Sunteți pe pagina 1din 3

CECCAR SALAJ

EVALUAREA INTREPRINDERII
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE EVALUARE

Evaluarea , ca instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tarii si nu numai , reprezinta in esenta un complex de tehnici , procedee si metode prin care un bun , o grupa de bunuri , un activ economic , un activ sau element intangibil , o intreprindere in ansamblul sau sint aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asigura comparabilitatea cu aceasta , respectiv determinarea zonei celei mai profitabile in care s-ar putea situa pretul la care o tranzactie s-ar putea incheia in conditii normale de piata. Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume: Influente legate de existenta preturilor libere Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste politicile de amortizare si contabilizare , cu deosebire contabilitatea costurilor. Cazurile in care este necesar sa se procedeze la o evaluare a intreprinderii sint foarte numeroase: Ca instrument de masurare a calitatii gestiunii intreprinderii In tranzactiile comerciale , in special cazurile de vinzare-cumparare si cele de privatizare Ori de cite ori au loc schimbari in marimea si structura capitalului social al intreprinderii pentru a scoate in evidenta eventualele influente determinate de actualizarea valorii bunurilor intreprinderii la data efectuarii modificarilor in capitalul social Ori de cite ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau a asociatilor La determinarea cursului de introducere la bursa In cazul fuziunilor si divizarilor unor intreprinderi pentru calculul paritatii de schimb In actiuni juridice cu scop patrimonial ce pot avea ca obiect impartirea patrimoniului , lichidarea In scopuri fiscale pentru determinarea maselor impozabile sau a drepturilor de succesiune In alte scopuri cum ar fi creditarea , asigurarea etc. Persoanele care realizeaza evaluarea sint si ele foarte diverse : experti contabili experti evaluatori analisti financiari creditori bancari inspectori de impozite investitori financiari etc. Elementele pe care aceste categorii de specialisti le au in vedere sint activele reale (echipamente) , activel imateriale (brevete , contracte) , know-how , aptitudinile de rambursare a datoriilor (solvabiliatea finala) , solvabilitatea imediata , capacitatea de a distribui dividende si cea de a realiza plusuri de valoare , existenta de sinergii cu o alta intreprindere si posibilitatea de a realiza economii de scara sau de a atinge marimea critica , controlul unei aprovizionari sau a unei vinzari si altele. A . CONTRACTAREA ACTIVITATII DE EVALUARE Formal , documentele prin care se contracteaza o lucrare de evaluare de intreprindere pot fi de doua feluri: contractul de prestari servicii scrisoarea de misiune Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare e initiat de evaluator si trebuie sa contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la : o obiectul si scopul evaluarii o estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate o sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator o modul de raportare:eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala,documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare o onorarii o termene de realizare a lucrarilor o eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept comun. B.CUNOSTEREA PRELIMINARA SI PREGATITOARE ACTIVITATII DE EVALUARE In baza informatiilor primite direct de la intreprindere , prin caiete de sarcini , convorbiri si comunicari cu responsabilii acesteia , solicitarea unor documente sau indirect , prin rapoarte publicate , oferte de servicii , evaluatorul trebuie sa-si faca o imagine globala despre intreprindere , ceea ce ii va permite sa ia in cunostinta de cauza decizia de a contracta si efectua lucrarile de evaluare. Formindu-si o idee despre ce are de facut , evaluatorul trebuie sa-si evalueze capacitatile sale si sa se asigure ca acestea sint suficiente pentru efectuarea lucrarilor de evaluare in conditii de calitate si la termenele solicitate de beneficiar. Intrucit evaluarea presupune cunostinte solide in diverse domenii , pe parcursul efectuarii lucrarilor este necesara subcontractarea unor lucrari cu caracter tehnic specifice activitatii intreprinderii respective. Pentru a asigura credibilitatea lucrarilor de evaluare acestea trebuie realizate in conditii de integritate , cu obiectivitate , in deplina independenta si cu responsabilitate. Acest lucru presupune ca evaluatorul : sa fie drept si cinstit in indeplinirea tuturor actiunilor pe care le presupune o evaluare sa nu actioneze cu idei preconcepute sa nu se afle in situatii de incompatibilitate sau de conflicte de interese sa nu aiba relatii familiare , financiare in cadrul firmei beneficiare sau utilizatoare a raportului de evaluare C. STRUCTURA RAPORTULUI DE EVALUARE Etapa finala a procesului de evaluare se concretizeaza in intocmirea unui raport de evaluare. Raportul de evaluare e documentul care inregistreaza instructiunile pt o anumita misiune de evaluare , bazele si scopul evaluarii , precum si rezultatele diagnosticului de evaluare care au condus la opinia privind valoarea.E totodata un instrument

CECCAR SALAJ

EVALUAREA INTREPRINDERII

de prezentare a rezultatelor muncii evaluatorului , de comunicare catre beneficiari a concluziilor asupra valorii si a bazei de evaluare si de stabilire a responsabilitatilor in legatura cu procesul de evaluare. Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator , asupra bazelor de evaluare folosite , a metodelor si informatiilor care stau la baza raportului. Astfel , structura standard a unui raport de evaluare va contine: 1. Rezumatul principalelor concluzii si recomandari privind: -scopul evaluarii -scara valorilor stabilite si valoarea medie -perspectivele intreprinderii 2. Prezentarea intreprinderii : -nume , forma juridica , adresa -scurt istoric-crearea , faze de dezvoltare , transformare -prezentare capital social , obiect de activitate , pozitia ocupata in cadrul ramurii respective etc 3. Prezentarea evaluatorului: -identitatea evaluatorului -calitatea specifica in care participa la lucrarile de evaluare -prezentarea CV-ului pentru evaluatorul individual -declaratia de conformitate 4. Diagnosticul de evaluare si analiza fundamentala care cuprinde: Diagnosticul juridic ce are ca obiectiv aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu proprietarii , tertii si cu salariati Diagnosticul comercial ce are ca obiectiv determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere , in present si viitor , respectiv se vor analiza : ponderea produselor in volumul total al activitatii intreprinderii , clientii importanti si cei restanti , furnizorii , concurenta actuala si potentiala , reteaua de distributie , gradul de permeabilitate a pietei, actiuni promotionale , cheltuieli publicitare , politica de promovare a produselor si imaginea firmei Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare ce are ca obiectiv stabilirea masurii in care mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii sau ale potentialului cumparator Diagnosticul resurselor umane are ca obiectiv analiza structurii umane si a capacitatii personalului de a contribui la realizarea activitatilor intreprinderii Diagnosticul financiar contabil , analiza fundamentala are ca obiectiv stabilirea existentei imaginii fidele , clare si complete a patrimoniului , a rezultatelor si situatiei financiare ale entitatii evaluate , precum si a starii de sanatate financiara a acesteia , avind ca mijloace de efectuare datele si informatiile continute in conturile anuale , rezultatele financiare examinate pe ultimii 3-5 ani preluate conform metodologiilor specifice evaluarilor patrimoniale Sinteza diagnosticelor evaluarii se prezinta in forma tabelara in cadrul raportului sau ca o anexa a acestuia si cuprinde concluziile stabilite pentru fiecare diagnostic in parte 5. Bazele lucrarii de evaluare in care se vor mentiona: -datele si informatiile puse la dispozitie de client , conform caietului de sarcini -ipotezele de evaluare -factorii de risc : exogeni si endogeni -expertize si studii -bibliografia utilizata 6. Metode de evaluare aplicate cuprinde o descriere a metodelor de evaluare aplicate si rezultatele obtinute pentru fiecare metoda aplicata.Concluziile sint prezentate grupat pe principalele grupe de metode utilizate: Metode patrimoniale Metode prin rentabilitate Metode combinate Metode prin comparatii Metode bursiere Alte metode. 7. Gama de valori , valoarea actiunilor cuprinde toate valorile determinate prezentate in ordinea marimii , atit la nivelul intreprinderii cit si la nivelul unei actiuni sau titlu emise de intreprinderea evaluate. 8. Opinii ale evaluatorului cuprinde diferite remarci , sublinieri si atentionari in modul de folosire a valorilor determinate in cadrul actiunilor desfasurate de evaluator. D. CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE EVALUATOR Orice evaluator isi asuma obligatii suplimentare celor impuse prin lege si admite ca are responsabilitati atit fata de clienti , public , tertii care folosesc raportul sau cit si fata de colegii sai. Orice evaluator trebuie sa-si indeplineasca responsabilitatile cu cel mai inalt grad de integritate si sa se supuna regulilor de disciplina in orice situatie de nerespectare a conduitei profesionale. Orice evaluator trebuie sa respecte un Cod de Etica , Reguli de conduita profesionala si Standarde de evaluare a intreprinderilor. Principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un evaluator sint: Sa fie independent in realizarea serviciilor sale profesionale. Lipsa independentei trebuie mentionata in scrisoarea de remitere , in paragrafele de introducere si de certificare ale raportului Sa-si realizeze misiunea cu competenta , sa fie resposabil pentru functionarea si acuratetea tuturor instrumentelor de analiza folosite pe parcursul evaluarii Sa nu faca publice informatii referitoare la client fara acordul specific al acestuia , exceptind cazurile in care exista: -o prevedere legala sau o hotarire judecatoreasca -o hotarire a Comisiei de disciplina -o prevedere a Regulamentului de organizare si functionare sau a Codului etic -o hotarire a unui alt for professional din care face parte Sa nu presteze servicii atunci cind onorariile depind de rezultatele sau concluziile respectivelor servicii , exceptind situatiile impuse de o instanta judecatoreasca sau de un organism guvernamental Publicitatea si ofertele sa nu fie false , agresive , coercitive sau sa induca in eroare

CECCAR SALAJ

EVALUAREA INTREPRINDERII

Sa nu comita nici un fel de act care sa duca la discreditarea profesiei Sa nu foloseasca expresii sau cuvinte care pot induce in eroare publicul cu privire la statutul sau Sa nu copieze sau sa foloseasca intr-o masura prea mare materiale intocmite de alta persoana fara sa mentioneze sursa respectiva atunci cind isi prezinta materialele.