P. 1
Teste & Interviuri Achizitii

Teste & Interviuri Achizitii

|Views: 251|Likes:
Published by dudasuelena

More info:

Published by: dudasuelena on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

LISTA DE VERIFICARE NR. 1 OBIECTIVE GENERALE Obiectivul I.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. crt. 1.1. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurilor specifice care reglementează activitatea de achiziţii publice 1.1.1.Verificarea gradului de acoperire prin proceduri specifice a activităţilor aferente compartimentului de achiziţii publice a) existenta unui sistem de proceduri specifice pentru realizarea obiectivelor in domeniul achiziţiilor publice b) aprobarea procedurilor de către persoanele competente c) stabilirea modelelor de formulare d) precizarea modalităţilor de completare a modelelor e) oferirea unor exemple în acest sens f) cuprinderea modalităţilor de actualizare a procedurilor 1.1.2. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale activităţilor/operaţiilor 1.1.3. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 1.1.4. Modalitatea arhivarii documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifica şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurilor specifice de către responsabilii cu realizarea activităţilor Aprecierea calităţii procedurilor specifice: a) considera procedurile specifice corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza resurselor umane ale Compartimentului Achiziţii Publice a) număr mare de posturi neocupate b) corelarea structurii profesionale a personalului cu necesităţile compartimentului de achiziţii publice c) cuprinderea în fişele posturilor a atribuţiile stabilite prin ROF şi actualizarea permanentă d) existenţa planurilor de pregătire profesională e) efectuarea sistematică a analizei îndeplinirii planurilor de pregătire profesională f) pregătirea profesională a salariaţilor este realizată conform atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului g) pregătirea profesională a salariaţilor asigură atingerea obiectivelor organizaţiei h) existenţa unui sistem de indicatori de performanţă pentru evaluarea gradului de pregătire profesională Examinarea sistemului de gestionare a riscurilor -conducerea Registrului riscurilor a) existenţa unei politici unitare privind gestionarea riscurilor b) existenţa Registrului riscurilor la nivelul Compartimentul de Achiziţii Publice c) actualizarea sistematică a Registrului riscurilor d) existenţa unui sistem de evaluare a riscurilor e) desemnarea unui responsabil privind gestionarea riscurilor la nivelul Compartimentul de Achiziţii Publice DA NU OBS.

Interviu nr. 1.1.1.

1.2. 1.3. 1.4.

-

Interviu nr. 1.5.1. FIAP nr. 1.5.1.

1.5.

1.6

Interviu nr. 1.6.1.

Nr. crt.

ACTIVITATEA DE AUDIT f) riscurile majore prezentate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice se regăsesc în Registrul riscurilor elaborat la nivelul întregii entităţi publice Analiza sistemului de arhivare a documentelor

DA

NU

OBS.

1.7.

-

Data: 03.05.2013

Auditor intern, Moșteoru Andreea Mihaela

Supervizor, Băloi Florin Cosmin

3.1. 1. 2. Întrebare Pentru activitatea de achiziţii publice aveţi un sistem de proceduri? Există corespondenţă între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor? Există stabilit prin procedură modul de soluţionare al abaterilor? Aveţi stabiliţi responsabili pentru procedurile de lucru? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Sunteţi de acord cu importanţa elaborării procedurilor specifice în vederea îmbunătăţirii mediului de control? Mai aveţi ceva de adăugat referitor la acest subiect? Auditor intern. . Cadrul normativ Data: 03. adresat doamnei Misiunea de audit: Activitatea de achiziții publice Perioada auditată: 01.2013 Notă: • • În această situaţie nu se va elabora FIAP. crt.31.12. 4. deşi s-ar impune. 6. Moșteoru Andreea Mihaela DA X X NU Obs. Informațiile obținute în cadrul interviului vor fi luate în considera ție la redactarea Raportului de audit intern.2012.2012 Nr.Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România Centrul Zonal de Audit Public Intern Breznița Ocol INTERVIU NR. 1. 7. privind procedurile specifice care reglementează activitatea de achiziţii publice. 5.1.05. având în vedere că problema întocmirii şi formalizării procedurilor specifice va fi abordata la toate obiectivele misiunii de audit intern.01. Cadrul normativ X X X X X Intervievat.

2013 Auditor intern. X X X X Evaluările individuale anuale X X Ne îndeplinim sarcinile de serviciu 9. Băloi Florin Cosmin .1.01.5.2012 Nr.12. 1.05. 1. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. Întrebare Aţi semnat fişa postului pentru acest an? Pregătirea profesională continuă este o activitate coordonată de dumneavostră la nivelul serviciului şi este cuprinsă în fişa postului? Aveţi aprobat un plan de pregătire profesională continuă? Procedaţi la efectuarea sistematică a analizei îndeplinirii planului? Există alte forme de pregătire profesională a salariaţilor? Există un sistem de verificare a cunoştinţelor dobândite ca urmare a cursurilor efectuate? Pregătirea profesională a salariaţilor este în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin fişa postului? Pregătirea profesională a salariaţilor asigură atingerea obiectivelor organizaţiei? Aveţi manuale. crt.2012 -31.Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România Centrul Zonal de Audit Public Intern Breznița Ocol INTERVIU nr. 5. privind analiza resurselor umane ale Compartimentului Achiziţii Publice adresat doamnei Misiunea de audit: Activitatea de achiziții publice Perioada auditată: 01. 8. 2. 6. 4. 7. ghiduri practice referitoare la derularea activităţii de achiziţii publice? Există indicatori de performanţă pe baza cărora să se poată evalua gradul de pregătire profesională al salariaţilor coroborat cu nivelul de realizare a obiectivelor strategice ale entităţii? Mai aveţi ceva de adăugat? X X DA NU Obs. 10. X Data: 03. 3. X X 11.

946/2005 privind Codul controlului intern? Au fost identificate riscurile la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice? Există un sistem de evaluare a riscurilor? Au fost prevăzute măsuri de răspuns în cazul apariţiei riscurilor? Există un sistem de monitorizare şi raportare periodică a riscurilor asociate activităţii Compartimentului Achiziţii Publice? Aveţi elaborat şi actualizat Registrul riscurilor? Este desemnat un responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice? X X X DA NU Obs. 5. 3. 1. informațiile primate în cadrul interviului vor fi utilizate și la elaborarea Raportului de audit intern.2013 Auditor intern.12. X X Data: 03. privind sistemul de gestionare a riscurilor adresat doamnei Misiunea de audit: Activitatea de achiziții publice Perioada auditată: 01. Băloi Florin Cosmin Notă: Pe baza răspunsurilor la interviu și a documentelor transmise s-a hotărât ca pentru acest obiectiv să nu se elaboreze FIAP. 4. 2. 1. crt. 7. 6.2012 -31.2012 Nr. . X X X X 8. 9.Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România Centrul Zonal de Audit Public Intern Breznița Ocol INTERVIU nr. De asemenea.01.05. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor.1.6. Întrebare Există o politică de management al riscului? Există preocupări pentru managementul riscurilor în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice? S-au organizat cursuri cu întreg personalul pentru activitatea de gestionare a riscurilor în conformitate cu metodologia de organizare a sistemului de control intern conform prevederilor OMFP nr.

.

Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale activităţilor/operaţiilor 2.4.1. crt.3. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 2. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE Nr.1. Modalitatea arhivarii documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifica şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurilor specifice de către responsabilii cu realizarea activităţilor Aprecierea calităţii procedurilor specifice: a) considera procedurile specifice corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza creării bazei proprii de date şi responsabilizarea personalului implicat în utilizarea sistemului informatic al achiziţiilor publice a) existenţa bazei proprii de date b) actualizarea sistematică a bazei proprii de date c) elaborarea şi actualizarea sistematică a documentaţiei tehnice adecvate privind conectarea la Internet d) existenţa unui sistem de prevenire şi detectare a accesărilor neautorizate ale bazei proprii de date e) monitorizarea sistematică a funcţionalităţii programelor anti-virus: . - - 2.2. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurilor specifice privind organizarea sistemului informatic al achiziţiilor publice 2.1.5.LISTA DE VERIFICARE NR. 2.1.1.programul anti-virus să verifice staţia de lucru la pornire. - - Observare directă .instalarea unui program anti-virus adecvat necesităţilor .4. 2. - - 2. 2. 2 OBIECTIVE GENERALE Obiectivul 2.3. - - La nivelul serviciului nu există personal cu specializare IT a) existenta unui sistem de proceduri specifice b) aprobarea procedurilor de către persoanele competente c) stabilirea modelelor de formulare d) precizarea modalităţilor de completare a modelelor e) oferirea unor exemple în acest sens f) cuprinderea modalităţilor de actualizare a procedurilor 2.1.2.Verificarea gradului de acoperire prin proceduri specifice organizării sistemului informatic al achiziţiilor publice DA NU OBS.

Analiza sistemului de arhivare a documentelor Data: 07. Băloi Florin Cosmin . mesajele primite şi să verifice automat actualizările la intervale regulate (zilnic).05.programul anti-virus să monitorizeze toate programele şi aplicaţiile active.Nr. DA NU OBS.2013 Auditor intern. crt.6. La nivelul entităţii La nivelul entităţii - 2. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. f) alocarea unui singur nume de utilizator şi singure parole de acces la sistemul informatic al achiziţiilor publice g) urmărirea schimbării periodice a parolelor de acces la sistemul informatic al achiziţiilor publice h) examinarea siguranţei accesului la reţea şi a comunicării datelor în reţea i) existenţa unui responsabil cu activitatea de formare profesională j) existenţa programului privind pregătirea IT. ACTIVITATEA DE AUDIT .

1.1. - - - TEST nr. - . 3. 3.5. crt.1.2.Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a activităţilor aferente fundamentării şi întocmirii Programului de achiziţii publice: a) existenta procedurii specifice b) aprobarea procedurii specifice de către persoanele competente.1. 3. Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifică şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii proceduri specifice de către responsabilul cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilul acesteia: a) considera procedurile specifice corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza fundamentării Programului anual al achiziţiilor publice a) existenţa adresei de solicitare a referatelor de necesitate compartimentelor funcţionale b) existenţa referatelor de necesitate transmise de compartimentele funcţionale c) existenţa aprobărilor pe referatele de necesitate d) existenţa notelor de fundamentare la referatele utilizate la elaborarea Programului e) existenţa centralizatorului necesităţilor f) încadrarea necesarului în norme şi normative g) corelarea necesarului cu stocul existent în depozit h) corelarea cu contractele de achiziţie aflate în derulare DA NU OBS. - - 3. 3 OBIECTIVE GENERALE Obiectivul 3.4. 3. 3.3.2.3. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind Programul anual de achiziţii publice 3.5.1.1.1. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE Nr.Existenta activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 3. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie Modalitatea arhivării documentelor 3. Lista de control nr.5.LISTA DE VERIFICARE NR. c) stabilirea modelului Programului anual al achiziţiilor publice şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa unui sistem de prioritizare al solicitărilor compartimentelor funcţionale e) cuprinderea modalităţilor de actualizare a Programului pe parcursul derulării achiziţiilor 3.

există prevăzută valoarea estimată fără TVA a fiecărei achiziţii ? .există procedura de atribuire a fiecărui contract de achiziţie ? . crt. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor.1. 3.6.Nr.05. a fiecărui tip de achiziţie cuprinse in Program b) alegerea corecta a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publica DA NU OBS.1.cuprinde cele trei părţi: furnizare produse. Foaie de lucru nr.2013 Auditor intern.6. Lista de control nr.1. Băloi Florin Cosmin . X Observare directă 3. Analiza sistemului de arhivare a documentelor - - Data: 08. prestare servicii. TEST nr. ACTIVITATEA DE AUDIT i) respectarea conţinutului minim de informaţii al Programului anual al achiziţiilor publice . 3. fără TVA. 3.fiecare articol are prevăzut codul utilizat în CPV? .6. executare lucrări .este precizată suma totală estimată a Programului j) conformitatea definitivării Programului k) respectarea procedurilor privind actualizările pe parcursul derulării Programului Analiza alegerii procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice a) respectarea calculelor pentru determinarea valorii estimative. 3.7.6.

- - Nu a fost cazul 4. f) semnarea declaraţiilor se face înainte de deschiderea ofertelor.2. 4. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind pregătirea aplicării procedurilor de achiziţie publică programate 4. c) membrii comisiilor de evaluare sunt independenţi de participanţii la procedura.1.Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 4.1.4. - - 4. g) constituirea pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie în parte a unei comisii de evaluare h) existenţa unui corp al membrilor de rezervă i) numirea în comisia de evaluare a experţilor externi j) comisia de evaluare elaborează raportul procedurii de atribuire care este semnat de toţi membri Analiza Documentaţiei de atribuire a) Conformitatea conţinutului Documentaţiei de atribuire: adresa la care se depune oferta data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei ora.4.LISTA DE VERIFICARE NR.1.3. 4 OBIECTIVE GENERALE Obiectivul nr. 4. - - - Nu a fost cazul 4.2. b) numărul membrilor comisiei este de cel puţin 3.1. Modalitatea arhivarii documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse in fisele posturilor cu cele din procedura specifica si evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurii specifice de către responsabilul cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilii acestora: a) considera procedura corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c)există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza modului de constituire a comisiilor de evaluare a) ordinele de numire ale comisiilor de evaluare sunt aprobate. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 3. - - - . Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a) existenţa procedurii specifice b) aprobarea procedurii specifice de către persoanele competente c) stabilirea modelelor documentelor aferente acestui obiectiv şi modalităţile de completare 4. e) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate sunt semnate de toţi membrii comisiei.1. crt.5. data şi locul deschiderii ofertelor cerinţe minime de calificare DA NU OBS. PREGĂTIREA APLICĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE PROGRAMATE Nr.1.6.3. 4. 4. d) membrii comisiilor sunt eligibili în ceea ce priveşte studiile şi experienţa în domeniu.

modul de constituire) .7.criteriul aplicat pentru atribuirea contractului .05.garanţia pentru participare (cuantum.oferirea de răspunsuri evazive sau care schimbă specificaţiile din documentaţie fără a acorda un termen corespunzător operatorilor pentru a se adapta la clarificări .existenţa înregistrării şi confirmării primirii oricărui document transmis Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA - NU OBS.2013 Auditor intern.garanţia de bună execuţie a contractului (cuantum. modul de constituire) . Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. crt. Băloi Florin Cosmin . ACTIVITATEA DE AUDIT .transmiterea clarificărilor la Documentaţia de atribuire către toţi ofertanţii care au solicitat documentaţia iniţiala .caietul de sarcini b) Documentaţia de atribuire cuprinde specificaţii în favoarea unui operator economic c) Documentaţia de atribuire restricţionează posibilitatea depunerii ofertelor de către toţi operatorii economici d) Autoritatea contractantă transmite în termen Documentaţia de atribuire către toţi ofertanţii solicitanţi în acest sens e) Preţul de vânzare al unui exemplar al Documentaţiei de atribuire nu depăşeşte costul multiplicării acestuia plus costul transmiterii. Data: 08.respectarea termenului de răspuns la solicitări . - - - - 4. perioada de valabilitate.Nr. dacă este cazul f) Solicitarea de clarificări .

1.1.2.4.Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 5.6.1.LISTA DE VERIFICARE NR. - - Nu a fost cazul 5. - Nu a fost cazul 5. 5. 5 LICITAȚIE DESCHISĂ Obiectivul nr. Modalitatea arhivarii documentelor Compararea atribuţiilor din procedura specifică cu fişele posturilor Examinarea cunoaşterii procedurilor specifice de către responsabilul cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilul acesteia: a) considera procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c)există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza deschiderii si calificării ofertelor a) respectarea termenului si adresei de depunere al ofertelor b) deschiderea ofertelor la data. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 5. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 5. crt. 5.3. 5. 5.5. - - 5. în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de DA NU OBS. - - - .1.2. ora si locul indicate in anunţul de participare c) calificarea ofertelor care au depus garanţia pentru participare d) calificarea ofertelor înregistrate ca persoane juridice sau înregistrate/atestate/apartenenţa din punct de vedere profesional e) calificarea ofertelor eligibile f) calificarea ofertelor cu capacitatea tehnică g) calificarea ofertelor cu capacitatea economico-financiară h) numărul ofertelor depuse este mai mare de 2 Analiza stabilirii ofertei câştigătoare a) conformitatea propunerii tehnice cu cerinţele prevăzute în Documentaţia de atribuire b) conformitatea propunerii financiare cu cerinţele prevăzute în Documentaţia de atribuire c) existenţa clarificărilor necesare pentru evaluarea ofertelor d) existenţa corecţiilor aritmetice în textul ofertelor e) păstrarea criteriului pe baza căruia se atribuie contractul stabilit în Documentaţia de atribuire.1. pe tot parcursul derulării procedurii f) corectitudinea calculelor pentru stabilirea clasamentului ofertelor.4. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr.1.3. Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a) existenţa procedurilor specifice b) aprobarea procedurilor specifice de către persoanele competente c) existenţa modelelor aferente activităţilor şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa componentei de actualizare a procedurilor specifice 5.

- - 5. în cazul anulării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. a rezultatului aplicării procedurii respective către toţi ofertanţii i) existenţa.2013 Auditor intern. Băloi Florin Cosmin .05.Nr. în scris. ACTIVITATEA DE AUDIT vedere tehnico-economic" g) existenţa hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică h) existenţa comunicării. crt. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. Data: 08. simultan.7. a deciziei de anulare Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA NU OBS.

1.LISTA DE VERIFICARE NR. - - 6.Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a) existenţa procedurii specifice b) aprobarea procedurii specifice de către persoanele competente c) stabilirea modelelor de formulare şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa componentei de actualizare a procedurii specifice 6. - - 6. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr.1.1. concomitent.2. tuturor candidaţilor selectaţi g) invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii se transmite şi candidaţilor neselectaţi h) la etapa a doua a procedurii participă şi candidaţi neînscrişi în prima etapă i) invitaţia de participare include informaţii privind modalitatea de procurare a Documentaţiei de atribuire Analiza stabilirii ofertei câştigătoare a) existenţa similitudinii între oferte şi cerinţele prevăzute în Documentaţia de atribuire DA NU OBS.5.6.1.3.3. 6 LICITAȚIE RESTRÂNSĂ Obiectivul nr. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 6. - - Nu a fost cazul - - Nu a fost cazul 6.2. - - . Modalitatea arhivării documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifică şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurii specifice de către responsabilii cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilii acestora: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza depunerii candidaturilor şi selecţia acestora a) candidaturile sunt depuse în termenul legal. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 6.1. 6. 6.4.4.1. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 6. 6. crt. 6. corespunzător şi situaţiilor suplimentar prevăzute? b) sunt selectaţi un număr de candidaţi egal cu cel indicat în anunţul de participare (peste 5)? c) procedura se continuă cu un număr mai mic de 5 candidaţi? d) criteriile de selecţie aplicate sunt cele indicate în anunţul de participare? e) criteriile de selecţie aplicate sunt doar de natură tehnică şi economico-financiară f) invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii se transmite.

în scris. simultan. a rezultatului aplicării procedurii respective către toţi ofertanţii f) existenţa. ACTIVITATEA DE AUDIT b) clarificările/completările solicitate creează avantaje unui ofertant? b) corectitudinea calculelor pentru stabilirea clasamentului ofertelor c) păstrarea criteriului pe baza căruia se atribuie contractul stabilit în anunţul de participare şi în Documentaţia de atribuire. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. - - - 6. Data: 08. pe tot parcursul derulării procedurii d) existenţa hotărârii Comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică e) existenţa comunicării.Nr. Băloi Florin Cosmin .7. în cazul anulării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. a deciziei de anulare Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA - NU OBS.05. crt.2013 Auditor intern.

1. 7.1.1.4.2013 Auditor intern.4. Băloi Florin Cosmin . Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA NU OBS.3. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 7.1. - - 7.2.3. 7.5. - Nu a fost cazul - 7.Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a) existenţa procedurii specifice b) aprobarea procedurii specifice de către persoanele competente c) stabilirea modelelor de formulare şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa componentei de actualizare a procedurii specifice 7. 7.1.1. Modalitatea arhivării documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifică şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurii specifice de către responsabilii cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilii acestora: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza etapei de preselectare a concurenţilor a) asigurarea concurenţei la preselectare b) mai puţin de trei candidaturi preselectate c) conformitatea candidaturilor depuse d) informarea candidaţilor despre rezultatul preselecţiei 7.05. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor.6.LISTA DE VERIFICARE NR. 7. 7 DIALOG COMPETITIV Obiectivul nr. - - Data: 08. crt.2. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 7. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 7.

Băloi Florin Cosmin . 8.4.1. Compararea atribuţiilor din procedura specifică cu fişele posturilor Examinarea cunoaşterii proceduri specifice de către responsabilii cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii de către responsabilii acestora: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Condiţii de aplicare a procedurii de achiziţie publică de negociere a) anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă/licitaţie restrânsă/dialog competitiv b) păstrarea cerinţelor iniţiale prevăzute în Documentaţia de atribuire c) atribuirea unui contract unui anumit operator economic (furnizor iniţial şi sigur compatibil cu necesarul suplimentar contractului iniţial.1. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 8.1. 8. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 8. 8 NEGOCIEREA Obiectivul nr. 8. - - - - - - - 8.3.LISTA DE VERIFICARE NR.05. - - - - - Nu a fost cazul 8.5. Modalitatea arhivării documentelor 8. 8. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 8.4.6.Verificarea gradului de acoperire prin procedurile specifice a activităţilor aferente iniţierii procedurii negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: a) existenţa procedurilor specifice b) aprobarea procedurilor specifice de către persoanele competente c) existenţa modelelor aferente activităţilor şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa componentei de actualizare a procedurilor specifice 8. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor.2.2013 Auditor intern. ) d) negocieri cu concurenţii câştigătorii ai unui concurs de soluţii e) contractări în scopul cercetării ştiinţifice care nu urmăresc obţinerea de profit f) limitarea contractului la situaţia de extremă urgenţă g) existenţa notei justificative pentru utilizarea acestui tip de procedură de achiziţie publică Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA NU OBS.1.2.1.3. crt. condiţii avantajoase prin lichidarea de către acest operator afacerilor etc.1. Data: 08.

Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 9. Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a) existenţa procedurii specifice b) aprobarea procedurii specifice de către persoanele competente c) stabilirea modelelor documentelor aferente acestui obiectiv şi modalităţile de completare 9.LISTA DE VERIFICARE NR.criteriile minime de calificare . - Nu a fost cazul 9. crt. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor.1. - - Data: 08.1. 9.limba în care trebuie elaborate ofertele .4.1.Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 9.1. invitaţiilor de participare şi altor operatori economici de la care există premisele obţinerii de ofertă Analiza sistemului de arhivare a documentelor DA NU OBS. - - - - - - - 9.5.05.data limită pentru depunerea ofertelor .6.CEREREA DE OFERTE Nr.modalitatea de obţinere a Documentaţiei de atribuire d) asigurarea accesului direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la Documentaţia de atribuire publicată în SEAP e) verificarea transmiterii. 9. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 9. - - 9.3.2.1. în cazul anulării primei proceduri şi aplicarea unei proceduri noi.adresa la care se transmit ofertele . 9 Obiectivul nr.1.descrierea pe scurt a viitorului contract de achiziţie publică . Modalitatea arhivarii documentelor Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifică şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurii specifice de către responsabilul cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilii acestora: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza conformităţii invitaţiilor de participare a) verificarea publicării invitaţiilor de participare în SEAP b) verificarea publicării în SEAP în corelaţie cu termenul de depunere a ofertelor c) verificarea respectării conţinutului minim de informaţii: . 9.2013 Auditor intern. 9.2.3.4. Băloi Florin Cosmin .

Băloi Florin Cosmin . toate aceste discuţii sunt consemnate în procese-verbale h) juriul elaborează raportul de evaluare calitativă a proiectelor i) dacă da.3.1.2013 Auditor intern.1.1.05.4.1. crt. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 10. 10. 10. Supervizor.1. - Nu a fost cazul 10. 10.2. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 10.6. Moșteoru Andreea Mihaela DA NU OBS. acesta este semnat de toţi membri juriului j) este respectată conformitatea anunţului privind rezultatul concursului k) numărul concurenţilor selectaţi asigură o concurenţă reală? l) sunt respectate criteriilor de selecţie precizate în Documentaţia de concurs Analiza sistemului de arhivare a documentelor Data: 08. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurii specifice privind derularea procedurii de concurs de soluţii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 10.2.4. 10 CONCURS DE SOLUȚII Obiectivul nr.5.10.LISTA DE VERIFICARE NR.3. Modalitatea arhivării documentelor Compararea atribuţiilor din procedura specifică cu fişele posturilor Examinarea cunoaşterii proceduri specifice de către responsabilii cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii de către responsabilii acestora: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii specifice? Juriul de evaluare a) numărul membrilor comisiei este de cel puţin 3 b) membrii juriului de evaluare sunt independenţi de participanţii la procedura c) membrii juriului sunt eligibili în ceea ce priveşte studiile şi experienţa în domeniu d) proiectele îşi păstrează anonimatul până la formularea unei decizii/opinii e) proiectele sunt evaluate exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunţul de concurs f) juriul solicită concurenților clarificarea unor aspect privind proiectul propus g) dacă da. 10. - - - 10.1.Verificarea gradului de acoperire prin procedurile specifice a activităţilor aferente derulării procedurii concurs de soluţii a) existenţa procedurile specifice b) aprobarea procedurilor specifice de către persoanele competente c) existenţa modelelor aferente activităţilor şi precizarea modalităţilor de completare d) existenţa componentei de actualizare a procedurilor specifice 10. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr.

b) aprobarea procedurilor specifice de către persoanele competente.1.1. - - Nu a fost cazul - 11.1.5. 12.3. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurilor specifice privind atribuirea contractului de achiziţie publică 12. dacă este cazul. Verificarea gradului de acoperire prin procedura specifică a activităţii de atribuire a contractului de achiziţie publică a)existenta procedurilor specifice. k) examinarea datelor referitoare la asociere în cazul unei oferte depuse în comun de mai mulţi ofertanţi.6.3.1.2. c) existenţa modelelor aferente activităţilor şi precizarea modalităţilor de completare.11. crt.LISTA DE VERIFICARE NR. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Nr.4.Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 12. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale procesului 12. dacă este cazul.4.1. 11. 11. 11. - - 11. d) existenţa componentei de actualizare a procedurilor specifice. 11 OBIECTIVE GENERALE FINALE Obiectivul nr. Modalitatea arhivării documentelor Compararea atribuţiilor din procedura specifică cu fişele posturilor Examinarea cunoaşterii procedurilor specifice de către responsabilul cu realizarea activităţii Aprecierea calităţii procedurii specifice de către responsabilul acesteia: a) consideră procedura specifică corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice ? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii specifice? Analiza soluţionării contestaţiilor a) verificarea conformităţii contestaţiilor b) verificarea rezoluţiilor formulate de autoritatea contractantă c) verificarea comunicării rezoluţiilor tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura de achiziţie publică d) analiza reprezentărilor în instanţă Analiza semnării contractului de achiziţie publică a) existenţa avizului favorabil din partea serviciului financiar-contabil pentru disponibilitatea fondurilor b) verificarea existenţei vizei de CFP c) verificarea existenţei avizului juridic d) examinarea existenţei vizei managementului general. l) contractul se încheie cu oferta declarată câştigătoare DA NU OBS. e) examinarea clauzelor referitoare la reclamaţii şi acţiuni în justiţie f) examinarea clauzelor referitoare la penalităţi pentru nefurnizarea bunurilor/neprestarea serviciilor/ neefectuarea lucrărilor la termenele stabilite g) examinarea clauzelor referitoare la penalităţi pentru neplata în termen a datoriilor către furnizori h) verificarea similitudinii datelor din Fişa de date a achiziţie/ Caietul de sarcini cu cele din Contractul de achiziţie publică i) verificarea similitudinii datelor din Propunerea financiară cu cele din Contractul de achiziţie publică j) examinarea clauzelor referitoare la subcontractanţi. Nu a fost cazul - - - - .1. 11.2.

7. - - - 11. Moșteoru Andreea Mihaela Supervizor. Băloi Florin Cosmin .Graficul de îndeplinire a contractului .Nr.Graficul de plăţi n) Informaţii/clauze privind modul de actualizare şi/sau revizuire a preturilor contractelor DA NU OBS.Caietul de sarcini . cel puţin a următoarelor documente: . crt. ACTIVITATEA DE AUDIT m) existenţa.2013 Auditor intern. Analiza sistemului de arhivare a documentelor Data: 08.Propunerea tehnica şi propunerea financiara . ca parte integrantă a contractului.05.

12. crt.1. 12.Verificarea dosarului de urmărire a derulării contractului de achiziţie publică încheiat: a) verificarea existenţei devizului de lucrări si conformitatea lui cu condiţiile contractuale b) verificarea existentei situaţiilor de lucrări periodice înaintea fiecărei tranşe de plată c) existenţa adendum-urilor la contract şi conformitatea cu prevederile - - - Nu a fost cazul - Nu a fost cazul 12.1. DERULAREA ȘI ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE Nr. 12.4.4. 12 Obiectivul nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Examinarea procedurilor specifice privind derularea și administrarea contractelor de achiziții publice 12. 12. Existenţa activităţilor de control intern în punctele cheie ale activităţilor/operaţiilor 12.3.1.3. - - 12. - - .6.Verificarea gradului de acoperire prin proceduri specifice a) existenta unui sistem de proceduri specifice b) aprobarea procedurilor de către persoanele competente c) stabilirea modelelor de formulare d) precizarea modalităţilor de completare a modelelor e) oferirea unor exemple în acest sens f) cuprinderea modalităţilor de actualizare a procedurilor 12. 12.2. Stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie 12.1. Compararea atribuţiilor cuprinse în fişele posturilor cu cele din procedura specifica şi evaluarea completitudinii preluării acestora Examinarea cunoaşterii procedurilor specifice de către responsabilii cu realizarea activităţilor Aprecierea calităţii procedurilor specifice: a) considera procedurile specifice corespunzătoare ? b) constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice? c) există propuneri de perfecţionare a procedurii? Analiza garanţiilor de bună execuţie a) examinarea existenţei clauzelor contractuale referitoare la garanţia de bună execuţie b) examinarea constituirii garanţiei de bună execuţie în termenele stabilite prin contract c) urmărirea constituirii garanţiei de bună execuţie în cuantumul stabilit prin contract d) verificarea posibilităţilor de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie e) examinarea restituirii garanţiei de bună execuţie după finalizarea contractelor Analiza finalizării contractului 12.2.1.6.LISTA DE VERIFICARE NR.5.1. Modalitatea arhivarii documentelor DA NU OBS.1.

rezoluțiile și. conform normativelor prevăzute în contract 12. după caz.3. hotărârile judecătore ști irevocabile Copia contractului de achiziție public Anunțul de atribuire a contractului de achiziție public f) dosarul achiziției publice este păstrat în locații/condiții corespunzătoare. a contractului de achiziție public Anunțul și/sau invitația de participare. măsurile corrective adoptate de autoritatea contractantă și communicate. spre consultare e) verificarea conținutului dosarului achiziției publice. verificarea Proceselor-verbale de soluţionare a minusurilor si/sau plusurilor constatate 12. Data: 08. ACTIVITATEA DE AUDIT contractuale d) verificarea existenţei certificatelor de calitate pentru bunuri şi materiale e) verificarea existenţei Proceselor-verbale de atestare a calităţii executării lucrărilor/prestării serviciilor.6. Moșteoru Andreea Mihaela DA - NU - OBS. care să cuprindă cel puțin: Nota privind determinarea valorii estimative. - Nu a fost cazul - 12.05.6. după caz Documentația de atribuire. - - - Supervizor. respective.7. şnuruirii şi semnării procesului de predareprimire a dosarelor arhivate şi a opisului. Băloi Florin Cosmin . c) dosarul achiziţiei publice se păstrează un timp suficient de la data finalizării contractului d) dosarul achiziției publice este pus la dispoziția oricărei autorită ți publice interesate. precum și hotărârile comisiilor de conciliere și. Constatarea minusurilor şi plusurilor la recepţie: a) existenţa notelor de recepţie semnate de comisia de recepţie fără rezerve b) pentru note de recepţie cu rezerve. inclusive clarificările solicitate și răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă Decizie de numire a comisiei de evaluare Procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție public Contestațiile primite.Nr.2013 Auditor intern. Certificarea şi verificarea facturilor: a) existenta si conformitatea articolelor din facturi cu cele din devize si condiţiile contractuale b) valoarea facturii este materializata si susţinuta de Procesul-verbal de recepţie c) existenţa şi conformitatea articolelor din facturi cu cele din eventualele acte adiţionale la contract d) verificarea sumelor din facturi cu sumele din ordinele de plată e) verificarea încadrării sumelor din facturi în plafoanele prevăzute în contract Analiza dosarelor achiziţiilor publice (constituire şi păstrare) a) verificarea existenţei dosarelor achiziţii lor publice b) existenţa numerotării. crt.2. fără tva. cuprins în opis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->