Sunteți pe pagina 1din 89

Antichitatea 2

Troia

(greaca veche Τροία Troia, şi Ίλιον Ilion; latină: Troia, Ilium) este un oraş
legendar, locul unde s-a desfăşurat Războiul Troian, aşa cum este descris în
Ciclul războaielor troiene, în special în Iliada, unul dintre cele două poeme epice
atribuite lui Homer.

Astăzi, este numele unui sit arheologic, În anii 1870 arheologul german Heinrich
localizarea tradiţională a Troiei homerice, Schliemann a făcut săpături în zonă. Alte
în turcă Truva, la Hisarlık ( 39°58′N cercetări au adus la iveală existenţa a mai
26°13′E) în Anatolia, aproape de coastă, în multe oraşe, construite succesiv unul peste
Provincia Çanakkale de astăzi, în nord- altul. Unul dintre primele oraşe (Troia VII)
vestul Turciei, la sud-vest de strâmtoarea este de obicei identificat cu Troia
Dardanele sub Muntele Ida. homerică. Această identitate este disputată,
însă situl a fost identificat cu succes ca
Un oraş nou, Ilium a fost fondat pe acest fiind locul unde s-a aflat oraşul numit
loc în timpul domniei împăratului roman Wilusa în textele hittite; Ilion (care provine
Augustus. A înflorit până la fondarea din Wilion scris cu digamma) ar fi
Constantinopolului, şi a intrat treptat în transliterarea grecească a acelui nume.
declin în perioada bizantină.

Troia legendară
Povestea troienilor îşi are originea în
mituri şi legende. În conformitate cu
mitologia greacă, troienii erau vechii
locuitori ai oraşului Troia din Troada, în
Asia Mică, (astăzi Turcia). (Deşi aflată în
Asia, Troia este prezentată în legende ca
făcând parte din cultura greacă de oraşe-
state) Troia era renumită pentru bogăţiile
sale, obţinute de pe urma comerţului
maritim cu occidentul şi orientul, pentru
hainele luxoase, producţia de fier şi
zidurile defensive masive.

Hartă a Troadei

1
Familia regală troiană îi să plătească, Poseidon a Printre cei mai cunoscuţi
are la origine pe Electra şi inundat teritoriul, cerând troieni se numără:
Zeus, părinţii lui sacrificiul Hesionei unui Dardanus (fondatorul
Dardanus. Dardanus, monstru marin. Troiei), Laomedon,
fondatorul legendar al Ganimede, Priam, Paris,
Troiei, care, în Cu o generaţie înainte de Hector, Teucrus, Aesacus,
conformitate cu miturile Războiul Troian, Heracles Oenone, Titonus,
greceşti era originar din a cucerit Troia şi l-a ucis Antigona, Memnon,
Arcadia, însă în pe Laomedon şi pe fiii săi, Coritus, Aeneas, Brutus,
conformitate cu tradiţiile cu excepţia tânărului şi Elimus. Kapis,
romane provenea din Priam. Priam a devenit Boukolion, Aisakos, şi
Italia, a ajuns în Asia mai târziu rege. În timpul Paris erau prinţi troieni
Mică din insula domniei sale, grecii care aveau naiade ca soţii.
Samothrace, unde l-a micenieni au invadat şi au Printre aliaţii troienilor se
întâlnit pe Teucrus. cucerit Troia în timpul numără licienii şi
Aceasta era el însuşi un Războiului Troian amazoanele.
colonist din Attica, şi l-a (considerat a fi avut loc
tratat cu respect pe între 1193 î.Hr. şi 1183 Muntele Ida ("Muntele
Dardanus. În cele din î.Hr.). Maxienii erau un Zeiţei") din Asia Mică,
urmă, aceasta s-a căsătorit trib din vestul Libiei care este locul unde Zeus l-a
cu una din fiicele lui au afirmat că erau răpit pe Ganimede, unde
Teucrus, şi a fondat descendenţi ai troienilor, Anhise a fost sedus de
Dardania (condusă mai în conformitate cu către Afrodita, unde
târziu de Aeneas). La scrierile lui Herodot. Afrodita l-a născut pe
moartea lui Dardanus, Navele troiene au fost Aeneas, unde Paris a trăit
regatul a trecut în mâinile transformate în naiade, ca păstor, unde trăiau
nepotului său Tros, care care s-au bucurat văzând nimfele, unde a avut loc
şi-a numit oamenii troieni, rămăşiţele navei lui Ulise. "Judecata lui Paris", de
şi ţara Troada, după unde zeii greci priveau
numele său. Ilus, fiul lui Stăpânirea troiană asupra Războiul Troian, unde
Tros, a fondat oraşul Asiei Mici a fost înlocuită Hera i-a distras atenţia lui
Ilium (Troia) numit după de dinastia Heraklizilor de Zeus suficient timp pentru
numele său. Zeus i-a dat la Sardis care a condus a permite ocuparea Troiei,
lui Ilus Palladiumul. timp de 505 ani, până la şi unde Aeneas şi oamenii
Poseidon şi Apollo au Candaules. Ionienii, săi sau odihnit în timp ce
construit zidurile şi cimerienii, frigienii, îi aşteptau pe greci să
fortificaţiile din jurul milesienii din Sinope, şi plece.
Troiei pentru Laomedon, Lidia au intrat în Asia
fiul lui Ilus cel tânăr. Mică. Persienii au invadat
Când Laomedon a refuzat în 546 î.Hr..

Troia homerică
În Iliada, aheii şi-au Troia se afla pe o colină, oraşul antic se află la circa
instalat tabăra în apropiere dincolo de câmpia 15 km de coastă, dar
de râul Scamandru (astăzi Scamadrului, unde au acum 3000 de ani, gura de
Karamenderes), unde avut loc bătăliile vărsare a râului
atinseseră ţărmul. Oraşul Războiului Troian. Astăzi, Scamandru se afla cu 5

2
km mai în interior, într-un XIII-lea sau al XIV-lea Un mic număr de istorici
mic golf care a fost î.Hr.: Eratostene în anul contemporani consideră
umplut cu aluviuni. 1184 î.Hr., Herodot prin că Troia homerică nu s-a
1250 î.Hr., iar, Douris în aflat în Anatolia, ci în altă
În afară de Iliada, mai 1334 î.Hr. parte, propunându-se ca
există referinţe la Troia şi locaţii Anglia, Croaţia sau
în cealaltă operă atribuită În noiembrie 2001, Scandinavia. Aceste teorii
lui Homer, Odiseea, geologii John C. Kraft de nu au fost acceptate de
precum şi în alte opere ale la Universitatea Delaware majoritatea istoricilor.
literaturii greceşti antice. şi John V. Luce de la
Legenda homerică a Trinity College, Dublin au Kenneth J. Dillon afirmă
Troiei a fost elaborată de prezentat rezultatele (vezi [4] că troienii au fost la
poetul roman Virgiliu în [1], [2], & [3]) unor studii origini un popor de stepă,
opera sa Eneida. Grecii şi privind geologia regiunii, înrudiţi cu maghiarii.
romanii nu disputau care începuseră din 1977. După atacarea şi
autenticitatea istorică a Geologii au comparat distrugerea Imperiului
Războiului Troian, şi geologia din prezent cu Hittit, au ajuns să
identificarea Troiei peisajele şi cu alte controleze Strâmtorile. În
homerice cu cetatea din elemente geografice timpul Războiului Troian,
Anatolia. Alexandru cel descrise în Iliada şi în alte grecii au folosit o blocadă
Mare, spre exemplu, a surse clasice, precum navală pentru a-i
vizitat acest loc în 334 Strabon. Conculziile lor împiedica pe troienii de
î.Hr. şi a făcut sacrificii la au fost că există o pe ţărmul european şi din
mormintele presupuse ale corespondenţă accentuată Lemnos să vină în
eroilor homerici Ahile şi între localizarea Troiei aşa ajutorul Troiei. Odată cu
Patrocle. cum a fost identificată de căderea oraşului, troienii
Schliemann (şi alte de pe ţărmul european au
Istoricii antici greci locaţii, precum tabăra plecat către nord,
considerau că Războiul greacă), dovezile devenind etruscii din
Troian a avut loc în geologice, şi descrierile Italia.
secolele al XII-lea, al topologice şi ale bătăliilor
din Iliada.

Troia arheologică

3
Hartă istorică a Troiei

Straturile de ruine din situl arheologic sunt numerotate Troia I – Troia IX, cu diferite
subdiviziuni:

• Troia I 3000-2600 (EB 1) • Troia VIh: sfârşitul Epocii


• Troia II 2600-2250 (EB 2) Bronzului, secolul al XIV-lea î.Hr.
• Troia III 2250-2100 (EB 3 • Troia VIIa: aprox. 1300 î.Hr. –
[timpurie]) 1190 î.Hr., cel mai probabil
• Troia IV 2100-1950 ( EB 3 candidat pentru Troia homerică.
[mijlocie]) • Troia VIIb1: secolul al XII-lea î.Hr.
• Troia V: secolul al XX-lea î.Hr. – • Troia VIIb2: secolul al XI-lea î.Hr.
secolul al XVIII-lea î.Hr. (EB 3 • Troia VIIb3: pănî aprox. 950 î.Hr.
[târzie]). • Troia VIII: în jurul anului 700 î.Hr.
• Troia VI: [secolul al XVII-lea – • Troia IX: Iliumul elenistic, secolul I
secolul al XV-lea î.Hr.. î.Hr
• .

Troia I–V cercetări ulterioare, care au dus la


descoperirea unor întărituri ale oraşului,
Primul oraş a fost fondat în mileniul al III- sugerează un oraş de dimensiuni
lea î.Hr. În timpul Epocii Bronzului, a considerabile.
devenit un oraş comercial înfloritor,
localizarea sa permiţând un control Au fost descoperite unele rămăşiţe umane
complet asupra strâmtorii Dardanele, prin în case şi pe străzi, şi, în apropiere de
care orice navă trebuia să treacă pentru a întăriturile dinspre nord-vest, a fost
ajunge din Marea Egee în Marea Neagră. descoperit un schelet uman cu răni la
craniu şi o mandibulă ruptă. Trei vârfuri de
Troia VI săgeată din bronz au fost descoperite, două
în fort şi unul în oraş. Totuşi, doar o mică
Troia VI a fost distrusă în jurul anului 1300 parte din oraş a fost excavată, iar
î.Hr., probabil în urma unui cutremur. A descoperirile nu sunt suficiente pentru a
fost descoperit doar un singur vârf de indica un război, sau un dezastru natural
săgeată din această perioadă, şi nicio drept cauză a distrugerii oraşului.
rămăşiţă umană.
Troia VIIb1 (aprox. 1120 î.Hr) şi Troia
Troia VII VIIb2 (aprox. 1020 î.Hr) par să fi fost
distruse de incendii.
Stratul arheologic cunoscut sub numele de
Troia VIIa, datat, pe baza stilurilor Troia IX
ceramicii, de la mijlocul, sau sfârşitul
secolului al XIII-lea î.Hr., este considerat Ultimul oraş de pe acest sit arheologic a
cel mai probabil candidat pentru oraşul fost Iliumul elenistic, fondat de romani în
descris de Homer. Se pare că a fost distrus timpul domniei împăratului Augustus, a
de un război, şi există urmele unui fost un oraş comercial important până la
incendiu. Până la săpăturile din 1988, desemnarea Constantinopolului drept
problema era că Troia VII părea a fi un fort capitală a Imperiului Roman în secolul al
din vârful unui deal, nu oraşul de IV-lea. În perioada bizantină, oraşul a intrat
dimensiunile descrise de Homer, dar în decil, şi, în cele din urmă, a dispărut

4
.

Campanii arheologice
Schliemann Korfmann a murit la 11
august, 2005, şi, deoarece
Odată cu dezvoltarea istoriei critice moderne, Troia şi licenţa de excavaţii era pe
Războiul Troian au fost considerate ca fiind nişte legende. numele său, nu se ştia
Totuşi, în cursul a două campanii arheologice, (1871-1873 cum şi când vor fi reluate
şi 1878/1879), arheologul german Heinrich Schliemann a cercetările.
făcut săpături pe o colină numită de către turci Hisarlik în
apropiere de oraşul Chanak (Çanakkale) în nord-vestul Pernicka
Anatoliei. Aici, el a descoperit ruinele mai multor oraşe
antice, datând de la Epoca Bronzului până în perioada În vara anului 2006,
romană. Schliemann a considerat oraşul homeric Troia ca săpăturile au continuat
fiind unul dintre acestea, —iniţial Troia I, apoi Troia II— sub conducerea colegului
această identificare fiind în cea mai mare parte acceptată la lui Korfmann Ernst
acea vreme. Pernicka, cu o nouă
licenţă.[1]
Dörpfeld, Blegen
Dovezile hittite
După Schliemann, situl a fost excavat în continuare de
arheologul Wilhelm Dörpfeld (1893/1894) şi mai apoi Carl În anii 1920, istoricul
Blegen (1932-1938). Aceste săpături au arătat că existau cel elveţian Emil Forrer a
puţin nouă oraşe construite unul peste altul. afirmat că denumirile de
oraşe descoperite în
Korfmann textele hittite — Wilusa şi
Taruisa — ar trebui
În 1988 săpăturile au reînceput, fiind efectuate de o echipă identificate cu Ilium şi
de la Universitatea din Tübingen şi Universitatea din respectiv cu Troia. El a
Cincinnati, organizate de profesorul Manfred Korfmann. observat şi că numele
Problema statutului Troiei în lumea Epocii Bronzului a unui rege al Wilusei,
reprezentat un subiect de dezbatere aprig disputat între Alaksandus, menţionat
Korfmann şi istoricul de la Tübingen Frank Kolb în într-unul din textele
2001/2002. hittite, e similar numelui
prinţului Alexandros sau
În august 2003, după măsurători prin rezonanţă magnetică a Paris din Troia.
câmpiei de la baza fortului, a fost descoperit un şanţ adânc,
care a fost excavat dintre ruinele unui oraş grecesc şi roman Regele hittit Mursili al II-
ulterior. Rămăşiţele descoperite în şanţ au fost datate de la lea a scris, în jurul anului
sfârşitul epocii bronzului, perioada de timp în care se 1320 î.Hr., o scrisoare
presupune că a existat Troia homerică. Korfmann a afirmat regelui din Ahhiyawa,
că acest şanţ ar fi putut marca marginile unui oraş mult mai tratându-l ca pe un egal,
întins decât se bănuise până atunci. din care reieşea că Miletul
(Millawanda) era
S-au descoperit şi urmele unei bătălii, sub forma vârfurilor controlat de Ahhiyawa, şi
de săgeată descoperite în straturi care datează de la referindu-se şi la un
începutul secolului al XII-lea î.Hr. "episod Wilusa"
precedent, implicând

5
ostilităţi din partea Ahhiyawa. Acest popor a fost identificat un tunel cu apă la Wilusa,
cu grecii homerici (ahei). în timp ce un tunel cu apă
excavat de Korfmann,
Aceste identificări au fost respinse de majoritatea istoricilor, considerat înainte ca fiind
ca fiind improbabile, sau cel puţin neputând fi dovedite. roman, a fost datat în jurul
Trevor Bryce în 1998 a reluat acest aspect în cartea sa anului 2600 î.Hr.
Regatul Hittiţilor, citând descoperirea unei părţi a aşa-
numitei scrisori Manapa-Tarhunda, care se referă la regatul Identificarea Wilusei cu
Wilusa, ca aflându-se dincolo de ţinutul Seha (cunoscut în Troia arheologică şi a
acea perioadă ca fiind râul Caicus), şi în apropiere de ţara aheilor cu Ahhiyawa
Lazpa (Insula Lesbos). rămân controversate, dar
au câştigat suficientă
Dovezile recente aduc greutate ipotezei că Wilusa se popularitate în anii 1990
identifică cu Troia arheologică. Textele hittite menţionează pentru a fi luate serios în
seamă

Ilionul homeric şi Wilusa istorică


Evenimentele descrise în sau alt obiect care să identifice clar oraşul din Epoca
Iliada lui Homer, chiar Bronzului. Acest lucru se datorează probabil planificării
dacă ar fi bazate pe fostului fort în timpul construcţiei Iliumului elenistic (Troia
evenimente istorice care IX), fiind distruse părţile care cel mai probabil conţineau
au precedat compunerea arhivele oraşului. A fost descoperit un singur sigiliu al unui
ei cu circa 450 de ani, nu scrib luvian într-una dintre case, dovedind existenţa
va putea fi niciodată corespondenţei scrise în oraş, însă nu s-a păstrat niciun text.
identificată complet cu Geografia Imperiului Hittit aşa cum este cunoscută astăzi
faptele istorice sau indică că acest oraş corespunde oraşului numit Wilusa.
arheologice, chiar dacă a Chiar dacă acest lucru ar fi acceptat, nu reprezintă o dovadă
existat un oraş din Epoca indisputabilă a identificării cu (W)ilionul homeric.
Bronzului în locul numit
astăzi Troia, şi chiar dacă Numele Wilion sau Troia nu apare în niciun text grecesc din
acel oraş a fost distrus de perioada miceniană. Grecii micenieni din secolul al XIII-lea
un incendiu sau într-un î.Hr. au colonizat Grecia şi Creta şi abia începuseră
război în jurul aceleiaşi incursiunile în Anatolia, stabilindu-şi un cap de pod în Milet
date ca cea estimată (Millawanda). Wilusa istorică era unul dintre teritoriile
pentru Războiul Troian. Arzawa, în alianţă cu Imperiul Hittit, iar referinţele scrise la
acest oraş sunt de aşteptat mai degrabă în corespondenţa
În situl arheologic nu s-a hittită decât în arhivele palatelor miceniene.
descoperit nicio inscripţie

Statutul Iliadei

Disputa legată de devine mai clar că nu e o problemă de da sau nu, ci o


autenticitatea istorică a estimare a cât de multă informaţie istorică există la Homer.
Iliadei a fost uneori foarte Iliada nu este cronica unui război, ci o poveste de
intens dezbătută. Cu cât se psihologie, furie, răzbunare şi moartea unor eroi individuali,
ştie mai mult depre istoria care presupune cunoaşterea prealabilă a Războiului Troian,
Epocii Bronzului, cu atât pentru a crea cadrul povestirii. Niciun istoric nu presupune

6
că evenimentele mai degrabă vorba de o estimare subiectivă a cât de aproape
individuale din poveste de realitate este opera homerică.
(multe fiind centrate pe
intervenţia divinităţii) Problema valorii istorice a Troiei lui Homer se loveşte de
reprezintă fapte istorice; aceleaşi obstacole cu Atlantida lui Platon. În ambele cazuri,
pe de altă parte, puţini relatarea unui scriitor antic este văzută de unii ca fiind
istorici pot afirma că adevărată, iar de alţii ca fiind mitologie sau ficţiune. Se pot
scenariul este complet stabili unele conexiuni între ambele poveşti şi evenimente
lipsit de elemente ale sau locuri reale, dar aceste conexiuni sunt subiective şi
perioadei miceniene: este puternic influenţate de către cei care le fac.

Iliada ca legendă

Unii arheologi şi istorici susţin că niciunul dintre evenimentele prezentate de


Homer nu este un fapt istoric. Alţii acceptă că acestea s-ar putea sprijini pe unele
evenimente istorice, dat fără dovezi suplimentare, nu e posibilă separarea
mitologiei se realitate în relatările lui Homer.

În ultimii ani, istoricii au propus ipoteza că relatările lui Iliadei sugerează o


Homer reprezintă o sinteză a numeroase istorisiri greceşti vechime mai mare, ele
mai vechi a diferite asedii şi expediţii din timpul Epocii nepotrivindu-se ritmului
Bronzului, care au fuzionat în memoria colectivă a grecilor decât dacă ar fi fost scrise
în timpul Secolelor întunecate greceşti, care au urmat după în greaca miceniană,
prăbuşirea civilizaţiei miceniene. Din acest punct de vedere, sugerând o tradiţie poetică
nu a existat nicăieri un oraş numit Troia, numele derivând întinsă de-a lungul
de la o populaţie numită troies, care se afla probabil în Secolelor întunecate
Grecia centrală. Identificarea colinei de la Hisarlik cu Troia greceşti. Deşi Homer era
ar fi, prin urmare, mai târzie, ulterioară colonizării greceşti a ionian, Iliada reflectă
Asiei Mici din secolul al VIII-lea î.Hr. geografia cunoscută
grecilor micenieni,
Iliada ca fapt istoric dovedind cunoştinţe
detaliate legate de
Un alt punct de vedere este că Homer a avut acces continent, dar care nu se
întindeau şi asupra
la opere epice din cadrul unei tradiţii neîntrerupte,
insulelor ionieene din
veche de 500 de ani, din perioada miceniană. La Anatolia, lucru care
originea poemului ar sta, din acest punct de vedere, sugerează că Iliada
o campanie istorică care a avut loc la începutul reproduce o relatare a
declinului civilizaţiei miceniene. unor evenimete transmise
prin tradiţie, cărora
În această periadă a fost adăugat mult material legendar, autorul nu le-a adăugat
însă ar trebui să existe dovezi arheologice sau textuale propriile sale cunoştinţe
corespunzând evenimentelor la care se face referire în geografice.
Iliada. Un asemenea cadru istoric oferă o explicaţie
credibilă pentru cunoştinţele geografice referitoare la Troia
(care totuşi ar fi putut fi obţinute de Homer şi în alt mod,
prin vizitarea ruinelor oraşului) precum şi pentru alte Turismul
elemente din poem (în special detaliatul Catalog al
Navelor). Din punct de vedre lingvistic, unele versuri ale

7
Astăzi, un oraş turcesc numit Truva se află în apropierea mult timp, situl a fost
sitului arheologic, oraş care s-a dezvoltat în ultimii ani, nepăzit sau păzit
datorită turiştilor. Situl arheologic este denumit oficial Troia necorespunzător, şi a fost
de către guvernul turc, şi apare pe majoritatea hărţilor sub jefuit temeinic.
acest nume.

Un mare număr de turişti vizitează situl în fiecare an,


majoritatea venind cu Povestea Troiei a fost atât
de cunoscută în perioada
autobuzul de la Istanbul sau cu feribotul de la Çanakkale, romană şi cea medievală,
cel mai apropiat oraş important aflat la circa 50 km spre încât a fost folosită ca
nord-est. Vizitatorul vede un sit foarte comercial, cu un cal sursă pentru diferite
de lemn mare ,construit ca teren de joacă pentru copii, apoi legende ale originii
magazine şi un muzeu. Situl arheologic însuşi este, aşa cum naţionale. Cea mai
a afirmat recent un scriitor, o "ruină a unei ruini", fiind cunoscută este fără
frecvent excavat, şi deoarece metodele arheologice ale lui îndoială cea a lui Virgiliu
Schliemann însuşi erau foarte distructive: în convingerea sa în Eneida, care lega pe
că oraşul lui Priam s-ar afla în straturile inferioare, a fondatorii Romei de
demolat numeroase structuri foarte interesante din epocile prinţul troian Aeneas.
ulterioare, inclusiv toţi pereţii caselor din Troia II. Pentru

Războiul troian
a fost un conflict militar din Antichitate, între ahei şi oraşul Troia din Asia
Minor (Turcia de astăzi). Conform mitologiei greceşti, acest război a izbucnit
după ce Paris, prinţul Troiei a răpit-o pe Elena, soţia lui Menelaus, regele
Spartei. Acest conflict este unul din cele mai importante evenimente din ciclul
de mituri elene şi a fost narat în multe lucrări aparţinând literaturii greceşti,
printre acestea numărându-se marile epopei antice, Iliada şi Odiseea, ambele
scrise, conform tradiţiei, de Homer.

Iliada relatează o parte din ultimul an al ciclu de poeme epice, care nu a


asediului Troiei, iar Odiseea descrie supravieţuit decât sub forma unor
peregrinările pe drumul de întoacere acasă fragmente. Episoade din acest război au
al lui Ulise (Odiseu), regele Itaca şi unul reprezentat material pentru Tragedia
din principalii lideri ai aheilor. Alte părţi Greacă sau sursă de inspiraţie pentru poeţii
ale acestei legende au fost redate într-un romani Virgiliu şi Ovidiu

Cauzele războiului troian timp ce zeii dănţuiau, şi-a frumoase". Văzând mărul,
sunt complexe, în ele au făcut apariţia Eris, Hera, Atena şi Afrodita l-
fost antrenate chiar şi personificarea discordiei, au revendicat, fiecare
zeităţile Olimpului. Se care nu fusese invitată, şi susţinând că le întrece în
spune că în timpul nunţii a aruncat un măr de aur frumuseţe pe celelalte 2.
zeiţei Thetys cu Peleus, (mărul discordiei) pe care Văzând că nu pot ajunge
un rege din Tesalia, în era scris "celei mai la o înţelegere, cele 3

8
zeiţe au hotărât să ceară o relaţiile dintre Troia şi templele, ceea ce va
opinie obiectivă. De aceea restul Greciei erau oricum atrage mânia zeilor mai
l-au ales ca arbitru pe tensionate. Războiul târziu. Puţini dintre ahei
prinţul troian, Paris. Paris dintre troieni şi ahei a au reuşit să se întoarcă
i-a oferit în cele din urmă durat zece ani, timp în acasă şi mulţi au întemeiat
mărul Afroditei, după ce care mulţi eroi au murit, şi colonii pe ţărmurile cele
aceasta i-a promis ca soţie din tabăra Eladei (Ahile, mai îndepărtate, purtaţi
pe cea mai frumoasă Aiax, Patrocles, Antiloh, fiind de forţele divine.
femeie pământeană, etc.) şi din cea a Troiei Romanii, mai târziu,
Elena. Zeiţa a făcut-o pe (Hector, Deifob Paris, pretindeau că sunt
Elena să se îndrăgostească etc.). Chiar şi zeii erau descendeţi din Enea, prinţ
de Paris şi să fugă cu el în divizaţi în susţinerea troian, frate cu Paris, unul
Troia. Agamemnon, uneia sau alteia din cele 2 dintre puţinii
regele cetăţii Micene a tabere. Într-un final, aheii supravieţuitori ai
hotărât să răzbune reuşesc să pătrundă în asediului, care a condus şi
onoarea fratelui său, cetate, prin vicleşugul alţi troieni către Italia,
Menelaus, printr-un calului troian. Lipsiţi de legendă istorisită de
război îndreptat împotriva milă, ei masacrează Vergilius în epopeea
cetăţii troiene. De altfel populaţia şi profanează Eneida.

Grecii antici credeau că cât şi oraşul erau doar nişte mituri, şi nu au existat. Însă în
războiul troian chiar a 1870 arheologul german Heinrich Schliemann a excavat un
existat, că a fost un sit arheologic, şi a crezut că ar fi chiar situl Troiei, lucru
eveniment istoric. Ei confirmat şi de câţiva alţi arheologi. Nu au rămas însă
ziceau că a avut loc în dovezi clare că Troia lui Homer chiar a existat, sau că unul
secolul al XIII-lea i.Hr. din evenimentele prezentate în acele poeme epice a avut loc.
sau al XII-lea i.Hr. şi că Mulţi savanţi au fost de acord că mitul războiului troian ar
Troia se afla în putea avea şi un miez istoric, chiar dacă asta ar însemna că
vecinătatea strâmtorii epopeile homerice sunt o fuziune de poveşti despre asedii şi
Dardanelelor, adică în expediţii ale grecilor din Epoca Bronzului sau perioada
nord-vestul Turciei miceniană. Aceia care cred că legenda războiului troian
actuale. derivă de la un anumit conflict istoric, de obicei îl datează
între 1300 î.Hr. şi 1200 î.Hr., preferând datele oferite de
Până în Epoca modernă Eratostene (1194 î.Hr. - 1184 î.Hr.) care corespund cu
s-a crezut că atât războiul arderea Troiei a VII-a.

Surse
Evenimentele din războiul troian au fost narate în multe din ultimul an de asediu,
lucrări din literatura greacă şi adesea înfăţişate în arta iar Odiseea se
grecească. Nu există un singur text istoric care să expună concentrează asupra
întreaga poveste a războiului. În schimb, ea poate fi întoarcerii lui Ulise în
asamblată din mai multe surse diferite, care uneori relatează Itaca.
versiuni contradictorii ale evenimetelor. Cele mai
importante surse literare sunt cele două poeme epice Alte episoade din războiul
atribuite lui Homer, Iliada şi Odiseea, compuse cândva între troian au fost dezvăluite
secolele al IX-lea i.Hr. şi al VI-lea i.Hr. Fiecare poem în ciclul de poeme epice
narează doar o parte din război. Iliada acoperă o mică parte cunoscut şi sub numele de

9
epopeile ciclice: Kypria, Aithiopis, Iliada mică, Iliou Mai târziu dramaturgii,
persis, Nostoi şi Telegoneia (Telegonia). Aceste texte au istoricii şi alţi intelectuali
supravieţuit sub formă de fragmente, dar conţinutul lor este vor crea lucrări inspirate
cunoscut dintr-un rezumat inclus în Crestomatia lui din acest război. Cei 3
Proclus. Autorul epopeilor ciclice şi data când au fost scrise mari autori de tragedii ai
sunt necunoscute. Se crede că aceste poeme au fost Atenei: Eschil, Sofocle şi
compuse prin secolul al VII-lea i.Hr, sau al VI-lea i.Hr., Euripide, au creat multe
după apariţia poemelor homerice. piese de teatru care
portretizează episoade din
Atât poemele homerice cât şi poemele ciclice îşi au originea războiul troian. În cartea a
în dezvoltarea tradiţiei orale a poveştilor despre războiul II-a din Eneida sunt
troian. Chiar şi după scrierea acestor epopei, mitul despre oferite câteva detalii
războiul dintre troieni şi ahei au continuat să circule pe cale despre mitul acestui
orală, în diferite genuri de poezii sau poveşti. Evenimente şi război, detalii despre care
detalii ale legendei care sunt prezentate în opere literare se crede că provin din
abia mai târziu au fost probabil transmise oral şi poate sunt epopeea Iliou persis.
la fel de vechi ca epopeile lui Homer. Arta vizuală, cum ar fi
pictura vaselor, a fost un alt mod prin care mitul războiului
troian a circulat.

Originea războiului
Planul lui Zeus

Conform mitologiei Se zice că dealul pe care ar fi fost înălţată Troia se numea


greceşti, Zeus a devenit "Dealul greşelilor", deoarece acolo a fost aruncată zeiţa
stăpânul lumii şi regele erorii, Ate, când Zeus s-a mâniat pe ea şi a izgonit-o din
zeilor, după ce l-a Olimp. Ajungând pe pământ, Ate a blestemat dealul să fie
detronat pe tatăl său, plin de amăgiri şi să aducă ghinion, cu toate că va fi mult
Cronos. Cronos la rândul îndrăgit de oameni. Mai târziu Ilos, fiul lui Tros, a hotărât să
său l-a detronat pe înalţe o cetate pe acel deal, de aceea a făcut sacrificii zeilor
Uranus, pentru a fi zeu şi le-a cerut încuviinţarea. Din cer a căzut atunci o statuie
suprem. Zeus s-a căsătorit misterioasă a Atenei, pe care Ilos a considerat-o ca fiind
cu sora lui mai mică, protectoare a viitoarei cetăţi. El a numit cetatea Troia sau
Hera, dar nu i-a fost Ilion, după numele lui.
acesteia fidel, şi în urma
multor relaţii Laomedon
extraconjugale a avut o
sumedenie de copii. Unul din regii Troiei a fost Laomedon, faimos pentru
Deoarece existau deja în lăcomia şi cinismul său. Vrând să construiască nişte ziduri
lume prea mulţi oameni, indestructibile pentru cetatea sa, el aduce o mare mulţime de
Zeus a găsit împreună cu salahori, printre care se aflau şi zeii Poseidon şi Apollo,
Themis o soluţie, războiul deghizaţi în muritori. Ei au fost pedepsiţi de Zeus să înalţe
troian, pentru a depopula zidurile Troiei, pentru că se răzvrătiseră cu puţin timp în
pământul, mai ales de urmă. Când s-a sfârşit zidirea, Laomedon i-a gonit pe
semizeii descendenţi. lucrători, refuzând să le plătească munca, ceea ce a atras
mânia celor doi zei, Poseidon şi Apollo. Laomedon şi-a
Dealul greşelilor pierdut la scurt timp tronul. A devenit rege în locul lui unul
din fiii săi, Priam.

10
Visul Hecubei timpul, Alexandru ajunge la vârsta maturităţii. Organizând
nişte competiţii sportive în cetatea sa, Priam porunceşte
Priam s-a căsătorit cu oamenilor săi să aducă diferite animale pentru a le oferi ca
Hecuba, care i-a născut 50 premiu. Printre acestea se număra şi un taur aspectuos
de copii, printre care se crescut chiar de Alexandru şi luat cu forţa de gărzile troiene.
numără Hector, Deifob, Alexandru hotărăşte să îşi recupereze animalul şi participă
Enea (după unele surse la întreceri, ieşind învingător. Cerând informaţii despre
Enea este fiul Afroditei şi originile victoriosului efeb, Priam află de la părintele
al lui Anchises) şi Paris şi adoptiv că tânărul este chiar fiul lui, Paris. Astfel vlăstarul
12 fiice, printre care se regal îşi recâştigă drepturile princiare şi se mută în palatul
numără şi Polixene, troian.
Creuse, Laodice şi
Casandra. Despre Mărul discordiei şi judecata lui Paris
Casandra, se spune că l-a
făcut pe Apollo să o
îndrăgească. Apollo i-a
oferit muritoarei darul
sibilic, de a prezice
viitorul, cu condiţia să i se
dăruiască. Casandra a
acceptat, dar odată
instruită în tainele
profeţiei, nu şi-a respectat
promisiunea. Zeul i-a
aruncat o anatemă "Judecata lui Paris" Peter Paul Rubens, cca. 1636 (Galeria
cumplită: prevestirile ei Naţională, Londra)
nu vor avea credibilitate
în rândul celorlalţi. Cu timpul, Zeus află de la Themis şi de la Prometeu
(eliberat de Heracles din Caucaz) că el însuşi va fi detronat
Se zice că atunci când de un urmaş. Altă profeţie dezvăluia că zeiţa Thetis, cu care
Hecuba era însărcinată cu Zeus a avut o relaţie intimă, va naşte un fiu care îşi va
Paris a visat o torţă care depăşi tatăl în măreţie. Poate pentru unul sau ambele
arde întreg oraşul troian. motive, Thetis a fost logodită cu un om, regele Peleus, fiul
Preoţii au tălmăcit lui Aiakos, ori din ordinele lui Zeus, ori pentru a o bucura
semnele onirice şi au pe Hera, cea care a crescut-o.
sfătuit-o să sacrifice
copilul. Hecuba a refuzat Toţi zeii au fost invitaţi la nunta dintre Thetis şi Peleu, cu
să comită actul, l-a dus pe excepţia zeiţei Eris, personificarea discordiei. Insultată, ea
Paris pe muntele Ida şi l-a şi-a făcut apariţia la nuntă invizibilă şi a adus un cadou de
abandonat acolo, sperând nuntă sau l-a aruncat de la uşă. Cadoul era un măr de aur
să-l ucidă fiarele pădurii. ("χρυσομηλιά") pe care erau inscripţionate cuvintele "Te
Kallisti" ("celei mai frumoase"). Hera, Atena si Afrodita au
Alexandru revendicat mărul şi s-au certat mult timp din cauza lui. Nici
unul din ceilalţi zei nu a putut să îşi dea cu părerea, pentru
Un păstor de pe Muntele că favorizând-o pe una din ele, atrăgea oprobriul celorlalte
Ida l-a găsit pe Paris şi 2. În cele din urmă, Zeus le-a trimis împreună cu Hermes, la
ştiind că este fiu de rege l- prinţul Paris, pe când acesta era încă păstor pe Muntele Ida.
a crescut în casa lui şi i-a Toate cele 3 zeiţe au încercat să-l mituiască pe tânăr. Hera i-
pus numele Alexandru a promis ca-l va face rege peste toata Asia (in acea perioada,
("învingătorul"). Cu "Asia" era numele pentru Asia Mica de astazi), Atena i-a

11
promis ca-l va inzestra cu tânăr pe câmpul de luptă şi va rămâne imortalizat în
darul elocventei si victorii poemele eroice. Mai mult, Calchas a prevăzut când Ahile
in lupte, iar Afrodita era avea 9 ani, că fără concursul lui Troia nu se va putea
dispusă să i-o dea ca prăbuşi. Încă din copilăria viitorului erou, Thetis a încercat
iubită pe Elena, regina să-l facă nemuritor. Iniţial ea l-a ţinut deasupra focului în
Spartei, una din cele mai timpul nopţilor pentru ca să i se ardă părţile muritoare şi l-a
frumoase muritoare. Paris frecat cu ambrozie în timpul zilelor. Peleus care a mai
i-a cedat mărul Afroditei, pierdut câţiva copii în acest mod, a descoperit ce făcea soţia
apoi după mai multe lui şi i-a interzis să continue. Atunci, Thetis i-a făcut
incidente şi-a aflat copilului o baie în râul Styx, din Infern, ale cărui ape
descendenţa regală. transmiteau nemurire unei fiinţe prin contact direct cu
fiecare componentă corporală a acestuia. Deoarece l-a ţinut
Peleus şi Thetis au avut de călcâi în timp ce îi făcea baie, această parte a trupului a
un copil, numit Ahile. rămas vulnerabilă, iar Ahile nu a dobândit zeificarea
Acestuia i s-a ursit că va completă. Când a crescut a devenit unul din cei mai viteji
avea ori longevitate, dar muritori. Pentru a evita profeţia lui Calchas, Thetis îl va
va rămâne lumii o figură ascunde pe Ahile printre fiicele regelui Licomede, astfel
anonimă, ori va muri de încât să nu fie recunoscut şi luat să participe la războiul
troian.

Fuga Elenei

Idila dintre Paris şi Elena (detaliu), 1788


de Jacques-Louis David (1748-1825)
Luvru

Elena era cea mai frumoasă muritoare, una


din fiicele lui Tyndareus, regele Spartei.
Mama ei era Leda, cea care după ce a fost
sedusă de Zeus, metamorfozat în lebădă, a
născut 4 copii: Elena, Clitemnestra, Castor
şi Pollux. Există însă şi variante care susţin
că Tyndareus este de fapt tatăl biologic al
celor 4 copii sau că mama Elenei nu este
Leda ci Nemesis. Elena a avut o mulţime
de peţitori, dar tatăl său nu a ales nici unul
să-i fie soţ, de teamă să nu provoace
revolta celorlalţi. Printre numeroşii peţitori
se numărau şi Ulise, Aiax, Menelaus,
Patrocles etc..

Într-un final, Ulise a propus un plan pentru din Antichitate până în secolul al XX-lea).
a rezolva dilema. În schimbul suportului Toţi peţitorii au trebuit atunci să jure că vor
lui Tyndareus în peţirea Penelopei, el a apăra mariajul Elenei, indiferent pe cine va
sugerat ca Elena să-şi aleagă singură soţul opta aceasta.
şi nu tatăl ei (aşa cum se obişnuia în Grecia

12
Elena a hotărât să se căsătorească cu surescitată de refuzul lui Paris de a-i oferi
Menelaus. Dar Menelaus nu era acolo, să o întâietate în conflictul mărului discordiei,
peţească personal ci îl trimisese pe fratele provoacă o furtună, şi deviază corabia
lui, Agamemnon, să îi îndeplinească îndrăgostiţilor, aducând-o în Egipt, unde
această sarcină. De asemenea, Menelaus i- zeii o substituie pe Elena cu o înfăţişare
a promis Afroditei un hecatomb, adică asemănătoare ei, făcută din nori, Nephele.
sacrificarea a 100 de boi, dacă o va câştiga (Mitul cu schimbarea Elenei este atribuit
pe Elena şi nu şi-a ţinut promisiunea, ceea poetului sicilian Stesichorus, secolul al VI-
ce a mâniat-o pe zeiţa iubirii. Cei 2 fraţi, lea î.Hr. Pentru Homer nu a existat niciun
Agamemnon şi Menelaus, trăiau în exil în surogat, iar adevărata Elena a ajuns în
palatul lui Tyndareus de ceva timp. Ei au Troia). Apoi, corabia ajunge în Sidon unde
fost goniţi din Argos, cetatea lor natală, Paris poposeşte sperând să nu fie capturat
după ce tatăl lor, Atreus a fost ucis iar de nişte potenţiali urmăritori, şi în cele din
tronul preluat de fratele lui Thyestes şi fiul urmă îşi face intrarea Troia.
lui Egist. Însurându-se cu Elena, Menelaus
a moştenit tronul Spartei, mai ales Fuga Elenei din cetatea natală motivată de
deoarece Castor şi Pollux au devenit zei, iubirea faţă de un personaj străin are multe
iar Agamemnon s-a căsătorit cu precedente în mitologia greacă. Nimfa Io a
Clitemnestra şi a redobândit cetatea Argos. fost răpită din Argos, Europa din Fenicia,
Iason a luat-o pe Medeea din Colchis, iar
Având o misiune diplomatică în Sparta, prinţesa troiană Hesione a fost luată de
Paris o vede pe Elena şi se îndrăgosteşte de Heracles care a dat-o lui Telamon din
ea. Tocmai în acea perioadă, Menelaus era Salamis. Conform lui Herodot, Paris a fost
plecat în Creta pentru a-l înmormânta pe îndemnat de aceste exemple să-şi fure o
unchiul lui, Crateus. Paris, cu ajutorul soţie din Grecia şi nu a avut viziunea unui
Afroditei o ademeneşte pe Elena şi o efect punitiv din simplul fapt că nici în
răpeşte, ducând-o în Troia împreună cu o celelalte cazuri nu a existat vreunul.
parte din comorile regelui spartan. Hera,

Adunarea armatei aheilor şi prima expediţie

13
Menelaus i-a cerut lui Agamemnon să
spele prin răzbunare onoarea pierdută în
urma răpirii Elenei. Acesta a fost de acord
şi l-a trimis pe Nestor împreună cu alţi
emisari la curtea tuturor regilor şi prinţilor
ahei, cerându-le să-şi respecte jurământul
şi să o readucă pe Elena.

Harta Greciei homerice

Ulise şi Ahile

Între timp, Ulise se însoară cu Penelopa şi


are cu ea un copil, pe Telemah. Vrând să
încerce o evaziune de un război care i-ar
putea distruge familia şi l-ar separa de
patria sa, Itaca, Ulise mimează nebunia în
faţa solului lui Agamemnon, Palamede. El
începe să are pământul cu un plug la care
înjugase un cal schilod şi un asin şi să
presare boabe de sare. Atunci Palamede îl
ia pe Telemah, copilul lui Ulise, şi îl pune
în faţa plugului, vrând să-i testeze
luciditatea minţii. Nevrând să-şi ucidă Descoperirea lui Ahile printre fiicele lui
băiatul, Ulise îşi modifică direcţia plugului, Licomede, pictură de Jan de Bray (1627–
dându-se de gol şi se înrolează în război. 1697) din 1664, Muzeul Narodowe,
Varşovia

La Skyros, Ahile are o relaţie amoroasă cu fiica regelui Ahile va apuca o suliţă
Licomede, Deidamea, care îi naşte un prunc, pe îndemnat de instinctul de
Neoptolemus. Ulise, Marele Aiax şi tutorele lui Ahile, apărare şi se va demasca.
Phoenix i se înfăţişează pentru a-l recruta pe erou. Altă variantă relatează
Temându-se pentru viaţa fiului ei, zeiţa Thetis îl cum Ulise şi ceilalţi s-au
înveşmântează pe acesta în haine feminine şi îl ascunde deghizat în negustori,
printre fiicele lui Licomede. O variantă a mitului spune că venind în Skyros să vândă
Ulise şi tovarăşii săi vor suna din trâmbiţe, iar fetele regelui bijuterii, văluri şi arme. În
vor fugi speriate, crezând că cetatea este atacată, în timp ce timp ce fetele regelui se

14
uitau la marfa destinată femeilor, Ahile era singurul care se a sosit a fost Ahile, care
interesează de arme îşi trădează identitatea. avea atunci 15 ani.

Pausanias spune că, după Homer, Ahile nu s-a ascuns în După un ritual sacrificial
Skyros, ci a cucerit insula ca parte din războiul troian. adus lui Apollo, un şarpe
a alunecat de pe altar într-
Prima adunare la Aulis un cuib de vrabie dintr-un
copac din apropiere. El a
Forţele militare ale aheilor s-au adunat la Aulis, un port din devorat vrabia mamă şi pe
Beoţia. Toţi peţitorii au trimis întăriri cu excepţia regelui cei 8 pui ai ei, după care a
Cinyras din Cipru. Deşi i-a trimis lui Agamemnon platoşe şi împietrit. Calchas a
a promis să aducă 50 de corăbii, el a expediat doar o corabie interpretat acest
bună condusă de fiul lui Mygdalion şi încă 49 făcute din eveniment ca un semn că
noroi. Idomeneus avea ambiţia de a conduce contingentul Troia va fi cucerită în cel
cretan în războiul cetăţii Micene contra Troiei. Ultimul care de-al zecelea an de război.

Telephus

Când aheii au plecat la război, nu au ştiut drumul către Troia


şi au acostat accidental în Misia, condusă de regele
Telephus, fiul lui Heracles, care a dus acolo un contingent
de arcadieni şi i-a stabilit acolo. Aheii i-au atacat pe misieni.
În timpul bătăliei, Ahile l-a rănit pe Telephus, iar acesta l-a
ucis pe Thersander. Deoarece rana lui Telephus nu se
cicatriza, regele a întrebat un oracol ce să facă. Oracolul a
răspuns "cel care a rănit va vindeca". Flota aheiană a reluat
călătoria, dar a fost împrăştiată de o furtună. Ahile a ajuns în
Skyros şi s-a căsătorit cu Deidameia. O nouă adunare a fost
planificată în Aulis.

Telephus a plecat la Aulis, prefăcându-se că este un cerşetor


şi i-a cerut lui Agamemnon să-l ajute să-şi vindece rana. Harta regiunii Troada
După alte variante, l-a capturat pe Orestes, fiul lui
Agamemnon, ţinându-l prizonier drept răscumpărare. Aheii După 8 ani de la risipirea
au aflat cine este de fapt şi ce doreşte, dar Ahile a refuzat să ei în furtună, flota aheilor,
lecuiască rana, spunând că nu are cunoştinţe medicale. Ulise cuprinzând mai mult de o
a sugerat că suliţa a provocat rana, deci tot ea are efecte mie de corăbii, şi-a
curative şi astfel, bucăţi din fierul ei au fost răzuite şi acumulat din nou toate
presărate pe plaga lui Telephus, care s-a însănătoşit. Ca forţele. Dar când au ajuns
răsplată pentru ajutor, regele le oferă aheilor o hartă cu toţii la Aulis, vântul a
indicând ruta către Troia. încetat să mai bată, iar
profetul Calchas a
declarat că Artemis îl
A doua adunare pedepsea pe Agamemnon
pentru masacrarea unei
căprioare sacre (sau a unei
căprioare într-o pădure
sacră) şi pentru că şi-a
supraestimat abilităţile de
vânătoare, considerându-

15
se în domeniul cinegeticii superior zeiţei însăşi. Singura Philoctetes
modalitate de a o îmbuna pe Artemis era prin sacrificiul
fiicei sale şi a Clitemnestrei, Ifigenia. După unele variante
Ifigena era fiica Elenei şi a lui Tezeu şi a fost încredinţată
Clitemnestrei, după ce sora ei a devenit soţia lui Menelaus.
Agamemnon a respins propunerea, iar ceilalţi lideri au
ameninţat că-l vor investi pe Palamede comandant al
expediţiei în locul lui. Conform unor versiuni, Agamemnon
a cedat zeiţei, dar altele spun că a jertifit o căprioară în locul
fetei, sau că în ultimul moment, Artemisei i s-a făcut milă
de Ifigenia şi a înlocuit-o cu un miel pe altarul de sacrificiu.
În schimb Ifigenia trebuia să devină preoteasă în unul din
templele zeiţei. Hesiod spune că Ifigenia a devenit mai
târziu zeiţa Hecate.

Forţele militare ale aheilor sunt descrise în detaliu în


Catalogul Corăbiilor, în a II-a carte din Iliada. Ele constau
în 28 de contingente din Grecia continentală, Peleponez,
Dodecanez, Creta şi Itaca, adică 1178 de "Pentekontoroi"
(corăbii cu 50 de vâslaşi). Tucidide spune că după tradiţie
erau aproape 1200 de corăbii, cele ale Beoţiei având 120 de Philoctetes abandonat pe
oameni la vâsle, iar cele ale lui Filoctes doar 50, acestea insula Lemnos, detaliu de
fiind probabil maximul şi minimul. Aceste numere ar pe un vas din Atica, cca.
însemna o forţă totală de 70 000 până la 130 000 de oameni. 460 î.Hr., Colecţia
Un alt catalog de corăbii este dat de Apollodor, catalog care Campana, 1861
diferă într-o anumită măsură, numerele fiind însă aceleaşi.
Unii savanţi au susţinut că relatarea lui Homer legată de Philoctetes a fost
organizarea flotei este un document original din Epoca prietenul lui Heracles şi
Bronzului. Alţii cred că totul este doar o invenţie a poetului pentru că a aprins rugul
grec. funerar la moartea
acestuia când nimeni nu
Aliaţii troieni sunt de asemenea listaţi în a doua carte a voia să o facă, a primit
epopeii. Forţele lor sunt compuse din troieni propriu-zişi arcul şi săgeţile lui. El îi
(locuitorii cetăţii Troia) conduşi de prinţul Hector, urmează pe ceilalţi ahei
dardanieni conduşi de Enea, zeleieni, adrasteieni, percotieni, cu şapte corăbii pline de
pelasgieni, traci, lăncieri ciconieni, arcaşi paionieni, ostaşi. Philoctetes şi
halizonieni, misieni, frigieni, lidieni, miletieni, lycieni oamenii lui se opresc la
conduşi Sarpedon şi carieni. Nu este menţionat nimic despre început la Chryse pentru
limba troiană; despre carieni se spune că au o limbă barbară, aprovizionare, apoi la
iar despre ceilalţi aliaţi ai troienilor, că vorbesc multiple Tenedos împreună cu
limbi, având nevoie să li se traducă ordinele de către restul flotei aheilor. Acolo
comandanţii lor. Trebuie precizat cu toate acestea că troienii Philoctetes este muşcat de
şi aheii din Iliada au aceeaşi religie, aceeaşi cultură, iar eroii un şarpe trimis de Hera,
inamici îşi vorbesc unul altuia în aceeaşi limbă. Pentru care îi era vrăjmaşă pentru
Virgil Dardanius, fondatorul Troiei (conform celor spuse de loialitatea sa faţă de
Homer) era din Italia. Mitografii greci susţin că, dimpotrivă, Heracles. Rana provocată
era arcadian, idee care ar modifica statutul războiului troian de muşcătură devine
în cel al unui război civil. purulentă şi fetidă, iar
Menelaus şi Agamemnon,
văzând că Philoctetes nu-i
Nouă ani de război mai poate însoţi, îl

16
părăsesc pe insula Lemnos. Medon preia controlul
oamenilor lui Philoctetes.

Când ajunge în Tenedos, Ahile îl ucide pe aceea până şi Ahile ezită să descindă din
regele Tenes, fiul lui Apollo, deşi este arca aheilor. În cele din urmă, Protesilaus,
avertizat de mama sa să nu o facă pentru că comandantul phylacenilor este întâiul care
va fi omorât el însuşi de zeu. Din Tenedos a făcut-o, iar Ahile îl urmează al doilea şi îl
Agamemnon îi trimite lui Priam o solie asasinează pe Cycnus, fiul lui Poseidon. O
formată din Menelaus, Ulise şi Palamede, altă legendă spune că Ulise a coborât
cerând întoarcerea Elenei. Priam refuză. înaintea celorlalţi, dar nu a atins pământul
Asiei literalmente, ci auzind profeţia lui
Philoctetes va sta în Lemnos 10 ani. Calchas, a aruncat scutul pe ţărm şi a sărit
Sofocle precizează în tragedia Philoctetes pe el. Semnalând sosirea duşmanilor,
că Lemnos era o insulă deşertică pustie, troienii s-au refugiat în cetate,
deşi după tradiţii mai timpurii se spunea că adăpostindu-se după cele mai sigure
era locuită minyeni. metereze ale ei. Protesilaus, primul care a
înaintat pe tărâmul asiatic omoară mulţi
troienii luaţi prin surprindere, dar este
răpus de Hector, de Enea sau de Achates,
Sosirea adeverind spusele sibilice. Aheii îl vor
înmormânta cu onoruri aproape divine,
Calchas profeţeşte că primul aheu care va undeva în peninsula tracă. După moartea
păşi pe pământul Asiei după ce va ieşi din lui Protesilaus, fratele lui, Podarces, preia
corabie va fi şi primul care va muri. De atributele militare.

Campaniile lui Ahile mai puţin dezvoltată decât toate celelalte,


în toate sursele istorice şi legendare care au
subzistat, surse care detaliază doar
evenimentele din ultimul an al războiului
troian. După acostarea iniţială armata s-a
închegat totalmente abia în cel de-al
zecelea an, datorită dificultăţilor pecuniare
şi a lipsei de provizii, după cum deduce
Tucidide. Ei i-au atacat pe troieni şi pe
aliaţii acestora, dar în acelaşi timp, fiind
constrânşi de împrejurări au fost nevoiţi să
valorifice economic resursele zonei şi au
cultivat pământul peninsulei Traciei. Troia
nu a fost niciodată complet înconjurată şi a
menţinut o legătură cu interiorul Asiei
Mici, astfel încât reîntăririle exterioare au
Ahile îl bandajează pe Patrocles cca. 500 continuat să vină pentru armata ei până
î.Hr. Muzeul Staatliche, Antikenabteilung, când a fost cucerită. De asemenea, aheii au
Berlin dominat doar intrarea în Dardanele în timp
ce troienii şi aliaţii lor controlau cetăţile
Aheii au asediat cetatea Troia timp de nouă
ani. Nararea aceastei părţi a războiului este

17
Abydos şi Sestus şi comunicau cu restul Europei.

Ahile a atacat pământul Tenos, aşa-numitele O păstrează pentru sine şi


din Troada stăpânit de Sută de Oraşe; apoi, în Chryseis pe care o dă lui
Enea. A capturat ordine, Adramytium şi Agamemnon. Ahile l-a
Lyrnassus şi Pedasus şi Side; apoi Endium, şi capturat pe Lycaon, fiul
multe alte oraşe vecine. L- Linaeum, şi Colone. A lui Priam, în timp ce tăia
a ucis pe Troilus, fiul lui luat de asemenea Teba crengile în livada tatălui
Priam, care avea 19 ani şi Hypoplaciană şi său. Patrocles l-a trimis ca
despre care se spune că Lyrnessus, şi, mai sclav în Lemnos, unde a
dacă ar fi împlinit 20, departe, Antandrus, şi fost cumpărat de Eetion
Troia n-ar mai fi fost multe alte oraşe." din Imbros şi adus înapoi
cucerită. Apoi: "El a mai (Apollodor, "Epitome")
cucerit Lesbos şi în Troia. Doar 12 zile
Phocaea, apoi Colophon, Printre prizonierii luaţi după aceea, Ahile l-a ucis
şi Smyrna, şi din aceste oraşe se (după moartea lui
Clazomenae, şi Cyme; şi numără Briseis, o văduvă Patrocles).
după aceea Aegialus şi troiană, pe care Ahile o

Ulise şi porunceşte ca
Palamede să fie omorât cu
Campania lui Aiax pietre.

Marele Aiax devastează Palamede pentru eşecul


un ţinut tracic condus de său, Ulise îl provoacă să
Polymestor, un ginere de- dovedească tuturor Cu toate acestea,
ai lui Priam. Polymestor l- superioritatea sa Pausanias scrie în lucrarea
a predat pe Polydorus, îndeplinind el însuşi sa, Cypria, că Ulise şi
unul din copii lui Priam misiunea. Palamede Diomede l-au înecat pe
pe care îl avea în custodie. acceptă şi se întoarce cu o Palamede în timp ce
Apoi, Aiax a atacă oraşul corabie încărcată cu grâu. acesta pescuia. Dictys
regelui frigian Teleutas şi spune că Ulise şi
îl ucide într-o singură Ulise însă îl va ierta Diomede l-au momit să se
bătălie, ducând-o cu sine niciodată pe Palamede arunce într-o fântână
pe fiica lui, Tecmessa. pentru că i-a tulburat viaţa spunându-i că va găsi în
Aiax a nimicit şi turmele luându-l la război şi ea aur, apoi l-au ucis
troiene atât pe Muntele despărţindu-l de soţie, de aruncând în el cu pietre.
Ida, cât şi în regiunile patrie şi de copil. Aşa că
rurale. el urzeşte un plan. Tatăl lui Palamede,
Plastografiind o scrisoare Nauplius navighează până
Moartea lui incriminatorie, de la în Troada şi a cere să se
Priam către Palamede, el facă dreptate în cazul
Palamede
îl acuză că a coalizat cu moarţii fiului său, dar îi
inamicul. Totodată el este refuzată dorinţa.
Ulise este trimis în Tracia
ascunde şi nişte aur Pentru a se răzbuna
cu scopul de a aduce
printre lucrurile lui Nauplius călătoreşte în
provizii de grâu armatei,
Palamede, făcându-i pe fiecare regat ahean şi le
dar se întoarce cu mâna
toţi să creadă că este un spune soţiilor regilor că ei
goală. Când este dispreţuit
trădător. Agamemnon nu vor aduce concubine din
şi desconsiderat de
bănuieşte mistificarea lui Troia ca să le detroneze.

18
Multe din nevestele să-şi trădeze soţii, printre Clitemnestra, soţia lui
grecoaice au fost convinse acestea numărâbdu-se Agamemnon

Iliada
În cel de-al X-lea an de asediu, în tabăra aheilor soseşte Chryses, un preot al
zeului Apollo şi tatăl tinerei Chryseis şi îi cere lui Agamemnon să-i înapoieze
fiica. Agamemnon îl goneşte proclamând că nu o va elibera pe fată, iar Chryses
se roagă atunci la Apollo să-i pedepsească pe ahei. Furios, zeul răspândeşte
ciumă şi boli în tabăra aheilor. Ciuma va dura nouă zile, timp în care vor muri
mii de ostaşi ahei. Calchas vesteşte că ea nu va înceta decât după ce Chryseis va
fi dezrobită. În cele din urmă Agamemnon îi dat drumul fiicei lui Chryses, dar o
ia în schimb pe concubina lui Ahile, Briseis, iubită cu ardoare de eroul
mirmidon. Iritat de o asemenea necinstire din partea lui Agamemnon, Ahile vrea
să-şi facă dreptate cu sabia, dar este oprit la timp de zeiţa Atena. Astfel hotărăşte
să se retragă din luptă, dar o roagă pe mama sa Thetis să mijlocească pe lângă
Zeus, care în absenţa lui Ahile, cel mai viteaz dintre ahei, era dispus să acorde
victoria troienilor.

învins. Armata aheilor a ajuns în


apropierea zidurilor Troiei, iar Diomede,
cu ajutorul Atenei aproape că l-a ucis pe
Enea şi i-a vătămat pe zeii Ares şi Afrodita.
În următoarele zile, cu toate acestea,
armata troiană şi-a dobândit superioritatea
în luptă. Ei i-au împins pe ahei către tabăra
lor. În prima zi atacul a fost oprit la zidul
de apărare al aheilor de către zeul
Poseidon. În ziua următoare, cu ajutorul lui
Zeus, troienii sparg zidul şi intră în tabăra
aheilor, fiind pe punctul de a incendia
Chryses rugându-l pe Agamemnon să îi corăbiile acestora. Ahile a respins
dea înapoi fata, cca. 360 i.Hr.–350 î.Hr. propunerea de a reintra în luptă, dar le-a
Luvru îngăduit prietenilor lui apropiaţi şi mai ales
lui Patrocles să poarte armura şi armele
După refuzul lui Ahile de a mai lua armele sale, atunci când Hector a aprins corabia
în mână, aheii au avut iniţial succes în lui Protesilaus. Patrocles i-a alungat pe
luptă. Amândouă armatele s-au întregit în troieni dincolo de zidurile Troiei şi doar
sfârşit, pentru prima oară de la începutul intervenţia lui Apollo l-a împiedicat pe
bătăliei, în cel de-al zecelea an. Menelaus erou să atace oraşul. Patrocles a fost atunci
şi Paris s-au luptat într-un duel care s-a ucis de Hector (cu ajutorul lui Apollo),
sfârşit atunci când Afrodita l-a luat pe Paris care a luat armura lui Ahile de pe trupul
de pe câmpul de luptă înainte de a fi aheului.

19
de război. El ucide mulţi troieni şi aproape
că îi i-ar fi luat viaţa lui Enea dacă nu ar fi
fost împiedicat de Poseidon. Ahile se luptă
cu zeul râului Scamander, apoi declanşează
chiar o bătălie între zei. Armata troiană se
retrage în cetate cu excepţia lui Hector care
este amăgit de halucinaţiile Atenei. După
un duel cu Ahile, Hector este ucis. Ahile
leagă trupul eroului troian de careta sa şi îl
trage de câteva ori astfel chiar sub ochii
Thetis îi dă fiului ei, Ahile armele proaspăt
tatălui său, Priam şi a soţiei lui
făurite de zeul Hephaistos detaliu de pe un
Andromaca. Totodată Ahile refuză să
vas din Atica, cca. 575–550 î.Hr. Luvru
returneze corpul lui Hector troienilor spre a
fi îngropat. În schimb conduce ceremonia
.
funerară în cinstea prietenului său
Patrocles. În cele din urmă, Priam se
Înnebunit de durere, Ahile jură să-l ucidă
strecoară neobservat până la cortul lui
pe Hector. Între Ahile şi Agamemnon are
Ahile, condus de Hermes şi îl roagă să îi
loc o reconciliere, iar Briseis revine în
cedeze trupul fiului său. Armatele fac un
mâinile vechiului stăpân, neatinsă de
scurt armistiţiu pentru a îngădui îngroparea
regele din Argos. Zeul Hephaistos îi
mortului. Iliada se încheie cu ceremonia
făureşte o nouă armură şi un nou set de
funerară a lui Hector.
arme şi astfel Ahile se întoarce pe câmpul

După Iliada Penthesilea, fiica lui Ares şi a Otrerei


şi-a ucis din greşeală sora, pe
Hipolita. Ea a fost purificată de Priam
în urma acestei crime şi în schimbul
acestui serviciu, ea luptă pentru el şi
ucide mulţi duşmani, printre care se
numără şi Machaon (după Pausanias,
acesta a fost ucis de fapt de
Eurypylus) şi, după unele variante,
chiar Ahile, care este înviat din
dorinţa zeiţei Thetis. Penthesilea este
ucisă de Ahile, care se îndrăgosteşte

Ahile o ucide pe Penthesilea,


Antikensammlung München

Penthesilea şi moartea lui


Ahile
Cu puţin timp după îngroparea lui
Hector, îşi face apariţia cu luptătoarele
ei Penthesilea, regina amazoanelor.

20
de chipul ei abia după moarte. Apoi, Ahile şi Memnon s-au luptat. Se
Thersites, un simplu soldat şi cel mai spune că Zeus a cântărit soarta celor doi
urât dintre ahei, ia în zeflemea eroi, iar talerul lui Memnon, înclinându-se
în jos l-a făcut pe acesta să piardă lupta şi
dragostea lui Ahile şi îi scoate ochii
să fie ucis. Ahile i-a urmărit pe troieni, care
Penthesileii. Ahile îl ucide pe s-au refugiat în cetate. Fiind pe cale să
Thersites pentru această faptă şi, după intre în oraş, Ahile a fost oprit la timp de
o dspută, el navighează până în Apollo. Zeii văzând că a ucis atâţi copii de-
Lesbos unde este purificat de crimă de ai lor au hotărât că era timpul lui să moară.
Ulise, după ce oferă sacrificii lui Ahile a fost ucis de o săgeată otrăvită
Apollo, Artemisei şi Letonei. slobozită de arcul lui Paris şi îndreptată
spre călcâi de zeul Apollo. În altă versiune
Cât timp Ulise şi Ahile erau plecaţi în el este ucis cu un pumnal în spate (sau în
Lesbos, soseşte în ajutorul troienilor călcâi), de către Paris, în timp ce se
Memnon din Etiopia, fiul lui Tithonus şi al căsătoreşte cu fiica lui Priam, Polixena, în
zeiţei Eos, frate vitreg cu Priam. El nu a templul zeului Apollo. Amândouă
venit direct din Etiopia ci din Susa (oraş versiunile neagă în mod evident valoarea
din Persia), cucerind toate teritoriile pe ucigaşului spunând că Ahile era de
care le-a străbătut, sau după alte variante, neînvins pe câmpul de luptă. După moarte,
din Caucaz, aducând o armată de etiopieni oasele lui Ahile au fost amestecate cu cele
şi indieni. El purta o armură făcută de ale lui Patrocles şi au avut loc jocuri
Hephaistos, la fel ca Ahile. În timpul funerare în cinstea lui. Ca şi Aiax, el
războiului cu aheii îl ucide pe prietenul lui trăieşte după moarte pe insula Leuke
Ahile, Antilochus, care s-a sacrificat în (Insula Serpilor), la gurile Dunării şi este
luptă pentru a-şi apăra tatăl, pe Nestor. căsătorit cu Elena.

Marele Aiax îşi pregăteşte moartea Marele Aiax după ce s-a sinucis

Judecata armelor: armura lui Ahile şi moartea lui Aiax

O mare bătălie a izbucnit în jurul trupului lui Ahile. Ulise i- judecătorii acestei
a ţinut la distanţă pe troieni, în timp ce Aiax a dus corpul în probleme şi de aceea la
tabăra aheilor. Deoarece armura lui Ahile trebuia oferită sfatul lui Nestor, au fost
celui mai curajos, cei doi eroi, Ulise şi Aiax, au pretins să li trimişi spioni ca să audă
se recunoască acest statut. Agamemnon, nevrând să îşi ia ce se discută. O fată a
dificila sarcină de a alege între cei doi, i-a lăsat pe spus că Aiax este mai
prizonierii troieni să decidă cine a adus cele mai multe curajos pentru că a avut
pagube Troiei. Troienii şi zeiţa Atena au fost pe rând curajul să ducă corpul lui

21
Ahile, în timp ce lui Ulise nu i-a păsat de aceasta. Atena îi Deghizat în cerşetor, Ulise
răspunde însă că oricine poate să care un trup neînsufleţit, a reuşit să pătrundă în
dar nu toată lumea poate să lupte aşa cum o face Ulise. Troia, dar a fost
recunoscut de Elena.
După varianta lui Pindar, cel mai curajos dintre cei doi a Fiindu-i dor de casă,
fost stabilit prin vot secret depus de ahei. În orice caz, Elena a complotat cu
armele au revenit lui Ulise. Devenind nebun din cauza Ulise. Mai târziu, cu
tristeţii, Aiax a hotărât să-şi ucidă camarazii, dar Atena l-a ajutorul Elenei, Ulise şi
făcut să confunde persoanele cu obiecte sau animale. Astfel Diomede fură Palladium-
a biciuit doi berbeci crezând că sunt Menelaus şi ul.
Agamemnon. Dimineaţa simţurile sale au revenit la normal,
iar Aiax a hotărât să se sinucidă aruncându-se într-o sabie pe Calul troian
care i-o dăduse Hector, astfel încât şi-a rănit subsuoara,
singurul său loc vulnerabil. Conform unei tradiţii mai vechi
Aiax a fost văzut stând singur de troieni şi a fost atacat de
aceştia cu argilă, până când a fost acoperit cu totul şi nu s-a Sfârşitul războiului a
mai putut mişca, murind din cauza foamei. venit cu un ultim plan.
Ulise a născocit un nou
Profeţiile şiretlic - un gigantic cal
de lemn, gol în interior
În cel de-al zecelea an, a fost profeţit că Troia nu va fi (calul era animal sacru în
cucerită fără arcul lui Heracles (care era la Philoctetes în Troia). A fost construit de
Lemnos). Astfel Ulise şi Diomede l-au recuperat pe Epeius şi pregătit de zeiţa
Philoctetes, a cărui rană se vindecase între timp. Ajungând Atena. Era făcut din lemn
în Troada, Philoctetes l-a ucis pe Paris cu arcul lui Heracles. de corn luat dintr-o
pădure sacră a lui Apollo.
Conform lui Apolodor, fraţii lui Paris, Helenus şi Calul avea inscripţia
Deiphobus au pretins să se căsătorească cu Elena care acum următoare: Grecii dedică
era văduvă. Deipobus a fost cel care a obţinut mâna fetei, această ofrandă Atenei
iar Helenus a părăsit Troia şi a fugit pe Muntele Ida. Dar pentru întoarcerea lor
Chalcas a spus că Helenus ştia profeţiile conform cărora acasă. Fiind gol în
Troia avea să fie cucerită. De aceea Ulise l-a urmărit pe interior, calul a fost
Helenus şi l-a prins. Constrâns de duşmani, el a mărturisit umplut cu soldaţi, aflaţi
că aheii vor câştiga războiul dacă vor recupera oasele lui sub comanda lui Ulise.
Pelops, dacă îl vor convinge pe fiul lui Ahile, Neoptolemus, Restul armatei a ars
să lupte pentru ei şi dacă vor fura statuia Atena (cunoscută taberele şi s-a îndreptat cu
şi sub numele de Palladium) din Troia. corăbiile spre Tenedos.

Grecii au pus mâna pe oasele lui Pelops şi l-au trimis pe Când troienii au
Ulise să îl aducă pe Neoptolemus, care se ascundea de descoperit că grecii au
război în Skyros, la curtea regelui Licomede. Ulise i-a dat plecat, crezând că
lui Neoptolemus armele tatălui său. Între timp, Eurypylus, războiul s-a încheiat, s-au
fiul lui Telephus, comandând o mare oaste de "kêteioi" bucurat şi au dus calul în
(probabil hitiţi), conform lui Homer, sau de misieni, cetate, în timp ce
conform lui Apolodor, a venit în ajutorul troienilor. El i-a dezbăteau ce să facă cu el.
ucis pe Machaon şi pe Peneleus, dar a fost omorât de Unii erau de părere să îl
Neoptolemeus. arunce de pe stânci, alţii
să îi dea foc, în timp ce
câţiva se gândeau să-l
dedice zeiţei Atena

22
.

Statuia lui Laocoon şi a


fiilor lui, în timp ce sunt
atacaţi de şerpi; Vatican;
Se spune că şerpii au foşti
trimişi de zeul Poseidon la
rugăminţile Atenei.

Şi Casandra şi Laocoon erau împotriva păstrării calului, profeţind şiretlicul aheilor. Însă
Casandra nu era crezută din cauza blestemului lui Apollo. Nişte şerpi au ieşit din mare şi i-a
devorat pe Laocoon şi pe cei doi fii ai săi (Virgil, "Eneida"); pe Laocoon şi pe unul din fii săi

(Proclus, "Crestomatia") sau doar pe fiii lui "Faptul că opera lui Epeius a fost
Laocoon (Quintus Smyrnaeus, un mecanism care să facă o
"Posthomerica" şi Apolodor, "Epitome"). spărtură în zidul troian este
Acest incident i-a determinat pe Enea şi pe cunoscut de toţi cei care nu
însoţitorii săi să se retragă pe Muntele Ida. atribuie această naivitate
Troienii au decis să ţină calul şi au frigienilor"
sărbătorit până noaptea. Sinon, un spion
aheu a semnalat că flota a staţionat în unde prin frigieni se referea la troieni.
Tenedos când era miezul nopţii şi luna Karykas observă că 3000, numărul
plină se ridicase pe cer. Soldaţii din cal au oamenilor din cal, conform lui Apolodor,
ieşit şi au ucis gărzile. în cea mai veche sursă, Mica Iliadă, este de
fapt numărul echipajului dintr-un helepolis,
Unii au sugerat că de fapt Calul Troian a o parte dintr-un echipament de asediu din
fost un cutremur care a avut loc în timpul era elenistică. Mai mult el spune că în acea
războiului şi care a slăbit zidurile Troiei şi vreme asirienii puneau nume de animale
le-a expus atacului aheilor. Ruinele de la maşinăriilor de asediu. Robert Graves
Troia VI - locaţia acesteia fiind aceeaşi cu crede că, mai degrabă, zidurile Troiei au
cea descrisă în Iliada lui Homer şi fost sparte de un turn de lemn pe roţi, turn
obiectele găsite acolo sugerând puterea care a fost acoperit de piei ude de cal
economică şi militară a zonei - arată pentru a fi protejat de săgeţile aprinse.
semnele unui cutremur. Cu toate acestea, în
ziua de astăzi se crede că Troia a VII-a este Prădarea Troiei
Troia lui Homer.

Alţii au sugerat că acest cal a fost o parte


dintr-o maşinărie de asediu. Pausanias
scrie:

23
Priam este ucis de Neoptolemus, fiul lui
Ahile, detaliu de pe o amforă grecească,
cca. 520–510 î.Hr. Luvru

Aheii au intrat în oraş şi au început să


ucidă populaţia care dormea. Un mare
masacru a urmat, masacru care a continuat
de noaptea până ziua.

Neoptolemus l-a ucis pe Antenor, cel care i-a fiului lui Hector. Ei (sau
Priam, care a încercat să primit cu ospitalitate pe după unele tradiţii
se adăpostească la altarul Menelaus şi Ulise când Neoptolemus) au
lui Zeus. Menelaus i-a aceştia au venit la Troia să sacrificat-o de asemena pe
luat viaţa lui Deiphobus, ceară întoarcerea Elenei şi prinţesa troiană Polixena
soţul Elenei după moartea care a sprijinit cauza lor, a pe mormântul lui Ahile,
lui Paris, şi era gata-gata fost eliberat împreună cu pentru că aceasta l-a
să o ucidă şi pe Elena, familia sa. Enea a reuşit trădat pe eroul aheu.
însă a fost oprit de să scape masacrului
frumuseţea ei neasemuită. împreună cu încă câţiva Aethra, mama lui Tezeu şi
De aceea, regele spartan a oameni. După Apolodor, a una din slujnicele Elenei a
luat-o şi a dus-o pe fost lăsat liber datorită fost salvată de nepoţii ei,
corăbii. pietăţii sale. Demophon şi Acamas.

Casandra s-a adăpostit în Andromaca, soţia lui După unele legende,


marele templu al Atenei, Hector, a fost prinsă de Hecuba nu a fost
însă Aiax sprintenul a Neoptolemus şi dusă ca capturată de ahei. Deşi a
urmărit-o cu gând să o sclavă pe corăbii. Grecii reuşit să scape, a
siluiască. Casandra a apoi au ars din temelii înnebunit din cauza
îmbrăţişat statuia zeiţei cetatea şi au împărţit durerii pierderii celor
cerându-i protecţie, însă prăzile. Casandra a fost dragi. Hera a intervenit şi
Aiax a tras-o de păr înspre dată lui Agamemnon, a transformat-o în căţea.
el. Statuia s-a sfărmat şi Andromaca lui
întregul templu s-a Neoptolemeus, iar Hecuba În ciuda insistenţei
prăbuşit. Revoltaţi de lui Ulise. mitografilor că Troia a
această faptă, aheii fost rasă de pe faţa
îndemnaţi de Ulise au vrut Aheii l-au aruncat pe pământului, arheologia
să-l omoare pe Aiax cu copilul lui Hector, arată că oraşul a
pietre, însă acesta a fugit Astyanax de pe zidurile supravieţuit şi continuă să
în templul Atenei şi a Troiei, ori din cruzime şi existe. Mai târziu
scăpat de pedeapsă. ură, ori pentru a sfârşi pământul a fost colonizat
linia regală şi posibilitatea de eolieni
unei răzbunări din partea

24
.

Întoarcerea Poseidon îl împinge în plecat cu ostaşii lui şi cu


apă pe Sprintenul Aiax; nevestele acestora şi a
Genelli Bonaventura întemeiat o nouă cetate în
Zeii au fost foarte furioşi
(1798-1868) Cipru, Salamina.
pe ahei, pentru
îndrăzneala lor de a le
Sprintenul Aiax, care a Neoptolemus a avut o
distruge templele din
îndurat mai mult decât întoarcere fericită. El a
Troia şi pentru actele de
ceilalţi furia zeilor nu s-a urmat sfatul lui Helenus,
sacrilegiu pe care le-au
întors niciodată. Corabia care l-a însoţit, de a
comis. De aceea, mulţi
sa a fost avariată de o călători pe uscat, prin
ahei nu vor reuşi să se
furtună trimisă de Atena, Tracia. Apoi,
întoarcă acasă.O furtună
care a împrumutat unul Neoptolemus s-a întâlnit
s-a abătut asupra flotei
din fulgerele lui Zeus şi a cu Ulise şi l-au îngropat
greceşti şi a împins-o
făcut-o bucăţi. Echipajul a pe Phoenix, învăţătorul lui
către insula Tenos. De
reuşit să se salveze şi să Ahile, pe pământul
asemenea, Nauplius,
se prindă de nişte stânci ciconienilor. A cucerit
vrând să se răzbune
(unele legende spun că "ţara moloşilor" (Epirul)
pentru fiul său Palamede,
însuşi Aiax a supravieţuit şi a avut un copil cu
a aprins o flacără în Capul
cu ajutorul lui Poseidon). Andromaca, Molossus,
Cafareu (aflat în Eubeea
La rugămintea Atenei, căruia i-a dat mai târziu
şi cunoscut azi sub
zeul mării însă se tronul. De aceea regii
numele de Cavo D'Oro)
răzgândeşte şi îl împinge Epirului vor spune că ei
făcând-o să pară un far şi
pe Aiax înapoi în apă. sunt descendenţi ai lui
astfel multe vase au
Eroul se îneacă şi este Ahile, la fel cum o va face
nafragiat.
îngropat de Thetis în şi Alexandru cel Mare, a
Myconos sau cărui mamă, Olimpia,
Nestor, care a fost cel mai
Delos.Teucer, fiul lui aparţinea aceleiaşi case
bun comandant în
Telamon şi fratele regale. Regii Macedoniei
războiul troian şi care nu a
celuilalt Aiax, a ajuns în şi Alexandru cel Mare
luat parte la pradă, a fost
Insula Salamina, unde susţineau de asemenea că
singurul erou care a avut o
tatăl său i-a reproşat că nu sunt descendenţii lui
întoarcere sigură şi rapidă.
l-a protejat pe Aiax şi că Heracles. Helenus a
Cei din armata lui care au
nu l-a răzbunat. De aceea înfiinţat un oraş în
supravieţuit războiului, au
l-a exilat şi nu i-a îngăduit Molossia, iar apoi l-a
ajuns în siguranţă acasă
să coboare în portul său. populat, iar Neoptolemus
cu Nestor, dar mai târziu
Înainte de a pleca, Teucer i-a dat-o pe mama sa,
au plecat să colonizeze
a ţinut un discurs în golful Deidamia, ca soţie. După
oraşul Metapontium în
atic Freatis, pentru a se ce Peleus a murit,
Italia de Sud.
dezvinovăţi de acuzaţia Neoptolemus a moştenit şi
formulată împotriva lui de tronul Phtiei de asemenea.
tatăl său. El s-a învrăjbit însă cu
Orestes, fiul lui
Din această întâmplare s- Agamemnon, în privinţa
ar fi tras obiceiul fiicei lui Menelaus,
exilaţilor care încearcă să Hermiona şi a fost ucis în
se disculpe, în acel loc, Delphi unde a şi fost
înainte de a-şi părăsi îngropat. În miturile
patria. Astfel, Teucer a romane regatul Phtia a

25
fost preluat de Helenus Ares de către regele Diomede reuşeşte cu
care s-a căsătorit cu Licos. Însă fiicei regelui, greutate să scape de
Andromaca după moartea Calirhoe, i s-a făcut milă capcanele întinse de
lui Neoptolemus. Ei au de el şi l-a ajutat să scape. Egiale. El se refugiază în
oferit ospitalitate tuturor În cele din urmă Diomede altarul zeiţei Hera, apoi
refugiaţilor troieni, a ajuns în Argos, cetatea fuge în Italia, la curtea
inclusiv lui Enea şi sa natală. Însă Afrodita, regelui Daunus. Cetăţile
însoţitorilor lui.Diomede vrând să se răzbune Canusium şi Argiripa din
a fost la început aruncat pentru rana pe care sudul Italiei au fost
de o furtună pe ţărmul Diomede i-o pricinuise, a întemeiate de Diomede
Liciei, unde a fost pregătit făcut-o pe soţia acestuia, conform legende
să fie sacrificat zeului Egiale, să comită adulter.

Philoctetes, după o revoltă Pentru Homer, Idomeneus a ajuns acasă cu bine. O altă
a fost alungat din oraşul tradiţie s-a format însă mai târziu. După război, corabia lui
său şi a fugit în Italia, Idomeneus a fost lovită de o furtună înspăimântătoare.
unde a fondat oraşele Idomeneus i-a promis lui Poseidon că va sacrifica prima
Petilia, Crimissa, Macalla fiinţă umană pe care o va întlni când va ajunge în Creta dacă
şi Chone, în regiunea Poseidon îi va salva pe el şi pe oamenii lui. Dar când a
Crotonei. Tot acolo a ajuns acasă în Creta, prima persoană a fost chiar fiul lui, dar
construit un altar în Idomeneus a respectat jurământul. Zeii au fost furioşi pentru
cinstea lui Apollo, căruia acest act de cruzime şi au trimis o epidemie de ciumă în
i-a închinat arcul primit Creta. Cretanii l-au trimis pe Idomeneus în exil în Calabria
de la Heracles. (Italia), iar mai târziu în Colophon (Asia Mică), unde a şi
murit. Dintre aheii mai puţin cunoscuţi, foarte puţini au
ajuns acasă.

Fiii lui Atreus Egipt, de unde nu au mai putut să


navigheze deoarece vântul era prea calm.
Doar cinci corăbii au supravieţuit din toată
flota. Menelaus a trebuit să-l prindă pe
Proteus, zeul acvatic cu coadă de peşte, ca
să afle ce trebuie să sacrifice zeilor ca să
aibă o întoarcere în siguranţă. Conform
unor legende, Elena pe care a luat-o Paris,
nu a fost adevărata Elenă, fiica lui Zeus şi
a Ledei, ci o copie a ei. Adevărata Elenă se
Asasinarea lui Agamemnon, o ilustraţie din afla până atunci în Egipt şi s-a reîntâlnit cu
1879 din "Poveşti ale tragicilor greci" de Menelaus în acel moment. Proteus de
Alfred Church. asemenea i-a spus lui Menelaus că îi este
destinat să trăiască după moarte în
Câmpiile Elizee. Menelaus se întoarce în
Conform epopeii Odiseea, flota lui Sparta cu Elena, după 8 ani de la părăsirea
Menelaus a fost dusă de furtuni în Creta şi Troiei

26
Agamemnon s-a întors în Argos cu Casandra. Soţia lui, Casandra a fost de
Clitemnestra (sora Elenei), îl înşela cu Egist, fiul lui asemenea ucisă. Mai
Thyestes, vărul lui Agamemnon care a cucerit cetatea Argos târziu, fiul lui
înainte ca fiul lui Atreus să o reia şi să se căsătorească. Agamemnon, Orestes a
Poate pentru a se răzbuna pentru moartea Ifigenei, conspirat cu sora lui
Clitemnestra a complotat cu amantul ei să îl ucidă pe Electra să îşi răzbune
Agamemnon. Casandra a prevăzut nenorocirea şi l-a tatăl. El i-a ucis pe Egist
avertizat pe Agamemnon, dar el nu a crezut-o. El a fost ucis şi Clitemnestra şi a
ori la un banchet, ori în baie, după diferite versiuni. preluat tronul.

Odiseea
Drumul de 10 ani al lui Ulise către casă a fost descris de Homer în epopeea
Odiseea. Ulise şi oamenii lui au fost împinşi către pământuri necunoscute de ei.
Acolo Ulise a avut multe aventuri, una din ele fiind întâlnirea cu ciclopul
Polifem pe care l-a orbit pentru a-şi salva oamenii, sau consultarea profetului
Tiresias în Hades. Pe insula Trinacria, oamenii lui Ulise au mâncat viţelul sfânt
al zeului Helios, zeul soarelui. Pentru acest sacrilegiu, corăbiile lui Ulise au fost
distruse şi toţi oamenii lui au murit. Ulise nu s-a atins de viţelul sacru şi a
supravieţuit; a ajuns apoi pe insula Ogygia, unde a trăit o perioadă cu nimfa
Calipso. După şapte ani, zeii au decis să-l trimită pe Ulise acasă. Pe o plută
mică, el a plutit până în Scheria, insula feacienilor, popor imaginar din mitologia
greacă. Ei l-au ajutat să ajungă în Itaca.

Ajuns în Itaca, Ulise s-a de Phemius, un cântăreţ muiat în otravă mortală


îmbrăcat în haine de din regiune care a fost obţinută din calcan. Lui
cerşetor bătrân de către forţat să-i ajute pe ceilalţi Telegonus i-a părut rău de
zeiţa Atena. Este împotriva Penelopei. În această crimă, mai ales
recunsocut de câinele lui ziua următoare, rudele când a aflat că cel pe care
credincios, Argos, care peţitorilor au încercat să l-a ucis era tatăl său. El a
bucurându-se atât de tare se răzbune dar au fost dus trupul neînsufleţit în
la vederea stăpânului său opriţi de Atena. Aeaea şi i-a luat şi pe
moare în braţele sale. Penelopa, acum văduvă, şi
Ulise află că soţia sa, Peste ani, Telegonos, fiul Telemah. Circe i-a făcut
Penelopa i-a fost lui Ulise şi al Circei, a pe toţi nemuritori şi s-a
credincioasă în toţi aceşti aflat de la mama sa cine îi căsătorit cu Telemah, iar
ani deşi avea o mulţime este tatăl şi a sosit în Itaca Penelopa l-a luat de soţ pe
de peţitori care s-au cu gândul de a revendica Telegonos. Aici se încheie
instalat în palatul lui şi au bunurile ce i se cuveneau ciclul de legende despre
risipit o mare parte din în calitate de fiu al războiul troian din
avere. Cu ajutorul fiului regelui. El a început să mitologia greacă.
său Telemah, al zeiţei răpească o parte din vitele Conform unei tradiţii
Atena şi al porcarului de pe insulă. Ulise şi romane, Ulise nu a murit
Eumaeus, Ulise îi ucide Telemah au apărat oraşul, aşa: când era bătrân a luat
pe toţi peţitorii în afară de dar Telegonus şi-a ucis o corabie şi trecând de
Medon, care a fost din greşeală tatăl cu o Coloanele lui Heracles a
politicos cu Penelopa, şi lance care avea vârful descoperit estuarul

27
fluviului Tago şi a
întemeiat oraşul Lisabona.

Eneida
fratele lui Ascanius), trâmbiţaşul lui
(Misenus), tatăl lui (Anchises),
tămăduitorul Iapix şi Mimas, care le-a
servit drept ghid. Soţia lui Creusa a fost
ucisă în timpul atacului de noapte al
aheilor asupra Troiei. Ei au plecat din
Troada cu un număr de corăbii, căutând un
loc în care să-şi întemeieze o nouă patrie.
Au poposit în mai multe ţări din apropiere,
dar acestea s-au dovedit a fi inospitaliere,
iar în cele din urmă au aflat de la o sibilă
Enea părăseşte Troia cupinsă de flăcări,
că trebuie să meargă pe pământul
Federico Barocci, 1598 Galeria Borghese,
strămoşilor lor. Prima dată au încercat
Roma
Creta, unde Dardanus s-a stabilit odată, dar
au găsit insula devastată de ciumă, fiind
Enea a condus un grup de supravieţuitori
aceeaşi epidemie care l-a alungat pe
din cetate, grup din care făceau parte
Idomeneus.

Au descoperit colonia condusă de Helenus şi Andromaca, Deoarece războiul troian a


dar au refuzat să rămână acolo. După 7 ani au ajuns în fost considerat de anticii
Cartagina, unde Enea a avut o relaţie intimă cu regina Dido. greci drept ultimul
După ce a stat o perioadă în oraşul fenician, Enea a trebuit eveniment din era mitică
să îşi continue drumul, pentru că aşa îi porunciseră zeii, fapt şi, în acelaşi timp, primul
care o împinge pe Dido să se sinucidă. Troienii ajung la din era istorică, câteva
gura de vărsare a Tibrului, în Italia. Acolo o sibilă l-a luat pe date sunt oferite în
Enea în lumea subterană şi i-a prezis măreţia Romei, care va legătură cu acest conflict
fi fondată de oamenii lui. Enea a negociat cu regele militar. Ele de obicei
autohton, Lavinius, în privinţa colonizării şi a fost cununat derivă din genealogiile
cu fiica acestuia, Lavinia. Acest incident a dus la un război regilor. Ephorus datează
cu celelalte triburi locale, război care a culminat cu războiul în 1135 î.Hr.,
întemeierea cetăţii Alba Longa, condusă de Enea şi fiul Eratostene în 1184
Laviniei, Silvius. 300 de ani mai târziu, conform mitologiei î.Hr./1183 î.Hr., Platon în
romane, descendenţii acestora, Romulus şi Remus au 1193 î.Hr., "Marmura
construit Roma. Detaliile privind călătoria lui Enea, relaţia pariană" (cea mai veche
cu Dido şi stabilirea în Italia sunt subiectul epopeii romane tablă cronologică
Eneida, de Vergiliu. Tradiţia întemeirii Cartaginei în 814 descoperită în Grecia) în
î.Hr. nu coincide cu data aproximativă a războiului troian, 1209 î.Hr. sau 1208 î.Hr.,
deci, dacă Enea s-a aventurat într-adevăr în vest el nu avea Dicaearchus în 1212 î.Hr.,
să întâlnească decât nişte ţărani băştinaşi. Herodot în jurul anului
1250 î.Hr., iar Douris în
Data războiului 1334 î.Hr.. Oraşul glorios
şi bogat, descris de
Homer a fost considerat
troian Troia VI de mulţi autori ai
secolului al XX-lea. Troia

28
VI a fost distrusă în 1275 î.Hr., probabil de un cutremur. În secolul al XX-lea,
După ea, Troia VII a fost distrusă de un incendiu în jurul oamenii de ştiinţă au
anilor 1180 î.Hr. Troia VII a fost mult timp văzută ca un încercat să afle informaţii
oraş mai sărăcăcios decât Troia VI, dar după excavaţia din despre posibila existenţă a
anul 1988 a fost considerată drept cea mai asemănătoare cu Troiei, folosindu-se de
legendara cetate Troia. texte egiptene şi hitite, din
timpul estimativ al
Autenticitatea istorică războiului troian. Arhivele
hitite cum ar fi scrisoarea
a Războiului Troian Tawagalawa menţionează
despre un regat numit
Ahhiyawa care se întindea
dincolo de mare (rebuie să
fie vorba de Marea Egee)
şi care controla cetatea
Milliwanda, identificată
de istorici cu Milet. De
asemenea se vorbeşte în
una din aceste scrisori
despre confederaţia
Assuwa formată din 22 de
oraşe şi state, printre care
se numără şi oraşul
Wilusa. Scrisoarea
Milawata specifică că
acest oraş, Wilusa, se află
în nordul confederaţiei
Imperiul Hitit din Asia Minor, cca. 1300 î.Hr. (roşu deschis)
Assuwa, dincolo de râul
Seha, adică aproximativ
Istoricitatea războiului troian este încă subiect de dezbatere.
în locul unde se spune că
Poveştile lui Homer sunt considerate de mulţi a fi o
s-a aflat odată Troia. Mai
contopire a mai multor confruntări ale grecilor cu Troia. În
mult, într-un document
cadrul acestei sinteze, Homer adaugă multe personaje de
hitit din jurul anului 1280
origine divină şi multe metafore. Grecii antici credeau că
î.Hr. se spune că regele
războiul troian chiar a fost un eveniment istoric, deşi mulţi
cetăţii Wilusa se numea
considerau că poemele homerice au exagerat acest
Alakasandu, în timp ce
eveniment pentru a satisface cerinţele poetice. De exemplu,
miturile greceşti
istoricul Tucidide, cunoscut pentru spiritul său critic,
menţionează că înainte de
consideră războiul troian adevărat, dar se îndoieşte că 1186
a fi recunoscut de părinţii
de corăbii au fost trimise către Troia.
săi, Paris, fiul lui Priam,
se numea Alexandru. De
În jurul anului 1870, se credea în general în Europa de Vest
asemenea, scrisoarea
că războiul troian este o pură fantezie, iar Troia nu a existat
Tawagalawa (cca. 1250
niciodată. Dar Heinrich Schliemann a arătat că legenda are
î.Hr.) adresată regelui din
şi un sâmbure de adevăr, descoperind ruinele Troiei şi ale
regatul Ahhiyawa chiar
cetăţilor miceniene din Grecia. Mulţi savanţi vor fi de atunci
vorbeşte despre un război
de acord că războiul troian se bazează pe un nucleu istoric
ce urmează să aibă loc
al unei expediţii greceşti contra Troiei, dar puţini cred că
contra cetăţii Wilusa.
epopeile homerice prezintă evenimentele aşa cum au fost.
Scrisoarea este adresată
regelui "Ataresiya"

29
(probabil Atreus), ceea ce a făcut pe unii savanţi cum ar fi reflectat în mitul prădării
Karykas să concluzioneze că evenimentele nu sunt legate de Troiei de către Heracles.
războiul troian din Iliada, ci de un conflict mai timpuriu,

Aheii
(în greacă Ἀχαιοί, achaioi) este numele datând probabil încă din perioada
colectiv dat forţelor greceşti în Iliada lui imigraţiei preistorice a elenilor în perioada
Homer (apare de 598 de ori). Un nume dinspre sfârşitul celui de-al treilea mileniu
alternativ folosit este danaani (Δαναοί, î.Hr..
folosit de 138 de ori) şi argivi (Ἀργεῖοι,
folosit de 29 de ori). Argivi provine de la Unele texte hittite menţionează un stat în
prima capitală a aheilor, Argos. Danaani vestul Anatoliei numit Ahhiyawa; în
este numele atribuit primului trib care a special o scrisoare a regelui hittit Mursili al
dominat Peloponezul şi zona din apropiere II-lea datând din jurul anului 1320 î.Hr.
de Argos. Ahei este numele tribului care, adresată regelui din Ahhiyawa, în care îl
întărit de către eolieni a dominat pentru tratează ca pe un egal, şi sugerează că
prima oară teritoriile greceşti, cu centrul în Miletul (Millawanda) se afla sub controlul
jurul capitalei, Micene. său, şi făcând referire la un "episod
Wilusa" precedent, implicând ostilitate din
Mai specific, Ahaia este la Homer numele partea Ahhiyawa. Acest popor a fost
regatului lui Agamemnon, comandantul identificat cu aheii din Războiul Troian, iar
forţelor greceşti, aflat în partea de nord a oraşul Wilua cu oraşul legendar al Troiei
Peloponezului. Aheii homerici au făcut (de observat asemănarea între Wilusa şi
probabil parte din civilizaţia miceniană Ilion, numele acropolei Troiei). Relaţia
care a dominat Grecia începând dintre numele Ahhiyawa şi ahei, dincolo de
aproximativ din jurul anului 1600 î.Hr., o asemănare în pronunţie, este încă neclară
multor istorici.

Paris
Paris (greacă: Πάρις, cunoscut şi sub numele de Alexandru - c.f. .
Alaksandus din Wilusa) este personaj mitologic, cel mai mic dintre fiii
regelui troian Priam şi al Hecubei.
lume, Priam porunci slujitorului său Agelaos să-l ucidă.
Păstorul

Copilăria lui
Paris
Înainte de naşterea sa,
nefiind în stare să ridice arma asupra unui copilaş, l-a
Hecuba visase că viitorul
părăsit într-un desiş pe muntele Ida, sperând ca astfel va
ei copil va atrage pieirea
pieri; dar fiul lui Priam fu găsit şi alăptat de o ursoaică.
Troiei. Când Paris vine pe
Reîntorcându-se peste cinci zile, Agelaos, plin de uimire,
găseşte copilul încă în viaţă şi-l ia cu el acasă, crescându-l

30
ca şi cum ar fi fost fiul inteligent, aceste lucruri trădând sângele său nobil. Încă
său. El îi dădu numele de copil fiind, el scăpa nu numai turmele dar şi pe tovarăşii săi
Paris. Acesta trăi printre încolţiţi de fiare sălbatice sau tâlhari. Prin puterea şi vitejia
păstori şi deveni un tânăr lui, ajunse atât de vestit în rândurile poporului încât i se
nespus de frumos şi dădu numele de Alexandru (adică învingătorul, protectorul).

frumoase. Muritorul Paris


Judecata lui Paris a fost ales de zei să
hotărască care dintre cele
trei zeiţe: Athena, Hera şi
Afrodita merită mărul.
Fiecare dintre zeiţe căuta
să-l înduplece să-i dea ei
mărul, făgăduindu-i o
mare răsplată; astfel, Hera
îi promise domnia peste
Asia întreagă, zeiţa
Athena - slavă şi biruinţă
Judecata lui Paris de Rubens în războaie, iar Afrodita îi
făgădui să-i dea de soţie
La nunta lui Thetis cu Peleus (care au devenit părinţii lui pe cea mai frumoasă
Ahile) au fost poftiţi toţi zeii Olimpului, cu excepţia unei dintre muritoare, pe
singure fiinţe, Eris - zeiţa discordiei. Aceasta, ca să se Elena, fiica lui Zeus şi a
răzbune pe zei a aruncat un măr de aur pe care Ledei. Paris nu stătu mult
inscripţionase un singur cuvânt Kallistei - Celei mai pe gânduri şi-i dădu mărul
Afroditei.

Elena şi Paris de David

O singura problemă însă, frumoasa Elena


era soţia regelui spartan Menelaos. Acest
lucru nu l-a împiedicat pe Paris s-o
răpească (în conformitate cu unele relatări,
Elena din dragoste pentru Paris şi-a părăsit
soţul, casa şi fiica (Hermione) plecând în
taină cu acesta la Troia). Acest fapt a
constituit motivul izbucnirii războiului
troian.

Paris şi războiul troian Menelaos, fiindu-i teamă de moarte, se


ascunde printre prietenii lui. Este dur
dojenit pentru laşitatea sa de către fratele
Portretul lui Paris în Iliada lui Homer este
său Hector. Singura sa victimă va fi Ahile,
cel al unui laş; în duelul dintre el şi
ucis cu ajutorul unei săgeţi otrăvite. În cele

31
din urmă, Paris cade lovit de o săgeată • Anca Balaci, Mic dicţionar de
otrăvită a lui Philoctetes; murind, imploră mitologie greacă si romană, Editura
ajutorul fostei sale soţii, Nimfa Oinone, Mondero, Bucureşti, 1992, George
părăsită de el pentru Elena. Oinone refuză Lăzărescu, Dicţionar de mitologie,
să-l ajute pe Paris, apoi se sinucide. Casa Editorială Odeon, Bucureşti,
1992,
Bibliografie
• N.A.Kun, Legendele şi miturile
Greciei Antice, Editura Lider,
• Victor Kernbach, Dicţionar de Bucureşti, 2003,
mitologie generală, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989

numărau: Hector, Paris supranumit şi Alexander, Creusa,


În mitologia greacă , Laodice, Polixena, Cassandra, Deiphobus, Helenus,
Priam a fost regele Antiphus, Polydorus, Troilus etc. Înainte de naşterea lui
Paris, Hecuba a avut un vis ciudat. Prezicătorii i l-au
Troiei în timpul războiului tălmăcit spunându-i ca fiul care avea să-l nască va atrage
troian şi fiul cel mai mic ruina cetăţii sale. La naşterea lui Paris, Hecuba pregetă să-şi
al lui Laomedon. El avea ucidă însă copilul. Temându-se totuşi de împlinirea
cincizeci de fii, printre destinului, îl abandonează pe muntele Ida. Mai târziu Paris
care şi Paris şi Hector, şi vine însă la Troia şi prezicerea se împlineşte. După
câteva fiice. distrugerea Troiei, Hecuba a revenit drept pradă de război
lui Odysseus. Copleşită de durerea de a-şi fi văzut rând pe
Hecuba, fiica rând copiii ucişi, înainte de a pleca în captivitate, e nevoită
să asiste neputincioasă la sacrificiul fiicei ei, Polixena.
frigianului Dymas (sau a
Urcându-se pe corabie, vede trupul neînsufleţit al fiului ei
lui Cisseus, regele
Polydorus, aruncat de valuri la ţărm. Polydorus fusese ucis
tracilor) şi cea de-a doua
de către regele Polymnestor spre a fi jefuit. Înainte de
soţie a lui Priam, regele
plecare, împreună cu celelalte femei troiene, Hecuba găseşte
Troiei. A avut numeroşi
totuşi răgazul şi puterea necesară ca să răzbune moartea
copii care, mai toţi, au
fiului ei. Îmbarcându-se apoi din nou, Hecuba scapă de
murit sub zidurile Troiei
urmărirea însoţitorilor lui Polymnestor care vor să o
sau, după distrugerea
pedepsească, şi-şi găseşte refugiul şi moartea în valurile
cetăţii, au fost duşi în
mării. După o altă versiune, ea ar fi fost metamorfozată într-
captivitate. Printre ei se
o căţea.

Elena (Helena)
(greacă: Ἑλένη, "cea mai frumoasă dintre muritoare"), era în mitologia greacă fiica lui Zeus
şi a Ledei.

Copilă fiind, ea a fost răpită de către Tezeu, dăruise ca răsplată după arbitrajul favorabil
şi adusă acasă de fraţii săi Castor şi Pollux. în cazul mărului discordiei.
Regele Spartei, tatăl ei pământesc, o
căsătoreşte cu Menelau, cu care Elena are Plecarea Elenei cu Paris la Troia are drept
o fiica, Hermione. Este răpită de Paris cu rezultat războiul troian. Grecii au pornit
încuviinţarea zeiţei Afrodita, care i-o războiul împotriva Troiei pentru a-l
pedepsi pe Paris, fiul regelui acestei cetăţi

32
şi pentru a o recupera pe Elena, regina
Spartei.

În timpul războiului, care durează zece ani,


Paris moare iar Elena se căsătoreşte cu
unul dintre fraţii lui, Deiphobos, iar mai
târziu se împacă cu Menelau redevenindu-i
soţie. Revine în Sparta, dar după moartea
lui Menelau este izgonită de fiii acestuia şi
moare la Rhodos.

După o altă versiune, Elena s-ar fi căsătorit


cu Ahile, învingătorul Troiei şi s-ar fi
retras alături de el pe o "insulă albă",
Leuke, de la marginea lumii.

Elena din Troia


(tablou de Evelyn de Morgan, 1898)

Menelau sau Menelaos


(greaca veche: Μενελαος) a fost fiul lui Atreu - regele cetăţii Micene - şi al Aeropei şi fratele
lui Agamemnon.

Ascensiunea la tron Când a venit vremea măritatului Elenei, fiica regelui


Spartei, la Tyndareos au venit mulţi eroi să îi peţească fata.
Regele Atreu al Micenei Printre ei erau Odiseu, Menestheus, Aiax din Salamina,
i-a trimis pe fii săi, Patrocle şi Idomeneu, dar Tyndareos şi-a dat fata lui
Menelau şi Agamemnon, Menelau. Acesta, ca să nu-şi atragă ura celorlaltor peţitori,
să îl aducă pe fratele său le-a cerut ca să facă un jurământ ca în caz că el este atacat
trădător Tieste în Micene, sau este la ananghie, ceilalţi să-i vină în ajutor. De asemenea
ca să fie ucis. Dar Atreu a peţitorii trebuiau să nu-l atace pe Menelau. După moartea
fost asasinat de către fiul lui Tyndareos, Menelau a devenit rege al Spartei, iar
lui Tieste, Egist, care l-a Agamemnon şi-a recăpătat tronul din Micene.
pus pe tatăl său pe tronul
Micenei. Atunci cei doi fi Războiul troian
ai lui Atreu au fugit la
Tyndareos, regele Spartei, După ce soţia sa a fost răpită de Paris, fiul regelui Priam al
care le-a oferit adăpost şi Troiei, Menelau porneşte războiul împotriva Troiei. Este
pe fiica sa Clitemnestra ajutat de fratele său Agamemnon (care devine comandantul
lui Agamemnon. suprem al armatei greceşti), de foştii peţitori ai Elenei şi de
regi care pur şi simplu vroiau să facă mari fapte de arme.

33
În timpul luptelor, l-ar fi oprit Agamemnon. Menelau împreună cu Elena
Menelau este protejat de plecară împreună acasă.
zeiţa Pallas Atena. În
Iliada, el îl cheamă la Întoarcerea lui Menelau în patrie
luptă în doi pe Paris,
răpitorul soţiei sale. Paris Tot Homer ne spune că în călătoria sa către casă, Menelau
a scăpat doar cu ajutorul împreună cu oamenii săi au fost duşi de o furtună pe
Afroditei, care îl duse pe ţărmurile Cretei şi apoi în Egipt. Aici, spartanii, ajutaţi de
ascuns în Troia. În zadar îl către fiica zeului-profet al mărilor Proteus - Idoteea -,
căuta Menelau printre ajunseră la acesta şi după ce-l învinseră în luptă, el trebui să
soldaţii troieni. Când le destăinuie viitorul. După acesta, Menelau se întoarse
lupta începe, Menelau acasă unde trăi fericit împreună cu Elena. Telemah, fiul lui
este lovit de săgeata lui Ulise, în căutarea tatălui său, ajunse la Sparta unde vorbi cu
Pandaros şi este dus în Menelau despre tatăl său. Acesta spuse că Proteus zisese că
spatele liniilor, la medicul Ulise este captiv pe insula Ogygia (azi Gozo, arhipelagul
Mahaon. Malta), la nimfa Calypso.

La sfârşitul războiului, După moartea lui Menelau, fiul nelegim al acestuia,


Menelau intră împreună Megapenthes, ajunse rege al Spartei şi o trimise pe Elena în
cu Ulise şi alţi eroi în exil, probabil pe insula Rhodos.
calul de lemn şi apoi în
Troia. Menelau l-a ucis pe
Deifobos - fratele lui Paris Alte legende
care după moartea
acestuia devenise soţul După alte surse, Menelau pare a fi fiul lui Pleisthenes (fiul
Elenei - şi ar fi ucis-o lui Atreu) şi al Aeropei, sau al lui Pleisthenes şi al Cleollei,
chiar şi pe Elena, dacă nu fiica lui Dias. Astfel Menelau ar fi nepotul lui Atreu, ci nu
fiul (dar sunt puţine surse care indică acest lucru).

Sparta
(în greacă Σπρατη, sau Lacedemonia în greacă Λακεδαιμων) oraş-stat în Grecia
antică, în peninsula Peloponez, situat pe râul Eurotas.

Sparta era caracterizată de asasinaţi într-un mod bătălia de la Termopile a


o cultură războinică şi teribil, fiind acceptaţi fost nevoită să recurgă la
atrocităţi ridicate la grad numai copiii capabili de a inamicul său, Atena.
de tradiţie. Pământurile face faţă războiului. Prima derută a spartanilor
din Sparta erau cultivate a fost înregistrată în
de sclavi, periecii, Spartanii erau poporul această bătălie contra
supravegheaţi intens, de războinic cel mai temut şi Imperiul Persan. Sparta
vreme ce erau mai doar atenienii au îndrăznit nu a trimis decât câteva
numeroşi decât spartanii, să-i înfrunte, plătind un sute de răzoinici sprijiniţi
cea ce a provocat diverse preţ mare pentru aceast de marina greacă.
revoluţii. Spartanii erau lucru.
caracterizaţi prin capa Sparta a obţinut
roşie şi barba stufoasă. Singura problemă a hegemonia Greciei în
Nou-născuţii bolnavi sau Spartei era lipsa marinei, războiul Peloponezului
cu diferite deficienţe erau motiv pentru care în

34
(431 - 404 î.Hr.) în curaj grecilor, care au puterea si participau la
detrimentul Atenei. reuşit să învingă imensa conducerea statului),
armată a persanilor. spartani (cetăţenii
Aşa-zisa hegemonie şi originari din Sparta).
succesul Spartei a fost Sparta a fost înfiinţată în
încheiat de Teba în bătălia sec. VIII î.Hr. de dorieni Statul spartan era condus
de la Leuctra (146 î.Hr.), în regiunea Laconia. Era de 2 regi (consideraţi şefi
când mare parte din organizată ca stat militar, militari supremi şi preoţi)
populaţia masculină având o armată de sol de „Sfatul bătrânilor”
spartană a murit. puternică. Societatea era (gerusia) şi de „Adunarea
alcătuită din: parieci poporului” (apella)
O legendă spune că 300 (locuiau în jurul oraşului formată din spartanii
de spartani au reuşit să Sparta şi se ocupau cu majori. Organul cel mai
ţină în frâu mai mult de agricultura, meşteşugurile, important al statului
1.000.000 de persani negustoria), hiloţi (făceau spartan era „Colegiul
pentru 3 zile şi 3 nopţi. parte din populaţiile celor cinci efori”, având
Această ispravă a dat cucerite de spartani), drept de control asupra
aristoi (cei care deţineau tuturor activităţilor.

Homer
(gr. Ὅμηρος Hómēros) a fost un poet şi Tradiţia spune că Homer ar fi fost orb, iar
rapsod grec legendar, căruia i se atribuie diferite oraşe ioniene îşi revendicau locul
scrierea Iliadei (Ἰλιάς) şi Odiseei de naştere al poetului, însă mai departe
(Ὀδύσσεια). În antichitate, i-a fost atribuit biografia sa este aproape necunoscută.
uneori întregul Ciclu Epic, care includea Există o dezbatere intelectuală
alte poeme despre războiul troian, precum considerabilă în privinţa existenţei lui
şi poeme tebane despre Oedipus şi fiii săi. Homer ca persoană reală, unii considerând
Alte opere, precum corpul Cântecelor că acesta ar fi fost un nume dat unuia sau
religioase homerice, mini-epopeea comică mai multor poeţi orali ce cântau materiale
Batrachomyomachia ("Războiul dintre de epopee tradiţionale. În mod repetat s-a
broască şi şoarece" Βατραχομυομαχία) şi dezbătut dacă acelaşi poet era autorul atât
epopeea Margites i-au fost atribuite, însă în al Iliadei, cât şi al Odiseei; cam toţi
prezent aceste fapte sunt privite cu istoricii au căzut de acord, însă, în privinţa
incertitudine. datării operei Batrachomyomachia
(cântecele homerice religioase) şi a
epopeelor ciclice, acestea fiind scrise după
marile capodopere.

Problema
epopeelor
homerice

35
Odiseea au suportat un proces de standardizare şi rafinare
începând cu secolul VIII î.Hr.. Un rol important în această
standardizare pare-se a fost jucat de către tiranul atenian
Hipparchus, care a reformat recitarea poeziei homerice la
festivalul panathenaic. Mulţi clasicişti consideră că această
reformă trebuie să fi implicat producerea unui text scris
canonic.

Alţi învăţaţi, însă, îşi menţin convingerea în veridicitatea


existenţei lui Homer. Atât de puţine lucruri se cunosc sau au
fost bănuite despre viaţa sa, încât o glumă populară spune
că poemele "nu au fost scrise de Homer, ci de o altă
persoană cu acelaşi nume" şi savantul clasic Richmond
Bustul lui Homer Lattimore, autor al unor traduceri poetice în engleză bine
la Muzeul Britanic primite ale ambelor epopei, a scris o lucrare cu titlul:
"Homer: Cine era Ea?". Samuel Butler a fost ceva mai
Majoritatea savanţilor direct, imaginând o tânără siciliană drept autoarea Odiseei
sunt de acord că Iliada şi (dar nu şi a Iliadei), o idee speculată mai departe de către
Robert Graves în romanul său Fiicele lui Homer

În limba greacă numele său este Homēros, care se traduce săi şi au fost folositoare
"ostatec". Există o teorie cum că numele său ar fi provenit poetului în compunere. El
dintr-o societate poetică numită Homeridae, care tradus a numit aceste bucăţi de
literal înseamnă "fii ostaticilor", respectiv descendenţii limbaj repetat "formule".
prizonierilor de război. Cum aceşti oameni nu erau trimişi la
război din pricina incertitudinii în privinţa loialităţii lor pe
câmpul de luptă, ei nu puteau fi ucişi în bătălie. Astfel, erau Există loc de dezbatere
însărcinaţi să memoreze stocul de poezie epică a regiunii şi pentru perioada exactă
evenimentele trecute, până la timpul sosirii unui învăţat ce când poemele au înfiripat
le putea scrie. forma lor fixă. Soluţia
tradiţională este "ipoteza
Majoritatea clasiciştilor sunt de acord că, indiferent dacă a transcrierii", în care un
existat sau nu un astfel de rapsod pe nume "Homer", "Homer" non-literat
poemele homerice sunt un produs de tradiţie orală, o tehnică dictează poemul său unui
veche de generaţii ce a fost moştenirea colectivă a multor scrib în secolul VI î.Hr.
poeţi-cântăreţi (aoidoi). O analiză a structurii şi sau mai devreme.
vocabularului Iliadei şi Odiseei arată că poemele conţin Homeriştii mai radicali,
fraze bine conturate ce se repetă; chiar şi versuri întregi sunt precum Gregory Nagy,
repetate. Se poate ca Iliada şi Odiseea să fi fost poeme oral susţin cu tărie că un text
formulate, compuse pe loc de către poet folosind o colecţie canonic a poemelor
de versuri şi fraze tradiţionale pe care le memorase? homerice ca "scriptură"
Milman Parry şi Albert Lord au relevat faptul că o tradiţie nu a existat până în
orală atât de elaborată, străină culturilor literare de astăzi, perioada elenistică.
este tipică epopeelor într-o cultură exclusiv orală. Cuvintele (secolele III - I î.Hr.).
cruciale sunt "oral" şi "tradiţional." Parry a început cu
"tradiţional". Părţile mari de text care se repetă, spunea el,
au fost moştenite de către poetul-cântăreţ de la predecesorii

36
Atestări antice ale lui Cele opt vieţi ale lui Homer (editate în
lucrarea lui Westermann Vitarum
Homer Scriptores Graeci minores) cuprind şi o
piesă numită Competiţia dintre Hesiod şi
Homer. Cea mai lungă dintre acestea este
scrisă în dialectul ionic şi poartă semnătura
lui Herodotus, însă este cu siguranţă un
fals. Probabilitatea este că ea aparţine celei
mai fructuoase perioade pentru furturile
literare, respectiv secolului II al erei
noastre. Celelalte vieţi nu sunt cu siguranţă
mai antice. Principala calitate a acestora
constă în poemele sau fragmentele de
versuri interesante pe care acestea le-au
conservat, aşa-numitele Epigrame, care
erau adăugate la finalul lucrărilor lui
Homer. Acestea sunt uşor de identificat ca
rime populare, fiind o formă a folclorului
care avea să fie întâlnită în majoritatea
Homer şi ghidul său, ţărilor, preţuită de oameni ca o variaţie a
de William-Adolphe Bouguereau proverbelor. În epigramele homerice
obiectivul este uneori focalizat asupra
caracteristicilor localităţilor Smyrna şi
Cyme (Epigr. 4), Erythrae (Epigr. 6, 7),
Nu există nici o înregistrare despre Muntele Ida (Epigr. 10), Neon Teichos
existenţa sa în timpul vieţii lui Homer. (Epigr. 1); altele fac referire la unele
Herodot (2.53) consideră că Hesiod şi comerţuri sau ocupaţii: olărit (Epigr. 14),
Homer au trăit nu cu mai mult de 400 de marinari, pescuit, turme de capre etc.
ani înaintea vremii sale, consecvent nu cu Unele ar putea fi fragmente de poeme, însă
mult înainte de anul 850 î.Hr.. Din tonul evident nu sunt opera unui singur poet.
controversat în care se exprimă, este Faptul că toate acestea au fost atribuite lui
evident că alţii îl făcuseră pe Homer ceva Homer înseamnă doar că ele aparţin unei
mai bătrân; şi ca atare datele oferite de perioade a istoriei coloniilor ioniene şi
autorităţile de mai târziu, deşi foarte aeloniene când Homer era numele care
variate, se încadrează în general între atrăgea pentru sine toate versurile antice şi
limitele secolului X şi XI î.Hr., însă nici populare.
una dintre acestea nu oferă un factor extern
de dovadă în a demonstra cele afirmate.

Din nou, comparând Meles. Epitetul aeolian Homer a răsărit dintre


epigramele cu legendele şi Homer, fiu al lui Meles primii colonii atenieni.
anecdotele spuse în întâlnit în Viaţa lui
Vieţile lui Homer, cu greu Herodot întăreşte ideea
ne putem îndoi că acestea antichităţii, deoarece
erau sursele principale din conform lui Herodot,
care Vieţile au derivat. Smyrna a devenit colonie
Astfel, în Epigr. 4 găsim ioniană în jurul anului 688
un poet orb, născut în î.Hr. Evident ionienii au
Smyrna aeoliană, prin avut propria versiune a
care curge apa sacrului poveştii, ce relatează că

37
Aceeaşi linie de şi lui Apollo." Astfel, seamă ale lui Heracle.
argumentare poate fi afirmaţia vine împotriva Poemul s-a răspândit
folosită şi pentru crederilor poetului şi drept opera lui
cântecele religioase şi gramaticianului Creophylus, un prieten
chiar unora dintre colofonian Antimachus, sau (după cum afirmă
lucrările pierdute ale care îl considera pe unii) un ginere al lui
perioadei post-homerice Homer un nativ din Homer; se considera însă
sau aşa-numiţilor poeţilor Colofon. a fi opera însuşi marelui
ciclici. Astfel: poet.
3. Poemul Cipria se spune
1. Cântectul pentru c-ar fi fost primit de către 6. În final, Tebaida a fost
Apollo delian se încheie Homer din partea lui dintotdeauna considerată
cu o adresare a poetului Stasinus din Cipru drept opera lui Homer. În
către auditoriul său. Orice zestrea unei fiice a sa. privinţa operei Epigoni,
străin ce întreabă cine este Legătura cu Cipru apare care ducea firul epic către
cel mai dulce cântăreţ, o din nou prin povestea tebană, există
singură voce aduce preponderenţa acordată în dubii în privinţa identităţii
răspunsul: "orbul care poem Afroditei. autorului său.
locuieşte în munţii de pe
Chios; melodiile sale 4. Conform Vieţii lui Aceste indicaţii arată
merită premiul pentru Herodot. Mica Iliadă şi drept plauzibilă ipoteza că
toate timpurile." Phocais au fost compuse poveştile care-l leagă pe
Tucidides, care citează de către Homer în timpul Homer cu diferite oraşe şi
pasajul său pentru a arăta şederii sale la Phocaea insule s-a dezvoltat după
caracterul festivalului alături de un anume ce poemele sale
delian, pare a fi convins Thestorides, care le-a deveniseră celebre, în
de autenticitatea homerică transportat la Chios şi a special în înfloritoarele
a cântecului. Astfel, câştigat faimă pretinzând noi colonii Aeolis şi Ionia.
putem considera că că-i aparţin. Numele lui Pe scurt, controversa lui
Homer era un chian. Thestorides se iveşte în Homer a început într-o
Epigr. 5. vreme când adevărata s-a
2. Margites, un poem istorie s-a pierdut, atunci
umoristic atestat lui 5. O poveste similară este când el a devenit o figură
Homer începea cu: relatată în poemul Luarea mitică, un erou eponim
"Astfel a sosit la Colofon Oechaliei, al cărui subiect sau o personificare a unei
un om bătrân, un cântăreţ este una dintre faptele de mari şcoli de poezie.
divin, servitor al muzelor

Istoricitatea Iliadei
O altă întrebare semnificantă priveşte posibila bază
istorică a povestirii. Comentariile despre Iliada şi despre
Odiseea scrise în perioada elenistică au început explorarea
inconsistenţelor textuale ale poemelor. Clasiciştii moderni
continuă tradiţia

38
Excavaţiile făcute de Heinrich Schliemann
la sfârşitul secolului XIX au început să
convingă savanţii privind existenţa unei
baze istorice pentru Războiul troian.
Cercetările (conduse de anterior-
menţionaţii Parry şi Lord) în epopeele
orale din limbile sârbo-croată şi cele
turcice au început să convingă savanţii că
poemele lungi puteau fi conservate cu
consistenţă prin culturile orale până când
cineva s-ar fi deranjat să le scrie.
Decodarea Linearului B în anii 1950 de
către Michael Ventris şi alţii, au convins
savanţii de existenţa unei continuităţi
lingvistice între scrierile miceniene din
Acest bust de marmură al lui Homer
secolul XIII î.Hr. şi poemele atribuite lui
se află la Louvre.
Homer.
.

Iliada
este o epopee atribuită lui Homer,
care pare a fi fost un aed din Ionia, din a doua jumătate a secolului
VIII î.Hr., şi care a preluat în epopeele sale, Iliada şi Odiseea, tradiţii,
fragmente şi motive din mituri vechi şi cântece populare.
În cele 24 de cânturi, Ahile întruchipează Hector vorbeşte calm şi
însumând circa 15 000 de virtuţile eroului războinic. măsurat. Poetul îşi
versuri, Iliada relatează Spre deosebire de el, caracterizează eroii şi din
fapte de vitejie Hector detestă războiul şi câte un epitet frecvent
excepţională făcute de nu luptă pentru glorie, ci legat de numele
eroi neînfricaţi, dintre pentru a-şi apăra cetatea; personajului respectiv, de
care se detaşează Ahile. este iubitor de pace şi de exemplu "şoimanul
Acesta nu cunoaşte teama raţiune. Figurile celor doi Ahile".
şi preferă o moarte eroi reies şi din cuvintele
glorioasă unei vieţi pe care şi le adresează Personajele sunt
tihnite, însă este înainte de luptă - prezentate în mişcare,
neîndurător, refuzând procedeu des folosit de dinamismul fiind
familiei duşmanului său Homer pentru amplificat de imagini
până şi consolarea de a-i caracterizarea auditive referitoare la
preda corpul acestuia. Îl personajelor, cuvintele lui zgomotul bătăliei sau la
umanizează însă prietenia Ahile sunt mânioase şi zornăitul înfricoşător al
pentru Patrocle. jignitoare, în timp ce armelor unui erou, ca în

39
cazul lui Diomede, din este dezvoltată pe mai Atena îl apără pe Ahile de
fragmentul de mai sus. La multe versuri. suliţa lui Hector, iar
prezentarea sugestivă a Apolo îl ascunde pe fiul
unei situaţii contribuie şi Alături de eroi intervin şi lui Priam într-o ceaţă
comparaţia, care la Homer zeii, conferind operei un deasă spre a-l feri de
caracter miraculos. Astfel, mânia Peleianului.

Odiseea
(în limba greacă: Oδύσσεια, Frescă romană cu Odiseu, cca. 150-100
î.e.n.
Odysseía) alcătuieşte, împreună (Biblioteca Apostolică a Vaticanului)
cu Iliada, un grup de două
epopei greceşti atribuite
rapsodului popular orb Homer.
Scrisă ulterior, în a doua
jumătate a secolului VIII e.n,
Odiseea este una dintre cele mai
vechi şi renumite opere literare
din mitologia antică. Ea prezintă
peripeţiile regelui Odiseu
(Ulise) şi ale însoţitorilor lui din
Itaca pe drumul de întoarcere
acasă, după războiul troian. În
multe limbi termenul de
„odisee“, inspirat de această
epopee, desemnează o rătăcire
plină de peripeţii.

Însoţitorii lui Odiseu furând vitele sfinte ale lui Helios (Pellegrino Tibaldi)

40
Structurarea textului
Opera este alcătuită din 12.200 de versuri împărţite în 24 de
cântece, descriind rătăcirile regelui după zece ani de război
şi încă alţi zece ani de peripeţii în drumul său de
reîntoarcere pe mica insulă Itaca. După multe aventuri,
acesta ajunge acasă îmbrăcat ca un cerşetor, nefiind
recunoscut de peţitorii soţiei lui credicioase, Penelopa.
Aceasta primise veste de la oaspeţi despre moartea lui
Odiseus, fiind asaltată de peţitori. Penelopa opune rezistenţă
peţitorilor, refuzând să se recăsătorească, fiind sprijinită în
aceasta de Telemah, fiul lui Odiseus. Pentru a crea o
atmosferă încordată, Homer recurge la un complex de
istorisiri paralele, cu privire în trecut şi aspecte de
perspectivă, cu povestiri şi descrieri alternative. Acţiunea nu
Odiseu oferind ciclopului este prezentată cronologic, începând cu chemarea muzelor
Polifem o cupă de vin. de către Homer şi sosirea lui Odiseus în Itaca.

Rezumat primit cu prietenie de Peripeţiile lui Odiseu


Nausicaa, fiica regelui încep după ce părăseşte,
cronologic al feacilor; ajuns aici, el îşi cu 12 corăbii, ruinele
acţiunii povesteşte păţaniile. oraşului Troia, jefuindu-i
pe tracii kikoni, aliaţii
Căutările fiului său, Troiei, de care vor fi
Sfatul zeilor hotăreşte că
Telemah, sunt zadarnice, ulterior alungaţi. Ajunşi
Odiseu (Ulise) se poate
şi confruntarea mamei pe insula Lotofagilor, unii
întoarce acasă. Mesagerul
sale, Penelopa, cu peţitorii din însoţitorii lui mănâncă
zeilor, Hermes, îi
devine tot mai acută. Zeiţa din fructele lor, uitându-şi
porunceşte aceasta nimfei
Atena îl preschimbă pe patria, Itaca. Cei rămaşi
Calipso care, după şapte
Odiseu într-un cerşetor, ajung, împreună cu
ani, îl lasă pe Odiseu să
pentru a-l proteja de Odiseu, pe insula
părăsească insula. Între
duşmănia peţitorilor soţiei ciclopilor, uriaşi cu un
timp zeiţa Atena,
sale. După douzeci de ani, singur ochi, în frunte.
preschimbată în Mentor,
deghizat în cerşetor, Ciclopul Polifem, pentru a
un prieten de-al lui Ulise,
acesta va fi recunoscut împiedica fuga grecilor,
îl sfătuieşte pe Telemah să
numai de câinele său barează ieşirea din peştera
pornească în căutarea
bătrân, Argos. Odiseu se sa. Fiind în pericol de a fi
tatălui său dispărut.
pregăteşte în taină pentru mâncaţi de uriaş, Odiseu
întrecerea peţitorilor cu reuşeşte, printr-un şiretlic,
În versurile următoare, pe
arcul, trofeul să-l îmbete cu vin pe
o plută construită de el,
învingătorului urmând să uriaş, scoţându-i ochiul,
eroul principal părăseşte
fie Penelopa, soţia lui ceea ce atrage asupra sa
insula nimfei Calipso.
Odiseu. Cu ajutorul lui duşmănia lui Poseidon,
Duşmanul său Poseidon,
Telemah şi al păstorului tatăl ciclopului. Fuga lor
zeul mărilor, distruge
Eumaios, Odiseu reuşeşte este îngreunată de valurile
printr-o furtună pluta lui
să pedepsească peţitorii. mari, produse de stâncile
Odiseu, care ajunge pe
insula Scheria, unde este

41
aruncate în mare de duc corăbierii la pieire, sacre ale zeului, pentru a
ciclopul orb. ademenindu-i să îşi îşi potoli foamea. Drept
zdrobească de stânci pedeapsă pentru acest
De la Eol, zeul vântului, corăbiile. Curios să afle sacrilegiu, aceştia mor
Odiseu primeşte în dar un cum sună cântecul ulterior într-o furtună pe
sac cu vânturi. Ajunşi sirenelor, Odiseu le cere mare, din care numai
aproape de casă, marinarilor săi să îşi Odiseu, care nu mâncase,
însoţitorii săi, curioşi, astupe urechile cu ceară reuşeşte să scape. El
deschid sacul: se porneşte de albine, iar pe el să îl ajunge pe insula nimfei
o furtună care-i mână din lege de catarg, precizând Calipso, unde aceasta îl
nou departe de casă. că nu trebuie să fie reţine timp de şapte ani.
Astfel ajung pe insula dezlegat cu nici un preţ. Reuşeşte să părăsească
vrăjitoarei Circe, care îi Astfel reuşeşte să asculte insula lui Calipso cu o
preschimbă pe însoţitorii cântecul sirenelor, plută, însă furtuna
lui Odiseu în porci, iar pe evintând însă pericolul produsă de Poseidon
acesta îl reţine prin scufundării corăbiei. distruge pluta, iar Odiseu
farmecele sale. Va fi Împreună cu echipajul naufragiază pe o insulă
dezlegat de acestea prin său, Odiseu izbuteşte să unde este primit cu
intervenţia lui Hermes, traverseze cu bine şi prietenie de Nausicaa,
mesagerul zeilor, care strâmtoarea dintre cei doi fiica regelui feacilor.
între timp i-au iertat monştri, Scilla şi Caribda. Timp de două seri, Odiseu
distrugerea Troiei. îi povesteşte regelui
Înfometaţi, ajung pe feacilor, Alcinous,
Întoarcerea acasă este insula lui Helios, zeul păţaniile sale. De aici,
îngreunată şi de sirenele soarelui, unde însoţitorii încărcat cu daruri, se
ale căror glasuri fermecate lui Odiseu fură din vitele reîntoarce acasă, pe insula
Itaca.

suprafaţă de 96 km² şi aproximativ 5.000 locuitori. Este o


Itaca (greacă Ιθάκη) municipalitate independentă în cadrul prefecturii Cefalonia
şi se află în nord estul coastei acestei insule. Conform
este o insulă în Marea Odiseei lui Homer, această insulă este patria lui Ulises şi
Ionică, în Grecia. Are o ţinta lungii lui călătorii spre casă. A devenit simbolul unui
obiectiv la care visezi mult şi pe care îl atingi cu sacrificii şi
mai ales cu multă perseverenţă.

Penelopa Tindar, Leucip şi Afareu. Mama ei era o naiadă numită


Periboea.
În mitologia greacă,
Penelopa (Πηνελοπεια) În ceea ce priveşte circumstanţele în care Ulise şi Penelopa
este soţia lui Ulise, regina s-au căsătorit, există două variante. Una din ele
insulei Itaca şi un consemnează că Tindar l-a convins pe Icarius să îi ofere
personaj important din mâna Penelopei regelui din Itaca, după ce a primit de la
epopeea homerică Ulise un sfat bun în legătură cu mariajul Elenei. O altă
"Odiseea". Originară din variantă spune că Penelopa a constituit premiul unei curse
Sparta, Penelopa era fiica câştigate de Ulise. După nuntă, tatăl eroinei a rugat-o pe
lui Icarius şi nepoata lui aceasta să rămână alături de el în Sparta, însă iubindu-şi
mult soţul, ea a refuzat şi a plecat în Itaca.

42
Împreună cu Ulise, încercând să o exaspereze prin risipirea bunurilor şi averilor
Penelopa are un fiu, lui Ulise. Penelopa se foloseşte de un vicleşug pentru a
Telemah, care s-a născut obţine un răgaz. Ea le promite peţitorilor că va alege pe
înainte ca tatăl său să cineva de soţ imediat ce va termina de ţesut linţoliul lui
mergă la războiul troian. Laerte (cunoscut şi sub numele de pânza Penelopei), însă
Dragostea pentru soţie şi lucrul făcut în timpul zilei era desfăcut în timpul nopţii.
fiu îl face pe Ulise să După trei ani însă, Penelopa este dată în vileag de o
simuleze nebunia când servitoare.
Palamede vine să îl cheme
la război, însă planul lui O legendă care nu apare în Odiseea dezvăluie că Nauplios,
este descoperit, regele vrând să răzbune moartea fiului său, Palamede, răspândeşte
Itacăi find nevoit să îşi zvonul că Ulise a murit în război. Auzind acestea, mama lui
părăsească familia. În Ulise, Anticleea se sinucide, iar Penelopa se aruncă în mare
lipsa lui Ulise, Penelopa dar este salvată de un grup de păsări care o aduc la ţărm.
rămâne singura stăpână a
bunurilor regelui. Se Atunci când Ulise se întoarce acasă el nu vrea să fie
spune că ea a aşteptat cu recunoscut de Penelopa şi se deghizează. După venirea lui
fidelitate timp de Ulise, Penelopa hotărăşte să organizeze o întrecere cu arcul
douăzeci de ani pentru a alege pe unul din peţitori, întrecere care este de fapt
întoarcerea soţului ei de la o nouă metodă de amânare a eroinei. La această competiţie
război şi în tot acest timp participă şi Ulise şi câştigă, apoi îi ucide pe peţitori,
a refuzat să se mărite cu dezvăluindu-şi adevărata identitate. Penelopei nu îi vine să
unul din mulţii peţitori creadă şi bănuieşte că este vizitată de un zeu care a luat
care i-au făcut curte. înfăţişarea lui Ulise. Pentru a-l testa, Penelopa îi cere
Printre aceşti peţitori se servitoarei ei, Euriclea, să mute patul nupţial în camera lor
numărau şi Antinous, de nuntă. Ulise spune că acest lucru nu este posibil,
Agelaus, Amphinomus, deoarece el a făurit patul, iar unul din picioarele lui este un
Ctessippus, măslin viu. Penelopa se convinge astfel că cel dinaintea ei
Demoptolemus, Elatus, este Ulise. Se spune că zeiţa Atena a lungit durata acelei
Euriades, Eurimachus, nopţii următoare pentru ca Ulise şi Penelopa să-şi
Irus şi Peisandros. povestească unul altuia aventurile prin care au trecut.
Deoarece insistenţa
peţitorilor nu o După moartea lui Ulise, conform unui mit, Penelopa se
impresionează cu nimic mărită cu fiul Circei, Telegonus şi are cu el un fiu, Italus.
pe regină, aceştia se De asemenea, Circe se căsătoreşte cu fiul Penelopei,
instalează chiar în palat Telemah.

Odiseu sau Ulise,


personaj mitologic, Penelopa, fiica lui Icar, cu solii sau i se dau diverse
celebru erou grec care a avut un fiu, pe însărcinări. De pildă, este
(cunoscut din Iliada, dar nume Telemah. În trimis la regele
mai ales din Odiseea) care războiul troian, Odiseu Lycomedes să-l aducă pe
a participat la războiul are un rol important. Ahile, îl însoţeşte pe
troian. Odiseu era regele Vestit pentru mintea sa Menelau atunci când
Ithacăi şi fiul lui Laertes isteaţă şi pentru prudenţa acesta se duce să o ceară
(după o versiune, după o şi vorbele frumoase pe pe Elena de la troieni,
alta, al lui Sisif) şi al care ştia să le rostească, el mijloceşte împăcarea lui
Anticleei. S-a căsătorit cu este trimis adeseori în Agamemnon cu Ahile, o

43
aduce pe Ifigenia la Aulis, deschid burduful şi Încălcându-i porunca, ei
e trimis să-l caute pe dezlănţuie în felul acesta înjunghie câteva animale
Filoctet împreună cu o groaznică furtună pe din cirezile zeului Apollo,
armele lui Hercule, mare. Purtate de valuri, ca să aibă cu ce se ospăta.
pătrunde ca iscoadă în vasele rătăcesc la Mânia zeilor le este acum
Troia şi se înţelege pe întâmplare şi ajung pe fatală. Uraganul dezlănţuit
ascuns cu Elena să-i meleagurile lestrigonilor, cu acest prilej îneacă
trădeze pe troieni etc. neam de antropofagi, corăbii şi oameni. Singur
care-i ucid pe greci şi le Odiseu e cruţat. Agăţat de
Tot lui Odiseu, care pe distrug corăbiile. Singur un catarg, el e purtat pe
câmpul de luptă a dat Odiseu reuşeşte să-şi ape, la voia întâmplării şi
dovadă de mult curaj şi desprindă corabia de ţărm dus în insula lui Calypso.
vitejie făcând numeroase şi să scape cu fuga. În Aici eroul va zăbovi şapte
victime, îi aparţine şi insula Aeaea, la (într-o altă versiune zece)
ideea calului de lemn în magiciana Circe - cu care ani încheiaţi, înlănţuit de
pântecele căruia s-a are şi un fiu - pe dragostea frumoasei
ascuns împreună cu alţi Telegonus - eroul nimfe, pe care numai
cinci sute de soldaţi greci zăboveşte un an încheiat, porunca lui Zeus o va
şi a pătruns în cetatea după care o porneşte din determina să-l lase să
Troiei, reuşind să-i nou la drum, nu înainte de plece mai departe.
deschidă astfel porţile în a fi stat de vorbă cu
faţa grecilor. După umbra lui Tiresias, care-i
terminarea războiului, dezvăluie viitorul.
Odiseu o porneşte şi el, ca Izbuteşte să treacă teafăr
şi ceilalţi, spre casă. Calea de insula sirenelor, apoi
de întoarcere îi va fi însă printre Scila şi Caribda,
lungă şi presărată cu dar încep să-i lipsească
multe peripeţii. O primă merindele şi tovarăşii săi
furtună pe mare îi abate de drum se plâng de
pe ţărmurile Traciei; se foame.
opreşte apoi pe
meleagurile lotofagilor şi Întoarcerea lui Odiseu
zăboveşte mai mult în ţara (tablou de Pinturicchio)
ciclopilor de unde scapă
cu viaţă, din nou, numai O nouă furtună pe mare,
datorită agerimii minţii de data aceasta iscată de
sale. Reuşeşte să fugă de Poseidon, îl aruncă pe
acolo orbindu-l pe Odiseu, din nou
Polifem şi-şi atrage în naufragiat, pe ţărmul
felul acesta mânia lui insulei feacilor. Găsit de
Poseidon, care era tatăl Nausicaa, fiica regelui
ciclopului. Alcinous, este călăuzit de
către aceasta la palatul
Ajuns în insula lui tatălui ei. Mişcat de
Aeolus, Odiseu capătă în istorisirea tuturor
dar de la acesta un burduf întâmplărilor nefericite
în care sunt închise care s-au abătut asupră-i,
vânturile. Crezând că regele feacilor îi dăruieşte
înăuntru se afla vin, eroului o corabie, cu
însoţitorii lui Odiseu ajutorul căreia izbuteşte să

44
ajungă, în sfârşit, în încât eroul, sosit în
patrie. În Itaca pe Odiseu mijlocul lor, trece
îl aşteaptă însă noi neobservat cu atât mai
încercări. În timpul mult cu cât s-a deghizat în
îndelungii lui absenţe, cu cerşetor. Îşi dezvăluie
toată dragostea şi credinţa adevărata identitate numai
nestrămutată pe care o bătrânului porcar
nutreşte faţă de el soţia sa, Eumaeus şi propriului fiu,
Penelopa, peţitorii Telemah, cu ajutorul
acesteia au pus stăpânire cărora îi încercuieşte şi-i
pe avutul şi pe palatul lui. ucide pe toţi peţitorii.
Ei petrec aici, ca la ei Între timp el este
acasă, în nesfârşite ospeţe. recunoscut şi de Penelopa,
După douăzeci de ani, alături de care va domni
nimeni nu-şi mai aduce de acum înainte, din nou,
aminte de Odiseu, aşa în Itaca.

Ulise şi Circe (tablou de Jan van Bijlert)

Mitologie Greacă
Titanii: • Ares • Pandora
• Artemis • Ahile
• Oceanus • Athena • Elena din Troia
• Coeus • Demetra
• Crius Fiinţe fabuloase
• Hyperion • Hera
• Iapetus • Hephaistos • Gorgone
• Cronos • Hermes • Centauri
• Atlas • Hestia • Ciclopii
• Poseidon • Moirae
• Theia • Zeus • Nimfe
• Rhea
• Themis Istorie legendară: • Pegas
• Mnemosyne • Phoenix
• Phoebe • Heracles • Hecatonchire
• Thetys • Perseu • Minotaur
• Prometeu • Cerber
Zeii Olimpului: • Iason
• Oedip
• Afrodita
• Apollo • Odiseu

Icar
, fiul lui Daedalus (Dedal), personaj mitologic, prezentat de Publius Ovidius Naso in cartea a
VIII-a a "Metamorfozelor".

45
Icar şi Dedal
(tablou de Charles Paul Landon, 1799)

Împreună cu tatăl său Daedalus, au atunci acea parte a mării şi insula îi poarta
construit labirintul din Creta, în care regele numele.
Cretei, Minos, l-a inchis pe Minotaur.
Banuiţi că ar fi contribuit la fuga lui Teseu, Telemah,Telemachus sau
care venise să ucidă Minotaurul, după
Telemachus (în limba greacă, Τηλεμαχος)
încheierea lucrării, au fost închişi în
este un erou din mitologia greacă, fiu al lui
labirint de către Minos. Pentru a scăpa, au
Ulise şi al Penelopei. Rolul lui în povestea
făurit nişte aripi din pene şi ceară şi au
tatălui său, Ulise, este prezentat de Homer
zburat din labirint. Fascinat de frumuseţea
în epopeile Iliada şi Odiseea, în care apare
înălţimilor , Icar s-a apropiat prea mult de
în ipostaza tânărului care trece de la etapa
Soare, în ciuda sfatului tatălui său. Helios,
copilăriei la cea a maturităţii. Legenda lui
invidios că oamenii zboară, a dat o caldură
Telemah este dezvoltată în primele patru
puternică, ceara topindu-se, iar Icar a căzut
cărţi din Odiseea care sunt numite uneori
în apele mării Egee, în apropierea unei
Telemahia.
insule, lovindu-se de stânci şi murind. De

46
În Odiseea venirea lui pe insulă, zeiţa Atena i se arată
din nou sub una din înfăţişările ei şi îl
îndeamnă să meargă la porcarul Eumaeus,
Telemah s-a născut în ziua în care Ulise a
înainte de a se duce acasă. Ajungând la
fost chemat să lupte în războiul troian.
casa porcarului, el observă un cerşetor şi
Vrând să îşi încalce jurământul de a o
constată cu uimire că este chiar tatăl său.
proteja pe Elena, Ulise s-a prefăcut nebun,
Ulise şi Telemah pregătesc apoi complotul
a ieşit pe câmpurile sale şi a început să are
împotriva peţitorilor şi mai târziu îi ucid pe
şi să semene sare în loc de seminţe.
aceştia.
Emisarul trimis să îl cheme la război pe
Ulise, Palamedes, a înţeles însă şiretlicul şi
l-a aşezat pe micul Telemah în faţa În alte legende
plugului. Ulise nu a înaintat cu plugul,
dovedind că nu a înnebunit şi a fost nevoit • Conform lui Aristotel şi Dictis din
să participe la războiul troian şi să se Creta, Telemah s-a căsătorit cu
despartă de soţie şi fiu. Într-un alt episod, Nausica, fiica regelui Alcinous şi a
Telemah, copil fiind, a căzut în mare şi a a vut cu ea un fiu numit Perseptolis
fost salvat de nişte delfini, ceea ce l-a sau Ptoliporthus.
determinat pe Ulise să poarte pe scut • În Aventurile lui Kritolandros,
imaginea unui astfel de animal marin. Telemah se însoară tot cu Nausica,
dar fiul lor se numeşte
Copilărind departe de tatăl său, Telemah Kritolandros. Acesta porneşte într-o
creşte la curtea regală din insula Itaca, sub lungă peripeţie pentru a învăţa
îngrijirea mamei sale şi a lui Mentor, un despre pribegiile lui Ulise.
vechi prieten al lui Ulise. Când împlineşte • În Telegonia, după uciderea
în jur de şaptesprezece ani însă, bunurile accidentală a lui Ulise de către
regale încep să fie risipite de peţitorii Telegonus, Telemah o ia de soţie pe
Penelopei care se instalează cu forţa în vrăjitoarea Circe. Din această
palat. Telemah se simte matur şi încearcă căsătorie se naşte Latinos.
zadarnic să scape de ei. După douăzeci de • Conform unui mit, se spune că
ani de la plecarea lui Ulise, zeiţa Atena i se Ulise este avertizat de un oracol să
arată lui Telemah sub înfăţişarea lui nu aibă încredere în fiul său şi de
Mentor şi îl însoţeşte pe acesta într-o aceea îl exilează pe Telemah în
călătorie în căutarea tatălui său. Telemah Insula Corfu. Regele Itacăi nu ştie
ajunge în cetatea Pilos, unde domnea însă că oracolul se referea la fiul pe
Nestor, este primit de fiica acestuia, care l-a avut cu Circe, Telegonus, şi
Policaste şi se împrieteneşte cu Pisistratus astfel este ucis accidental. După
care acceptă să îl ajute în căutarea sa. Apoi, acest incident, Telemah preia
la Sparta, regele Menelaus îi dezvăluie puterea în Itaca.
tânărului că zeul Proteu proorocise cu ceva • Bibliografie
timp în urmă că Ulise este prizonier al
nimfei Calipso pe o insulă îndepărtată. • Victor Kernbach, Dicţionar de
mitologie generală, Editura
În cele din urmă, Telemah este nevoit să se Ştiinţifică şi Enciclopedică,
întoarcă în Itaca fără a-şi fi găsit tatăl. La Bucureşti, 1989
• Anca Balaci, Mic dicţionar de mitologie greacă si romană, Editura Mondero,
Bucureşti, 1992,
• George Lăzărescu, Dicţionar de mitologie, Casa Editorială Odeon, Bucureşti, 1992,
N.A.Kun, Legendele şi miturile Greciei Antice, Editura Lider, Bucureşti, 2003,

47
Ahile
Achilles sau Akhilleus (greaca antică:Ἀχιλλεύς) este un celebru erou
din mitologia greacă (cunoscut mai ales datorită epopeii homerice
Iliada), care a participat la războiul troian de partea grecilor.

Naşterea lui purifica. Întreruptă însă de Peleus, Thetys s-a înfuriat şi a


dat drumul copilului fără a fi terminat ritualul. Homer nu
Ahile şi educaţia face nici o referire la această invulnerabilitate în Iliada.
sa Dimpotrivă, descrie o scenă în care Ahile este rănit (În
Cartea 21, eroul peonian Asteropaeus, nepotul lui Axios -
zeul unui râu - îl provoacă pe Ahile, în apropierea râului
Ahile era fiul zeiţei
Scamandru. El aruncă două suliţe, iar una îi răneşte cotul lui
marine Thetys şi al
Ahile provocându-i sângerare).
muritorului Peleus -
regele mirmidonilor din
Fthia (sud-estul Tesaliei)
şi nepotul lui Zeus. Se
spune că Thetys fusese
râvnită atât de Zeus cât şi
de Poseidon, însă cei doi
au renunţat la ea în
favoarea lui Peleus atunci
când titanul Prometeu a
profeţit că ea va aduce pe
lume un fiu mai puternic Educaţia lui Ahile
ca tatăl lui. Atunci Zeus a (tablou de James Barry)
dat-o de soţie lui Peleus,
care a trebuit mai întâi să Copil fiind, Ahile a fost încredinţat centaurului Cheiron,
o învingă pe Thetys în care l-a crescut pe muntele Pelion. Acolo, Ahile a învăţat să
luptă. tragă cu arcul, să vâneze lei şi mistreţi (la numai şase ani),
să fugă repede ca o căprioară, dar şi să cânte din liră şi
Când l-a născut pe Ahile, vocal. Ulterior, pentru a-l împiedica să participe la războiul
Thetys a vrut să-l facă troian - unde ştia că-şi va găsi moartea, aşa cum prorocise
nemuritor. Ahile a fost preotul Calhas, şi încercând să zădărnicească împlinirea
cufundat în întregime de destinului - Thetys şi-a trimis fiul la curtea lui Lycomedes,
către mama sa în apele regele dolopilor din insula Skyros, care l-a ţinut ascuns,
Styxului, însă i-a rămas deghizat în veşminte femeieşti, printre fiicele lui. Una dintre
afară călcâiul de care-l ele, Deidamia, i-a născut lui Ahile un fiu, pe Neoptolem
ţinea Thetys. O altă (sau Pyrrhus). Între timp însă, grecii pregăteau războiul
versiune spune că Thetys împotriva Troiei. La chemarea lui Odiseu şi Diomede (care
l-a uns pe băiat cu l-au atras printr-un vicleşug), Ahile se alătură armatelor
ambrozie şi l-a aşezat greceşti, în fruntea mirmidonilor, împreună cu prietenul său
deasupra focului, pentru Patrocle şi cu bătrânul înţelept Fenix. La despărţire, odată
a-i arde toate cu plecarea flotei din Aulida, Peleus îi dăruieşte lui Ahile
componentele de muritor armele sale: armurile şi suliţa primite ca dar de nuntă şi caii
ale corpului şi pentru a-l primiţi de la Poseidon.

48
Ahile în războiul troian
Conform lui Plutarh şi a învăţatului Iliada lui Homer este cea mai cunoscută
bizantin Ioannes Tzetzes, atunci când relatare a faptelor lui Ahile din timpul
corăbiile aheilor au ajuns la Troia, Ahile s- războiului troian. Epopeea homerică
a luptat şi l-a ucis pe Cicnos din Colones, acoperă doar câteva săptămâni din cadrul
un fiu al lui Poseidon. Cicnos era războiului şi nu prezintă moartea lui Ahile.
invulnerabil, însă avea un punct slab, Începe cu retragerea din luptă a lui Ahile,
capul. După Dares Phrygius, tot Ahile este după ce acesta s-a simţit dezonorat de
cel care l-a ucis pe Troilos, cel mai tânăr Agamemnon, comandantul aheilor.
fiu al lui Priam şi al Hecubei, în templul Agamemnon luase ca sclavă cu ceva timp
zeului Apollo. Trolius avea aproape în urmă pe Chriseis. Chrises, tatăl acesteia,
douăzeci de ani, iar legenda spune că dacă l-a rugat pe Agamemnon să îi înapoieze
ar fi ajuns la această vârstă Troia ar fi fata, dar rugăminţile i-au fost refuzate, iar
devenit invincibilă. Apollo a trimis asupra aheilor ciumă. În
cele din urmă, Agamemnon a renunţat la
Tot Ahile a cucerit şi legendarul oraş Teba, Chriseis dar şi-a luat în schimb altă sclavă,
din Asia, unde domnea tatăl soţiei lui pe Briseis, care îi aparţinea însă lui Ahile.
Hector, Andromaca. Ahile l-a ucis pe Simţindu-se jignit de acest lucru, Ahile a
Ection, regele Tebei şi pe toţi cei şapte fii refuzat să mai comande armata
ai acestuia. Regina, împreună cu toate mirmidonilor (aşa cum va spune mai
bogăţiile din oraş, cu Chryseis - fiica lui târziu, Ahile o iubea pe Briseis).
Chryses, preotul lui Apollo - şi cu Briseis
au fost luate ca pradă de război de către Sperând să-şi menţină gloria chiar şi în
Ahile şi mirmidonii săi. Dar Chryseis a absenţa sa din luptă, Ahile i-a cerut mamei
fost dată lui Agamemnon. sale Thetys să-l convingă pe Zeus să îi lase
pe troieni să împingă armata grecească
Ahile în Iliada înapoi spre mare şi astfel să domine lupta.
Troienii, conduşi de Hector, au reuşit să
ajungă la corăbiile greceşti şi să distrugă o
parte din ele. Deoarece grecii se aflau
aproape de o înfrângere grea, Ahile a
îngăduit prietenului său cel mai bun,
Patrocle, să conducă armata mirmidonilor
în luptă şi să

Furia lui
Ahile
(tablou de Giovanni Battista Tiepolo)

folosească propria-i armură. Patrocle a ziduri dar a fost ucis de Hector înainte de a
reuşit să-i împingă pe troieni dincolo de putea pătrunde în Troia.

49
Ahile triumfător trăgând trupul neînsufleţit
al lui Hector în faţa porţilor Troiei.
Patrocles and Ahile. Ahile (imagine dintr-o frescă panoramică de la
bandajează mâna prietenului său Patrocles palatul Achilleion

Ahile a suferit după prietenul lui şi a ţinut Memnon, Penthesileia şi moartea


în cinstea acestuia multe jocuri funerare. lui Ahile
Fiind hotărât să intre în luptă, a făcut rost
de o nouă armură la Hefaistos, cu ajutorul După armistiţiul temporar încheiat cu
mamei sale, deoarece cea pe care i-o Priam, Ahile se luptă şi o ucide pe regina
dăduse lui Patrocle a fost luată de Hector. amazoniană Penthesileia, care venise în
Reintrând pe câmpul de luptă, Ahile a ajutorul troienilor. Se spune însă că după
omorât un mare număr de duşmani, fiind crimă, Ahile s-a îndrăgostit de chipul
mereu dornic să-şi răzbune prietenul. El tinerei războinice. Soldatul aheu Thersites
chiar s-a luptat cu zeul râului Scamandru - ia în râs iubirea lui Ahile şi este ucis de
Xanthos - care fusese înfuriat de faptul că acesta. După ce trupurile Penthesileiei
Ahile îi murdărise apele cu oamenii pe care împreună cu alte 12 amazoane sunt date
îi omorâse. Zeul Xanthos a încercat să-l troienilor pentru a le înmormânta şi după
înnece pe Ahile, dar a fost oprit de Hera şi un scurt pelerinaj la Lesbos unde se
Hefaistos. După ce i-a alungat pe troieni în purifică de păcatul uciderii lui Theristes,
spatele zidurilor, Ahile l-a întâlnit pe Ahile se întoarce în luptă.
Hector şi l-a urmărit de trei ori în jurul
zidurilor Troiei, până când zeiţa Atena, După moartea lui Patrocle, cel mai bun
luând forma fratelui prinţului troian, prieten al lui Ahile a devenit Antilohos,
Deifobos, l-a convins pe Hector să-l fiul lui Nestor. Atunci când regele
înfrunte frontal pe Ahile. Eroul mirmidon îl Memnon din Etiopia - fiul zeiţei Eos - l-a
învinge pe Hector, îl ucide, îl leagă de ucis pe Antilohos, Ahile este din nou
carul său de luptă şi îl trage în jurul nevoit să caute răzbunare pe câmpul de
câmpului de luptă timp de treisprezece zile. luptă. Lupta dintre Ahile şi Memnon este
Cu ajutorul zeului Hermes, Priam, tatăl lui doar o reproducere a luptei dintre Ahile şi
Hector, s-a dus la cortul lui Ahile şi l-a Hector, singura diferenţă fiind că Memnon,
convins pe acesta să-i dea trupul fiului său spre deosebire de Hector, este fiul unei
pentru a-i face ritualurile funerare. Ultimul zeiţe. Acest episod stă însă la baza epopeii
pasaj din Iliada este cel al funeraliilor lui Aethiopis, care a fost scrisă după Iliada,
Hector. probabil în secolul al VII-lea î.Hr.
Aethiopis este o epopee pierdută, dar există
diferite fragmente din ea citate de unii
autori de mai târziu. Quintus din Smirna

50
realizează o scurtă povestire a morţii lui Miletus menţiona în epopeea sa pierdută
Memnon. despre războiul troian că Ahile îşi trăieşte
viaţa de după moarte împreună cu Elena pe
Aşa cum a prezis Hector când se afla în insula Leuke.
pragul morţii, Ahile este ucis de către
Paris. O variantă spune că zeul Apollo a Armura lui Ahile a reprezentat un motiv de
îndreptat săgeata lui Paris către călcâiul lui dispută între Odiseu şi Aiax, fiul lui
Ahile, unicul său punct sensibil, în timp ce Telamon (vărul mai mare a lui Ahile).
eroul aheu se afla pe câmpul de luptă. O După o tragere la sorţi nedreaptă şi după
altă variantă susţine că Ahile a fost ucis cu lungi dezbateri, Odiseu a preluat armura,
un cuţit în spate de Paris în timp ce se afla iar Aiax, deznădăjduit, s-a sinucis.
cu prinţesa troiană Polixena, iubita sa, în
templul lui Apollo. Amândouă versiunile În Odiseea, când Ulise coboară în
anulează valoarea şi moralitatea ucigaşului împărăţia lui Hades, Ahile îi spne că este
şi nu îl ridică la înălţimea fratelui său mai bine să fii ultimul argat de pe pământ
Hector, ceea ce ar sugera că Ahile rămâne decât domn în împărăţia lui Hades.
invincibil pe câmpul de luptă. După
moarte, în cinstea eroului sunt ţinute jocuri Ahile este un personaj preferat în legătură
funerale, iar oasele lui sunt aşezate cu cele cu războiul troian în literatură, teatru şi
ale lui Patrocle şi Antilohos. Arctinus of cinematografie.

Ahile

51
Educaţia lui Ahile
(tablou de James Barry)

Furia lui Ahile


(tablou de Giovanni Battista Tiepol)

52
Ahile triumfător trăgând trupul neînsufleţit al lui Hector în faţa porţilor Troiei. (imagine dintr-
o frescă panoramică de la palatul Achilleion

Agamemnon

(greacă: Αγαμέμνων) a fost unul dintre cei mai importanţi eroi ai Greciei
mitologice (cunoscut din Iliada). El fost fiul şi urmaşul la tron al regelui Atreu
din Micene şi al reginei Aerope, şi fratele lui Menelau.

Menelau. Cei doi s-au refugiat la Tyndareos, regele Spartei.


Acolo s-au căsătorit cu fiicele regelui, Clitemnestra şi
Elena. Agamemnon a avut patru copii cu Clitemnestra:
Primii ani Ifigenia, Chrysothemis, Electra şi Oreste.

Când Atreu a fost ucis de Menelau i-a succedat lui Tyndareos în Sparta, iar
către Egist, nepotul său, Agamemnon cu ajutorul fratelui său şi-a recăpătat tronul şi
Agamemnon a fost s-a înapoiat la Micene, alungându-l pe Egist şi pe tatăl său
izgonit din Micene Tieste. El l-a sfătuit pe Menelau atunci când s-a căsătorit cu
împreună cu fratele său, Elena ca să ceară celorlalţi peţitori să-i jure că nu-l vor
ataca.

53
Războiul troian
Atunci când Elena a fost răpită de către
Paris, Menelau i-a cerut ajutor fratelui său,
care a strâns atât pe foştii peţitori ai Elenei,
cât şi pe alţi eroi dornici de aventură.

Întoarcerea lui Agamemnon acasă

Prima dată, grecii, care se strânseră în înfrângeri. Numai după ce prietenul său
portul Aulida, porniră pe mare şi ajunseră Patrocle a fost ucis de Hector -
în Mysia, la sud de Troada. Acolo, crezând conducătorul oştenilor troieni - Ahile
că au ajuns în Troia, i-au masacrat pe reintră în luptă şi se împăcă cu
mysieni iar când au înţeles că s-au luptat Agamemnon.
cu amici, s-au reîntors în Aulida. Dar de
acolo nu mai suflă vânt prielnic, pentru că
Agamemnon ucisese căprioara sacră a
zeiţei Artemis şi astfel a stârnit furia zeiţei
pe greci. Pentru a-şi urni flota imobilizată
de vânturi potrivnice, un oracol i-a cerut
să-şi sacrifice fiica, pe Ifigenia. După un
lung timp de gândire, în care grecii
dădăeau semne că s-ar putea răscoli,
Agamemnon şi-a dus cu greu fiica la altar,
dar acesta nu a fost ucisă ci a fost luată de
Moartea lui Agamemnon,
Artemis şi dusă în Taurida (Crimeea). În
o ilustraţie de Alfred Church
felul acesta grecii au putut ajunge pe
din 1879
ţărmurile Troiei, iar Agamemnon a fost
ales conducător.
Agamemnon a condus pe grecii care au
rămas pe corăbii în timpul în care Calul
În timpul războiului troian, Agamemnon a
troian a fost dus în Troia. După distrugerea
intrat în conflict cu Ahile pentru sclava
Troiei, lui Agamemnon i-a revenit, printre
Briseis, pe care o luase în schimbul unei
altele, drept pradă de război Cassandra,
alte sclave, Chryseis - fiica preotului lui
fiica lui Priam, preoteasă a lui Apollo, care
Apollo, Chryses. Ahile, supărat că i-a fost
i-a prezis că va fi ucis la întoarcere de către
luată sclava preferată, nu a mai vrut să
soţia lui, Clitemnestra, dar Agamemnon nu
lupte, iar grecii au suferit numeroase
a crezut-o.

Întoarcerea lui Agamemnon acasă şi asasinarea sa


Când Agamemnon s-a înapoiat acasă, la popor dar nu şi de soţia sa, Clitemnestra,
Micene, el a fost primit cu bucurie de care împreună cu amantul acesteia, Egist

54
(acelaşi care l-a ucis pe Atreu), l-a asasinat împreună cu prietenul să Pylade şi sora sa
pe Agamemnon şi pe susţinătorii săi, Electra, l-a răzbunat pe tatăl său, ucigându-
devenind asfel regină împreună cu Egist. şi mama şi pe amantul ei,Egist.
Mai târziu, fiul lui Agamemnon, Oreste,

Polifem

(Limba greacă: Πολύφημος), este un ciclop, personaj al mitologiei greceşti, fiul


lui Poseidon şi al Toosei. Polifem are un rol important în Odiseea lui Homer: i-a
atras pe camarazii lui Ulise într-o peşteră şi a devorat 6 dintre ei. Printr-o
strategemă Ulise l-a orbit şi împreună cu cei rămaşi în viaţă şi-a reluat drumul pe
mare. Ciclopul a cerut ajutor lui Poseidon şi acesta l-a vânat pe mare cauzându-i
furtuni din care totuşi a scăpat cu bine.

55
Ulise şi camarazii săi îl orbesc pe Polifem
(detaliu al unei amfore datată aproximativ 650 î.C. muzeul din Eleusis)În mitologia greacă,

Poseidon
(greacă Ποσειδῶν) era zeul mării, fiul lui Cronos şi al Rheei. În mitologia
romană este cunoscut sub numele de Neptun. Ca şi ceilalţi fraţi ai săi, când s-a
născut, Poseidon a fost înghiţit de către tatăl său şi apoi dat afară.

Mai târziu a luptat alături Hades lumea subpământeană, iar lui Poseidon Împărăţia
de olimpieni împotriva apelor. El sălăşluia în fundul mării împreună cu soţia sa,
titanilor. Când, în urma Amfitrite, alături de care, uneori, urmat de un întreg
victoriei, s-a făcut cortegiu marin şi purtat de un car tras de cai înaripaţi,
împărţirea Universului, lui spinteca valurile.
Zeus i-a revenit Cerul, lui

56
împartă între ei pământul Atticei. Un alt episod îl înfăţişează
pe zeul mării lucrând cot la cot cu Apollo, ca să înalţe
zidurile Troiei. Faptul că nu a fost răsplătit pentru munca sa
a atras mânia lui Poseidon asupra troienilor. Această mânie,
şi faptul că Odysseus i-a ucis un fiu, pe ciclopul
Polyphemus, l-a determinat pe puternicul zeu să-l
urmărească pe erou cu

Neptun şi Amfitrite
(de Lambert-Sigisbert
Adam, 1740)

Poseidon stârnea furtunile


sau făcea ca apele mării să
devină liniştite, el scotea
insule la iveală sau le
cufunda pe altele lovindu-
le cu tridentul său, făcea
să izvorască râuri sau să
se închege lacuri. O dată
el a încercat împreună cu
Hera şi cu Athena să-l
pună în lanţuri pe Zeus,
dar încercarea a dat greş.
De atunci Poseidon a fost Neptun
mereu alături de (sculptură de Pietro Bracci, 1759)
preaputernicul său frate
care cârmuia destinele răzbunarea sa, nimicindu-i pe rând corăbiile şi aruncându-l
lumii. de pe un ţărm pe altul. Cu zeiţele sau cu muritoarele de rând
Poseidon a avut numeroşi fii şi fiice, majoritatea înfăţişaţi
Legat de numele său este ca nişte fiinţe monstruoase sau a căror forţă era de temut.
episodul întrecerii care a Printre aceştia se numărau: ciclopul Polyphemus, gigantul
avut loc între el şi Athena Chrysaor, aloizii, Lamus - regele lestrigonilor, Triton etc.
atunci când a fost să-şi

Circe
În mitologia greacă, Circe sau Kírkē (în limba greacă, Κίρκη) era o zeiţă, o
nimfă sau vrăjitoare care locuia pe insula Aeaea. Această locaţie este uneori
identificată cu peninsula Monte Circeo din Italia, al cărei denumire pare să
provină de la numele zeiţei.

57
Circe era fiica lui Helios,
zeul soarelui, iar mama ei
fiind Perseis, o oceanidă.
Era aşadar sora lui Eetes,
regele Colchidei, şi a
soţiei lui Minos, Pasiphae.
Se spune că Circe avea
puterea de a-şi transforma
inamicii în animale prin
intermediul unor poţiuni
magice.

În Odiseea lui Homer,


Circe locuia într-un palat
strălucitor aflat în
mijlocul unei păduri din
insula Aeaea. În jurul
palatului mişunau lei şi
lupi, victime preschimbate
de farmecele ei. Când o
parte din echipajul lui
Ulise a debarcat pe insulă
pentru a o inspecta, Circe
i-a invitat pe greci în palat
şi a organizat un ospăţ.
Doar Euriloh a hotărât să
păstreze o atitudine Circe oferindu-i cupa lui Ulise
prudentă şi a rămas afară. (tablou de John William Waterhouse
Circe le-a servit
navigatorilor bucate
vrăjite şi i-a transformat
pe toţi în porci cu ajutorul Apoi i-a mânat pe toţi spre grajdurile palatului pline de
unei baghete magice. animale asemănătoare. Euriloh a văzut toate acestea, s-a
întors la Ulise şi l-a restul echipajului şi le-a povestit cele
întâmplate. Ulise a hotărât să pornească el însuşi la
vrăjitoare pentru a-şi salva camarazii. Mergând prin pădure,
el îl întâlneşte pe zeul Hermes care îi dezvăluie că dacă va
amesteca băutura primită de la Circe cu o plantă numită
moly, nu va fi transformat în animal. Hermes chiar îi dă
eroului o plantă de acest fel, iar când Ulise ajunge la palatul
Circei şi mănâncă din aceleaşi bucate fermecate, nu devine
animal, spre surprinderea vrăjitoarei. Ulise îţi scoate atuci
sabia şi ameninţând-o pe Circe cu moartea, o convinge să
redea forma umană însoţitorilor săi. După aceasta, Ulise
petrece alături de ea un an întreg şi cei doi devenind chiar
iubiţi.

58
În Teogonia de Hesiod, Circe şi Ulise au Romus, Anteias şi Ardeias, care au fondat
împreună trei copii: Agrius, Latinus, şi câte o cetate ce le poartă numele: Roma,
Telegonus. Mai târziu, poeţii vorbesc doar Antium şi Ardeea.
de un singur fiu al lui Ulise şi al Circei,
Telegonus, care este trimis să îşi cunoască Circe mai apare şi în legenda Argonauţilor
tatăl cu mulţi ani după întoarcerea acestuia când o primeşte pe nepoata ei Medeea şi o
în Itaca. Ajuns acolo, Telegonus îşi ucide purifică pe aceasta şi pe Iason, după
din greşeală tatăl şi se întoarce în Aeaea cu uciderea lui Apsirtos.
trupul acestuia şi cu soţia şi fiul lui Ulise,
Penelopa şi Telemah. Circe îi face pe cei În alte legende, ea îl transformă pe regele
doi nemuritori, apoi îl ia de soţ pe latin Picus în ciocănitoare pentru că îi
Telemah, în timp ce Penelopa se refuză iubirea şi pe nimfa Scila într-o fiinţă
căsătoreşte cu Telegonus. monstruoasă cu şase capete de câine,
deoarece îi rivaliza iubirea pentru zeul
Dionysius din Halicarnas (1.72.5) susţine Glaucos.
că fii pe care i-a avut Circe cu Ulise au fost

atrăgând în gâtlejul ei tot ce pluteşte şi provocând un vârtej


Scila a fost în de ape uriaş. Monstrul se află aproape de Messina, pe stânca
mitologia greacă o ce mărgineşte strâmtoarea care desparte Italia de Sicilia. De
întruchipare monstruoasă, cealaltă parte a strâmtorii se afla un alt monstru, Scila. Cei
cu înfăţişare de femeie şi doi monştri sunt atât de apropiaţi unul de celălalt încât o
cu partea de jos a corpului corabie nu poate să evite se treacă pe lângă unul din cele
formată din mai mulţi două fiinţe marine fără să nimerească în preajma celelilalte
câini, zămislită de şi saă fie distrusă. De aici provine şi expresia a fi între Scila
Phorcys şi de Ceto (după şi Caribda, adică a se afla într-o încurcătură, într-o
o altă versiune, de către primejdie din care nu se poate găsi o ieşire.
Typhon şi Echidna).
Cu toate acestea, argonauţii au reuşit să ocolească cele două
În mitologia greacă, pericole fiind conduşi de Thetys, una din nereide. Ulise nu a
fost însă atât de norocos; el a ales să o înfrunte pe Scila şi să
Caribda sau nu îşi piardă corabia în gura Caribdei (Homer, Odiseea,
Kharybdis (în limba Cartea a XII-a).
greacă: Χάρυβδις) este un
monstru acvatic care îi are Se spune că la început, Caribda a fost o nimfă a mării, care
drept părinţi pe Poseidon inunda pământurile pentru a lărgi regatul submarin al tatălui
şi Gaia. Este înfăţişat ei, Poseidon, însă a fost transformată de Zeus într-un
adesea sub forma unei monstru. O altă legendă spune că atunci când Heracles a
guri imense, monstruoase, adus cu sine turmele lui Gerion, Caribda i-a furat o parte din
care înghite mari cantităţi animale şi le-a mâncat, stârnind mânia lui Zeus care a
de apă de trei ori pe zi, preschimbat-o într-o fiinţă monstruoasă.

Apollo
(in mitologia greacă şi în mitologia romană) zeul zilei, al luminii si al artelor,
protector al poeziei si al muzicii, conducatorul corului muzelor, personificare a
Soarelui. Era numit si Phoebus-Apollo.

59
Era fiul lui Zeus şi al lui Un alt episod care i se pedepsea cu săgeţi
Leto. Pentru că Hera, din atribuie era cel al uciderii aducătoare de moarte pe
gelozie, îi refuzase lui ciclopilor: fiul lui Apollo, oricine îi stătea împotrivă.
Leto un loc unde să poată Asclepios, iniţiat de
naşte, Poseidon a scos la centaurul Chiron în Era socotit totodată zeu
iveală, din valurile mării, tainele medicinei, nu s-a vindecător, priceput în
insula Delos. Acolo, după mai mulţumit să vindece, arta lecuirii, şi tatăl lui
nouă zile şi nouă nopţi de ci a început să-i învie pe Asclepios. Avea darul
chinuri, Leto a adus pe cei morţi. Acest fapt a profeţiei, de care erau
lume doi gemeni: pe atras asupra sa mânia lui legate numeroasele lui
Apollo şi pe Artemis. Zeus, care l-a omorât cu oracole. Dintre acestea,
trăsnetul său. cel mai vestit era cel de la
Crescând miraculos de Delphi. Se spunea că,
repede, la numai câteva Îndurerat de pierderea lui îndrăgostit fiind de
zile după naştere, Apollo, şi neputând să se răzbune Cassandra, fiica regelui
al cărui arc şi ale cărui pe Zeus, Apollo i-a Priam, Apollo ar fi iniţiat-
săgeţi deveniseră temute, pedepsit pentru moartea o şi pe ea în această taină.
a plecat la Delphi, unde a fiului său pe ciclopi, Mai târziu, el a devenit
ucis şarpele Python, ucigându-i la rândul său, zeul muzicii, al poeziei şi
odinioară pus de Hera să o cu săgeţile lui. Singura al artelor frumoase. Era
urmărească pe Leto şi vină a acestora era faptul înfăţişat, în această
care ulterior devenise că făuriseră trăsnetul lui calitate, înconjurat de
spaima întregului ţinut. Zeus. Drept pedeapsă muze, pe muntele
După aceea, Apollo a pentru actul său Parnassus.
înfiinţat acolo propriul său necugetat, Apollo a fost
oracol, instaurând totodată osândit de Zeus să Apollo era zeul invocat în
şi Jocurile Pitice. (Tot de slujească timp de un an, călătorii de cei care
la acest fapt provenea şi ca sclav, pe un muritor. El navigau pe mare, care
denumirea purtată de zeu, şi-a ispăşit pedeapsa proteja oraşele şi noile
aceea de Pythius). păzind turmele lui construcţii. Se spunea că
Admetus. împreună cu Alcathous ar
fi ajutat la reconstruirea
Apollo a iubit numeroase cetăţii Megara, care
nimfe şi muritoare, printre fusese distrusă. În sfârşit,
care pe Daphne, Cyrene, Apollo era considerat ca
Marpessa, Cassandra şi zeu al luminii (de aici şi
uneori chiar tineri ca epitetul de Phoebus) şi era
Hyacinthus şi Cyparisus. identificat adesea cu
Zeul era înfăţişat ca un însuşi Soarele. Era serbat
tânăr frumos şi înalt, cu o în numeroase centre ale
statură zveltă şi lumii greceşti: la Delphi,
impunătoare. Era Delos, Claros, Patara etc.
reprezentat, uneori,
cantand la lira. Atributele Având, aşa cum s-a arătat,
lui erau multiple: iniţial, un rol preponderent în
Apollo era considerat ca o mitologia greacă, Apollo a
divinitate temută, fost împrumutat de
răzbunătoare, care, timpuriu şi de alte
Statuia lui Apollo justificat sau nu, neamuri. Era, de pildă,
răspândea molimi sau onorat de vechii etrusci şi

60
mai târziu a fost adoptat şi Ludi Apollonares, şi tot aduceau onoruri
de romani. În cinstea lui acolo, pe vremea deosebite.
s-au instituit la Roma împăratului Augustus, i se

Zeus
(în greacă: Ζεύς) este, în mitologia greacă, cel mai puternic
dintre zeii olimpieni, socotit drept stăpânul suprem al
oamenilor şi al zeilor.

Legende
Primii ani ai vieţii

şi lupta cu titanii

El făcea parte din prima


generaţie divină. Era cel
mai mic dintre fii lui
Cronos şi ai Rheei. Rheea
ca să-l scape de urgia
tatălui său, care-şi
înghiţea rând pe rând
copiii de îndată ce se
năşteau, Rhea l-a ascuns
pe Zeus în Creta, unde a
fost îngrijit de către două
nimfe, Adrasteia şi Ida.

Acestea îl hrăneau cu lapte de la capra Amaltheia şi cu


ambrozie. Cureţii (apărătorii lui Zeus) îl prozejau pe micul
zeu şi făceau zgomot cu armele când acesta plângea, ca nu
cumva să-l audă Cronos. Când a crescut mare, Zeus, a pus
la cale, cu ajutorul Geei şi al Metisei, detronarea tatălui său.
După ce l-a silit pe Cronos sa-şi verse înapoi copiii înghiţiţi,
Zeus, împreună cu fraţii săi acum reîntorşi la viaţă, i-a

61
declarat război lui Cronos. sau Hades, iar Marea lui Poseidon, păstrându-şi pentru sine
În ajutorul acestuia au Pământul. Până să dobândească pacea, a avut de înfruntat
sosit însă fraţii săi, titanii. însă noi vrăjmaşi, de data aceasta pe giganţii asmuţiţi
Însă ciclopii şi împotriva sa de către Geea, care a născut un monstru
hecatonheirii (uriaşi cu o înfricoşător, Typhon, cu o sută de capete de balaur. Lupta cu
sută de braţe). Lupta a Typhon a fost cea mai grea dar, în cele din urmă, Zeus a
durat zece ani şi a luat ieşit din nou şi definitiv biruitor, azvârlindu-l pe monstru în
sfârşit cu victoria Tartar. Însă şi de acolo îi mai ameninţa pe zeii olimpieni. El
olimpienilor. Zeus a dezlănţuie furtunile şi vulcanii. Împreună cu Echidna,
devenit stăpânul jumătate femeie şi jumătate şarpe, el dădu naştere lui
întregului Univers. El a Orthos, un dulău fioros cu trei capete, lui Cerber, câinele
dăruit Lumea iadului, pe Hidra din Lerna şi pe Hades (prinţul Tartarului).
subpământeană fratelui

Înlănţuirea lui Prometeu

În legendă se spune că,într-o bărbaţilor.Apoi,Zeul Hermes a condus-o pe


noapte,Prometeu furase focul din vatra pământ. Eros,fiul Afroditei,îl ţinti pe
zeului Hefaistos pentru a-l duce oamenilor Epimeteu,fratele lui Prometeu,în
pe pământ.Când Zeus a aflat că titanul inimă.Epimeteu,ameţit de dragoste,o zări
Prometeu îi furase focul,a hotărât să-l pe Pandora,şi o ceru de soţie.Fratele lui
pedepsească greu pe creatorul oamenilor. Prometeu deschise cutia. Atunci,mii de
L-a chemat pe fierar,pe Hefaistos,şi i-a boli,rele şi nenorociri se răspândiseră pe
poruncit să facă din apă şi ţărână,o pământ.Aşa se răzbunase Zeus pe
fată,fiinţă muritoare,dar să aibă chip de pământeni. Prometeu,văzând fapta,îl
zeiţă.Când termină,să cheme toţi zeii înfruntase din nou pe Zeus.Zeul Olimpului
pentru a o împodobi pe fată cu cele mai se înfuriase atât de tare,încăt l-a chemat pe
alese daruri...După aceea,Zeus îi va face şi Hefaistos,cu nişte cătuşe tari şi nişte lanţuri
el un dar. grele.A mai adus şi un piron mare şi
gros.L-a chemat pe Hermes.I-a spus să-l
Zeul meşteşugar se apucă de lucru.Luă un lege pe zeul Prometeu de o stâncă cu
pumn de ţărână din trupul fertil al lanţurile,să-i pună cătuşele grele şi să-i
Gheei.Din lutul ud a făurit o fiinţă cu chip vâre pironul gros in piept.Zeus a trimis pe
dulce,de fecioară.Zeus o numi vulturul lui de încredere,să-i sfâşie în
Pandora,apoi îi dărui o cutie de aramă şi îi fiecare zi,ficatul...Aşa rămase Prometeu
spuse să o dăruiască bărbatului cu care se atârnat de stânca ascuţită vreme de mult
va căsători.Zeiţa Afrodita îi dărui fetei timp.Prometeu strigase către Zeus că
puterea de a sădi iubirea în inima oamenii vor vieţui vreme de mii şi mii de
ani,însă el,Zeus,va pieri.

Copii şi cu muritoarele de rând:


Alcmene, Danae, Io,
Cu prima sa soţie, Metis, Zeus a născut-o pe zeiţa Athena, Europa, Niobe etc.
cu Themis a avut mai multe fiice, numite Ore şi Moire, cu
titanidele Dione şi Mnemosyne a avut trei copii, pe zeiţa Ca stăpân suprem şi ca
Afrodita şi respectiv pe Artemis şi pe Apollo, cu sora sa deţinător al puterii
Demetra - pe Persefona etc. Dintre soţii, cea sortită să-i fie supreme absolute, Zeus
egală şi regină alături de el în Olimp a fost sora sa, Hera. Cu era cel care împărţea
ea Zeus a avut trei copii: pe Ares, pe Hebe şi pe Ilithyia. dreptatea printre oameni
Zeus a zămislit numeroşi copii unindu-se, în egală măsură, şi zei, el era expresia

62
echilibrului şi a ordinii din natură şi din societate. Era Zeus Stăpân al zeilor şi
socotit zeul luminii, al fenomenelor naturale, deţinătorul
fulgerelor şi, mai ales, al trăsnetelor - manifestare cu
precădere a forţei şi a mâniei sale divine. El domnea în
palatul său aflat pe crestele înalte ale Olimpului şi de acolo,
înconjurat de ceilalţi zei, cârmuia destinele lumii, împărţind oamenilor
binele şi răul printre muritori şi veghind asupra împlinirii Alte titulaturi Jupiter
destinelor lor. În mitologia romană Zeus purta numele de (romani),
Jupiter. Tinia (etrusci) Căsătorit
cu Hera şi multe alte
amante:Io, Europa,
Demetra, Leto, etc.
Urmaşi Perseu, Heracle,
Apollo, Artemis, Hermes,
Atena, etc. Tată Cronos
Mamă Rhea

adesea el era invocat sub numele de Pluton


Hades, zeul împărăţiei (Zeul cel bogat), aluzie la bogăţiile
subpământene, fiul lui Cronos şi al Rheei. nemăsurate care se ascundeau în
Ca şi ceilalţi fraţi ai săi, când s-a născut, măruntaiele pământului.
Hades a fost înghiţit de tatăl său, apoi dat
afară. Mai târziu a participat la lupta dusă
de olimpieni împotriva titanilor. Când s-a
făcut împărţirea Universului, lui Zeus i-a
revenit Cerul, lui Poseidon - Marea, iar lui
Hades - lumea subpământeană. Hades
sălăşluia în împărăţia umbrelor, pe care o
cârmuia alături de soţia sa, Persefona (în
legătură cu răpirea Persefonei vezi şi
Demeter). El nu îngăduia nimănui, odată
ajuns acolo, să mai vadă lumina zilei. Când
Heracles a trecut hotarele Infernului, s-a
lovit de împotrivirea lui Hades, pe care l-a
rănit cu o săgeată, silindu-l să se refugieze
în Olympus. Numele de Hades era evitat
de cei vechi, care se fereau să-l pronunţe,
socotindu-l aducător de nenorociri. Cel mai Hades (amforă, Luvru)

Prometheus era considerat drept binefăcător al oamenilor, în


Prometeu (sau pofida lui Zeus. Făcându-le acestora partea cea mai bună la
Prometheus), unul dintre împărţirea unei victime destinate lui Zeus, titanul şi-a atras
titani, fiul lui Iapetus şi al pentru prima dată asupră-şi mânia acestuia din urmă. Drept
Clymenei şi frate cu răzbunare, părintele zeilor le-a luat muritorilor focul. Din
Atlas, cu Epimetheus şi nou însă Prometheus a găsit mijlocul de a le veni într-ajutor.
cu Menoetius. A avut la El fură focul din ceruri şi-l dă oamenilor. Acum pedeapsa
rândul său un fiu, pe lui Zeus este şi mai aspră. El răspândeşte în lume toate
nume Deucalion. relele şi nenorocirile, trimiţând-o pe pământ pe Pandora, pe

63
care o ia de soţie Echidna, îi devorează zilnic ficatul, care peste noapte se
Epimetheus, pe de o parte, regenerează. În felul acesta titanul este supus unui chin
iar pe de altă parte îl veşnic. Din întâmplare însă, pe acolo trece Heracles, în
înlănţuie pe Prometheus drum spre Grădina Hesperidelor. El ucide vulturul cu una
de o stâncă pe muntele din săgeţile sale otrăvite şi-l eliberează pe Prometheus, ale
Caucasus. Un vultur uriaş, cărui chinuri se sfârşesc. Într-o altă variantă, Prometheus nu
pasăre monstruoasă s-ar fi mulţumit să le dea oamenilor focul, ci ar fi creat el
zămislită de Typhon şi de însuşi oameni din humă, însufleţindu-i cu ajutorul focului.

în cele 3 ipostaze ale sale: focul teluric (al


Hefaistos (greacă Ἡφαιστος vulcanilor), focul îmblânzit (focul
Hêphaistos) reprezintă, în mitologia domestic, care poate fi folosit în diferite
greacă, zeul focului, al metalelor şi al activităţi, inclusiv la prelucrarea
metalurgiei, al fierarilor, sculptorilor şi metalelor), precum şi focul atmosferic. A
artizanilor, cunoscut de romani ca Vulcan. fost căsătorit cu Afrodita. Căsătoria cu
Fiul şchiop al lui Zeus şi al Herei, meşter Afrodita a avut loc din cauză că, fiind
neîntrecut, creaţiile sale extraordinare supărat pe mama lui, el a făurit un jilţ
uimindu-i chiar şi pe zei: făureşte arme şi fermecat cu care a prins-o pe zeiţă. Drept
armuri miraculoase, obiecte care se mişcă jertfă a cerut să se căsătorească cu
singure (un fel de roboţi Afrodita. Zeii s-au mirat: Cum să se
superperfecţionaţi), sau chiar pe Pandora şi însoare slutul cu zeiţa frumuseţii?
cutia acesteia. Este personificarea focului

Afrodita
(denumită de romani Venus) reprezintă

în mitologia greacă zeiţa frumuseţii.

Potrivit legendei, s-a născut în Cipru.


“Stâncile lui Afrodita / Venus” se găsesc pe
ţărmul sudic al insulei, pe locul unde -
potrivit mitologiei greceşti - a căzut în apa
mării înspumate organul masculin de
reproducere al zeului Uranus, amputat de
rude geloase. Aici s-ar fi născut, din
valurile mării învolburate, zeiţa dragostei
Afrodita / Venus. Legenda constituie tema
mai multor tablouri pictate de artişti
Sandro Botticelli: "Naşterea lui Venus"
renumiţi.

64
Deşi zeiţă a frumuseţii, Afrodita este căsătorită cu zeul În legătură cu farmecul şi
şchiop, hidosul Hefaistos, care era şi fierarul zeilor. În puterea Afroditei circulau
privinţa naşterii ei există două variante: prima ar fi că este numeroase legende: un
fiica lui Zeus şi a Dionei, cealaltă spune că s-a născut din episod cunoscut este
spuma mării. Cu toate că este căsătorită cu Hefaistos infidelitatea ei faţă de
(Hephaestus), a fost iubită de zeii Ares, zeul războiului, Hephaestus care,
Dionysos, Hermes şi Poseidon , precum şi de muritorii de descoperind prin
Anchises şi Adonis. surprindere legătura ei cu
Ares, a chemat toţi zeii
A avut mai mulţi copii: cu zeul Hermes pe Eros, cu Ares pe Olympului drept martori.
Anteros şi pe Harmonia, cu muritorul Anchises pe Aeneas Un alt episod celebru este
(personajul principal din epopeea virgiliană Eneida) etc. judecata lui Paris: Zeus a
poruncit ca mărul de aur
aruncat de Eris, zeiţa
vrăjbei şi revendicat în
egală măsură de Hera,
Atena şi Afrodita, să fie
acordat de un muritor,
Paris, celei pe care o va
socoti el mai frumoasă.
Cele trei zeiţe s-au
înfăţişat înaintea lui Paris
pe muntele Ida şi au
început să-şi laude
farmecele, promiţându-i
fiecare câte un dar.
Cucerit de frumuseţea
Afroditei şi de darul
făgăduit de ea - acela de a
o lua de soţie pe cea mai
frumoasă muritoare, pe
Elena din Troia - Paris i-a
dat ei mărul.

Alegerea Afroditei şi
răpirea Elenei au
constituit originea
războiului troian. În
cursul acestui război, în
care rivalele ei, Hera şi
Atena, au sprijinit tabăra
adversă, Afrodita i-a
ajutat în mod constant pe
troieni, în special pe Paris
şi pe Aeneas. Ea a fost
Naşterea Afroditei din spuma mării, pictură de William
rănită în luptă de către
Adolphe Bouguereau din 1879 numită „Naşterea lui Venus”

65
grecul Diomede. Dacă nu a putut împiedica moartea lui Sicyon etc. Cultul ei era
Paris şi distrugerea Troiei, în schimb, salvarea lui Aeneas se celebrat în întreaga lume
datorează Afroditei, care l-a ajutat să ajungă pe ţărmurile helenică, cu precădere în
Italiei. Tot datorită acestui fapt, zeiţa era socotită, sub insulele Cipru şi Cythera.
numele de Venus, drept divinitate protectoare a Romei.
Afrodita avea sanctuare celebre la Paphos, Cnidus, Delos,

Naşterea Afroditei din spuma mării, pictură de William Adolphe Bouguereau din 1879 numită
„Naşterea lui Venus”

Hermes
(grec. `Ερμης) este zeu din mitologia greacă având atribute variabile, cu o
etimologie onomastică incertă şi cel mai vechi centru cultural, de zeu al
fertilităţii, în Arcadia, sau solul zeilor.

Prezentare • Hermes arcadianul, socotit fiu al lui


Zeus şi al pleiadei Maia, era un zeu
de rang secundar şi mesager al
De fapt sunt în tradiţia greacă doi zei
zeilor din Olimp, totuşi investit cu
Hermes, suprapuşi dar necontopiţi total,
numeroase atribute care îi compun
consideraţi de obicei ca două ipostaze ale
o structură eclestică, aproape
aceluiaşi zeu şi uneori chiar ca divinităţi
paradoxală. Divinitate sincretică,
deosebite:
rezultată din fuziunea mai multor
zeităţi arhaice locale, Hermes

66
Arcadianul (numit uneori şi ascunzând vitele, s-a întors în grota
Hermes Psyhopompos - Călăuza natală unde, găsind o broască
sufletelor spre Hades) devine cu ţestoasă, a făcut din carapacea ei o
vremea zeu pastoral, ocrotind liră. Apollon, deşi venise furios să-
turmele şi cirezile; apoi, venerat în şi ia înapoi cirezile, s-a lăsat cucerit
cetăţi, este zeul negustorilor greci, de sunetele necunoscute ale noului
dar totodată şi oratorul arhetipal instrument muzical şi, în schimbul
(socotit de tradiţie descoperitorul lirei, i-a lăsat lui Hermes toate
elocvenţei), un zeu călător, atlet, vitele, iar altă dată i-a dăruit şi
patron al jocurilor şi exerciţiilor vestitul caduceu, care ajunge
gimnastice, protector al memoriei simbolul nedespărţit al lui Hermes,
didactice şi al şcolilor, paznicul completat cu alte două simboluri:
sacru al drumurilor şi porţilor de pălăria cu boruri largi şi sandalele
acces, inventatorul ţiterei sau al înaripate de aur. Tot Apollon l-a
lirei (pe care, potrivit imnului investit şi cu funcţia de crainic
homeric Către Hermes, I - a divin. Lukian din Samosata îi face
confecţionat-o dintr-o carapace de un portret complex şi ironic, în
broască ţestoasă, înfigând în ea 7 autocaracterizare ("Sunt singurul
tulpini retezate de trestie pentru dintre zei care nu apuc să dorm nici
susţinerea coardelor din maţe de noaptea, căci sunt nevoit să conduc
oaie şi înfăşurând cutia de sufletele în lăcaşul lui Pluton" sau:
rezonanţă în piele de bou, braţele "Ziua stau în palestre, servesc de
lirei fiind lucrate tot din trestie sau crainic în adunări şi dau poveţe
dintr-un lemn curbat). Acest oratorilor; mai trebuie să fac ordine
Hermes a ajuns patron chiar şi al şi în treburile celor morţi" -
hoţilor, dar şi simbol al forţei Dialogurile zeilor, XXIV).
profetice (întrucât el dirija spre
oameni visele premonitorii emanate • Hermes Trismegistus este un zeu
de Zeus); dar era şi simbolul sapienţial, în ipostaza sa de zeu
planetei Mercur (grec. Hermes). triplu, recompus în miturile greceşti
Paralel, există şi cultul unui după modelul zeului egiptean Thot,
Hermes falic, care, deşi secundar, dar adesea fiind numai numele
pare să divulge o origine culturală onorific grec al acestuia. Hermes
primitivă (ερμης - piatră falică); Trismegistus este zeul cunoaşterii
astfel, el reprezintă la un moment secretelor divine, autorul unor cărţi
dat idealul elen al efebului. Ca iniţiatice sacre, hermetice (preluate
pereche erotică a Afroditei, de la Thot), zeu cu atributul
simbolizează împreună cu ea cele profeţiei, educator al preoţilor,
două principii, masculin şi feminin, legislator, astronom şi astrolog,
ale succesiunii generaţiilor. În plus, ocrotitorul scrisului, al geografiei şi
ar fi fost şi zeu al vântului, de unde, cosmografiei şi patronul medicinei,
după unii interpreţi, ar deriva deopotrivă inventatorul vorbirii
funcţia sa principală, de mesager al articulate, al ritualului sacrificiilor,
Olimpului. Mitul său biografic al scrierii, al palestrelor, al lirei cu 3
spune că Hermes s-a născut într-o coarde şi descoperitorul măslinului.
peşteră din Arcadia (muntele Dintre autorii antici, Diodor din
Kylene) şi îndată după naştere a Sicilia îl identifică total cu zeul
fugit din scutece în Tessalia, furând egiptean Thot. De altfel, sărbătorile
cirezile fratelui său Apollon. consacrate lui Hermes aveau o
Nezărit decât de ciobanul Battos şi nuanţă intelectuală.

67
Progeniturile lui Hermes
Pan=Zeu pastoral, în mitologia greacă, Tyhe=Zeiţa destinului, hazardului şi
fiul lui Hermes şi a nimfei Dryope. norocului, Tyhe (grec. Τύχη) este, conform
unor surse, fiica lui Hermes si Afrodita.
Hermaphroditus=Hermaphroditus este o
fiinţă fabuloasă, socotită odraslă a zeilor Autolykos=Fiul zeului Hermes, hoţ de
Hermes şi Afrodita. maximă abilitate în arta furtului.

Priapus=Zeul Priapus este considerat fiul


lui Hermes si al Afroditei. El simbolizează
fecunditatea grădinelor şi livezilor.

Eros
în mitologia greacă, zeul iubirii
(Cupidon sau Amor în mitologia
romană). Era fiul lui Hermes (Ares
sau Zeus) şi al Afroditei (Venus), şi
frate cu Anteros. Sub înfăţişarea
unui copil frumos, uneori înaripat, se
ascundea un zeu temut. Cu săgeţile
lui care nu greşeau niciodată ţinta,
Eros semăna chinurile mistuitoare
ale dragostei atât printre zei, cât şi în
rândul muritorilor. Însăşi Afrodita se
ferea de fiul ei cel capricios şi
necruţător.

Figura zeului Eros apare în numeroase


episoade legate de Heracles, Apollo, Zeus
etc. Cel mai cunoscut în constituie însă
dragostea dintre Eros şi Psyche.

68
(tablou de William Bouguereau)

"L'enlèvement de Psyché"

Ares
era în mitologia
greacă zeul
războiului.

69
ceilalţi zei, mai ales de către Atena, datorită caracterului său
violent, sângeros. În numeroasele mituri legate de numele
lui, zeul apare adesea înfrânt, deşi era simbolul forţei
războinice, brutale.

În războiul troian, de pildă, la care participă luptând alături


de Hector, el este rănit de către Diomede cu ajutorul
Athenei şi silit să o ia la fugă. Când sare în ajutorul fiului
său, care avea să fie ucis de Heracles, Ares e de asemenea
rănit de către erou şi silit să se retragă. La fel, zeul trebuie
să îndure uciderea fiicei sale, Penthesilea, fără să poată face
nimic. De numele lui Ares e legat şi Areopagul, colina unde,
la Atena, era locul unde se judecau crimele de natură
religioasă. Se credea că la poalele acestei coline Ares l-ar fi
ucis pe Hallirrhothius, fiul lui Poseidon, fiindcă voia să-i
necinstească fiica, pe Alcippe. Adus de către Poseidon în
faţa judecăţii zeilor, pe aceeaşi colină, spre a fi osândit
pentru crima săvârşită, Ares a fost însă iertat.
Statuia lui Ares
Vila Hadriana (Italia)
Dintre numeroasele episoade amoroase care i se atribuiau,
era celebră legătura dintre el şi Aphrodita, legătură dată în
Se număra printre cei
vileag de către soţul acesteia, Hefaistos. Cultul lui Ares a
doisprezece mari zei ai
fost adus în Grecia din Tracia.
Olimpului şi era fiul lui
Zeus şi al Herei. Cu toate
La romani Ares era identificat cu zeul Marte.
acestea, era dispreţuit de
părinţii săi şi de către

Artemis
În mitologia greacă, Artemis
(greacă: (nominativ) Ἄρτεμις,
(genitiv) Ἀρτέμιδος) a fost fiica lui
Zeus şi Leto şi sora geamănă a lui
Apollo. Ea a fost zeiţa vânătorii,
pădurilor şi lunii, fiind de multe ori
descrisă ca având asupra ei un arc şi
săgeţi. Cerbul a fost desemnat un
animal sacru pentru ea. Mai târziu,
şi-a asumat rolul Eileithyiei în
ajutorul naşterii.
Zeiţa Artemis
statuie din Muzeul Luvru

Artemis a fost una dintre cele mai vechi şi


venerate zeităţi (Burkert 1985, 149).

70
Asocierea ei târzie cu luna este o idee o semilună pe frunte. Ea a devenit la
populară care nu prea are surse. Va fi romani zeiţa Diana şi la etrusci zeiţa
identificată cu Selena, o Titanidă care a Artume.
fost o zeiţă lunară, uneori fiind descrisă cu

Atena
(greacă: Αθήνα, greci, pe care-i susţine,
Athina,Τριτογėνεια, neputând uita jignirea
adusă de Paris. Este
Tritogenia) era una
cunoscută disputa dintre
dintre cele mai mari Atena şi Poseidon cu
divinităţi ale prilejul împărţirii
mitologiei greceşti, diverselor regiuni ale
identificată de romani Greciei. Cu această
cu zeiţa Minerva. ocazie, consiliul zeilor a
făgăduit să dea Attica
aceluia din cei doi care-i
Era zeiţa
va dărui bunul cel mai de
înţelepciunii, pe care preţ. Poseidon i-a dăruit
grecii o mai numeau şi calul, iar Atena măslinul,
Pallas Athena sau, pur care avea să asigure
şi simplu, Pallas. prosperitatea locuitorilor.
Ea a câştigat în felul
Atena era fiica lui Atena acesta întrecerea şi a
Muzeul Luvru devenit patroana cetăţii
Zeus şi a lui Metis. Athenae, care-i poartă de
Zeus a înghiţit-o însă pe
atunci numele.
Metis înainte ca aceasta să
nască, astfel că Atena a
ieşit direct din capul lui Ea personifica forţa Atena era socotită
Zeus, cu arme şi armură moştenită de la Zeus, protectoarea artelor
cu tot. În momentul când îmbinată cu frumoase, a
a apărut pe lume, a înţelepciunea şi meşteşugurilor, a
slobozit un răcnet literaturii şi a
războinic, care a
prudenţa lui Metis.
Zeiţă războinică, agriculturii, a oricărei
cutremurat cerul şi
reprezentată cu coif, suliţă acţiuni care presupunea
pământul. Atena era
şi egida pe care era ingeniozitate şi spirit de
simbolul atributelor
zugrăvit capul Gorgonei iniţiativă. Ea patrona viaţa
reunite ale părinţilor ei.
Medusa, Atena a jucat un socială şi cea statală, era
rol important în lupta sfătuitoarea grecilor
împotriva giganţilor. Ea adunaţi în areopag şi
participă, de asemenea, la apărătoarea lor în
războiul troian alături de războaie.

71
Demetra posibilă. Ascalaphus a văzut-o pe
Persefona cum s-a înfruptat în Infern dintr-
(greacă: Δημήτηρ) era în mitologia greacă o rodie. În felul acesta ea s-a legat, o dată
zeiţa agriculturii şi a roadelor pământului. pentru totdeauna, de lumea
Era fiica lui Cronos şi a Rheei şi aparţinea subpământeană. Mânioasă, Demetra îl
generaţiei olimpienilor. Demetra a avut cu transformă pe Ascalaphus, singurul martor
Zeus o singură fiică, pe Persefona, de care al sacrilegiului comis, în bufniţă. Persefona
era strâns legată atât în ceea ce priveşte însă trebuie să rămână alături de Hades. La
cultul cât şi legenda. insistenţele lui Demetra se ajunge totuşi la
un compromis: şase luni din an Persefona
va sta alături de soţul ei în regatul
subpământean şi şase luni le va petrece pe
pământ, lângă mama ei.

Reîntoarcerea pe pământ a Persefonei era


însoţită de venirea primăverii, de
renaşterea naturii şi de plenitudinea verii.
Absenţa ei era marcată de ariditate, de
anotimpul trist al iernii în care Demetra
ducea dorul fiicei sale. În mitologia
romană Demetra purta numele de Ceres, o
veche divinitate cu care a fost asimilată.

Demetra
(frescă in Pompei)

În timp ce culegea pe un câmp flori, Hera


pământul a înghiţit-o pe Persefona; ea a
fost răpită de unchiul ei, Hades, care a dus-
o cu el în Infern. Zadarnic a căutat-o
îndurerată Demetra nouă zile şi nouă nopţi, Regină a zeilor şi oamenilor Hera
cutreierând lumea în lung şi-n lat. Nimeni
nu-i ştia de urmă. Într-un târziu, Demetra a
aflat de la Apollo de soarta fiicei sale.
Cuprinsă de jale, Demetra părăseşte atunci
Olimpul şi jură să nu-şi reia îndatoririle
divine şi locul în rândul zeilor, decât în
ziua când îi va fi înapoiată Persefona.
Rătăcind pe pământ, după multe
peregrinări, ajunge la Eleusis şi zăboveşte Alte titulaturi Hera Argeia, Hera Teleia,
o vreme mai îndelungată la curtea regelui Iunona (romani)
Celeus (vezi şi Triptolemus şi Demophon).
Între timp, cum pământul nu mai rodeşte şi Căsătorita cu Zeus
holdele se usucă, Zeus îl trimite pe Hermes
să i-o aducă înapoi pe Persefona. Dar Tată Cronos
reîntoarcerea fiicei la mama ei nu mai este

72
Mamă Rhea puterea marelui ei stăpân, Hera este adesea
înfăţişată ca o soţie geloasă şi nesăbuit de
este în mitologia greacă zeiţa protectoare a violentă, care uşor se simte jignită şi nu
căsniciei, a căminului şi a femeilor pregetă să se răzbune crunt pentru toate
măritate, precum şi regina zeilor şi a infidelităţile săvârşite de soţul ei. Adeseori,
oamenilor. La romani este identificată cu mânia este capricioasă şi nejustificată.
Iunona.
Hera era recunoscută în toată Grecia, în
Hera a fost fiica lui Cronos şi a Rheei. Ea a special în oraşele Argos, Sparta şi Micene.
fost înghiţită, la fel ca şi fraţii ei, de către Existau de asemenea temple în Samos,
tatăl lor, care se temea să nu fie detronat de Olympia, Corint, Tiryns, Perachora şi
fii săi. Fratele cel mai mic, Zeus, a fost Delos.
salvat de mama sa, care i-a dat lui Cronos
o piatră înfăşurată în scutece. În timpul În perioada Greciei Arhaice, Hera a fost o
luptei dintre Zeus şi Cronos, Hera a fost deitate importantă pentru întreaga
încredinţată zeiţei Tethys şi lui Oceanus, populaţie din Elada. Probabil cultul ei este
care au crescut-o. Mai târziu, ea s-a mai vechi decât cel al lui Zeus. În poezia
căsătorit cu fratele ei Zeus, devenind "soţia epică greacă, Hera îi adresează lui Zeus
legitimă" a stăpânului lumii. În această cuvinte grele, dar îl şi preamăreşte, precum
calitate, ea era considerată protectoarea fraza: "Eu sunt fiica cea mare a lui Cronos,
căminului, a căsătoriei şi, în general, a şi nu sunt onorată doar pe pământ (pentru
femeilor măritate. Cu Zeus, Hera a avut că sunt zeiţa căsniciei), ci şi pentru că sunt
patru copii: pe Ares, Hebe, Hefaistos şi soţia ta şi tu eşti regele zeilor." din Iliada.
Eileithyia. Împărţind tronul, dar nu şi

Este posibil ca zeiţa Hera să aibă rădăcini de dinainte de


sosirea grecilor, la un popor matriarhal. De abia la venirea
grecilor indo-europeni i-au fost introduse în cult în perioada
ioniană sau miceniană.

Romanii au identificat-o cu zeiţa Iunona, regina oamenilor


şi a zeilor în mitologia lor. (Vezi: Iuno (mitologie)

Cu mult timp în urmă, nimfa Echo a avut o aventură cu


Zeus. Când Hera află vestea, ea o pedepsi pe nimfă ca
atunci când aude pe cineva să tacă, iar la întrebări să
răspundă doar îngânând ultimele cuvinte rostite de cel ce i
se adresa.

Când Hera auzi că zeiţa Leto va naşte, tată fiind însuşi Zeus.
Ea nu o lăsă pe Leto să nască nici pe uscat, nici în nicio
insulă din mare. Atunci Poseidon scoase la iveală insula Hera
Delos, unde Leto născu doi gemeni, Apollo şi Artemis. Cei
doi deveniră zei puternici şi îţi stabiliră casa în Olimp, unde .
au fost recunoscuţi de toţi zeii.
Odată, Zeus se îndrăgosti
de frumoasa Io. Însă
acesta fu nevoit să o

73
transforme într-o juncă, ca astfel geloasa Hera să n-o abia în Egipt Zeus îi
omoare pe biata femeie. Dar Hera o recunoscu pe Io şi o redădu chipul omenesc şi
puse în stăpânirea lui Argos, cel cu o sută de ochi. Zeus, Io născu un copil pe nume
făcându-şi milă de Io, îi porunci fiului său, Hermes, să o Epafos, care a devenit
răpească. Hera însă puse pe urmele lui Io un tăun primul rege al Egiptului.
înfricoşător, care o gonea pe săraca juncă din ţară-n ţară. De

Cronos
fiul lui Uranus şi al Gaiei, este cel mai tânăr dintre cei 12 Titani. Soţia sa Rhea s-
a numărat tot printre titani. Copiii lor au fost Demeter, Hestia, Hera, Hades,
Poseidon şi Zeus.

Este scris că Uranus, care, într-o versiune, "Epoca de Aur"; un timp când, se spune,
şi-a ascuns copiii în măruntaiele oamenii trăiau fără lăcomie sau violenţă,
pământului (Tartarus) pentru că se îngrozea fără muncă sau nevoie de legi. Dar nu totul
la vederea lor, era în realitate înfricoşat de era bine pentru Cronos, pentru că ştia că îi
puterea uriaşă a lor. Gaia îşi considera este destinat să fie detronat de unul din
odraslele obositoare şi când disconfortul a copiii săi. Pentru a preveni acest lucru, a
ajuns la maxim, a ticluit un plan, al cărui început să-şi înghită nou-născuţii, luându-i
scop era să pună capăt pasiunii lui Uranus, la naştere şi înghiţindu-i întregi, reţinându-
pentru ca el să nu mai poată procrea şi i înăuntrul corpului său, de unde nu îi
astfel să scape de durerile cauzate de puteau face nici un rău.
urmaşi. Dar, pentru a reuşi, avea nevoie de
ajutorul unuia dintre copii. I-a rugat pe toţi, Rhea nu era de acord cu gândul de a-şi
dar numai cel mai tânăr a răspuns pierde toţi copiii, şi, cu ajutorul Gaiei, l-a
rugăminţii. Ca să-l ajute pe Cronos în salvat pe Zeus de soarta sa. Rhea a învelit
sarcină, Gaia i-a dat o secere de adamanţiu o piatră în hainele lui Zeus, pe care Cronos
drept armă. a luat-o şi a înghiţit-o imediat, crezând că
este copilul său. Planul Gaiei şi Rheaei a
Cronos s-a ascuns, iar când Uranus a venit funcţionat şi copilul Zeus a fost dus în
să se culce cu Gaia, Cronos şi-a îndeplinit Creta, iar acolo, într-o peşteră de pe Mt.
misiunea. Cu o lovitură puternică din Dicte, capra divină Amaltheia l-a alăptat şi
secere, Cronos a separat organele genitale crescut pe bebeluşul Zeus. Când Zeus a
de corpul lui Uranus. Din sângele care a devenit un bărbat tânăr, s-a întors pe
căzut pe pământ (Gaia) s-au născut Erinye- domeniul tatălui său şi, cu ajutorul Gaiei, l-
ile (Furiile), Giganţii şi Meliae-le (Nimfe a obligat pe Cronos să îi regurgiteze pe cei
ale copacilor-cenuşă manna). În alte cinci copii înghiţiţi anterior. (În unele
versiuni, Afrodita s-a născut din spuma versiuni, Zeus a primit ajutor de la Metis,
creată de organele sexuale ale lui Uranus, care i-a dat lui Cronos o poţiune, care l-a
după ce au fost aruncate de Cronos în făcut să vomite fraţii şi surorile lui Zeus).
mare. Zeus a condus revolta împotriva dinastiei
de titani a tatălui său, şi, după zece ani, i-a
Îndată ce Cronos l-a castrat pe Uranus, el şi învins şi i-a exilat.
soţia sa, Rhea, au ocupat tronul. Sub
puterea lor a început o perioadă de armonie După o altă legendă, Cronos s-ar fi împăcat
şi prosperitate, care a devenit cunoscută ca cu Zeus, şi ar fi domnit pe pământ printre

74
oameni, ca un rege bun şi înţelept. Târziu, festival în cinstea lui Cronos, care se
în epoca de fier, când se spunea că oamenii numea "Kronia". Era o sărbătoare a
ar fi devenit răi, el i-a părăsit pentru a se recoltei. În artă, Cronos era înfăţişat ca
urca din nou la ceruri. În afara copiilor având o secure folosită la culegerea
născuţi cu Rhea, Cronos a mai avut, cu recoltei, dar aceasta a fost şi arma cu
Philyra, un copil cu înfăţişare de om şi cal ajutorul căreia la castrat pe tatăl său.
în acelaşi timp, pe nume Chiron.
Numele său poate deriva din verbul kreno,
Romanii îl echivalează pe Cronos cu care înseamnă "a exersa balansul", "a
Saturn, zeitate care patrona muncile domni peste", "a guverna".
agricole şi roadele pământului. În Atena, în
a 12-a zi a lunii Hekatombaion, se ţinea un

Hefaistos

(greacă Ἥφαιστος Hêphaistos) reprezintă, personificarea focului în cele 3 ipostaze ale


în mitologia greacă, zeul focului, al sale: focul teluric (al vulcanilor), focul
metalelor şi al metalurgiei, al fierarilor, îmblânzit (focul domestic, care poate fi
sculptorilor şi artizanilor, cunoscut de folosit în diferite activităţi, inclusiv la
romani ca Vulcan. Fiul şchiop al lui Zeus şi prelucrarea metalelor), precum şi focul
al Herei, meşter neîntrecut, creaţiile sale atmosferic. A fost căsătorit cu Afrodita.
extraordinare uimindu-i chiar şi pe zei: Căsătoria cu Afrodita a avut loc din cauză
făureşte arme şi armuri miraculoase, că, fiind supărat pe mama lui, el a făurit un
obiecte care se mişcă singure (un fel de jilţ fermecat cu care a prins-o pe zeiţă.
roboţi superperfecţionaţi), sau chiar pe Drept jertfă a cerut să se căsătorească cu
Pandora şi cutia acesteia. Este Afrodita. Zeii s-au mirat: Cum să se
însoare slutul cu zeiţa frumuseţii?

Hestia
În mitologia greacă, Hestia (gr. Ἑστία ) a centrul religios al locuinţelor umane,
fost zeiţa căminului, a focului sfânt, prima Hestia era centrul religios al locuinţei
fiică a lui Cronos şi Rheei, soră a lui Zeus, divine. Această imobilitate a Hestiei
Poseidon, Demetra, Hera şi Hades. Cu explică faptul că nu a jucat nici un rol în
toate că a fost curtată de Apollo şi de vreo legendă. A rămas un principiu
Poseidon, Hestia a obţinut de la Zeus abstract, întruchipând ideea de cămin,
dreptul de a-şi păstra virginitatea pentru nemanifestându-se ca o divinitate
totdeauna. În plus, Zeus i-a acordat onoruri personală.În mitologia romană, Hestia este
excepţionale: i se închina un cult în toate echivalentă cu Vesta. Hestia este
casele oamenilor şi în templele tuturor menţionată de Hesiod, Diodorus Siculus,
zeilor. Aşa cum căminul domestic era Platon, Aristofanes, Pausanias, Suidas,
Ovidiu şi Cicero.

Atlas,

75
unul dintre titani, fiul lui Iapetus şi al Clymenei (Themis) şi frate cu Epimetheus, Menoetius şi
cu Prometeu. A avut numeroase fete cu Pleione, fiica lui Oceanus, şi cu Hesperia fiind tatăl
Pleiadelor şi Calipso.

Atlas a adus mărul de


aur al Hesperidelor lui
Hercule, a participat la
lupta dintre giganţi -
prima generaţie de
divinităţi
monstruoase, violente
- şi olimpieni. Învins
de către aceştia din
urmă, el a fost
pedepsit de Zeus, fiind
osândit să poarte
veşnic pe umerii săi
bolta cerească.
Conform unei alte
tradiţii, Atlas ar fi fost
împietrit de către
Perseus, fiind
transformat în stâncă
la vederea chipului
Meduzei.

Haos

(sau Chaos) era personificarea haosului, a subînţelege o lume neformată,


spaţiului nelimitat care, în concepţia celor dezordonată, care după Hesiod a existat
grecilor, ar fi existat înainte de crearea înaintea zeilor.
lumii. Divinitate străveche, Haos era
considerat de către unii drept fiul lui Prin explicarea mai detailată a termenului
Cronos, de către alţii drept tatăl lui Erebus, se poate asemăna această expresie cu un
Aether, Hemera şi Nyx. hău căscat (o prăpastie) ceeace se găseşte
în greacă: (χαίνω. "a căsca"), zeii apăruţi în
Etimologia termenului provine din limba acesată perioadă ar fi fost Gaia, Nyx,
greacă: ( χάος, cháos) prin care se Erebos, Eros şi Tartaros.

76
Din punct de vedere geografic Haos după In prima parte a bibliei în legătura cu
Hesiod ar fi o prăpastie de pe peninsula facerea lumii, în prima carte Facerea a lui
Peloponez, asemănată cu prăpastia dinainte Moise este amintit Haos în limba ebraică:
de existenţa lumii ordonate Cosmos. ‫( תֹהו וָבֹהו‬Tohuwabohu) ce ar însemna
"mutare".

Charon
În mitologia greacă, Charon este luntraşul În Eneida lui Virgil, mai exact în cartea a
lui Hades. El îi trecea pe cei proaspăt morţi şasea, Sibyla îl ajută pe Enea să treacă râul
peste râul Acheron dacă îşi puteau plăti în direcţia inversă şi să se întoarcă în
călătoria. În Grecia antică, cadavrelor le lumea celor vii.
era adesea pusă o monedă sub limbă pentru
a putea plăti luntraşului Charon. Cei care Charon era fiul lui Erebus şi a zeiţei nopţii,
nu puteau plăti aveau de pribegit o sută de Nyx, cunoscută şi sub denumirea de Nox.
ani pe malurile râului Acheron.
El era portretizat ca un moşneag ţâfnos sau
ca un demon care purta un ciocan dublu.

Charon traversând Styx-ul (tablou de Joachim Patenier, 1515)

Cele trei Graţii

77
În mitologia greacă, Graţiile (sau Cele trei Graţii) (în greacă Karites), erau
personificări ale graţiei şi frumuseţii feminine. Romanii le numeau Gratiae. Erau
fiicele lui Zeus şi ale Eurynomei, trei la număr: Aglaia, Euphrosyne şi Thalia.
Sălăşluiau în Olimp, unde trăiau alături de muze şi erau deopotrivă protectoarele
poeţilor. Erau socotite când însoţitoarele lui Apollo, când ale Athenei sau ale
Aphroditei, mai rar ale lui Dionis.

Harmoniei. Se număra deci din cea de-a


doua generaţie de zei olimpieni. Semele îşi
găsi sfârşitul datorită geloasei Hera, care o
determinase să-i ceară lui Zeus să i se arate
în ipostaza sa zeiască. Zeus i-a apărut într-
adevăr, înconjurat de fulgere şi tunete, şi i-
a cauzat astfel moartea. Zeus a reuşit totuşi
să-şi salveze copilul încă nenăscut şi l-a
cusut în propria lui coapsă, de unde îl
zămisli apoi pe Dionis. Astfel, Dionis este
cunoscut drept zeul "care s-a născut de
două ori". Ca să-şi ferească copilul de
Hera, Zeus l-a ascuns în casa regelui
Athamas şi a soţiei acestuia, Ino. Acolo
Dionis a trăit îmbrăcat în haine femeieşti
pentru a nu fi recunoscut, dar a fost
descoperit de Hera şi, drept răzbunare,
minţile lui Ino şi lui Athamas au fost luate.
Atunci Zeus îl încredinţează pe Dionis prin
intermediul lui Hermes nimfelor de la Nisa
(vezi şi Hyades), mai târziu lui Silen.
"Cele trei Graţii" Ajuns adult, el a luat parte la lupta zeilor
(sculptură de Antonio Canova) cu giganţii, în care l-a ucis pe Eurytus cu
tirsul său, un toiag încununat de conuri de
Dionis pin. Conform legendelor, şi-a propagat el
însuşi cultul, ducându-l din Tracia în
întreaga lume, ajungând în Egipt, Siria,
(în greacă Διόνυσος Dionysos) era Frigia şi, în sfârşit, în India. Pe muritori,
în mitologia greacă zeul vegetaţiei, al zeul îi învaţă să cultive viţa de vie. În plus,
pomiculturii, al vinului, al extazului şi el avea darul de a face să ţâşnească din
fertilităţii, denumit la romani şi Bacchus ţărână lapte, miere şi vin, spulberând cu
sau Liber. Era de asemenea poreclit acestea grijile oamenilor. Faţă de cei care i
Bromius, la orfici Lyaeus etc. Dionis era s-au împotrivit s-a arătat crud, luându-le
una dintre cele mai importante divinităţi minţile (ca în cazul regilor Lycurg şi
cunoscute în vechime, al cărei cult era Pentheus), sau transformându-i în delfini
răspândit în întreaga lume. (ca, de exemplu, pe piraţii tirenieni care
doriseră să-l ia ostatic în drumul lui spre
India). Pe insula Naxos Dionis a găsit-o pe
Legenda şi cultul Ariadne, abandonată de către Tezeu, şi a
luat-o de soţie. Se spune despre Dionis că a
Dionis era fiul lui Zeus cu muritoarea coborât până la urmă şi în Infern ca să-şi
Semele, fiica regelui teban Cadmus şi a salveze mama. Hades s-a lăsat înduplecat,

78
astfel încât Dionis a putut să o aducă pe sărbătorit ca Anthios (Zeul Florilor).
Semele în Olimp. Dionis a reuşit să-l aducă Anthesteriile se ţineau cu ocazia întoarcerii
în Olimp şi pe Hefaistos, fiul infirm cu zeului din Infern şi aveau funcţia de a
care se ruşina Hera. Însoţitorii lui Dionis alunga spiritele morţilor din cetate.
erau silenii, satirii şi nimfele. Menadele, Leneele din decembrie şi ianuarie erau
tiadele şi bacantele formau cortegiul caracterizate de reprezentaţii teatrale de tip
adoratoarelor sale, încununate precum zeul cultic, asemenea micilor şi marilor
însuşi cu iederă sau frunze de viţă de vie şi Dionisii, care erau influenţate probabil de
purtând tirsuri împodobite cu conuri de orfism. Atunci zeul era sărbătorit sub
pin. Acest cortegiu ducea o viaţă sălbatică, numele de Bromius (Asurzitorul) în
vâna animalele pădurii şi le devora crude. cântece şi dansuri, adesea cu caracter
Chiar şi Dionis lua câteodată înfăţişarea orgiastic. Din obiceiurile de deghizare şi de
unui animal, de cele mai multe ori cea a recitare a ditirambilor a luat fiinţă tragedia,
unui ţap sau a unui taur. Eliade îl identifică din procesiunile cu simboluri falice, care
de aceea pe zeu cu "Străinul din noi înşine, celebrau fertilitatea, comedia greacă.
temutele forţe antisociale pe care le Sanctuarul templului de la Delphi era
dezlănţuie patima divină"[1]. consacrat în timpul iernii lui Dionis şi doar
vara lui Apollo. Misterele zeului, iniţiate
Cultul era originar probabil din Tracia sau de orfici, s-au celebrat în Italia până târziu
din Lydia, dar se răspândise în întreaga în epoca imperială.
lume veche (vezi şi originile tracice ale
orfismului). Zeul cu numele frigian de Dionis în artele plastice
Sabazios, dat de greci fiului zeiţei trace
Bendis, era venerat la traci ca
"Eliberatorul" de anotimpul rece. Cu
armatele lui Alexandru Macedon cultul
acestui zeu a ajuns şi în India. Numele de
Bacchus, sub care era cunoscut la romani,
este de origine lydiană. Romanii l-au numit
pe Dionis însă şi Liber, probabil în
conformitate cu originea sa tracică. Ca Dionis navigând, tava lui Exekias, ca. 550-
eliberator al vieţii odată cu venirea 530 î. e. n.
primăverii, Dionis era sărbătorit alături de
Demetra în misterele din Eleusis, ceea ce a Primele reprezentări ale zeului Dionis în
dus în epoca romană la comemorarea mijlocul cortegiului său, adesea însoţit şi
nunţii lui Liber cu Libera, aceasta fiind de Ariadne, se întălnesc pe vazele greceşti
reprezentată de Persefona, cea eliberată din secolul VI î. e. n. Celebre sunt scena
primăvara din lumea umbrelor. "Întoarcerii lui Hefaistos în Olimp" de pe
aşa-numita vază a lui François, cea cu
Atât educaţia acordată de nimfele din Nisa menade a pictorilor olarilor Kleophrades
cât şi miturile regilor Lycurgus şi Pentheus (München), Amasis (Würzburg şi Louvre)
denotă originea străină a zeului. Serbările şi Kleophon, şi în fine cea a călătoriei
date în cinstea lui (dionysia sau zeului pe mare, spre Naxos, de pe tava lui
bacchanalia) erau foarte populare. În luna Exechias (München, Staatliche
februarie se sărbătoreau în Atena Antikensammlung).
Anthesteriile, care durau trei zile şi marcau
atăt fermentarea vinului nou căt şi
deschiderea sezonului de navigaţie. Într-o
"Nuntă Sfântă" ("Hieros Gamos"), soţia lui
arhon basileus se dăruia zeului, care era

79
devine canonică, după cum se poate
observa pe vasele din Panticapaion (Kerci,
Ucraina) şi din regiunea Puglia sau în
reliefurile monumentului lui Lisicrate din
Atena, care descriu lupta cu piraţii
tirenieni. Paralel supravieţuieşte în operele
elenistice arhaizante şi tipul zeului bărbos,
prin aşa-zisul tip "Louvre-Freiburg".
Dionis mai poate fi reprezentat, începănd
Detaliu cu Dionis (mijloc) de pe frontonul cu sec. IV î. e. n., şi prin măşti, datorită
de est al Parthenonului, ca. 440-432 î. e. n., originii teatrului din cultul său.
British Museum London, imagine Urban
2006.

La jumătatea secolului V î. e. n. se produce


o schimbare în iconografie; zeul care
fusese până atunci bărbos, încununat cu
iederă şi purtând veşminte lungi, ia de
acum încolo o înfăţişare adolescentină.
Atributele îi sunt pe lângă tirs, toiagul său Iniţierea în cultul dionisiac, scene din anii
ornat cu conuri de pin şi frunze de viţă de 50 î. e. n. din Pompei, "Vila Misterelor",
vie, un kantharos (vas pentru vin), pantera imagine Martin Herbst 2003.
şi şarpele. Cu aceste atribute e reprezentat
de Lydos, pe craterul lui Pronomos (Napoli Reprezentări ale zeului se întâlnesc des în
3240) şi în scena gigantomahiei de pe friza pictura murală din Pompeii, de pildă ca
de est a Parthenonului, metopa "Est 2" (in patron al misterelor într-un ciclu scenic
situ Atena). Pe aceeaşi friză de est a influenţat de cultul orfic în "Vila
Parthenonului figura Dionis şi în sfatul Misterelor" sau, împreună cu Ariadne pe
olimpienilor înaintea luptei cu giganţii, ca insula Naxos, într-o scenă din "Casa del
ideal al nudului grecesc împodobea Citarista" (azi în Museo Archeologico
frontonul de est al templului[2]. Din secolul Nazionale, Napoli). Nunta cu Ariadne şi
al IV-lea reprezentarea ca tânăr imberb cortegiul dionisiac sunt şi temele preferate
de sarcofagele şi mozaicurile romane.

Arta medievală nu îi
acordă multă atenţie
zeului. Dacă este totuşi
înfăţişat, de exemplu în
ilustraţii ale manuscriselor
lui Hrabanus Maurus şi
Fulgentius-Metaforalis,
atunci în postura de zeu al Diego Velázquez:
vinului, cu o cunună din "Los Borrachos",
viţa de vie şi cu o cupă în 1628/29, Prado, Madrid Johann Heinrich von
mână. Dannecker:
"Ariadne pe panteră",
1814, stadiu din 1889

80
Astfel îl reprezintă, mult întruchipare a senzualităţii Artiştii l-au citat pe
mai des, şi artiştii şi a vanităţii în figura unui Dionis doar ca
renascentişti. tinerel stricat, îl pictează personificare a toamnei
Bacchanalele sunt de şi Caravaggio. Acesta s-a sau a lunii octombrie. Ca
exemplu o temă a identificat chiar cu zeul în o concluzie a atitudinii
gravurilor lui Andrea autoportretul în postura de secolului XVIII faţă de
Mantegna, care îl "Bacchus bolnav" (ca. zeu pare interpretarea cu
influenţează şi pe 1593, Galleria Borghese, un iz uşor sentimental
Albrecht Dürer. Dionis- Roma) [3]. În baroc tipul dată salvării Ariadnei de
Bacchus apare la ambii acesta iconografic se către clasicistul german
artişti ca satir durduliu şi transformă, subordonat Johann Heinrich von
ameţit de băutură. Acest tematicii vanităţii, într-un Dannecker; în celebrul
tip se regăseşte mai târziu copilandru bând vin, de său grup statuar "Ariadne
la Tiţian ("Il Baccanale exemplu la Guido Reni pe panteră" (1814,
degli Andrii", ca. 1518, (Gemäldegalerie Dresda). Liebieg-Museum,
Prado, Madrid) şi la Peter Frankfurt) este
Paul Rubens ("Bacchus", Pictura flamandă îi exemplificată puterea
1638-40 , 191 x 161.3 cm, consacră lui Bacchus în femeii asupra pasiunilor
Ermitaj, St. Petersburg]) . secolele XVI şi XVII un masculine.
loc în festivităţile
campestre, în mijlocul De-abia naturalismul îl
ţăranilor, de pildă în redescoperă cu adevărat
"Nunta ţărănească" a lui pe Dionis, la cumpăna
Johann Liss dintre secolele XIX şi
(Szépmüvészeti Múzeum, XX, de pildă în
Budapesta). Acest motiv e autoportretul în care Lovis
preluat şi de Velázquez Corinth se reprezintă ca
(imaginea din stânga). un Bacchus cherchelit,
exponent al vitalităţii
Educaţia lui Dionis de triumfând asupra morţii
Michelangelo di Merisi,
către nimfe şi legătura lui (1908, colecţie
numit Caravaggio:
amoroasă cu Ariadne particulară). Bacchus
Bacchus, ca. 1596, 95 ×
devin teme ale corespunde în acest rol lui
85 cm, Galleria degli
protoclasicismului francez Pan în literatura
Uffizi, Florenţa
din epoca raţionalismului, naturalismului (Knut
de exemplu la Nicholas Hamsun) şi Dionis-ului
Michelangelo Buonarroti
Poussin, în "Mercur îl nietzschean din "Naşterea
îl sculptează în tinereţea
încredinţează pe Bacchus tragediei".
lui chiar pe zeul Dionis
nimfelor", ca. 1625-27,
clătinându-se şi având
Musée du Louvre, dar şi
înfăţişarea unui
în diverse reprezentări ale
adolescent molatic
Bacchanalelor cu accentul
(sculptură din marmură,
pus pe exercitarea cultică
1497/98, Galleria degli
a dansului şi a muzicii.
Uffizi Florenţa)[2],
şocându-şi puternic
Arta rococoului nu a mai
contemporanii, care
fost atât de interesată de
căutau în imitarea artei
temă, ea tinzând spre
antice idealul bunei
aplanarea pasiunilor în
măsuri. În felul acesta
viziunile ei graţioase.
neconformist, ca

81
Zeul Dionis.Statuie de Michelangelo di Merisi,
marmură din sec. II, numit Caravaggio:
Musée du Louvre Bacchus, ca. 1596, 95 ×
85 cm, Galleria degli
Uffizi, Florenţa

Bacchus, ca. 1596, 95 ×


85 cm, Galleria degli
Uffizi, Florenţa

82
Johann Heinrich von Dannecker: "Ariadne pe panteră", 1814, stadiu din 1889

Gaia

era în mitologia greacă personificarea Pământului, considerată în vechime drept element


primordial din care se trăgeau toţi ceilalţi zei. Gaea s-a născut după Chaos (Haosul),
zămislindu-i, la rândul ei, pe Uranus (Cerul), Ourea (Munţii) şi pe Pontus (Marea). Din unirea
ei cu Uranus s-au născut titanii, titanidele şi ciclopii.

Toţi aceşti copii ai Geei îl urau însă pe tatăl lor, Uranus, fiindcă îi silea să trăiască în
adâncurile pământului şi nu le îngăduia să vadă lumina zilei. Pentru a-şi scăpa copiii de tirania
lui Uranus, Geea l-a ajutat pe unul dintre ei, pe Cronos, să-şi mutileze tatăl,dar inainte de a-l
mutila, Uranus arunca asupra lui Cronos un blestem care spunea ca si el va fi nimicit de unul
dintre fii lui . Din picăturile de sânge scurse de la Uranus, care au căzut pe pământ şi l-au
fecundat, s-a născut o nouă generaţie de copii: eriniile, giganţi şi nimfele. După mutilarea lui
Uranus, Geea s-a unit cu celălalt fiu al ei, Pontus, şi a zămislit o serie de divinităţi marine,
printre care se numărau Ceto, Nereus şi Thaumas.

Domnind asupra universului, Cronos speriat de blestem, se dovedeşte însă la fel de tiran ca şi
tatăl sau. Atunci Geea hotărăşte să-l nimicească şi pe el. Cronos se unise de mai multe ori cu
sora sa Rhea, şi avusese cu ea mai mulţi copii, pe care însă îi înghiţise pe rând. Când a fost să-
l nască pe Zeus, ca să-şi scape copilul de furia tatălui, Rhea a cerut sprijinul Geei. Aceasta i-a
dezvăluit voia destinului: Zeus avea să supravieţuiască şi să-şi doboare tatăl, cu sprijinul
titanilor. Cu ajutorul Geei, Rhea reuşeşte să-l înşele pe Cronos şi să-l ascundă pe Zeus. Mai
târziu, când Zeus ajunge să conducă destinele lumii, Geea, nemulţumită şi de cârmuirea lui,
dă naştere - unindu-se de data aceasta cu Tartarus - unor fiinţe monstruoase: Typhon şi
Echidna. Typhon le declară război zeilor, care mult timp sunt înspăimântaţi de forţa lui uriaşă.

Tot Geei îi sunt atribuiţi - după diferite versiuni - numeroşi alţi copii monstruoşi, printre care:
Antaeus, Caribda, harpiile etc. Într-o perioadă mai târzie Geea trece drept mama tuturor zeilor
şi ulterior cultul ei se identifică fie cu cel al zeiţei Demeter, fie cu cel al Cybelei. În mitologia
romană Geea poartă numele de Tellus.

În tradiţia românească, Geea s-a păstrat, sub forma Gaia, în expresia „lua-te-ar gaia!”, care
înseamnă de fapt „lua-te-ar pământul, de-ai muri!”.

83
Eos - Aurora
Pământul (Gaia) puternic şi îmbelşugat dădu naştere cerului albastru de necuprins, Uranus, şi
acesta se întinse deasupra Pământului. Uranos si Geea au avut 6 fii şi 6 fiice, numiţi titani,
puternici şi de temut. Titanul Hyperion şi soţia sa Theia au adus pe lume copiii lor: Soarele -
Helios, Luna - Selene, şi Zarea împurpurată - Eos (Aurora), cea cu degete trandafirii. De la
Astreos şi Eos au purces toate stelele care scânteiază pe cerul întunecat al nopţii şi toate
vânturile: Boreas - vântul furtunos de miazănoapte, Euros - cel de răsărit, Notos - vântul umed
de miazăzi, Zefyros - vântul blând de apus, purtător de nori bogaţi în ploaie.

Deoarece reprezenta zorii, grecii o numeau "zeiţa cu degetele trandafirii". A fost pedepsită de
Afrodita să fie o eternă îndrăgostită.

Erebus, sau Erebos, este personificarea întunericului primordial. Erebus este fiul lui Chaos,
vidul iniţial din care s-au dezvoltat toate lucrurile, ştiut ca şi Întunericul. Conform Teogeniei
lui Hesiod, Erebus s-a născut odată cu Nyx (Noaptea), şi este tatăl lui Aether (atmosfera
superioară) şi Hemera (Ziua). Charon, luntraşul care conducea morţii peste râurile din
regiunea infernală, este presupus a fi fiul lui Erebus şi Nyx.

În legendele ulterioare, Erebus este echivalent cu infernul subteran. În această versiune, Hades
era împărţit în două regiuni: Erebus, prin care toţi morţii trebuiau să treacă imediat după ce
muriseră, şi Tartarus, regiunea cea mai adâncă, unde erau ţinuţi prizonieri Titanii. În comedia
lui Aristofan "Păsările" se spune că Erebus şi Nyx sunt şi părinţii lui Eros, zeul dragostei.

Numele lui Erebus este deseori folosit (metaforic) pentru Hades.

Titanii:

84
• Oceanus
• Coeus
• Crius
• Hyperion
• Iapetus
• Cronos
• Atlas

• Theia
• Rhea
• Themis
• Mnemosyne
• Phoebe
• Thetys

Oceanus este zeul şi personificarea marilor ape care înconjurau - în concepţia celor vechi -
lumea locuită, iar mai târziu personificarea Oceanului Atlantic, socotit hotarul vestic al lumii
vechi.

Oceanus era cel mai mare dintre titani, fiul lui Uranus şi al Gaiei. Din unirea lui cu sora sa
Tethys s-au născut oceanidele. El era socotit deopotrivă tatăl tuturor apelor curgătoare - peste
trei mii la număr - al marilor fluvii, al râurilor şi al izvoarelor.

Theia este fiica lui Uranus şi Gaia, soră cu Themis, Dione şi Phoibe. În mitologia greacă
Theia este una din titanide. Din unirea sa cu Hyperion s-au născut Helios (soarele), Eos
(aurora) şi Selene (luna).

Theia este menţionată de Hesiod, Pindar, Apollodorus şi Hyginus.

Coeus, unul dintre titani (mitologie greacă), fiul lui Uranus (cerul) şi Gaia (pământul). În
traducere, Coeus în greacă înseamnă "întrebare" sau "chestiune". În mitologia greacă, Coeus
este titanul inteligenţei. Împreună cu Phoebe, Coeus a conceput zeiţele Leto şi Asteria. Coeus
este menţionat de Hesiod, Eschil, Apollodorus, Pausanias, Diodorus Siculus, Hyginus,
Ovidiu, Virgiliu şi Valerius Flaccus.

Crius a fost unul dintre titani, fiul zeilor Uranus şi Gaia.

Rhea s-a căsătorit cu titanul Cronos şi a avut şase copii: Demeter, Hades, Hera, Hestia,
Poseidon şi Zeus. Deoarece Cronos îşi mânca copiii, a hotărât să-l salveze pe cel din urmă.
Astfel, Zeus a fost singurul care a scăpat de mânia tatălui şi cel care l-a şi detronat.

85
Hyperion (l.gr. υπξρ-ιων - cel ce se mişcă deasupra; υπξρι-ων - cel care este deasupra) este
unul dintre cei şase titani, fiul lui Uranus şi al Geei.

Uneori Hyperion era identificat cu soarele însuşi. De cele mai adeseori însă, el era socotit tatăl
lui Helios (Soarele) şi a zeiţelor Eos (Dimineaţa) şi Selene (Luna), iar căsătorit cu Theia era
considerat tatăl tuturor aştrilor.

Un mit mai pragmatic, citat de Diodor din Sicilia, spune că Hyperion "a descoperit mişcarea
soarelui, a lunii şi a celorlalte astre", împărtăşind aceste cunoştinţe de observaţie obiectivă şi
celorlalţi oameni.

După Hesiod, Hyperion, divinitate simbolică, era fiul Cerului, tatăl Soarelui şi al Lunii, un
titan ucis din invidie de alţi tirani.

După Homer, Hyperion este Soarele însuşi.

Themis este în mitologia greacă zeiţa dreptăţii şi poartă peste tot balanţa dreptăţii. Ea este
fiica zeilor Gaia şi Uranus, adică a cerului şi a pămîntului. Themis înseamnă "legea naturii" şi
era considerată personificaţia ordinii divine, a legii şi a obiceiurilor.

O faptă memorabilă a titanidei Themis este că a mijlocit pe lângă Zeus, în timpul potopului,
să se potolească şi să aibă milă de singurii oameni care mai supravieţuiau, Deucalion şi Pira,
nepoţii ei, care au curăţat de buruieni şi au reaprins focul sacru. De aceea, această zeiţă a fost
mult iubită de grecii antici.

Simbolurile ei sunt: balanţa şi sabia.

86
Themis

Mnemosyne a fost în mitologia greacă una dintre titanide, fiica lui Uranus şi a Gaiei. Din
unirea ei cu Zeus s-au născut cele nouă muze. Mnemosyne personifica Memoria.

Iapetus, unul dintre titani, era fiul zeilor Uranus şi Gaia. A avut mai mulţi copii cu oceanida
Clymene: pe Atlas, Epimetheus, Menoetius şi Prometheus. Iapetus a fost înfrânt în lupta cu
olimpienii şi prăvălit de Zeus în Tartarus.

În mitologia greacă, Phoebe, fiica lui Uranus şi a Gaiei, este o titanidă. În mod tradiţional,
este asociată cu luna. Este mama lui Leto şi a Asteriei şi de asemenea bunica lui Apollo şi a
lui Artemis.

Un alt personaj numit Phoebe, este fiica lui Leucippus (fiind astfel una dintre lecipide).

Phoebe şi Asteria
(Pergamonaltar, Berlin

87
Thetys este, în mitologia greacă, zeiţa apelor şi mama pricipalelor fluvii cunoscute de greci.
Părinţii săi sunt Gaia şi Uranus. Soţul ei este Oceanus. Ei sunt părinţii a trei mii de oceanide
(nimfe) care simbolizează toate apele de pe pământ. Mai este numită şi zeiţa titanidă.

Legendele spun că ea a avut grijă de Hefaistos, fiul nedorit al Herei.

Altă legendă spune că ar fi mama Herei.

Tot o legendă spune că e fiica lui Zeus.

O altă Thetys, fiica profetului mării, Nereus (una dintre cele 50 de nereide), a avut un copil cu
Peleus, pe nume Ahile.

Lupta dintre nereida Thetys şi Peleus

88
89