Sunteți pe pagina 1din 19

PLAN CADRU DE INVATAMANT ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII PROFILUL TEHNIC SPECIALIZAREA : MECANIC

DISCIPLINE Informatica/ tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Tehnologia elaborarii si prelucrarii semifabricatelor Asamblarea, intretinerea si repararea masinilor si instalatiilor Organe de masini si mecanisme Managementul productiei TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 2 3 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 3 2 1 8

SPECIALIZAREA : ELECTROTEHNICA

DISCIPLINE Informatica/ tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Componente si dispozitive electronice Masurari electrice si electronice Elemente de comanda si control pentru actionari si sisteme de reglare automata Managementul productiei si al calitatii Tehnologii in electrotehnica TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1,5 1,5 2 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 1 2 7

SPECIALIZAREA : ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Electronica analogica Electronica digitala Masurari electrice si electronice Bazele automatizarii TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 1 2 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 2 1 7

SPECIALIZAREA : TELECOMUNICATII

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Electronica analogica Electronica digitala Semnale si semnalizari in telecomunicatii Organizarea si calitatea serviciilor de telecomunicatii Masurari speciale in telecomunicatii TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 2 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 3 7

SPECIALIZAREA : CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Solicitari si masurari tehnice Desen tehnic Constructii si lucrari publice Desen de constructii si instalatii TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 4 2 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 4 2 8

SPECIALIZAREA : TEXTILE DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Desen de specialitate Materii prime textile Tehnologii textile Proiectarea produselor textile Management si marketing TOTAL NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4 NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6 NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 1 3 7 NUMAR DE ORE CLASA A XII A 1 4 2 1 8

SPECIALIZAREA : PIELARIE

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Desen tehnic Solicitari si masurari tehnice Desen de specialitate Materii prime pentru industria de pielarie Tehnologii in industria de pielarie Proiectarea produselor din piele si inlocuitori Management si marketing TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 2 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 1 3 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 1 4 2 1 8

PROFILUL RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: CHIMIE INDUSTRIALA DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Procese si utilaje Tehnici de laborator Tehnologie chimica Aparate de masura si automatizari TOTAL NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4 NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7 NUMAR DE ORE CLASA A XI A 1 1 3 4 9 NUMAR DE ORE CLASA A XII A 1 1 3 3 1 9

SPECIALIZAREA: PROTECTIA MEDIULUI

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Procese si utilaje Tehnici de laborator Managementul si legislatia mediului Analiza factorilor de mediu Hidrometrie si observatii meteorologice TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 1 1 3 4 9

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 1 1 1 4 2 9

SPECIALIZAREA: INDUSTRIE ALIMENTARA

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Biochimia produselor alimentare Operatii unitare si utilaje in industria alimentara Tehnologii de obtinere a produselor alimentare de origine vegetala Tehnologii de obtinere a produselor alimentare de origine animala TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 2 2 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 4 3 9

SPECIALIZAREA: AGRICOL

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Cultura plantelor horticole Cresterea animalelor Agropedologie Protectia plantelor Agregate si instalatii pentu agricultura Cultura plantelor de cimp TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 1 2 2 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 1 1 3 9

SPECIALIZAREA: AGROMONTAN

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Cultura plantelor horticole Cresterea animalelor Agropedologie Pajisti naturale montane Agregate si instalatii pentu agricultura Cultura plantelor de cimp Agroturism TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 1 2 2 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 1 2 1 1 2 9

SPECIALIZAREA: VETERINAR

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Anatomia si fiziologia animalelor domestice Bolile animalelor Cresterea animalelor Controlul sanitar veterinar al alimentelor TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 3 1 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 4 2 1 9

SPECIALIZAREA: SILVIC

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Silvicultura Exploatarea lemnului Tehnologia cherestelei Organe de masini Amenajarea padurilor Amelioratii silvice Management si legislatie silvica TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 1 2 1 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 3 2 1 1 9

SPECIALIZAREA: PRELUCRAREA LEMNULUI

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Ecologie si protectia mediului Microbiologie Managementul calitatii Protectia si igiena muncii Silvicultura Exploatarea lemnului Tehnologia cherestelei Organe de masini Tehnologia mobilei Desen tehnic TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 1 2 1 8

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 5 2 9

PROFILUL SERVICII SPECIALIZAREA : ECONOMIC

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie general Contabilitate Studiul calitii produselor si serviciilor Drept si legislatie Economia intreprinderii Economia intreprinderii i elemente de legislaie Marketing Finante TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 1 1 1 1 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 1 1 1 7

SPECIALIZAREA : ADMINISTRATIV DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie general Contabilitate Instituiile administraiei publice Drept si legislaie Economia intreprinderii Economia intreprinderii i elemente de legislaie Birotic si secretariat Finane Marketing Studiul calitii produselor i serviciilor TOTAL NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4 NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 1 1 1 1 6 NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 1 1 1 7 NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 1 1 1 7

SPECIALIZAREA : TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie general Contabilitate Studiul calitii produselor i serviciilor Drept si legislaie Economia inreprinderii Economia intreprinderii i elemente de legislaie Marketing Tehnologia turismului Tehnologia activitii unitilor de alimentaie Tehnologia hotelier TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 1 1 1 1 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 1 1 1 1 1 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 1 1 1 1 1 7

SPECIALIZAREA : POSTA

DISCIPLINE Informatica/tehnologii asistate de calculator Elemente de tehnologie generala Contabilitate Studiul calitatii produselor si serviciilor Drept si legislatie Economia intreprinderii Marketing postal Contabilitate postala Exploatare postala TOTAL

NUMAR DE ORE CLASA A IX A 2 2 4

NUMAR DE ORE CLASA A X A 2 1 1 1 1 6

NUMAR DE ORE CLASA A XI A 2 2 3 7

NUMAR DE ORE CLASA A XII A 2 2 3 7