P. 1
Romania - Judeţul Caraș

Romania - Judeţul Caraș

|Views: 6|Likes:
Published by Ellenna Tsapean
Vom incepe un nou proiect privind judetele din Romania, Acest articol este partial si mai multe gasiti pe pagina web a http://romaniainterbelica.memoria.ro/index.html Intre timp acesta postare este pentru a trezi interesul si fascinatia tinerei generatii despre Romania de alta data. Proiectul se intituleaza "Portretul Romaniei Interbelice."
Vom incepe un nou proiect privind judetele din Romania, Acest articol este partial si mai multe gasiti pe pagina web a http://romaniainterbelica.memoria.ro/index.html Intre timp acesta postare este pentru a trezi interesul si fascinatia tinerei generatii despre Romania de alta data. Proiectul se intituleaza "Portretul Romaniei Interbelice."

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Ellenna Tsapean on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Judeţul Caraș

Capitole

Geografie

Aşezare. Judeţul C. este cel mai sudic dintre judeţele graniţei de Apus. El se sprijină la miazăzi pe Dunăre, iar la Răsărit pe culmile munţilor Semenic şi Almăj, care-l separă de judeţul vecin (Severin). Este un ţinut care gravitează către câmpia din Vest şi are puţine legături peste munţi, cu restul ţării. Aceste legături pot însă şi trebuie să fie create sau – cele existente – consolidate. Suprafaţa. 4.693 km². Înfăţişarea pământului. Cea mai mare parte a judeţului este muntoasă. Munţii înalţi şi masivi din Est (Semenicul şi Almăjul), cad sub formă de trepte spre Apus şi se răsfiră în numeroase ramuri printre care se strecoară – în chip de golfuri – câmpia Tisei. Între aceste « golfuri de câmpie » cel mai important este cel al Oraviţei. Mai la sudul acestuia, un alt golf lunguieţ comunică destul de anevoios prin cheile sălbatice ale Nerei, cu o mică « ţară », cuprinsă între munţi : ţara Almăjului. Climă şi ape. Deschise spre S.-V. văile şi golfurile de câmpie ale judeţului sunt supuse influenţei mediteranee. De aici, temperatura medie anuală relativ ridicată (10°-11°), iernile mai blânde decât în aproape tot restul ţării (-0,2° la Oraviţa), verile destul de calde (peste 23°) ; ploile abundente, toamna. În munţi iernile sunt însă aspre şi ploile mult mai bogate. O particularitate a regiunii este vântul Coşava care bate dinspre munte primăvara,

care o lega de Iliric şi de Roma – calea care unea Trans Tierna de Sarmisegetuza. aparţine tot acestui judeţ. Altă cale romană prin Caraş era cea care ducea de la Arcidava la Praetorium (Plugova din judeţul Severin). Apele sunt abundente şi numeroase. Din această cauză el e rece şi aduce pagube livezilor. s-a perpetuat în Berzovia de azi. cupru şi magneziu. Arcidava. a fost identificat în Vărădia. Munţii sunt acoperiţi. Vegetaţie. Reşiţa. Unul dintre ele poartă şi azi numele antic : Bersovia romană. ca şi numele râului Berzava. de la Dunăre şi până în valea Pogonişului. Aici se găsesc într-adevăr. Parte din ele se strâng în Dunăre (Nera şi Caraşul) iar altă parte. Pe locul vechilor aşezări dacice au înflorit aici numeroase castre şi municipii romane. . Istoriesus Vechime şi dezvoltare istorică. Exemple ale acestei tradiţii a numelui dacic se întâlnesc adesea în restul Banatului. (Munţii Baziaşului) şi câteva coline din Nord au mai păstrat frumoase păduri de stejar înăuntrul cărora se întâlnesc şi numeroase elemente mediteranee. de întinse făgeturi păstrate intacte graţie comunităţii de avere grănicereşti. Teritoriul judeţului era străbătut de două căi militare. Pogonişul). huilă.-V. de origine dacă. cu excepţia câtorva golfuri pe vârfurile Semenicului. cunoscutul centru metalurgic. cu finalul caracteristic dacic. cărbune brun. Aici ea se întâlnea cu principala cale a Daciei. Castrul Caput Bubali a lăsat desigur numele său Văii Boului în mijlocul căreia se ridica odinioară. Judeţul C.când încă sunt zăpezi pe înălţimi. Numai munţii mărunţi din S. Judeţul este unul dintre cele mai bogate în minereuri de la noi. zăcăminte de fier. Berzovia şi Aziz să ajungă la Tibiscum (Tibiscu Jupa din judeţul Severin). Bogăţii minerale. în Timiş (Berzava . Părţile de înălţime mijlocie (muscelele) sunt însă despădurite şi acoperite de fâneaţă bogată. se întinde pe un pământ bogat în vestigii istorice. Cea dintâi pornea de la gura Caraşului şi trecând prin Arcidava.

119 87.183 31. Populatia judetului este repartizata astfel: a) Pe orase si plasi.773 11.524 15.736 83. Monumente istorice. Populaţiesus Starea populatiei.570 29. Plasa Moldova-Noua 28.024 3.240 13.390 locuitori.643 102. Orasul Resita Total rural 2.942 5.398 60. când voievodatului transilvan.646 20. Biserica ortodoxă din Secăşeni.747 170.564 9.008 Barbati Femei 14.390 97.115 1. Orasul Oravita 2. Banatul. în 1718.784 14. Plasa Resita Numarul locuitorilor Total 29. fu transformat în vilaet şi organizat în mai multe sângiacuri. Plasa Oravita 5. Plasa Bocsa-Montana 29. Judeţul C. luă din nou fiinţă abia după eliberarea lui de Turci. După ce Timişoara căzu în mâinile Turcilor (1552).423 28.776 . cu excepţia câtorva cetăţi care n-au putut fi supuse.331 24. numără 200.703 14.006 200.064 10. După rezultatele provizorii ale recensământului din 1930.617 14. El fu anexat când Ungariei. Plasa Bozovici 4. înălţată în 1678.206 14.582 9. El se întindea în preajma domniei băsărăbeşti a Severinului de la Dunăre la Mureş. judeţul C.251 14.130 4. dupa sex: Unitati administrative Total judet Total urban 1.Existenţa judeţului Caraş se vădeşte în sec XIV.695 12.

9 ani 10 .9 21.570 200.3 17.1 19.2 20.990 303 4. sunt următoarele: Anual Cifra probabila a populatieii judetului Cifre absolute la 1 iulie în fiecare an Nascuti Excedent Morti vii natural Proportii la 1.908 199.702 Vârsta nedeclarata 844 Mişcarea populaţiei. după cifrele publicate în Buletinul Demografic al României.29 ani 200. în perioada 1931-1936.4 La data de 1 iulie 1937 cifra probabilă a populaţiei judeţului C.391 3.775 35.1 -2.290 -222 4.899 3.7 17.054 199.775 4.4 20.068 3.629 -636 -94 19.0 17.390 30 .3 1.49 de ani 37.992 62.159 198.2 19301935 (medie anuala) 1931 1932 1933 1934 1935 1936 200.601 8.8 20.3 18.564 3.029 -256 3.69 de ani 70 de ani si peste Locuitori 54.b) Pe grupe de vârsta: Grupe de vârsta Locuitori Grupe de vârsta Toate vârstele 0 . a fost de 198.293 4.476 50 .2 -0.8 17.000 locuitori Nascuti Excedent Morti vii natural 18.634 .9 21.027 3. Datele fundamentale ale mişcării populaţiei din judeţul C.5 -1.4 -3.797 -251 4.542 200.040 -476 3.546 3.2 -1.535 4.4 20.0 -1..

Almăjul din regimentul româno-bănăţean 13.. Pe de alta. Satele din Sudul Oraviţei sunt de tip adunat . Caraşul este un judeţ pronunţat ţărănesc. ceea ce corespunde unei descreşteri de 0.390 locuitori. din ţara Almăjului şi din Clisură. uzine şi ateliere. în plăşile Reşiţa. Oraviţa. la Apus. numai trepidaţie şi cu asfaltul întotdeauna pe topite. ele sunt răsfirate . prin Timişoara sau prin Lugoj. Înfăţişare socialăsus Caraşul e un judeţ de contraste. satele din Clisura Dunării. îngăduind exploatarea lor. Plasa Moldova-Nouă. Satele pe care le ocrotesc sunt mai puţin orăşenizate decât cele din unele judeţe mult mai puţin industriale. iar drumul de fier de la Timişoara la Moldova– Nouă. şi capitala ţării se face cu un ocol considerabil. Plasa Bozovici înmănunchează satele din depresiunea Almăjului. a acestei aglomerări de 20 de mii de oameni. satele propriu-zise de tip răsfirat sunt împrejmuite de o . care nu vrea să aibă de-a face cu lucrătorii. Bocşa şi Moldova. în care sunt încrustate câteva centre industriale. Iar în golful Oraviţei şi pe pragul din şesul Bănăţean. este greu accesibil dinspre Răsărit. Dincolo de aceste capete de drum de fier. Pe de o parte satele din şesul Oraviţei ţărănimea are o situaţie economică incomparabil mai bună decât satele de munte de pe valea Berzavei. Posedă zăcăminte minerale bogate. printre furnale. laminoare. Plăşile Reşiţa şi Bocşa îşi împart satele de deal din jurul Berzavei. masivul Bănăţean : Dunărea şi drumul Clisurei prin Sud . fabrici. dar e greu accesibil. cu garnizoana la Caransebeş. cifra aflată la 1 iulie 1937 reprezintă o scădere naturală de 1. Acolo au lat naştere centre industriale de înfăţişarea Reşiţei. căile de comunicaţie ocolesc toate. legătura dintre judeţul C.756 locuitori în timp de şase ani şi jumătate. masivul greu de străbătut şi puţin umblat al Semenicului şi munţii Almăjului. Faţă de populaţia numărată la recensământul din 1930 şi anume 200.Timişoara la Răsărit . centrul ei adminstrativ. e una din cele mai modeste reşedinţe de judeţ : locuitorii ei nu reprezintă nici 5% din populaţia judeţului. Cele şase plăşi ale judeţului diferă mult între ele. Plăşile Oraviţa şi Sasca Montană cuprind sate mari de şes.9%. în ţara Almăjului. Există o diferenţă şi între cele două plăşi grănicereşti : satele din Clisură făceau parte din regimentul iliric bănăţean cu garnizoana la Biserica Albă.locuitori. Deosebiri economice şi de istorie adâncesc diferenţele de ordin geografic dintre aceste plăşi. Câteva drumuri de fier răzbesc dinspre Miazănoapte până la unele din ocnele de fier şi din minele de cărbuni. În lipsa căii ferate care să lege nemijlocit Oraviţa şi Reşiţa cu Orşova (sau cel puţin a unui regim regulat de camioane şi autobuze). Drumul de Fier şi drumul Orşova . Cu excepţia drumului naţional de la Mehadia până la Steierdorf-Anina şi judeţean de acolo la Oraviţa. Almăjul şi satele din Clisură făceau parte din « Graniţa » austriacă. ce ţine de judeţul C. Cu toată aparenţa contrarie. trăieşte o ţărănime înstărită şi mândră de sine. satele din golful Oraviţei şi cele de pe valea Berzavei din Comitatul Caraşului. Judeţul C.

se îndeletniceşte cu profesiuni libere. Întinderea şi complexitatea domeniilor Societăţii Reşiţa e un fapt caracteristic pentru judeţul Caraş. foarte bogat în minereuri. impusă de administraţia austriacă. Economiasus Judeţul C. La munte şi în Clisură cultura pământurilor. Golful Oraviţei şi părţile Bocşei au fost colonizate de stăpânirea austriacă cu olteni . care păstrează arhitectura şi aşezarea de dinainte de coborârea în vale şi de alinierea pe şosele. obiceiurile şi întreaga viaţă a ţăranilor bănăţeni au o mare asemănare cu viaţa spirituală a ţărănimii oltene. de croială arhaică. satele din Caraş nu au excedente de populaţie. Reşiţa. face comerţ. Agricultura şi industria. Un nobil din Almăj. şi e foarte puţin împrospătată din satele acestui judeţ. Spre sfârşitul veacului XVIII se naşte la Vărădia Paul Iorgovici. colonizată numai în cursul veacului trecut.diasporă de « sălaşe ». care să fie silite să-şi caute de lucru în industrie. ţăranii din şesul Oraviţei se ocupă îndeosebi cu agricultura. În sate. portul. În portul bărbătesc sunt impresionante căciulele. Sat care să nu fi scos un ofiţer superior nu există în Almăj. Ca atare. ce dau târgurilor de iarnă înfăţişarea scitică. bănăţenii îi numesc « bufeni ». a ajuns ban de Severin la anul 1241. În cuprinsul judeţului se află cea mai mare întreprindere metalurgică a ţării. e întregită cu creşterea de animale şi cu ţuicăritul. În vremea luptelor cu Turcii. iar populaţia rurală trăieşte din agricultură. pe cei dintâi. . muncitorimea din centrele industriale ale judeţului nu provine. una din figurile însemnate ale şcolii latiniste. excepţional de dezvoltate. « ţereni ». În genere. Datorită în bună parte şi trecerilor frecvente în ultimele două secole de gorjeni şi mehedinţeni în ţinuturile bănăţene. se întinde pe un pământ fertil. puţine şi sărace. Judeţul a dat naştere şi la numeroşi oameni de seamă. opincile şi obielele. Cu excepţia plasei Moldova Nouă. pe cei din urmă. populaţia din centrele industriale lucrează în uzine. şvăbească. Caraşul ia dat lui Iancu Huniade numeroşi viteji. Iacob Gârleşteanu. Ea e în mare măsură alogenă. Element deosebitor este în portul feminin « opregul ». cu importante uzine şi industrii complementate.

089 chint.0 chint. lei. Secara ocupă 670 ha. adică 26. în valoare de 8 mil. Măturile ocupă 10 ha.131 ha. lei.743 ha.).296 chint. cu o producţie de 44.). medie la ha 8. în valoare de 105 mil.050 ha. medie la ha 6. Întreaga suprafaţă arabilă a judeţului o deţine mica proprietate. lei.722 ha. (prod.552 ha.837 chint. (prod.0 chint. lei.).).5 chint. (media la ha 41.). în valoare de 9 mil.300 ha. în valoare de 7 mil.916 ha. (prod. în valoare de 1 mil. cu o producţie de 56. Din această suprafaţă trifoiul ocupă 5. Din această suprafaţă cartofii ocupă 1. lei şi 450 chint. şi meiul 20 ha.154 chint.150 chint. lei. Fâneţele cultivate şi alte culturi furajere ocupă 11. cu o producţie de 69. cu o producţie de 4. astfel repartizate : Porumbul ocupă 49.201 chint. cu o producţie de 445. sămânţă (media la ha 0.8 chint. Rădăcinile de nutreţ ocupă 545 ha.1 chint.715 chint. (media la ha 5.2 chint. cu o producţie de 14. (media la ha 27.544 ha. cu o producţie de 2. lei.). în valoare de 2 mil.).).). (prod medie la ha 6.1 chint. în valoare de 1 mil.) în valoare de 1 mil.1 chint. Varza ocupă 578 ha cu o producţie de 41.23% din suprafaţa judeţului şi 0.8 chint. cu o producţie de 10. fân (media la ha 19. cu o producţie de 52. medie la ha 5. Ovăzul ocupă 8. Din totalul suprafeţei arabile. cerealele ocupă 97. .).050 chint.). cu o producţie de 228. în valoare de 13 mil.5 chint. fân (media la ha 11.358 ha.981 chint. (prod. lei.448 chint.41% din suprafaţa totală a ţării. sămânţă (media la ha 0.6 chint). Fasolea ocupă 425 ha.037 ha.1 chint. medie la ha 6.394 chint (media la ha 71.589 ha. în valoare de 7 mil. lei şi 300 chint. Plantele alimentare ocupă 3. Lucerna ocupă 2.916 ha. Grâul ocupă 37. Judeţul ocupă o suprafaţă totală de 469. Orzul ocupă 1.Agricultura.9 chint. lei. Suprafaţa arabilă este de 123.

Livezile de pruni ocupă 8.300 ha) .507. medie la ha 12. În judeţul C. 6 mori.191 ha. boi 47. Metalurgică : 1 uzină metalurgică la Reşiţa (cu 1 turnătorie de oţel şi fontă.729. 3 distilerii de lemn.3 chint) şi 1. Industria chimică. ogoarele sterpe ocupă 9. 1 fabrică de pânzeturi.0 chint. porci 34. sămânţă. Pădurile ocupă 193.533 ha. 2 de oxigen.874.784 ha. (media la ha 3. 1 de şuruburi. 6 de cherestea. 1 oţelărie şi 1 fabrică de badaje). 1 de maşini electro-tehnice (Reşiţa). stupi primitivi 3. stupi sistematici 6. 1 de laminoare.981 ha.249 chint. 2 de pielărie. cu o producţie de 32. Alţi pomi fructiferi 1. 1 fabrică de bere. 1 fabrică de maşini.635 hl. 1 fabrică de brichete. 1 de catran. 1 de btrânzeturi.800 chint. Din această suprafaţă cânepa ocupă 369 ha. 1 uzică de gaz.400 ha.040 chint.696 ha. (din care viile pe rod 1. se găseau în anul 1935 : Cai 20.098 ha. oi 194. cu o producţie de 328. 3 de gheaţă. Industrie. Viţa de vie ocupă 3. Alimentară. capre 14.150. 2 de mănuşi. 1 de tâmplărie. Creşterea animalelor. fuior. Alte industrii. cu o producţie de 1.269.). 1 secţie de furnale.037. 1 fabrică de maşini agricole. cocs şi gudron (Reşiţa). 1 fabrică de obiecte de celuloid şi galalit (Reşiţa).239. . Păşunile ocupă 50. 1 de forjerie.Plantele industriale ocupă 805 ha.735 ha) cu o producţie de 606. Din suprafaţa totală a judeţului (469. Vegetaţie şi culturi diverse. Fâneţele naturale ocupă 27. 1 fabrică de locomotive. 4 mori şi fabrici de ulei. (prod.764 chint.

018 km şi 834 m repartizată astfel : Drumuri naţionale 282 km 616 m. piatră calcară pentru construcţii la Soceni. Cooperative de consum 9. . este străbătut de o reţea totală de drumuri de 2. În cuprinsul judeţului funcţionează 18 bănci (societăţi anonime). şi ardezie la Biniz şi Bocşa-Montană. piatră calcară pentru fabricarea varului. granit. « Uzinele de fier şi domeniile din Reşiţa » la Steierdorf-Anina. cu 204 membri. Credit şi cooperaţie. cu 1.Industrie minieră . agricole. « Industriile miniere din Banat » la Bigier şi Lupac . cu 103 membri. « Uzinele de fier şi Domeniile din Reşiţa ».344 km 170 m. din care 446 km 582 m sunt întreţinuţi de Administraţia judeţeană. la Ocna-de-Fier. Drumuri comunale 1. Comert. Drumuri. Judeţul C. cu 2. iar 506 m de comunele urbane. face comerţ intens cu produse industriale.609 membri. din care 276 km 310 m (pietruiţi) sunt întreţinuţi de Direcţia Generală a Drumurilor.392 membri. Cooperative agricole de aprovizionare şi vânzare în comun 7. Cooperative de credit (bănci populare) 13. iar 2 km 338 m de comunele urbane. argilă plastică la Vornic. Cariere de argilă la Soceni şi Tirol. Cooperative forestiere 2. Steierdorf-Anina şi Colţan. Judeţul C. Drumuri judeţene 492 km 048 m. Mina de cărbuni a Soc. Doman şi Secul . Minele de cărbuni ale Soc. Minele de cărbuni ale Soc. animale şi produse animale.

Berzovia. Anina. Reţeaua totală de cale ferată a judeţului este 156 km linii secundare simple. staţiune climatică aşezată pe un platou înconjurat de păduri de brazi. Poştă. Numeroase case de închiriat. Statiuni climatice.F.20 m.Resita . Soare mult. afecţiuni pulmonare. Staţiune de odihnă şi convalescenţă.Bazias . Sanatoriu de boli de piept.209. Oraviţa.T de stat la Oraviţa şi Reşiţa . Curse regulate ale Societăţii N. Orsova . Timisoara .Lungimea podurilor este de 7. Oficii telefonice : 29.G) pe linia Viena – Bratislava – Budapesta . indicată în astenii uşoare. Lugoj . 2 oficii P. legând următoarele localităţi : 1. aer curat şi ozonizat. şi comunale 7. Vasiova.78 m.Turnu-Severin –Lom – Giurgiu – Rusciuc. .T. anemii.Frontiera 2. judeţene 4. 29 oficii autorizate şi 2 agenţii speciale. turism. Prin judeţ trec 3 drumuri naţionale.D. linia Turnu-Severin – Ada-Kaleh – Orşova – Moldova Veche – Baziaş. Aurora Banatului.S. telefon. Navigaţie fluvială.08 metri.Veche 3. la 780 m înălţime.467. Staţii importante : Reşiţa.008.33.Oravita – Moldova. cu o minunată privelişte spre valea Minişului şi şoseaua care coboară spre Bozovici. ploi rare.10 m. balneare.R. telegraf. în legătură cu vapoarele care merg de la T-Severin spre Galaţi. repartizată astfel : poduri naţionale 2.Bozovici Calea ferata.Beograd – Moldova Veche – Orşova – Ada-Kaleh . Curse regulate ale Societăţii austriece de navigaţie (D.

Din Oraviţa la izvorul Coronini. la peşterile Bohiu. la înălţime de 190 m. Bocşa-Montană.D.T.R. Largi posibilităţi de excursii în împrejurimi. pentru funcţionarii U. farmacie. regiunea prezentând poziţii naturale de o remarcabilă frumuseţe.f la Anina pe linia Timişoara – Berzovia – Oraviţa . Excursii. pârâul Molidului – Baia Vulturului. de-a lungul văii Minişului. oficiu telefonic. la aproximativ 20 km de Reşiţa. situată la poalele muntelui Semenic (535 m altitudine). din Văliug : pe muntele Semenic. oficiu P. staţiune climatică de interes local. staţiune climatică la imediata apropiere de Anina. Staţie c. Punct de plecare în numeroase excursii. este astăzi în stare de reorganizare. restaurant.T. . De reţinut drumul pe calea ferată de la Anina la Oraviţa. Excursii pe Domeniile Reşiţei. Grămada Ursului – Semenic.T. oficiu P. staţiune climatică de interes local. drum suspendat deasupra prăpastiei trecând prin numeroase tuneluri şi viaducte şi şoseaua Steierdorf –Anina –Bozovici. Marilla. distrusă în timpul războiului.. la Cazane.Anina.Medic. pornind de la Baziaş sau de la Moldova –Veche spre Orşova. Are un sanatoriu. este aşezată pe linia ferată TimişoaraReşiţa. Văliug.T. Plopa şi Ponor şi Muntelel Rol.-ului. Excursii cu vaporul pe Dunăre în cea mai frumoasă porţiune a fluviului.

.

1 gimnaziu de fete romano-catolic.9 74. După rezultatele recensământului din 1930. cu un număr total de 23. (3.761 mediu rural) şi cu 368 învăţători şi alt personal didactic (situaţia din 1934).8 1. este următoarea : Gradul de instructie scolara Mediul urban Mediul rural Totalul stiutorilor de carte • Extrascolara • Primara • Secundara • Profesionala • Universitara • Alte scoli superioare 100. din care 64. Şcoli primare : 146.Culturasus Ştiinţă de carte.2% sunt ştiutori de carte.4 % femei ştiutoare de carte.348 mediu urban şi 32.3 0.576 locuitori. 1 şcoală de arte şi meserii . . a) în oraşul Oraviţa : 1 liceu de băieţi. b) în oraşul Reşiţa : 1 gimnaziu de băieţi şi 1 gimnaziu de fete.5 0. din care 134 rurale şi 12 urbane (136 şcoli de stat şi 10 confesionale).0 0. Populaţia şcolară a judeţului C.9 19. Repartiţia locuitorilor după gradul de instrucţie.1 Învăţământ. proporţia este de 75.8 100.325 mediu urban şi 20. de la 7 ani în sus este de 173.463 mediu rural). 1 gimnaziu de fete. 2 şcoli de ucenici.811 loc.8 % bărbaţi ştiutori de carte şi 53.086 copii (2. După sex. populaţia judeţului. în procente. Şcoli secundare.0 94.8 0.0 1.3 0.3 2.3 3. (între 5-18 ani) a fost în anul 1934 de 35.

Protopopiate ortodoxe în Oraviţa. 1 casă de lectură. Moldova-Nouă. 3 cinematografe la Reşiţa. dintre care 68 au personalitate juridică. Bocşa-Montană şi Răcăşdia . 19 biserici grecocatolice. Cazinou.1% sunt grecocatolici. cu un număr total de 937 copii (366 mediu urban şi 571 mediu rural) şi cu 15 conducătoare (situaţia din 1934). Biserici şi lăcaşuri de închinăciune. Muzeul judeţean. Instituţii bisericeşti. 1 teatru şi 1 cinematograf la Oraviţa. asociaţia de tir şi 1 societate de vânătoare. Religiesus Confesiuni. Teatre şi cinematografe. Pârneaura şi Vasiova Zlatiţa). muzicale şi 34 biblioteci. 1 evanghelică. Instituţii culturale. 3 capele ortodoxe. Reşiţa şi Sasca -Montană. În judeţul C. Bozovici.3 % sunt ortodocşi şi 5. (în comunele Baziaş. 46 case de rugăciune baptiste. 4 societăţi muzicale. 3 la Steierdorf-Anina. 115 biserici ortodoxe. 2 societăţi de vânătoare. 57 soc. 22 biserici romano-catolice. Fundaţia Culturală Regală « Principele Carol » are 12 cămine culturale. adică un total de 200 organizaţii. 5 societăţi corale. 1 club turistic. 4 mânăstiri ortodoxe. Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului întreţine în judeţ 109 cămine culturale. 13. protopopiate greco-catolice în Oraviţa şi Bocşa-Montană. Restul populaţiei aparţine altor confesiuni. protopopiate . 3 societăţi sportive.Grădini de copii. Din totalul locuitorilor judeţului 70. Reşiţa. din care 6 rurale şi 7 urbane. În Oraviţa : Biblioteca comunală. 1 casă de rugăciune a penticostalilor şi 2 sinagogi. În Reşiţa : 2 societăţi culturale. se relevă activitatea despărţământului « Astrei » cu sediul în Oraviţa şi organizaţii locale în Bocşa. Alte instituţii culturale. 1 la Bocşa-Montană. 2 reformate.

Bozovici. 10 magistraţi şi 1 procuror. Cărbunari şi Berlişte. 6 judecătorii la Oraviţa. Plasa Bocşa-Montană 19 sate II. Bocşa-Montană. . Plasa Oravita 27 sate V. 1 dispensar particular al minei de cărbuni în Berzasca. Vermeş. 1 sanatoriu de stat. 1 spital epidemic comunal. Judeţul C. Reşiţa. Plasa Resita 23 sate VI. 1 spital judeţean şi 1 dispensar comunal în Oraviţa . Capitala judeţului C. Judeţul are 2 oraşe (Oraviţa şi Reşiţa) şi 126 sate. în circumscripţia Curţii de Apel din Timişoara. Un tribunal la Oraviţa cu 1 secţiune. Organizare sanitară. se află în Eparhia ortodoxă a Episcopiei Caransebeşului şi în Eparhia grecocatolică a Episcopiei Lugojului. 2 dispensare şi 2 sanatorii particulare în Bocşa-Montană. Administraţiesus Organizare administrativă. Plasa Sasca-Montana 19 sate Organizare judecătorească. Reşiţa. cu un total de 15 magistraţi. Plasa Bozovici 16 sate III. împărţite astfel : I. Moldova-Noouă şi SascaMontană. este Oraviţa. 1 spital comunal de izolare. Bozovici. Plasa Moldova-Noua 22 sate IV. 1 spital de stat la Moldova-Nouă.romano-catolice în Oraviţa şi Reşiţa. Dispensare de stat la Cacova. spitalul Casei de Asigurări Sociale.

Asistenţă şi prevedere socială. În oraşul Reşiţa : 6 societăţi feminine de binefacere.805. Fabrica de cherestea.014 lei. Azilul comunal. important centru al industrieiei metalurgice din ţară. Bugetul oraşului pe exerciţiul 1936/1937 prevede la venituri şi cheltuieli 2. ( Vezi : Monografiile oraşelor reşedinţă) Reşiţa.D. aşezată lângă râul Berzova.Serviciul sanitar al judeţului şi serviciile sanitare ale oraşelor Oraviţa şi Reşiţa. Fabrica « Margina ».R. 125 de Timişoara şi la 570 km de Bucureşti. În oraşul Oraviţa mai activează : Soc. cu un total de 24 medici şi 5 farmacişti. 2 reuniuni în caz de boală în Steierdorf-Anina. Fabrica de celuloid.925 locuitori. Are un oficiu la Steierdorf-Anina şi 16 organizaţii medicale. Staţie c. capitala judeţului. Casa Asigurărilor Sociale din Reşiţa întreţine Spitalul Reşiţa şi Spitalul Anina. .D. Uzinele Soc U.R. În comunele rurale : Reuniunea femeilor romano-catolice.f pe linia Timişoara-Reşiţa.A. Banca « Berzava ». Comerţ dezvoltat cu lemn. vite şi piei. Sucursala Băncii Comerciale Timişoara. 1 orfelinat al baptiştilor. comună urbană. Căminul de ucenici U. Fundaţia « Ana şi Theodor Cristoiu » în Bozovici. Are 19. fabrica de gaz S. la 35 km de Oraviţa. Principalele aşezărisus • Oraviţa.. « Crucea Roşie » şi 2 reuniuni de femei de ajutorare a săracilor.

Cazinoul român.D. Uniunea angajaţilor U. 1 reformată. Judecătorie de Ocol. 2 biserici ortodoxe. 3 grădiniţe de copii.T. Serviciu sanitar. Fabrică de şuruburi. stabilimente de băi. Uniunea micilor industriaşi. Minele de cărbuni Regele Ferdinand I. Asociaţia « Astra ». Sindicatul naţional român. 3 societăţi sportive. E aşezată în mijlocul judeţului şi legată de Reşiţa printr-o şosea foarte bună. Spital de stat. Cercul inginerilor U. 1 reformată. Primărie. Uzină electrică.D. Dispensar. Protopopiat ortodox şi unul greco-catolic. percepţie fiscală. Pretură. 1 şcoală primară confesională evanghelică.R. Serviciu veterinar. comună rurală însemnată pentru minele de huilă şi antracit. canalizare.. 4 şcoli primare de stat. Reuniunea comercianţilor. 3 grădiniţe de copii confesionale. Spitalul Casei Asigurărilor Sociale. 2 case culturale din care 1 romano-catolică. 1 greco-catolică. 1 de fete. 1 evanghelică. Poliţie.. pavaje. 3 cinematografe. 2 societăţi de vânătoare. Sindicatul metalurgist. 1 romano-catolică.. 1 baptistă şi 1 sinagogă.D. Oficiu telefonic. Spitalul comunal de izolare. conductă de apă. Dispensarul casei Asig Sociale. 2 şcoli de ucenici. . Steierdorf-Anina. Are peste 10.269 locuitori. Pompieri. fabrică de cherestea. Organizaţia medicală a Asigurărilor Sociale. Club turistic. Oficiu P.. asfalt. 2 sanatorii particulare. 1 casă de lectură maghiară.1 gimnaziu de băieţi.R.T. Dispensar comunal.R. Cazinoul U. 5 societăţi corale.

Reuniunile pentru ajutor de boală “Elisabeta” şi “Sofia”. 1 casă de rugăciune baptistă. Sfatul negustoresc. oficiu telefonic. 1 romano-catolică. Percepţie. 1 soc de vânătoare.018 locuitori.T.T. 1 biserică ortodoxă. Pretură. conductă de apă. 3 cinematografe. Oficiu veterinar. 1 fabrică de cherestea. 1 casă de păstrare. 7 soc. Spital de Stat « Ion I. Judecătorie de Ocol. port la Dunăre. Ocol silvic. Brătianu ». 2 grădiniţe de copii. Sindicatul Internaţional al muncitorilor. Fotografiisus . Oficiu P. Asoc. Oficiul Casei cercuale. 1 biserică ortodoxă. Moldova-Nouă. C.T. 1 evanghelică. muzicale. Are peste 4. 1 soc sportivă şi 1 de vânătoare. Sindicatul naţional român al muncitorilor minieri. 2 romano-catolică. Primărie. « Astra ». 1 soc corală.3 şcoli primare. comună rurală. Primărie.. oficiu telefonic.T. Uzina electrică.. 2 oficii P. Percepţie. 1 casă de rugăciune baptistă. 4 şcoli primare.

[ Informațiile și datele prezentate sunt reproduse parțial după Volumul II. editura Imprimeriei Naționale. lucrare elaborată sub conducerea prof. al Enciclopediei României. Dimitrie Gusti ] . 1938. Țara Românească.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->