LEGE Nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.

43/1997 privind regimul juridic al drumurilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 22 aprilie 1998 Parlamentul României adopta prezenta lege. ART. 1 Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, emisa în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari: 1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins: "Ordonanta privind regimul drumurilor" 2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: "ART. 1 (1) Regimul drumurilor reglementeaza în mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor în legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice." 3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins: "(3) Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie. (4) De asemenea, se considera ca facând parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente." 4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: "ART. 3 Din punct de vedere al destinatiei, drumurile se împart în:

. cu porturile si aeroporturile. care asigura legatura între: . . .drumuri expres.autostrazi.drumuri nationale principale. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: "ART.obiective de utilitate publica destinate circulatiei rutiere. ca si cele din interiorul acestora." 8. cu obiectivele importante. Acestea sunt proprietate publica.între orasul cu satele care îi apartin. între ele. petroliere. 6 (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale. precum si cele pentru organizarile de santier. . de acces în incinte. . precum si cu alte sate. fiind considerate continue în traversarea . cu obiectivele de interes strategic national. 11 Drumurile nationale judetene si comunale îsi pastreaza categoria functionala din care fac parte. agricole. . cu orasele. industriale si altora asemenea.destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier în activitatile economice. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins: "ART.a) drumuri publice . cu resedintele de judet. forestiere. miniere. în scopul satisfacerii cerintelor de transport unitar ale economiei nationale. legate de apararea tarii. precum si cu tarile vecine. b) drumuri de utilitate privata . energetice.drumuri nationale secundare. 7 Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene." 5. .resedinte de comuna. ale populatiei si de aparare a tarii.resedintele de judet cu municipiile. cu statiunile balneoclimaterice si turistice. Litera a) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins: "a) drumurile comunale. si pot fi: . care asigura legaturile cu Capitala tarii.orase si municipii.între resedinta de comuna cu satele componente sau alte sate. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: "ART." 7. . cu resedintele de comuna. care asigura legaturile: . si cu obiectivele istorice importante." 6.drumuri nationale europene (E). ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.între sate.

servind totodata si ca strazi." 14. incluzând si lucrarile de arta. conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor prin amenajari de trotuare si piste." 11." 12. numai cu respectarea reglementarilor în vigoare. sunt prevazute în anexa nr. amenajarile si accesoriile aferente. se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv. 13. Alineatele (2) si (3) ale articolului 19 devin alineatele (3) si (4). În afara localitatilor. precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: "ART.localitatilor. Dupa alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat. cu urmatorul cuprins: "(2) Sectoarele de drumuri nationale. santurile. se realizeaza de catre administratorii acestor drumuri. scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate. precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si altele asemenea. suprafetele adiacente pentru parcaje. rigolele. pistele pentru ciclisti. 22 . care devine alineatul (2). stabilite conform alin. cu urmatorul cuprins: "(5) Asigurarea distantelor minime. cu urmatorul cuprins: "(2) Consiliile locale vor asigura. în cale curenta si aliniament. limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor. Dupa alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat. Articolul 21 se completeaza cu un nou alineat. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii. destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins: "ART. 16 (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului. 1 la prezenta ordonanta. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins: "ART. care devine alineatul (2)." 15. în intravilan. Modificarea traseelor acestora. care devine alineatul (5). (4). în concordanta cu planul urbanistic aprobat." 10. 19 (1) Zona strazilor include partea carosabila. pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului. pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor situate în vecinatatea drumului. trotuarele. sunt în administrarea consiliilor locale respective. Pe sectoarele de strazi fara canalizare. acostamentele. situate în intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor. în traversarea localitatilor." 9. stationari sau opriri. spatiile verzi.

inclusiv lucrarile de arta. cu urmatorul cuprins: "ART. amenajarile si accesoriile aferente." 21. 17. Articolul 25 devine articolul 24. de factorii economici." 19." 18. Articolul 26 devine articolul 25. iar alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Întretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Articolul 27 devine articolul 26. de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Articolul 33 devine articolul 32. aprobate potrivit legii. 23." 16. precum si de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor. de normele tehnice. Articolul 29 devine articolul 28. . 20. iar a drumurilor de interes local. ciclistilor. cheltuielile de întretinere a acestuia sunt în sarcina administratorului respectiv. persoanelor cu handicap si de vârsta a treia. frecventa si viteza de circulatie a trenurilor. Articolul 28 devine articolul 27. de conservarea si protectia mediului înconjurator si de planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului. sociali si de aparare. Articolul 30 devine articolul 29. Articolul 24 se abroga." 25. de traficul rutier. 22. 25 Documentatiile privind proiectarea constructiei. executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora. Articolul 32 devine articolul 31. reabilitarea si modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. cu urmatorul cuprins: "ART. de utilizarea rationala a terenurilor. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene.Administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata. Articolul 31 devine articolul 30. în functie de categoria drumului. 31 Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel între drum si calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate. traficul rutier. care vor fi în administrarea consiliilor locale respective. situate în intravilanul localitatilor urbane. 24. cu avizele prevazute în normele metodologice. 24 La proiectarea. cu urmatorul cuprins: "ART. de siguranta circulatiei.

locuitorii sunt obligati sa întretina santurile. de regula. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileste de administratorul drumului împreuna cu Politia rutiera. indiferent de categoria drumului. 33 Autoritatile administratiei publice locale împreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia. cu urmatorul cuprins: "ART. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic. amplasate de comun acord cu Politia rutiera. stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor. Supravegherea îndeplinirii sau a neîndeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale. Parcarea se admite." 29. protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare." 32. pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. cu urmatorul cuprins: "ART. în locuri special amenajate în afara benzilor de circulatie si a trotuarelor." 27. Articolul 38 devine articolul 37. podetele de la intrarile în curti. Locurile de parcare si refugiile de pe autostrazi vor fi dotate cu utilitati. Articolul 36 devine articolul 35. 28. Articolul 35 devine articolul 34. Articolul 37 devine articolul 36.26. Alineatul (1) al articolului 41 devine alineatul (1) al articolului 40. drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate în afara fluxului circulatiei. plantatiile. 30. cu urmatorul cuprins: "ART. 40 . 37 Pentru descongestionarea traficului în localitati. pe baza studiilor de trafic. parcarea. 33. 35 În functie de intensitatea traficului. telefonie pentru apel de urgenta si grupuri sanitare. cu urmatorul cuprins: "ART. cu urmatorul cuprins: "ART. Nu se admit oprirea si parcarea pe benzile de circulatie ale drumurilor nationale si judetene. rigolele. oficiile rutiere judetene si detinatorii vehiculelor de transport în comun. trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin. Articolul 39 devine articolul 38. situate în afara intravilanului localitatilor. Semnalizarea unitara si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale în intravilan si de catre consiliile judetene în extravilan. 38 Pe sectoarele de drumuri publice. Articolul 40 devine articolul 39." 31. Articolul 34 devine articolul 33. care traverseaza localitati rurale.

pe trotuare. pistelor si zonelor de siguranta a drumului. a vehiculelor cu pneuri cu cuie. f) circulatia autovehiculelor pe acostamente. cu urmatorul cuprins: "(3) Lista drumurilor publice. Alineatul (2) al articolului 41 devine alineatul (2) al articolului 40. pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante. precum si pierderea. precum si afectarea starii de curatenie a acestora. 38. precum si transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale. 43 Pe drumurile publice sunt interzise: a) competitiile sportive. a unor produse inflamabile. (4) Limitele prevazute în anexa nr." 36. fara bandaje de protectie. a partii carosabile. pe santuri. d) scurgerea lubrifiantilor. prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne. Articolul 42 devine articolul 41. prin scurgere din vehicule. 39.(1) Drumurile trebuie sa fie mentinute de catre administratorul drumului în stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului în conditii de siguranta. în . va fi stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor si publicata în Monitorul Oficial al României. trotuarelor. 2 pot fi majorate de catre Ministerul Transporturilor. cu senile. a statiilor mijloacelor de transport în comun. Alineatul (5) al articolului 41 devine alineatul (5) al articolului 40. modernizate. g) circulatia pe drumurile publice. c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamânt. în timpul transportului." 34. Partea I. b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica. prin depozitare. cu urmatorul cuprins: "ART. în conditiile existente anterior organizarii competitiei. de materiale de constructie sau de alte materii. 37. fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. de materiale sau de alte substante. 35. aceasta se va realiza înainte de a patrunde în drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului. a santurilor. Alineatele (3) si (4) ale articolului 41 devin alineatele (3) si (4) ale articolului 40. toxice sau de alta natura. Articolul 44 devine articolul 43. cu limitele de tonaj admise pentru vehicule de transport marfa. pe spatii de siguranta ale drumurilor ori pe banda mediana a autostrazilor. e) ocuparea. Articolul 43 devine articolul 42.

întretinerea. viaductelor. 46. urmând ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale." 45." 43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 48 devin alineatele (2) si (3) ale articolului 47. 44." 41. prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii. tunelurilor. partiale sau totale de circulatie. a podurilor. conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor împreuna cu Ministerul de Interne. Alineatul (1) al articolului 46 devine alineatul (1) al articolului 45. exploatarea. repararea si modernizarea drumurilor publice. respectiv pentru administrarea. Alineatul (2) al articolului 46 devine alineatul (2) al articolului 45 cu urmatorul cuprins: "(2) Atunci când aplicarea masurilor prevazute la alin. La articolul 44 dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: "(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumurilor deschise circulatiei publice." 47. pentru executarea unor lucrari. Alineatul (1) al articolului 48 devine alineatul (1) al articolului 47 cu urmatorul cuprins: "ART. Alineatul (2) al articolului 45 devine alineatul (2) al articolului 44. cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de Politia rutiera. care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului. Alineatul (1) al articolului 45 devine alineatul (1) al articolului 44 cu urmatorul cuprins: "ART. 42. cu acordul si în conditiile stabilite de administratorul acestora. 48. Alineatele (4) si (5) ale articolului 48 devin alineatele (4) si (5) ale articolului 47 cu urmatorul cuprins: "(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor. administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autoritatile publice locale si cu detinatorii terenurilor.cazul în care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate. pasajelor." 40. instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor. Se excepteaza perceperea de tarife de utilizare de catre administratorii drumului. Articolul 47 devine articolul 46. panouri publicitare sau instalatii care pericliteaza siguranta circulatiei. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia. 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare. 47 (1) În zona drumului public este interzisa amplasarea de constructii. se aplica tarife de utilizare. daca amplasarea se .

(5) Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligati sa execute. Articolul 55 devine articolul 54 iar dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: "(2) Dobândirea terenurilor prevazute la alin. în afara partii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare. Constructia. Articolul 49 devine articolul 48. 48 Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza. pe cheltuiala lor." 51. se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei în vigoare. în zona drumului public. indiferent de . Alineatul (6) al articolului 48 devine alineatul (6) al articolului 47. de regula." 57. Articolul 51 devine articolul 50. 58. republicata. instalatiilor sau al altor asemenea. acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor. realizate în zona drumului. 53. în termenul stabilit de administrator. cu urmatorul cuprins: "ART. pe cheltuiala sa." 52. 56 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si studiilor necesare lucrarilor privind drumul public au acces pe terenuri. Articolul 54 devine articolul 53. daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului." 49. Articolul 52 devine articolul 51. Articolul 56 devine articolul 55. demolarea. 49 (1) Proprietarul constructiilor. 55. Perceperea si folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protectie proprietate privata se realizeaza de catre detinatorul terenului respectiv. (2) În cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului. Alineatele (1) si (2) ale articolului 50 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 49 cu urmatorul cuprins: "ART. (1) va beneficia de prevederile art. Articolul 53 devine articolul 52. repararea si întretinerea acestor lucrari. Alineatele (1) si (2) ale articolului 57 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 56 cu urmatorul cuprins: "ART. 18/1991. 56. fiind scutita de plata taxelor suplimentare prevazute în anexele nr.realizeaza pe zonele de protectie unde acestia nu sunt detinatori. mutarea sau modificarea acestora. este obligat a le desfiinta sau a le muta. 54. 1 si 2 la legea respectiva. 92 alin. 50. (4) din Legea fondului funciar nr. pe cheltuiala proprietarului.

cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului. a detinatorului de teren. programe anuale si de perspectiva privind constructia.proprietar. la nivel national. dupa caz. În cazul în care totusi sunt cauzate prejudicii. e) asigura. despagubirile sunt suportate de administratorul drumului. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea masuratorilor sau studiilor ca. repararea. asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor. În aceasta calitate are urmatoarele atributii: a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national. întretinerea. Articolul 58 devine articolul 57. exploatarea si administrarea drumurilor nationale. întretinerea. cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si. judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale. administratorul drumului va conveni. pentru care se solicita. (2) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificari asupra terenului. dupa caz. sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea. ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport. reabilitarea. Exceptie fac terenurile apartinând obiectivelor Ministerului Apararii Nationale si zonelor de siguranta ale acestora. în conditiile legii. întretinerea. . reabilitarea. în scris. programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale. dupa caz. cu urmatorul cuprins: "ART." 59. exploatarea si administrarea drumurilor de interes national. prin activitatea lor. în prealabil. în conditiile legii. acordul acestuia. repararea. d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea. privind dezvoltarea retelei rutiere. exploatarea si administrarea drumurilor de interes national. c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a întregii retele de drumuri publice. b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director. g) elaboreaza. 57 Ministerul Transporturilor coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic întreaga retea de drumuri. modernizarea. împreuna cu consiliile judetene si consiliile locale. modernizarea. modernizarea. prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice. cu cel putin 7 zile înainte. Înstiintarea asupra începerii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si. f) elaboreaza studii de sistematizare. iar. în prealabil.

(2). de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri. art. drumurile au fost degradate. Alineatul (1) al articolului 60 devine alineatul (1) al articolului 59. repararea. art. 36. j) elaboreaza norme. art.(5). prin savârsirea uneia dintre contraventiile prevazute la alin. (2) În cazul în care. 41 alin. i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate îmbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile publice. (2) . Articolul 59 devine articolul 58. (1). 46.000. 59 (1) Conducerea activitatii de proiectare.000 lei. 42. împreuna cu Ministerul de Interne. art. precum si norme privind înregistrarea si prelucrarea evolutiei traficului rutier. 63. 61. 26. în proiectarea si executia lucrarilor de drumuri. art.h) elaboreaza norme si reglementari. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 500. sa constituie infractiuni: a) încalcarea prevederilor art. reparare. Articolul 61 devine articolul 60. cu respectarea prevederilor art. (2). art. art.000 lei la 10. cu urmatorul cuprins: "ART. aplicarea de tehnologii noi si eficiente. art. k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor. b) încalcarea prevederilor art. 47 alin. în concordanta cu prevederile în domeniu din tarile Uniunii Europene. 48.000 lei la 3. 44 alin. 32 alin. 49 alin.000. modernizarea. 24. art. întretinere. executie. Alineatul (2) al articolului 60 devine alineatul (2) al articolului 59. (1). cu urmatorul cuprins: "ART. (1). daca nu au fost savârsite astfel încât. 52 si art. (3). 17 alin. art. 53 se sanctioneaza cu amenda de la 5. constructia. norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice. 16 alin." 62. 44 alin. întretinerea. administrarea si exploatarea drumurilor si. l) elaboreaza o conceptie unitara privind asimilarea de utilaje si echipamente specifice. art. art. în . (2). art.000. potrivit legii penale. 40 alin. art. care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale." 60. art. 43. privind proiectarea. 50. modernizare. art.000 lei. (2). (2). 47 alin. 31. studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor. art. respectiv distruse total sau partial. agrementate conform legii. exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale. 60 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte.

procesul-verbal de constatare se va consemna si volumul degradarilor pricinuite. Articolul 69 devine articolul 67. cu urmatorul cuprins: "ART. 50 si 51. precum si cele privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile urbane.si va publica în Monitorul Oficial al României. precum si în cazul deplasarii unor constructii în zona drumurilor." 67. 65.în conformitate cu normele Uniunii Europene ." 69. 30 si 31. 38 si art. Articolul 68 devine articolul 66. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. 62 (1) Prevederile art. noi norme si reglementari tehnice privind proiectarea. 30. art. 67 din prezenta ordonanta. 32/1968 nu se aplica în cazul proiectarii. art. cu urmatorul cuprins: "ART. dupa caz. Alineatele (1) si (2) ale articolului 63 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 62. 24 alin. (1) si ale art. pentru înlocuirea celor abrogate potrivit art. Partea I. 60 pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului. cu urmatorul cuprins: "c) ofiterii si subofiterii de politie. cu urmatorul cuprins: "ART. iar prevederile art. deschise circulatiei publice. 63 Cuantumurile amenzilor prevazute la art. art. . 44 alin." 66. Cuantumul despagubirilor urmeaza a se stabili pe baza de documentatii întocmite de autoritatile competente. Literele a) si b) ale articolului 62 devin literele a) si b) ale articolului 61." 70. art. 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata. art. 68. Articolul 67 devine articolul 65." 71. Articolul 65 devine articolul 63. (2) Prevederile art. 47. 72. 60. art. 64 Dispozitiile prevazute la art. art. 25 din Legea nr. 65 Pâna la data de 1 ianuarie 1998 Ministerul Transporturilor va elabora . (3). potrivit legii. 41. Litera c) a articolului 62 devine litera c) a articolului 61. 43. reabilitarea si modernizarea drumurilor publice. construirii si modernizarii drumurilor.27. art. cu urmatorul cuprins: "ART. 2." 64. construirea. 60 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. numai pentru art. Articolul 66 devine articolul 64. 24 . Despagubirile aferente constituie venituri la dispozitia administratorului drumului respectiv pentru refacerea degradarilor produse. Articolul 64 se abroga.

0 t. Literele A) si B) din anexa nr.0 triplat (tridem) 16. Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua axe având distanta dintre ele de cel mult 2.0 t. La greutati inegale pe axe. pe masura reabilitarii drumurilor.00 >2.0 m.5 ---------------------------------------------------------------------NOTA: Tonajele din paranteza (.0) modernizate.40 <=2.0 14. dubla (tandem) 16.00 rutier ---------------------------------------------------------------------Drumuri simpla 10. respectiv 7.. iar masa pe doua axe alaturate facând parte din . Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei axe având distanta dintre ele de cel mult 1. 8.) se aplica în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica.5 dubla (tandem) 12.0) europene (E) triplat (tridem) 22.5 t).40 m.0 (18..5 simpla 7. tonajul pe axa cea mai încarcata ce face parte din tandem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10. 2 vor avea urmatorul cuprins: ANEXA 2 "A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii: ---------------------------------------------------------------------Categorii de Tipuri Distanta între drumuri din de axele alaturate punct de vedere osie ------------------------------al sistemului <1.73.0 si alte drumuri deschise traficului greu. conform listei aprobate de Ministerul Transporturilor Alte drumuri modernizate Drumuri pietruite simpla dubla (tandem) triplat (tridem) 20.0 8.0 (11.

30...0 m ..................... B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urmatoarele: Autovehicule: .......... 17...0 daN/cmp pentru osia nemotoare si 7.0 t Combinatii de vehicule: ..egala sau mai mare de 4...........0 t .mai mica de 4......0 t) ..... 24.0 t . 40.. având distanta dintre axe: .........egala sau mai mare de 2...cu patru axe.cu doua axe.......cu patru axe .....0 daN/cmp pentru osia motoare......0 m . Pentru osii multiple.....egala sau mai mare de 4.0 t ...............................0 m ........ 34...0 m ..............................0 t ...............0 t ................cu cinci si sase axe (indiferent de distantele dintre axe) .0 t (24.0 t) ........0 m .......autotren (autovehicul + remorca = total patru axe) ....sub 2... 17.... constituite din mai mult de trei axe alaturate..... 34.....0 t) ......0 t (18................combinatie având cinci sau mai multe axe ........ Presiunea specifica pe îmbracamintea drumului nu trebuie sa depaseasca 6......... 36...0 t Remorci: ...........................tridem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeasi distanta între axe) pentru categoria de drum respectiva......0 t NOTA: .mai mica de 4.. 16..cu trei axe ........ 22...0 t .....cu trei axe ..... având distanta dintre axe: ....0 t ...... 26. masa pe orice grup de axe alaturate nu trebuie sa depaseasca tonajul admis pe osia astfel constituita (în functie de distanta dintre axe) pentru categoria de drum respectiva..........cu doua axe având distanta dintre axe: ..... 22....0 m .....cu trei axe .... 40. 16......0 t .autotractor cu sa si semiremorca: ....autobuz articulat cu trei axe .0 t (30............

43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. (2) din Constitutia României. cu respectarea prevederilor art.. Partea I.Tonajele din paranteza (. cu respectarea prevederilor art. p. pe masura reabilitarii drumurilor. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 16 martie 1998.." ART. (2) din Constitutia României. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 1998. 2 Ordonanta Guvernului nr. se va republica în Monitorul Oficial al României. cu modificarile aduse prin prezenta lege. PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS -------------- .) se aplica în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica. p. 74 alin. 74 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful