Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.nreg.

Data

Adeverin de practic

Prin

prezenta

se

adeverete

c,

dl/dna

........................................................................., avnd C.I. seria ..... nr................, angajat al


societii .............................................................................................., a efectuat un numr
de ............ ore de practic, n cadrul departamentului .................................................
al societii ..........................................................................................................., n perioada
.........................................
Prezenta adeverin s-a eliberat pentru a-i servi dlui/dnei la
susinerea examenului pentru cursul de ..........................................................................

Societatea
Director
ss/