 alin. modernizarea. Articolul 59 devine articolul 58.000 lei. (3). drumurile au fost degradate. executie.000 lei la 3. art.000. 48. 60 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte. reparare. (2) În cazul în care. Alineatul (1) al articolului 60 devine alineatul (1) al articolului 59. art. 47 alin. (2). art. potrivit legii penale. 42. în proiectarea si executia lucrarilor de drumuri. 53 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000. art. cu urmatorul cuprins: "ART. 50. norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice. i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate îmbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile publice. precum si norme privind înregistrarea si prelucrarea evolutiei traficului rutier. privind proiectarea. 52 si art. art. k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor. repararea. art. 63. 40 alin. 49 alin. 44 alin. 59 (1) Conducerea activitatii de proiectare. 26.

2. art. cu urmatorul cuprins: "ART. 43. . precum si cele privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile urbane. (1) si ale art. 65. cu urmatorul cuprins: "ART. Literele a) si b) ale articolului 62 devin literele a) si b) ale articolului 61. Articolul 66 devine articolul 64. art. (3).în conformitate cu normele Uniunii Europene . Articolul 64 se abroga. 72. 64 Dispozitiile prevazute la art. 41.si va publica în Monitorul Oficial al României. cu urmatorul cuprins: "ART. cu urmatorul cuprins: "ART.27. art. Partea I. 30. art." 69. construirii si modernizarii drumurilor. 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. noi norme si reglementari tehnice privind proiectarea. 24 alin. 60 pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului. Articolul 65 devine articolul 63. 25 din Legea nr. 62 (1) Prevederile art. Despagubirile aferente constituie venituri la dispozitia administratorului drumului respectiv pentru refacerea degradarilor produse. (2) Prevederile art. art. precum si în cazul deplasarii unor constructii în zona drumurilor. Articolul 69 devine articolul 67. 47." 66. numai pentru art. iar prevederile art." 71. Alineatele (1) si (2) ale articolului 63 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 62. 63 Cuantumurile amenzilor prevazute la art." 67. Articolul 68 devine articolul 66. 68. Litera c) a articolului 62 devine litera c) a articolului 61. pentru înlocuirea celor abrogate potrivit art. 24 . 50 si 51. 60. art. 60 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 44 alin. construirea. reabilitarea si modernizarea drumurilor publice. Articolul 67 devine articolul 65. potrivit legii. 32/1968 nu se aplica în cazul proiectarii. Cuantumul despagubirilor urmeaza a se stabili pe baza de documentatii întocmite de autoritatile competente. 38 si art. art." 70. dupa caz. cu urmatorul cuprins: "c) ofiterii si subofiterii de politie. 67 din prezenta ordonanta. deschise circulatiei publice.procesul-verbal de constatare se va consemna si volumul degradarilor pricinuite. art. 65 Pâna la data de 1 ianuarie 1998 Ministerul Transporturilor va elabora . 30 si 31." 64.

40 m. 2 vor avea urmatorul cuprins: ANEXA 2 "A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii: ---------------------------------------------------------------------Categorii de Tipuri Distanta între drumuri din de axele alaturate punct de vedere osie ------------------------------al sistemului <1.5 t).73.0) europene (E) triplat (tridem) 22. La greutati inegale pe axe.0 (11. iar masa pe doua axe alaturate facând parte din .0) modernizate.00 rutier ---------------------------------------------------------------------Drumuri simpla 10.40 <=2.00 >2. Literele A) si B) din anexa nr.) se aplica în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica.0 14.. 8.0 m. respectiv 7.0 t. dubla (tandem) 16.5 ---------------------------------------------------------------------NOTA: Tonajele din paranteza (.5 simpla 7. conform listei aprobate de Ministerul Transporturilor Alte drumuri modernizate Drumuri pietruite simpla dubla (tandem) triplat (tridem) 20.0 t.5 dubla (tandem) 12..0 si alte drumuri deschise traficului greu.0 8. tonajul pe axa cea mai încarcata ce face parte din tandem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10. Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei axe având distanta dintre ele de cel mult 1.0 (18. pe masura reabilitarii drumurilor.0 triplat (tridem) 16. Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua axe având distanta dintre ele de cel mult 2.

.0 t Remorci: ..0 t NOTA: .......................0 t (18. constituite din mai mult de trei axe alaturate.............mai mica de 4...0 m ........... 22..egala sau mai mare de 4.........0 t ..0 t .......... masa pe orice grup de axe alaturate nu trebuie sa depaseasca tonajul admis pe osia astfel constituita (în functie de distanta dintre axe) pentru categoria de drum respectiva...... 26........0 m ............egala sau mai mare de 2...................................................0 daN/cmp pentru osia nemotoare si 7......0 t) .. Presiunea specifica pe îmbracamintea drumului nu trebuie sa depaseasca 6.............0 daN/cmp pentru osia motoare.........0 t .....sub 2...cu patru axe..mai mica de 4.....egala sau mai mare de 4.0 t (30............cu trei axe .......cu cinci si sase axe (indiferent de distantele dintre axe) ... 36..........cu patru axe ......0 t .......... 22...0 t ..........autobuz articulat cu trei axe ...... 40.....cu trei axe ......0 t ............. 17..... B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urmatoarele: Autovehicule: ....cu trei axe .0 t) ..0 m .0 t .............tridem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeasi distanta între axe) pentru categoria de drum respectiva.autotractor cu sa si semiremorca: .....0 m .. având distanta dintre axe: ..autotren (autovehicul + remorca = total patru axe) ......... 30.. 16..0 t ........0 t) ....0 t (24........0 m .......... 34.combinatie având cinci sau mai multe axe ... 34..........0 m .. 17....cu doua axe având distanta dintre axe: .0 t Combinatii de vehicule: . 16......... având distanta dintre axe: . Pentru osii multiple..cu doua axe. 40... 24...

PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS -------------- . 74 alin. p..) se aplica în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica.Tonajele din paranteza (. cu respectarea prevederilor art. pe masura reabilitarii drumurilor. p. se va republica în Monitorul Oficial al României.. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 1998. 74 alin. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. cu respectarea prevederilor art. 2 Ordonanta Guvernului nr." ART. Partea I. (2) din Constitutia României. (2) din Constitutia României. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 16 martie 1998. cu modificarile aduse prin prezenta lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful