Sunteți pe pagina 1din 3

Legislaie privind asistena social

Unelte Document Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea nr.705/2001 privind sistemul naional de asisten social; HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare i funcionare a
serviciului public de asisten social;

HG nr.335/2003 privind modificarea i completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea


Regulamentului cadru de organizare i funcionare a serviciului public de asisten social; social;

HG nr.773/2002 pentru organizarea i funcionarea Comisiei interministeriale privind asistena HG nr.997/2003 privind modificarea i completarea HG nr. 773/2002 pentru organizarea i
funcionarea Comisiei interministeriale privind asistena social;

HG nr.1615/2003 privind organizarea i funcionarea Comisiei de mediere social;

Alocatii familiale
OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru
familia monoparentala;

Legea nr. 41/2004 de aprobare a OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara
si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

HG nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG


nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 136/2004 pentru aprobarea
precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

Ajutoare sociale
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat VMG; Legea nr. 115/2006 privind modificarea i completarea Legii 416/VMG; HG nr. 1099/2001 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;

OUG nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. . 416/2001 privind venitul minim garantat; Hotarare nr. 1037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat; OU nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; Legea nr. 2/2003 privind aprobarea OUG nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Hotararea nr. 1431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat; OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutore pentru icalzirea locuintei, precum si unele
facilitati populatiei pentru plata energiei termice; incalzirea locuintei;

Ordonanta nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru HG nr. 1285/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.
55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei;

Servicii sociale
Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 515/2003 de aprobare a Ordonantei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare; sociale;

Ordonanta nr. 86/2004 de modificare si completare a Ordonantei nr. 68/2003 privind serviciile HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.
68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale; standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania furnizate in sistem public, privat si parteneriat public- privat;

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 422/2004 pentru aprobarea Legea nr. 208/1997 privind Cantinele Sociale de ajutor social;

Protectia persoanelor cu disabilitati


OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
disabilitati;

Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectia
speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu disabilitati; incadrarea in munca a persoanelor cu disabilitati;

Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si Hotararea nr. 1215 din 31 octombrie 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind
protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu disabilitati din Romania; drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu disabilitati;

HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, Legea 448/2006 privind protecia i promovarea dreptrurilor persoanelor cu handicap;

Marginalizare sociala
Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea Marginalizarii Sociale; Hotarare nr. 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea Marginalizarii Sociale;

Persoane varstnice
Legea nr. 16/2002 privind infintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Persoanelor Varstnice;

Legea 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infintarea,
organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice; organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;

OUG nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infintarea, Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Nationale de Evaluare a nevoilor persoanelor varstnice;

Protectia copilului
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; Ordinul nr. 80/2004, pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de
servicii;

Ordinul 288/2006 - Standarde minime obligatorii privind managementul de caz n domeniul


proteciei drepturilor copilului;

Ordinul 95/2006 privind metodologia de lucru i colaborare dintre DGASPC -uri i SPAS-uri n
domeniul proteciei drepturilor copilului;

Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea PS; Ordinul 219/2006 privind activitatea de identificare, intervenie i monitorizare a copiilor lipsii
de ngrijirea prinilor pe perioada n care acetia se afl la munc n strintate;