Sunteți pe pagina 1din 17

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

PAGINA DE GARDA
AMPLASAMENT:
BENEFICIAR:

Bl.Pr1,ap.98, et.8,sc.3 Micro 21

Pana Constantin

ap.98 blocul PR1 Strada:Dunarea nr.24


Debit de calcul:0.3

SocietateaINSTAL PROIECT GAZ Ing. Ing. Vatafu I.

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA DE APARTAMENT CONTORIZARE APA RECE


Error: Reference source not found Error: Reference source not found BENEFICIAR D-NL Error: Reference source not found

S.C. Error: Reference source not found S.R.L. Galai.


FAZA: DOCUMENTAIE AVIZARE:
- Debransare de la instalaia de nclzire si a.c.m. a ap. nr.Error: Reference source not found din blocul Error: Reference source not found - Contorizare apa rece.

PROIECTANT

Ex. nr. 1

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

LOCALITATEA:

GALATI

BENEFICIAR:

Error: Reference source not found

FAZA:

DOCUMENTAIE AVIZARE: - Debransare de la instalatiile de a.c.m a ap. nr. Error: Reference source not found din blocul Error: Reference source not found, - Contorizare apa rece.

TABEL DE RESPONSABILITATI

S.C. Error: Reference source not found S.R.L. Galai.


Proiectant de specialitate: Error: Reference source not found

- 2003 -

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

BORDEROU

A. PIESE SCRISE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pagina titlu Borderou Memoriu tehnic instalatie contorizare; Memoriu tehnic instalaie incalzire centrala; Breviar de calcul instalaie contorizare Deviz estimativ instalatie contorizare Lista de utilaje cu montaj Fisa tehnica centrala Fisa tehnica coontor B. PIESE DESENATE AC0 Plan de incadrare in zona S1 Plan instalaii sanitare contorizare S2 Schema de montaj apometru

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

MEMORIU TEHNIC
Instalaii sanitare interioare

Prezentul memoriu trateaz in faza Documentatie tehnica de avizare pentru debransarea instalatiei de incalzire si alimentare cu apa calda menajera din apartament in vederea montarii unei centrala termice precum si pentru contorizarea apei reci. Proiectul s-a ntocmit in conformitate cu STAS 1478/90, ISO 4064-II, STAS 1846/90, STAS 1795/86, HG 348/1993 si alte acte normative in vigoare. Apartamentul este dotat cu urmtoarele obiecte sanitare: cazan nclzire centrala dotat cu instantaneu a.c.m.; spltor inox la buctrie; grup sanitar echipat cu o cada baie, lavoar si vas WC; grup sanitar echipat cu o cadita baie, lavoar si vas WC Pentru a face posibila montarea unei centrale termice de apartament si a contorizari a consumului de apa rece, s-a adoptat urmtoarea soluie: - spalatorul de vase din bucatarie si cazanul de incalzire centrala, reprezentand un debit maxim orar de 0.79 mc/h, se vor bransa la coloana comuna de apa rece 1 existenta in bucatarie, prin intermediul unui contor A 1/2 (15mm); - lavoarul, cada de baie si WC, reprezentand un debit maxim orar de 0.76 mc/h, se vor bransa la coloana comuna de apa rece din grupul sanitar. - lavoarul si WC, reprezentand un debit maxim orar de 0.51 mc/h, se vor bransa la coloana comuna de apa rece din grupul sanitar. Montajul se va realiza conform cu schma de montaj si fisa tehnica a aparatului anexat; Conform cu breviarul de calcul special care trateaza verificarea coloanei si a bransamentului de scara/bloc, rezulta ca nu este necesar inlocuirea coloanei de la bucatarie si nici a bransamentului de bloc. Verificarea coloanei s-a facut in urmatoarele ipoteze: - montarea primei centrale termice de apartament din 5 teoretic posibile. - s-a tinut cont de faptul ca in situatia instalarii a 5 centrale, coloana de a.c.m. existenta poate fi utilizata prin rebransare la distributia apei reci; - debitul de a.c.m. furnizat de catre cazan este de 0.22 l/s, la temperatura de 45 C, asimilindu-se cu un consumator cu echivalentul de debit =1; - debitele calculate (pe baza de echivalenti de debit) conform STAS 1478/1990 au avut in vedere variatiile orare ale consumului si simultaneitatea acestora. Conform tabelelor din Anexa 1 pentru calculul pierderilor de presiune, a rezultat o diferenta de presiune nesemnificativa (H2-H1=325 mmCA) si prin urmare se pot alimenta in conditii optime toti consumatorii mentionati, fara a se perturba functionalitatea celor exstenti chiar si in situatia cand din coloana se va alimenta in viitor prima centrala. Bransamentul existent al scarii are diametrul de 2 pentru care la debitul de calcul de 1.84l/s la are se ajunge prin montarea celei de a 5-a centrala la nivel de scara, se realizeaza o viteza de 0.65 m/s<<0.85 care este limitata de viteza pentruu acest diametru.

INVESTITIA : Microcentrala termica de apartament AMPLASAMENT: Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati BENEFICIAR: Pana Constantin OBIECT: Debransare de la instalatia incalzire centrala Comtrolul general existent Dn 40mm, clasa C are debitul nominal Qn=2.78 l/s nefiind deci infuentat de cresterea de debit de la 1.78 la 1.83 l/s. REMARCA : La verificarile ce se fac asupra bransamentului, distributie si coloanelor de la blocurile existente, proiectate si executate inainte de 1989, se remarca o usoara supradimensionare a acestor conducte. Acest lucru se explica prin faptul ca in perioada mentionata apa rece era distribuita cu restrictii (aprox. 14 ore pe zi) din cauza deficitului de apa existent, la acea vreme, fapt ce ia obligat pe proiectanti sa ia in consideratie un coeficient de simultaneitate a consumului (conform cu tabelul 7 din STAS) mai ridicat, respectiv a = 0.2 pentru un regim de furnizare de 14 ore/zi fata de a=0.15 la un regim de furnizare in prezent de 24ore/zi. Alimentarea obiectelor sanitare cu apa calda menajera se va face printr-o conducta de distributie separata, la nivel de apartamennt. Legaturile obietelor sanitare precum si a radiatoarelor la coloanele de a.c.m./incalzire ale blocului vor fi sectionate si busonate. Conform fisei tehnice si a Avizului ISCIR anexate cazanul de incalzire centrala Eurostar Bosh Hetronic, ce urmeaza sa fie instalat in apartament are o putere termica instalata de 8-28 Kw si este dotat cu multiple sisteme de siguranta din care enumaram cateva cu referire directa la circuitul de a.c.m.: - termostat limitator de caldura; - termostat de securiatate; - dispozitiv de siguranta la lipsa apei din cazan; - termoostat de reglare a temperaturii pentru incalzire si apa calda menajera etc. Existenta acestor dispozitive de siguranta automatizare, reprezinta una din coonditiile obligatorii pentru obtinerea avizului ISCIR. Contorii raportori vor avea parametrii functionali conform cu fisa tehnica anexata si vor fi produsi de una din firmele: Zenner, Meineke, Schluberger, sau altele agreate de asociatia de propietari/ locatari si vor fi insotite de urmatoarele : - Aprobare de model eliberata de B.R.M.L.; - Agrement tehnic MLPAT; - Cetrificat de calitate (garantie); - Buletin de verificare initiala. Laexecutie se vor face probe de etanseitate la presiune a conductelor purtatoare de apa dupa racordarea consumatorilor atat cat si la canalizare. Deversarea apelor uzate in reteaua de canalizare publica respecta prevederile NTPA 002/2000 dupa cum urmeaza: Parametrii fizico-chimici si gradul de incarcare cu impurificatori al apelor uzate evacuate la reteaua de canalizare de obiective de tipul celor mentionate mai sus se situeaza, conform literaturii de specialitate in domeniu, in urmatoarele intervale: - temperatura max. 16 C - pH 6,6-7,5 - CBO5 (mg/dmc) 15-25 - Materii in suspensii (mg/dmc) 25-45 - Sulfuri (mg/dmc) 0-0,1 - H2S (mg/dmc) 0-0,08 - Substane extractibile (mg/dmc) 5-12 - Detergeni (mg/dmc) 0-5 - Clor rezidual (mg/dmc) 0-0,04 Documentaia elaborata respecta toate prevederile normelor legale in vigoare in ceea ce privete NTS, PSI si Sanitare in vigoare.

INVESTITIA : Microcentrala termica de apartament AMPLASAMENT: Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati BENEFICIAR: Pana Constantin OBIECT: Debransare de la instalatia incalzire centrala La realizarea proiectului se vor respecta indicaiile Normativului I9/1994 Proiectarea si execuia instalaiilor sanitare, norme de protecia muncii specifice, precum si normele de protecie si securitate mpotriva incendiilor in vigoare. Celelalte piese scrise si desenate completeaz prezentul memoriu tehnic. ntocmit, Error: Reference source not found

MEMORIU TEHNIC
Instalaii sanitare interioare Prezentul memoriu trateaza in faza de Documentatie tehnica de avizare necesara montarii unei centrale termice de apartament si debransarea instalatiei de incalzire de la instalatia incalzire centarala. In prezent atat incalzirea apartamentului, cat si prepararea a.c.m. se face de la sistemul de termoficare al orasului. La solicitarea beneficiarului s-a proiectat o centrala termica de apartament. Proiectul s-a intocmit in conformitate cu actele normative in vigoare. Conditiile de microclimat in incaperile apartamentului se vor reliza cu o instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice radiatoare din fonta, care se mentin pe pozitia initiala. Agentul termic folosit este apa calda 90/70 C, preparata prin intermediul unui cazan de incalzire centrala, de tip mural. Necesarul de energie termica pentru incalzire, s-a calculat conform SR 1907/98, pentru realizarea unei temperaturi interioare minime de +22C in spatiul deservit de centrala, in conditiile unei temperaturi exterioare de calcul de -18C. Calculului de rezistenta Ro la transfer termic al elementelor de constructii s-a stabilit in conformitate cu STAS 6472/3/75 pentru pereti iar pentru usi, ferestre si elemente de constructii fara masivitate termica, valorile Ro vor fi conf. Tab din SR 1907/1/98. Luand in calcul elementele considerate mai sus s-a ajuns la sarcina termica de incalzire de Q=6.275 Kcal/h Cazanul de incalzire centrala va avea o capacitate de 20.0Kw, si va fi amplasat in balcon special amenajat ca sa indeplineasca conditiile de montare a gazelor naturale. Beneficiarul a optat pentru o centrala Vaillant, cu o putere termica instalata de 8-28Kw, find dotata cu multiple sisiteme de siguranta. Parametrii tehnici sunt prezentati in detaliu in fisa tehnica si a avizului ISCIR anexate. Prin intermdiul cazanului sus mentionat, se prepara atat agent termic pentru incalzire cat si apa calda menajera. Cazanul este echipat cu pompa de recirculare, vas de expansiune inchis si serpentina pentru prepararea apei calde menajere automatizare si circuirte de protectie. Instalatia de incalzire centrala proiectata, este cu distributie la pardoseala aparenta atat conducta tur cat si coonducta retur. Aerisirea instalatiilor se va face prin intermediul ventilelor de dezaerisire manuale montate pe fiecare radiator si a ventilului de aerisire de pe cazan. Intreaga instalatie distributie, coloane, legaturi la corpurile de incalzire se va executa cu tuburi din propietilena, PEXAL, cupru. Toate terecerile de conducte prin pereti se vor executa numai in tub de protectie din teava otel de diametru corespunzator.

INVESTITIA : Microcentrala termica de apartament AMPLASAMENT: Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati BENEFICIAR: Pana Constantin OBIECT: Debransare de la instalatia incalzire centrala S-a realizat o echilibrare a consumatorilor (corpurile de incalzire) pe baza de calcul hidraulic. Pentru un reglaj fin si mentinerea unei temperaturi constante in incapere, la fiecare corp de radiator s-a prevazut un robinet cu ventil dublu reglaj. La executie nu se vor admite decat materiale de calitate corespunzatoare Intreaga instalatie se va supune urmatoarelor probe: - Proba la race la presiune de minim 5 bari, cu apa rece, timp de minim 3 ore. - Proba la cald cu apa calda, din cazanul de incalzire centrala la presiunea de regim. - Proba de eficacitate se verifica la atingerea gradului de confort proiectat in fiecare incapere. Coloanalede incalzire aparente ce tranverseaza spatiul vor fi izolate termic cu material termoizolant modern (ARAMAFLEX, TURBOLIT etc) care pot conferi atat o izolare eficienta cat si un aspect placut. Rechilibrarea instalatiei interioare de distributie agent termic secundar la nivel de scara de bloc, respectiv al coloanelor de la care s-au debransat corpuri de incalzire se vaface cu robinetii de regalj existenti la baza coloanelor si/sau din robinetii dublu regalj de pe radiatoarele bransate la coloane. La nivel de bloc/scara ramura distributie /PT, regaljul se va executa prin rediafragmare. Din calcule rezulta insa ca acest lucru se impune dupa atingerea pragului critic de 15% centrale montate la nivel de apartament din totalul apartamentelor deservite de punctul termic (PT) de zona, prag ce este putin probabil de a fi atins in viitorul apropiat la nivel de (PT), nici macar pentru zonele centrale ale municipiului. Pragul de 15% coincide de altfel si cu marja de eroare cu care se poate realiza practic o diafragmare la nivel de sistem sau punct termic. La realizarea proiectului se vor repecta indicatiile Normativul 113-1994precum si conditiile impuse de furnizorii de utilaje si materiale. Se vor respecta de asemenea, normele de protectia muncii specifice precum si normele de securitate impotriva incendiilor, in vigoare. Materialele vor fi insotite de certificate de calitate emise de furnizori. Celelalte peise scrise si desenata completeaza prezentul memoriu tehnic. Intomt, Error: Reference source not found

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala BREVIAR DE CALCUL

I.

Calculul necesarului de apa - Consum menajer (conf. STAS 1478/1990) Table nr. 4 poz 1b; - Norma de consum = 170l/pers x zi 4 persoane x 170l/zi x persoana = 680l/zi Qzimed=0.68mc/zi

II.

Calculul debitelor de dimensionare Dimensionarea bransamentelor interne, alegerea contorilor precum calculele de verificare a instalatiilor existente s-au facut pe baza echivalenti de debit conf. STAS 1478/90 Tabel nr. 6,7,8si13. Calculul s-a facut in urmatoarele ipoteze :- debit maxim de a.c.m. furnizat de catre cazan in regim instant, este de 0.22 l/s la temperatura de 45C, asimilindu-se cu un consumator cu echivalentul de debit =1; Relatia de calcul conf, tab. 6 poz. 1 este Qc=b(a c E +0.004 E), unde: a,c -coeficienti adimensionali ce tin cont de simultameitatea consumurilor prin corelare cu regimul de furnizare a apei in reteaua de distributie, respectiv cu destinatia cladirii, b -coeficient adimensionalcare tine cont de tipul conductei de distributie (a.r. sau a.c.m.), si de temperatura de furnizare a.c.m. (pentru temperatura de 45C, b=1). 1. Calcul debit de dimensionare 1.1:Dimensionare bransament intern pentru spalator vase, cazan si grup sanitar din coloana de la bucatarie si grup sanitar pentru alegerea unui contor aferent A
Grup sanitar a) Baterii pentru: lavoare cada baie 1x 1x E1 0.35 = 1.00 = = 0.35 1.00 1.35 (echiv.)

b) Robineti de apa rece rezervor WC E=E1+E2 = q1=0,21l/s=0,76mc/h 1x E2 1.85 (echiv.)>1 0.50 = = 0.50 0.50 (echiv.)

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

BUCATARIE a) baterii pentru: spalator vase 1x E5 b)robinet de apa rece Cazan (instant a.c.m.) E"=E3+E4 = q3=0,22l/s=0,79mc/h a) Baterii pentru: lavoare cada baie 1x 0x E1 0.35 = 1.00 = = 0.35 0.00 0.35 (echiv.) 1= = 1 1 (echiv.)

1x E6

1= =

1 1 (echiv.)

2.00 (echiv.)>1

b) Robineti de apa rece rezervor WC E=E1+E2 = q1=0,14l/s=0.51mc/h 1x E2 0.85 (echiv.)>1 0.50 = = 0.50 0.50 (echiv.)

Pentru debitele de 0.76mc/h, 0.79mc/h si 0.51mc/h si pentru Hg>15m rezulta conform tab. 13 diametru economic al bransamentelor De=3/4. Pentru aceleasi debite rezulta 3 contoare de apa rece (A) cu diametru Dn= 15mm (conform fisa tehnica a contorului anexata); 1.2 Debit de calcul la nivel de apartament

E=E+E=1.85+2+0.85=4.7(ECHIV.)>1 Rzulta:q1=0.3l4s=1.24mc/h Qc= 1.24mc/h ( debit pentru care se solicita avizul) Debitul este calculat in ipoteza in care doar o singura baterie poate functiona simultan cu apa calda la 45c, restul bateriilor pot functiona doar ca robinet cu apa rece. III. Debit de apa uzata Calculele de verificare a instalatiilor existente, s-au facut conform STAS 1846/90 si pe baza de echivalenti de debit apa uzata conf. STAS 1795/86. Dat fiind specificul consumatorilor conform STAS 1846/90 coeficientul de restitutie este K=0.80. 1.1 Quzmed=0.80 0.68mc/zi =0.54mc/zi; 1.2 Calculul debitului orar deapa uzata menajera

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT: lavoare cada baie spalator vase rezervor WC

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala (conf.STAS 1795/86) 1 1 1 1 x x x x = = = = = 0,35 1,00 2,00 3,50 7,00 (echiv.)

0,35 1,00 2,00 3,50 Etot Rezulta : Quzomax.=0.35l/s;

Parametrii fizico-chimici si gradul de ncrcare cu inpurificatori al apelor uzate evacuate la reeaua de canalizare de obiectivul sus menionat se situeaz, conform literaturii de specialitate in domeniu, in urmtoarele intervale: - temperatura max. 16 C - pH 6,6-7,5 - CBO5 (mg/dmc) 15-25 - Materii in suspensii (mg/dmc) 25-45 - Sulfuri (mg/dmc) 0-0,1 - H2S (mg/dmc) 0-0,08 - Substane extractibile (mg/dmc) 5-12 - Detergeni (mg/dmc) 0-5 - Clor rezidual (mg/dmc) 0-0,04

ntocmit, Error: Reference source not found

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

BREVIAR DE CALCUL
Privind:

1. 2.

VERIFICARE APRESIUNII NECESARE LA BAZA COLOANEI DE APA RECE IPOTEZA MONTAII A 8 CENTRALE DE APARTAMENT; VERIFICAREA CAPACITATII DE TRANSPORT A BRANSAMENTULUI EXISTENT DE SCARA SI A DEBIITULUI NIMMINAL AL CONTORULUI;

1. Verificarea presiunii necesare la baza coloanei de apa rece Presiunea ninima necesara la baza coloanei de apa pentru alimntarea celui mai dezavantajat consumator s-a calculat conform STAS 1478-1990la care s-a adaugat presiunea minima de regim (Hregim =2 mmCA) si inaltimea geodezica a punctului de consum (Hgeo=3m x nr. nivele; Hgeo=3 x 8=24mCA). Calculul s-a facut in urmatoarele ipoteze: - montarii a celei de a opta centarle termice de apartament din opt teoretic posibile. - s-a tinut cont de faptul ca in situatia instalarii a 8 centrale, coloana de a.c.m.existenta poate fi utilizata prin rebransare la distributia apei reci. - debitul de a.c.m. furnizat de catre cazan este de 0.22l/s, la temperatura de 45C, asimilandu-se cu un consumator cu echivalentul =1 Debitele calculate (pe baza de echivalenti de debit )conform STAS 1478/1990 au in vedere variatiile orare ale consumurilor si simultaneitatea acestora. Conform tab. din Anexa 1 pentru calculul pierderilor de presiune, pe coloana a rezultat: Hexistent= H+Hregim +Hgeo => H=1029+2.000+24.000=27.029 mmH2O Hnecesar= H+Hregim +Hgeo => H=1354+2.000+24.000=27.354 mmH2O H1- pentru debitul de calcul existent =27.029 mmH2O H2- pentru debitul existent plus cel instalat (8 centarla)= 27.354 mmH2O Diferenta de presiune H2-H1=325 mmCA 2. Verifivarea capacitatii de transport a bransamentului existent de scara si a debitului nominal al contorului conform STAS 1478/90 Date de calcul: - situatia initiala:36 de apartamente dintre care : - 8 aprtamente cu 2 camere a) Baterii amestecatoare: lavoare cada baie spalator vase 1 x 1 x 1 x 0,35 = 1,00 = 1,00 = E1 = 0,50 = E2 = 0,35 1,00 1,00 2,35 (echiv.) 0,50 0,50 (echiv.)

rezervor WC

1 x

E=0.7 x E1+E2=0.7 x 2.35+0.50=2.15(echiv.)

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

- 18 aprtamente cu 3 camere
a) Baterii pentru: lavoare 2 x cada baie 1 x spalator vase 1 x

0.35 = 1.00 = 1.00 = E5 =

0.70 1.00 1.00 2.70 (echiv.)

b) Robineti de apa rece rezervor WC 2 x 0.50 = E6 =

1.00 1.00 (echiv.)

E=0.7 x E3+E4=0.7 x 2.7+1.00=2.89(echiv.) - 10 aprtamente cu 1 camere


a) Baterii pentru: lavoare cada baie spalator vase 1x 1x 1x 0.35 = 1.00 = 1.00 = E3 = 0.35 1.00 1.00 2.35 (echiv.)

b) Robineti de apa rece rezervor WC 1x E4

0.50 = =

0.50 0.50 (echiv.)

E=0.7 x E3+E4=0.7 x2.35+0.50=2.14(echiv.) Etot = 8 x 2.14+18x2.89+10x2.14 = 90.54 (echiv.) qc=0.15 x 9.51+0.004 x 90.54= 1.78 l/s; pentru care ar corespunde un bransament dimensionat dupa criteriul vitezei economice 2 la 0.6m/s< 0.85m/s situatia existenta dupa montarea a 4 centrale de apartament la nivel de scara:

Etot = 90.54+5=95.54(echiv.) qc=0.15 x 9.77+0.004 x 95.54 =1.84 l/s; pentru care ar corespunde un bransament dimnesionat dupa criteriul vitezei economice 2 la 0.65 m/s <0.85 m/s care este limita maxima coonf tab 13 din STAS 1478/90; Bransamentul existent al scarii are diametrul 2 pentru care la debit de 1.84 l/s realizeaza o viteza de 0.65m/s<<1.2 m/s care este limita de viteza pentru acest diametru. Cotorul de scara existent Dn 32mm, clasa C are debitul nomminal Qn=2.78 l/s nefiind influentat de cresterea de debit de la 1.78 la 1.84 l/s.

INVESTITIA : Microcentrala termica de apartament AMPLASAMENT: Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati BENEFICIAR: Pana Constantin OBIECT: Debransare de la instalatia incalzire centrala Concluzii: - Fata de valorile lui H1 diferenta de presiune H2-H1= 325 mmCA este nesemnificativa si prin urmare se pot alimenta in conditii optime toti consumatorii mentoinatii, fara a se perturba functionalitatea celor existenti. - Vitezele rezultante din calculul in situatia montarii celor patru centrale termice se incadreaza in limitele vitezelor economice pentru diametrele respective ale coloanei, conform tab 13. din STAS 1478/90; - La verificarile ce se fac aassupra bransamentelor, distributiei si coloanelor dde la blocurile existente, proiectate si executate inainte de 1989, se remarca o usoara supradimensionare a acestora. Acest lucru se explica priin faptul, in prioada mentionata apa rece era distribuita cuu restrictii (aprox. 14 ore pe zi) din cauza deficitului de apa existent, la aceea vreme, fapt ce ia obligat proiectantii sa ia in considerare un coeficient de simultaneitate a consumului (conform cu tab. 7 din STAS )mai ridicat, respectiv a= 0,2 pentru un regiim de furnizare de 14 ore/zi fata de a= 0,15 la un regim de furnizare realizat in prezent de 24 ore /zi.

Intocmit, Error: Reference source not found

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala
Tabel pentru calculul pierderilor de presiune pentru coloana de apa rece, conf. STAS 1478/90 (fara consumatori suplimentari)

Tronson

(E1+E2) Diametru Echivalent i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lungime tronson Debit de calcul

Viteza

Pierderi de Pierderea de presiune unitara presiune pe tronson I(mmCA/m) 6 34 14 17 6 8 9 5 6 13 ?H (mmCA) 7 793 102 42 51 18 24 27 15 18 39

Total pierderi

0 Linie masura A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H H-I I-J

(toli) 2 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

L(m) 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Qc(l/s) 4 0.20 0.22 0.27 0.32 0.36 0.39 0.42 0.46 0.49

V(m/s) 5 0.60 0.40 0.50 0.35 0.37 0.40 0.32 0.35 0.50

?H(mmCA/m) 8 793 895 937 988 1006 1030 1057 1072 1090 1129

(dupa instalarea a 8 centrale termice de apartament)


Tronson (E1+E2) Diametru Echivalent i 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Lungime tronson Debit de calcul Viteza Pierderi de Pierderea de presiune unitara presiune pe tronson I(mmCA/m) 6 50 24 38 13 14 18 8 10 12 ?H (mmCA) 7 793 150 72 114 39 42 54 24 30 36 Total pierderi

0 Linie masura A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H H-I I-J

(toli) 2 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

L(m) 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Qc(l/s) 4 0.22 0.32 0.39 0.45 0.51 0.57 0.62 0.66 0.71

V(m/s) 5 0.70 0.58 0.65 0.50 0.54 0.60 0.45 0.50 0.52

?H(mmCA/m) 8 793 943 1015 1129 1168 1210 1264 1288 1318 1354

Nota: calculul s-a facut in urmatoarele ipoteze; - debit maxim de a.c.m. furnizat de catre cazan in regim instant, este de 0.22l/s la temperatura de 45 C asimilandu-se cu echivalentul de debit = 1, Qc = b(ac

E +0.004E), unde; a,c coeficienti adimensionali ce tin simultaneitatea consumurilor (E1+E2)suma echiivalentelor, H=42mmCA

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala ANTEMSURTOARE Contorizare apa rece

Nr crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Simbol Denumire articol SA08B1 - 11418/0049 Teava de OL Zn d=3/4" in distributie SA04A1 - 11418/0047 Teava de OL Zn d=3/8" in legaturi SA04B1 - 11418/0049 Idem d=1/2" SA21A1 Teava Pb 18x4 in legaturi lavoare si spalatoare SD31B1 Racord olandez tip U2d-1/2" legaturi lavoare si spalatoare SD11B1 - 11411/0055 Robinet trecere d=3/4" ACE12A1 Montare contor de apa cu palate avand d=15mm SF01A1 Efectuarea probei de etaseitate SF04A1 Spalarea conductelor CN13A1 10162/0001

U.M . ml. ml. ml. ml. buc. buc. buc. m m m

Cant 3 1 1 0,5 2 2 1 5 5 5

Vopsitorii conducte in ulei

ntocmit, Error: Reference source not found

INVESTITIA : AMPLASAMENT: BENEFICIAR: OBIECT:

Microcentrala termica de apartament Bl.PR1, Ap.98, Micro 21, Galati Pana Constantin Debransare de la instalatia incalzire centrala

LISTA UTILAJELOR TEHNOLOGICE


cu montaj (mii lei)

Nr. crt. 0 1

Denumirea utilajului si caracteristici 1 Contor de apa rece Dn=15mm, clasa C

Nr. buc. 2 3

Greutatea bucata totala 3 4 -

Valoare unitara Mii lei/buc 5 1.000,0 Din anul 6 2003

Valoare totala 7 3.000,0

Norma deviz simbol 8 ACE12D1

Observaii (furnizor) 9 Zenner, Meineke, Schlumberger sau alte tipuri agreate de SC APATERM S.A.

TOTAL

3.000,0

ntocmit, Error: Reference source not found