Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT model ntre subsemnaii: ___________ ,cetean_________, nscut la data de ______, n ________, domiciliat n ________, sector/jude _________,

_, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. _, ap. __, identificat cu ____, seria ____, nr. _______, eliberat() de ctre ____________, la data de _____________, CNP_____________ n calitate de comodant i S.C. ____________ S.R.L., cu sediul n ____________, sector/jude _________, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. _, a p. __, n curs de constituire, n calitate de comodatar, reprezentat prin dl. ______________ (asociat/administrator), cetean_________, nscut la data de ______, n ________, domiciliat n ________, sector/jude _________, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. _, ap. __, identificat cu ____, seria ____, nr. _______, eliberat() de ctre ____________, la data de _____________, CNP____________ , s-a convenit ncheierea prezentului contract n urmtoarele condiii: Art. 1. Obiectul contractului Obiectul contractului l constituie remiterea de ctre comodant, cu titlu de mprumut de folosin gratuit, ctre i n beneficiul comodatarului, a apartamentului nr. ____, situat n __________, str. ____________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. _, sector/jude ________, compus din _____ camere de locuit i dependine, n suprafa util de ____ mp. Art. 2. Durata contractului Contractul se ncheie pentru o perioada de ____ ani, cu ncepere de la data de _______, pn la data de __________. Art. 3. Drepturile comodatarului Pe perioada comodatului comodatarul are drept de folosin asupra apartamentului menionat mai sus. Art. 4. Obligaiile comodatarului Comodatarul se oblig ca n momentul prelurii n folosin a apartamentului mai sus menionat s l foloseasc cu toat diligena unui bun proprietar, n conformitate cu obiectul su de activitate, n care scop: va achita cotele corespunztoare din cheltuielile legate de ntreinerea apartamentului (energie electric, gaze, costul telefonul ui, cablu TV, etc).

va ntrebuina spaiul pentru _____________, conform obiectului de activitate al societii i, respectiv, destinaiei sale, sub sanciunea de daune-interese; se oblig s nu schimbe destinaia spaiului; se oblig s predea comodantului spaiul ce face obiectul prezentului contract n starea n care l-a primit, n perfect stare de conservare i funcionare. Art. 5. Obligaiile comodantului Comodantul se oblig s mprumute comodatarului apartamentul menionat mai sus spre folosin, n condiiile stabilite prin contract, i s nu tulbure linitita posesiune a acestuia. Comodantul va permite comodatarului s efectueze pe cheltuiala sa orice amenajri vor fi necesare n vederea modernizrii spaiului. Comodantul i rezerv dreptul de a vizita apartamentul periodic, cu ntiinarea prealabil a comodatarului, pentru a verifica dac comodatarul i respect obligaiile asumate prin prezentul contract. Art. 6. ncetarea contractului Contractul nceteaz n urmtoarele cazuri: prin acordul de voin al prilor; la data expirrii contractului; la solicitarea uneia dintre pri, cu un preaviz de 30 de zile. Tehnoredactat astzi, _________, n ________ exemplare originale.

Comodant, _________

Comodatar, _________