Sunteți pe pagina 1din 1
 

Acronime:

ADR Agenție de Dezvoltare Regională AAP Agenția de Achiziții Publice BNS Biroul Național de Statistică

CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare

CM

Consilier de Mediu

CNCDR Consiliul Național de Coordonare în Dezvoltare Regională DGDR Direcția Generală Dezvoltare Regională

DR Dezvoltare Regională DUP Document Unic de Program EE Eficiență Energetică

EES Expertiză Ecologică de Stat EIM Evaluarea Impactului de Mediu

FM

Funcționar de Mediu

FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională FP Funcționar de Proiect GL Grup de Lucru ÎMM Întreprinderi Mici și Mijlocii LCM Listă de Control de Mediu LDR Legea privind Dezvoltare Regională MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor M&E Monitorizare & Evaluare

PAA Planul Anual de Activitate POR Planul Operațional Regional SDR Strategia de Dezvoltare Regională SDN Strategia de Dezvoltare Națională SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională