Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia mixt Patriarhia Romn Academia Romn

ISTORIA MONAHISMULUI ORTODOX ROMN

istoria.monahismului@yahoo.com OP 53, CP 125, sect. 4, Bucureti

ANEXA nr. 1 Norme de citare bibliografic 18 FEBRUARIE 2010

ANEXA nr. 1
NORME DE CITARE BIBLIOGRAFIC pentru ISTORIA MONAHISMULUI ORTODOX ROMN

I. Citarea unei cri. I.1. La prima citare: Prenumele1 i NUMELE2 autorului/autorilor3 sau ngrijitorului ediiei (ed./eds.), Titlul i subtitlul operei4, coll. Titlul coleciei, editura (Ed. _) sau sine nomine (s.n.), locul ediiei5 sau sine loco (s.l.), numrul ediiei deasupra rndului (format exponent sau indice)6 data editrii sau sine anno (s.a.), pagina sau paginile (p./pp.). Observaie: Se redacteaz cu scriere cursiv titlul i subtitlul volumului i titlul coleciei. Toate celelalte indicaii se vor redacta cu liter dreapt, obinuit.
John Bagnell BURY, A History of the Eastern Roman Empire. From the Fall of Irene to the Accesion of Basil I, A.D (802-867), MacMillan, London, 1912, p. _. Olivier CLMENT et alii, La douloureuse joie. Aperus sur la prire personnelle de lOrient chrtien, coll. Spiritualit orientale 14, Abbaye de Bellefontaine, Bgrolles en Mauges, 21999. Ioan RMUREANU, Milan ESAN, Teodor BODOGAE, Istoria Bisericeasc Universal, vol. I, EIBMBOR, Bucureti, 31987, p. _.

I.2. La urmtoarea citare: Iniiala prenumelui i NUMELE autorului/autorilor, Titlul prescurtat, p. _.


J.-B. BURY, A History of the Eastern Roman Empire..., p. _.

Iniiala prenumelui nu este suficient. NUMELE va fi redat cu Small Caps (CTRL+SHIFT+K). Prenumele i NUMELE unui autor rposat va fi ncadrat de un chenar. NUMELE ierarhilor va fi precedat de (Font Times New Roman); cel al celorlali clerici va fi precedat de meniunea: ierom., ierod., pr., diac. etc. 3 n cazul unei lucrri cu mai mult de 3 autori, se va meniona prenumele i NUMELE primului autor urmat de et alii (cu liter dreapt). Nu se recomand folosirea siglelor XXX (uzana anglo-saxon) sau AAVV (Autori Vari-uzana italian). 4 Titlurile anglo-saxone pun cu majuscule substantive, adjective i verbe. 5 Locul ediiei, data i numrul ediiei se gsesc pe pagina unde se afl copyright-ul. 6 Ediia a doua i urmtoarele se indic nscriind cifra respectiv nainte de anul publicrii deasupra rndului (Scriei numrul ediiei, selectai i apsai CTRL+SHIFT+=).
1 2

Comisia mixt Patriarhia Romn Academia Romn


ISTORIA MONAHISMULUI ORTODOX ROMN

istoria.monahismului@yahoo.com OP 53, CP 125, sect. 4, Bucureti

ANEXA nr. 1 Norme de citare bibliografic 18 FEBRUARIE 2010

II. Citarea articolelor de revist: Prenume NUME, Titlul articolului/capitolului, n: Titlul revistei, eventuale indicaii Serie Nou-SN, volumul sau tomul cu cifre romane (anul publicrii), fascicula, paginile care cuprind articolul/capitolul (pp. _-_).
Barry BALDWIN, Theophanes on the Iconoclasm of Leon III, n: Byzantion, LX (1990), pp. 426-429. Pr. Daniel BUDA, Relaiile dintre Biserica i statul armean pn la Sinodul de la Calcedon, paradigm a relaiei dintre Biseric i stat n general, n: Revista Teologic, SN, XVII (2007), 3, pp. 274-286. Alexandru BARNEA, Contributions pigraphiques lhistoire de la ville de Noviodunum, n: Dacia, SN, XIX (1975), pp. 255-261.

III. Citarea unor studii/capitole n lucrri colective: Prenume NUME, Titlul capitolului/studiului, n: Titlul operei colective, numele ngrijitorului ediiei, numrul volumului, editura (Ed. _) sau sine nomine, locul ediiei sau sine loco (s.l.), data editrii sau sine anno (s.a.), paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. _-_).
Milton V. ANASTOS, Leon IIIs Edict Against the Images in the Year 726-727 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730, n: Polychordia. Festschrift Franz Dlger zum 75 Geburtstag, P. Wirth (ed.), Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1968, pp. 541. Alexander KAZHDAN, Theodore of Stoudios, n: Oxford Dictionary of Byzantium, Aleksandr Petrovitch KAZDHAN et alii (eds), 3, Oxford University Press, New York/Oxford, 1991, pp. 2044-2045.

IV. Citarea unui articol de ziar se face similar cu citrile de articole publicate n periodice, cu diferena c este potrivit a se specifica data apariiei publicaiei. Prenume NUME, Titlul articolului, n: Titlul publicaiei, data (zi/lun/an), pagina (p._), coloana (col._).
Andrei PLEU, Sensul vieii - punctaj pregtitor, n: Dilema Veche, 6 martie 2009, p. 6.

V. Citarea unei opere clasice. V.1. PG/PL i numrul volumului cu cifre arabe, coloana: PG 99, 578. V.2. NUME, Titlul lucrrii, numrul crii cu cifre romane i al capitolului cu cifre arabe: V.2.1. La prima citare este necesar a se indica ediia folosit:

Comisia mixt Patriarhia Romn Academia Romn


ISTORIA MONAHISMULUI ORTODOX ROMN

istoria.monahismului@yahoo.com OP 53, CP 125, sect. 4, Bucureti

ANEXA nr. 1 Norme de citare bibliografic 18 FEBRUARIE 2010

ARISTOTEL, Politica, V, 3-4 (ediie bilingv, traducere i comentarii de Alexander Baumgarten, Ed. IRI, Bucureti, 2001, p. _).

V.2.2. La urmtoarea citare:


ARISTOTEL, Politica, V, 3-4 (ed. cit., p. _).

V.3. NUME, Titlul lucrrii poetice, numrul cntului cu cifre romane i al versului cu cifre arabe: V.3.1. La prima citare este necesar a se indica ediia folosit:
DANTE, Purgatoriu, XXVII, 40 (traducere de G. Cobuc, ediie ngrijit i comentat de Ramiro Ortiz, Ed. Cartea Romneasc, Bucureti, s.a., p. _).

V.3.2. La urmtoarea citare:


DANTE, Purgatoriu, XXVII, 40 (ed. cit, p. _ ).

VI. Citarea surselor electronice se face astfel: Prenumele NUMELE autorului, Denumirea sursei [not despre document]<Adresa electronic>, data (data accesrii: ziua/luna/anul), cheie.
Andrei PLEU, Sensul vieii-punctaj pregtitor, n: Dilema Veche, 6 martie 2009, <http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=264&cmd=articol&id=10157>, 19 martie 2009.

Coordonatori Pr. prof. dr. Mircea Pcurariu

Secretar Mrd. Ion-Drago Vldescu

Prof. dr. Nicolae Edroiu

S-ar putea să vă placă și