Sunteți pe pagina 1din 3

Verbul rezumat gramatical In limba franceza slnt patru moduri personale: l'Indicatif (indicativul), le Conditionnel (conditionalul), l'Impratif (imperativul),

, le Subjonctif (subjonctivul) si doua moduri nepersonale: l'Infinitif (infinitivul) si le Participe (participiul). Fiecarui mod ii corespund doua sau mai multe timpuri, simple si compuse:

In limba franceza, verbele se impart in trei grupe sau conjugari: Grupa I este formata din verbele careia infinitivul prezent au termilnatia_er: CHANTER, REGARDER Grupa a II-a cuprinde verbele care se termina la infinitiv in -ir si l participiul prezent in -issant: FINIR (finissant), REMPLIR (remplissant).

Grupa a III-a cuprinde verbele care se termina la infinitiv in -ir, -oir, -re; cele terminate la infinitiv n -ir fac participiul prezent n -ant spre deosebire de verbele din grupa a II-a: PARTIR (partant), VENIR (venant) VOIR, RECEVOIR, POUVOIR PRENDS, FAIRE, RIRE.