Sunteți pe pagina 1din 1

1.

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A


FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”
Piteşti, str. Trivale nr. 16 bis, jud. Argeş, tel: 0248/635200, Fax: 0248/214691
Forma de
Nr. învăţământ Probele de concurs şi ponderea
Profilul Arma
crt. Durata acestora în media de admitere
studiilor
•Lucrare scrisă la disciplina Limba
engleză - nota minimă de admitere -
• Armament şi instalaţii lansare
6,00.
• Auto
Nota obţinută se ia în calculul mediei
• Tehnică de comunicaţii
de admitere, 10 %.
• Tehnică de calcul 2 ani,
Maiştri •Matematică (algebră şi
1. • Tehnică şi materiale chimice zi
militari trigonometrie) şi Fizică (mecanică şi
• Maşini şi utilaje de geniu
electricitate) test grilă; ponderea în
•Construcţii
cadrul mediei de admitere - 80%.
• Bucătari
Nota minimă de admitere - 5,00.
•Media examenului de bacalaureat,
10 %.

2. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE


„AMIRAL ION MURGESCU”
Constanţa, str. Dezrobirii nr. 80, jud. Constanţa, Tel: 0241/655650, Fax: 0241/620978
Forma de
Nr. învăţământ Probele de concurs şi ponderea
Profilul Arma
crt. Durata acestora în media de admitere
studiilor
•Lucrare scrisă la disciplina Limba
engleză - nota minimă de admitere -
6,00.
Nota obţinută se ia în calculul mediei
• Timonier şi tehnică de navigaţie navală
de admitere, ponderea - 10 %.
• Artilerie navală şi antiaeriană
Maiştri 2 ani, •Matematică (algebră şi
1. • Radiolocaţie navală
militari zi trigonometrie) şi Fizică (mecanică şi
• Motoare şi instalaţii electrice navale
electricitate) - test grilă, ponderea în
cadrul mediei de admitere - 80%.
Nota minimă de admitere -5,00.
•Media examenului de bacalaureat,
10 %.

3. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI ŞI SUBOFIŢERI


A FORŢELOR AERIENE „TRAIAN VUIA”
sat Boboc - Gară, comuna Cochirleanca , jud. Buzău, Tel: 0238/718.965 , Fax: 0238/727.674
Forma de
Nr. învăţământ Probele de concurs şi ponderea
Profilul Arma
crt. Durata acestora în media de admitere
studiilor
•Lucrare scrisă la disciplina Limba
• Armament, rachete, muniţii de aviaţie engleză - nota minimă de admitere -
şi sisteme de lansare 6,00.
• Radioelectronică de bord de aviaţie Nota obţinută se ia în calculul mediei
• Aeronave şi motoare de aviaţie de admitere, 10 %.
2 ani,
Maiştri • Rachete sol-aer •Matematică (algebră şi
1. zi
militari •Artilerie antiaeriană trigonometrie) şi Fizică (mecanică şi
• Radiolocaţie electricitate), test grilă, ponderea în
cadrul mediei de admitere 80%.
Nota minimă de admitere - 5,00.
•Media examenului de bacalaureat,
10 %.