Sunteți pe pagina 1din 9

Obiectiv SNIEZKA de producero a vopsele/ar fn dispersie

a cel Mare - Jud. Romnia


MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE

COMUNEI
CEL MARE
ANEXA
LA

11'1fIMt
., ...-..., ,L
Firma SNIEZKA propus n Romnia
delilitivat de a realiza o unitate de de nivel mondial pe un teren aflat
CEL MARE - - respectiv. pentru construirea unei fabrici de
producere a vopselelor n dispersie (ntr-o precum a de
fabricare de pulbere de mortar (n etapa II), care acopere att cererea
cat cererea de export a acestor materiale de
Prin prezenta se CERTIFICAT DE URBANISM pentru
construirea la (energie telefonie) a noului
obiootiv :
SNIEZKA ROMNIA - " Fabrica de producere a vopselelor n dispersie
a mortarelor uscate"
C","t:
S.C. "SNIEZKA ROMNIA SRL"
Sediul social al cam. jud. str. Aleea Parcului nr.1
Sediul Fabricii SNIEZKA: com. cel Mare, jud.
Cod inregistrare RO 19213603
la Registrul sub Nr.: J/27/84/18.01.2007
Domeniu de activitate: - producerea comercializarea de produse marca
SNIEZKA din categoria vopsele lacuri
producerea comercializarea de,mortare uscate
Beneficiac S.C. SNIEZKA ROMNIA SRL
-
Obiectiv SNIEZKA
a mortareror
Proiectant:
S.C. IPROCHIM S.A.
de producere a vopsefefor in dispersie
cel Mare - Jud. Romnia
NEAMT
COMUNEI
MARE

LA
Sediul central : Calea Plevnei , nr. 137A, Sector 6,

Centrul de Inginerle (C.I.B.)
JnglMrcomor,
Sediul: SIr. M. Eminescu Nr. 19-21 sector 1 0105bz ............4:fiC:.....
Tel: 021 /211 .78,10, 021 /21 2.34.74; 021 /211.76.54; Fax: 021 /210.27.01
Cod Fiscal: R 457747
Registrul Comertului: J40/6485/1991
Acti vitatea Cod CAEN 7420 - Activitate de proiectare, urbanism,
inginerie alte seIVici tehnice.
2. REGIMUL JURIDIC
2.1 . Terenul pe care se obiectivului FABRICA DE
PRODUCERE VOPSELE N DISPERSIE DE MORTARE USCATE
SNIEZKA ROMANIA este situat n intravilanul Comunei cel Mare - Jud.
cf. Consiliului Local al cam cel Mare, n baza
Avizului nr. 1/29.01 .2009 al C. J. - Comisia de Amenajarea
Teri toriului Urbanism privind Planul Urbanistic Zonal '- PUZ.
Terenul , avnd o de 4,25 ha. - este de S.C SNIEZKA - .
ROMANIA SRL cum CONTRACTUL DE VNZARE - AuI. Nr.
484/01 .02.2008.
Act de detinere teren: documentul se
Terenul de amplasament se in intravilanul cam. CEL cum
din incheierile nr. 2174 2175 din 05.02.2009 date de BCPI din:
a) extrasele de Carte (anexate) respectiv din
carte nr. 436/N - nr. cadastral 509 pt. 36272 mp
carte nr. 438/N - nr. cada strai 511 pt. 6258 mp
Total 42530 mp
b) planurile de amplasament delimi!are a imobilului Se.1 :2000 (nr. cadas!ral 508),
(nr. cadastral 509), (nr. cadastral 510), (nr. cadas!ral 51 1) (anexa!e la prezenta).
I
Obiectiv SNIEZKA ROMANIA: " Fabrica de prodlJcere a vopsele/ar in dis",rsie
a mortarelor uscate" la cel Mare - Jud. Romnia
Pr. nr. 192.096
prezent
de cadastru
obiectiv
GIMUL TEHNIC
ECONOMIC
terenul ui de amplasament a fost de: teren arabil.
Publicitate (prin incheie riie nr. 2174 21 75
12.2009) a aprobat scoaterea di n ci rcuitul agricol a acestei cu
n Cartea in sensul amplasamentul ui din "extravilan" n
de a terenul de amplasament este de:
are caracter de Prin realizarea
SNIEZKA se pun bazele unei noi platforme i
.. v .....

STEFAN CEL MARE
ANEXA
LA
CERnFICATUL DE
Nr. Q2.. din /:l/:?720!?.J'
Il'Iglner
Pe terenul situat la adresa se construirea Fabricii de
in dispersie mortare uscate, conexe,
(energie telefonie), organizare de imprejmuire.
,. Domeniul de activitate in care se noul obiectiv este producerea de
materiale de pentru de industriale civile
lor.
SNIEZKA are industriale n peste 20 de fiind o
in intreaga Asia.
Profilul de activitate al "Fabricii de vopsele in dispersie de mortare
uscate" - SNIEZKA ROMANIA cuprinde de materiale de
de tipul : vopsea de interior, vopsea
pentru tavane - n ambalaje de plastic de 1.
3, 5, 10 sau 15 1. precum a produselor pretabile a fi folosrte ' n pulbere,
' 1
tencuieli, mortare tehnice n sortimente diverse - IivrabHe in saci de hrtie/de 2;
5sau 20 kg.
Capacitatea de productie: - 44 miI. I/an vopsele n dispersie
-
titan, paste pigmentate, etc .
obiectele
in etapa I "Fabrica de vopsele in dispersie ,
mortarele uscate.
ob . 2 ob . 3 (ef. Plan de nr. 9199 anexat).
pentru a deservi intreaga inclusiv cu
;i
Obiectivul de preconizat

obiectivului:
Obiectiv SNIEZKA ROMANIA:" Fabrica de producere a 'Vopselelor in dispersie
a momre/or uscate" la cel Mare - Jud.
Materii prime I utilizate: ciment, ghips, de calciu, alte produse
minerale, aditivi de n dispersie, dioxid de
va cuprinde obiectele destinate de vopsele in dispersie
conexe-administrative tehnice-necesare
.Investitorul are in vedere realizeze sale tehnologice :
iar in etapa a II-a. se propune de prin introducerea
in a celeilalte clase de produse aflate in profilul de activitate al fabricii:
Sa astfel. un adecvat pentru obiectele aferente extineerii - vezi
Obiectele tehnice de se vor construi din etapa 1, la capacitatea
rea
JU a-Clap
COMUNEI
CEL MARE
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. o. .3... 20". '7
1r"UC04"
...
;.. ce
Mare, jud. in partea de nord-est a comunei, la DJ 208 G Girov-Hanu
ilanul c va fi situat in intr.ac::::.:.:::....:===-'
Terenul (de pe care se vor amplasa obiectele componente ale noii
o de 42.530 mp (vezi Plan de nr.9199 anexat).
- La Nord: - pe o lungime de 200,00 m- teren proprietate
(Jora VaSile) (ncp. 508, 510) teren
respectiv Prul Crligi
- La Vest: - pe o lungime de 192,55 m - teren proprietate
( Popovici Neculai - ncp. 509) teren arabil
" La Est: - pe o lungime de 225,1 m - teren proprietate persoane
fizice (Jora Vasile, Herlea Virgil) - teren arabil
. I 0<: ' ,ri' _ ne o lunqime de 204,00 m - DJ 208G (domeniu public).
"1
Obiectiv SNIEZKA ROMANIA:" Fab'ri-;'ade-;;'ducere a vopsele/ar m-uf:,pt>......--- i - _________
a mortarelor uscate" !a Mare - Jud. Romania _ ...,
include n principal , obiectele tehnologice tehnice cum
fi (vezi Plan de anexat):
realizabile in etapa 1:
Hala vopsele n dispersie
Magazie (produse "nite, materii prime ambalaje) pentru vopsele
Post Irafo

de epurare ape menajare
de de incendiu (rezervoare + pompe)
Centrala termica
de combustibil lichid
pentru etapa II
Hala mortare uscate
Magazie de produse finite mortare uscate
JUDETUL NEAMT
COMUNEI
CEL MARE
ANEXA
LA
CERT/FICATUL DE URBANISM
Z.. 209..9
'rtgw-c M,
principale (ob. 4 + ob. 1 + ob. 2a + ob. 6) se vor camasa ntr-o
caracterizindu-se cum
Hala vopsele n dispersie este o parter, cu
Ginensiunile de 60,0 x 22.5 m H= 11 ,0 m, care cuprinde de fabricare
wPsele. n interior, utilajele vor fi amplasate la sol pe platforme metalice
ildependente, conform fiuxului tehnologic. n exterior, va fi de 2
slozuri pentru materii prime, amplasate pe o platforma unde se produsele
care se vor depozita n silozuri - ob. g.
Ob.l- Magazie este o Parter cu dimensiunile de 60,0 x 61,5 x 11 m
Sd =3690 m' care materiile prime, ambalajele produsele finite n
halei de pe care o (ob. 4) .
Obiectiv SNIEZKA de producere a vopsele/or in dispersie
apoas a cel Mare - Jud. Romnia
Obiect 2 a - stocare este o parter, n aer liber, cu
dimensiunile n plan de 61 ,S x 12,00 m H = 6,00 m, pe lungime ob. 1
Magazie. Are o o (stlpi, grinzi , pa ne) nvelitoare din
OM . este o parter+1, cu dimensiunile la
sdde 83,0 x 13,0 m, H= 7,S m, avnd Sc=1079 m' ; Sd=2158 m' ;
va birouri - sali sedinte Jprotocol , vestiare, camera electrica,
camera AMC, laborator, grupuri sanitare etc. - ce vor fi delimitate si dimensionate in
conformitate cu cerintele SNIEZKA Polonia I Romania.
ntreaga are o de (stlpi,
inchideri perimetrale nvelitoare din cu termoizolatie.
ferestrelor este interioare sunt realizate din
la hala de magazii din panouri din ghipscarton cu la
social (ob. 6 )
DV1tre obip.ctele tehnice se
Ob. 5 - de combustibil lichid (ti p M) din rezervor 100 mc
irIlropat casa de pompe 3 x 4 m ,
Ob, 13 - de incendiu ce se compune din:
Casa pompe - ob. 13 a - parter, cu dimensiunile de 13,Sx6, SOm,
de 3,SOm, avnd Sc=Sd=90m' . Structura de din beton, zidurile
exterioare de compartimentare sunt din ferestrelor este
Categoria P.I.: "E"; gradul I la foc.
Rezervor de incendiu - ob. 13 b - utilaj metalic, suprateran, montat pe o
din beton. ,

I
NEAMT
PRI!d.RLA, COMUNEI
Cel rAARe

LA
CERTc/y"TUL DE
Nr. . .. difl /9..Q.. .. 0.0 ,'7
........ ,';: If,
-
................ '1-:,,::...
'1
"
Obiectiv SNIEZKA a vopse/e/or in disp6rsle
a mortare/or uscate" la Mare _ Jud. Romnia
LA UTILIT CONECTAREA LA DE
UTILI TA TE
Energia + telefonie
Fabrica de vopsele in dispersie de mortare uscate SNIEZKA se va
alimenta cu energie de la FOFEE ELECTRICA MOLDOVA - Sucursala
n conformitate cu de racordare la de
Principalele date de consum ale platformei SNIEZKA cel Mare:
putere total 1320 kW
putere maxim simultan 990 Kw
Se vor prevedea de energie de amplasate
in paralel cu OJ 208 G. in afara zone; a drumului la 12 m de ax"1 drumului

- Canalizare (cu incadrarea in prevederi le Avizului de a Apelor
nr, 6din 26.01 .2009, emis de Apele Romne - Apelor Si ret, SGA Neamt)
Alimentarea cu pentru nevoi igienica-sanitare, tehnologice combaterea
incendiilor se va realiza din sistemul centralizat cu a comunei cel Mare.
- este in procesul tehnologic de fabricarea
vopsel elor - se necesarul de de incendiu (di n apa +
pentru consum
- Se poate asigura din (APA SERV Neamt) printr-un
bransament la cea. 430 m de proprietate.
Canalizarea apelor uzate industriale I ape menajere - se va realiza
printr-o proprie de canalizare epurare i n sistem local compus din de
epurare tip ACO AEROPUR PLUS bazin vidanjabil - ape ce vor fi preluate
confomn contract cu intreprinderea de Salubritate
Apele pluviale vor fi colectate separat (apele pluviale curate cele accidental
impurificate ) dirijate la un bazin de Apele pluviale accidental impurificate
vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte fe descaWtil/3KiMf ""
I
r
... COMUNEI
de I CEL MARE

LA
DE URBANISII
. Gaze naturale: Nu este cazul.
Nr . .. ..:1. .din /.1...0.2. 20.0. J
.....

..

'

-
-
--c----
Obiectiv SNIEZKA
a vopse/e/or in dispersie
apoas a mortarelor uscate" la Mare - Jud. Romnia
t ACCESE
Acesul la obiectiv se pietonal cu mijloace auto - din DJ 208 G.
Se sistematiza rea accesului , respectiv accesul se va face din Orumul
208 G printr-o de accelerare pe o lungime de cca. 200 m de-a lungul
terenului , astfel banda de n aliniament respectarea
de vizibilitate). Se accese n pentru
autocamioane.
Se va asigura o de minim 24 m de drumul a imprejmuirii,
respectiva obiectivul ui. (cani. Aviz nr. 3 din 28.01.2009 privind caile de
amplasarea de drumurile publ ice
n de urbanism dat de Consiliul la PUZ) .
rn exteriorul incintei, pe teren proprietate, a fost realizat parcaj pentru
aulolurisme (30+6 locuri) parcal pentru vehiculele grele.
in interior creat platforme!e auto necesare pentru desc MI
PRrMAI'IA COMUNE]
prime produselor finite in vederea CEL MARE

DE URBANISM
Nr. q;.L dint9;fr"" 20.0./
rl
6, GENERALE DE PROTECTIA MEDIULUI. P Inginer c :01".
La realizarea Fabricii de vopsele 'mortare uscate la JCe",.
Mare sau luat necesare privind mediului astfel nct activitatea din
cadrul Fabri cii nu va genera un impact nefavorabil asupra factorilor de mediu, poluarea
solului, subsolului a aerului situndu-se n domeniul nesemnificativ,
Din punct de vedere PSI "Fabrica de vopsele de mortare uscate" se
n principal n categoria "C", grad "II" "III" de la foc ef, Normativ
P118/99,
S-a efectuarea in a accesului
l

autovehiculelor.
, I
Platforma va asigura , prin sa de drumuri interioare (ce
se a fi realizate n inel drcular), accesul in vederea de "'
pomprerr.

--,I Documentate pentru obtinerea CertificatulUI de Urr>an':H1I
e I Obiectiv SNIEZKA Ro"MANIA:" Fabrica de producere a vopsefefor in dispersie
a mortare/or uscate" la cel Mare - Jud. Romnia
DIVERSE
La intocmirea proiectului se va avea in vedere respectarea tuturor actelor


oormative n vigoare n Romnia privind criteriile de stabilite ale
confortului, de prevenire a incendiului de securitate a muncii, att
ct n exploatare. normele de a muncii , etc,
.....- ":,
f ROCHIM SA / >-,:\ \'
l' 'f
Director elB !' \(t ',:"'\ \f.' ", . Responsabil lucrare
Ing. Ioan
Ing. Daniela SRARU

, ..


OIN
3838
Corina Mari a
9l!3
'
,NA
"""<1 .:. :"11d.
I
JUDETUL NEAMT
COMUNE'
CEL MARE
ANEXA
LA
DE URBANISM
Nr" , dIn 200. "0
........ ,
"1
I
, ,
" I
_ ..:::. '
.....

S-ar putea să vă placă și