Sunteți pe pagina 1din 6

Standard/High Level Angles: 6th grade

2011

1
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

Test 1
1. Urmrind figura 1, completai spaiile punctate:
a) ( ) ( ) ...; m BAC m CAD + =
b) ( ) ( ) ...; m ADE m ADC + = figura 1
c) ( ) ( ) ...; m BAD m DAE + =
d) ( ) ( ) .... m BCD m ACD =
2. Laturile unghiului MOP sunt semidreptele .
3. Urmrind figura 1, precizai valoarea de adevr a propoziiilor:
a) ( ) int C BAE e ; b) ( ) ext B ADC e ; c) ( ) int D CAE e ;
d) A CDA e ; e) ( ) int E ABC e ; f) ( ) int CD BAE c .
4. n figura 2, ( ) ( ) 90 m BOC m BOD = = i ( ) 40 . m AOB = Precizai:
a) un unghi drept ;
b) un unghi obtuz ...; figura 2 c) un unghi nul ...;
d) un unghi cu laturile n prelungire .
5. Construii un unghi cu msura de 115 .
6. 7 ...". =
7. Precizai dou unghiuri congruente din figura 2.
8. Urmrii figura 2 i precizai valoarea de adevr a urmtoarelor propoziii:
a) ( ) 40 m DOA = ; b) ( ) 130 m AOC = ; c) ( ) 180 m DCO = .
9. Fie un unghi ABC i ( ) int . P ABC e Fr a utiliza raportorul, artai c ( ) ( ). m ABC m PBC >

10. Dac ( ) 120 m AOB = i semidreptele
|OC ,
|OD sunt situatre n interiorul AOB astfel nct
( ) ( )
1
2
m AOC m BOD = i ( ) 48 , m COD = atunci calculai ( ) m AOC i ( ). m BOD

11. Fie , , A O B trei puncte coliniare, n aceast ordine. Semidreptele |OP i |OQ mpart unghiul AOB n trei
unghiuri congruente. Dac ( ) int D QOB e i ( ) 35 , m DOB = atunci aflai ( ) m POD i ( ). m QOD

12. Fie unghiul cu laturile n prelungire AOB i | | |
1 2 3
, , ,...,
n
OP OP OP OP

semidrepte diferite incluse n acelai


semiplan definit de dreapta . AB Aflai cte unghiuri proprii diferite se formeaz.

Test 2

1. Efectuai:
a) 17 35' 48" 12 57'36"; + b) 47 2 14' 25"; c) 11 23' 45" 2; d) 47 : 2.
2. Dintre figurile de mai jos, figura conine unghiuri adiacente.
figura 1 figura 2 figura 3

3. Bisectoarele a dou unghiuri adiacente suplementare formeaz un unghi cu msura de .
4. Complementul unghiului de 72 este egal cu .
5. Bisectoarele a dou unghiuri adiacente complementare formeaz un unghi cu msura de ... .
6. Suplementul unghiului de 26 este egal cu .
Standard/High Level Angles: 6th grade
2011

2
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

7. n figura de mai jos, , , A O B sunt coliniare, ( ) 70 m DOE = , iar semidreptele ( (
, OP OQ sunt bisectoarele
unghiurilor , . AOD BOE Msura unghiului POQ este egal cu .

8. n figura de mai jos, ( ) 90 m AOB = , iar (OE este bisectoarea unghiului . DOB Valoarea lui x este egal cu
.9. Aflai msura unui unghi tiind c media aritmetic a complementului i suplementului su este
3
2
din msura
unghiului.

10. Fie unghiurile suplementare AOB i BOC astfel nct ( ) ( ). m AOB m BOC > Dac punctele M i P sunt
n interiorul unghiului AOB astfel nct ( ) ( ) m MOP m BOC = i (OX , (OY sunt bisectoarele unghiurilor
MOA i respectiv , POB artai c ( ) 90 . m XOY s n ce situaie avem egalitate?
11. Fie semidreptele ( ( (
1 2 1
, ,...,
n
OA OA OA
+
, n aceast ordine, astfel nct ( )
1 2
1 , m AOA =
( ) ( )
2 3 1
2 ,..., .
n n
m A OA m A OA n
+
= = Determinai numrul natural nenul , n tiind c ( )
1 1
91 .
n
m AOA
+
=

12. Unghiurile AOB i COD sunt complementare, unghiul COD este inclus n interiorul AOB ,
semidreapta (OC este inclus n interiorul unghiului AODi ( ) ( ) 2 . m AOB m COD = Aflai msurile celor
dou unghiuri i msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOC i BOD.
Test 3

1. Suma msurilor unghiurilor formate n jurul unui punct este egal cu .
2. Msura unghiului format de bisectoarele a dou unghiuri opuse la vrf este egal cu .
3. Dou unghiuri opuse la vrf sunt complementare. Msura unui unghi din cele dou este egal cu .
4. Fie unghiurile , , AOB BOC COA congruente, n jurul punctului . O Msura unghiului format de bisectoarele
unghiurilor AOB i AOC este egal cu .
5. Valoarea lui x din figura alturat este egal cu .

6. Msura unghiului AOD din figura de mai jos este egal cu .

sunt coliniare, iar semidreptele ( (
, OP OT 7. n figura de mai jos, , , A O B i , , C O D
Msura unghiului POT este egal cu . sunt bisectoarele unghiurilor , . AOD AOC

Standard/High Level Angles: 6th grade
2011

3
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

8. Fie AB i CD dou drepte concurente n . O Dac ( ) ( ) 2 3 , m AOC m BOC = atunci msura unghiului
BOD este egal cu .

9. Unghiurile , , , AOB BOC COD DOA sunt unghiuri n jurul unui punct astfel nct BOC este unghi drept,
( ) 21 m DOC = i ( ) ( ) 27 . m AOB m AOD = + Artai c punctele , , D O E sunt coliniare, unde (OE este
bisectoarea unghiului . AOB

10. Se dau punctele , , A O B i , , C O D coliniare. Dac ( ) 40 m BOC = i ( ) int M AOD e astfel nct
( ) 30 , m AOM = atunci calculai:
a) ( ); m BOM b) ( ); m DOM c) ( ). m COD

11. Se consider dreptele AC i BD concurente n . O tiind c bisectoarea unghiului AOB formeaz cu
semidreapta
|OC un unghi cu msura de 115 , aflai msurile unghiurilor cu vrful n . O

12. Fie * ne i unghiurile proprii
1 2 2 3 1
, , ...,
n
AOA A OA A OA n jurul punctului , O cu
( ) ( ) ( )
1 2 2 3 1
, ,...,
n
m AOA m A OA m A OA numere naturale pare n ordine cresctoare.
a) S se determine valoarea maxim a lui . n
b) Pentru n determinat la punctual a), calculai msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor
5 6
A OA i
9 10
. A OA
Test 4

1. Msura unui unghi cu laturile n prelungire este egal cu .
2. Suma dintre complementul i suplementul unui unghi este de 110 . Msura unghiului este egal cu .
3. Dac unghiurile AOB i BOC sunt adiacente i ( ) ( ) 2 70 , m AOB m BOC = = atunci msura unghiului
format de bisectoarele celor dou unghiuri adiacente este egal cu .
4. Dac ( ) 99 , m MAP = atunci unghiul MAP este:
a) ascuit; b) drept; c) obtuz; d) nul; e) alungit.
5. Rezultatul calculului 17 24'35" 2 25'33" este egal cu ....
6. Fie unghiurile adiacente AOB i BOC , semidreptele [ ,[ OP OT bisectoarele celor dou unghiuri i
( ) ( ) 90 , 60 . m AOT m COP = = Msura unghiului POT este egal cu ... .
7. Unul dintre cele 6 unghiuri congruente din jurul unui punct are msura egal cu .
8. Rezultatul calculului | , AOB AOC C OB e , este egal cu .
9. Aflai msurile a patru unghiuri n jurul unui punct, dac fiecare, ncepnd cu al doilea are msura cu 18 mai
mare dect msura celui precedent.

10. Fie unghiurile AOB i AOC adiacente suplementare. Dac bisectoarea [OP a unghiului BOC formeaz
cu bisectoarea [OT a unghiului AOP un unghi cu msura de 35 , atunci aflai msura unghiului . AOC

11. Se dau unghiurile adiacente suplementare AOB i BOC , iar semidreapta [OD este opus semidreptei [ . OB
Fie punctele int , M AOB e int , N BOC e int P COD e i int Q DOA e Artai c dac bisectoarele
unghiurilor , AOM COPi , BON DOQ sunt respectiv semidrepte opuse, atunci punctele , , M O P i , , N O Q
sunt respectiv coliniare.

12. Fie unghiul propriu AOB i punctele , , M N M n interiorul unghiului , AOB iar N n exteriorul unghiului
. AOB Semidreapta |OP este bisectoarea unghiului , AOM ( ) 60 m POB = i ( ) ( ) 2 . m BOM m BON =
Dac |OQ este bisectoarea unghiului , AOP atunci aflai msura unghiului . NOQ
Standard/High Level Angles: 6th grade
2011

4
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

Test 5
1. Suma msurilor a dou unghiuri opuse la vrf este 17 . Unul dintre cele dou unghiuri are msura egal cu .
2. Suplementul unui unghi cu msura de 112 este egal cu .
3. Raportul msurilor a dou unghiuri suplementare este 5. Msurile celor dou unghiuri sunt i .
4. Rezultatul calculului 26 13'' 5 este egal cu .
5. Complementul unui unghi cu msura de 17 este egal cu .
6. Fie unghiurile AOB i AOC neadiacente suplementare, int B AOC e . Dac ( ) 60 , m BOC = atunci
msura unghiului AOC este egal cu .
7. Dac unghiurile AOB i BOC sunt adiacente suplementare, [OP este bisectoarea unghiului BOC , [OQ
semidreapta opus semidreptei [OP i ( ) 120 , m BOQ = atunci msura unghiului POC este egal cu .
8. Msura unghiului format de bisectoarele a dou unghiuri opuse la vrf este egal cu .

9. Se consider unghiul COD n interiorul unghiului , AOB astfel nct ( ) 12 m AOC = i ( ) 18 . m BOD =
Determinai msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOB i . COD

10. n interiorul unghiului drept AOB considerm semidreptele [ ,[ ,[ OX OY OZ astfel nct ( ) 45 m XOZ = i
int , X AOY e int , int . Y XOZ Z YOB e e Determinai msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor
AOX i . BOZ

11. Bisectoarele unghiurilor adiacente AOB i BOC formeaz un unghi cu msura de 10 .
a) Artai c ( ) ( ) 80 5 4 100 . m AOB m BOC < + <
b) Dac ( ) ( ) 5 4 90 , m AOB m BOC + = atunci artai c [OB este bisectoarea unghiului . AOC

12. Fie AB i CD dou drepte concurente, ABCD={O}. Fie [OP bisectoarea AOC, [OT bisectoarea POB i [OR
bisectoarea TOD.
dac m( POR)=140, aflai m( AOC) i m( AOD);
dac m( POR)=25, aflai m( AOC) i m( AOD).


High Level Problems

1. Fie <AOB , <BOC, <COD, <DOA, unghiuri formate n jurul punctului O. Bisectoarea lui <BOC i *OD sunt
semidrepte opuse. Dac *OD este perpendicular pe *OA i ms(<AOB) = 45
0
, s se arate c:
a) OC este perpendicular pe OB b) bisectoarele unghiurilor <AOB i <DOC sunt semidrepte opuse.
2. Unghiurile <AOB i <BOC sunt adiacente i *OX, [OY sunt bisectoarele lor. Calculai msurile lor dac: a) OX
OC i OY OA b) semidreptele *OX i *OC , respectiv semidreptele *OY i *OA sunt n prelungire .
3. Se consider unghiurile AOB; BOC; COD (n aceast ordine), astfel nct unghiul AOD este alungit.
Determinai msurile celor trei unghiuri tiind c msurile primelor dou unghiuri sunt direct proporionale cu
numerele 2 i 3, iar msurile ultimelor dou sunt invers proporionale cu numerele 5 i 6.
4. Unul dintre unghiurile AOM, MON si NOB este drept, iar m(<AOM)+ m(<MON)+ m(<NOB)=180
o
. Artai c
msura unghiului determinat de bisectoarele unghiurilor AON si BOM este mai mare sau egal cu 45
0
.
Standard/High Level Angles: 6th grade
2011

5
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

5. Dreptele AB, CD sunt concurente in punctul O a.. m(<AOC)=
11
7
m(<BOC). Fie OE perpendicular pe AB i
[OF bisectoarea unghiului BOD. Aflai masura unghiului EOF.

6. Unghiurile AOB, BOC, COD, DOE sunt adiacente i cu interioarele disjuncte astfel nct punctele A, O i sunt
coliniare. Msurile unghiurilor AOB, BOC, COD, DOE formeaz respectiv cu patru numere naturale nenule
consecutive, rapoarte egale. Demonstri c dou dintre unghiuri sunt complementare.
7. Se consider un unghi alungit AOBi, n acelai semiplan determinat de dreapta AB se consider (n-1)
semidrepte distincte care mpart AOB n n unghiuri, neN, n > 2. Aceste n unghiuri formate au msurile (n
grade sexagesimale) exprimate prin numere naturale diferite.
a) aflai valoarea maxim a numrului natural n
b) pentru valoarea lui n gsit la punctul a), dai un exemplu n care s precizai msurile celor n unghiuri care
se formeaz
c) determinai numrul maxim de unghiuri care se pot forma (n condiiile precizate n enun) dac unul dintre
unghiuri este drept.

8. Se consider unghiul ascuit XOY . In semiplanul determinat de (OX i n care nu se afl Y se duc
perpendicularele (OA i OB pe (OX, respectiv pe (OY . Se noteaz cu (OC bisectoarea unghiului BOX.
a) Dac m( ZXOC) este cu 20
o
mai mare dect m( ZXOY), aflai m( ZXOY)
b) Dac (OX este bisectoarea ZYOC , atunci m( ZCOY)= m( ZXOB).
9. Se consider dreptele AB i CD care se intersecteaz n punctul O. Fie *OE, *OF, *OP bisectoarele unghiurilor
, AOC AOE i respectiv AOD. tiind c ( )
0
120 m BOE = , calculai ( ) m BOF .
10. Se consider , , , AOB BOC COD DOA, unghiuri n jurul punctului O. tiind c msura unghiului
format de bisectoarele unghiurilor CODi DOAeste egal cu
0
70 ,
( ) ( )
3
4
m COD m AOD = i suplementul
AODeste egal cu complementul BOC, aflai msurile , , , AOB BOC COD DOA.
11. Fie AOB cu masura de 128
0
i *OA
1
bisectoarea AOB , [OA
2
bisectoarea
1
AOA , [OA
3

bisectoarea
2
AOA ,..., [OA
7
bisectoarea
6
AOA .
1) Aflai msura unghiurilor
2 5
A OA i
7
BOA
2) Aflai msura unghiului dintre bisectoarea unghiului
2 5
A OA i bisectoarea unghiului
3
BOA .

12.a) Se d unghiul AOB cu msura de 82
o
30

. Construim (OC bisectoarea unghiului AOB, (OD bisectoarea


unghiului AOC i (OE bisectoarea unghiului DOB. Calculai msura unghiului COE.
13. Fie unghiul ascuit AOB, (OE semidreapta opus semidreptei (OA, iar punctele C i D alese de o parte i
de alta a dreptei OA, astfel nct ( ) ( ) 90 ; 90 . m COA m DOB = = Dac ( ) m DOE este de
3
2
5
ori mai mare
dect ( ), m AOB calculai ( ) m EOF i ( ) m COF tiind c (OF este bisectoarea unghiului . AOD
14. Unghiurile proprii AODi BOCsunt a.. Int BOC Int AOD c , semidreptele ( (
, OA OC sunt de o
parte i de alta a dreptei OB iar bisectoarele AOBi CODsunt perpendiculare. Artai c AODi BOC
sunt suplementare.
Standard/High Level Angles: 6th grade
2011

6
developed by Manuela Prajea, Ph.D. in Mathematics

15. Fie unghiul drept MON i ( ) , , : A O B O AB e .Dac (OE este bisectoarea AOM i (OF este
bisectoarea BON , artai c
( ) { }
0 0
45 ,135 m EOF e .
16. Se consider punctele , , A B C n aceast ordine pe dreapta d i punctele , , , , D E F G H de aceeai parte a
dreptei d a.. ( ( (
, , BD BF BH sunt bisectoarele unghiurilor , , CBE EBG GBArespectiv. tiind c msurile
unghiurilor , , CBD EBF GBH sunt direct proporionale cu trei numere naturale consecutive, calculai
( ) m EBG .
17. Fie { } , : AB CD AB CD O = , (OS bisectoarea AOC, (OT bisectoarea SOBa.. ( )
0
150 m DOT =
Aflai ( ) m AOC .
18. Fie , 2 n n e > i
1 2 2 3 1
, ,...,
n n
AOA A OA A OA

avnd interioarele disjuncte dou cte dou i masurile


n grade sexagesimale exprimate prin numere naturale mai mici dect 180(de grade).
a) artai c 3 n > b) determinai valoarea maxim a lui n i ( )
1 n
m AOA tiind c
( )
( ) ( ) ( )
2 3 3 4 1 0
1 2 1 2 2
1 ...
2 2 2
n n
n
m A OA m AOA m A OA
m AOA

= = = = = .
19. Un elev are la dispoziie numai unghiuri de 19
o
.
a) descriei un procedeu prin care s se obin un unghi de 8
o

b) argumentai c exist procedee pentru obinerea de unghiuri a cror msur n grade este exprimat prin
orice numere naturale, utiliznd numai unghiuri de 19 grade
c) argumentai c dac avem la dispoziie unghi de 12
o
, atunci nu putem exprima unghi de 8
o
.

20. Se consider segmentul ( ) AB , punctul ( ) O AB e i semidreptele ( ( ( (
, , , Ox Ot Oy Oz a.. (Ox BOt c ,
(Ot Int xOy c , (Oy Int zOt c , (Oz Int AOy c . Dac
0
( ) ( ) 80 m xOy m tOz = = i
xOb tOy zOA , determinai ( ) m tOy .

21. Se consider n unghiuri proprii n jurul unui punct ale cror msuri sunt exprimate ( n grade sexagesimale)
prin numere naturale distincte.
a) determinai valoarea maxim a lui n
b) determinai valoarea maxim a lui n n cazul n care unul dintre unghiuri are cea mai mare valoare posibil.

22. Fie n unghiuri n jurul unui punct avnd msurile
0 0 0
1 2
, ,...,
n
a a a a.. i suplementele acestor unghiuri sunt
din nou unghiuri n jurul unui punct. Determinai n .

23. Un unghi de msur
0
170 este mprit de 17 semidrepte n 18 unghiuri cu interioarele disjunctre dou
cte dou , avnd msurile exprimate ( n grade sexagesimale) prin numere naturale nenule. Artai c:
a) cel puin dou din cele 18 unghiuri sunt congruente
b) exist cel puin 4 unghiuri care au msura de cel mult
0
11 .

24. Se consider
0 1 1 2 1
, ,...,
n n
AOA AOA A OA

( ) , 2 n n e > avnd interioarele disjuncte dou cte dou i


suma msurilor egal cu
0
180 , a.. ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 0 1 2 3 1 2
2 , 2 m AOA m AOA m A OA m AOA = = ,...,
( ) ( )
1 2 1
2
n n n n
m A OA m A OA

= .
Determinai n i ( )
0 1
m A OA tiind c aceasta este exprimat printr-un numr natural.

S-ar putea să vă placă și