Sunteți pe pagina 1din 17

Grila nr. 1 Pedeapsa detentiunii pe viata este o pedeapsa: a) nedeterminata b) absolut determinata c) relativ determinata Grila nr.

2 Pedeapsa amenzii in dreptul roman este o pedeapsa: a) principala b) morala c) nedeterminata. Grila nr. 3 Condamnata la pedeapsa detentiunii pe viata trecuta de varsta de 55 de ani poate fi eliberata conditionat dupa executarea efectiva a: a) 15 ani inchisoare b) 20 ani inchisoare c) 25 ani inchisoare. Grila nr. 4 Munca in timpul executarii pedepsei privative de libertate: a) este obligatorie pentru toti condamnatii b) este obligatorie pentru condamnatii apti de munca c) nu este obligatorie. Grila nr. 5 Pedeapsele accesorii pot fi aplicate: a) daca pedeapsa este inchisoarea de cel putin doi ani b) daca pedeapsa principala este inchisoarea mai mare de doi ani c) daca pedeapsa este inchisoarea. Grila nr. 6 Pedeapsa principala pentru persoana juridica consta in: a) amenda b) dizolvarea persoanei juridice c) suspendarea activitatii. Grila nr. 7 Pedeapsa principala pentru persoana juridica consta in: a) inchiderea unor puncte de lucru b) amenda

c) suspendarea uneia dintre activitati. Grila nr. 8 Sunt sanctiuni penale: a) pedepsele b) masurile educative c) masurile de siguranta. Grila nr. 9 Pentru admiterea cererii de liberare conditionata cel condamnat: a) trebuie sa fie arestat in momentul formularii cererii b) trebuie sa fie arestat in momentul solutionarii cererii c) trebuie sa fie efectiv in executarea pedepsei. Grila nr. 10 Pentru admiterea cererii de liberare conditionata cel condamnat: a) trebuie sa fie arestat in momentul formularii cererii b) trebuie sa fie arestat in momentul solutionarii cererii c) trebuie sa fie efectiv in executarea pedepsei. Grila nr. 11 Condamnatul devenit inapt serviciului militar in timpul executarii pedepsei intr-o inchisoare militara si liberat conditionat este reabilitat de drept: a) la data implinirii duratei pedepsei b) la data la care a devenit inapt serviciului militar c) la data liberarii conditionate. Grila nr. 12 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie: a) cand legea prevede aceasta pedeapsa, indiferent de cuantumul pedepsei principale aplicata de instanta b) cand legea prevede aceasta pedeapsa, cu conditia ca pedeapsa principala aplicata de instanta sa fie inchisoarea de cel putin 2 ani c) numai pentru infractiunile pentru care se prevede o sanctiune de cel putin 2 ani inchisoare Grila nr. 13 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este facultativa: a) in cazul infractiunilor pentru care se prevede o sanctiune de cel putin 2 ani b) cand nu este prevazuta de lege, dar instanta, stabilind ca pedeapsa principala inchisoarea de cel putin 2 ani, apreciaza ca este necesara c) cand pedeapsa principala este inchisoarea de cel putin 2 ani, chiar daca aceasta pedeapsa este rezultanta.

Grila nr. 14 Pedeapsa complementara pentru persoana juridica poate consta in: a) inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice b) amenda c) dizolvarea persoanei juridice, in cazul partidelor politice constituite potrivit legii. Grila nr. 15 Pedeapsa complementara pentru o organizatie apartinand minoritatilor, constituita potrivit legii, poate consta in: a) afisarea hotararii de condamnare b) amenda c) dizolvarea.

Grila nr. 16 Afisarea hotararii definitive de condamnare a persoanei juridice se realizeaza pe cheltuiala: a) celui care a solicitat-o b) statului c) persoanei juridice condamnate. Grila nr. 17 Liberarea conditionata poate fi dispusa cu privire la o pedeapsa aplicata: a) printr-o hotarare pronuntata in recurs b) printr-o hotarare atacata cu recurs c) printr-o hotarare atacata cu apel Grila nr. 18 Pedeapsa cu inchisoarea mai mica de 2 ani, aplicata unui inculpat devenit militar in termen in cursul judecarii cauzei: a) se executa obligatoriu intr-o inchisoare militara b) poate fi executata intr-o inchisoare militara c) nu se executa intr-o inchisoare militara. Grila nr. 19 Pedeapsa accesorie se aplica: a) pe langa pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani b) pe langa pedeapsa inchisorii de cel putin 2 ani c) pe langa pedeapsa inchisorii de cel putin 15 ani.

Grila nr. 20

Pedeapsa inchisorii are urmatoarele limite generale: a) o luna- 25 ani b) 15 zile 25 ani c) 15 zile- 30 ani. Decan, Conf.univ.dr. George Serban Sunt pedepse principale, conform Codului penal roman: a) detentiunea pe viata b) interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani c) interzicerea unor drepturi anume prevazute de lege. Grila nr. 22 Limitele pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi sunt: a) 1-5 ani b) 2-5 ani c) 1-10 ani. Grila nr. 23 Inlocuirea pedepsei amenzii aplicate cu inchisoarea se poate dispune: a) daca pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea alternativ cu amenda b) chiar daca amenda este prevazuta ca pedeapsa unica, deoarece inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea este o sanctiune pentru neplata acesteia c) daca pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea alternativ cu amenda si chiar daca cel condamnat nu este de rea-credinta, pentru ca aceasta sanctiune se aplica pentru neplata amenzii indiferent de motiv. Grila nr. 24 Pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi se poate executa a) in timpul executarii pedepsei principale b) dupa amnistierea faptei c) dupa executarea pedepsei principale. Grila nr. 25 Pedeapsa complementara a degradarii militare consta in: a) pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma b) pierderea dreptului de a purta uniforma, exclusiv c) pierderea gradului, exclusiv. Grila nr. 26 Pedeapsa accesorie se aplica de drept: Profesor examinator, Conf.univ.dr. Vasile Draghici

a) cand s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei b) cand instanta a aplicat pedeapsa amenzii c) cand instanta a aplicat pedeapsa detentiunii pe viata.

Grila nr. 27 Constituie circumstante atenuante legale: a) depasirea limitelor legitimei aparari b) conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii c) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita. Grila nr. 28 Constituie circumstante agravante legale: a) savarsirea faptei de catre 2 sau mai multe persoane impreuna b) imprejurarea cand infractorul se gasea in stare de betie in momentul savarsirii infractiunii de ultraj c) savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei. Grila nr. 29 Cand pentru infractiunea savarsita, legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata, daca exista circumstante atenuante, se aplica pedeapsa inchisorii intre limitele cuprinse intre: a) 2-10 ani b) 10-25 ani c) 15-25 ani. Grila nr. 30 Imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul comiterii unei infractiuni din culpa: a) nu constituie circumstanta agravanta b) constituie circumstanta agravanta c) constituie circumstanta agravanta daca necunoasterea imprejurarii nu este ea insasi rezultatul culpei. Grila nr. 31 In cazul legitimei aparari caracterul injust al atacului este apreciat astfel: a) doar de instanta de judecata b) doar de autorul atacului c) din punctul de vedere al celui care se apara. Grila nr. 32 Constituie circumstante agravante legale:

a) savarsirea infractiunii din motive josnice b) savarsirea faptei in stare de betie fortuita completa c) savarsirea infractiunii in timpul unei calamitati, fara ca faptuitorul sa profite de acea calamitate. Grila nr. 33 Circumstantele reale atenuante isi produc efectele: a) fata de toti faptuitorii b) numai fata de faptuitorii care le-au cunoscut sau le-au prevazut c) numai fata de persoanele de care sunt legate.

Grila nr. 34 In cazul persoanei atacate ce a ripostat prin violenta desi se putea salva prin fuga: a) exista legitima aparare b) exista caz fortuit c) exista stare de necesitate. Grila nr. 35 Atunci cand depasirea limitelor legitimei aparari nu se intemeiaza pe tulburare sau temere, fapta este considerata a fi comisa: a) in legitima aparare b) in conditiile excesului justificat c) in conditiile excesului scuzabil.

Grila nr. 36 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi prevazuta de lege pentru infractiunea de luare de mita se aplica daca pedeapsa principala este inchisoarea de: d) 6 luni e) 1 an f) 2 ani. Grila nr. 37 La stabilirea pedepsei instanta: a) va tine seama de greutatile familiale ale inculpatului, respectiv copiii minori aflati in ingrijirea sa b) va aprecia ca sinceritatea de care a dat dovada inculpatul, recunoscand fapta in cazul unei infractiuni flagrante, este circumstanta atenuanta c) nu va avea in vedere persoana infractorului, in cazul unei infractiuni flagrante.

Grila nr. 38

Inculpatului care a declansat conflictul cu victima, pe care a lovit-o provocandu-i o vatamare corporala grava: a) i se aplica circumstanta atenuanta a provocarii b) i se aplica circumstanta atenuanta a depasirii limitelor legitimei aparari c) nu i se aplica circumstanta atenuanta a provocarii.

Grila nr. 39 Pentru mentinerea circumstantei agravante a savarsirii faptei de cate 3 sau mai multe persoane impreuna trebuie ca faptuitorii: a) sa actioneze cu aceeasi forma de vinovatie b) sa aiba aceeasi contributie la savarsirea faptei c) sa contribuie la savarsirea faptei prevazute de legea penala. Grila nr. 40 Fapta inculpatului care, fiind atacat de catre victima, a apucat cu mainile coada toporului cu care fusese atacat, si in incercarea de a-l dezarma pe agressor, a provocat moartea acestuia este comisa in conditiile: a) excesului scuzabil b) excesului justificat c) constrangerii fizice. Grila nr. 41 Sunt circumstante atenuante: a) tentativa b) excesul justificat c) depasirea limitelor starii de necesitate. Grila nr. 42 Eliberarea din inchisoare a condamnatului mai inainte de termen este: a) libertatea supravegheata b) liberarea conditionata c) liberarea sub control judiciar. Grila nr. 43 In prezenta atat a circumstantelor atenuante, cat si a starilor de atenuare a raspunderii penale: a) efectele lor se produc succesiv b) circumstantele atenuante nu mai produc efecte c) circumstantele atenuante pot produce efecte. Grila nr. 44

Pot constitui circumstante atenuante potrivit Codului penal roman: a) excesul justificat b) depasirea limitelor starii de necesitate c) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau pentru a repara paguba pricinuita. Grila nr. 45 In cazul in care exista circumstante atenuante, pedeapsa principala: a) se poate reduce sub minimul special b) se reduce la minimul special c) se reduce sub minimul special.

Grila nr. 46 In prezenta atat a circumstantelor atenuante, cat si a celor agravante coborarea pedepsei sub minimul special: a) este obligatorie b) nu este obligatorie c) este obligatorie doar in cazul amenzii. Grila nr. 47 In prezenta atat a circumstantelor atenuante, cat si a celor agravante coborarea pedepsei sub minimul special: a) este obligatorie b) nu este obligatorie c) este obligatorie doar in cazul amenzii. Grila nr. 48 Nu constituie circumstanta agravanta legala: a) savarsirea infractiunii de 3 sau mai multe persoane impreuna b) savarsirea infractiunii din motive josnice c) starea de betie accidentala incompleta. Grila nr. 49 Constituie circumstanta agravanta legala, cu caracter general: a) savarsirea faptei de doua sau mai multe persoane impreuna b) savarsirea infractiunii in timpul noptii c) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate. Grila nr. 50 Constituie circumstanta agravanta cu caracter personal:

a) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor b) savarsirea infractiunii din motive josnice c) savarsirea infractiunii prin acte de cruzime. Grila nr. 51 Constituie circumstanta atenuanta legala: a) excesul scuzabil b) excesul justificat c) conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii. Grila nr. 52 Suspendarea conditionata a executarii pedepsei: a) este o masura de individualizare legala a pedepsei b) este o masura de individualizare judecatoreasca a executarii pedepsei c) atrage si suspendarea masurilor de siguranta.

Grila nr. 53 Suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza daca se descopera ca cel condamnat mai savarsise o infractiune inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la ramanerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat: a) oricare dintre pedepse b) numai pedeapsa inchisorii c) numai pedeapsa amenzii. Grila nr. 54 In cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, reabilitarea de drept intervine numai daca inauntrul termenului de incercare: a) condamnatul nu si-a indeplinit obligatiile civile b) condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune intentionata c) condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea. Grila nr. 55 Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere se poate dispune, in cazul concursului de infractiuni daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult: a) 3 ani b) 2 ani c) 4 ani. Grila nr. 56 Termenul de incercare al suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere este:

a) in cazul pedepsei inchisorii, durata acesteia plus un interval de timp cuprins intre 2 si 5 ani, ce va fi stabilit de instanta b) in cazul amenzii este de 2 ani c) in cazul pedepsei inchisorii, durata acesteia plus un termen de 2 ani. Grila nr. 57 Daca pedeapsa aplicata pentru o infractiune este inchisoarea de 3 ani si 6 luni: a) se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere b) se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei c) se pot dispune ambele masuri de mai sus. Grila nr. 58 Termenul de incercare in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei se socoteste: a) de la data pronuntarii hotararii b) de la data cand hotararea a ramas definitiva c) de la data cand a solicitat condamnatul. Grila nr. 59 Minorilor infractori li se pot aplica urmatoarele sanctiuni: a) libertatea supravegheata b) interzicerea unor drepturi c) pedeapsa inchisorii pana la 25 de ani. Grila nr. 60 S-a retinut in fapt ca la data savarsirii infractiunii inculpatul era in varsta de 17 ani si 8 luni. Ce sanctiune de drept penal poate sa pronunte instanta de judecata? a) mustrarea b) libertatea supravegheata c) detentiunea pe viata. Grila nr. 61 Daca in timpul masurii educative a libertatii supravegheate minorul savarseste o fapta prevazuta de legea penala, atunci instanta: a) revoca libertatea supravegheata si ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare b) poate revoca libertatea supravegheata si lua fata de minor o alta masura c) ia masura internarii sau aplica o pedeapsa. Grila nr. 62 Revocarea liberarii minorului inainte de a deveni major din executarea masurii internarii intr-un centru de reeducare pentru purtare necorespunzatoare in perioada liberarii, fara a savarsi o infractiune: a) este obligatorie

b) este facultativa c) este obligatorie daca devine major. Grila nr. 63 Este masura educativa: a) liberarea conditionata b) libertatea supravegheata c) internarea medicala. Grila nr. 64 Masurile de siguranta se pot lua: a) numai insotind o pedeapsa b) indiferent daca faptuitorului i se aplica ori nu o pedeapsa c) ca o consecinta a raspunderii penale. Grila nr. 65 Obligarea la tratament medical se dispune pe o perioada: a) nedeterminata b) de minimum 1 an c) de pana la 5 ani. Grila nr. 66 Internarea medicala se poate lua: a) fata de o persoana bolnava mintal ori toxicomana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala b) fata de o persoana bolnava mintal ori toxicomana care a savarsit o fata prevazuta de legea penala si care nu prezinta pericol pentru societate c) fata de o persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala din cauza ca este bolnava mintal ori toxicomana, dar care nu se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate. Grila nr. 67 Interzicerea de a se afla in anumite localitati este: a) o pedeapsa accesorie b) o masura de siguranta c) o pedeapsa complementara. Grila nr. 68 Sunt supuse confiscarii speciale: a) bunurile a caror detinere este interzisa de lege daca sunt ale infractorului b) bunurile care formeaza obiectul unei executari silite pentru neplata unei amenzi c) bunurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei fapte sau pentru a rasplati pe faptuitor.

Grila nr. 69 Confiscarea speciala se poate lua: a) indiferent daca faptuitorului i se aplica sau nu o pedeapsa b) numai insotind o pedeapsa cu inchisoarea c) doar daca faptuitorului i s-a aplicat o pedeapsa. Grila nr. 70 Sunt supuse confiscarii speciale: a) bunurile care au fost folosite in orice mod la savarsirea unor infractiuni prin presa b) bunurile produse, modificate sau adaptate in scopul savarsirii unor infractiuni, chiar daca nu au fost utilizate la comiterea acesteia c) bunurile aratate la litera b), daca acele bunuri au fost utilizate la comiterea infractiunii. Grila nr. 71 Bunurile dobandite prin savarsirea faptei prevazute de legea penala sunt supuse confiscarii speciale: a) intotdeauna fara nicio restrictie b) numai daca nu sunt restituite persoanei vatamate c) numai daca prin valorificare ar putea servi la despagubirea persoanei vatamate. Grila nr. 72 Confiscarea speciala a bunurilor a caror detinere este interzisa de lege se poate lua: a) numai daca infractorului i se aplica o pedeapsa b) numai daca infractorului nu i se aplica o pedeapsa c) indiferent daca faptuitorului i se aplica ori nu o pedeapsa. Grila nr. 73 Interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata se poate lua: a) pe o perioada nedeterminata b) pe o perioada de pana la 2 ani c) pe o perioada de pana la 5 ani. Grila nr. 74 Sunt masuri de siguranta: a) internarea medicala b) interzicerea unor drepturi c) obligarea de a nu parasi localitatea. Grila nr. 75 Nu sunt masuri de siguranta: a) confiscarea speciala

b) libertatea supravegheata c) obligarea la tratament medical. Grila nr. 76 Amnistia se acorda de: a) Parlament b) Guvern prin ordonanta c) Ministerul Justitiei. Grila nr. 77 Amnistia nu are efecte asupra: a) executarii pedepsei principale b) drepturilor persoanei vatamate prin infractiune c) executarii pedepselor complementare. Grila nr. 78 Amnistia dupa condamnare inlatura: a) executarea masurilor educative b) drepturile persoanei vatamate c) executarea pedepsei complementare. Grila nr. 79 Gratierea este o cauza care inlatura: a) raspunderea penala b) executarea pedepsei c) consecintele condamnarii. Grila nr. 80 Gratierea are ca efect: a) inlaturarea executarii masurilor de siguranta b) inlaturarea executarii pedepsei principale c) inlaturarea executarii masurilor educative. Grila nr. 81 Gratierea, ca act de clementa, se acorda de catre: a) Guvern b) Presedintele Romaniei c) Ministrul Justitiei. Grila nr. 82 Atat amnistia cat si gratierea: a) inlatura in toate cazurile executarea pedepsei complementare b) nu au efecte asupra masurilor de siguranta

c) pot conduce la inlocuirea raspunderii penale. Grila nr. 83 Termenul de prescriptie a raspunderii penale incepe sa curga in cazul infractiunilor continuate: a) de la data savarsirii primei actiuni sau inactiuni b) de la data consumarii infractiunii c) de la data ultimei actiuni sau inactiuni. Grila nr. 84 Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor: a) de omor deosebit de grav b) contra sigurantei statului c) contra pacii si omenirii. Grila nr. 85 In cazul suspendarii cursului termenului de prescriptie a raspunderii penale, termenul curs anterior cauzei de suspendare: a) se sterge si nu se ia in calcul b) isi reia cursul la incetarea cauzei de suspendare c) se ia in calcul doar in cazul infratiunilor contra vietii. Grila nr. 86 Intreruperea cursului presciptiei raspunderii penale intervine: a) cand se savarseste o noua infractiune b) cand o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale c) prin indeplinirea oricarui act care potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului in desfasurarea procesului penal. Grila nr. 87 Prescriptia executarii pedepsei: a) inlatura executarea pedepsei interzicerii unor drepturi b) nu inlatura executarea pedepsei interzicerii unor drepturi c) inlatura executarea masurii de siguranta a interzicerii de a se afla in anumite localitati. Grila nr. 88 Retragerea plangerii prealabile, cand cel vatamat este o persoana fara capacitate de exercitiu, inlatura raspunderea penala, daca aceasta: a) este facuta personal b) este facuta personal cu incuviintarea reprezentantului legal c) este facuta de reprezentantul legal.

Grila nr. 89 Pentru a putea produce efecte, retragerea plangerii prealabile: a) trebuie facuta fata de toti participantii b) este suficienta, daca este facuta numai fata de un participant c) poate fi facuta si numai de catre una dintre persoanele vatamate prin aceeasi fapta. Grila nr. 90 Impacarea partilor in cazurile prevazute de lege: a) inlatura raspunderea penala si stinge actiunea civila b) nu stinge actiunea civila c) inlatura doar executarea pedepsei. Grila nr. 91 In cazul plangerii prealabile, partile trebuie sa-si exprime acordul de vointa cu privire la impacare: a) numai in fata instantei de judecata b) in sedinta de judecata de aceste parti, personal sau prin persoane cu mandate special ori prin inscrisuri autentice c) numai prin avocat. Grila nr. 92 In cazul vatamarii mai multor persone prin aceeasi fapta, pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, comisa de un participant: a) plangerea prealabila produce efecte si daca este facuta de o persoana vatamata b) plangerea prealabila produce efecte numai daca este facuta de catre toate partile vatamate c) plangerea prealabila produce efecte numai daca este facuta de majoritatea partilor. Grila nr. 93 Reabilitarea de drept a persoanei fizice intervine in cazul: a) executarii pedepsei inchisorii ce nu depaseste 3 ani b) executarii pedepsei inchisorii la locul de munca care nu depaseste 6 ani c) executarii pedepsei ce nu depaseste 1 an. Grila nr. 94 Reabilitarea de drept a pedepsei fizice: a) nu are defecte asupra masurilor de siguranta cu caracter medical b) nu are efecte asupra pedepselor complementare c) spre deosebire de cea judecatoreasca nu inlatura si incapacitatile ce decurg din condamnare.

Grila nr. 95 Savarsirea unei infractiuni in termenul pentru reabilitarea de drept are urmatoarele consecinte: a) prelungirea termenului de reabilitate cu inca 3 ani b) nu influenteaza interventia reabilitarii de drept c) inlatura posibilitatea reabilitarii de drept a condamnatului. Grila nr. 96 Reabilitarea de drept nu intervine pentru condamnari la pedeapsa inchisorii daca: a) a fost aplicata pentru un concurs de infractiuni b) este mai mare de 1 an c) este mai mica de 1 an si a fost aplicata pentru o infractiune intentionata. Grila nr. 97 Cel condamnat este reabilitat de drept: a) dupa executarea pedepsei intr-o inchisoare militara b) la data executarii pedepsei cu amenda c) la implinirea termenului de incercare in cazul suspendarii conditionate, chiar daca a comis din nou o infractiune in cursul termenului de incercare. Grila nr. 98 Termenele de reabilitare se socotesc: a) in caz de gratiere totala antecondamnatorie, de la data actului de gratiere b) in caz de gratiere a restului de pedeapsa, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare c) pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, de la data achitarii ei. Grila nr. 99 Reabilitarea judecatoreasca: a) se acorda numai pentru condamnari la pedeapsa inchisorii mai mari de 3 ani; b) se acorda pentru orice condamnare; c) nu produce aceleasi efecte ca reabilitarea de drept; Grila nr. 100 In cazul liberatului conditionat, termenul de reabilitare curge de la data: a) liberarii conditionate b) implinirii duratei pedepsei c) implinirii duratei pedepsei in calcului caruia nu intra si zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate. Grila nr. 101 Pronuntarea unei condamnari definitive in cursul termenului de reabilitare:

a) intrerupe cursul termenului de reabilitare b) nu are niciun efect asupra acestui termen care va curge nestingherit, iar expirarea lui va putea conduce la reabilitare pentru condamnarea in raport cu care a curs c) suspenda cursul termenului de reabilitare. Grila nr. 102 In cazul gratierii totale termenul de reabilitare curge: a) de la data actului de gratiere, daca acesta este anterior hotararii de condamnare b) de la data hotararii de condamnare cand actul de gratiere este ulterior acesteia c) de la data hotararii de condamnare cand actul de gratiere este anterior acesteia Grila nr. 103 Anularea reabilitarii priveste: a) ambele forme ale reabilitarii b) numai reabilitarea judecatoreasca c) numai reabilitarea de drept.