Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare a unei intreprinderi

Procesul de evaluare economica are drept obiectiv: stabilirea valorii de piata, a valorii de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor, el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spatiul economic al tarii. Necesitatea evaluarii unei intreprinderi apare cnd in viata intreprinderii au loc unele schimbari semnificative cum sunt: -modificari in marimea si structura capitalului social; -modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor; -actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje); -in cazul tranzactiilor comerciale; -cu ocazia privatizarii cnd elementele prezentate in bilantul contabil nu reflecta valori de piata ci mai degraba valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste.
2. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi Bilantul contabil constituie punctul de pornire in orice evaluare deoarece in el se reflecta

situatia patrimoniului, a averii acumulate de firma de la infiintare pana in prezent si rezultatele financiare obtinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat. Bilantul contabil este o componenta de baza a situatiilor financiare pe care orice intreprindere trebuie sa le elaboreze cel putin
anual.

11.Prezentati trei momente din viata intreprinderii in care este obligatorie evaluarea pe baza de expertza si diagnostic.
- ori de cate ori au loc modificari in marimea si structura capitalului social a intreprinderii - ori de cate ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor. - in actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje) - in cazul tranzactiilor comerciale.(societatea tb vanduta)

4.Clasificati diferitele tipuri de evaluari


a)In functie de scopul evaluarii - evaluari contabile - evaluari administrative (cele solicitate de administrator)

-evaluari financiare, sunt singurele evaluari bazate pe expertiza si diagnostic b)Din punct de vedere al obiectului evaluarii: - evaluari de intreprinderi in ansamblul lor; - evaluari de bunuri mobile si imobile independente ;
- evaluari de grupe de bunuri

-evaluari de active economice si elemente intagibile;


c)In functie de metoda sunt : -evaluari patrimoniale -evaluari bazate pe performante -evaluari combinate -alte metode de evaluare (bazate pe volumul activitatii,CA,comparatii) d) In functie de beneficiar sunt : - evaluari pentru asigurare, - evaluari pt impozitare, - evaluari pt creditare e) In functie de valorile obtinute , se pot grupa :

-evaluari care au la baza valoarea de piata; -evaluari care au la baza valori diferite de valoarea de piata;
f) Dintr-un alt unghi, metodele de evaluare pot fi grupate in : -clasice, care se aplica la intreprinderi necotate; -bursiere, se aplica la intreprinderi ale caror titluri sunt tranzactionate pe o piata reglementata.

18.Rolul bilantului contabil in diagnosticul de evaluare. Bilantul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale, precum si rezultatele perioadei pentru care se intocmeste, potrivit legii. Bilantul contabil este sursa de date ce se prelucreaza pentru realizarea diagnosticului financiar-contabil. 19.Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare Bilantul functional este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor functii ale intreprinderii, respectiv - functia de investitii, - functia de exploatare - functia de trezorerie in active si functia de finantare in pasiv. Prezentarea functionala a bilantului raspunde mai bine nevoilor de informare a managerilor intrucat detaliaza situatia financiara pe segmente de activitate, astfel incat acestia stiu incotro sa-si indrepte atentia si sa ia deciziile corecte.Studierea bilantului functional duce la determinarea capitalurilor folosite de intreprindere necesare determinarii ratei de actualizare, de capitalizare si de fructificare. Orice bilant se descompune in plan financiar in trei mari mase : - Fondul de rulmernt net global (FR) - Necesarul de fond de rulment (NFR) - Trezoreria (TN) Echilibrul financiar al intreprinderii se reda prin relatia : FR-NFR TN

Bilantul financiar se prerzinta astfel : Activ: I. Imobilizari; II Stoc + Creante ; III Disponibilitati Pasiv : IV Capital permanent (Capitaluri proprii + Dat financiare pe termen lung);V Dat nefinanciare;VI Dat financiare pe termen scurt

57.Care este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi? Bilantul economic este instrumentul de lucru, un bilant teoretic care reflecta masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare. El prezinta patrimonial rentabilitatea intreprinderii actualizate si corectate in functie de exigentele pietei, pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare. 3.Explicati diferentele dintre pret si valoare Sunt cel putin patru criterii de diferentiere a celor doua categorii economice: a)Ca fel al marimilor: -Pretul este o marime concreta, tangibila; -Valoarea este o marime conventionala. b)Ca numar: -Pretul in orice tranzactie este unic; - Valorile sunt multiple, iar expertului evaluator i se pretinde prin regulile de buna practica sa nu se opreasca la mai putin de trei valori. c)Dupa locul de formare: pretul se formeaza pe piata (locul de intalnire vanzator-cumparator), valoarea se formeaza pe hartie, folosind mintea si
imaginatia evalutarului; d) Caracter obiectiv: : pretul este o marime obiectiva fata de evaluator si subiectiv fata de negociatori, iar valoarea este obiectiva fata de negociator si subiectiva fata de evaluator. In evaluarea unui active sau a intreprinderii se pot folosi mai multe tipuri de valori :valoarea de origine, de achizitie, de inventar sau istorica,valoarea actual, valoare justa, valoarea de piata,valoarea de utilizare 9.Definiti valoarea de origine Valoarea de origine, cunoscuta Valoare de origine = cost istoric 8.Definiti valoarea actuala a unui bun Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate de derularea normala a activitatii intreprinderii. Se obtine corectand valaorea de origine cu inflatia care a avut loc de la data achizitiei si cu coeficientul de invechire (care cuprinde uzura fizica, uzura morala si uzura functionala) Valoarea actuala = valoare de utilitate 7.Definiti valoarea justa Valoarea justa reprezinta pretul la care un bun ar putea fi schimbat intre un cumparator si un vanzator, normal informati si interesati intr-o tranzactie echilibrata. 6.Definiti valoarea de piata Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, intre un cumparator si un vanzator, hotarati si avizati, care actioneaza in cunostinta de cauza, prudent si fara constrngeri, intr-o tranzactie echilibrata dupa un marketing

si sub numele de valoare istorica sau de achizitie reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru achizitionarea si punerea bunului sau activului in stare de utilizare sau de folosire.

adecvat.
10.Definiti

valoarea de utilizare Valoarea de utilizare este valoarea pe care o anumita proprietate o are pt o utilizare specifica si pt un anumit utilizator, de aceea nu este in relatie cu piata; se refera stric la valoara cu care o anumita proprietate contribuie in intreprinderea din care face parte, fara a avea in vedere cea mai buna utilizare a proprietatii sau suma de bani ce poate fi obtinuta in urma vanzarii sale.
Valoarea de utilizare = valoare de inlocuire 12.De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizarii

unei intreprinderi? - din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanturile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative, reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor - din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul intreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil; nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare - cumparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine el, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita; - valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale, cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentru politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun 2 2

fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari.
5. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii? Diagnosticului are rolul de a orienta evaluatorul in etapa

evaluare propriu-zisa, respectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare, anticiparea viitorului intreprinderii, depistarea factorilor de risc si alegerea metodelor de evaluare.
13.Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic Obiectivul - aprecierea riscurilor inerente situatiei juridice

a intreprinderii, - analiza patrimoniului conducerii intreprinderii.

Mijloace de realizare A. Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic juridic, care cuprinde

drept comercial, cu subrubricele: actele si contractele privind modul de exploatare (fond comercial, locatii, concesiuni, licente, contracte de franciza); acte si contracte privind situatia imobiliara (acte de proprietate, leasing, inchirieri, expertize recente privind evaluarea); acte si contracte privind alte imobilizari (titluri de participare, marci si brevete, etc) acte si contracte privind finantarea pe termen mediu si lung (credite bancare, linii de credit) asigurari (contracte de asigurari, obiect, riscuri asigurate) drept social, cu subrubricele: existenta contractelor de munca, a regulamentelor de organizare si functionare sau regulamentelor interioare; data ultimului control al organismelor sociale si principalele constatari; parteneri sociali (sindicate, conflicte sociale, etc) drept fiscal, cu subrubricile: analiza regimului fiscal al intreprinderii, particularitati; data ultimului cotrol fiscal si principalele constatari. drept societar, cu subrubricele: analiza documentelor juridice generale (registrul de procese-verbale ale Adunarii Generale ale Consiliului de Administratie)

tinerea la zi a documentelor juridice generale ale intreprinderii. B. Punerea in locul chestionarului de diagnostic patrimonial al conducatorilor intreprinderii Tinnd seama de prevederile legale in vigoare expertul evaluator va stabili daca: - Societatea este constituita legal; - Exista acte si contracte privind drepturile de proprietate; - Exista contracte incheiate cu partenerii externi; - Exista actiuni juridice in curs; - Exista contracte individule de munca; - Care este regimul fiscal al intreprinderii? Concluzii: Punctele forte, adica atuurile ca urmare a unor factori, cum ar fi: - o buna organizare si functionare a intreprinderii; - contract si statut corespunzatoare; - relatii contractuale corecte; - finantare asigurata; - absenta litigiilor; - reglementari fiscale aplicate corecte;

- obligatii fiscale indeplinite la timp;


Puncte slabe, adica deficiente constatate in organizarea si functionarea intreprinderii:

-statutul si contractul necorespunzatoare situatiei de fapt; -existenta unor litigii contractuale cu tertii si cu proprii salariati; -conflicte de munca; -obligatii fiscale nerespectate.
14.Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial

Obiectivul pozitia intreprinderii sau a activului pe piata. Mijloace de realizare. Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic comercial: - Pozitia strategica a intreprinderii (situatia sa generala in comparatie cu mediul economic, cu sectorul, cu piata sa); - Piata (localizarea si descrierea pietii); - Clientela intreprinderii (numar, repartizarea, clienti strategici, clienti rau platnici, fragilitatea relatiilor cu clientela, etc); - Produsele (gama, produse cu marja ridicata si cu marja redusa, reinoirea produselor, politica de cercetare si dezvoltare, brevete detinute de intreprindere); 3 3

Politica de preturi (competitivitatea preturilor, existenta unor restrictii legate de reglementari de distributie, costuri de productie, concurenta); Distributia (retea de distributie, cheltuieli de marketing, forta de patrundere si de adaptare, sevice asigurat, etc); Publicitate si promovare.

Concluzia Punctele tari ca de ex: retea de vanzare puternica, clienti statornici,calitate f buna a produselor si serviciilor puncte slabe ca de ex: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica, cunosterea insuficienta a pietii.
15.Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare Obiectivul evaluarea masurii in care mijloacele de productie materiale raspund

nevoilor actuale sau viitoare ale

intreprinderii.
Mijloace de realizare

Punrea in lucru a chestionarului de diagnostic ce cuprinde:

Starea mijloacelor de productie (utilaje, constructii, personal productiv structura) Concluziile se prezinta sub forma: - Oportunitatilor - Riscurilor - Punctele forte ca de ex: o buna utilizare a capitalului de productie;utilaje moderne, produse si servicii competitive - Punctele slabe ca de ex: o planificare defectuasa a productiei, o conducere defectuasa a aprovizionarii si transporturilor, probleme de calitate a produselor si serviciilor. 16.Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane Obiectivul il reprezinta analiza structurii resurselor umane si a capacitatii personalului de a contribui la realizarea activitatii intreprinderi Mijloace de realizare: Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic si o descriere a profilului cadrelor din intreprindere (structura multicriteriala a personalului, conducere, aspecte sociale). Constatari se fac urmatoarele demersuri: a) Analiza structurii umane si anume: Organizarea ierarhica si functionala a intreprinderii; Date cu privire la personal: pregatirea, gradul de ocupare; vechimea in intreprindere; fluctuatiile, absenteism. b) Date cu privire la conducerea intreprinderii: vrsta, pregatire, experienta, stil de conducere, sistem de remunerare, legatura cu actionariatul c) Date sociale: climatul social, protectia muncii, organizare sindicala. Concluzia Analiznd datele de mai sus se poate stabili: 1.Oportunitatile 2.Riscurile Punctele forte: personal tnar, flexibil, bine pregatir, exista o buna organizare, exista motivarea muncii. Punctele slabe: proasta functionare a conducerii; salarizare nestimulata; relatii de rudenie intre conducere si salariati 17.Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil

Activitatea de cercetare si dezvoltare a intreprinderii; Procesele de fabricatie (aprovizionare, productie, stocuri, calitate, productivitate)

Obiective:
- Fiabilizarea

valorilor conatabile retinute; - Aprecierea ajustarilor necesare cauzate fie de politicile contabile fie de politicile fiscale; - Aprecierea rezultatelor; - Exploatarea si echilibrele financiare; - Studiul resurselor si utilizarilor.
Mijloace de realizare: Cunoasterea principiilor si metodelor contabile proprii sectorului de activitate si aplicate de intreprindere; Constituirea (elaborarea) diferitelor situatii necesare pentru analiza si diagnostic (tablou de finantare, bilant functional, tablou de finantare, bilant functional, tabloul soldurilor intermediare de gestiune, etc); Analiza ratiourilor; Evaluarea riscurilor prin metoda scorurilor; Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic contabil (balante, trezorerie, conturi clienti, stocuri, valori mobiliare de plasament imobilizari si amortismente, alte elemente de active, imprumuturi, furnizori, alte datorii, impozite, evenimente posterioare, litigii, fonduri proprii, etc)

Concluzile:
punctele tari puncte slabe

55. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale, influenteaza valoarea intreprinderii astfel: -influenteaza rata de actualizare prin riscul deprecierii monedei nationale ; -influenteaza bil ec prin evaluarea elem monetare la cursul de schimb de la data efectuarii evaluarii

56.Cum influenteaza modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi? Modificarea preturilor influenteaza valoarea inteprinderii astfel: -rata de actualizare este influentata cu riscul de pret; -bilantul economic este influentat prin evaluarea activelor la valori juste, de piata care tin seama de preturile pietei 58.Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii. Politica de amortizare influenteaza valoarea intreprinderii astfel: -stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influenteza in sensul micsorarii valoarii intreprinderii -metodele de amortizare deasemena influenteaza val intrep astfel : daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achizitionate sunt amortizate accelerat valoarea intreprinderii va fi mai mica ,decat daca s-ar fi utilizat metoda liniara. 59.Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii? Este evident ca politicile contabile influenteaza valoarea intreprinderii intruct acesta poate opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elementelor din situatiile financiare, astfel:-metod LIFO in cazul stc va conduce la o val a stc mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe cnd met FIFO va avea un efect invers
21.Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? Componentele fundamentale ale oricarei evaluari sunt: - activul net corectat (corijat) (ANC) - capacitatea beneficiara (CB) - rata de actualizare (i)

20.Care sunt pasii (etapele) in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi? Pasii in determinarea ANC sunt:

1)

Separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil in bunuri necesare exploat arii

si bunuri in afara exploatarii

2) Reeevaluarea bunurilor necesare exploatarii; 3) Calculul matematic al activului net corijat.


52.Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Imobilizarile necorporale sunt nonvalori d.p.d.v. economic si nu se iau in caculul valorii ANC cu exceptia cheltuielilor de cercetare dezvoltare care privesc produse noi sau dezvoltari de activitati, care sunt luate in calcul cu sumele inregistrate in contabilitate.

48.Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi? Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel: - atunci cand pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor obtinute prin aceste actiuni; - cand pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unei actiuni. Val/actiuni = val globala/nr de actiuni.
49.Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Stocurile se evaluaeaza dupa ce s-au eliminat stocurile fara miscare sau cu miscare lenta, evaluarea facanduse la pretul de achizitie din cea mai recenta perioada. Stocurile din productie neterminata se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu

gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului. Stocuri de produsele finite se evalueaza la nivelul pretului de vanzare mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea.
50.Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte sau in litigiu, la valoarea scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva. 51.Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intre prinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilitatile din bilant se evalueaza la valoarea scriptica (intra in calculul activului net corijat), cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ultima zi a lunii anterioare celei in care are loc evaluarea. 53.Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Obilgatiile se evalueaza la valoarea scriptica, iar cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua evaluarii. 65.Dati

exemple privind corelatiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determ activului net contabil corectat?
Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societatea se evalueaza astfel: atunci cnd pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea; cnd pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului; Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu -

gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica. Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vnzare, mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, la valoarea scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva. Disponibilitatile din bilant se evalueaza la valoare scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ultima zi a lunii anterioare celei in care are loc evaluarea.
46.Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? Reprezinta acele elem care nu pot fi percepute prin atingere si care pot fi inregistrate in contabilitate sau neinregistrate in contabilitate.Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale, respectiv, cheltuieli de constituire, de dezvoltare, licente,marci, brevete, softuri, fondul commercial, etc. 22.Care sunt metodele de calcul al activului net corijat al unei

intreprinderi?

Metodele de calcul al ANC sunt: metoda substractiva si metoda aditiva 23.In

ce const metoda substractiv de calcul al activului net corijat?

Metoda substractiva de calcul care consta in scaderea din totalul activelor reevaluate corijate a tuturor datoriilor intreprinderii. ANC = Total activ din bilantul economic Total datorii 24.In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? Metoda aditiva care consta in adaugarea la capitalurile proprii ale intreprinderii a tuturor influentelor rezultate din inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice ale elementelor din bilantul intreprinderii. ANC = Total capitaluri proprii ajustarea valoarii contabile (Influente din reevaluare) 37.Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii?

Capacitatea beneficiara inseamna aptitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de gestiune considerate normale, identice cu cele din perioadele trecute, daca schimbari semnificative nu a avut loc in viata intreprinderii.
Capacitatea beneficiara este o lucrare indispensabila oricarei evaluari, ea facnd trecerea de la performantele din bilantul contabil la profitul net din bilantul economic 38.Care sunt pasii( etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi?

Etapele determinarii capacitatii beneficiare sunt:


- studiul rezultatelor trecute (3 ani) - examenul previziunilor -calculul matematic al capacitatii beneficiare, pornind de la constatarile efectuate in aceste prime doua etape 39.Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: Patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: - Amortizari si diferite alte deprecieri se ajusteaza profitul net prin inlaturare din costuri a oricarui exces de amortizare si adaugarea oricarei insuficiente de amortizare, referinta constituind-o standardele profesionale sau studiile efectuate de expertii tehnici asupra duratelor de viata uila a activelor amortizabile; - salarii si asimilate salariilor se ajusteaza profitul net prin inlaturarea din costuri a exceselor de salarizare si adaugarea insuficientei de salarizare, referinta constituind-o standardele sau studiile efectuate de experti in munca si protectie sociala; - stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe intreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la inceput si sfarsit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil; - profituri si pierderi exceptionale se retin numai acele profituri care provin din operatiuni obisnuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor - corectii legate de sinergii - alte cotectii care pot rezulta din diagnostic In concluzie, pe baza constatarilor din diagnostic, se poate creste sau se poate scadea valoarea intreprinderii. 40.Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? Capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: - ca medie a profiturilor anuale provizionale, varianta recomandata in cazul evaluarilor pt privatizare (CB1); - ca medie a profiturilor nete anuale corectate; - ca medie a profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare; - ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare. 42.Definiti capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si prezentati formele de exprimare a acesteia. Capacitatea beneficiara inseamna aptitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin urma torii indicatori:

profit brut (diagnosticul financiar-contabil); profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor; - dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului; - prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de intreprindere.
-

Capacitatea beneficiara este o lucrare indispensabila oricarei evaluari, ea facnd trecerea de la performantele din bilantul contabil la profitul net din bilantul economic 27.Ce este si cum se determina rata de actualizare? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pt determinarea valoarii actualizate, la o anumita data, a unui varsamant unic sau a nei serii de varsaminte. Rata de actualizare (i) este un element al pietei financiare introdus in calculul indicatorilor economici si financiari de catre

operatorii din piata de bunuri si servicii. Pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare sau de actualizare, pot fi folosite teoretic mai multe metode:
Rata egala cu dobanda la imprumutul de stat poarta denumirea de rata de baza, rata fara riscuri sau rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara.in practica valoarea acestei rate este cuprinsa intre 4% si 8%. Rata egala cu dobanda practicata de banca centrala; ca marime este egala cu rata de baza, plus o prima de risc. Rata egala cu media dobnzilor practicate de bancile comerciale. Rata egala cu media tuturor dobnzilor practicate de banca centrala si bancile comerciale Rata egala cu costul capitalului intreprinderii (CMCP) costul mediu ponderat al capitalului. Este cea mai recomandata metoda, mai ales in conditii de instabilitate si incertitudini in macroeconomia tarii, deoarece tine seama de conditiile concrete ale intreprinderii expertizate. 29.Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare Pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare sau de actualizare, pot fi folosite teoretic mai multe metode: Rata egala cu dobanda la imprumutul de stat poarta denumirea de rata de baza, rata fara riscuri sau rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara. in practica valoarea acestei rate este cuprinsa intre 4% si 8%. Rata egala cu dobanda practicata de banca centrala; ca marime este egala cu rata de baza, plus o prima de risc. Rata egala cu media dobnzilor practicate de bancile comerciale. Rata egala cu media tuturor dobnzilor practicate pe piata financiara (primele trei de mai sus) Rata egala cu costul capitalului intreprinderii de evaluat. Este cea mai recomandata metoda, mai ales in conditii de instabilitate si incertitudini in macroeconomia tarii, deoarece tine seama de conditiile concrete ale intreprinderii expertizate. Potrivit acestei metode, costul mediu ponderat al capitalului unei intreprinderi (CMPC) se obtine pe baza urmatoarei relatii:

CMPC = Ccp
unde:

Ccp Cci + Cci Ccp + Cci Ccp + Cci

Ccp = costul capitalului propriu Cci = costul capitalului imprumutat; Ccp + Cci = masa capitalurilor folosite de intreprindere. Masa capitalurilor folosite de intreprindere si structura acesteia se determina pe baza studiului bilanturilor functionale ale intreprinderii pe o perioada de 2-3 ani. Costul capitalului propriu se determina in baza relatie:

Ccp = Rn + ( Rr Rn )
unde: Rn = rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara (care in conditii normal poate fi de 3,5 -5%); Rr = rata cu riscuri sau totalitatea riscurilor la care este supusa intreprinderea; (Rr - Rn) = prima de risc a intreprinderii; Costul capitalului imprumutat se obtine prin relatia: Cci=Cd(1-0,16) Cd = costul datoriei Cd=(cht financiare-venituri financiare)/Datorii

31.Prezentati

si exemplificati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi

Ccp Cci + Cci , unde: Ccp + Cci Ccp + Cci Ccp=costul capitalului propriu; Cci=costul capitalului imprumutat; Ccp/Ccp+ Cci = ponderea capitalului propriu in total capitaluri Cci/Ccp+ Cci = ponderea capitalului imprumutat in total capitaluri CMPC = Ccp
32.Cum se determina costul capitalului propriu al unei intreprinderi? Ccp = Rn+ (Rr - Rn)* unde: Rn = rata neutra de plasament pe piata financiara (dobanda practicata la titluruile de stat); Rr= rata de riscuri (de la banca centrala sau bancile comerciale) = coeficient coeficientul de dispersie al actiunilor pe piata.

30.Ce este actualizarea?

Actualizarea reprezinta estimarea valorii actuale a unui flux de trezorerie printr-un ansamblu de calcule menite sa masoare valoarea actuala a unei sume de bani viitoare care depinde de doi factori : - Durata temporala retinuta (nr de ani) - Rata dobanzii luate in calcul pentru a masura indisponibilitatea sumei in prezent.
28. Care sunt tehnicile de actualizare ? Actualizarea se realizeaza si se exprima prin doua tehnici speciale, dupa cum este luat in calcul factorul timp:

- daca factorul timp este luat in calcul din directia trecut-prezent-viitor , tehnica se numeste de capitalizare sau de fructificare. Regulara capitalizari este urmatoarea : suma X cheltuita in trecut (sau in prezent ) are ca echivalent in prezent (sau in viitor) suma y, daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n .
Y = X(1+i) n= nr de ani si i = rata de capitalizare sau de fructificare
n

- daca factorul timp este luat in calcul din directia viitor-prezent-trecut , tehnica se numeste de actualizare propriuzisa.Regula este urmatoarea : o suma Y prevazuta a fi chetuita in viitor peste n ani, are ca echivalent in prezent (sau in trecut) suma x, numai daca pe y o aplificam cu factorul de actualizare 1/(1+i)n
X = Y/(1+i) n= nr de ani si i = rata de capitalizare sau de fructificare
n

61.Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi? Riscul de tara influenteaza valoarea intreprinderii in sens invers proportional cu cat riscul este mai mare cu atat valoarea intreprinderii este mai mica. 33.Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare. Relatia dintre risc si RA este direct proportionala , cu cat riscurile sunt mai mari cu atat rata de actualizare este mai mare. 34.Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. Relatia dintre risc si val intrep este invers proportionala, cu cat riscul este mai mare cu atat val intrep este mai mica. 35. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. Inte rata de actualizare si val intrep este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica. 63.Care este tratamentul activele considerate in afara exploatarii in evaluarea unei intreprinderi? Activele in afara exploatarii sunt cele care aparent nu au legatura directa cu activitatea de baza a entitatii (case de vacanta, locuinte de serviciu, constructii cu alta destinatie dect cele legate de activitatea de baza, ambarcatiuni de placere etc.) sau cele care din diferite motive au grad de utilizare redus sau foarte redus (sub 50%, de exemplu), in aceasta situatie putndu-se gasi terenuri, constructii, masini si utilaje etc. Bunurile in afara exploatarii sunt evidentiate distinct de evaluator, nefiind supuse evaluarii in cadrul etapei de determinare a activului net corijat; ele sunt evaluate distinct in functie de natura si piata fiecarui bun. 25.Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta? Explicati semnificatia acesteia. VBS = Activ reevaluat corijat (din bilantul economic) + Val bunurilor folosite de soc, dar care nu apartin acesteia (luate cu chirie) valoarea bunurilor care desi sunt proprietatea societatii nu sunt folosite de aceasta ( date cu chirie) Ea semnifica valoarea bunrilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utiliza intreprinderea la un moment dat, prezentand valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Val substractiva neta = VSB total datorii 60.Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a unei intreprinderii?
Valoarea patrimoniala reprezinta valoarea determinata pe baza patrimoniului intreprinderii, pornind de la situatiile financiare folosind diverse metode. Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat ob tinut ca diferenta intre activul reevaluat corijat si

total datorii.
ANC = Activ reevaluat corijat total datorii. 36. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intrerinderii ?
Valoarea patrimoniala reprezinta valoarea determinata pe baza patrimoniului intreprinderii, pornind de la situatiile financiare folosind diverse metode. Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat ob tinut ca diferenta intre activul reevaluat corijat si

total datorii.
ANC = Activ reevaluat corijat total datorii. Activul net corijat se calculeaza prin doua metode:

1.metoda

aditiva ANC=CAP PROPRII-/+DIF DE REEVALUARE; 2. met substractiva ANC= ACTIVE REEVALUTEDATORII


66.Care sunt limitele valorilor patrimoniale? Valalorile patrimoniului sunt abordate printr-o

optica aproape comerciala si statica, adica nu au in vedere strategia intreprinderii. In aceasta abordare imcompleta afera totusi o garantia asupra valorii acestei la un moment dat punand in evidenta faptul ca exista un echivalent tangibil al actiunilor pe care investitorii le detin la acea societate.
Valorile patrimoniale sunt, de regula, evitate ca valori exclusive de tranzactie, datorita unor limite: caracterul incomplet: elementele necorporale, deci partea invizibila" nu este luata in calcul; caracterul strict static: nu au in vedere strategia intreprinderii; caracterul complex si riscurile de eroare importante; caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar realizarii unei evaluari patrimoniale viabile. 41.Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza performantelor financiare? Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii, respectiv perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa, adica sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-i permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea, asocierea, formarea de noi societati comerciale, injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si tehnologiilor, pentru reinnoirea produselor, etc. Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de recuperare al investitiei. Se exprima in ani. 43.Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxul de trezorerie reprezinta profiturile intreprinderii dupa scaderea cheltuielilor si impozitelor pe imobilizari, dar inaintea dobanzii. Cash Flow inseamna fluxul de trezorerie disponibil pe care-l degajeaza un activ sau o societate si care se calculeaza astfel : - se porneste de la capacitatea beneficiara exprimata prin profitul net + la care se adauga toate celelalte fluxuri create de agentul economic (amortismente (am) si provizioane cu caracter de rezerva (pr)) - si se scad investitiile necesare pentru mentinerea potentialului actual al agentului economic (Ir) - si se scade variatia necesarului de fond de rulment Fluxul de trezorerie se poate stabili indirect: Cifra de afaceri (CA) - consumuri interne = marja bruta (MB) - alte consumuri interne = valoarea adaugata (VA) - salarii si salarii asimilate - dobnzi - impozite si taxe = excedentul brut de exploatare (EBE) - amortizare = execedentul net de exploatare (ENE) - impozitul pe profit = profitul net (PN) 44.In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? Esenta metodei consta in insumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul n, (3 ani), cand se apreciaza ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de abordare a afacerii sale; in acest an n se stabileste valoarea reziduala a intreprinderii. Potrivit acestei metode, evaluarea intreprinderii se face in functie de perspectivele sale de dezvoltare; este o metoda prin excelenta futurista. Aceasta metoda utilizeaza principiul financiar potrivit caruia valoarea unui activ este egala cu valoarea actuala a fluxurilor nete de disponibilitati (cash flow) susceptibile de a fi degajate in viitor de catre activul respectiv. 45.Care sunt cele patru etape (pasi) in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? Aplicare metodei se face in patru etape: 1. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani anteriori 2. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga, dar compatibila cu orizontul de prognoza stabilit intreprinderii; 3. Determinarea valorii reziduale ce urmeaza a fi adaugata la cash-flow-ul din ultimul an proiectat; orizontul prognozat este in general, estimate tinand seama de constatarile diagnosticelor, marcand momentul cand prorpietarul va decide viitorul intreprinderii in anul ultim prognozat; valoarea reziduala, de regula se calculeaza prin aplicarea unui multiplicator z la cash flowul ultimului an prognozat (Vr = Z x CF) sau aplicand modelul Gordon 1/ (K-g), unde : K - este coeficientul de ajustare pentru risc si g - este cresterea pe termen lung a fluxului de numerar 4. Determinarea ratei de actualizare, cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare in valori actuale; 47.Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cte grupe se pot clasifica? Metodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se bazeaza pe fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare. Met de evaluare, combinate, pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile

aplicate: -tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate; tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile. V= ANC + CB/i 2 V = ANC + GW 64.Care este definitia goodwill-ului? Goodwill este excedentul de valoare globala a intreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun. Partea din valoarea globala a unei intreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea intreprindere; se obtine prin capitalizarea profitului obtinut de intreprindere peste pragul de rentabilitate. Relatia cu valoarea

intreprinderii este direct proportionala.


62.Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmatoarelor informatii (in lei): capital social: 10.000 u.m.; rezerve: 3.000; rezultat reportat: 5.000; cheltuieli de constituire: 2.000; cheltuieli de cercetare 10.000, din care 4.000 destinate crearii unui produs pentru inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator; cheltuieli in avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000. Activ : Cht de constituire 2.000; Cht de cercetare (10000-4000);Cht in avans Pasiv : CS 10000; Rez 3000; Rez reportat 5000 ANC = Cap proprii cht constituire- Cht de cercetare = 18000 2000 6000 = 10.000 Cap proprii = CS (10000) + rez (3000) + RR (5000) Cht de cercetare = 10000 - 4000 Cht in avans nu se iau in calcul pt ca sunt asimilate creantelor 26.Determinati activul net corijat al unei intreprinderi prin ambele metode, cunoscnd urmatoarele elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de finantare 15.000; cladiri 200.000; echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; imprumuturi bancare termen lung. 200.000; capital social 100.000; rezerve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000.

Bilant contabil
Activ Disponibilitati numerar 10.000 Disponibilitati banca 150.000 Cladiri Echipamente Stocuri 200.000 250.000 300.000 Pasiv Capital social Rezerve Profit Furnizori Imprumuturi bancare t.l. Venituri anticipate 100.000 10.000 55.000 400.000 200.000 80.000

Cheltuieli de infiintare
TOTAL Bilant economic Disponibilitati numerar Disponibilitati banca Cladiri Echipamente Stocuri Activ

15.000
925.000 10.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Creditori
925.000 Pasiv Capital social Rezerve Profit Furnizori Imprumuturi bancare t.l. Venituri anticipate Diferente din reevaluare 100.000 10.000 55.000 400.000 200.00 80.000 - 15.000

80.000

Cheltuieli de infiintare

0.000

Creditori

80.000

TOTAL 910.000 910.000 Metoda aditiva ANC = capitaluri proprii (capital social + rezerve + profit) dif. din reev. (chelt. infiint are)

ANC = 100.000 + 10.000 + 55.000 - 15.000 = 150.000


Met substractiva ANC = Total activ din bilant ec. Total datorii (Furnizori+ Creditori +Imprum + Ven anticip) ANC = 910.000 (400.000 + 80.000 + 200.000 + 80.000) = 150.000 67.Determinati rata de capitalizare a unei intreprinderi cunoscnd urmatoarele informatii: - riscurile intreprinderii 19% - rata de baza 4% - coeficientul primei de risc 1,2 - cheltuieli financiare 1.000 lei

10 10

- venituri financiare - datorii financiare (30% din sursele de finantare) - cota de impozit pe profit Rn = 4% Rr = 19%

600 lei

4.000 lei 16%

= 1,2 i=? Datorii financiare = 30% * sursele de finantare => Sursele de finantare = Datorii financiare * 100/30 = 4.000 x 100/30 = 13.333,33 Sursele de finantare = 13.333,33 i CMPC = Ccp x [Ccp / (Ccp + Cci)] + Cci x [Cci / (Ccp + Cci)]

unde: CMPC Cci costul mediu ponderat al unei intreprinderi; Ccp costul capitalului propriu costul capitalului imprumutat; Ccp + Cci masa capitalurilor folosite de intreprindere

Ccp = Rn + (Rr - Rn) * => Ccp = 4 + (19 4) x 1,2 = 22% unde: Rn rata neutra de plasament; R r rata cu riscuri a intreprinderii; coeficientului de volatilitate al actiunilor intreprinderii in piata din care face parte. Cci = Cd x (1 IP) % = Cd x (1 0,16) %

unde: Cd - costul datoriei Cd = (Cheltuieli financiare Venituri financiare) / Datorii Cci =


1.000 600 (1 0,16 ) = 0,1 0,84 = 0,084 = 8,4% 4.000

Varianta 1: CMPC = 22 i CMPC = 18,24%

22 8,4 % + 8,4 % = 22 72,37% + 8,4 27,63% = 18,24% 22 + 8,4 22 + 8,4

Varianta 2: Datoriile reprezinta 30% din sursa de finantare => capitalurile proprii reprezinta 70% din sursa de finantare CMPC=22 x 70%+8.4% x 30%=15.4%+2.52%=17.92% Rata actualiz=CMPC ~18% 54.Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator, asupra bazelor de evaluare folosite, a metodelor si informatiilro care stau la baza raportului. 1) Rezumatul principalelor concluzii si recomandari privind: 1.1. Scopul evaluarii; 1.2. Scara valorilor satbilite si valoarea medie; 1.3. recomandarile privind perspectivele intreprinderii 2) Prezentarea intreprinderii: - numele, forma juridica, adresa, codul SIRUES; - Scurt istoric,crearea, fazele cronologice principale de dezvoltare, transformare etc.; - stabilirea coordonatelor principale prin: prezentarea capitalul social, a modalitatilor de formare si a eventualelor modificari intervenite, structura capitalului si componenta actionariatului, obiectul de activitate, pozitia ocupata in cadrul ramurii respective, in vederea explicarii metodei de evaluare folosite cuantum, evaluare, etc. 3) Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit. In cazul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se vor mentiona datele de inmatriculare ale acesteia de la Registrul Comertului. Daca echipa de evaluatori este formata din personane individuale, este necesara prezentarea unor ev 4) Diagnosticul de evaluare 4.1. Diagnosticul juridic 4.1.1 obiectiv: aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu proprietarii, tertii si cu salariatii. 4.1.2. Constatari: tinnd seama de prevederile legale in vigoare, evaluatorii vor stabili daca intreprinederea este constituita legal, daca exista acte si contracte privind drepturile de proprietate, daca exista contracte incheiate cu partenerii de afaceri, daca sunt actiuni juridice in curs, cu personae fizice sau juridice, daca exista contracte de munca individuale si colective, si vor analiza regimul fiscal al intreprinderii. 4.1.3. Concluzii: dupa trecrea inrevista a mijloacelor de realizare si aprocedeelor de lucru utilizate se stabilesc: -oportunitatile exeistente in mediul exterior intreprinderii, adica evolutii cu un character previzibil pozitiv pentru entitatea evaluata ca: legislatie si reglementari favorabile, conditii economico financiare optime; -riscurile existente in mediul extern intreprinderii, adica evolutii cu un efect previzibil negative, respective condintionarii inverse oportunitatilor; -punctele forte; adica atuurile, ca urmare a unor factori cum sunt: o buna organizare si functionare a entitatii evaluate, contract, statut corespunzatoare, relatii contractuale corecte, finantare bancara asigurata, absenta litigiilro, regelementari fiscale corecte si obligatii fiscale indeplinite la timp; -punctele slabe, deficientele

11 11

consatate in organizarea si functionarea entitatii: contarct si satatut necorespunzatoare situatiei de fapt, existenta unor litigii contractulae cu tertii si cu proprii salariati, conflicate de munac, obligatii fiscale nerespectate,etc. 4.2. Diagnosticul commercial 4.2.1. Obiectiv determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere, in prezent si in viitor 4.2.2. Constatari: a) pornind de la nomenclatorul produselor su functie de principalele activiati se va calcula ponderea lor in volumul toatal al activitatii intrepr; b) se va efectua o analiza a clientilor intreprinderii > importanta, durata de recuperare acreantelor, clienti restanti; c) se analizeza furnizorii; d) se identifica concurenta intreprinderii - actuala si potentiala; e) se analizeza reteaua de distributie aintreprinderii acre poate furniza date asupra ponderii contractelor interne sau externe in cifra de afaceri; f) pentru a anliza posibilitatile de dezvolatre seva studia gradul de permeabilitate a pietei; g) vor fi studiate tipurile de actiuni promitionale facute de intreprindere, cunatumul cheltuielilor publicitare, evolutia polticii de promovare a produselor si imaginii firmei; 4.2.3. Concluzii: -dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidentia cele mai importante: oportunitati; riscuri; puncte forte: retea de vnzare puternica, clienti statornici, calitate foarte buna a produselor, etc.; -puncte slabe-produse si servicii scumpe, cunoasterea insuficienta a pietei etc. 4.3. Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare 4.3.1. Obiectiv: stabilirea m[surii in care mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii sau ale potentialului comparator. 4.3.2. Constatari: se impune cunoasterea infrastructurii, apotentialului de productie la un moment dat si evolutia in timp, stabilirea dinamicii imobilizarilor corporale, a nivelului de automatizare si aproductivitatii, dar si analiza functiei de cercetare - dezvoltare, pentru a determina strategia de viitor a intreprinderii 4.3.3. Concluzii prezentate sub forma: oportunitatilor; riscurilor; punctelor forte: o buna utilizare a capacitatii de productie, utilaje moderne, preturi competitive, servicii competente; punctelor slabe - o planificare defectuoasa a productiei, o conducere defectuoasa a aprovizionarilor si transporturilor, stocuri de materii rpime, probleme de calitate a produselor si serviciilor. 4.4.Diagnosticul resurselor umane 4.4.1. Obiective: analiza structurii umane si a capcitatii personalului de a contribui la realizarea activitatilor intreprinderii 4.4.2. Constatari: a) analiza structurii umane: organigrama ierarhica si functionala a intreprinderii; date cu privire la personalvarsat, pregatire, grad de ocupare, vechime in intreprindere, etc.; b) Date cu privire la conducatorii intreprinderii- vrsta, pregatire, formare si experienta, stil de conducere, sistem de remunerare; c) date sociale - climatul social, protectia muncii, oragnizarea sindicala din intreprindere, nr. de zile de greva., 4.4.3. Concluzii: analizand datele de mai sus se pot stabili:oportunitati; riscuri; pct forte: personalul este tnar, dinamic, flexibil si bine format, organizare buna, exista motivarea muncii; pct slabe: proasta functionare a conducerii, reprezentare sindicala slaba, salarizare nestimulativa,etc. 4.5. Diagnosticul financiar contabil 4.51. Obiective: -stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatelor si asituatiei financiare ale entitatii evaluate, percum si astarii de sanatate financaira a acesteia; -utilizarea relatiei efecului de levier pentru aface diagnosticul ratei de rentabiliate a capitalurilor proprii; -evaluarea diferentelor intre efectul de levier financiar masurat plecnd de la valorile de contabile si efectul levier masurat pelcand de la valorile de piata; -diagnosticul ratei de rentabilitate economica placnd de 1 rata marjei economice si rata de rotatie a capitalurilor investite; -utilizarea totalurilor soldurilor intermediare de gestiune pentru analiza formarii marjei economice; -analiza dif intre optica de rentabilitate si optica productivista prin realizarea unui audit asupra sit fin 4.5.2. Constatari: acestea rezulta in urma realizarii obiectivului, avnd ca mijloace de efectuare datele is informatiile continute in conturile anuale, rezultatele financiare examinate pe ultimii 3-5 ani perluate potrivit metodologiilor specifice evaluarilor patrimoniale, 4.5.3. Concluzii: se impun in baza constatarilor exprimate sub forma: oportunitatilor; riscurilor; punctelor forte; punctelor slabe; 4.6.Sinteza diagnosticelor evaluarii Se prezinta sub forma tabelara in cadrul raportului sau ca o anexa a acestuia, cuprinznd concluziile stabilite pentru fiecare diagnostic in parte, respective datorate mediului exterior intreprinderii (cu doua subcoloane afernte oportunitatilor si riscurilor) si cele datorate mediului intern al intreprinderii (cu doua subcoloane aferente punctelor forte si punctelor slabe) Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din diagnosticele sectoriale prezentate se el; aboreaza bilantul economic al intreprinderii. 5) Bazele lucrarii de evaluare Se vor ment datele si inf puse la disp de client, cf. caietului de sarcini si preved din contractul incheiat. 5.1. Expertize si studii, proprii sau insusite: se fac trimiteri la surse, inscrisuri, publicatii utiliz la elaborarea raportului de evaluare. 5.2. Bibliografie 5.3. Factori de risc: 5.3.1. Factori de risc extern; 5.3.2. Factori de risc intern. 5.4. Ipoteze de evaluare: 5.4.1. Ipoteze macroeconomice; 5.4.2. Ipoteze microeconomice. 6) Metode de evaluare aplicate Se vor inscrie cauzele ipotezele si scenariile care au det alegerea met de evaluare pentru fiecare in parte, cf grupelor de mai jos: 6.1. Metode patrimoniale; 6.2. Metode prin rentabiliatte; 6.3. Metode combinate; 6.4. Metode bursiere; 6.5. Alte metode. 7) Gama de valori, valoarea actiunilor. Se vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea metodei de evaluare mentionate la pct. 6, in mod corespunzator se detremina valorile minime si maxime ale actiunilor. 7.1. Metode patrimoniale; 7.2. Metode prin rentabiliate; 7.3. Metode combinate; 7.4. Metode bursiere; 7.5. Alte metode. 8) Conluziile si opiniile evaluatorului Se vor exprima opiniile asupra rezultatelor obtinute, att din punct de vedere ec cat si fin. Se va exprima parerea evaluatorilor asupra rezultatelor obtinute din operatiunea de evaluare.

12 12