Sunteți pe pagina 1din 2

ASEM

Aprob:

Şef catedră”Contabilitate” L.Grigoroi dr., conf. univ.

TEST Nr. 2 la disciplina „CONTABILITATEA FINANCIARĂ”

Nr Continutul itemilor Puncte 1 Expuneţi contabilitatea avansurilor primite. 7 2 Procurarea stocurilor de mărfuri
Nr
Continutul itemilor
Puncte
1
Expuneţi contabilitatea avansurilor primite.
7
2
Procurarea stocurilor de mărfuri şi materiale de la persoanele fizice se documentează prin;
3
a) factura fiscală;
b) factura de expediţie;
c) factura comercială;
d) act de achiziţie;
e) nici un răspuns corect.
3
Formulaţi conţinutul operaţiilor economice ce au stat la baza următoarelor înregistrări:
5
a) Dt 213 Ct 622;
d.
Dt 224 Ct 242;
b) Dt 811 Ct 211;
e.
Dt 227 Ct 612;
c) Dt 712 Ct 213.
4
Întreprinderea de panificaţie predă cu titlul gratuit unei grădiniţe de copii spaghete de calitate
superioară la valoarea venală - 72 000 lei, inclusiv TVA – 20 %, costul acestor produse fiind de 49
000 lei:
5
A)
Selectaţi formula contabilă de înregistrare a sumei taxei pe valoarea adăugată aferentă
produselor finite predate cu titlul gratuit:
a) Dt 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 622 “Venituri din activitatea financiară”;
b) Dt 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”
Ct 216 “Produse”;
c) Dt 711 “Costul vânzărilor” Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”;
d) Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative” Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”;
e) Dt 722 “Cheltuieli din activitatea financiară” Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”;
f) întreprinderea ce predă producţia finită cu titlul gratuit nu reflectă TVA, dar numai ieşirea
acestora din patrimoniu;
g)
nici un răspuns corect.
B)
Precizaţi la care valoare vor fi reflectate produsele în contabilitatea întreprinderii, ce le
primeşte cu titlul gratuit :
a) 49 000 lei;
b) 72 000 lei;
c) 60 000 lei;
5
De evaluat ieşirea materialelor conform metodei LIFO. Soldul iniţial al contului 211 „Materiale”
(în stoc se găseşte numai materialul A) la începutul lunii este de 16 500 lei (150 buc. * 110 lei/
buc.). Pe parcursul lunii au avut loc următoarele aprovizionări şi consumuri:
5
Data
Unitatea
Aprovizionări
Consum
de
Ca titatea
preţul
suma
cantitatea
preţul
suma
măsură
12.05
bucăţi
200
115
?
15.05
bucăţi
300
? ?
17.05
bucăţi
420
114
?
23.05
bucăţi
430
? ?
27.05
bucăţi
500
117
?
6
Întreprinderea „Lina” SRL primeşte la 3 august 200X avans în mărime de 45 000 lei de la un
cumpărător în vederea expedierii ulterioare a mărfurilor (la 15 august 200X), al căror preţ de
vânzare constituie 90 000 lei, TVA – 20 %. Costul mărfurilor vândute este de 70 000 lei.
A) Creanţa comercială a întreprinderii „Lina” SRL la finele lunii august va constitui:
5
a) 90 000 lei;
b) 108 000 lei;
c) 45 000 lei;
d) 63 000 lei;
e) 70 000 lei;
f) nici un răspuns corect.
B)Care
formulă
contabilă
se
va
întocmi
pentru
constatarea
şi
înregistrarea
creanţei
cumpărătorului:
a)
Dt 221 “Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Dt 534 “Datorii pe termen scurt
privind decontările cu bugetul” Ct 611 “Venituri din vânzări”;
 

b) Dt 221 “Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 534 “Datorii pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 611 “Venituri din vânzări”;

 

c) Dt 242 “Cont curent în valută naţională” Ct 221 “Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”;

d) Dt 221 “Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 242 “Cont curent în valută naţională”;

e)

nici un răspuns corect.

 

7

Întocmiţi formulele contabile pentru următoarele operaţii economice:

5

a) reflectarea cheltuielilor de transport străin a materialelor aprovizionate;

b) stabilirea lipsurilor de mijloace băneşti în casierie cu ocazia inventarierii;

c) reflectarea costului materialelor vândute;

d) vînzarea valutei cu depunerea mijloacelor băneşti în contul curent în monedă naţională.

8

Expuneţi contabilitatea mijloacelor băneşti în contul curent în monedă naţională.

5

9

De reflectat contabilitatea operaţiilor economice. Întreprinderea „Savana” SRL procură obiecte de inventar în valoare de 27 000 lei, TVA 20 %. Transportarea acestor active a fost efectuată de către întreprinderea specializată în transportul de încărcături şi constituie 1 300 lei, TVA 20 %. Achitarea datoriilor faţă de furnizor, precum şi faţă de transportator a fost efectuată în decursul a 2 zile de la contul curent. În luna curentă au fost date în folosinţă:

20

 

a)

obiecte cu o valoare unitară mai mare de 1 500 lei, pentru necesităţile secţiei de reparaţie –

28 000 lei, valoarea probabilă rămasă – 1 400 lei.

 

b)

obiecte cu valoarea unitară mai mică de 1 500 lei, pentru necesităţile generale ale secţiei

de bază – 6 000 lei; pentru procesul de desfacere 3 600 lei. La sfârşitul perioadei, când obiectele predate în folosinţă au fost casate, s-au obţinut deşeuri

în valoare de 2 000 lei.

 

10

De întocmit formulele contabile. La 7 august 2009 în rezultatul inventarierii efectuate la depozitul central al întreprinderii s-a depistat lipsuri de materiale a căror valoare de bilanţ constituie 2 000 lei. Valoarea de piaţă a materialelor depistate lipsă constituie 2 500 lei, TVA – 20 %. Persoana vinovată a recunoscut vina şi a depus cererea de a-i reţine din salariu în recuperarea daunei materiale a câte 520 lei lunar.

15

11

 

De întocmit formulele contabile necesare şi de calculat costul efectiv al produselor finite. Din contabilitatea întreprinderii a fost extrasă următoarea informaţie:

25

 

1. producţia în curs de execuţie la începutul lunii 12000 lei

2. producţia în curs de execuţie la sfârşitul lunii 8600 lei

3. consum de materiale pentru:

a) necesităţile generale ale uzinei 18000 lei

b) activitatea de bază 22000 lei

 

c) întreţinerea utilajelor activităţii de bază 5000 lei

 

4.

s-au calculat salariile:

a) muncitorilor pentru deservirea utilajului secţiei 3600 lei

b) personalului administrativ al uzinei 18000 lei

c) muncitorilor ce fabrică producţia de bază 38000 lei 5. se acceptă factura „Termocom” SA privind energia termică consumată pentru:

a) necesităţile generale ale uzinei 2300 lei

b) necesităţile secţiei de bază 5700 lei TVA 20%.

BAREMUL DE NOTARE:

PUNCTELE

0-10

11-20

21-30

3135

36 50

5160

6170

71- 80

8190

91100

ACUMULATE

NOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Examinator: Liliana Lazari dr., conf. univ.