Sunteți pe pagina 1din 8

Programarea calculatoarelor curs ID 1 A. Sa se elaboreze o aplicatie Visual Basic .NET pentru calculul drepturilor banesti.

. Date cunoscute: numarul curent, codul angajatului, numele angajatului, prenumele angajatului, numarul de ore lucrate, tariful orar. Se vor calcula: salariul, impozitul si restul de plata; total salarii, total impozit, total rest plata. Formule de calcul: salariu = numar ore lucrate * tarif orar impozit = salariu * 16 / 100 rest de plata = salariu - impozit Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox); - rezultatele se afiseaza in casete de text. Mod de lucru: Se proiecteaza un formular care va contine: - 8 casete de text multiline, pentru evidentierea listelor; - 3 casete de text simple, pentru afisarea totalurilor; - 11 etichete, pentru identificarea casetelor de text; - 3 butoane de comanda, pentru: - introducerea datelor, efectuarea calculelor, afisarea rezultatelor si calculul totalurilor; - afisarea totalurilor; - parasirea aplicatiei.

T1

T2

T3

T4

T5

T6 T9

T7 T10

T8 T11

Dim totsal As Integer Dim totimp As Integer Dim totrest As Integer Private Sub Button1_Click()Handles Button1.Click ' Dimensionarea variabilelor de lucru Static nc As Short Dim marca As Integer Dim nume As String Dim ore As Byte Dim tarif As Single Dim sal As Integer

Programarea calculatoarelor curs ID


Dim impozit As Integer Dim restp As Integer Dim r As String = "da" ' Inceputul structurii de control repetitive While UCase(r) = "DA" nc = nc + 1 ' Introducerea datelor marca = InputBox("Marca angajatului") nume = InputBox("Numele") ore = InputBox("Numar ore lucrate") tarif = InputBox("Tariful orar") ' Efectuarea calculelor sal = ore * tarif impozit = sal * 16 / 100 restp = sal - impozit ' Afisarea rezultatelor (evidentierea listelor) TextBox1.Text = TextBox1.Text + Str(nc) + vbCrLf TextBox2.Text = TextBox2.Text + Str(marca) + vbCrLf TextBox3.Text = TextBox3.Text + nume + vbCrLf TextBox4.Text = TextBox4.Text + Str(ore) + vbCrLf TextBox5.Text = TextBox5.Text + Str(tarif) + vbCrLf TextBox6.Text = TextBox6.Text + Str(sal) + vbCrLf TextBox7.Text = TextBox7.Text + Str(impozit) + vbCrLf TextBox8.Text = TextBox8.Text + Str(restp) + vbCrLf ' Calculul totalurilor totsal = tsal + sal totimp = timp + impozit totrest = trest + restp r = InputBox("Continuati?") ' Sfarsitul structurii repetitive End While End Sub Private Sub Button2_Click()Handles Button2.Click ' Afisarea totalurilor TextBox9.Text = Str(totsal) TextBox10.Text = Str(totimp) TextBox11.Text = Str(totrest) End Sub Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click ' Parasirea aplicatiei End End Sub

1 B. Sa se construiasca o aplicatie Visual Basic .NET pentru calculul drepturilor banesti. 2

Programarea calculatoarelor curs ID Date cunoscute: numarul curent, codul angajatului, numele angajatului, prenumele angajatului, numarul de ore lucrate, tariful orar. Se vor calcula: salariul, impozitul si restul de plata; total salarii, total impozit, total rest plata. Formule de calcul: salariu = numar ore lucrate * tarif orar impozit = salariu * 16 / 100 rest de plata = salariu - impozit Cerinte: - datele se introduc in casete de text; - rezultatele se afiseaza in casete de text. Mod de lucru: Se proiecteaza un formular care va contine: - 4 casete de text simple, pentru introducerea datelor; - 3 casete de text simple, pentru afisarea rezultatelor (salariilor) curente; - 8 casete de text multiline, pentru evidentierea listelor; - 3 casete de text simple, pentru afisarea totalurilor; - 18 etichete, pentru identificarea casetelor de text; - 4 butoane de comanda, pentru: - introducerea datelor, efectuarea calculelor, afisarea rezultatelor si calculul totalurilor; - initializare; - afisarea totalurilor; - parasirea aplicatiei.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13 T16

T14 T17

T15 T18

Dim totsal As Integer Dim totimp As Integer Dim totrest As Integer

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click

Programarea calculatoarelor curs ID


'Dimensionarea variabilei pentru numarul curent Static nc As Short 'Incrementarea numarului curent (expresia de calcul) nc += 1 'Efectuarea calculelor TextBox5.Text = Val(TextBox3.Text) * Val(TextBox4.Text) TextBox6.Text = Val(TextBox5.Text) * 16 / 100 TextBox7.Text = Val(TextBox5.Text) - Val(TextBox6.Text) 'Afisarea rezultatelor (evidentierea listelor) TextBox8.Text = TextBox8.Text + CStr(nc) + vbCrLf TextBox9.Text = TextBox9.Text + TextBox1.Text + vbCrLf TextBox10.Text = TextBox10.Text + TextBox2.Text + vbCrLf TextBox11.Text = TextBox11.Text + TextBox3.Text + vbCrLf TextBox12.Text = TextBox12.Text + TextBox4.Text + vbCrLf TextBox13.Text = TextBox13.Text + TextBox5.Text + vbCrLf TextBox14.Text = TextBox14.Text + TextBox6.Text + vbCrLf TextBox15.Text = TextBox15.Text + TextBox7.Text + vbCrLf 'Calculul totalurilor totsal += Val(TextBox5.Text) totimp += Val(TextBox6.Text) totrest += Val(TextBox7.Text) End Sub Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click 'Initializarea (golirea casetelor de text) TextBox1.Text = "" TextBox2.Text = "" TextBox3.Text = "" TextBox4.Text = "" TextBox5.Text = "" TextBox6.Text = "" TextBox7.Text = "" End Sub Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click 'Afisarea totalurilor TextBox16.Text = CStr(totsal) TextBox17.Text = CStr(totimp) TextBox18.Text = CStr(totrest) End Sub Private Sub Button4_Click() Handles Button4.Click 'Parasirea aplicatiei End End Sub

Programarea calculatoarelor curs ID 2 A. Sa se construiasca o aplicatie Visual Basic .NET pentru completarea unei facturi fiscale. Date cunoscute: denumire produs, unitate masura, cantitate, pret unitar. Se vor calcula: valoarea, valoarea tva-ului, total valoric, total valoric tva, total factura. Formule de calcul: valoare = cantitate * pret valoare TVA = valoare * 19/100 Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox); - rezultatele se afiseaza in casete de text. Mod de lucru: Se proiecteaza un formular care va contine: - 7 casete de text multiline, pentru evidentierea listelor; - 3 casete de text simple, pentru afisarea totalurilor; - 10 etichete, pentru identificarea casetelor de text; - 3 butoane de comanda, pentru: - introducerea datelor, efectuarea calculelor, afisarea rezultatelor si calculul totalurilor; - afisarea totalurilor; - parasirea aplicatiei.

T1

T2

T3

T4

T5

T6 T8 T10

T7 T9

Dim totval As Double Dim totvaltva As Double Dim totfact As Double Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click 'Dimensionarea variabilelor de lucru Static nc As Short Dim denp As String Dim um As String Dim cant As Integer

Programarea calculatoarelor curs ID


Dim pret As Integer Dim valoare As Double Dim valtva As Double Dim r As String = "da" ' Inceputul structurii de control repetitive While UCase(r) = "DA" nc = nc + 1 ' Introducerea datelor denp = InputBox("Denumirea produsului") um = InputBox("Unitatea de masura") cant = InputBox("Cantitatea de produse") pret = InputBox("Pretul unitar") ' Efectuarea calculelor valoare = cant * pret valtva = valoare * 19 / 100 ' Afisarea rezultatelor (evidentierea listelor) TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(nc) + vbCrLf TextBox2.Text = TextBox2.Text + denp + vbCrLf TextBox3.Text = TextBox3.Text + um + vbCrLf TextBox4.Text = TextBox4.Text + CStr(cant) + vbCrLf TextBox5.Text = TextBox5.Text + CStr(pret) + vbCrLf TextBox6.Text = TextBox6.Text + CStr(valoare) + vbCrLf TextBox7.Text = TextBox7.Text + CStr(valtva) + vbCrLf ' Calculul totalurilor totval += valoare totvaltva += valtva totfact = totval + totvaltva r = InputBox("Continuati?") ' Sfarsitul structurii repetitive End While End Sub Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click 'Afisarea totalurilor TextBox8.Text = CStr(totval) TextBox9.Text = CStr(totvaltva) TextBox10.Text = CStr(totfact) End Sub Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click 'Parasirea aplicatiei End End Sub

Programarea calculatoarelor curs ID 2 B. Sa se construiasca o aplicatie Visual Basic .NET pentru completarea unei facturi fiscale. Date cunoscute: denumire produs, unitate masura, cantitate, pret. Se vor calcula: valoarea, valoarea tva-ului, total valoric, total valoric tva, total factura. Formule de calcul: valoare = cantitate * pret valoare TVA = valoare * 19/100 Cerinte: - datele se introduc in casete de text; - rezultatele se afiseaza in casete de text. Mod de lucru: Se proiecteaza un formular care va contine: - 4 casete de text simple, pentru introducerea datelor; - 2 casete de text simple, pentru afisarea rezultatelor (salariilor) curente; - 7 casete de text multiline, pentru evidentierea listelor; - 3 casete de text simple, pentru afisarea totalurilor; - 16 etichete, pentru identificarea casetelor de text; - 4 butoane de comanda, pentru: - introducerea datelor, efectuarea calculelor, afisarea rezultatelor si calculul totalurilor; - initializare; - afisarea totalurilor; - parasirea aplicatiei.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12 T14 T16

T13 T15

Dim totval As Double Dim totvaltva As Double Dim totfact As Double Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click 'Efectuarea calculelor TextBox5.Text = Val(TextBox3.Text) * Val(TextBox4.Text) TextBox6.Text = Val(TextBox5.Text) * 19 / 100 'Dimensionarea variabilei pentru numarul curent

Programarea calculatoarelor curs ID


Static nc As Short 'Incrementarea numarului curent (expresia de calcul) nc += 1 'Evidentierea listelor (afisarea rezultatelor) TextBox7.Text = TextBox7.Text + CStr(nc) + vbCrLf TextBox8.Text = TextBox8.Text + TextBox1.Text + vbCrLf TextBox9.Text = TextBox9.Text + TextBox2.Text + vbCrLf TextBox10.Text = TextBox10.Text + TextBox3.Text + vbCrLf TextBox11.Text = TextBox11.Text + TextBox4.Text + vbCrLf TextBox12.Text = TextBox12.Text + TextBox5.Text + vbCrLf TextBox13.Text = TextBox13.Text + TextBox6.Text + vbCrLf 'Calculul totalurilor totval += Val(TextBox5.Text) totvaltva += Val(TextBox6.Text) totfact = totval + totvaltva End Sub Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click 'Initializarea (golirea casetelor de text) TextBox1.Text = "" TextBox2.Text = "" TextBox3.Text = "" TextBox4.Text = "" TextBox5.Text = "" TextBox6.Text = "" End Sub Private Sub Button3_Click(Handles Button3.Click 'Afisarea totalurilor TextBox14.Text = CStr(totval) TextBox15.Text = CStr(totvaltva) TextBox16.Text = CStr(totfact) End Sub Private Sub Button4_Click() Handles Button4.Click 'Parasirea aplicatiei End End Sub