Sunteți pe pagina 1din 20

INSTITUTII DE DREPT ROMAN

AN I SEMESTRUL II

1. Care dintre urmtoarele afirmatii apartine jurisconsultului Ulpianus: a. principiile de drept sunt: a tri in mod onest, a nu vtma pe nimeni si a da fiecruia ceea ce i se cuvine; b. dreptul este arta binelui si a echittii; c. stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept. ANS: A 2. Care dintre urmtoarele izvoare sunt considerate izvoare formale in dreptul roman ? a. legea; b. tripticele din Transilvania; c. ambele. ANS: A 3. n care din urmtoarele proceduri, procesul se desfsura n 2 etape, respectiv in iure si in iudicio: a. procedura legisactiunilor; b. procedura extraordinar c. ambele. ANS: A 4. Privitor la nceputul si ncetarea capacittii, care dintre urmtoarele enunturi reprezint regula: a. copilul conceput era considerat ca si nscut ori de cte ori era vorba de interesele sale; b. capacitatea ncepea o dat cu nasterea si inceta o dat cu moartea persoanei; c. succesiunea iacent, vacant, sustine persoana defunctului. ANS: B 5. Care dintre urmtoarele forme de cstorie, era considerat o cstorie inferioar: a. cstoria cu manus; b. concubinatul; c. cstoria fr manus. ANS: B

6. Dintre conditiile cstoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de form: a. confarreatio; b. consimtmntul; c. vrsta. ANS: A 7. Care dintre urmtoarele principii ale patrimoniului sunt adevrate: a. patrimoniul constituie emanatia mai multor persoane; b. orice persoan are n mod necesar cel putin un patrimoniu; c. fiecare persoan nu are dect un singur patrimoniu. ANS: C 8. Care dintre urmtoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale: a. proprietatea colectiv a gintii; b. proprietatea pretorian; c. proprietatea provinciala. ANS: A 9. n care dintre urmtoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului liberttii de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii si, dup cum credea de cuviint, cu conditia s respecte formele solemne: a. succesiunea legal b. succesiunea deferit contra testamentului c. succesiunea testamentar ANS: B 10. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale: a. vnzarea b. locatiunea c. gajul ANS: C

11. Care dintre urmtoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecat? a. sacramentum b. pignoris capio c. manus iniectio ANS: A 12. Care dintre urmtoarele moduri de dobndire a propriettii presupunea exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp ndelungat: a. prescription longi temporis b. usucapio c. ocupatio ANS: B 13. Care dintre urmtoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii: a. termenul b. iusta causa c. thesaurus ANS: A 14. Care dintre urmtoarele servituti constituiau servituti prediale rustice: a. cloaca b. via c. stilicidum ANS: B 15. Care dintre urmtoarele servituti constituie servituti personale: a. servitus onoris freudi b. cloaca c. habitatio ANS: C

16. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n vechiul drept roman: a. militar b. per aes et libram c. nuncupativ ANS: B 17. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul clasic? a. calatis comitus b. testamentum in procinctu c. testamentul pretorian ANS: C 18. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul imperial ? a. testamentum in procinctu b. testamentul civil sub form oral c. testamentul pretorian ANS: B 19. Care dintre urmtoarele elemente sunt specifice obligatiei ? a. consimtmntul b. constrngerea c. capacitatea ANS: B 20. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale ? a. fiducia b. gajul c. mandatum ANS: C 21. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite ? a. societas b. do ut des c. mutuum ANS: B

22. Care dintre urmtoarele delicte sunt considerate delicte private vechi ? a. furtum b. metus c. dolus ANS: A 23. Care dintre urmtoarele delicte sunt considerate delicte noi ? a. injuria b. dolus c. demnum injuria datum ANS: B 24. Care dintre urmtoarele elemente ale contractelor sunt accidentale ? a. obiectul b. consimtmntul c. termenul ANS: C 25. Care dintre urmtoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare ? a. plata b. confuziunea c. moartea ANS: A 26. Care dintre urmtoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt nevoluntare ? a. novatiunea b. compensatiunea c. imposibilitatea de executare ANS: C 27. Care dintre urmtoarele garantii enumerate mai jos sunt considerate garantii reale ? a. gajul b. sponsio c. fidepomissio ANS: A

28. In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in: a. actiuni private si actiuni populare; b. actiuni directe si actiuni utile ; c. actiuni reale si actiuni personale; ANS: C 29. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in: a. Codex Gregorianus ; b. Opera legislativa a imparatului Justinian ; c. ambele; ANS: B 30. Procedura extraordinara in dreptul roman se caracteriza prin : a. lipsa etapelor "in iure" si "in iudicio"; b. desfasurarea procesului in fata unei persoane ; c. ambele; ANS: C 31. Expresia "legis actiones"semnifica: a. orice actiune se intemeiaza pe lege; b. orice lege presupune actiune; c. ambele ; ANS: A 32. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de: a. caracterul legal, formalist si judiciar ; b. caracterul administrativ si rigid; c. caracterul formal si material . ANS: A 33. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in : a. dr. clasic si postclasic; b. drept public si privat; c. ius civile, ius gentium si ius naturale.

ANS: B

34. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade: a. perioada statala si perioada nestatala; b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei; c. perioada dominatului si a principatului . ANS: B 35. Admiterea reprezentarii in sistemul juridic roman- caracteristici: a. s-a datorat transformarilor economice si sociale ; b. a aparut in epoca clasica ; c. ambele; ANS: C 36. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la: a. monarhia simpla si monarhia absoluta; b. regalitatea si republica; c. principatul si dominatul. ANS: C 37. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel: a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica; b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna; c. epoca republicii si epoca monarhiei . ANS: A 38. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna: a. sentinta de condamnare; b. un litigiu contestat ; c. luarea de martori.

ANS: C

39. Recuperatores era termenul cu care erau desemnati: a. judecatorii din cadrul tribunalelor nepermanente; b. judecatorii ce aveau competenta cu privire la procesele dintre cetateni si peregrini ; c. ambele. ANS: C

40. Caracteristicile etapei "in iure" spacifice procedurii formulare erau: a. reclamantul expunea oral obiectul cererii sale ; b. procesul se desfasura in fata magistratului ; c. ambele . ANS: C 41. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in : a. remiterea unei copii de pe formula; b. contestarea sentintei ; c. imposibilitatea de executare. ANS: A 42. Din punct de vedere la sanctiunii, legile se clasificau astfel: a. acte normative care sanctionau cu nulitatea orice act relaizat cu nerespecatrea prevederilor sale; b. legi imperfecte; c. ambele. ANS: C 43. Din punct de vedere cronologic, putem diferentia stiinta dreptului creata de jurisconsulti astfel: a. jurisprudenta sacrala si jurisprudenta populara; b. jurisprudenta religiaosa si jurisprudenta laica; c. jurisprudenta clasica si jurisprudenta postclasica. ANS: B 44. Partile constitutive ale legii romane erau: a. praescriptio ; b. sanctio; c. ambele; ANS: C

45. Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti : a. edictum vetus si edictum novum; b. edicta perpetua si edicta repentina; c. ambele ; ANS: C 46. Dreptul pretorian a contribuit la: a. completarea si modificarea prevederilor dreptului civil ; b. introducerea unor principii si forme procedurale inedite in scopul adaptarii la realitatile practice; c. ambele. ANS: C 47. Care dintre urmtorii jurisconsulti a dat o definitie obligatiei ? a. Ulpianus; b. Paul; c. Celsus. ANS: B 48. Ce reprezinta delictele ? a. fapte duntoare intereselor societtii romane; b. fapte pedepsite prin dispozitiunile juridice ale statului; c. ambele. ANS: C 49. Izvoarele formale ale dr. roman erau : a. edictele magistratilor; b. senatusconsultele ; c. ambele. ANS: C 50. Activitatea complexa a jurisconsultilor romani includea urmatoarele laturi: a. respondere, agere, scribere si cavere; b. edicta, mandata, decreta si rescripta ; c. ambele . ANS: A

51. n perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata dispunand de imperium si potestas. De ce domeniu se ocupa el cu prioritate? a. organizarea justitiei; b. intocmirea listelor electorale; c. aprovizionarea oraselor. ANS: A 52. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)? a. Principatul si Republica b. Dominatul si Republica c. Principatul si Dominatul ANS: C 53. Ce perioade cuprinde periodizarea dreptului roman? a. perioada vechiului drept roman si perioada clasica b. perioada clasica si epoca postclasica c. perioada vechiului drept roman, perioada clasica si epoca postclasica ANS: C 54. Care sunt diviziunile dreptului la romani? a. ius naturae si ius gentium b. dreptul privat si dreptul public c. dreptul penal si dreptul gintilor ANS: B 55. n Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce erau acestea? a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil si pretorian ANS: C

10

56. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea acesta? a. toate constitutiile imperiale adoptate in perioada delimitata de epoca lui Hadrian si anul 534 d. Chr., atat in materia dreptului public cat si a dreptului privat b. culegeri de fragmente extrase din operele jurist consultilor, adaptate la realitatile vremii c. constitutiile publicate dupa anul 534 d. Chr ANS: A 57. Ce categorii d constitutii imperiale au exista in dreptul roman ? a. respondere , cavere, scribere; b. edicta , mandata, decreta si rescripta; c. questiones, epistulae, institutiones , sentintae ANS: B 58. n Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui). Ce puteri detinea el? a. manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica potestas (putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium (puterea asupra celor aflati in mancipio); b. puterea asupra peregrinilor si coloniilor c. puterea asupra sclavilor, peregrinilor si colonilor ANS: A 59. De cate feluri era rudenia la romani? a. agnatiunea, cu manus, coemptio b. agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea c. gentilitatea, fara manus, confarreatio ANS: B 60. Ce sensuri avea metus (violenta) la romani? a. delict ; b. viciu de consimtamant; c. ambele. ANS: C

11

61. Cate faze cuprindea procesul in Roma antica? a. faza in iure (in fata magistratului) si faza in iudicio (in fata judecatorului) b. permanenta si nepermanenta c. in forum si in iudicio ANS: A 62. Cum se numea, in Roma antica, contractul prin care o parte se obliga sa procure folosinta unui lucru, anumite servicii sau sa execute o lucrare determinata in schimbul pretului? a. societatea b. mandatul c. locatiunea ANS: C 63. n ce consta rapina? a. talharie sau furt cu violenta; b. frauda a creditorilor; c. favorizare actelor frauduloase de catre autoritati ANS: A 64. De ce drepturi se bucurau cetatenii romani ? a. ius civile si ius comercii b. ius militiae, ius suffragii, ius conubii si ius militiae c. toate (ius civile, ius comercii, ius connubii, ius militiae, ius suffragii) ANS: C 65. In ce constau efectele cstoriei asupra bunurilor a. la cstoria cu manus actioneaz regimul comunittii de bunuri; b. in cstoria fr manus sotii triau n regimul separatiei de bunuri; c. ambele ; ANS: C

12

66. n ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile cucerite de armata romana ? a. ager publicus (proprietatea statului roman); b. proprietatea peregrina ; c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct; ANS: A 67. Care sunt caracteristicile perioadei republicii: a. a durat de la 509 pna n anul anul 27 e.n.; b. s-a incheiat odata cu fondarea monarhiei c. Ambele. ANS: C 68. Cum se numea cel mai vechi izvor formal de drept al romanilor ? a. obiceiul sau cutuma; b. consuetudino sau mos majores; c. ambele. ANS: C 69. Ce dispozitii cuprindea Legea celor XII Table ? a. statutul persoanelor si regimul proprietatii private; b. procedura civila romana; c. ambele. ANS: C 70. Ce reprezenta dreptul de urmrire ? a. facultatea de a intenta o actiune care sanctiona dreptul de proprietate nclcat, mpotriva oricrei persoane care detinea lucrul ; b. debitorul preferential trecea naintea celorlalti debitori n scopul satisfacerii dreptului su de creant ; c. niciunul. ANS: A

13

71. Ce reprezenta dreptul de preferint ? a. creditorul preferential trecea naintea celorlalti creditori n scopul satisfacerii dreptului su de creant b. facultatea de a intenta o actiune care sanctiona dreptul de proprietate nclcat, mpotriva oricrei persoane care detinea lucrul; c. ambele. ANS: A 72. Ce constituie animus? a. elementul material al posesiunii b. elementul intentional al posesiunii; c. ambele ANS: B 73. La ce se refera corpus ? a. elementul material al posesiunii ; b. elementul intentional al posesiunii c. ambele. ANS: A 74. In ce consta ius utendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren. c. ambele ANS: B 75. In ce consta ius fruendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ; c. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru. ANS: C

14

76. In ce consta ius abutendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta unui teren c. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ANS: A 77. Ce reprezenta mancipatiunea ? a. cel mai vechi mod de dobndire a propriettii; b. o categorie de testament din eopca imperiala; c. o forma de improprietarire a plebeilor. ANS: A 78. Ce desemnau romanii prin termenul heredium ? a. un drept preferential al autorului comun ; b. pmntul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cettii; c. mod de a transmite proprietatea la romani. ANS: B 79. Prin ce modalitati se iesea de sub puterea printeasc: a. moartea lui pater familias si pierderea unui element al capacittii; b. moartea fiului de familie si emanciparea; c. ambele; ANS: C 80. Care sunt conditiile uzucapiunii ? a. posesiunea si buna credint; b. justul titlu si termenul; c. ambele. ANS: C

15

81. Ce reprezinta termenul latin testari ? a. originea cuvntului testament; b. a lua marturie, a desemna; c. ambele. ANS: C 82. Care sunt caracteristicile testamentul olograf ? a. trebuia s fie scris n totalitate de testator ; b. o forma noua de testamnet, recunoscuta de imparatul Valentin III; c. ambele. ANS: C 83. Care sunt caracteristicile testamentului exceptional ? a. era fcut n conditii deosebite; b. se utiliza cnd testatorul era n imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ; c. ambele. ANS: C 84. Ce reprezenta Dominium n cadrul familiei romane ? a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor; b. puterea exercitat de stpn dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente n cadrul familiei romane; c. ambele. ANS: C 85. Cui ii era atribuit termenul de persoan alieni iuris ? a. descendentilor in linie directa; b. aceluia care se afla sub puterea lui pater familias.; c. membrilor aceleiasi ginti; ANS: B

16

86. Cum pot fi contractele dup modul de formare ? a. solemne si nesolemne; b. unilaterale si bilaterale; c. reale si formale. ANS: A 87. Cum pot fi contractele dup efecte ? a. unilaterale si bilaterale; b. solemne si nesolemne; c. formale si neformale. ANS: A 88. Cum pot fi contractele dup sanctiune ? a. formale si neformale; b. contractele sunt de drept strict si de bun credint c. numite si nenumite. ANS: B 89. Care era consecinta primei exceptii de la regula inceputului capacitatii juridice ? a. succesiunea vacant sustine persoana defunctului hereditas iacens sustinet personam defuncti; b. copilul nscut dup moartea tatlui avea dreptul la succesiune.; c. ambele; ANS: B 90. Una dintre exceptiile privind regula incetarii capacitatii juridice in dreptul roman era: a. succesiunea vacant sustine persoana defunctului hereditas iacens sustinet personam defuncti; b. copilul nscut dup moartea tatlui avea dreptul la succesiune; c. ambele; ANS: A

17

91. Care erau elemente care constituiau continutul personalittii sau capacittii juridice in dreptul roman? a. capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu; b. status libertatis, status civitatis, status familiae; c. ambele; ANS: B 92. Ce reprezenta formula in dreptul roman ? a. o noua modalitate de a transmite mostenirea; b. un mic program de judecat prin care pretorul arta judectorului cum s solutioneze litigiul; c. criteriu de clasificare a actiunilor; ANS: B 93. Care erau denumirile partilor principale ale formulei ? a. praescriptio, rogatio si textul propriu-zis; b. intentio, demonstratio, adiudicatio si condemnatio; c. agere, cavere si scribere ANS: B 94. Care erau originile sclaviei ? a. nasterea; b. evenimente posterioare nasterii; c. ambele; ANS: C 95. Care erau drepturile politice de care puteau beneficia cetatenii romani ? a. ius comercii, ius conubii si ius militiae; b. ius sufragii si ius honorum; c. ius gladii; ANS: B

18

96. n dreptul roman, cuvntul familia avea mai multe acceptiuni, respectiv : a. totalitatea sclavilor aflati n proprietatea cuiva; b. fie un grup de persoane aflate sub aceeasi putere; c. ambele; ANS: C 97. In ce se concretiza puterea lui pater familias asupra persoanelor ? a. patria potestas, puterea marital,mancipio; b. ius comercii, ius conubii si ius militiae; c. ambele; ANS: A 98. In ce consta patria potestas ? a. aceast putere se exercita asupra descendentilor; b. puterea sotului asupra sotiei; c. ambele; ANS: A 99. La ce se referea puterea marital? a. puterea sotului asupra sotiei; b. puterea care se exercita asupra descendentilor; c. ambele; ANS: A 100. Ce reprezenta Dominica potestas n cadrul familiei romane ? a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor; b. puterea asupra sclavilor mbrcat n haina dreptului de proprietate; c. ambele ANS: C

19

101. Cui ii era atribuit termenul de persoan sui iuris ? a. desemna acel cettean care avea calitatea de pater familias; b. desemna pe cel care se afla sub puterea lui pater familias; c. desemna prima clasa de mostenitori. ANS: A 102. Cum se putea crea patria potestas ? a. pe cale natural prin cstorie si nastere; b. pe cale artificial prin dou moduri diferite respectiv adopiunea si legitimarea.; c. ambele;

20