Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 1

LUCRAREA 9
ANGRENAJE CILINDRICE FORTE NOMINALE SI FORTE
REALE
1. Scopul lucrrii
Determinarea fortelor care actioneaza pe dintele unui angrenaj cilindric, pornind de la schema
reductorului si puterea necesara la iesirea reductorului (folosind elementele geometrice ale
angrenajului, restabilite in lucrarea anterioara).
2. Elemente teoretice
Solicitarea danturii angrenajelor cilindrice cu dinti inclinati
Natura, modul de variatie si intensitatea fortelor de solicitare din angrenaje au o importanta
deosebita asupra proiectarii dimensionale. Intensitatea si natura fortelor de solicitare sunt
determinate de aplicatia propriuzisa in care este implicat angrenajul (putere de transmis,
turatie, sarcini suplimentare pe arbori), precum si de precizia de executie si montaj, de
caracteristicile sistemului vibrator al ansamblului, sistem de antrenare angrenaj masina de
lucru.
Solicitari principale
Forta normala pe dinte, Fn , actioneaza dupa directia normalei N-N, deci dupa generatoarea
profilului evolventic (Fig. 1). In procesul angrenarii, forta normala se distribuie pe fasia de
contact dintre dintii conjugati. Din cauza inclinarii dintelui, forta normala care actioneaza pe
dinte va avea 3 componente:
- forta tangentiala, Ft;
- forta radiala, Fr;
- forta axiala, Fa.
Forta tangentiala solicita dintele la incovoiere, arborele rotii fiind solicitat atat la incovoiere cat
si la torsiune. Forta radiala solicita dintele la compresiune, iar arborele la incovoiere. Efectul
fortei axiale, caracteristica danturilor inclinate, se manifesta asupra arborelui si a lagarelor, prin
solicitarea de incovoiere in plan axial.
In cazul angrenajelor cilindrice si conice lubrifiate in baie de ulei, coeficientul de frecare are
valori mici,

=0,04.. 0,09. Influenta fortei de frecare, f


F
, asupra rezistentei la oboseala a
angrenajelor cilindrice si conice se poate neglija.
Daca analizam efectele sale tribologice, precum incalzirea, uzarea si griparea, efectul fortei de
frecare nu mai poate fi neglijat.
Sensul de actiune al acestor forte este reprezentat in Figura 1.
2 Organe de maini - ndrumar de laborator
Fig. 1 Forte nominale in angrenajul cilindric cu dinti inclinati

Conform Figurii 1, forta normala pe dinte este inclinata in plan vertical cu unghiul
n

si in
plan orizontal cu unghiul
w

.
Relatiile aferente de calcul, pentru cele doua roti care angreneaza - roata 1 si roata 2, sunt
urmatoarele:
1
1
1
2
w
t
t
d
M
F
2
2
2
2
w
t
t
d
M
F
(1)
( )
wt t r
tg F F
1 1
( )
wt t r
tg F F
2 2
(2)
( )
w t a
tg F F
1 1
( )
w t a
tg F F
2 2
(3)
( ) ( )
w wn
t
tn
F
F
cos cos
1
1

( ) ( )
w wn
t
tn
F
F
cos cos
2
2

(4)
Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 3
( )
1
]
1

,
_

0
tan tan
w
w
d
d
a
(5)
Forte reale in angrenaje
In procesul de angrenare a doua roti dintate transmiterea puterii se face, in mod teoretic, prin
repartitia sarcinii pe doi sau mai multi dinti, insa in realitate nu se cunoaste modul de repartitie
a sarcinii pe dintii respectivi. Abaterile de la forma geometrica a dintelui (de pas sau de profil)
au ca efect acelerari sau intarzieri care genereaza sarcini suplimentare dinamice.
La angrenajele cu dinti inclinati problema este mai complicata, sarcina actionand pe dinte dupa
o linie inclinata momentul incovoietor rezultant are marimea bratului fortei care il creaza
variabil, acesta variind de-a lungul profilului dintelui.
Pentru a apropia valorile fortelor (tensiunilor) nominale de cele reale se utilizeaza coeficienti de
corectie. Factorii de corectie din calculul tensiunilor efective considera forma profilului,
materialul, tehnologia de fabricatie, precizia si conditiile concrete de functionare ale
angrenajelor. Acestia se determina prin comparatie intre angrenajul proiectat si angrenajele
testate pe standuri de incercare, sau cu date concrete provenite din exploatare.
Cei mai importanti coeficienti de corectie sunt coeficientul dinamic si coeficientul de
repartizare neuniforma a sarcinii pe dinte.
Fortele reale de contact se obtin prin inmultirea fortelor nominale de contact cu produsul
coeficientilor de crectie, K
real.
real al no real
K F F
min
(6)
- pentru solicitarea de contact:
H H V A real
K K K K K
(7)
- pentru solicitarea de incovoiere:
F F V A real
K K K K K
(8)
K
A
= factor de dinamicitate extern (depinde de tipul motorului si a masinii antrenate, din
STAS 12268-84);
K
V
= factor de dinamicitate intern (depinde de viteza si de treapta de precizie, din STAS
12268-84);
K
H
= factor de neuniformitate a repartitiei sarcinii (depinde de latimea danturii, de
diametrul de divizare geometrie, de treapta de precizie si modul de asezare a rotii pe
arbore, din STAS 12268-84);
K
H
= factor de repartitie a sarcinii in lungul profilului (depinde de viteza si de treapta de
precizie, din STAS 12268-84);
De completat din STAS cu nomograme si tabele...
Aplicatie la calculul fortelor din angrenaje cilindrice cu dinti inclinati
Se considera reductorul din Figura 2. Se cunosc turatia si puterea de iesire din reductor, Ne
[rpm] si Pe [W], raportul de trasmitere, ic, si elementele geometrice ale rotilor dintate
cilindrice cu dinti inclinati.
4 Organe de maini - ndrumar de laborator
Fig. 2 Schema reductorului cu o treapta de reductie prin angrenaj cilindric cu dantura inclinata
Sa se calculeze puterea necesara la intrare si fortele care actioneaza in angrenajul cilindric cu
dinti inclinati.
Spre exemplificare, in Figura 3 este redata schita unui reductor format din doua angrenaje
cilindrice cu dinti inclinati.
Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 5
Fig. 2 Schita reductorului
6 Organe de maini - ndrumar de laborator
Aparatura necesara realizarii lucrarii
- unul sau mai multe reductoare cu roti dintate cilindrice;
- cate un subler la fiecare masa de lucru;
- un micrometru pentru masurarea cu precizie a cotei peste dinti.
Mod de lucru
1. Se noteaza elementele geometrice ale danturii, masurate si calculate la lucrarea
anterioara;
2. Se da turatia electromotorului si puterea la iesirea reductorului;
3. Se traseaza schita reductorului si se reprezinta fortele de contact dintre dintii rotilor
angrenajului;
4. Pentru aplicatia data in lucrare, se determina fortele nominale si reale din angrenaje.
Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 7
ANEXA 1
Problema rezolvata in mediul de programare MATLAB
clc
disp('Aplicatie la calculul fortelor din angrenaje cilindrice cu dinti inclinati')
% Se considera reductorul din Figura 5.
% Se cunosc turatia si puterea de iesire din reductor, Ne [rpm] si Pe [W],
% raportul de trasmitere, ic, si elementele geometrice ale rotilor
% dintate cilindrice cu dinti inclinati
% Sa se calculeze puterea necesara la intrare si fortele care actioneaza
% in angrenajul cilindric cu dinti inclinati.
% Spre exemplificare, in Figura 6 este redata schita unui reductor
% format din doua angrenaje cilindrice cu dinti inclinati.

disp(' Date de intrare: ')
Ne=1425; % turatia la iesire, in rot/min;
Pe=7; % puterea la iesire, in KW;
ic=2; % raportul de transmisie al angrenajului cilindric;
m=2; % modulul standardizat al danturii in plan noormal,in mm;
beta_0=10; % unghiul de inclinare al danturii angrenajului, in deg;
z1=19; % numarul de dinti pentru pinion;
alfa0_n=20; % Unghiul de presiune in plan normal al danturii, la nivelul cercului de
divizare, in deg;
Di=[Ne Pe ic m beta_0 z1];
disp(' Ne [rot/min] Pe [KW] ic m [mm] beta_0 [deg] z1')
disp(Di)

disp(' Deplasarea danturii:')
x1_n=0;
x2_n=0;
x1_t=x1_n/cos(beta_0*pi/180);
x2_t=x2_n/cos(beta_0*pi/180);
x=[x1_n x2_n]
disp(x)
disp(' ')

disp(' REZOLVARE ')
disp(' A) Calculul puterii necesare la intrare, Pi, in KW:')

disp( ' a) Fara considerarea pierderilor prin frecare din mecanisme:')
disp( ' randamentul transmisiilor 100% ')
eta_ic=1; % randamentul transmisiei prin angrenaj;
eta_k=1; % randamentul cuplajului mobil;
eta_rul=1; % randamentul unei perechi de rulmenti;
Pi=Pe/(eta_k*eta_rul^2*eta_ic)

disp( ' b) Cu considerarea pierderilor prin frecare din mecanisme: ')
disp( ' randamentul transmisiilor: ')
disp( ' cuplaj = 0.97; RD cilindrice=0.985; rulmenti=0.992 ')

8 Organe de maini - ndrumar de laborator
eta_k=0.97; % randamentul cuplajului mobil;
eta_ic=0.985; % randamentul transmisiei prin angrenaj;
eta_rul=0.992; % randamentul unei perechi de rulmenti;
Pi=Pe/(eta_k*eta_rul^2*eta_ic)
P1=Pi*1e3 % in Watts
P2=Pe*1e3 % in Watts

disp('apasati o tasta pentru a continua >')
pause()

disp(' B) Calculul fortelor din angrenajul cilindric')
disp(' B1) Calculul turatiilor si a momentelor de torsiune pe arbori')
N2=Ne
N1=ic*N2
omega1=pi*N1/30
omega2=pi*N2/30
Mt1=P1/omega1 % in N*m;
Mt2=P2/omega2 % in N*m;
Mt1=Mt1*1e3 % in N*m;
Mt2=Mt2*1e3 % in N*m;

z2=ic*z1
mt=m/cos(beta_0*pi/180)
d1=mt*z1 % in mm;
d2=mt*z2 % in mm;

Ft1=2*Mt1/d1
Ft2=2*Mt2/d2

alfa0_t=alfa0_n /cos(beta_0*pi/180)
alfaw_t=alfa0_t % daca se considera ca distanta de referinta dintre axe este egala cu
distanta dintre axe (ad=aw);

Fr1=Ft1*tan(alfaw_t*pi/180)
Fr2=Ft2*tan(alfaw_t*pi/180)

d1
d2
dw1=d1+2*mt*x1_t
dw2=d2+2*mt*x2_t

beta_w=atan((d1/dw1)*tan(beta_0*pi/180)) %in radiani
beta_w_deg=beta_w*180/pi

Fa1=Ft1*tan(beta_w)
Fa2=Ft2*tan(beta_w)

Fn1=sqrt(Ft1^2+Fr1^2+Fa1^2)
Fn2=sqrt(Ft2^2+Fr2^2+Fa2^2)

disp('apasati o tasta pentru a continua >')
Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 9
pause()
clc

disp('REZULTATE')
disp(' ')
disp('PUTERI')
disp('P1[KW];P2[KW]')
disp(' ')
P=[P1/1e3 P2/1e3];
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', P))
disp(' ')

disp('TURATII')
disp('N1 [rpm]; N2 [rpm]')
N=[N1 N2];
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', N))
disp(' ')


disp('MOMENTE DE TORSIUNE')
disp(' ')
Mt=[Mt1/1e3 Mt2/1e3];
disp('Mt1[N*m];Mt2[N*m]')
disp(sprintf('%6.4f %6.4f', Mt))
disp(' ')

disp('FORTE')
disp(' ')
Ft=[Ft1 Ft2];
disp('Ft1[N]; Ft2[N]')
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', Ft))
disp(' ')

disp(' ')
Fa=[Fa1 Fa2];
disp('Fa1[N]; Fa2[N]')
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', Fa))
disp(' ')

disp(' ')
Fr=[Fr1 Fr2];
disp('Fr1[N]; Fr2[N]')
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', Fr))
disp(' ')

disp(' ')
Fn=[Fn1 Fn2];
disp('Fn1[N]; Fn2[N]')
disp(sprintf('%05.3f %05.3f', Fn))
disp(' ')
disp('apasati o tasta pentru a termina >')
10 Organe de maini - ndrumar de laborator
Rezultatul rularii programului:
Aplicatie la calculul fortelor din angrenaje cilindrice cu dinti inclinati
Date de intrare:
Ne [rot/min] Pe [KW] ic m [mm] beta_0 [deg] z1
1425 7 2 2 10 19
Deplasarea danturii:
x = 0 0
REZOLVARE
A) Calculul puterii necesare la intrare, Pi, in KW:
a) Fara considerarea pierderilor prin frecare din mecanisme:
randamentul transmisiilor 100%
Pi = 7
b) Cu considerarea pierderilor prin frecare din mecanisme:
randamentul transmisiilor:
cuplaj = 0.97; RD cilindrice=0.985; rulmenti=0.992
Pi = 7.4450
P1 = 7.4450e+003
P2 = 7000
apasati o tasta pentru a continua >
B) Calculul fortelor din angrenajul cilindric
B1) Calculul turatiilor si a momentelor de torsiune pe arbori
N2 = 1425
N1 = 2850
omega1 = 298.4513
omega2 = 149.2257
Mt1 = 24.9456
Mt2 = 46.9088
Mt1 = 2.4946e+004
Mt2 = 4.6909e+004
z2 = 38
mt = 2.0309
d1 = 38.5862
d2 = 77.1724
Ft1 = 1.2930e+003
Ft2 = 1.2157e+003
alfa0_t = 20.3085
alfaw_t = 20.3085
Fr1 = 478.5060
Fr2 = 449.9028
Lucrarea 9 Angrenaje cilindrice forte nominale si forte reale 11
d1 = 38.5862
d2 = 77.1724
dw1 = 38.5862
dw2 = 77.1724
beta_w = 0.1745
beta_w_deg = 10
Fa1 = 227.9869
Fa2 = 214.3587
Fn1 = 1.3974e+003
Fn2 = 1.3139e+003
apasati o tasta pentru a continua >
REZULTATE

PUTERI
P1[KW]; P2[KW]
7.445 7.000

TURATII
N1 [rpm]; N2 [rpm]
2850.000 1425.000

MOMENTE DE TORSIUNE
Mt1[N*m]; Mt2[N*m]
24.9456 46.9088

FORTE
Ft1[N]; Ft2[N]
1292.978 1215.689

Fa1[N]; Fa2[N]
227.987 214.359

Fr1[N]; Fr2[N]
478.506 449.903

Fn1[N]; Fn2[N]
1397.404 1313.873
apasati o tasta pentru a termina >

S-ar putea să vă placă și