Sunteți pe pagina 1din 1

Concluzii

• Utilajele ușurează munca oamenilor;


• O cale de crestere a eficientei economice o constituie reducerea costurilor de reparare
a utilajului prin inlocuirea pieselor. Asta presupune repararea piesilor si a utilajelor
vechi.
• Folosirea utilajului de producție în condiții optime necesită, de asemenea,
efectuarea în scopuri preventive a unor măsuri de întreținere, care să împiedice
uzura prematură și operații de control și revizie care să permită depistarea din timp
a eventualelor defecțiuni;
• În țara noastră, pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații a utilajului
de producție se folosește de regulă sistemul de raparații preventiv planificate care
prevede urmatoarele categorii de intervenți:
1. Reviza tehnică;
2. Reparația curentă de gradul I și II;
3. Reparație capitală;
• Pentru ca utilajele sa functioneze bine unele masuri de intretinere a utilajelor trebuie
luate zilnic, cum ar fi gresarea, curățirea, verificarea cunsumabilor...
• Organizarea executaării reparației se face după trei sisteme:
1. Centrealizat;
2. Descentralizat;
3. Combinat sau mixt.
• Oranizarea lucrarilor de întreținere și reparare a utilajului trebuie să țină seama de
particularitățile utilajului și de modul de uzura fizică a diferitelor părți componente
ale acestuia.