Sunteți pe pagina 1din 14

---------------------------------------------------------------------------1.

Prezentare generala a sistemului informatic "186 STATEF" ----------------------------------------------------------------------------- Functia informatizata - Soft si echipament utilizat - Schema generala de sistem -----------------------------------------------------------------2. Sistemul de programe de preluare, prelucrare si intretinere fisiere: - Programe de gestiune ale fisierelor auxiliare [ACTFISC, ACTTIT, ACTCLS, ACTSUR, ACTFUN] - Programe de preluare si actualizare a informatiilor (necesare fundamentarii cheltuielilor de personal la institutiile publice) de pe documentele primare care contin date informative privind numarul de personal si fondul de salarii[PRELVAJ] -Programe de verificare a fisierelor 186 STATEF din teritoriu (judete) si la nivel central(DGTI) dupa preluarea initiala a documentelor. [VERJUDUL] - Programe de concatenare a fisierelor TRANZFxx existente pe fiecare statie de lucru din judet(lucrul in retea)[CONCATUL] sau a fisierelor incarcate pe PC-uri independente(sistem monouser-pentru ministere) [MONCON] - Programe de intretinere a sistemului informatic[INTRET] -pregatire fisiere pentru situatii finale la nivel DGFPJ [ADMJUDxx] -refacere fisiere la nivel DGFPJ (daca s-a efectuat anterior pregatirea fisierelor) [INTRET-REFJUD] -pregatire fisierepentru situatiifinale la nivel DGTI [ADMJUDxx] -refacere fisiere la nivel DGTI (daca s-a efectuat anterior pregatirea fisierelor) [INTRET-REFCEN] -incarcare fisier specific judetului sau DGTI (se executa o singura data de catre administratorul bazei de date la incarcarea sistemului informatic) [INTRET-INCNIV] -indexare fisiere de baza(se executa numai daca s-au pierdut fisiere de tip CDX)[INTRET-INDEXARE] -refacere afisierelor dupa concatenarela nivel judet (dupa executia programului CONCAT) [INTRET-REFCONC] -preluare fisiere TRAULTxx(ultimele tranzactii din teritoriu) din dischete la nivel DGTI[INTRET-CONDGTI] -editare formulare date informative privind numarul de personal si fondul de salarii in vederea completarii [TXTSTAT] -editare fisier STATEF -imagine formular[LISTATEF] -listare fisiere de tip text la imprimanta[INTRET- LISTXT] 3. Sistemul de editari:

- Programe de editare a informatiilor necesare fundamentarii cheltuielilor de personal in proiectul Bugetului de Stat ------------------------------------------------------------------------------------ Indicatii de derulare a implementarii si exploatarii sistemului. -----------------------------------------------------------------4.1. Indicatii generale 4.2. Exploatarea pe retea ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prezentare generala a sistemului informatic "186 STATEF" .Sistemul informatic "186 STATEF" a fost proiectat pentru : -preluarea si prelucrarea automata a informatiilor din statele de functii ale institutiilor finantate integral sau partial de la Bugetul de stat,Bugetele locale,fonduri speciale sau surse autofinantate -transmiterea informatiilor la DGTI -prelucrarea centralizata a informatiilor preluate -furnizarea informatiilor centralizate privind numarul posturilor aprobate,numarul posturilor ocupate,nivelul salariilor si a diverselor drepturi salariale Sistemul este proiectat in VISUALFOX Schema generala de sistem -----------> Vezi anexa :1. -----------------------------------------------------------------2. Sistemul de programe de preluare, prelucrare si intretinere fisiere -----------------------------------------------------------------2.1. Tipuri de fisiere utilizate de sistem Fisierele se impart in 2 categorii: A) - utilizate, in principal, pentru validarea preluarii datelor B) - utilizate in sistemul de editari Din prima categorie fac parte urmatoarele fisiere: - NOMFISC - contine informatii referitoare la institutiile publice (codul fiscal,judetul in care se afla institutia,adresa institutiei,ministerul coordonator,surse de finantare, capitole bugetare.) - NOMCLS -contine capitolele din clasificatia bugetara - NOMTIT - contine ministerele si judetele-anexa la clasificatia bugetara - FUNCTII- contine codificarea functiilor din statele de functii, prevazute inanexele la ordonantade salarizare a institutiilor publice,precum si salariu corespunzator acestora. Diversele drepturi salariale sint codificate ca functii. - NOMSUR - contine atat codificarea surselor de finantare ,cat si codificarea actelor normative privind salarizarea in institutiile publice - STATEF - fisierul care contine informatiile din nomenclatoarele de mai sus si numarul de posturi aprobate(prin statul de functii si finantate prin buget),numar posturi ocupate, salarii,numar beneficiari drepturi salariale,fond de salarii consumat (in ultima luna a semestrului si in semestru ).

3 Pe langa aceste fisiere permanente se mai utilizeaza o serie de fisiere necesare intretinerii sistemului informatic(pentru concatenari fisiere la nivel judet,la nivel DGTI,pentru refaceri fisiere).Acestea se intretin automat in programe,actionarea asupra lor in afara programelor avind consecinte nedorite(de exemplu imposibilitatea de a reface situatia dinaintea concatenarilor-daca datele au fost incorecte sau pierderea informatiilor culese) - STATEFxx -unde XX reprezinta codul judetului.Este identic ca structura cu fisierul STATEF.Contine informatiile preluate initial la nivel de judet. Reprezinta o copie a fisierului STATEF la nivel judet,minister(inainte de actualizarea acestuia) - TRANZFxx - unde XX reprezinta codul judetului.Este identic ca structura cu fisierul STATEF.Contine informatiile preluate la nivelde judet (minister). Acest fisier este golit in momentul executiei pregatirii fisierelor pentru situatii finale - TRAULTxx -reprezinta o copie a fisierului TRANZFXX la nivel judet, minister(inainte de actualizarea acestuia) Acest fisier se transmite la DGTIsi contine forma finala a tranzactiilor. In cazul in care s-a exectuat pregatirea fisierelor pentru situatii finale si s-a distrus TRANZFxx, prin procedura de refacere situatii finale se poate reveni la starea anterioara pregatirii finale 2.2. Fisierele auxiliare utilizate in editari ******************************************************************** Programul STATEFUN ******************* Asambleaza lucrarea cu toate modulele ei executabile. Acest program se utilizeaza la nivel DJFPS si DGTI. Pentru ministere se foloseste programul STATEFMI.

Corespunzator MENIU-ului sint apelate urmatoarele programe: cod fiscal titulari clasificatie surse finantare,legi,anexe functii preluare,validare state de functii concatenarea fisierelor verificare integrala calcul salarii centralizare editari intretinere sistem ACTFISC ACTTIT ACTCLS ACTSUR ACTFUN PRELVAJ CONCATUL VERJUDUL CALSAL CENSAL EDT INTRET

Programul este executabil in retea si utilizeaza fisierul NIV pentru crearea variabilelor publice necesare sistemului informatic(NIV,CJ).Tot aici se creaza variabilele publice RETEA careia i se atribuie valoarea "DA" ,si variabila CALE careia ise atribuie valoarea "f:\vis186_4" (aceasta fiind calea de cautare a fisierelor de baza de pe server).

Fisierul NIV contine informatii privind nivelul la care se executa procedura STATEFUN.

Programul STATEFMI ******************* Asambleaza lucrarea cu toate modulele ei executabile. Acest program se utilizeaza la nivel de ministere. Corespunzator MENIU-ului sint apelate urmatoarele programe: - cod fiscal ACTFISC - titulari ACTTIT - clasificatie ACTCLS - surse finantare,legi,anexe ACTSUR - functii ACTFUN - preluare,validare state de functii PRELVAJ - concatenarea fisierelor MONCON - verificare integrala VERJUDUL - intretinere sistem INTRET Programul este executabil in sistem monouser si utilizeaza fisierul NIV pentru crearea variabilelor publice necesare sistemului informatic(NIV,CJ).Tot aici se creaza variabilele publice RETEA careia i se atribuie valoarea "NU",si variabila CALE careia i se atribuie valoarea caii de lucru in care s-a instalat sistemul informatic "186 STATEF". Fisierul NIV contine informatii privind nivelul la care se executa procedura STATEFMI.

Programul ACTFISC ================ Asigura crearea, actualizarea, cautarea si afisarea informatiilor din fisierul NOMFISC. Fisierul NOMFISC contine informatii privind institutiile publice. Observatii: ++++++++++ Toate cimpurile se vor completa obligatoriu n acest fisier, de corectitudinea informatiilor depinzind de editarea situatiilor finale.

Programul ACTTIT ================

Asigura crearea, actualizarea, cautarea si afisarea informatiilor pentru fisierul NOMTIT. ................................. Programul ACTCLS ================ Asigura crearea, actualizarea, cautarea si afisarea informatiilor pentru fisierul NOMCLS. Fisierul NOMCLS contine indicatorii financiari din clasificatia bugetara , corespunzatori clasificatiei functionale a cheltuielilor.

----Programul ACTSUR ================ Asigura crearea, actualizarea, cautarea si afisarea informatiilor pentru fisierul NOMSUR. Fisierul NOMSUR contine sursele de finantare , legile si anexele conform carora se face salarizarea personalului din unitatile bugetare Programul ACTFUNC ================= Asigura crearea, actualizarea, cautarea si afisarea informatiilor pentru fisierul FUNCTII. Programul PRELVAJ ================= Asigura preluarea a informatiilor din documentele primare, apelind nomenclatoarele: - NOMFISC tag CODFISC - NOMCLS tag CODCAP - NOMTIT tag CODTIT - NOMSUR tag CODSLA - FUNCTII tag CODFUNC Programul verifica daca informatiile preluate exista in nomenclatoare,in caz contrar se afiseaza mesaje de eroare. Obs.Programul functioneaza si in sistem monouser(pentru ministere),in acest caz fiind necesara existenta structurii tuturor fisierelor implicate pe PC-ul pe care se culeg datele. !!! Aceste precizari sunt valabile in cazul in care datele se culeg pe mai multe PC-uri.Daca exista numai un PC fazele:copiere pe discheta ,stergere sunt eliminate. Verificari comparative cu formularul: Cazul DATE INFORMATIVE PRIVIND NUMARUL DE PERSONAL conform legii si anexei

6 1)-totalul general(posturi executie+posturi conducere). MESAJ:-'VERIFICATI TOTAL POSTURI APROBATE,FINANTATE PRIN BUGET,OCUPATE PE CODFISCAL/LEGE/ANEXA !!' -'DIN CARE:F-CTII DE EXECUTIE :F-CTII DE CONDUCERE' OBSERVATII:la aceasta verificare se iau in calcul toate formularele care au acelasi COD FISCAL. -daca nu s-au introdus toate formularele mesajele de mai jos se ignora. - 'NR.-ul POSTURILOR ocupate AL FUNCTIILOR de CONDUCERE este:' 'NR.-ul PERSONALULUI beneficiar de INDEMNIZATII DE CONDUCERE este:' CORECTATI !!! 2)-Total nr.beneficiari salarii de baza este diferit de total nr.posturi ocupate pe functii de executie MESAJ:'Total nr.beneficiari salarii de baza este diferit de total nr. posturi ocupate pe functii de executie' 3)-Totalul posturilor ocupate depaseste totalul posturilor aprobate, prin stat de functii la nivel de functie. MESAJ:'ATENTIE !!! -total post.ocup.depaseste total posturi apr.(st.f_ctii)!' 4)-Totalul posturilor ocupate depaseste totalul posturilor finantate prin buget MESAJ:'ATENTIE !!! -total post.ocup.depaseste total post.fin(buget)!' 5)-Totalul posturilor finantate prin buget depaseste total posturi apr. prin stat de functii. MESAJ:'ATENTIE !!! -total post.fin prin buget depaseste total post apr.prin stat de functii. Cazul DATE INFORMATIVE PRIVIND FONDUL DE SALARII si ALTE DREPTURI SALARIALE conform legii si anexei '01099'. 1) Total fond de salarii este diferit de suma p.-telor 1...11. MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA FD-ULUI SALARII' 2) Sporul pentru conditii de munca este diferit de totalul sporurilor aferente p.tele a...f. MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA SPORULUI PT COND GRELE DE M-CA' 3) Fond plata cu ora si pentru cumul de functii este diferit de suma componentelor p.-tele a...b MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA FD-ULUI PT PLATA CU ORA ' 4)Alte drepturi salariale total,diferit de suma partilor componente(p.-tele a...c). MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE'. 5) Salariul mediu este diferit de rezultatul formulei: [Fond total de salarii(rd.12,c.2)-Fond plata cu ora cu pers util din afara unitatii (rd.10,lit.b,c.2)]:Salarii de baza(rd.1,c.1) MESAJ:EROARE !!'SALARIUL MEDIU DIN FORMULAR ESTE DIFERIT DE SALARIUL MEDIU CALCULAT !!' Programul CONCATUL ================== Acest program se executa numai la D.J.F.P.S. pe fiecare statie din retea,ca ultima faza a lucrului pe statie.In cazul concatenarii pe server a fisierelor TRANZFxx de pe statii se verifica daca formularele au mai fost incarcate .Daca nu au fost incarcate se adauga la fisierul TRANZFXX de pe server.Totodata se actualizeaza si fisierul TRAULTXX de pe server cu informatiile din fisierul

7 TRANZFXX de pe statie.Dupa concatenare fisierul TRANZFXX de pe statie este golit. In program se creaza pe statie fisierul TEMP ce contine codul fiscal,codul judet,codul capitol,codul sursei de finantare,codul legi de salarizare si codul anexei din cadrul legii pentru formularele care nu au fost incarcate deoarece au fost preluate anterior.Se creaza automat si o copie a fisierului STATEF de pe server cu numele STATEFxx(xx este codul judetului). Programul VERJUDUL ================== Programul executa verificarea integrala a corelatiilor prevazute, pe judet. In cadrul judetului pe Codfiscal, in cadrul codului fiscal pe cheie (codfisc+codjud+codcap+codic+codsursa+codlege+codanexa+codfunc). Daca se lucreaza la C.T.I.F apare 'INTRODUCETI CODUL JUDETULUI'si verificarea se face pentru judetul respectiv. La D.J.P.F.S judetul este implicit, se incarca la implementarea sistemului. Daca se lucreaza in sistem monouser procedura de INDEXAREeste cuprinsa in program; este necesar sa se faca implicit spre a se evita o eventuala omitere in cazul neapelarii prin menu. Apare mesajul: 'ASTEPTATI LUCREAZA !' Programul lucreaza cu fisierele ulterioare TRAULTxx, fisierulde baza STATEFxx si fisiere intermediare:NOU,N1,TOTA1U,T1U, care se refac automat. Prima verificare consta in depistarea unor coduri fiscale care nu apartin nomenclatorului de coduri fiscale. Apare mesajul 'FISIERUL NU EXISTA !' in cazul in care fisierul pe care se face verificarea TRAULTxx,nu exista; in caz contrar mesajul este 'ASTEPTATI LUCREAZA!!!'. Daca sunt neconcordante apare: 'EROARE-CODURI FISCALE NEGASITE IN NOMENCLATOR!'. Daca se intimpla ca fisierul TRAULTxx sa existe dar sa nu aiba nici o inregistrare atunci se verifica fisierul STATEFxx; mesajul este: 'FISIERUL TRAULTxx ESTE GOL,SE VERIFICA FISIERUL STATEFxx'. Verificari: Pentru formularul: 'DATE INFORMATIVE PRIVIND NUMARUL DE PERSONAL' ---------------------------------------------------------------1. Total posturi aprobate,ocupate pe cheie in cadrul codului fiscal. mesaje :'VERIFICATI TOTAL POSTURI APROBATE,OCUPATE','DIN CARE:F-CTII DE EXECUTIE',F-CTII DE CONDUCERE'. 2. Verificari in cadrul codului fiscal: Se folosesc pentru simulare datele din fisierul STATEF corespunzatoare codului de judet copiate in STATEFxx pentru a compara datele existente initial la codul fiscal respectiv cu cele actualizate. 1.-'ATENTIE !!!'NR.-ul POSTURILOR ocupate AL F-CTIILOR de CONDUCERE este :'NR.-ulPERSONALULUI beneficiarde INDEMNIZATII de CONDUCERE este :' CORECTATI !!!' - 'Total nr. beneficiari salarii de baza este diferitde total nr. posturi ocupate pe fctii de executie'. Revenire la cheie 2.Verificare pe formular. -Totalul posturilor ocupate depaseste pe al celor apr. (st.fctii)mesaj:'ATENTIE !!!-total posturi ocupate depaseste total posturi apr(st.fctii) !'

Cazul DATE INFORMATIVE PRIVIND FONDUL DE SALARII si ALTE DREPTURI SALARIALE conform legii si anexei '01099'. 1) Total fond de salarii este diferit de suma p.-telor 1...11. MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA FD-ULUI SALARII' 2) Sporul pentru conditii de munca este diferit de totalul sporurilor aferente p.-tele a...f. MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA SPORULUI PT COND GRELE DE M-CA' 3) Fond plata cu ora si pentru cumul de functii este diferit de suma componente lor p.-tele a...b MESAJ:'EROARE LA TOTALIZAREA FD-ULUI PT PLATA CU ORA ' 4)Alte drepturi salariale total, diferit de suma partilor componente (p.-tele a...c). MESAJ: 'EROARE LA TOTALIZAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE'. 5) Salariul mediu este diferit de rezultatul formulei: [Fond total de salarii (rd.12,c.2) -Fond plata cu ora cu pers util din afara unitatii (rd.10,lit.b,c.2)]: Salarii de baza (rd.1,c.1) MESAJ:EROARE !!'SALARIUL MEDIU DIN FORMULAR ESTE DIFERIT DE SALARIUL MEDIU CALCULAT !!' Programul INTRET ================ Indeplineste urmatoarele functii: -pregatire fisiere pentru situatii finale- la nivel DGFPJ [ procedura apeleaza programul ADMJUDxx] -refacere fisiere la nivel DGFPJ (daca s-a efectuat anterior pregatirea fisierelor) [INTRET-REFJUD] -pregatire fisierepentru situatiifinale la nivel DGTI[ programul apelat ADMJUDxx] -refacere fisiere la nivel DGTI(daca s-a efectuat anterior pregatirea fisierelor) [INTRET-REFCEN] -incarcare fisier specific judetului sau C.T.I.F (se executa o singura de catre administratorul bazei de date la incarcarea sistemului informatic) [INTRET-INCNIV] -indexare fisiere de baza(se executa numai daca s-au pierdut fisiere tip CDX)[INTRET-INDEXARE] -refacereafisierelor dupa concatenarela nivel judet(dupa executia programului CONCATUL) [INTRET-REFCONC] -preluare fisiere TRAULTxx(ultimele tranzactii din teritoriu) din dischete la nivel DGTI-preluare initiala [INTRET-CONDGTI] -editare formulare date informative privind numarul de personal si fondul de salarii in vederea completarii [in programul TXTSTAT] -editare fisier STATEF -imagine formular[in programul LISTATEF]

ADI

data

de

-listare fisiere de tip text la imprimanta[in procedura LISTXT] Procedura ADI ================ Este inclusa in programul INTRET. Contine un mesaj de avertizare in cazul in care se doreste actualizarea iar baza de date nu este corecta. In cazul in care se face actualizarea se lanseaza programul ADMJUDxx. PROGRAMUL ADMJUDxx ================== In functie de nivelul la care se executa procedura STATEFUN programul are urmatoarele functii: La nivel DJFPS: -Realizeaza actualizarea fisierului de baza STATEF cu inregistrarile fisierului TRANZFXX(obtinut din concatenarea fisierelor de pe statiile de lucru, fisiere ce contin datele preluate din formulare cu PRELVAJ).Fisierul STATECxx este un fisier intermediar folosit in actualizare si are structura fisierului STATEF. In urma actualizarii fisierul TRANZFxx este golit, fisierul STATECxx sters, iar continutul lui STATEF modificat[la inregistrarile existente se adauga noile inregistrari din TRANZFXX pentru cheie noua, iar pentru cheie care exista se modifica(in + sau -) cimpurile completate(nr.posturi ocupate, aprobate, nr.beneficiari de spor, spor). Cheia de actualizare o constitue codul fiscal, cod judet, cod capitol, cod institutie centrala, cod sursa, cod lege, cod anexa si codul functiei.]

Procedura REFJUD ================= Este inclusa in programul INTRET. Este o procedura de copiere a fisierului TRAULTxx pe fisierul cu tranzactii TRANZFxx si a fisierului STATEFxx pe fisierul initial STATEF.Se executa in cazul in care s-a efectuat din eroare ACTUALIZAREA FISIERULUI DE BAZA(s-a executat ADMJUDxx). ----------Procedura REFCEN ================= Este inclusa in programul INTRET. Asigura refacerea fisierului de baza STATEF(prin copierea fisierului STATEFV) in cazul in care s-a intrat din greseala sau cu un fisier nevalidat in ADMJUDUxx la nivel DGTI Procedura INCNIV ================= Este inclusa in programul INTRET. Realizeaza incarcarea fisierului specific judetului sau DGTI Se executa o singura data de catre administratorul bazei de date la incarcarea sistemului informatic.Aceasta faza este obligatorie. Dupa ce utilizatorul este atentionat ca acest program se face de catre administratorul bazei de date la incarcarea sistemului, se cere introducerea

10 nivelului la care se fac prelucrarile('C' pentru DGTI,'J' pentru DJFPS si ministere),a codului de judet(pentru ministere se tasteaza codul Municipiului Bucuresti, pentru DGTI nu se completeaza) precum si modul de lucru ['LUCRATI IN RETEA? (DA/NU)]. Prin program se actualizeaza fisierul permanent NIV, se creaza (daca nu exista) structura fisierelor STATEFxx,TRANZFxx,TRAULTxx (numai pentru NIV="J",prin copierea structurii fisierului permanent STATEF) si indecsi necesari in executia sistemului informatic pentru aceste fisiere, precum si pentru fisierul STATEF(se apeleaza automat procedura INDEXARE). Semnificatia campurilor este urmatoarea: NIV = codul atribuit pentru DGTI (C) sau judetului pentru D.J.F.P.S. (J) CJNIV = codul judetului (pt.NIV="J") sau spatiu (NIV="C")

Procedura INDEXARE ================== Este inclusa in programul INTRET. Realizeaza indexarea fisierelor de baza (se executa numai daca s-au pierdut fisierele de tip CDX).Indexarea pentru fisierele TRAULTxx,TRANZFxx,STATEFxx se face numai la nivel de DJFPS si ministere.Fisierul STATEF se indexeaza indiferent de nivel. TAG:STAT Procedura REFCONC ================= Este inclusa in procedura INTRET. Procedura este executabila numai la DJFPS. Realizeaza refacerea fisierului TRANZFxx pe statii dupa concatenare la nivel judet(dupa executia programului CONCATUL).Din fisierul TRANZFxxde pe server se aleg de catre utilizator formularele care trebuiesc duse pe statia de lucru.Inregistrarile care au codul fiscal,codul judet,codul capitol,codul institutiei centrale,codul sursei de finantare,codul legii si codul anexei de salarizare selectate se adauga la fisierul TRANZFxx de pe statie(fisier care a fost golit anterior prin programul CONCATUL) si se sterg din fisierul TRANZFXX de pe server.Daca se doreste extragerea informatiilor din fisierul TRANZFxx de pe server pe o statie la care nu s-au mai cules date programul creeaza automat fisierul TRANZFxx pe statie. Programul TXTSTAT ================= Realizeaza editarea machetelor formularelor de date informative privind numarul de personal si fondul de salarii. Utilizatorul va selecta legea si anexa pe care doreste sa o listeze(se consulta fisierul NOMSUR).Programul preia din fisierul de FUNCTII functiile corespunzatoare legii si anexei selectate.Pentru afisarea grupelor de functii din anexe se consulta si fisierul NOMSUP. Se creaza un fisier de tip TXT,care poate fi listat ulterior folosind din procedura de intretinere optiunea "Editare fisiere de tip TXT la imprimanta".Numele raportului de listat poate fi dat de utilizator.Implicit numele acestuia este format din codul legii si anexei de salarizare,urmat de litera

11 L.Fisierul de tip TXT creat poate sa contina toata situatia sau anumite pagini din situatie.Din acest motiv odata cu solicitarea numele raportului se cere si numarul paginii de inceput si de sfirsit ce urmeaza a se lista(implicit pagina de inceput este 1,pagina de sfirsit este 32767,ceea ce implica crearea intregii liste).

Programul LISTATEF ================== Realizeaza editarea fisierului STATEF sau a fisierului TRAULTxx(fisierul de tranzactii) conform machetei formularelor. Utilizatorul va selecta fisierul pe care doreste sa-l listeze. Programul preia din fisierul selectat informatiile grupate pe cod fiscal, cod judet, cod capitol, cod institutie centrala, cod sursa de finantare, cod lege si cod anexa de salarizare (se utilizeaza fisierul intermediar STATMIC). Conform legii si anexei din acest fisier se afiseaza functiile din fisierul FUNCTII si datele informative culese conform machetelor de preluare a datelor. Pentru afisarea grupelor de functii din anexe se consulta si fisierul NOMSUP.Pentru afisarea denumirilor de institutie, judet, institutie centrala, capitol,lege si anexa de salarizare se consulta nomenclatoarele corespunzatoare (NOMFISC, NOMTIT,NOMCLS,NOMSUR). Se creaza un fisier de tip TXT,care poate fi listat ulterior folosind din procedura de intretinere optiunea "Editare fisiere de tip TXT la imprimanta". Numele raportului de listat poate fi dat de utilizator.Implicit numele acestuia este format din identificatorul 'lstat' urmat de numarul de ordine al formularului listat(acordat automat). Procedura LISTXT ================= Este inclusa in programul INTRET. Realizeaza listarea fisierelor de tip text la imprimanta 4.4. Indicatii de implementare si exploatare a sistemului -----------------------------------------------------------------4.4.1. Pentru a se asigura punerea in functiune a sistemului este necesar: 1) -sa fie incarcate urmatoarele fisiere: -NOMFISC contine informatiile referitoare la institutiile publice(coduri fiscale) -NOMCLS contine informatiilereferitoare la capitolele clasificatiei bugetare -NOMTIT judete) -NOMSUR contine informatiile referitoare la sursele de finantare(pozitia 1 din cod= 1), legile(pozitia 1 din cod = 2) si anexele corespunzatoare acestora (care constituie temeiul legal in baza carora se fundamenteaza cheltuielile de personal) contine informatiile referitoare la titularii de credit (pozitia 1 din cod are valoarea 1 pentru ministere ,valoarea 2 pentru

12

-FUNCTII contine informatiile referitoare la functiile pentru care se fundamentaza cheltuielile de personal. Pozitia 2 din codul functiei poate lua valorile:1(pentru functiile de executie),2(pentru functiile de conducere) sau 3 (pentru sporuri) -NIV contine informatiile referitoare la nivelul la care se implementeaza sistemul informatic(judetul, C.T.I.F sau minister)-(se face o singura data de catre administratorul bazei de date la incarcarea sistemului informatic prin executia procedurii Intretinere-Incarcare fisier specific judetului sau DGTIExecutia acestei procedurii este obligatorie) 2) -sa se incarce initial formularele de state functii prin optiunile "Preluare/validare state functii"(aceasta etapa nu se executa la DGTI). Obs.Pentru ministere este necesara existenta structurii tuturor fisierelor implicate pe PC-ul pe care se culeg datele.Dupa terminarea culegerii datelor fisierul TRANZFXX este copiat cu un utilitar pe o discheta(cu care se merge la PC-ul central) iar fisierele TRANZFXX,TRAULTXX,STATEFXX se sterg cu un utilitar.La o noua preluare de date se va copia obligatoriu fisierul STATEF(.dbf si .cdx ) de pe PC-ul central pe PC-ul pe care urmeaza a se face preluarea. 3) -concatenarea datelor obtinute pe fiecare statie de lucru(la D.J.F.P.S) sau pe PC-uri independente(in sistem monouser,la ministere) 4) -sa se verifice corectitudinea datelor introduse prin optiunea "Verificare integrala". Daca fisierulcontine erori nu se trece la etapade Pregatire fisiere pentru situatii finale(la D.J.F.P.S si ministere) si nu se transmite fisierul la DGTI.Pentru corectare la D.J.F.P.S. se executa procedura "Intretinere-Refacere fisiere dupa concatenare D.J.F.P.S." prin care se aleg formularele care trebuiesc refacute si se reparcurg etapele 2) ,3) si 4).Pentru corectare la ministere(sistem monouser) pe calculatorul pe care s-a facut concatenarea se executa punctul 2) si 4) pina la eliminarea tuturor erorilor. 5) Daca fisierul nu contine erori se trece la etapa de Pregatire fisiere pentru situatii finale(la D.J.F.P.S si ministere) si se transmite fisierul la DGTI 6) -D.J.P.F.S(respectiv ministerele) vor prezenta la DGTI discheta cu fisierul TRAULTxx(xx reprezinta codul judetului pentru judete ,iar pentru ministere xx reprezinta codul acordat Municipiului Bucuresti). 7) -La DGTI se va face concatenarea fisierelor TRAULTxx aduse de D.J.F.P.S ,respectiv ministere(se executa procedura Intretinere-Preluare fisiere TRAULTxx din dischete la nivel DGTI) . 8) -La DGTI se face verificarea fisierelor aduse de D.J.P.F.S.,ministere(vezi pct.3).Daca fisierele contin erori nu se trece la etapa de Pregatire fisiere pentru situatii finale. 9) -Daca din verificare nu rezulta erori ,indiferent de nivel,se trece obligatoriu prin procedura "Intretinere-Pregatire fisiere pentru situatii finale".In cazul in care s-a executat din gresala aceasta faza se poate reveni la situatia anterioara acesteia executind procedura "Intretinere-Refacere fisiere ) cu conditia de a nu se fi facut intre timp una din etapele 2),3) sau 6). 10) -La D.J.F.P.S si DGTI dupa ce fisierul STATEF a fost actualizat se pot obtine situatiile finale dorite executindu-se: "Calcul Salarii" ,"Centralizari" si "Editari".Etapa de "Editari" se poate executa oricind,insa daca s-au efectuat modificari asupra fisierului STATEF este obligatoriu a se efectua anterior "Calcul Salarii" si"Centralizari". 11) Procedura "Intretinere" are prevazute si facilitati de listare a formularelor de date de personal completate sau necompletate,de indexare a

13 fisierelor (in cazul in care s-au distrus tabelele de indecsi),de listare la imprimanta a fisierelor tip text(TXT). Formularele de date de personal completate pot contine numai tranzactiile transmise la C.T.I.F sau imaginea intregului fisier STATEF. 4.4.2 Sistemul informatic "186 STATEF" pe retea --------------------------------------------------Aplicatia 186 STATEF pe retea a fost astfel conceputa incit sa permita si lucrul simultan de la mai multe statii din meniul general al aplicatiei. I. Observatii generale ---------------------1. -Sistemul de programe este realizat sub visualfox. 2. -pe fiecare statie de lucru se va crea directorul c:\statef (sau la alegere) care va contine toate programele aplicatiei.Fisierele temporare si de manevra sint create in cursul executiei pe statia de lucru,gestionarea lor facindu-se automat. 3. -pe SERVER se va crea directorul: f:\vis186_4 in care se vor afla fisierele permanente (de baza) ale aplicatiei. Crearea directorului si copierea fisierelor in f:\vis186_4 se poate realiza cu un utilitar cunoscut (ex:NORTON,PCTOOLS,...). Lista fisierelor de pe statie si a celor de pe server se afla in anexa 1 , respectiv anexa 2. 4. -in programele de actualizare ACTTIT,ACTCLS,ACTFISC pe operatiile de modificari si stergere efectiva de inregistrari, sau in programele ACTSUR,ACTFUN numai pe operatiile de stergere efectiva de inregistrari se cere acces exclusiv pe fisierele (nomenclatoarele) in cauza. Acest lucru inseamna ca, acelasi program (ex: ACTTIT , ACTFISC ,...ACTFUN) poate fi lansat simultan de pe 2 sau mai multe statii,dar operatiile mentionate mai sus nu se pot executa simultan programul afisind un mesaj de avertizare. La iesirea din aceste programe se afiseaza un mesaj de atentionare in cazul in care exista inregistrari marcate pentru a se face stergerea. Aceste inregistrari pot fi eliminate efectiv din fisiere, oricind, prin optiunea "STERGERE EFECTIVA" pe oricare din statiile retelei. 5. -programele care consulta nomenclatoarele de pe server (ex: PRELVAJ , TXTSTAT,LISTATEF...) au accesul blocat la aceste fisiere daca fisierele respective au fost deschise in exclusivitate pe alta statie (pentru actualizari) . -actiune:se iese din program 6. -in toate celelalte cazuri de programe care nu deschid fisierele in exclusivitate (decit poate cele de pe statia proprie) se permite lucrul simultan de pe mai multe statii. Si aici, se face o blocare la nivel de fisier (ex: pentru adaugare de inregistrari...) neobservabila insa pentru utilizatori, pentru ca, este urmata imediat de o deblocare a fisierului. Acest lucru, nu implica iesirea din program, se afiseaza un mesaj de asteptare pina la deblocarea fisierului, lucrul continuindu-se normal. 7. -programele de preluare a documentelor primare -PRELVAJ si verificare a fisierelor "STATEF" la judete sau DGTI -VERJUDUL si VERJI nu apeleaza fisiere in exclusivitate si pot fi apelate simultan de la mai multe statii de lucru. 8. -programele: CONCATUL de concatenare a fisierelor "TRANZFxx" de pe statii, REFCONC de refacere in urma concatenarii, ADMJUDXX de actualizare a

14

fisierului "STATEF" ,REFJUD si REFCEN de refacere a fisierelor dupa ADMJUDXX utilizeaza fisiere in exclusivitate si se vor rula de la o singura statie.

ANEXA 1 - fisierele de pe statie ================================ TRANZFxx dbf si cdx TRAULTxx dbf si cdx ELVN dbf si cdx ELVT dbf si cdx TOTAL1 dbf si cdx T1 dbf si cdx NOU dbf si cdx N1 dbf si cdx TOTAL1U dbf si cdx T1U dbf si cdx STATECxx dbf si cdx TRANZER dbf TEMP dbf si cdx *.TXT ANEXA 2 - fisierele de pe server ================================ NIV dbf ERORI dbf si cdx NOMFISC dbf si cdx NOMTIT dbf si cdx NOMCLS dbf si cdx NOMSUR dbf si cdx NOMSUP dbf si cdx FUNCTII dbf si cdx STATEF dbf si cdx STATEFV dbf si cdx STATEFxx dbf si cdx TRANZFxx dbf si cdx TRAULTxx dbf si cdx STATEINP dbf si cdx STATSUR1 dbf si cdx L11 dbf si cdx L12 dbf si cdx STATEFMIC dbf