P. 1
193 Chirurgie Semio

193 Chirurgie Semio

|Views: 11|Likes:
Published by Constantin Olesea

More info:

Published by: Constantin Olesea on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

1.ETAPELE DE BAZĂ ÎN APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CHIRURGIEI Cuvântul „chirurgie” înseamnă „acţiune manuală”, „meşteş’ug”.

Însă, acest sens istoric al cuvântului este depăşit. Actual chirurgia este o specialitate medicală înalt profesionistă. Chirurgul trebuie nu numai să opereze, ci şi să cunoască detaliat anatomia, fiziologia, farmacologia şi alte discipline. Chirurgul trebuie să ştie a stabili un diagnostic corect, a elabora tactica de tratament şi să posede la perfecţie tehnica operatorie. Istoria chirurgiei este descrisă destul de amplu în manual, de aceea ne vom opri doar la etapele de bază a acesteia. Primele date despre procedeele chirurgicale întâlnim în antichitate. Diverse manipulaţii chirurgicale se efectuau în Egiptul Antic, India, Babilon, Roma şi Grecia Antică, Bizanţ şi China cu 2-4 milenii înaintea erei noastre. Pe slaid este arătată fresca dintr-un mormânt antic egiptean, ilustrând reducerea luxaţiei humerusului. Mai jos vedeţi un fragment din aşa-numitul papirus al lui Edwin Smith (1600 î.e.n.) – primul manuscris chirurgical în care se descriu 48 cazuri de tratament al plăgilor şi altor leziuni traumatice. Din medicii acestei perioade poate fi remarcat Hippocrate (Grecia Antică, 460-377 î.e.n.), care este numit tatăl artei medicale, Cornelius Celsus (Roma Antică, a.30 î.e.n. – a.37 e.n.) care a creat un tractat de chirurgie, în care pentru prima dată au fost descrise multe operaţii, şi Claudius Galen (129-210), care pentru prima dată a propus aplicarea ligaturei pe vasul sângerând şi a descris semnele clasice ale inflamaţiei. Din medicii medievali cel mai mare aport în dezvoltarea chirurgiei l-au adus Andreas Vesalius (Padova, Italia, 1515-1564), care primul a descris minuţios anatomia umană în cartea sa “De corporis humani fabrica” şi este considerat primul chirurg-anatom, Paracelsus (Elveţia, 1493-1541), care a fost chirurg militar şi a perfecţionat metodele de tratament al plăgilor, Ambroise Pare (Franţa 1517-1590), de asemenea chirurg militar – a propus pensa hemostatică, a elaborat tehnica amputaţiei. În Rusia drept fondator al chirurgiei este considerat N.I.Pirogov (1810-1881), care a perfecţionat tehnica multor intervenţii chirurgicale şi în premiera a elaborat sistemul de acordare a ajutorului chirurgical. CHIRURGIA MOLDOVEI. CLINICILE ŞI CATEDRELE CHIRURGICALE ALE MOLDOVEI Fondatorul chirurgiei moderne în Moldova este considerat profesorul Nicolae Anestiadi (1916-1968), numele căruia îl poartă astăzi Asociaţia chirurgilor din Moldova. El a stat la baza apariţiei chirurgiei toracale, cardiovasculare, abdominale şi anesteziologiei. Catedra de chirurgie generală, cu care începeţi studierea disciplinei la anul 3, a fost creată în acelaşi timp cu organizarea Universităţii de Medicină din Chişinău în a. 1945. Primul Şef de catedră a fost prof. S.Rubaşov (aa.1945-1947). Din 1947 până în 1950 catedra a fost condusă de prof. A.Livov. În continuare catedra de chirurgie generală a fost condusă de aşa chirurgi iluştri, ca C.Ţâbârnă, Gh.Ghidirim, E.Cicala. La anul 4 veţi face cunoştinţă cu patologia chirurgicală acută la catedra de chirurgie nr.1, condusă de acad. Gheorghe Ghidirim. La anii 5 şi 6 veţi continua studierea chirurgiei la catedra de chirurgie nr.2 sub conducerea prof. Vladimir Hotineanu. Pe lângă aceasta, există catedra de chirurgie pediatrică (şef de catedră – membru corespondent al AŞRM Eva Gudumac) şi catedra de chirurgie a facultăţii de perfecţionare a medicilor (şef – prof. Nicolae Gladun). ETAPELE DE INSTRUIRE A CHIRURGULUI ÎN MOLDOVA La catedrele enumerate studenţii primesc cunoştinţe de bază despre patologia chirurgicală. După absolvirea Universităţii şi susţinerea examenelor de Stat, unul dintre care este chirurgia, absolvenţii care doresc să devină chirurgi pot lua rezidenţiatul la chirurgie. După absolvirea rezidenţiatului şi susţinerii examenului de licenţă ei primesc diploma de chirurg. Însă, aici instruirea nu finisează. Există aşa forme de continuare a instruirii, ca secundariatul clinic (specializare profesională), doctoratul (specializarea ştiinţifică), şi cursuri periodice de perfecţionare în chirurgie sau ramuri separate ale acesteia. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A AJUTORULUI CHIRURGICAL POPULAŢIEI MOLDOVEI Acordarea ajutorului chirurgical populaţiei este repartizată în etape şi depinde de urgenţa patologiei. Asistenţa chirurgicală curativă şi consultativă se acordă în policlinici, secţii de chirurgie generale şi specializate din spitalele raionale, municipale şi republicane. Mai detaliat cu sistemul acordării asistenţei chirurgicale veţi face cunoştinţă în cadrul lecţiilor practice la catedra noastră. 2.ANTISEPSIA Antisepsia reprezintă un compartiment important al chirurgiei generale. Antisepsia – este un complex de măsuri orientate spre distrugerea microorganismelor în plagă, focarul patologic şi în organism în general. Remediile antiseptice pot crea condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea infecţiei, sau pot exercita acţiunea dăunătoare asupra microorganismelor. Noţiunea de antisepsie este strâns legată cu asepsia. Asepsia – totalitatea metodelor îndreptate spre prevenirea pătrunderei microbilor în plagă, organismul pacientului, sau cu alte cuvinte – crearea unor condiţii sterile de lucru chirurgical. Istoria antisepsiei este foarte interesantă şi include patru perioade clasice: aşa-numita perioadă empirică, perioada antisepsiei prelisteriene a sec. XIX, antisepsia lui Lister şi antisepsia contemporană. Perioada empirică. Primele metode de antisepsie pot fi găsite în lucrările medicilor antici. Câteva exemple: - chirurgii antici considerau obligatorie înlăturarea corpului străin din plagă; - în legile antice evreice a lui Moisei se interzicea de a atinge plaga cu mâinile; - Hippocrate promova principiul curăţeniei mâinilor medicului, utiliza pentru prelucrarea plăgilor apă curată, vin, spunea despre necesitatea curăţeniei materialului de pansament. Antisepsia sec. XIX. Medicina încă nu cunoştea cauzele supuraţiei plăgilor şi rezultatele tratamentului erau dezastruoase. Letalitatea postoperatorie constituia peste 80% şi era condiţionată, în mare parte, de complicaţiile purulente şi putride postoperatorii. În a. 1847 bazându-se pe experienţa proprie vastă medicul obstetrician-ginecolog ungar Ignaz Semmelweis afirma, că cauza sepsis-ului postpartum – este introducerea

elementului contagios de către mâinile medicului în timpul naşterii. Implementarea în practică a spălării mâinilor cu soluţie 10% de clorură de var de către I.Semmelweis a redus considerabil numărul complicaţiilor. N.I.Pirogov, de asemenea, printre primii a presupus, că infectarea plăgilor este provocată de mâinile chirurgului şi a asistenţilor, precum şi prin intermediul materialului de pansament. Pentru preîntâmpinarea infectării posibile a plăgilor el a utilizat alcool, nitrat de argint, iod. Antisepsia lui J.Lister. Chirurgul britanic Joseph Lister din Edinburgh, bazându-se pe descoperirile lui Louis Pasteur şi analiza cauzelor deceselor bolnavilor după operaţii, a ajuns la concluzia, că cauza complicaţiilor sunt bacteriile. El a elaborat un şir de metode de distrugere a microbilor în aer, pe mâini, în plagă şi pe obiectele ce vin în contact cu plaga. Drept remediu pentru distrugerea microbilor el a ales acidul carbolic. Lister a elaborat un sistem de măsuri orientate spre distrugerea microbilor în plagă şi preîntâmpinarea pătrunderii lor în plagă: pulverizarea acidului carbolic în aerul sălii de operaţii, prelucrarea instrumentelor, materialului de sutură cu soluţie de acid carbolic 2-3%, prelucrarea câmpului operator cu aceeaşi soluţie, utilizarea unui pansament special din 8 straturi de tifon pe plagă, îmbibat cu acid carbolic şi alte substanţe. Aşadar, meritul lui J.Lister constă nu numai în faptul că a utilizat proprietăţile antiseptice ale acidului carbolic, dar şi a elaborat un sistem complex de combatere a infecţiei. Esenţa metodei sale Lister a raportat-o la Congresul chirurgilor în Dublin, 1867 şi a descris-o într-un articol în revista „Lancet”. Din aceste considerente anume Lister a intrat în istoria chirurgiei drept fondatorul antisepsiei. În rezultatul implementării pe larg a metodei lui Lister în Europa letalitatea postoperatorie a scăzut de 10 ori. Antisepsia chirurgicală modernă este strâns legată de asepsie şi este unită cu aceasta într-un sistem unic. Antisepsia este divizată în tipuri în dependenţă de natura metodelor utilizate. Antisepsia poate fi: mecanică, fizică, chimică, biologică şi combinată. Vom studia fiecare tip în parte. ANTISEPSIA MECANICĂ Antisepsia mecanică – este înlăturarea mecanică a microorganismelor din plagă. În practică din plagă mecanic se înlătură corpurile străine, ţesuturile neviabile şi necrotice, cheagurile sangvine infectate, exudatul purulent, care reprezintă un mediu ideal pentru înmulţirea bacteriilor. În aceste scopuri se utilizează un şir de procedee: (1) Toaleta plăgii se efectuează practic la fiecare pansament şi într-un fel puţin modificat – la acordarea primului ajutor medical în caz de plagă. În timpul pansamentului se înlătură materialul de pansament îmbibat cu secret, se prelucrează pielea în jurul plăgii, cu pensa şi tampon de tifon se înlătură exudatul purulent, cheagurile infectate, ţesuturile necrotice libere. Respectarea acestor simple măsuri permite lichidarea a aprox. 80% de microbi din plagă sau din jurul acesteia. (2) Următorul şi cel mai important procedeu al antisepsiei mecanice etse prelucrarea chirurgicală primară a plăgii, care trebuie să fie efectuată nu mai târziu de 12 ore după lezare. Conform opiniilor moderne, prelucrarea chirurgicală primară a plăgii se efectuează nu atât pentru „sterilizarea cu cuţitul”, cât pentru diminuarea în plagă a ţesuturilor neviabile, care sunt un mediu nutritiv favorabil pentru microfloră. Tehnica operaţiei constă în incizia plăgii, recesurilor (buzunarelor) acesteia, excizia marginilor, pereţilor şi fundului plăgii în limitele ţesuturilor sănătoase, se înlătură toate ţesuturile lezate, infestate, îmbibate cu sânge. (3) Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii se efectuează în cazurile, când în plagă deja s-a dezvoltat infecţia. Esenţa ei constă în disecţia recesurilor, în care se acumulează puroi şi detrit necrotic, şi înlăturarea ţesuturilor neviabile. (4) Alte operaţii şi manipulaţii. Unele intervenţii chirurgicale se atribuie la măsurile antiseptice. Acestea sunt, în primul rând, deschiderea colecţiilor purulente: abceselor şi flegmoanelor. „Vezi puroi – evacuează-l” – este principiul de bază al chirurgiei purulente. Până când nu a fost efectuată incizia şi evacuat puroiul din plagă, nici antibioticele, nici antisepticele nu vor ajuta la vindecarea maladiei. În unele cazuri poate fi eficientă doar puncţia focarului (în caz de sinusită maxilară sau pleurezie purulentă – acumulare de lichid în cavitatea pleurală). În caz de focare purulente situate în profunzime se efectuează puncţia sub controlul ultrasonografiei (ecoghidată) sau TC. ANTISEPSIA FIZICĂ Antisepsia fizică – este distrugerea microorganismelor prin intermediul metodelor fizice. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie: (1) Material de pansament higroscopic. Introducerea în plagă a materialului de pansament higroscopic măreşte considerabil volumul exudatului evacuat. De obicei se utilizează tifonul, din care se confecţionează tampoane şi meşe de diferite dimensiuni. Se mai utilizează şi vată higroscopică. (2) Soluţii hipertonice. Pentru ameliorarea drenării din plagă se utilizează soluţiile hipertonice – presiunea osmotică a cărora este mai mare decât a plasmei sângelui. Cel mai frecvent se utilizează soluţia de clorură de sodiu 10%, care în practică aşa şi este numită – „soluţie hipertonică.” La îmbibarea meşelor cu soluţie hipertonică din contul diferenţei de presiune osmotică drenarea exudatului din plagă se intensifică. (3) Drenarea este o metodă foarte importantă de antisepsie fizică în tratamentul tuturor tipurilor de plăgi, precum şi după operaţiile pe cavităţile organismului. Se deosebesc trei tipuri de drenare a plăgii: pasivă, activă şi lavaj continuu. Pentru drenarea pasivă a plăgii se folosesc fâşii de cauciuc şi tuburi. Pe dren de obicei se fac câteva orificii laterale. Puroiul din plagă se drenează pasiv, de aceea drenul trebuie să fie plasat în colţul de jos al plăgii. În caz de drenare activă tubul de drenare, care iese din plagă, este unit la aspirator electric sau la un dispozitiv special, care creează presiune negativă. Drenarea activă este posibilă doar în caz de ermetism complet al plăgii, când aceasta este închisă pe tot parcursul de suturi cutanate. Drenarea cu lavaj continuu – printr-un tub în focar se introduce soluţia de antiseptic, iar prin alt tub – soluţia se evacuează. Astfel, se efectuează lavajul continuu al focarului patologic. Un moment important este ca în plagă să nu fie retenţie de lichid: volumul lichidului evacuat trebuie să fie egal volumului introdus.

(4) Sorbenţii. În ultimul timp frecvent se utilizează metoda de absorbţie în tratamentul plăgilor: în plagă se introduc substanţe, care absorb toxinele. De obicei acestea reprezintă substanţe sub formă de pulbere ce conţin carbon. (5) Metode suplimentare de antisepsie fizică. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie tratamentul deschis al plăgilor. Are loc uscarea acesteia, ceea ce creează condiţii nefavorabile pentru înmulţirea bacteriilor. Metoda de obicei este utilizată în caz de arsuri. Pacientul, sau partea afectată a corpului se plasează într-un izolator special cu mediu aerian abacterian. Utilajul pentru tratament în mediul abacterian este constituit din compresor şi ventilator pentru suflarea aerului, filtru bacterian şi cameră cu mediu steril, în care se plasează pacientul sau partea afectată a corpului. În rezultat se formează o crustă, sub care are loc curăţarea şi vindecarea plăgilor. Pe lângă aceasta, către antisepsia fizică se atribuie prelucrarea plăgii cu jet de lichid. Jetul de lichid sub presiune înaltă înlătură corpurile străine, puroiul şi microorganismele. În acest scop prelucrarea plăgii se efectuează cu ajutorul jetului pulsatil de lichid (antiseptice sau soluţie izotonică de clorură de natriu) prin intermediul unui dispozitiv special. Aplicarea ultrasunetului provoacă efectul de cavitaţie – acţiunea undelor de frecvenţă înaltă, care exercită acţiune distrugătoare asupra microorganismelor. Aplicarea laserului cu energie înaltă (chirurgical) conduce la vaporizarea structurilor tisulare. Se creează un efect de înlăturare rapidă unimomentană a ţesuturilor necrotico-purulente şi de sterilizare a suprafeţei plăgii. După o asemenea prelucrare plaga devine sterilă, acoperită de crustă combustională, după detaşarea căreia plaga se vindecă fără supurare. Aplicarea razelor UV. Acţiunea bactericidă a radiaţiei UV se utilizează pentru distrugerea microbilor pe suprafaţa plăgii. Se iradiază regiunea plăgilor superficiale şi a ulcerelor trofice de diversă etiologie. ANTISEPSIA CHIMICĂ Antisepsia chimică – este o metodă de combatere a infecţiei în plagă, în baza căruia se află utilizarea substanţelor chimice, care exercită acţiune bactericidă şi bacteriostatică. Aplicarea lor poate fi locală sau sistemică. Există multiple antiseptice chimice, care sunt divizate în grupuri: haloizi, săruri ale metalelor grele, alcooluri, aldehide, fenoli, coloranţi, acizi, baze, oxidanţi, detergenţi, derivaţi nitrofuranici, derivaţi ai 8oxichinolonei, derivaţi ai hinoxalinei, derivaţi ai nitromidazolului, sulfanilamide, antiseptice de origine vegetală. I. Grupul haloizilor: 1. Cloramin: se utilizează pentru lavajul plăgilor purulente sol. 1-2%, pentru dezinfecţia mâinilor – sol. 0,5%, pentru dezinfecţia încăperilor – sol. 2%; 2. Soluţie alcoolică de iod 5-10%; 3. Preparate de iod: iodonat sol. 1%, iodopiron sol. 1%. II. Săruri ale metalelor grele: 1. Nitrat de argint soluţie apoasă 0,1-0,03% pentru lavajul plăgilor purulente şi vezicii urinare; soluţii de 12% şi unguente se utilizează pentru arderea granulaţiilor, în tratamentul fistulelor; 2. Sublimat (diclorură mercurică) – toxină puternică. Soluţie diluată 1:1000 sau 1:2000 se utilizează pentru prelucrarea instrumentelor, mănuşilor; 3. Sărurile de argint: colargol şi protargol. III. Alcooluri: Alcool etilic – sol. 70% şi 96%, pentru prelucrarea marginilor plăgii, prelucrarea mâinilor chirurgului şi câmpului operator. IV. Aldehide: 1. Formaldehidă; 2. Lizoform – sol. săpunoasă 1-3% de formaldehidă pentru dezinfecţia mâinilor, încăperilor; 3. Cidex – sol. 2% de glutaraldehidă. Se utilizează pentru sterilizarea cateterelor, endoscoapelor, tuburilor, instrumentelor. V. Fenoli: 1. Acid carbolic; 2. Ihtiol, aplicat sub formă de unguent. VI. Coloranţi: 1. Albastru de metilen sol. alcoolică 1-3%; 2. Verde de briliant; 3. Rivanol. VII. Acizi: 1. Acid boric – sub formă de praf, sub formă de sol. 4% pentru lavajul plăgilor. Eficient îndeosebi în caz de infecţie piocianică (Ps.aeroginosa); 2. Acid formic – se utilizează pentru prepararea pervomur-ului (pentru prelucrarea mâinilor chirurgului). VIII. Baze: Amoniac (clorură de amoniu) – preparat antiseptic pentru uz extern. Anterior sol. 0,5% se utiliza pe larg pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. IX. Oxidanţi: 1. Sol. de peroxid de hidrogen, la contact cu plaga Н2О2 se descompune cu eliberarea О2, se formează spumă abundentă. Acţiunea antiseptică a Н2О2 se explică atât prin acţiunea oxidantă puternică, cât şi prin curăţarea mecanică a plăgii de puroi şi corpuri străine; 2. Perhidrol, conţine aprox. 30% de peroxid de hidrogen, se utilizează pentru prepararea pervomurului; 3. Permanganat de kaliu – se utilizează pentru lavajul plăgilor – sol. 0,1%. Oxidanţii sunt eficienţi îndeosebi în infecţiile anaerobe şi putride. Х. Detergenţi:

Vorbind despre antiseptice se înţeleg preparatele utilizate pentru sterilizarea obiectelor biologice (prelucrarea mâinilor chirurgului. fermenţii proteolitici. Există următoarele grupuri de bază ale antibioticelor . . 2. Macrolide: lincomicină. 5. Complicaţiile de bază a terapiei cu antibiotice sunt următoarele: . Derivaţi ai nitromidazolului: Metronidazol (metrogil. ANTISEPSIA BIOLOGICĂ Esenţa antisepsiei biologice constă în (1) utilizarea preparatelor de origine biologică. 6. sulfadimezin. 7. oxitetraciclina. Principiile de bază ale antibioticoterapiei sunt: 1. până la dezvoltarea şocului anafilactic. Sulfanilamide: Streptocid. De asemenea. (2) Fermenţii proteolitici: nu distrug microorganismele direct. sau introduse în componenţa materialului de pansament – fermenţi imobilizaţi. spasm bronşic. Se utilizează în infecţiile tractului urinar. de obicei. Furadonin. drenurilor.). Complicaţiile antibioticoterapiei. . La antisepticele biologice cu acţiune directă se atribuie antibioticele. Derivaţi ai 8-oxichinolonei: Nitroxalin (5-NOC) – uroantiseptic. 7.5%. furazolidon – uroantiseptice. ketacef. plăgilor.reacţii alergice. . dereglări respiratorii. gentamicină. XVI. însă curăţă rapid plaga de ţesuturi neviabile. Penicilinele semisintetice: oxacilina. Clorhexidină bigluconat. pentru prelucrarea cavităţii peritoneale în peritonite – sol. 4. Este necesară combinarea căilor de administrare (aplicarea locală şi sistemică). trebuie să ne oprim aparte la două noţiuni.1-1% se utilizează pentru lavajul cavităţilor purulente. 3. eritromicină. apoasă 5%. intestopan – antiseptici chimice. mucoaselor. alcoolică 0. lavajul cavităţilor. XV. Antiseptice de origine vegetală: Clorofilipt (amestec de clorofile). Se utilizează pentru suprimarea deverselor focare de infecţie. 2. ampicilina. bacteroizi şi anaerobi. Grupul cefalosporinelor: ceporin. Trebuie de efectuat proba de sensibilitate individuală la antibiotice. 2. în componenţa unguenţilor – iruxol. XIII. dar neplăcută. 6. 5. 3. Grupul tetraciclinelor: tetraciclina. în practică frecvent separate. kefzol. Apariţia reacţiilor alergice este motivată prin fapt – că preparatele sunt de origine biologică. 4. Cu scopul intensificării acţiunii antibacteriale trebuie de combinat antibiotice cu spectru diferit de acţiune. Furacilină – se utilizează pentru prelucrarea plăgilor. Derivaţi ai hinoxalinei: Dioxidină – remediu antiseptic pentru uz extern: sol apoasă 0. (1) În ultimele decenii antibioticele s-au răspândit pe larg în tratamentul infecţiei purulente. Pe lângă aceasta mai exercită acţiune antiinflamatorie şi antiedematoasă. precum şi la administrarea îndelungată a antibioticelor în doze mari. XIV. fibrină. cavităţilor purulente etc. Se manifestă prin erupţii cutanate. Grupul penicilinei: benzilpenicilina. La necesitatea tratamentului îndelungat cu antibiotice. trihopol) – remediu chimioterapeutic cu spectru larg de acţiune. Antibioticoterapia trebuie să fie administrată conform unor indicaţii stricte. Eficient faţă de protozoare. bicilina. XII. 3. apoasă 10% şi 1%. claforan. utilizarea cărora este indicată în tratamentul maladiilor purulent-inflamatorii: 1. Aminoglicozide: canamicină. Se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului – sol. Rifamicine: rifamicină. Rokkal – sol. utilizate în infecţiile intestinale. Furagin – preparat pentru administrare intravenoasă. prelucrarea pielii. care cauzează ineficienţa antibioticoterapiei. Finisând relatarea despre antisepsia chimică. 3. instrumentelor. ftalazol. baliz (primit din saharomicete). care acţionează nemijlocit asupra microorganismelor. Cerigel – se utilizează pentru prelucrarea mâinilor chirurgului. precum şi (2) utilizarea metodelor şi măsurilor ce majorează capacitatea organismului de a se opune infecţiei. puroi. De asemenea. sub formă de comprimate. ХI. pentru a evita adaptarea microflorei la antibiotice. se utilizează în calitate de remediu antiseptic pentru uz extern pentru lavajul plăgilor superficiale. intră în componenţa unguentelor şi prafurilor pentru uz extern. Mai frecvent se afectează auzul. calendula – de obicei. . chimopsină. este mai caracteristică la administrarea enterală a medicamentelor.formarea bacteriilor rezistente către antibiotice – complicaţie invizibilă. Enteroseptol.disbacterioză – mai frecvent este întâlnită la copii. biseptol – remedii chimioterapeutice cu efect bacteriostatic. Aceste preparate pot fi utilizate sub formă de praf – chimotripsină. Poate fi utilizat şi intravenos. La aplicarea pe mâini se formează o peliculă. Dezinfectantele – remedii utilizate pentru dezinfectarea instrumentelor chirurgicale. Derivaţi nitrofuranici: 1. bacteriofagii şi serurile curative. 2. tripsină. funcţia ficatului şi rinichilor. încăperilor etc.1. care se înlătură cu alcool. acestea trebuie să fie schimbate la fiecare 5-7 zile. Asocierea cu alte substanţe antiseptice. rifampicină. Este obligatorie determinarea sensibilităţii microflorei din plagă la antibiotice.acţiune toxică asupra organelor interne – altă complicaţie tipică.

care nimereşte în plagă din mediul care înconjoară bolnavul: din aer (infecţia prin aer) cu picături de salivă şi de alte lichide (infecţia prin picături). Pentru aceasta este necesar de a cunoaşte bine sursele prin care bacteriile pot nimeri în plagă. Se utilizează parenteral. Curăţenia zilnică după finisarea operaţiilor obişnuite sau urgente. aşa numite infecţii prin implantare. compresele şi tampoanele de tifon îmbibate cu sânge sau secreţie din plagă se aruncă în ligheane speciale. biroul chirurgilor. Profilaxia infecţiei prin aer în secţiile de chirurgie depinde de organizarea muncii în ele şi de măsurile îndreptate la micşorarea infectării aerului cu microbi şi nimicirea lor. 3. Profilaxia infecţiei prin aer şi picătură. Curăţenia curentă în timpul operaţiei: infirmiera strânge tampoanele şi compresele întâmplător căzute pe podea şi şterge podeaua murdară de sînge sau exudat. Aceşti savanţi au pus baza asepsiei. de pe obiectele care rămân în plagă (suturi. drenaje. pentru păstrarea aparatajului mobil pentru deservirea sălilor de operaţie. 1. (2) Vaccine şi anatoxine: conţin o doză minimă de microorganisme sau toxine ale acestora şi. că infecţia prin aer şi picături joacă un rol important în evoluţia complicaţiilor postoperatorii. capabili să se reproducă în celulele bacteriene şi să provoace moartea acestora. deoarece atât asepsia cât şi antisepsia sunt menite să lupte cu factorul microbian şi sunt frecvent bazate pe aceleaş metode de acţiune asupra celulei microbiene. vaccine. proteic şi combinat. care direct sunt legate de sala de operaţie. streptococic. În sala de operaţie trebuie să se găsească numai utilajul necesar pentru executarea operaţiei. adică se folosesc aceiaşi factori antiseptici. Acest fapt nu este întâmplător. În zona 3 – zona regimului limitat – o alcătuiesc încăperile pentru pregătirea şi păstrarea sângelui. În zona 2 – a regimului strict se referă încăperile. se consideră infecţia. Endogenă se consideră infecţia. căile respiratorii etc. Infecţia endogenă poate pătrunde în plagă direct sau prin vase (pe cale limfogenă sau hematogenă). . anatoxină stafilococică). Т-activin. piocianic. Exsudatul şi puroiul din plagă sau cavităţi se colectează cu aspiratorul într-un vas închis. 2.Schimmelbuch minuţios au elaborat metoda de sterilizare cu vapori. Există bacteriofagi stafilococic.). de pe obiectele. Curăţenia în sala de operaţie se face cu prudenţă pe cale umedă. Cu cât mai puţin utilaj se află în sala de operaţie. (3) Metodele fizice stimulează rezistenţa nespecifică a organismului. În ultimul timp s-a constatat. 2. În activitatea chirurgicală este necesară respectarea legii fundamentale a asepsiei. că una din cauzele supuraţiei este infecţia prin aer şi picături. asistenţe medicale. În timpul când se operează este interzis accesul în sala de operaţie. Există metode de antisepsie biologică care acţionează prin stimularea propriei imunităţi şi rezistenţei la infecţii a pacientului: imunostimulatoare. Există următoarele metode de curăţenie în sala de operaţie. În istoria chirurgiei paralel au fost elaborate 2 căi de luptă cu infecţia chirurgicală: 1. anatoxine şi diverse metode fizice. Sunt 2 de astfel de surse: exogenă şi endogenă. Preîntâmpinarea pătrunderii microbilor în plagă – asepsia. În zona sterilă 1 – sunt incluse încăperile cu cele mai stricte cerinţe: sălile de operaţie şi camera de sterilizare (în cazul când lipseşte secţia de sterilizare centrală). pentru imunizarea pasivă a pacienţilor. a asistentei medicale şefă şi camera pentru lengerie murdară şi deşeuri. În zona 4 – zona regimului spitalicesc obişnuit – include încăperile în care intrarea nu este legată cu trecerea prin camera de dezinfecţie sanitară: biroul şefului blocului de operaţie. la administrarea în organism. interferon. Distrugerea factorului microbian ce a pătruns în plagă sau ţesuturile organismului – antisepsie. care se găseşte în interiorul organismului sau pe tegumentele lui (piele. Chirurgul neamţ Ernst Bergman (1836 – 1907) şi discipolul său C. 3. sala de pregătire preoperatorie. tubul degestiv. Exogenă. cu atât mai uşor se asigură curaţenia. În 1890 la congresul X internaţional al chirurgilor în Berlin au fost relatate principalele principii ale asepsiei la tratatmentul plăgilor. La sfârşitul zilei de muncă în aerul sălii de operaţie. În timpul lucrului se respectă curăţenia. antitetanic şi antigangrenos. dar întrebările antisepsiei au fost date pe planul 2. etc. (1) Imunostimulatoare: timolină. care vin în contact cu plaga (infecţie prin contact). Într-un timp apropiat după implimentarea în practica chirurgicală a metodei antiseptice de tratament al plăgilor s-au depistat unele neajunsuri şi au fost începute lucrări pentru elaborarea unor noi metode de combatere a microbilor piogeni. care conţin viruşi. Pentru respectarea asepsiei în timpul operaţiilor în blocul operator trebuie respectată devizarea în zone a încăperilor. Curăţenia sălii de operaţie după fiecare operaţie. Se utilizează local pentru tratamentul plăgilor şi cavităţilor purulente. Cu acelaşi scop se utilizează gama-globulina antistafilococică. la temperaturi înalte a materialului de pansament şi instrumentariului.Asepsia. laboratorul pentru analize urgente. de pansamente creşte brusc numărul bacteriilor şi se depistează forme patogene de microbi.stimulează sau modulează imunitatea nespecifică. Compararea microflorei din plagă în caz de supuraţie după operaţie aseptică cu microflora din aerul sălii de operaţie confirmă.(3) Bacteriofagi: preparate. Se utilizează ser antistafilococic. . de contact şi prin implantare. (4) Seruri curative: preparate ce conţin anticorpi către germenii de bază a infecţiei chirurgicale. sala de anestezie. care poate fi formulată astfel: totul ce contactează cu plaga trebuie să fie steril. stimulează elaborarea propriilor anticorpi către bacterii anumite (anatoxină tetanică. Aici se atribuie iradierea UV şi laser a sângelui.).

Metoda se bazează pe dezolvarea cu soluţie de amoniac a grăsimilor de pe suprafaţa şi din porii pielii şi îndepărtarea împreună cu soluţia a bacteriilor. Dezinfectarea mâinilor cu novosept Mâinile se dezinfectează cu o soluţie apoasă de 3% de novosept timp de 2-3 minute cu o compresă. inofensivitatea pentru piele. se dezinfectează cu un tampon de vată muiat în soluţie alcoolică de 0. Această metodă nu a căpătat o largă întrebuinţare din cauza siguranţei insuficiente.5% de clorhexidină. apoi timp de 2-3 min. La sfârşit încă o dată se spală loja unghială. 4. În afară de aceasta dezinfectarea aerului din sala de operaţie şi pansamante se face cu lămpi ultraviolete bactericide..5% se toarnă în două ligheane sterile. pervazurile) se şterg cu o cârpă umedă. spaţiile interdegitale şi loja unghială. Se şterg mâinele cu o compresă sterilă şi se dezinfectează cu antiseptice în aceiaşi succesiune. Spasocucoţki-Kocerghin. pentru a strînge praful depus peste noapte. Se şterg cu o compresă sterilă. Spălarea mâinilor cu apă în acest caz nu se recomandă. Dezinfectarea mâinilor cu biggluconat de clorhexidină (Hibitan) Mâinile se spală cu săpun şi se şterg cu o compresă sterilă. La început cu ajutorul unei perii şi a săpunului se spală palma. Apoi se spală suprafaţa regiunii metacarpiene dorsale şi ventrale mai întâi la mâna stângă şi apoi la cea dreaptă.). La metoda de spălare a mâinilor bazată numai pe tăbăcirea pielii se referă dezinfectarea mâinilor timp de 10 minute cu alcool de 960. pentru că aceasta înrăutăţeşte procesul tăbăcirii. După aceasta mâinile se şterg cu un prosop steril sau compresă şi timp de 5 minute se dezinfectează cu alcool de 960. 2. Metoda Spasocucoţki – Kocerghin. cu soluţie C-4 sau pervomur într-un lighean emailat. În legătură cu aceasta este necesar de a izola pielea mâinilor de plaga operatorie cu mănuşi. La fel se dezinfectează degetele mâinii drepte. apoi partea dorsală a fiecărui deget. care se acumulează în canalele excretoare ale glandelor sebacee şi sudoripare. mai întâi într-un lighean. O altă metodă de dezinfectare a mâinilor este utilizarea pervomurului sau C-4 (amestec de apă oxigenată şi acid formic şi bigluconat de clorhexidină (hibitan). Mulţi chirurgi badijonează lojile unghiale cu tinctură de iod. care se face conform unui plan într-o zi când nu se fac operaţii. Dimineaţa înainte de a începe lucrul. Această metodă se numeşte prealabilă. Astfel de băi se utilizează şi pentru sterilizarea instrumentelor. apoi timp de 3 minute în altul. Chirurgul şi asistenţii trebuie să–şi pregătească mâinile pentru operaţie. tăbăcirea pielii pentru a închide canalele glandelor sebacee şi sudoripare. etc. scopul căreia constă în îngustarea porilor pielii şi cimentarea bacteriilor în ei în timpul operaţiei. În legătură cu aceasta toate metodele de dezinfectare a mâinilor prevăd în mod obligatoriu tăbăcirea pielii. Temperatura aerului din sala de operaţie trebuie să fie între 22 – 25 0C la o umeditate de 50% şi cu o ventilaţie ce asigură schimbul aerului de 3-4 ori pe oră. mâinile se spală cu apă şi săpun (fără perie – timp de 1 min. Însă metoda tăbăcirii se recomandă în lipsa apei calde sau mănuşilor sterile. rodolon. Alfeld. Dezinfectarea mâinilor este deficilă în legătură cu imposibilitatea utilizării în acest scop a temperaturii înalte şi a soluţiilor de antiseptice concentrate. Apoi mâinile se dezinfectează timp de 1 min. Dezinfectarea se realizează prin cufundarea simplă în soluţie de antiseptic prin care trec unde ultrasonore. Pregătirea câmpului operator 4. În cazul când se foloseşte epuratorul de aer staţionar se asigură schimbul aerului curăţit de 40 de ori întro oră. Metodica: soluţie proaspătă şi caldă de amoniac de 0. Dezinfectarea mâinilor cu preparate aniogene şi catiogene sintetice Se utilizează detergenţii sterilim. o dată pe săptămână. îndepărtarea de pe suprafaţa pielii mâinilor a murdăriei şi a bacteriilor. Temperatura joasă poate provoca răcirea bolnavilor şi crea condiţii pentru dezvoltarea complicaţiilor. O mare importanţă are îngrijirea mâinilor şi prevenirea infectării lor (leziuni. 3. suprafeţele orizontale(duşumeaua. infectând astfel tegumentele cu bacterii din glandele sudoripare. şi în sfârşit se spală antebraţul. mesele. se şterg cu o compresă sterilă şi se îmbracă mănuşile sterile. Este imposibil de a obţine o sterilitate absolută a mîinilor pe tot parcursul operaţiei. Temperatura mai înaltă provoacă transpiraţie. Cu o compresă sterilă se spală mâinile în consecutivitatea descrisă mai sus timp de 3 minute. în foliculii piloşi.Curăţenia generală a sălii de operaţie. . de exemplu a mâinii stângi. Metodele Fiurbringher şi Alfeld au doar o importtanţă istorică. Este deficilă dezinfectarea mîinilor de microbi. Profilaxia infecţiei prin contact. Pregătirea mâinilor pentru operaţie trebuie să prevadă: 1. distrugerea bacteriilor rămase pe mâini. Este importantă succesiunea în dezinfectarea anumitor părţi ale mâinilor. traume). Înainte de dezinfectarea mâinilor cu pervomur. În cazul utilizării accestei metode nu este necesar de a spăla în prealabil cu apă întrebuinţând peria şi săpunul. Pentru dezinfectarea rapidă a mîinilor se utilizează băi ultrasonore în care dezinfectarea mâinilor se face timp de 1 minută. Metodele clasice de dezinfectare a mâinilor chirurgului sunt: Fiurbringher. 5.

Materialul de pansament se sterilizează în sterilizator sub acţiunea temperaturii înalte. Instrumentele infectate cu microbi patogeni. firele de capron. vata). b) rezistenţă înaltă. că temperatura în casoletă a fost egală sau mai înaltă de cât ceea de topire a substanţei de control. ti-cron. Prima badijonare se efectuează înainte de aplicarea pe câmpul operator a lengeriei sterile. c) reacţia slabă a ţesuturilor organismului la firul de capron. În casoletă se introduc câte 1-2 fiole. în al doilea rând. Topirea prafului şi transformarea lui într-o masă compactă. iodul tăbăceşte pielea şi pătrunzând în adâncul pliurilor şi porilor. demonstrează faptul. de aceea se recomandă de a lega firul de capron în trei noduri. hibitan şi betadină. La noi se utilizează pe larg firele de capron. o parte considerabilă de suturi rămân în adâncul plăgii şi microbii care sau păstrat în ele. apoi pe 5 min în Sol. care se închide ermetic. Controlul sterilităţii Controlul sterilităţii materialului în autoclave se efectuează prin metode directe şi indirecte. Totodată. vicril. tampoanele. agrafe metalice. în al doilea se utilizează vapori sub presiunea ridicată cu temperatură mai mare de 1300C. resorbcina (1190C). sunt utilizate substanţe cu o temperatură de topire mai înaltă: acid ascorbic (187-192 0C). Pentru aceasta se folosesc substanţe cu un anumit punct de topire acidul benzoic (120 0C). polisorb.A N E S T E Z I A L O C A L Ă Anestezia locală este dispariţia reversibilă a sensibilităţii (în primul rând a celei dureroase) într-un anumit sector provocată de acţiunea diferitor factori (chimici. În prezent instrumentele se pot steriliza cu aer uscat în termostate – electrosterilizatoare. Lipsa de creştere a microbilor confirmă sterilitatea materialului. care mor la o anumită temperatură. mecanici) asupra formaţiunilor sistemului nervos periferic. Metoda directă – bacteriologică. a doua – după izolarea câmpului de operaţie cu lengerie sterilă. 4. Aceste substanţe se păstrează în fiole. În Occident pe larg se utilizează material de sutură montat pe ace atraumatice (dexon. Instrumentele de tăiere şi de înţepare în cazul fierberii îndelungate se tocesc. Pentru controlul regimului de sterilizare în sterilizatoare sub presiune. etc. Neajunsul constă în elasticitatea mărită a firelor. Sterilizarea se face în sterilizatoare metalice cu plasă şi cu un capac. Avantajele capronului sunt: a) simplitatea pregătirii. Cateterile uretrale şi cistoscoapele sterilizate prin fierbere sau în autoclave cu vapori se strică. O altă metodă este termometria. pilocarpini hidrocloridi (2000C). Tot materialul de pansament trebuie supus sterilizării (tifonul. de aceea ele se sterilizează timp de 10 min mai întîi în alcool (fără a cufunda ocularul). care se sterilizează cu raze γ la uzine. etilon. iar la finisarea sterilizării sunt îndreptate la laborator. că cele mai perfecte metode de anestezie generală pot fi însoţite de dezvoltarea unor . etc. de cianură de mercur (1:1000). surgilon. Există de asemenea metoda de sterilizare în sterilizatoare speciale cu gaze. Dar această metodă nu a căpătat o întrebuinţare largă. lavsanul. însămânţarea de pe materialul de pansament şi albituri sau utilizarea testelor bacteriologice. o dezinfectează. Există 2 tipuri de aparate pentru sterilizare: în primul rînd se utilizează vapori fluizi cu temperatura de 100 0C. de aceea ele se fierb separat timp de 3 minute fără adăugarea hidrocarbonatului de sodiu şi se ţin în alcool de 90 0 nu mai puţin de 2-3 ore. confecţionarea firelor este legată de posibilitatea unei infectări considerabile.La dezinfectarea câmpului operator se utilizează cu succes metoda Grossich-Filoncicov – badijonarea cu soluţie alcoolică de iod 5%. Sterilizarea materialului de pansament şi lenjeriei. antraxul. trebuie fierte timp de 45 minute.). Eprubetele se introduc în interiorul casoletei. În acest mod primim informaţie despre temperatura maximală. Inainte de întrebuinţare instrumentul sau cateterul se dezinfectează cu alcool. practica clinică demonstrează. din care cauză există pericolul deznodării nodului. În calitate de material de sutură se întrebuinţează larg mătasea. fizici. vicril rapid. etc. Sterilizarea cu vapori fluizi este nesigură. Pentru aceasta este nevoie de o temperatură nu mai mică de 120 0C. a treia – înainte de suturarea pielei şi a patra – după aplicarea suturilor la piele. antipirina (1100C). iar neajunsul acestei metode este faptul că nu ştim în decurs de cât timp a fost menţinută această temperatură. Profilaxia infecţiei prin implantare Sterilizarea materialului de sutură este necesară din două puncte de vedere: în primul rând. tetanosul. Acest test se efectuează o dată la 10 zile. fiindcă cea mai ridicată temperatură în aparat (1000C) nu distruge bacteriile sporulate. Deci. tiouree (1800C). În prezent majoritatea intervenţiilor chirurgicale se efectuează cu anestezie generală. iar cele contaminate cu microbi sporulaţi anaerobi se sterilizează prin fierbere fracţionară timp de 2 ore. infectează ţesuturile. În fiecare casoletă se instalează câte 1-2 termometre. În Occident pe larg se utilizează dezinfectarea câmpului operator cu soluţie de hibiscrub. care se sterilizează prin fierbere timp de 20 minute. Sterilizarea instrumentelor Instrumentele necesare pentru operaţie se sterilizează prin fierbere în soluţie de 2% de hidrocarbonat de sodiu sau în apă timp de 20 – 30 minute din momentul când a început fierberea. biosin. Metodele indirecte – sunt utilizate permanent la fiecare sterilizare. Pentru efectuarea testelor bacteriologice sunt utilizate eprubete cu culturi de microorganisme nepatogene sporulate.

5% sau de lidocaină 0. Anestezia de conducere poate fi obţinută ca rezultat al acţiunii substanţei anestezice asupra nervului magistral. lidocaină 5%. Tehnica diverselor metode de anestezie locală Anestezia de contact (superficială) Indicaţiile anesteziei de contact sunt: 1. 3. 4. cu toate că nu se exclude şi elementul anesteziei de conducere. când Wood a propus metoda de introducere a medicamentelor în organism cu ajutorul acului.25 – 0. Necesitatea efectuării investigaţiilor endoscopice (bronhoscopia. etc. Acestor întrebări este dedicată această prelegere. etc. Istoria dezvoltării metodei de anestezie locală începe cu anul 1853. Hipersensibilitatea individuală a bolnavului la soluţia de anestezic. dereglând activitatea reflectorie a analizatorilor. Concepţia contemporană despre mecanismul de acţiune a remediilor anestetice locale. că fenomenul anesteziei locale este un proces dinamic complicat. Unele intervenţii în oftalmologie. 2. Când chirurgul presupune greutăţi tehnice în timpul operaţiei. Pentru efectuarea anesteziei de contact pot fi utilizate soluţiile de cocain 1-4%. mecanismul apariţiei. Cercetările experimentale din ultimii ani au permis un studiu mai profund al mecanismului de acţiune al anesteziei locale la nivel biofizic. gastroduodenoscopia. 2.complicaţii destul de grave. că anestezicele pătrund în celula nervoasă în formă de anioni fără sarcină electrică ce se descompune în ea formând cationi şi astfel provoacă blocajul celular.).Anrep în anul 1880 a descoperit cocaina şi a demonstrat acţiunea preparatului asupra terminaţiilor nervoase. Hiperlabilitatea (sporită) neuro – psihică a pacientului. Principiul anesteziei de conducere stă la baza diverselor blocaje regionale. confirmă faptul.5%. Contraindicaţiile: 1. Indicaţiile pentru efectuarea anesteziei prin infiltrare sunt necesitatea îndeplinirii biopsiilor diagnostice.C. că novocaina. sau pe calea infiltrării perineurale a ţesuturilor. că anestezia generală nu poate fi utilizată la oricare intervenţie chirurgicală. herniotomie. Anestezia locală efectuată la un nivel înalt permite chirurgului de a efectua şi operaţii mai complicate. Sunt cunoscute următoarele feluri de anestezie locală: regională. Autorii lucrărilor experimentale consideră.25 – 0. E necesar ca chirurgul să cunoască diverse metode de efectuare a anesteziei locale. Anstezia prin infiltrare Pot fi utilizate soluţii de novocaină 0. pacienţilor cu vârsta înaintată. La anestezia regională se referă şi anestezia ce apare ca rezultat al administrării intravenoase şi intraosoase. sovcaina şi dicaina acţionând asupra celulei nervoase suprimă activitatea dehidrazelor. Ca atât mai mult e necesar de menţionat. substanţele anestezice locale acţionează asupra stării funcţionale a nervului modificând excitabilitatea şi conductibilitatea lui. care se manifestă prin modificări reversibile atât funcţionale. . 5. Felurile anesteziei locale Anestezia poate fi obţinută pe cale de blocare periferică a analizatorilor de durere sau prin întreruperea sau blocajul căilor nervoase între porţiunile periferice şi centrale. cât şi structurale a substratului nervos sub acţiunea remediilor farmacologice. Indicaţiile şi contraindicaţiile anesteziei locale Anestezia locală este indicată bolnavilor istoviţi. sau a administrării endoneurale a soluţiei de anestezic şi de asemenea ca rezultat al întreruperii căilor aferente nemijlocit în măduva spinării – anestezie spinală. E necesar de evidenţiat. Alţi autori presupun. Operaţiile mici. cistoscopia). Chirurgia mică a mucoasei nazale şi a cavităţii bucale. După acest principiu substanţele pentru anestezie locală acţionează asupra recepţionării conductorilor nervoşi şi a centrelor măduvei spinării. ambulatorii e necesar de efectuat cu anestezie locală. În caz de operaţii urgente pentru hemoragii acute. ce suprimă activitatea şi conductibilitatea nervilor. care nu sunt însoţite de dificultăţi tehnice vădite (apendectomie. ce se manifestă prin acţiunea substanţei anestezice asupra periferiei arcului neuro – reflector şi de conducere – la care anestezia se produce într-o anumită zonă sub acţiunea asupra nervului magistral responsabil de această zonă. Anestezia regională poate fi obţinută ca rezultat al contactului substanţei anestezice cu terminaţiile nervoase superficiale (superficială. În nerv se dezvoltă un proces reversibil de blocare parabiotică ce împiedică transmiterea impulsurilor. Tehnica acestei anestezii constă în injectarea regiunii operatorii cu soluţie anestezică şi ca rezultat poate fi obţinut contactul substanţei anestezice cu terminaţiunile nervoase sensibile. atunci când efectuarea anesteziei generale are mare risc. slăbiţi. dicaină 3% Tehnica efectuării acestei anestezii constă în administrarea soluţiei de anestetic pe mucoasă. Conform concepţiei savantului Vedenschi N. La alegerea metodei de anestezie e necesar să reţinem următoarea idee: „Anestezia nu trebuie să fie mai periculoasă decât operaţia însuşi”. de contact) sau prin administrarea anestezicului în ţesuturile unde sunt terminaţiile sensibile a nervilor periferici.. bolnavilor cu maladii a sistemului respirator şi cardiovascular. 3. că substanţele pentru anestezie locală se dizolvă în lipidele celulei nervoase sau fibrei nervoase şi provoacă blocajul lor. când e necesară efectuarea hemostazei. a operaţiilor pentru înlăturarea tumorilor superficiale de dimensiuni mici şi de asemenea a operaţiilor. Unii savanţi consideră. biochimic şi molecular. că clar că merge vorba de operaţiile ce pot fi efectuate cu anestezie locală. Anestezia locală a început să fie întrebuinţată mai frecvent după ce profesorul rus V. Este contraindicată copiilor până la 10 ani. provoacă dereglarea sintezei structurilor macroergice fosforizate şi de asemenea a fermenţilor de respiraţie în ea. mai ales când merge vorba de o operaţie de volum mic. Unele cercetări experimentale.

V.5%. anestezia ganglionilor nervoşi (paravertebrală). În prealabil pe falanga bazală. dereglări severe de respiraţie până la apnoe. Anestezia caudală (pe cale sacrală) – este o formă de anestezie extradurală.Vişnevschi. Anestezia de conducere Oberst – Lucaşevici – prin introducerea novocainei de 1 – 2% pe ambele părţi laterale la baza degetului.8 ml. dereglări pronunţate de respiraţie. apariţia halucinaţiilor.: La excitarea sistemului nervos central – intravenos se administrează barbiturate (Hexenal. anestezie de plex (a plexurilor nervoase). plăgi ale degetelor. extradurală) este realizată prin introducerea anestezicilor în spaţiul epidural al coloanei vertebrale. etc. novocaina 5% 2 ml. Complicaţiile locale se dezvoltă în zona de administrare a soluţiei anestezice: 1.Lucaşevici şi anestezia paravertebrală. infiltrare – incizie. Se utilizează lidocaina 2% 2 ml. Efectul total al anesteziei are loc peste 10 – 15 minute de la injectarea anestezicului în ţesuturi. În mare măsură au fost elucidate de şcoala profesorului A. dezvoltarea parezei în rezultatul comprimării nervului de către soluţia anestetică sau leziunea nervului cu ajutorul acului. După disecarea stratului superficial e necesar de introdus novocaina în următorul strat mai adânc. bradicardiei.5 – 1%). mezaton. paloarea tegumentelor. Anestezia subarahnoidiană (rahianestezia – este asigurată prin introducerea în spaţiul subarahnoidian (în lichidul cefalorahidian – 20-25 ml) a substanţelor anestezice. când repede se înlătură garoul de pe membru după efectuarea intervenţiei chirurgicale(substanţa anestezică pătrunde repede în circuitul sangvin şi provoacă reacţia la el a organismului bolnavului). care pot fi administrate perineural sau endoneural. În cazul anesteziei tronculare soluţia de anestezic e necesar de administrat conform topografiei nervului responsabil de această regiune. Metoda este utilizată pentru operaţii la degete în caz de panariţiu. uneori dereglări de respiraţie. Forma gravă se manifestă prin: scăderea bruscă a tensiunii arteriale. dozarea corectă a soluţiei de anestezic. tiopental natriu). 3. În calitate de anestetic pentru anestezia intravenoasă pot fi utilizate novocaina 0. deci prin infiltrarea ţesuturilor cu soluţie de anestezic. în caz de stop cardiac – masajul cordului cu întregul complex de reanimare. Anestezia de conducere – se poate efectua prin administrarea soluţiei anestezice nemijlocit în apropierea trunchiului nervos în diverse locuri de trecere: din locul de ieşire din măduva spinării până la periferie. Tratamentul. greţuri. 1. E necesar de remarcat şi unele neajunsuri ale anesteziei regionale intravenoase: are o perioadă scurtă de anestezie. Anestezia plexurilor nervoase se efectuează prin administrarea soluţiei de anestezic în regiunea plexului.25 – 0.4-0. COMPLICAŢIILE ANESTEZIEI LOCALE Se împart în două grupe: locale şi generale. Indicaţii: operaţii urologice. realizată prin introducerea anestezicilor pe calea hiatului coccigian. .Soluţia de anestezic poate fi administrată intradermal până la formarea „cojii de lămâie”. Complicaţiile generale destul de frecvent apar din cauza comiterii erorilor tehnice la efectuarea anesteziei locale la utilizarea garoului (intravenoasă şi metoda intraosoasă). Anestezia prin infiltrare „Vişnevschi” constă în administrarea pe straturi a novocainei. iar pentru cea intraosoasă – novocaina 0. traumarea ţesuturilor moi la aplicarea garoului în timpul efectuării anesteziei locale intravenoase sau intraosoase. Dezvoltarea acestor complicaţii este cauzată de supradozarea soluţiei de anestezic şi mai rar de incompatibilitatea anestezicului pentru organismul bolnavului. medie şi gravă. lipotemiei. poliglucină. etc. Se utilizează aceiaşi anestetici ca şi în cea epidurală.5 – 1% şi lidocaina 0. sovcaină 1% . Ca exemplu poate servi – anestezia degetului Oberst . convulsiilor. apariţia aritmiei. tromboza venei în locul puncţiei şi de asemenea poate avea loc o reacţie toxică la înlăturarea rapidă a garoului de pe membru. dilatarea pupilelor. În dependenţă de localizarea locului de întrerupere a sensibilităţii dureroase sunt 5 feluri de anestezie prin conducere: tronculară. Profilaxia acestor complicaţii constă în efectuarea probelor alergice la soluţia de anestetic (studiul anamnezei alergologice). hipotonie. În caz de scădere a TA intravenos se administrează CaCl 2. soluţie de glucoză 40%. 3. Forma medie se caracterizează prin excitabilitatea motorică a bolnavului. care blochează rădăcinile nervilor rahidieni. apariţie de sudoare rece.0. Ca substanţe anestezice pot fi utilizate soluţiile de novocaină şi lidocaină (0. efedrină. 2. În caz de dereglări grave de respiraţie se efectuează respiraţie artificială. Complicaţiile generale se pot manifesta într-o formă uşoară.5 – 1%. Complicaţiile generale: sunt cauzate de acţiunea soluţiei anestezice asupra organismului bolnavului.5% şi lidocaina 0. vomelor. Anestezia peridurală (epidurală. Forma uşoară se manifestă prin vertijuri. Blocajele de nervi periferici Aceste procedee produc inhibiţia conducerii nervoase la nivelul trunchiurilor nervoase periferice. 4. leziunea peretelui vascular cu formarea hematomului. Anestezia regională intravenoasă şi cea intraosoasă pot fi utilizate la intervenţiile chirurgicale la membre. de exemple regiunea plexului brahial în cazul operaţiilor la mână. Deci procedura se efectuează în consecutivitatea următoare: infiltrarea ţesuturilor cu novocaină – incizia. seduxen. tahicardie. 2. ginecologice. slăbiciune. medulară şi peridurală (epidurală).

Dacă se prevede un pericol pentru viaţa bolnavului în viitorul apropiat – perioada preoperatorie este de o mai lungă durată. 3. Blocajul nervilor intercostali – sub marginea inferioară a coastei la distanţa de 8 cm de la linia axilară posterioară se introduc 5 – 10 ml novocaină 1-2%. Blocajul focarului de fractură – în locul fracturii ( în hematom) se introduc 15 – 30 ml novocaină 1-2% cu antibiotice pentru efectuarea reducerii fragmentelor osoase. Operaţiile diagnostice se folosesc ca ultima etapă de diagnostic. 2. atunci când amânarea operaţiei brusc înrăutăţeşte pronosticul maladiei. Sunt cunoscute următoarele tipuri de operaţii chirurgicale: Operaţiile curative. Indicaţii: colica renală. Chirurgul suedez Heusser scria. Operaţiile radicale curative sunt preconizate ca complect să fie înlăturat focarul procesului patologic.25% cu antibiotice. pancreatită acută. etc. În maladiile grave. Este folosit la tratamentul mastitei acute în stadiul de infiltraţie seroasă. tromboflebitei pelviene şi a altor procese inflamatorii. 5. 8. care este menită să compenseze dereglările de funcţie ale organelor interne. 2. că şocul postoperator. În dependenţă de faptul cum este înlăturat procesul patologic – de o dată sau treptat deosebim operaţii efectuate într-un timp. ileusul dinamic. 3. Este indicată în fracturile oaselor bazinului. Blocajul intrapelvian (procedeul SCOLNICOV) – în fosa ileo-pectinee în spaţiul paranefral se introduce bilateral câte 100 ml novocaină 0. 6. înainte de transportare. ce studiează maladiile în tratamentul cărora o importanţă cardinală o are intervenţia chirurgicală. Majoritatea operaţiilor chirurgicale sunt sângeroase. fracturi multiple a coastelor. Operaţia chirurgicală reprezintă o intervenţie curativ-diagnostică ce se efectuează prin acţiunea traumatică asupra organelor şi ţesuturilor bolnavului. 4. mucoaselor şi altor ţesuturi ale organismului. când există posibilităţi pentru efectuarea operaţiei. . de a majora forţele imunologice a organismului bolnavului. 2. Operaţiile programate se pot îndepliniîn orice timp la dorinţa bolnavului. Blocajul cordonului spermatic (procedeul LORIN-EPSHTEIN) – în regiunea inelului inghinal extern pe traiectul cordonului spermatic se introduce 50-100 ml novocaină 0. 4. E clar. 5. de a depista complicaţiile maladiei şi afectarea concomitentă a diferitor organe şi sisteme prin stabilirea gradului dereglărilor funcţiilor acestora. la tratamentul afecţiunilor testicolului. în spaţiul paranefral se introduce 60-120 ml de novocaină 0.1.INTERVENŢIA CHIRURGICALĂPerioadele pre – şi postoperatorie Chirurgia reprezintă o disciplină medicinală. 6. Pentru a preveni complicaţiile operatorii sunt necesare următoarele: de a stabili cu precizie diagnosticul maladiei. etc.25%. care se folosesc cel mai des şi depind de sarcinile ce stau în faţă chirurgului. fără o pregătire preoperatorie a pacientului. 3. 7. trauma închisă a abdomenului. Orice operaţie chiar efectuată excelent nu poate avea succes. 1.25%. Perioada preoperatorie Perioada preoperatorie – este intervalul pe care. Pentru operaţiile programate timpul pregătirii preoperatorii este diferit. arsuri în regiunea toracică. În acelaş timp complicaţiile postoperatorii sunt specifice şi nu se aseamănă cu cele survenite după o traumă întâmplătoare. 5. de a determina indicaţiile şi contraindicaţiile către operaţie. de a alege corect metoda intervenţiei chirurgicale şi metoda de anestezie. Operaţiile urgente se îndeplinesc peste un interval mic de timp de la internarea bolnavului în staţionar. 9.25%. Blocajul retromamar – în spaţiul retromamar se introduce 70 – 100 ml novocaină 0. se dereglează integritatea pielei.25%. 1. 5. ce prezintă un mare pericol pentru viaţa bolnavului perioada preoperatorie este minimală (operaţia imediată). doi timpi. Operaţiile imediate se îndeplinesc pe indicaţiivitale. Operaţiile amânate – până la 10 – 12 zile se efectuează pregătirea preoperatorie. ce se dezvoltă la bolnav după operaţie – aceasta este un şoc traumatic. 4. dar e limitată (operaţiile urgente). Este eficient în colică renală. Operaţiile paliative se efectuează cu scopul de a salva viaţa pacientului şi în timpul acestor intervenţii focarul patologic nu este înlăturat complect. Blocajul lombar (paranefral) – în unghiul format de coasta XII şi muşchiul erector al trunchiului. Acest interval de timp este divers în dependenţă de caracterul procesului patologic. bolnavul îl petrece de la internare în staţionarul chirurgical pînă la momentul intervenţiei chirurgicale. 7. care este necesar pentru precizarea diagnosticului şi pentru pregătirea minimală a pacientului către intervenţia chirurgicală. Indicaţii: şocul pleuro-pulmonar. că operaţia este o traumă. atunci când prin alte metode de investigaţie nu e posibil de stabilit diagnosticul. Blocajul cervical vago-simpatic: la intersecţia muşchiului sterno-cleido-mastoidian cu vena jugulară externă între muşchi şi apofiza transversală se introduce 20-40 ml de novocaină 0.

Independent de caracterul intervenţiei chirurgicale în perioada postoperatorie e necesar de a efectua un şir de măsuri. e necesar ca înainte de operaţie bolnavul să fie consultat de medicul anesteziolog. Intensitatea durerilor depinde de caracterul şi volumul intervenţiei chirurgicale. 4. Conduita activă a pacienţilor în perioada precoce postoperatorie îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. efectuarea măsurilor menite să micşoreze pericolul infecţiei endogene (baie. Conduita activă în perioada postoperatorie are o importanţă mare în profilaxia complicaţiilor serioase – tromboemboliei. bierberit. restabilirea integrităţii ţesuturilor). care constă în faptul. Etapa principală a perioadei operatorii este etapa efectuării intervenţiei chirurgicale. Cu scop analgetic se administrează preparate narcotice . Efectuarea intervenţiei chirurgicale (accesul.analgetice (promedol. Supravegherea bolnavului de către personalul medical are o importanţă foarte mare în perioada postoperatorie. ş. Complicaţiile din I grupă apar din cauza erorilor tehnice şi tactice comise de către chirurg în timpul operaţiei . Complicaţii în organele la care intevenţia chirurgicală acţiune directă n-a avut. O mare importanţă în perioada postoperatorie o are liniştea generală a bolnavului. Acestea sunt – frecţia pielei cu alcool la bolnavii gravi ce se află un timp îndelungat în poziţie culcată (profilaxia decubitusurilor). Trauma psihică. Cu cât mai devreme bolnavul începe să se alimenteze cu atât mai repede va lipsi necesitatea de infuzii parenterale. volumul cărora trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale. când bolnavul trece hotarul blocului operator. E necesar de atras atenţie la caracterul respiraţiei.6. 2. . schimbul albiturilor în caz de vomă sau când sunt îmbibate cu diverse eliminări.a.). 3. pneumoniei. Supravegherea după pansamentul aplicat pe plagă permite la timp de a depista complicaţiile posibile – hemoragia din plagă. Durerea în perioada postoperatorie de obicei apare peste 1 – 1. poziţie Fovler. ce-i permit bolnavului mai uşor să lupte cu schimbările în organism ce survin după operaţie: 1. Durata acestei perioade este diferită în fiecare caz şi mult depinde de caracterul maladiei. Inducerea bolnavului în narcoză sau efectuarea anesteziei locale. etapei principale a operaţiei). De obicei apariţia acestor complicaţii cer îndeplinirea intervenţiilor chirurgicale repetate. Dacă operaţia se va efectua cu anestezie generală. Conduita activă este complexul de măsuri ce include mişcările precoce a bolnavului în pat. Complicaţii în organele şi sistemele la care s-a efectuat operaţia (complicaţiile. alimentarea precoce. 2. procesele de regenerare a ţesuturilor. igiena cavităţii bucale (profilaxia parotitei). morfin). 2. care constă din următoarele etape: 1. culoarea tegumentelor.a. 3. Măsurile igienice au o mare importanţă în prevenirea diferitor complicaţii în perioada postoperatorie. ş. Pentru fiecare chirurg sunt cunoscute 2 tipuri de evoluţie a perioadei postoperatorii – fără complicaţii şi cu complicaţii. cauzată de operaţie şi dureri ce apar după operaţie provoacă dereglări metabolice în organismul bolnavului – dezvoltarea acidozei postoperatorii şi dereglarea funcţiei organelor excretorii. Perioada postoperatorie Perioada postoperatorie – este intervalul de timp de la finisarea operaţiei până la însănătoşirea complectă a bolnavului. caracterul pulsului. Complicaţiile postoperatorii Toate complicaţiile ce survin în perioada postoperatorie pot fi devizate în 3 grupe mari: 1. 3. momentul principal. sanarea cavităţii bucale. curăţirea tractului gastro-intestinal. Poziţia bolnavului în pat în primele ore (zile) după operaţie trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale efectuate şi procesului patologic (de obicei poziţie culcată.). poziţie cu capul ridicat. se începe perioada postoperatorie. cauza principală a acestor complicaţii este de obicei lipsa de responsabilitate a chirurgului. Durata acestei etape mult depinde de faptul. volumul intervenţiei chirurgicale şi de starea bolnavului. Aranjarea bolnavului pe masa de operaţie în poziţia respectivă pentru fiecare intervenţie chirurgicală. funcţiei organelor respiratorii şi cardiovasculare. dezvoltarea proceselor purulente în zona intervenţiei chirurgicale şi în plaga postoperatorie. Din momentul când bolnavul trece hotarul blocului operator se începe – perioada operatorie. 5. Complicaţii din partea plăgii postoperatorii. starea sistemului nervos. supurarea plăgii. eventraţia organelor. Pregătirea câmpului operator. După finisarea operaţiei. că bolnavul se află în salon postoperator şi i se administrează preparate narcotice şi analgetice. Lupta cu durerea postoperatorie are o deosebită importanţă în perioada postoperatorie. funcţia intestinelor şi a sistemului respirator. omnopon. ş. educaţia fizică curativă. dereglarea funcţiilor organelor după intevenţie la ele (dereglarea pasajului tractului digestiv. În perioada postoperatorie tardivă este necesar controlul după starea homeostazei.5 oră în cazul operaţiilor efectuate cu anestezie locală sau după ce revine cunoştiinţa la bolnavii după narcoză. care determină varianta optimală de anestezie. Alimentarea pacienţilor trebuie să corespundă caracterului intervenţiei chirurgicale. Un moment foarte important în perioada postoperatorie este cel de a impune bolnavul să efectuieze mişcări active. a căilor biliare). 4. sânge. Transportarea bolnavului din sala de operaţie în salon se efectuează pe brancardă în poziţie culcată. pacientul trebuie să fie ridicat din pat în primele 24 – 48 ore după operaţie.a. Pot avea loc următoarele complicaţii: hemoragii secundare. cu câtă precizie este determinat caracterul procesului patologic pentru care se efectuează intervenţia chirurgicală şi de pregătirea brigăzii de operaţie pentru efectuarea momentului principal al operaţiei.

Cu scop de profilaxie a acestor complicaţii e necesară supravegherea dinamică după funcţia cordului în perioada postoperatorie şi de asemenea lupta cu acele procese patologice ce provoacă dezvoltarea insuficienţei cardiovasculare. se aplică bande elastice înainte de operaţie la bolnavii cu varice a membrelor inferioare.) În cazul când este exclus un proces patologic în cavitatea abdominală e necesar de a efectua terapia de stimulare a intestinului – întroducerea sondei nazogastrale. edeme. De obicei cu scopul tratamentului acestor complicaţii e necesară intervenţia chirurgicală repetată. 6. Trombozele cel mai frecvent sunt întâlnite la bolnavii vârstnici şi deasemenea la bolnavii cu procese oncologice şi cu maladii a sistemului vascular (varice a membrelor inferioare. artificială. cauza căreia este staza sangvină. peritonită. 3.). În faza tardivă pot avea loc: pneumonia.a. plastrom inflamatoriu. Eventraţia poate avea loc din cauza atât a procesului inflamator în plagă cât şi din cauza maladiei de bază (cancer. Îndepărtată – intervalul de timp de la externarea din staţionar pînă la recuperarea deplină a capacităţii de muncă. Complicaţiile din partea tractului digestiv cel mai des sunt funcţionale. 1. 3. semiologie. Cauzele hemoragiei pot fi: alunecarea ligăturii de pe vas. febră şi cianoza pielei membrelor inferioare. avitaminăză. ubretid). clasificare. a vaselor renale. 3. Procesele inflamatorii în plagă se dezvoltă din cauza infecţiei. Fazele perioadei postoperatorii Precoce . 1.Complicaţiile grupului II includ: Complicaţiile din partea sistemului nervos a bolnavului: dereglări de somn. A III-a grupă de complicaţii – complicaţiile în plaga operatorie: hemoragie. De obicei tromboza se dezvoltă în venele membrelor inferioare şi se caracterizează prin dureri. anemie.a.).a. şoc de diversă etiologie (hemoragic. 2. toxic. Profilaxia trombozei e necesar de prelungit şi în timpul operaţiei (atârnarea fină faţă de vase şi ţesuturi) şi în perioada postoperatorie – activizarea precoce a bolnavului şi administrarea în organismul lui a unei cantităţi suficiente de lichide. când căile respiratorii nu se eliberează de conţinutul lor şi când lipseşte conduita activă a bolnavilor în perioada postoperatorie. 1. tromboembolia. câte o dată apar edeme. Una din complicaţii este pareza intestinală – ocluzia intestinală dinamică. bronşite. alergic. prelungită în timpul operaţiei. Cea mai frecventă cauză a acestor complicaţii este narcoza îndeplinită neprofesional. Profilaxia complicaţiilor acestei grupe e necesar de început în perioada preoperatorie. ş. . 2. 4. hemoragie postoperatorie. Hemoragia este una din cele mai dramatice situaţii în medicină. Complicaţiile fazei îndepărtate de obicei sunt cauzate de erorile tehnice şi tactice comise de chirurgi în timpul operaţiei. respectarea asepsiei. pleurezie ce sunt însoţite de insuficienţă respiratorie. reacţia de compensare a organismului în hemoragie. dar şi în viaţă şi este dictată de următoarele particularităţi: 5. complicaţii pulmonare (atelectază. când insuficienţa cardiacă apare pe fonul procesului patologic grav în alte organe (intoxicaţie purulentă gravă. Complicaţii din partea organelor respiratorii : pneumonie postoperatorie. supurarea plăgii. Complicaţiile din partea sistemului cardiovascular pot fi primare. diagnostic. îndepărtarea mărginilor plăgii cu prolabarea organelor interne (eventraţia). deseori cauzată de infecţie. 2. hematoame. ce apare după laparatomie. flebotromboza. complicaţii cardiovasculare acute. dar şi nu numai. Tratamentul acestei complicaţii se efectuează în dependenţă de factorii ce au cauzat-o. E necesar de menţionat. creşterea coagulabilităţii sângelui şi afectarea pereţilor vaselor. dacă este necesitate se indică un curs de terapie cu anticoagulanţi. şi de aceia ocupă un loc deosebit în chirurgie. Cel mai frecvent în cazul trombozei apar dureri în muşchi gambei. dereglări ale funcţiilor tractului digestiv şi urinar. care se măresc în timpul mersului şi la palparea lor. clister de evacuare. atârnarea fină faţă de ţesuturi şi în perioada postoperatorie folosirea antisepsiei. că dereglările dinamice ale funcţiei organelor tractului digestiv pot avea loc în cazul dezvoltării unui proces patologic în cavitatea abdominală – peritonită postoperatorie (insuficienţa suturilor. tromboflebită cronică). În faza precoce pot avea loc hemoragii precoce. conduita activă. HEMOSTAZA: fiziologică. întroducerea în rect a tubului pentru iliminarea gazelor. atunci când insuficienţa cardiacă are loc din cauza maladiei cordului şi secundare. ş.pe un interval de 3-5 zile de la finisarea operaţiei. dezvoltarea procesului purulent în plagă – hemoragie erozivă. Dereglări din partea micţiunii – ce poartă un caracter neuro-reflector. atelectază pulmonară. dereglări psihice până la dezvoltarea psihozei postoperatorii. pneumonie de stază). când nu sunt respectate regulile asepsiei.HEMORAGIA: definiţie. ş. E necesar de menţionat că aceste simptome clasice se întâlnesc foarte rar. anafilactic). Profilaxia complicaţiilor vasculare e necesar de început în perioada preoperatorie: se examinează sistema de coagulare a sângelui. flegmonei. nu a fost efectuată hemostaza definitivă în timpul operaţiei. Tardivă – 2-3 săptămâni de la operaţie şi care finisează odată cu ziua externării din staţionar. preparate antiholinesteraozice (prozerină. Una din complicaţiile postoperatorii din partea sistemului cardiovascular este dezvoltarea trombozei. Tromboza venelor membrelor inferioare deseori este cauza apariţiei unei complicaţii foarte grave: embolia ramurilor mici a arterei pulmonare. supurarea plăgii cu formarea abcesului.

După esenţă sunt hemoragii capilare. şi de asemenea ca rezultat al activităţii chirurgului . Asemenea hemoragii este uşor de diagnosticat. o Purpura –hemoibibiţii submucoase . scarlatină sepsis şi alt. • După timpul apariţiei: o Primare – hemoragia ce apare la momentul traumei. o Pitehie – hemoimbibiţii îtradermale. o Unitară. Se întâlneşte cel mai des. necroză).  Tardivă – determinată de distrucţia peretelui vascular ca rezultat al unui proces purulent în plagă. hemopericardium. proces canceros. • După gradul VCS pierdut: o Gradul I (uşoară) – pierderea până la 10-12% VCS (500-700 ml). iscusinţa chirurgului de a se isprăvi cu hemoragia – este indiciul al profisionalizmului. Volumul pierderii de sânge este determinat de calibrul vasului şi caracterul lezării (completă sau laterală). III (gravă) – pierderea până la 20-30% (1500-2000 ml).  Hemoragii interne exteriorizate – hemoragii în cavităţi interne ce comunică cu mediul extern (HGI.hemoragie din organe parenchimatoase: ficat. pe când într-o hemoragie acută pierderea unimomentană a unei cantităţi al VCS de 40% este considerată incompatibilă cu viaţa. o Gr. în hemoragii o importanţă majoră o are rapiditatea luării deciziilor şi acordării ajutorului respectiv. haematurie. haemobilie. o Venoasă – revărsare continue a sângelui de culoare vişinie. o Recidivantă – hemoragia ce se repetă mai mult de un epizod. o Cronică – hemoragie lentă în cantităţi mici (ocultă). RECŢIA ORGANISMULUI LA HEMORAGIE În hemoragii cronice pierderea chiar a unei cantităţi mari al VCS (50%) poate să nu provoace pericol pentru pacient. din cauza particularităţilor anatomice. HEMORAGIE (haemorrhagia) – este revărsarea sângelui din patul vascular ca rezultat al lezării traumatice sau dereglarea permiabilităţii peretelui vascular. • Intratisulară. ulceraţie. Clasificarea hemoragiilor: • După principiul anatomic: o Arterială – revărsarea sângelui în jet pulsativ. metroragie). determinată de lezarea capilarelor şi a venelor şi arterelor de calibru mic. o Secundare – hemoragia care apare peste un interval de timp de la momentul traumei şi poate fi:  Precoce – de la câteva ore de la traumă până la 4-5 zile. uremie. II (mediu) – pierderea până la 15-20% VCS (1000-1400 ml). peritonită fermentativă). IV Hemoragie masivă – pierdere mai mult de 30% (mai mult de 2000 ml).  Propriuzis interne – hemoragiile în cavităţi ce nu comunică cu mediul extern (hemoperitoneum. . o Capilară – hemoragie mixtă. dar sunt mai periculoase. o Gr. la prima vedere inofensive boli şi traume. cauza fiind sau alunicarea ligaturii de pe vas. ca rezultat al unui proces patologic (inflamaţie. • După mecanismul de apariţie: o Haemorragia per rhexin – hemoragie la lezare traumatică al vasului. vasculita hemoragică. hemotorace. o Haemorragia per diabrosin . hemoragia continuă – este un pericol nemijlocit al vieţii bolnavului. hemartroz). rinichi.- hemoragia . sau deplombajul vasului din cauza ruperii trombului primar.). o Parenchimatoasă . o Recidivantă. La lezarea venelor regiunii gâtului este pericol de embolie gazoasă.hemoragie la erodarea peretelui vascular (distrucţie. o Unitară – hemoragia ce sa repetat într-un singur epizod.este complicaţia a multor. o Internă – este hemoragia când sângele se revarsă în cavităţi interne sau intratisular. plămân. o Hematom – hemoragie în ţesuturi cu formarea unei cavităţi în interiorul cărea se determină sânge cu chiaguri. o Haemorragia per diapedesin – hemoragie ca rezultat al dereglării permiabilităţii peretelui vascular la nivel microscopic (în avitaminoza C. hemoragii pulmonare. de culoare purpurie roşie. lien. o Gr. • Cavitare. • După evoluţie: o Acută – hemoragia are loc într-un scurt interval de timp. • După referinţa la mediul extern: o Externă – revărsarea sângelui în mediul extern.

Faza terminală: dereglări de microcirculaţie. tahicardie. decentralizarea hemodinamicii. hiperventilare .HEMORAGI A Scăderea VCS + Anemie Hipotonie (şoc hipovolemic) Hipoxemie Hipoxie tisulară (SNC. mecanismul renal de compensarea pierderilor lichidelor. Faza de compensare: Hemodiluţie. III. mobilizarea sângelui din depozite. REACŢIA COMPENSATORIE DE RĂSPUNS AL ORGANISMULUI LA HEMORAGIE I. Faza iniţială: spasmul primar vascular venos. . spasmul vasului lezat + tromboza lui. toxemie. Cord). paralezia centrului de respiraţie şi stopul cardiac. II. Reţeaua venoasă poartă 70-75% de sânge din VCS. Spasmul primar vascular venos ce se dezvoltă în hemoragie restabileşte 10-15% din VCS pierdut. (spasmul secundar) mărirea contra-cţiilor cordului. Centralizarea hemodinamici i. acidoză.

epustaxis – hemoragie nazală. În urma hemoragiei cu hipovolemia declanşată se dezvoltă deminuarea ejetului sistolic şi a spasmului arteriolelor. Tabloul clinic local într-o hemoragie internă propriu zisă va fi alcătuit de semnele clinice ale acumulării de lichid într-o cavitate internă închisă şi de semnele clinice ale dereglării funcţiei organului comprimat cu sângele revărsat. hemoglobina şi numărul de eritrocite. La depourile fiziologice ale organismului se referă capilarele nefuncţionale (90% din toate capilarele) ale musculaturii scheletare. Slăbiciune. parench . ameliorarea funcţiei reologice a sângelui. melenă – scaun lichid de culoare neagră ca păcura – caracteristic unei hemoragii GI. De exemplu: în hemotorace vor fi semnele de acumulare al lichidului în cavitatea pleurală – diminuarea respiraţie. hematocrita (Ht) (N – 44-47%). metroragie – hemoragie uterină. Semnle clinice locale Într-o hemoragie externă stabilirea diagnozei este destul de simplu şi rămâne de stabilit numai apartenenţa anatomică . Mai complicat este stabilirea diagnozei de hemoragie într-o hemoragie internă.Tahicardia instalată în hemoragie se datoreşte acţiunii sistemei adrenalin-simpatce şi contribuie la menţinerea debitului sistolic (debitului cardiac/min). Semnele locale ale unei hemoragii interne exteriorizate vor fi acele ce denotă exteriorizarea sângelui exterior: hematomezis – vomă cu sânge (care poate fi sub formă de „zaţ de cafea sau sânge neschimbat cu cheaguri).0x10¹²/gr). în hemopericard – dilatarea hotarelor percutării ale cordului şi dereglarea funcţiei lui – tamponada cordului ş. venoasă sau capilară. 20% Vene 7080% Arterii 1520% Capilar e 5-7. balotarea patelei şi dereglarea funcţiei articulaţiei date. hemoptozis – hemoragie din căile respiratorii. Greţuri.0-5. sunet mat percutor şi dereglarea funcţiei plămânului comprimat – dispnoe. densitatea sângelui (1057-1060). Componentele VSC şi repartizarea lor: Elemente figurate 40-45% Volumul circulant sanguin (VSC) Plasma 55-60% Sist.5% . Senzaţia de insuficienţa a aerului.este o hemoragie arterială. hemoglobina (Hb) (N – 125-160 gr/l). hematocritul. contribuie la scoaterea din depouri al eritrocitelor. vasc. hematurie – hemoragie din căile urinare. Aceasta la rândul său contribuie la translocarea lichidului intercelular în patul sanguin – hemodiluţia. Semnele generale ale hemoragiei: paliditate. Tahicardie.a. care duce la micşorarea presiunii hidrostatice la nivelul capilarelor. Autohemodiluţia declanşată în hemoragie contribuie la: compensarea hipovolemiei. Parametrii de laborator: numărul de eritrocite în sângele periferic (N – 4. card. 80% Org. restabilirea abilităţii de transport de oxigen al sângelui. DIAGNOSTICA HEMORAGIILOR Pentru diagnosticarea hemoragiilor este important de cunoscut care este semiologia lor. Întunicare şi steluţe în faţa ochilor. semnele clasice Scăderea presiunii arteriale. Există semne clinice locale şi generale ale hemoragiilor. Indicii de bază al hemodiluţiei sunt: densitatea sângelui. ficatului (20% din VSC) şi lienului (16% din VSC). Vertijuri. Aşa mecanism de compensare în primele 5 min de la hemoragie poate îndestula fluxul de lichide în patul vascular până la 10-15% VCS. în hemartrosis – bombarea reliefului articular.

Este important de menţionat că utilizarea lor este necesar de aplicat în cazurile neclare. sau pentru precizarea sediului şi gradului de activitate a hemoragiei. factorul van Vilibrant.0 mln ≈ 1000 ml 3. q – coeficient empiric (bărb.hematocritul la momentul investigării (cel mai cu certitudine > 12 – 24 ore) Sarcinile ce sunt ataşate chirurgului în hemoragie: într-un timp scurt. Ht 1 – hematocritul în normă. Ht2 . fem. = 70. Această fază durează câteva secunde. măcar şi temporar. puncţia articulaţiei în hemartroză. tomografie computerizată. În cazul când diagnoza este clară se apreciază tactica curativă şi se recurge la îndeplinirea mai rapidă a ei.5 mln ≈ 1500 ml < 2. Angiografia este o metodă mai sofisticată de examinare şi din această cauză se aplică numai în cazurile dificile şi în cazuri nepronunţate de hemoralii (oculte) – în hemoragii retroperitoneale.HEMOSTAZA Hemostaza fiziologică(spontană).5 – 3. Factorul celular (trombocitar). - - Hemostaza fiziologică spontană este determinată de următorii factori: Factorul vascular. care sau dezvoltat ca consecinţă a hemoragiei. o Primară. puncţia cavităţii peritoneale (laparacenteza) în hemoragii intraabdominale.. Anume dereglarea integrităţii vasului startează următoarele mecanisme de coagulare: celular şi plasmatic. radiologia.masivă (> 30% de la VCS) Conform hematocritului (după Mour) V = pq (Ht1 – Ht2)/ (Ht1) V – volumul hemoragiei (ml). examinări endoscopice (FGDS. Factorul plasmatic (sistema de coagulare şi anticoagulare). angiografia. Examinările endoscopice sunt utilizate în hemoragiile interne exteriorizate: în hemoragia tractului digestiv – FGDS.5 mln > 1500 ml grad uşor (până la 10% de la VCS) grad mediu (10-20% de la VCS) gravă (21-30% de la VCS) . colonoscopia). = 60). glucoproteina Ib.Pentru diagnosticarea hemoragiilor pe lângă simptomatica locală şi generală.adhezia trombocitelor – este determinat de modificarea potenţialului electric al vasului lezat şi în acest proces participă colagenul. Stabilirea volumului de sânge pierdut În normă volumul circulant sanguin la un adult alcătuieşte 5-6 l. colonoscopia.5 – 3. La trauma vasului are loc vasoconstricţia cu dereglarea hemodinamicii şi crearea condiţiilor mai favorabile pentru crearea trombului.. În mecanismul celular al hemostazei se deosebesc trei faze: I . să obţină o hemostază definitivă cu pierderi minimale pentru funcţia diferitor organe şi sisteme ale organismului.0 – 2. 6.5 mln ≈ 500 ml 3. în hemoragii pulmonare – broncoscopia. de stopat hemoragia. sau metoda radioizotopică cu utilizarea Iodului 131 şi 132. hemobilii. parametrii de laborator există şi metode speciale de examinare cum ar fi: puncţii diagnostice. (formarea trombului trombocitar) o Secundară (formarea trombului roşu ). Artificială: o Provizorie. ionii de calciu şi alt. să restabilească în organism dereglările. examinări ecografice. dar în clinică aceste metode nu se utilizează După indicii TA maximale: 100 mm Hg ≈ 500 ml 100 – 90 mm Hg ≈ 1000 ml 90 – 80 mm Hg ≈ 1500 ml 80 – 70 mm Hg ≈ 2000 ml < 70 mm Hg > 2000 ml După numărul de eritrociţi: 4. bronhoscopia. p – greutatea bolnavului (kg). o Definitivă. RMN. puncţii lombale în suspecţii la hemoragii intracraniene. Puncţiile diagnostice se aplică în unele cazuri de hemoragii interne propriu zise ca puncţia cavităţii pleurale în hemotorace. . Pentru precizarea concretă al VCS se utilizează coloranţi (metilenul Evans).

faza II – trecerea protrombinei în trombină. Pentru prevenirea acestui fapt există câteva mecanisme: în stare obişnuită toţi factorii de coagulare se află într-o stare neactivă. o Faza de formare a eucozanoidelor (nişte compuşi ce întăresc agregarea trombocitelor). III – formarea cheagului trombocitar – ca rezultat al interacţiunii trombocitelor agregate. în afară de procoagulanţi există şi inhibitori ai procesului de hemostază. Pentru iniţierea acestui proces este necesar activarea factorului Hageman (XII). Dar sistema dată ar face posibil apariţie coagulării intravasculare al sângelui. trombinei şu a fibrinei. Sistema de coagulare (mecanismul plasmatic) Sistema de coagulare a sângelui este realizată de 13 factori ai coagulării.- - II – agregarea trombocitelor. tromboplastinei şi a factorilor trombocitari toţi factorii de coagulare sunt sintezaţi în ficat. sistema fibrinolitică – este o parte componentă al sistemei de anticoagulare. adrenalina. o Faza iniţială – iniţierea eliberării substanţelor biologic active: ADF. . Procesul de coagulare a sângelui este format din trei faze: faza I – faza de formare a tromboplastinei tisulare şi al sângelui. factorului VIII. faza III – fomarea fibrinei. Plasma XII XI VIII X I XII XI IX VIII X IX sâng e Trombocite ţesut VII Ca Tromboplast. Inhibitorul universal ce acţionează la toate fazele hemostazei – heparina este sintezat de către monocite (din ficat). trombina. formează metaboliţi cu acidul arahidonic şi secretează serotonin. care deminuiază fluxul sanguin către aria afectată. o Faza de agregare secundară – are loc activarea trombocitelor. serică V Tromboplastin a tisulară II Protrombin Trombin XIII Fibrinogen III Fibrinmonomer Fibrinpolimer În aşa fel se petrece hemostaza plasmatică. Cu excepţia a ionilor de Ca²+. ce e responsabilă de liza chiagului de fibrină.

Această suprafaţă celulară activată. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrofe obstetriciene. Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII). necătând la faptul că permanent are loc formarea fibrinei parietale. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare. Adiţional de acţiunea directa al endotoxinelor asupra factorului Hageman (factor XII).  trauma masive. parţial protrombinic timp şi trombinic. şi al apexului nasului . Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară.  sepsisul bacterian. Această stimulare trombogenică puternică este cauza depoziţiei tromburilor mici şi embolizării vastei reţele microvasculare. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare. Tumors and traumatized or necrotic tissue release tissue factor into the circulation.  sepsisul bacterian. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor degradante a fibrinei: TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui. Mai rar dar apare acrocianoze periferice. iar flora bacteriană în deosebi cea gram-negativă elimină endotoxinele. iar flora bacteriană în deosebi cea gramnegativă elimină endotoxinele. Această suprafaţă celulară activată. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. ulterior accelerează reacţiile de coagulare.  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare.  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei..  cancer cu metastaze.  trauma masive. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate.regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi.  prolongarea timpului protrombinic. Această fază trombotică timpurie al CID sindromului este urmată de faza de irosire procoagulantă şi fibrinoliză secundară. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie. submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare. care activează treptele cascadei de coagulare. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie. Formarea continue al fibrinei şi fibrinoliza declanşată conduce la hemoragii cu epuizarea factorilor de coagulare. PATOLOGENEZA Procesul canceros sau ţesutul traumatizat sau necrotizat elimină factorii tisulari în circulaţie. ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare. a trombocitelor şi apariţia efectului antihemostatic al productelor defragmentate a fibrinei: . ele provoc sinteza excesivă al factorilor tisulari ai monocitelor şi celulelor endoteliale. care activează treptele cascadei de coagulare.Balanţa armonioasă al acestor sisteme contribuie la faptul că sângele în normă circulă prin vase în stare lichidă şi cheaguri intravasculari nu se formează. ulterior accelerează reacţiile de coagulare.  cancer cu metastaze. SINDROMUL DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DESIMINATĂ (CID) Sindromul CID poate apărea ca complicaţie severă în hemoragii sau ca complicaţii a diferitor patologii:  catastrophe obstetriciene.

the underlying disorder is easy to correct. submucoase hemoragii masive din plăgile chirurgicale şi locurile venepuncţiilor fără tendinţă de coagulare. Majoritatea pacienţilor prezintă erupţii hemoragice cutanate. Determinarea grupei de sânge şi a Rh factorului. determinate prin ereditate şi reprezintă o calitate biologică individuală. Patients with bleeding as a major symptom should receive fresh-frozen plasma to replace depleted clotting factors and platelet concentrates to correct thrombocytopenia. Manifestările de laborator includ:  trombocitopenie. Transfuzia de sânge.  Faza II – fază de hipocoagulare. . 7. This should include the following steps:  attempt to correct cause of DIC. Treatment will vary with the clinical presentation. Ceva mai târziu – în anul 1902 Stwili. control of the primary disease may not be possible. dar mai pot fi găsite în leucocite. Those with acrocyanosis and incipient gangrene or other thrombotic problems need immediate anticoagulation with intravenous heparin . Grupa de sânge – este o combinare de semne imunologice şi genetice normale.  prevention of recurrence in cases of chronic DIC.. and long-term prophylaxis may be necessary. În plazmă se află respectiv 2 aglutinini α şi β. suc gastric. Mai rar dar apare acrocianoze periferice. În 1900 bacteriologul din Viena Landşteiner şi colaboratorii au întrodus conceptul de grup sangvin şi au identificat primele 3 grupe. The use of heparin in the treatment of bleeding is still controversial.Istoricul dezvoltării cunoştinţelor despre grupele de sânge şi Rh factor.  creşterea produselor degradante ale fibrinei ca rezultat al fibrinolizei intensive secundare. In patients with an obstetric complication such as abruptio placentae or acute bacterial sepsis. In patients with metastatic tumor causing DIC. Most patients with low-grade DIC can be managed with plasma and platelet replacement and do not require heparin. tromboze şi modificări pregangrenoase a degetelor. marcându-i pri A şi B. suportă temperatură de 100 0timp de 24 ore şi-s rezistenţi la uscare. Există două faze ale sindromului CID:  I fază. it should be reserved for patients with thrombosis or who continue to bleed despite vigorous treatment with plasma and platelets. either bleeding or thrombosis.TABLOUL CLINIC Manifestarea clinică al sindromului CID depinde de faza şi severitatea lui. Aglutinogenii sunt polipeptizi cu sediul în stroma eritrocitelor. parţial protrombinic timp şi trombinic. Ei sunt termostabili. 1907 Janski şi în 1910 Moss independent unul de altul au identificat grupa a patra.regiuni unde circulaţia sângelui este esenţial redusă cauzat de vasospasm şi microtromburi. salivă. Dunghern şi Ghirşfeld au descoperit în eritrocitele omului 2 aglutinogeni. Mai târziu a fost identificat şi aglutinogenul O. care este un antigen slab şi e lipsit de importanţă practică. Patients who initially have mild DIC and may not be symptomatic may begin to bleed following surgical intervention.  control of the major symptoms. TREATMENT DIC can cause life-threatening hemorrhage and may require emergency treatment. Chronic DIC can be controlled with long-term heparin infusion.  prolongarea timpului protrombinic. and prompt delivery of the fetus and placenta or treatment with appropriate antibiotics will reverse the DIC syndrome. şi al apexului nasului .  reducerea fibrinogenei cauzat de epuizarea ei.  prezenţa fragmentelor dezagregante eritrocitare.faza de hipercoagulare. Although it is a logical way to reduce thrombin generation and prevent further consumption of clotting proteins. spermă.

Aglutininile α şi β se găsesc în fracţia gama a globulinelor plasmei şi-s mai puţini termostabile. AB (IV) O. II. A (II).5%. sângele de grupa O (I) poate fi transfuzat şi la persoanele cu orice grup sangvin.1 ml) de grupa I.+160 şi aglutinine „la cald” activitatea maximală la temperatura +37 0 .AB (IV) poate fi transfuzat sânge de orice grupă. În asemenea cazuri este necesară cercetarea suplimentară cu ser – test de grupa IV (AB). dar şi de calitatea sângelui. În dependenţă de aceasta în prezent printre locuitorii globului conform sistemului ABO. 3. Regula Ottenberg poate fi utilizată doar numai la transfuzia a 0. B – cu β. Pentru a evita confundarea aglutinării adevărate cu ceea nespecifică. 2.8%. că sângele cercetat este de grupa a IV (AB). A (II) β. În ambele serii rezultatele trebuie să coincidă. care aglutinează eritrocitele în mediu salin şi coloidal.II şi III. regula lui Ottenberg). suportând temperatura sub 600. dar n-a avut loc cu serul de grupa II. că eritrocitele conţin aglutinogenele A şi B. B (III) în două serii diferite pentru fiecare grupă.5 litri de sânge donator. Grupul sangvin conform sisemului ABO poate fi determinat cu ajutorul reacţiei de aglutinare. respectiv la cifrele II. Dezvoltarea panaglutinării nespecifice. conform acestei reguli sunt aglutinate numai eritrocitele donatorului. care î-şi manifestă reacţia de aglutinare la temperatura +4 0 . Deci.07%). dar foarte rar (0. poate fi cauzată nu numai de temperaturile joase. 4.). . Ea survine mai târziu decât cea adevărată şi decurge lent (de la 5 până la 15 min. Apoi cu o baghetă de sticlă se recoltează sânge de la pacient şi se aplică câte o picătură mică de sânge (de 5-10 ori mai mici decât cele de ser ) alături de fiecare picătură de ser – standart. cu ţolicloni Anti-A şi Anti-B (anticorpi monoclonali) Determinarea grupei sangvine cu seruri standarte Se utilizează seruri – test de grupele O (I). Grupele de sânge se moştenesc prin eriditate conform legilor clasice ale geneticii. β. se va ţine cont de posibilitatea panaglutinării şi pseudoaglutinării. Ele se împart în Naturale (cu care omul se naşte) şi Imune (care apar pe parcursul ontogenezei. Fenomenul de panaglutinare are loc numai la temperatura camerei. reflectă combinarea antigenilor eritrocitari a sistemului ABO şi a anticorpilori respectivi în serul sangvin. În prezent sunt 3 metode de determinare a grupei de sânge conform sistemului ABO: cu seruri standarte. maladii infecţioase etc. În corespundere cu regula Ottenberg este posibilă transfuzia nu numai a sângelui de aceieaşi grupă. Este descrisă panaglutinarea şi la persoanele sănătoase. IV – 8. Dacă aglutinarea cu serul – test de grupa I. unul singur sau nici unul. Deci. Dacă aglutinarea a apărut cu ser de grupa I şi II şi lipseşte cu ser de grupa III. Reacţia de aglutinare are loc atunci. iar la temperatura aproape de corpul omenesc. de obicei nu se depistează. Se apreciează rezultatele timp de 5 min. aglutinogenii fiind antigeni. A2 în dependenţă de aglunabilitate (forţa de aglutinare). II.+420. cu eritrocite standarte (metoda îcrucişată). sângele căruia se cercetează şi de la stânga la dreapta la o distanţă de 3-4 cm se scriu cifrele I. adică sângele aparţine grupei AB (IV). spre exemplu. se aplică cu o pipetă sub cifra I şi la fel cu diverse pipete se aplică ser-test de gr. Acest fenomen poate avea loc la un şir de maladii: maladii ale sângelui. ciroză hepatică. În prezent au fost identificaţi circa 7500 de antigeni eritrocitari împărţiţi în 9 sisteme. sângele cercetat aparţine grupei III (B). care indică serurile – test. Panaglutinarea la rece se poate produce în caz de utilizare a serurilor proaspete şi de determinare a grupelor sangvine la o temperatură mai joasă de 17-18 0C. III. În serul sangvin de grupa AB (IV) nu sunt aglutinine. III. B (III) α.6%. III n-a avut loc. III – 20. una singură sau nici una. Deci în medicina practică termenul „Grupa de sânge „ ca regulă. când aglutinogenii eritrocitelor donatorului întâlnesc în plasma primitorului aglutininele respective (A se întâlneşte cu α. Prezenţa aglutinării cu serurile celor 3 grupe mărturiseşte. sângele cercetat e de grupa II (A). În afară de aceasta se întâlnesc aglutinine complete.Aglutinogenul poate avea câteva varietăţi – A1. În cazul pierderilor masive de sânge. II – 37. Dacă aglutinarea a avut loc cu serul – test de grupa I şi II. tot aşa şi în plasmă pot fi întâlnite ambele aglutinine.: 1. pot fi întâlnite 4 grupe sangvine: O (I) α. fiind active nuami în mediu coloidal. Eritrocitele umane pot conţine ambii aglutinogeni. aglitininele plasmei donatorului nu sunt suficient diluate în serul recipientului şi astfel pot aglutina eritrocitele pacientului. rămânând stabile pe tot parcursul vieţii. Eritrocitele grupei O (I) – nu conţin nici un aglutinogen şi nu are loc aglutinarea nici cu un ser de alte grupe.1% Reacţia de aglutinare e identică celei de imunitate. Numai lipsa aglutinării cu acest ser permite de a face concluzia. înseamnă că eritrocitele sângelui cercetat nu conţin aglutinogene şi el se referă la grupa O (I).aglutinine anti-rezus). deaceea eritrocitele altor grupe de sânge nu vor fi aglutinate şi respectiv persoanelor de gr. Fulgii de eritrocite sunt mai puţin stabili şi se descompun în urma agitării lamei de sticlă sau după adăugarea unei picături de soluţie fiziologică. însă importanţă practică o au numai A şi B. Fiecare picătură de ser – test se amestecă cu un beţişor de sticlă. Mai deosebim aglutinine „la rece”. Se ia o farfurie albă sau o placă pe care se scrie numele persoanei. Panaglutinarea în caz de infectare bacterială a sângelui cercetat a fost descrisă în anul 1927 de Tomsen. Acest fenomen (fenomenul Tomsen) se caracterizează prin aglutinarea sângelui cu seruri de toate grupele şi cu serul sângelui propriu. Frecvenţa după grup: I – 33. O picătură de ser-test (0. Din această cauză este necesar de a transfuza numai sânge de aceiaşi grupă. când este necesară transfuzia unei cantităţi mai mare de sânge. precum şi incomplete. splenomegalie. Determinarea grupei sangvine se efectuează în încăperile luminoase cu temperatura aerului de 15-25 0C. iar aglutininele – anticorpi.

Determinarea grupei sangvine cu ajutorul eritrocitelor standarte (metoda încrucişată) Metoda este utilizată mai frecvent în laboratoare serologice şi constă în determinarea prezenţei sau lipsei în sângele cercetat a antigenilor A şi B cu ajutorul serurilor izohemaglutinante şi deasemenea a anticorpilor α şi βcu ajutorul eritrocitelor standarte. lichidă. Eritrocitele standarte sunt pregătite din sângele donatorilor cu grupa de sânge cunoscută. În toate cazurile de îndoială determinarea grupei sangvine trebuie repetată.5 – 5 minute. În practica clinică cel mai frecvent se utilizează 2 metode: 1. Descoperirea acestui aglutinogen e ilucidat multe fenomene posttransfuzionale negative.1 ml) şi 1 picătură mică (0. B (III) (câte 2 serii). deaceea cazurile de rezus-conflict printre ei sânt excluse. apoi se amestecă cu un beţişor de sticlă. Cei mai răspândiţi conservanţi astăzi sînt: acidul citric şi citratul de natriu. Vom atrage atenţia la reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali (ţoliclon Anti-D).1 ml) iar alături de ele – câte 1 picătură mică (0. precum şi prima sarcină la o femeie rezus-negativă cu un fat rezus-pozitiv se va termina cu bine. Ţoliclonii anti-A şi anti-B sunt utilizaţi pentru determinarea aglutinogenilor eritrocitari şi reprezintă un praf liofilizat de culoare roşie (anti-A) sau albastră (anti-B). Metoda indirectă prezintă colectarea sângelui în vase speciale.01 ml) de sânge cercetat. la temperatură supra 00. solidă. precum şi cauza avorturilor spontane şi a icterului hemolitic la nounăscuţi de către femei cu (Rh-) rezus negativ. A (II). 3. Determinarea grupei sangvine cu ajutorul anticorpilor monoclonali (ţoliclon Anti-A şi Anti-B). . Dacă are loc aglutinarea în ambele godeuri – anti-A şi anti-B – sângele cercetat aparţine grupei AB (IV).Pseudoaglutinarea (aglutinare falsă) constă în formarea fîşicurilor de eritrocite. După amestecarea lor timp de 2-3 minute se urmăreşte după reacţia de aglutinare: 1. Pentru conservarea sângelui utilizat în circulaţia extracorporală este folosită heparina în proporţii de 50 mg la 1 litru de sânge. Determinarea RH-factorului Există multe metode de determinare a Rh-factorului. S-a constatat că în dependenţă de aglutinogenul Rh toţi oamenii se împart în 2 grupe: rezus pozitiv (Rh+) – 85% şi rezus negativ (Rh-) – 15%. printre rasa mongoloidă oameni rezus-negativ numără doar circa 0. ster.01 ml) de eritrocite standarte de grupele O (I). Sângele pentru cercetare este colectat din venă într-o eprubetă uscată. sângele cercetat aparţine grupei A (II). Dacă nu este aglutinare în ambele godeuri (anti-A şi anti-B) sângele cercetat aparţine grupei O (I). iar în picăturile unde a avut loc aglutinarea se adaogă câte o picătură de soluţie fiziologică apoi se determină rezultatul.). reacţia cu Anti-D – anticorpi monoclonali.1 ml) respectiv inscripţiilor anti-A şi anti-B. Rezultatele sunt apreciate numai după analiză complexă a 2 metode de determinare a grupei sangvine: cu seruri standarte şi cu eritrocite standarte. Termenul de valabilitate este de 2-3 zile. În afara vaselor sangvine sângele poate fi păstrat în 2 stări: 1. care înlătură ionii de calciu şi zădărnicesc prima etapă a procesului de coagulare – formarea trombinei. la temperaturi mult sub 00. conservarea şi păstrarea lui un timp oarecare în condiţii speciale. În anul 1940 Landşteiner şi Viner au mai descoperit în eritrocite un aglutinogen în afara sistemului ABO. Există 2 metode de transfuzie a sângelui: direcă şi indirectă. la 100 ml de sânge. ce face imposibilă reacţia specifică de aglutinare cu orice ser). De memorizat că în Azia. se păstrează la temperatura de 4-80C. Stabilizarea sângelui în stare lichidă poate fi căpătată prin extragerea sau distrugerea unui component al sistemului de coagulare a sângelui. Aprecierea rezultatelor reacţiei cu eritrocite standarte are următoarea particularitate: eritrocitele gr. 2. Pe o placă se aplică o picătură mare de ţoliclon Anti-D (0. 2. Când are loc aglutinarea numai în godeul cu înscripţia anti-A. Dacă este aglutinare – sângele cercetat este Rh(+). 4.5%. congelată. metoda – expres de determinare a RH-factorului pe o suprafaţă fără încălzire. Pe o farfurie (placă) marcată în 6 godeuri se aplică câte 1 picătură mare de ser al sângelui cercetat (0. care pătrund în eritrocit şi participă la metabolismul lui (glucoza. Alături de aceste picături se aplică câte 1 picătură mică (0. 2. Pentru stabilizarea sângelui se utilizează sol. Ţoliclonii anti-A şi anti-B se aplică pe o placă albă câte o picătură mare (0. După reacţie e necesar de urmărit timp de 2. deoarece pentru prima dată a fost identificat în eritrocitele maimuţei – macaus – rezus. sângele cercetat aparţine grupei B (III). citrat de sodiu de 6% în raportul 10 ml de sol. atunci va fi Rh (-).Hemotransfuzia Metodele de transfuzie. iar dacă lipseşte aglutinarea. O (I) sunt de controlul (în ele nu sunt antigeni. Când are loc aglutinarea numai în godeul cu inscripţia anti-B. Pentru prelungirea viabilităţii hematiilor sangvine pe lângă citrat în soluţiile de conservare se mai adaogă substanţe. 8. Ele sunt nestabile şi se descompun la adăugarea picăturii de soluţie fiziologică. fosfat anaorganic ect. deaceea prima transfuzie de sânge Rh-pozitiv primitorului v-a trece fără complicaţii.01 ml) de sânge cercetat. Conservarea sângelui. este centrifugat şi este lăsat în repaos pe un timp de 20-30 minute pentru delimitare – în ser şi eritrocite . care a fost numit rezus (Rh). Picăturile respective sunt amestecate cu beţişoare de sticlă şi sunt supravegheate timp de 5 min. Anticorpii Anti-Rh (aglutininele imune) se formează în câteva săptămâni. care se dizolvă cu soluţie fiziologică înainte de cercetare.

Aceasta se face prin examinarea lui imediat după ce se scoate din frigider. incendii. insuficienţă imunobiologică – septicemia etc.Sclifosovski”.Şamov şi M. Pentru a preântâmpina alterarea elementelor figurate la trecerea dintr-o stare în alta sânt folosiţi crioprotectorii. b) Autohemotransfuzie – sângele bolnavului luat cu câteva zile până la operaţie. Tânărul a primit 400 ml de sânge cadavric şi peste câteva zile a părărsit clinica devenind sănătos. intoxicaţii grave – pancreatită. 2. arsuri. preparate de albumină etc. războaie permanente şi alte cataclisme se cer rezerve mari de sânge conservat. Scopul acestui tip de transfuzie este înlăturarea otrăvirilor pătrunse în sânge. S-a constatat. În prezent acest sânge se utilizează mai frecvent pentru prepararea substituienţilor naturali – masă eritrocitară. că transfuzia indirectă deşi e cea mai răspândită metodă nu e cea mai bună şi confirmă aforismul lui Arnold Tank. În timpul păstrării sângelui conservat (până la 21 zile) el este supus unor modificări esenţiale: în sângele proaspăt transfuzat hematiile trăiesc 60 zile (în condiţii normale 110-120 zile) în proporţii de 52%. lipsesc în transfuzia directă.V. caracteristice metodei indirecte. Calea intraosoasă (în stern. dar scad treptat toţi factorii coagulanţi ai sângelui.Iudin la 23 martie 1930 în clinica Institutului „N. în picături frecvente. cordului. 5.S. Mecanismul de acţiune a sângelui transfuzat . dar mai ales: 1. Cea mai frecventă cale intravenoasă.Costiucov în experienţă au dovedit că sângele cadaveric poate fi colectat în primele 8 ore după moarte. pH-ul scade de la 7 la 6. În dependenţă de scopul transfuziei şi dimensiunile vasului transfuzia poate fi executată în jet. Autotransfuzie. conservat prin adăugarea citratului de natriu (4% .În condiţiile contemporane împestriţate cu cutremure de pământ.N. V. substanţa spongioasă a osului iliac ect. retroplacentar şi colectat în urma emisiei de sânge în criza hipertonică sau insuficienţa cardiacă. icter hemolitic la nou-născuţi. 3. etc. naufragii.Vinograd-Finkelşi american Smith (1956-1963). În timpul păstrării în sângele conservat creşte concentraţia acidului lactic (de la 20 la 150 mg/100 ml). dar de cele mai dese ori – cubitale. păstrat la temperatura +8 0 şi transfuzat în timpul operaţiei.10 ml la fiecare 100 ml de sânge). decedat în urma insuficienţei cardiace a fost transfuzat unui tânăr cu şoc hemoragic (î-şi tăiase venele de la mâini) de către ilustrul chirurg sovetic S. bilirubina hemolitică. etc. 4. diafragmei.68. cavă superioară. Când e necesară o transfuzie voluminoasă şi de lungă durată se efectuează caterizarea venelor magistrale – subclaviculară. că „sângele cel mai bine se păstrează în venele donatorului”. cu fulgi şi pelicule. Inainte de hemotransfuzie indiferent de termenul de păstrare trebuie determinată valabilitatea sângelui pentru transfuzie. sub care subînţelegem evacuarea parţială sau totală a sângelui din vasele bolnavului (din artere şi transfuzia concomitentă (în vene) a acelueaşi volum de sânge de la donator. Pe lângă transfuzia de sânge proaspăt sau conservat mai deosebim următoarele tipuri de transfuzie de sânge: 1. deasupra lui – un strat foarte subţire albui de leucocite şi deasupra un strat străveziu puţin gălbui de ser. catastrofe auto. în picături rare. cu plasma tulbure. Sângele conservat se păstrează în fiole. Este indicată în caz de şoc hemolitic posttransfuzional.R. flacoane cu respectarea asepsiei la temperatura 4-6 0C în frigider. colectat de la un bolnav în vârsta de 60 de ani. înainte de agitare. c) Autohemotransfuzia sângelui supus iradierii cu raze ultraviolete sau lazer în caz de sepsis. intraaortal şi intraventicular sângele poate fi transfuzat în caz de reanimare sub presiunea de 180-200 mmHg. colorată în roşu în rezultatul hemolizei eritrocitelor nu poate fi folosit pentru transfuzie. Sângele în fiolă se împarte în 3 straturi: la fund – stratul de eritrocite. dereglarea proceselor de coagulare – fibrinoliză. diminuează numărul leucocitelor şi activitatea lor fagocitară. Sângele cu chiaguri. venele fontanelei mari la copii. sindromul CID.) este rar folosită. Exsanguinotransfuzie. poate fi folosită ori care venă. Esenţa metodei se reduce la diminuarea totală a metabolismului hematiilorsangvine la aşa temperaturi. boala arşilor. Colectat în condiţii sterile este păstrat la temperatura de +40C fără nici un conservant şi după un control bacteriologic poate fi transfuzat. care poate fi efectuată în mai multe variante: a) Reinfuzie – prin recoltarea sângelui revărsat în cavitatea peritoneală (la bolnavele cu sarcină ectopică întreruptă. avio – şi feroviare. şoc grav. 4. Transfuzia sângelui placentar. creşte potasiul plasmei. dar în proporţie de numai 25%. jugulară şi altele. 2. la bolnavii cu ruptura splinei) sau pleurală (la bolnavii cu plăgi a plămânului. Sângele este recoltat din cavitate şi reinfuzat prin intermediul unei truse cu filtru. Sub acest aspect prezintă interes metoda de conservare şi păstrare a sângelui prin congelarea la temperaturi ultrajoase (-1996 0) propusă de către savantul sovetic F. hemofilie. Felurile de hemotransfuzii. alte intoxicaţii. Intraarterial. că după moarte sângele nu se coagulează din cauza procesului de difibrinare. plăgi imense. Toate cele enumărate ne conving. aortei). inferioară. în sângele conservat hematiile trăiesc 60 de zile după transfuzie. Foarte rar – în corpul cavernos al penisului (arsură totală a pielii). calcaneu.H. care este indicată în toate cazurile de hemotransfuzie. Pentru prima dată sângele cadaveric. 3. Transfuzia sângelui cadaveric. Efectele negative. Căile de administrare a sângelui.

De a îndeplini actele necesare. sporirea activităţii fagocitare. Acţiunea imunobiologică se bazează pe sporirea activităţii fagocitare a leucocitelor. operaţii complicate. De a selecta sângele corespunzător după grupă şi rezus şi de a aprecia macroscopic calitatea lui. Miocardite şi miocardioscleroze cu insuficienţă vasculară gr. Relative: 1. Dereglări grave a circulaţiei cerebrale. imunobiologică şi nutritivă. atunci contraindicaţii absolute nu există şi sânge e necesar de transfuzat. Însă pentru un efect veritabil se efectuează exsanguinotransfuzia cu renovarea completă a sângelui. 9. 7. unele otrăviri. În acest scop se aplică doze mari – 1000-2000 ml. Acţiunea de inactivare se manifestă prin diminuarea concentraţiei toxinelor. 5. restabilirea hematocritului şi volumul proteinic. Tromboze acute şi embolii. Reumatism. Consecutivitatea acţiunilor medicului la transfuzia de sânge: indicaţiile şi contraindicaţiile pentru hemotransfuzie şi de a colecta anamneza 1. electroliţi. Viciile cardiace. În acest scop se aplică doze mijlocii (250-300 ml) de sânge proaspăt (transfuzie directă) cu interval de 2-3 zile. 5. Acţinea nutritivă se reduce la restabilirea volumului de proteine.Acţiunea sângelui transfuzat asupra organismului este variată şi de cele mai dese ori complexă. 4. mecanismul fiind aglomerarea de factori hemostatici. de a efectua proba de compatibilitate individuală după rezus-factor. 1. Contraindicaţii la transfuzia sangvină Absolute: 1. Tuberculoză acută şi diseminată. Indicaţiile absolute pentru transfuzia de sânge sunt: hemoragie acută (mai mult de 15% din volumul sângelui circulant). De a efectua proba biologică. III. şoc traumatic. sau masă trombocitară. 7. 2. Endocardită septică. Deosebim acţiune substituientă. De a supraveghea pacientul după hemotransfuzie. vitamine. diminuarea statutului imunologic a organismului. 9. 4. De a verifica grupa de sânge a donatorului după sistemul ABO. maladii inflamatorii cu intoxicaţie gravă. cantităţilor de microelemente. însoţită de edem pulmonar.în acest scop se recomandă doze mici (100-150 ml) de sânge proaspăt (cu păstrarea până la 24 ore. 6. glucoză. mobilizarea sângelui din depozite şi ca urmare normalizarea funcţiei tuturor organelor şi sistemelor. Astm bronşic. iar uneori şi mai mult. Boala hipertonică gr. 8. 5. fixarea substanţelor otrăvitoare şi eliminarea lor cu urina. . De a efectua hemotransfuzia. 2. inactivantă. ridicarea tonusului aparatului neuro-muscular al peretelui vascular şi stimularea producţiei factorilor hemostatici în organism. 2. stimulatoare. Insuficienţa cardiopulmonară acută. Dereglări grave a funcţiei hepatice şi renale. după care trombocitele mor). 8. transportarea oxigenului. În acest scop se vor transfuza doze mijlocii – 250 ml de sânge cu un interval de 3-5 zile. 3. 10. De a efectua proba de compatibilitate individuală după sisitemul ABO. însoţite de traumarea masivă a ţesuturilor şi hemoragie. 6. Acţiunea hemostatică se manifestă prin micşorarea sau chiar oprirea definitivă a sangvinării. restabilirea reactivităţii normale a organismului. II. dereglări a sistemului de coagulare. procese inflamatorii cronice de lungă durată însoţite de micşorarea proceselor de regenerare şi a reactivităţii. Indicaţiile relative: anemia. 2. lipide. Infarct al miocardului În caz că persistă o hemoragie masivă sau şoc traumatic. 3. În prezent în legătură cu faptul că există substituienţi sangvini ce îndeplinesc funcţiile sângelui. 10. prelungirea hemoragiei. fortificarea producerii de anticorpi. Acţiunea substituientă se reduce la restabilirea volumului sângeui circulant cu toate funcţiile sale: menţinerea tensiunii arteriale. principala indicaţie relativă pentru transfuzie sangvină este anemia şi anume diminuarea hemoglobinei mai jos de 80 g/l. Acţiunea de stimulare se reduce la creşterea tonusului vascular. 6. De a determina transfuzională. 4. III. De a determina grupa de sânge şi factorul rezus al recipientului. 3. ameliorarea regeneraţiei sângelui şi ţesuturilor.

. În sistemul venelor cave şi în atriul drept apare stază sagvină. Reacţia se efectuează la temperatura 15-25 0C. rezultatele se apreciează peste 5 min. Clinica. paliditate şi cianoza tegumentelor. În deosebi este periculoasă transfuzia rapidă a unei cantităţi mari de sânge pacienţilor cu vârstă înaintată şi deasemenea persoanelor cu patologie concomitentă cardio-vasculară gravă. dispnee. controlul presiunii centrale venoase şi a diurezei. Se dezvoltă cianoza buzelor. gâtului. după aceasta transfuzia se stopează pe un timp de 3 minute. embolia gazoasă.corglicon 0. Cauza acestei complicaţii este suprasolicitarea cordului cu o cantitate mare de sânge ce a fost administrat rapid intravenos.Proba de compatibilitate individuală Pe o placă (farfurie) se aplică o picătură mare (0. frecvent. urochinaza). În total se repetă procedura de 3 ori. excitare. feţei. Aerul întrodus pătrunde în partea dreaptă a cordului şi apoi în artera pulmonară (în trunchiul principal sau în ramurile mici). tromboze şi embolii.). Clinica: apar brusc dureri în piept. Constă în stoparea imediată a hemotransfuziei. în pregătirea. ce s-au format din cauza conservării (stabilizării) incorecte a sângelui donator. iar dacă persistă aglutinarea – atunci sângele este incompatibil. a greşelilor comise la hemotransfuzie şi deasemenea a transfuziei dozelor mari de sânge conservat cu un termen lung de păstrare. Profilaxia lor. Embolia gazoasă masivă duce la moarte clinică. În timpul hemotransfuziei sau la finisarea ei pacientul prezintă acuze ca: dispnee. utilizarea permanentă a anticoagulanţilor (heparină pînă la 24000-40000 U în 24 ore sau fragmina. Profilaxia. Complicaţiile mecanice Acest grup de complicaţii sunt cauzate de greşelile comise la tehnica transfuziei sangvine. Constă în micşorarea vitezei şi volumului terapiei infuzionale. administrarea intravenoasă a remediilor cardiotonice (1 ml 0. pe care le obturează formând un obstacol mecanic pentru circulaţia sangvină. reactive şi infecţioase. scade tensiunea arterială. strofantină sau 1 ml de sol. se administrează remedii diuretice (furosemid. dar foarte gravă. dereglări de circulaţie sangvină în membru după transfuzii intraarteriale. Obiectiv apare cianoza buzelor şi a tegumentelor de pe faţă. Clinica se caracterizează prin înrăutăţirea bruscă a stării pacientului. apoi se amestecă. Dacă aglutinarea lipseşte demonstrează compatibilitatea sângelui donatorului şi recipientului.1 ml) de ser sangvin de la recipient şi 1 picătură mică (0. dureri în regiunea lombară). Dacă lipsesc semne clinice de complicaţii sau reacţii (tahicardie. uneori hemoptizie. La complicaţiile mecanice se referă: dilatarea acută a cordului. Există grupe de complicaţii hemotransfuzionale (Filatov A. apare tahicardia şi aritmia şi dacă nu este acordat ajutor imediat atunci pacientul decedează. atunci din nou se transfuzează 10-15 ml de sânge şi în decurs de 3 minute se supraveghează bolnavul. pulsul devine filiform.05% sol. La transfuzia în vena subclavia aerul poate pătrunde în vas după finisarea hemotransfuziei. scade brusc tensiunea arterială şi creşte presiunea venoasă centrală.06%) bolnavul trebuie să fie în poziţie cu capul ridicat. Tratamentul. se dereglează circuitul sangvin coronarian şi general. tusă. Profilaxia: constă în utilizarea pentru transfuzie a sistemelor pentru picurătoare cu filtre speciale. La indicaţii se efectuează masaj indirect al inimii şi ventilare pulmonară artificială. oxigenoterapia. Dilatarea acută a cordului Prin termenul de dilatarea acută a cordului se subînţelege dereglări acute circulatorii şi insuficienţa acută cardio-vasculară. hiperemie. Cauza acestei complicaţii cel mai frecvent este montarea sau umplerea incorectă a sistemei pentru hemotransfuzie. dispnee. - . fraxiparina). Proba biologică La începutul transfuziei se transfuzează 10-15 ml de sânge. păstrarea şi transfuzia corectă a sângelui.01 ml) de sânge de la donator. Tromboze şi embolii Cauza: pătrunderea cheagurilor de sânge de diverse dimensiuni în vena pacientului. picioarele încălzite. 1973): mecanice. dureri în regiunea cordului. Tratamentul: constă în efectuarea terapiei trombolitice cu remedii ce activează procesul de fibrinoliză (streptochinaza. Ea apare ca rezultat al întroducerii aerului împreună cu sângele transfuzat. Dereglarea circulaţiei sangvine influienţează asupra proceselor metabolice şi ca urmare are loc micşorarea conductibilităţii şi funcţiei de contractare a miocardului până la atonie şi asistolie. Embolia gazoasă Este o complicaţie rară. Complicaţiile hemotransfuziei. dispnee. din cauza presiunii negative în ea la inspiraţie. senzaţia de strânsoare în piept. lazix 40 mg.

Clinica. suprastin. Şocul hemotransfuzional. etc. tromboplastina şi alte produse ale hemolizei. Reacţiile de gravitate medie se manifestă prin creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1. frisoane. taveghil). are loc hemoliza masivă intravasculară. fatigabilitate. cefalee. b) Reacţiile antigene (nehemolitice) Cauza acestor reacţii este sensibilizarea cu antigeni leucocitari. Profilaxia: constă în respectarea regulilor de preparare. trombocitari şi a proteinelor plasmei. tahicardie. La traumarea peretelui arterial are loc tromboza arterei sau embolia arterelor periferice cu cheaguri de sânge. Aceste semne sunt rezultatul eliberării substanţelor pirogene. cefalee. în membre. Tratamentul. Formarea anticorpilor la imunoglobuline are loc după transfuzia de sânge. Se indică preparate antihistaminice. preparate cardiovasculare şi narcotice. gravidităţi. Reacţiile hemotransfuzionale. Se utilizează remedii antihistaminice. La examenul obiectiv se depistează hiperemia tegumentelor. Principala şi cea mai gravă complicaţie a acestui grup este şocul hemotransfuzional. dispnee. dispnee. plasmă şi a crioprecipitatului. Aceste manifestări sunt de scurtă durată şi nu este necesar de efectuat tratament. Clinica. Reacţia alergică poate progresa până la şoc anafilactic. bronhospasm. c) Reacţii alergice Cauza este sensibilizarea organismului la diverse imunoglobuline. este posibilă cefalee. aminele biogene. medie şi gravă. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei. uneori urticării. vazoactive ca rezultat al distrugerii masive a leucocitelor. frison. dureri musculare. acrocianoza. edemul Quinqe. Peste 20 – 30 minute de la finisarea hemotransfuziei apar frisoane. Sub acţiunea concentraţiilor înalte a acestor . Complicaţiile hemotransfuzionale Cauza principală a acestor complicaţii este transfuzia de sânge incompatibil după sistemul ABO şi Rh – factor (aproximativ 60%). Mai rar – în caz de incompatibilitate conform altor sisteme de antigen şi la transfuzia sângelui necalitativ. edem pulmonar. În dependenţă de cauzele apariţiei şi evoluţiei clinice deosebim următoarele feluri de reacţii: pirogene. a) Compliacţiile la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO. Cauza şocului hemotransfuzional este în majoritatea cazurilor încălcarea regulilor de transfuzie a sîngelui. bradicardie. La transfuzia sângelui sau a masei eritrocitare incompatibile conform factorilor de grupă a sistemului ABO. ca rezultat al distrugerii eritrocitelor donatorului sub acţiunea aglutininelor recipientului. Patogenia. Clinica: are loc creşterea temperaturii corpului. La pacient se poate dezvolta urticărie. Profilaxia constă în studiul minuţios al anamnezei şi la indicaţii se utilizează selectarea individuală a donatorului. Uneori aceşti anticorpi pot fi în sângele persoanelor ce n-au avut hemotransfuzii. narcotice. analgetice. Complicaţiile de caracter reactiv. etc. Tratamentul: în cazul unei reacţiei grave sau de gravitate medie e necesar de stopat hemotransfuzia. păstrarea lui sau în caz de încălcare a asepsiei în timpul transfuziei. voma. După gravitatea evoluţiei clinice sunt reacţii: de gravitate uşoară (legeră). Dezvoltarea acestui grup de complicaţii este cauzată de incompatibilitatea cu sângele donator transfuzat sau de reacţia organismului la soluţia transfuzată. Reacţiile grave – temperatura corpului creşte cu 20C şi mai mult. dureri în muşchi şi oase. Se dezvoltă tabloul clinic de dereglare acută a circulaţiei arteriale. În 50% cazuri aceste reacţii se dezvoltă ca rezultat al apariţiei anticorpilor antileucocitari. se observă frison. antigene (nehemolitice). În patogenia şocului hemotransfuzional principalii factori distructivi sunt hemoglobina liberă. transpiraţii reci. cefalee şi dureri în regiunea lombară. creşterea temperaturii corpului. alergice.Dereglări a circulaţiei sangvine în membru după transfuzii intraarteriale Această complicaţie se întâlneşte rar. frisoane. Se efectuează în laboratoare serologice reacţia de leucoaglutinare a serului pacientului cu leucocitele donatorului. de administrat analgetice.5-2 0C. narcotice (promedol) şi preparate antihistaminice (dimedrol. soluţii de antişoc şi de detoxicare. creşterea frecvenţei pulsului şi respiraţiei. cianoza buzelor. Reacţiile de gravitate uşoară sunt însoţite de creşterea temperaturii corpului cu aproximativ 1 0C. cianoza mucoaselor. Tratamentul. păstrare şi transfuzie a sângelui. deoarece transfuzia intraarterială a sângelui în prezent practic nu se utilizează. ca rezultat al hemotransfuziilor efectuate în antecedente sau a gravidităţilor. la indicaţii – corticosteroizi. a metodei de determinare a grupelor sangvine şi de efectuare a probelor de compatibilitate. nelinişte. a) Reacţiile pirogene Cauzele acestor reacţii sunt formarea în mediul de transfuzie a substanţelor pirogene – a produselor de descompunere a proteinelor sângelui donator sau a activităţii vitale a microorganismelor ce pătrund în sânge la preparare.

Creşterea permeabilităţii vasculare şi a densităţii sângelui înrăutăţeşte calităţile reologice ale sângelui ce duce deasemenea la dereglări ale microcirculaţiei. gradul III. La debutul fazei de insuficienţă renală acută tratamentul trebuie îndreptat la ameliorarea funcţiei renale (eufilină. În caz de evoluţie clinică benignă a acestei complicaţii şi a tratamentului corect. Stadiul de reconvalescenţă se caracterizează prin restabilirea funcţiei tuturor organelor interne a sistemului de homeostază şi a balanţei hidro-electrolitice. La început pacienţii sunt cu faţa hiperemiată. Iar atunci când tratamentul este ineficace – uremia. Cel mai frecvent simptom este simptomatologia sindromului CID. au frisoane. Tratamentul. ce provoacă dereglări microcirculatorii şi hipoxie tisulară. taveghil) şi analgetice narcotice (promedol) Metode extracorporale – plazmafereza masivă (exfuzia a 2 l de plazmă şi substituirea cu plazmă proaspăt congelată şi soluţii coloidale) pentru înlăturarea hemoglobinei libere şi a produselor de degradare a fibrinogenului. etc. remedii cardiotonice. Apoi treptat apar dereglări circulatorii. crampe. 3. L a apariţia semnelor incipiente de şoc e necesar de întrerupt transfuzia de sânge şi se efectuează infuzia substituienţilor sangvini (reopoliglucină. dureri în piept. este necesar de utilizat hemodializa (în secţia specializată cu utilizarea „rinichiului artificial”). Ca urmare a hipoxiei îndelungate şi acumulării metaboliţilor acizi se dezvoltă modificări funcţionale şi morfologice în diverse organe şi sisteme. poliurie şi restabilirea funcţiei renale. b) Sindromul hemotransfuziilor masive.4%) şi lazix (100 mg) aşa numită triadă antişoc. Corecţia sistemului de hemostază .. gradul I. În afară de aceasta se utilizează preparate antihistaminice (dimedrol. Terapia infuzională. hepatomegalia. poliglucină şi a preparatelor gelatinei). aritmie). creatininemia şi hiperkaliemia – progresează. hemoglobinuria. Aceste modificări sunt cauza dezvoltării insuficienţei renale acute. Hg 2. La indicaţii sunt utilizate glicozidele cardiace. Corecţia funcţiilor organelor şi sistemelor. Şocul hemotransfuzional apare nemijlocit în timpul transfuziei sau după ea şi durează de la câteva minute până la câteva ore. Modificări caracteristice au loc în rinichi: în sistemul de filtrare se acumulează hematina acidclorhidrică (metabolitul hemoglobinei libere) şi alte produse ale eritrocitelor distruse şi în ansamblu cu spasmul vaselor renale provoacă micşorarea circuitului sangvin renal şi a filtrelor renale. deci se dezvoltă clinica de şoc. ureei şi kaliului în ser. TA sistolică variază de la 71 la de 90 mm col. În dependenţă de nivelul tensiunii arteriale deosebim 3 grade ale şocului hemotransfuzional: 1. Clincia. eufilina (10 ml de sol. Remediile medicamentoase utilizate în I rând : prednizolonul (90-120 mg). Această complicaţie are loc la administrarea pe fon de hemoragie acută într-un scurt timp în circuitul sangvin al recipientului mai mult de 40-50% de sânge din VSC. creşte temperatura corpului. Insuficienţa renală acută. vome. La debut pacienţii sunt neliniştiţi. au greţuri. hiperbilirubinuria. de reacţiile de detaşare a ţesutului donator străin. 2. lazix şi osmodiureticii) şi corecţia balanţei hidro-electrolitice. Cauza. Însă peste un oarecare timp după transfuzie poate creşte temperatura corpului. Apoi pe I plan sunt dereglările funcţiei renale. icterul. . antifermenţi (contrical). care are următoarele faze: anurie (oligurie). Momentul de bază în declanşarea acestui sindrom este eliminarea masivă a tromboplastinei în circuitul sangvin (din eritrocitele supuse hemolizei). se dezvoltă insuficienţa renală acută. Rolul principal în aceste procese aparţine imunoglobulinei şi deasemenea un rol oarecare î-l are acţiunea toxică a conservanţilor. Se dezvoltă sindromul CID (coagulare intravasculară diseminată).substanţe biologic active are loc spasmul vaselor periferice. apoi palidă. TA sistolică este mai joasă de 70 mm col. iar creatininemia şi hipercaliemia se menţine (faza poliurică a insuficienţei renale). apare icterul. treptat funcţia renală se restabileşte şi starea bolnavului se ameliorează. se intensifică cefalea. Şocul hemotransfuzional. La început se micşorează brusc diureza diurnă. E necesar de administrat sol. Tratamentul. caracteristice pentru starea de şoc (tahicardie. În evoluţia complicaţiilor la transfuzia sângelui incompatibil după sistemul ABO sunt 3 stadii: 1. regiunea lombară. Apoi diureza se restabileşte şi creşte uneori până la 5-6 litri în 24 ore. hipotomie. Indicii principali ai descompunerii masive a eritrocitelor sunt hemoglobinemia. Hg În majoritatea cazurilor în rezultatul tratamentului dereglările circulatorii pot fi lichidate. Dezvoltarea acestui sindrom este cauzată de procesele imunobiologice. are loc hiperhidratarea organismului. pe un timp scurt excitaţi. creşte nivelul creatininei. Reconvalescenţă. TA sistolică este mai înaltă de 90 mm col. care este înlocuit apoi cu dilatarea paralitică. Profilaxia constă în respectarea strictă a regulilor de efectuare a hemotransfuziilor (efectuarea consecutivă a tuturor reacţiilor de compatibilitate. Este utilizată heparină (50-70 un/cg corp. 2. transfuzii de plazmă proaspăt congelată. gradul II. de bicarbonat de sodiu 4% sau lactasol pentru a obţine reacţia bazică a urinei ce împiedică formarea hematinei acidclorhidrice. Clinica. tegumentele de marmoră. Hg 3. abdomen. au loc micţiune şi defecaţie involuntară.

crampe musculare în regiunea gambei. SIDA. Starea neuro-psihică a bolnavului. Complicaţiile de caracter infecţios pot fi devizate în 3 grupuri : 1. Mai puţin contribuie la sindromul dolor plăgile cu localizare în ţesutul adipos. Se dezvoltă la transfuzia dozelor mari de sânge ce conţine ca conservant citratul de sodiu. Dolaritatea apare ca rezultat al acţiunii traumatice directe al receptorilor nervoşi şi ca rezultat al compresiei cu edemul ce se declanşează. traumelor industriale.PLĂGILE Plăgile reprezintă o categorie de traumatizare a ţesuturilor. d) Intoxicaţia cu kaliu. ebrietate alcoolică sau narcotică.5 l de sânge transfuzat). aritmia. sol de glucoză 40% cu insulină. Hemoragia – este un semn obligatoriu al plăgii. curantil . În perioada paşnică plăgile alcătuiesc majoritatea traumelor de uz casnic. Hiperkaliemia poate avea loc la transfuzia sângelui conservat. dispnee cu trecere în apnoe în caz de hipocalciemie avansată. Complicaţiile de caracter infecţios. de transport. inhibitori ale proteazelor (contrical. trasilol). Profilaxia constă în transfuzia sângelui numai de la un donator. Este caracteristică bradicardia. de clorură de sodiu 0. de clorură de Ca 10% şi sol. pleura). fascii. Sindromul dolor este mai puţin pronunţat când bolnavii se află într-o stare de afect. Anume dereglarea integrităţii tegumentelor şi a mucoasei deosebesc plăgile de alte traumatizări (contuzie. Pronunţarea hemoragiei poate fi diferită: de la neînsemnată capilară.Se indică anticoagulante (heparina 24000 un în 24 ore. După arma traumatizantă predomină cele obţinute prin tăiere – 96%. Este posibilă hipotonia şi progresarea insuficienţei cardiace. 3. etc. vene. plazmafereza.9%. Plagă este numită orişice traumatizare mecanică a organismului asociată cu dereglarea integrităţii învelişului ţesuturilor – al tegumentelor sau al mucozităţilor. hepatita B şi C. La apariţia semnelor clinice de hipocalciemie e necesar de înterupt transfuzia de sânge conservat şi de a administra i/v 10-20 ml de calciu gluconat sau 10 ml de sol. Clinica. Cu cât mai ascuţită este arma cu atât mai puţin receptori nervoşi sunt afectaţi. măcar că şi în timpul paşnic există destule plăgi prin armă de foc ≈ 3% .) 2. entorsie). antiagregante (trental. care se întâlnesc atât în perioada paşnică cât şi în timp de război. În analiza biochimică a sângelui este confirmată hiperkaliemie. La momentul actual 96% alcătuiesc plăgi de uz casnic (din ele 3. Hemoragie. . etc. până la profuză arterială. Dehiscenţa marginilor plăgii. tifosul. Tratamentul. În caz de anemie (Hb mai joasă de 80 g/l) e necesar de transfuzat eritrocite spălate. Este posibilă dezvoltarea tromboflebitei sau a flegmonului în regiunea puncţiei venoase. şi respectiv mai puţin sunt durerile. în transfuzia lentă a sângelui şi administrarea profilactică a sol. Sunt destul de dureroase plăgile localizate în regiuni cu o reţea de receptori nervoşi de durere (periostul. remedii cardiotonice. de 10% de clorură de Ca. de clorură de calciu (10 ml la fiecare 0. feţei. Citratul de sodiu leagă calciul liber din circuitul sangvin şi provoacă hipocalciemie. 70% de plăgi sunt primite la pacienţii în stare de ebrietate. Delta. peritoneul parietal. atonia miocardului până la asistolie. apar senzaţii neplăcute retrosternale. păstrat mai mult timp sau a masei eritrocitare. Profilaxia constă în utilizarea sângelui conservat sau a masei eritrocitare mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală cronică însoţită de hiperkaliemie.) Pentru profilaxia acestor compliaţii este necesară selecţia minuţioasă a donatorilor. fragmina sau fraxiparina). Pentru lichidarea hiperkaliemiei se administrează i/v sol. Cu cât mai rapid s-a produs plaga cu atât mai puţine dureri. La micşorarea niveului de calciu liber în sânge. Transmiterea maladiilor acute infecţioase (gripa. Caracteristica armei traumatizante şi a rapidităţii producerii plăgii . ruptură. Cauza. examinarea lor. Intensivitatea sindromului dolor în plagă depinde de următoarele momente: Localizarea plăgii. Are loc distrugerea elementelor figurate cu eliminaea Kaliului din plazmă. Transmiterea maladiilor transmisibile prin sânge (sifilis. 9. Cauza. De exemplu: trauma ficatului cauzată de o lovitură boantă al abdomenului este considerată ca ruptură a ficatului. sportive şi criminale. Profilaxia constă în depistarea bolnavilor cu hipocalciemie incipientă.5% sunt suicidale). deoarece plaga orişicărui ţesut se asociază cu lezarea integrităţii vasului. c) Intoxicaţia cu citrat. reopoliglucina. etc.). rugeola. Tratamentul. Dezvoltarea infecţiei chirurgicale banale Complicaţiile acestui grup apar în caz de nerespectare a normelor asepsiei în timpul transfuziei. Intensivitatea hemoragiei este determinată de următoarele: Prezenţa traumării vaselor magistrale – artere. şoc. Semiologia plăgilor Semnele de bază ale plăgilor sunt: Doloritate. pe când trauma ficatului condiţionată de o lovitură penetrantă de cuţit este considerată plagă al ficatului. Traumatizarea trunchilor nervoşi magistrali. muşchi. deoarece persistă şi dereglarea integrităţii şi a tegumentelor. Clinica.

Dehiscenţa marginilor plăgii . ac). dacă glontele rămâne în ţesuturi. (vulnus punctum) contuzionată. (vulnus mixtum) prin armă de foc. PLAGA PRIN ARMĂ DE FOC Asemenea fel de plagă are un şir de particularităţi ce necesită de tras atenţie separat. În lipsa acestor lezări plăgile tăiate se vindecă adese fără complicaţii. Cele chirurgicale sunt premeditate. Plaga contuzionată este provocată de acţiunea unui obiect bont (piatră. Plaga prin înţepare este produsă prin acţiunea unui obiect îngust şi ascuţit (suliţă. La dereglarea ei (hemofilie) traumarea chiar şi a unui vas mic va fi o hemoragie masivă. Deci ele sunt cu un sindrom dolor minim. mâini – acolo unde hemocirculaţia este bine dezvoltată. Sub acţiunea acestor obiecte ţesuturile sunt traumatizate pe o suprafaţă îngustă. Pentru orişice plagă. În asemenea plăgi apare detaşarea tisulară. cu scop de tratament sau diagnostic. Starea sistemei de coagulare. vasculari şi a organelor cavitare. În plăgi contuzionate şi angrenate hemoragia este minimală. sticlă). Plăgile tăiate sunt periculoase prin pericolul lezării trunchilor nervoşi. Deosebirea principală al plăgii prin armă de foc este viteză mare al obiectului traumatizant (glonţ. cuţit îngust. Aceste cercetări şi demonstrări au fost posibile cu mult mai târziu. - Încă de către savantul-chirurg rus N. adesea prin intenţie primară. alice). Caracteristica armei traumatizante: cu cât ea este mai ascuţită cu atât hemoragia este mai mare. Ocazionale. Dar dacă glontele pierde . În plăgile contuzionate sindromul dolor este bine dezvoltat (vastă zonă de afectare).mV²2/2. cu excepţia celei prin armă de foc este caracteristic prezenţa a trei zone de traumare: zona canalului plăgii. energia fiind folosită la distrugerea ţesuturilor. Mai pronunţate sunt hemoragiile localizate la cap. Este cunoscut că energia unui obiect zburător este E ═mV²/2.- Localizarea plăgii. (vulnus laceratum) angrenată. După apariţia lor se clasează în: Chirurgicale. dehiscenţa marginilor şi hemoragia externă este neesenţială. În asemenea situaţii porţiunea detaşată se lipseşte de vascularizare şi se poate necrotiza. (vulnus caesum) muşcată. Caracteristica anatomică este acea că plaga este adâncă cu o suprafaţă superficială. zona necrozei traumatice primare zona necrozei traumatice secundare.Pirogov a fost stabilit că gravitatea plăgilor prin armă de foc este determinată de o zonă mult mai răspândită de la canalul plagial. nervilor. (vulnus morsum) mixtă. gât. după utilizarea filmărilor ultrarapide şi crearea unei noi ştiinţe despre mecanismul traumatizărilor tisulare prin armă de foc – balistica plăgii. (vulnus contusum) lacerată. dar sub un unghi ascuţit faţă de suprafaţa corpului. pe o suprafaţă largă. Aceasta se datoreşte canalului îngust şi lung şi cu o posibila deviere a direcţiei canalului din cauza contractării muşchilor. tegumentară nesemnificativă. La o hipotonie sau a compresie al vasului magistral hemoragia este mai puţin pronunţată. Din cauza zonei largi de traumatizare şi a necrozei plaga contuzionată are tendinţă de vindecare prin intenţie secundară. Starea hemodinamicii locale şi sistemice. atunci energia cedată ţesuturilor este mV²1/2 . vaselor cu o săracă manifestare locală externă. Dacă glontele trece prin ţesuturi şi prelungeşte zborul. Într-o plagă prin armă de foc. alicele) ascuţite mai uşor trec prin ţesuturi. Acest fapt creează şi condiţii favorabile pentru dezvoltarea infecţiei anaerobe în adâncul plăgii. lamă. iar ţesuturile din jur sunt traumatizate nesemnificativ. cu hemostază minuţioasă şi cu o repunere şi suturare al marginilor plăgii. În dependenţă de caracterul lezării ţesuturilor: tăiată.este determinată de constricţia fibrelor elastice ale dermei şi direcţia plăgii în raport cu direcţia liniilor elastice Langher. Plaga lacerată apare la acţiunea unui obiect bont asupra ţesuturilor. pumn) sub un unghi ≈ drept asupra ţesuturilor. efectuate în condiţii aseptice cu lezare minimală a ţesuturilor. În asemenea plăgi sindromul dolor. Procesul diagnostic al acestor plăgi este dificil şi de obicei se asociază cu vulnerografie sau prelucrarea primar chirurgicală. dar pot apărea hematoame. Toate celelalte plăgi se referă la ocazionale şi comun este pentru ele că sunt produse în afara voinţei traumatului şi pot provoca rău lui chiar până la moarte. energia glontelui totalmente se transmite ţesuturilor prin lezarea lor. (vulnus conqvassatum) tocată. În aceste plăgi sindromul dolor este pronunţat moderat. CLASIFICAREA PLĂGILOR Există mai multe principii de clasificare a plăgilor. Obiectele (glontele. ghilea. (vulnus incisum) prin înţepare.I. În jurul plăgii apare o zonă largă de lezare a ţesuturilor cu hemoimbibiţie şi dereglare a viabilităţii tisulare – necroză. hemoragie externă lipseşte (pereţii vasculari sunt afectaţi pe o suprafaţă largă şi rapid se trombează). (vulnus sclopetarium) Mai jos vom da unele caracteristice ale plăgilor mai sus enumerate: Plaga tăiată este produsă de un obiect ascuţit (cuţit. lezări grave al viscerelor. uneori scalparea pielii.

II. dar se deosebesc de cele recent infectate prin aceia că în plăgile purulente deja este stabilit un proces infecţios. microbi. 3. faza de predominare al sistemului nervos simpatic. care sunt lipsite de agent infecţios. adica în sala de operaţie. dar din start cu un risc major de complicaţii supurative. ce se răspândeşte lateral sub formă de undă de lovire. al insulinei. care împreună activează procesele vitale ale organismului cu ridicarea temperaturii generale. Plăgile prin armă de foc întotdeauna sunt considerat infectate din cauza prezenţei unei zone de necroză răspândită. Asemenea mecanism de acţiune asupra ţesuturilor într-o plagă prin armă de foc contribuie la apariţia a trei zone de distrugere (Borst. şi prezenţei infecţiei în canalul plăgii apărut în urma glontelui ca rezultat al cavităţii pulsative şi presiunii negative în urma glontelui. Acest principiu este utilizat în construcţia glonţilor contemporani – cu deplasarea centrului de greutate. În unele cazuri conţine glontele. ACTH şi glucorticoizilor. care atrage ţesuturi de haină şi murdărie din exterior. Presiunea în interiorul cavităţii poate ajunge până la 1000 atm. EVOLUŢIA PROCESULUI DE PLAGĂ Proces de plagă – este o totalitate de dereglări consecutive ce apar în plagă şi reacţiile declanşate ale întregului organism. fără pătrunderea în cavităţi interne ale organismului. lipidică şi glucide. Este important de menţionat că într-o plagă recent infectată numărul de microbi într-un gr de ţesut nu depăşeşte 10*(5). Toate acestea contribuie la dezvoltarea infecţiei anaerobe. iar forţa asupra pereţilor cavităţii pulsative – 120 kg/cm². deminuarea permiabilităţii membranelor celulare şi inhibare de sinteză proteică. În prima fază. o cu lezarea viscerelor. Plăgile aseptice sunt acele plăgi care sunt efectuate în condiţii aseptice. spre exemplu. Cauza nemijlocită al acestor modificări este microtrombozele apărute ca rezultat al dereglărilor intercelulare în urma mişcărilor ondulatorii al ţesuturilor.. • recent infectate. 2. tangenţială – canalul plăgii trece prin ţesuturile superficiale. cauzată de acţiunea energiei cinetice transmise de la glonţ. spre exemplu apendicita acută gangrenoasă. reacţia generală a organismului. aceasta la rândul său contribuie la scăderea masei ponderale cu accelerare de dezintegrare proteică. reacţia locală sau regenerarea plăgii. Plaga recent infectată se consideră orişice placă ocazională în primele 72 ore de la debut. iar acţiunea lor asupra ţesuturilor provoacă un proces inflamator pronunţat. La pătrunderea glontelui în ţesuturi se creează o zonă de presiune înaltă. • nepenetrante. 2. III zonă – zona de comoţie moleculară sau necroză secundară. Gradul de infectare al asemenea plăgi este diferit şi depinde atât de tipul corpului contondent cât şi de condiţiile în care a apărut plaga. şi lezarea de asemenea este maximă. Transfixiantă – este prezent şi poarta de intrare şi ieşire al glontelui. ţesuturile comprimânduse. necroză şi formarea exudatului purulent şi intoxicaţie generalizată. • Informaţii mai detaliate despre acest gen de plăgi-traume vi sa vorbit la cursul „Traumatisme”. accelerarea metabolismului bazal. • purulente. ce durează ≈ 1-4 zile. Conţine ţesuturi devitalizate îmbibate cu sânge. Bacteriile nimerite în plagă se multiplifică şi cantitatea lor într-un gr de ţesut cu mult depăşeşte 10*(5). detaşânduse şi reciproc deplasânduse unul faţă de altul. Plaga prin armă de foc după caracterul canalului poate fi: 1. Clasificarea plăgilor în dependenţă de ataşarea plăgilor faţă de cavităţile organismului penetrante. Asemenea plăgi regenerează rapid şi nu au tendinţă către complicaţii. Apare fenomenul „lovirii laterale” ce contribuie la formarea cavităţii pulsative. Condiţionat evoluţia procesul de plagă se poate deviza în: 1. iar altele. II zonă – zona de necroză primară.stabilitatea şi începe a se „rostogoli” prin ţesuturi energia cedată ţesuturilor este maximă. Reacţia generală de răspuns a organismului la formarea plăgii poate fi considerată ca două faze consecutive: I. o fără lezarea viscerelor. . oarbă – este prezentă numai poarta de intrare. corpi străini. Dar şi plăgile aseptice sunt diferite: unele pot fi efectuate din cauza patologiilor vasculare. Toate aceste modificări pregăteşte organismul către existenţă în condiţii de alterare. este efectuată în condiţii aseptice. Plăgile purulente de asemenea sun infectate. sânge. se remarcă predominarea acţiunii sistemului nervos simpatic cu eliberarea în circuitul sanguin al hormonilor stratului medular al suprarenalelor. în care se comprimă ţesuturile. Clasificarea plăgilor după gradul de infectare: • plăgi aseptice.1917): I zonă – canalul plăgii. faza de predominare al sistemului nervos parasimpatic. Este alcătuită de ţesuturi cu metabolism dereglat şi elemente celulare distruse. bucăţi de ţesuturi necrotizate.

5.  fagocitarea productelor dezintegrate bacteriene. 6. se micşorează durerile. d. care formează fazele procesului de plagă. se mobilizează procesele reparatorii ale organismului.  faza dereglărilor vasculare. Spasmul vascular de scurtă durată dilatare stabilă şi dereglarea 2. şi anume metaboliţilor acidului arahidonic. Regenerarea plăgii procesul de reparaţie (restabilire) al ţesutului traumatizat cu restabilirea completă al integrităţii şi trăinicii. hormonul somatotrop. În această fază un rol deosebit este acordat prostoglandinelor. În plăgi mari este necesar de efectuat plastie cutanată. ca şi interleucinele sunt responsabili de reacţia pirogenă ce se dezvoltă. 4. perioada de pregătire. 3. faza de dehidrataţie. Importanţa de bază în această fază este determinată de mineralocorticoizi. dispare febra. şi aceticolin. micşorarea perfuziei alterarea oxigenării tisulare în jurul plăgii. perioada de cicatrizare. La a 4-5 zi are loc micşorarea procesului inflamator. b. În afară de acţiunea vazodilatatorie al acestor metaboliţi. aldosteron. caracterul reacţiilor generale sunt determinate de prevalarea acţiunii sistemei nervoase parasimpatice. II. se normalizează parametrii de laborator. al intoxicaţiei. Etapa de formare a colagenei se datoreşte fibroblaştilor activizaţi de macrofagi. eliberarea de amine biogene permeabilităţii peretelui vascular. Epitelizarea plăgii are loc de la periferie spre centru şi ea serveşte barieră pentru microorganisme. se instalează acidoza tisulară. Migrarea epitelizaţiei de la periferie spre centru poate asigura acoperirea completă a plăgii numai în cazul prezenţei a plăgilor de dimensiuni mici.  proteoliza extracelulară.  fagocitarea neutrofilelor alterate. iar împreună cu bradikinina sunt responsabili de declanşarea sindromului dolor. etapa de formarea de către fibroblaşti al colagenei. Faza curăţirii plăgii de mase necrotice În această fază importanţa esenţială este pe seama elementelor figurate ale sângelui şi a fermenţilor. adghezia şi agregarea trombocitelor. Deja în primele 24 de ore în plagă apar leucocitele. Colagenul asigură lichidarea defectului tisular şi tăria cicatricei formate. Neutrofilele sunt responsabili de:  fagocitarea microorganismelor. Macrofagii sunt responsabili de:  eliberarea fermenţilor proteolitici. Girgolav marca trei perioade de regenerare a plăgii: I. Există mai multe clasificări al fazelor procesului de plagă. trombarea capilarelor şi a venulelor. care se elimină din membranele celulare dezintegrate. începând de la a 4-5 zi. mărirea densităţii sângelui.  faza curăţirii plăgii de mase necrotice. perioada de regenerare. extravazarea lichidului. proteoliza declanşată contribuie la eliberarea K şi Na din celule. se măreşte presiunea osmotică în ţesuturi reţinerea apei declanşarea edemului tisular (hidrataţia ţesuturilor). iar la a 2-3 zi limfocitele şi macrofagii. c. La momentul actual. Toate procesele enumerate mai sus au loc într-o anumită regularitate.  fagocitarea maselor necrotice parţial distruse de neutrofile. Conform lui Rufanov procesul de plagă este divizat în două faze: faza de hidrataţie.  eliberarea mediatorilor inflamaţiei. se dereglează metabolismul glucidic şi proteic 7. .Cuzin (1977): • faza de inflamaţie (1-5 zile). maselor necrotice. 3. • faza de regenerare (6-14 zile). etapa de epitelizare a plăgii. este clasificarea propusă de către M. 2. se creează greutăţi suplimentare în hemodinamica locală cu încetinirea lui cauzate de: a. Faza de inflamaţie (faza dereglărilor vasculare) Dereglarea integrităţii vaselor de sânge şi de limfă cu dereglarea fluxului sanguin şi limfatic contribuie la: 1. mai aproape de a înţelege procesul de plagă.I. • faza de formare şi reorganizare al cicatricei (de la a 15 zi).  liza ţesutului devitalizat. III. În această fază se măreşte masa ponderală are loc normalizarea disbalansului proteic. Procesul de regenerare a plăgii are loc în trei etape: 1. Este de menţionat ca asemenea evoluţie al procesului de plagă are loc în cazul lipsei complicaţiilor.În faza a doua. etapa de organizare (retracţie) tisulară.

dar şi la micşorarea în dimensiuni a lui – aşa numita retracţie a cicatricei. cu diastază a marginilor mică cu faza de inflamaţie minimală şi fără proces supurativ şi fără formarea ţesutului granulat. lipsa hematoamelor şi a corpurilor străine în plagă. . prezenţa în plagă a corpurilor străine şi a hematoamelor. micşorarea ionilor de K. sinteza citokinelor. prezenţa infecţiei secundare. cu formarea ţesutului granulat. starea generală a bolnavului relativ satisfăcătoare (lipsa factorilor generali nefavorabili). starea hemodinamicii în aria plăgii şi în întreg organismul.  regenerare secundară a plăgii (sanatio per secundam intentionem). • fagocitoză şi liză microbiană mai excesivă. Regenerarea plăgii prin intenţie primare are loc în cazul plăgilor neinfectate. dispariţia edemului tisular. deminuarea inflamaţiei. Regenerarea primară a plăgii are loc în cazul următoarelor condiţii: lipsa infecţiei în plagă. starea nutriţiei şi masa ponderală a bolnavului. Regenerarea secundară plăgii evoluează prin supuraţie. posedă receptori IL-2 factorului de baza de creştere al fibroblaştilor şi factorului de creştere trombocitar. starea generală a organismului nefavorabilă. Factorii         ce contribuie la regenerarea plăgii: vârsta bolnavului. Tipurile de regenerare al plăgilor:  regenerare primară a plăgii (sanatio per primam intentionem). Limfocitele contribuie la producerea răspunsului imun. Condiţiile de regenerare secundară a plăgii: poluare microbiană a plăgii. Faza de formare şi reorganizare a cicatricei În această fază are loc: deminuarea activităţii sintetice al fibroblaştilor. defect esenţial al marginilor plăgii. participarea în reacţiile de răspuns imun. mărirea ionilor de Ca. Într-o evoluţie a procesului de plagă fără complicaţii la a 5-6 zi majoritatea reacţiilor inflamatorii deminuiază şi survine următoarea fază. Aceste procese contribuie nu numai la întărirea cicatricei. producerea fibrelor elastice de colagen. administrarea de antiinflamatorii. Particularităţile primei faze ale procesului de plagă în regenerarea secundară a plăgii: • inflamaţia este cu mult mai pronunţată. Faza de regenerare În plagă are loc două procese: formarea colagenului. Acestei faze este caracteristic: micşorarea acidozei tisulare. micşorarea eliminărilor din plagă. lipsa maselor necrotice în plagă. creşterea intensivă al vaselor de sânge şi limfatice. Fibroblaştii sunt responsabili de: sinteza ţesutului conjuctiv. diastaza marginilor plăgii minimală. statusul imun. formarea reţelei de fibre elastice şi conexiunilor între fibrele de colagen. În plagă are loc deminuarea numărului de neutrofile şi în plagă are loc migrarea de fibroblaşti. prezenţa dereglărilor dismetabolice şi hidrosaline. prezenţa ţesutului necrotic.  regenerare sub crustă. prezenţa afecţiunilor cronice.

în baza căruia stau ansele de capilare. Epitelizarea plăgii are loc prin migrarea celulelor epiteliale pe ţesutul granulant de la marginile plăgii. efectuează o cotire abruptă întorcânduse înapoi în adâncul peretelui plăgii. Cicatrizarea sub crustă Crusta se formează în plăgile mici.XVI A. sindrom intoxicaţional general. Paré John Hunter 1728-1793 N. 3. Din aceste anse de capilare are loc migrarea elementelor figurate cu formarea fibroblaştilor generând producţia ţesutului conjuctiv. care într-o plagă al peretelui abdominal această complicaţie poate provoca eventraţia sau chiar şi evisceraţia organelor cavităţii abdominale. În asemenea fel plaga se umple cu granule mici de ţesut conjuctiv. acest ţesut nu există. Faza a doua a procesului de plagă într-o regenerare prin intenţie secundară este caracterizată prin formarea ţesutului granulant .. completarea defectului de plagă. 2. sechestrarea şi detaşarea ţesutului necrotizat. Într-o evoluţie îndelungată (cronică) în acest strat se pot forma fibre de colagen. Complicaţiile regenerării plăgii Evoluarea procesului de plagă poate să se complice cu diferite procese nedorite. hemoragie. Acest strat exprimă gradul de maturizare al granulaţiilor. Într-o evoluţie normală al procesului de plagă formarea granulaţiei are loc paralel cu epitelizarea. care poate fi atât aerobă purulentă nespecifică. Dar negăsind peretele vasului contrapus. fără traumatizare. superficiale. Tratamentul plăgilor Este important de menţionat unele etape istorice de bază în evoluţia acordării ajutorului medical în caz de plăgi: PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAMENTUL PLĂGILOR Perioada Grecia antică Imperiul Roman Sec. bogat în fibre de colagen care treptat se îngroaşă.  stratul fibroblaştilor situaţi orizontal. limfei şi lichidului tisular revărsat pe plagă care se usucă şi se formează această cojiţă.  stratul de vase verticale. demarcaţie. 2. Importanţa ţesutului granulant: 1. El există pe parcursul întregii regenerări. Structura ţesutului granulant:  stratul superficial leucocitar-necrotic.  stratul în creştere. protecţia plăgii de penetrare microbiană şi de corpi străini. Crusta formată îndeplineşte funcţia unui pansament biologic. alterări de hemocirculaţie mult mai pronunţate. dehiscenţa marginilor plăgii. În normă. lizis. Este alcătuit din elemente perivasculare a substanţei amorfe intermediare.I. rabies. care contribuie la acoperirea rapidă a defectului. Este alcătuit dintr-un strat de celule mai monomorfe. când are loc coagularea sângelui. cât şi infecţie anaerobă (tetanus. 3.  stratul fibros. secvestraţie şi rejet (detaşare) a ţesutului necrotizat. principalele fiind: 1.Pirogov Războiul din Krâm 1853–1856 Războiul Civil din SUA 1861-1865 Obţinerile • Primul ajutor în caz de plăgi • noţiunea despre efectul ne dorit al puroiului în plagă • vindecarea plăgii prin intenţie secundară • utilizarea pansamentului şi ligaturarea vasului în tratamentul plăgilor • deosebirea între cicatrizare primară şi secundară a plăgii • noţiunea despre triajul bolnavilor • importanţa rolului asistentei medicale în tratarea bolnavilor cu plăgi • iniţierea utilizării antisepticilor . Capilarele noi formate sub acţiunea presiunii sângelui capătă o direcţie din adânc spre suprafaţă. Este alcătuit de leucocite.un ţesut conjuctiv special ce se formează în regenerare secundară a plăgii. invazie microbiană tisulară perifocală. Un rol deosebit în formarea ţesutului granulant îl au vasele sanguine. difterie..  stratul de anse vasculare.). detrit şi celule descuamante. formarea valului leucocitar. atât primară cât şi secundară. Acest strat este caracterizat prin polimorfismul elementelor celulare. Din celulele acestui strat se formează fibroblaşti. declanşarea infecţiei. Regenerarea are loc sub crustă cu epitelizare şi ulterior detaşarea crustei sinestătător.• • • • • • concentraţie de toxine majorată. În aşa fel se formează nişte anse de capilare.

 accelerarea proceselor de regenerare a plăgii. patologii concomitente.). restabilirea completă a funcţiei organului şi ţesutului traumatizat. Din aceste considerente se aplică un pansament aseptic larg (mare). În afară de aceasta e posibil penetrare secundară al agenţilor bacterieni din mediul ambiant (diferite obiecte. În plăgi mari a peretelui abdominal anterior pot eviscera organele. de spălat plaga şi de acoperit cu pansament steril. administrarea analgeticilor opiate chiar la locul tramei. Prevenirea infectării plăgii. Indiferent de tipul de plagă şi locul traumei.  hemostază. . Tratarea acestor plăgi în perioada postoperatorie constă în obţinerea următoarelor obiective:  analgezie. pereţilor şi a fundului plăgii. Termenul înlăturarării suturilor de pe plagă variază şi este dependent de mai mulţi factori: localizarea plăgii.  restabilirea integrităţii organelor. piele bolnavului .aceasta este prima operaţie chirurgicală efectuată bolnavului cu plagă cu respectarea regulelor aseptice şi cu anestezie. transfuzie de substituienţi sangvini. traumatizarea organelor de importanţă vitală. create în condiţii sterile. important este. Din aceste considerente e important de stopat hemoragia prin aplicarea garoului în caz de lezare a arterei. constă în restabilirea integrităţii tisulare. vaccinarea pentru prevenirea dezvoltării tetanosului.  revizia canalului plăgii. Utilizarea apei de mare pentru substituire. Este important. suturarea primară a plîgilor mai tardiv de 8 ore.  profilaxia infecţiei secundare.  excizia marginilor. Pentru prevenirea şocului de durere se aplică o atelă de imobilizare şi. cu alte cuvinte în aplicarea suturilor primare. iar în plăgi muşcate a rabiei. Tratamentul plăgilor aseptice cu alte cuvinte a plăgilor chirurgicale. Acordarea primului ajutor al pacientului cu plagă constă în: înlăturarea complicaţiilor precoce a plăgilor care pot pune în pericol viaţa pacientului.. de asemenea. cu minimă traumatizare a ţesuturilor şi hemostază chirurgicală. Intensitatea hemoragiei depinde de tipul de vas lezat. starea proceselor metabolice. evacuarea rapidă. Hemoragiile masive determinate de lezarea vaselor mari pot duce la şoc hemoragic.. spitale chirurgicale în apropierea frontului • utilizarea elicopterelor pentru evacuare •Dezvoltarea chirurgiei vasculare • dezvoltarea aviaţiei sanitare cu micşorarea perioadei traumare-operaţie până la o oră Al doilea Război Mondial Războiul din Corea Războaiele din Vietnam şi Afganistan Sarcinile instalate în faţa chirurgului în tratamentul plăgilor: lupta cu complicaţiile precoce. obţinerea regenerării plăgii în termen minimal posibil. Tratarea plăgilor recent infectate. Explicarea şocului prin pierderea de sânge. dezvoltarea şocului traumatic. este necesar de curăţit pielea în jurul plăgii cu orişice antiseptic. prevenirea dezvoltării infecţiei în plagă. iar în cazul lezării venei de instalat un pansament compresiv. În PPC a plăgii se respectă următoarele etape:  transecţia sau debridarea plăgii. În caz de traumă penetrantă al toracelui cu dezvoltarea pneumotoracelui este necesar de hermetizat prin aplicarea unui pansamen ocluziv din cauciuc. La posibilitatea se efectuează chiar şi măsuri de antişoc: cateterizarea venei centrale.  corecţia stării generale a bolnavului. care pot pune în pericol viaţa pacientului se referă: hemoragia. profilaxia şi tratamentul infecţiei în plagă. Luând în consideraţie faptul că toate aceste plăgi sunt infectate scopul tratării al acestor plăgi este prevenirea supurării ei şi crearea condiţiilor de regenerare rapidă. Pentru obţinerea acestor sarcini se efectuează aşa numita operaţie prelucrarea primar chirurgicală (PPC) a plăgii . La complicaţiile precoce al plăgilor. XX – secolul războaielor mari şi a multor conflicte militare cu utilizarea armelor cu înalt grad de distrugere tisulară: PERIOADELE ISTORICE ÎN TRATAMENTUL PLĂGILOR Perioada Obţinerile Primul Război Mondial • principiile prelucrării chirurgicale şi aplicarea suturilor amânate al plăgilor mai tardiv de > 8ore de la primire. toate plăgile sunt considerate primar infectate. Important este de transportat traumatizatul cât mai repede în staţionarul chirurgical.O dezvoltare esenţială în ştiinţa despre plăgi a fost în sec. • utilizarea prelucrării chirurgicale suturarea amânată a plăgii • hemotransfuzia. vârsta pacientului.

Metodele PSC a plăgii: 1. 2. Deci. estre necesar de apreciat – ce se numeşte infecţie chirurgicală? . Aşadar. sutură secundară tardivă – peste 21 zile de la debut . deoarece nu necesită tratament operator. instalarea unui drenaj adecvat al plăgii. metodă închisă – metodă de lavaj continuu al plăgii. şi pentru aplicarea suturilor mai tardiv de acest interval este necesar de excizat acest ţesut cicatricial. Tot odată. Există diferite variante de finisare a PPC a plăgii: 1. 10. Tratamentul plăgilor purulente În plaga purulentă deja este un proces inflamator avansat şi scopul tratamentului chirurgical al acestor plăgi este tratarea dar nu prevenirea infecţiei în plagă. Particularităţilor acestor PPC este că plăgile se lasă deschise cu aplicarea suturilor primar amânate. În cazul supuraţiei a unei plăgi postoperatorii sau a unei plăgi după PPC se efectuează prelucrarea secundară chirurgicală a plăgii (PSC). aceiaşi pneumonie trebuie considerată ca infecţie chirurgicală. altfel marginile plăgii nu vor fi posibil de apropiat. metodă mixtă. b. 2. aplicarea suturilor pe plagă. tiful. puţin poluate.focarului purulente. provocate de agenţi infecţioşi. este de neînchipuit chirurgia fără procese infecţioase. sau plaga este localizată la plantă. localizate în regiunea superioară a corpului în primele ore de la accidentare. PPC amânată – se aplică de la 24 – 48 ore de la debut. sutură primară ermetică. 3. dacă ea apare în perioada postoperatorie ca complicaţie după operaţie. sutura primară: a. b. dar minim. Deosebirea principială al suturilor secundare precoce şi tardive este că la a treia săptămână de la debutul regenerării plăgii în plagă are loc formarea ţesutului cicatricial. 2. PPC precoce . 3. PPC tardivă – se aplică mai târziu de 48 ore de debut. Sarcinile ce trebuie să fie obţinute la PSC a plăgii: deschiderea colecţiei . Dar. 2. Felurile de sutură: 1. plaga nu se suturează – persistă risc înalt de infectare. De exemplu. excizia ţesutului devitalizat. 3. sutură primară amânată – aceste suturi sunt aplicate dar nu sunt ligaturate. suturare ermetică a plăgii – în caz de plăgi mici. sutură secundară precoce – sunt aplicate pe plaga granulantă în intervalul 6-21 zile de la debut. metodă deschisă. dar nu sunt considerate infecţii chirurgicale. sutură secundară este aplicată pe plaga granulantă: a.se aplică în primele 24 ore de la momentul traumei şi se finisează cu aplicarea suturilor ermetice. sau PPC se efectuează mai târziu de 6-12 ore. suturare cu amplasare de dren . Variantele de PPC: 1. dizenteria sau pneumonia ca consecinţă a suprarăcirii sau gripei sunt provocate de microorganisme.când persistă risc de infectare.INFECŢIA CHIRURGICALĂ La momentul actual aproximativ jumătate din intervenţii chirurgicale sunt efectuate pentru diferite procese patologice. nu orice infecţie este considerată cea chirurgicală.

(2) Infecţia chirurgicală cronică: Infecţie cronică nespecifică. în care se deosebesc reacţii protective nespecifice şi specifice. Dar nu întotdeauna pătrunderea infecţiei în ţesuturi declanşează un proces purulent. La mecanismele nespecifice se referă: Capacităţile protective ale dermei şi mucoaselor. sistemul de compliment). Factorii celulari nespecifici protectivi sunt prezentati de reacţia inflamatorie şi fagocitoza. perfringes Streptococică Cl. histiocitele.Termenul “infecţie chirurgicală” este compus din două definiţii: (1) proces infecţios. β lizinele. se deosebeşte infecţia mixtă. antraxul). (2) Porţile de intrare a infecţiei. Organelor toracice (plămân. Infecţie cronică specifică (tuberculoza. macrofagii alveolari al plămânilor. II. dezvoltate în perioada postoperatorie . Infecţia anaerobă acută. Ale creierului şi tunicilor lui. Unele au acţiunea directă asupra antigenului (celulele-killer) altele – indirectă prin eliberarea mediatorilor răspunsului imun – limfochinelor. Gram-negativă FUSOBACTERIUM De asemenea. După etiologie: Aerobă Anaerobă Gram-pozitivă Clostridiană Stafilococică Cl. Organelor cavităţii peritoneale. A unor organe sau ţesuturi (mâna. prin care agenţii patogeni pot pătrunde în ţesuturi. pneumococcus. Există mai multe principii de clasificare a infecţiei chirurgicale: I. tratarea căruia necesită intervenţie chirurgicală. vulgaris. Reacţiile protective specifice includ răspunsul imun umoral şi celular. enterococcus. Infecţia putridă acută. candidoza). Rolul diferitor microorganisme în dezvoltarea infecţiei se modifică cu timpul. care posedă activitate antagonistă faţă de microflora exogenă. Inflamaţia este reacţia de bază a organismului la infecţia purulentă. III. glanda mamară). celulele Kupfer. actinomicoza). (3) Reacţia de răspuns a organismului. şi (2). Dereglarea integrităţii acestor duce la formarea porţilor de intrare. pe mucoasa tractului digestiv şi respirator. o importanţa înaltă are gradul de infectare. La răspunsul umoral iniţial se distinge antigenul. care şi mai bine delimitează focarul purulent. care serveşte ca o barieră sigură contra răspândirii infecţiei. Microbii sunt prezenţi în cantitate mare atât în mediul extern cât şi pe suprafaţa pielii. Actualmente agenţii patogeni de bază ale infecţiei chirurgicale sunt: staphylococcus aureus. Un rol important îi aparţine reacţiei de răspuns al macroorganismului. Fagocitele sunt leucocitele neutrofile şi mononucleare (monocitele. În dependenţa de evaluarea clinică infecţie chirurgicală este divizată în două grupe: (1) Infecţia chirurgicală acută: Infecţia purulentă acută. esherichia coli. În răspunsul celular rolul principal îl deţin T-limfocitele. Factorii umorali plasmatice (leucinele. histoliticum Cl. După localizarea deosebim procese purulente: Ale ţesuturilor moi. macrofagii splinei etc). complicaţiile infecţioase. Şi în unele cazuri este întâlnită infecţia fungică (actinomicoza. edematiens Pneumococică etc. apoi iniţiază sinteza anticorpilor de către B-limfocite. în dependenţa de rezistenţa permanent în creştere a unor tulpini către terapie medicamentoasă. Este necesar de menţionat un şir de factori ce contribuie la diminuarea reacţiilor de protecţie al . proteus vulgaris. toxicitate şi virulenţă. pleură). streptococcus. pseudomonas aeruginosa. septicum Gram-negativă Neclostridiană Colibacilară Gram-pozitivă Proteică (Pr. De asemenea. Infecţia specifică acută (tetanus. Mai întâi se formează un val leucocitar. Un rol deosebit în evoluţia infecţiei chirurgicale îi revine particularităţilor biologice ale microorganismelor: invazivitate. În procesul de evoluţie al reacţiei tisulare în jurul focarului infecţios se formează un val de granulaţii. mirabilis etc. Cl. În focarul de inflamaţie în deosebi este efectiv procesul de fagocitoză. ce delimitează focarul infecţiei de mediul intern al organismului. PATOGENEZA Pentru declanşarea infecţiei chirurgicale sunt necesari trei factori componenti: (1) Agentul microbian. lizocina. Sistemului ostio-articular. sifilis. enterobacter. La existenţa îndelungată a focarului purulent delimitat din valul de granulaţie se formează o tunică piogenă dură. Microflora saprofită a organismului.) Peptococus Piocianică (Pseudomonas aeruginosa) Peptostreptococus Bacteroides fragilis etc. Reacţia organismului la invazia microbilor este însoţită de manifestări locale şi generale.

Moleculele medii sunt considerate indicatorii universali ai intoxicaţiei. . Moleculele medii reprezintă oligopeptide cu masa moleculară de 500-5000 D. şi de asemenea cu edemul ţesuturilor şi compresia terminaţiilor nervoase. apariţia formelor juvenile de leucocite (mielocite). Tratamentul Tratamentul proceselor purulente acute reprezintă mari dificultăţi şi este constituit din măsuri locale şi generale. hormoni şi fragmentele lor şi substanţele biologic active. accelerarea VSH-ului. Ganglionii se contopesc între dânşii şi cu ţesuturile adiacente. Dereglarea funcţiei se explică atât prin intensificarea sindromului dolor. tahicardie. fâşie de cauciuc. Semnele locale sunt accentuate diferit în raport cu localizarea procesului purulent acut. La localizarea profundă. de exemplu. De obicei edemul se determină vizual sau palpator. Hipertermia este cauzată de majorarea locală a reacţiilor catabolice cu eliberarea energiei. calor (hipertermie locală). Anemie şi hipoproteinemie. La formarea unei cavităţi cu puroi durerea devine pulsatilă. mărirea splinei şi ficatului. dolor (durere). inflamaţie a ganglionilor limfatici (limfadenită) – mărirea în volum şi doloritatea ganglionilor limfatici. Uneori se efectuează măsurarea comparativă. serotonina) şi interleuchinelor. semnele locale enumerate sunt accentuate şi uşor depistabile. Procesele purulente se pot agrava cu apariţia complicaţiilor locale: formarea necrozelor (cauzată de acţiunea microorganismelor şi alterarea microcirculaţiei). cu aspect de garou. Metode instrumentale de diagnostic pentru confirmarea colecţiei purulente sunt următoarele: Examinarea ecografică. în deosebi în regiunea articulaţiilor. evacuarea puroiului. monocitopenia. cu atât mai repede şi cu mai puţine complicaţii decurge procesul vindecării. uneori – ictericitate sclerelor. Pentru obiectivizarea acumulării de puroi se utilizează semnele clinice (simptomul de fluctuenţă şi ramolire în centrul focarului) şi puncţia diagnostică (efectuată sub anestezie locală cu ac gros). devin imobile. Acest simptom este exprimat maximal la localizarea procesului în extremităţi. În primul rând. Examinarea radiologică. Creşterea concentraţiei lor în sânge corelează direct cu severitatea intoxicaţiei purulente. omnobilare. Hiperemia este condiţionată de dilatarea vaselor (arterioale. cefalee. ce se asociază cu deficitul imun (diabet zaharat. precum şi măririi presiunii în capilare. Inflamaţia venelor ( tromboflebita) – se apreciază infiltraţie pe traiectul venelor superficiale. venule şi capilare) şi cauzată de acţiunea histaminei şi acidozei în regiunea inflamaţiei. Prelucrarea chirurgicală prevede deschiderea focarului purulent. Cu acest scop se folosesc toate mijloacele posibile ale antisepsiei fizice: drenarea pasivă (tampoane de tifon. dispneea. inflamaţie vaselor limfatice ( limfangită) – hiperemia cu aspect de bande separate. Toate acestea contribuie la extravazarea lichidului cu formarea exudatului inflamator. În caz sever procesul se modifică în forma distructivă. tuburi de drenaj). transpiraţii reci. Cu cât mai radical este efectuată intervenţia chirurgicală. Reacţia locală în caz de infecţie purulentă acută se manifestă prin semnele clasice ale inflamaţiei: rubor (hiperemie). drenare activă şi prin lavaj continuu. Principiile de bază ale tratamentului local sunt: (1) Prelucrarea chirurgicală (deschiderea) focarului purulent. Durerea este un simptom caracteristic al procesului purulent. piele supraiacentă este hiperemiată şi ridicată. ce demonstrează prevalarea proceselor catabolice şi declanşarea insuficienţei renale. Patologii concomitente. limfocitopenia. SIDA). care se extinde de la focar inflamator spre ganglionii limfatici regionari.24 unităţi. slăbiciune generală.organismului: Vârsta (copilărie şi vârsta înaintată). inapetenţă) şi obiective (febra înaltă până la 40°C. În cazul infecţiei purulente îndelungate se observă anemie toxică. edem). functio laesa (dereglarea funcţiei). Când focarul inflamator este situat superficial. Se preferă anestezie generală sau locală tronculară. circumferinţei extremitaţilor. Edemul ţesuturilor se datorează dereglărilor permeabilităţii pereţilor vasculari pentru plasmă şi elementele figurate. cât şi edemul. În analiza biochimică a sângelui se poate observa mărirea nivelului de creatinină şi ureei. Tomografia computerizată. chiar până la dezvoltarea adenoflegmonului. revizia cavităţii (vizuală sau digitală) şi excizia ţesuturilor necrotice. mai ales în cavităţi ai corpului – semnele locale sunt şterse sau chiar lipsesc. În normă nivelul lor este de 0. În acest caz palparea trebuie efectuată cu precauţie şi evitarea presiunea excesive asupra ţesuturilor. antibiotice) şi radioterapie. acestea sunt produse ale metabolismului modificat. Pentru un focar purulent sunt caracteristice următoarele schimbări: leucocitoză. (2) Drenarea adecuată al cavităţii restante. Apariţia durerii este determinată de influenţa substanţelor vasoactive (histamina.15-0. Sexul (reacţiile protective ale organismului femenin sunt mai perfecte). Utilizarea unor medicamente (imunosupresoare. Se determină prin inspecţie vizuală prin compararea cu regiunile adiacente ne afectate a pielii. Modificarea datelor de laborator. Hipertermia locală se determină palpator cu partea dorsală a palmei. Reacţia generală a organismului clinic se manifestă prin semnele de intoxicare: subiective (frisoane cu transpiraţii. devierea formulei leucocitare spre stânga. insuportabilă. tumor (formaţiune. Semiologia infecţiei chirurgicale Tabloul clinic al infecţiei purulente acute chirurgicale este compus din semne locale şi generale.

uniţi într-un proces infiltrativ unic. HIDROSADENITA – proces purulent al glandelor sudoripare. după rezultatele antibioticogramei din focarul purulent. Până la identificarea agentului microbian se poate aplica tratamentul empiric: în baza datelor de participare a microorganismelor anumite în diferite tipuri ale proceselor purulente. Agentul patogen este St. (2) Terapie de dezintoxicare. în localizarea lui pe exteremităţi. peritonită. simptomatica locală şi generală a abcesului mult depinde de localizarea lui. În cazurile severe se indică combinaţia antibioticelor. Diureza forţată reprezintă o hemodiluţie dirijată. apoi printr-un orificiu mic se elimină puroi dens. ce ar permite de a menţine o concentraţie a lor permanent înaltă în ţesuturi. Este important şi administrarea antibioticelor în doze mari suficiente şi posologie raţională. Practic întotdeauna. La abcedare se observă fluctuenţa. La localizare superficială sunt evidente edem. Semne generale şi febra nu sunt caracteristice. (3) Imunocorijare (plasma hiperimună. Pe parcursul zilelor ulterioare apare fluctuenţa şi erupţie spontană a focarului purulent cu eliminarea puroiului gălbui în cantităţi mari. Pe parcursul a 24 ore bolnavului î se administrează intravenos până la 4-9 litre de soluţii cristaloide. endolimfatic (se creează concentraţie maximală a antibioticului în vasele şi ganglionii limfatici regionari. injecţii. Procesul progresează rapid şi nu are tendinţă spre limitare. În general. cu trecerea procesului inflamator în ţesut adipos subcutan. temperaturii ridicate şi semne de intoxicaţie. cu nuanţa cianotică. care inhibă tot spectru microorganismelor patogeni (gram-pozitivi şi gram-negativi. retroperitoneal etc. hiperemia şi doloritatea pielii. la situarea profundă în ţesuturile organismului – semnele clasice de inflamaţie lipsesc. ca regulă. plasmoferezsa şi limfosorbţia. În majoritatea cazurilor se întâlneşte în perioada postpartum (aşa numită mastită lactogenă). adică substanţele toxice. abces). Particularitatea ce determină abcesul este prezenţa capsulei piogene. (4) Tratament simptomatic. abcedant. ca şi în furuncul agentul patogen este stafilococul. Cel mai frecvent carbunculul este localizat pe partea posterioară a gâtului. FLEGMONUL – este o inflamaţie supurativă difuză (nelimitată) al spaţiului adipos (subcutan. În debutul maladiei apare un nod roşiu. mai rar – în regiunile inghinală sau perineală. pneumonie etc. durerea. gangrenos). zona axilară sau alta regiunea corpului cu înveliş păros. furacillină.coli.aureus sau asociaţia acestuia cu E. (4) Imobilizarea. Ca poartă de întrare infecţiei se consideră fisurile de mamelon. şi creşte durata acţiunii preparatului). intramuscular şi intravenos. Pielea asupra focarului este hiperemiată. Se clasifică în dependenţă de faza procesului inflamator (seros-infiltrativ. PROCESELE PURULENTE ACUTE AL DERMEI ŞI ŢESUTULUI ADIPOS FURUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al unui folicul pilos. şi se stimulează diureza cu 40-200 mg de furosemidă sau cu manitol. Mai există şi metode extracorporale de detoxicare: hemosorbţia. Tratamentul include drenare chirurgicală în asociere cu terapie antibacteriană şi tratament local. chlorhexidină. care delimitează şi previne răspândirea puroiului. timolina etc).(3) Acţiunea locală cu antiseptice: sanarea focarului purulent cu sol. . dintre care cele mai răspândite sunt terapia infuzională şi diureza forţată. Infuzia în volum majorat al cristaloizilor. care reţin elementele cu masa moleculară medie şi înaltă. se întâlneşte numai la adulţi şi. intermuscular. aerobi şi anaerobi). soluţiei Ringer. Pilea asupra acestuia devine de culoare roşie-vişinie. MASTITA – inflamaţie a parenchimului glandei mamare. retromamar. carbuncul. soluţie glucoză de 5% duce la hemodiluţie şi majorează diureza. Ulterior puroiul începe să se elimine prin mai multe orificii în locurile foliculilor infectaţi (semnul de „sită”). şi localizare (subcutanat. nivelul jos al igienei personale şi transpiraţii excesive pot avea furuncule repetate. interferon. CARBUNCUL – reprezintă inflamaţie purulent-necrotică acută al câtorva foliculi piloşi. soluţiei fiziologice. Hartmann. ABCESUL – este o colecţie limitată de puroi în diferite ţesuturi sau cavităţi ale organismului.). gât. Furunculul evoluează prin trei faze: (1) faza de infiltraţie. Flegmonul poate prezintă o maladie separată sau poate fi ca urmare şi complicaţie a diferitor procese purulente (furuncul. dereglarea funcţiei regiunii afectate. Poate fi rezultatul penetrării microorganismelor prin diferite lezări a integrităţii tegumentare sau a mucoaselor (escoriaţii. în deosebi. Sângele pacientului se îndreaptă prin filtre speciale. tensionat şi inflamat pe faţă. Se administrează în funcţie de sensibilitatea agentului microbian la antibiotice. (2) faza de abcedare şi (3) faza de cicatrizare. Se disting două faze: (1) faza de infiltraţie şi (2) faza de abcedare. intramamar. Antibioticele pot fi administrate pe cale enterală (în cazul proceselor purulente mai puţin severe). plăgi) sau ca complicaţie a diferitor procese inflamatorii (apendicită. Tratamentul general al infecţiei chirurgicale prevede: (1) Terapia antibacteriană. febra înaltă (până la 40˚С) cu frisoane. În profunzimea stratului subcutanat adipos apare un nodul dur şi dureros. Este cauzată preponderent de St. acid boric 2-3%. Diagnosticul stabilit al abcesului serveşte ca indicaţie absolută către intervenţie chirurgicală. Tabloul clinic este determinat de apariţia şi răspândirea rapidă a tumefierei dureroase. Tratarea carbunculului necesită intervenţie chirurgicală şi administrarea antibioticelor antistafilococci. În acest caz sunt utilizate pe larg metodele instrumentale de diagnostic. Se aplică prin diferite metode. aureus. În prima fază se observă formarea plastronului inflamator voluminos (până la 10 cm) şi foarte dureros. Viceversa. T-activina.). intraarterial (permite crearea concentraţii maxime a preparatului în regiunea respectivă). din care cauză tratamentul chirurgical este metoda curativă de bază. Bolnavii cu diabet zaharat. este localizată în regiunea axilară. peroxid de hidrogen (H 2O2) – 3%. subareolar). În perioada acută a procesului purulent este necesar de a imobiliza segmentul afectat. hiperemiei tegumentelor. sau pe spate. În majoritatea cazurilor agentul patogen în furuncul este Stafilococus aureus. Se dezvoltă semne generale de intoxicaţie.

cresc semnele de intoxicare. PARAPROCTITA – inflamaţia ţesutului adipos pararectal. Un loc aparte în cazul traumelor închise îl ocupă catatraumatismele – traumatismele în urma căderii de la înălţime. Traumele pot fi clasificate şi după natura obiectului vulnerant: termice. Al treilea vârf al letalităţii (20%) include cazurile de deces. fractura femurului şi humerusului). Se caracterizează prin insuficienţa cardio-vasculară acută. În această perioadă are loc pătrunderea masivă în circuitul sangvin a toxinelor tisulare. luxaţii şi traume ale organelor şi structurilor interne. jumătate din care este provocată de hemoragie şi a doua jumătate – de leziunile sistemului nervos central (SNC). Tratamentul este complex – deschiderea şi dreanarea focarului purulent. Traumele iatrogene – sunt traumele primite în rezultatul manipulaţiilor diagnostice sau curative (de exemplu cateterizare). Vârful doi al letalităţii este remarcat în decursul a câteva ore de la traumatism. constituind aproximativ 30% cazuri. creierului sau măduvei spinării. care pătrunde în piele prin defecte mici (escoriaţii. În trauma deschisă leziunea se produce pe traiectul de mişcare a obiectului vulnerant. TORACELUI ŞI ABDOMENULUI Trauma. din aceste considerente este importantă dezvoltarea sistemului de acordare a ajutorului medical în caz de traumatism. Leziunile concomitente ale organelor din diferite sisteme anatomice (de exemplu cavitatea toracică şi abdominală. cu nuanţa cianotică. Clinic toxemia acută se manifestă prin febră peste 38°С (spre deosebire de perioada da şoc. (2) Perioada manifestărilor precoce (de la 2 la 10 zile). pediatric etc. BIOMECANICA ŞI CLASIFICAREA TRAUMELOR Traumele pot fi deschise şi închise. temperatură ridicată până la 39˚-41˚С. care survin în urma acţiunii forţelor externe. În forma buloasă apar bule cu lichid seros. cu hipertermie locală. traume psihice. BOALA TRAUMATICĂ Boala traumatică – reprezintă dereglarea succesivă a funcţiilor organismului şi suma reacţiilor compensatorii a acestuia. ERIZIPEL – proces infecţios al dermei. pielea mâinilor). care se contopesc. Letalitatea tardivă este condiţionată de dezvoltarea complicaţiilor septice şi insuficienţei poliorganice. în dependenţă de gradul severităţii manifestărilor locale. cuţitul). E posibil generalizarea infecţiei cu dezvoltarea endocarditei bacteriene. LEZIUNILE CAPULUI. iar conturul este neregulat – simptomul „limbilor de foc” sau „hartei geografice”. Bărbaţii sunt supuşi traumatismelor de 2 ori mai frecvent decât femeile. scăderea VSC. Aproximativ jumătate din decesuri se petrec în primele secunde sau minute după traumatism şi sunt provocate de leziunea aortei. formând zone uriaşe de necroză cutanată. care treptat se răspândeşte în părţi. În caz de traume închise leziune apar în urma compresiei ţesuturilor în timpul loviturii. Hotarele hiperemiei sunt foarte clare. Starea de şoc este înlocuită de toxemia acută. fracturi de oase şi traumele craniocerebrale) sunt considerate traumatisme asociate. cordului. apare febra hectică.). sportiv. care sunt notate din prima zi la câteva săptămâni din momentul traumatismului. Antibioticul de elecţie este penicilina. rupturi de muşchi. În caz de instalare a imunodeficitului se dezvoltă septicopiemia – generalizarea infecţiei. La pacienţi apar focare purulente la distanţă. Leziunile traumatice ocupă locul doi în structura letalităţii.Glanda mamară se măreşte în volum. anuria. dereglând integritatea ţesuturilor (de exemplu. leziunile traumatice reprezintă cauza principală de deces la persoanele în vârsta între 1 şi 50 ani. Erizipelul se tratează prin administrarea parenterală a antibioticelor din grupa penicilinelor. plagă. Boala traumatică decurge în 4 perioade: (1) Perioada şocului traumatic durează de la câteva ore până la 48 ore şi este condiţionat de leziunea ţesuturilor şi pierderea sangvină acută. în primul rând în plămâni. Erizipelul este divizat în: (1) forma eritematoasă. barotraume – apar în rezultatul acţiunii undei de şoc în caz de explozii. organelor şi sistemelor ale organismului. şi toxinelor bacteriene – din ţesuturile infectate. dereglarea de microcirculaţie şi hipoxia. frisoane. Letalitatea provocată de traumatism se instalează în decursul a 3 perioade după leziune. laceraţii. Trauma reprezintă dereglarea integrităţii morfologice şi funcţiei ţesuturilor. suprimarea lactaţiei şi fizioterapia. (4) forma necrotică. Pielea în zona afectată este roşie aprinsă. (3) forma flegmonoasă. dureroasă. (2) forma buloasă. . imediat după afecţiunile cardio-vasculare. Traumele care apar în rezultatul acţiunii a mai multor agenţi vulneranţi (de exemplu mecanic şi termic) sunt denumite traume combinate. piele este edemată şi hiperemiată. din Greacă înseamnă leziune. care se formează în urma necrotizării ţesuturilor.TRAUMA. Traumetismele mai pot fi clasificate ca traume superficiale – contuzii şi plăgi ale ţesuturilor moi. Multe din aceste decese pot fi prevenite prin aplicarea măsurilor oportune de tratament în decursul primei ore „de aur” din momentul traumei. Schimbări în viteza (accelerarea sau încetinirea) au un rol important în biomecanica traumei închise. Totodată. Starea morbidă debutează printr-un sindrom de intoxicaţie gravă. instalate în urma traumatismului grav. Agentul patogen întotdeauna fiind Streptococcus pyogenes . 11. chimice. Agentul provocator reprezintă bacilul gram-pozitiv – Erysipelothrix rhusiopathiae. ERIZIPILOID – boala persoanelor ce des contactează şi lucrează cu peşte proaspăt şi carnea crudă. leziuni). Infecţia se manifestă printr-o tumifiere de culoare bordo în locul penetrării microorganismului (de obicei. În caz de leziune doar a unui organ trauma se numeşte izolată. când temperatura este corpului este subnormală). Tratamentul chirurgical este indicat doar în formele flegmonoasă şi necrotică. electrotraumatisme. terapia antibacteriană. Leziune a două şi mai multe organe din cadrul aceluiaşi sistem anatomic se numeşte politraumatism (de exemplu leziunea ficatului şi splinei. Din punct de vedere statistic traumele pot fi clasificate ca traume la întreprindere (traumatism industrial sau agrar) şi cele care nu sunt legate de producţie (traumatism rutier.

hemitoracele afectat poate întârzia în actul respirator.. care apar în rezultatul hipoxiei.şi pneumotoracelui. Traumele închise. de sine stătător nu provoacă simptomatică neurologică. somnolenţa şi depresia. La examenul obiectiv este necesar de atras atenţia asupra hematoamelor. sau a vaselor cerebrale cu formarea hematomului subdural. hipotoniei. care însă. În timpul palpării atente a cutiei toracice pot fi determinate puncte dureroase şi crepitaţie osoasă. metodele conservative de tratament nu sunt efective pentru reducerea dimensiunilor şi răspândirii acesteia sau ameliorarea semnelor. plăgi şi fracturi. dispnee şi slăbiciune. survin în rezultatul traumelor închise. pierderea conştiinţei şi coma neurologică. Leziunile cranio-cerebrale pot fi clasificate în felul următor: (1) Fracturi ale oaselor craniului. iar matitatea percutorie – hemotoracelui. Majoritatea leziunilor toracice penetrante sunt provocate prin plăgi prin arme albe sau de foc. Depistarea echimozelor în regiunea procesului mastoid. contracturi etc. Simptomatica neurologică este variată şi depinde de localizarea. ANIZOCORIA (DIAMETRE DIFERITE ALE PUPILELOR) ŞI LIPSA FOTOREACŢIEI. Reprezintă leziunea unei zone cerebrale delimitate. Examenul primar al pacientului se începe cu determinarea circumstanţelor în care a avut loc traumatismul (intensitatea şi locul loviturii. greţurile şi voma. Acuzele generale în caz de leziuni toracale sunt durerea în torace. gradul căreia depinde de intensitatea hemoragiei. asimetriei cutiei toracice. care poate dura câteva zile sau săptămâni.(3) Perioada dereglărilor tardive este caracterizată prin dezvoltarea proceselor distrofice şi sclerotice în organele interne (rinichi.5 LA COMANDĂ – 3 … . LA EXCITARE DUREROASĂ – 2 … . (2) leziuni de gravitate medie (9-12 puncte) şi (3) leziuni uşoare (> 12 puncte). în caz de fractură ale oaselor craniene şi leziunea directă a vaselor durei mater cu formarea hematomului epidural sau hemoragie intratisulară cu formare hematomului intracerebral. Lipsa unilaterală a respiraţiei este un semn important al hemo. NU – 1 NU . Pe lângă hipertonie.. hipertermie. Timpanismul la percuţie indică prezenţa pneumtoracelui. deschise şi fracturi ale bazei craniului. Totuşi aproximativ 60% din pacienţii care au suportat boala traumatică devin invalizi. Din metodele instrumentale de diagnostic pot fi utile craniografia. situate sub dura mater. TRAUMA TORACELUI Leziunile toracelui sunt frecvente şi deseori grave. amnezia retrogradă (pierderea din memoria a evenimentelor precedente de trauma). creşterii presiunii intracerebrale şi dereglării proceselor biochimice în celulele creierului. (4) Perioada de reconvalescenţă poate decurge luni şi ani. rinoree (scurgerea lichidului cerebral din nas).. Apare în rezultatul hematoamelor intra-craniene. (4) Contuzia cerebrală. asociată de o pierdere de scurtă durată a funcţiilor neurologice (pierderea conştiinţei. Cu cît mai devreme este evacuat hematomul. Pentru aprecierea stării conştiinţei (sau profunzimii comei) este utilizată scara Glasgow: DESCHIDEREA OCHILOR VORBIREA MIŞCĂRILE SINE STĂTĂTOR – 4 ADECVATĂ – 5 COORDONATE . Nu există o delimitare strictă de timp pentru această perioadă. Respiraţia poate fi frecventă şi superficială. şi multe din fracturile oaselor craniene nu sunt însoţite de leziuni cerebrale.1 NU . echimozelor paraorbitale (semnul ochelarilor) pot sugera fractura oaselor bazei craniului. Deosebim: fracturi lineare.1 În rezultatul examinării deosebim: (1) leziuni grave (suma punctelor sub 8). catatraumelor. TRAUMATISMUL CRANIO-CEREBRAL Traumele capului (sau traumatismul cranio-cerebral) – reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la locul accidentului şi constituie aproximativ 50% din acestea. de obicei. (5) Compresia cerebrală. Deseori este denumită ca leziune a trunchiului cerebral. Multe din leziunile cerebrale grave survin în lipsa fracturilor oaselor craniene. şi (2) leziunea secundară a creierului. care aduce la leziunea structurilor cerebrale şi vaselor sangvine. Traumele cranio-cerebrale. Reprezintă leziuni frecvente. Este analogică comoţiei şi caracterizată prin instalarea comei. TC cerebrală. bradicardie şi bradipnee. Plăgile capului pot fi sursa unor hemoragii abundente şi necesită de a fi suturate pentru a obţine hemostaza definitivă. atât mai favorabil este pronosticul. la semnele generale se referă cefalea şi vertijul. Este remarcată asocierea semnelor neurologice generale şi de focar. AFAZIA. Leziunile traumatice ale creierului includ: (1) leziunea primară a creierului în rezultatul loviturii. Este necesar de menţionat. Emfizemul subcutanat este apreciat pe partea lezată în caz de pneumotorace. Metoda de diagnostic de bază este TC. Din aceste considerente singura metodă de tratament este intervenţia chirurgicală. sunt mai frecvente decât traumele penetrante (deschise). anchiloze. Contuzia provoacă semne neurologice de focar. iar hipoventilarea locală poate fi rezultatul fracturii coastelor sau contuziei pulmonare.. DEREGLĂRILE DE SENSIBILITATE. . că în cazul hematoamelor deja formate. caracteristica obiectului vulnerant). (2) Comoţia cerebrală. Contuzia se poate dezvolta în sectorul cerebral situat în imediata apropiere de locul impactului (contuzie directă) sau situat la distanţă (contuzie prin contralovitură). SEMNELE DE FOCAR SUNT URMĂTOARELE: HEMIPAREZA. dimensiunile şi intensitatea hemoragiei. Hemoragia intracerebrală poate apărea în rezultatul rupturii vaselor. Reprezintă o leziune relativ uşoară a creierului. (3) Leziune axonală difuză. care sunt rezultatul accidentelor rutiere. Zgomotele respiratorii trebuiesc comparate în puncte simetrice de auscultare bilateral. Examenul neurologic include determinarea semnelor generale şi de focar. ficat). otoree (scurgerea lichidului cerebral din urechi). înfundate. plăgilor. respiraţie dificilă. însă pot fi şi deschise (penetrante). amnezie retrogradă). Examenul primar al pacientului se începe cu palparea capului pentru a determina hematoame.

Pneumotoracele deschis – condiţie rară. dar pot fi şi longitudinale. în rezultatul traumelor bonte. În dependenţă de volumul hemoragiei pacienţii pot fi hemodinamic stabili sau se pot afla în stare de şoc hipovolemic. Pacientul poate acuza durere moderată în torace şi dispnee. Contuzia pulmonară are loc în caz de traumatism bont al toracelui. ceea ce provoacă colabarea acestora. Diagnosticarea fracturilor costale este bazată pe tabloul clinic şi radiologic. Poate avea loc în urmă leziunii parenchimei pulmonare cu fragment osos sau in caz de plagă penetrantă. şi doar pacienţii cu hemotorace masiv sau hemoragie continue necesită tratament chirurgical. Acuzele pacienţilor sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. la inspecţie se determină defectul din cutia toracică şi se aude zgomotul fluxului de aer. Pacientul cu pneumotorace prezintă dispnee. precum şi în baza colabării pulmonare şi deplasării traheii şi mediastinului. Aerul pătrunde mai uşor în cavitatea pleurală prin defectul din peretele cutiei toracice decât prin trahee în plămâni. R-grafia toracelui determină opacitatea pulmonară în segmentele inferioare. Aspectul radiologic constă în infiltrat slab delimitat în ţesutul pulmonar. Pneumotorace închis (simplu) – prezenţa aerului în cavitatea pleurală. Leziunile traheii şi bronşilor. Radiografia toracelui pune în evidenţă pneumotorace. fie din ţesutul pulmonar sau prin defectul din cutia toracică.şi pneumotorace. (1) Traumele peretelui toracic includ traumele ţesuturilor moi. Examinarea poate determina diminuarea sau lipsa respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. Forma particulară şi gravă de pneumotorace este pneumotoraxul cu supapă sau tensionat. precum şi respiraţia paradoxală. fără hemoragie concomitentă. Excursia pulmonară este restrictă marcat. ceea ce provoacă colabarea plămânului şi deplasarea mediastinului şi traheii în partea opusă. Defectul trebuie imediat închis cu pansament ermetic. tuse cu hemoptizie. Diagnosticul este stabilit prin palpare (durere. Acumularea aerului în cavitatea pleurală poate provoca compresia pulmonară. toracele este divizat în 4 zone anatomice: (1) peretele toracic. crepitaţia care apare în rezultatul deplasării eschilelor osoase. care permite pătrunderea aerului în cavitatea pleurală într-o singură direcţie. ceea ce transformă pneumotoracele tensionat în pneumotorace simplu. Mecanismul leziunii şi acuzele pacientului sunt similare cu cele în caz de contuzie pulmonară. (3) Leziunea parenchimei pulmonare include contuzia şi plăgile pulmonare. reducerea excursiei cutiei toracice pe partea afectată. oaselor toracelui şi centurii scapulare. Tratamentul hemotoracelui constă în drenarea cavităţii pleurale şi reexpansionarea pulmonului. Acesta apare când este prezentă supapa. de regulă. Acei care sunt aduşi la spital prezintă dispnee. Deplasarea posterioară a fragmentelor poate cauza leziunile cordului. porţiunea afectată se retrage. În timpul palpării poate fi determinată durerea locală şi rezistenţa. Diagnoza definitivă este stabilită la bronhoscopie. Majoritatea pacienţilor cu leziuni grave şi obstrucţia căilor respiratorii decedează la locul accidentului. Se produce în cazul fracturilor costale multiple.şi hemotorace. în cazul cărora segmentul cutiei toracice nu posedă conexiune cu carcasul osos de bază. Durerea provoacă limitarea mişcărilor respiratorii şi reducerea ventilării. Presiunea intrapleurală se egalează cu presiunea atmosferică şi plămânul se colabează. ceea ce transformă pneumotoracele deschis în pneumotorace închis. hematomul şi pneumatocele. Deformaţia vizibilă sau determinată la palpare indică fracturile costale. Pneumatocele traumatic – reprezintă o cavitate pulmonară umplută cu aer care apare în caz de ruptură a căilor respiratorii de calibru mic. Mai des acestea sunt transversale. crepitaţie). auscultativ – murmur vezicular diminuat sau absent. Este caracteristică dispneea. Leziunea pulmonară poate fi provocată de eschila costală sau în rezultatul plăgii penetrante a toracelui. Hematomul pulmonar este format când hemoragia este delimitată de parenchimul pulmonar. Aceasta la rândul său este însoţit de jenarea afluxului venos şi ventilării în al doilea plămân. Morfologic constă în hemoragii masive interstiţiale şi umplerea cu sânge şi plasmă a alveolelor. Aceasta provoacă dereglarea rapidă şi severă a ventilaţiei. Drenarea ulterioară a cavităţii pleurale permite reexpansionarea plămânului. în cazul cărora spaţiul potenţial între pleura viscerală şi parietală este umplut cu aer sau sânge. Radiografia laterală a toracelui confirmă fractura şi determină gradul deplasării fragmentelor. absenţei unilaterale a murmurului vezicular. . dilatării venelor jugulare şi cianozei difuze. colabare pulmonară. Diagnoza este confirmată radiologic – acumulare de aer în cavitatea pleurală. Inspecţia poate determina hematoame ale ţesuturilor moi şi fracturi costale. deformaţie. Pneumotoracele tensionat necesită decompresie imediată cu un ac gros. În caz de pneumotorace deschis. Radiologic hematomul are aspectul de umbră sferică bine delimitată. Hemotoracele – acumularea de sânge în cavitatea pleurală. Rgrafia toracelui determină zona contuziei pulmonare în asociere cu hemo. diminuarea respiraţiei şi matitatea la percuţie pe partea afectată. precum şi a cordului şi vaselor magistrale. (2) Leziunile cavităţilor pleurale induc pneumo. (2) spaţiul pleural. Manifestările clinice sunt: mobilitatea anormală a segmentului şi crepitaţia. insuficienţă respiratorie şi hipoxie sistemică. ceea ce poate provoca hipoxie. Fracturile sternului au loc în rezultatul loviturilor puternice în partea anterioară a cutiei toracice. uneori deplasarea mediastinului. iar la expir se bombează. La inspir. care apar.Pentru simplificarea clasificării traumelor. care apare în rezultatul leziunii prin armă de foc cu formarea unui defect mare a cutiei toracice. Cele mai grave sunt fracturile costale flotante. pneumomediastinum (prezenţa aerului în mediastin) şi prezenţa aerului în ţesuturile moi ale gâtului. Ca rezultat se instalează micşorarea sau stoparea schimbului de oxigen şi hipoxia. Este diagnosticat în baza dereglărilor severe de respiraţie. La percuţie se determină timpanism. (4) Traume ale organelor mediastinului include leziunea organelor respiratorii şi digestive. (3) parenchimul pulmonar şi (4) organele şi structurile mediastinului. La examenul obiectiv întotdeauna se determină emfizem subcutanat. În aceste condiţii aerul nu poate ieşi şi se acumulează progresiv în cavitatea pleurală. Radiologic se determină o cavitate rotundă cu aer. însă frecvent se determină hemoptizia. Cele mai frecvente şi cu răsunet clinic major sun fracturile costale. Hemotoracele coagulat este constatat în caz cînd cavitatea pleurală este umplută cu cheaguri de sânge. care trece prin acesta.

. splina. La necesitate poate fi efectuat examenul radiologic baritat. Mai frecvent se determină din stânga. la rândul ei. iar în caz de plăgi penetrante.şi microhematuriei. deşi mai frecvent este rezultatul leziunilor penetrante. trauma abdominală Traumele abdomenului pot fi clasificate în (1) închise (2) deschise. În caz de tamponadă a cordului este indicată intervenţia chirurgicală imediată: evacuarea sângelui şi chiagurilor din pericard şi hemostază definitivă în plaga cordului. Semnele specifice sunt durerile intense în torace sau spate. Slăbiciunea. la pacienţii hemodinamic stabili pot fi utilizate metodele suplimentare de diagnostic. Ruptura traumatică a aortei este asociată cu letalitatea foarte înaltă (75%-95%). Este posibilă şi asocierea acestora. Triada Beck include: atenuarea zgomotelor cardiace. Auscultarea abdomenului poate determina absenţa peristaltismului intestinal. precum şi prezenţa sângelui la puncţia pericardului. dilatarea difuză a umbrei cordului la roentghenogramă. În caz de traumatism bont se efectuează laparocenteza pentru determinarea prezenţei sângelui sau conţinutului intestinal în cavitatea peritoneală. Semnele de bază sunt dispneea. poate fi: (1) trauma cu lezarea peretelui abdominal anterior şi (2) traumă cu lezarea organelor interne. Traumele deschise ale peretelui abdominal (plăgile) pot fi: (1) nepenetrante – când canalul plăgii nu implică peritoneul parietal şi (2) penetrante: (a) fără lezarea organelor interne şi (b) cu lezarea organelor interne.Tamponada cordului – acumularea sângelui în cavitatea pericardului. însă pot apărea şi în rezultatul traumelor bonte. Peretele anterior şi posterior al abdomenului vor fi examinate minuţios pentru a determina echimoze. mai târziu. Acumularea unei cantităţi comparativ neînsemnate de sânge în pericard poate induce tamponada codului. intestinul subţire şi colonul. Pentru concretizarea diagnozei. Palparea abdomenului poate determina rigiditatea muşchilor peretelui abdominal anterior. determinarea eschilelor osoase în caz de fracturi de bazin. ceea ce provoacă dereglarea contractilităţii cordului şi afluxului venos. hipotonie arterială şi dilatarea venelor jugulare. Semnele precoce includ durerea în cutia toracică şi disfagia. eliminarea de sânge prin sonda nasogastrică. dereglarea conturului şi formei organelor parenchimatoase). (2) hematomul (supra.şi subaponeurotic) şi (3) ruptura muşchilor peretelui abdominal. În caz de plăgi ale peretelui abdominal anterior este indicată revizia acesteia pentru a determina dacă aceasta este penetrantă. Trebuie de menţionat că plăgile din regiunea spatelui şi perineale deseori sunt omise. leucocitoză). Hernia diafragmatică posttraumatică – leziunea diafragmei cu hernierea organelor intraperitoneale în cavitatea pleurală. hematoame şi plăgi. prezenţa sângelui în lumenul rectal indică perforaţia intestinului. Sunt prezente două sindroame clinice de bază în caz de traumatism abdominal cu lezarea organelor interne: hemoragic (mai des în cazul leziunilor parenchimatoase) şi peritoneal (în caz de leziune a organelor cavitare). examenul radiologic (aer liber sub diafragm în caz de perforaţie a organului cavitar) USG şi TC (lichid liber în cavitatea peritoneală. Despre tamponada cordului mărturiseşte PVC sporit (mai mult de 20-25 cm coloanei de apă). Leziunile esofagului mai des sunt consecinţe ale plăgilor penetrante. În primele minute din momentul traumei durerea este resimţită pe toată suprafaţa abdomenului. Pacienţii cu leziuni ale organelor interne pot acuza dureri în abdomen de diferită intensitate. din aceste motive TA şi pulsul pacientului vor fi strict monitorizate în timpul examenului primar. mai ales în caz de leziuni în partea centrală a toracelui. pneumotorace şi pleurezie pe stânga. Diagnosticarea exactă a leziunii unui organ intern concret nu este obligatorie. În timpul examenului primar pacientul va fi dezbrăcat complet. iar mai apoi este localizată într-o regiune anumită. duodenul. Determinarea hemoleucogramei (anemie. diminuarea respiraţiei şi apariţia sunetelor peristalticii în cutia toracică din partea afectată. Organele parenchimatoase mai frecvent sunt lezate în caz de traumatism bont. La primele se referă: (1) contuzia peretelui abdominal anterior. Examenul continue prin cateterizarea vezicii urinare. Organe parenchimatoase sunt: ficatul. Cel mai frecvent locul leziunii este arcul aortei. vertijul şi colapsul pot fi rezultatul hemoragiei intraabdominale persistente. odată cu dezvoltarea inflamaţiei apare emfizemul subcutanat şi febra înaltă. Scopul examenului obiectiv în caz de traume ale abdomenului este evidenţierea rapidă a semnelor lezării organelor interne. hipertesiune pe membrele superioare şi asimetria pulsului la membrele superioare şi inferioare. Metoda definitivă de diagnostic este laparoscopia (examinarea organelor cavităţii abdominale cu utilizarea aparatajului optic special). precum şi semnele peritoneale (semnul Blumberg). uneori aceasta poate fi completată cu lavaj peritoneal prin introducerea de 500. agravarea progresivă a hemodinamicii. Aceasta se poate instala în caz de traumatism bont. angiografie (extravazarea contrastului din lumenul vascular). vezica urinară. Diagnosticul este confirmat la esofagografie cu contrast şi esofagoscopie. cavitare – stomacul. Examenul radiologic evidenţiază dispariţia conturului diafragmei şi prezenţa umbrei gastrice sau intestinale în cavitatea pleurală stângă. Tratamentul este numai chirurgical. Trauma închisă. ceea ce este însoţit de compresia pulmonară şi deplasarea mediastinului în partea opusă.0 ml soluţie fiziologică. pancreasul şi rinichii. probabilitatea lezării organului parenchimatos şi cavitar sunt egale. Scopul tuşeului rectal este aprecierea integrităţii pereţilor acestuia. examinarea urinei macro. Pentru o mai bună înţelegere a simptomatologiei traumelor organele cavităţii abdominale şi spaţiului retroperitoneal sunt divizate în organe parenchimatoase şi cavitare. Diagnoza trebuie suspectată la orice pacient cu leziune penetrantă a toracelui. imediat distal de locul ramificării arterei subclavii stângi. La examenul radiologic poate fi diagnosticat pneumomediastinum. mai importantă fiind diagnosticarea prezenţei leziunilor intraabdominale şi stabilirii indicaţiilor pentru tratament chirurgical. Leziunile aortei necesită refacere chirurgicală. matitatea sunetului percutor.şi microscopic pentru determinarea macro.

Fracturile Luxaţia – deplasarea completă a capetelor articulare ale oaselor..6 cm. 90%-95% din aceşti pacienţi au leziuni ale organelor interne şi necesită laparotomie urgentă. care în dependenţă de localizare şi funcţie. 3. 90/0/40 . În planul frontal .. costo-diafragmale).40°/0/25 .. Carta standardizată a volumului de mişcări articulare (după Iu.30°/0/40 ...45°/0/20 . 35 . Sincondroz – coeziune hialinică destul de mobilă comparativ cu cea fibrilară (articulaţiile intervertebrale.150°. Volumul mişcărilor a diferitor articulaţii la organismul uman sunt următoarele. patologiile sistemului vascular (arterial.. venos şi limfatic). Pe I loc se află traumatismele (la 80-85 %).30°.. Semiologia chirurgicală a aparatului locomotor Corpul uman activează ca un întreg mecanism biomecanic datorită aparatului osteo-articular. 1. 4. Deci membrul inferior drept este supus efortului mai mult ca stâng.170° rotaţia mânii spre exterior şi interior. Articulaţia genunchiului extensie/flexie. Posttraumatice 2. Articulaţia – cea mai mobilă contactare ale feţelor de articulaţie. 20 . intertibiale). 10/0/130°. 20/0/180°. Articulaţia radio-carpiană: extensie/flexie palmară.50°. 40/0/150 .. Clasificarea luxaţiilor. Congenitale II.. revizia minuţioasă a tuturor organelor.60°.Este necesar de menţionat.. Articulaţia tibio-tarsiană flexie dorso-plantară. După durata apariţiei: 1.. 30 . antepulsia şi retropulsia mânii . Hegglin) Articulaţia scapulo-humorală: abducţia şi aducţia mânii. Sinostoza – coeziunea ţesuturilor osoase.. Traumatismele aparatului locomotor: 1.. Conform datelor statistice. Proaspătă – primele 2 zile. Articulaţia coxo-femurală: extensie/flexie. Patologiile aparatului locomotor sunt imens diferite. abducţie/aducţie. I. Sindesmoza – mobilitate minimală între suprafeţele articulare (articulaţiile ilio-coccigiene. 35 .70°/0/° Articulaţia cotului: extensie/flexie.. pentru a mări stabilitatea în poziţie verticală (oasele bazinului coccigeul). Etiologia. 2. (antebraţul fiind alipit de corp) rotaţia mânii spre exterior şi interior. când antebraţul este abdus şi flectat la 90°.centrul gravităţii la bărbaţi deviază cu 2... Gradul mobilităţii aparatului locomotor depinde de următoarele: 1. determină volumul necesar de mişcări în plan frontal.. . iar la femei – doar cu 1. sistemului vascular şi inervaţiei specifice. starea ţesuturilor moi adiacente. că la pacienţii cu plăgi abdominale prin arme de foc nu se va efectua revizia plăgii şi alte metode suplimentare de diagnostic. Tratamentul chirurgical în caz de traumatism abdominal constă în laparotomie largă... Întârziată – peste 3-4 săptămâni. 5-10°/0/120 . 2.60° radio cubitală. 10/0/150°. Luxaţiile 2.. hemostază şi refacerea tuturor leziunilor depistate.3 cm spre dreapta de L5-S1.60°/0°/50°.. în cazul căreia se pierde corelaţia obişnuită a suprafeţelor articulare în regiunea articulaţiei date. Articulaţiile diferitor regiuni ale aparatului locomotor în întregul organism dau posibilitate de a îndeplini diferite mişcări ale regiunilor şi a întregului corp.30°..

la vârsta tânără şi copii (ramura verde) – linia fracturii nu trece prin tot diametrul transvers al peretelui osos. După localizare: 1. proces inflamator-purulent). dureroase. În fractura incompletă. Sub formă de „ramură verde” 5. După caracterul agentului vulnerant 1. Trauma în anamneză. 4. Cu deplasare: a) orizontală b) longitudinală c) rotaţională d) sub unghi V. Oblică 4. Durerea locală 2. Metafizare 3. Compresionale 2. Diformare în volum. comparativ cu cea sănătoasă. După traiectul liniei de fractură 1. la palpaţie – dureri locale. 6.3.repoziţie sub anestezie generală ori locală sau operator. Torsionale 3. efectuarea mişcărilor îngreunate. Aşchiate IV. Edemul ţesuturilor moi . condiţionată de factori mecanici (traume) sau a procesului patologic (tumoare. Lipsa mişcărilor active în degete. Poate fi edem. 5. 12. Complicate 2. Extremitatea aproape imobilizată. Diagnosticul se confirmă radiologic. Diafizare III. mandibula). 4. lipsa pulsului periferic. Dobândite a) traumatice deschise închise b) patologice 2. Poziţie dictată. După tabloul clinic: 1. Bătrâne – mai mult de 4 săptămâni. Semiologia Principiile diagnosticării luxaţiilor: 1. Mobilitatea patologică 2. Prin smulgere VI. parestezii. plegie sau pareză. Fără deplasare 2. În cazurile de lezare a vaselor şi nervilor – edem al extremităţii. Crepitaţia fragmentelor de fractură Din semnele clinice posibile se enumeră: 1. Transversală 2. mişcările reduse până la complet. Congenitale II. După etiologie 1. 7. Lipsa sau localizarea neobişnuită a capătului osului luxat. Tabloul clinic Articulaţia deformată. Tratamentul poate fi conservator .Fracturile Definiţia: lizarea completă pe parcurs a integrităţii osului. După raportul fragmentelor oaselor: 1. hiperemie. Simple Semiologia fracturilor Semnele veridice ale fracturilor oaselor tubulare şi ale coastelor (şi de stern) sunt: 1. Epifizare 2. Clasificarea fracturilor I. Repetată (obişnuită) – repetarea luxaţiei a unei şi aceleaşi articulaţii (humerusul. Schimbarea dimensiunilor (mai des alungire). Longitudinală 3. Dureri permanente în articulaţie. 3. 2.

Din aceste considerente în practica clinică are importanţă de stabilit nemijlocit şi agentul lezant. Arsuri ale regiunilor funcţional neactive (trunchiul). b.cu cât este mai lungă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. c. industriale. prognozarea evoluţiei bolii arşilor. după împrejurimile producerii arsurii: a. patogeneza. tratamentul. 8. pe când apa de aceiaşi temperatură 100° provoacă arsuri profunde). Această detalizare al localizărilor arsurilor are importanţă deoarece în diferite regiuni ale corpului grosimea dermei este diferită şi acţiunea unui şi aceluia agent termic poate provoca diferite arsuri după gradul de profunzime. umiditatea cu cât este mai înaltă cu atât gradul arsurii este mai mare. Arsurile termice sunt cel mai des întâlnite şi gradul de leziune tisulară va depinde de următorii factori: temperatura de acţiune – cu cât temperatura este mai înaltă cu atât leziunile tisulare sunt mai profunde. . sau prin intervenţia chirurgicală cu metaloostesinteză. 2. 3. 4. Clasificarea: Există mai multe principii de clasificare: 1. Funcţia lessa.şi tomografia computerizată sau rezonanţa magnetică. care va exprima caracteristica acestor factori: arsură cu flacăra. Clasificarea combustiilor după profunzime şi suprafaţă. electrice. ca regulă. Ale feţei. b. de uz casnic. acordarea primului ajutor al electrocutatului. Arsuri: Definiţie. tratamentul. după caracterul factorului de acţiune: a.3. arsură de contact cu metale incandescente… Arsurile chimice sunt provocate de acţiunea substanţelor chimice: baze. Degerăturile: definiţie. Morbiditatea. 6. electrocutarea: definiţie. Iar. Conform datelor OMS leziunilor termice ale ţesuturilor le revine 6% din toate leziunile traumatice ale perioadei paşnice. ultravioletă sau cu iradiaţie γ. expoziţia acţiunii . degerături. electrocutare. sau al substanţelor chimice sau radiaţiei actinice. clasificare. chimice. Tratamentul fracturilor simple. clasificare. b. semiologia. d. Ale căilor respiratorii. Arsuri ale regiunilor funcţional active (extremităţile). Regiunii păroase ale capului. patogeneza. decurge conservativ cu imobiizare de diferită durată cu pansament gipsat. c. 20% la copii şi 28% la adulţi mai în vârstă de 65 de ani cazurile letale în diferite leziuni traumatice este pe seama combustiilor. e. 3. Combustiile actinice pot fi provocate de radiaţia infraroşie. arsură cu aburi umezi sau uscaţi. Clasificarea arsurilor după localizare: a. Pentru fracturile craniene sau a coloanei vertebrale . f. de război. semiologia. d. Boala arşilor: definiţie. hipotermia: definiţie. arsură cu bitum topit. 2. c. termice. 13. Perineului. actinice. conductibilitatea termică al corpului ce contactează cu tegumentele – cu cât conductibilitatea termică este mai mare cu atât arsura este mai adâncă (acţiunea aerului fierbinte 100 ° dar uscat (în saună) poate să nu provoace arsură. acizi. În cazurile de fracturi complicate se recurge la extenzie schilatală clasică sau aparatul Elizarov. 7. semiologia.Curs: semilogia leziunilor termice ale ţesuturilor moi: combustii. complicaţiile în boala arşilor după perioade. Combustio – este lezare a ţesuturilor organismului sub acţiunea locală al temperaturii înalte. Diagnosticul de fractură se confirmă radiologic. Hiperemia locală şi hipertermia 4. tratamentul. Plan: 1. arsură cu ulei fierbinte. tratamentul local şi general al combustiilor. 5. clasificare.

Au fost propuse multiple metode de determinare al suprafeţei afectate: Metoda lui Wells propusă în 1951. edem şi durere pronunţată.(în total 18%). Gradul III – necroza dermei: Gradul IIIA – necroză al epiteliului şi al straturilor superficiale ale dermei cu păstrarea integrităţii funcţionale ale stratului bazal al dermei.(în total 18%). Regenerarea e posibilă numai prin formarea ţesutului fibros. deoarece în arsurile superficiale regenerarea dermei e posibilă în totalmente fără intervenţie chirurgicale cu restabilirea dermei completă şi în aspect funcţional. În timp de câteva zile (7 zile) toate semnele sus enumerate sunt în descreştere şi epidermisul superficial se detaşează. În unele arsuri survine carbonizarea ţesuturilor. şi afectarea mai profundă al epidermisului provoacă detaşarea lui cu formarea a bulelor pline cu lichid transparent. Clasificarea după profunzime: Există mai multe clasificări după profunzime. care se mai numeşte „metoda palmei”. Clasificarea arsurilor după profunzime după 4 grade: Gradul I – afectarea la nivelul epidermisului. Suprafaţa corpului omenesc adult variază între 15000cm² şi 21000cm². Gradul II (partial-thickness) – afectează epidermisul şi parţial derma. Afectarea acestui strat contribuie la cicatrizare cu formarea ţesutului conjuctiv fibros.4. după care se determină şi suprafaţa afectată. Gradul IV – necroz al întregului strat dermal şi a ţesuturilor mai adânc situate (ţesut adipos. Gradul IIIB – necroz al întregului strat al dermei inclusiv şi a stratului bazal. iar în raport cu suprafaţa corpului se determină procentul de suprafaţă afectată. glandele sebacee şi sudoripare.(în total 36%). La a 10-12 zi are loc epitelizarea desinestătătoare. Această metodă este cunoscută şi ca regula cifrei „9” şi constă în faptul că corpul unui adult este divizat în regiuni ce corespund a 9% din suprafaţa corpului: Cap şi gât – 9%. Pentru arsura de gradul IIIA este caracteristic combinarea dintre necroză şi exudaţie. La copii această metodă nu este aplicabilă din cauza proporţionalităţii diferite ale părţilor corpului. Membrele superioare a câte 9% . Metoda lui Glumov propusă din 1953. Partea posterioară a trunchiului (spate şi lomb) a câte 9% . pe când în arsurile profunde regenerarea sinestătătoare este imposibilă. În total alcătuesc – 100%. sau se formează ţesut conjunctiv – afuncţional şi pentru aceasta este necesar de autodermoplastii. osos). Stabilirea profunzimii afectării: . Metoda Postnicov propusă în 1949 constă în aplicarea pe pala combustională al unei pelicule de celofană şi pe ea se conturează hotarele arsurii. În arsurile de gradul IV se formează crustă necrotică de culoare brună sau neagra ce interesează ţesuturile din profunzime. Această divizare al arsurilor în două Superficiale şi Profunde este principială. Pentru aceasta este important de apreciat şi suprafaţa afectată a corpului exprimată în procente. Regenerarea cu epitelizare în asemenea arsuri este imposibilă din cauza necrozei întregului strat al dermei cu anexele ei. Partea anterioară a trunchiului (piept şi abdomen) a câte 9% . Arsura de gradul II este destul de tipică prin faptul că semnele clinice caracteristice gradului I sunt mai pronunţate. Perineu – 1%. (tabele separate pentru adult şi copii). Aceste arsuri regenerează din contul creşterii granulaţiilor şi din foliculii piloşi. Semiologia Semiologia arsurii de gradul I este determinată de hiperemie evidentă. La arsura de gradul IIIB apare o crustă uscată de culoare brună. Gradul II – se afectează tot stratul epidermei cu formarea bulelor pline de lichid transparent. şi se manifestă prin hiperemie şi edem al pielei. Pelicula dată se aplică pe o suprafaţă gradată de pătrate cu suprafaţa deja ştiută. Paralel are loc şi epitelizarea marginală. În Rusia şi în Moldova dezvoltare mai răspândită a căpătat clasificarea după 4 grade. dar toate aceste clasificări au direct ataşamet faţă de stratul bazal al dermei – stratul care iniţiază regenerarea dermei cu epitelizarea plăgii combustionale . Arsurile de gradul I. iar IIIB şi IV ca arsuri profunde. Clasificarea arsurilor conform Asociaţiei Americane al Combustiologilor: Gradul I (arsuri superficiale) – afectează numai epidermisul.(în total 18%). care contribuie la afuncţionalitatea regiunii afectate. Clasificarea arsurilor după profunzime este semnificativ. dar insuficient pentru aprecierea afectării stării generale ale organismului. Gradul III (full-thickness) – afectează epidermisul. Ea constă în faptul că suprafaţa palmei accidentatului corespunde la un % din suprafaţa totală a corpului. Membrele inferioare a câte 18% . muscular. II şi IIIA sunt considerate ca arsuri superficiale. Arsurei de gradul III este caracteristic prezenţa necrozei cu formarea crustei. Cicatrice nu se formează. din această cauză apare necroze al epidermisului paralel cu prezenţa bulelor pline cu lichid seros. împreună cu foliculii piloşi glandele sudoripare şi sebacee cu trecere la stratul adipos. în întregime derma şi ţesuturile subcutanate. Metoda de tabele-şablon Lund-Brower constă în calcularea suprafeţelor de arsură conform tăbliţelor speciale pentru arsuri deja stabilite cu procentajul al diferitor regiuni ale corpului.

oligurie. se micşorează temperatura.determinarea dereglării microhemocirculaţiei: • Metoda de comprimare digitală: se deosebesc trei zone de dereglare a microhemocirculaţiei: o Zona de hiperemie – la compresie apare paliditate gr. se dezvoltă hipoxia organelor şi a ţesuturilor. o Gr. .este o totalitate de reacţii generale ale organismului şi dereglarea funcţiei organelor interne ca răspuns la trauma termică. Toate metodele enumerate adesea la momentul spitalizării nu pot precis stabili profunzimea afectării corectă şi stabilirea corectă se stabileşte pe parcurs după regenerarea plăgii cu sau fără restabilirea dermei.I se instalează la arsuri de 15-20% din suprafaţa corpului. inspecţiei vizuale a suprafeţei afectate şi pe baza utilizării a câtorva probe: .= Frank. IIIA. sau mai mult de 10% de arsuri profunde. se stabileşte acidoza. II – perioada toxemiei combustionale (durează pînă la 10-15 zile) este determonată de absorbţia din plaga combustională al toxinelor (oligopeptidele toxice. Alipirea infecţiei şi dereglările provocate de procesul inflamator infecţios. .III în cazul când suprafaâa este mai mare de 60%.aferentaţie dureroasă excesivă. Progresiv se micşorează TA. BOALA COMBUSTIONALĂ . IV – galben-aprins. Indexul Indexul lui Frank: 1% de arsură superficială = 1 unitate.şi macrohematurie. • Metoda de fluoriscenţă cu tetraciclină – constă în administrarea per os al tetraciclinei apoi regiunea arsurii se iluminează într-o cameră întunecată cu cuarţ. Boala arşilor se dezvoltă în cazul când: suprafaţa afectată este mai mult de 15-25% de arsuri superficiale. -Arsuri gr. Σ unit.< 60 evoluţie favorabilă. IV – perioada de reconvaliscenţă. Indexurile de prognozare al evoluţiei bolii arşilor: Regula „sutei” – vârsta pacientului + suprafaţa arsurii %: . I. sau în cazul arsurilor căilor respiratorii indiferent de arsurile externe.80-100 – îndoielnică. . este excitat dar foarte repede devine inhibat şi adinamic.II < 10% la copii. prin epilaţie. prin prelucrare cu alcool).61-80 – relativ favorabilă. Tbloul clinic al şocului combustional este destul de tipic: accidentatul suferă dureri puternice în locurile arsurilor. o Zona de stază – la compresie culoarea nu se modifică . < 30 – prognoza favorabilă. (prin înţepare. III – perioada de septicotoxemie combustională (durează 2 . II. Arsurile superficiale (I. o Gr. . IIIB. Şoc gr. Perioadele bolii combustionale: I . după care şi activează: Clasificarea combustiilor Caracteristica Indicaţiile pentru tratament Lezări combustionale minore -Arsuri de gr. glucoproteizilor cu specifitate antigenică. Şoc gr.I. Mai mult de 90 – nefavorabil.perioada şocului combustional: (durează pînă la 3 zile) şi este determinate de: .II < 15% la adulţi.plasmoragie. Absorbţia toxinelor bacteriene. Asociaţia Combustiologilor Americani au propus următoare clasificare al severităţii arsurilor. .3 săptămîni). IIIA – în slab-galben.5-2 grade mai joasă. hemoconcentraţie. • Utilizarea fermenţilor. . . • Utilizarea coloranţilor: colorarea arsurii cu colorant după metoda van Gieson: o Arsurile de gr. Inhibarea-epuizarea activităţii sistemului imun. I.IIIB. IIIA) vor căpăta culoare gălbuie. se accelerează pulsul.Diagnostica profunzimii afectării se stabileşte pe baza anamnezei.IV. 30 – 60 – relative favorabilă. • Determinarea sensibilităţii.dereglarea funcţiei rinichilor. Tratament extraspital. 61 – 90 – îndoielnică. Această perioadă este determinată de: Hipoproteinemia declanşată. iar cele profunde – nu.Arsuri gr. II se vor colora în roz-aprins.II în 20-60% de arsuri. II. • Metoda termometriei – arsurile profunde au temperatura cu 1. 1% de arsură profundă = 3 unităţi. micro.mai mult de 101 – nefavorabilă. În cazurile grave se dereglează respiraţia. o Zona lipsită de microhemocirculaţie. Deosebim trei grade al şocului combustiona în raport cu dereglările sus enumerate: Şoc de gr.

urolitiază… TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU ARSURI Aprofunzimea afectării şi evaluarea bolii depinde de rapiditatea şi corectitatea acordării primului ajutor. În perioada de reconvaliscenţă pot apărea complicaţii ca insuficienţă renală cronică determinată de amiloidoz.Arsuri cu traume concomitente majore sau patologii concomitente severe. oligurie.II 10%-20% la copii. Pacienţii necesită tratament staţionar de profil general. Acestei faze este specific apariţia aşa complicaţii ca: pneumonii. PA neesenţial ridicată sau normală.III < 10%. PA scăzută mai jos de 80. -Arsuri ce afectează mâinile. peste 1-3 ore de la traumă cunoştinţa devine confuză.  Metodă deschisă o Chirurgical:  Necrectomie. dereglarea funcţiei tuturor organelor.III >10%. dacă în primele 6-8 ore nu se acordă terapie infuzională survine oligurie şi hemoconcentraţie moderată.  Autodermoplastie. frecvenţa contracţiilor cardiace 90 pe min.Lezări combustionale moderate Lezări combustionale majore -Arsuri gr. o Antibioterapie. Starea este critică.Arsuri gr. se dezvoltă hipoxie organică şi tisulară cu acidoză decompensată. micro şi macro hematurie. hemoconcentraţie. plante sau perineu. . temperatura corpului în scădere.Arsuri gr.  Plasmoinfuzii. răcirea locului arsurii în timp de 10-15 min. caşexii. analgezie şi iniţierea tratamentului antişoc. generalizarea infecţiei. Acordarea primului ajutor: stoparea acţiunii agentului termic asupra ţesuturilor. oligurie. paliditate. vomă cu zaţ de cafea – hemoragii din ulceraţii acute).II >25% la adulţi. respiraţia superficială. ochi. . -Arsuri gr. . Gradul III se declanşează la arsuri mai mult de 60& din suprafaţa corpului. ulcerul Kurling complicat cu hemoragie. -Arsuri gr.  Operaţii reconstructive.Arsurile căilor respiratorii.II >20% la copii. Pacienţii prezintă dureri foarte puternice în locul lezării. General: o Analgetice. Absorbţia produselor toxice din plaga combustională (oligopeptidelor toxice.II 15%-25% la adulţi. hemoconcentraţie. o reologice. hipotonie stabilă fără infuzie. -Arsuri gr.. Semiologia Se deosebesc trei grade ale şocului combustional: Gradul I este întîlnit la persoanele tinere în arsuri pînă la 15-20%. glucoproteidelor cu specificare antigenică. electrocutări.III < 2% -Arsuri gr. fermenţii proteolitici) provoacă acţiuni toxice asupra organelor interne cu dereglarea funcţiei lor. Perioada septicotoxemiei combustionale este caracterizată de dezvoltarea proceselor supurative atît în plagă cît şi în afara ei. . Tratamentul este indicat în centre combustionale specializate. survine inhibare a cunoştinţe şi sopor. hipotonie. Se declanşează o acidoză metabolică moderată cu o compensare respiratorie. aplicarea pansamentului aseptic.  Albumin. sete. Local: o Conservator:  Metodă închisă. Perioada toxemiei combustionale acute survine la 2-3 zi după traumă şi se prelungeşte 10-15 zile. Gradul II al şocului combustional se dezvoltă la arsuri cu suprafaţa de 20-60% şi este caracterizat de o creştere rapidă al inhibării psihice cu adinamie şi păstrare de cunoştinţă. faţa. se declanşează o hipertermie 40° cauzată de dereglarea centrului de termoregulaţie. Ps filiform. elemente dispeptice. transportat traumatizatul în secţie specializată. urechi. Tahicardie excesivă – 120 pe min. o Hemodinamice. - . în primele minute pacienţii sunt agitaţi. pareză intestinală cu dispepsie (greşuri. o Dezintoxicare..

2. • vîrstă avansată. 2. decade necesitatea repansărilor frecvente şi dureroase. 3. înlăturarea ţesutului necrotic – sursa principală de intoxicaţie şi mediul favorabil pentru dezvoltarea infecţiei. La temperatura de +8° are loc stoparea disocierii oxihemoglobinei şi nu are loc transmiterea oxigenului ţesuturilor. • se afectează funcţia organelor parenchimatoase şi simptomatica intoxicaţiei. • infecţie de plagă masivă. • la arsurile chimice cu alcaline se dezvoltă necroză prin colicvaţie a ţesuturilor (necroză umedă). faza de stupor (31-29° ) se prelungeşte inhibarea SNC. 2. vîntul). o se dezvoltă un strup umed ce nu stopează penetrarea bazei în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri profunde. Priorităţile necrectomiei precoce cu autodermoplastie precoce: 1. o precoce se dezvoltă un strup uscat ce previne penetrarea acidului în profunzime în ţesuturi şi de obicei se dezvoltă arsuri superficiale. cînd resursele dermei sănătoase permit autodermoplastia unimomentană. În arsurile profunde este necesar de aplicat un tratament complex atît conservator cît şi chirurgical de combinaţie al tratamentului local şi general. atunci cînd regenerarea plăgii are loc cu restabilirea integrală a dermei atît anatomic cît şi funcţional. diminuarea pierderilor de plasmă. În arsurile actinice se deosebesc trei faze: 1. În ultimul timp apar tot mai multe informaţii şi argumentări în utilizarea precoce în arsurile profunde al necrectomiilor precoce şi autodermoplastiilor precoce sau cu utilizarea dermei artificiale. micşorarea în timp al bolii arşilor cu complicaţiile caracteristice ei şi micşorarea termenului de spitalizare. 3. Hipotermie – răcirea generală a organismului este o stare patologică gravă a organismului ce survine la micşorarea temperaturii corpului mai jos de 34° şi e constituită din trei faze: 1. • arsurile feţei. îmbrăcămintea. Tratamentul local numai conservator poate fi numai în arsurile superficiale. . reacţia primară. 4. perioada latentă. cînd este necesar acoperirea formaţiunilor anatomice funcţionale. ficatului. perioada modificărilor necrotice. arsurile mâinii. încălţămintea. cînd numai intervenţia chirurgicală poate evita cazul letal. Factorii ce contribuie la dezvoltarea congelaţilor: condiţiile climaterice (umiditatea. 5. simptomatice:  cardiace.o o imunostimulatoare. Termenul optimal de utilizare al necrectomiilor precoce cu autodermoplastii este 3-5 zile de la debut. care contribuie la scurtarea timpului de tratament şi prevenirea alterării stării pacientului caracteristice evaluării clasice a bolii arşilor. • afectări grave ale sistemului nervos central. IIIB cu o suprafaţă de 10-20%. Congelaţia – este o totalitate de simptoame clinice ce apar ca rezultat al acţiunii temperaturilor joase asupra ţesuturilor şi se manifestă cu necroză şi inflamaţie reactivă a ţesuturilor.  antiulceroase. 3. perioada latentă. starea circulaţiei sanguine. 4. rinichilor. În acest interval de timp se delimitează ţesuturile viabile de cele neviabile şi se exclude posibilitatea excizării ţesuturilor viabile. Contraindicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: • starea de şoc combustional. faza de adaptare (34-31° ) – este reversibilă (modificări preponderent al sitemului NC şi vascular). 2. Particularităţile combustiilor chimice: • la arsurile chimice cu acizi se dezvoltă necroză prin coagulaţii a ţesuturilor (necroză uscată). gîtului cu afectarea căilor respiratorii. 3. care la formarea cheloidelor vor afecta funcţionalitatea. arsuri de gr. arsurile la pacienţii vîrstnici. se minimalizează posibilitatea dezvoltării cicatrizărilor cheloidale. starea reactivităţii organismului. faza de încetare a activităţilor vitale (mai jos de 29° ). Indicaţiile către necrectomia precoce cu autodermoplastie precoce: 1.

bule cu lichid hemoragic.bule cu lichid transparent. IV. Clasificarea congelaţilor după profunzime: I.hiperemie.edem. 2. a. perioada prereactivă – pînă la începerea încălzirii. încălzirea ţesuturilor. restabilirea hemodinamicii în membrul afectat. tegumentele devin cianotice. . . b. .semne de necroză a ţesuturilor nu se determină . . necroz. perioada reactivă – din momentul începerii încălzirii: în membrul afectat apar dureri puternice. III. Stabilirea profunzimii necrozei în această fază este imposibilă.necroz la adîncimea tuturor straturilor a membrului – cangrenă uscată sau umedă. Chiar şi în această perioadă hotarul clar al necrozei se stabileşte peste câteva zile. perioada tardivă – după 5 zile – semnele clinice ale septicotoxemiei.necroz al întregului strat al dermei cu trecere la ţesut adipos. progresează edemul. Bolnavul prezintă la răcire şi parestezie. Tratamentul în perioada prereactivă: 1. scăderea fibrinolizez Creşterea agregării elementelor sanguine şi a viscozităţii sanguine Tromboza vaselor Primar ă Precoc e Necroza ţesuturilor Tardiv ă Mumificaţie Gangrenă umedă Particularităţile procesului de moarte în hipotermie: survinerea morţii este mult mai îndelungată din cauza necesităţii diminuate de oxigen al ţesuturilor. . perioada precoce – pînă la 5 zile – semnele clinice ale toxemiei. Cu cît această perioada este mai lungă cu atît mai mult sunt afectate ţesuturile. durata de moarte clinică şi posibilitatea reanimării reuşite este mult mai mare decît cea obişnuită de 5-6 min. 2.Temperaturi joase Spasmul vaselor periferice Dereglări a microcirculaţiei Schimbări în pereţii vaselor Hypercoagulaţie. Tabloul clinic sărac. II. sau lipsa completă a sensibilităţii în membrul afectat. Tegumentele palide.necroz al întregului strat de epiteliu . trecerea în stare de moarte clinică survine la temperatura de 24° . În tabloul clinic al congelaţilor se deosebesc două perioade: 1. şi este cauzată de blocada biologică al centrului de respiraţie.

operaţii reconstructive.Necroze. plăgi. marginile elevate. f. Din această consideraţie la electrocutaţi măsurile de reanimare trebuie să fie mai prelungite. b. în dependenţă de cauza nemijlocită deosebim necroze directe şi indirecte. sindromul dolor lipseşte. deja. dereglarea himismului sângelui în hipercoagulare (tromboze). Efectul termic al curentului electric se datoreşte de legea fizică Djoul. e. amputaţii.3. La necrozele directe se referă cele care apar la acţiunea nemijlocită al factorului distrugător: factorul mecanic – tocare. analgetice. Tabloul clinic Simptomatica locală se caracterizează prin: Prezenţa porţilor de intrare şi ieşire al arcului electric. Dar în unele situaţii moartea ţesuturilor şi a organelor poartă un caracter patologic şi pot duce la dereglări severe şi chiar la deces. ce se caracterizează prin următoarele: se dezvoltă numai la organele ce au contact cu mediul extern. 14. Gangrena – este un fel de necroză indirectă ale unei parţi a corpului. b. Modificările majore sunt în locurile de intare şi ieşire a arcului electric. garou. baze). dereglare patologică a peretelui vascular – endarteriit. Dereglarea hemocirculaţiei poate fi cauzată de următoarele pricini: dereglarea activităţii cordului – decompensări. în centru retracţie. respiraţie rară. embolii vasculare. de obicei suprafeţe afectate mici (2-3 cm) de o formă rotundă. Simptomatica generală este determinată de afectarea sistemului cardiovascular şi afectarea sistemului nervos central.stare inconştientă. factorul microbian – gangrena anaeroba a extremităţilor. poate avea loc metalizaţia suprafeţelor afectate arsurile întotdeauna sunt profunde. fistule. iii. Asupra profunzimii afectării în electrocutare are importanţă şi timpul de contact. i/a). Cum. fărimiţare. factorul fizico-chimic – arsuri termice. contracţii cardiace slabe ce nu se percep. antibiotice. 2. Electrocutarea – reprezintă un şir de modificări patologice a organismului condiţionate de acţiunea cîmpului electric. Efectul biologic se datoreşte modificării concentraţiei ionilor şi dereglarea polarizării membranelor celulare. Tratamentul în perioada reactivă: 1. actinice. biologic. Este periculos cazul cînd arcul electric trece prin cord sau creer cu dereglarea activităţii acestor organe. În electrocutare este important de ştiut despre noţiunea de „moarte falsă”. . ii. ulcerele trofice. Moartea în continue a celulelor şi procesele de regenerare sunt nişte procese normale în organismul viu. gangrene. încălzire generală a corpului. rezistenţa ţesuturilor de contact. tratament general: a. necrotomia. Acţiunea curentului electric asupra organismului generează efect: termic. escarii. Se dezvoltă formarea agregatelor de eritrocite şi trombocite cu trombarea vaselor cu dezvoltarea necrozelor secundare. reologice. dezintoxicante. necrectomie. culoarea neagră sau surie-brună este determinată de transformarea pigmenţilor sangvini în sulfat de fier. iv. rupere. hiperemia lipseşte. anticoagulante (i/v. arsuri chimice (acizi. compresie cu gips. se afectează organul sau regiune anatomică în întregime. La necrozele indirecte se referă cele care apar ca rezultat al dereglării circulaţiei sangvine şi aşa numite necrozele neurotrofice. c. suprafaţa de contact. electrocutare. ateroscleroz. tratamentul general. apendicita gangrenoasa. cunoaşteţi din cursul de patologie anatomică. ţesuturilor intr-un organism viu. tratament local: a. conform căruia cantitatea de căldură degajată este direct proporţională de puterea şi tensiunea curentului electric. Necroza este moartea celulelor. d. conservator – prin pansări peste 1-2 zile identic plăgilor purulente. chirurgical: i. compresie şi rânire a vasului – necroz a intestinului sau strangulare în hernie.

începându-se de la degete. are loc din aorta abdominală. 5. . Cu cât mai rapid apare dereglarea hemocirculaţei cu atât mai uşor se dezvoltă mortificarea celulelor. Necroza se va dezvolta mai rapid şi mai vast intr-o ramificaţie magistrală al arborelui arterial.  tromboza arterială.  dereglarea metabolismului transcapilar la nivelul reţelei microcircalare. modificarea funcţiei mitohondriilor. fometare. O importanţa semnificativă o are aşa factori ca prezenţa anastamozelor vasculare şi rapiditatea stopării hemocirculaţiei. inhibarea oxidării biologice şi activarea glicolizei. reducerea activităţii fermenţilor de oxido-reducere. adenomatos. datorită gradientului de concentraţie. acumularea în ţesuturi al produselor metabolismului neoxidat. 4.La gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei contribuie următorii factori: caracterul ţesutului afectat – mai rezistente este ţesutul conjunctiv. şi pot fi determinate de:  ischemie – insuficienţa fluxului sângelui arterial. dereglarea proceselor de fosforilare prin oxidare. după defibrilaţii. sistemei nervoase. dereglarea balansului electrolitic în ţesuturi. Dacă colateralele vasculare sunt bine dezvoltate atunci procentul de apariţie al necrozei este mic. ieşirea K din celulă. Ariile periferice ale extremităţilor inferioare se alimentează mai rău cu sânge decât din altă parte a organismului. dezintegrarea glicogenului în fibrele musculare. se măreşte în ele presiunea arterială şi cu aceasta se compensează insuficienţa fluxului arterial. De asemenea în dezvoltarea necrozelor au importanţă şi unii factori de ordin general: vârsta pacientului şi starea sistemei cardio-vasculare. la excitaţii emoţionale şi motorii. Lezarea laterală sau completă în afara hemoragiei cu anemia dezvoltată duce la diminuarea esenţială al hemocirculaţiei distal de traumă. Altă cauză este tromboza arterială. dar nu este adus cu fluxul sanguin din alte părţi ale sistemului cardiovascular ca în embolie. Nu ultimul loc îl are trauma vaselor în dezvoltarea insuficienţei arteriale acute. avitaminoze… Felurile de necroze. Mai slab rezistente sunt – ţesutul nervos. care sau format mai proximal şi au migrat sub acţiunea diferitor cauze. cel mai des.  deminuarea vitezei circulaţiei sangvine. Prin embolie arterială se subînţelege obturarea bruscă al lumenului vasului arterial cu un tromb sau fragment al plăcuţei aterosclerotice (foarte rar aer şi fragmente lipidice). dereglare acută al hemocirculaţiei arteriale magistrale. fasciile. 2. Longituditatea dereglării hemocirculaţiei de asemenea are importanţa la rapiditatea şi volumul necrozei. Cauzele insuficienţei arteriale acute:  embolia arterială. metabolismului. cartilajul.  lezări traumatice ale arteriilor. O importanţă nu mai puţină o are localizarea procesului patologic. Necrozele circulatorii Este evident că dezvoltarea necrozelor circulatorii este determinată de dereglarea alimentaţiei celulei şi ţesuturilor organismului. Ruperea trombului cardiac are loc la accelerarea contracţiilor cardiace în fibrilaţiile atriale. E de notat că asemenea necroze sunt cel mai frecvent întâlnite. tendoanele.  dereglarea chimismului sângelui (hipercoagulare). 3. Prezenţa infecţiei şi a toxinelor lor în zona dereglării hemocirculaţiei şi a hipotermiei accelerează dezvoltarea şi măreşte răspândirea necrozei ţesuturilor. intrarea Na în celulă. Ruperea plăcuţei ateromatoase. Deosebirea principală al trombezei de embolie este că trombul se formează la locul nemijlocit al obturării vasului. de asemenea factorilor ce diminuează rezistenţa organismului – obosirea. Stoparea hemocirculaţiei pe o durată de timp până la 2 ore poate sa nu provoace moarte a ţesuturilor. reducerea elementelor macroergice fosforice. la utilizarea glucozidelor cardiace. În insuficienţa cardiacă uneori are loc necroza apexului nasului. Insuficienţa arterială poate evolua cu declanşare acută sau cronică. Următorul moment ce acţionează la gradul şi rapiditatea dezvoltării necrozei este felul ramificaţiei vasculare. micşorarea Ph. oasele. Într-o dereglare a hemocirculaţiei lentă treptat se dilată colateralele existente şi apar altele noi. 6.  dereglarea afluxului sângelui venos. Mecanismul dezvoltării ischemiei acute se poate lămuri prin următoarea schemă: 1. reducere bruscă de aport al O către ţesuturi. Insuficienţa arterială acută Insuficienţa fluxului sângelui arterial este cauza cea mai frecventă în apariţia necrozelor circulatorii. deoarece nu toate ţesuturile se afla într-o situaţie egală de hemocirculaţie. Pielea şi muşchii ocupă un loc intermediar în rezistenţa câtre ischemie. din cauza că aceste ţesuturi sunt sărace în vase. Cauzele trombozei au fost descrise încă în 1856 de către Robert Worhov:  trauma peretelui vascular.  dereglarea circulaţiei limfei – limfostază. şi aici adesea au loc dereglări de hemocirculaţie. De obicei embolii obturează arterele magistrale la bifurcaţia lor sau la loc ramificării unei ramuri magistrale.

7. endarteriita obliterantă. În Boala lui Biurgher permanent este concomitent tromboflebita migratoare.  ulcere de dimensiuni mici. Pentru toate aceste afecţiuni este caracteristic aşa simptom cardinal cum e “claudicaţia intermitentă”. refortan). ateroscleroza obliterantă. care reprezintă zona de inflamaţie acută. apare simţul de amorţire. dezintegrarea nucleului celulei. ireversibile) este bine determinat de „complexul celor 5P”. Pulsul la arterele periferice lipseste. Extremitatea devine palidă. proeminente de asupra pielii. După evoluţia clinică şi semnele patoanatomice deosebim gangrena uscată şi umedă. o prostoglandine sintetice (vazoprostan. o dezagregante (aspirin. plantă). exluderea fumatului. Gangrena uscată mai des se dezvoltă într-o dereglare lent progresivă a hemocirculaţiei extremităţilor.  sindromul dolor este pronunţat şi se accentuează la efort fizic şi redarea membrului poziţie ridicată. femurale). Maladia debutează cu apariţia durerilor puternice în membre mai jos de ocluzie. care pot duce la gangrene. chirurgical – cu scop de revascularizare: o metodă endovasculară. Într-o gangrenă uscată răspândirea este lenta şi se limitează cu o parte de segment. în regiunea calcaneului. ocupaţia cu sportul. Profilactica gangrenei constă în depistarea şi tratarea precoce a celor patologii. În gangrene la organelor interne se efectuează laparatomia cu extirparea organului necrotizat şi sanarea peritoneală. dispare sensibilitatea tactilă iar apoi şi dureroasă. Pulselessness – lipsa pulsului mai jos de obturare. De obicei este o dependenţă strictă între perioadele de mers ăi odihnă. De obicei. la palpaţie este rece. până la nivelul ocluzionării vasului. Ţesuturile mumificate pot sinestătător sa se dezmembreze. dar acest proces va dura. Necrozele în insuficienţa arterială cronice pot fi reprezentate prin dezvoltarea gangrenei sau a ulcerelor trofice. Ţesuturile uscate mortificate sunt nefavorabile ca mediu de creştere şi alimentare pentru infecţie. care pot duce la dezvoltarea insuficienţei arteriale cronice la momentul actual sunt următoarele trei: 1. Gangrena apărută pe fonul acestor procese des se mai numeşte autodeclanşatoare sau spontană. Paresthesias – reducerea sensibilităţii. Culoarea devine brun întunecata sau neagra cu nuanţa surie. îngrijire neadecvată. Tratamentul necrozelor circulatorii determinate de ischemie cronică trebuie să fie complex: conservator: o reologice reopoliglucin. prezenţa diabetului zaharat. . impunândul pe bolnav sa se oprească. Ateroscleroza obliterantă mai des afectează arterele de calibru mare (iliace. În endarteriita obliterantă vârsta bolnavilor este tânără şi medie. semirotunde cu granulaţii sărace şi cu mărgini dure. Importanţa majoră se releva principiului sănătos de viaţa. Pe măsura dezvoltării necrozei ţesuturile se usucă. 8. alprostan). Mortificarea ţesuturilor se începe de la periferie şi se răspândeşte spre centru. vârsta avansata a bolnavilor. De obicei la hotarul ţesuturilor sănătoase şi mortificate apare un val de demarcaţie – zona de demarcaţie. se efectuiază necrectomia după apariţia zonei de demarcaţie. şuntare). Tabloul clinic al insuficienţei arteriale acute în primele două stadii (până la apariţia proceselor necrotice. Gangreana de obicei decurge ca cangrenă uscată şi interesează porţiunile distale ale membrelor (degete. datorită faptului de reabsoarbere minimala a toxinelor şi a intoxicaţiei minore. neregulate.  adesea necroza se răspândeşte în adâncime dezgolind tendoanele. dezvoltarea proceselor distrofice şi necrozei tisulare. Acest simptom constă în apariţia durerilor puternice în muşchii gastrocnemieni în timpul mersului. Paralysis – reducerea iniţial a mişcărilor active. se zbârcesc. Pallor – paliditatea tegumentelor zonei afectate. pentoxifilin). Insuficienţa arterială cronică Din patologiile obliterante a vaselor membrelor inferioare. evoluţie îndelungata cu dezvoltarea lenta a gangrenei. dezvoltarea edemului. dereglarea permeabilităţii celulare. o metodă chirurgicală (protezare. coagulare proteică a plasmei (necroză prin coagulaţii). ce provin de la primele litere ale denumirilor principalelor simptoame în limba engleză: Pain – durere în membrul afectat. evoluţia bolii este mai malignă decât în ateroscleroză. iar peste ceva timp devine marmurala. Mai amănunţit despre această patologie se studiază la anul IV. 3. trombangiita obliterantă sau Boala Biurgher. se mumifica. Trecerea gangrenei uscate în cea umedă este determinată de alipirea infecţiei. şi din această cauză dezintegrarea tisulară şi intoxicaţia este minimă. Histologic în ţesuturi se determină moartea elementelor celulare. reducerea alcoolului. 2. Ulcerele trofice de origine insuficienţă arterială cronică alcătuiesc 7-8% din toate ulcerele trofice şi sunt caracterizate de:  localizare pe falangele distale ale degetelor plantei. iar apoi şi cele pasive. după acea durerile se micşorează.

FISTULE Fistula numim un canal îngust. Aceşti doi factori împreună cu dereglarea metabolismului favorizează evoluţia grea al gangrenei la bolnavii diabetici. Ulcerul canceros De obicei rotund. se utilizează tratament local. actinică. gangrena specifică. Intoxicaţia gravă este agravată cu alipirea infecţiei. dure. electrică. ce constă în excizia ulcerului în bloc cu ţesutul fibros cu o ulterioară plastie. Gangrena plămânului se caracterizează printr-o intoxicaţie puternică. care poate fi – sifilitică. hemoragic şi putrid. uneori palide. bogate. gangrenă nespecifică. marginile.Gangrena umedă. tbc. Locul preferat – pe buze. în diabet. hiperemiate şi cianotice. infecţia. Ulcerul este o patologie polietiologică. căptuşit cu epiteliu sau granulaţii. Ulcerul întotdeauna este indolor. zona de demarcare lipseşte. care duce la absorbţii masive în organism al produselor ţesuturilor dezintegrate.). Fundul mai jos de nivelul pielii. Ulcerul tbc Forma neregulată. care până la momentul traumei erau integre.este provocată de aceleaşi cauze ca şi gangrena uscată. Deosebirea ulcerului de o plagă constă în faptul că plaga apare la o acţiune mecanică acută asupră ţesuturilor. eliminările sărace. acoperit cu o suprafaţa lucioasa. uneori rotundă. tromboze şi embolii. Cele mai caracteristice semne ale ulcerelor de diferită geneză sunt: Ul cerul trofic Forma mai des este neregulată. în caz de aplicarea garoului incorectă. abrupte. uscat. Granulaţiile pot fi sărace. cu pete bordo-întunecate şi prezenţa bulelor pline cu lichid hemoragic. Spre deosebire de gangrena uscată cea umedă nu are tendinţa câtre limitare a procesului necrotic. acoperit cu ţesuturi lente fără granulaţii. Ulcerul. Fundul ulcerului poate fi adâncit sau elevat. ovale sau de forma neregulată. starea tegumentelor în jur. granulaţii. ţesuturi necrotice. se supun dezintegrării putride. palide.. ulcerul dolor. lues. 2. abrupte. diabetică. dereglarea pereţilor vaselor în ateroscleroză. Fundul ulcerului întotdeauna este adânc. cu expectoraţii masive de spută putridă cu miros neplăcut uneori cu fragmente de ţesut pulmonar. strangulare. Gangrena sifilitică se dezvolta în luesul primar şi terţiar şi este cauzat de afectarea intimei vasului cu proces sifilitic. 3. care are o tendinţa minora la cicatrizare şi are o evoluţie cronica. eliminările seroase. prezenţa secretului şi caracterul lui. La inspecţia unui pacient cu ulcer e necesar de stabilit următoarele momente: localizarea. 7. apare la acţiunea factorilor nocivi asupra ţesutului deja cu o trofică scăzuta. serodiagnostica şi afectări specifice în alte organe. Tratamentul consta în lichidarea cauzelor principale ce au contribuit la apariţia ulcerului. insuficienţă de vitamine. marginile moi atrofice. Ţesuturile mortificate nu dovedesc să se usuce. Secretul din ulcer poate fi seros. trauma: termică. colecist. ulceraţiile tumorale. chimică. Ţesutul dezintegrat se transformă într-o masă umedă de culoare surămurdară-verzuie cu miros putrid. 2. endarterita obliterantă. . boala Reino. care constă în aplicaţii de antiseptici. 6. Cauzele cele mai dese ale ulcerelor sunt: 1. este alcătuit din ţesut palid fără granulaţii. marginile dure sub formă de val. însă. pe când în ulcer procesele degenerative predomină asupra celor regenerative. Ulcerul puţin dureros. traumei termice şi chimice. Secretul este steril sau are bacilul Koch. 5. granulaţiile. ULCERE Ulcer se numeşte aşa un defect al tegumentelor şi mucozităţilor. tulbur. bogate sau sa lipsească. mecanică. Fistulele comunică cavităţile interne cu exteriorul sau cavităţile între ele. moi. în caz de obliterare aterosclerotică a vaselor membrelor inferioare. dereglări trofice: ulcere în siringomielie. Fundul nu proiemină de asupra dermei. cianotice. Gangrena viscerelor (apendice. fibroase. forma. adesea cu ţesuturi necrotice. Ulcerul sifilit ic Este rotund cu un val ascuţit în jur pe o bază dură. remediilor ce favorizează regenerarea şi alt. mucoasa cavitaţii bucale. De asemenea. alteori recurg la tratament chirurgical. purulent. care se declanşează după trauma unui vas magistral. intestine) întotdeauna este umedă şi se asociază cu peritonită. fundul elevat de asupra pielii. Apariţia gangrenei în diabet zaharat este determinată de doua procese. După etiologie deosebim: 1. Maladia se începe de la un proces inflamator la plantă cauzat de o traumă nesemnificativă (încălţăminte strâmtă. Caracteristic pentru asemenea proces este ameliorarea proceselor locale odată cu ameliorarea stării generale la un tratament adecvat general. Marginile fibroase. rezistenţă redusă a organismului la infecţie. în diabet zaharat precoce survin afecţiuni aterosclerotice al vaselor membrelor inferioare. erupte şi abrupte. acţiunii infecţiei şi a toxinelor lor. De acea în gangrena degetelor la tineri este necesar de suspectat origine sifilitică. torsiune al viscerelor. cu semne slabe ale unui proces inflamator. 4. dereglarea troficii ţesuturilor. dar se dezvoltă în cazul dereglării acute a hemocirculaţiei. dereglarea metabolismului. dereglarea inervţiilor. de culoare surie cu eliminări sărace – flora piogena mixtă. adesea afectare simetrica. organele genitale. care găseşte substrat nutritiv favorabil pentru dezvoltarea ei. Ţesuturile acut edemate. Spre deosebire de alte procese gangrena sifilitică se întâlneşte în vârsta tânără şi se afectează câteva degete de la picioare şi mână. În gangrena uscată ţesuturile au culoarea palidă. Marginile pot fi drepte şi nedrepte. Ajută la diagnostic anamneza. dereglările hemocirculatorii şi a limfodinamicii. dar rapid progresează din care cauză este necesar de intervenit operator. poate fi acoperit cu un “fund adipos”. În secret se depistează treponema palidă. Ulcerele pot fi rotunde. actinomicotică. Localizarea preferată – extremităţile inferioare. De acea în plagă sunt condiţii favorabile pentru regenerare.

Fistulele externe comunică organele interne cu mediul extern (fistule pararectale. care a provocat această fistulă şi cu care este comunicat. la bolnavi traumatologici. Tratamentul este determinat de forma şi stadiul formării fistulei. limitata. Se caracterizează prin dezvoltarea proceselor necrotice ce afectează ţesuturile adiacente.Sepsisul. ce are un orificiu intern şi cu una sau câteva orificii externe. Cele granulate. Această fistulă este incompletă. . labiale. la stoparea secreţiei se cicatrizează sinestătător. Se caracterizează prin predominarea proceselor reparatorii. salivare. se efectuează dezintoxicarea. Fistula granulată. Fistulele epiteliale şi labiale sinestătător nu se închid. o ombelicale. sau aşa numita fistula tubulara. terapie antibacterială şi numai după aceasta recurg la tratament chirurgical.  anastamoze. se corijează homeostaza. Profilaxia escariilor este mai importantă. apare ţesut granulat. peretele vasului ca rezultat al aflării îndelungate a unui dren. gastrostomă. Aceste necroze apar în regiunile ce contactează cu patul – regiunea sacrală. Mortalitatea conform relatărilor a mai multor centre sanitare din lume rămâne să se menţină la nivelul aproximativ 24% în septicemie şi 35% în şocul septic.stadia regenerării. dobândite – apărute pe parcursul vieţii: o patologice – (în osteomielita cronică. În evoluţia proceselor necrotice în escarii se disting trei etape – stadii: I– dereglărilor circulatorii ce se caracterizează prin paliditatea regiunii respective. la caşexiaţi…). diagnostica. decompresie şi de ocolire):  stome (esofagostomă. Fistula labială este un variant al fistulei epiteliale. ataşarea câtre procesul patologic se utilizează sondarea şi fistulografia lui (radiografia cu introducerea masei de contrast in el). în Germania anual decedează 75000 de persoane din cauza septicemiei. În apariţia escariilor exogene rolul principal îl are compresia îndelungata şi intensivă a ţesuturilor moi intre os şi un corp extern. epiteliale. adese cu multe canale. ce este egal cu cauzele letale în caz de infarct miocardic. La alterarea stării generale a pacientului cu fistula.stadia modificărilor necrotice şi supuraţie. cateter… În apariţia escariilor endogene principalul factor îl deţine slăbirea organismului. Fistulele interne comunică organele interne între ele sau cavitatea organului cu un proces patologic. Cel mai caracteristic semn al fistulei este prezenţa unui canal cu un orificiu şi secreţii permanente. dar este completa. După referinţa câtre mediul extern fistulele pot fi externe si interne. El poate fi conservator. Un rol deosebit îl are lichidarea procesului patologic inflamator în adâncimea ţesuturilor cu înlăturarea obligatorie a ţesuturilor necrotizate şi a sechestrelor. colice…). dar mai des este combinat. După structura căptuşirii peretelui fistular fistulele pot fi: granulate. operator. fecaloide. tratamentul. Fistulele labiale pot fi tratate numai prin operaţie radicală.Clasificare: fistulele pot fi: congenitale – ca rezultat al viciului de dezvoltare o cervicale. ce constă în mobilizarea organului cavitar purtător de fistula. II. canceroase…). tbc. profilactica. După caracterul eliminărilor fistulele pot fi: urinare. După provenienţă escariile se divizează la exogene şi endogene. De exemplu. regiunea cotului. lungimea lui. regiunea omoplatului. În fistulele epiteliale una din condiţiile obligatorii este înlăturarea şi a canalului fistular prin desecare si excizie. mucoasa organului. În pereţii fistulari se determină inflamaţie perifocală şi ţesut cicatricial. Escariile interne exogene apar în pereţii plăgii. Fistula epiteliala nu are canal fistular bine pronunţat. îngust. dereglărilor severe ale homeostazei cu diminuarea troficii ţesuturilor. care uşor trece în hiperemie venoasa. purulente. deoarece pereţii sunt căptuşite nu cu epiteliu ci cu ţesut granulant. Etiologia. deoarece tratamentul este foarte anevoios şi îndelungat. excizie ăi suturarea defectului. o a vezicii urinare. o artificiale (cu scop de nutriţie. 15. duodenale. III. patogeneza. numărul şi caracterul ramificaţiilor. deoarece peretii sunt ocoperiti cu epiteliu si din aceasta cauza aşa fistulă sinestatator nu se închide. ESCARII Escariile sunt un fel de necroză locală. La transformări cicatricial-fibroase – rezecţie de organ. În aşa formă de fistulă epiteliul mucoidal al unui organ cavitar concreşte nemijlocit cu pielea. Pentru stabilirea canalului fistular. Până la momentul actual sepsisul şi şocul septic este cauza principală al decesului pacienţilor în secţiile de reanimare şi terapie intensivă. Se utilizează fibrofistuloscopia. Caracterul secretului depinde de procesul patologic. reprezintă un canal relative lung. Alteori se introduce colorant. cauzată de compresie îndelungata cu propria masă a corpului la pacienţii gravi ce sun nevoiţi sa stea culcaţi timp îndelungat. Profilaxia constă în îngrijire medicală adecvată asupra bolnavilor fixaţi la pat…. colostomă). În majoritatea cazurilor asemenea escarii se întâlnesc la deshidrataţi (după operaţii grele. se indică alimentare parenterală. calcaneu. regiunile trohanterice. tabloul clinic. tampon. Pentru micşorarea secreţiei din fistule se aplică o drenare adecvată. Această stadie este reversibilă.

şi mai rar esherihia coli. în deosebi cu prezenţă de mase necrotice şi dereglări de evacuare a exudatului purulent.În Europa anual se diagnostică aproximativ 500000 de cazuri de septicemie. Termenul de „sepsis” a fost introdus de către Aristotel în secolul IV. flegmoane. În culturile sangvine colectate de la pacienţii cu sepsis de obicei se determină streptococi. Clinic este imposibil de diferenţiat o stare patologică provocată de o infecţie sistemică sau produsă de o dezintegrare tisulare vastă. În ultimii 40-50 de ani în microflora declanşatoare de sepsis au survenit modificări esenţiale. care este considerat endotoxin. peritonite şi chiar un furuncul banal la prima vedere. Factori predisponibili la apariţia sepsisului: . f. provocată de diferiţi germeni patogeni şi endotoxinele lor. În ce priveşte tratamentul unui pacient cu septicemie este de 6 ori mai elevat decât tratamentul unei alte situaţii critice. Activitatea patogenică a stafilococilor se datoreşte capacităţii de producţie a diferitor substanţe toxice – hemolizi-nilor. sepsis-sindrom. În unele cazuri se stabileşte floră mixtă. cauzate de acţiunea bactericidă al antibioticelor. asociata cu dereglarea organelor şi sistemelor de importanţa vitală. care provoacă activarea ulterioară a macrofagilor organelor şi ţesuturilor cu eliberarea substanţelor proinflamatorii analogice. fază iniţială a sepsisului. în principiu nou la etapa actuală pentru a înţelege problema sepsisului? Graţie progreselor din biologia moleculară. Complexitatea problemei dezvoltării sepsisului este că numai în 45 – 48% de cazuri clinice se depistează o bacteriemie. Din această cauză în 1992 la Conferinţa Internaţională de Consensus al Colegului American al medicilor toracalişti şi Societăţii de Tratare al Bolnavilor în Situaţii Critice (American Colledge of Chest Physicians/ Society of Critical Care/ Medecine Consensus Conferens).10mii. focar de infecţie în organism rezistenţa organismului modificată. clebsiella. Plus la aceasta stafilo-cocii conţin factori de elevare al capacităţii de invazivitate al microorganis-melor: coagulaza. 2. Un rol important în declanşarea sepsisului îl are prezenţa corpurilor străine în plagă şi ahipoxiei tisulare.este o patologie inflamatore severă. Principala diferenţă al sepsisului este că el este non-contagios şi nu are perioadă de incubare. Această reacţie gravă se numea diferit: stare septică. imunologie şi a biochimiei a devenit cunoscut. În ultimul timp în etiologia sepsisului dreptul la existenţă îl capătă bacteroizii – microorganisme gram „-„ ce pot declanşa sepsisul.Strucicov). Unul din factorii esenţial de importanţi în declanşarea sepsisului este lipopolisaharidul din membrana celulară al germenelor gram negativi. leucotoxina. (V. la prezenţa corpilor străini . Pentru sepsisul stafilococic este caracteristic abcese metastatice îndepărtate şi pneumonii septice. (M. dermonecrotoxin. e. c. Etiologia Provocatorii sepsisului pot fi diferiţi agenţi microbieni. stafilococi.: stafilococcul poate provoca un proces inflamator la nimerirea unei cantităţi de microbi nu mai puţin de 2-8 mln. în trauma forţelor imune în procesul ontogenezei. Aceste endotoxine sunt eliminate ca rezultat al activităţii vitale ale acestor germeni. că dezvoltarea lezărilor organo-sistemice sunt legate de penetrarea noncontrolabilă al mediatorilor proinflamatori din focarul primar în sânge. Sepsisul – este o maladie infecţioasă gravă. De ex. Intr-o agresie grava indifirent de ce origine se dezvolta o reacţie sistemica. care se caracterizează cu un tablou clinic asemănător şi se dezvoltă pe fonul unei reactivităţi modificate. Inflamarea poate fi asociata cu prevalarea reacţiilor de apărare locale cu manifestări tipice locale si o reacţie moderata a organelor si sistemelor. pneumococi. leucotoxinelor. pseudomonas aeroginosa. 3. în utilizare îndelungată al imunodepresanţilor în transplantologie. Sepsisul chirurgical – este o maladie generalizată gravă. pe fonul unei reactivităţi dereglate şi necesită tratament chirurgical local şi intensiv general. 2. cauzată de diferite microorganisme sau a toxinelor lor care are o manifestare clinică identică indiferent de agentul provocator. iar la hipoxie tisulară este în de ajuns şi 100 de microbi. proteus). În ultimul timp a crescut rata microorganismelor gram „-„ în sepsis. sau un caz la fiecare 1000 de pacienţi spitalizaţi. Porţile de intrare pentru stafilococi servesc plăgile răspândite.este un proces infecţios nespecific foarte grav ce se dezvoltă pe fonul reactivităţii schimbate a organismului. La momentul actual este recunoscut că sepsisul nu trebuie considerat ca un simplu rezultat de acţiune directă al microorganismului asupra macroorganismului. gialuronidaza. Un rol deosebit de important se revine germenilor gram negativi (esherichia coli. Pentru metabolismul organismului pacientului cu sepsis este aplicată noţiunea de „autocanibalism” septic. dar 45 la sută din sepsis rămâne totuşi pe seama stafilococilor. Sepsisul . La momentul de azi există altă definiţie a sepsisului: . d. în stări imunodeficitare. şi din cauza unificării terminologiei în septicemie a fost introdus termenul de „Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic” – SIRS (SYSTEMIC INFLAMATORY RESPONS SYNDROM). cât şi ca rezultat al distrugerii lor. b. sepsis. în patologii ale sângelui. febră supurativ-rezorbtivă. endotoxicoza. Ce este. Mai mult de cât atât. dar trebuie considerat ca dereglarea sistemului imun. sau unele faze ale ei: a. în caşexii imune în urma luptei cu infecţia. în deficienţe congenitale ale sistemului imun. Sunt mai multe definiţii a SEPSISULUI: 1. Factorii necesari (obligatori) pentru apariţie sepsisului: 1. care a survenit în faza stării de hiperactivaţie („faza de hiperinflamaţie”) până la faza de deficit imunitar („imunoparalezie”).Kuzin). mastite. cantitatea de eliberare al endotoxinelor este diferită la diferiţi antibiotici. Ca surse de infecţii pot servi: abcese. El explica sepsisul ca o intoxicaţie a organismului cu produsele de putrificare ce se petrec în organism. enterotoxin. care a apărut după prezenţa unui focar primar de infecţie.

celulele endoteliale starteaza accelerarea productiei si eliberarii al cascadei de mediatori: metaboliti al acidului arahidonic. PAF. 5. 3. tromboxana A. endorfine.  sepsisul urologic (după manipulări urologice). Toxinele cu bacteriile din sânge pot liza bariera hematocelulara secundar.  evoluţie cronică. 3. penetrând în alt organ (plamânul) dezvoltând alt focar purulent – secundar.de generalizare a reacţiei inflamatorii. -4. Dacă echilibrul între citokine. insuficienţa renală acută. compliment. prostoglandinele. bacteriemie. II. conform evoluţiei clinice:  evoluţie fulminantă (5-7 zile). şocul septic şi sindromul de insuficienţî poliorganică. hipoxii. etc. Deci reacţia organismului la infecţie este legată de acţiunea directă a toxinelor bacteriene. IL. produse de destrucţie a ţesuturilor. hipoproteinemii. departe de focarul primar. dereglările funcţionale ale SNC 2. se dezvoltă faza a III-a. Sindromul de insuficienţă multiorganică (MOS) include: 1. Acţiunea sumativă a acestor mediatori declanşează SIRSul. conform localizării focarului primar de infecţie:  sepsisul chirurgical. antagonistele lor şi anticorpi este asigurat se creează condiţii favorabile pentru distrugerea germenelor. Fază – de penetrare a unei cantităţi nesemnificative de citokine în circulaţia sanvină. Toti acesti mediatori sunt responsabili pentru dereglarile patologice dezvoltate: TNF – lezarea capilarelor. Dezintegrarea tisulară masivă în asociere cu germenii gram „-„ provoacă o activitate difuză necontrolată a fagocitelor mononucleare. care provoacă dereglări de permiabilitate al capilarelor şi formarea focarelor noi de inflamaţie sistemică şi dezvoltarea insuficienţei mono. PG-e2. chinine. Dacă sistemul de reglare nu e în stare s-ă menţină homeostaza. conform procesului patologic depistat: septicemie (prezenţa microorganismului în circuitul sanguin fără metastaze purulente). regenerarea plăgii şi a hemostazei.  sepsisul ginecologic (după manipulări ginecologice).  sepsis neonatal etc. La momentul actual sunt cunoscuţi peste 40 de citokine. Toate acestea se asociază cu eliberarea unei cantităţi masive de mediatori ai inflamaţiei ce penetrează în circulaţia sangvină provocând un răspuns sistemic.1. -6. Aceşti mediatori ai sepsisului au fost denumiţi – citokine. În evoluţia sa se disting 3 faze: I. insuficienţa hepatică acută. toxine.şi poliorganice. efectele distructive ale citokinelor încep s-ă domine.  evoluţie subacută 6-12 săptămâni). conform agentului microbian:  cauzat de stafilococi. actualmente organismul provoacă eliberarea substanţelor ce iniţiază SIRSul. Patogeneza În patogeneza sepsisului un rol important îl au: 1) mediaotorii endogeni 2) dereglările microcirculaţiei periferice 3) dereglările funcţiei miocardului 4) reducerea de transport şi utilizare al oxigenului de către ţesuturi Lipopolisaharidul membranei agentului microbian cu proteina serica activind macrofalele. sindromul CID. septicopiemic – septicopiemie.  de streptococi. Dacă nu.  de esherichia coli. III.  evoluţie acută (2-4 săptămâni). TNF. Faza . Cei mai importanţi sunt: factorul de necroză tomorală (TNF).  de infecţia anaerobă. septicopiemie (cu metastaze purulente în diferite ţesuturi şi organe). Toţi aceşti produşi pot liza bariera hematocelulara nimerind în patul sangvin dezvoltânduse septicemie. fază – producţia locală de citokine ca reacţie de răspuns la trauma inflamatorie. Procesul inflamator din focarul primar provoacă eliberarea în ţesut al: fermenţi proteici. distress-syndromul respirator la adulţi.   . exo. 4. anemii. Clasificarea sepsisului. prostaciclinele etc.şi endotoxine. -8. 1. o proinflamatoare o antiinflamatoare factorul de activare a trombocitelor (PAF). 2. polimorfonuclearele neutrofile. 3. PG-e2 – febra. 4. microbi. 2. interleukinele (IL) -1.

edeme). SYRS Tabloul clinic al starilor septice Temperatura mai mare de 38 grade sau mai jos de 36 grade FCC mau frecvent de 90/min FR – mai frecvent de 20/min PaCO – mai mic de 32 mmHg Leucocitele – mai mult de 12mii sau Mai putin de 4 Forme tinere – mai mult de 10% Identic Tulburari de functie a organelor Hipoperfuzie tisulara cu hipotensiune Posibil: lactacidoza oligourie tulburari a cunostintei Sepsis cu hipotensiune arteriala ce nu raspunde la terapia infuzionala adecvata. Oligourie. criterii: 1. Lactacidoza. anorexie. 3.  sindromul dereglării activităţii sistemului nervos central (cefalee. sepsis cronic – se caracterizează cu prezenţa în anamneză al focarelor purulente în diferite organe.. interacţiune cărora este diferită. excitabilitate. prezenta semnelor clinice de disfunctie organosistemica sau al focarelor piemice secundare (septicopiemie). principalele din ele fiind: . Deci insuficienţa unui organ timp de 24 de ore se asociază cu o letalitate de 35%. Ea se caracterizează cu focare purulente bine determinate şi evoluare andulantă.). insomnie.. 4. ascită. Tabloul clinic al sepsisului este determinat de trei momente: 1. transpiraţii. Tabloul clinic La momentul actual sepsisul mai raţional este de clasificat în următoarle forme clinice: 1..).  sindromul disfuncţiei cardiovasculare (hipotonie). febră.). În caz de insuficienţă a 3 sau mai multe organe până la 4 zile mortalitatea atinge rata de 85%. prezenta semnelor de SYRS. 3. în toate cazurile clinica sepsisului este determinată de complex de simptoame. septicopiemia – îi este caracteristic prezenţa abceselor metastatice pe fonul semnelor clinice ale septicemiei. febra resorbtiv-septică depistată la 24-25% bolnavi. două organe – 55%. septicemia – se determina la 25-26% bolnavi cu procese purulente. delirii. care nu se manifestă acut. forma clinică a sepsusului. Tulburari a cunostintei. 4. decompensarea progresivă a funcţiei organelor şi sistemelor a bolnavului.Sindromul MOS constituie cauza majoră de deces la pacienţii chirurgicali. Este necesar de menţionat importanta tratamentului pacienţilor daţi in serviciile de reanimare si terapie intensiva specializate in tratamentul pacienţilor cu afecţiuni septice grave..  sindromul disfuncţiei hepatorenale (ictericitate. oligoşi anurie. antibioterapie.. 2. 2. Sepsisul Sepsis grav Soc septic bacteriemie Tratamentul Exista tratament local (tratamentul chirurgical al focarului septic) si general (terapia infuzionala si transfuzionala. imunoterapie etc. In patogeneza sepsisului insuficienta poliorganica un rol important este atribuit fenomenului de „translocare bacteriana” in rezultatul dereglarii permiabilitatii intestinale si a penetrarii germenelor in sistema portala iar ulterior la generalizare.  sindromul disfuncţiei respiratorii (tahipnoe. Succesul tratamentului depinde de mai multe momente. Hipoperfuzie tisulara. Diagnostica La momentul actual diagnostica de sepsis nu provoaca dubii daca sunt asocierea urmatoarelor prezenta focarului primar de inflamatie. Prezenta germenelor in singe. cianoză.  sindromul hemoragic(sindromul CID). 2. În examinarea bolnavilor cu septicemie se poate destinge următoarele sindroame:  sindromul intoxicaţional (tahicardie. Translocarea bacteriana provoaca activarea locala a celulelor imune din intestin si productia unei cantitati mari de cytokine ( este de remarcat ca intestinul si tesutul sau limfatic au o importanta majora in reactivitatea imuna a organismului). hemocultura pozitiva.. 3.).

3. care au provocat starea septica este posibila. Rezecţiile masive de intestin sunt asociate de dereglări marcate de absorbţie a substanţelor nutritive. 2. căderea părului. antibioterapie modernă. 5. Numărul de complicaţii postoperatorii şi letalitatea la pacienţii cu dificit de masă corporală este semnificativ mai mare decât la cei fără dificit de masă corporală. vindecarea întârziată a plăgilor. plastii dermale). Daca identificare germenelor. Ochi: cheratoconjunctivite. . cefatoxim. crampe şi contracţii musculare. hiperbaroxigenare.SEMIOLOGIA DEREGLĂRILOR DE NUTRIŢIE NUTRIŢIA ENTERALĂ ŞI PARENTERALĂ Menţinerea stării adecvate de nutriţe a pacientului este unul din cele mai importante scopuri ale medicini clinice. hormonoterapie. laparastomia (abdomenul deschis). vitamine şi microelemente de către pacient. în caz de intervenţii chirurgicale programate. În cazul pacienţilor cu stare de nutriţie normală.- diagnostica precoce al stării septice. reflectă aportul caloric. terapia antimicrobiana este continuata cu antibiotice la care sunt sensibile germenii. APRECIEREA STĂRII DE NUTRIŢIE Aprecierea stării de nutriţie începe prin culegerea anamnezei. plasmosorbţie. Tratamentul general constituie: 1. ceftasidim) şi aminoglicozide gentamicina. Sistemul muscular: atrofie. accetuază această corelaţie. Ultimii 10-15 ani au fost propuse noi metode de tratament chirurgical al formelor grave a infectiei abdominale. Dinţi: erozia emailului. ITratamentul antibacterian iniţial se începe cu un tratament ”impiric” ce subînţelege antibioticele cu spectru larg de acţiune. edemaţiată). proteine şi calorii. deoarece procesul de alimentare este întrerupt. Astfel pot fi determinate următoarele semne de dificit de nutriţie: Piele: uscăciune. În marea majoritate de cazuri despre o potenţială stare de dereglare de nutriţie mărturiseşte prezenţa maladiilor concomitente sau acuzele pacientului referitor la pierderea masei corporale. Ultimile doua metode astazi sunt utilizate mai des. Relaparatomiile sunt efectuate fiecare 24 ore 7-7 zile. Gradul de dezvoltare (grosimea) a stratului adipos subcutanat pe obraji. Unul dintre cele mai eficace antibiotice in tratamentul sepsisului ( in special provocat de germenii gram”-„) cu o inducţie minima de formare a endotoxinelor de origine lipopolisaharida este tienamul (imipenem). detoxicare extracorporală. dureri musculare. drenaj ţi lavaj adecvat al focarului purulent. efectuarea tratamentului în condiţii de medii abacteriale dirijate. reducerea elasticităţii (turgor). membre. erupţii şi descuamare. corecţie adecvata al homeostazei. 3. amicacina). Unghii: fragilitate şi deformaţe. proteic. in special al peritonitei purulente: lavajul peritoneal inchis. In majoritate centrelor se utilizează combinaţii din cefalosporinele generaţiei III (ceftriaxon. terapie antibacteriala efectiva si energica. căderea dinţilor. imunizare pasivă şi activă. hemosorbţie. De exemplu. 2. Deşi cauza principală a dereglărilor de nutriţie este chiar procesul patologic în sine. Faţa: cu aspect de lună (rotundă. provocate de maladia de bază sau de dereglările de metabolism ca urmare a chimioterapiei sau radioterapiei. Părul: fără luciu. 16. de aminoacizi. suturarea precoce al defectelor tisulare (aplicarea suturilor. Difiniţia dereglărilor de nutriţie ca „dificit de substanţe nutritive asociat cu risc sporit de complicaţii”. cu papile accentuate (glosită). Limba: culoare roşie-aprinsă. Astfel. palidă. Anamneza dietetică furnizează informaţie preţioasă referitor la suportul caloric. cecitate. tratament infuzional îndelungat. mulţi pacienţi pierd masa corporală şi după spitalizare. gingivita. maladiilie ficatului şi rinichilor deseori sunt asociate cu dificit de proteine şi vitamine. Tratamentul local constă în: 1. Această combinaţie este destul de eficace contra unui număr mare de germeni. dereglări de vedere. Marea majoritate a pacienţilor oncologici suferă din cauza dificitului de vitamine. apoi peste 48 ore. 4. pierderile limitate de masă corporală la aceşti pacienţi pe parcursul spitalizării sunt admisibile. maximal efectuând necrectomia. peretele abdominal anterior şi fese. slăbiciune. Buze: fisuri şi cicatricii la unghiurile gurii. atrofia mucoasei linguale. Chirurgii sunt preocupaţi de starea de nutriţie mai mult decât medicii de alte specialităţi din mai multe considerente. 4. schimbarea culorii. din cauza procedurilor de examinare şi în perioada post-operatorie. Dereglările de nutriţie reprezintă unul din cei mai impotanţi factori care influenţează rezultatul tratamentului maladiilor chirurgicale. relaparatomiile programate (planificate). 6. susţinerea alimentară suplimentară nu influenţează rezultatul maladiei. deschiderea imediată a focarului purulent cu incizii largi. Rolul primordial în aprecierea gradului de dificit de nutriţie îl deţine examenul obiectiv. uscat.

Sistemul osos: deminaralizarea şi deformarea oaselor tubulare. Reducrea conţinutului de elctroliţi plasmatici poate fi provocată de pierderile marcate ale acestora (în caz de diaree). Pentru măsurare: . Rect: dereglări de scaun.albumina. perpendiculr osului. pe partea posterioară a braţului.9 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm. edem al plantelor.9 (grad 2) Obezitate morbidă 40 şi mai mult (grad 3) Gradul de dezvoltare al ţesutului adipos subcutanat este apreciat conform grosimii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT).5 Normală 18. 900-1. apatie. În multe cazuri este utilă compararea actualei mase corporale a pacientului cu masa corporală obuşnuită a acestuia .800 mm3 = deprimare uşoară. Reducerea numărului total (absolut) al limfocitelor (NTL) .0-39. Examenul de laborator. Dificitul de nutriţie deseori este asociat cu dereglări de imunitate. Sistem nervos: indolenţă.1 кg la talia de 152 сm plus 1.5% 10% peste 10% Dacă pacientul nu cunoaşte masa corporală obişnuită.500 . reducerea reflexelor.măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. . DATELE ANTROPOMETRICE Datele antropometrice pot fi utilizate pentru evaluarea dereglărilor de nutriţie. Teste funcţionale hepatice (AST.pentru femei: 45. ceea ce poate fi depistat prin următoarele teste: Hipersensibilitate de tip redus – lipsa de răspuns normal la efectuarea testelot cutanate cu antigeni uzuali. Conţinutul electroliţilor.1 кg pentru fiecare cm ce depăşeşte 152 сm. protrombina) pot fi dereglate ca urmare a patologiei primare sau ca urmare a administrării uni număr sporit de calorii în caz de nutriţie parenterală completă (NPC). bilirubina. Deosebim pierdere ponderală moderată şi marcată. .5% peste 7. care este calculat conform următoarei formule: NTL = % limfocitelor x numărul general de leucocite / 100 Limfocite 1. .pentru bărbaţi: 48. pancitopenia – în caz de dificit de cupru). Nivelul de albumină plasmatică mai mic de 30 g/l corelează direct cu nivelul de dificit proteic. Indicii hemogramei sunt dereglaţi şi în cazul dificitului unor vitamine şi microelemente (microcitoza – în caz de dificit de fier. lifocitopenia. hematocritului.0-29.9 Obezitate 30. Perioada 1 1 3 6 săptămână lună luni luni Pierdere ponderală Pierdere ponderală moderată marcată 1%-2% peste 2% 5% peste 5% 7. fosfataza alcalină. . Clasificarea masei corporale conform IMC: IMC Insuficientă mai mic de 18. mai mic de 900 mm3 = deprimare severă a imunităţii. Determinarea masei corporale ideale este efectaută conform următoarei formule: .9 (grad 1) 35. excreţie redusă (dereglarea funcţiei renale) sau în caz de supradozare cu diuretice (în caz de ciroză hepatică). sufluri cardiace. fără muşchi. fistule intestinale. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l.La nivelul mijlocului marcat.5-24. Cel mai răspândit parametru pentru aprecierea stării de nutriţie este indexul masei corporale (IMC): Indexul masei corporale = masa (кg) / talia (m)2.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului. Gradul de reducere a masei corporale trebuie apreciat în dependenţă de perioada de timp.1. numărului de eritrocite şi leucocite.9 Surplus 25.5 кg la talia de 152 сm plus 0.repetaţi procedeul de trei ori şi determinaţi media. Reducerea acestui indice este asociată cu creşterea letalităţii la pacienţii cu diverse forme de cancer. Inima: mărirea dimensiunilor inimii. depresie. Pentru aprecierea dificitului de masă corporală este utilizată următoarea formulă: Dificitul de masă corporală = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală obişnuită. ALT. . neuropatie periferică. trombocitopenia. tumori palpabile.măsuraţi grosimea plicii cu ajutorul riglei. fistule pararectale. Membre: atrofia musculară şi reducerea puterii musculare. Următorii indici de laborator pot indica dereglă de nutriţie: Analiza generală de sânge: scăderea hemoglobinei. Pierderea ponderală absolută = masa corporală la momentul examinării (100)/ masa corporală ideală. Asiguraţi-vă că aţi pliat doar pielea şi stratul subcutan. stome.500 mm3 = deprimere moderată. . macrocitoza – în caz de dificit de vitamina B 12. pliaţi pielea cu stratul subcutan.0-34. calculul este efectuat utilizând aşa-numita masă corporală ideală. Abdomen: hepatomegalie.

Pentru bărbaţi = 66. şi astfel este determinat gradul de subnutriţie.5 + 9. Determinarea exactă a necesităţilor energetice ale organismului este importantă pentru aprecierea aportului energetic ca insuficient sau excesiv.4-1.8 (talia сm) – 4. funcţia de absorbţie şi microflora uzuală a acestuia. care.2 kcal. vomă. Amestecurile pentru nutriţie enterală pot fi divizate în: . însă nu se pot alimenta adecvat per/os.8 (masa кg) + 1. corespunzătoare vârstei şi sexului pacientului. majoritatea cărora se află în muşchii scheletali.5-1.5.8 (vârsta ani). La metabolizarea (oxidarea) a 1g glucoză sunt eliminate 3. fitule ale intestinului subţire.9. bărbat cu masa 70 кg şi talia 170 сm. sporeşte semnificativ catabolismul proteinelor musculare.8 (masa кg) + 5 (talia сm) – 6. relativ ieftină şi bine tolerată de majoritatea pacienţilor. Prezenta ecuaţie este utilizată pentru calcularea necesităţilor energetice bazale. iar la metabolizarea 1g lipide . De exemplu. Pentru determinarea lungimea circumferinţei braţului (LCB): . necesară pentru a mări cu 1°C temperatura a 1 gram de apă la presiunea de 1 atmosferă.7 (vârsta ani). Necesităţile energetice pot fi substituite cu aport de glucoză şi lipide. Mai mult ca atât. . Cel puţin ½ din calorii necesită a fi pe baza aportului de glucoză. fiziologică.8 x 40) = 1610 kcal/zi. masă. LCMB = LCB – (Π) (PCT) / 10 Datele obţinute sunt comparate cu valorile normale. deoarece rezultatele pot fi obţinute doar în stare de repaus.2-1. Nutriţia enterală permite de a păstra citoarhitectonica şi integritatea mucoasei tractului gastriontestinal. Mai mult ca atât. deoarece glucoza este necesară stimulării secreţiei de insuluină. vârstă medie (40 ani) necesită: 66. Cheltuielile energetice pot fi apreciate prin metode calorimetrice directe şi indirecte. care pot fi mărunţite şi amestecate. .4 kcal. aceşti factori nu sunt determinanţi. în caz de traume – 1.6 (fiind semnificativ mai mari în caz de ventilare artificială prelungită). şi le depăşesc semnificativ pe cele bazale în diferite stări patologice. Există şi amestecuri concentrate caloric (> 1 kcal/ml) pentru pacienţii la care volumul administrat trebuie să fie limitat. unde necesităţile energetice sunt calculate în baza necesităţilor de oxigen şi eliminării de bioxid de carbon (formula Weir). Însă în marea majoritate de cazuri contraindicaţiile către nutriţia enterală sunt relative sau temporare. Caloria – cantitatea de energie. NECESITĂŢILE ENERGETICE BAZALE APROXIMATIVE LA MATURI Necesităţile energetice bzale Masa (kg) (kcal/zi) 50 1300 60 1450 70 1600 80 1750 90 1900 100 2050 Necesităţile energetice la pacienţii chirurgicali sunt sporite. sondele amplasate prin gastrostomie şi jejunostomie. este determinată lungimea circumferinţei braţului (LCB). Cheltuielile energetice bazale aproximative pot fi estimate doar în baza masei corporale a pacientului. Pentru alimentare enterală sun utilizate sondele nasogastrale. determinaţi mijlocul între aceste două puncte şi marcaţi-l. vârstă şi sexul pacientului cu ajutorul ecuaţiei Harris-Benedict. scădem indicii plicii cutanate deasupra muşchiului triceps (PCT) şi determinăm lungimea circumferinţei muşchilor braţului (LCMB). NUTRIŢIA ENTERALĂ Nutriţia enterală este preferabilă celei parenterale şi necesită a fi metoda iniţială de alimentare. . Amestecul standart conţine 1 kcal/ml.măsuraţi distanţa dintre procesul acromial al scapulei şi procesul ulnar. Coificientul de corecţie pentru formula Harris-Benedict în perioada postoperatorie necomplicată.1.este utilizat metrul din material inextensibil. la rândul său influenţează sinteza de proteine.membrul superior trbuie să fie amplasat liber paralel corpului. după intervenţiile chirurgicale programate. Alegerea metodei.8 x 70) + 850 (5 x 170) – 272 (6. care. tehnicii şi compoziţiei adecvate a amestecului de alimentare pot soluţiona majoritatea acestor probleme. Nutriţia enterală este contraindicată pacienţiolr cu ocluzie sau pareză intestinală.9.măsuraţi circumferinţa braţului la nivelul punctului mijlociu. Jejunostomia este preferabilă în caz de utilizare de lungă durată. Pentru femei = 66.5 + 966 (13. în caz de dificit caloric în caz de insuficienţă de glucoză. Deşi necesităţile metabolice depind de vârstă şi sex.Amestecuri alimentare naturale (blenderized diets) sunt preparate din oricare produse. Astfel un matur cu combustii extinse necesită mai mult de 3500 kcal/zi. Nutriţia enterală este indicată pacienţilor cu tract gastrointestinal funcţional. Sonda gastrostomică poate fi aplicată endoscopic sau laparoscopic. NECESITĂŢILE ENERGETICE ALE PACIENTULUI Unitatea de măsură a energiei este caloria. Necesităţile energetice reale pot fi seminificativ mai mari decât cele bazale. . enterocolite. Amestecuri pentru nutriţie enterală. Sonde pentru alimentare enterală. nu reflectă necesităţile reale. fiind cel mai mare în caz de combustii extinse – 1. Determinarea necesităţilor energetice poate fi efectuată şi cu ajutorul formulelor.Pentru aprecierea rezervelor de proteine. nasojejunale. Cheltuielile energetice pot fi calculate în dependenţă de înălţime. hemoragii gastriontestinale. Nutriţia enterală – simplă. O kilocalorie este egală cu 1000 calorii. fără a comprima ţesuturile moi. Însă această metodă este destul de complicată şi laborioasă. în caz de sepsis – 1. diaree severă. Există o multitudine de amestecuri special preparate pentru alimentare enterală.5 + 13. Valoarea energetică a acestor amestecuri corespunde produselor din care este alcătuită. constituie 1.

Tract GI scurt. Cauzele diareii sunt creşterea rapidă a volumului alimentării. Din punct de vedere chirurgical. Alte elemente trebuies a fi administrare concomitent cu soluţiile de bază. care includ: 1. Pacienţi cu tumori ale esofagului sau stomacului. Infectarea cateterului este însoţită de febră care nu poate fi argumentată prin alte cauze. Există două metode de alimentare enterală: . Proteinele conţinute în ele sun în formă de aminoacizi.. în caz că lungimea intestinului e mai mică de 1 m – pacientul nu poate supravieţui fără alimentare parenterală permanentă. precum administrarea preparatelor antidiareice (loperamid). tromboza cateterului şi venei subclavie. .4 kcal/g) 3.Amestecurile modulate (modular formulas) sunt destinate utilizării în cazul sitaţiilor clinice specifice (insuficienţă respiratorie. calciu. clor. Cu scop de prevenire a acestei complicaţii este necesară monitorizarea glicemiei. Alimentarea parenterală este un component obligator al pregătirii preoperatorii la pacienţii cu boala Crohn şi colite ulceroase nespecifice. caliu. . K ş.Amestecuri enterale standard balansate (standard enteral diets) sunt alcătuite din proteine. la pacienţii cu sonde nasojejunale. crom. Pacienţii cu fistule gastrice şi intestinale înalte totdeauna necesită alimentare parenterală. . iar in gaz de hiperglicemie este necesară administrarea de insuluină subcutan. concentraţia sporită de lipide sau prezenţa de componenţi individual intolerabili de către pacient. zinc.Alimentarea continue este efectuată infuzional. magneziu). sporind volumul de infuzie cu 10-20 ml/h. 25%30% lipide şi 15% proteine. Substanţele nutritive din aceste amestecuri sunt deja prelucrate şi uşor se asimilează de pacient.Alimentarea fracţionată utilizată la pacienţii cu sonde nazogastrale sau gastrostome. Alterarea nivelului de elctroliţi ai plasmei poate fi prevenită prin monitorizarea strictă a acestora. Cateterul vechi trebuie investigat în vederea prezenţei florei bacteriene.CÂND TRACTUL GI NU FUNCŢIONEAZĂ ADECVAT. mărind cantitatea cu 500 kcal/zi până la obţinerea aportului energetic necesar. NUTRIŢA PARENTERALĂ Este indicată pacienţilor care necesită suport alimentar. care necesită pregătire preoperatorie nutriţională. Semnele clinice ale trombozei – edemul membrului superior cu creşterea în volum a venelor colaterale. . glucide în formă de dextroză (50%-70%. Amestecurile standart sunt comode.000 kcal. Soluţiile pentru nutriţie parenterală trebuiesc administrate prin cateter venos central. Din aceste considerente este important de a monotoriza glicemia şi de a corija administrarea insulinei. Aspiarţia traheobronhială – complicaţie potenţial-gravă la pacienţii patologie a SNC şi sedaţi medicamentos. care este treptat exclusă.Amestecuri modificate chimic (chemically defined formulas) numite şi diete elementale (elemental diets). METABOLICE ŞI INFECŢIOASE. 9 kcal/g). Amestecul alimentar este administrat cu viteza de 20-50 ml/h. sterile şi sunt indicate pacienţilor cu funcţie intestinală nealterată. .a. 3. 4 kcal/g). cu ajutorul pompelor speciale. Sonda de alimentare trebuie spălată cu 30 ml apă la fiecare 4 ore. Complicaţiile mecanice includ: pneumotoracele. în caz că lungimea intestinului este mai mică de 2 m – majoritatea pacienţilor necesită alimentare parenterală temporară. În caz de infectare caterul trebuie schimbat sau reamplasat. asigurând toate necesităţile alimentare ale pacientului. Complicaţiile infecţioase sunt reprezentate de infecarea cateterului subclavicular. Din cauza hiperosmolarităţii soluţiilor. microelemente (cupru.Atunci când este dereglată integritatea tractului GI. Atunci când pacientul dispune de mai puţin de 3 m de intestin subţire – dereglările metabolice care apar. Nutriţia parenterală poate fi divizată în (1) nutriţie parentarală parţială şi (2) nutriţie parenterală totală (NPT). dereglări imune). Cu scop de profilaxie a acestei complicaţii capul pacientului trebuie ridicat la 30-45 grade în timpul alimentării şi 1-2 ore după aceasta. Hiperglicemia poate fi cauza comei sau chia a decesului pacientului. B. . Pacienţi care au suportat rezecţie vastă de intestin. pot fi corijate prin dietă. dar care nu se pot alimenta pe cale convenţională. per-orală. . Administrarea soluţiilor pentru NPC trebuie efectuată treptat: în prima zi se administrează 1.Inflamaţii ale tractului GI. embolia gazoasă. Soluţiile pentru NPC sunt administrate sub forma aşa numitor soluţii „3 în unul”. proteine în formă de aminoacizi (10%. 2. gastrojejunale sau sonde jejunale. În caz de NPC necesităţile energetice sunt asigurate complet prin metabolizarea 50%-60% glucide.Obstacol al tractului GI. PACIENŢII CU OCLUZIE INTESTINALĂ DINAMICĂ CA URMARE A PROCESELOR INFLAMATORII SEVERE INTRAABDOMINALE. acestea trebuiesc administrate prin sisteme cu lumen larg. Calea de administrare. care este efectuată la domiciliu. Electroliţi (natriu. sporind cantitatea lor cu 50 ml până la volumul dorit (de obicei 240-360 ml la fiecare 4 ore). pentru a preveni sclerozarea venelor. lipide. . ulterior. În asemenea situaţii se impune reducerea volumului sau vitezei de administrare. COMPLICAŢIILE NUTRIŢIEI PARENTERALE EXISTĂ TREI TIPURI DE COMPLICAŢII: MECANICE. . schimbarea amestecului. există următoarele indicaţii pentru alimentarea parenterală. Diarea apare la 10%-20% pacienţi care beneficiază de alimentare enterală. amplasat de obicei în vena subclaviculară.) sunt adăugate soluţiilor pentru NPC zilnic. Hiperglicemia se poate instala la unii pacienţi. CUM AR FI PANCREATITA. Complicaţii Metabolice. fier) şi vitamine (A. Cea mai frecventă complicaţie metabolică este hiperglicemia. glucide. în dependenţă de starea tractului GI. C. renală sau hepatică. Amestecurile elementale sunt uşor asimilate chir şi de pacienţii cu funcţie intestinală dereglată. preponderent-însă la cei cu diabet. Amestecurile alimentare sun administrate cu seringa de la 50-100 ml la fiecare 4 ore. lipide în formă de emulsie (20%.

În asemenea situaţii organul dat poate fi prelevat de la alt individ sau creat artificial. Litiaza biliară este remarcată de 3 ori mai frecvent la subiecţii cu obezitate. Diabetul. Pirogov N. Riscul letalităţii la pacienţii tineri cu obezitate morbidă este de 10 ori mai mare decât la pacienţii cu masa corporală normală. În jurul anilor 300 AD. (3) litiază renală.Ţ şi Herţen P. Secolul XV. .. Transplantologia – ramură nouă a chirurgiei ce se ocupă cu studierea conservării. Din vremuri timpurii ideea de transplantare a organelor şi a ţesuturilor a ocupat imaginaţia generaţiilor succesive şi de-a lungul multor secole au fost descrise pe deplin numeroase transplantări cu succes. Însă aplicarea anastamozelor între ansele intestinului subţire este complicată de complicaţii metabolice grave: (1) dificit proteic.I. rinichi ratatinat cu insuficienţă renală cronică. iar bărbaţii – prezintă semne de feminizare. Boala hipertonică – cea mai frecventă complicaţie a obezităţii morbide. pe parcursul primilor 2 ani pacienţii pierd până la 30% din masa corporală. Reducerea excursiei toracelui provoacă hipoventilare. (2) ciroză hepatică. Însă aceste metode practic totdeauna sunt ineficace la pacienţii cu obezitate morbidă. Prima intervenţie chirurgicală în caz de obezitate cu aplicare largă a fost anastamozarea porţiunii proximale a jejunului cu porţiunea distală a ileonului. 17. În urma gastroplastiilor. Tratament Tratamentul obezităţii totdeauna începe cu diete restrictive. Ateroscleroza coronariană e remarcată de 10 ori mai frecvent la pacienţii cu obezitate. pneumoscleroză difuză. Istoria: Dezvoltarea medicinii şi în deosebi al chirurgiei în ultimul timp a contribuit la faptul că unele patologii se tratează practic definitiv iar altele se trec într-o remisie stabilă. Practic toate complicaţiile obezităţii morbide sunt reversibile şi pot dispare în caz de slăbire. 1907 – plastica anterosternală a esofagului cu intestin subţire.Chirurgia plastică şi reparatorie – ramură a chirurgiei ce se ocupă de restabilirea formei şi a funcţiei ţesuturilor şi a organelor. Scopul comun al acestor intervenţii chirurgicale este crearea „stomacului mic” (30-50 ml) în partea proximală şi a unui canal îngust (1 cm) pentru pasajul alimentar. Tromboflebitele sunt destul de frecvente. Pierderea ponderală deseori este tranzitorie. Filatov V. Ulterior masa corporală rămâne stabilă. În tratamentul obezităţii sunt utilizate trei tipuri de intervenţii chirurgicale pe stomac: (1) gastroplastia orizontală. ciroza ficatului. care au fost descoperite la începutul anilor sec XX de către Mathieu Jaboulay şi Alexis Carrel.metoda osteoplastică de amputaţie a plantei.. Pierderea ponderală era provocată de malabsorbţie în intestinul scurtcircuitat. membrul donator fiind luat de la o persoană decedată cu câteva zile înainte. Gastropalstia. Acest grad de obezitate este denumit obezitate morbidă deoarece situaţia în cauză pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa pacientului.obezitatea Pacienţii cu obezitate morbidă sunt acei bolnavi masa cărora depăşeşte de cel puţin 2 ori masa corporală ideală sau când IMC depăşeşte 40. Complicaţiile obezităţii morbide sunt semnificative . hipoxie şi acidoză. (2) gastrolpastia verticală şi (3) anastamoza gastrică. ca cardioscleroză difuză. Anastamoza ileojejunală. Nici într-un caz aceşti rinichi nu au funcţionat.A. Şi au rămas doar unele. Probleme de ordin psihosocial. 1917 – lambou migrator pe peduncul vascular. Ru. stazei şi trombozei venelor. Un exemplu demonstrativ al asemenea operaţii este operaţia efectuată şi descrisă de Christian Arab Saints Cosmos şi Damian. care ulterior au decedat de insuficienţă renală. dar au fost primele transplantări de organ . Subapreciere şi depresie. inflamaţie şi artrite. Complicaţiile tipice caracteristice obezităţii morbide: Dereglări cardiovasculare şi respiratorii. Dereglările tromboembolice sunt cauza insuficienţei venoase. Dereglările endocrine. În caz de reducerea masei corporale diabetul dispare la 2/3 din pacienţi. Pentru prima dată transplantul de rinichi între câni în experiment a fost efectuat de Emerich Ullmann la Vienna în 1902. Din aceste considerente acest tip de operaţii nu mai este utilizat. Era modernă în transplantologie a început din anii 50 ai secolului XX şi a fost condiţionată de tehnica chirurgicală al anastamozelor vasculare. profesor în chirurgie din Lion (Franţa) a conectat vasele renale a unei oi şi a unui câne cu vasele brahiale a doi pacienţi.. şi numai operaţia de schimbare a organului dat va contribui la evitarea decesului pacientului. ei au raportat că au efectuat cu succes o trasplantare a membrului inferior la nivelul treimii superioare a gambei la un pacient cu piciorul afectat. Cu câţiva ani mai târziu în 1906 Mathieu Jaboulay. iar masa corporală este rapid redobândită. India antică – restabilirea defectelor nasului (30-1000 până la era noastră). Afecţiunile articulaţiilor sunt provocate de suprasolicitarea mecanică a acestora ceea ce are ca rezultat degenerarea membranei sinoviale. 1852. Distrofia lipidică a ficatului poate fi rezultatul hiperlipidemiei. care la stadii anumite ale procesului patologic nici o metodă de tratament atât conservativă cât şi chirurgicală clasică nu schimbă situaţia. Italia – restabilirea defectelor nasului. Din aceste considerente un rol important îi revine tratamentului chirurgical. compatibilităţii şi transplantării ţesuturilor. iar riscul de tromboembolie pulmonară este mare.P. Femeile cu obezitate deseori suferă de amenoree şi menometroragie.

Pe atunci (1914) Alexis Carrel glăsuia că problema transplantării este rezolvată (datorită suturii vasculare). Deci. care ulterior s-a mutat în Chicago iar apoi în institutul Rockefeller din New York unde a prelungit cercetările în domeniul transplantării. compatibilitate după HLA-DU antigen. Astăzi sutura vasculară este numită în numele lui – sutura Carrel. un elev de a lui Mathieu Jaboulay. Transplantare pe peduncul vascular – prevede conexiunea lamboului vascular preparat cu loja iniţială. iar un caz până la câteva luni) după transplantarea rinichiului cadaveric. Începând cu a 4 -5 zi în ţesutul transplantat se declanşează edem şi dereglarea hemocirculaţiei. Implantaţia – când ţesuturile sau celulele sunt plasate (invazate) în ţesuturile adiacente (implantarea celulelor canceroase). 2. Toţi pacienţii au decedat. Replantarea – atunci când ţesuturile sau organul dezmembrat este plasat la locul său. Succesul de mai departe al transplantării a fost în dependenţă de succesele perfecţionării suturii vasculare. ficat. Acest preparat ulterior a fost înlocuit cu azotiaprim. Imunocite (T-killer). Transplantare isogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt gemeni univetiligi. Reacţia incompatibilităţii tisulare compatibilitate deplină a ţesuturilor şi a organelor este în cazul autotransplantaţiei sau transplantaţiei singene. Selectarea imunologică ..efectuate la om.) 1) 2) 3) 4) 5) 1. Utilizarea lui după transplantare a mărit esenţial acceptabilitatea transplantului. (transplantarea pielei. Transplantare liberă – atunci când lamboul preparat î-şi pierde conexiunea cu aria donatoare.  Sistema de B-limfocite produce anticorpi  distrug transplantul. Iniţial a fost utilizat iradierea generală cu acest scop. Transplantare autogenă – atunci când donatorul şi recipientul este una şi aceaşi persoană..Voronoi.  T-limfocitele capătă o acţiune citotoxică. Apogeul succesului în transplantare de organe şi ţesuturi este cazul de transplantare a 8 organe: stomac.Iu. Datorită acestor fapte transplantologia a căpătat mari dezvoltări şi pe deplin se socoate unul din miracolele secolului XX. 3. descoperit mai devreme de către Gertrude Ellion şi Georrge Hitchings s-a dovedit a fi un imunosupresor puternic (dovedit de Robert Schwartz. Factorii ce determină eficacitatea alotransplantării: compatibilitatea după HLA-A şi HLB antigeni al donatorului şi a recipientului. care a efectuat o serie de transplanturi de rinichi la om de la decedaţi. Succesul pozitiv de supraveţuire îndelungată după transplantarea rinichiului între doi pacienţi gemeni a încuraja eforturile în transplantologie şi a îndreptat atenţia asupra suprimării reacţiile de rejet de transplant. Noţiuni generale Transplantologia este ştiinţa ce studiază premizele teoretice şi posibilităţile practice de înlocuirea a diferitor organe sau ţesuturi cu alte organe sau ţesuturi prelevate de la alt individ sau altă regiune a aceluiaş organism. 6. dar efectul negativ a dat repede de ştire. la momentul acela nu erau cunoscute reacţiile de rejet de transplant. şi a fost transplantat un rinichi de la un donator viu gemeni univitiligi cu recipientul. Transplantare singenă – donatorul şi recipientul sunt rude din treapta unu.şi xenotransplantare se declanşează reacţia de imunitet transplantaţional – rejet (7-10 zi). în transplantologie este necesar de apreciat unii termeni ce sunt utilizaşi. 2. desigur de scurtă durată (de la câteva zile la câteva săptămâni. Primul transplant de rinichi cu succes a fost performat în 1954 în Spitalul Brigham din Boston de către Joseph Murray şi cu colaboratorii. pancreas. 8. (2004 mart USA). perfectate de Alexis Carrel. Transplantare allogenă – atunci când donatorul şi recipientul sunt din aceaşi specie (de la om la om). Boston). T – de originea timusului. Recipient este considerat individul. 3. intestin subţire şi gros. pregătire prealabilă a pacientului cu hemotransfuzii. Protezarea organelor şi a ţesuturilor – utilizarea materialelor sintetice şi a altor substanţe neorganice cu scop de plastie a ţesuturilor şi a orgenelor. 5. Recţia de rejet În primele 4-5 zile se acceptă ţesutul în alotransplatare. Aşa numitul anticancerogen 6-mercaptopurin. Transplantarea ţesuturilor şi a organelor – deplasarea ţesutului sau a organului de pe arie a corpului pe alta sau de la un organism la altul. Cercetări serioase şi profunde au fost efectuate de către savantul rus Iu. sau locul unde se implantează organul sau ţesuturile donate. 7. Transplantaţia reprezintă nemijlocit operaţia de înlocuire a organului sau ţesuturilor cu structurile respective. care şi astăzi se utilizează pe larg în calitate de supresiune imunitară în transplantologie. 9. Donator este considerat individul sau locul de la care se prelevează organul sau ţesuturile. descoperit de către profesorul englez Calne.  Invazia organului cu celule mononucleare. Procesele de antilogeneză sunt realizate de lucrul concomitent al macrofagilor: L –limfocite. splină şi ambii rinichi. până la momentul când porţiunea implantată în alt loc nu se străpunge cu vase nou create. în alo. 4. Un asalt nou şi modern în transplantarea organelor a căpătat după al doilea război mondial de când au apărut cazuri de supraveţuiri. desigur. B – medulare. Tipurile de operaţii plastice: 1. Transplantare xenogenă – donatorul şi recipientul sunt din diferite specii (de la animal la om).

transplantare a insuliţelor separate al pancreasului în ficat prin vena portă. Conservarea ţesuturilor şi a organelor Contraindicaţiile către colectare şi conservarea ţesuturilor şi organelor: 1. din aceste considerente sunt create centre ce se ocupă cu transplatologia. tehnica chirurgicală a transplantării. Transplantarea organelor endocrine glanda tiroidă. pe peduncul vascular. glutaraldehid). . c. organul este elevat pe peduncul vascular. 4. 4) în parafină. Măsurile de prolongare a efectului clinic al alotransplantaţiei: imunodepresie nespecifică. 6. Metoda conservării şi transplantării: organele endocrine se colectează şi se conservează în primele 6-10 ore de la deces. eliminarea a T-limfocitelor prin drenarea ductului limfatic toracic. 2) la temperatură joasă .- mai comod şi mai simplu este depistarea donatorului compatibil pentru mai mulţi recipienţi. ser fiziologic şi citrat de natriu. unde sunt luaţi la evidenţă potenţialii recipienţi în listele de aşteptare. Ţesuturile şi organele se colectează de la: decedaţi din cauza traumei. Efect negativ: imunodeficienţă. Aceasta contribuie la efectuarea operaţiei în condiţii de maxim compatibilitate. distrugere cu razele –X a ţesutului limfoidal a recipientului cu o ulterioara transplantare de măduvă osoasă. Metoda transplantării: transplantare liberă.-30˚C cu congelare rapidă. în primele 6 ore după deces. 3) liofilizarea . Metodele de conservare a ţesuturilor şi organelor: 1) în soluţii ce conţin preparate antiseptice sau antibiotice cu ulterioară păstrare în soluţii răcite de plasmă sau sânge a recipientului. 5) în soluţie de aldehide (formaldehid. 3. congelat la T -196˚. b. Sursele de organe pentru transplantare: donatori în fază de moarte cerebrală. supresia sistemei hematolimfoidale al recipientului: a. 3. 2. Problemele majore în transplantare de organe asigurarea activităţii vitale a organului transplantat. insult cerebral. b.-25˚C. terapia intensivă postoperatorie. a. cauza fiind infarct miocardic. monitorizarea bolnavului pe parcursul vieţii ulterioare şi terapia imunodepresivă. alte patologii infecţioase. blocada sistemei imunocompetente a recipientului. testis. (activitatea vitală a rinichilor şi a ficatului se păstrează până la 72 ore). tumoare malignă. decedaţi subit. şi nu invers. posibil dezvoltarea tumorilor. Luies. suprarenalele. pancreasului. urbazon). preparate antimitotice (azotaprim. imuran). cartilajele). hipofiza. 6) utilizarea perfuziei hipotermice pulsative cu soluţia Kolins. HIV. d. seruri antilimfocitare. 5. xenotransplantarea – rar (ficat de porc. tbc. cord de maimuţă). glucocorticoizi (prednizolon. este irigat cu heparină. cadavre. de la rudele apropiate în transplantarea organelor pare.congelare cu o uscare ulterioară în vacuum (oasele. deces după otrăvire 2. prevenirea rejetului de transplantant. SIDA. eliminarea selectivă a celulelor T-kiler: cu stimulare concomitentă a celulelor T-supresoare (ciclosporina A). 1.

insuficienţă renală cu uremie progresivă. vicii cardiace incoercibile. (1987) degetul – V. extrasistole progresive. Reimplantaţia membrelor: Pentru prima dată în lume au reimplantat: antebraţul – L. apariţia limfocitelor în urină. ca alternativă la lipsa organului donator. Perioada postoperatorie: măsuri de prevenire a sindromului de toxicoză traumatică. termenul optimal de păstrare – 2-4 ore (e posibil până la 72 ore). Mersul operaţiei: imobilizarea osului. Transplantarea rinichilor: M. Indicaţiile la transplant de cord: Insuficienţă cardiacă cauzată de: cardiomiopatie progresivă. plastia venei şi arterei. dacă organul dezmembrat este păstrat la temperatura de +4˚. implantarea cordului mecanic. braţul – F.- la transplantare este aplicată anastomoza cu artera femurală sau humerală.Hume. I. Ureterul se inplantează în vezica urinară.Androsov. femurul – E. Metodele transplantării: transplantare ortotopică – după extirparea ficatului recipientului în locul lui se amplasează ficatul alogen donator. Dar fără efect.Hardy (SUA) în 1964 a transplantat un cord de cimpanzue la om. rinichiul donatorului se amplasează în locul precedentului.1967 în Keiptown a efectuat primul transplant de cord.Gany. Transplantarea ficatului: Indicaţiile: ciroza hepatică. afectare totală a coronarienelor cu formare de aneurizm de cord. 2. 1952 – primul transplant de rinichi reuşit în clinică. 1906 – pentru prima dată a încercat transplantarea unui rinichi de berbec în regiunea cubitală (xenotransplantaţia). atrezii ale căilor biliare principale a nou născuţilor. transplantarea în bloc al sistemului de pulmon-cord. 1934 – pentru prima dată a transplantat rinichi cadaveric (alotransplantaţia).Enderlen.Gaeger. transplantare heterotopică – ficatul donator se amplasează în alt loc al cavităţii abdominale. asigurarea hipotermiei moderate organului transplantat în primele ore după transplantare. conectare extracorporală temporară – la un ficat cadaveric sau de animal. intoxicaţie acută cu dezintegrări masive ale parenchimului hepatic. Semnele rejetului de transplant de rinichi: apariţia limfocitikinilor în sânge. Indicatiile la conectare extracorporală temporară al ficatului: intoxicaţie supurativă generală gravă. Indicaţiile transplantului de rinichi: .Kaliberz.12. Perspective: 1.Voronoi. diminuarea voltajului cardiac. mâna – P. Dj. tumori maligne ale ficatului. suturarea ţesuturilor moi. Semnele rejetului de transplant de cord: tahicardie progresivă. transplantare ortotopică – după extirparea rinichiului afuncţional al recipientului. - . D. Transplantarea cordului: Hristian Bernard la 03.Jabule. Artera şi vena este anastomozată cu artera şi vena iliacă comună a recipientului. Colectarea: de la donatori în stare de moarte cerebrală. (1987) Reimplantarea este posibilă în: primele 6 ore de la traumă.I. Metodele transplantării: transplantare heterotopică – amplasarea rinichiului în regiunea iliacă retroperitoneal.

Cutia toracică emfizematoasă are o formă „în butoi”. cordul se află în poziţie practic normală. profundă. SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR PORŢIUNII TORACICE A COLOANEI VERTEBRALE Examenul coloanei vertebrale trebuie să fie efectuat din două poziţii: aflându-se (1) lateral şi (2) posterior de pacient. colecţie purulentă. La examinarea din profil proeminenţa maximă se observă. claviculele şi scapulele sunt amplasate asimetric. Pe lângă defectul cosmetic pacienţii cu torace infundibuliform acuză fatigabilitate. inferioară şi completă. În acest tip de defect fisura are o formă în U sau V. Cea mai frecventă deformaţie congenitală este toracele infundibuliform (pectus excavatum). Istoricul bolii: Circumstanţele traumei. diametrul lateral fiind mai mare decât cel antero-posterior. La bolnavi se determină atrofia cutiei toracice. Deformaţiile toracelui pot fi congenitale şi dobândite. Examenul obiectiv: Inspecţia cutiei toracice se efectuează în ortostatism. fracturi de coaste. bronhospasm. anterior – lordoză. fatigabilitate etc. glandei mamare şi areolei. Cutia toracică scafoidă se caracterizează prin prezenţa unei depresiuni a porţiunii superioare şi medii a sternului. din contra. În dependenţă de severitatea manifestărilor. condiţionat de compresia ventriculului drept. La deformaţiile dobândite ale cutiei toracice se atribuie: (1) rigidă (emfizematoasă). afecţiuni inflamatorii etc. simetricitatea acesteia. se determină bombarea cutiei toracice şi lărgirea spaţiilor intercostale. Torace în carenă (pectus carinatum) – deformarea proeminentă a sternului. în toate cazurile examenul trebuie să fie atent şi să includă determinarea semnelor de bază şi celor mai tipice ale patologiei: Acuze: Durerile apar în caz de contuzii. Se creează impresia. clinostatism şi poziţie şezând în dependenţă de caracterul afecţiunii şi starea pacientului. SEMIOLOGIA DEFORMAŢIILOR CUTIEI TORACICE La omul matur cutia toracică are în normă formă ovală la secţiunea transversală. Cel mai frecvent această deformaţie nu se asociază cu careva simptome. în realitate. Modificările depistate la examenul obiectiv se confirmă prin examen radiologic. procese inflamatorii. malnutriţie şi aritmie. Frecvent poate fi observată asimetria. de obicei. empiemă. se examinează ganglionii limfatici. la oamenii caşectici. la examinare poate fi depistată o hernie pulmonară mare. timpul şi consecutivitatea apariţiei simptomelor. Se întâlneşte mult mai rar decât toracele infundibuliform. dispnee.SEMIOLOGIA TORACELUI Maladiile cutiei toracice sunt foarte diverse. dureri atipice în torace. Se dezvoltă în cadrul maladiilor asociate cu emfizem pulmonar. În formele severe este indicat tratament chirurgical. caracterul factorului traumatizant. intervenţii chirurgicale. Ca regulă. Flexiunea coloanei anterioare spre posterior poartă denumirea de cifoză. Tuse. La inspecţie se determină pulsaţie cardiacă intensificată. precum şi lordoza cervicală şi lombară sunt fiziologice. dificilă). La palpare se determină sau se confirmă prezenţa deformaţiilor. La inspecţia laterală se depistează deformaţiile coloanei vertebrale în direcţia antero-posterioară. Când se determină aplatizarea liniei normale a coloanei vertebrale (spate plat – dorsum platum). tumori. La palpare pot fi depistate deformarea şi depresarea cartilajelor sterno-costale. Percuţia permite de a depista matitate sau. (2) paralitică şi (3) scafoidă. carcasei costale. Din acest motiv metodica de examinare a bolnavilor cu patologii chirurgicale şi traume ale ţesuturilor moi a toracelui. La auscultarea plămânilor poate fi stabilită atât diminuarea respiraţiei (în caz de abces pulmonar. reţinerea unilaterală a cutiei toracice în actul de respiraţie. hemotorace) sau dispariţia completă a acesteia (pneumotorace) cât şi un şir de alte semne auscultative. mai frecvent acesta se întâmplă drept consecinţă a spasmului muscular sau reducerii mobilităţii coloanei vertebrale. Sindromul Poland constă în lipsa sau hipoplazia unilaterală a muşchilor pectorali mare şi mic. febra şi frison.18. respiraţie paradoxală sau aplatizarea peretelui toracic antero-lateral. tipul respiraţiei (toracică. . Dispneea se datorează reducerii capacităţii funcţionale a plămânilor pentru schimbul de gaze – în caz de colabare a plămânului. abdominală sau mixtă). Inspecţia pacientului frontală şi laterală permite de a depista devierea corpului sternului spre posterior cu formarea unei excavaţii infundibulare. Este caracteristică asimetria. mai jos de nivelul mameloanelor. Însă. În actul de respiraţie participă musculatura auxiliară: sterno-cleido-mastoidian şi trapez. tumori. Cifoza toracică. Însă. tumoare). dureri în zona focarului patologic (fractură. hipoplazia ţesutului celuloadipos subcutan şi lipsa parţială a cartilajelor costale. organelor cavităţii pleurale şi mediastinului diferă semnificativ. Mai frecvent se întâlneşte fisura sternală superioară. fapt care poate fi uşor determinat la inspecţie şi palpare. La auscultarea cordului poate fi depistat suflu sistolic. Se atrage atenţie la forma cutiei toracice. şi se extinde inferior până la nivelul coastei 4. Fisura sternului este o altă anomalie congenitală tipică. forma respiraţiei (superficială. La deformaţiile congenitale se atribuie toracele infundibuliform (torace în „pâlnie”) si toracele în carenă. traume. Maladii în antecedente: bronşită şi pneumonii. Se întâlneşte rar şi e descrisă în cadrul siringomieliei (patologiei măduvei spinale). Cutia toracică paralitică se întâlneşte în tuberculoza pulmonară. se apreciază vibraţia vocală. Poate fi fisură a sternului superioară. cordul fiind acoperit doar de fascia toracică şi piele. cu înfundarea relativ mare a cartilajelor costale din dreapta şi rotirea sternului spre dreapta. că inima este deplasată pe gât. centrul excavaţiei se află la nivelul unirii sternului cu xifoidul. sunet percutor timpanic deasupra cavităţii pleurale (în caz de acumulare de lichid sau aer în aceasta) sau deasupra focarului inflamator intrapulmonar. prezenţa deformaţiilor.

menopauza tardivă sau acţiunea radiaţiei ionizante (radioterapia). Inspecţia iniţială se efectuează în poziţia pacientei şezând. ce nu se . Îngroşarea locală şi edemul pielii – mărturiseşte despre cancerul glandei. În caz de înclinaţie a coloanei vertebrale. SEMIOLOGIA AFECŢIUNILOR GLANDEI MAMARE Semiologia chirurgicală este determinantă în diagnosticul primar şi diferenţierea afecţiunilor glandei mamare: anomaliilor de dezvoltare.Aceasta se întâmplă fie în cazul herniei de disc intervertebral sau. Porii cutanaţi evidenţiaţi (simptomul „cojii de portocală”) – este de asemenea caracteristic pentru cancerul glandei mamare. inspecţiei şi palpaţiei. informaţia de bază este primită la evaluarea complexă a datelor anamnezei. În acest caz nu este prezentă rotaţia vertebrelor sau deformaţia toracelui. din contra. (1) Inspecţia repetată a bolnavei cu mâinile ridicate permite de a depista retracţiile. polimastia (multe glande). amastia (lipsa glandei). Palparea apofizelor spinoase se efectuează cu policele. trasată de la apofiza spinoasă Th1 trece pe lângă plica interfesieră. notând proeminenţa neobişnuită unei apofize faţă de alta. dureri de distensie şi induraţie în ambele glande mamare în timpul menstruaţiei – despre mastopatie. îndeosebi la femei. La inspecţie se determină: Dimensiunile şi simetria glandelor mamare. prezenţa tumorii la mama sau surorile bolnavei. legată de spasmul muscular (în caz de hernie de disc intervertebral). Conturul glandei mamare. apofiza spinoasă a vertebrei toracice VII se află la nivelul unghiurilor inferioare a scapulei. lipseşte. Anomalii rare sunt: atelia (lipsa mameloanelor). Deşi pentru concluzia finală este necesară efectuarea examinărilor suplimentare de laborator şi instrumentale. care trece de la mameloane până la regiunile inghinale. îndeosebi. Examinarea glandelor mamare trebuie efectuată peste 1-2 săptămâni după terminarea menstruaţiei. afectarea metastatică. sarcină tardivă sau lipsa acesteia. apofiza spinoasă a vertebrei toracice III se află la nivelul marginilor superioare ale omoplatului. Cifoză – flexura rotunjită porţiunii toracice a coloanei vertebrale – se dezvoltă cu vârsta. la bărbaţi – în caz de spondilită anchilozantă. consumul contraceptivelor hormonale. Mecanismul de dezvoltarea a acestuia se explică prin tromboza vaselor limfatice mici cu celule tumorale. Gheb (gibbus) este numită proeminenţa unei sau a câtorva vertebre. îndeosebi a simptomelor retracţiei. ca regulă. Dezvoltarea gibozităţii este corelată cu fracturile corpurilor vertebrelor. Traveele cicatriciale deformează ţesuturile. volumul şi simetria mişcărilor. În procesul creşterii cancerului se dezvoltă fibroza (formarea ţesutului fibros). Afecţiunile enumerate reprezintă. La inspecţie se atrage atenţia la anomaliile de dezvoltare a glandelor mamare. în mare măsură. respectiv. Glanda mamară accesorie sau aberantă este situată mai frecvent în regiunea axilară. linia verticală. aplatizarea conturului poate vorbi despre un proces inflamator sau tumoral. linia trasată între cristele oaselor iliace trece prin vertebra lombară IV). Anamneza colectată minuţios are o mare însemnătate: naşteri. condiţionând aşa simptome ca retracţia pielii. cu mâinile lăsate în jos de-a lungul corpului. apoi (2) să sprijine mâinile în coapse. mastopatiilor. Scolioza funcţională poate să se dezvolte drept compensare a altor dereglări. De asemenea palpator sau la percuţia atentă cu mâna strânsă în pumn se determină prezenţa durerii. Continuând inspecţia. Politelia nu are semnificaţie clinică patologică. lactaţia. disfuncţii sau patologie ginecologică. pacientul este rugat să se aplece înainte şi să ajungă la degetele picioarelor. formaţiune palpabilă – despre tumoare. Există şi altă metodă de diagnostic: dacă de compensat scurtarea piciorului cu un suport sau încălţăminte ortopedică – scolioza dispare. proceselor inflamatorii şi tumorilor. Se atrage atenţia la oricare deformare laterală a coloanei vertebrale în raport cu linia ce uneşte apofiza spinoasă a vertebrei toracice I cu plica interfesieră. spre exemplu. Lordoză – mărirea flexiunii lombare normale a coloanei vertebrale – se dezvoltă ca o măsură compensatorie în caz de mărire a abdomenului (sarcină sau obezitate pronunţată). spaţiile intercostale sunt largi. O oarecare diferenţă în dimensiunile glandelor se întâlneşte frecvent şi. Din partea opusă coastele sunt deplasate anterior şi sunt amplasate aproape una de alta. În caz de scolioză corpul compensează deformarea coloanei vertebrale şi linia verticală de la apofiza spinoasă Th1 trece prin plica interfesieră. Cel mai frecvent este prezent numai mamelonul şi areola de dimensiuni mici. Hiperemia pielii poate vorbi despre un proces infecţios (mastită) sau o formă inflamatorie (mastitică) a cancerului glandei mamare. Deformarea laterală a coloanei vertebrale se numeşte scolioză. a lungimii diferite a picioarelor. La aplicarea înainte scolioza funcţională dispare. proces metastatic sau inflamator. Această deformaţie se observă cel mai bine la aplecarea bolnavului înainte. aplatizarea conturului glandei şi retracţia mamelonului. este asociată de deformarea cutiei toracice. este constituită din ţesut glandular şi se măreşte în timpul lactaţiei. nu reprezintă un semn al patologiei. Bombarea locală sau. La inspecţia posterioară se determină punctele de reper de bază (proeminenţa vertebrei cervicale VII. O valoare importantă o posedă depistarea factorilor de risc al cancerului glandei mamare: vârsta înaintată. precum şi spondilita tuberculoasă. Retracţia pielii. ca regulă. Pentru ameliorarea vizualizării semnelor menţionate. menopauza. Durerea mărturiseşte despre osteoporoză. tumoare antecedentă în glanda contralaterală. Din partea afectată coastele se bombează. modificării conturului glandei mamare pacienta este rugată iniţial (1) să ridice mâinile deasupra capului. amplasate pe aşa numita „linia lactată”. afecţiuni inflamatorii precedente. Ţesutul glandular. Aceasta nu trebuie confundată cu înclinaţia laterală a coloanei vertebrale. Mai frecvent se întâlneşte politelia – mai multe mameloane. Culoarea pielii. observând facilitatea. Ridicarea temperaturii şi durerea acută locală în glanda mamară pot vorbi despre un proces inflamator. Palparea coloanei vertebrale se efectuează în ortostatism şi poziţia culcat a bolnavului. Aşa numita scolioză structurală este determinată de rotaţia vertebrelor şi. o problemă cosmetică. care pot fi confundate cu un nev pigmentar obişnuit.

care după consistenţă se deosebeşte de restul ţesutului glandei mamare este suspectă. Palparea se efectuează cu toate degetele mâinii. inclusiv partea periferică a acesteia şi areola. . că tumoarea concreşte în coaste şi muşchii intercostali. Apariţia acesteia se explică prin dereglări hormonale sau acţiunea deferitor preparate. Asemenea retracţie. sau încercând de a deplasa însăşi formaţiunea. Dimensiunile în centimetri 5. . Eliminările hemoragice cel mai frecvent sunt condiţionate de papilomul intraductal. Dacă formaţiunea mobilă (la palparea în clinostatism) devine fixată când pacienta este rugată să sprijine mâinile în coapse. care nu sunt legate de sarcină şi lactaţie poartă denumirea de galactoree nonpuerperală. Dimensiunile în centimetri 4. Localizarea acesteia în cadranele glandei (superior-extern. aplatizate şi pot să se afle mai jos de nivelul areolei. (rotund sau plat) 6. boala Schimmelbuch etc. precum papilomul intraductal cu localizarea sa tipică nemijlocit sub areolă. trebuie de examinat şi alte grupe de ganglioni limfatici: În (1) ganglionii limfatici centrali se drenează limfa din alte trei grupe: . de asemenea. Numărul formaţiunilor 3. exematoasă. mai frecvent localizată în porţiunile externe ale acesteia. Boala debutează cu afectare scuamoasă. Mobilitatea.Forma şi conturul mameloanelor. vârfurile lor fiind orientate spre mijlocul claviculei. Astfel. . inferior-intern. care sunt situaţi profund în fosa axilară pe linia axilară medie. Eliminările seroase practic întotdeauna sunt condiţionate de afecţiunile benigne. boala Reclus. Palparea ganglionilor limfatici axilari este mai bine de efectuat în poziţia şezând. eliminările de lapte în cantităţi mici pot să se menţină un timp îndelungat după lactaţia normală. care poate să se intensifice în perioada premenstruală. porţiunile inflamate poate fi determinată în perioada premenstruală. că tumoarea concreşte în fascia toracică. Palparea se efectuează în modul următor: bolnavul este rugat să lase mâna în jos şi s-o relaxeze complet.acest fapt vorbeşte. dispare la palpare în clinostatism. . . Delimitarea de la ţesuturile adiacente (clar delimitată sau se contopeşte cu ţesuturile adiacente). cu caracter ondulant.Durerea. Dacă formaţiunea rămâne imobilă chiar şi la relaxarea muşchilor pectorali. în raport cu pielea. purulente – de inflamatorii (mastita). Cel mai frecvent pot fi palpaţi ganglionii limfatici centrali. Cel mai frecvent mărirea ganglionilor limfatici are loc drept consecinţă a proceselor inflamatorii cu localizarea pe mână sau antebraţ. superior-intern. care parcă ar diviza areola în două părţi. .Deoarece drenarea limfatică de bază din glanda mamară are loc în ganglionii limfatici axilari. trebuie de presupus o tumoare subiacentă. încercând de a palpa ganglionii limfatici centrali sub formă de induraţii clar delimitate indolore de dimensiuni mici. Consistenţa normală a glandei mamare variază pe larg în dependenţă de proporţia ţesutului adipos şi ţesutului relativ dur glandular. În caz de depistare a formaţiunii se determină şi se notează: 1.Formaţiuni de volum. Pot mărturisi despre o formă rară a cancerului glandei mamare – boala Paget. degetele trebuie să se afle posterior de muşchii pectorali. duri şi dolori sau este suspectată o formaţiune în glanda mamară. cu mişcări circulare atente. care se palpează în poziţie verticală. În caz de mastopatie în glanda mamară are loc proliferarea ţesutului conjunctiv dur sub formă de travee. inferior-extern) sau conform principiului cadranului de ceas şi distanţei de la formaţiune la mamelon în centimetri. Din contra. 2. Un simptom constant este durerea în glanda mamară.Formaţiuni subareolare. Boala Paget trebuie să fie suspectată în toate cazurile de dermatită persistentă a areolei şi eroziuni ale mamelonului.observă la inspecţia obişnuită. însă pot să fie asociate unei tumori maligne. . Acest procedeu permite de a repartiza mai uniform glanda mamară pe cutia toracică şi facilitează depistarea induraţiilor. mastodinia. 8. La palpare se determină suprafaţa caracteristică granulară a glandei. se glisează cu ele inferior. Travee tisulare tensionate şi dureroase vorbesc despre ectazie chistică (dilatare) a ducturilor galactofore cu reacţie inflamatorie în jur – mastopatie fibro-chistică benignă. Cu degetele unite ale mâinii se pătrunde cât mai adânc posibil în fosa axilară. Mastopatia are mai multe sinonime: boala chistică. Dacă ganglionii limfatici centrali la palpare sunt mari.Erupţii sau exulceraţii ale mameloanelor şi areolei. Mobilitatea se determină încercând de a deplasa pielea în raport cu formaţiunea. Conturul (regulat sau neregulat) 7. Uneori durerea poate fi determinată în caz de cancer. strângând degetele de cutia toracică. în care sunt situate zone flasce şi chisturi cu lichid transparent.Simptomele de retracţie – uneori devin evidente la palparea şi deplasarea ţesuturilor. dacă este simetrică şi de mult timp. fascia toracică şi peretele toracic. Eliminările nelactate întotdeauna vorbesc despre prezenţa afecţiunilor benigne sau maligne. care este un simptom clinic extrem de important. Palparea glandelor mamare se efectuează în poziţia bolnavei culcată pe spate cu mâinile ridicate în sus. . . moale.Consistenţa ţesuturilor. În cazul. îndeosebi. În unele cazuri mameloanele pot fi retractate. însă depistarea acestora se asemenea reprezintă o manifestare clinică importantă a cancerului glandei mamare. Durerea 10. clar se manifestă simptomele de retracţie. elastică sau dură).La comprimarea areolei poate fi determinat. evaluarea lor este un factor suplimentar important a semiologiei glandei mamare. În caz de mastopatie se determină simptomul Kőnig: induraţia pseudotumorală. Deseori se determină nodozitate fiziologică. Pielea se acoperă cu eroziuni şi cruste cu eliminări neînsemnate. Apoi. Eliminările de lapte din mameloane. 9. ţinând-o de cot. Se determină: . în care fibroza tumorală implică şi fascia ce acoperă muşchii pectorali. Se examinează sistematic toată suprafaţa glandei. Consistenţa (lichidiană. (2) Sprijinirea mâinilor în coapse induce încordarea muşchilor pectorali. apăsând ţesutul glandei la peretele toracic (metoda Velpeau). . Apoi trebuie de deplasat mâna bolnavului lateral. în caz de retracţie unilaterală. Palparea glandei mamare se finisează cu comprimarea atentă a areolei pentru determinarea formaţiunilor submaleolare. apărută recent. . Oricare formaţiune de volum sau porţiune.de obicei o variantă normală.acest fapt mărturiseşte. determinată de chisturi. şi caracterul eliminărilor din mameloane. intensificându-se cu 5-7 zile până la începutul menstruaţiei.

Deoarece pentru dezvoltarea elementelor lobare ale glandei mamare sunt necesari hormoni feminini. Avantajul acestei metode – posibilitatea depistării metastazării tumorii în ganglionii limfatici. Este necesar de a examina mameloanele pentru induraţii sau exulceraţii. marijuana. şi mărirea datorită induraţiei clar delimitate. condiţionată de dezechilibrul estrogenilor şi androgenilor. cancer testicular). mărirea cărora de asemenea trebuie să fie determinată. mobile. . metoclopramid. determinată nemijlocit sub areolă (ginecomastie). însă uneori poate să se dezvolte la consumul diferitor preparate şi substanţe (hormoni. că metodele instrumentale sunt suplimentare. Ultrasonografia – poate diferenţia formaţiunea lichidiană de una solidă. Puncţia şi biopsia – se efectuează cu anestezie locală. glanda mamară la bărbaţi este o structură rudimentară. Poate servi şi drept metodă de diagnostic diferenţial: la obţinerea puroiului diagnoza de mastită acută devină indubitabilă. (3) Ganglionii limfatici subscapulari (posteriori) – sunt situaţi de-a lungul marginii laterale a scapulei în profunzimea muşchilor plicii axilare posterioare. AGM trebuie să includă inspecţia în oglindă şi palparea în ortostatism şi clinostatism. sindromul Klinefelter – dereglări cromozomiale XXY. spironolacton. farmacologice şi examinarea sistemică pentru depistarea maladiilor de fon. colectează limfa de la membrul superior.(2) Ganglionii limfatici toracici (anteriori) – sunt situaţi posterior şi de-a lungul marginii muşchiului pectoral mare. dar nu înlocuiesc colectarea minuţioasă a anamnezei şi examenul obiectiv. AGM trebuie să fie efectuată cel mai bine imediat după sfârşitul menstruaţiei (sau lunar la femeile în perioada postmenstruală). că temperatura tumorii este cu 1. ceea ce poate mărturisi despre cancerul glandei mamare. GLANDA MAMARĂ LA BĂRBAŢI Examinarea glandei mamare la bărbaţi poate fi de scurtă durată. care permite depistarea formaţiunilor cu diametrul până la 1 cm. condiţionată de obezitate. la palparea acesteia poate fi determinată diferenţa dintre mărirea simplă. Sunt următoarele metode suplimentare de examinare în caz de suspecţie la afecţiuni benigne şi maligne ale glandei mamare: Mammografia – examinarea radiologică fără contrast a glandei mamare. discoidale.5-2°С mai mare decât temperatura ţesutului adiacent. Patologia este mai frecvent idiopatică. Defectul de umplere indică un papilom intraductal. antidepresante). sau poate să fie drept consecinţă a maladiilor sistemice (insuficienţa funcţiei ficatului. în marea măsură. Tumoarea poate să se dezvolte din cele din urmă în caz de dereglarea fonului hormonal al organismului. însă uneori foarte importantă. După finisarea examinării pacienta trebuie să fie informată despre elementele autoexaminării glandelor mamare (AGM). Oferă posibilitatea evaluării citologice sau histologice simple şi rapide a majorităţii formaţiunilor glandei mamare. digoxină. constituită din complexul mamelon-areolă şi elementele ductale. Termografia – este bazată pe faptul. Din ganglionii limfatici centrali limfa se drenează în (5) ganglionii limfatici subclaviculari şi (6) supraclaviculari. Dacă glanda mamară arată mărită în dimensiuni. Se efectuează cu ajutorul unor termosensori speciali. Ductografia – se efectuează în caz de prezenţa eliminărilor patologice din mameloane. Trebuie de subliniat. Sensibilitatea şi eficienţa diagnostică maximă a acestor metode poate fi atinsă doar în cazul utilizării acestora în complex cu examinarea obiectivă minuţioasă. Substanţa de contrast se introduce în ductul canulat şi se efectuează radiografia. Pentru determinarea lor trebuie de apucat plica axilară anterioară cu indicele şi policele şi de palpat ţesuturile pe marginea internă a muşchiului pectoral. Ginecomastia – reprezintă proliferarea ţesutului glandular. (4) Ganglionii limfatici laterali – sunt situaţi de-a lungul treimii superioare a humerusului şi. În cadrul discuţiei cu pacienţii trebuie de accentuat atenţia asupra depistării şi caracterul posibil al modificărilor patologice la AGM. Examinarea pacientului cu ginecomastie trebuie să includă colectarea minuţioasă a anamnezei pentru depistarea cauzelor hormonale. dar nu asupra interpretării şi valorii clinice a schimbărilor.

ca rezultat al obturării cu tumoare este tipică bolnavilor mai vârstnici de 50 ani. de obicei în mezogastriu. sau compresie asupra regiunii inferioare al carcasului costal pe stânga sau hipohondriului stâng. deabeta decompensată. O atenţie deosebită i se referă debutului. Herniile strangulate de obicei se declanşează după un efort fizic – ridicarea unei greutăţi sau schimbarea bruscă a poziţiei corpului. şi în acelaşi timp este un sindrom. colica hepatică şi renală. este divizat în patru cuadrante de către nişte linii perpendiculare imaginare ce prin ombilic: cuadrantul superior-dextra.19. boala Kron. Majoritatea cazurilor de ocluzie intestinală au un debut treptat lent. vase magistrale). şi sunt ca rezultat al extenziei lor. La femei toate patologiile legate de dereglarea dezvoltării foliculului pot să apară numai în perioada fertilă. Din contra.alt. şi un spectru larg de examinări de laborator nu sunt în stare să compenseze examinarea ne deplină şi superficială a pacientului. ruptură a vezicii urinare. abdomenul. iar pancreatita acută la mai tineri de 20 ani. Adesea. Apariţia durerii. corespunzător progresării procesului patologic. Adesea este foarte utilă întrebarea adresată pacientului: ce făceaţi când au apărut durerile? Des bolnavii cu apendicită se trezesc noaptea din somn de dureri în abdomen. din start se asociază cu o simptomatică foarte intensivă. Pacienţii cu ulcer perforat pot indica timpul debutului durerilor cu precizie până la un minut. ruptura lienului poate surveni la o traumă ne esenţială. Frecvenţa a diferitor patologii este limitată de o vârstă anumită.SEMIOLOGIA ABDOMENULUI ACUT DUREREA ÎN ABDOMEN ESTE UNUL DIN SIMPTOMELE DE BAZĂ. ruptură spontană a esofagului.) 4. De asemenea treptat. se dezvoltă tabloul clinic în patologiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale. tumoare obturatorie a intestinului. Altă sistemă divizează abdomenul în nouă regiuni. mezoul intestinului subţire şi gros. Hemoragii intraperitoneale: spontane (graviditate extrauterina întreruptă.alt. Pentru comoditatea evaluării simptoamelor. Ocluzia intestinală a colonului. de mezou intestinal. DUREREA REPREZINTĂ SIMPTOMUL DE BAZĂ ŞI PLÂNGEREA DE BAZĂ A BOLNAVULUI. des. 3. în general. 5. superior-sinistra. Utilizarea în asemenea cazuri a termenului de „abdomen acut” reprezintă o noţiune generală. ruptură traumatică sau traumare a organelor cavitare). Timpul debutului bolii. dacă durerile nu sunt anticipate de vre-o traumă. este condiţionată de procesul inflamator. este important de menţionat. Denumirea lor este utilizată pentru concretizarea localizării procesului: epigastrală (ce include hipohondriul drept şi stâng şi propriu zis regiunea . diverticulita. apoplexia ovarului. ALTE SIMPTOAME POT COMPLETA DUREREA. colangita. Durerea somatică provine din peritoneul parietal. Ca exemplu. Ocluzia intestinală acută – stoparea pasajului bolului alimentar pe tractul intestinal (maladia aderenţiară. răspândirii şi caracterului sindromului dolor. din oment şi spaţiul retroperitoneal. vezicii urinare şi ureterului şi sunt transmise prin inervaţiile celiace simpatice. Dar. tomografia computerizată. rinichi. Numai perforaţia ulcerului stomacal şi duodenal. De asemenea. invaginaţie. bolnavul nu poate localiza această durere. DATELE SUBIECTIBE Necesitatea colectării minuţioase al anamnezei şi a unei examinări clinice scrupuloase al fiecărui pacientul cu abdomen acut este indiscutabilă. pancreatita acută şi ruptură de aneurizm al aortei au un debut foarte acut de sindrom dolor. perforarea vezicii biliare. DAR ÎN MAJORITATEA PATOLOGIILOR CHIRURGICALE ACUTE ALE ABDOMENULUI. perforarea ulceraţiilor tifoide ale intestinului. inferior-dextra şi inferior sinistra.alt. ficat. perforarea tumoarei stomacale sau intestinale. o gamă largă de patologii chirurgicale acute ale abdomenului pot fi diagnosticate doar pe baza unei analize aprofundă al acuzelor şi al anamnezei bolii date. perforarea apendicitei. compresia intestinului din exterior cu un chist sau tumoare et. După provenienţă durerile pot fi viscerale şi somatice. Durerea viscerală este generată din organele tractului digestiv. ecografia. Pacienţii cu abdomen acut necesită o îndreptare de urgenţă şi spitalizare în secţia de chirurgie. Ulcerul perforat rar se întâlneşte la pacienţii mai tineri de 15 ani. Perforarea organului cavitar în cavitatea peritoneală (ulcerul perforat al stomacului şi duodenului. intensivă şi permanentă. periombelical. Debutul bolii. localizată. Durerea viscerală poate fi percepută de pacient sub formă de tensionare-incomodare. invaginaţia intestinului cu dezvoltarea ocluziei intestinale de obicei se dezvoltă doar la copii până la doi ani. pneumonie bazală. Examinarea radiologică. că la pacienţi se dezvoltă stare colaptoidă şi bolnavii cad fără cunoţtinţă. vasculita sistemică et. Durerea viscerală are un caracter difuz. Maladiile inflamatorii ale organelor cavităţii abdominale (apendicita acută. La femei ruptura gravidităţii extrauterine de asemenea conduc la colaps. hernie strangulată. al vezicii biliare. crampe sau colice. obturarea lumenului intestinal cu calcul biliar sau cu un ghem de ascaride. pancreatita acută. colecistita acută. Este necesar de apreciat următoarele date: Vârsta pacientului. ruptură de aneurism aortic) şi traumatice (ruptură de lien. La patologiile cu dureri abdominale ce pot provoca tablou clinic asemănător cu tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: infarctul miocardic. marcând o necesitate rapidă de diagnostic şi măsuri curative de urgenţă. toxicoinfecţii alimentare şi maladii infecţioase. balonării sau al spasmului intestinal. patologiile inflamatorii ale uterului şi anexelor et. ocluzia intestinală prin strangulaţie. În acelaşi timp „abdomenul acut” nu înseamnă o intervenţie chirurgicală obligatorie. La patologiile ce determină tabloul clinic al „abdomenului acut” se referă: 1. Ca exemplu. Durerea somatică este strict limitată. CARE NECESITĂ DIAGNOSTICARE PRECOCE ŞI ACORDARE RAPIDĂ A AJUTORULUI MEDICAL.) 2.

durere oarbă permanentă – în pielonefrită. Când în cavitatea abdominală liberă brusc nimereşte acid gastric (în perforaţie de ulcer stomacal). ureterului. Şi. Frecvenţa vomei. Durerea de la patologiile colonului iniţial este localizată în hipogastru sau corespunzător zonei afectate. La pacienţii cu apendicita acută durerea se măreşte în timpul mersului. iar durerea accentuinduse la respiraţie profundă forţată. iar colica renală în organele genitale externe şi în coapsă pe partea afectată. mezogastrică (ce include regiunea periombilicală. În hemoragiile intraabdominale provocate de o extrauterină întreruptă sau ruptură de lien greţurile şi voma lipsesc. abceselor intraabdominale sau pneumatoze intestinale din cauza ocluziei intestinale. durere extensive – în aneurismul disecant al aortei. apare târziu. Inflamarea vezicii biliare poate micşora reflector excursiile diafragmei. intestinului. De la început sunt cu conţinut stomacal. Durerea sub formă de „lovitură de pumnal” este caracteristică pentru ulcerul perforat al stomacului sau al duodenului. şi în deosebi în pancreatita acută. (2) ocluzie intestinală mecanică. Durerea în pleurită de obicei este maximal accentuată la inspirul profund. intensitatea maximală a durerii în debut este simţită de bolnav în etajul superior (în primul caz) şi în partea inferioară al abdomenului în următoarele două cazuri. Voma de o singură dată la debutul bolii este caracteristică pentru apendicita acută. durerea în crampă periodică – în ocluzia intestinală. generată din intestinul subţire. În colicile hepatice vomele sunt. în care durerea iradiază în regiunea nervilor ce inervează segmentul afectat: în colica biliară (hepatică) durerea iradiază în regiunea unghiului inferior al omoplatului drept. bilioasă este caracteristică pentru colecistita acută şi pancreatita acută. Dar. şi (3) reflectară . şi se micşorează la încetinirea respiraţiei sau în timpul pauzei respiratorii. Voma frecventă pe parcursul evaluării tabloului clini de apendicită acută vorbeşte despre alipirea şi progresarea peritonitei. La pacienţii cu patologii chirurgicale acute voma este condiţionată de una din următoarele cauze: (1) excitare excesivă al terminaţiunilor nervoase ale peritoneului şi mezoului. cauzată de obstrucţionarea înaltă a intestinului subţire este asociată cu vomă frecventă şi abundentă. De asemenea durerea poate să se accentueze la inspir în multe cazuri de peritonită. şi în sfârşit „fecaloide”. Localizarea iniţială a durerii. ulcerul perforat gastroduodenal. Caracterul vomei. adesea cu nuanţă hemoragică. Voma „fecaloidă” este caracteristică pentru ocluzia intestinală obstacolul fiind la nivelul intestinului subţire. Dacă imediat după lovitură sau traumă pacientul are dureri numai în locul traumei. Durerea. În ocluzia intestinală. care în cazuri grave poate provoca o simptomatică abdominală pronunţată. Aceasta se datoreşte excitării diafragmei cu procesul patologic în colecistita acută. apendicelui). Accentuarea durerii la mişcare şi respiraţie. sau cu sângele acumulat într-o ruptură de lien. indiferent este aceasta o colică simplă sau un obstacol cu dezvoltarea ocluziei intestinale sau strangulării. Întotdeauna este important de aflat de la pacient dacă durerile nu se accentuează la respiraţie. întotdeauna este iniţial localizată în epigastriu sau în regiunea periombilicală. Deplasarea durerii. . Deplasarea durerilor peste câteva ore de la debutul acut din epigastriu în regiunea ilioinghinală dreaptă mărturiseşte despre apendicită acută şi reprezintă simptomul clasic Kocher. voma frecventă . iliacă dreaptă şi stângă). în ocluzia intestinală înaltă (la nivelul intestinului subţire). În multe patologii ale regiunii superioare ale abdomenului durerea este reflectată în regiunea supraclaviculară al regiunii afectate. Emisia de gaze şi materie. În cazul torsionării intestinale voma este foarte frecventă. vice verso. Cu progresarea ocluziei masele vomitive devin verzui. există multe patologii abdominale în care voma este rară sau chiar lipseşte. În deosebi. de obicei. aceasta este caracteristic pentru colici.la obstrucţionarea formaţiunilor tubulare (căilor biliare. bilioase. Când durerile intensive au început în regiunea toracică. Iradierea durerii poate avea o valoare informativă preţioasă. Durerile în patologiile uterului sau a rectului iradiază în mijlocul osului sacru. Durerea în regiunea inghinală poate apărea la o hernie inghinală sau femurală strangulată. Caracterul durerii adese este de folos pentru stabilirea originii maladiei. şi rar se întâlneşte în ocluzia intestinală cu obstacolul la nivelul intestinului gros. dar fără conţinut bilios. în deosebi dacă se asociază cu dureri şi balonarea abdomenului. Următoarea acuză prezentată de un pacient chirurgical este voma.durerea din start este percepută pe tot abdomenul. De asemenea frecventă este voma în cazul colecistitei acute. . emisia de gaze şi fecale poate să fie păstrată pe un anumit interval de la debutul bolii. Diareea este tipică pentru gastroenterita acută şi poate să fie întâlnită într-o localizare pelviană a apendicitei acute. ca de exemplu – pancreatita acută. flanculrile laterale stâng şi drept) şi hipogastrică (suprapubiană. Voma de obicei anticipează durerile în gastroenterite şi toxicoinfecţii. Lipsa emisiei de gaze şi fecale pe parcursul a câtorva zile este un semn grav în ocluzia intestinală.epigastrală). Dar. În ocluzia intestinală caracterul maselor vomitive treptat se modifică. iar peste un interval de timp (câteva ore) durerea este deplasată în hipogastriu este necesar de suspectat ruptură de intestin cu revărsare de conţinut intestinal în cavitatea bazinului mic. În gastrita acută. De asemenea. dar sărace după conţinut. durere permanentă chinuitoare – pentru pancreatita acută. Durerea ce se accentuează în decubit dorsal al bolnavului şi se micşorează în poziţie ortostatică are origine retroperitoneală. iar apoi se deplasează în cavitatea abdominală este necesar de suspectat o posibilă aneurism disecant al aortei. durere în continue intensivă – în majoritatea cazurilor pentru apendicita acută. Durerea în pancreatita acută are o iradiere tipică – în regiunea lombară din dreaptă şi stânga sau are un caracter de „centură”. sânge (în extrauterină întreruptă în graviditate tubară) sau al puroiului (în ruptură de piosalpinx). durerea acută în crampă ce impune bolnavul la stop respirator – pentru colică hepatică (biliară) şi renală. cafenii. În ocluzia intestinală joasă (la nivelul colonului) voma este un simptom rar iar dacă apare. voma este cu conţinut stomacal şi neînsemnat bilă. În cazul acutizării maladiei ulceroase şi dezvoltării stenozei pilorice vomele sunt cu conţinut de stază. în deosebi călcând pe piciorul drept. De asemenea voma nu este caracteristice perforaţiei ulcerului gastroduodenal. apoi – bilioase.

Dacă la debutul bolii frecvenţa respiraţiei este mărită de două ori de la normă. întotdeauna. Tensiunea arterială. ascita în ciroza hepatică. peritonite. Cauza măririi simetrice în dimensiuni a abdomenului pot servi obezitatea. colangită şi pancreatita acută. Pulsul. În acest moment muşchii abdominale se contractează şi se măreşte presiunea intraabdominală şi hernie devine vizibilă. colelitiazei şi urolitiazei etc. Dar. La inspecţia vizuală a abdomenului se atrage atenţie la dimensiunile lui. Micşorarea în volum al abdomenului se întâlneşte în caşexii. ulcerului perforat sau a unei hemoragii abdominale grave. Durerea ce apare după folosirea mâncării şi se menţine 2-3 ore. orbitele înfundate. Temperatură înaltă absolut nu este caracteristică pentru patologii chirurgicale acute ale abdomenului. Dar. ochii sclipitori. de exemplu stenoză piloroduodenală decompensată sau de o tumoare malignă. dar îndeosebi pronunţată în peritonita avansată. În peritonită generalizată picioarele bolnavului. Faţa extrem palidă a unei femei poate vorbi despre o extrauterină întreruptă. Herniile inghinale e mai bine de examinat în poziţie ortostatică a bolnavului. nuanţă ascuţită a feţei. care îi deosebesc de pacienţii cu peritonită. normală sau ridicată.). mărturiseşte despre un ulcer duodenal.Prezenţa sângelui şi a mucozităţilor în eliminările rectale este un simptom clasic al invaginaţiei intestinale. La debutul apendicitei acute temperatura corpului de obicei este normală. unde la pacienţii obezi e posibil de a nu observa o hernie femurală de dimensiuni mici. ocluziei intestinale prin strangulare. Temperatura. Mărirea asimetrică în dimensiuni a abdomenului se întâlneşte în ocluzia intestinală. Unul din întrebările de bază adresat pacientului este următorul: A mai fost cândva asemenea situaţie? Este necesar de concretizat dacă debutul bolii nu este corelat cu alimentele. Observarea atentă asupra frecvenţei pulsului după trauma abdomenului poate pune în evidenţă natura şi gravitatea lezărilor organice şi a hemoragiei intraabdominale. caracteristică pentru peritonita avansată. ictericitatea adesea apare în colecistita acută. Frecvenţa respiraţiei. sau hemoragie intraabdominală respiraţia. Culoarea tegumentelor în majoritatea cazurilor de patologie acută a abdomenului nu se modifică. Exprimarea feţei bolnavului poate mărturisi despre o suferinţă îndelungată. Inspecţia abdomenului. poate deveni frecventă. Dacă pacientul cu durere în abdomen de la debut are temperatura de 40-41°. Micşorarea indicilor TA poate indica la o hemoragie intraabdominală. În afară de aceasta. simetrismul. atunci cauzele probabile ale bolii este patologia plămânilor sau a rinichilor. într-o peritonită generalizată sau ocluzie intestinală asociată cu balonare abdominală. Culoarea su-pământie a pielii. ruptură de lien. La perforarea apendixului în apendicita acută sau într-o peritonită progresivă temperatura corpului poate ajunge cifrele de 38°C. Toate trei feluri de temperaturi pot fi întâlnite în una şi aceiaşi patologie dar în diferit timp. de obicei. Poziţia bolnavului în pat este un semn clinic diferenţial suplimentar. Stabilirea frecvenţei respiraţiei este important la diferenţierea patologiilor toracice sau abdominale. Temperatură scăzută (35-36°) poate să se întâlnească în stările de şoc: în faza incipientă al pancreatitei acute. atunci când viscerele pătrund în sacul hernial şi hernia prolabează exterior. Durerea în hipohondriul drept corelată cu mâncarea vorbeşte despre prezenţa colelitiazei.5°). prezenţa balonării locale şi generale. iar cu timpul (în câteva ore). condiţionate de un proces patologic ca. la inspecţia abdomenului se poate observa dilatarea venelor subcutanate periobilicale în ciroza hepatică. apendicită. care sunt nemişcaţi. Este necesar de interogat bolnavul despre anticidentele suportate (operaţii suportate. Simpla observare a discomfortului repetat sau a grimasei de durere pe faţa bolnavului poate indica chirurgului despre prezenţa durerilor colicative. Patologiile chirurgicale acute ale abdomenului pot fi asociate cu temperatură scăzută. La dureri permanente în epigastriu. când ansa sau ansele intestinale balonate se conturează prin peretele abdominal şi într-o tumoare de dimensiuni mare ce deformează peretele abdominal. prezenţa petelor violete periombilical şi pe flancurile laterale în pancreatita acută. de asemenea. care se intensifică după folosirea alimentelor se suspectă un cancer stomacal sau ulcer cronic gastric. Istoria bolii. Este obligatoriu ca întotdeauna să fie examinate toate locurile herniale. cianoza – în tromboza vaselor mezenterice. Faţa palidă sau sură a bolnavului. sau balonarea abdomenului. Într-o colică puternică pacienţii nuşi pot găsi locul. acoperită cu transpiraţii reci poate vorbi despre un ulcer perforat. şoc sau la o insuficienţă circulatorie ca rezultat al ocluziei intestinale avansate. la momentul adresării după ajutor medical ea devine subfebrilă (37. tegumentele acoperite cu transpiraţii reci alcătuiesc exprimarea clasică a „feţei lui Hipocrate” sau a „feţei abdominale”. Măsurarea tensiunii arteriale adesea ajută la diagnostica durerilor în abdomen. pneumonie. EXAMENUL CLINIC Inspecţia generală. În ruptură de lien sa ficat pacienţii se află în poziţie forţată – decubit lateral. Aşa puls mărturiseşte despre starea terminală a pacientului şi este un semn pronostic negativ. pancreatită şi în ocluzia intestinală – patologii ce se asociază cu dereglări profunde în echilibrul hidro-salin.3-37. şi se constată simptomul „hopa mitică”: încercarea de a aduce bolnavul în poziţie decubit dorsal se asociază cu intensificarea durerilor. Setea şi uscăciunea în gură (xerostomie) se întâlneşte în multe patologii chirurgicale abdominale. a câteva minute pentru o observaţie asupra bolnavului. atunci posibil este patologie toracică. paliditatea – apare în hemoragii intraabdominale (extrauterină întreruptă. sunt flexate în genunchi pentru a relaxa defansul muscular al abdomenului. Pentru depistarea herniilor postoperatorii şi ombilicale poate fi util următoarea manevră: pacientul care este relaxat în poziţie decubit dorzal este rugat să ridice capul. în deosebi regiunea canalului femural. Într-o peritonită avansată pulsul este frecvent (în aşa fel că este imposibil de numărat) şi slab că uneori este imposibil de palpat. aneurism). pancreatită acută sau strangulare a intestinului. Încercaţi să-i propuneţi unui pacient cu ulcer perforat să se întoarcă lateral şi veţi observa cu ce greutăţi şi atenţie vor fi asociate mişcările lui. Accelerarea frecvenţei pulsului – este un simptom constant prezent în peritonita generalizată şi a hemoragiei intraabdominale. sau . Este necesar. şi bolnavii imediat îşi recapătă poziţia iniţială – decubit lateral sau şezândă.

escoriaţii şi hemoimbibiţii la o traumă bontă a abdomenului. De asemena, se trage atenţie la prezenţa cicatriciilor postoperatorii. Participarea abdomenului în actul de respiraţie. Încetinirea mişcărilor respiratorii ale peretelui abdominal este un semn important în patologia chirurgicală acută a abdomenului. În ulcerul perforat tot abdomenul devine nemişcat şi nu participă în actul de respiraţie, pe când în apendicita acută cu peritonită locală, adesea se limitează de participare în respiraţie numai regiunea inghinală dreaptă. În colecistita acută se diminuiază mişcările respiratorii ale diafragmei şi al regiunii epigastrale. Palparea. Palparea abdomenului se efectuează în poziţie de decubit dorsal. Capul pacientului se sprigină liber pe pernă, mâinile de-a lungul corpului, iar picioarele flexate leger în articulaţiile genunchilor. Această poziţie permite relaxarea maximă al peretelui abdominal anterior şi facilitează palparea. Palparea urmează a fi efectuată din partea dreaptă a bolnavului. Mâinile examinatorului trebuie să fie calde, iar palparea abdomenului se efectuează cu patru degete a mâinii drepte. Palparea atentă şi legeră – sunt condiţii necesare acestei manevre. Palparea brutală şi dureroasă nu numai ca este insuportabilă pentru pacient dar poate crea imagine greşită. Palparea întotdeauna se iniţiază din locul mai puţin dureros al abdomenului. De exemplu: la suspiciunea apendicitei acute palparea se va începe din regiunea iliacă stângă, iar în colecistita acută – din regiunile inferioare ale abdomenului. La palpaţie se va determina răspândirea şi intensivitatea încordării musculare, locul maxim dureros, zonele de hiperestezie, simptomul de iritare a peritoneului şi şi prezenţa a careva prolabări (hernii). Defansul muscular (rigiditatea musculată, rezistenţa musculară) – este o contractare reflectoră a muşchilor abdominali ca reacţie de răspuns la inflamaţie şi iritarea peritoneului. Defansul muscular poate fi foarte pronunţat, constant, şi răspândit pe toată suprafaţa abdomenului alcătuind aşa numitul „abdomen de lemn”, caracteristic pentru ulcerul perforat. Dar, mai des, defansul muscular se localizează cu o anumită regiune: în hipohondriul drept – în colecistita acută; în epigastriu – în pancreatita acută; în regiunea iliacă dreaptă – în apendicita acută şi boala Chron. Rigiditatea musculară poate lipsi în localizarea pelviană a proceselor inflamatorii, slab pronunţată şi greu de depistat în hemoragii intraabdominale, şi nu e caracteristică pentru ocluzia intestinală. Defansul muscular poate fi determinat şi în patologii extraabdominale: pleuropneumonii, fracturi de coaste inferioare, colică renală et.elt. Există situaţii clinice, când defansul muscular este slab pronunţat chiar şi în peritonite avansate: (1) la obezi cu un perete anterior abdominal gros şi lax, (2) la bolnavi cu toxemii uremice, când reflexurile sunt atenuate şi diminuate, şi (3) la pacienţii vârstnici. Doloritatea. Determinarea localizării durerii maxime este un semn clinic principal ce contribuie la stabilirea diagnozei. Hiperestezia tegumentelor. Se determină prin mişcări superficiale, atente alunecând cu suprafaţa dorsală a dejetelor. Hiperestezie cutanată în regiunea iliacă dreaptă poate indica la apendicită acută. Dar, la general, hiperestezia cutanată are o valoare diagnostică scăzută. Iritarea peritoneului. Simptomul clasic de iritare a peritoneului este simptomul Blumberg, care se determină în felul următor: degetele atent se afundă profund în ţesuturile abdomenului regiunii respective, iar apoi brusc mâna se înlătură. În inflamarea peritoneului aceasta provoacă dureri puternice, ce se observă prin reacţia pacientului. Determinarea rigidităţii muşchiului iliopsoas. Des în inflamaţii retroperitoneale în proces se implică doar plica posterioară a peritoneului. Flexia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor acute – simptomul psoas pozitiv. Simptomul Cope – extensia membrului inferior întins în articulaţia coxofemurală provoacă apariţia durerilor. Palparea regiunii lombare se efectuiază cu ambele mâni. O mână se află pe lombă, iar celălaltă pe peretele anterior al abdomenului. Palpând bimanual în aşa fel se poate observa orişice prolabare sau formaţiune, se determină prezenţa pio- sau hidronefrozei şi a abcesului retroperitoneal. Doloritatea regiunii date se poate determina prin lovirea uşoară cu pumnul în regiunea lombară. Prezenţa durerii poate fi în colici renale, pielonefrită et.alt. Percuţia abdomenului permite depistarea sunetului timpanic în balonarea intestinelor şi sunetul mat în acumulări libere de lichide, de stabilit dimensiunile stomacului şi de stabilit matitatea ficatului. Matitatea ficatului. Dacă la percuţie matitatea ficatului lipseşte atunci este vorba despre prezenţa aerului liber în cavitatea abdominală (pneumoperitoneum), ceia ce poate fi în perforare de stomac sau intestin. Dispariţia matităţii ficatului poate fi ţi în ocluzia intestinală, atunci când ansa balonată intestinală se intercalează între ficat şi peretele anterior abdominal. Lichidul liber în cavitatea peritoneală poate fi reprezentat de puroi, bilă, sânge, urină sau poate fi de caracter seros. Pentru stabilirea lichidului liber intraperitoneal se percutează unul din flancurile abdominale, mai întâi în poziţie decubit dorsal, iar apoi decubit lateral. Dacă, are loc schimbarea nuanţei sunetului percutor de la cel mat la timpanic atunci se vorbeşte despre prezenţa lichidului liber în cavitatea abdominală. Auscultaţia. Aforisma chirurgicală mărturiseşte că abdomenul mut vorbeşte despre peritonită pe când cel cu peristaltică accelerată despre ocluzie intestinală. Peristaltismul intestinal se auscultă în regiunea mezogastrală periombilicală din dreapta şi stânga. Lipsa sunetelor intestinale poate să fie nu numai în peritonită, dar şi trauma abdomenului, patologie retroperitoneală (pancreatit, flegmon retroperitoneal), în intoxicaţii. În afară de peristaltismul accelerat în ocluzia intestinală se poate ausculta şi „simptomul clopotajului”. La percusia abdomenului în paralel cu auscultarea lui sunetul clopotajului se percepe de asupra ansei afectate ce conţine lichid în volum mare şi gaz. Aorta abdominală este auscultată în regiunea hipoombilicală pe linia mediană. În aneurismul aortic auscultativ se percepe un zgomot permanent, ce se amplifică odată cu unda pulsativă. Examinarea rectală. În patologiile chirurgicale acute ale abdomenului tuşeul rectal are o valoare importantă şi informativă. Pentru examinarea dată pacientul este poziţionat decubit dorsal sau lateral. Medicul după îmbrăcarea mănuşii de cauciuc şi prelucrarea ei cu glicerină sau alt remediu oleios leger şi atent va

introduce degetul indice în rect. La tuşeul rectal se poate depista o tumoare, ce obturează lumenul, fiind cauza ocluziei intestinale, sau se palpează apexul invaginatului intestinal. În ocluzia intestinală de origine tumoroasă ampula rectală poate fi liberă şi dilatată. La compresia peretelui anterior al rectului se poate aprecia dureri acute, ce poate fi în peritonitele pelviene sau acumularea de lichid patologic în spaţiul Douglas. La femei de asemenea se efectuiază examinarea vaginală. Examinarea cutiei toracice. În patologiile ce se asociază cu tabloul clinic a abdomenului acut e necesar de a efectua şi o examinare minuţioasă al toracelui cu utilizarea inspecţiei vizuale, percuţiei, palpaţiei, auscultaţiei. Se pot depista fracturi de coaste, pleurit şi pneumonii, care pot simula abdomenul acut fals. La suspiciuni e necesar de efectuat examinarea radiologică a cutiei toracice. Examinarea de laborator şi instrumentală Ultimile doar completează şi obiectivizează diagnoza clinică.

20.Semiologia chirurgicală a sistemului arterial Frecvenţa morbidităţii aortei şi arterelor periferice ale extremităţilor la diferite vârste este în permanentă creştere. Faţă de insuficienţa arterială cronică (IAC), ce nu prezintă la anumit moment pericol pentru viaţă sau pentru salvarea extremităţii, insuficienţa acută arterială (IAA) este o stare excepţională cu dureri insuportabile şi debut de necroză (gangrenă) a ţesuturilor moi: gangrena m/inferioare şi superioare, gangrena intestinului subţire (mai rar şi a colonului), infarct miocardic, ictus ischemic etc. Semiologia sistemului arterial Pentru medic prezintă interes la momentul examinării starea extremităţilor pelviene (mai frecvent) şi toracice, la oase cu mult mai rar survin complicaţii embolice şi trombotice. Principiile examinării pacientului cu insuficienţă circulatorie arterială: 1. Plângerile pacientului: a) durerii permanente şi acute în embolia traumei sau trombozei atrosclerotice; b) claudicaţie intermitentă la mers peste 25-500 m în ateroscleroză obliterantă 2. Inspecţia extremităţilor: A. Comparaţia culorii tegumentelor extremităţilor – paliditate pe cea afectată B. Comparativ de a determina temperatura cutanată, sensibilităţii cutane, determinarea volumului mişcărilor în articulaţiile extremităţilor. C. Măsurarea volumului simetric şi comparativ al extremităţilor (afectată de cea sănătoasă). D. Determinarea pulsaţiei arterelor periferice. Localizarea arterelor posibile palpaţiei manuale: 1. Arterele carotide comune 2. Arterele axilare 3. Arterele cubitale 4. Arterele radiale 5. Arterele ulnare 6. Bifurcaţia aortei abdominale 7. Arterele fimurale 8. Arterele popliteale 9. Arterele tibiale posterioare 10.Arterele dorsalis pedic E. 1. Auscultaţia cu fonendoscopul a arterelor magistrale şi a aortei (valva aortală, arcul aortei, aorta toracico-paravertebral – şi aorta abdomenală (bifuriaţia) – 2 cm spre stânga şi mai jos de ombilic. 2. Auscultaţia arterelor carotide (la unghiul mandibulii). 3. Auscultaţia arterelor claviculare (1/3 medie a claviculei). 4. Auscultaţia arterelor fimurale (între treimile mediane şi medii a plicii inghinale). Insuficienţa arterială acută Provenienţa termenului ischemic provine de la cuvintele greceşti „ischeim” – a întrerupe şi „haimi” – sânge. Deci, întreruperea spontană a circulaţiei arteriale în anumită regiune sau organ duce la ischemia acută a ţesuturilor ca consecinţele corespunzătoare: gangrene, infarcte, ictusuri. Cauzele: 1. Ateroscleroza obliterantă 2. Embolia (viciile mitrale aortale, endocarditele, septicemia, posttraumatice).

3. 1. 2. 3.

Traumatismul arterei Plângerile: Apariţia durerilor acute brusc în membrul afectat, abdomen, retrosternale sau în cap (în dependenţă de bazinul arterial afectat). Răceala şi amorţirea regiunii afectate. Pierderea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 8-12 ore până la contractura musculară peste 12 ore. Tabloul clinic Răcirea tegumentelor bruscă mai jos de locul ocluzie. Culoarea pielii de marmoră, posibilă şi promoroacă. Lipsa pulsaţiei arteriale periferice. Micşorarea sensibilităţii cutanate şi a mişcărilor în articulaţii primele 2-6 ore până la dispariţia lor peste 242 ore. Apariţia edemului ischemic tisular peste 12-24 ore. Gradele ischemiei acute (V.A.Saveliev)

1. 2. 3. 4. 5.

I. A. amorţire, răcire, furnicături B. dureri permanente în rapaos II. A. pareză B. plegie III. A. edem muscular subfascial B. contractura musculară parţială C. contractura musculară completă. Insuficienţa arterială cronică Micşorarea torentului arterial magistral în de lungă durată cauzează hipotrofia ţesuturilor moi, depilaţia pielii extremităţilor etc., până la claudecaţie intermitentă. Cauzele: 1. Ateroscleroza obliterantă 2. Trombangiita obliterantă 3. Aorto-arteriita nespecifică 4. Displaziile fibro-musculare 5. Încovoiere patologică (King-Kong) Semiologia: Examinarea pacientului cu insuficienţă cronică arterială este programată şi este aceeaşi ca şi la orişicare pacient arterial. Spre deosebire de pacientul cu ischemie acutăîn cazul de faţă pacientul nu este limitat în timp 6-12 ore. Caracteristic pentri IAI sunt: Hipotrofia ţesuturilor moi, hipotermia, paliditate. Lipsa cililor pe gambă şi picior. Hiperchiratoza pielii gambei, unghiile sub forma sticlei de ceasornic. Lipsa pulsaţiei pe unele artere periferice sau diminuare pe cele magistrale. Suflu sistolic la auscultaţia arterelor magistrale şi a bifurcaţiei aortei abdomenale. Simptome pozitive de ischemie cronică plantară: Proba Oppel: în poziţie culcată pacientul ridică piciorul sub gradul de 45 0 pe 1 min - în caz de obliteraţie gamba devine brusc palidă, ce nu se petrece la omul sănătos. B. Proba Samuels: pacientul în poziţie culcată ridică ambele picioare sub unghi de 45 0 şi efectuează mişcări în articulaţiile talo-crusale 20-30 sec. În caz de obliteraţie tălpile devin brusc palide, obosesc şi apar dureri în tălpi şi muşchii gambilor care timp de 1 min, la sănătoşi nu apar. C. Proba Moscovici: pacientului, în poziţie verticală, i se aplică un garou pe 1/3 superioară a coapsei ca pentru a opri circulaţia arterială pe 5-6 min. După ce, în poziţie culcată, se înlătură garoul. În normă restabilirea culorii tegumentelor total decurge 6-10 sec. În caz de obstrucţie atrială culoarea pielii se restabileşte până la blocul arterial. D. Proba Cazacescu: cu un obiect obtuz pe suprafaţa anterioară a coapsei şi gambei afectate se efectuează o dungă. Linia, în normă, rămâne roşietică peste 10-15 sec. Întreruperea liniei corespunde locului dereglării circulaţiei arteriale. E. Proba Laienel-Sevastin: la compresarea unghiei (şi la mâni şi la picioare) în normă circulaţia capilară se restabileşte până la 1 sec. În patologia arterială restabilirea circulaţiei subunghială este după 5-6 şi mai multe secunde. 1. 2. 3. 4. 5. 6. A. I. II. Gradele ischemiei arteriale cronice (A.V.Pocrovschi) Asimptomatică. Se depistează întâmplător la consultaţia specialistului. A. Claudicaţie intermitentă mai mult de 500-1000 m. B. Claudicaţie intermitentă după 50-100 m.

Purulentă – ca regulă. 6. A. Edem pronunţat de gambă şi coapsă până la 1/3 medie. femuro-popliteal. Tratamentul – excusiv conservator. Clasificarea internaţională CEAP (Rio de Janeiro. dereglările sistemelor coagulare-anticoagulare. B. postinjectabile. 5. subfebrilitate fără nici o cauză (simptomul Michaelis). Unica şansă de salvare a pacientului – exarticularea extremităţii.cu edem pronunţat. imposibilitatea formării plicei cutanate pe coapsă (simptomul Rosso). 2. puls frecvent în temperatura corpului normală cu subfebrilitate. 3. Flebita acută – inflamaţie a peretelui venelor fără dereglarea stratului endotelial. tumori. pacientul cu patologie venoasă periferică. traume. infecţii specifice. tibial. 4. Flegmazia albastră – flebotromboză acută a tuturor venelor unei extremităţi. Spre deosebire de sistemul arterial. În normă dureri nu sunt nici la 160 mm Hg. Confirmarea diagnosticului şi aprecierea volumului tratamentului operator – arteriografia Doppler-duplex (Doppler-tetrax). Sindromul posttromboflebitic – însuficiena cronică sau acută (flebotromboza la nivelul venei cave inferioare. O deosebită atenţie şi tratament din partea medicului curant (mai cu seamă a serviciului angiologic) o prezintă patologia acută a venelor – atât periferice pe extremităţi. posibilităţi şi abcese pulmonare. Ischemia de repaos. cât şi a venelor cave. Sindromul Pedget-Şretter – flebotromboza spontană a segmentului axilo-subclavial în rezultatul supraefortului fizic cu creşterea bruscă a presiunii intratoracice. când pacientul este examenat în poziţie decubit dorsal cu o pauză de relaxare de 3-5 min. 2005) C – clinic E – etiologic A – anatomic P – patofizioogic Clasificarea clinică = C C0 : fără semne vizibile sau palpabile de boală venoasă C1: teleangiectazii sau vene reticulare . Aseptică – inflamaţia peretelui venelor dilatate cu formarea trombilor. apariţia durerilor în maleole la aplicarea mangetei tonometrului pe 1/3 medie a gambei şi pomparea până la 60-80 mm Hg. I. Tromboflebita acută secundară – inflamaţia venelor superficiale sau profunde. care sunt cauza majorelor complicaţii. posibilă subfebrilitate). B. ce deformează lumenul venei cu adghezie cu peretele venei şi coeziune prin stratul endotelial (defect) cu stratul musculo-elastic. ţesuturilor subcutanate. Semnele clinice ale patologiei venoase acute: A. membrul inferior risicat. în poziţie culcată la compresia digitală în centrul plantei apar dureri intense (Proba Denecke). cauzată de procese purulente localizate ale pielii. II. III. Necroză periferică a ţesututrilor moi sau gangrena umedă a piciorului (gambei). sun unghi de 450 pe pernă (Proba Olov). Pacientul în poziţie culcată. IV. diabetul zaharat. cervico-faciele.III. 7. segmentul iliofemural. De ordin general: anumită nelinişte şi îngrijorare (simptomul Leger). Clinic – edem al extremităţii major. Semiologia patologiei venoase acute Cauzele: 1. ca regulă inferioare. până la vena cavă inferioară. Semiologia sistemului venos Patologia venoasă este prezentă după publicaţiile diferitori autori de la 65 % până la 92 % de populaţie. Tromboflebita acută. Edem dur al m/inferior complet cu schimbări trofice pe gambă şi picior. Flegmazia albă – tromboflebita acută cu flebotromboza profundală totală a venelor profunde până şi a venei iliace comune. Purtători de dilataţie varicoasă şi în republica noastră nu sunt mai puţin de 70 %. Se caracterizează prin evoluţie bruscă sau fulger a dezvoltării gangrenei umede cu letalitate de 50-70 %. ca tromboembolia arterei pulmonare. Se întâlneşte mai frecvent pe dreapta. dureri în articulaţia talocrurală la mişcările în ea (Proba Gibs-Homens). cu cianoză moderată. cerebrale. Stratul endotelial lezat. Gradele insuficienţei venoase: Edem moderat al piciorului şi 1/3 inferioară a gambei. dureri la compresia manuală a muşchilor gastroenemii. trebuie de examenat şi în poziţia verticală. fără afectarea bazinelor venelor superficiale-safone. ceea ce fiecare medic poate observa zilnic pe stradă. De ordin local: dureri la palpaţia maleolelor şi a tendonului anil. Ca factori provocatori sunt participanţi: hipertemia. edem moderat al m/inferior până la plica inghinală. dureri persistente. proces trombotic major. retrăirea pacientului şi tahicardie la examenarea obişnuită (simptomul Mahler). cu fenomene locale de proces purulent cu tendinţă de progresie. posttraumatică. hipermie. dureri la compresia digitală a părţii laterale a plantei (Proba Payr).

Pentru venele jumătăţii superioare – vena cavă superioară cu afluenţii ei – rămân doar până la 15 % din patologii. Sindromul posttrombotic. 11: vena femurală comună 12 : vena femurală profundă 13 : vena femurală superficială 14: vena poplitee 15 : venele gambiere : tibiale anterioare. Cosmetice – desen venos subcutanat pronunţat. Progresia în mărime a nodulilor varicoşi. congenitală sau dobândită. în cazurile avansate – hiperpigmentaţia (hemosideroză). Apariţia durerilor în gambe şi picioare cu edem moderat al lor în a II-a jumătate a zilei. Majoritatea pacienţilor suferă de maladia varicoasă. 3. ulcere trofice. 3. sau peroniere 16 : venele musculare : gastrocnemiene. ligamentul larg. 4. apariţia induraţiei pielii gambelor (afectate). (B) pentru simptomatici Clasificarea etiologică = E Ec: congenitale Ep: primitive Es: secundare (post-trombotice) En: fără etiologie venoasă identificată Clasificarea anatomică = A As 1 2 3 4 5 Sistemul venos superficial: : teleangiectazii. după care se adresează la medic. vene reticulare : vena safenă mare sub nivelul genunchiului : vena safenă mare deasupra nivelului genunchiului : vena safenă mică : nesafeniene AD Sistemul venos profund: 6 : vena cavă inferioară 7 : vena iliacă comună 8 : vena iliacă internă 9 : vena iliacă externă 10 : venele pelvisului: genitale. venelor iliace şi cavă inferioară. . Plângerile diferitor pacienţi la diferite stadii ale maladiei varicoase. 2. pe care o poartă mulţi ani până la apariţia complicaţiilor.O: reflux şi obstrucţie PN : fără fiziopatologie venoasă identificată PR Semiologia chirurgicală a insuficienţei venoase cronice Preponderenţa localizării afectărilor venelor superficiale şi profunde este a jumătăţii inferioare a corpului – venele membrelor inferioare. 2. Maladia varicoasă. Picioare de plumb şi oboseală spre sfârşutul zilei de muncă.C2: vene varicoase C3: edeme C4 : modificări cutanate sau ale ţesutului celular subcutanat consecutive bolii venoase C4a : pigmentare şi/sau eczeme venoase C4b : hipodermită scleroasă şi/sau atrofie albă C5 : ulcere cicatrizate C6: ulcere necicatrizate Fiecare clasă trebuie completată cu: (A) pentru asimptomatici. corespunzător clasificaţiilor prezentate ulterior sunt: 1. Fistulele arterio-venoase. Venele perforante: 17 : la nivelul coapsei 18 : la nivelul gambei AP An Fără leziuni anatomice identificate Clasificarea fiziopatologică = P : reflux Po : obstrucţie PR. majoritatea fiind acute. Cauzele insuficienţei venoase cronice: 1.

Flebită şi tromboflebită. Confirmarea diagnosticului patologiilor sistemului venos periferic la momentul actual este Doppler-duplex (tetrax) sau flebografia. 2. Doppler-duplex. prin care trece perforanta cu valva insuficientă. Fistulele arterio-venoase . Tromboemboia arterei pulmonare. 1. congenitală sau posttraumatică. tumori uro-genitale. piciorul devine uşor. procese purulente ale ţesuturilor moi (erizipele. Insuficienţa valvei ostiale a venei safene mari. După tratamentul conservativ sindromul posttrombotic lung timp (6-8 luni) decurge lent (cronic) cu acutizări periodice. Apoi. Hemangiomul. abcese. apar dureri în gambă şi talpă. 1. în perioada postoperatorie după operaţiile cavitare majore. 2.. cât şi pentru medicul de familie. 3. în poziţia culcată a pacientului. flegmone. Edemarea sau alungirea membrului inferior. Pe cap şi gât. chiar şi la pacient. fistulele arterio-venoase difuze. înseamnă că venele profunde sunt neafectate şi operaţia – safenectomia este posibilă. Pe membrele inferioare (boala Parcs-Veber-Rubaşov). 2. troboflebitele acute. Hemoragii neprogramate (chiar şi după scărpinare) din nodulii varicoşi preperforabili. hiperemie. 5. veridică şi actuală până în prezent este proba Delbet-Perthes (proba de marş). Limfostaza – acumulare de limfă în spaţiul intercelular cu formarea în lumenul ducturilor limfatici al coagulitului proteic. 4. ce în normă permite interesanta hemocirculaţie normală în poziţie verticală. ca de pildă. 2. se pot recomanda unele din probele clasice de examenare a sistemului venos al stării lumenului venelor safene şi a venelor profunde. proba este socotită negativă. lent progresantă. La acest pacient venele profunde sunt nepermiabile. Între aortă şi artera pulmonară (duct arterios persistent între ramurile periferice ale arterelor şi venelor pulmonare (maladia Aierz). Venele superficiale dilatate şi nodulii varicoşi se observă la mare distanţă. varicele este compensator. Insuficienţa valvelor venelor safene: Proba MacKenbruc-Sicarb (la tusă). Proba se socoate pozitivă. mai frecvent vara. sunt compensatorii. Dacă în primele 1-3 min venele varicoase dispar. Diagnosticul de maladie varicoasă nu prezintă problemă. în care apariţia venelor superficiale mărite ale m/inferioare şi suprapubiene. Apariţia varicelor în copilărie. că orişicare varice poate fi operat. 2. că varicele avansat se complică cu multe variante: 1. Diagnosticul se stabileşte la Doppler-duplex. flebografia. dureri destul de violente. Permeabilitatea venelor profunde Cea mai veritabilă probă – clasică. 4. Tromboflebită profundală cu evoluţia sindromului posttrombotic. 2. 3. Proba Brodic Troianov-Trendelenburg – insuficienţa tuturor valvelor a venei safene mari. Se caracterizează prin edem pronunţat al extremităţii. patologii congenitale ale venelor profunde. Frecvent erizipel. În caz că peste 1-3 min de mers varicele cresc în volum devin dureroase. Varianta clasică: Pe 1/3 superioară a coapsei se aplică mangeta tonometrului şi sub presiune a 50-60 mmHg pacientului i se propune mers grăbit pe 5-10 min.De menţionat. osoase etc. Sunt multiple cauze. în care se depistează defect în aponeuroză. 4. Insuficienţa valvelor perforanţilor (venele comunicante) dintre reţeaua superficială şi cea profundă Proba Fegan: în poziţie verticală cu flamasterul se semnează locurile varicoase pe toată suprafaţa coapsei şi gambelor (preoperator). Limfostază primară – diferite limgangiodisplazii. operaţia este contraindicată. se palpează locurile semnate. Pe centura numerală şi membrul superior. Confirmarea diagnosticului: 1. Limfostaza secundară – traume.comunicaţie patologică între arterie şi venă. al aparatului valvular al tuturor venelor. Aortoarteriografia. 3. Însă aceasta nu înseamnă. infecţioşi (septicemie). . Flebotromboză segmentară superficială. carbuncule). Pentru un chirurg generalist şi vascular. Sindromul posttraumatic acut reprezintă afectarea trombotică a sistemului venos profundal sub acţiunea factorilor traumatici. Localizarea: 1. Progresia lentă a hipertensiunii pulmonare. Semnele clinice: 1. febră.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->