Sunteți pe pagina 1din 100

{TIIN}~

Num~rul 8 / septembrie-octombrie 2012

TEHnologie
www.sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2012 Num`rul 8 / 11,9 lei

viitor
u are a celei tm MiS TERIOaai subs tan} se din UNIVER e S

m at e r i a n e agr ~ | N C~

FACEBOOK-UL VIITORULUI
{TIIN}A SPORTULUI MAE{TRII MEMORIEI FACEBOK-UL VIITORULUI BUC~T~RIA MOLECULAR~

DEP~{IREA LIMITELOR
DE CE CORPUL UMAN E CAPABIL DE NOI RECORDURI SPORTIVE
BUC~T~RIA MOLECULAR~
O incursiune \n universul misterios al creierului uman

Mae[trii memoriei

Explorarea spa]ial`

Cinci destina]ii pe care cercet`torii viseaz` s` le viziteze

LAUREN}IU
GETA

RALUCA

HORIA
OANA

C~T~LIN

DDA
B~LAN

BR+NDU{A PETRU ZAMFIR GHEORGHI}~ MARIETA HORIA Fii al`turi de noi pe pagina de facebook [i afl` ultimele nout`]i \n materie CRI{AN SANDA
MARIA
SILVIU

D~-NE CONSTANTIN CORNEL SERGIU DAVID CAMI UN ION CARMEN ELA EUGEN FLORIN LIKE LAUREN}IU
SEBASTIAN

PETRE

CRISTINA BR+NDU{A ANA ANETA


BOGDAN
SANDU
TUDOR
EUGEN

SMARA
MARIUS

ANDREI
TOMA
MIHAI

ANDREEA

MARCU

SILVIU
ADRIAN

LUCA

ROBERT

IRINA

MATEI

RADU

LAURA HORI
ELENA

ALIN

MARGA

HEKTOR

OCTAVIAN

ANU}A

JAN

MONA

M~D~LIN

MIRCEA

FLORENTINA

SERAFIM

GHEORGHE

SORIN

HORIA

JENICA

BADEA

IOVAN

NORICA
GABRIEL

CLARA

M~D~LINA

ALINA
BOGDANA

IULIA

TEODOR

C~LIN

BARBU

PETRE

LAVINIA

IULIAN

MARCEL

ANDRA
MIHAIL

TINA
EVA
VASILE
MITIC~

MONICA

TUDOR MANUELA LAURA VALENTIN L~CR~MIOARA R~ZVAN IANCU


DIANA

GEORGE
MI{U
ALEXANDRU

de [tiin]`, tehnologie [i viitor

ANI{OARA
BRIGITTA

DANA

ANGELA
JANA
BORBU

ZAMFIRA
HORTENSIA

ORTENSIA

AJNI

MIRCEA
sciencefocus.ro RAMONA
ANCA

TIBERIU

DORINA
ANGHEL ROMIC~

SZILRD

{TEFAN
CRISTINA

BALINT

IOAN
SORIN

IANCU
OTILIA

JAN

facebook.com/sciencefocusmagazineromania

Bun-venit!
septembrie-octombrie 2012
Am crescut, probabil la fel ca mul]i dintre cititorii acestei reviste, hr`nindu-mi imagina]ia cu aventuri exotice de explorare din c`r]ile lui Jules Verne, apoi cu literatura [tiin]ifico-fantastic`, de la Solaris la c`r]ile [i povestirile lui Arthur C. Clarke. Aproape c`-i invidiam pe tinerii trecutului care aveau [ansa de a descoperi ceva senza]ional la fiecare pas sau pe exploratorii viitorului, deja posesori de tehnologii avansate, cu care c`l`toreau prin Univers. Dar pasiunea pe care am dezvoltat-o pentru [tiin]` m-a \nv`]at c` perioada marilor aventuri de explorare nu este o er` glorioas` [i trecut` [i nici nu trebuie doar s` vis`m la ea, ci se desf`[oar` chiar acum, \n prezent, cu promisiunea unor reu[ite [i mai impresionante dec=t, de exemplu, prima escaladare a Everestului (cum v` sun` prima escaladare a lui Olympus Mons, cel mai \nalt munte din sistemul nostru solar, sau descoperirea unor forme de via]` \n oceanul \nghe]at de pe Enceladus?). Contrar cli[eului c` P`m=ntul nu mai are pete albe, exist` foarte multe lucruri de descoperit, de la abisul oceanelor la jungle [i chiar la atmosfera Terrei. Un exemplu perfect este saltul record pe care Felix Baumgartner se preg`te[te s`-l fac` \n aceast` toamn` din \n`l]imea stratosferei. Este o veritabil` aventur` de explorare, at=t a acestui mediu ostil, c=t [i a limitelor corpului uman, dup` cum ne poveste[te chiar el \n interviul exclusiv de la pagina 34. Tot o aventur` de explorare a unei terra incognita a fost studiul \ntins pe mul]i ani al ecosistemului microorganismelor care ne populeaz`, de la piele la intestine. Descoperirile lor impresionante (p20) ne for]eaz` s` ne schimb`m percep]ia asupra acestor mici viet`]i, pe care biologii [i medicii le numesc chiar un nou organ al corpului uman, cu roluri importante \n metabolism [i a c`rui amputare ne poate ucide. Mut=ndu-ne pe t`r=mul particulelor elementare, o alt` aventur` de explorare este experimentul LUX (p68), dintr-o veche min` american` p`r`sit`, \n c`utarea celei mai misterioase substan]e din Univers: materia neagr`. Anticipa]ia este o tem` mereu prezent` \n paginile Science Focus, deci v` prezent`m [i cinci destina]ii exotice din sistemul nostru solar (p62), pe care cercet`torii viseaz` s` le exploreze pe \ndelete, de la pe[terile mar]iene la posibila ghea]` ascuns` \ntr-un crater de pe iadul numit Venus. Cu speran]a c` paginile revistei noastre v` stimuleaz` imagina]ia, v` urez lectur` pl`cut`! Anatomia unui drog p8

Mars Science Laboratory, noua aventur de explorare marian p14

Ce mai afl`m din acest num`r


l Num`rul microorganismelor care tr`iesc pe [i \n interiorul nostru este de zece ori mai mare dec=t cel al celulelor noastre (p20) l La 19.200 de metri altitudine, a[a-numita linie Armstrong, apa din s=ngele nostru \ncepe s` fiarb` (p34)

Cum ne po]i contactaAbonamente Zirkon Media srl 021.255.1800/1918 office@zirkonmedia.ro MANPRES DISTRIBUTION SRL Tel.: 021-312 4801 Fax: 021-314 6339 Shop online: www.manpres.ro. E-mail: office@manpres.ro. Editorial 021.203.8057 Fax 021.231.2885

Telefon 

Exper]ii Science Focus


Dr. Charles Fernyhough Scriitor [i profesor, Charles de]ine un PhD \n psihologia dezvolt`rii [i este autorul c`r]ii Pieces of Light: The New Science Of Memory. La pag. 48, el ne vorbe[te despre posibilitatea implant`rii amintirilor. Emma Davies Dr. Davies a fost persoana ideal` care s` scrie feature-ul despre buc`t`ria molecular` (p54), cu studii \n [tiin]a alimentelor [i un PhD \n chimia alimentar`. Kate Ravilious De profesie geolog, Kate are o experien]` de peste un deceniu \n jurnalismul de [tiin]`. La pag. 26, ea ne arat` cum biologia noastr` ne limiteaz` performan]ele sportive. Lauren]iu Staicu Senior editor BBC Science Focus, Lauren]iu ne dezv`luie la pag. 22 implica]iile evolu]ioniste ale conceptului de blatist.

Editorial sciencefocus@msgroup.ro Advertising alina.brohanschi@msgroup.ro

E-mail

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

Cuprins
sept.-oct. 2012
{TIIN}~
NUM~RUL 8 / SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2012

34

n e v u n exc us v a e cu s a onau u Fe x Baumga ne

TEHNOLOGIE
www.sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2012 Num`rul 8 / 11,9 lei

VIITOR
|N C~UTAR CELEI MAIEA MISTERIOASE SUBSTAN}E DIN UNIVER S

MAT ERIA NEA GR~

FACEBOOK-UL VIITORULUI
{TIIN}A SPORTULUI MAE{TRII MEMORIEI FACEBOK-UL VIITORULUI BUC~T~RIA MOLECULAR~
MEYERWERFT

DEP~{IREA LIMITELOR
DE CE CORPUL UMAN E CAPABIL DE NOI RECORDURI SPORTIVE
BUC~T~RIA MOLECULAR~
O incursiune \n universul misterios al creierului uman

Din num`rul curent


MegaPixel
Asasini \n miniatur
Aceste furnici ]es`toare (Oecophylla smaragdina) nu sunt capabile s` [i m`n=nce prada pe care o doboar`, deoarece nu pot \nghi]i buc`]ile pe care le-ar smulge din aceast` musc`. |n schimb, ele \[i vor c`ra victima \n cuib, unde va servi drept hran` bogat` \n proteine pentru larve. Furnicile adulte se hr`nesc cu apa plin` de zaharuri secretat` de alte insecte, care sug la r=ndul lor secre]iile plantelor. Furnicile ]es`toare sunt foarte agresive [i teritoriale, le descrie dr. Stefanie Kautz, expert` \n furnici la Muzeul de Istorie Natural Field, din Chicago. De multe ori, ele sunt de mare ajutor \n livezi, deoarece ]in la distan]` alte insecte d`un`toare. Furnicile ]estoare [i-au primit numele de la abilitatea lor de a-[i ]ese \mpreun cuiburile din frunze. |[i iau larvele [i le apropie de frunze. Larvele secret` apoi m`tase, cu care leag` frunzele \ntre ele, explic` Kautz. Dac` frunzele sunt prea \ndep`rtate una de cealalt`, furnicile vor forma lan]uri vii pentru a le trage mai aproape. Studierea modului \n care aceste furnici comunic` pentru a forma lan]urile respective i-ar putea ajuta pe cercet`tori s` creeze modele noi ale leg`turilor comportamentale complexe.

Mae[trii memoriei

Explorarea spa]ial`

Cinci destina]ii pe care cercet`torii viseaz` s` le viziteze

MegaPixel
Uria[i pe uscat
M`sur=nd 75 m \n`l]ime, 125 m l`]ime [i 505 m lungime (c=t 5 terenuri de fotbal), acest doc uscat din [antierul naval Meyer Werft este unul dintre cele mai mari docuri acoperite din lume. Amplasat \n Papenburg, \n nord-vestul Germaniei, [i legat de r=ul Ems, docul este locul unde se nasc uria[ele nave de croazier`. Cum operatorii de croaziere vor ca vasele pe care le comand` s` includ` cele mai noi elemente de design, principala provocare \n construc]ia acestor vapoare colosale este complexitatea lor tot mai mare. Trebuie s` ne \mbun`t`]im constant facilit`]ile de produc]ie, nu doar s` construim nave mai mari, dar [i s` le construim mai rapid [i mai eficient, se dest`inuie inginerul naval Philip Gennotte, liderul echipei de design tehnic al [antierului Meyer Werft. Procesul de produc]ie optimizat \ncepe cu mult timp \nainte ca nava s` prind` contur pe doc, unde este asamblat` treptat din 80 de elemente construite \n prealabil. Fiecare dintre aceste 80 de elemente include mai multe sec]iuni de pere]i [i pun]i, echipate deja cu ]evi [i cabluri, pentru a reduce timpul de construc]ie. Iar atunci c=nd nava e finalizat`, docul este inundat, pentru a o lansa c`tre mare.

MegaPixel
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 9

PIC: UDA DENNIE/SOLENT

Imagini impresionante din natur` [i tehnologie


Un studiu recent al unor copaci vechi de acum 1.000 de ani a scos la iveal faptul c` planeta noastr a fost lovit de un val intens de radia]ii \n jurul anului 775AD. Evenimentul a fost descoperit de cercet`torii de la Universitatea Nagoya din Japonia, care au m`surat nivelul izotopului Carbon -14 (C-14) din inelele unor cedri japonezi. C-14 este un izotop radioactiv produs atunci c=nd radia]iile cosmice lovesc atomii din atmosfera Terrei, eliber=nd neutroni. Ace[tia se ciocnesc apoi cu atomi de azot 14, care se descompune \n C-14. Inelele copacilor care cre[teau \n perioada respectiv`, acum 1.200 de ani, arat` o cre[tere de 1,2% a C-14, adic` de 20 de ori mai mare dec=t varia]iile tipice. Doar dou` tipuri de evenimente ar fi putut provoca acest nivel de radia]ii. Primul este explozia unei stele ajunse n stadiul de supernov, iar cellalt ar fi o furtun` protonic` provenit` dintr-o erup]ie solar colosal, fenomen n urma cruia Soarele arunc \n Spa]iu o cantitate uria[` de energie. O supernov` ar fi fost observat` cu u[urin]` pe cerul nop]ii, dar nu exist` nicio astfel de relatare \n analele vremii. Chiar dac` supernova nu ar fi fost observat`, tot am fi putut s`-i detect`m r`m`[i]ele din prezent, folosind telescoape \n spectru de raze X, dar nu am observat niciun obiect cosmic corespunz`tor. Nici a doua variant` nu ofer` r`spunsul. O furtun` de protoni format` pe Soare ar fi l`sat urme puternice. Se crede Inelele de cre[tere c` un astfel de fenomen ar putea ale cedrilor japonezi au dezv`luit un distruge chiar [i stratul de ozon, eveniment cosmic provoc=nd o dispari]ie \n mas` a speciilor. Astfel c oamenii de [tiin]` au avansat o ipotez nou: o teoretic` supererup]ie solar` nedistructiv`.

6 15 26

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Update

Update
septembrie-octombrie 2012

Ce trebuie s` [tii
Camera de 1 gigapixel Artiti primitivi Ecosistemul corpului Viitorul misiunilor spa]iale p18 p19 p20 p23 Zah`rul proste[te, p21

Trendul viitorului: Camera foto cu gigapixeli

Cele mai relevante [tiri

Inelele copacilor dezvluie secrete din trecutul Terrei

Consumul moderat de alcool poate preveni osteoporoza, potrivit unui studiu american, pe 40 de femei. C=nd femeile care consumau \n mod normal 1-2 b`uturi/zi f`ceau o pauz` temporar`, cre[tea rata la care ]esutul osos se degrada.

ADN str`vechi
readus la via]
M
aterial genetic provenit de la o bacterie care a tr`it acum 500 de milioane de ani a fost \nviat [i inserat \n echivalentele bacteriene moderne. Urm`rind cum s-au schimbat aceste microorganisme de-a lungul genera]iilor, cercet`torii au reu[it s` refac` evolu]ia natural` \n laborator, ca s` vad` dac` urmeaz` acela[i curs pe care l-au avut \n natur`. Rezultatul ar putea oferi indicii importante pentru \ntrebarea dac` evolu]ia are un curs inevitabil sau dac` noi, oamenii, am mai evolua a[a dac` ar fi s` o lu`m de la cap`t. |n loc s` preia material genetic dintr-o r`m`[i]` str`veche, biologii de la Georgia Institute of Technology din SUA au luat gena botezat` Factorul de Elonga]ie-Tu (EF-Tu) din bacteriile moderne [i au derulat-o \napoi c`tre o form` str`veche. Cercet`torii au reu[it astfel s` recreeze gena a[a cum ar fi ar`tat acum 500 de milioane de ani [i au introdus-o \ntr-o bacterie E.coli, \nlocuindu-i gena EF-Tu. Obiectivul nostru a fost s` cre`m \n laborator o ma[in` a timpului molecular`, afirm` dr. Betul Kacar, [efa echipei de cercetare. Ne-am \ntors \n timp prin \nvierea genei, iar acum ne \ntoarcem \n prezent, folosind evolu]ia. Am vrut s` afl`m ce s-ar \nt=mpla dac` i-am da acestei gene o nou` [ans`. |n fiecare zi, bacteria E.coli cu aceast` gen` implantat` trece prin 6 genera]ii. Deci \n numai c=teva luni, biologii pot vedea cum au evoluat organismele. Bacteriile erau bolnave atunci c=nd le-am creat, poveste[te Kacar. Deci au fost nevoite s` evolueze [i s` g`seasc` o solu]ie s` fie s`n`toase.

Este specia uman doar o \nt=mplare?

Persoanele care cerceteaz` o posibil` ]int` a unui atac terorist secret` un compus chimic similar steroizilor, care ar putea fi folosit pentru a-i depista din timp.

Biologii au ad`ugat unei bacterii o gen` veche de 500 de milioane de ani pentru a urm`ri evolu]ia \n ac]iune
P=n` acum, gena EF-Tu nu a \nregistrat muta]ii, ceea ce \nseamn` c` nu a evoluat prin cele 1.000 [i ceva de genera]ii descoperite p=n` acum. Dar celelalte gene s-au modificat. E un proces evolu]ionar complex, explic` Kacar. R`m=ne de v`zut c=nd va \ncepe s` evolueze [i gena EF-Tu. Pe l=ng` studierea a ce se \nt=mpl` \n aceste bacterii de-a lungul timpului, exist` [i alte zone de interes. Putem ad`uga mai multe gene str`vechi, re]ele \ntregi sau chiar un genom complet, afirm` Kacar.
|napoi \n viitor: bacteria E.coli
Un num`r de \nmatriculare, m`rit de 13 ori

Un nou tip de celul` de alimentare care exploateaz` fluidul care \nconjoar` creierul face posibil conceptul unor implanturi autonome pentru a ajuta pe pacien]ii paraliza]i s`-[i mi[te picioarele. Dispozitivul, creat la MIT, descompune glucoza pentru a produce electricitate.

Update
19

Dr. Betul Kacar \ncearc` s` deruleze caseta evolu]iei

Dac` am permite evolu]iei s`-[i reia cursul pe Terra derul=nd caseta vie]ii, cum spunea biologul american Stephen Jay Gould, am ajunge oare la aceea[i colec]ie de specii precum cea pe care o vedem ast`zi? Ar evolua oamenii din nou? Unii biologi consider` c` evolu]ia e determinat`: dac` am derula caseta vie]ii, am vedea cam acelea[i specii. Al]ii cred c` procesul nu este repetabil. Am crezut c` putem relua caseta pentru o singur` gen` ca s` vedem dac` se va adapta la fel, explic` dr. Betul Kacar, de la Georgia Institute of Technology. P=n` acum, gena nu a evoluat, ceea ce pare ciudat comparativ cu ce s-a \nt=mplat \n natur`. Asta ar indica faptul c` evolu]ia ar fi putut lua un traseu diferit \n trecut, deci prezen]a noastr` pe Terra nu a fost inevitabil`.

pedro saura, ilustra}ii de paul weston

Chiar dac` aparatele foto comerciale ale prezentului se laud` cu nu mai pu]in de 20 de megapixeli, \n SUA a fost creat deja un prototip care ofer` imagini de un gigapixel adic` 1.000 de megapixeli sau un miliard de pixeli. Botezat` AWARE-2, camera con]ine 98 de alte microcamere, fiecare dintre ele cu o rezolu]ie de 14 megapixeli. Combinate, ele produc apoi fotografia de 1 gigapixel. AWARE-2 nu este primul aparat foto de nivelul gigapixelilor, dar are un avantaj foarte mare: tehnologia sa are poten]ialul de a putea fi redus` la dimensiuni portabile. Prototipul a fost creat de mai multe institu]ii americane, printre care [i universit`]ile Duke [i North Carolina. Chiar dac` e destul de gr`su] \n prezent cam de dimensiunile unei camere de filmat de televiziune creatorii s`i consider` c`, \n urm`torii 5 ani, componentele sale s-ar putea mic[ora considerabil. La un gigapixel, rezolu]ia camerei este de 5 ori mai bun` dec=t vederea uman`. Aparatul poate surprinde elemente pe care fotograful nu le poate percepe natural, dar le poate vedea apoi la developare, afirm` profesorul David Brady, de la Duke University. Finan]at` de celebra DARPA (agen]ia american` de proiecte de cercetare avansat`),

Intestinele camerei de 1 gigapixel


1 Lentila obiectivului 1. adun` lumin` printr-o deschidere de 120 de grade, pe care o focalizeaz` c`tre 98 de microcamere. 2 Microcamerele sunt 2. amplasate \ntr-un dom din aluminiu. Fiecare cuprinde c=te o zon` diferit` din c=mpul vizual, folosind senzori de 14 megapixeli. 3 Imaginile individuale 3. se suprapun par]ial, astfel nc=t nu este ratat niciun detaliu.
camera poate include un total de 220 de microcamere, ceea ce i-ar oferi o rezolu]ie de 50 de gigapixeli adic` 50.000 de megapixeli. {i nu va fi disponibil` doar pentru sectorul militar. Discut`m deja cu companii de media despre posibilitatea de a folosi astfel de camere pentru monitorizarea evenimentelor sportive, dezv`luie Brady. Imagini din partidele sportive ar putea fi postate pe Internet, iar vizitatorii ar putea m`ri zona ac]iunii de care sunt interesa]i.

1
Pot fi surprinse detalii altfel invizibile ochiului uman

Ve{TI BUNe Ve{TI ReLe


Fiecare grad Celsius \n plus \n temperatura medie global` e \nso]it [i de o cre[tere cu 10% a frecven]ei fulgerelor, afirm` cercet`torii de la Universitatea Tel Aviv din Israel. Un posibil efect ar fi cre[terea num`rului incendiilor naturale [i a furtunilor subite, care provoac` inunda]ii.

Cele mai relevante [tiri, analize [i grace

Arti[ti primitivi
4
4 4.
Neandertalienii ar putea fi autorii celor mai vechi opere de art` rupestr` din Europa. Pn n prezent existau foarte pu]ine indicii privind un posibil obicei al acestor hominizi de a-[i decora pe[terile. Dar acum, exper]ii de la universit`]ile Sheffield [i Bristol, din Marea Britanie, al`turi de colegi din Spania, consider` c` un disc ro[u din pe[tera El Castillo din nordul Spaniei a fost desenat \n urm` cu 40.800 de ani. La acea vreme, pe teritoriul Spaniei locuiau neandertalieni, c`ci oamenii moderni abia intrau \n Europa din Africa. Exper]ii au estimat v=rsta desenului prin analiza vechimii straturilor de carbonat de calciu depuse peste el.

Antarctica ar putea ascunde rezervoare uria[e de metan, \nc`lzirea global` put=nd topi ghea]a de deasupra \n viitorul mediu [i eliber=ndu-l \n atmosfer`, cu un efect poluator deosebit de puternic, potrivit unui raport al speciali[tilor de la UC Santa Cruz.

georgia institute of technology, corbis

Imaginile surprinse de camerele individuale sunt trimise c`tre un computer, care, pe baza unui algoritm de compunere, le lipe[te \ntr-o imagine final`, de ansamblu, con]in=nd un miliard de pixeli. Volumul mare de informa]ii necesit` 84 de unit`]i de procesare.

E posibil ca neandertalienii s`-[i fi decorat pe[terile

Nivelurile de dioxid de nitrogen dintr-un apartament cu un aparat de g`tit cu gaz sunt de trei ori mai mari dec=t \n exterior [i mult peste limitele recomandate, potrivit unui studiu al Universit`]ii Sheffield.

18

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

15

Dep`[indu-l pe Usain Bolt

Care sunt limitele corpului uman [i c=t de departe putem duce recordurile sportive
Red BUll StRatoS Red BUll StRatoS

Marele
|
De ce o supersritur aproape de grani]a spa]iului cosmic, at=t de periculoas [i de dificil?

Felix Baumgartner se preg`te[te pentru saltul vie]ii sale, \ntr-o misiune extrem de ambi]ioas` [i plin` de pericole, \n care va testa tehnologii pentru viitor, dar mai ales limitele umane. Un interviu \n exclusivitate pentru Science Focus realizat de Vasile Decu.
foarte ostil [i o s depind de capsul, de echipament, costum, echip - toate acestea trebuie s mearg \mpreun. {i e normal, c=nd stai singur \ntr-o capsul, s apar frici. Dar am aceast \ncredere puternic pentru c am fcut deja at=t de multe teste: am fost \ntr-o camer barometric, am srit din avion de at=tea ori, iar atunci c=nd faci ceva bine, te motiveaz, te \ntre[te pentru urmtoarea aventur.

salt
Dup tot antrenamentul [i activitatea de p=n acum, care sunt pericolele pentru care te pregte[ti cel mai mult?

R
Frica e un avantaj natural m men]ine concentrat, iar dac m-a[ lupta cu ea mi-a[ risipi energia
costumul meu presurizat [i para[uta de stabilizare sunt create special pentru a m apra \n astfel de situa]ii.

C=t de mult te-a ajutat s \l ai \n echip pe Joe Kittinger [i care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la el?

Iubesc provocrile, iar \ncercarea de a deveni primul om care dep[e[te viteza sunetului \n cdere liber este o provocare... Dar asta e doar v=rful icebergului \n privin]a motiva]iilor noastre. Red Bull Stratos este o ocazie de a aduna informa]ii care ar putea contribui la dezvoltarea unor protocoale de siguran] pentru astronau]i [i pilo]i poate [i pentru turi[tii spa]iali de m=ine. C=nd Joe Kittinger a srit, \n 1960, a atins 988 km/h, aproape de viteza sunetului, [i a supravie]uit intact. Deci a dovedit c este posibil s scapi de la altitudine de 37 km. Iar Red Bull Stratos vrea s arate c un om poate dep[i viteza sunetului cobor=nd din stratosfer - un prim pas ctre stabilirea unor proceduri de evacuare la altitudini mari, proceduri care nu exist \n prezent.

|n trecut, sriturile tale depindeau \n principal de abilit]ile tale, de antrenament [i de psihic. Dar \n acest proiect te bazezi foarte mult pe tehnologie, at=t \n ascensiune, c=t [i \n sritur. Cum te afecteaz aceast dependen] de tehnologie?

Joe este o legend a domeniului aerospa]ial. El de]ine recordul actual pentru cel mai \nalt, mai rapid [i mai lung salt din istorie [i \mi este un mentor adevrat. Mi-a \mprt[it experien]a [i \nv]mintele lui pentru a m ajuta s \nfrunt provocrile misiunii Red Bull Stratos. |n ziua saltului, el va fi Capcom, responsabilul cu comunica]ii directe cu capsula, principala mea legtur radio cu centrul de comand \n timpul ascensiunii. Nu [tiu dac a[ putea alege un singur sfat pe care s-l consider cel mai bun, dar unul dintre lucrurile pe care mi le reaminte[te frecvent e c trebuie s am cei trei C: \ncredere (confidence) \n echipa mea, \ncredere \n echipament [i \ncredere \n mine. |n acest moment, dup toate testele pe care le-am fcut, am \ncredere.

Cea mai bun modalitate de a vedea lumea este de sus, srind cu para[uta sau pilot=nd elicoptere

Iubesc s fiu \n aer, deci sunt sigur c voi continua s sar pentru distrac]ie. Sunt mereu \n cutarea unei noi provocri, dar e greu s-mi imaginez ceva care s dep[easc Red Bull Stratos. Cred c urmtoarele provocri vor implica cealalt pasiune a mea elicopterele. Mi-am ob]inut deja permisul de pilot de elicopter privat, \n Austria [i \n Statele Unite, precum [i licen]a comercial pentru Europa. O s-mi folosesc aceste abilit]i pentru a ajuta oamenii, fie c e vorba de stingerea incendiilor de pdure, de cascadorii \n filme, fie de misiune de salvare \n mun]i.

Interviul Science Focus 34


Felix Baumgartner ne duce \n culisele misiunii Red Bull Stratos
37

Red BUll StRatoS

E[ti descris deseori drept un stratonaut. Ce \nseamn asta pentru tine? Tu cum te prezin]i?

E[ti descris deseori drept o persoan foarte calculat, metodic [i analitic, nu doar un aventurier. C=t de mult te temi de acest salt?

|
GETTY, RED BULL STRATOS

FELIX BAUMGARTNER

Sunt capabil s simt fric. Dar cred c frica e un avantaj natural m menine concentrat, iar dac m-a[ lupta cu ea mi-a[ risipi energia. Frica este un factor important \n acest proiect, pentru c o s urc la 37 de kilometri \nl]ime \ntr-un mediu

Am fcut deja dou srituri de test din stratosfer, pentru a descoperi ce pericole se pot ivi. Salturile au decurs conform planurilor. Dar, desigur, saltul final va avea necunoscute, iar una dintre ele este cum va reac]iona corpul uman pe msur ce se apropie de viteze supersonice. Efectele tranzi]iei ctre vitez supersonic [i \napoi ne sunt necunoscute. Este unul dintre aspectele asupra crora vrem s aruncm lumin. {i \n afar de ce a[ putea experimenta \n dep[irea vitezei sunetului, alte pericole includ faptul c dincolo de linia Armstrong la circa 19.200 m altitudine apa din s=nge \ncepe s fiarb, precum [i riscul unei \nv=rtiri necontrolate pe orizontal, deoarece obiectele care cad de la mare altitudine au tendin]a de a se roti periculos. Dar

Am \n spate o echip de profesioni[ti cu mare experien] [i am \ncredere \n to]i. Fiecare a contribuit cu experien]a lui [i a fcut posibil aceast misiune. |nainte de teste am fcut [i foarte multe simulri [i am \nv]at din fiecare, fc=nd \mbunt]iri acolo unde a fost nevoie. Sage Cheshire Aerospace, compania care a construit capsula Red Bull Stratos, a realizat [i alte sisteme de men]inere a vie]ii, la sediul lor din California. Costumul presurizat, creat special pentru aceast misiune de David Clark Company, este o tehnologie-cheie care ar putea servi multe genera]ii de cltori spa]iali. Toat tehnologia acestei misiuni, de la para[uta cu sisteme automate de siguran] [i p=n la un senzor gravita]ional menit s-mi salveze via]a \n caz de pericol, a fost construit pentru a anticipa pericolele cu care m voi confrunta, cu rolul de a preveni [i pericolele necunoscute, inerente unei astfel de misiuni de pionierat.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 35

| |

Ai fcut recent un al doilea salt de test, cu succes. E[ti pregtit pentru Marele Salt?
Da. Cu c=t te antrenezi mai mult, cu at=t ai mai mult \ncredere. Sunt pregtit.

R R
|

Cum \]i imaginezi bariera vitezei sunetului?

M consider o persoan care caut mereu obiective pe care nimeni nu le-a atins p=n acum. Iar c=nd m concentrez asupra unui obiectiv, o fac fr nicio \ndoial \n mine. Sunt dispus mereu s fac acel efort suplimentar pentru a-mi \ndeplini misiunea. Cu acest proiect, noi vrem s ajutm dezvoltarea de tehnologii noi [i \nv]area de lucruri care nu ne sunt folositoare doar nou, ci pot genera progrese \n materie de siguran] \n aeronautica viitorului. Deci acest obiectiv poart o \nsemntate special pentru mine [i pentru to]i cei din echipa mea.

Deoarece aerul este foarte rarefiat \n partea superioar a stratosferei, nu cred c voi sim]i nimic special, deci dac a[ vrea s [tiu c=nd are loc trebuie s-mi ]in ochii pe instrumente. |n plus, trebuie s fiu concentrat pe eforturile de \ncetinire, deoarece aerul va deveni tot mai dens pe msur ce cobor sub viteza sunetului, iar asta poate provoca instabilitate.

Pentru to]i cititorii no[tri din Rom=nia unde ai foarte mul]i fani! care \]i urmresc aventura, po]i descrie magia zborului?

}i-ai tatuat pe bra] mesajul nscut pentru zbor. Este o dedica]ie pe via]? Vei continua s zbori [i dup Red Bull Stratos?

Cred c e ceva ce se manifest \n interiorul corpului tu [i \n creier. Mereu mi-am dorit s fiu c=t mai sus. C=nd eram copil nu aveam para[ute, desigur, deci nu puteam practica sportul sta, dar iubeam s m ca]r \n copaci, pentru c voiam s vd lumea de sus. Cred c modalitatea cea mai bun de a vedea lumea este de sus, srind cu para[uta sau pilot=nd elicoptere. {i le mul]umesc tuturor fanilor din Rom=nia pentru sus]inere!
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

34 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

36 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Re nventarea pr eten e Secrete e somnu u

Red BUll StRatoS

Cum va a ` a Facebook u v o u u [ no pos b e e u n ca e ne va sch mba v a a

38 46 48 54 60 62 68

10

Ce se pe ece n co pu [ m n ea a dup` ce ec n umea v se o


m mo

Mae[tr memor e Ch m a g`t tu u

C= de SF es e concep u con o ` am n o

GETTY WH TE BALANCE PAUL PR CE ORGE SOR AL FEL X BAUMGARTNER

O ncu s une n umea buc` ` a mo ecu a `


ntrebri fundamentale despre...

NANOTEHNOLOGIE
Problema e c` realizarea de produse autoasamblabile necesit` subcomponente complexe. Spre deosebire de tranzistorii simpli, care pot fi to]i la fel, p`r]ile unui sistem autoasamblat trebuie s` aib` forme diferite [i conturate astfel nc=t produsul finit s` se poat` nchega ntr-un singur fel: la scar` atomic`, diferitele structuri moleculare trebuie s` se uneasc` doar acolo unde se presupune c` trebuie, nu n alte p`r]i. Scara atomic` a p`r]ilor componente limiteaz` [i formele posibile, ns` acestea trebuie s` fie suficient de diferite pentru a se potrivi. Conceperea [i sintetizarea unui set suficient de cuprinz`tor de subansamble moleculare ajunge cu pa[i extrem de greoi s` se apropie de pragul practicului, fiind abia pe cale s` rivalizeze echivalentele naturale. P=n` de cur=nd, doar moleculele biologice corespundeau ca dimensiuni [i complexitate. Proteinele, spre exemplu, s-au dovedit a fi un ingredient excelent: moleculele proteice individuale sunt obiecte compacte, alc`tuite dintr-un polimer care poate fi legat ca nailonul, ceea ce poate alc`tui un material cornos sau fire de m`tase. Manipularea proteinelor a devenit un domeniu important, n care autoasamblarea complex` figureaz` la loc de cinste. Cele mai impresionante realiz`ri n autoasamblare vin dinspre cercet`rile n nanotehnologia ADN. Geneticienii trateaz` cele dou` bra]e ale helicoidalei duble ca [i cum ar fi e[afodaje structurale unite prin al`turarea de extremit`]i specifice. {i pentru c` literele ADN sunt aranjate ntr-o secven]` predeterminat`, e relativ u[or s` potrive[ti moleculele ntr-un mod unic, astfel nc=t extremit`]ile de ADN s` se potriveasc` ntr-un fel anume. Astfel de metode au permis crearea de structuri alc`tuite din milioane de atomi, de p=n` la 10 ori mai mari dec=t tranzistorii de pe un cip modern. Deci, n termeni de dimensiuni ale p`r]ilor componente, exist` o ntrep`trundere a tuturor acestor tehnologii. n ceea ce prive[te complexitatea, ingineria molecular` a ajuns foarte departe, iar ritmul progresului n domeniu este accelerat constant.

Molecule mai robuste [i reac]iile chimice diferite promit s mbunt]easc biologicul

De[i pot duce la o revolu]ie tehnologic`, ma[in`riile moleculare complexe nu pot fi construite nc` de c`tre aparate de dimensiuni apropiate. K. Eric Drexler ne vorbe[te despre dificult`]ile domeniului.
Se pot autoasambla ma[in`riile moleculare complexe?
Cea mai mare dificultate pentru nanotehnologie este construirea de sisteme complexe alc`tuite din componente mici [i exacte la scal` nano (1-100 miliardimi dintr-un metru). Precizia suprem`, desigur, ar fi s` putem a[eza fiecare atom la locul lui, potrivit unei scheme. Ceva similar s-a [i realizat deja, dar ntr-o manier` limitat`. Chimi[tii [i biotehnologii au nv`]at de mult` vreme s` construiasc` structuri cu precizie atomic`, dat fiind c` oricare molecul` bine studiat` are o structur` atomic` exact`. Din perspectiv` molecular`, greu nu e s` construie[ti precis, ci s` creezi lucruri mai mari [i mai complexe pe o structur` dat`. Oamenii de [tiin]` din domeniu pot realiza a[a ceva prin autoasamblare crearea de molecule care se combin` ntr-un anumit fel, potrivindu-se una cu cealalt` precum piesele unui puzzle. Realizarea de construc]ii la scar` nano poate fi incredibil de util`: orice computer sau telefon inteligent con]ine miliarde de componente electronice nanometrice, fiecare cu dimensiunea de numai c=teva zeci de atomi numai c`, la nivel atomic, forma ansamblului este foarte neregulat`. Pe m`sur` ce tehnologiile exacte la scar` atomic` dob=ndesc complexitate, ele c=[tig` tot mai multe aplicabilit`]i, inclusiv utiliz`ri ca piese electronice. n medicina modern`, nanotehnologia folose[te componente moleculare a c`ror mai bun` aranjare va contribui la identificarea [i tratarea mai eficient` a bolilor.

Cum pot micile ma[in`rii s` asambleze molecule?

GETTY

Din toate produsele fabricate care ne nconjoar`, cele mai multe au fost asamblate ntr-o manier` direct`, inechivoc`, prin adunarea p`r]ilor dup` un plan proces care nu seam`n` deloc cu autoasamblarea. A nv`]a cum s` coordonezi direct asamblarea componentelor moleculare ar constitui un progres important n direc]ia nanotehnologiilor avansate. Prin asamblarea direct` dispare nevoia de subansamble complexe [i unice, iar asta deschide n sine o mul]ime de posibilit`]i. Cu componente simple, designul pierde masiv din dificultate, n timp ce o varietate mai mare a componentelor moleculare [i a c`ilor de a le conecta va asigura materiale mai rezistente, piese electronice mai bune [i ma[in`rii moleculare cu performan]e superioare. Mai mult, acest gen de inova]ii va permite dezvoltarea rapid` a unor tehnologii [i mai bune.

Progresele n nanotehnologie vor permite n curnd ma[in`riilor s` circule prin snge pentru a identifica [i remedia bolile

Ce ngreuneaz`, ns`, asamblarea direct` ghidat` este faptul c` ea va cere ca ma[in`riile s` fie realizate, prima oar`, prin autoasamblare. Dar, dup` ce vom dep`[i aceste dificult`]i, ma[in`riile din primele genera]ii ar putea fi utile f`r` s` fie teribil de complexe. Spre exemplu, un set de piese care se leag` mpreun` aproape ca LEGO ar putea deschide un ntreg univers tehnologic, cu ma[in`rii suficient de bune c=t s` direc]ioneze anumite p`r]i n anumite locuri. Cercet`torii au utilizat dispozitive de scanare pentru a muta v=rfuri ascu]ite de-a lungul unor suprafe]e, cu precizie atomic`, direc]ion=nd un ansamblu de structuri moleculare. Problema e c` aceste structuri sunt plate [i realizate una c=te una provocarea este s`

asambl`m componente bine proiectate n structuri tridimensionale folosind ma[in`rii care sunt ele nsele de dimensiuni nanometrice. Pentru asta nu este nevoie de vreo descoperire revolu]ionar`, ci doar de foarte mult` munc`.

Se poate ca ma[in`riile f`cute de om s` func]ioneze mai bine dec=t cele biologice? Biologia se bazeaz` pe designuri de precizie atomic` la fel ca [i cele din nanotehnologie, dar ar putea ma[in`riile artificiale s` mearg` mai bine?
R`spunsul este uneori da dar mai bune doar n aumite privin]e. Unele materiale artificiale pot fi mai rezistente dec=t echivalentele lor naturale, iar

celulele fotovoltaice convertesc lumina solar` cu o eficien]` de p=n` la zece ori mai mare dec=t plantele. Avem toate motivele s` credem c` o gam` larg` de structuri poten]iale, ma[in`rii [i dispozitive moleculare artificiale ntr-adev`r vor performa mai bine dec=t biologicul, dac` sunt croite pentru scopuri bine definite n organismul uman. La o adic`, scopul final nu este s` copiem exact ceea ce face via]a, ci doar s` rezolv`m o problem` inginereasc`, cum ar fi exploatarea luminii Soarelui pentru a produce electricitate ieftin` sau livrarea de piese de urm`toare genera]ie pentru computere, atunci c=nd miniaturizarea semiconductorilor va ajunge finalmente la limita sa fizic`. Biologia ofer` multe modele de inspira]ie. Enzimele, spre exemplu, sunt ma[in`rii catalitice care direc]ioneaz` rapid [i precis reac]iile chimice, transform=nd o structur` molecular`. Speciali[tii s-au chinuit mult s` creeze molecule artificiale care s` fie m`car la fel de eficiente. Acolo unde natura [i-a rafinat dispozitivele de-a lungul a milioane de ani de evolu]ie, utilizarea artificial` a acelora[i materiale n absolut acelea[i scopuri va da mereu rezultate inferioare. Dac` vorbim de materiale noi, situa]ia se schimb`. Molecule mai robuste [i reac]iile chimice diferite promit s` mbun`t`]easc` biologicul. Cercet`torii care lucreaz` cu materiale anorganice au realizat deja o ntreag` gam` de dispozitive nano: punctele semiconductoare cuantice, spre exemplu, pot ajuta la convertirea luminii n energie electric`, [i invers, alte structuri au fost f`cute s` func]ioneze ca tranzistori [i senzori, f`c=ndu-[i treaba n moduri care nu au nicio treab` cu biologia. Pe m`sur` ce autoasamblarea molecular` converge cu nanotehnologiile anorganice, se vor deschide noi orizonturi, care vor permite cercet`rii s` p`[easc` n teritorii dincolo de biologie. Dr. K. Eric Drexler este nanotehnolog [i scriitor. n prezent, el este inspector academic la Universitatea Oxford. Traducere de Constantin Vlad.

Frontierele nanotehnologiei
61

frontierele nanotehnologiei

frontierele nanotehnologiei

60 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

De la robo]i medicali miniaturiza]i la inginerie molecular`


Vei fi iertat c` nu ]i-ai fi imaginat c` ar putea exista ghea]` pe Mercur. Vorbim doar de planeta cea mai apropiat` de soare, cu o suprafa]` ars` la temperaturi de sute de grade Celsius. |n apropierea polilor \ns`, povestea se schimb` pu]in. soarele este mereu la orizont aici, iar unele cratere sunt suficient de ad=nci pentru a putea ascunde zone foarte reci. iar investiga]iile cu radar sugereaz` c` ar putea exista ghea]` pe fundul acestor cratere. Cobor=rea \n craterul Chao Meng-Fu, botezat dup` celebrul pictor [i caligraf chinez din secolul 13, ar fi o aventur` periculoas`. Mercur nu are atmosfer` pentru a difuza lumina \n interiorul craterului lat de 167 km, deci singura surs` de lumin` ar fi str`lucirea puternic` a rocilor de pe buza craterului, sc`ldate \n soare, [i contrast=nd puternic cu bezna de mai jos. Fundul acestui crater este o ]int` atractiv` pentru exploratorii spa]iali, afirm` dr. nancy Chabot, de la laboratorul de Fizic` aplic

ExplorarEa sisTEMUlUi solar


Dup` o jum`tate de secol de c=nd sonda Mariner 2 a vizitat \n premier` planeta Venus, Govert schilling ne invit` \ntr-un tur al celor mai atractive cinci destina]ii pe care cercet`torii [i-ar dori s` le exploreze.

EXPLORAREA SISTEMULUI SOLAR


E
xplorarea sistemului solar a \mplinit 50 de ani \n aceast` var`. pe 27 august 1962, nasa a lansat Mariner 2 prima sond` spa]ial` care a c`l`torit c`tre alt` planet`. |n voiajul ei c`tre Venus, mica nav` a descoperit v=ntul solar (fluxul continuu de particule \nc`rcate electric eman=nd din soare) apoi, survol=nd planeta iubirii, la mijlocul lui decembrie 1962, a dezv`luit c` temperatura de la suprafa]` avea o valoare incredibil`, de 460 Celsius. pentru prima dat` \n istorie, omenirea atingea o lume extraterestr`. |n prezent, explorarea spa]ial` nu mai este deloc o noutate. Fiecare dintre cele opt planete din sistemul nostru solar a fost studiat` de aproape cu sonde spa]iale. aparatele noastre au asolizat pe Venus, Marte [i pe titan, cea mai mare dintre lunile lui saturn. am luat mostre din comete, asteroizi [i atmosfera lui Jupiter [i ne este aproape imposibil s` ]inem piept avalan[ei de imagini [i informa]ii provenite de la sonde precum Messenger (care orbiteaz` planeta Mercur) sau Cassini, care investigheaz` planeta saturn [i sateli]ii ei nc din 2004. Dar unde nu am ajuns \nc`, de[i am vrea s` mergem? |n paginile urm`toare vom c`l`tori c`tre cinci locuri neexplorate, de la misterioasa fa]` ascuns` a lui Mercur cea mai apropiat` planet` de soare la un asteroid \nghe]at de la marginea sistemului solar. trimiterea unor misiuni c`tre aceste locuri exotice ne va ajuta nu doar s` le cunoa[tem mai bine, dar [i s` ne \n]elegem mai bine propria planet`, de la atmosfera ei [i p=n` la geologie. aventura noastr` de explorare a spa]iului abia a \nceput.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 63

Explorarea spa]ial`

ExplorarEa spa}ial~

ExplorarEa spa}ial~

ExplorarEa spa}ial~

ExplorarEa spa}ial~

Oare ce se ascunde \n subsolul mar]ian? Pe[terile Cele 7 surori ar putea ad`posti viitorii astronau]i pe Marte, ferindu-i de radia]iile de la suprafa]`

62 septembrie-octombrie 2011 sciencefocus.ro

nasa x2, ilustraii DE anDy potts

ilustraii DE anDy potts

Cinci destina]ii exotice pe care cercet`torii viseaz` s` le viziteze


sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 65

64 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

N CUTAREA

DIN CE EstE FCUt UNIVERsUL?


IE MATER
ENERGIE NEAGR

E MATERIA NEAGR O ALARM FALS?


Materia neagr nu este singura teorie care explic masa lips a Universului.
stele, fr a avea nevoie de exotica materie neagr pentru a explica de ce acestea nu ies de pe orbite. Totui, spun criticii, teoria MOND nu explic felul n care s-au format galaxiile n Universul timpuriu, nici cum s-a dezvoltat ulterior structura acestuia. De asemenea, aceast teorie nu poate explica nici masa lips, la scara mai mare a roiurilor de galaxii. MOND nu este, ntr-adevr, perfect, admite Milgrom. Dar succesul su extins la scri mai mici ne spune, cred, c poart un adevr de baz, adaug el. Milgrom e optimist c sprijinul fa de MOND va crete, pe msur ce teoria sa este perfectat. Iar dac materia neagr va refuza s se arate i n urmtoarea generaie de experimente, precum LUX, el spune c eforturile fizicienilor vor risca s devin o vntoare de cai mori. Descoperirile negative ale LUX vor contribui la nclinarea balanei n favoarea MOND, spune fizicianul.

Materiei

4%

MATERIE NORMAL Materia normal precum cea din stele, planete, plante i oameni alctuiete o foarte mic parte din Univers. Acesta este unicul ingredient cosmic neles pe deplin de ctre oamenii de tiin. MATERIE NEAGR Materia neagr reprezint aproximativ 23% din Univers. Teoretic, are mas, pentru a influena gravitaional stelele i galaxiile, dar nu i sarcin electric ceea ce explic de ce nu poate emite lumin.

Mordehai Milgrom Pentru a fi rcit cum trebuie, detectorul LUX este inut ntr-un criostat...

Materia neagr`
71

MATERiA NEAGR ~

MATERiA NEAGR ~

Materia Neagr~

Materia Neagr~

Negre
Chiar n timp ce oamenii de tiin se pregtesc s apese butonul de pornire al unui uria experiment desfurat n subteran, Hazel Muir caut s ne lmureasc de ce acesta ar putea dezlega unul dintre cele mai mari mistere ale tiinei.

MATERIE

23%

NEAGR

73%

ENERGIE NEAGR Cea mai important component a Universului este energia neagr (73%), un alt mare mister, despre care se crede c ar cauza expansiunea cosmic. A fost descoperit n anii 1990 i rmne neexplicat i astzi.

Sanford laboratory, brown Particle aStroPhySicS GrouP x2

C
Brown Particle astroPhysics GrouP

nd americanii au nvlit pe Dealurile Negre din Dakota, n timpul goanei dup aur din anii 1870, cu toii fuseser cuprini de visuri la bogii nenchipuite. Cu siguran nu le-a trecut prin minte faptul c pregtesc trenul pentru ca oamenii de tiin ai secolului 21 s dezlege una dintre cele mai mari enigme ale Universului. Spre finele acestui an, totui, ntr-o min de sub aceleai Dealuri Negre, un experiment ambiios i propune s identifice materia neagr, substana invizibil i misterioas despre care oamenii de tiin cred c alctuiete cea mai mare parte a materiei cosmice. La mare adncime, detectorul LUX (Large Underground Xenon) va ncerca s lmureasc odat pentru totdeauna problema materiei negre. Pn acum am putut studia doar aproximativ cinci procente din compoziia total a Universului, care se prezint sub forma particulelor convenionale din care suntem fcui cu toii, spune Rick Gaitskell, fizician al Universitii Brown, din Providence, Rhode Island. La nceputul secolului 21, materia neagr este unul dintre misterele fundamentale i una dintre cheile ctre cunoaterea Universului.

LUX este cel mai avansat dispozitiv implicat pn acum n cutarea materiei negre

dup anii 1930 au nceput s apar tot mai multe indicii potrivit crora ar exista cantiti vaste de materie neagr, care formeaz enorme aglomerri centrate n jurul galaxiilor. este perfect invizibil i nu emite nici nu reflect lumin. Spre exemplu, stelele de la marginile unei galaxii orbiteaz cu viteze mai mari dect ar permite legea gravitaiei a lui newton; fr gravitaia suplimentar a materiei negre, galaxiile pur i simplu s-ar destrma. Practic, observaiile directe arat c doar 5% din univers este materie normal atomii care alctuiesc absolut tot ceea ce putem vedea, precum stelele i planetele. restul este dispus ca o reea de chestii invizibile ntins n enormitatea universului, prin care pe ici-colo fiineaz galaxii, precum beculeele ntr-un pom de crciun. teoriile moderne sprijin aceast idee. ar fi dificil de explicat cum s-au format galaxiile n universul timpuriu dac materia neagr nu ar fi acionat ca un coregraf, gravitaia ei fornd materia normal s se agrege n aglomerri care ulterior aveau s devin stele i sisteme solare, cum este i al nostru sau galaxii precum calea lactee. fr materie neagr nu ar exista nici planete, nici sori, nici galaxii. dar ce este aceast materie neagr? nimeni nu tie. cea mai popular ipotez speculeaz c ea ar fi alctuit dintr-un tip de particule subatomice, masive - dar cu interaciune slab, acronimizate pe englezete ca wiMP (weakly interacting massive particles). aceste particule eminamente teoretice
septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Limitele experimentale i argumentele teoretice existente i fac pe oamenii de tiin s favorizeze ideea c particulele de materie neagr ar cntri de 501.000 de ori mai mult dect un proton.

CUNOATERE NEAGR

trebuie s aib mas, ntruct exercit atracie gravitaional, ns nu posed i sarcin electric; invizibilitatea lor dovedete c nu simt fora electromagnetic. ncurajator pentru teoreticieni este faptul c wiMP apar n practic toate teoriile care, dac vor fi confirmate, pot clarifica vaga noastr nelegere a forelor i particulelor din natur. numai c proprietile wiMP fac ca ele s fie teribil de greu de detectat. aceste particule fundamentale abia dac interacioneaz cu materia normal, motiv pentru care sunt incredibil de alunecoase. o briz de materie neagr alctuit din wiMP ar putea traversa continuu Pmntul trecnd chiar prin el, fr s fie mcar ncetinit. deci, cum am putea prinde un wiMP?

...care i el, la rndu-i, este inclus ntr-un spaiu vast, coninnd 300 de tone de ap.

Nu toat` lumea e convins` de existena materiei negre. Din anii 1980, Mordehai Milgrom, fizician al Institutului Weizmann, din Israel, sprijin o idee alternativ c gravitaia nu se comport aa cum ne-am atepta. Poate c la periferiile galactice, unde stelele sunt supuse unor acceleraii gravitaionale mai mici dect ntlnim n sistemul nostru solar, legea gravitaiei conceput de Newton nu mai e valabil. Milgrom a dezvoltat i o teorie alternativ, numit dinamica newtonian modificat, sau MOND, care explic de ce rezist stelele pe orbitele extrem de rapide de la marginile galaxiilor. Mai mult, el prezice cu exactitate vitezele acestor

detectorul lux va cuta s rspund provocrii depistnd micile semnale pe care o particul de materie neagr le-ar putea declana atunci cnd ocazional traverseaz nucleul unui atom de xenon. una dintre dificultile cele mai mari o reprezint radiaiile cosmice care bombardeaz constant Pmntul i care ar putea fi confundate cu exotica materie neagr n experimentul cu xenon. Pentru a evita o astfel de confuzie, echipa lux i-a plasat instrumentele adnc ntr-o min din dakota de nord, deschis nc din anul 1870. Pn la ncetarea operaiunilor de exploatare, n 2002, homestake Mine a fost cea mai mare i mai adnc min de aur din america de nord. cei 1,5 kilometri de roc solid de deasupra lux acioneaz ca un ecran protector fa de zgomotul radiaiilor cosmice de

n adncuri

n interiorul LUX, detectarea propriu-zis se face cu 122 de tuburi fotomultiplicatoare.

CUNOATERE fundal. la suprafaa Planetei, suntem NEAGR cu toii traversai de aproximativ trei Materia neagr nu raze cosmice pe secund. n camera are nicio aplicaie din subteran a detectorului, aceast practic. Chiar frecven scade dramatic, la una pe an. dac, prin absurd, detectorul const ntr-o cuv am putea construi un gadget din gigantic plin cu xenon n stare materie neagr, gazoas i lichid, de peste 300 kg. acesta ar cdea cuva este rcit ntr-un criostat nalt de direct prin aproape doi metri, care seamn cu un Pmnt. termos uria. dac vreo particul e gata s traverseze detectorul, ea s-ar putea lovi de nucleul unui atom de xenon, coliziune din care va rezulta un foton i o jerb de electroni. Prin analiza pulsului de lumin i a electronilor, oamenii de tiin vor putea stabili dac particula a fost una exotic (de materie neagr) sau obinuit proton sau electron.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

Cea mai misterioas` substan]` din Univers intr` sub lupa unui nou experiment

68 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 69

70

C`r]i
The Universe In 100 Key Discoveries Giles Sparrow Quercus, 19.99 (416p, 157 de lei)
Giles Sparrow ne prezint` versiunea sa a celor mai importante 100 de descoperiri din istoria astronomiei [i explor`rii spa]iale. Autorul ne \nso]e[te de la momentele primordiale ale Universului, c=nd tot ce vedem \n jurul nostru a erupt dintr-un fenomen incredibil numit singularitate, p=n` \n momente mai recente, precum descoperirea misterioasei energii \ntunecate care infuzeaz` tot Universul [i \l poate chiar distruge. Pe parcurs, Sparrow descrie etapele care ne-au ajutat s` ajungem la \n]elegerea actual` a spa]iului cosmic. Fiecare concept-cheie este descris pe dou` sau trei pagini o lungime ideal` pentru a-]i l`sa impresia c` este vorba despre o descoperire important`, dar f`r` a rupe textul. C=t despre fotografiile care ilustreaz` povestea, sunt at=t de frumoase, \nc=t cartea merit` comparat` cu un album foto dedicat.

Science In 100 Key Breakthroughs Paul Parsons Quercus, C`rture[ti (418p, 100 de lei)
Rafturile de carte de [tiin]` din C`rture[ti - at=t volume traduse, c=t [i \n limba englez` - ascund volume care merit` s` figureze \n biblioteca proprie. Unul dintre cele mai frumoase este manualul britanicului Paul Parsons pe care \l cunoa[te]i [i ca autorul mai multor feature-uri din Science Focus despre istoria descoperirilor [tiin]ifice. Plec=nd de la baza reprezentat` de geometria [i astronomia antice [i p=n` la recentele realiz`ri [tiin]ifice precum descifrarea genomului uman, experimentele de la CERN ori via]a sintetic`, Parsons a sintetizat incredibil de bine progresul cunoa[terii umane, de aceea i-am [i comparat cartea cu un manual, foarte util nu doar pentru copiii care vor s` \nve]e despre lumea [tiin]ei, dar [i pentru adul]ii cu virtutea curiozit`]ii. Textele sunt clare [i precise, men]ion=nd \n cele trei pagini dedicate fiec`rui subiect toate aspectele relevante pentru a-]i explica importan]a respectivei descoperiri [i efectele sale asupra progresului [tiin]ific. Minicapitolele \ncep de altfel cu defini]ia conceptului, descoperirea sa, ce a adus nou [i de ce este important. Pare o colec]ie simplu de adunat, dar dac` stai s` faci chiar [i un top 10 al celor mai importante descoperiri din istorie, vei afla c` sunt foarte greu de cernut momentele cu adev`rat importante din evolu]ia cunoa[terii umane. Dar Parsons a reu[it s` sintetizeze aproape perfect tot noianul reprezentat de at=tea domenii [tiin]ifice (fizic`, biologie etc.) \ntr-o list` simbolic` de 100 de momente de r`scruce intelectual. Vasile Decu este redactor-[ef BBC Science Focus

Po]i admira fuziuni galactice, nebuloase pline de culoare [i peisaje planetare, prezentate cu mare precizie [tiin]ific`. Unul dintre pasajele mele preferate este un mini-eseu despre revela]ia din secolul 16 c` P`m=ntul nu e centrul Universului o poveste celebr` respus` foarte bine. Alte puncte frumoase sunt articolele despre descoperirea surselor de raze gamma sau despre g`urile negre supermasive. Sfatul meu: ignora]i ordinea sumarului [i r`sfoi]i cartea p=n` c=nd ceva v` atrage aten]ia. Lewis Dartnell este astrobiolog [i autorul c`r]ii Life In The Universe. Comenzi pe books-express.ro

Survival Of The Beautiful Art, Science And Evolution David Rothenberg Bloomsbury, C`rture[ti (314p, 100 de lei)
Se spune c` singurul animal care-l scotea din s`rite pe Charles Darwin era p`unul, deoarece coada sa \nflorit` [i uria[` - un impediment serios \n lupta pentru supravie]uirea individului - nu se potrivea deloc, \n viziunea sa, cu teoria evolu]iei \n care supravie]uie[te cel mai puternic. Frumuse]ea, s-a dovedit, nu este deloc o inutilitate, ci o arm` eficient` \ntr-o alt` lupt`, la fel de serioas`, pentru atragerea unei partenere, transmiterea genelor [i, deci, supravie]uirea speciei. De aici [i jocul de cuvinte Supravie]uirea celui mai frumos din titlul semnat de filozoful David Rothenberg. Cartea este excep]ional de bine scris` [i documentat` [i, chiar dac` nu se vrea o lucrare [tiin]ific` per se, prezint` foarte bine structurat evolu]ia conceptului de frumuse]e \n diferite ramuri [tiin]ifice, de-a lungul timpului. Rothenberg arat` c` estetica lumii animale nu este deloc arbitrar` [i nici nu poate fi explicat` pe deplin de conceptul de selec]ie sexual`. Autorul are o preg`tire excelent` pentru a aborda subiectul frumuse]ii \n natur` - este un muzician de jazz [i profesor de filozofie [i muzic`, specializat \n includerea sunetelor naturale (p`s`ri [i balene) \n compozi]iile de jazz. Un CV care \l ajut` s` investigheze infuziile dintre art`, [tiin]` [i natur`, \ntr-o carte extrem de bun`. Vasile Decu este redactor-[ef BBC Science Focus

Biblioteca Focus
97

Memoirs Of An Addicted Brain A Neuroscientist Examines His Former Life On Drugs Marc Lewis Public Affairs (336p, 94 de lei)
|n Memoirs Of An Addicted Brain, neurologul Marc Lewis ne prezint` o poveste plin` de \nv`]`minte, dar [i de avertismente. Suntem invita]i \n via]a intim` a autorului, din tinere]e, urm`rindu-i evolu]ia de la un adolescent normal, cu frustr`rile [i naivitatea de rigoare, c`tre un dependent de droguri [i, eventual, pu[c`ria[. Povestea \ncepe \n internatul liceal, unde t=n`rul Marc se drogheaz` pentru prima dat`, cu un amestec de sirop de tuse [i marijuana. Ajunge apoi la Universitatea Berkeley, din California, unde cade \n plasa culturii drogurilor de la finalul anilor 1960. LSD, PCP, opiu, heroin`... Marc Lewis le-a \ncercat pe toate ingerate, injectate ori fumate, de multe ori \n cantit`]i alarmant de mari. Dup` cum m`rturise[te, ar fi \ncercat orice. |n timp ce f`cea experimente pe [obolani, Marc descoper` un flacon

Cele mai noi [i interesante c`r]i de [tiin]`

97

cu sulfat de morfin` pierdut \ntr-un frigider vechi, menit cel mai probabil s` fie folosit \n vreun experiment. F`r` prea mare ezitare, Marc \[i injecteaz` morfina. Cite[ti captivat cartea lui Lewis. Dar [i mai interesant` e abordarea [tiin]ific` a dec`derii sale. Episoadele sunt \nso]ite de descrieri detaliate ale schimb`rilor neurochimice din creierul s`u, pe m`sur` ce testeaz` [i devine dependent de noi [i noi droguri. Dr. Michael Mosley este scriitor [i prezentator BBC. Comenzi pe books-express.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

26

C= de depa e pu em mp nge eco du e spo ve?

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Frica e un avantaj natural. M men]ine concentrat, dac m-a[ lupta cu ea mi-a[ risipi energia.
Felix Baumgartner, p34

Q&A Regulars

74

R`spunsuri la \ntreb`rile tale

48
Scenariul Total Recall, sub lupa [tiin]ei

Ghidul TECH
Obiectele dorin]ei
Cele mai noi gadgeturi

88 93 94 95

Jocuri

12

Tomb Raider

Dr. Tech Web

Roboii salvamari

MegaPixel

38
Re]elele sociale ale viitorului

Securitatea informaiilor

B`t`lia tabletelor
Google Nexus 7

Microsoft Surface

VIZITEAZ~-NE PE

sciencefocus.ro
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 5

MegaPixel
Uria[i pe uscat
M`sur=nd 75 m \n`l]ime, 125 m l`]ime [i 505 m lungime (c=t 5 terenuri de fotbal), acest doc uscat din [antierul naval Meyer Werft este unul dintre cele mai mari docuri acoperite din lume. Amplasat \n Papenburg, \n nord-vestul Germaniei, [i legat de r=ul Ems, docul este locul unde se nasc uria[ele nave de croazier`. Cum operatorii de croaziere vor ca vasele pe care le comand` s` includ` cele mai noi elemente de design, principala provocare \n construc]ia acestor vapoare colosale este complexitatea lor tot mai mare. Trebuie s` ne \mbun`t`]im constant facilit`]ile de produc]ie, nu doar s` construim nave mai mari, dar [i s` le construim mai rapid [i mai eficient, se dest`inuie inginerul naval Philip Gennotte, liderul echipei de design tehnic al [antierului Meyer Werft. Procesul de produc]ie optimizat \ncepe cu mult timp \nainte ca nava s` prind` contur pe doc, unde este asamblat` treptat din 80 de elemente construite \n prealabil. Fiecare dintre aceste 80 de elemente include mai multe sec]iuni de pere]i [i pun]i, echipate deja cu ]evi [i cabluri, pentru a reduce timpul de construc]ie. Iar atunci c=nd nava e finalizat`, docul este inundat, pentru a o lansa c`tre mare.

meyerwerft

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

MegaPixel

Asasini \n miniatur
Aceste furnici ]es`toare (Oecophylla smaragdina) nu sunt capabile s` [i m`n=nce prada pe care o doboar`, deoarece nu pot \nghi]i buc`]ile pe care le-ar smulge din aceast` musc`. |n schimb, ele \[i vor c`ra victima \n cuib, unde va servi drept hran` bogat` \n proteine pentru larve. Furnicile adulte se hr`nesc cu apa plin` de zaharuri secretat` de alte insecte, care sug la r=ndul lor secre]iile plantelor. Furnicile ]es`toare sunt foarte agresive [i teritoriale, le descrie dr. Stefanie Kautz, expert` \n furnici la Muzeul de Istorie Natural Field, din Chicago. De multe ori, ele sunt de mare ajutor \n livezi, deoarece ]in la distan]` alte insecte d`un`toare. Furnicile ]estoare [i-au primit numele de la abilitatea lor de a-[i ]ese \mpreun cuiburile din frunze. |[i iau larvele [i le apropie de frunze. Larvele secret` apoi m`tase, cu care leag` frunzele \ntre ele, explic` Kautz. Dac` frunzele sunt prea \ndep`rtate una de cealalt`, furnicile vor forma lan]uri vii pentru a le trage mai aproape. Studierea modului \n care aceste furnici comunic` pentru a forma lan]urile respective i-ar putea ajuta pe cercet`tori s` creeze modele noi ale leg`turilor comportamentale complexe.

Pic: Uda Dennie/solent

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

MegaPixel

ANNIe Cavanagh/Wellocme trust

10 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Anatomia unui drog


Imaginea prezint` cel mai popular drog din lume cofeina. |n forma sa pur`, e compus` din cristale lungi, de culoare alb`, de[i aici a fost colorat` artificial. Fotografia, realizat` cu un microscop electronic, a c=[tigat edi]ia din acest an a competi]iei Wellcome Image Awards, pe teme [tiin]ifice. Cofeina pur` este o substan]` extrem de toxic`. Doza letal` pentru om este estimat` la numai 10 grame, dar asta ar echivala cu circa 50 de expresso-uri duble b`ute \n serie. Cofeina din cafeaua noastr` de zi cu zi sau din ceai este dizolvat`, deci nu apare sub forma unor astfel de cristale. Este folosit` \ns` \n form` cristalizat` \n produsele farmaceutice, precum pastilele de sl`bit. Cofeina poate avea mai multe tipuri de structuri de cristale, afirm` dr. Graeme Day, chimist` la Universitatea Cambridge. |n prezent, \ncerc`m s` \n]elegem efectele diferitelor tipuri de cristale pe care le poate avea cofeina asupra propriet`]ilor sale. Fotografia prezentat` aici arat` un cristal de cofein` format la temperatura camerei, cunoscut sub denumirea de beta-polimorf.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

11

MegaPixel

Jorge sorial

12

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Pe[tele cu col]i
|nfrico[`torul pe[te din imagine este un ]ipar din specia Enchelycore anatina, dotat cu peste 120 de col]i foarte lungi [i ascu]i]i. Put=nd atinge lungimi de peste 1,2 metri, ace[ti pr`d`tori se ascund \n vizuini naturale din recifuri [i v=neaz` prin ambuscade, prada lor frecvent` fiind pe[tii mai mici [i cefalopodele. C=nd \[i atac` victimele, mai \nt=i le prind cu r=ndul exterior de col]i, numi]i [i f`lcile orale, apoi, 50 de milisecunde mai t=rziu, prada este str=puns` de un alt r=nd de f`lci faringeale, purt=nd \ntre 25 [i 50 de din]i, \n stilul celebrului extraterestru din seria Alien. Rolul celui de-al doilea r=nd de f`lci este de a trage pe[tele sau caracati]a mu[cat` \nspre partea inferioar` a gurii ]iparului. Acest transport faringeal este o inova]ie natural` uimitoare, afirm` biologul dr. Rita Mehta, de la universitatea californian` Santa Cruz. E o tehnic` destul de rar` de \nghi]ire a pr`zii.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

13

Update
septembrie-octombrie 2012

Ce trebuie s` [tii
Camera de 1 gigapixel Artiti primitivi Ecosistemul corpului Viitorul misiunilor spa]iale p18 p19 p20 p23 Zah`rul proste[te, p21

Cele mai relevante [tiri

ADN str`vechi
readus la via]
aterial genetic provenit de la o bacterie care a tr`it acum 500 de milioane de ani a fost \nviat [i inserat \n echivalentele bacteriene moderne. Urm`rind cum s-au schimbat aceste microorganisme de-a lungul genera]iilor, cercet`torii au reu[it s` refac` evolu]ia natural` \n laborator, ca s` vad` dac` urmeaz` acela[i curs pe care l-au avut \n natur`. Rezultatul ar putea oferi indicii importante pentru \ntrebarea dac` evolu]ia are un curs inevitabil sau dac` noi, oamenii, am mai evolua a[a dac` ar fi s` o lu`m de la cap`t. |n loc s` preia material genetic dintr-o r`m`[i]` str`veche, biologii de la Georgia Institute of Technology din SUA au luat gena botezat` Factorul de Elonga]ie-Tu (EF-Tu) din bacteriile moderne [i au derulat-o \napoi c`tre o form` str`veche. Cercet`torii au reu[it astfel s` recreeze gena a[a cum ar fi ar`tat acum 500 de milioane de ani [i au introdus-o \ntr-o bacterie E.coli, \nlocuindu-i gena EF-Tu. Obiectivul nostru a fost s` cre`m \n laborator o ma[in` a timpului molecular`, afirm` dr. Betul Kacar, [efa echipei de cercetare. Ne-am \ntors \n timp prin \nvierea genei, iar acum ne \ntoarcem \n prezent, folosind evolu]ia. Am vrut s` afl`m ce s-ar \nt=mpla dac` i-am da acestei gene o nou` [ans`. |n fiecare zi, bacteria E.coli cu aceast` gen` implantat` trece prin 6 genera]ii. Deci \n numai c=teva luni, biologii pot vedea cum au evoluat organismele. Bacteriile erau bolnave atunci c=nd le-am creat, poveste[te Kacar. Deci au fost nevoite s` evolueze [i s` g`seasc` o solu]ie s` fie s`n`toase.

Este specia uman doar o \nt=mplare?

Biologii au ad`ugat unei bacterii o gen` veche de 500 de milioane de ani pentru a urm`ri evolu]ia \n ac]iune

P=n` acum, gena EF-Tu nu a \nregistrat muta]ii, ceea ce \nseamn` c` nu a evoluat prin cele 1.000 [i ceva de genera]ii descoperite p=n` acum. Dar celelalte gene s-au modificat. E un proces evolu]ionar complex, explic` Kacar. R`m=ne de v`zut c=nd va \ncepe s` evolueze [i gena EF-Tu. Pe l=ng` studierea a ce se \nt=mpl` \n aceste bacterii de-a lungul timpului, exist` [i alte zone de interes. Putem ad`uga mai multe gene str`vechi, re]ele \ntregi sau chiar un genom complet, afirm` Kacar.

|napoi \n viitor: bacteria E.coli

Dr. Betul Kacar \ncearc` s` deruleze caseta evolu]iei

Dac` am permite evolu]iei s`-[i reia cursul pe Terra derul=nd caseta vie]ii, cum spunea biologul american Stephen Jay Gould, am ajunge oare la aceea[i colec]ie de specii precum cea pe care o vedem ast`zi? Ar evolua oamenii din nou? Unii biologi consider` c` evolu]ia e determinat`: dac` am derula caseta vie]ii, am vedea cam acelea[i specii. Al]ii cred c` procesul nu este repetabil. Am crezut c` putem relua caseta pentru o singur` gen` ca s` vedem dac` se va adapta la fel, explic` dr. Betul Kacar, de la Georgia Institute of Technology. P=n` acum, gena nu a evoluat, ceea ce pare ciudat comparativ cu ce s-a \nt=mplat \n natur`. Asta ar indica faptul c` evolu]ia ar fi putut lua un traseu diferit \n trecut, deci prezen]a noastr` pe Terra nu a fost inevitabil`.

georgia institute of technology, corbis

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

15

Update

Noi vederi de pe Marte


Dup` ce a \nfruntat cu bine pericolele c`l`toriei c`tre Marte [i ale unei asoliz`ri cu o tehnic` aplicat` \n premier`, noul rover mar]ian Curiosity ne \nc=nt` cu noi imagini superbe de pe Planeta Ro[ie

1
Acestea sunt printre primele imagini (dintr-o lung` serie, sper`m cu to]ii) trimise acas` de roverul Curiosity cel mai mare [i mai avansat robot NASA trimis pe Marte pentru o nou` aventur` de explorare. Parte a misiunii Mars Science Laboratory, cu o investi]ie de 2,5 miliarde de dolari, acest vehicul cu alimentare nuclear` a fost plasat \n craterul Gale, din apropierea ecuatorului mar]ian. Obiectivul s`u este investigarea urmelor de via]` din trecutul acestei regiuni. Dup` cum arat` [i aceste imagini, Curiosity va avea de \nfruntat obstacole serioase pe drumul s`u de escaladare a Muntelui Sharp, al c`rui v=rf se ridic` la 5,5 km deasupra fundului craterului. Muntele a fost format din sedimente str`vechi, o parte din ele fiind depuse \ntr-o perioad` c=nd Marte avea ap` lichid` pe suprafa]a sa. Dr. John Bridges, cercet`tor planetar la University of Leicester, conduce o echip` de exper]i francezi [i britanici din California care analizeaz` datele furnizate de Curiosity. Primele s`pt`m=ni de misiuni se vor concretiza \n cartografierea [i analizarea zonei de asolizare, pentru a stabili priorit`]ile [tiin]ifice \nainte de a porni c`tre Muntele Sharp [i zona sa bogat` \n argile, afirm` Bridges. Pe termen lung, vom studia structura mineral` a acestor zone care au experimentat ac]iunea apei, pentru a calcula temperatura, aciditatea [i compozi]ia fluidului [i c=t timp a existat ap` lichid` pe Marte. Asta ne va ajuta s` \n]elegem care sunt mediile de pe Marte unde ar fi putut exista via]`. Av=nd cel mai mare bagaj din istoria explor`rii mar]iene, Curiosity e dotat cu 17 camere foto. Poate cele mai interesante imagini vor fi cele surprinse de ChemCam, un instrument care include camera cu cea mai mare rezolu]ie trimis` vreodat` pe Marte. ChemCam va c`uta urmele l`sate de ap` pe roci. Curiosity are [i un laser cu care poate vaporiza roci [i buc`]i de sol, pentru a le analiza compozi]ia. Roverul poate detecta ingredientele necesare vie]ii oxigen, nitrogen, carbon [i hidrogen precum [i materialele toxice care ar putea fi un pericol pentru viitorii astronau]i ajun[i pe Marte.

4
1. Imaginea este una dintre primele fotografii color transmise acas` de Curiosity [i arat` versantul, cu dune, al Muntelui Sharp, din centrul craterului Gale locul de asolizare al roverului, aflat la peste 16 km distan]`. 2. Camera Mars Descent Imager surprinde scutul termic care a protejat roverul Curiosity la intrarea fierbinte \n atmosfera mar]ian`. 3. Curiosity [i-a dezmor]it ro]ile pe 22 august, \ntr-o plimbare de test, \nainte de c`l`toria c`tre Muntele Sharp. 4. Autoportret al roverului Curiosity, folosind o camer` foto de pe arborele cu instrumente [tiin]ifice.

NASA, JPL

16

septembrie-octombrie 2012sciencefocus.ro

Update
Trendul viitorului: Camera foto cu gigapixeli

3
Un num`r de \nmatriculare, m`rit de 13 ori

pedro saura, ilustra}II DE paul weston

Chiar dac` aparatele foto comerciale ale prezentului se laud` cu nu mai pu]in de 20 de megapixeli, \n SUA a fost creat deja un prototip care ofer` imagini de un gigapixel adic` 1.000 de megapixeli sau un miliard de pixeli. Botezat` AWARE-2, camera con]ine 98 de alte microcamere, fiecare dintre ele cu o rezolu]ie de 14 megapixeli. Combinate, ele produc apoi fotografia de 1 gigapixel. AWARE-2 nu este primul aparat foto de nivelul gigapixelilor, dar are un avantaj foarte mare: tehnologia sa are poten]ialul de a putea fi redus` la dimensiuni portabile. Prototipul a fost creat de mai multe institu]ii americane, printre care [i universit`]ile Duke [i North Carolina. Chiar dac` e destul de gr`su] \n prezent cam de dimensiunile unei camere de filmat de televiziune creatorii s`i consider` c`, \n urm`torii 5 ani, componentele sale s-ar putea mic[ora considerabil. La un gigapixel, rezolu]ia camerei este de 5 ori mai bun` dec=t vederea uman`. Aparatul poate surprinde elemente pe care fotograful nu le poate percepe natural, dar le poate vedea apoi la developare, afirm` profesorul David Brady, de la Duke University. Finan]at` de celebra DARPA (agen]ia american` de proiecte de cercetare avansat`),

Intestinele camerei de 1 gigapixel


1 Lentila obiectivului 1. adun` lumin` printr-o deschidere de 120 de grade, pe care o focalizeaz` c`tre 98 de microcamere. 2 2.
Microcamerele sunt amplasate \ntr-un dom din aluminiu. Fiecare cuprinde c=te o zon` diferit` din c=mpul vizual, folosind senzori de 14 megapixeli.

3 Imaginile individuale 3. se suprapun par]ial, astfel nc=t nu este ratat niciun detaliu.
camera poate include un total de 220 de microcamere, ceea ce i-ar oferi o rezolu]ie de 50 de gigapixeli adic` 50.000 de megapixeli. {i nu va fi disponibil` doar pentru sectorul militar. Discut`m deja cu companii de media despre posibilitatea de a folosi astfel de camere pentru monitorizarea evenimentelor sportive, dezv`luie Brady. Imagini din partidele sportive ar putea fi postate pe Internet, iar vizitatorii ar putea m`ri zona ac]iunii de care sunt interesa]i.

4 4.

Imaginile surprinse de camerele individuale sunt trimise c`tre un computer, care, pe baza unui algoritm de compunere, le lipe[te \ntr-o imagine final`, de ansamblu, con]in=nd un miliard de pixeli. Volumul mare de informa]ii necesit` 84 de unit`]i de procesare.

18

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Pot fi surprinse detalii altfel invizibile ochiului uman

Un studiu recent al unor copaci vechi de acum 1.000 de ani a scos la iveal faptul c` planeta noastr a fost lovit de un val intens de radia]ii \n jurul anului 775AD. Evenimentul a fost descoperit de cercet`torii de la Universitatea Nagoya din Japonia, care au m`surat nivelul izotopului Carbon -14 (C-14) din inelele unor cedri japonezi. C-14 este un izotop radioactiv produs atunci c=nd radia]iile cosmice lovesc atomii din atmosfera Terrei, eliber=nd neutroni. Ace[tia se ciocnesc apoi cu atomi de azot 14, care se descompune \n C-14. Inelele copacilor care cre[teau \n perioada respectiv`, acum 1.200 de ani, arat` o cre[tere de 1,2% a C-14, adic` de 20 de ori mai mare dec=t varia]iile tipice. Doar dou` tipuri de evenimente ar fi putut provoca acest nivel de radia]ii. Primul este explozia unei stele ajunse n stadiul de supernov, iar cellalt ar fi o furtun` protonic` provenit` dintr-o erup]ie solar colosal, fenomen n urma cruia Soarele arunc \n Spa]iu o cantitate uria[` de energie. O supernov` ar fi fost observat` cu u[urin]` pe cerul nop]ii, dar nu exist` nicio astfel de relatare \n analele vremii. Chiar dac` supernova nu ar fi fost observat`, tot am fi putut s`-i detect`m r`m`[i]ele din prezent, folosind telescoape \n spectru de raze X, dar nu am observat niciun obiect cosmic corespunz`tor. Nici a doua variant` nu ofer` r`spunsul. O furtun` de protoni format` pe Soare ar fi l`sat urme puternice. Se crede Inelele de cre[tere c` un astfel de fenomen ar putea ale cedrilor japonezi au dezv`luit un distruge chiar [i stratul de ozon, eveniment cosmic provoc=nd o dispari]ie \n mas` a speciilor. Astfel c oamenii de [tiin]` au avansat o ipotez nou: o teoretic` supererup]ie solar` nedistructiv`.

Inelele copacilor dezvluie secrete din trecutul Terrei

Consumul moderat de alcool poate preveni osteoporoza, potrivit unui studiu american, pe 40 de femei. C=nd femeile care consumau \n mod normal 1-2 b`uturi/zi f`ceau o pauz` temporar`, cre[tea rata la care ]esutul osos se degrada.

Persoanele care cerceteaz` o posibil` ]int` a unui atac terorist secret` un compus chimic similar steroizilor, care ar putea fi folosit pentru a-i depista din timp.

Un nou tip de celul` de alimentare care exploateaz` fluidul care \nconjoar` creierul face posibil conceptul unor implanturi autonome pentru a ajuta pe pacien]ii paraliza]i s`-[i mi[te picioarele. Dispozitivul, creat la MIT, descompune glucoza pentru a produce electricitate.

Ve{TI BUNE VE{TI RELE


Fiecare grad Celsius \n plus \n temperatura medie global` e \nso]it [i de o cre[tere cu 10% a frecven]ei fulgerelor, afirm` cercet`torii de la Universitatea Tel Aviv din Israel. Un posibil efect ar fi cre[terea num`rului incendiilor naturale [i a furtunilor subite, care provoac` inunda]ii.

Arti[ti primitivi
4
Neandertalienii ar putea fi autorii celor mai vechi opere de art` rupestr` din Europa. Pn n prezent existau foarte pu]ine indicii privind un posibil obicei al acestor hominizi de a-[i decora pe[terile. Dar acum, exper]ii de la universit`]ile Sheffield [i Bristol, din Marea Britanie, al`turi de colegi din Spania, consider` c` un disc ro[u din pe[tera El Castillo din nordul Spaniei a fost desenat \n urm` cu 40.800 de ani. La acea vreme, pe teritoriul Spaniei locuiau neandertalieni, c`ci oamenii moderni abia intrau \n Europa din Africa. Exper]ii au estimat v=rsta desenului prin analiza vechimii straturilor de carbonat E posibil ca neandertalienii de calciu depuse peste el.
s`-[i fi decorat pe[terile

Antarctica ar putea ascunde rezervoare uria[e de metan, \nc`lzirea global` put=nd topi ghea]a de deasupra \n viitorul mediu [i eliber=ndu-l \n atmosfer`, cu un efect poluator deosebit de puternic, potrivit unui raport al speciali[tilor de la UC Santa Cruz.

Nivelurile de dioxid de nitrogen dintr-un apartament cu un aparat de g`tit cu gaz sunt de trei ori mai mari dec=t \n exterior [i mult peste limitele recomandate, potrivit unui studiu al Universit`]ii Sheffield.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

19

Update

Ecosistemul uman
Un proiect [tiin]ific \ntins pe cinci ani a dezv`luit cum corpurile noastre g`zduiesc o faun` de trilioane de microbi [i cum ace[tia ne ]in \n via]`
Num`rul total al microorganismelor care tr`iesc pe corpul nostru, precum [i \n interiorul s`u, este de peste 10 ori mai mare dec=t cel al celulelor noastre, a dezv`luit recent primul recens`m=nt al ecosistemului uman. Proiectul Human Microbiome (HMP), ale c`rui rezultate au fost publicate recent, a reprezentat primul studiu aprofundat al rolului pe care \l joac` \n echilibrul s`n`t`]ii noastre bacteriile, virusurile [i ciupercile pe care le purt`m cu noi. |n ultimii 5 ani, speciali[ti din circa 80 de institu]ii de cercetare au catalogat microbii prezen]i \n corpul uman. Ei au lucrat cu mostre de microbi recoltate din [i de pe corpul a peste 240 de oameni din gur`, nas, intestine, piele [i din multe alte locuri. Majoritatea microbilor din ecosistemul uman sunt bacterii. Secven]iindu-le ADN-ul o sarcin` devenit` eficient` datorit` progreselor tehnologice din ultimii ani cercet`torii au ob]inut cel mai detaliat tablou general al interac]iunilor dintre oameni [i fauna lor microscopic`. Proiectul, care a avut un cost total de 173 de milioane de dolari, fiind finan]at de c`tre guvernul SUA, a relevat c` trupurile noastre g`zduiesc peste 10.000 de specii de microorganisme [i c` fiecare dintre noi are o colec]ie unic` de astfel de organisme. Varia]iile pe care le-am descoperit \n privin]a gamei de microbi purta]i de persoane diferite au fost uria[e, poveste[te dr. Dirk Gevers de la Institutul Broad, liderul echipei de cercetare HMP. Spre surprinderea noastr`, am descoperit c` oamenii nu au un set de baz` de microorganisme, ci doar un set de func]ii comune pe care acestea le \ndeplinesc. Fiecare dintre noi are, de exemplu, bacterii \n intestine. Acestea descompun nutrien]ii care, altfel, nu ar putea fi absorbi]i [i produc vitamine importante pe care corpul nostru nu le poate face singur. Dar speciile de bacterii care \ndeplinesc acest rol variaz` foarte mult de la o persoan` la alta. O alt` surpriz` a fost c` aproape to]i oamenii studia]i purtau patogeni microorganisme care provoac` boli pe piele sau \n corp. Ace[tia sunt inofensivi \n majoritatea timpului, iar un viitor studiu de profil are ca obiectiv stabilirea motivului pentru care ace[tia devin inamici ai corpului nostru. La fel de important` va fi stabilirea rolului pe care patogenii \l pot avea atunci c=nd suntem s`n`to[i.
din familiile de bacterii descoperite \n nasul uman au func]ii \nc` necunoscute.

ilustra}II DE magictorch

milioane de gene implicate \n producerea de proteine au fost descoperite \n microbii din [i de pe corpul nostru. Microbii de]in deci de 360 de ori mai multe gene cu efect asupra corpului nostru dec\t genele umane.

din masa noastr` corporal` este reprezentat` de microbi.

de mostre de microbi au fost recoltate de la 242 de adul]i, din 15 zone corporale. La femei s-au ad`ugat alte 3 zone, din interiorul vaginului.

dintre noi g`zduim \n canalele nazale Staphylococcus aureus, bacteria care provoac` MRSA, dar care nu genereaz` simptome ale bolii la majoritatea oamenilor s`n`to[i.

20 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Chestiunea arztoare

Profesorul David Kennedy este directorul Centrului de studiere a creierului, performan]ei [i nutri]iei de la Universitatea Northumbria.

cu David Kennedy

Dieta ne poate reduce inteligen]a?


Hipocrate, p`rintele medicinei moderne, a fost prima persoan` care a recunoscut c` alimentele pe care le consum`m au un efect direct asupra s`n`t`]ii noastre. Ast`zi, la 2.000 de ani de la moartea lui, \ncepem s` \n]elegem tot mai exact c=t` dreptate avea. |ntr-un studiu recent realizat la Universitatea California, din Los Angeles, [obolanii hr`ni]i cu o diet` foarte bogat` \n fructoz` au devenit, \n numai 6 s`pt`m=ni, mult mai pu]in capabili s` \nve]e [i s` re]in` informa]ii de exemplu, cum s` ias` dintr-un labirint cu o singur` cale de sc`pare. {obolanii fuseser` hr`ni]i cu ulei de porumb foarte bogat \n fructoz`, care e un ingredient omniprezent \n sucurile [i alimentele procesate. Studiul e poate cea mai direct` demonstra]ie c` un ingredient aproape universal are poten]ialul de a ne afecta mintea. Fructoza este zah`rul produs natural \n fructe [i unul dintre \ndulcitorii prefera]i de industria alimentar`. Cantit`]ile de fructoz` pe care le consum`m au crescut exponen]ial, de la niveluri mici asociate coacerii fructelor sezoniere la un nivel de peste 45 kg de zah`r rafinat de persoan`, pe an, din care mai bine de jum`tate e fructoz`. Fructoza e problematic` deoarece, spre deosebire de glucoz`, consumul ei nu provoac` o reac]ie hormonal` normal`. Ba chiar suprim` efectul insulinei [i al altor chimicale neuronale care semnalizeaz` c` ne-am s`turat. Iar asta e o problem` foarte mare. Insulina influen]eaz` creierul prin controlarea nivelului din s=nge al principalului combustibil al s`u, glucoza. Receptorii de insulin` sunt distribui]i pe scar` larg` \n anumite zone ale creierului, printre care [i cele cu rol \n administrarea sa]iet`]ii [i a func]iei cognitive. O frunz`rire a revistelor [tiin]ifice arat` c` acest ultim studiu nu este singurul semnal de alarm`. La finalul lui 2011, dr. Xingwang Ye [i colegii s`i de la Universitatea Tufts, din Boston, au raportat c` nivelul consumului mediu de zah`r, la subiec]ii nondiabetici, cu v=rste peste 45 de ani, era invers propor]ional cu nivelul

Fructoza este un tip de zaharid care se regse[te \n fructe [i alimente procesate. Un consum exagerat poate avea efecte negative asupra creierului

Fructoza nu e singurul component periculos din dieta noastr


performan]elor cognitive [i de memorie. Iar \n martie [i aprilie 2012, o serie de studii separate au ar`tat c` rezisten]a la insulin` este asociat` unui declin accelerat al func]iilor cognitive [i unui volum redus al creierului la b`tr=nii f`r` diabet. Cam toate dovezile din aceast` zon` se refer` la adul]i cu v=rste \naintate nu se [tie cu exactitate dac` la fel se \nt=mpl` la cei tineri, deoarece fructoza pare s` nu aib` efecte negative pe termen scurt. Chiar [i cele 6 s`pt`m=ni de diet` cu fructoz` aplicat` [obolanilor ar echivala

cu mai mul]i ani pentru oameni. Fructoza nu este singurul component posibil periculos din dieta noastr`. Sunt multe studii care arat` c` o alimenta]ie bogat` \n gr`simi saturate rele \n special gr`simi din carne ori lactate , precum [i o serie de uleiuri ad`ugate alimentelor procesate, ne predispune unui declin cognitiv accentuat la b`tr=ne]e. Echipa de la UCLA ne-a men]ionat [i o porti]` de sc`pare. Dup` ce au fost hr`ni]i cu o diet` mai s`n`toas`, cu acizi gra[i omega-3, efectul fructozei asupra creierului [obolanilor s-a redus semnificativ. Exist` [i studii care arat` c` o diet` c=t de c=t similar` celei a str`mo[ilor no[tri, de tipul celei mediteraneene (bogat` \n fructe [i legume), ne poate proteja \n fa]a declinului cognitiv la v=rste \naintate. Revenind la Hipocrate, se pare c` m=ncarea nu este tot timpul medicamentul potrivit.

GETTY

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

21

Update

Analistul

Blatistul, fa]`-n fa]` cu evolu]ia


dat` sunt foarte mici. {i atunci, pot s` calculez ct m` cost` amenda [i ct m-ar costa biletele [i s` trag concluzia c` ies mai ieftin dac` pl`tesc o amend`, din cnd n cnd, dect dac`-mi cump`r bilet. Fire[te c` nu putem s` fim cu to]ii blati[ti, c`ci atunci societatea nu ar mai func]iona. Dar tocmai de aceea blatistul este enervant: pentru c` el pare s` nu se gndeasc` niciodat` la ceilal]i sau la ce s-ar ntmpla dac` to]i ar proceda la fel ca el, ci doar la el nsu[i [i la interesul lui de moment. n termeni evolu]ioni[ti, blatistul ob]ine un avantaj competitiv mai mare, care i permite, n timp, s` ating` un nivel de adaptare sporit pentru c` nu pl`te[te costurile specifice cooper`rii. Sau cel pu]in asta este concluzia cea mai la ndemn`. De pild`, cel care se bag` n fa]` la o coad`. [i rezolv` treaba f`r` s` mai a[tepte [i, prin urmare, c[tig` timp. Un timp n care poate s` se ocupe de

Lauren]iu Staicu
Cooperarea poate s devin o strategie evolutiv important atunci cnd membrii grupului i pedepsesc mpreun pe blati[ti
alte probleme, s` stea la teras` sau s`-[i exprime nemul]umirea n pia]`. Se pare, ns`, c` aceast` concluzie nu ]ine seama de to]i factorii care intervin n modelarea dinamicii unui grup. Mai precis, nu ]ine seama de reac]ia celorlal]i la comportamentul blatistului. Potrivit unui studiu publicat n 2010 n revista Science de Robert Boyd, Herbert Gintis [i Samuel Bowles, cooperarea poate s` devin` o strategie evolutiv` important` atunci cnd membrii grupului i pedepsesc mpreun` pe blati[ti sau pe cei care nu contribuie la bun`starea comunit`]ii. n modelele [i experimentele clasice, importan]a evolutiv` a pedepsei aplicate blatistului era dificil de stabilit, c`ci aceste modele asumau c` ac]iunea de pedepsire se manifest` ca o tr`s`tur` individual` [i sporadic`, necoordonat`. Or, n astfel de cazuri, costurile suportate de justi]iari sunt foarte mari [i, prin urmare, ace[tia sunt elimina]i treptat pe parcursul evolu]iei. Noul model propus de cei trei cercet`tori arat` c` atunci cnd pedepsirea e o ac]iune coordonat` a grupului, ea contribuie la cre[terea beneficiilor medii ob]inute de membrii grupului. Mai mult dect att, costul total al pedepsirii unui blatist scade pe m`sur` ce num`rul celor care particip` la ac]iunea de pedepsire cre[te, arat` autorii studiului. De unde rezult` c` pedepsirea coordonat` a blati[tilor duce, pe termen lung, la cre[terea nivelului mediu de adaptare a grupului. De[i este nc` nevoie de experimente [i studii suplimentare care s` sprijine aceast` concluzie, modelul Coordinated Punishment propus de cei trei autori reprezint` un progres semnificativ c`tre n]elegerea importan]ei evolutive a cooper`rii. {i, de asemenea, un avertisment serios pentru blati[tii de pretutindeni: aten]ie la controlori n autobuz, s-ar putea s` devin` permanen]i!

nc` de pe vremea lui Platon, filosofii s-au str`duit s` ne conving` c` nu e bine s` fim blati[ti, s` ne urm`rim doar interesul propriu, f`r` s` ]inem seama de ceilal]i [i de legile cet`]ii. Dar argumentele lor, orict de rafinate s-au dovedit a fi, nu au avut un impact prea mare. C`ci e la ndemna oricui observa]ia c` blatistul are mai mult de c[tigat dect cei care contribuie la bun`starea comunit`]ii [i respect` regulile acesteia. Orict ar fi de frustrant pentru entuzia[tii bunelor maniere, comportamentul blatistului pare s` ofere o recompens` mai mare dect conduita moral`. Ba chiar, spun unii, este [i ra]ional, n]elegnd ra]ionalitatea sub forma unui calcul al beneficiilor [i riscurilor care ne a[teapt` n func]ie de felul n care ac]ion`m. Dac` merg f`r` bilet cu autobuzul, exist` riscul s` fiu prins [i s` pl`tesc amend`. Dar dac` merg tot timpul f`r` bilet, [ansele s` fiu prins de fiecare

Danhilliard.co.uk

22 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro

COMENTATORII NO{TRI

Analistul Lauren]iu Staicu Laureniu i-a luat doctoratul n 2002, cu o tez n domeniul filosofiei tiinei. n prezent este confereniar i directorul Departamentului de Filosofie Teoretic al Universit`]ii Bucureti. Futurologul Stephen Baxter Un autor celebru de romane SF [i colaborator frecvent al BBC Focus, Stephen Baxter este expertul nostru \n arheologie spa]ial`. Eco-scepticul Tom Heap Tom este expert \n tot ce \nseamn` ecologie. Este prezentatorul emisiunilor Panorama, la BBC One, [i Costing the Earth, la Radio 4, unde pune sub semnul \ntreb`rii prejudec`]ile \n materie. Medicul Michael Mosley Dup` studii de medicin`, Michael s-a al`turat BBC [i a devenit prezentator, redactor [i produc`tor. Este omul cu [tiin]a de la The One Show [i a prezentat documentarul The Story of Science.

Futuristul Stephen Baxter

Medicul

Michael Mosley

Viitorul camerelor de control


o antichitate a[a cum ne raport`m noi, cei de azi, la o ma[in` Ford modelul T. Bombardierul B-52 al for]elor aeriene americane va \mplini 60 de ani de serviciu \n 2015, iar USAF-ul inten]ioneaz` s` p`streze opera]ionale unele versiuni p=n` \n 2040, 85 de ani dup` lansarea lui. Dar B-52 poate fi modernizat la sol o op]iune indisponibil` \n cazul sondelor spa]iale. NASA a \nv`]at deja din proiectul Voyager cum s` trateze problemele misiunilor de durat`, precum demodarea tehnologic` sau pensionarea inginerilor ini]iali. Monitoare [i computere moderne folosesc telemetrie din anii 1970, sub controlul unei echipe reduse. Cultural, proiectele vechi tind s` dispar` din aten]ia publicului, dar NASA a reu[it s` p`streze publicitatea pentru Voyager. Pe termen lung, ar fi totu[i nevoie de o academie care s` p`streze cunoa[terea tehnologiilor trecutului. |n prezent, diver[i oameni pasiona]i de primele modele de motoare, electronice ori avioane p`streaz` vie cunoa[terea acelor tehnologii, iar echivalen]ii lor din viitor ar putea reu[i s` men]in` func]ional` o sond` antic`. Dar cum am trata o misiune [i mai lung`, o c`l`torie de 1.000 de ani c`tre o stea \ndep`rtat`? Istoria ne-a ar`tat c` \n Europa, timp de peste un mileniu, bisericile au fost singura institu]ie constant`. |n Evul Mediu, c`lug`rii erau cei care p`strau vii cuno[tin]ele trecutului. S-ar putea ca centrele de comand` ale misiunilor viitorului s` nu mai semene deloc cu agitatele birouri NASA de ast`zi, ci cu calmul unei biblioteci monastice.

n filmul Star Trek: The Motion Picture (1979), sonda Voyager 6 a NASA se \ntoarce pe P`m=nt dup` o c`l`torie de 300 de ani. Aparatul este \nt=mpinat de echipajul de pe Enterprise, cet`]eni ai unei lumi transformate radical de la plecarea sondei. Deci, atunci c=nd Voyager \ncearc` s` transmit` descoperirile pe care le-a f`cut, nimeni nu \i poate citi semnalul. Problema lui Voyager 6 era c` operatorii s`i tere[tri muriser` de mult timp. Imaginea noastr` despre cum func]ioneaz` o camer` de control a misiunii provine din vremurile roman]ate ale proiectului Apollo, c=nd o echip` de ingineri dedica]i au tras tare c=teva s`pt`m=ni pentru a trimite astronau]i pe Lun`. Dar \n viitor, operatorii vor avea de gestionat misiuni cu durate mult mai mari. Chiar [i \n prezent, Sta]ia Spa]ial` Interna]ional` necesit` un suport continuu de la sol, \n acest peste un deceniu de activitate, precum [i \n cazul unor alte misiuni robotizate. Misiunea Dawn, c`tre asteroizi, va avea o durat` minim` de 8 ani. Sonda Cassini opereaz` [i acum, dup` 8 ani de c=nd a ajuns pe orbita lui Saturn. Iar sondele reale Voyager ale NASA, dup` ce au vizitat planetele exterioare, se \ndreapt` acum c`tre spa]iul interstelar [i transmit \n continuare date, la 35 de ani de la lansare. Misiunile viitorului vor dura chiar [i mai mult. O c`l`torie c`tre Alpha Centauri a unei sonde interstelare ar dura un secol, apoi ar urma decenii de explorare. Imagina]i-v` ce provocare ar fi s` men]ii un birou de comand` pentru o misiune de un secol, cu o sond` care va deveni treptat

Un simplu test de s=nge ar putea depista afec]iunile mentale


Cuno[team pe vremuri un prieten al tat`lui meu care avea cele mai nea[teptate schimb`ri de stare psihic`. Fie era sufletul tuturor petrecerilor, fie, brusc, cel mai deprimat om posibil. Abia mul]i ani mai t=rziu, c=nd m` preg`team s` devin doctor, am \n]eles c` sigur avea o form` nediagnosticat` de maniaco-depresie ori bipolarism. Cred c` oamenii ca el mi-au trezit interesul pentru psihiatrie. Dar am descoperit rapid c` psihiatria este o [tiin]` frustrant de inexact`, \n care diagnosticele definitive sunt foarte greu de pus. Dar lucrurile s-ar putea schimba. De exemplu, cercet`torii de la Institutul Karolinska din Suedia au anun]at recent c` au g`sit un aspect neobi[nuit \n s=ngele schizofrenicilor, care ar putea fi folosit, \n viitor, ca baz` pentru un simplu test de s=nge. Schizofrenia este una dintre cele mai comune afec]iuni psihiatrice, dar diagnosticul ei este foarte dificil. Noul studiu mizeaz` pe [tiin]a recent ap`rut` a epigeneticii. {tim c` ADN-ul nu este un simplu manual de instruc]iuni chiar [i modific`rile chimice subtile din corp, precum lipirea compu[ilor de metil de materialul genetic, pot altera func]ionarea genelor. Ce au descoperit cercet`torii de la Karolinska a fost c` schizofrenicii au nivelul foarte sc`zut de metilare a ADN-ului din celulele albe ale s=ngelui, ridicate la normal de unele medicamente antipsihotice. Informa]ia e important` deoarece nu doar c` ar putea duce la un test de s=nge pentru schizofrenie, dar ne poate ajuta [i s` \n]elegem mai bine aceast` boal`. Au existat multe revolu]ii false \n psihiatrie [i sper ca aceasta s` nu fie \nc` o dezam`gire. Creierul este cel mai complex organ din Universul cunoscut, tocmai de aceea e foarte greu s` \n]elegem mecanismele prin care func]ionarea lui e dereglat`.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 23

Po[ta
Red Bull Stratos
Pro
Recordul pe care Felix \ncearc` s`-l ob]in`, risc=ndu-[i via]a nu este numai de dragul celebrit`]ii meritat`, dac` \i iese! ci con]ine [i acel spirit de a merge acolo unde nu a mai ajuns nimeni [i de a testa ceva \n premier`, care a alimentat at=tea descoperiri de-a lungul istoriei cunoa[terii omene[ti. Mi-a pl`cut extrem de mult articolul [i apoi am \nceput s`-i urm`resc evolu]ia [i pe site-ul lui, pentru c` \ncercarea lui e o combina]ie atractiv` \ntre mu[chi, curaj [i tehnologie. Cristi

Science Focus
Edi}ia ROM+NEASC~ Editorial Redactor-[ef Vasile Decu Senior Editor Lauren]iu Staicu Editor Constantin Vlad Art Director R`zvan Bucur Tehnoredactor Mircea Nea]u Corectur~ www.corectura.ro PR Manager Raluca Enache Advertising sales DIrector Alina Brohanschi PRint Sales Manager Bianca B`di]` Traffic Diana Cerchez Director financiar Ana Predescu Administrativ Florin Cotig` Tipografie Infopress Group Editor

Contra

Saltul lui Baumgartner e doar o nebunie costisitoare menit` s`-i aduc` faim` [i publicitate unui dependent de sporturi extreme. Po]i testa condi]iile respective cu manechine, sonde sau calcule. Asta nu \nseamn` c` \i doresc r`ul. Riscurile sunt foarte mari [i povestea se poate termina r`u... Andrei

M S G Romania
Media Sport Group Edi}ia britanic~ Editorial Editor Graham Southorn Deputy Editor Andy Ridgway Production Editor Robert Banino Features Editor JV Chamary Reviews Editor Daniel Bennett Website Assistant Louise Ridley Science Consultant Robert Matthews Contributing Editor Emma Bayley Art & Pictures Art Editor Steve Sayers Deputy Art Editor Robbie Bennie Picture Editor James Cutmore Colaboratori Henry Gee, Michael Mosley, Nina Fedoroff, Charles Arthur, Paul Parsons, Nic Fleming, Sarah Castor-Perry, JV Chamary, Ed Yong, Jo Carlowe, Kieron Allen, Hannah Devlin, Susan Blackmore, Gareth Mitchell, Luis Villazon, Robert Matthews, Alastair Gunn, Daniel Bennett, Daniel Cossins, Spencer Kelly, Andrew Steane.

M S G Rom

Lumea viitorului
Prezicerea viitorului e cea mai periculoas` meserie, \ntre meteorologie [i astrologie, dac`-mi permite]i gluma. To]i cei care \ncearc` acest exerci]iu fie exagereaz`, vis=nd la realiz`ri improbabile pe termen scurt [i mediu, fie ignor` aspectele care au cel mai mare poten]ial de a ne schimba via]a. }in=nd cont de viteza [i complexitatea progresului [tiin]ific, eu consider c` putem face estim`ri numai pentru unul, maxim doi ani \n viitor. Altfel, e doar SF, fie el semnat de vedeta Michio Kaku. R`zvan

Editorialele Focus
M` bucur c` a]i \nceput s` prelua]i editorialele lui Stephen Baxter, un autor pe care \l citesc cu mare pl`cere. Domeniul pe care scrie acum, de arheologie spa]ial`, p`rea ciudat [i infertil, dar v`d c` britanicul scoate lucruri interesante. Are dreptate \n ultimul lui text, dac` [i noi, oamenii, am \nceput s` \mp=nzim sistemul solar cu obiecte, de[i suntem de numai c=teva decenii \n spa]iu, dap`i o civiliza]ie mult mai b`tr=n` dec=t noi, aflat` s` spunem \n trecere prin acest col] de galaxie ca-n Picnic la marginea drumului. Ionu]

Critic`

{TIIN}~
Num~rul 7 / IulIE-augusT 2012

TEHNologIE
www.sciencefocus.ro
iulie-august 2012 Num`rul 7 / 11,9 lei

vIITor
Special
Saltul de la grani]a SPA}IULUI COSMIC
p42

Sunt o cititoare fidel` 10 Vacan]ele Editorial Board a revistei viitorulu Susan Aldridge, Piers Bizony, Deborah dvoastr` [i abia Cohen, Jane Fletcher, John Lynch, Bill Lyons, Bill McGuire, Gareth Mitchell, a[tept s` ias` Ayesha Mohideen fiecare num`r, Consilieri pe care mi Dr Stephen Baxter Autor SF l-a[ dori lunar. Din p`cate, ultimul Dr Heather Couper Autor [i jurnalist TV Dr Henry Gee Nature num`r con]inea foarte multe gre[eli Dr John Gribbin University of Sussex minore dar enervante, precum litere Nigel Henbest Autor [i scenarist Prof Steve Jones University College London lips` sau propozi]ii care se terminau Jonathan Mitchener Futurolog BT Rahiel Nasir Specialist \n tehnologie brusc. Nu [tiu care a fost motivul Dr Francis Pryor University of Nottingham dar trebuie s` v` semnalez c` Dick Strawbridge Jurnalist TV logo + text Exemplificare de inserare Dr Charlotte Uhlenbroek Jurnalist TV aproape mi-au stricat pl`cerea de citi Prof Lord Robert Winston Imperial articolele, care erau scrise [i traduse College London Prof Richard Wiseman University of foarte bine. Felicit`ri pentru Hertfordshire con]inut, dar, v` rog, [i mai mult` aten]ie la detalii! Andreea
FormulA dr gleniei ClonAreA mAmuilor siberieni

Via] fluorescent

50 de aNi de la descoperirea GFp

Interviu cu Vlad C`lina, de mistere creatorul de robo]i explicate p88

pagini

croaziere aeriene sejururi |n spa}iu hoteluri submarine

PLUS

Viitorul...

CompuTerelor C~l~TorIIlor SporTurIlor mA{InIlor DISTrAC}IIlor

Cele mai bune camere foto compacte de vacan]` p92

Testele Focus

Schimb`rile climatice au nu doar efecte atmosferice, dar [i geologice

Secretele \nclzirii globale

O minte sclipitoare

100 de ani de la na[terea lui Alan Turing, pionierul informaticii

Q&A

cloNarea mamu}ilor uN salt uria{ vacaN}ele viitorului secretele |Nc~lzirii Globale

A nu se modifica culoril
Media Sport Group este parte din Intact Media Group

VIZITEAZ~-NE PE

sciencefocus.ro

facebook.com/ sciencefocus magazineromania

plus.google.com/ sciencefocus magazineromania

15mm

twitter.com/ ScienceFocusRo

Opiniile [i recomand`rile din Focus sunt libere de orice presiuni sau ingerin]e. Primim asisten]a [i ofertele de produse de la companii comerciale doar \n condi]iile \n care sunt asigurate integritatea [i independen]a editorial`, f`r` excep]ie. Acolo unde este necesar, ajutorul primit din afara redac]iei este clar men]ionat.

Zilnic inspirm 10 milioane de oameni.


getty ISSN 2247 - 479X

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 25

0.15pt

IlustraII DE paul price

26 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Limitele umane

Depindu-l pe
Care sunt limitele corpului uman \n performan]ele sportive? Kate Ravilious investigheaz` c=t de departe putem \mpinge recordurile sportive.

USAIN BOLT
cum patru ani, la Olimpiada de la Beijing, Usain Bolt a reu[it ceva de-a dreptul special. Jamaicanul a terminat finala de 100 de metri cu un timp record de 9,69 secunde, trec=nd linia de sosire cu mult \naintea celorlal]i. Victoria lui a fost [i mai impresionant` deoarece Bolt a \ncetinit vizibil \nainte de linia de final, pentru a s`rb`tori, dar tot a c=[tigat cu un avans mare. |n plus, unul dintre [ireturile lui era desf`cut. Performan]a i-a f`cut pe mul]i, inclusiv oameni de [tiin]`, s` se \ntrebe c=t de repede ar putea alerga, de fapt, Bolt. Un an mai t=rziu, \n finala Campionatelor Mondiale din Berlin, Bolt a oferit un posibil r`spuns 9,58 secunde. Aceast` zecime de secund` a reprezentat cea mai mare \mbun`t`]ire

a unui record mondial din istoria curselor de 100 de metri, de la introducerea cronometrelor electronice. Iar la Olimpiada de la Londra, din aceast` var`, Bolt a reu[it un nou record olimpic, de 9,63 secunde pe suta de metri. Astfel de salturi ale recordurilor ne fac s` ne \ntreb`m c=t de mult putem for]a corpul uman? Care ar fi recordul mondial absolut, de nedep`[it? Desigur, nimeni nu va reu[i s` alerge 100 de metri \n 4 secunde sau s` arunce suli]a la un kilometru distan]`. Dar care este limita exact`? Recenta Olimpiad`, de la Londra, a adus noi \mbun`t`]iri. Science Focus a consultat cei mai buni exper]i \n [tiin]a sportului, pentru a descoperi limitele ma[in`riei umane \n cinci sporturi clasice. Concluziile s-ar putea s` v` surprind`.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 27

Limitele umane

Limitele umane

getty, Jon Rou/Loyola Marymount University, ilustraII DE acute graphics

|n cursa de 100 de metri, \n ciuda eforturilor aparent superumane ale lui Bolt, se pare c` mai exist` loc de \mbun`t`]ire a timpilor. Viteza maxim` atins` de jamaican \n cursa din 2009 a fost de peste 45 km/h, dar, potrivit unei echipe de exper]i \n biomecanic` din SUA, corpul uman e capabil s` alerge cu aproape 70 km/h, \nsemn=nd c` un atlet ar putea trece linia de sosire \n doar 7 secunde. Aceast` concluzie uimitoare a venit dup` o serie de experimente \n care subiec]ii au fost testa]i pe o band` de alergare, \n stiluri diferite sprint, alergare cu spatele sau pe un singur picior. Unul dintre rezultate a fost nea[teptat: |n alergarea pe un singur picior, for]ele generate erau cu 50% mai mari dec=t atunci c=nd subiec]ii alergau normal, la vitez` maxim`, poveste[te dr. Matt Bundle, director al Laboratorului de Biomecanic` al Universit`]ii Montana. Cu alte cuvinte, picioarele noastre pot genera o for]` mult mai mare dec=t cea pe care

o folosim \n sprint, deci viteza noastr` e limitat` de alt factor. Testele realizate la \nceputul anilor 2000 de expertul \n biomecanic` dr. Peter Weyand, pe vremea aceea profesor la Harvard, au sugerat o alt` limitare. El a ar`tat c` timpul de deplasare a unui picior adic` timpul pe care \l petrece \n aer este acela[i pentru toat` lumea. Fie c` e[ti un olimpic ori un om obi[nuit, timpul este de 0,34 secunde, afirm` Bundle. Deci niciun fel de antrenament nu poate \mbun`t`]i asta. Testele pe banda de alergare au relevat [i un alt aspect-cheie. C=nd voluntarii alergau cu spatele, picioarele lor erau \n contact cu solul un timp identic ca atunci c=nd alergau normal, \nainte. Asta sugereaz` c` fibrele mu[chilor din picior au o vitez` maxim` de contrac]ie, \nsemn=nd c` exist` un timp minim pe care piciorul trebuie s`-l petreac` \n contact cu solul pentru a genera o for]` suficient` pentru a te men]ine \n pozi]ie vertical`, explic` Bundle. Atle]ii foarte rapizi au timpi de contrac]ie mult mai scur]i, dar nu suficient pentru a folosi

Picioarele noastre pot genera o for] mult mai mare dec=t putem folosi la alergare

Poate statistica s` identifice limitele corpului uman?


|n timp ce unii cercet`tori studiaz` biomecanica alerg`rii, al]ii \ncearc` s` prezic` recordul absolut pentru cursa de 100 m folosind modele matematice. Fizicianul Jonas Mureika, de la Universitatea Loyola Marymount, din Los Angeles, care \[i petrece timpul de obicei studiind cosmologia [i fizica particulelor, a prezis cu succes c`, p=n` \n 2009, va fi atins un record precum cel stabilit de Bolt. Dar [i el privea cu suspiciune eficien]a calculelor. Noile recorduri ar fi ap`rut \ntr-un timp foarte scurt, deci nu le-am b`gat \n seam`. Modelul s`u \mprumuta tehnici din seismologie, pentru a prezice \mbun`t`]irea recordurilor pe baza rezultatelor anterioare. Mureika nu a prezis [i recordul absolut, dar al]ii au f`cut calculele [i estimeaz` c` vom atinge 9,5, 9,4 [i chiar 9,3 secunde. Dar totul depinde de ipotezele pe care \]i bazezi modelele matematice: cum analizezi rezultatele istorice [i cum faci estimarea pentru evolu]ia ulterioar`, explic` Mureika.

Fizicianul Jonas Mureika s-a inspirat din seismologie pentru a calcula rezultate sportive

integral for]a generat` de mu[chi. Pentru a atinge viteza noastr` maxim` de 70 km/h, trebuie s` ne \ntreb`m: dac` am avea fibre musculare care s-ar putea contracta suficient de rapid pentru a ne permite s` folosim toat` for]a lor, c=t de rapizi am putea fi? Am avea nevoie de schimb`ri musculare dincolo de ce putem realiza ast`zi. E improbabil s` \mbun`t`]im acest aspect \n mod natural (vezi Dep`[irea limitelor). Dar vom vedea recorduri noi de vitez`, de[i totul se va opri la un anumit prag, afirm` Bundle. Nu este foarte clar c=t de aproape este aceast` limit` natural`, deoarece ecua]ia include prea mul]i factori. Un prim pas e bariera psihologic`, de a scoate un timp sub 10 secunde. Apoi totul merge mai u[or. Ne-am spune: Putem s-o facem [i noi!, explic` Chris Hughes, profesor de biomecanic` la Universitatea din Worcester. Nimeni nu s-a apropiat p=n` acum de spargerea recordului de 4 minute pentru o mil` (1,6 km), p=n` la reu[ita lui Roger Bannister din mai 1954. Apoi, la numai dou` luni dup` recordul acestuia, australianul John Landy a reu[it [i el, urmat cur=nd de al]ii. Probabil, cel mai important factor \n performan]a sportiv` este genetica. Cercet`torii au identificat numeroase gene asociate abilit`]ii de a alerga. De exemplu, forma R sau varianta R a genei ACTN3, este prezent` la sportivii de elit`, de ambele sexe, mai des dec=t la restul popula]iei. Testele genetice ofer` posibilitatea de a descoperi mai u[or talentele sportive indivizi cu gene bune. Firma american` Atlas Sports Genetics vinde deja teste pentru gena ACTN3 p`rin]ilor [i antrenorilor. Evident, Bolt are un genom plin cu gene potrivite. E \nsp`im=nt`tor de talentat, deci va fi nevoie de atle]i incredibili pentru a-i dep`[i performan]ele, spune Andrew Renfree, profesor de [tiin]a sportului la Universitatea din Worcester. Deci care ar fi recordul absolut \n cursa de 100 de metri ob]inut natural de un sportiv, prin mijloace clasice? Estimarea mea ar fi de 9 secunde, ca un minim absolut, iar noi credem c` am putea ajunge acolo, \n mod natural, \n

28 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Progresia recordurilor mondiale \n cursa masculin` de 100 m


10.8 10.6 10.4 10.2 Time (seconds) Timpul (secunde) 10 9.8 9.6 1900 9.4 1920 1940 1960 1980 2009 U Bolt Year Ani 2000 2020

1912 D Lippincott

1936 J Owens

1988 C Lewis

Trend rezultatelor curve Curba

2007 A Powell

Cum s` alergi ca Bolt


Cifrele care \l fac cel mai rapid om din istorie

Timpul de reac]ie

Ai putea scoate sub 0,17 secunde? Acesta a fostul timpul de reac]ie al lui Bolt la Olimpiada de la Beijing. Iar la mondialele din 2009 a reu[it 0,133 secunde.

Accelerarea

Bolt a avut o accelerare de la 0 la 40 km/h \n doar 4 secunde la Olimpiada de la Beijing, din 2008.

Viteza maxim

Bolt a atins 44,6 km/h \ntre intervalul 60-80 de metri la Mondialele din 2009.

Lungimea pasului
Cu o lungime de 2,4 m, Bolt a avut nevoie de numai 41 de pa[i pentru a acoperi 100 m la Olimpiada de la Beijing.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 29

Limitele umane

Limitele umane

60 sau 70 de ani, prezice Hughes. ca un minim absolut, iar noi credem c` am putea ajunge acolo, \n mod natural, \n 60 sau 70 de ani, adaug` Hughes.

Sprintul pe 100 de metri e un subiect complex, dar cum stau lucrurile c=nd intr`m \n bazinul de \not? Cursa olimpic` de 50 de metri este echivalentul acvatic al sprintului de 100 de metri, dar t`ierea apei cu vitez` necesit` atribute complet diferite. Deoarece apa opune mai mult` rezisten]` dec=t aerul, \not`torii trebuie s` foloseasc` de patru ori mai mult` energie dec=t atle]ii, pentru a parcurge o distan]` identic`.

Fizic, un \not`tor olimpic va avea cu prec`dere fibre cu contrac]ie rapid` \n partea superioar` a corpului, bra]e foarte lungi, picioare scurte [i t`lpi uria[e, pe post de labe de \not. Michael Phelps, campionul american cu [ase medalii olimpice, este un exemplu aproape perfect. Picioarele lui de m`rimea 49, palme de dimensiunea unor farfurii, torsul lung, picioarele scurte [i anvergura aripilor de 208 cm \l ajut` s` maximizeze ritmul de \naintare prin ap`. Costumele high-tech de \not, introduse \n 2008 dar interzise \n 2010, au ajutat la stabilirea de noi recorduri prin str=ngerea corpului \not`torilor \ntr-o form` c=t mai

|nottorii trebuie s foloseasc de patru ori mai mult energie dec=t atle]ii, pe aceea[i distan]

hidrodinamic` [i oferindu-le o flotabilitate m`rit`. Recordurile stabilite cu astfel de costume au r`mas nedep`[ite, dar oamenii de [tiin]` cred c` pot fi \mbun`t`]ite. Dr. Benjamin Domb, chirurg ortoped [i expert \n fiziologia sportiv` la Centrul Hinsdale Orthopedics din Illinois, SUA, a \ncercat s` calculeze c=t de repede am putea \nota, plec=nd de la premisa c` subiectul ar avea [i o tehnic` perfect`. Pentru asta, el a adaptat ecua]ia folosit` pentru stabilirea vitezei maxime a para[uti[tilor viteza cu care cad spre P`m=nt atunci c=nd for]a aerului care \i \mpinge \napoi este egal` cu cea a gravita]iei. |n cazul unui \not`tor, aceast` tehnic` poate fi folosit` pentru a calcula viteza pe care o poate atinge c=nd genereaz` maximum de for]`. Dr. Domb a calculat c` plafonul de vitez` \n ap` este de 3,8 metri pe secund`. Asta \nseamn` o curs` de 50 de metri terminat` \n 18,15 secunde.

Dr. Matt Bundle, \n Laboratorul de Biomecanic` al Universit`]ii din Montana


rex, getty x2, Trice Megginson/University of Wyoming photographic services

La polul opus sprintului se afl` maratonul. Aici, fibrele musculare de contrac]ie rapide nu mai sunt necesare. Principalii factori care determin` c=t de repede termin`m un maraton sunt sistemul aerobic [i consumul de energie pe 1 km. Cu alte cuvinte, c=t de eficient este corpul t`u \n a aduce la mu[chi combustibilul necesar pentru producerea de energie oxigenul [i c=t de eficient e folosit` aceast` energie. Un sistem aerobic de top include o inim` care poate pompa un volum mare de s=nge, mai multe mitocondrii \n celule, care produc energie, [i o vascularizare sporit` a mu[chilor, explic` Bundle. Exist` \ns` o limit` a dezvolt`rii sistemului aerobic m`rimea maxim` a inimii [i vascularizarea mu[chilor, deci [i maratonul are limite fizice de netrecut natural. Datele sugereaz` c` maratoni[tii b`rba]i aproape c` au atins recordul

30 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Atle]ii de elit` de ast`zi arat` foarte diferit de predecesorii lor


C=nd atletul american Frank Jarvis a oprit cronometrul la 11 secunde \n finala olimpic` de 100 m din Paris, \n 1900, rezultatul a fost considerat un miracol. Ast`zi, un astfel de timp nu te-ar califica nici m`car \n finalele jude]ene. Ce anume s-a schimbat? Un factor important este modificarea formei fizice a atle]ilor de elit`. Tradi]ional, cei mai buni sprinteri aveau un corp scund [i puternic. Dar profesorul Alan Nevill, biostatistician de la Universitatea din Wolverhamptom, a ar`tat c` \n ultimii ani sprinterii au devenit mai zvel]i [i mult mai \nal]i. Atle]ii mai \nal]i au picioare mai lungi, deci [i pa[ii acoper` o distan]` mai mare, iar asta le d` un avantaj de la mijlocul cursei spre linia de final, explic` Nevill. Usain Bolt este un exemplu perfect: 1,95m \n`l]ime [i 76 de kilograme. Nevill a studiat fizicul sportivilor [i timpii celor mai buni 10 atle]i din cursa de 100 m, b`rba]i [i femei, [i a ar`tat c` atletele cele mai bune aveau o medie de \n`l]ime mai mare \n ultimii 50 de ani, fa]` de b`rba]i, care abia \n ultimele decenii au \nceput s` fie mai \nal]i. Oare vom vedea noi recorduri, pe m`sur` ce cre[te media de \n`l]ime? Nevill afirm` c` vom atinge \n cur=nd \n`l]imea optim`, dincolo de care membrele nu vor mai putea face fa]` cu succes for]elor cu care se confrunt`. Dar cred c` mai avem 20 de ani de \mbun`t`]ire a recordurilor masculine \n cursa de 100 m, sus]ine acesta.

Media de \n`l]ime a alerg`toarelor a fost mereu mare, iar acum urc` [i la b`rba]i

maxim de timp, afirm` profesorul Alan Nevill, biostatistician la Universitatea din Wolverhampton, care a calculat limitele rezisten]ei fizice. Cu toate acestea, Renfree consider` c` recordul ar mai putea fi \mbun`t`]it pu]in prin psihologie. Cred c` vom trece sub bariera de dou` ore, \n viitorul apropiat, consider` Nevill.

|n salt, piciorul st` \n contact cu solul mai mult timp, exercit=nd deci mai mult` for]`

For]a brut` e din nou factorul important c=nd vine vorba despre aruncarea suli]ei. Acceler=nd, apoi oprindu-se brusc pe picior, sportivii de profil \ncearc` s` transfere c=t mai mult` energie \n suli]`, pentru a o arunca c=t mai departe. Energia este transferat` prin sistem, la fel ca \n cazul unui bici, afirm` Hughes. De la redesenarea suli]ei, \n 1986,

MARATHON CURRENT RECORD: 2 HOURS, 3 MINUTES, 38 SECONDS RECORD HOLDER: PATRICK MAKAU (KENYA) DATE SET: SEPTEMBER 25TH 2011, BERLIN, GERMANY ABSOLUTE LIMIT: 1 HOUR, 59 MINUTES AND 38 SECONDS
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 31

Limitele umane

Limitele umane

Cum s` folosim tehnologia pentru a \mbun`t`]i recordurile


Performan]a lui Ben Johnson de 9,79 secunde \n cursa de 100 m de la Olimpiada de la Seul, din 1988, a ar`tat ce efect puternic pot avea medicamentele asupra rezultatelor. Dar o alt` tehnic` s-a dovedit [i mai eficient`. |n doparea cu gene, ADN-ul unui sportiv poate fi \mbog`]it prin ad`ugare de material genetic de exemplu, prin injectare \n mu[chi pentru a face mu[chii mai puternici sau pentru a cre[te capacitatea s=ngelui de a transporta oxigen. Doparea cu gene este abordarea cea mai bun` dac` vrei s` influen]ezi major performan]ele sportive, afirm` dr. Matt Bundle, de la Laboratorul de Biomecanic` al Universit`]ii Montana, SUA. Astfel de schimb`ri genetice ar putea spori rata de contrac]ie a mu[chilor. Mu[chii folosi]i de pe[ti pentru vocalizare sau mu[chii din coada [arpelui cu clopo]ei pot genera mi[c`ri mult mai rapide dec=t cei din picioarele umane, explic` Bundle. Deci avem deja exemple de sisteme genetice care genereaz` structurile biologice necesare. Dar chiar [i cu rate de contrac]ie mai rapide ale mu[chilor picioarelor, un sprinter nu poate dep`[i cei 70 de km/or` estima]i ca vitez` maxim` \n studiile lui Bundle. For]a generat` nu poate fi aplicat` suficient de rapid \n perioada pe care o petrece \n contact cu solul piciorul unui atlet. Mu[chii nu ofer` for]a instantaneu, exist` c=teva etape \ntre comanda sistemului nervos [i o aplicare complet` a for]ei generate, afirm` Bundle. Balansul piciorului timpul pe care \l petrece \n aer \ntre pa[i nu poate fi redus. Ma[in`ria uman` are deci limite naturale.

Sportivul perfect la aruncarea suli]ei ar exista deja, sus]in cercettorii

recordurile au evoluat foarte \ncet, suger=nd c` tehnica de aruncare e aproape de perfec]iune. Mu[chi puternici \n bra]e, cu fibre de contrac]ie rapid`, sunt esen]iali, dar \n termeni de fiziologie [i tehnic`, majoritatea exper]ilor \n [tiin]a sportului consider` c` arunc`torul cel mai bun posibil exist` deja Jan Zelezn, cehul care a stabilit recordul actual, \n 1996. |n privin]a suli]ei, performan]a este limitat` de regulile acestui sport. Dac` nu se vor schimba, va fi foarte greu s` mai avans`m, consider` Hughes.

|n contrast, s`ritura \n lungime e aproape lipsit` de tehnologie. C=nd un s`ritor olimpic atinge placa de aruncare, el produce o for]` de 12 ori mai mare dec=t greutatea lui. Sunt esen]iali mu[chii puternici \n picioare, pentru a produce [i a rezista la o astfel de for]`, dar mu[chii prea dezvolta]i i-ar stingheri pe sportivi. Sportivul absolut \n s`ritura \n lungime trebuie s` g`seasc` punctul de echilibru \n care love[te placa cu cea mai mare for]` posibil`, dar p`str=nd mu[chi suficient de puternici pentru a rezista impactului, afirm` profesorul Peter Weyand, expert american \n biomecanic`.

|n anii 70, dr. Gideon Ariel, din SUA, unul dintre fondatorii [tiin]ei biomecanicii, a analizat s`ritura lui Bob Beamon, din 1968, de 8,9 metri, un record care a rezistat 23 de ani. El a studiat filmul s`riturii [i a folosit un computer pentru a calcula for]a, direc]ia for]ei, accelerarea [i viteza diferitelor p`r]i ale corpului. Studiul lui a ar`tat c` Beamon a produs 772 kg for]` \n [old. La acest nivel, un mu[chi obi[nuit s-ar rupe, deci e improbabil ca altcineva s` stabileasc` un record mult mai mare. Estimarea lui Ariel, de 8,96 metri, ca maximum pentru s`ritura \n lungime, f`cut` acum patru decenii, \nc` nu a devenit realitate. Chiar dac` au fost f`cute multe studii, tot nu \n]elegem pe deplin cum func]ioneaz` corpul unui atlet. C=nd vom rezolva unele dintre misterele r`mase ale corpului uman, poate vom [ti exact p=n` unde putem \mpinge aceste limite. Nu cunoa[tem cum reu[e[te Usain Bolt s` genereze peste 400 kg for]` la fiecare pas, c=nd piciorul s`u st` pe sol timp de numai 0,03 secunde, afirm` Weyand. Fibrele de contrac]ie rapid` nu explic` singure toat` aceast` for]` incredibil`. Oricare ar fi limitele supreme ale corpului uman, [tim c` sportivii vor stabili noi [i noi recorduri. Fie natural, fie prin mijloace artificiale. Iar atunci vom vedea o nou` revolu]ie a sportului. Dr. Kate Ravilious este jurnalist de [tiin]`, cu biroul la New York. Traducere [i adaptare de Vasile Decu

press association x2, Corbis

Mostrele de urin` sunt testate frecvent pentru a descoperi dopajul

32 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Red BUll Stratos

Marele
|
De ce o supersritur aproape de grani]a spa]iului cosmic, at=t de periculoas [i de dificil?

Felix Baumgartner se preg`te[te pentru saltul vie]ii sale, \ntr-o misiune extrem de ambi]ioas` [i plin` de pericole, \n care va testa tehnologii pentru viitor, dar mai ales limitele umane. Un interviu \n exclusivitate pentru Science Focus realizat de Vasile Decu.
foarte ostil [i o s depind de capsul, de echipament, costum, echip - toate acestea trebuie s mearg \mpreun. {i e normal, c=nd stai singur \ntr-o capsul, s apar frici. Dar am aceast \ncredere puternic pentru c am fcut deja at=t de multe teste: am fost \ntr-o camer barometric, am srit din avion de at=tea ori, iar atunci c=nd faci ceva bine, te motiveaz, te \ntre[te pentru urmtoarea aventur.

salt
Dup tot antrenamentul [i activitatea de p=n acum, care sunt pericolele pentru care te pregte[ti cel mai mult?

Iubesc provocrile, iar \ncercarea de a deveni primul om care dep[e[te viteza sunetului \n cdere liber este o provocare... Dar asta e doar v=rful icebergului \n privin]a motiva]iilor noastre. Red Bull Stratos este o ocazie de a aduna informa]ii care ar putea contribui la dezvoltarea unor protocoale de siguran] pentru astronau]i [i pilo]i poate [i pentru turi[tii spa]iali de m=ine. C=nd Joe Kittinger a srit, \n 1960, a atins 988 km/h, aproape de viteza sunetului, [i a supravie]uit intact. Deci a dovedit c este posibil s scapi de la altitudine de 37 km. Iar Red Bull Stratos vrea s arate c un om poate dep[i viteza sunetului cobor=nd din stratosfer - un prim pas ctre stabilirea unor proceduri de evacuare la altitudini mari, proceduri care nu exist \n prezent.

Frica e un avantaj natural m men]ine concentrat, iar dac m-a[ lupta cu ea mi-a[ risipi energia

costumul meu presurizat [i para[uta de stabilizare sunt create special pentru a m apra \n astfel de situa]ii.

|n trecut, sriturile tale depindeau \n principal de abilit]ile tale, de antrenament [i de psihic. Dar \n acest proiect te bazezi foarte mult pe tehnologie, at=t \n ascensiune, c=t [i \n sritur. Cum te afecteaz aceast dependen] de tehnologie?

E[ti descris deseori drept o persoan foarte calculat, metodic [i analitic, nu doar un aventurier. C=t de mult te temi de acest salt?

GETTY, RED BULL STRATOS

Sunt capabil s simt fric. Dar cred c frica e un avantaj natural m menine concentrat, iar dac m-a[ lupta cu ea mi-a[ risipi energia. Frica este un factor important \n acest proiect, pentru c o s urc la 37 de kilometri \nl]ime \ntr-un mediu

Am fcut deja dou srituri de test din stratosfer, pentru a descoperi ce pericole se pot ivi. Salturile au decurs conform planurilor. Dar, desigur, saltul final va avea necunoscute, iar una dintre ele este cum va reac]iona corpul uman pe msur ce se apropie de viteze supersonice. Efectele tranzi]iei ctre vitez supersonic [i \napoi ne sunt necunoscute. Este unul dintre aspectele asupra crora vrem s aruncm lumin. {i \n afar de ce a[ putea experimenta \n dep[irea vitezei sunetului, alte pericole includ faptul c dincolo de linia Armstrong la circa 19.200 m altitudine apa din s=nge \ncepe s fiarb, precum [i riscul unei \nv=rtiri necontrolate pe orizontal, deoarece obiectele care cad de la mare altitudine au tendin]a de a se roti periculos. Dar

Am \n spate o echip de profesioni[ti cu mare experien] [i am \ncredere \n to]i. Fiecare a contribuit cu experien]a lui [i a fcut posibil aceast misiune. |nainte de teste am fcut [i foarte multe simulri [i am \nv]at din fiecare, fc=nd \mbunt]iri acolo unde a fost nevoie. Sage Cheshire Aerospace, compania care a construit capsula Red Bull Stratos, a realizat [i alte sisteme de men]inere a vie]ii, la sediul lor din California. Costumul presurizat, creat special pentru aceast misiune de David Clark Company, este o tehnologie-cheie care ar putea servi multe genera]ii de cltori spa]iali. Toat tehnologia acestei misiuni, de la para[uta cu sisteme automate de siguran] [i p=n la un senzor gravita]ional menit s-mi salveze via]a \n caz de pericol, a fost construit pentru a anticipa pericolele cu care m voi confrunta, cu rolul de a preveni [i pericolele necunoscute, inerente unei astfel de misiuni de pionierat.

34 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 35

Red BUll Stratos

Red BUll Stratos

C=t de mult te-a ajutat s \l ai \n echip pe Joe Kittinger [i care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la el?
Joe este o legend a domeniului aerospa]ial. El de]ine recordul actual pentru cel mai \nalt, mai rapid [i mai lung salt din istorie [i \mi este un mentor adevrat. Mi-a \mprt[it experien]a [i \nv]mintele lui pentru a m ajuta s \nfrunt provocrile misiunii Red Bull Stratos. |n ziua saltului, el va fi Capcom, responsabilul cu comunica]ii directe cu capsula, principala mea legtur radio cu centrul de comand \n timpul ascensiunii. Nu [tiu dac a[ putea alege un singur sfat pe care s-l consider cel mai bun, dar unul dintre lucrurile pe care mi le reaminte[te frecvent e c trebuie s am cei trei C: \ncredere (confidence) \n echipa mea, \ncredere \n echipament [i \ncredere \n mine. |n acest moment, dup toate testele pe care le-am fcut, am \ncredere.

Cea mai bun modalitate de a vedea lumea este de sus, srind cu para[uta sau pilot=nd elicoptere

Iubesc s fiu \n aer, deci sunt sigur c voi continua s sar pentru distrac]ie. Sunt mereu \n cutarea unei noi provocri, dar e greu s-mi imaginez ceva care s dep[easc Red Bull Stratos. Cred c urmtoarele provocri vor implica cealalt pasiune a mea elicopterele. Mi-am ob]inut deja permisul de pilot de elicopter privat, \n Austria [i \n Statele Unite, precum [i licen]a comercial pentru Europa. O s-mi folosesc aceste abilit]i pentru a ajuta oamenii, fie c e vorba de stingerea incendiilor de pdure, de cascadorii \n filme, fie de misiune de salvare \n mun]i.

E[ti descris deseori drept un stratonaut. Ce \nseamn asta pentru tine? Tu cum te prezin]i?

| |

Ai fcut recent un al doilea salt de test, cu succes. E[ti pregtit pentru Marele Salt?
Da. Cu c=t te antrenezi mai mult, cu at=t ai mai mult \ncredere. Sunt pregtit.

R R
FELIX BAUMGARTNER

Cum \]i imaginezi bariera vitezei sunetului?

M consider o persoan care caut mereu obiective pe care nimeni nu le-a atins p=n acum. Iar c=nd m concentrez asupra unui obiectiv, o fac fr nicio \ndoial \n mine. Sunt dispus mereu s fac acel efort suplimentar pentru a-mi \ndeplini misiunea. Cu acest proiect, noi vrem s ajutm dezvoltarea de tehnologii noi [i \nv]area de lucruri care nu ne sunt folositoare doar nou, ci pot genera progrese \n materie de siguran] \n aeronautica viitorului. Deci acest obiectiv poart o \nsemntate special pentru mine [i pentru to]i cei din echipa mea.

Deoarece aerul este foarte rarefiat \n partea superioar a stratosferei, nu cred c voi sim]i nimic special, deci dac a[ vrea s [tiu c=nd are loc trebuie s-mi ]in ochii pe instrumente. |n plus, trebuie s fiu concentrat pe eforturile de \ncetinire, deoarece aerul va deveni tot mai dens pe msur ce cobor sub viteza sunetului, iar asta poate provoca instabilitate.

Pentru to]i cititorii no[tri din Rom=nia unde ai foarte mul]i fani! care \]i urmresc aventura, po]i descrie magia zborului?
Cred c e ceva ce se manifest \n interiorul corpului tu [i \n creier. Mereu mi-am dorit s fiu c=t mai sus. C=nd eram copil nu aveam para[ute, desigur, deci nu puteam practica sportul sta, dar iubeam s m ca]r \n copaci, pentru c voiam s vd lumea de sus. Cred c modalitatea cea mai bun de a vedea lumea este de sus, srind cu para[uta sau pilot=nd elicoptere. {i le mul]umesc tuturor fanilor din Rom=nia pentru sus]inere!

}i-ai tatuat pe bra] mesajul nscut pentru zbor. Este o dedica]ie pe via]? Vei continua s zbori [i dup Red Bull Stratos?

36 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

Red BUll Stratos 37

38 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Facebook-ul Viitorului Camera foto a smartphone-ului t`u ar putea prezenta \n viitor informa]ii sociale despre ceilal]i, \n timp real

Reinventarea

prieteniei
Conceptul de social networking se apropie de cea de-a 50-a aniversare, av=nd un rol tot mai important \n via]a noastr` cotidian`. Dar cum ar putea evolua n urm`torul deceniu re]elele de tip Facebook? Christopher Mims \ncearc` s` ne conecteze cu internetul viitorului.
nainte chiar ca Departamentul american al Ap`r`rii s` \nceap` construirea re]elei de computere care va forma apoi Internetul, unii exper]i recunoscuser` deja c` noul instrument ar putea fi folosit pentru interac]iuni sociale. |n 1962, expertul IT JCR Licklider, de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a propus o re]ea galactic` a oamenilor [i electronicelor, care sem`na foarte mult cu internetul modern. Viziunea lui Licklider a devenit \ntre timp realitate, deci internetul de m=ine ar putea fi anun]at deja de cercet`torii de ast`zi, fie ei oameni de [tiin]` sau antreprenori. Pentru a anticipa evolu]ia, trebuie s` studiem trendurile actuale din lumea online. Cel mai important avans de p=n` acum \n lumea re]elelor sociale a fost tranzi]ia de la PC-uri la gadgeturi mobile, ca instrumente de conectare. |n 2010, economista Mary Meeker, poreclit` regina net-ului, a estimat c`, \n urm`torii 5 ani, num`rul celor care se conecteaz` la Internet prin telefoane mobile \l va dep`[i pe cel al utilizatorilor de PC. Pe m`sur` ce tot mai mul]i dintre noi vor share-ui informa]ii personale, formele digitale de interac]iune vor invada lumea fizic`

prin intermediul tehnologiei mobile. Potrivit profesorului Alex Halavais, de la Arizona State University, expert \n tematica social` a Internetului [i pre[edinte al Asocia]iei de Cercet`tori ai Internetului (AIR), \n cur=nd ne vom folosi profilul digital [i \n lumea real`. Tot ce va trebui s` fac` cineva ca s` vad` informa]ii despre noi va fi s`-[i \ndrepte smartphone-ul c`tre noi. Imagina]i-v` c` ve]i merge pe strad` [i ve]i putea vedea c=te grade de separa]ie exist` \ntre voi [i un str`in cu care v` intersecta]i, afirm` Halavais. Acest uz al tehnologiei mobile \nseamn` c` am putea exploata la poten]ial maxim celebra teorie a celor [ase grade de separa]ie \ntre oricare dou` persoane de pe P`m=nt - [ase salturi \ntre cuno[tin]e comune. Aceste conexiuni slabe sunt deja responsabile de faptul c` avem mii de prieteni pe Facebook. Toate aceste leg`turi pot fi foarte folositoare: un studiu a demonstrat c` cea mai bun` cale de a g`si o slujb` este prin conexiunile de al doilea grad adic` prin prieteni ai prietenilor direc]i. Fenomenul a fost descris \ntr-o lucrare celebr`, intitulat` The Strenght Of Weak Ties (Puterea leg`turilor slabe), scris` de sociologul Mark Granovetter, de la Universitatea

Facebook-ul Viitorului sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 39


Getty, ilustraII DE the white balance

Facebook-ul Viitorului

Stanford. Observa]ia sa de baz` a fost simpl`: de[i este probabil s` cunoa[tem deja ceea ce [tiu prietenii no[tri direc]i, ceilal]i prieteni ai lor simple cuno[tin]e pentru noi [tiu probabil alte lucruri pe care noi nu le cunoa[tem \nc`, de exemplu cine angajeaz`. Patru grade de separa]ie nu sunt mare lucru \ntr-un ora[, afirm` Halavais, care consider` c`, dac` [tim cum anume suntem lega]i de o anumit` persoan`, putem \ncepe mai u[or o conversa]ie cu ea \n via]a real`. Mai mult, am ajuns s` \nt=lnim persoane \n lumea real` pe care le cunoa[tem deja din mediul online, deci aceste \nt=lniri nu mai au un caracter at=t de accidental.

Gadgeturile viitorului: Project Glass, ai Google, te pot transforma \ntr-un Terminator social

Realitatea augmentat`

corbis, alamy, stephen guerin/redfish group, thinkstock, cardiff university

Migra]ia c`tre lumea real` a informa]iilor noastre digitale pare s` devin` tot mai natural`. Un exemplu foarte bun este Project Glass al Google - un display mobil, pe post de ochelari, care \]i afi[eaz` diferite informa]ii despre ceea ce vezi, cre=nd astfel un prim nivel al unei realit`]i augmentate. Potrivit primelor informa]ii, Project Glass e controlat printr-un touchpad pe partea dreapt` a ochelarilor, unde sunt amplasate [i o camer` video, [i bateria. Chiar dac` ochelarii sunt abia \n stadiul de prototip, inginerii Google au demonstrat deja c` gadgetul are abilitatea de a realiza

fotografii folosind camera micu]` integrat` \n ram`, pe care le distribuie apoi online pe re]eaua social` Google, printr-un simplu gest cu capul. Cu Project Glass ai putea identifica imediat o persoan` \nt=lnit` pe strad`, prin softuri de recunoa[tere facial` - o abilitate social` disponibil` p=n` acum doar online. Aceast` viziune aparent SF de social networking e mai aproape dec=t ai crede: Sper s` putem ie[i pe pia]` cu el undeva \n timpul anului viitor, a declarat \n mai Sergey Brin, cofondatorul Google. Care ar putea fi \ns` rezultatul final al extinderii lumii digitale \n lumea fizic`? Pe m`sur` ce informa]iile

Project Glass ne-ar putea permite s identificm pe oricine prin softuri de recunoa[tere facial

Potrivit psihologului evolu]ionist Robin Dunbar, creierul uman poate administra maximum 150 de rela]ii sociale

personale devin tot mai u[or de accesat doar prin privirea unei persoane ne va fi tot mai greu s` ne deghiz`m personalitatea. CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a propus scenariul c` vremurile c=nd aveai o personalitate diferit` pentru colegii de munc` [i prieteni [i una pentru str`ini se vor termina foarte cur=nd. Dar \nainte s` oferim lumii \ntregi cantit`]i record de informa]ii personale, modelul tradi]ional al re]elelor sociale - \n care o singur` companie de]ine controlul asupra tuturor informa]iilor tale - va fi eclipsat de unul nou. |n urm`torii ani, magazine online de informa]ii personale ar putea fi o prim` oprire pentru tot ce post`m pe Internet despre noi. Astfel de depozite securizate de informa]ii vor stoca toate check-inurile noastre, statusurile ori fotografiile de vacan]`, plus informa]iile de contact precum adresa ori informa]ii de s`n`tate. Companiile care vor oferi astfel de servicii vor avea o motiva]ie financiar` pentru a v` proteja intimitatea datelor. Informa]iile \n sine pot fi dublate la infinit, deci proprietatea e un concept foarte evaziv, explic` Jason Cavnar, cofondator al firmei Singly, un startup axat exact pe aceast` ni[` (\nc`) a depozitelor de date. El consider` c` oamenii vor deveni tot mai pu]in preocupa]i de intimitatea datelor lor [i tot mai interesa]i de ceea ce pot ob]ine \n schimbul lor. L`s=nd la o parte \ngrijor`rile privind intimitatea, cum ar putea evolua

40 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

{tiina sociabilitii
Re]elele online - folosite pentru studierea interac]iunilor umane
Puterea influen}ei
re]elele sociale ale viitorului? Exist` deja un trend de \ndep`rtare de servicii exhaustive de tipul Facebook c`tre re]ele sociale destinate unor activit`]i specifice, precum So.cl, a Microsoft, care ]inte[te numai studen]ii care vor s` share-uiasc` [i s` comenteze rezultate de c`utare interesante. Exist` \n mod clar o tendin]` de folosire a unor re]ele sociale mult mai private [i personale, precum Pair ori Nextdoor, dar noi nu credem c` re]elele de tipul Facebook ori Twitter vor disp`rea, consider` Dave Morin, cofondator al Path, o re]ea social` creat` special pentru smartphone-uri, care permite maximum 150 de prieteni. Path este construit` pe baza unei premise [tiin]ifice: potrivit psihologului evolu]ionist Robin Dunbar, de la Oxford, cercul nostru social de baz` const` doar \n circa 150 de oameni o valoare cunoscut` [i drept num`rul lui Dunbar. Profesorul Dunbar a sugerat de mai mult timp c` 150 este num`rul maxim al rela]iilor sociale pe care creierul uman le poate administra simultan, explic` Morin. |n plus, aceast` limit` nu doar c` te ajut` \n ceea ce prive[te intimitatea, dar te ajut` [i s` men]ii leg`turile cu persoanele care conteaz` cel mai mult. Ace[tia sunt oamenii \n care avem \ncredere [i pe care \i consider`m importan]i [i cu valoare \n via]a noastr`.
Oamenii influen]i cei cu cele mai multe conexiuni tind s` prind` mai repede nu doar ideile, ci [i bolile. Asta \nseamn` c` pot fi folosi]i pe post de markeri de alarm` \ntr-un sistem. O metod` de a identifica vectorii de influen]` este de a cartografia conexiunile dintr-o re]ea. Este \ns` o mare provocare matematic`, de aceea sociologii Nicholas Christakis [i James Fowler au ales o abordare ceva mai simpl`: au pus 100 de studen]i s` numeasc` un prieten, estim=nd c` prietenii comuni vor fi vectorii de influen]`. Ei au descoperit c` persoanele numite se \mboln`viser` de grip` \n 2009 cu 6 s`pt`m=ni \naintea unui grup de control, ales aleatoriu, suger=nd c` erau \ntr-adev`r persoane influente. Servicii precum Klout m`soar` deja popularitatea online, deci re]elele sociale ale viitorului ar putea include [i posibile scoruri de influen]`.

Prezicerea prietenilor

Folosind doar date furnizate de telefoanele mobile ale studen]ilor, cercet`torii de la MIT au reu[it s` prezic` prietenii unui subiect cu o precizie de 95%. Au avut nevoie doar de dou` tipuri de date: pe cine a sunat subiectul [i distan]a dintre telefoane, m`surat` prin servicii de localizare. Operatorii mobili de]in deja astfel de date, deci ar putea vinde foarte u[or informa]ii privind structura cercurilor noastre sociale c`tre firme de marketing. Speciali[tii MIT au descoperit c` este posibil s` prezici [i cine e nefericit la locul de munc`: oamenii care \[i sunau frecvent prietenii \n timpul orelor de munc` au raportat [i cel mai sc`zut nivel al satisfac]iei profesionale. |ntr-un viitor \n care am avea \ncrederea de a share-ui mai multe informa]ii pe servicii online, exploatarea acestor date i-ar putea ajuta pe anali[ti s` fac` preziceri variate.

{tiin]a conexiunilor

C+{tiguri online

Tot mai multe studii recente ne dezv`luie cum va forma [tiin]a viitoarele servicii de social networking. Ele arat` nu doar c` tehnologia va deveni tot mai performant` \n prezicerea cump`r`turilor noastre, dar [i a locurilor unde vom merge [i a persoanelor pe care le vom cunoa[te. Experimentele f`cute de Tingshao Zhu [i colegii s`i de la Academia de {tiin]e din Beijing au relevat c` activit`]ile online ofer` un ghid excelent al personalit`]ilor noastre din lumea real`. Psihologii folosesc de mult timp chestionare pentru a descoperi a[a-numitele cinci mari tr`s`turi de personalitate con[tiinciozitatea,

Pe m`sur` ce servicii precum Facebook devin tot mai populare global, oamenii din ]`rile \n curs de dezvoltare vor inventa noi modalit`]i de a exploata tehnologiile sociale. Dr. Nathan Eagle este cercet`tor la Harvard [i cofondator al Jana un serviciu care ajut` companiile s` adune informa]ii despre re]elele mobile din ]`rile \n curs de dezvoltare. El a creat instrumente computerizate care exploateaz` felul \n care informa]iile privind comportamentul uman pot fi folosite pentru campanii sociale. |n Indonezia, de exemplu, comercian]ii locali din Jakarta au o solu]ie ingenioas` de a-[i promova produsele: fotografiaz` ce vor s` v=nd` [i t`guiesc pe Facebook cu numele tuturor celor din agendele lor. Facebook \i anun]` apoi pe to]i ace[ti prieteni c` au fost men]iona]i \ntr-o poz`, ar`t=ndu-le deci ce e de v=nzare. Asta arat` c`, \n viitor, v=nzarea datelor personale nu va fi singura metod` de a face bani din re]elele sociale.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 41

Facebook-ul Viitorului

Facebook-ul Viitorului

Q&A: Sandy Pentland


Directorul Laboratorului de Dinamic` Uman` al MIT vorbe[te despre viitoarele utiliz`ri ale datelor online

Pe m`sur` ce tot mai multe date personale ajung online, politicile de confiden]ialitate capt tot mai mult importan

Cum ne vom proteja intimitatea online?

Am avut mai multe \nt=lniri cu cei din Forumul Economic Global (WEF), care include toate companiile de tipul Google [i Microsoft din lume, precum [i Comisia pe Justi]ie a UE [i Comisia de Comer] a SUA (FTC). Aceste discu]ii au avut ca rezultat schimb`ri fundamentale \n ceea ce prive[te politicile de confiden]ialitate. Rezultatele pot fi v`zute, de exemplu, \n recenta declara]ie a lui Viviane Reding, vicepre[edinte al Comisiei Europene, despre dreptul asupra datelor personale, considerat un drept fundamental. Iar FTC tocmai a formulat o declara]ie a drepturilor digitale.

Ne-am putea vinde datele personale?

Eu numesc asta noul deal al informa]iilor tu controlezi datele, nu compania. S-au luat ni[te m`suri foarte bune \n aceast` privin]`: dac` tu controlezi datele, atunci companiile trebuie s` te pl`teasc`. |n plus, ceea ce \[i doresc oamenii modeleaz` felul \n care informa]iile sunt folosite. Forumul Economic Global a realizat un raport numit Reg=ndirea Datelor Personale (Rethinking Personal Data). Ideea e c` toate aceste noi informa]ii despre oameni ar putea fi un blestem ori o binecuv=ntare. Momentan, toate sunt blocate \n serviciile folosite [i nimeni nu [tie cine le de]ine [i controleaz`. Dar apare deja conceptul c` tu \]i po]i controla informa]iile. Iar asta \]i ofer` putere.

extraversiunea, cordialitatea, neuroticismul [i deschiderea c`tre experien]e noi. Cercet`torii au pus 200 de studen]i s` completeze un astfel de chestionar online, apoi s-au uitat [i la cum foloseau ei conturile de pe RenRen echivalentul chinezesc al Facebook-ului. Criteriile au inclus frecven]a post`rilor [i dac` mesajele erau furioase, amuzante, surprinz`toare sau sentimentale. Studiul a descoperit c` exist` \ntr-adev`r o potrivire \ntre tipul de personalitate [i activitatea de pe RenRen. Extroverti]ii foloseau mai multe emoticoane [i aveau mai mul]i prieteni, \n timp ce persoanele con[tiincioase tindeau s` cear` ajutorul celorlal]i mai des, de exemplu pentru instruc]iuni de drum ori adrese de email. Cercet`torii afirm` c` sistemul ar putea fi folosit pentru tratarea online a afec]iunilor mentale, dar [i pentru a-i ajuta pe comercian]ii online s`-[i aleag` [i mai eficient poten]ialii clien]i. Recomand`rile online de de cump`r`turi vor fi mult mai precise dac` vor fi bazate, m`car par]ial, pe tipul de personalitate al utlizatorilor. Speciali[tii au mai descoperit c` legarea re]elelor sociale cu tehnologia mobil` ofer` multe alte posibilit`]i.

Urm`torul pas ar fi automatizarea colect`rii informa]iilor sociale [i de loca]ie pe care le ofer` smartphone-urile noastre o tehnologie numit` minarea realit`]ii. Profesorul Sandy Pentland, director al Laboratorului de Dinamic` Uman` al MIT, subliniaz` c` pozele [i statusurile pe care le punem online ne prezint` \ntr-o lumin` controlat`, f`r` a dezv`lui foarte multe despre noi. E[ti ceea ce faci, nu ceea ce spui c` faci lucrurile pe care le pui pe Facebook sau Google+ sunt efemere e doar publicitate personal`, sus]ine Pentland. Dar conteaz` foarte mult unde anume \]i petreci timpul [i ce anume cumperi. Asta este adev`rata ta fa]`, [i vom \ncepe s` \nregistr`m asta. Ceea ce face foarte posibil` aceast` exploatare a realit`]ii este natura permanent` a conectivit`]ii telefoanelor noastre legate constant la re]ea. Dac` vei combina o agend` cu informa]ii reale despre loca]iile persoanelor din ea, vei ob]ine un acces aproape \nfrico[`tor \n lumea comportamental` a subiec]ilor t`i. Vei putea cunoa[te informa]ii pe care oamenii nu le-ar face publice \n mod normal. Pentru a demonstra cum informa]iile

Cum vor fi securizate fizic datele noastre?


reuters, press association

Metoda preferat` acum este folosirea re]elelor de \ncredere. B`ncile transfer` bani \ntre ele prin acelea[i re]ele folosite [i de noi to]i. Dar ele folosesc un tip special de protocol de comunicare, care combin` legea [i codul tehnic re]elele sunt men]ionate \n contractele legale. Deci computerele semneaz` contracte \n numele nostru. Aparatul spune eu ofer s` transfer 100 de milioane de dolari [i stabile[te un contract care specific` [i ce se \nt=mpl` dac` aceste 100 de milioane nu ajung.

Re]eaua social` So.cl, a Microsoft, reflect` un trand tot mai pronun]at al unor re]ele noi destinate comunit`]ilor reduse, \n loc s` concureze cu re]ele globale precum Facebook

42 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, crede c` ne va fi tot mai greu s` ne men]inem identit`]i multiple, pe mai multe re]ele sociale

noastre personale sunt folosite deja \n \n]elegerea comportamentului uman, studen]ii lui Pentland au folosit un serviciu constant de urm`rire a smartphone-urilor lor [i a re]elelor sociale pentru a determina cum se r`sp=nde[te virusul gripei \n r=ndul lor, \n ciclul s`u anual. Examin=nd mesajele personale privind starea s`n`t`]ii, postate chiar de cei bolnavi, precum [i modelele activit`]ii acestora, care arat` cine s-a \mboln`vit [i c=nd, Pentland a reu[it s` urm`reasc` r`sp=ndirea gripei din 2009 \n r=ndul studen]ilor universit`]ii. Epidemiologii ar putea folosi astfel de date pentru a prezice unde [i c=nd ar putea ap`rea o epidemie, pentru a evita r`sp=ndirea pe scar` larg` a unei boli.

Precizia interac]iunilor

Un alt proiect de cercetare sugereaz` un viitor [i mai impresionant al re]elelor sociale. |n perioada martie august 2010, informaticienii de la University of Illinois au urm`rit prin campus 79 de studen]i, prin intermediul conexiunilor Wi-Fi [i Bluetooth ale telefoanelor acestora. Traseele studen]ilor au fost stabilite prin analizarea punctelor de acces Wi-Fi din campus, \n timp ce

conexiunea Bluetooth, care are o raz` de ac]iune mult mai mai mic`, de numai 10 metri, a oferit date privind interac]iunile cu ceilal]i posesori de telefoane. Datele au fost folosite apoi pentru a crea un sistem numit Jyotish denumirea hindus` a astrologiei. Un nume bine ales, deoarece informa]iile le-au permis cercet`torilor condu[i de Long Vu s` fac` preziceri de mare precizie, dup` cum se laud`. Nu doar pe unde se vor plimba subiec]ii lor, dar [i cu cine se vor \nt=lni [i, cu o precizie de p=n` la 80%, c=t de mult vor sta acolo. Proiectul a fost derulat special pentru Boeing, deoarece produc`torul american de avioane \[i dore[te abilitatea de a prezice cu exactitate mi[c`rile muncitorilor s`i prin fabricile sale uria[e. Pe l=ng` industrie, tehnologia ar putea asigura [i c` accesul Wi-Fi este disponibil acolo unde este cel mai necesar. Ar putea forma [i o a[a-numit` re]ea pre-social`, care prezice unde este cel mai probabil s` se adune oamenii cu acelea[i preocup`ri ca tine [i c=nd. Un scenariu ciudat de asem`n`tor celui din Minority Report, \n care criminalii erau aresta]i \nainte de a comite infrac]iunea.

Interac]iunile sociale ar putea fi prezise, iar rezultatele vor putea fi disponibile oricui

Este unul din tipurile de exploatare de date (data mining) descris de Pentland. Dac` [tiu unde vei merge, pot deduce destul de u[or cine sunt prietenii t`i [i ce vei cump`ra, explic` el. Cu toate acestea, unul dintre informaticienii de la UCL, Peter J. Bentley, a remarcat referindu-se la Jyotish c` nu m` simt deloc confortabil cu ideea c` toate mi[c`rile [i interac]iunile mele sociale ar putea fi prezise [i c` aceast` prezicere ar putea fi disponibil` oricui. Un lucru e sigur: va trebui s` ne hot`r=m c=t de multe informa]ii personale suntem dispu[i s` public`m, nu doar \n re]elele sociale ale viitorului, ci \nc` de pe acum. Material realizat de Christopher Mims, colaborator al Technology Review, [i Graham Southorn. Traducere de Vasile Decu.

Afl mai mult


http://j.m./InterLine Evolu]ia Internetului De c=]i prieteni avem nevoie? de Robin Dunbar (Faber, 2010)
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 43

Facebook-ul Viitorului

15 reasons to attend...

t & Mobile World Internet & Mobile World et Conferina & Mobile World
Importan]a la care a ajuns deja Facebook-ul este ilustrat` [i de noile afaceri dezvoltate pe aceast` platform`, precum [i de redesenarea planurilor de afaceri \n jurul fenomenului de social networking. Aceasta este [i misiunea conferin]ei Internet & Mobile World: un eveniment B2B de prezentare a instrumentelor [i strategiilor prin care firmele \[i pot cre[te prezen]aonline [i marketingul online. Invita]ii [i participan]ii au fost selecta]i din cele mai relevante medii de afaceri din regiune. Evenimentul reune[te 75 de expozan]i care propun solu]iile de business smart ale momentului, 30 de speakeri interna]ionali de elit`, peste 70 de sesiuni cu exper]i de top ai industriei de internet & mobile, 10 seminarii-industry focus, g`zduite pe trei scene. Acestea sunt elementele care se reunesc timp de trei zile \ntr-un concept unic pe pia]a local`. Companiile expozante aduc solu]ii care pot ajuta un business s` creasc` prin instrumente de digital marketing, social media, web 2.0, content management, connectivity, hosting & infrastructure, online security, eCommerce, mobile apps, web design & development. Reprezentan]ii Facebook au programat un seminar exclusivist pe teme aplicate de business, conceput [i dedicat pentru marketing manageri. |n acela[i cadru, membrii Google Londra vor sus]ine o sesiune cu insight-uri importante pentru reprezentan]ii mediului de business. Unele dintre cele mai exclusiviste agen]ii digitale worldwide au confirmat deja prezen]a, dintre ele f`c=nd parte R/GA London, cea mai premiat` [i mai apreciat` agen]ie de digital la nivel global, selectat` agen]ia anului la Cannes Lions [i Mobile Agency of the Year la OMMA New York. Agenda este completat` de prezen]a Dentsu, un gigant al serviciilor de marketing cu sediul central \n Tokio. Cotat` a doua agen]ie din lume, aceasta va fi reprezentat` la IMWorld prin liderul agen]iei de digital, Dentsu Mobius din Singapore. Achtung! [i Jung von Matt, Media CO, Getty Images, HTTPOOL, Redweb, MEC Global sunt doar o parte dintre companiile care vor prezenta studii de caz [i campanii reu[ite, cu rezultate spectaculoase [i premii interna]ionale, proiecte dezvoltate pentru cele mai exigente branduri ale lumii, precum Volkswagen, Microsoft, MasterCard, Aston Martin sau Nike. Infuzia de informa]ie inspira]ional` oferit` \n contextul seminariilor este dublat` de zona practic`, cea care asigur` aplicabilitatea lor imediat`. C=teva dintre numele care vor oferi solu]ii de business \n zona expozi]ional` a evenimentului sunt Brandfusion, Chronos, Citybank, Conectoo, Dynamic Web, Exe Software, HTTPOOL, Infinit Solutions, GreenPixel, Gemius, Hippos, Plati Online, Pentalog, Ager Business Tech, Cisco, SMS Highway, Innobyte, Libra Internet Bank, MEC Global, Mediapost Hit Mail, Media Sat, Mind Treat Studios, Mobixera, Momobi, Mobile Kinetics, Navidoo, Omnilogic, Padicode, Seo Monitor, SMS Highway, Syscom Digital, Telcor Communications, Total Soft, Transart, Zitec. Internet & Mobile World a[teapt` \n cadrul primei edi]ii peste 3.000 de vizitatori 2.700 de reprezentan]i din mediul de business [i 300 de dezvoltatori de aplica]ii de online [i mobile. Accesul se face pe baz` de pre-\nregistrare, iar biletele pot fi procurate online \n perioada 19 iulie 21 septembrie.

Pentru mai multe detalii [i agenda IMWorld, accesa]i www.imworld.ro

tiin}A somnului

10

lucruri pe care nu le [tiai despre somn

Te-ai \ntrebat vreodat` ce se \nt=mpl` cu corpul t`u dup` ce \nchizi ochii? David K. Randall ne introduce pe t`r=mul viselor

alamy, thinkstock, getty x5, Press Association Images, NaturePL.com, superstock

46 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

264 de ore e recordul de timp, continuu, petrecut fr somn

Luminile artificiale ne schimb programul de somn

F`r` ele, am dormi \n dou` etape \n fiecare noapte. Am adormi ini]ial \n jurul orei 10pm, dar ne-am trezi c=teva ore mai t=rziu, pentru a adormi apoi din nou dup` circa o or`. Psihologul Thomas Wehr a descoperit c` revenim la acest model de somn dac` suntem lipsi]i de lumin` artificial` timp de peste dou` s`pt`m=ni.

|n 1964, un student de la Universitatea San Diego, pe nume Randy Gardner, a stat treaz timp de 11 zile, f`r` niciun fel de stimulant, precum cafea ori medicamente. El a experimentat sunetefantom` [i chiar vise \n starea de veghe, fenomen accentuat pe m`sur` ce treceau zilele. La final, a dormit timp de 15 ore [i nu a raportat niciun efect negativ permanent.

Unele animale dorm cu jumtate de creier pe rnd


|n cazul delfinilor [i balenelor, acest lucru le permite s` se ridice la suprafa]` pentru a respira [i a se p`zi de pr`d`tori chiar [i \n timpul somnului. Ra]ele pot dormi [i ele doar cu jum`tate de creier [i cu un ochi deschis, pentru a p`zi grupul, \n timp ce restul dorm.

Visele tind s urmeze un model prestabilit


De-a lungul vie]ii sale profesionale, Calvin Hall, fost profesor de psihologie la Case Western Reserve University din Cleveland, a adunat peste 50.000 de scenarii de vise. Folosind baza de date a lui Hall, cercet`torii au identificat c` tindem s` vis`m lucrurile care ne provoac` anxietate. Adul]ii tind s` viseze al]i adul]i, \n timp ce copiii tind s` viseze animale.

Copiii au stiluri diferite de somn, n funcie de AR


Jodi Mindell, de la Spitalul de copii din Philadelphia, [i Avi Sadeh, de la Universitatea Tel Aviv, au descoperit c` 95% dintre copiii din Vietnam dormeau \mpreun` cu p`rin]ii, comparativ cu numai 15% \n Australia. |n Noua Zeeland`, ora de culcare pentru copii este 7:30pm; \n Hong Kong este 10:30pm.

Somnul ne ajut s nvm noi abiliti


Dup` ce au pus subiec]ii s` se joace Tetris \nainte de culcare, psihologul Robert Stickgold de la Harvard Medical School a descoperit c` ace[tia tindeau s` viseze jocul \n acea noapte. Iar subiec]ii care au visat c` se joac` Tetris au prezentat cea mai mare \mbun`t`]ire a scorului a doua zi.

Somnul afecteaz performana sportiv

Terapia e o soluie mai bun pentru insomnii dect somniferele


Psihologul Charles Morin, de la Universitatea Laval din Quebec, afirm` c` oamenii care recurg la terapie cognitiv` comportamental` pentru a sc`pa de insomnii au raportat rezultate mai bune dec=t cei care se tratau doar cu somnifere.

Speciali[tii de la Universitatea Stanford [i cea din Maine au descoperit c` ritmurile circadiene - ciclurile naturale care guverneaz` st`rile de somnolen]` [i veghe - au un efect foarte accentuat asupra performan]ei sportivilor profesioni[ti: cei afla]i la apogeul ritmului circadian de veghe au un avantaj natural.

Somnul femeilor este esenial pentru fericirea n cuplu


Psihiatrul Wendy Troxel, de la Universitatea din Pittsburgh, a descoperit c` u[urin]a cu care o femeie poate adormi [i rezisten]a ei la stimuli exteriori care o pot trezi au un impact mai mare asupra satisfac]iei maritale dec=t interac]iunile ei zilnice cu so]ul. Efectul nu a fost observat [i la b`rba]i.

16-19C e temperatura ideal pentru somn


Cercet`torii francezi din Lille au stabilit c` aceasta e temperatura optim` pentru somn pentru cei \mbr`ca]i \n pijamale. Dac` dormi dezbr`cat, temperatura optim` e mult mai mare 30-32C.

Noua carte a lui David K. Randall este Adventures In the Strange Science Of Sleep.
Comenzi pe

books-express.ro
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 47

tiin}A somnului

Sony Pictures/gluekit

{tiin}a memoriei

Colin Farrell, n rolul lui Doug Quaid, ncearc` ma[ina de memorie Rekall, din noul film Total Recall

48 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

memoriei
Noul remake al filmului Total Recall descrie o lume n care putem modifica amintirile. Psihologul Charles Fernyhough investigheaz` ct de aproape este realitatea de scenariile SF.

MAE{TRII

u electrozi ata[a]i pe cap, Doug Quaid st` a[ezat n ma[in`ria firmei Rekall, o firm` care i-a oferit implantarea de amintiri a unor experien]e noi [i incitante. Spune-ne fantezia ta noi ]i vom da amintirea ei, afirm` un tehnician sinistru ntr-o scen` din film. Dar ce are de zis [tiin]a despre plauzibilitatea manipul`rii memoriei? Unul dintre lucrurile pe care le-am nv`]at n cursul deceniilor de cercetare n psihologie este c` memoria e maleabil`, iar descoperiri f`cute n neurologie sprijin` ideea c` amintirile nu sunt simple nregistr`ri imuabile ale trecutului. Mai mult, echipe de oameni de [tiin]` din ntreaga lume descoper` acum noi c`i de manipulare a memoriei cu rezultate uimitoare. Amintirile sunt de obicei sigure atunci cnd reconstituim esen]a general` a unui eveniment experimentat personal primul s`rut sau cea mai recent` zi de na[tere, apreciaz` biologul Susumu Tonegawa, laureat al Premiului Nobel. Oricum, reapelarea unei amintiri nu este numai un proces reproductiv a ceea ce s-a ntmplat, ci [i unul reconstitutiv ceea ce nseamn` c` inevitabil ad`ug`m noi detalii [i uneori chiar evenimente ntregi, care, de fapt, nu au fost tr`ite vreodat`. Bazat pe o povestire a autorului SF Philip K. Dick, Total Recall promite s` ne fac` s` ne gndim la felul n
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 49

{tiin}a memoriei

{tiin}a memoriei

Echipa de la MIT a profesorului Tonegawa utilizeaz` optogenetica n [tergerea memoriei cobailor.

care identit`]ile noastre sunt fondate pe ceea ce ne putem aminti. n acest film futurist, [tergerea amintirilor unei persoane [i implantarea altora noi se face printr-o combina]ie de tehnologie [i medicamente. Ideea constituie o tem` destul de comun` n filmele SF. Am putut vedea astfel o multitudine de metode de manipulare a amintirilor de la fulgerarea de lumin` a Neuralizorului din Men In Black, la antrenamentele virtuale din The Matrix, unde n creierul lui Neo sunt nc`rcate cuno[tin]e de kung fu.

Amintirile implantate n creierul lui Quaid, n Total Recall, s-ar putea numi amintiri autobiografice: evenimente [i experien]e din via]a cuiva. ntreba]i pe oricine cum crede c` func]ioneaz` procesul, [i oamenii vor tinde s`-l echivaleze cu o camer` video nregistrarea unor evenimente [i stocarea lor n reprezent`ri fixe care pot fi redate ulterior. Dac` memoria ar fi ca o band` video, ideea c` poate fi [tears` complet ar urma natural. Se prea poate ca amintirile autobiografice s` fie percepute ca derularea sau retr`irea trecutului, dar analogia cu camera video este n[el`toare. Cnd ]i aminte[ti un eveniment din filmul vie]ii tale precum cununia celui mai bun prieten nu apelezi la o bibliotec` mintal` de DVD-uri, sco]i un disc marcat Dans nu foarte reu[it [i ape[i un buton de redare. n schimb, creierul reconstituie evenimentul n baza mai multor surse diferite, ncepnd cu orice tip de informa]ie care a fost cheia respectivei amintiri. Influen]a]i de ceea ce [tim la momentul rememor`rii, asambl`m fapte, ad`ug`m impresii senzoriale [i perceptuale de la locul evenimentului, iar la final punem toate aceste buc`]i mpreun` ntr-un fel de colaj multimedia numit amintire. Uzina n care se desf`[oar` aceste opera]iuni se nume[te hippocampus, o pereche de structuri n form` de corn, c=te una n ambele emisfere ale creierului, a c`rei principal` func]iune

Fabrica de amintiri

este s` nmagazineze asocieri ntre diverse fragmente de informa]ie. La o introspec]ie detaliat`, procesul implic` nt`rirea conexiunilor ntre anumi]i neuroni, un fenomen care se nume[te poten]are pe termen lung (PTL). Dar chiar [i aceste modific`ri care sugereaz` permanen]` sunt predispuse la alterare prin experien]e ulterioare, a[a cum s-a demonstrat ntr-un experiment clasic, desf`[urat la Universitatea New York de c`tre neurologul Karim Nader. Dup` ce a condi]ionat c]iva cobai s` se team` de o desc`rcare electric` blnd`, asociat` cu un sunet ascu]it, Nader

a injectat animalele cu anisomicin`, o substan]` care blocheaz` formarea de amintiri noi. Cnd cobaii au auzit din nou sunetul, nici m`car nu au clipit ca anticipare a [ocului: substan]a i-a f`cut s` uite de fric`. Nader a demonstrat c` modific`rile biochimice implicate n formarea amintirilor sunt, de asemenea, necesare la apelarea acestora o amintire pe termen lung nu este consolidat` numai cnd se formeaz` prin PTL, ci este [i

Deisseroth laboratory, getty x2, science photo library, Kobal

Nu privi lumina! Neuralizorul B`rba]ilor \n negru

50 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

FRAGMENTE DE MEMORIE
{tiin]a form`rii, p`str`rii [i pierderii de amintiri
reconsolidat` prin apelare. n filmul vie]ii noastre, asta nseamn` c` nu privim din nou o scen`. Creierele noastre adun` iar actorii, decorul [i scenariul, ref`cnd o scen` ori de cte ori ne-o reamintim.

CE ESTE MEMORIA?

Dac` amintirile sunt a[a de maleabile, nu nseamn` c` manipularea lor este mai plauzibil`? Partea cea mai grea aici ar fi izolarea unei amintiri individuale. Potrivit teoriei reconstruc]iei, amintirile autobiografice nu sunt entit`]i distincte, ci mozaicuri. Informa]ia pe care se bazeaz` creierul n alc`tuirea unei memorii este mpr`[tiat` printre neuroni [i asamblat` n moduri u[or diferite de fiecare dat` cnd un eveniment este reamintit. Mult-c`utata engram` urma fizic` pe care amintirea individual` se presupune c` o las` n creier a r`mas ascuns`, iar ncercarea de a [terge o amintire anume ar implica identificarea unei mul]imi de urme disparate. Unii neurologi sus]in ns` c` au reu[it s` o fac`. Injectarea direct n hippocampus a unei substan]e care blocheaz` procesul PTL a ar`tat, la cobai, c` animalele pot fi f`cute s` uite aversiunea pe care o aveau fa]` de un anumit loc, n care erau curentate. Substan]a, numit` ZIP, blocheaz` sinteza unei enzime, PKM-zeta o molecul` de memorie esen]ial` n nt`rirea conexiunilor neuronale. Problema acestor abord`ri e c` sunt grosiere: ele afecteaz` toate amintirile ntr-o manier` neordonat`. La modul ideal, restul ar trebui s` r`mn` intact. Numai c` dificultatea e monumental`. Creierul uman e alc`tuit din circa 86 de miliarde de neuroni, care lucreaz` mpreun` la crearea bog`]iei experien]elor noastre personale, prin emiterea de impulsuri electrochimice n tipare specifice, n zone cerebrale distincte [i printr-o complex` re]ea de conexiuni. Cel mai greu este s` viz`m doar mica frac]iune de celule care sunt responsabile cu amintirile noastre, spune Tonegawa.

Creier mpr`[tiat

Memoria pe termen lung poate rezista decenii

Dac` memoria pe termen scurt dureaz` cteva secunde, cea pe termen lung o face vreme de minute, luni sau decenii. P`r]i ale memoriei pe termen lung sunt categorisite ca memorie semantic` (pentru fapte) [i memorie episodic` (pentru evenimente). Formarea unei amintiri episodice implic` trei etape diferite: codarea (trasarea ini]ial` a urmelor sale fizice n creier), stocarea (conservarea asocia]iilor ntre neuroni interconecta]i) [i retragerea (reconstruirea unui episod reamintit din p`r]ile sale componente). Amintirea episodic` se produce de obicei n conjunc]ie cu con[tien]a autonoesic`: sentimentul de a c`l`tori napoi n timp pentru a retr`i momentul. Memoria autobiografic` experien]ele noastre personale este un tip specific de memorie pe termen lung care implic` att memoria episodic` pentru evenimentele din via]`, ct [i memoria semantic`, despre cum s-a derulat via]a noastr`.

Cum sunt stocate amintirile?

Conexiunile dintre neuroni se fac n spa]iul dintre celelule sinapsa - [i necesit` sinteza unor enzime speciale

Neurologia nume[te mecanismul de baz` poten]are pe termen lung (PTL). Asta nseamn` c` neuronii nva]` s` emit` sincron semnalele electrice, astfel nct activarea unui neuron s` antreneze [i activarea unui al doilea, la care este conectat direct. Conexiunile dintre neuroni se fac n spa]iul dintre celelule sinapsa - [i necesit` sinteza unor enzime speciale, ntre care molecula memoriei, PKM-zeta, care nt`re[te leg`turile neuronale. Neuronii din hippocampus sunt deosebit de importan]i n alc`tuirea [i ulterior n reactivarea conexiunilor necesare amintirii. Oricum, piesele din care este compus` o amintire individual` sunt probabil p`strate n zone separate ale cortexului: cortexul occipital (n spatele creierului) pentru informa]ii vizuale, respectiv cortexul auditiv (n lobii temporali) pentru sunete.

DE CE UITM?

Amintirile sunt mai greu de accesat dac` nu au asociate indicii legate de sunet sau miros

Exist` multe motive pentru care o amintire autobiografic` nu mai poate fi apelat` con[tient. Principala cauz` e e[ecul poten]`rii pe termen lung. n astfel de cazuri, consolidarea stabilizarea amintirii prin nt`rirea conexiunilor neuronale nu se produce deloc, deci nu mai este realizat` tranzi]ia de la memoria pe termen scurt la cea pe termen lung. Un alt factor important este dac` prezen]a indiciilor, sau a semnelor, la momentul cod`rii, precum stimulii perceptuali, se potrive[te cu indiciile prezente la momentul apel`rii. La formarea unei amintiri, stimulii perceptuali sunt ncorpora]i n re]eaua de asocieri neuronale care sfr[e[te prin a fi stocat`. Acesta este motivul pentru care ntoarcerea ntr-un loc familiar poate trezi vechi amintiri legate de acela[i loc. Dar dac` la momentul reamintirii nu se afl` [i indiciile potrivite, amintirea e practic uitat`.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

{tiin}a memoriei 51

{tiin}a memoriei

Amintirile autobiografice, capturate fidel prin camere de luat vederi

superMEMORIE
La MIT, Tonegawa a recurs la o nou` [i sofisticare abordare n ncercarea de a localiza precis o amintire specific`. Echipa sa identific` mai nti care sunt celulele din hippocampus activate n timpul form`rii unei amintiri. n acest caz, amintirea este teama de un mediu nou [i periculos neuronii activa]i fac ca animalul s` nghe]e ca r`spuns la un loc anume. Aceste celule sunt marcate cu proteine fotosensibile, apoi ata[ate unei mici fibre optice, care lumineaz` creierul cobailor. Aceast` tehnic` revolu]ionar`, optogenetica, le permite cercet`torilor s` controleze animalele f`cndu-le s` nghe]e sau s` uite de fric` prin simpla iluminare a neuronilor asocia]i cu r`spunsul la fric`. Ce facem noi este s` p`c`lim aceste celule s` se activeze sau nu, ca r`spuns la impulsuri luminoase, inhibnd sau activnd temporar o amintire specific`, explic` Tonegawa. Acesta este un control al min]ii complet, n stilul Total Recall, cules din arborele fic]iunii [tiin]ifice [i nfipt n realitatea cercet`rilor experimentale, a ad`ugat el. Astfel de rezultate, laolalt` cu poten]iala dezvoltare a pilulei de uitat o substan]` care blocheaz` moleculele de memorie precum PKM-zeta au condus la unele afirma]ii ndr`zne]e, cum c` vom putea curnd s` ne edit`m sau s` ne [tergem dependen]ele sau experien]ele traumatice.
O reprezentare 3D a moleculei memoriei PKM-zeta.

Chiar dac` tehnicile din Total Recall, precum stimularea cerebral`, sunt nc` foarte departe, tehnologii mult mai simple ne vor putea mbun`t`]i cur=nd capacitatea de a ne reaminti lucrurile care ni se ntmpl`. Dat fiind c` reamintirea depinde foarte mult de potrivirea indiciilor la stocare [i redare, una dintre posibilit`]i este s` folosim tehnologia digital` pentru a nregistra felul n care ne apar evenimentele, n speran]a c` asta va servi ulterior ca indiciu pentru memorie.

Atinge reamintirea total` cu Microsoft SenseCam.

CE TEHNOLOGII SUNT DISPONIBILE?

Unul dintre aparatele deja existente pe pia]` este SenseCam, dezvoltat de Microsoft ini]ial pentru jurnalele de via]` cum au fost numite nregistr`rile activit`]ilor zilnice ale unor indivizi. Prins` la gt sau la curea, SenseCam poate lua imagini la intervale de timp prestabilite, ca r`spuns la mi[c`ri sau la iluminat. De[i imaginile rezultate sunt destul de slabe calitativ, sistemul de captur` automat` nseamn` c` posesorul poate s`-[i vad` lini[tit de treburile sale, f`r` a mai fi nevoit s` se opreasc` de fiecare dat` cnd are de f`cut o poz`.

Infanteri[tii marini ai SUA sunt implica]i n cercet`ri menite a rezolva problema stresului posttraumatic obiectiv major n [tiin]a manipul`rii memoriei.

CUM POT FI UTILIZATE CAMERELE?

microsoft, press association, todd sacktor

Camerele de luat vederi concepute special pentru lifelogging au intrat rapid n aten]ia neuropsihologilor care lucrau cu pacien]i amnezici. Pentru verificarea ideii c` aceste aparate pot ajuta la formarea de amintiri, pacien]ii au fost ruga]i s` poarte SenseCam dac` se a[teptau s` tr`iasc` un eveniment interesant, apoi s` descarce fotografiile ntr-un calculator [i s` le revad` la scut timp dup` evenimentul n cauz`. Astfel de studii au relevat c` revederea imaginilor i pot ajuta pe subiec]i s`-[i aminteasc` detalii pe care altfel le-ar fi uitat. De[i nimeni nu spune c` sistemul ar vindeca amnezia, el are cu certitudine un efect terapeutic deloc neglijabil.

Vor putea fi aplicate astfel de manipul`ri precise n reconstruc]iile complexe, multimedia, ale amintirilor autobiografice? Dr. Amy Milton, neurolog al Universit`]ii Cambridge, solicit` pruden]`. Chiar dac` e posibil s` legi amintirea unei frici de o anumit` parte a creierului, amintirile episodice sunt mult mai r`sfirate, avertizeaz` ea. Altfel spus, pentru c` tr`irile noastre sunt mpr`[tiate n creier, [tergerea unei amintiri este mult

POZELE NE MBUN~T~}ESC MEMORIA?

Una dintre posibilit`]i este c` imaginile conserv` perspectiva original` a unei persoane, ceea ce permite mai buna potrivire a indiciilor de stocare [i redare. SenseCam are [i o perspectiv` foarte ampl`, cu care surprinde detalii vizuale care ar sc`pa unui aparat foto obi[nuit. Utilizatorii amnezici spun c` un am`nunt m`runt poate antrena o cascad` de amintiri, n timp ce utilizatorii non-amnezici au apreciat c` gra]ie camerei au putut observa detalii pe care altfel le-ar fi ignorat. Chiar dac` nu ne amplific` direct memoria, aceste tehnologii ne pot ajuta s` con[tientiz`m un pic mai bine vie]ile pe care le tr`im.

52 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Acesta este un control total al min]ii, n stilul Total Recall, cules din arborele fic]iunii [tiin]ifice

mai complicat` dect [tergerea unui fi[ier din calculator.

Situa]ia este u[or diferit` cnd vine vorba de implantarea unor amintiri noi. Practic, n psihologia cognitiv` se face asta de zeci de ani. Eu studiez distorsiunea memoriei. Prin studii experimentale am demonstrat c` oamenii pot fi f`cu]i s` cread` c` au v`zut [i c` au comis lucruri [i ac]iuni fictive, declar` prof. Elizabeth Loftus, de la Universitatea California, Irvine. De obicei, Loftus le arat` subiec]ilor s`i filmul unui eveniment, apoi i expune la scenarii care nu se potrivesc cu cele v`zute anterior. n mod frecvent, oameni ncorporeaz` informa]ia n[el`toare n amintirea evenimentului ini]ial, situa]ie care a ridicat serioase semne de ntrebare despre validitatea declara]iilor martorilor oculari. n cea mai [ocant` demonstra]ie a acestui efect de proast` informare, cercet`torii au putut implanta ceea ce ei numesc amintiri bogate false episoade fictive vii [i detaliate, precum a te pierde ntr-un mall.

Implanturi iminente?

n efectul proastei inform`ri, un rol major l joac` factorii sociali. Cu to]ii ne manipul`m permanent amintirile, chiar [i prin simpla evocare a trecutului. Fra]ii - [i mai ales gemenii sus]in adesea c` o amintire a celuilalt este a lor, iar noile tehnici de imagistic` neuronal` au contribuit la identificarea unor p`r]i de informa]ie transmis` social, care ajunge s` formeze o amintire fals` autentic`. Biologii nregistreaz` [i ei progrese cu implantarea de amintiri false. Mark Maryford, de la Institutul de Cercetare Scripps, din California, a creat cobai manipula]i genetic care [i amintesc de existen]a unui loc dup` ce sunt injecta]i cu o substan]` numit` CNO. Plasa]i n dou` medii succesive, n mod normal cobaii ar fi format dou` amintiri distincte: cutia 1 este sigur`; cutia 2 curenteaz` u[or. Dar injectarea substan]ei nainte de plasarea n cutia 2 a activat o amintire mai puternic` a cutiei 1, mpiedicnd animalele s` formeze o amintire clar` a cutiei 2. Cobaii au p`rut s` dezvolte o impresie care combina cele dou` medii. Mediul hibrid nu exista n realitate era o amintire fals`.

{tiin]a e nc` departe de a corespunde scenariului Total Recall, dar obiectivele din film nu-i sunt tocmai str`ine. Quaid viziteaz` Rekall doar pentru o schimbare de peisaj, ns` exist` [i motive mai bune de a ne altera memoria. Oamenii care au suferit traume severe dezvolt` a[a-numitul sindrom al stresului posttraumatic, o afec]iune caracterizat` de retr`irea frecvent` a unor evenimente teribil de nepl`cute. Dnd suferinzilor medicamente precum propanololul, care interfereaz` cu consolidarea unei amintiri, chiar n timpul unui episod de retr`ire, puterea emo]ional` a unei amintiri poate fi redus`. Scopul terapiei n aceste cazuri nu este [tergerea memoriei, ci reducerea impactului emo]ional. Cum r`mne cu indivizii relativ s`n`to[i? ntreba]i dac` ar lua o pilul` (imaginar`) capabil` s` le [tearg` definitiv o amintire, 80% din oamenii intervieva]i de Loftus au spus c` nu. Nici unii dintre cercet`tori nu sunt dispu[i s` se joace cu memoria. La fel cum refuz s` recurg la chirurgia estetic` pentru modific`ri de fizic, nu vreau nici modificarea artificial` a psihicului meu, spune Tonegawa. Amintirile pe care le am definesc cine sunt [i ce m` face pe mine s` fiu eu. La un alt nivel, suntem continuu influen]a]i prin conversa]ii de amintirile altor oameni [i reformul`m mereu povestirile despre evenimente trecute, n care ncorpor`m noi informa]ii. Deci, ntr-un fel, nu prea avem nevoie de tehnologia futurist` din Total Recall: amintirile noastre sunt deja un fel de fantezie. Dr. Charles Fernyhough este psiholog [i autor al lucr`rii Piese de Lumin`: Noua [tiin]` a memoriei. Traducere de Constantin Vlad.

Recomandarea Science Focus


Comenzi pe books-express.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 53

{tiin}a memoriei

claes bech-poulsen

54 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Gastronomie molecular~

eful departamentului de cercetare, Lars Williams, muncete din greu n Laboratorul Nordic Food

CHIMIA
S

GTITULUI
Vreme de 20 de ani, oameni de tiin i maetri buctari au experimentat mpreun pentru a nelege arta gtitului. Emma Davies a gustat puin din gastronomia molecular.
oare i cpuni. Ce s mai ceri de la via? Poate doar puin parmezan ras pe deasupra sau s pui cpunile n bere rece. La care mai adaugi nite msline. Astfel de cupluri ciudate mprtesc arome comune. Asocierile aparent bizare sunt rezultatul studierii moleculelor aromatice din fiecare aliment. Amestecarea respectivelor ingrediente n combinaii curioase, dar totui complementare, este doar una din multiplele abordri ale gastronomiei moleculare, o ramur a tiinei culinare care a mplinit vara asta 20 de ani. E o disciplin care implic studierea transformrilor fizice i chimice care se produc n timpul gtitului. O alt cale ctre o nou experien gastronomic este extragerea compuilor care dau aroma unui ingredient, dizolvarea lor n ap, n vederea crerii unei soluii i apoi gelificarea acesteia dat fiind c majoritatea alimentelor au deja o structur matricial asemntoare gelului. Astfel de geluri pot fi adaptate s dea diferite texturi sau colorate, pentru a le face mai apetisante. Chimistul francez Herv This, printele gastronomiei moleculare, numete aceast din urm abordare buctria not-cu-not, asemuind-o felului n care este compus muzica, cu ingredientele pe post de instrumente. Cu un sintetizator poi face orice fel de muzic, spune el. Este foarte incitant, din punct de vedere artistic propunerea notei-cu-not este de a crea noi mncruri. Dr. This este coautorul primului studiu asupra gastronomiei moleculare, realizat mpreun cu regretatul fizician britanic Nicholas Kurti, de la Universitatea Oxford. n august 1992, cei doi au coordonat i primul seminar de gastronomie molecular, la care au participat att oameni de tiin, ct i maetri buctari. Motivai n parte i de obiceiul buctarilor de a se baza pe mituri ale gospodinelor, dar i de nivelul tiinific sczut al gastronomiei, Kurti i This au sugerat mbuntirea tehnicilor de gtit tradiionale prin nelegerea proceselor fizice i chimice implicate. nclzirea i rumenirea, spre exemplu, pornesc o cascad de reacii complexe din care rezult aromele bogate ale crnurilor fripte, ale boabelor de cafea prjit sau ale crustelor prjiturilor. Prin nclzire, zaharurile naturale din alimente reacioneaz cu aminoacizii (crmizile proteinelor) i produc compui gustoi de culoare maronie. Numite dup chimistul francez care le-a descoperit n 1012, reaciile Mallard pot fi influenate prin ajustarea pH-ului (nivelul de aciditate), temperaturii
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 55

Gastronomie molecular~

Gastronomie molecular~

i concentraiilor de proteine i zaharuri. Acoperirea prjiturilor sau a produselor de patiserie cu o glazur de ou sau lapte accelereaz rumenirea ntruct oul constituie o surs bogat de proteine, iar laptele conine zahrul numit lactoz. Dup moartea lui Kurti, n 1998, This a continuat s in seminare de gastronomie molecular, pn n 2004. Unul dintre participanii constani la acestea a fost Heston Blumenthal, omul care a introdus n buctria televizat azotul lichid, sondele termometrice, bile de ap i gelurile colorate. Ca buctar decorat cu trei stele Michelin, Blumenthal a devenit faimos pentru combinaiile sale alimentare neobinuite, dar i pentru introducerea n ecuaie a unor elemente extrasenzoriale, precum zgomotul produs de o m=ncare n timpul mestecrii ori sunetele ambientale din restaurantul su. n mod oarecum surprinztor, Blumenthal s-a distanat acum de dimensiunea tiinific. Pe pagina sa web putem citi urmtoarea declaraie: Termenul gastronomie molecular nu descrie ceea ce gtim noi i nici vreun oricare alt tip de gtit. Herv This subscrie. n gtit nu va exista niciodat vreun fel de chimie. Aceasta a fost o greeal pe care am comis-o acum civa ani. Chimia este

o tiin. Scopul tiinei este s caute mecanismele fenomenelor, spune el. Odat intrai n buctrie, experimentele cu alimente devin gtit molecular sau buctrie molecular. Pe Blumenthal, tiina l ajut doar la scoaterea a ce este mai bun din ingrediente. Spre exemplu, msurtorile precise i controlul temperaturii i al timpului de gtit pot avea ca rezultat un ou fiert sublim sau

Re]etele vesteuropene i cele nordamericane combin adesea ingrediente cu compui aromatici comuni.

Heston Blumenthal folosete tiina n buctrie, dar respinge temenul gastronomie molecular.

o tart de lm=ie a crei compoziie tremur exact ct trebuie n acest caz, temperatura perfect este de 62C. Peter Barham, fizician i expert n polimeri al Universitii Bristol, totodat profesor onorific de gastronomie molecular la Universitatea Copenhaga, l-a ajutat pe Blumenthal s-i utileze restaurantul The Fat Duck (Raa Gras) cu instrumente high-tech. Barham este ntristat de cte ori se ntmpl s vad un nou telebuctar care proclam cu mndrie utilizarea de tehnici moleculare, pe care ns nu le utilizeaz cum trebuie, dar i rde la unele gafe, cum a fost cea a unui priceput care a cufundat mncare n azot lichid, doar pentru a o servi la temperatura camerei. O risip total, a spus Barham. Dar exist i buctari care experimenteaz cu alimente pentru a reinventa arome. Rene Redzepi i ntreprinztorul Claus Meyer, fondatorii restaurantului Nouma, din Copenhaga, apreciat cu regularitate drept cel mai bun din lume, promoveaz noua buctrie nordic un stil de gtit care se limiteaz la

claes bech-poulsen, corbis, getty

56 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Nordic Food Lab de]ine o bibliotec` vast` de ingrediente, de la tradi]ionale la nea[teptate

folosirea ingredientelor locale, de sezon. Deoarece asta nseamn lipsa oricror alimente strine, buctarii sunt nevoii s recompun arome i gusturi prin ingrediente i tehnici neobinuite. Ca parte a iniiativei lor, Redzepi i Meyer au construit Laboratorul Nordic Food, o fost ambarcaiune de locuit convertit n buctrie experimental, din vecintatea restaurantului Noma, dar i laborator de cercetare n care este explorat buctria nordic. Buctarii-laborani de aici au reuit, printre altele, s produc un sos de pete (de obicei creat din ingrediente specifice Extremului Orient) din heringul i macroul pescui]i local. Sosul de pete danez este actualmente supus unei analize chimice la Universitatea Harvard. Buctarii Laboratorului Nordic Food, n frunte cu eful Cercetrii, Lars Williams, colaboreaz rodnic cu cercettori ai Universitii Danemarcei de Sud, cu care i mpart rezultatele experienelor. Prima lor cercetare, publicat n revista Flavour, descrie felul n care se poate dezvolta gustul umami (alt specificitate a Extremului Orient) din alge marine.

Acum civa ani, n cursul unor ncercri triviale, Heston Blumenthal a combinat ciocolata alb cu caviarul, descoperind abia dup aceea c ambele conin trimetilamin i ali compui complementari. Testele au mai artat c porcul i iasomia au n comun o molecul numit indol, n timp ce ciocolata obinuit i brnza albastr o combinaie tot mai popular mprtesc cel puin 73 de compui aromatici. mperechere alimentar este numele dat acestei idei de potrivire a ingredientelor n baza compuilor aromatici comuni, identificai prin analize de laborator. mperecherea alimentar arunc laolalt stridiile i fructul pasiunii (ncercai: o linguri de fruct i o stridie). Ciocolata, spun multe bloguri culinare, merge ca uns i cu ceap clit. Dr. Sebastian Ahnert, profesor de fizic la Universitatea Cambridge, a cutat ca mpreun cu colegi de-ai si s creeze reele de arome, analiznd 56.000 de reete din ntreaga lume. Cercettorii au descoperit c reetele vest-europene i cele nord-americane combin adesea ingrediente cu compui aromatici comuni. Printre cele mai frecvente se numr untul cu vanilia sau untul i oule. Reetele est-asiatice reflect o tendin opus, de evitare a ingredientelor cu compui comuni. Cele mai distincte ingrediente asiatice sosul de soia, orezul i ghimbirul nu mprtesc niciun compus. Echipa lui Ahnert analizeaz acum noi informaii, spernd s neleag mai bine acest efect asiatic. Exist motive culturale puternice pentru utilizarea anumitor ingrediente, spune Ahnert. O alt explicaie, sugereaz el, poate fi c buctria est-asiatic se bazeaz mult pe umami. Acest gust, de saietate i care nvluie toat gura, este probabil mai cunoscut nou prin glutamatul monosodic (MSG), adugat din belug m=ncrurilor chinezeti din reelele fast-food occidentale. Ahnert opineaz c alte tipuri de glutamat ar putea lucra sinergic pentru a imprima

COMBINAII CULINARE

Q&A Herv This


Gtitul poate fi tiinific?

Printele gastronomiei moleculare despre studierea tiinei culinare


Marea problem e c, n laborator, gastronomia molecular este doar tiin. Ideea este s producem noi cunotine care nu au nimic n comun cu gtitul. De exemplu, studiem de peste 10 ani cum se face supa de morcovi. Cnd pui morcovul n ap, ceva iese din el. Nu cercetm ce se afl n sup - tim deja. ntrebarea pe care o pun eu este: cum ies toate acele substane? Noi cutm mecanismul. O femeie din laborator studiaz exact opusul. Ne-am dat seama brusc c n timpul fierberii ceva ar putea intra n morcovi.

Ce mai studiai?

Atunci cnd ai ingredientele alimentare, pentru a crea un fel de mncere trebuie s operezi o transformare nclzire, amestecare etc. Scopul meu este s ajung s neleg felul n care acea transformare este legat de modificrile n bioactivitate. Bioactivitatea unui fel de mncare este diferit de bioactivitatea ingredientelor care l alctuiesc. Compuii care sunt bioactivi sunt prini n interiorul mncrii i, atunci cnd o consumi, i eliberezi. Ei sunt eliberai n mod diferit, \n funcie de matricea mncrii. Cum este modificat eliberarea de compui bioactivi de ctre structura mncrii? Acesta este unul dintre domeniile gastronomiei moleculare.

De ce este important bioactivitatea?

S-a artat recent c tarhonul conine estragol. Acest compus este carcinogen. Dac l aplici unor celule sau unor cobai, fac cancer. Dar dac le dai tarhon coninnd aceeai cantitate de estragol, toxicitatea este redus. Iar dac foloseti frunze uscate de tarhon, toxicitatea este zero. Iar dac aplici estragol pur, plus frunze, iar reduci toxicitatea compusului pur. Nimeni nu nelege mecanismul, este fascinant. Avem din nou aceeai problem a transferului de compui att n afar`, ct i n interiorul mncrii.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 57

Gastronomie molecular~

Gastronomie Xxxxx xxxxx molecular~

Potri-Mix Perechi bizare de arome care


au gust bun mpreun
FICAT DE PORC I IASOMIE Ambele ingrediente conin o substan numit indol. Combinaia a fost gndit de Franois Benzi, chimist al firmei elveiene de arome i parfumuri Frimenich. Ideea i-a venit n cursul unui seminar de gastronomie molecular inut de Herv This. gustul umami autentic. Unele ingrediente sunt bogate n glutamat n mod natural. Spre exemplu, nutriioniti de la Universitatea Reading au descoperit mpreun cu Blumenthal c roiile conin mai mult glutamat n gelul din jurul seminelor dect n carne. Seminele de roii, deci, care n mod tradiional sunt excluse din multe reete occidentale, pot conferi un plus de bogie sosurilor. Ahmert, cruia i place s aplice tiina i n buctria de acas i iubete spuma de ciocolat inventat de Herv This (ciocolat topit, turnat n ap i amestecat energic deasupra unui bol cu ghea), caut rspunsuri la ntrebri aparent simple, dar sofisticate: de ce percepem unele arome ca fiind complexe i de ce le preferm pe unele n detrimentul altora? Bnuiala sa este c rspunsurile pot fi gsite n complexitatea reaciilor creierului la gusturi n felul n care crem imagini ale gusturilor atunci cnd receptorii senzoriali din nas sunt activai de compuii aromatici. Se poate ca alimentele mai gustoase s excite mult mai muli receptori?, se ntreab el. Ciocolata i cafeaua, de exemplu, au att de muli compui aromatici, nct este foarte probabil s stimuleze o multitudine de receptori. Cafeaua, cel puin, are o asemenea complexitate nct este compatibil cu multe lucruri, inclusiv cu carnea, spune Ahnert. La fel ca Ahnert, Peter Barham este fascinat de felul n care sunt percepute aromele. El apreciaz c gastronomia molecular este tiina care poate explica de ce unele mncruri au un gust oribil, iar altele sunt delicioase i ncearc s dezvolte chestionare prin care s prezic dac o persoan` va prefera un anumit tip de mncare. Dac ai pe mn un restaurant sau organizezi o petrecere, ideal ar fi ca nainte s-i pui pe participani
Peter Barham, de la Universitatea Bristol, a ajutat la utilarea restaurantului The Fat Duck.

TIIN APLICAT

CIOCOLAT ALB I CAVIAR Heston Blumenthal a ncercat aceast combinaie pe cnd cuta ceva srat care s se potriveasc cu ciocolata. Franois Benzi a aflat ulterior c amndou ingredientele au n comun mai muli compui de azot, numii amine, ntre care un compus principal important trimetilamina.

CIOCOLAT I CONOPID Dup cum v poate confirma orice pasionat de ciocolat, cacaua poate fi adugat ntr-un mare numr de mncruri gustoase. Ciocolata i conopida se potrivesc de minune, la fel ca i combinaia ciocolatceap clit, graie compatibilitii compuilor de sulf.

MANGO I MORCOVI O alt mperechere de-ale lui Blumenthal, aceasta funcioneaz graie unor compui comuni numii iononi, utilizai curent n parfumuri. Beta-ionona, care se form=nd prin descompunerea carotenului cel care d culoare morcovilor, se g`sete i n mango.

Dr A A Louis, university of bristol

CPUNI I CORIANDRU Cpunile sunt polivalente pn la extrem, fiind considerate de multe ori interanjabile cu roiile, n anumite reete. Ele au n comun cu coriandrul mai muli compui aromatici, ntre care hexenalul i linaloolul, un tip de alcool gsit n multe flori i mirodenii.

58 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

HRAN PENTRU CREIER


Perceperea aromelor nu este determinat doar de ceea ce ne atinge limba ea este influenat i de ce se petrece n creier.
M=ncarea unui restaurant de lux pare s aib un gust mai bun dect cea consumat la cantin. Asta deoarece felul n care percepem calitatea mncrurilor i a buturilor nu implic doar simurile, ci i emoiile, amintirile i ateptrile. i culoarea poate afecta percepia gustului. ntr-un celebru studiu francez, mai muli experi au fost pclii s cread c beau vin rou, cnd de fapt li se servise vin alb, dar colorat artificial. Mncatul i butul sunt singurele activiti cunoscute care angajeaz toate simurile noastre fundamentale. Cele mai importante sunt cele chimice: gustul, mirosul i chemostezia sensibilitatea chimic a suprafeelor corpului. n mod poate surprinztor, doar aproximativ 20% din percepia aromelor vine de la limb, pe care sunt receptorii gustativi pentru dulce, srat, acru, amar i umami (cuvnt japonez pentru gust plcut, savuros). Percepia aromelor vine n principal dinspre miros, iar pentru ca noi s putem mirosi compuii chimici, acetia trebuie s fie volatili s poat cltori prin aer. Cnd mestecm mncarea, pompm molecule volatile ctre receptorii olfactivi (ai mirosului) din nas. Acest miros retronazal este fundamental pentru tot, atunci cnd mncm, spune profesorul Gordon Shepherd, de la Universitatea Yale. Oamenii au n interiorul nasului cteva sute de receptori olfactivi diferii. Aceti receptori sunt aezai pe suprafaa celulelor care alctuiesc mucoasa nazal. Fiecare celul poart un singur tip de receptor, iar fiecare receptor poate detecta un numr limitat de molecule aromatice. Cnd o astfel de molecul ajunge pe receptor, acesta stimuleaz celula s trimit un semnal ctre bulbul olfactiv, o regiune a creierului aflat imediat n spatele ochilor. Celulele care poart acelai tip de receptor trimit impulsuri ctre aceeai parte a bulbului olfactiv. Odat activat, el trimite la rndu-i semnale ctre alte regiuni ale creierului. Creierul creeaz arome din moleculele din mncare, explic Shepherd, care lucreaz ca neurogastronom o tiin nou, care studiaz toate aspectele percepiei aromelor. Majoritatea mirosurilor sunt compuse din multiple molecule aromatice, iar fiecare molecul poate activa mai muli receptori, deci orice miros creeaz un tipar complex n creier. Noi l numim imaginea mirosului este un tipar procesat la cele mai nalte niveluri ale creierului, acolo unde se produc percepiile, spune Shepherd. Experii americani Richard Axel i Linda Buck au fost laureai cu Premiul Nobel, n 2004, pentru studiile lor asupra percepiilor olfactive umane, artnd c 3% din genele noastre sunt dedicate diverilor receptori olfactivi.

Savoarea este dat` at=t de miros, ct [i de gust

s completeze un chestionar. Ai putea, astfel, s produci un meniu care s fie i hrnitor cu numrul potrivit de substane nutritive pentru sntatea unui individ astfel nct s fie satisfcui cnd l consum, i mulumii dup aceea. Barham desfoar n prezent un proiect de cercetare a felului n care aprecierea mncrii este modificat de experiena senzorial, ntr-un restaurant din Bristol. Profesorul Gordon Shepherd, neurobiolog al Universitii Yale, studiaz i el percepia gusturilor. El s-a specializat n neurogastronomie, tiina care investigheaz modul n care creierul creeaz gusturi. Shepherd afirm c este n parte motivat de dorina de a lupta contra obezitii. Cu ct nelegem mai multe despre cum formeaz creierul gusturile, cu att nelegem cum s ncurajm dietele sntoase, afirm el. Poftele de mncruri activeaz aceleai zone cerebrale ca i dependenele de alcool sau droguri.

Fizicianul Sebastian Ahnert (dreapta) este un mare fan al activitii lui This.

Studierea obezitii i a exceselor alimentare, spune Shepherd, ar trebui s descifreze modurile n care creierul rspunde la grsimi, zaharuri i proteine dar i la gusturi i arome. Faptul c att de multe dintre preferinele noastre gustativaromatice sunt nvate sugereaz c ar trebui s-i ajutm pe copii de la vrste foarte mici s neleag ce

V pute]i gndi la cafea ca la un fel de sup

gusturi sunt sntoase i care sunt cele crora trebuie s le reziste. Aplicarea tiinei culinare i poate ajuta i pe colari s afle mai multe despre nutriie dect nva la orele de economie. Barham sugereaz ore de chimie i fizic n cursul crora experimentele practice s implice gtitul. Copiii ar nva s gteasc, ceea ce ar nsemna formarea unei generaii care tie s combine ingredientele de baz, fiind deci mai puin nclinat ctre obezitate. ntre timp, gastronomii moleculari precum Herv This vor continua s cerceteze cum interacioneaz moleculele n producerea de gusturi i texturi, n scopul de a crea noi experiene culinare. Tradiie nseamn lene. Hai s ne orientm ctre ceva nou, spune This. Dr. Emma Davies este jurnalist de [tiin]` [i fost` cercet`toare n gastronomie. Traducere de Constantin Vlad.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 59

Gastronomie molecular~

frontierele nanotehnologiei

ntrebri fundamentale despre...

NANOTEHNOLOGIE
Problema e c` realizarea de produse autoasamblabile necesit` subcomponente complexe. Spre deosebire de tranzistorii simpli, care pot fi to]i la fel, p`r]ile unui sistem autoasamblat trebuie s` aib` forme diferite [i conturate astfel nc=t produsul finit s` se poat` nchega ntr-un singur fel: la scar` atomic`, diferitele structuri moleculare trebuie s` se uneasc` doar acolo unde se presupune c` trebuie, nu n alte p`r]i. Scara atomic` a p`r]ilor componente limiteaz` [i formele posibile, ns` acestea trebuie s` fie suficient de diferite pentru a se potrivi. Conceperea [i sintetizarea unui set suficient de cuprinz`tor de subansamble moleculare ajunge cu pa[i extrem de greoi s` se apropie de pragul practicului, fiind abia pe cale s` rivalizeze echivalentele naturale. P=n` de cur=nd, doar moleculele biologice corespundeau ca dimensiuni [i complexitate. Proteinele, spre exemplu, s-au dovedit a fi un ingredient excelent: moleculele proteice individuale sunt obiecte compacte, alc`tuite dintr-un polimer care poate fi legat ca nailonul, ceea ce poate alc`tui un material cornos sau fire de m`tase. Manipularea proteinelor a devenit un domeniu important, n care autoasamblarea complex` figureaz` la loc de cinste. Cele mai impresionante realiz`ri n autoasamblare vin dinspre cercet`rile n nanotehnologia ADN. Geneticienii trateaz` cele dou` bra]e ale helicoidalei duble ca [i cum ar fi e[afodaje structurale unite prin al`turarea de extremit`]i specifice. {i pentru c` literele ADN sunt aranjate ntr-o secven]` predeterminat`, e relativ u[or s` potrive[ti moleculele ntr-un mod unic, astfel nc=t extremit`]ile de ADN s` se potriveasc` ntr-un fel anume. Astfel de metode au permis crearea de structuri alc`tuite din milioane de atomi, de p=n` la 10 ori mai mari dec=t tranzistorii de pe un cip modern. Deci, n termeni de dimensiuni ale p`r]ilor componente, exist` o ntrep`trundere a tuturor acestor tehnologii. n ceea ce prive[te complexitatea, ingineria molecular` a ajuns foarte departe, iar ritmul progresului n domeniu este accelerat constant.

De[i pot duce la o revolu]ie tehnologic`, ma[in`riile moleculare complexe nu pot fi construite nc` de c`tre aparate de dimensiuni apropiate. K. Eric Drexler ne vorbe[te despre dificult`]ile domeniului.
Se pot autoasambla ma[in`riile moleculare complexe?
Cea mai mare dificultate pentru nanotehnologie este construirea de sisteme complexe alc`tuite din componente mici [i exacte la scal` nano (1-100 miliardimi dintr-un metru). Precizia suprem`, desigur, ar fi s` putem a[eza fiecare atom la locul lui, potrivit unei scheme. Ceva similar s-a [i realizat deja, dar ntr-o manier` limitat`. Chimi[tii [i biotehnologii au nv`]at de mult` vreme s` construiasc` structuri cu precizie atomic`, dat fiind c` oricare molecul` bine studiat` are o structur` atomic` exact`. Din perspectiv` molecular`, greu nu e s` construie[ti precis, ci s` creezi lucruri mai mari [i mai complexe pe o structur` dat`. Oamenii de [tiin]` din domeniu pot realiza a[a ceva prin autoasamblare crearea de molecule care se combin` ntr-un anumit fel, potrivindu-se una cu cealalt` precum piesele unui puzzle. Realizarea de construc]ii la scar` nano poate fi incredibil de util`: orice computer sau telefon inteligent con]ine miliarde de componente electronice nanometrice, fiecare cu dimensiunea de numai c=teva zeci de atomi numai c`, la nivel atomic, forma ansamblului este foarte neregulat`. Pe m`sur` ce tehnologiile exacte la scar` atomic` dob=ndesc complexitate, ele c=[tig` tot mai multe aplicabilit`]i, inclusiv utiliz`ri ca piese electronice. n medicina modern`, nanotehnologia folose[te componente moleculare a c`ror mai bun` aranjare va contribui la identificarea [i tratarea mai eficient` a bolilor.

Cum pot micile ma[in`rii s` asambleze molecule?

GETTY

Din toate produsele fabricate care ne nconjoar`, cele mai multe au fost asamblate ntr-o manier` direct`, inechivoc`, prin adunarea p`r]ilor dup` un plan proces care nu seam`n` deloc cu autoasamblarea. A nv`]a cum s` coordonezi direct asamblarea componentelor moleculare ar constitui un progres important n direc]ia nanotehnologiilor avansate. Prin asamblarea direct` dispare nevoia de subansamble complexe [i unice, iar asta deschide n sine o mul]ime de posibilit`]i. Cu componente simple, designul pierde masiv din dificultate, n timp ce o varietate mai mare a componentelor moleculare [i a c`ilor de a le conecta va asigura materiale mai rezistente, piese electronice mai bune [i ma[in`rii moleculare cu performan]e superioare. Mai mult, acest gen de inova]ii va permite dezvoltarea rapid` a unor tehnologii [i mai bune.

60 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Molecule mai robuste [i reac]iile chimice diferite promit s mbunt]easc biologicul

Progresele n nanotehnologie vor permite n curnd ma[in`riilor s` circule prin snge pentru a identifica [i remedia bolile

Ce ngreuneaz`, ns`, asamblarea direct` ghidat` este faptul c` ea va cere ca ma[in`riile s` fie realizate, prima oar`, prin autoasamblare. Dar, dup` ce vom dep`[i aceste dificult`]i, ma[in`riile din primele genera]ii ar putea fi utile f`r` s` fie teribil de complexe. Spre exemplu, un set de piese care se leag` mpreun` aproape ca LEGO ar putea deschide un ntreg univers tehnologic, cu ma[in`rii suficient de bune c=t s` direc]ioneze anumite p`r]i n anumite locuri. Cercet`torii au utilizat dispozitive de scanare pentru a muta v=rfuri ascu]ite de-a lungul unor suprafe]e, cu precizie atomic`, direc]ion=nd un ansamblu de structuri moleculare. Problema e c` aceste structuri sunt plate [i realizate una c=te una provocarea este s`

asambl`m componente bine proiectate n structuri tridimensionale folosind ma[in`rii care sunt ele nsele de dimensiuni nanometrice. Pentru asta nu este nevoie de vreo descoperire revolu]ionar`, ci doar de foarte mult` munc`.

Se poate ca ma[in`riile f`cute de om s` func]ioneze mai bine dec=t cele biologice? Biologia se bazeaz` pe designuri de precizie atomic` la fel ca [i cele din nanotehnologie, dar ar putea ma[in`riile artificiale s` mearg` mai bine?

celulele fotovoltaice convertesc lumina solar` cu o eficien]` de p=n` la zece ori mai mare dec=t plantele. Avem toate motivele s` credem c` o gam` larg` de structuri poten]iale, ma[in`rii [i dispozitive moleculare artificiale ntr-adev`r vor performa mai bine dec=t biologicul, dac` sunt croite pentru scopuri bine definite n organismul uman. La o adic`, scopul final nu este s` copiem exact ceea ce face via]a, ci doar s` rezolv`m o problem` inginereasc`, cum ar fi exploatarea luminii Soarelui pentru a produce electricitate ieftin` sau livrarea de piese de urm`toare genera]ie pentru computere, atunci c=nd miniaturizarea semiconductorilor va ajunge finalmente la limita sa fizic`. Biologia ofer` multe modele de inspira]ie. Enzimele, spre exemplu, sunt ma[in`rii catalitice care direc]ioneaz` rapid [i precis reac]iile chimice, transform=nd o structur` molecular`. Speciali[tii s-au chinuit mult s` creeze molecule artificiale care s` fie m`car la fel de eficiente. Acolo unde natura [i-a rafinat dispozitivele de-a lungul a milioane de ani de evolu]ie, utilizarea artificial` a acelora[i materiale n absolut acelea[i scopuri va da mereu rezultate inferioare. Dac` vorbim de materiale noi, situa]ia se schimb`. Molecule mai robuste [i reac]iile chimice diferite promit s` mbun`t`]easc` biologicul. Cercet`torii care lucreaz` cu materiale anorganice au realizat deja o ntreag` gam` de dispozitive nano: punctele semiconductoare cuantice, spre exemplu, pot ajuta la convertirea luminii n energie electric`, [i invers, alte structuri au fost f`cute s` func]ioneze ca tranzistori [i senzori, f`c=ndu-[i treaba n moduri care nu au nicio treab` cu biologia. Pe m`sur` ce autoasamblarea molecular` converge cu nanotehnologiile anorganice, se vor deschide noi orizonturi, care vor permite cercet`rii s` p`[easc` n teritorii dincolo de biologie. Dr. K. Eric Drexler este nanotehnolog [i scriitor. n prezent, el este inspector academic la Universitatea Oxford. Traducere de Constantin Vlad.

R`spunsul este uneori da dar mai bune doar n aumite privin]e. Unele materiale artificiale pot fi mai rezistente dec=t echivalentele lor naturale, iar

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

frontierele nanotehnologiei 61

Explorarea spa}ial~

EXPLORAREA SISTEMULUI SOLAR


Dup` o jum`tate de secol de c=nd sonda Mariner 2 a vizitat \n premier` planeta Venus, Govert Schilling ne invit` \ntr-un tur al celor mai atractive cinci destina]ii pe care cercet`torii [i-ar dori s` le exploreze.

EXPLORARE SISTEMULU

ilustraII DE andy potts

62 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

EA UI SOLAR
E
Oare ce se ascunde \n subsolul mar]ian? Pe[terile Cele 7 surori ar putea ad`posti viitorii astronau]i pe Marte, ferindu-i de radia]iile de la suprafa]`

xplorarea sistemului solar a \mplinit 50 de ani \n aceast` var`. Pe 27 august 1962, NASA a lansat Mariner 2 prima sond` spa]ial` care a c`l`torit c`tre alt` planet`. |n voiajul ei c`tre Venus, mica nav` a descoperit v=ntul solar (fluxul continuu de particule \nc`rcate electric eman=nd din Soare) apoi, survol=nd planeta iubirii, la mijlocul lui decembrie 1962, a dezv`luit c` temperatura de la suprafa]` avea o valoare incredibil`, de 460 Celsius. Pentru prima dat` \n istorie, omenirea atingea o lume extraterestr`. |n prezent, explorarea spa]ial` nu mai este deloc o noutate. Fiecare dintre cele opt planete din sistemul nostru solar a fost studiat` de aproape cu sonde spa]iale. Aparatele noastre au asolizat pe Venus, Marte [i pe Titan, cea mai mare dintre lunile lui Saturn.

Am luat mostre din comete, asteroizi [i atmosfera lui Jupiter [i ne este aproape imposibil s` ]inem piept avalan[ei de imagini [i informa]ii provenite de la sonde precum Messenger (care orbiteaz` planeta Mercur) sau Cassini, care investigheaz` planeta Saturn [i sateli]ii ei nc din 2004. Dar unde nu am ajuns \nc`, de[i am vrea s` mergem? |n paginile urm`toare vom c`l`tori c`tre cinci locuri neexplorate, de la misterioasa fa]` ascuns` a lui Mercur cea mai apropiat` planet` de Soare la un asteroid \nghe]at de la marginea sistemului solar. Trimiterea unor misiuni c`tre aceste locuri exotice ne va ajuta nu doar s` le cunoa[tem mai bine, dar [i s` ne \n]elegem mai bine propria planet`, de la atmosfera ei [i p=n` la geologie. Aventura noastr` de explorare a spa]iului abia a \nceput.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 63

Explorarea spa}ial~

Explorarea spa}ial~

Ce este: un crater Loca]ia: Mercur, \n regiunea polar` sudic` Acest crater uria[ din apropierea polului sud al lui Mercur are ad=ncurile ascunse permanent de Soare, fiind posibil s` g`zduiasc` ap` \nghe]at`
Vei fi iertat c` nu ]i-ai fi imaginat c` ar putea exista ghea]` pe Mercur. Vorbim doar de planeta cea mai apropiat` de Soare, cu o suprafa]` ars` la temperaturi de sute de grade Celsius. |n apropierea polilor \ns`, povestea se schimb` pu]in. Soarele este mereu la orizont aici, iar unele cratere sunt suficient de ad=nci pentru a putea ascunde zone foarte reci. Iar investiga]iile cu radar sugereaz` c` ar putea exista ghea]` pe fundul acestor cratere. Cobor=rea \n craterul Chao Meng-Fu, botezat dup` celebrul pictor [i caligraf chinez din secolul 13, ar fi o aventur` periculoas`. Mercur nu are atmosfer` pentru a difuza lumina \n interiorul craterului lat de 167 km, deci singura surs` de lumin` ar fi str`lucirea puternic` a rocilor de pe buza craterului, sc`ldate \n Soare, [i contrast=nd puternic cu bezna de mai jos. Fundul acestui crater este o ]int` atractiv` pentru exploratorii spa]iali, afirm` dr. Nancy Chabot, de la Laboratorul de Fizic` Aplicat` al Universit]ii Johns Hopkins din Maryland, SUA. Simul`rile noastre termice prezic c` Chao Meng-Fu este suficient de rece \n interior pentru a g`zdui \ntinderi mari de ghea]`. Te-ai putea da [i cu patinele acolo, sus]ine ea. Folosind informa]iile ob]inute prin analizele de altimetrie radar ale sondei Messenger a NASA, echipa lui Chabot a determinat ce regiuni ale craterului sunt permanent ascunse de Soare. Harta lor se potrive[te cu observa]iile radar care sugereaz` posibilitatea prezen]ei apei sub form` de ghea]`. Spectrometrul neutronic de pe sonda Messenger \ncearc` acum s` detecteze semn`tura atomilor de hidrogen din ghea]`, explic` Chabot. Dar nu este o msurtoare foarte precis. O misiune \n craterul Chao Meng-Fu le-ar permite cercet`torilor s afle c=t de veche [i c=t de pur` ar fi ghea]a de aici. Principala ipotez` este c` ghea]a ar fi fost fi adus` de comete, de-a lungul milioanelor de ani. Ghea]a din cometele pr`bu[ite pe suprafa]a lui Mercur se va fi evaporat rapid, dar ar fi r`mas intact` dac` ar fi nimerit \n aceste cratere ad=nci din regiunile polare. Chabot afirm` c` o misiune pe Mercur ne-ar ajuta s` \n]elegem [i originea apei de pe Terra. Dac` am afla mai multe despre cum a ajuns apa pe Mercur, am putea arunca lumin` asupra modului \n care s-au format oceanele de pe P`m=nt, \n perioada de tinere]e a sistemului solar.

CHAO MENG-FU

nasa x2, ilustraII DE andy potts

Exploratorii craterului Chao Meng-Fu ar cobor\ \ntr-un \ntuneric total [i rece, \n timp ce suprafa]a planetei e ars` de Soare. La st=nga este o imagine radar realizat` de sonda Messenger, avnd n centru craterul uria[.

64 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Ce sunt: caverne subterane Loca]ia: vulcanul Arsia Mons, Marte Cavernele subterane de pe versantul unui vulcan mar]ian ar putea ascunde forme de via]` extraterestr` sau ar putea g`zdui viitorii astronau]i din misiunile mar]iene
Urci tot mai sus pe versantul vulcanului Arsia Mons, unul dintre cei mai mari de pe Marte. Vizorul c`[tii protectoare este lovit constant de nisip fin ridicat de v=nturile puternice. Grupuri de nori cirrus plutesc pe cerul de culoare indigo. |n fa]a ta apare o gaur` circular`, cu un diametru de 200 m. Nimeni nu [tie ce este \n`untru. Tu ai \ndr`zni s` intri? Oamenii de [tiin]` ar fi \nc=nta]i, dar [i ei prefer` s` trimit` robo]i \nainte. Nimeni nu b`nuie[te m`car ce se afl` \n ad=ncul acestor pe[teri misterioase de pe Marte. Ar putea fi canale de lav` pr`bu[ite par]ial [i pu]in ad=nci. Sau ar putea fi intr`ri \ntr-o re]ea complex` de pe[teri subterane. Primele astfel de caverne mar]iene au fost descoperite \n 2007, de ctre Glen Cushing, de la Institutul US Geological Survey. Poreclite Cele 7 surori, pe[terile au fost botezate Abby, Annie, Chloe, Dena, Jeanne, Nikki [i Wendy. |n timpul zilei mar]iene, aceste deschideri sunt mai reci dec=t zonele din jur, iar noaptea sunt mai calde un fenomen tipic pe[terilor. De-a lungul anilor, au mai fost descoperite pe[teri, una dintre ele de c`tre un grup de elevi de gimnaziu din California. Potrivit lui Natalie Cabrol, de la Centrul de Cercetri Ames al NASA, pe[terile mar]iene ar fi obiective extraordinare pentru viitoare misiuni de explorare. Motivul este acela c interiorul lor este ferit de condi]iile extreme de pe suprafa]a lui Marte, bombardat` de radia]ii ultraviolete [i raze cosmice. Cele 7 surori ar putea g`zdui chiar microbi extratere[tri sau pot oferi un ad`post natural viitorilor exploratori umani de pe Marte.
Dreapta: Lumina Soarelui scoate \n eviden]` marginea estic` a unei pe[teri mar]iene de pe versantul vulcanului Arsia Mons. Imaginea a fost surprins` de sonda Mars Reconnaissance Orbiter a NASA.

Cele 7 surori

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 65

Explorarea spa}ial~

Xxxxx Explorarea spa}ial~ xxxxx

LOKI PATERA

Ce este: lac de lav` Loca]ia: Io, o lun` a lui Jupiter Un lac uria[ plin cu lav` de pe o lun` \ndep`rtat` ar putea elucida misterele evolu]iei geologice a Terrei
Situat pe Io, una dintre cele patru luni galileene ale lui Jupiter, Loki Patera este cel mai mare lac de lav` din sistemul solar. Cu un diametru de peste 200 km, lacul este acoperit la suprafa]` de o crust` din lav` \nt`rit`. Dar la fiecare doi ani, aproximativ, crusta este \nlocuit` de valuri de lav` proasp`t`, cu temperaturi de p=n` la 700 Celsius. Imagineaz-]i c` stai pe marginea lacului de fl`c`ri, privind expansiunea rocilor topite [i incandescente, \ntr-un peisaj care se \ntinde p=n` la orizont. C`ldura este insuportabil` [i miroase puternic a sulf. Deasupra domin` uria[ul gazos Jupiter, c=t 40 de luni ale noastre pe cer. O priveli[te impresionant`! Dar o vizit` aici a unor astronau]i ar fi un proiect foarte complicat. Asolizarea ar fi foarte periculoas` cci ar trebui s calculezi exact intervalul optim dintre erup]iile de lav`, afirm` dr. John Spencer, expert \n satelitul Io, de la Southwest Research Institute din Colorado, SUA. Cercet`torii [tiu c` activitatea vulcanic` extrem` de pe Io este generat` de for]ele gravita]ionale exercitate de Jupiter, care apas` ori trag de straturile de roc` din interiorul acestei luni. Dar Loki Patera are destule secrete de dezv`luit. Ne-ar \nc=nta foarte tare s` putem m`sura compozi]ia lavei, s` vedem cum se schimb` crusta de la suprafa]a lacului [i s` m`sur`m activitatea seismic` pentru a studia interiorul lui Io, spune Spencer. {i mai important, sus]ine acesta, studierea lui Loki le-ar putea spune oamenilor de [tiin]` cum ar fi putut func]iona vulcanii de pe Terra, \n perioada de tinere]e a Planetei, c=nd activitatea vulcanic` era mult mai intens` - similar` celei de ast`zi de pe Io.

nasa x3, ilustraII DE andy potts, NASA

Priveli[tea de pe ]`rmul lacului de lav` Loki Patera ar fi spectaculoas`, dar temperaturile extreme \l fac un loc foarte ostil omului

66 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Toledo Montes, ciudatul lan] muntos uria[ de pe Iapetus

TOLEDO MONTES

Ce este: coam` muntoas` Loca]ia: Iapetus, o lun` a lui Saturn Este un mister cum s-a format acest lan] muntos uria[ pe Iapetus, luna lui Saturn
Mult mai \nalt dec=t Everestul, Toledo Montes este un lan] muntos lung de 1.300 km, \ntins pe satelitul natural Iapetus. Nimeni nu a prezis vreodat` c` vom descoperi a[a ceva \n sistemul solar. Am fost [ocat c=nd l-am v`zut, poveste[te cercet`torul planetar dr. Andrew Dombard, de la Universitatea Illinois din Chicago. Toledo Montes se \ntinde pe o treime din ecuatorul acestei luni de dou` ori mai lung dec=t Pirineii [i-i d` lui Iapetus o form` ciudat`, ca de nuc`. Unii speciali[ti cred c` lan]ul este rezultatul activit`]ilor tectonice, creat \n trecutul \ndep`rtat de rota]ia rapid` a lui Iapetus \n jurul axei sale. Dar Dombard consider` c` lan]ul s-a format c=nd un subsatelit al lui Iapetus a fost spart \n buc`]i [i a aruncat r`m`[i]e \nghe]ate pe acesta. O misiune de explorare a lui Iapetus ar dezv`lui compozi]ia, v=rsta [i porozitatea lan]ului Toledo Montes. Dac` Dombard are dreptate, ar exista o diferen]` considerabil` \ntre compozi]iile acestui lan] muntos [i restul satelitului Iapetus. Originea lui r`m=ne un mister de rezolvat, afirm` Dombard. }in\nd cont c` gravita]ia de pe suprafa]a lui Iapetus este de 40 de ori mai mic` dec=t pe Terra, o plimbare pe versan]ii de aici ar fi o plimbare pl`cut` pentru viitorii exploratori, care s-ar bucura [i de o priveli[te impresionant` a lui Saturn [i a inelelor sale.
Planeta ciudat`: o reprezentare artistic` a lui Haumea, al`turi de cele dou` luni ale sale

HAUMEA

Ce este: o planet` pitic` Loca]ia: Centura Kuiper O planet` pitic` de form` alungit`, care orbiteaz` dincolo de Neptun

Cu o temperatur` la suprafa]` de -220 Celsius, Haumea e unul dintre cele mai reci corpuri cere[ti din sistemul solar. Avnd o lungime de dou ori mai mare dect l]imea, aceast` bucat` uria[` de roc` se rote[te destul de rapid, iar o zi aici ar dura mai pu]in de 4 ore p`m=nte[ti. M`sur=nd 1.960 km pe cea mai lung` ax` (de dou` ori mai mult dec=t Pluto), Haumea este unul dintre cele mai mari obiecte din Centura Kuiper, o regiune populat` cu asteroizi de dincolo de orbita lui Neptun. Cei mai mul]i asteroizi de aici sunt buc`]i de ghea]` compus` din metan, amoniac [i ap`. Haumea este diferit` deoarece e format` \n principal din roc` dens`, cu o coaj` sub]ire de ghea]` [i o suprafa]` plin` de minerale. Cercet`torii cred c` Haumea era mult mai mare \n trecutul \ndep`rtat, dar [i-ar fi pierdut stratul gros de ghea]` care o \nconjura dup` o coliziune important` cu un obiect ceresc de la marginea sistemului solar. Iar o echip` condus` de cercet`torul Mike Brown de la California Institute of Technology a descoperit \n Centura Kuiper o \ntreag` familie de obiecte cere[ti cu tr`s`turi fizice [i orbite similare, de[i ceva mai mici dec=t Haumea, care ar putea fi r`m`[i]e ale acelei coliziuni. Haumea are chiar [i dou` luni care o orbiteaz`, fragmente de roc` desprinse din ea, numite Hiiaka [i Namaka. O misiune pe Haumea ne-ar putea oferi informa]ii despre tinere]ea violent` a sistemului nostru solar. Govert Schilling este autorul c`r]ii The Atlas Of Astronomical Discoveries .
Comenzi pe books-express.ro

AFL MAI MULT


http://bbc.in/bbcsolar BBC Explorai Sistemul Solar

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

Explorarea spa}ial~ 67

Brown Particle Astrophysics Group

Materia Neagr~

Materiei
Chiar n timp ce oamenii de tiin se pregtesc s apese butonul de pornire al unui uria experiment desfurat n subteran, Hazel Muir caut s ne lmureasc de ce acesta ar putea dezlega unul dintre cele mai mari mistere ale tiinei.

N CUTAREA

Negre
nd americanii au nvlit pe Dealurile Negre din Dakota, n timpul goanei dup aur din anii 1870, cu toii fuseser cuprini de visuri la bogii nenchipuite. Cu siguran nu le-a trecut prin minte faptul c pregtesc trenul pentru ca oamenii de tiin ai secolului 21 s dezlege una dintre cele mai mari enigme ale Universului. Spre finele acestui an, totui, ntr-o min de sub aceleai Dealuri Negre, un experiment ambiios i propune s identifice materia neagr, substana invizibil i misterioas despre care oamenii de tiin cred c alctuiete cea mai mare parte a materiei cosmice. La mare adncime, detectorul LUX (Large Underground Xenon) va ncerca s lmureasc odat pentru totdeauna problema materiei negre. Pn acum am putut studia doar aproximativ cinci procente din compoziia total a Universului, care se prezint sub forma particulelor convenionale din care suntem fcui cu toii, spune Rick Gaitskell, fizician al Universitii Brown, din Providence, Rhode Island. La nceputul secolului 21, materia neagr este unul dintre misterele fundamentale i una dintre cheile ctre cunoaterea Universului.
LUX este cel mai avansat dispozitiv implicat pn acum n cutarea materiei negre

68 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 69

Materia Neagr~

Materia Neagr~

DIN CE Este FCUT UNIVERSUL?


TE MA RIE

4%

MATERIE NORMAL Materia normal precum cea din stele, planete, plante i oameni alctuiete o foarte mic parte din Univers. Acesta este unicul ingredient cosmic neles pe deplin de ctre oamenii de tiin. MATERIE NEAGR Materia neagr reprezint aproximativ 23% din Univers. Teoretic, are mas, pentru a influena gravitaional stelele i galaxiile, dar nu i sarcin electric ceea ce explic de ce nu poate emite lumin.

ENERGIE NEAGR

M AT E

23%

RIE NE

AG R

73%

ENERGIE NEAGR Cea mai important component a Universului este energia neagr (73%), un alt mare mister, despre care se crede c ar cauza expansiunea cosmic. A fost descoperit n anii 1990 i rmne neexplicat i astzi.

Dup anii 1930 au nceput s apar tot mai multe indicii potrivit crora ar exista cantiti vaste de materie neagr, care formeaz enorme aglomerri centrate n jurul galaxiilor. Este perfect invizibil i nu emite nici nu reflect lumin. Spre exemplu, stelele de la marginile unei galaxii orbiteaz cu viteze mai mari dect ar permite legea gravitaiei a lui Newton; fr gravitaia suplimentar a materiei negre, galaxiile pur i simplu s-ar destrma. Practic, observaiile directe arat c doar 5% din Univers este materie normal atomii care alctuiesc absolut tot ceea ce putem vedea, precum stelele i planetele. Restul este dispus ca o reea de chestii invizibile ntins n enormitatea Universului, prin care pe ici-colo fiineaz galaxii, precum beculeele ntr-un pom de Crciun. Teoriile moderne sprijin aceast idee. Ar fi dificil de explicat cum s-au format galaxiile n Universul timpuriu dac materia neagr nu ar fi acionat ca un coregraf, gravitaia ei fornd materia normal s se agrege n aglomerri care ulterior aveau s devin stele i sisteme solare, cum este i al nostru sau galaxii precum Calea Lactee. Fr materie neagr nu ar exista nici planete, nici sori, nici galaxii. Dar ce este aceast materie neagr? Nimeni nu tie. Cea mai popular ipotez speculeaz c ea ar fi alctuit dintr-un tip de particule subatomice, masive - dar cu interaciune slab, acronimizate pe englezete ca WIMP (weakly interacting massive particles). Aceste particule eminamente teoretice
septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Sanford laboratory, Brown Particle Astrophysics Group x2

Limitele experimentale i argumentele teoretice existente i fac pe oamenii de tiin s favorizeze ideea c particulele de materie neagr ar cntri de 501.000 de ori mai mult dect un proton.

CUNOATERE NEAGR

trebuie s aib mas, ntruct exercit atracie gravitaional, ns nu posed i sarcin electric; invizibilitatea lor dovedete c nu simt fora electromagnetic. ncurajator pentru teoreticieni este faptul c WIMP apar n practic toate teoriile care, dac vor fi confirmate, pot clarifica vaga noastr nelegere a forelor i particulelor din natur. Numai c proprietile WIMP fac ca ele s fie teribil de greu de detectat. Aceste particule fundamentale abia dac interacioneaz cu materia normal, motiv pentru care sunt incredibil de alunecoase. O briz de materie neagr alctuit din WIMP ar putea traversa continuu Pmntul trecnd chiar prin el, fr s fie mcar ncetinit. Deci, cum am putea prinde un WIMP?

Detectorul LUX va cuta s rspund provocrii depistnd micile semnale pe care o particul de materie neagr le-ar putea declana atunci cnd ocazional traverseaz nucleul unui atom de xenon. Una dintre dificultile cele mai mari o reprezint radiaiile cosmice care bombardeaz constant Pmntul i care ar putea fi confundate cu exotica materie neagr n experimentul cu xenon. Pentru a evita o astfel de confuzie, echipa LUX i-a plasat instrumentele adnc ntr-o min din Dakota de Nord, deschis nc din anul 1870. Pn la ncetarea operaiunilor de exploatare, n 2002, Homestake Mine a fost cea mai mare i mai adnc min de aur din America de Nord. Cei 1,5 kilometri de roc solid de deasupra LUX acioneaz ca un ecran protector fa de zgomotul radiaiilor cosmice de

n adncuri

70

E MATERIA NEAGR O ALARM FALS?


Materia neagr nu este singura teorie care explic masa lips a Universului.
stele, fr a avea nevoie de exotica materie neagr pentru a explica de ce acestea nu ies de pe orbite. Totui, spun criticii, teoria MOND nu explic felul n care s-au format galaxiile n Universul timpuriu, nici cum s-a dezvoltat ulterior structura acestuia. De asemenea, aceast teorie nu poate explica nici masa lips, la scara mai mare a roiurilor de galaxii. MOND nu este, ntr-adevr, perfect, admite Milgrom. Dar succesul su extins la scri mai mici ne spune, cred, c poart un adevr de baz, adaug el. Milgrom e optimist c sprijinul fa de MOND va crete, pe msur ce teoria sa este perfectat. Iar dac materia neagr va refuza s se arate i n urmtoarea generaie de experimente, precum LUX, el spune c eforturile fizicienilor vor risca s devin o vntoare de cai mori. Descoperirile negative ale LUX vor contribui la nclinarea balanei n favoarea MOND, spune fizicianul.

Mordehai Milgrom Pentru a fi rcit cum trebuie, detectorul LUX este inut ntr-un criostat...

...care i el, la rndu-i, este inclus ntr-un spaiu vast, coninnd 300 de tone de ap.

Nu toat` lumea e convins` de existena materiei negre. Din anii 1980, Mordehai Milgrom, fizician al Institutului Weizmann, din Israel, sprijin o idee alternativ c gravitaia nu se comport aa cum ne-am atepta. Poate c la periferiile galactice, unde stelele sunt supuse unor acceleraii gravitaionale mai mici dect ntlnim n sistemul nostru solar, legea gravitaiei conceput de Newton nu mai e valabil. Milgrom a dezvoltat i o teorie alternativ, numit dinamica newtonian modificat, sau MOND, care explic de ce rezist stelele pe orbitele extrem de rapide de la marginile galaxiilor. Mai mult, el prezice cu exactitate vitezele acestor

n interiorul LUX, detectarea propriu-zis se face cu 122 de tuburi fotomultiplicatoare.

raze cosmice pe secund. n camera din subteran a detectorului, aceast frecven scade dramatic, la una pe an. Detectorul const ntr-o cuv gigantic plin cu xenon n stare gazoas i lichid, de peste 300 kg. Cuva este rcit ntr-un criostat nalt de aproape doi metri, care seamn cu un termos uria. Dac vreo particul e gata s traverseze detectorul, ea s-ar putea lovi de nucleul unui atom de xenon, coliziune din care va rezulta un foton i o jerb de electroni. Prin analiza pulsului de lumin i a electronilor, oamenii de tiin vor putea stabili dac particula a fost una exotic (de materie neagr) sau obinuit proton sau electron.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 71

Materia neagr nu are nicio aplicaie practic. Chiar dac, prin absurd, am putea construi un gadget din materie neagr, acesta ar cdea direct prin Pmnt.

CUNOATERE fundal. La suprafaa Planetei, suntem NEAGR cu toii traversai de aproximativ trei

Materia Neagr~

Materia Neagr~

CUM FUNC}IONEAZ LUX


1. CAMERA XENONULUI Detectorul conine aproape 400 de kilograme de xenon rece. Acesta este circulat n permanen, pentru purificare. Un schimbtor de cldur transfer energia excedentar a xenonului cald ctre cel rece, sporind eficiena detectorului. 2. BAZINUL CU AP Un rezervor coninnd aproximativ 300 de tone de ap ultrapur acioneaz ca ecran suplimentar, ferind detectorul de zgomotul radiaiilor naturale fie ele raze cosmice, fie particule rezultate din descompunerea elementelor radioactive din rocile minei. Altfel, aceste zgomote ar putea fi interpretate ca semne ale prezenei materiei negre. 3. CRIOSTATUL DIN TITAN Detectorul este amplasat n interiorul unui criostat din titan practic, un termos high-tech. Aici, xenonul este rcit la aproximativ -100C, temperatur la care xenonul poate coexista n dou stri lichid i gazoas. Materialul preferat a fost titanul deoarece acesta emite foarte puin zgomot radioactiv.

4. TUBURI FOTOMULTIPLICATOARE Tuburile fotomultiplicatoare (61 deasupra camerei de xenon i 61 la baza acesteia) pot detecta apariia unui singur foton, care este emis de un nucleu de xenon lovit de o alt particul. Ele servesc i la amplificarea acestui semnal, care este apoi msurat cu alte instrumente. PARTICULA DE MATERIE NEAGR WIMP se ciocnete cu un atom de xenon, emind o scurt fulgerare de lumin i elibernd electroni. Prin msurarea precis a acestor semnale, oamenii de tiin pot distinge ntre particulele de materie neagr i cele de materie obinuit.

3 1

4 2

Ca protecie suplimentar fa de radiaia cosmic, dar i de particulele eliberate din descompunerea radioactiv natural a stratului de roc de deasupra, detectorul LUX va fi plasat ntr-o uria cad de ap ultrapur. Blocnd ct se poate de mult din zgomotul de fond, echipa care desfoar experimentul este ncreztoare c va detecta particulele de materie neagr, chiar dac acestea vor aprea doar de ctava ori ntr-un an. Cnd l vom porni, LUX va fi cel mai sensibil detector de materie neagr construit vreodat, spune Gaitskell, care coordoneaz experimentul mpreun cu Thomas Shutt, de la Universitatea Case Western Reserve, din Cleveland, Ohio. Dac vor aprea semnale de materie neagr, acestea vor fi extrem de clare, a adugat el. Detectorul n sine a trecut deja, cu brio, testele de suprafa. Am fcut repetiii complete timp de multe luni, opernd detectorul la suprafa aa cum o vom face i n subteran, mai spune Gaitskell. n luna iunie, oamenii de tiin i inginerii implicai n proiect au nceput s instaleze detectorul n Mina Homestake, urmnd a ncepe s culeag primele date spre finele acestui an sau, cel mai trziu, la nceputul anului viitor.
septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Sanford laboratory, ilustraII DE flatliner

n fiecare secund, trupurile nostre ar putea fi traversate de miliarde de particule de energie neagr. n cazul n care ele sunt de 60 de ori mai mari dect un proton, ansele ca ele s loveasc direct un nucleu din corpul nostru ar fi cam de 35 de ori pe an.

CUNOATERE n perspectiv, detectorul va putea NEAGR fi supradimensionat cu o cuv care

s conin 7 tone de xenon, ceea ce va maximiza ansele de a prinde un WIMP. Ar fi de 20 de ori mai mare dect experimentul actual, precizeaz Gaitskell. Putem s construim un astfel de instrument i s-l amplasm n exact acelai loc, a adugat fizicianul american.

Cutarea continu

LUX nu este singur n aceast vntoare de materie neagr n ea sunt angajate i alte experimente din mai multe pri ale lumii. Un exemplu este XENON100,

72

Mina Homestake [i cavernele Davis vor g`zdui experimentul LUX

un detector amplasat sub muntele Gran Sasso, situat la nord-vest de Cantitatea de capitala italian Roma. Instrumentul materie neagr care are deasupra 1,4 km de roc. El traverseaz Pmntul utilizeaz o tehnologie similar cu ar trebui s ating cea a LUX, dar este mai mic, cu doar un maxim n luna 62 de kilograme de xenon ca int iunie i un minim pentru WIMP. n decembrie. Asta ZENON100 opereaz, n diferite deoarece planeta noastr se deplaseaz` faze, de civa ani buni, dar materia prin galaxie - i prin neagr nc nu i s-a artat. ntre norul ei de materie timp, o serie de alte detectoare neagr cu 30% mai numite CDMS (Cryogenic Dark Matter repede n luna iunie, Search), care implic o tehnologie ca urmare a micrii diferit, au fost instalate n Mina de du-te-vino spre i Soudan, din Minnesota. Aceste dinspre Soare. experimente caut s detecteze particulele de materie neagr care se lovesc de nucleii unor atomi de germaniu n stare cristalin. Vai, pn acum nu am gsit vreo dovad privind prezena WIMP, spune coordonatorul proiectului CDMS, Dan Bauer, de la Fermilab, din Chicago. n Marea Britanie, nici experimentele desfurate n fosta min de potas` Boulby, din Yorkshire, nu au reuit s scoat la iveal materia neagr. Ocazional, unele detectoare, precum cel din proiectul italian DAMA/LIBRA, mai raporteaz dovezi pozitive de WIMP, dar consensul comunitii tiinifice asupra acestor excepii este c ar fi vorba de simple miraje. Este posibil ca i LUX s eueze, Bauer avertizeaz c performana detectorului nu poate fi determinat dect dup

CUNOATERE NEAGR

ce ncepe s funcioneze, iar oamenii de tiin nc trebuie s-i exerseze abilitile de a separa particulele exotice de cele obinuite. Se prea poate s le ia tot restul anului pn s tie ct de bun este, de fapt, experimentul lor. ns Bauer insist c ansele de descoperire a materiei negre de ctre LUX i alte detectoare aflate acum n stadiu de proiect sunt mai bune dect oricnd. Experimentele de detectare direct abia intr ntr-o zon de sensibilitate n care majoritatea teoriilor prezic c ar trebui s vedem ceva. Voi ncepe s m ngrijorez abia dac nu descoperim nimic cu urmtoarea generaie de experimente, afirm Bauer. Momentan, nimeni nu poate exclude ideea c materia neagr este poate prea alunecoas pentru a fi detectat n orice experiment pe care oamenii de tiin l pot imagina - i construi - la modul realist. Nu cunoatem fizica materiei negre, deci nu putem oferi garanii. Dar sunt optimist c am construit un detector care are o sensibilitate considerabil mai bun dect orice s-a construit nainte. Suntem extrem de surescitai, declar Gaitskell. i dac totul merge bine, Gaitskell AFL MAI MULT sper s anune primele rezultate ale http://luxdarkmatter.org experimentului LUX n vara anului Pagina oficial a experimentului LUX. 2013. Abia atunci urmaii pionierilor instalai n Dakota de Nord vor avea ceva important cu care s se laude rezolvarea unuia dintre cele mai ascunse secrete ale Universului. Hazel Muir a studiat astrofizica nainte de a deveni scriitoare de [tiin]`.
sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 73

Materia Neagr~

Q&A

R`spunsuri la \ntreb`rile tale


Care sunt cauzele psihopatiei? Care sunt cele mai rapide animale? De ce este aurul at=t de rar? De ce sp`l`m mai bine \n ap` cald`? p79 p80 p82 p83

Papagalul Charlie a \mplinit 104 ani, iar unul dintre fo[tii lui st`p=ni a fost Winston Churchill

getty, superstock, argonne national laboratory, science photo library

De ce tr`iesc papagalii at=t de mult?


Papagalii sunt p`s`rile cu cea mai lung` via]`. Speciile de cacadu [i papagali amazonieni tr`iesc, \n medie, peste 75 de ani. Chiar [i micii papagali de cas` tr`iesc \ntre 17 [i 25 de ani o durat` de via]` neobi[nuit de lung` pentru ni[te animale at=t de mici. Motivele principale sunt absen]a pr`d`torilor naturali [i comportamentul social, care \i ajut` s` g`seasc` hrana mai u[or. Animalele cu mul]i pr`d`tori sf=r[esc prin a fi m=ncate \n numai c=]iva ani, deci au evoluat s` se reproduc` c=t mai devreme [i \n num`r mare. Acest proces consum` resursele metabolice ale adul]ilor, care tind s` nu tr`iasc` mult timp dup` ce s-au reprodus. {i mai important, muta]iile genetice care ar putea provoca dizabilit`]ii la v=rste mai \naintate nu apuc` s` fie eliminate de selec]ia natural`, din cauza reproducerii la tinere]e. Aceste muta]ii se adun` deci la speciile care se reproduc rapid, limit=nd astfel durata vie]ii lor. |n absen]a pr`d`torilor, selec]ia natural` a reu[it s` elimine majoritatea muta]iilor de acest tip din fondul genetic al papagalilor. LV

74

septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A
Exper]ii

2,56

terabi]i pe secund` este ratarecord de transmitere de date, folosind facsicule de lumin`. Volumul e de 85.000 de ori mai mare dec\t o conexiune broadband standard, de 30 Mbps

Trimite-ne \ntreb`rile tale la:


sciencefocus@msgroup.ro sau pe adresa Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

De ce nu fac scorbut oamenii din Arctica?


Dieta tradi]ional` a popula]iilor Inuit ori Yupik con]ine foarte pu]ini carbohidra]i, dar e bogat` \n proteine [i gr`simi. Con]ine \ns` [i vitaminele esen]iale. Ficatul de karibu, creierul de foc` [i iarba de mare au concentra]ii mari de vitamina C. Pielea de balen` con]ine 38mg de vitamina C, pe 100g, comparativ cu 53mg \n cazul l`m=ilor. Iar dac` este consumat` \n stare crud`, carnea p`streaz` toate vitaminele. LV

De ce este materia solid`?

susan blackmore Susan este profesor de psihologie la University of Plymouth. A scris, printre altele, cartea The Meme Machine

Dr. Alastair Gunn Alastair este radioastronom la Jodrell Bank Centre for Astrophysics

Oamenii din Arctica \[i iau vitamina C din carnea crud` de balen`

Spunem c` o substan]` e \n stare solid` dac` este greu de separat, cu un cu]it de exemplu. |nseamn` c` atomii din care este compus` sunt a[eza]i \ntr-o structur` foarte puternic`. Aceast` duritate depinde de factori externi: o combina]ie \ntre o temperatur` foarte joas` [i o presiune foarte mare vor convinge chiar [i cei mai evazivi atomi, precum cei de heliu, s` formeze un obiect solid. La polul opus, o temperatur` foarte mare va dezintegra [i cele mai dure solide RM

Robert Matthews Dup` ce a studiat fizica la Oxford, Robert a \nceput s` scrie c`r]i de popularizare a [tiin]ei. El e confereniar la Aston University

Cum po]i scpa de mole[eala de dup-amiaz?


De obicei, un om cu un program obi[nuit se va sim]i foarte obosit [i somnoros \n jurul orei 3:00. Surprinz`tor, solu]ia ar putea fi o ciocolat` sau o alt` form` de dulciuri, bogat` \n glucoz`. Studiile neurologice au descoperit c` unele celule neuronale, botezate orexine, pot da o stare de alert` [i energie atunci c=nd intr` \n contact cu aminoacizii. Glucoza reduce \n mod normal activitatea celulelor orexine, dar aminoacizii previn blocarea lor de c`tre glucoz`. Mole[eala de dup`-amiaz` apare deoarece carbohidra]ii din m=ncarea de la pr=nz au fost metaboliza]i \n glucoz`, bloc=nd celulele orexine [i d=nd o stare de somnolen]`. Carbohidra]ii stimuleaz` [i secretarea de insulin`, care cre[te concentra]ia triptofanului din s=nge un alt aminoacid, reg`sit de obicei \n carne, implicat \n procesul ciclic de producere a serotoninei [i melatoninei, ce reguleaz` somnul. Deci un sandvici cu carne te va face somnoros, \n timp ce o omlet` te face mai alert. LV
gareth mitchell Gareth i-a \nceput cariera ca inginer de telecomunica]ii, iar ast`zi el realizeaz` emisiunea Digital Planet la BBC World Service

luis villazon Luis a absolvit facultatea de informatic` [i are un masterat \n zoologie la Oxford. Printre altele, el a scris How Cows Reach the Ground sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 75

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A

Razele de lumin` c`l`toresc la infinit?


Da, \n absen]a oric`rui obstacol care s` le absoarb`, razele de lumin` pot c`l`tori la infinit. Dar \n 1929, astronomul Fritz Zwicky, de la California Institute of Technology, a sugerat c` efectul redshift (de apropiere c`tre cap`tul ro[u al spectrului) observat la lumina provenit` din galaxii foarte \ndep`rtate ar putea fi efectul r`m=nerii f`r` combustibil a luminii. Concep]ia standard este \n prezent c` efectul redshift se datoreaz` \ntinderii razelor de lumin` prin expansiunea Universului (spa]iu [i timp), care ajung la noi prin lungimile de und` mari, apropiate de cap`tul ro[u al spectrului. Zwicky a sugerat c` poate lumina provenit` din galaxii \ndep`rtate pur [i simplu \[i pierde energia pe m`sur` ce parcurge distan]e foarte mari. Astfel de lumin` obosit` ar fi vizibil` mai degrab` prin lungimi mari de und`, pe m`sur` ce scade \n intensitate, d=nd astfel acel refect redshift. Este o ideea care \i intrig` pe mul]i fizicieni, dar observa]iile unor supernove \ndep`rtate au ar`tat c` aceste explozii uria[e par s` str`luceasc` mai mult dac` sunt mai \ndep`rtate, a[a cum era prezis de teoria expansiunii Universului, dec=t de ipoteza luminii care obose[te.

sciencefocus.com septembrie-octombrie 2012

77

Q&A

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

De c=]i copaci e nevoie pentru a produce oxigenul respirat de o persoan?


Copacii eman` oxigen atunci c=nd folosesc energia solar` pentru a face glucoz` din dioxid de carbon [i ap`. Ca orice plant`, copacii folosesc oxigenul c=nd separ` glucoza pentru a elibera energia necesar` aliment`rii metabolismului lor. Pe o durat` medie de 24 de ore, copacii produc mai mult oxigen dec=t consum`, altfel nu ar exista un c=[tig net pentru cre[tere. E nevoie de [ase molecule de CO2 pentru a produce o molecul` de glucoz` prin fotosintez` [i [ase molecule de oxigen sunt eliberate ca produse secundare. O molecul` de glucoz` con]ine [ase atomi de carbon, deci apare un beneficiu net de o molecul` de oxigen pentru fiecare atom de carbon ad`ugat masei copacului. Un platan matur poate atinge o \n`l]ime de circa 12 metri [i s` c=nt`reasc` peste dou` tone, inclusiv r`d`cinile [i frunzele. Dac` are o cre[tere de 5% pe an, va produce circa 100 kg de lemn, dintre care 38 kg vor fi carbon. Lu=nd \n calcul greutatea relativ` a moleculelor de oxigen [i carbon, asta echivaleaz` cu 100 kg de oxigen pe an. Un om respir` circa 9,5 tone de aer pe aer, dar oxigenul reprezint` numai 23% din el [i extragem doar o treime din oxigenul inspirat. Valoarea final` este deci de 740 kg de oxigen pe an, de la 7 sau 8 copaci.

Un copac adult elibereaz` circa 100 kg de oxigen pe an

science photo library, kobal, alamy x2, getty, thinkstock

Animalele percep trecerea timpului?


Toate animalele, cu excep]ia formelor de via]` primitive, \[i schimb` comportamentul \n func]ie de ce li s-a \nt=mplat \n trecut [i sunt sensibile la momentul zilei [i la sezon. Dar nu este acela[i lucru cu o percepere episodic` a timpului abilitatea de a ordona evenimentele din trecut \ntr-un fel de calendar intern. Criteriul lor ar fi intensitatea unei amintiri [i nu ordinea cronologic`, poate pentru c` nu au limbaj [i no]iuni numerice. Studiile arat` c` nici oamenii nu au o memorie episodic` dec=t dup` v=rsta de 4 ani. O alt` posibilitate ar fi c` orizontul lor temporal e mult mai scurt dec=t al nostru, care ne putem imagina viitorul [i, foarte important, pe noi \n acel viitor. LV

Cum sunt calculate valorile nutri]ionale?


Con]inutul caloric este m`surat cu un dispozitiv numit calorimetru cu presiune. Arzi o mostr` \ntr-un container etan[ cu oxigen pur [i ap`, apoi m`sori cu c=t a crescut temperatura apei. Pentru m`surarea concentra]iei de proteine, metoda Kjeldahi folose[te acid sulfuric care reac]ioneaz` cu nitrogenul din proteine [i m`soar` c=t amoniac este produs din aceast` reac]ie. Iar gr`simile pot fi m`surate prin dizolvarea lor \ntr-un solvent, precum hexanul. LV

78

septembrie-octombrie 2012 scienceworld.ro

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A

Care e cauza psihopatiei?


La fel ca \n cazul multor altor afec]iuni mentale, sursa psihopatiei este o combina]ie de factori genetici [i de mediu. Din studiile pe gemeni cunoa[tem c` ereditatea tr`s`turilor psihopatiei e de sub 50% [i c` simptomele caracteristice, precum cruzimea, comportamentul antisocial sau absen]a empatiei, pot fi detectate \nc` de la v=rsta de 9-10 ani. A fost descoperit` deja [i una dintre genele responsabile pentru psihopatie, fiind o variant` a unei gene implicate \n transportul unui neurotransmi]`tor, serotonina, c`tre [i de la sinapsele neuronale. Copiii cu aceast` variant` genetic` sunt predispu[i s` manifeste comportamente psihopate dac` au o copil`rie s`rac` \n afec]iune. Este posibil s` ai o predispozi]ie genetic` la psihopatie, dar s` cre[ti f`r` s` devii o persoan` manipulatoare, insensibil` [i periculoas`. Psihopatia este accentuat` deci de abuzurile emo]ionale sau de absen]a afec]iunii \n anii copil`riei, mediul fiind mai important dec=t genele. SB

La foc automat
Exist` [i galaxii p`trate?
Nu. P=n` acum nu a fost descoperit` niciuna [i ar fi extrem de improbabil. Galaxiile au \n general forma unui disc aplatizat, a unei elipse sau a unei sfere. Circa un sfert dintre galaxii sunt de form` neregulat`, organizate aparent haotic. Sunt formate probabil prin interac]iunile gravita]ionale dintre galaxii normale. Cu toate acestea, nimeni nu a descoperit \nc` o galaxie neregulat` p`trat`. AG

Ce este antizgomotul?
Antisunetele sunt opusul unui anumit sunet. Pentru a-l produce, sunetul este convertit \ntr-un semnal electric, care este procesat p=n` ce v=rfurile de und` devin joase [i viceversa. Semnalul rezultat este deci defazat fa]` de cel original. C=nd un antisunet este convertit \napoi \ntr-un sunet, fiecare v=rf audio este anulat de joasele antisunetului, iar volumul general este redus. GM

Psihopa]ii periculo[i sunt un cocktail de gene [i o copil`rie nefericit`

Este posibil un computer complet imun la viru[i?


Da, unul ]inut \ntr-o carantin` extrem`, pe care nu-l conectezi la Internet, la alt computer sau la un hard extern. Imediat ce computerul intr` \ntr-o re]ea, devine vulnerabil. Chiar [i cele mai sofisticate sisteme pot fi sparte de troieni, viermi sau alte softuri d`un`toare. Un exemplu perfect este sistemul IT al centralei nucleare iraniene Bushehr, infectat` \n 2010 cu viermele Stuxnet. GM

Animalele v`d altfel culorile?


Vederea cromatic` la animale poate fi investigat` folosind tehnici de dresaj \n care recompensa este asociat` unei anumite culori. Animalul poate face testul doar dac` percepe aceast` culoare. Din astfel de experimente am descoperit c` majoritatea mamiferelor percepe un spectru limitat de culori [i este oarb` deseori la ro[u-verde, precum c=inii, pisicile [i majoritatea animalelor de ferm`. Unele maimu]e au o vedere foarte apropiat` de a noastr`, fiind tricromate cu ochi dota]i cu trei tipuri de conuri. Multe alte animale sunt bicromate, iar speciile nocturne percep foarte pu]ine culori sau chiar deloc. Multe specii de p`s`ri, pe[ti, reptile sau amfibieni au mai mult de trei tipuri de conuri, deci pot distinge mai multe culori dec=t noi, oamenii. Cele mai complexe sisteme de percepere a culorilor sunt reg`site la crustacee, precum crevetele-c`lug`ri]`, care are 12 tipuri diferite de receptori de culoare. SB

De ce sunt mu[tele atrase de lumini?


Mu[tele navigheaz` folosind drept repere stelele [i Luna, deci pot fi p`c`lite de alte lumini artificiale. O alt` explica]ie posibil` ar fi c` zonele \nvecinate unei surse de lumin` artificial` par mai \ntunecate, iar insectele nocturne zboar` c`tre aceste zone ]intind sursa de lumin` [i vir=nd apoi brusc \n apropierea ei. SB

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

79

Q&A

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a


Alcor vinde bilete c`tre lumea viitorului celor \ncrez`tori \n criogenie

CELE MAI RAPIDE ANIMALE


1. Ghepardul 113 km/h
Aceast` felin` poate accelera la 100km/h \n doar 3 secunde.

TOP 10

2. Antilocapra american 98 km/h


Are o inim` [i pl`m=ni foarte dezvolta]i, care o ajut` s` alerge rapid.

3. Antilopa sritoare 90 km/h


Poate s`ri 4m \n aer [i pe o lungime de p=n` la 15m.

4. Caii de curse Quarter 88,5 km/h


Exceleaz` \n sprinturi.

5. Gazela Thomson 80 km/h


Dep`[e[te gheparzii pe distan]e mai mari [i poate schimba direc]ia rapid.

C=]i oameni au fost \nghe]a]i criogenic?


Criogenia, adic` \nghe]area oamenilor \n speran]a c` ar putea fi \nvia]i cu ajutorul tehnologiilor viitorului, este legal` \n prezent doar dup` ce respectiva persoan` a fost declarat` oficial decedat`. Deci, tehnic vorbind, sunt \nghe]ate doar cadavre, nu oameni. Funda]ia Alcor Life Extension are deja o colec]ie de 111 corpuri [i capere \nghe]ate \n tancurile sale speciale. Embrionii umani vii sunt mai des \nghe]a]i, \n timpul fertiliz`rii in vitro 7.200 \n 2010, numai \n Marea Britanie. LV
Gripa porcin` este un exemplu de virus migrat de la animale la oameni

6. Antilopa gnu 80 km/h


Se ap`r` de pr`d`tori alerg=nd colectiv.

7. Leul 80 km/h
Combin` ambuscadele cu izbucniri puternice de vitez`.

8. Elanul 72 km/h
corbis, thinkstock x2, getty, reinhard holzl/flpa

Oamenii pot transmite viru[i animalelor?


Animalele reprezint` o surs` important` de infec]ii pentru oameni. Marea pandemie de grip` spaniol`, care a omor=t peste 20 de milioane de oameni \ntre 1918 [i 1920, ar fi fost provocat`, potrivit biologilor, de un virus aviar. Dar [i oamenii sunt capabili s` transmit` altor specii virusuri sau bacterii letale, fenomenul fiind cunoscut drept zoonoz` inversat`. Unele boli cu efecte grave la oameni provoac` doar mici probleme altor animale. De exemplu, difteria, uneori fatal` la oameni, provoac` doar ulcere la vaci. Dar unele infec]ii specifice omului, precum hepatita sau gripa, sunt la fel de mortale [i la alte specii, atunci c=nd sunt transmise de la om la animalele de ferm`, din gr`dini zoologice ori cabinele veterinare. Au existat chiar cazuri mortale de tuberculoz` la elefan]i de circ, transmis` de \ngrijitori. RM

Poate alerga mai rapid dec=t pr`d`torii s`i: coio]ii, lupii [i c=inii.

9. C=inii slbatici 72 km/h


Sunt maratoni[ti de performan]`, alerg=nd cu 48km/h pe 4,8 km.

10. Coiotul 69 km/h


|[i folose[te viteza pentru a v=na iepuri, [oareci, veveri]e [i animale de ferm`.

80 septembrie-actombrie 2012 sciencefocus.ro

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A

Strategia de pariere dublu sau nimic chiar func]ioneaz?


Cunoscut` [i sub numele de pariu Martingale, strategia de a dubla suma pariat` dup` fiecare pierdere pare s` aib` o logic` destul de clar`, deoarece, dac` c=[tigi, anulezi toat` pierderea prealabil`. Da, poate func]iona, dar exist` limite. De exemplu, la ruleta din cazinourile din Las Vegas, chiar dac` ai cote egale pentru alb/negru sau par/ impar, probabilitatea de a c=[tiga e de numai 47,5%. Deci dac` ai 100 de dolari, po]i juca dublu sau nimic doar de 6 ori. Dar cum probabilitatea de a pierde 6 pariuri la r=nd e de 1 la 50, strategia poate func]iona. Atunci de ce nu o folosesc to]i juc`torii? Motivul principal e c` nu ai de unde s` [tii c=t de lung` va fi seria pariurilor pierdute [i, de obicei, juc`torii au fonduri limitate. Iar cazinourile impun deseori limite pentru valoarea pariurilor, deci nu po]i duce prea departe aceste pariuri \n serie. RM
Solu]ia cazinourilor \mpotriva strategiei Martingale este de a limita valoarea pariurilor

De ce dau p`s`rile din cap c=nd merg?


Porumbeii nu dau din cap c=nd merg pe o band` automat`

La fel ca o balerin` care \[i \ncordeaz` g=tul pentru a men]ine capul \n aceea[i pozi]ie c=t mai mult \n timpul unor piruete, un porumbel, de exemplu, \[i d` capul \n spate pentru a-l men]ine stabil \n timp ce corpul \nainteaz`. La finalul fiec`rui pas, capul revine \n fa]`, gata pentru urm`torul pas. Acest ciclu are drept efect o vedere fragmentat` - cu mici episoade de imagini neclare, dar care e mai folositoare dec=t o vedere constant neclar`. Deci mi[carea repetitiv` a capului p`s`rilor este dat` de vedere, nu de mi[care. Porumbeii pu[i s` mearg` pe o band` automat` \[i p`streaz` capul \n aceea[i pozi]ie, deoarece fundalul r`m=ne nemi[cat. LV

Ce se afl \ntre galaxii?


Spa]iul dintre galaxii pare un vid, dar nu este gol pe deplin. |n medie, acest spa]iu intergalactic con]ine un atom de hidrogen la fiecare metru cub. Dar galaxiile sunt \nvelite [i conectate prin filamente destul de dense de hidrogen gazos ionizat. Aceste filamente formeaz` grani]ele dintre galaxiile [i vidul din jur. AG

sciencefocus.ro septembrie-actombrie 2012

81

Q&A

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a


Geamul este un izolator bun, deci, statistic, e[ti \n siguran]` l=ng` fereastr`

De ce aurul e at=t de rar?


Valoarea pe care noi o acord`m acestui metal e dat` de raritatea sa: tot aurul extras de-a lungul istoriei ar \nc`pea \ntr-un cub cu laturile de 20 m. Nu este vorba despre greutatea extragerii sale, ci de raritatea sa, \n tot Universul, deoarece aurul este un element greu, const=nd din 79 de protoni [i 118 neutroni. Asta \nseamn` c` este greu de produs, chiar [i \n condi]iile extreme de c`ldur` [i presiune din fabricile naturale reprezentate de supernove compresia [i explozia stelelor uria[e, unde sunt formate majoritatea elementelor chimice. Studiile recente sugereaz` c`, pentru producerea aurului, ar fi nevoie de fenomene cosmice [i mai violente, precum coliziunile dintre stele neutronice (miezurile ultradense ale stelelor moarte). Nu e de mirare c` e at=t de scump! RM

De ce ne frec`m ochii c=nd suntem obosi]i?


Oboseala ne usuc` ochii, iar frecarea lor are ca scop stimularea glandelor lacrimale pentru a produce mai mult lichid. Tot din cauza oboselii, pleoapele tind s` se \nchid`, deci frecarea lor le \ndeamn` s` stea deschise. |n plus, exist` o leg`tur` \ntre mu[chii responsabili pentru mi[c`rile globilor oculari [i inim`. C=nd ace[ti mu[chi sunt stimula]i, apare o reac]ie reflex de reducere a b`t`ilor inimii, ce poate fi foarte relaxant` atunci c=nd te sim]i obosit. SB

getty, superstcok, thinkstock, ilustraII DE Paul Weston

Trsnetul poate trece prin geam?


|n 2011, o feti]` de 10 ani, pe nume Erin Moran, a fost lovit` de tr`snet \n timp ce st`tea l=ng` fereastra dormitorului ei din localitatea Merthyr Tydfil, din Marea Britanie. Geamul este un izolator bun [i este extrem de improbabil ca o fereastr` s` fie lovit` direct de un tr`snet. Dar un tr`snet care love[te acoperi[ul f`r` paratr`snet va c`uta cea mai conductiv` rut` c`tre sol. |nc`lzirea brusc` [i puternic` a metalului din cadrul ferestrei ar putea deci sparge geamul. Sunetul tunetului este provocat de unda de [oc emis` de canalul de plasm` supra\nc`lzit` pe care fulgerul \l creeaz` \ntre nor [i sol. Unda de [oc ar putea [i ea s` sparg` un geam. |n cazul lui Erin, tr`snetul a lovit cadrul ferestrei, a spart geamul, a lovit-o \n um`r, a trecut prin corpul ei [i a mers mai departe prin podea. Din fericire, feti]a a supravie]uit, singurul efect fiind o arsur` \n form` de fulg de z`pad` pe bra]. LV

82 septembrie-actombrie 2012 sciencefocus.ro

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A

Toate planetele se rotesc la fel?


Mercur
0,1 Venus Terra Marte Jupiter Cele mai multe planete, inclusiv Terra, se rotesc \n sens invers acelor de ceasornic, v`zute de deasupra polului nordic. Fenomenul imit` rota]ia original` a discului protostelar de materie, din care s-au format apoi Soarele [i planetele. Cu toate acestea, Venus se rote[te invers \n sensul acelor de ceasornic- v`zut` de deasupra Polului Nord, iar axa de rota]ie a lui Uranus este aproape perpendicular` pe planul de orbit`. Cea mai popular` teorie care \ncearc` s` explice aceste dou` excep]ii mizeaz` pe ideea unor coliziuni foarte violente dintre aceste planete [i alte corpuri cere[ti, la scurt timp dup` formarea lor. AG

Neptun

Axele de rota]ie ale planetelor sunt \nclinate la diferite grade iar Venus se rote[te \n sens invers fa]` de celelalte planete

Craterul Tycho de pe Lun`. Imaginea prezint` o zon` cu un diametru de 700 km

De ce speli mai bine \n ap` cald` dec=t \n ap` rece?


Majoritatea substan]elor solide se dizolv` mai u[or pe m`sur` ce cre[te temperatura. |nc`lzind particulele de murd`rie, le cre[ti intensitatea vibra]iilor moleculelor, f`c=ndu-le astfel mai u[or de \ndep`rtat. C`ldura face [i moleculele de ap` s` se mi[te mai rapid, deci cresc [ansele de a desprinde murd`ria de pe haine. Detergentul [i s`punul func]ioneaz` [i ele mai bine pe m`sur` ce cre[te temperatura, deoarece reac]ia prin care se ata[eaz` particulelor de murd`rie necesit` energie (iar c`ldura este energie). Efectul are \ns` o limit`: detergen]ii biologici con]in enzime care sunt distruse la temperaturi de peste 40C. LV

Ce corp din sistemul solar are cele mai multe cratere?


O ma[in` de sp`lat cu ap` cald` (st=nga) dezintegreaz` murd`ria mai bine dec=t una cu ap` rece

Toate planetele terestriale (Mercur, Venus, P`m=ntul [i Marte), precum [i mul]i asteroizi [i luni solide au cratere formate ca urmare a impacturilor cu alte corpuri. Iar cea mai cicatrizat` planet` este Mercur, deoarece nu are atmosfer` sau ap`, deci nici clim`, \ns` are un grad extrem de redus de activitate tectonic`. Ace[ti factori erodeaz` [i ascund treptat craterele de pe celelalte planete. AG
sciencefocus.ro septembrie-actombrie 2012 83

Pentru mai multe astfel de mistere cotidiene intr` pe sciencefocus.ro/q-a

Q&A

Cum va fi filmat Pm=ntul din Spa]iu


in prim`vara anului viitor, vom putea vedea imagini [i film`ri ale Terrei direct de pe orbit`, gratuit. Spre deosebire de clipurile de pe YouTube sau imaginile de pe Google Earth, acest serviciu va oferi con]inutul aproape live. Imaginile vor fi surprinse de dou` camere speciale care vor fi trimise pe orbit` \n aceast` toamn` de c`tre compania canadian` UrtheCast. Ele vor fi ata[ate modulului rusesc de pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional` (ISS). Din acest punct, la 350 km altitudine, camerele vor filma continuu suprafa]a de dedesubt, \n cele 16 orbite pe zi pe care le realizeaz` ISS. Orbita sta]iei spa]iale variaz` \ntre 52 de grade nord [i 52 de grade sud, deci survoleaz` aproape toate zonele locuite de pe P`m=nt. Camerele au fost concepute [i construite de Laboratorul Rutherford Appleton, din Marea Britanie. Camera de rezolu]ie medie va fi folosit` pentru fotografiere, iar cea de mare rezolu]ie surprinde con]inut video, cu detalii de p=n` la 1 m diametru, similar imaginilor de pe Google Earth. Pentru a se asigura c` ambele aparate sunt \ndreptate spre sol [i pentru a face fa]` vibra]iilor ISS, operatorii canadieni le-au dotat cu un sistem automat de urm`rire a unor repere stelare fixe. Este vorba despre c=teva camere mai mici care fotografiaz` cerul [i depisteaz` unele stele, pentru a calcula astfel pozi]ia camerelor principale. Aparatele vor comprima informa]iile folosind algoritmul JPEG2000. Datele vor fi stocate pe un computer, apoi transmise

Camera de rezoluie medie Folosit` pentru fotografii Zona acoperit`: 47 km diametru Rezolu]ie: 5,4 m x 6,2 m

c`tre sol atunci c=nd Sta]ia va fi \n leg`tur` direct` cu un receptor de pe suprafa]`. Trnsferul se va realiza cel pu]in o dat` pe o orbit`, deci la fiecare 90 de minute. De la sta]iile de recep]ie, informa]iile vor fi decomprimate [i \nc`rcate pe serverele UrtheCast [i difuzate pe site-ul companiei (UrtheCast.com) iar utilizatorii pot derula \nainte [i \napoi sau pune pe pauz`. Vom putea chiar s` tag-uim fragmente pe Facebook [i Twitter [i s` monitoriz`m orbita ISS pentru a [ti din timp c=nd va trece deasupra noastr`.

Camera de mare rezoluie Folosit` pentru fotografii [i video Zona acoperit`: 5 km x 3,4 km Rezolu]ie: 1,1 m Video: 3,2 cadre pe secund` (fps)

Acoperirea solului Zona filmat`: 47 km diametru (cu camera fix`), la 350 km altitudine

Downloadarea datelor: Frecven]a radio: 8GHz Vitez`: 100 Mbps

Platforme: Web: www.urthecast.com Mobil: neanun]at` \nc` Staii de recepie Num`r: 8 Loca]ii: Rusia (x3), Marea Britanie, Canada [i emisfera sudic` (x2) Dimensiunea antenelor: 5-7 m diametru

Gadgeturi vedet`

n prezent, iPad-ul este liderul suprem al pie]ei tabletelor, pe bun dreptate. Rivalii Microsoft [i Google nu stau \ns` cu m=inile \n s=n [i anun]` modele concurente. O lupt` din care noi, consumatorii, avem cel mai mult de c[tigat.

B~t~lia tabletelor

Google nexus 7

Dac` pre]ul unei tablete este criteriul principal pentru tine, atunci Nexus 7 e o solu]ie numai bun`, cu un pre] de pornire de 200 de dolari. La ace[ti bani, te-ai fi a[teptat ca Google s` fi t`iat din dot`ri, dar nu este cazul. Nexus 7 include un ecran full-HD, de 7 inci, un procesor Tegra quad-core [i o baterie cu o durat` de operare estimat` la 9 ore de redare video. Este [i singura tablet` pe care ruleaz` \nc` de acum Jelly Bean, cea mai nou` versiune a sistemului de operare Android. Jelly Bean sus]ine aplica]ii special create pentru ecranul de 7 inci. Singurele absen]e notabile sunt slotul de card SD, pentru extinderea memoriei, [i o camer` foto dorsal`. |n privin]a slotului SD, Google le ofer utilizatorilor servicii de tip cloud, de tip cloud ale sale, deci nu ar fi un inconvenient prea mare.

O problem` ceva mai serioas` este \ns` Google Play - noul nume al serviciului Android Marketplace care este populat cu aplica]ii create ini]ial pentru dispozitive cu ecrane mai mici, adic` smartphone-uri, deci nu folosesc la maximum poten]ialul oferit de o tablet`. Comparativ, iTunes App Store are o colec]ie s`n`toas` de c`r]i, jocuri [i aplica]ii create special pentru iPad. Lansat` global \n aceast` toamn`, Nexus 7 promite s` fie cea mai bun` tablet` de 7 inci, f`r` rivali \n materie de pre] [i performan]`. Iar dac` \]i dore[ti un ecran mai mare, similar iPad-ului, s-ar putea ca Google s lanseze [i o versiune de 10 inci, anul viitor. Pre] de pornire: 200 de dolari Versiuni: 8GB/16GB play.google.com

GOOGLE NEXUS 7
M`rimea ecranului Rezolu]ie Procesor Memorie Mas` Autonomie Porturi Spa]iu Camer` foto/video OS Pre] 7 inci 216 pixeli/inci Quad-core Tegra 3 1GB RAM 340 grame 9 ore video/10 ore web/300 ore standby Micro USB 8 GB/16 GB 1,2 MP, frontal` Android 4,1 200 de dolari

86 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

MICROSOFT SURFACE
M`rimea ecranului Rezolu]ie Processor Memorie Mas` Autonomie Porturi Spa]iu intern Camer` foto/video OS Pre] 10,6 inci necomunicat` Quad-core Tegra 3 (zvon) 2GB RAM (zvon) 676 de grame necomunicat` Micro SD, USB 2.0, Micro HD 32 GB, 64 GB necomunicat Windows RT necomunicat

MICROSOFT SURFACE

Nu ar fi prima aventur` a Microsoft pe t`r=mul tabletelor, gigantul IT prezent=nd \nc` din 1991 sistemul Windows for Pen Computing, care te l`sa s` controlezi Windows-ul cu un stilet pe un dispozitiv foarte inovator atunci. Dar toate conceptele sale au e[uat pe pia]`, din cauza complexit`]ii agasante a utiliz`rii lor. F`r` mouse sau tastatur`, interfa]a Windows oferea o experien]` de co[mar. Acum, dup` 20 de ani, se pare c` Microsoft a \nv`]at din gre[elile trecutului. Noul sistem de operare Windows 8 este creat av=nd \n minte numai controlul prin atingeri. Iconi]ele sunt mari [i colorate, num`rul de clickuri (prin atingeri) necesar comenzilor este minimizat [i multe informa]ii sunt accesibile dintr-o privire. Iar pentru cei care nu se descurc` cu comenzile prin atingere, noile tablete Surface sunt dotate [i cu o tastatur` deta[abil`,

pentru o experien]` tradi]ional`. P=n` acum, Microsoft a evitat s` anun]e fi[a tehnic` a noilor tablete, dar se pare c` vor fi dotate cu un chip Tegra 3, folosit \n prezent de unele dintre cele mai rapide tablete pe Android. Va exista [i un model premium, care va folosi procesoare Intel Ivy Bridge, reg`site de obicei \n puternicele ultrabook-uri. Surface ar avea un avantaj important \n fa]a iPad-ului: tastatura sa tradi]ional`, touchpad-ul [i porturile sale \l pot face o alegere mai bun` pentru cei care vor s` foloseasc` tableta profesional, fiind ideal` pentru scrierea de e-mailuri, editarea documentelor [i trimiterea de fi[iere.

Pre]: Necomunicat Info: www.microsoft.com


sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 87

Obiectele dorin]ei
Clasa economic`
Noua tablet` Evolio (tr`iasc` na]ionalismul) de 7 inci nu are cum s` lipseasc` din echipamentul zilnic fie c` munce[ti, fie c` te relaxezi pentru c` are GPS, Wi-Fi [i transmi]`tor FM. Tableta Evotab Fun Pre]: 629 lei Info: shop.evolio.ro

Televizorul viitorului
Te-ai putea sim]i ciudat vorbind cu televizorul (de[i deja o facem, mai ales c=nd suntem sup`ra]i pe el), dar func]ia de comenzi vocale ale Samsung Smart TV este foarte precis` [i u[or de folosit. Dar marele atu al acestui model (3D) este calitatea imaginii. Dac` vrei s` te bucuri cu adev`rat de documentarele de natur` sau filme, este alegerea ideal`! Samsung Smart TV Pre]: 8.500 lei Info: Samsung.com

|nc`rc`torul exploratorilor moderni


PowerTrekk este nc`rc`torul ideal pentru aventurierii entuzia[ti care petrec mult timp departe de orice surs` de electricitate. PowerTrekk ofer` instantaneu curent indiferent de loca]ia n care te afli, pentru orice telefon mobil, camer` digital`, MP3 player sau dispozitiv GPS. PowerTrekk este o solu]ie de tip 2 n 1, fiind n acela[i timp o baterie portabil` dar [i o celul` de combustibil. Un must-have pentru exploratorii moderni. Baterie portabil` PowerTREKK Pre]: 849 lei Info: MXshop.ro

Tastatura lavabil`
O solu]ie foarte eficient` la o problem` universal`, prin care Logitech confirm` din nou c` este liderul de necontestat al perifericelor. Modelul poate fi sp`lat cu m=na foarte u[or [i scufundat (cu excep]ia cablului USB) p=n` la 28 cm. Logitech Washable Keyboard K310 va fi disponibil n Europa ncep=nd cu luna octombrie 2012, iar noi abia o a[tept`m! Logitech K310 Pre]: 30 euro Info: Logitech.com

88 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Obiectele dorin]ei
King of the Hill
Pe principiul niciun num`r f`r` noul iPad, v` recomand`m din nou tableta num`rul 1 \n lume. Motivul e simplu: Apple a scos un super-gadget pentru consum multimedia, ideal pentru a te da pe net, a sta pe Facebook, pentru a citi c`r]i [i reviste, dar mai ales pentru con]inutul video datorit` ecranului extrem de talentat. Dac` vi-l permite]i, e un must-buy! Apple iPad Pre]: de la 2.300 lei Info: iStyle.ro

Aparat foto/telefon
Era de a[teptat ca lupta pentru cei mai mul]i megapixeli \n telefoane s` dea na[tere [i unor hibrizi ciuda]i, cel mai bun exemplu fiind acest Nokia 808 PureView cu 41 MP! Se pare c` uria[ul finlandez \[i permite \nc` s` experimenteze [i s` \nve]e din gre[eli. 808 PureView este doar pentru excentrici. Dac` vre]i un smartphone bun de la Nokia, uita]i-v` mai bine \n seria Lumia. Nokia 808 PureView Pre]: 3.000 lei Info: Nokia.com

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 89

Obiectele dorin]ei
Tastatur` solar`
Sub]ire, rezistent` [i foarte eficient`, aceast` tastatur` Logitech pentru tablete se conecteaz` foarte rapid, printr-o simpl` ap`sare de buton, [i este compatibil` at=t cu noul iPad, c=t [i cu versiunea anterioar`. E destinat` \n special celor care folosesc intens iPad-ul pentru a scrie texte lungi (mailuri, traduceri, articole etc), dar [i celor care nu suport` \nc`lzirea destul de accentuat` a tabletei sau prefer` s` stea cu ea pe birou. Logitech Solar Keyboard Folio Pre]: de la 130 euro Info: Logitech.com

Tablete rom=ne[ti
Formularea are conota]ii pozitive: evolu]ia normal` a oric`rei tehnologii \ncepe cu c=teva modele premium, foarte scumpe, [i continu` cu apari]ia a numeroase modele noi, tot mai performante [i, foarte important, mai ieftine. Compania rom=neasc` Allview ne ofer` acum dou` noi tablete rapide cu procesor Dual-Core (1,5 GHz). Allview Alldro 2 Speed DUO dispune de un ecran LCD HD de 8 inci, \n timp ce Alldro 3 Speed DUO vine cu un ecran IPS HD LCD de 9, 7 inci. Allview Alldro Speed DUO Pre]: de la 1.150 lei Info: Allview.ro

Uria[ul prietenos
Sud-coreenii au lansat recent noua genera]ie a modelului hibrid Galaxy Note, descris drept combina]ia perfect` \ntre un smartphone [i o tablet`. Asta \nseamn` \n primul r=nd un ecran mare [i talentat, iar Note nu dezam`ge[te deloc! Abia a[tept`m s` ne juc`m [i cu noua versiune. Samsung Galaxy Note II Pre]: NC, disponibil din octombrie Info: Samsung.com

90 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Obiectele dorin]ei
Ferrari-ul nikonist
Proiectat pentru a g=ndi rapid i pentru a aciona i mai rapid, aparatul foto inteligent Nikon 1 J2 se altur gamei Nikon 1 pentru a v asigura c suntei cu un pas naintea aciunii. Ultra-portabil i uor de utilizat, este echipat cu tot ce avei nevoie pentru a surprinde imagini i filme extraordinare. Nikon 1 J2 Pre]: 2.500 lei Info: Nikon.ro

Frumuse]e [i versatilitate
Philips a lansat un nou monitor de 24 inci dotat cu webcam, foarte util pentru utilizatorii din mediul business. n plus fa de webcam-ul ce nlesnete comunicarea ntre echipe aflate la distane mari, monitorul LCD Philips AMVA cu iluminare din spate W-LED dispune de un ecran wide de 24 inci ce face ca vizionarea unui film s fie c=t se poate de relaxant. LCD Philips AVMA Pre]: 1.300 lei Info: Philips.ro

La v=n`toare de stele
Poate p`rea un simplu DSLR, dar modelul Canon EOS 60Da este un instrument foto optimizat pentru astrofotografie. Senzorul de 18 megapixeli are un filtru modificat ca s` fie mai sensibil la spectrul infraro[u, prin care vedem de obicei nebuloasele. Senzorul \n sine este [i el mai sensibil dec=t cele obi[nuite la lungimi de und` mai mici, necesare dac` vrei s` surprinzi \n detaliu cerul nop]ii. Canon EOS 60Da Pre]: 6.300 lei Info: Canon.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

91

Jane Douglas

Jocuri

Propagand` de jucat
Autorit`]ile iraniene consider` c` jocurile video sunt un nou front ntr-un r`zboi cultural mpotriva ]`rii lor, ini]iat de Occident prin filme, televiziune prin satelit [i medii de informare. Anul trecut, multa[teptatul shooter militar Battlefield 3 a fost interzis din cauza scenelor de lupt` amplasate n Iran, fapt considerat extrem de provocator. Se prea poate ca interdic]ia s` fi dat o lovitur` planurilor Vestului n regiune, numai c` produc`torii iranieni de jocuri au pornit la contraatac. La un salon de profil organizat recent n Iran a fost lansat Via]a stresant` a lui Salman Rushdie [i implementarea verdictului s`u, un titlu lung, avndu-l ca protagonist (negativ) pe autorul Versetelor Satanice.

Tomb Raider

n noul Tomb Raider, lec]iile de tir cu arcul sunt esen]iale

PC, PS3, X360 Square Enix NC


Produc`torii noului titlu Tomb Raider, care va ap`rea n cur=nd, descriu aventurile emblematicei lor eroine, Lara Croft, cu versiunea Batman Begins, dezvoltat` de Christopher Nolan pe tema omului-liliac. At=t jocul, c=t [i filmul sunt repovestiri simple, dar sumbre, ale originii protagonistului cu deosebirea c`, dac` toat` lumea cunoa[te nceputurile canonice ale lui Batman, despre Lara nu se [tie nimic. Noul joc o prezint` pe t=n`ra Lara naufragiat` pe o insul` misterioas` [i ostil`, mpreun` cu mai mul]i supravie]uitori neferici]i. Arcul este arma principal` n aceast` versiune, el folosind la alungarea lupilor [i a b`[tina[ilor de pe insul`. Ace[tia din urm` alc`tuiesc o mul]ime dur`, despre care Lara trebuie s` afle ce pun la cale, pentru a putea evada. Cu toate c` experien]a de joc este pl`cut`, fanii seriei vor descoperi c` acest Tomb Raider este str`in de jocurile originale, cu un scenariu bazat pe naufragiu [i supravie]uire, [i cu un puternic accent pe inamici umani. De[i Nolan a avut succes cu tema sumbrului pentru relansarea unei francize, aceasta deja nu mai este at=t de proasp`t` cum a fost ini]ial. {i, n procesul de jonglare cu acest cli[eu, noul Tomb Raider pare s` aib` o fixa]ie curioas` de a o prezenta pe Lara acoperit` de noroi, s=nge [i suferin]`. Eroina este cum nu se poate mai departe de femeia [ic [i tupeist` care a devenit peste ani, dar produc`torii mai au timp s` explice aceast` orientare [i, mai important, s` ne arate c=teva catacombe str`vechi, pline de capcane inteligente.

ALTE NOUT~}I
Far Cry 3 PC, PS3, X360 Ubisoft 247 lei Intr` n pielea lui Jason Brody, ca turist ghinionist pe o insul` tropical` sf=[iat` de conflicte. Far Cry 3 ne nc=nt` cu peisaje superbe [i cu localnici mai furio[i ca oric=nd. E o lume deschis`, n care avem a mpu[ca r`uf`c`tori din bel[ug. Foarte tentant pare s` fie modul cooperant, n care putem participa n aventuri libere cu nc` trei prieteni. Rocksmith PS3, PC, X360 Ubisoft 295 lei Dac` Guitar Hero [i Rock Band ne permit s` ne distr`m copios juc=ndu-ne cu un periferic asem`n`tor unei chitare, Rocksmith vrea s` ne nve]e s` c=nt`m. Jocul vine cu un adaptor special, n care conect`m o chitar` electric` adev`rat`. {i putem c=nta al`turi de trupe precum The Rolling Stones, Nirvana sau The Black Keys, ntr-o experien]` care este n parte lec]ie de chitar`, n parte joc. Per ansamblu, mult mai ieftin` dec=t o lec]ie de chitar` adev`rat`.

Salman Rushdie: ]int` virtual` Jocul este conceput s` reaminteasc` tinerilor despre condamnarea la moarte pronun]at` printr-o sentin]` religioas` (fatwa) acum 23 de ani. Dezvoltat sub egida Asocia]iei Islamice a Studen]ilor din Iran, jocul [i propune s` prezinte fatwa [i importan]a acesteia pentru genera]iile mai noi. Nu se cunosc prea multe detalii despre acest joc, descris drept educativ, dar e de a[teptat ca el s` fie departe de sofisticarea grafic` [i de scenariu a titlurilor de succes occidentale, dat fiind c` este rodul crea]iei unor produc`tori f`r` experien]`. Ca orice mediu de exprimare, jocurile pot fi purt`toare de mesaje cu care nu suntem de acord. Nu ar trebui s` ne surprind` faptul c` propaganda [i-a g`sit un loc n centrul celor mai moderne forme de divertisment. C` e bine sau nu, capul de pod a fost deja stabilit: cu siguran]` vom mai vedea astfel de jocuri.
Jane Douglas este editor de sec]iune pentru revista britanic` GameSpot.

gamespress x4, getty

P`[e[te cu grij`, s` nu devii un cadavru sp=nzurat

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 93

Dr. Tech
Cum s....

Spencer Kelly
Robo]ii salvamari
Mi-am prins nasul cu degetul, am apucat [i mai str=ns camera foto subacvatic` [i m-am rostogolit pe spate din barc` \n apele Oceanului Pacific. |n secunda dinainte s` ating apa, tot ce speram era ca filmarea s` ias` bine. |ns`, odat` ajuns \n ap`, am intrat foarte repede \n pielea unei victime care se \neac`. Speran]ele mele st`teau \n cel mai nou recrut al salvamarilor din LA County: EMILY, prescurtarea de la EMergency Integrated Lifesaving Lanyard. EMILY este un robot-salvamar, a c`rui misiune era de a m` salva din apele \nghe]ate. Misiunea a fost ini]iat` printr-un apel telefonic [i, c=teva mo-

SCAPI DE H+RTII
Economise[te timp, spa]iu [i energie \nlocuind toate acele teancuri de documente din cas` prin copierea lor \n format digital, mult mai u[or de organizat [i de p`strat
Zilele documentelor pe h=rtie sunt num`rate

Emily alearg` c`tre victime cu p=n` la 45 km/h

Scanarea

Chiar dac` multe imprimante includ deja un scaner, un model special te va ajuta mult mai bine, put=nd scana paginile mult mai rapid, pe ambele p`r]i. Recomandarea mea: folose[te unul care include func]ia OCR (optical character recognition), care transform` scrisul din imaginea scanat` \n text editabil. Alternativ, po]i folosi o aplica]ie de smartphone. Google Drive pentru Android sau Genius Scan+ pentru iOS vor uploada automat datele \n

Sortarea {i stocarea Pot {terge din ele?


PDF-ul este formatul preferat pentru stocarea documentelor. Alege un nume generic [i p`streaz`-l pentru toate documentele de acest tip. De exemplu: data, numele clientului, numele proiectului. Dac` decizi s` adop]i formatul digital, nu uita c` back-upul este obligatoriu. Eu folosesc o combina]ie \ntre un NAS (Network Attached Storage), care stocheaz` totul pe dou` harduri accesibile prin Wi-Fi (\n caz c` se stric` unul), [i o baz` de date online (cloud).

Dac` e[ti freelancer, nu trebuie s` p`strezi toate foile posibile, ci doar facturile importante, scanate pe ambele p`r]i. Dar \nainte de a [terge certificatele [i contractele, verific` dac` po]i folosi apoi doar versiunile electronice. Este recomandat, \n continuare, s` p`strezi versiunea pe h=rtie a unui contract. Poate c` \n viitor legea va deveni mai clar` cu privire la validitatea documentelor \n format electronic.

Aplica]iile recomandate de Dr. Tech


press association, getty

iOS, 69c Aceast` aplica]ie extrem de relaxant` \]i ofer` un loc la geam pe ISS \n c`l`toria ei deasupra P`m=ntului. Nu este o transmisiune live, ci o colec]ie video filmat` de pe orbit`, cu specifica]ii privind data [i ora la care au fost filmate, pe care o po]i controla cu v=rful degetelor.

Earthlaspse

iPad, 12 euro Leonardo este celebru pentru inven]iile [i arta sa, dar a fost [i un anatomist talentat. Aceast` aplica]ie interactiv`, foarte bogat`, exploreaz` lucr`rile sale privind corpul uman prin clipuri video, imagini detaliate [i grafice interactive. E o demonstra]ie grozav` a abilit`]ilor iPad-ului, comparativ cu c`r]ile clasice.

Leonardo da Vinci: Anatomy

mente mai t=rziu, \ntr-o scen` demn` de un episod RoboBaywatch, EMILY zbura c`tre mine. Ar fi putut s` m` trag` p=n` pe mal, dar fusese instruit` acum s` se ]in` de mine p=n` c=nd sosea un salvamar \n carne [i oase. Aceast` nou` solu]ie robotic` este testat` \ntr-o varietate de situa]ii [i va fi aplicat` \nc` din acest an. Unii robo]i sunt dota]i cu camere video [i difuzoare, ca salvamarii umani s` poat` vorbi cu \not`torii afla]i la ananghie. Al]ii au senzori de sonar, pentru a detecta mi[c`rile de sub ap`. Dup` ceva timp, un salvamar a sosit s` m` duc` pe mal. Este destul de obositor s` calci apa, deci ajutorul robotului a fost binevenit. {i, deoarece un val m-a lovit destul de tare c=nd a[teptam salvamarul, m-am g=ndit foarte serios cum m-a[ fi descurcat f`r` EMILY [i c=te vie]i ar putea salva cu adev`rat.
Spencer Kelly este prezentatorul emisiunii de tehnologie Click, la BBC

94 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro

Bill Thompson Informa]iile voastre n m=inile lor


Cnd o anumit` Cas` (britanic`) de asigur`ri de s`n`tate [i-a rennoit calculatoarele, acum vreo doi ani, oficialii ei nu s-au asigurat de faptul c` firma aleas` pentru a recicla computerele vechi va face treaba a[a cum se cuvine. Ca rezultat, 200 de PC-uri au ajuns pe eBay, cu tot cu informa]iile confiden]iale despre pacien]ii lua]i n eviden]e. Dar nu numai informa]iile medicale ajung pe mna cui nu trebuie. n 2007, datele financiare a [apte milioane de familii britanice s-au pierdut n spa]iu. n acela[i an, hackerii au ob]inut ilegal informa]ii despre cardurile de credit a aproximativ 45 de milioane de clien]i ai retailerului american TJX/TK Maxx. n iunie 2012, re]eaua LinkedIn recuno[tea c` [apte milioane de conturi ale utilizatorilor s`i au fost compromise numele de utilizator [i parolele conturilor n cauz` au ap`rut pe internet. Acestea sunt doar cteva exemple de incidente de care vom continua s` auzim: firme sau institu]ii oficiale cernd scuze oamenilor pentru c` au fost neglijente cu informa]iile lor personale. Toate scurgerile virtuale se traduc n costuri reale, att pentru indivizii care au de suferit din cauza fraudelor bancare online (sau a informa]iilor confiden]iale ajunse publice), ct [i pentru firmele sau institu]iile care ar fi trebuit s` gestioneze respectivele informa]ii n condi]ii de securitate strict`. n fiecare an, Institutul Ponemon produce pentru firma PGP un studiu asupra securit`]ii informatice n care [i evalueaz` costul fiec`rei scurgeri milioane de dolari bucata. Situa]ia nu a diminuat, ns`, cantitatea de informa]ii pe care o mp`rt`[im cu ter]i. Guvernele, companiile private, institu]iile de nv`]`mnt [i chiar spitalele se a[teapt` de la noi s` ne ncredem n ele [i n sistemele lor de securitate. Nu conteaz` c` facem o programare la medic, cump`r`turi, rezerv`ri de bilete sau cereri pentru pa[aport. {i foarte mul]i dintre noi continu`m s` d`m informa]iile cerute, de[i [tim prea bine c` niciun sistem informatic nu este realmente sigur. |n plus, mai [i vedem cum cre[te num`rul de cazuri de neglijen]`, prostie sau impasibilitate din partea gestionarilor de date. Num`rul [i severitatea legilor care reglementeaz` manipularea informa]iilor confiden]iale cresc, totodat`, [i ele, dar realitatea este c` noi inclusiv subsemnatul nu prea acord`m suficient` importan]` situa]iei. Nu ct s` cerem schimbarea fie a legilor, fie a practicilor de securitate. Poate c` ne-am fi f`cut cu to]ii socoteala [i am conchis c` merit` riscul, la fel cum beneficiile unei c`l`torii par s` elimine riscurile [ofatului.
Bill Thompson lucreaz` pentru news.bbc.co.uk [i BBC World Service

Web
Proiectul Noe
projectnoah.org

Dac` v` pas` de numeroasele amenin]`ri la adresa biodiversit`]ii speciilor, dar nu ave]i timpul sau energia pentru construirea unei arce, s-ar putea s` v` plac` aceast` pagin` web. Proiectul Noe cere membrilor s`i s` ncarce fotografii cu animale s`lbatice, care ulterior pot fi plasate pe o hart` interactiv`. Doritorii pot participa la misiuni, cum ar fi livrarea unor informa]ii despre libelule sau descrierea tuturor viet`]ilor dintr-un areal restr=ns, precum curtea [colii. n ce prive[te [coala, aici g`si]i multe resurse de utilizat n clas`, fie ca elev, fie ca profesor sau nv`]`tor. Pe ansamblu, pagina este foarte u[or de folosit, fiind conceput` pentru a atrage c=t mai mul]i utilizatori cu putin]`. nregistrarea poate fi f`cut` [i printr-un singur clic, utiliz=ndu-v` contul de pe un portal de socializare precum Facebook sau Google +. Proiectul Noe poate fi accesat [i prin intermediul unei aplica]ii de smartphone. Este o idee foarte atr`g`toare, excelent executat` un exemplu str`lucitor de proiect privind [tiin]a cet`]eneasc`.

WEB HACKS Videoconferin]e prin Google


De ce? Pare c` p`[im ntr-o epoc` n care videoconferin]ele sunt o practic` curent`, mai ales pentru ntrevederile de afaceri, n care nu toat` lumea poate fi prezent` ntr-un loc. Ce? Op]iunea hangout ofer` un sistem de videoconferen]iere simpl` (imagine [i sunet) pentru maximum nou` persoane simultan. E foarte bine integrat` cu alte servicii Goggle, mai ales cele care vizeaz` activit`]ile asociative, care pot fi desf`[urate n acela[i timp cu videoconferin]a. Prin aplica]ia Google + (Android sau iOS), videoconferin]a devine portabil` [i mobil`. Cum? Tehnic, hangout face parte din Google +, deci to]i participan]ii trebuie s` aib` un cont Google. Care nu este complicat de creat, mai ales c` Google vrea s`-i aib` nregistra]i pe to]i cei care doresc ceva mai mult dec=t o simpl` c`utare cu motorul omonim. Merge]i la adresa de mai jos, nregistra]i-v` [i desc`rca]i plug-in-ul de browser necesar. Apoi, din browser, selecta]i Hangout [i Start a hangout din meniu f`r` a uita s` alege]i numele persoanei cu care dori]i s` conversa]i. Unde? j.mp/GHangouts

RIBAPix

ribapix.com

Thingiverse

thingiverse.com

Institutul Regal al Arhitec]ilor Britanici are o bibliotec` uluitoare cu imagini arhitecturale. U[or de c`utat [i/sau r`sfoit, colec]ia online e organizat` n jurul mai multor teme principale, precum monumente, design industrial, arhitectur` francez` modern` etc. Imaginile sunt disponibile at=t ntr-o rezolu]ie modest`, utilizabil` gratuit n scopuri personale sau didactice, c=t [i la rezolu]ie nalt` op]iune contra cost, din care a fost nl`turat watermark-ul, pentru cei care vor s` le [i tip`reasc`.

Imprimantele 3D capabile s` construiasc` obiecte solide din pulbere de plastic sau de metal au ncetat de vreo doi ani s` mai ]in` de domeniul SF, ajung=nd ca dotare relativ standard n laboratoare. Thingiverse e un portal care le permite designerilor s` [i publice proiectele, de la machete ale planetei Marte la robo]i-juc`rii. Dac` ave]i acces la o imprimant` 3D, pute]i construi oricare dintre machetele prezentate aici; dac` nu, mai visa]i c=]iva ani, p=n` le vom putea cump`ra cu to]ii.

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012 95

C`r]i
The Universe In 100 Key Discoveries Giles Sparrow Quercus, 19.99 (416p, 157 de lei)
Giles Sparrow ne prezint` versiunea sa a celor mai importante 100 de descoperiri din istoria astronomiei [i explor`rii spa]iale. Autorul ne \nso]e[te de la momentele primordiale ale Universului, c=nd tot ce vedem \n jurul nostru a erupt dintr-un fenomen incredibil numit singularitate, p=n` \n momente mai recente, precum descoperirea misterioasei energii \ntunecate care infuzeaz` tot Universul [i \l poate chiar distruge. Pe parcurs, Sparrow descrie etapele care ne-au ajutat s` ajungem la \n]elegerea actual` a spa]iului cosmic. Fiecare concept-cheie este descris pe dou` sau trei pagini o lungime ideal` pentru a-]i l`sa impresia c` este vorba despre o descoperire important`, dar f`r` a rupe textul. C=t despre fotografiile care ilustreaz` povestea, sunt at=t de frumoase, \nc=t cartea merit` comparat` cu un album foto dedicat.

Science In 100 Key Breakthroughs Paul Parsons Quercus, C`rture[ti (418p, 100 de lei)
Rafturile de carte de [tiin]` din C`rture[ti - at=t volume traduse, c=t [i \n limba englez` - ascund volume care merit` s` figureze \n biblioteca proprie. Unul dintre cele mai frumoase este manualul britanicului Paul Parsons pe care \l cunoa[te]i [i ca autorul mai multor feature-uri din Science Focus despre istoria descoperirilor [tiin]ifice. Plec=nd de la baza reprezentat` de geometria [i astronomia antice [i p=n` la recentele realiz`ri [tiin]ifice precum descifrarea genomului uman, experimentele de la CERN ori via]a sintetic`, Parsons a sintetizat incredibil de bine progresul cunoa[terii umane, de aceea i-am [i comparat cartea cu un manual, foarte util nu doar pentru copiii care vor s` \nve]e despre lumea [tiin]ei, dar [i pentru adul]ii cu virtutea curiozit`]ii. Textele sunt clare [i precise, men]ion=nd \n cele trei pagini dedicate fiec`rui subiect toate aspectele relevante pentru a-]i explica importan]a respectivei descoperiri [i efectele sale asupra progresului [tiin]ific. Minicapitolele \ncep de altfel cu defini]ia conceptului, descoperirea sa, ce a adus nou [i de ce este important. Pare o colec]ie simplu de adunat, dar dac` stai s` faci chiar [i un top 10 al celor mai importante descoperiri din istorie, vei afla c` sunt foarte greu de cernut momentele cu adev`rat importante din evolu]ia cunoa[terii umane. Dar Parsons a reu[it s` sintetizeze aproape perfect tot noianul reprezentat de at=tea domenii [tiin]ifice (fizic`, biologie etc.) \ntr-o list` simbolic` de 100 de momente de r`scruce intelectual. Vasile Decu este redactor-[ef BBC Science Focus

Po]i admira fuziuni galactice, nebuloase pline de culoare [i peisaje planetare, prezentate cu mare precizie [tiin]ific`. Unul dintre pasajele mele preferate este un mini-eseu despre revela]ia din secolul 16 c` P`m=ntul nu e centrul Universului o poveste celebr` respus` foarte bine. Alte puncte frumoase sunt articolele despre descoperirea surselor de raze gamma sau despre g`urile negre supermasive. Sfatul meu: ignora]i ordinea sumarului [i r`sfoi]i cartea p=n` c=nd ceva v` atrage aten]ia. Lewis Dartnell este astrobiolog [i autorul c`r]ii Life In The Universe. Comenzi pe books-express.ro

Survival Of The Beautiful Art, Science And Evolution David Rothenberg Bloomsbury, C`rture[ti (314p, 100 de lei)
Se spune c` singurul animal care-l scotea din s`rite pe Charles Darwin era p`unul, deoarece coada sa \nflorit` [i uria[` - un impediment serios \n lupta pentru supravie]uirea individului - nu se potrivea deloc, \n viziunea sa, cu teoria evolu]iei \n care supravie]uie[te cel mai puternic. Frumuse]ea, s-a dovedit, nu este deloc o inutilitate, ci o arm` eficient` \ntr-o alt` lupt`, la fel de serioas`, pentru atragerea unei partenere, transmiterea genelor [i, deci, supravie]uirea speciei. De aici [i jocul de cuvinte Supravie]uirea celui mai frumos din titlul semnat de filozoful David Rothenberg. Cartea este excep]ional de bine scris` [i documentat` [i, chiar dac` nu se vrea o lucrare [tiin]ific` per se, prezint` foarte bine structurat evolu]ia conceptului de frumuse]e \n diferite ramuri [tiin]ifice, de-a lungul timpului. Rothenberg arat` c` estetica lumii animale nu este deloc arbitrar` [i nici nu poate fi explicat` pe deplin de conceptul de selec]ie sexual`. Autorul are o preg`tire excelent` pentru a aborda subiectul frumuse]ii \n natur` - este un muzician de jazz [i profesor de filozofie [i muzic`, specializat \n includerea sunetelor naturale (p`s`ri [i balene) \n compozi]iile de jazz. Un CV care \l ajut` s` investigheze infuziile dintre art`, [tiin]` [i natur`, \ntr-o carte extrem de bun`. Vasile Decu este redactor-[ef BBC Science Focus

Memoirs Of An Addicted Brain A Neuroscientist Examines His Former Life On Drugs Marc Lewis Public Affairs (336p, 94 de lei)
|n Memoirs Of An Addicted Brain, neurologul Marc Lewis ne prezint` o poveste plin` de \nv`]`minte, dar [i de avertismente. Suntem invita]i \n via]a intim` a autorului, din tinere]e, urm`rindu-i evolu]ia de la un adolescent normal, cu frustr`rile [i naivitatea de rigoare, c`tre un dependent de droguri [i, eventual, pu[c`ria[. Povestea \ncepe \n internatul liceal, unde t=n`rul Marc se drogheaz` pentru prima dat`, cu un amestec de sirop de tuse [i marijuana. Ajunge apoi la Universitatea Berkeley, din California, unde cade \n plasa culturii drogurilor de la finalul anilor 1960. LSD, PCP, opiu, heroin`... Marc Lewis le-a \ncercat pe toate ingerate, injectate ori fumate, de multe ori \n cantit`]i alarmant de mari. Dup` cum m`rturise[te, ar fi \ncercat orice. |n timp ce f`cea experimente pe [obolani, Marc descoper` un flacon

cu sulfat de morfin` pierdut \ntr-un frigider vechi, menit cel mai probabil s` fie folosit \n vreun experiment. F`r` prea mare ezitare, Marc \[i injecteaz` morfina. Cite[ti captivat cartea lui Lewis. Dar [i mai interesant` e abordarea [tiin]ific` a dec`derii sale. Episoadele sunt \nso]ite de descrieri detaliate ale schimb`rilor neurochimice din creierul s`u, pe m`sur` ce testeaz` [i devine dependent de noi [i noi droguri. Dr. Michael Mosley este scriitor [i prezentator BBC. Comenzi pe books-express.ro

sciencefocus.ro septembrie-octombrie 2012

97

Expansiunea Universului

Atunci, acum, & \n viitor


REDSHIFT
Cum descoperirea expansiunii Universului i-a condus pe astronomi la primele stele
Text: Kelly Oakes

|n 1912, Vesto Slipher a fotografiat galaxia noastr` vecin`, Andromeda, provoc=nd o schimbare radical` a imaginii noastre despre Univers. Lucr=nd la Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona, Slipher a ar`tat c` Andromeda se \ndreapt` cu mare vitez` spre noi. C=nd a testat [i celelalte galaxii spiralate, el a descoperit cu uimire c` majoritatea se \ndep`rtau de noi. Slipher a folosit un instrument numit spectrograf pentru a surprinde culorile corespunz`toare unor lungimi diferite de und` ale luminii provenite dintr-o anumit` galaxie. El a descoperit c` lungimile de und` ale luminii galaxiilor care se \ndep`rtau de noi se apropiau de partea ro[ie a spectrului vizibil, fenomen botezat deplasare spre ro[u (Redshift). Astronomii au recunoscut importan]a descoperirii lui Slipher abia la c=]iva ani dup` ce Edwin Hubble a f`cut leg`tura \ntre viteza unei galaxii [i distan]a ei fa]` de Terra. A devenit atunci evident c` galaxiile mai \ndep`rtate se distan]au de noi cu vitez` mai mare dec=t cele mai apropiate. Explica]ia lui Hubble a fost c` Universul este \n expansiune.

Atunci

Cu c=t vedem mai departe \n spa]iu, cu at=t vedem mai napoi, n trecut. Astronomii de ast`zi caut` galaxii cu grad mare de redshift pentru a vedea cum arta universul timpuriu. Galaxia botezat` UDFy-38135539 are cel mai mare grad de redshift confirmat p=n` acum. A fost descoperit` de telescopul spa]ial Hubble \ntr-o regiune din constela]ia Fornax. Lumina provenit` de la UDFy-38135539 a fost emis` la mai pu]in de 600 de milioane de ani dup` Big Bang [i a c`l`torit 13,1 miliarde de ani ca s` ajung` la noi. Este prima galaxie studiat` de astronomi, care dateaz` din perioada form`rii primelor stele [i galaxii. Astronomii cred c` au descoperit o alt` galaxie cu un grad [i mai mare de redshift una care a ap`rut la numai 480 de milioane de ani dup` Big Bang, dar Hubble a atins deja limitele vederii sale. Pentru a confirma aceast` galaxie, astronomii trebuie s` a[tepte lansarea succesorului lui Hubble, telescopul spa]ial James Webb, programat` pentru 2018.

Acum

Telescopul spa]ial James Webb (JWST) va putea vedea [i mai mult \n trecut dec=t Hubble. Astronomii \l vor folosi pentru a studia formarea primelor stele [i galaxii, la un grad de detaliu f`r` precedent. Lumina provenit` de la aceste galaxii primitive a fost \ntins` at=t de mult \n c`l`toria ei c`tre P`m=nt, \nc=t ajunge la noi doar spre cap`tul ro[u al spectrului vizibil. JWST este construit special pentru a detecta lumina infraro[ie, deci va putea studia galaxii foarte \ndep`rtate, dezv`luind detalii despre sf=r[itul unei perioade de tip Evul Mediu din evolu]ia Universului. |n aceast` perioad`, Spa]iul cosmic era plin cu hidrogen gazos, \n stare neutr`. Apoi, la circa 400 de milioane de ani dup` Big Bang, ceva a provocat formarea stelelor [i a galaxiilor. Astronomii \nc` nu [tiu care au fost primele obiecte cosmice care s-au format sau unde [i cum au \nceput s` emit` lumin` \n Univers. Poate c` fotografiile viitorului JWST ne vor schimba din nou percep]ia asupra Universului, la fel ca prima descoperire a lui Slipher.

|n viitor

science photo library x2, nasa, ilustraII DE GLUEKIT

|n sensul acelor de ceasornic: Telescopul Spa]ial James Webb, Galaxia Andromeda, Observatorul Lowell [i astronomul Vesto Slipher

98 septembrie-octombrie 2012 sciencefocus.ro