Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte drept civil semestrul II

postat 18.04.2011, 04:54 de Drept Ovidius

1. Mostenirea legala: notiune 2. Cum mai este definita mostenirea legala? 3. Cand mostenirea legala poate fi ordinara (de drept comun)? 4. Care este data deschiderii succesiunii? 5. Care este locul deschiderii succesiunii? 6. Care sunt conditiile impuse de Codul civil pentru a putea mosteni? 7. Definiti capacitatea succesorala 8. Ce sunt comorientii? 9. Enumerati caracterele juridice ale transmisiunii succesorale. 10. De cine este guvernata vocatia succesorala? 11. Definiti notiunea de sezina. 12. Care sunt mostenitorii sezinari? 13. Enumerati caracterele juridice ale sezinei 14. Definiti nedemnitatea succesorala. 15. Enumerati cazurile de nedemnitate succesorala. 16. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala? 17. Definiti principiile care reglementeaza devolutiunea legala a mostenirii. 18. Ce intelegeti prin reprezentare succesorala? 19. Unde este admisa reprezentarea succesorala? 20. Enumerati conditiile reprezntarii succesorale. 21. Care sunt efectele reprezentarii succesorale?

22. Enumerati clasele de mostenitori legali si explicati cine face parte din fiecare clasa. 23. Explicati si comentati gradul pana la care rudele se succed. 24. Enumerati drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. 25. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor: conditii, caracteristici. 26. Definiti notiunea de mostenire testamentara. 27. Enumerati persoanele care au capacitate succesorala. 28. Enumerati persoanele care nu au capacitate succesorala. 29. Definiti notiunea de testament. 30. Enumerati si explicati caracterele juridice ale testamentului. 31. Aratati care este cuprinsul testamentului. 32. Care sunt conditiile de fond privind validitatea testamentului? 33. Cine este incapabil de a dispune prin testament? 34. Enumerati conditiile generale de forma pentru validitatea testamentului. 35. Enumerati si descrieti principalele caracteristici ale testamentelor ordinare. 36. Enumerati si descrieti principalele caracteristici ale testamentelor extraordinare. 37. Definiti notiunea de legat. 38. Explicati desemnarea legatarului. 39. Cum sunt clasificate legatele dupa obiectul lor? 40. Cum sunt clasificate legatele dupa modalitatile care afecteaza vointa testatorului? 41. Explicati ineficacitatea legatelor. 42. Explicati si clasificati notiunea de exheredare. 43. Ce intelegeti prin executare testamentara? 44. Explicati limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii. 45. Definiti notiunea de rezerva succesorala si de cotitate disponibila.

46. Enumerati caracterele juridice ale rezervei succesorale. 47. Enumerati mostenitorii rezervatari. 48. Cui apartine dreptul de a invoca reductiunea liberalitatilor excesive? 49. Ce reprezinta raportul donatiilor? 50. Ce este dreptul de optiune succesorala si care sunt subiectele acestuia? 51. Explicati exercitarea dreptului de optiune succesorala. 52. Ce intelegeti prin renuntarea la mostenire si care sunt efectele acesteia? 53. Definiti si explicati cuprinsul activului si pasivului succesoral. 54. Definiti si explicati formele impartelii succesorale.