Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa1 la Metodologia de Concurs pentru ocuparea posturilor didactice n cadrul UVVG

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad


FACULTATEA DE ______________________________________________________________________
DEPARTAMENT _________________________________________________________________________
Concurs pentru ocuparea postului de ______________________, poz. ________
Disciplinele postului:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

FIA DE VERIFICARE
a ndeplinirii standardelor universitii de prezentare la concurs pentru postul de
Asistent universitar
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. ______din data de _______________
Candidat: ........................................ / Data naterii: .
Funcia actual: ...................................................................., Data numirii n funcia actual: ..........................
Instituia: ...........................................................................................................................................................
1. Studiile universitare
Instituia de nvmnt
Nr.
superior i facultatea
crt.
absolvit

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituia organizatoare de
crt.
doctorat

Domeniul

Perioada

Domeniul

Perioada

3. Studii i burse postdoctorale (stagii de cel puin 6 luni)


Nr.
ara / I n s t i t u i a
D o m e n i u l / Specializarea
crt.

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituia
crt.

Domeniul

Titlul acordat

Titlul tiinific acordat

Perioada

Tipul de burs

Perioada

Titlul/postul didactic sau


gradul/postul profesional

5. ndeplinirea standardelor minimale ale universitii


Indicatori de performan

Articol/studiu publicat n revist de specialitate de circulaie


internaional sau naional
Lucrri n publicaii cotate ISI sau n alte sisteme de evaluare compatibile
internaional.
Caiet de seminar/lucrri practice aferent disciplinei principale din norma
de predare sau lucrri relevante n domeniu;
Participarea n colectivul de elaborare a granturilor sau a proiectelor de
cercetare.

Nr. min.
realizri

Candidat,

Nr.
realizri candidat