Judeţul Caraș

Capitole

Geografie

Aşezare. Judeţul C. este cel mai sudic dintre judeţele graniţei de Apus. El se sprijină la miazăzi pe Dunăre, iar la Răsărit pe culmile munţilor Semenic şi Almăj, care-l separă de judeţul vecin (Severin). Este un ţinut care gravitează către câmpia din Vest şi are puţine legături peste munţi, cu restul ţării. Aceste legături pot însă şi trebuie să fie create sau – cele existente – consolidate. Suprafaţa. 4.693 km². Înfăţişarea pământului. Cea mai mare parte a judeţului este muntoasă. Munţii înalţi şi masivi din Est (Semenicul şi Almăjul), cad sub formă de trepte spre Apus şi se răsfiră în numeroase ramuri printre care se strecoară – în chip de golfuri – câmpia Tisei. Între aceste « golfuri de câmpie » cel mai important este cel al Oraviţei. Mai la sudul acestuia, un alt golf lunguieţ comunică destul de anevoios prin cheile sălbatice ale Nerei, cu o mică « ţară », cuprinsă între munţi : ţara Almăjului. Climă şi ape. Deschise spre S.-V. văile şi golfurile de câmpie ale judeţului sunt supuse influenţei mediteranee. De aici, temperatura medie anuală relativ ridicată (10°-11°), iernile mai blânde decât în aproape tot restul ţării (-0,2° la Oraviţa), verile destul de calde (peste 23°) ; ploile abundente, toamna. În munţi iernile sunt însă aspre şi ploile mult mai bogate. O particularitate a regiunii este vântul Coşava care bate dinspre munte primăvara,

a fost identificat în Vărădia. Vegetaţie.când încă sunt zăpezi pe înălţimi. Părţile de înălţime mijlocie (muscelele) sunt însă despădurite şi acoperite de fâneaţă bogată. Altă cale romană prin Caraş era cea care ducea de la Arcidava la Praetorium (Plugova din judeţul Severin). de la Dunăre şi până în valea Pogonişului. Parte din ele se strâng în Dunăre (Nera şi Caraşul) iar altă parte. Bogăţii minerale. huilă. (Munţii Baziaşului) şi câteva coline din Nord au mai păstrat frumoase păduri de stejar înăuntrul cărora se întâlnesc şi numeroase elemente mediteranee. Istoriesus Vechime şi dezvoltare istorică. în Timiş (Berzava . Pe locul vechilor aşezări dacice au înflorit aici numeroase castre şi municipii romane. Judeţul C. cunoscutul centru metalurgic. Numai munţii mărunţi din S. cu excepţia câtorva golfuri pe vârfurile Semenicului. Arcidava. cupru şi magneziu. s-a perpetuat în Berzovia de azi.-V. Cea dintâi pornea de la gura Caraşului şi trecând prin Arcidava. cărbune brun. Aici se găsesc într-adevăr. Apele sunt abundente şi numeroase. Din această cauză el e rece şi aduce pagube livezilor. . cu finalul caracteristic dacic. care o lega de Iliric şi de Roma – calea care unea Trans Tierna de Sarmisegetuza. se întinde pe un pământ bogat în vestigii istorice. ca şi numele râului Berzava. aparţine tot acestui judeţ. Unul dintre ele poartă şi azi numele antic : Bersovia romană. Munţii sunt acoperiţi. Castrul Caput Bubali a lăsat desigur numele său Văii Boului în mijlocul căreia se ridica odinioară. Berzovia şi Aziz să ajungă la Tibiscum (Tibiscu Jupa din judeţul Severin). de întinse făgeturi păstrate intacte graţie comunităţii de avere grănicereşti. Reşiţa. de origine dacă. Pogonişul). Teritoriul judeţului era străbătut de două căi militare. Exemple ale acestei tradiţii a numelui dacic se întâlnesc adesea în restul Banatului. Judeţul este unul dintre cele mai bogate în minereuri de la noi. Aici ea se întâlnea cu principala cale a Daciei. zăcăminte de fier.

643 102.064 10.390 locuitori. numără 200. Plasa Oravita 5.183 31.773 11.Existenţa judeţului Caraş se vădeşte în sec XIV. când voievodatului transilvan.008 Barbati Femei 14. Banatul.736 83. judeţul C.564 9.747 170.024 3.617 14. Plasa Moldova-Noua 28. fu transformat în vilaet şi organizat în mai multe sângiacuri. Biserica ortodoxă din Secăşeni.776 . luă din nou fiinţă abia după eliberarea lui de Turci.240 13.006 200. Monumente istorice.646 20. cu excepţia câtorva cetăţi care n-au putut fi supuse. Orasul Oravita 2.251 14.390 97.582 9.331 24.784 14.119 87. în 1718. După rezultatele provizorii ale recensământului din 1930. După ce Timişoara căzu în mâinile Turcilor (1552).115 1. Plasa Bozovici 4. Orasul Resita Total rural 2.206 14. Judeţul C.695 12. El fu anexat când Ungariei.703 14. Populaţiesus Starea populatiei. Populatia judetului este repartizata astfel: a) Pe orase si plasi.130 4.570 29.942 5.398 60. dupa sex: Unitati administrative Total judet Total urban 1. înălţată în 1678. Plasa Bocsa-Montana 29. El se întindea în preajma domniei băsărăbeşti a Severinului de la Dunăre la Mureş. Plasa Resita Numarul locuitorilor Total 29.524 15.423 28.

a fost de 198.391 3. sunt următoarele: Anual Cifra probabila a populatieii judetului Cifre absolute la 1 iulie în fiecare an Nascuti Excedent Morti vii natural Proportii la 1.000 locuitori Nascuti Excedent Morti vii natural 18. în perioada 1931-1936.2 20.476 50 .293 4..908 199. după cifrele publicate în Buletinul Demografic al României.8 17. Datele fundamentale ale mişcării populaţiei din judeţul C.570 200.9 ani 10 .1 19.027 3.3 18.542 200.634 .4 La data de 1 iulie 1937 cifra probabilă a populaţiei judeţului C.068 3.0 17.29 ani 200.5 -1.9 21.040 -476 3.9 21.390 30 .2 19301935 (medie anuala) 1931 1932 1933 1934 1935 1936 200.535 4.4 -3.629 -636 -94 19.702 Vârsta nedeclarata 844 Mişcarea populaţiei.8 20.775 35.b) Pe grupe de vârsta: Grupe de vârsta Locuitori Grupe de vârsta Toate vârstele 0 .2 -1.4 20.899 3.3 17.0 -1.601 8.564 3.990 303 4.797 -251 4.49 de ani 37.69 de ani 70 de ani si peste Locuitori 54.775 4.3 1.290 -222 4.2 -0.1 -2.159 198.992 62.054 199.029 -256 3.7 17.546 3.4 20.

masivul greu de străbătut şi puţin umblat al Semenicului şi munţii Almăjului. îngăduind exploatarea lor. Acolo au lat naştere centre industriale de înfăţişarea Reşiţei. Judeţul C. la Apus. Plăşile Oraviţa şi Sasca Montană cuprind sate mari de şes. care nu vrea să aibă de-a face cu lucrătorii. Plasa Bozovici înmănunchează satele din depresiunea Almăjului. satele din Clisura Dunării. ce ţine de judeţul C.756 locuitori în timp de şase ani şi jumătate. satele propriu-zise de tip răsfirat sunt împrejmuite de o . Posedă zăcăminte minerale bogate. centrul ei adminstrativ. a acestei aglomerări de 20 de mii de oameni. Cele şase plăşi ale judeţului diferă mult între ele. Drumul de Fier şi drumul Orşova . legătura dintre judeţul C. Pe de o parte satele din şesul Oraviţei ţărănimea are o situaţie economică incomparabil mai bună decât satele de munte de pe valea Berzavei. cu garnizoana la Caransebeş. Oraviţa. Caraşul este un judeţ pronunţat ţărănesc. Cu excepţia drumului naţional de la Mehadia până la Steierdorf-Anina şi judeţean de acolo la Oraviţa. prin Timişoara sau prin Lugoj. Almăjul din regimentul româno-bănăţean 13. Satele din Sudul Oraviţei sunt de tip adunat . Deosebiri economice şi de istorie adâncesc diferenţele de ordin geografic dintre aceste plăşi. căile de comunicaţie ocolesc toate. Există o diferenţă şi între cele două plăşi grănicereşti : satele din Clisură făceau parte din regimentul iliric bănăţean cu garnizoana la Biserica Albă. Plasa Moldova-Nouă. e una din cele mai modeste reşedinţe de judeţ : locuitorii ei nu reprezintă nici 5% din populaţia judeţului. iar drumul de fier de la Timişoara la Moldova– Nouă. cifra aflată la 1 iulie 1937 reprezintă o scădere naturală de 1. masivul Bănăţean : Dunărea şi drumul Clisurei prin Sud . ceea ce corespunde unei descreşteri de 0. numai trepidaţie şi cu asfaltul întotdeauna pe topite. În lipsa căii ferate care să lege nemijlocit Oraviţa şi Reşiţa cu Orşova (sau cel puţin a unui regim regulat de camioane şi autobuze). Câteva drumuri de fier răzbesc dinspre Miazănoapte până la unele din ocnele de fier şi din minele de cărbuni. Pe de alta.locuitori. în ţara Almăjului. Dincolo de aceste capete de drum de fier.. laminoare. printre furnale.390 locuitori. în plăşile Reşiţa. Almăjul şi satele din Clisură făceau parte din « Graniţa » austriacă. din ţara Almăjului şi din Clisură. trăieşte o ţărănime înstărită şi mândră de sine. satele din golful Oraviţei şi cele de pe valea Berzavei din Comitatul Caraşului. în care sunt încrustate câteva centre industriale. şi capitala ţării se face cu un ocol considerabil. Iar în golful Oraviţei şi pe pragul din şesul Bănăţean. Faţă de populaţia numărată la recensământul din 1930 şi anume 200. Cu toată aparenţa contrarie. ele sunt răsfirate . Plăşile Reşiţa şi Bocşa îşi împart satele de deal din jurul Berzavei. uzine şi ateliere.9%.Timişoara la Răsărit . Înfăţişare socialăsus Caraşul e un judeţ de contraste. Satele pe care le ocrotesc sunt mai puţin orăşenizate decât cele din unele judeţe mult mai puţin industriale. este greu accesibil dinspre Răsărit. fabrici. Bocşa şi Moldova. dar e greu accesibil.

Golful Oraviţei şi părţile Bocşei au fost colonizate de stăpânirea austriacă cu olteni . Cu excepţia plasei Moldova Nouă. Judeţul a dat naştere şi la numeroşi oameni de seamă. În sate. pe cei dintâi. ţăranii din şesul Oraviţei se ocupă îndeosebi cu agricultura. . foarte bogat în minereuri. Sat care să nu fi scos un ofiţer superior nu există în Almăj. şi e foarte puţin împrospătată din satele acestui judeţ. bănăţenii îi numesc « bufeni ». Iacob Gârleşteanu. satele din Caraş nu au excedente de populaţie.diasporă de « sălaşe ». colonizată numai în cursul veacului trecut. excepţional de dezvoltate. pe cei din urmă. Agricultura şi industria. e întregită cu creşterea de animale şi cu ţuicăritul. care să fie silite să-şi caute de lucru în industrie. şvăbească. Economiasus Judeţul C. Ca atare. cu importante uzine şi industrii complementate. Un nobil din Almăj. face comerţ. a ajuns ban de Severin la anul 1241. de croială arhaică. se îndeletniceşte cu profesiuni libere. una din figurile însemnate ale şcolii latiniste. ce dau târgurilor de iarnă înfăţişarea scitică. puţine şi sărace. În genere. În portul bărbătesc sunt impresionante căciulele. obiceiurile şi întreaga viaţă a ţăranilor bănăţeni au o mare asemănare cu viaţa spirituală a ţărănimii oltene. Spre sfârşitul veacului XVIII se naşte la Vărădia Paul Iorgovici. iar populaţia rurală trăieşte din agricultură. Datorită în bună parte şi trecerilor frecvente în ultimele două secole de gorjeni şi mehedinţeni în ţinuturile bănăţene. opincile şi obielele. În cuprinsul judeţului se află cea mai mare întreprindere metalurgică a ţării. Element deosebitor este în portul feminin « opregul ». care păstrează arhitectura şi aşezarea de dinainte de coborârea în vale şi de alinierea pe şosele. « ţereni ». populaţia din centrele industriale lucrează în uzine. se întinde pe un pământ fertil. Ea e în mare măsură alogenă. În vremea luptelor cu Turcii. portul. La munte şi în Clisură cultura pământurilor. impusă de administraţia austriacă. Caraşul ia dat lui Iancu Huniade numeroşi viteji. muncitorimea din centrele industriale ale judeţului nu provine. Reşiţa. Întinderea şi complexitatea domeniilor Societăţii Reşiţa e un fapt caracteristic pentru judeţul Caraş.

cu o producţie de 2.0 chint.037 ha. sămânţă (media la ha 0. Rădăcinile de nutreţ ocupă 545 ha. cu o producţie de 56.6 chint).).).).8 chint. lei.296 chint.589 ha. Măturile ocupă 10 ha. Varza ocupă 578 ha cu o producţie de 41.1 chint. Judeţul ocupă o suprafaţă totală de 469. cu o producţie de 69. lei. astfel repartizate : Porumbul ocupă 49. medie la ha 6.394 chint (media la ha 71.9 chint.150 chint.916 ha. Plantele alimentare ocupă 3.448 chint. Secara ocupă 670 ha.1 chint.131 ha.837 chint. lei şi 450 chint.8 chint. sămânţă (media la ha 0.089 chint.544 ha. (prod medie la ha 6. (prod. (media la ha 5.).23% din suprafaţa judeţului şi 0. lei.) în valoare de 1 mil.552 ha.0 chint. şi meiul 20 ha.2 chint. lei şi 300 chint. Întreaga suprafaţă arabilă a judeţului o deţine mica proprietate. Suprafaţa arabilă este de 123. lei.358 ha. (prod.1 chint. cu o producţie de 228.050 chint.201 chint. (prod. cu o producţie de 445. Ovăzul ocupă 8.).981 chint.).41% din suprafaţa totală a ţării. Din această suprafaţă trifoiul ocupă 5. Orzul ocupă 1. fân (media la ha 19. medie la ha 5. Grâul ocupă 37. în valoare de 7 mil.5 chint. în valoare de 1 mil. cerealele ocupă 97. cu o producţie de 52. în valoare de 105 mil. în valoare de 1 mil. adică 26.). Din această suprafaţă cartofii ocupă 1.050 ha. cu o producţie de 4. (media la ha 27. în valoare de 13 mil. cu o producţie de 10.715 chint. (prod.916 ha.5 chint.154 chint. Fâneţele cultivate şi alte culturi furajere ocupă 11. Fasolea ocupă 425 ha. în valoare de 7 mil.).722 ha. medie la ha 6.300 ha.Agricultura. (media la ha 41. cu o producţie de 44. Lucerna ocupă 2. în valoare de 2 mil.).). medie la ha 8. lei.1 chint. lei. în valoare de 8 mil. lei. lei. Din totalul suprafeţei arabile. fân (media la ha 11. . în valoare de 9 mil.743 ha.). cu o producţie de 14.

696 ha. . boi 47. Din această suprafaţă cânepa ocupă 369 ha. În judeţul C. Vegetaţie şi culturi diverse.098 ha. se găseau în anul 1935 : Cai 20. 1 fabrică de bere. Din suprafaţa totală a judeţului (469.269.037. 1 de forjerie. 6 de cherestea. sămânţă. 1 de tâmplărie. Pădurile ocupă 193. stupi primitivi 3. cu o producţie de 32. Alimentară. 3 de gheaţă.729. 1 secţie de furnale. 6 mori.400 ha.191 ha. Viţa de vie ocupă 3.3 chint) şi 1. cocs şi gudron (Reşiţa). 2 de pielărie.533 ha.874.0 chint. 1 de catran. (prod. (media la ha 3. Alţi pomi fructiferi 1. medie la ha 12. 1 fabrică de brichete.249 chint.800 chint.040 chint. cu o producţie de 1. cu o producţie de 328.764 chint. 2 de mănuşi. 1 de maşini electro-tehnice (Reşiţa). stupi sistematici 6.981 ha. Fâneţele naturale ocupă 27. Alte industrii. 1 fabrică de pânzeturi.635 hl.784 ha. 1 de laminoare.). 1 fabrică de obiecte de celuloid şi galalit (Reşiţa).300 ha) . 1 uzică de gaz. 1 de btrânzeturi. 1 oţelărie şi 1 fabrică de badaje). 4 mori şi fabrici de ulei.735 ha) cu o producţie de 606. oi 194. Industria chimică. Metalurgică : 1 uzină metalurgică la Reşiţa (cu 1 turnătorie de oţel şi fontă. capre 14. porci 34. 1 fabrică de maşini agricole. 3 distilerii de lemn. Industrie. 1 fabrică de maşini. Păşunile ocupă 50.150. ogoarele sterpe ocupă 9.507. Creşterea animalelor. 1 de şuruburi.239. Livezile de pruni ocupă 8. fuior.Plantele industriale ocupă 805 ha. 2 de oxigen. (din care viile pe rod 1. 1 fabrică de locomotive.

« Uzinele de fier şi Domeniile din Reşiţa ». cu 103 membri. este străbătut de o reţea totală de drumuri de 2. Steierdorf-Anina şi Colţan. iar 2 km 338 m de comunele urbane. . argilă plastică la Vornic. Cooperative agricole de aprovizionare şi vânzare în comun 7. şi ardezie la Biniz şi Bocşa-Montană. « Uzinele de fier şi domeniile din Reşiţa » la Steierdorf-Anina. Drumuri.018 km şi 834 m repartizată astfel : Drumuri naţionale 282 km 616 m. din care 276 km 310 m (pietruiţi) sunt întreţinuţi de Direcţia Generală a Drumurilor. la Ocna-de-Fier. Mina de cărbuni a Soc. piatră calcară pentru construcţii la Soceni. Cooperative de consum 9. Drumuri comunale 1. face comerţ intens cu produse industriale. Minele de cărbuni ale Soc. piatră calcară pentru fabricarea varului. Judeţul C.Industrie minieră . Cooperative forestiere 2. cu 204 membri.392 membri. cu 2. Drumuri judeţene 492 km 048 m. În cuprinsul judeţului funcţionează 18 bănci (societăţi anonime). din care 446 km 582 m sunt întreţinuţi de Administraţia judeţeană. Minele de cărbuni ale Soc. Comert. Cariere de argilă la Soceni şi Tirol. Credit şi cooperaţie. agricole. Cooperative de credit (bănci populare) 13. animale şi produse animale.609 membri.344 km 170 m. « Industriile miniere din Banat » la Bigier şi Lupac . Judeţul C. Doman şi Secul . iar 506 m de comunele urbane. cu 1. granit.

afecţiuni pulmonare.T.S. Numeroase case de închiriat.T de stat la Oraviţa şi Reşiţa . Reţeaua totală de cale ferată a judeţului este 156 km linii secundare simple. legând următoarele localităţi : 1. indicată în astenii uşoare. aer curat şi ozonizat. balneare.G) pe linia Viena – Bratislava – Budapesta .Bazias . Curse regulate ale Societăţii N.Frontiera 2.Oravita – Moldova.R. Staţiune de odihnă şi convalescenţă. turism.467. Sanatoriu de boli de piept. linia Turnu-Severin – Ada-Kaleh – Orşova – Moldova Veche – Baziaş.Beograd – Moldova Veche – Orşova – Ada-Kaleh .D. Navigaţie fluvială. telegraf. cu o minunată privelişte spre valea Minişului şi şoseaua care coboară spre Bozovici. ploi rare. şi comunale 7. în legătură cu vapoarele care merg de la T-Severin spre Galaţi.Lungimea podurilor este de 7. Anina.Bozovici Calea ferata.F. telefon. staţiune climatică aşezată pe un platou înconjurat de păduri de brazi. Timisoara . Vasiova.33. Berzovia.008.20 m.78 m. la 780 m înălţime. Staţii importante : Reşiţa. Orsova . Aurora Banatului. Oficii telefonice : 29. Curse regulate ale Societăţii austriece de navigaţie (D.209. Oraviţa. Statiuni climatice. 29 oficii autorizate şi 2 agenţii speciale. judeţene 4.10 m. Prin judeţ trec 3 drumuri naţionale.Veche 3. . Poştă.Resita .Turnu-Severin –Lom – Giurgiu – Rusciuc. repartizată astfel : poduri naţionale 2.08 metri. Lugoj . 2 oficii P. anemii. Soare mult.

de-a lungul văii Minişului. Marilla.D. din Văliug : pe muntele Semenic. restaurant. la peşterile Bohiu. Plopa şi Ponor şi Muntelel Rol. pornind de la Baziaş sau de la Moldova –Veche spre Orşova.T.Anina. Staţie c. De reţinut drumul pe calea ferată de la Anina la Oraviţa. la înălţime de 190 m. Excursii. Văliug. oficiu P. Excursii cu vaporul pe Dunăre în cea mai frumoasă porţiune a fluviului.R. este aşezată pe linia ferată TimişoaraReşiţa. pârâul Molidului – Baia Vulturului. Largi posibilităţi de excursii în împrejurimi. la aproximativ 20 km de Reşiţa. regiunea prezentând poziţii naturale de o remarcabilă frumuseţe.T. Are un sanatoriu. distrusă în timpul războiului. staţiune climatică de interes local. la Cazane. Grămada Ursului – Semenic. situată la poalele muntelui Semenic (535 m altitudine). oficiu telefonic. pentru funcţionarii U. oficiu P.Medic. Excursii pe Domeniile Reşiţei. este astăzi în stare de reorganizare. staţiune climatică de interes local.. staţiune climatică la imediata apropiere de Anina.-ului. farmacie. Din Oraviţa la izvorul Coronini.f la Anina pe linia Timişoara – Berzovia – Oraviţa . . Bocşa-Montană. Punct de plecare în numeroase excursii.T. drum suspendat deasupra prăpastiei trecând prin numeroase tuneluri şi viaducte şi şoseaua Steierdorf –Anina –Bozovici.T.

.

(între 5-18 ani) a fost în anul 1934 de 35.576 locuitori. 1 gimnaziu de fete romano-catolic. 1 şcoală de arte şi meserii .9 19.Culturasus Ştiinţă de carte.348 mediu urban şi 32. de la 7 ani în sus este de 173. După sex.0 94.5 0.3 2. cu un număr total de 23. . 2 şcoli de ucenici. După rezultatele recensământului din 1930.2% sunt ştiutori de carte.9 74.761 mediu rural) şi cu 368 învăţători şi alt personal didactic (situaţia din 1934). (3.3 0. Repartiţia locuitorilor după gradul de instrucţie.811 loc. este următoarea : Gradul de instructie scolara Mediul urban Mediul rural Totalul stiutorilor de carte • Extrascolara • Primara • Secundara • Profesionala • Universitara • Alte scoli superioare 100.8 100. din care 64.3 3.086 copii (2. Şcoli primare : 146. proporţia este de 75.1 Învăţământ. a) în oraşul Oraviţa : 1 liceu de băieţi. Populaţia şcolară a judeţului C.463 mediu rural). b) în oraşul Reşiţa : 1 gimnaziu de băieţi şi 1 gimnaziu de fete.8 1.4 % femei ştiutoare de carte. Şcoli secundare.0 0. 1 gimnaziu de fete.3 0.0 1. în procente.8 0.8 % bărbaţi ştiutori de carte şi 53. din care 134 rurale şi 12 urbane (136 şcoli de stat şi 10 confesionale).325 mediu urban şi 20. populaţia judeţului.

Bocşa-Montană şi Răcăşdia . Reşiţa şi Sasca -Montană. Fundaţia Culturală Regală « Principele Carol » are 12 cămine culturale. 4 mânăstiri ortodoxe. Din totalul locuitorilor judeţului 70. 2 societăţi de vânătoare. (în comunele Baziaş.1% sunt grecocatolici. dintre care 68 au personalitate juridică. 3 capele ortodoxe. Religiesus Confesiuni. 1 club turistic. 2 reformate. Protopopiate ortodoxe în Oraviţa. muzicale şi 34 biblioteci. 1 la Bocşa-Montană.3 % sunt ortodocşi şi 5. 1 teatru şi 1 cinematograf la Oraviţa. se relevă activitatea despărţământului « Astrei » cu sediul în Oraviţa şi organizaţii locale în Bocşa. 57 soc. Instituţii bisericeşti. 115 biserici ortodoxe. Instituţii culturale. Bozovici. Moldova-Nouă. 1 evanghelică. Reşiţa. Teatre şi cinematografe. 1 casă de rugăciune a penticostalilor şi 2 sinagogi. Pârneaura şi Vasiova Zlatiţa). cu un număr total de 937 copii (366 mediu urban şi 571 mediu rural) şi cu 15 conducătoare (situaţia din 1934). 22 biserici romano-catolice. 13. 1 casă de lectură. 3 cinematografe la Reşiţa. În Oraviţa : Biblioteca comunală. Alte instituţii culturale. 19 biserici grecocatolice. protopopiate greco-catolice în Oraviţa şi Bocşa-Montană. adică un total de 200 organizaţii. asociaţia de tir şi 1 societate de vânătoare. 3 societăţi sportive.Grădini de copii. În Reşiţa : 2 societăţi culturale. Biserici şi lăcaşuri de închinăciune. 3 la Steierdorf-Anina. Muzeul judeţean. 46 case de rugăciune baptiste. 5 societăţi corale. din care 6 rurale şi 7 urbane. protopopiate . În judeţul C. Restul populaţiei aparţine altor confesiuni. 4 societăţi muzicale. Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului întreţine în judeţ 109 cămine culturale. Cazinou.

Cărbunari şi Berlişte. Bocşa-Montană. Plasa Sasca-Montana 19 sate Organizare judecătorească. 1 spital comunal de izolare. în circumscripţia Curţii de Apel din Timişoara. Reşiţa. . Plasa Bozovici 16 sate III. se află în Eparhia ortodoxă a Episcopiei Caransebeşului şi în Eparhia grecocatolică a Episcopiei Lugojului. 2 dispensare şi 2 sanatorii particulare în Bocşa-Montană. Judeţul are 2 oraşe (Oraviţa şi Reşiţa) şi 126 sate. 1 sanatoriu de stat. Moldova-Noouă şi SascaMontană.romano-catolice în Oraviţa şi Reşiţa. 1 spital judeţean şi 1 dispensar comunal în Oraviţa . Capitala judeţului C. Administraţiesus Organizare administrativă. Reşiţa. Bozovici. 6 judecătorii la Oraviţa. Dispensare de stat la Cacova. Judeţul C. 10 magistraţi şi 1 procuror. cu un total de 15 magistraţi. spitalul Casei de Asigurări Sociale. Plasa Moldova-Noua 22 sate IV. Plasa Resita 23 sate VI. Bozovici. împărţite astfel : I. este Oraviţa. Plasa Oravita 27 sate V. Un tribunal la Oraviţa cu 1 secţiune. 1 spital de stat la Moldova-Nouă. 1 spital epidemic comunal. Plasa Bocşa-Montană 19 sate II. 1 dispensar particular al minei de cărbuni în Berzasca. Vermeş. Organizare sanitară.

2 reuniuni în caz de boală în Steierdorf-Anina. Comerţ dezvoltat cu lemn. 125 de Timişoara şi la 570 km de Bucureşti.D. aşezată lângă râul Berzova. Fabrica de celuloid. În oraşul Oraviţa mai activează : Soc. Staţie c. Căminul de ucenici U. important centru al industrieiei metalurgice din ţară. fabrica de gaz S.A. Principalele aşezărisus • Oraviţa. la 35 km de Oraviţa. Fabrica « Margina ». Banca « Berzava ». ( Vezi : Monografiile oraşelor reşedinţă) Reşiţa.f pe linia Timişoara-Reşiţa. Fabrica de cherestea.925 locuitori.805. Asistenţă şi prevedere socială.R. Are 19. Sucursala Băncii Comerciale Timişoara. Are un oficiu la Steierdorf-Anina şi 16 organizaţii medicale. capitala judeţului.014 lei. vite şi piei. Casa Asigurărilor Sociale din Reşiţa întreţine Spitalul Reşiţa şi Spitalul Anina.D. Fundaţia « Ana şi Theodor Cristoiu » în Bozovici. . Uzinele Soc U. Azilul comunal. În oraşul Reşiţa : 6 societăţi feminine de binefacere.Serviciul sanitar al judeţului şi serviciile sanitare ale oraşelor Oraviţa şi Reşiţa.R. comună urbană. În comunele rurale : Reuniunea femeilor romano-catolice. Bugetul oraşului pe exerciţiul 1936/1937 prevede la venituri şi cheltuieli 2. « Crucea Roşie » şi 2 reuniuni de femei de ajutorare a săracilor.. 1 orfelinat al baptiştilor. cu un total de 24 medici şi 5 farmacişti.

3 cinematografe. Are peste 10. percepţie fiscală. 1 de fete. canalizare. Reuniunea comercianţilor. Oficiu P. Serviciu sanitar. pavaje.269 locuitori. 2 biserici ortodoxe. Uniunea angajaţilor U. Cazinoul U. 3 societăţi sportive. 1 casă de lectură maghiară. Uniunea micilor industriaşi.D... Cazinoul român. Fabrică de şuruburi. Sindicatul naţional român. Minele de cărbuni Regele Ferdinand I. conductă de apă.1 gimnaziu de băieţi. . Protopopiat ortodox şi unul greco-catolic. Judecătorie de Ocol. Oficiu telefonic. Uzină electrică. Cercul inginerilor U. 1 şcoală primară confesională evanghelică. Spitalul Casei Asigurărilor Sociale.. 1 greco-catolică. Steierdorf-Anina. Pompieri. Dispensar. fabrică de cherestea. Poliţie.. comună rurală însemnată pentru minele de huilă şi antracit. 3 grădiniţe de copii. Organizaţia medicală a Asigurărilor Sociale. Pretură. stabilimente de băi. Spital de stat.R. Serviciu veterinar.D. 2 şcoli de ucenici.R. 4 şcoli primare de stat. 2 societăţi de vânătoare. Primărie. 2 sanatorii particulare. Sindicatul metalurgist.D. Club turistic.R. 1 baptistă şi 1 sinagogă. 2 case culturale din care 1 romano-catolică. Dispensarul casei Asig Sociale. Asociaţia « Astra ». Dispensar comunal. E aşezată în mijlocul judeţului şi legată de Reşiţa printr-o şosea foarte bună. 3 grădiniţe de copii confesionale.T. 1 reformată. 1 evanghelică.T. asfalt. 5 societăţi corale. 1 romano-catolică. 1 reformată. Spitalul comunal de izolare.

1 casă de rugăciune baptistă. 1 soc de vânătoare. Percepţie. Primărie. Judecătorie de Ocol. conductă de apă. 2 grădiniţe de copii. oficiu telefonic. Uzina electrică. Sfatul negustoresc. Primărie. muzicale.T. Percepţie. 1 casă de păstrare. Oficiu P. Reuniunile pentru ajutor de boală “Elisabeta” şi “Sofia”. 2 romano-catolică. Brătianu ».018 locuitori.T. 1 soc corală. port la Dunăre. 1 evanghelică. Oficiul Casei cercuale. Fotografiisus . comună rurală. 1 biserică ortodoxă. 1 fabrică de cherestea.. 1 casă de rugăciune baptistă. Ocol silvic. Are peste 4.T. 4 şcoli primare. Moldova-Nouă. Sindicatul naţional român al muncitorilor minieri. C. Asoc. oficiu telefonic. 1 romano-catolică. Oficiu veterinar.3 şcoli primare. Sindicatul Internaţional al muncitorilor.. 1 biserică ortodoxă. 7 soc.T. Spital de Stat « Ion I. 3 cinematografe. Pretură. 2 oficii P. « Astra ». 1 soc sportivă şi 1 de vânătoare.

Țara Românească. lucrare elaborată sub conducerea prof. Dimitrie Gusti ] . editura Imprimeriei Naționale. 1938. al Enciclopediei României.[ Informațiile și datele prezentate sunt reproduse parțial după Volumul II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful