Sunteți pe pagina 1din 3

Lista Documente Juriridice Necesare Deschidere Cont Curent

Important: 1. Actele autentificate la un notar/emise de o autoritate publica din strainatate trebuie supralegalizate / apostilate de catre autoritatile competente in tara din care provin documentele (cu exceptia cazului in care intre statul roman si statul din care provin documentele exista o conventie bilaterala de suprimare a apostilei). 2. Toate actele redactate in limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. 3. In cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica de drept strain/nerezidente, lista de mai jos nu este exhaustiva, evaluandu-se de la caz la caz necesitatea prezentarii de catre client a unor documente suplimentare, conform reglementarilor statului de origine si/sau a uzantelor internationale. C) PERSOANE FIZICE AUTORIZATE 1. Persoana fizica autorizata / Intreprinzator persoana fizica / Intreprindere familiala Acordul de constituire a intreprinderii familiale Certificat de inregistrare la Registrul Comertului Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile) Hotararea persoanei fizice autorizate/ titularului de intreprindere individuala / procura speciala a membrilor intreprinderii familiale privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, daca este cazul Actulde identitate al persoanei cu drept de semnatura; Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 2. Birou notaria/Birou notari publici asociati Ordin numire emis de Ministerul Justitiei pt notari; Actul de inregistrare a biroului notarial la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul notarul Dovada inregistrarii la organele fiscale Legitimatie emisa de Uniunea Notarilor Publici, valabila Contractd e Asociare/Statut in cazul biroului notarilor publici asociati; Hotararea notarului (notarilor) sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz Actulde identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 3. Cabinet individual de avocatura, Societate Civila Profesionala de Avocati (SCPA), Societatea civila profesionala cu raspundere limitata. Decizia de infiintare emisa de Barou; Decizia de primire in profesie a avocatului, emisa de Uniunea Avocatilor ; Contract de asociere/Statut/Act de constituire pentru societate civila; Dovada inregistrarii la organele fiscale Legitimatie emisa de Barou, aflata in termenul de valabilitate (stampilata la anul in curs) Hotararea avocatului titular (sau a asociatilor) privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Actele de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali

4. Birou executor judecatoresc Ordinul Ministerului Justitiei de numire a executorului Certificat de inregistrare in registrul Curtii de Apel (din circumscriptia sediului) Dovada inregistrarii la organele fiscale Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Actul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 5. Administrator/Lichidator judiciar Documentul de identitate al administratorului/ lichidatorului judiciar (sau al persoanei imputernicite sa actioneze in numele acestuia); In cazul in care administratorul/lichidatorul judiciar este o persoana juridica, certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile pentru acesta si imputernicirea persoanei autorizate sa opereze pe cont in numle administratorului/lichidatorului judiciar; Decizia instantei de numire a administratorului/lichidatorului judiciar in situatiile in care este numit sa administreze conturile altei persoane cu conturi deschide la banca Actele societatii comerciale pentru care a fost numit administratorul/lichidatorul judiciar pentru asi desfasura activitatea1; Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile al societatii pentru care a fost numit administrator/lichidator judiciar; 6. Traducator/ Interpret Autorizat Ordinul de autorizare al Ministerului Justitiei Dovada inregistrarii la organele fiscale Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 7. Cabinet expert contabil Legitimatie emisa de Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), aflata in termenul de valabilitate Dovada inregistrarii la organele fiscale Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 8. Cabinet medical, Societate civila medicala Autorizatie de libera practica Avizul Colegiului Medicilor din Romania privind cabinetul Certificat de inregistrare in Registru Unic al Cabinetelor Medicale
1

Dovada inregistrarii la organele fiscale

Banca isi rezerva dreptul sa solicite acte suplimentare in urma analizei dosarului de deschidere de cont a clientului.

Hotararea medicului titular sau imputernicire / delegatia medicului delegat de catre medicii asociati, privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali