Sunteți pe pagina 1din 23

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanele publice locale Publicat : 19.12.

2003 n Monitorul Oficial Nr. 248-253 art Nr : 996

Parlamentul adopt prezenta lege organic. Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Noiuni principale n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele noiuni principale: bugetele unitilor administrativ-teritoriale - bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor), raioanelor, unitii teritoriale autonome cu statut juridic special i bugetul municipiului Chiinu; bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti - bugetele locale care reprezint bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor, cu excepia municipiului Chiinu); bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea - bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special i bugetul municipal Chiinu; autoritate reprezentativ i deliberativ a unitii administrativ-teritoriale consiliul local, consiliul raional, Adunarea Popular a unitii teritoriale autonome cu statut juridic special i consiliul municipal Chiinu; autoritate executiv - primarul unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti, preedintele raionului, Guvernatorul i Comitetul executiv al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarul general al municipiului Chiinu; direcia finane - direciile finane ale unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a municipiului Bli; echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetului i cheltuielile bugetului; deficit bugetar - suma cu care cheltuielile bugetului depesc veniturile bugetului; excedent bugetar - suma cu care veniturile bugetului depesc cheltuielile bugetului; normative de defalcri de la veniturile generale de stat - normative procentuale de defalcri de la veniturile generale de stat, stabilite prin prezenta lege pentru bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i pentru bugetul municipal Bli sau de consiliile raionale, de Adunarea Popular a unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, de consiliul municipal Bli i consiliul municipal Chiinu pentru bugetele locale i prin legea bugetar anual, aprobat de Parlament, pentru unitatea teritorial autonom

Gguzia la taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate de agenii economici i la accizele la mrfurile (producia) supuse accizelor; [Art.1 subal.(11) exclus prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] transferuri - mijloace financiare alocate, conform prevederilor legale, cu titlu definitiv i n sum absolut, de la bugetul de stat la bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetul municipal Bli i bugetul municipal Chiinu sau de la bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetul municipal Bli i bugetul municipal Chiinu la bugetele locale pentru nivelarea posibilitilor financiare ale unitilor administrativ-teritoriale, n scopul asigurrii exercitrii unor anumite funcii publice, finanrii domeniilor de activitate, ce snt n competena autoritilor publice locale, sau n alte scopuri speciale; mprumut - mijloace financiare rambursabile, acordate pe un anumit termen (scaden), cu calcularea, de regul, a unei dobnzi, cu respectarea prevederilor legale; executor (ordonator) de buget - conductor al autoritii (instituiei) publice, mputernicit cu dreptul de a efectua cheltuieli n conformitate cu alocaiile aprobate. mijloace speciale - veniturile instituiei publice obinute, n condiiile autorizate prin acte normative, de la efectuarea lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat, precum i din donaiile, sponsorizrile i din alte mijloace bneti intrate legal n posesia instituiei publice. [Art.1 noiunea introdus prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 2. Finanele publice locale (1) Finanele publice locale fac parte integrant din sistemul finanelor publice naionale i includ: 1) bugetele raioanelor, constituite din: a) bugetul raional, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitrii funciilor ce snt n competena raionului conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele locale - bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor) din componena raionului; 2) bugetul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, constituit din: a) bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitrii funciilor ce snt n competena unitii teritoriale autonome cu statut juridic special conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele locale - bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor) din componena unitii autonome cu statut juridic special; 3) bugetul municipiului Bli, constituit din: a) bugetul municipal, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitrii funciilor ce snt n competena municipiului conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele locale - bugetele satelor (comunelor) din componena municipiului Bli;

4) bugetul municipiului Chiinu, constituit din: a) bugetul municipal, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitrii funciilor ce snt n competena municipiului conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele locale - bugetele satelor (comunelor) si ale oraelor din componena municipiului Chiinu. (2) Bugetul fiecrei uniti administrativ-teritoriale include bugetele instituiilor publice finanate, integral sau parial, de la bugetul respectiv. [Art.2 al.(1), pct.5) exclus prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 3. Garaniile autonomiei financiare (1) Bugetele unitilor administrativ-teritoriale, specificate la art.2 alin.(1) din prezenta lege, constituie elemente independente care se elaboreaz, se aprob i se execut n condiii de autonomie financiar, n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale Legii privind administraia public local. (2) Suma veniturilor aprobate (prognozate) i nencasate n bugetul unitii administrativ-teritoriale, precum i cheltuielile efectuate suplimentar de la bugetul acesteia nu se recupereaz de la bugetul de alt nivel. (3) Veniturile ncasate, n procesul de executare a bugetului, suplimentar la cele aprobate, precum i economiile de cheltuieli, cu excepia mijloacelor ce urmeaz a fi virate conform art.10 alin.(3) din prezenta lege, rmn la dispoziia autoritilor administraiei publice respective. (4) Orice delegare de competene suplimentare din partea statului n persoana Guvernului trebuie s fie nsoit de alocarea de resurse financiare, necesare pentru a acoperi costul exerciiului competenei delegate. (5) Autoritile administraiei publice locale urmeaz a fi consultate n modul corespunztor asupra procedurilor de redistribuire a resurselor ce urmeaz a fi alocate acestora, precum i asupra modificrilor operate n legislaie referitor la funcionarea sistemului finanelor publice locale. Capitolul II STRUCTURA BUGETELOR UNITILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE Articolul 4. Veniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Veniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevzute de legislaie i se formeaz din: a) venituri proprii ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, ce se formeaz din impozitele i taxele locale, prevzute pe fiecare teritoriu n parte, n conformitate cu Codul fiscal, i se vireaz direct i integral la bugetele respective; [Art.4 al.(1), lit.(a) modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525; n vigoare 01.01.06] b) mijloace speciale; c) defalcri, conform normativelor procentuale de la veniturile generale de stat, stabilite prin prezenta lege pentru bugetele unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea i pentru bugetul municipal Bli i prin legea bugetar anual, n cotele prevzute la art.5 alin.(3) pct.2) lit.b) i d) din prezenta lege. Pentru bugetele locale, aceste normative snt stabilite anual de consiliul raional, de Adunarea Popular a unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, de consiliul municipal Bli i de consiliul municipal Chiinu;

[Art.4 al.(1), lit.(c) n redacia LP437-XVI din 28.12.06, MO1013/26.01.07art.27] [Art.4 al.(1), lit.(d) exclus prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 at.27; lit.( e-f) devin lit.(d-e)] d) transferuri de la bugetul de stat la bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetul municipal Bli i bugetul municipal Chiinu i transferuri de la bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetul municipal Bli i bugetul municipal Chiinu la bugetele locale; e) fonduri speciale. (2) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor) din componena unitii teritoriale autonome cu statut juridic special pot include i defalcri, conform normativelor procentuale stabilite de Adunarea Popular a unitii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru bugetele locale, de la taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective. (3) Veniturile bugetelor de orice nivel nu includ mprumuturile acordate din bugetul de stat sau din alt buget, precum i mprumuturile de la instituiile financiare i ali creditori. [Art.4 al.(1) modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 5. Repartizarea veniturilor ntre bugetele unitilor administrativ-teritoriale (1) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor, cu excepia municipiilor Bli i Chiinu) se formeaz din: 1) ncasri directe i integrale ale urmtoarelor tipuri de impozite, taxe i alte venituri: a) impozitele i taxele locale aplicate, n conformitate cu legislaia, de ctre consiliile locale; b) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului); [Art.5 al.(1), lit.c) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; n vigoare 01.01.09] d) taxa pentru patenta de ntreprinztor; [Art.5 pct.(1), lit.d) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] e) ncasri din arenda terenurilor i locaiunea bunurilor domeniului privat al unitii administrativ-teritoriale; f) impozitul pe bunurile imobiliare; g) alte venituri prevzute de legislaie; 2) defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective; b) impozitul pe venitul persoanelor fizice; 3) transferuri de la bugetul unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i de la bugetul municipal Bli, prevzute la art.10 i art.11 din prezenta lege; 4) mijloace speciale; 5) fonduri speciale. [Art.5 al.(1) modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] (2) Veniturile bugetelor raionale se formeaz din:

1) ncasri directe i integrale ale urmtoarelor tipuri de impozite, taxe i alte venituri: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice; b) taxele pentru resursele naturale; c) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului); d) plata pentru perfectarea actelor notariale de ctre secretarul consiliului raional; e) alte venituri prevzute de legislaie; 2) defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - 100 %; b) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova" - 50%; 3) transferuri de la bugetul de stat prevzute la art.10 i art.11 din prezenta lege; 4) mijloace speciale; 5) fonduri speciale. [Art.5 al.(2) modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] (3) Veniturile bugetului central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special se formeaz din: 1) ncasri directe i integrale ale urmtoarelor tipuri de impozite, taxe i alte venituri: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice; b) taxele pentru resursele naturale; c) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului); d) alte venituri prevzute de legislaie; 2) defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special - 100 %; b) taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special - cel puin 10%; c) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova - 50%; d) accizele la mrfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special - cel puin 50%; [Art.5 al.(3) pct.2), lit.d) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; n vigoare 04.04.11] 3) transferuri de la bugetul de stat prevzute la art.10 i art.11 din prezenta lege; 4) mijloace speciale; 5) fonduri speciale. [Art.5 al.(3) modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] (4) Veniturile bugetului municipal Bli i bugetului municipal Chiinu se formeaz din: 1) ncasri directe i integrale ale urmtoarelor tipuri de impozite, taxe i alte venituri: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice; b) impozitul pe bunurile imobiliare; c) taxele pentru resursele naturale; d) veniturile din vnzarea terenurilor ce aparin domeniului privat al

municipiului Chiinu i municipiului Bli, conform legislaiei; e) impozitele i taxele locale aplicate, n conformitate cu legislaia, de ctre consiliul municipal; f) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului); g) ncasrile din vnzarea bunurilor confiscate (conform apartenenei patrimoniului); [Art.5 al.(4), lit.h) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; n vigoare 01.01.09] i) taxa pentru patenta de ntreprinztor; [Art.5 pct.(4), lit.i) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] j) alte venituri prevzute de legislaie; 2) defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - 50%; b) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova - 50%; 3) transferuri de la bugetul de stat prevzute la art.10 i art.11 din prezenta lege; 4) mijloace speciale; 5) fonduri speciale. [Art.5 al.(4) modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] [Art.5 modificat prin LP318-XVI din 02.11.06, MO199-202/29.12.06 art.954] [Art.5 modificat prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99; n vigoare 01.01.06] [Art.5 al.(1) pct.1) lit.e) n redacia LP391-XV din 25.11.04, MO233/17.1204 art.1007] [Art.5 al.(4) pct.1) lit.j) n redacia LP391-XV din 25.11.04, MO233/17.12.04 art.1007] [Art.5 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; n vigoare 01.01.06] [Art.5 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 6. Mijloacele speciale ale instituiilor publice (1) Mijloacele speciale ale instituiilor publice se includ n bugetele respective, se consider venituri i snt direcionate pentru cheltuielile legate de desfurarea activitii statutare a acestor instituii, n conformitate cu principiile i regulile de elaborare, aprobare i executare a bugetelor corespunztoare. (2) Nomenclatorul lucrrilor i serviciilor contra plat, efectuate i prestate de instituiile publice, i mrimea taxelor la servicii, precum i modul i direciile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de ctre autoritile administraiei publice locale, conform competenei lor. (3) Mijloacele speciale, acumulate de ctre instituia public suplimentar la volumul de venituri aprobate, pot fi utilizate de aceasta prin decizia autoritii reprezentative i deliberative respective. (31) Mijloacele intrate cu titlu gratuit n contul instituiei publice pot fi utilizate de aceasta n baza dispoziiei executorului (ordonatorului) principal de buget al bugetului unitii administrativ-

teritoriale, cu includerea n bugetul respectiv. 1 [Art.6 al.(3 ) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; n vigoare 04.04.11] (4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar snt accesibile spre utilizare, n aceleai scopuri, pentru anul bugetar urmtor, dac actele normative nu prevd altfel." [Art.6 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 7.Cheltuielile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) n bugetele unitilor administrativ-teritoriale se prevd alocaii necesare asigurrii funcionrii instituiilor publice i serviciilor publice din unitatea administrativ-teritorial respectiv. (2) Cheltuielile anuale ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se aprob de autoritatea reprezentativ i deliberativ respectiv numai n limita resurselor financiare disponibile. Aceast prevedere nu are efect n cazul angajrii mprumuturilor prevzute la art.14 din prezenta lege. (3) Cheltuielile aprobate (rectificate pe parcursul anului bugetar) n bugetele unitilor administrativ-teritoriale reprezint limite maxime care nu pot fi depite. Contractarea de lucrri, servicii, bunuri materiale i efectuarea de cheltuieli se realizeaz de ctre executorii (ordonatorii) de buget doar cu respectarea prevederilor legale i n cadrul limitelor aprobate (rectificate). (4) Autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativteritoriale snt responsabile de stabilirea caracterului prioritar al cheltuielilor bugetului unitii respective. Articolul 8. Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor publice (1) Competenele n ceea ce privete efectuarea cheltuielilor publice snt delimitate ntre bugetele unitilor administrativ-teritoriale n temeiul Legii privind administraia public local. (2) De la bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor, cu excepia municipiilor Bli i Chiinu) snt finanate cheltuielile ce in de: 1) amenajarea teritoriului i urbanistic; 2) construcia i ntreinerea, n limitele localitii, a drumurilor, strzilor, podurilor locale; 3) construcia, ntreinerea i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap, de canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localitii, gestionarea deeurilor de producie i menajere; 4) acordarea de asisten social populaiei, inclusiv protecia tinerei familii i familiilor cu muli copii, a mamei i a drepturilor copilului, a persoanelor n etate i a solitarilor, n partea ce nu intr n competena altor autoriti; 5) ntreinerea instituiilor de nvmnt precolar, primar, gimnazial, mediu de cultur general, liceal i complementar (extracolar), altor instituii de nvmnt care deservesc populaia localitii respective; 6) ntreinerea instituiilor de cultur i desfurarea activitilor publice n domeniul culturii (cminelor i caselor de cultur, altor aezminte de culturalizare); 7) ntreinerea bibliotecilor i muzeelor; 8) cultura fizic i sport; 9) aprarea mpotriva incendiilor; 10) ntreinerea parcurilor i a spaiilor verzi, a cimitirelor;

11) nfptuirea unor msuri privind activitatea administrativ-militar conform legislaiei; 12) executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale este obligat s efectueze anumite pli; 13) activitatea autoritii executive; 14) ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite, conform legislaiei, autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti. (3) Cheltuielile pentru retribuirea muncii, contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii la bugetul asigurrilor sociale de stat i primele de asigurare obligatorie de asisten medical pentru angajaii instituiilor specificate la alin. (2) pct.5), cu excepia instituiilor complementare (extracolare), specificate la alin.(2) pct.6) i pct.7) din prezentul articol, cu excepia muzeelor, se efectueaz din contul transferurilor cu destinaie special ctre bugetele locale de la bugetul unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. (4) De la bugetele raionale snt finanate cheltuielile ce in de: 1) construcia i ntreinerea drumurilor de interes raional; 2) construcia obiectivelor publice de interes raional; 3) ntreinerea instituiilor de nvmnt liceal care deservesc populaia din una sau mai multe uniti administrativ-teritoriale de nivelul nti, cu acordul autoritilor administraiei publice locale respective, de ntreinerea instituiilor de nvmnt secundar profesional, colilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, de activitatea metodic n domeniul nvmntului, precum i de alte activiti i instituii; [Art.8 al.(4), pct.3) n redacia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] 4) acordarea de asisten social i ntreinerea instituiilor din domeniul asistenei sociale; 5) coordonarea i desfurarea activitilor sportive i a altor activiti pentru tineret; 6) ntreinerea teatrelor, televiziunii publice locale; 7) asigurarea ordinii publice; 8) coordonarea, organizarea i supravegherea, n limitele competenei, a activitilor administrativ-militare; 9) executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale este obligat s efectueze anumite pli; 10) activitatea autoritii executive i a direciilor subordonate consiliului raional respectiv; 11) ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite, conform legislaiei, autoritilor administraiei publice ale raioanelor. (5) De la bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special snt finanate cheltuielile ce in de: 1) construcia i ntreinerea drumurilor pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic special; 2) construcia obiectivelor publice pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic special; 3) ntreinerea instituiilor de nvmnt liceal, cu excepia celor de competena unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti, instituiilor de nvmnt secundar profesional, colilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodic n domeniul nvmntului, precum i de alte activiti i instituii care deservesc populaia unitii administrativ-teritoriale respective; 4) acordarea de asisten social i ntreinerea instituiilor din domeniul

asistenei sociale; 5) coordonarea i desfurarea activitilor sportive i a altor activiti pentru tineret; 6) ntreinerea teatrelor, televiziunii publice locale; 7) asigurarea ordinii publice; 8) coordonarea, organizarea i supravegherea, n limitele competenei, a activitilor administrativ-militare; 9) executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale este obligat s efectueze anumite pli; 10) activitatea autoritii executive i a direciilor subordonate autoritii reprezentative i deliberative respective; 11) ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite, conform legislaiei, unitii teritoriale autonome cu statut juridic special. (6) De la bugetul municipal Bli i bugetul municipal Chiinu snt finanate cheltuielile ce in de: 1) amenajarea teritoriului i urbanistic; 2) construcia i ntreinerea, n limitele localitii, a drumurilor, strzilor i podurilor; 3) construcia obiectivelor publice de interes municipal; 4) construcia, ntreinerea i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap, de canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localitii; 5) acordarea de asisten social populaiei, inclusiv protecia tinerei familii i a familiilor cu muli copii, a mamei i a drepturilor copilului, a persoanelor n etate i a solitarilor i ntreinerea instituiilor din domeniul asistenei sociale, n partea ce nu intr n competena altor autoriti; 6) construcia de locuine pentru pturile socialmente vulnerabile ale populaiei i pentru alte categorii de locuitori prevzute de legislaia n vigoare, exploatarea fondului locativ municipal; 7) ntreinerea instituiilor de nvmnt precolar, primar, gimnazial, mediu de cultur general, liceal i complementar (extracolar), instituiilor de nvmnt secundar profesional, colilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodic n domeniul nvmntului, precum i de alte activiti i instituii care deservesc populaia unitii administrativ-teritoriale respective; 8) ntreinerea instituiilor de cultur i desfurarea activitilor publice n domeniul culturii (cminelor i caselor de cultur, altor aezminte de culturalizare); 9) ntreinerea bibliotecilor i muzeelor; 10) cultura fizic i sport; 11) aprarea mpotriva incendiilor; 12) ntreinerea cimitirelor; 13) ntreinerea expoziiilor, teatrelor, televiziunii publice; 14) asigurarea ordinii publice; 15) coordonarea, organizarea i supravegherea, n limitele competenei, a activitilor administrativ-militare; 16) executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale este obligat s efectueze anumite pli; 17) activitatea autoritii executive a municipiului i a direciilor subordonate autoritilor reprezentative i deliberative respective; 18) ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite,

conform legislaiei, autoritilor administraiei publice ale municipiilor. Articolul 9. Transferurile Pentru asigurarea nivelrii bugetare a unitilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetar anual, de la bugetul de stat pentru bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i bugetul municipal Bli se stabilesc urmtoarele tipuri de transferuri: a) transferuri din contul fondului de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale, pentru nivelarea posibilitilor financiare ale acestora; b) transferuri cu destinaie special, pentru exercitarea funciilor suplimentare delegate de ctre Guvern. Articolul 10. Transferuri din contul fondului de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale (1) Fondul de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale se formeaz din: a) alocaiile aprobate anual n bugetul de stat; b) defalcrile efectuate de ctre unitile administrativ-teritoriale ale cror venituri bugetare depesc cu 20% nivelul mediu de cheltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respectiv. (2) Se stabilete urmtoarea modalitate de calculare a transferurilor: a) n conformitate cu prevederile art.8 alin.(2), alin.(4), alin.(5) i alin.(6) din prezenta lege, pentru fiecare grup de cheltuieli aparte se calculeaz cheltuielile publice ce revin n medie la un locuitor, care, n anul bugetar urmtor, conform normelor legale, urmeaz a fi suportate de ctre unitile administrativ-teritoriale (marcate ca c). Cheltuielile bugetare medii pentru un locuitor se calculeaz anual pentru fiecare grup de cheltuieli la etapa elaborrii prognozei macroeconomice pe anul bugetar urmtor; b) pentru unitile administrativ-teritoriale care, conform normelor legale, suport cheltuieli specifice, se aplic coeficientul de corectare a cheltuielilor medii pentru un locuitor (f); c) n baza prevederilor art.5 din prezenta lege, cu excepia taxelor locale, aplicate n condiiile legii de ctre consiliile locale, ncasrilor de mijloace speciale obinute din executarea lucrrilor, prestarea serviciilor sau din alte activiti desfurate contra plat de ctre instituiile publice finanate de la buget i transferurilor de la alte bugete, se prognozeaz baza fiscal a fiecrei uniti administrativ-teritoriale; d) n baza prognozei bazei fiscale, se calculeaz cota veniturilor ce revin pentru un locuitor din fiecare teritoriu (v); e) diferena dintre suma cheltuielilor medii pentru un locuitor din fiecare unitate administrativ-teritorial ( c) i cota veniturilor pentru un locuitor din teritoriul respectiv constituie suma transferurilor ce revin unui locuitor (t): t = cf-v; f) nmulind suma transferurilor ce revin unui locuitor la numrul total de locuitori din teritoriul respectiv (n), se calculeaz volumul transferurilor pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala (T): T = tn. (3) Unitile administrativ-teritoriale n care cota veniturilor, ce revin unui locuitor, depete suma cheltuielilor medii pentru un locuitor cu 20% (v cu 20% > cf) transfer n fondul de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale suma veniturilor ce depesc cu 20% necesitile minime de cheltuieli ale unitii administrativ-teritoriale respective.

(4) Sistemul de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale, specificate la alin.(2) i alin.(3) din prezentul articol, se aplic i la stabilirea sumei transferurilor de la bugetul unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i de la bugetul municipal Bli la bugetele locale. Articolul 11. Transferuri cu destinaie special (1) Transferurile cu destinaie special se prevd n legea bugetar anual i n alte acte normative i pot fi alocate bugetelor unitilor administrativteritoriale n caz de: a) delegare de ctre Guvern a unor funcii suplimentare autoritilor administraiei publice locale; b) adoptare de acte legislative i alte acte normative a cror aplicare necesit mijloace bugetare suplimentare pentru compensarea unor venituri ratate ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, modificarea organizrii administrativ-teritoriale etc. (2) Transferurile cu destinaie special, stipulate la alin.(1) din prezentul articol, utilizate contrar destinaiei se vireaz, pn la sfritul anului bugetar, n mrimea sumei respective n bugetul de la care au fost primite. n cazul n care suma corespunztoare nu este virat de bugetul respectiv, Ministerul Finanelor, n baza drii de seam anuale, este n drept s restabileasc forat la bugetul de stat sumele transferurilor utilizate contrar destinaiei prin intermediul relaiilor interbugetare. (3) Asupra transferurilor cu destinaie special efectuate n conformitate cu art.8 alin.(3) din prezenta lege de la bugetul unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau de la bugetul municipal Bli, utilizate contrar destinaiei, se extind prevederile alin.(2) din prezentul articol. Restabilirea sumelor transferurilor utilizate contrar destinaiei se efectueaz de ctre direcia finane. Articolul 12. Balana bugetului (1) Bugetele anuale ale unitilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate i executate cu deficit bugetar. (2) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu se aplic numai n cazul angajrii mprumuturilor prevzute la art.14 din prezenta lege i implicrii, la finanarea cheltuielilor, a ncasrilor mijloacelor din vnzarea i privatizarea bunurilor proprietate public ale unitilor administrativ-teritoriale i a soldurilor de mijloace bneti, constituite n urma executrii bugetului n anul precedent. [Art.12 al.(2) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543] [Art.12 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; n vigoare 01.01.06] (3) Autoritile administraiei publice ale unitilor administrativ-teritoriale snt obligate s ntreprind toate msurile necesare pentru meninerea echilibrului bugetar. (4) n cazul n care nu se ncaseaz venituri n mrimea sumei aprobate, autoritatea reprezentativ i deliberativ respectiv este obligat s reduc cheltuielile ce includ obligaiile i plile stabilite n scopul ncheierii anului cu un buget echilibrat, prin rectificarea bugetului unitii administrativ-teritoriale respective. Articolul 13. mprumuturi pentru cheltuieli curente (1) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului Bli, n baza deciziilor autoritilor reprezentative i

deliberative respective, pot angaja mprumuturi pentru cheltuieli curente, cu scaden n acelai an bugetar, de la bugetul de stat, de la instituiile financiare i de la ali creditori att din ar, ct i de peste hotare. (2) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti, n baza deciziei autoritilor reprezentative i deliberative respective, pot angaja mprumuturi pentru cheltuieli curente, cu scaden n acelai an bugetar, de la bugetul unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i de la bugetul municipal Blti, precum i de la instituiile financiare i de la ali creditori att din ar, ct i de peste hotare. (3) Volumul total al mprumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scaden n acelai an bugetar, nu trebuie s depeasc 5% din totalul veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului unitii administrativ-teritoriale creia i se acord mprumutul, aceasta fiind o condiie obligatorie pentru angajarea mprumuturilor conform alin.(1) i (2). [Art.13 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 06.08.04] Articolul 14. mprumuturi contractate pentru cheltuieli de capital (1) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale att de nivelul nti, ct i de nivelul al doilea, n baza deciziilor autoritilor reprezentative i deliberative respective, au dreptul s contracteze mprumuturi pe termen scurt i pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituiile financiare i de la ali creditori att din ar, ct i de peste hotare. (2) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului Bli, n baza deciziilor autoritilor reprezentative i deliberative respective, au dreptul s acorde autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti din subordine ,precum i ntreprinderilor municipale, garanii pentru mprumuturi pentru cheltuieli de capital de la instituiile financiare i de la ali creditori att din ar, ct i de peste hotare. [Art.14 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] [Art.14 al.(3) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] [Art.14 al.(3) modificat prin LP50-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.240] (4) Documentele care se perfecteaz la contractarea sau garantarea unui mprumut pe termen scurt sau pe termen lung pentru cheltuieli de capital vor include clauze prin care autoritatea executiv a unitilor administrativteritoriale i autoritatea reprezentativ i deliberativ respectiv se oblig s ramburseze mprumutul, s plteasc dobnzile aferente acestui mprumut (n cazul n care contractul de mprumut prevede achitarea dobnzilor) i s onoreze garania acordat numai din veniturile bugetului respectiv. Contractele care nu conin astfel de clauze se consider nule. (5) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i ale municipiului Bli, la decizia autoritilor reprezentative i deliberative respective i conform prevederilor Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaa valorilor mobiliare, pot contracta, prin emitere de obligaiuni, mprumuturi pe termen scurt i pe termen lung pentru cheltuieli de capital. (6) Prevederile alin.(1)-(3) i (5) snt aplicabile n cazul n care suma total a

datoriilor bugetelor corespunztoare la mprumuturile deja contractate sau garantate (incluznd rambursarea sumei de principal i dobnda aferent), la mprumuturile care urmeaz s fie contractate i la dobnzile aferente acestora, precum i la mprumuturile care se prevd a fi garantate i la dobnzile aferente acestora, nu va depi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective. [Art.14 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 06.08.04] Articolul 15. Garantarea rambursrii mprumutului (1) mprumutul reprezint o obligaie care urmeaz a fi onorat din veniturile bugetului unitii administrativ-teritoriale respective n conformitate cu clauzele contractului de mprumut. (2) Guvernul, autoritatea administraiei publice centrale nu au nici o obligaie pentru plata mijloacelor conform contractelor de mprumut ncheiate de autoritile administraiei publice locale, dac legea nu prevede altfel. Guvernul, autoritatea administraiei publice centrale nu pot fi invocate drept garani ai rambursrii datoriei conform contractului de mprumut ncheiat de autoritatea administraiei publice locale. Articolul 16. Evidena mprumuturilor Direcia finane i/sau subdiviziunea financiar a unitilor administrativteritoriale in registrul mprumuturilor. Aceste mprumuturi se raporteaz anual prin drile de seam contabile. Articolul 17. Inadmisibilitatea acordrii mprumuturilor i garaniilor pentru mprumuturi Autoritile reprezentative i deliberative, precum i cele executive ale unitilor administrativ-teritoriale, nu snt n drept s acorde mprumuturi sau garanii pentru mprumuturi persoanelor fizice i persoanelor juridice, cu excepia cazurilor specificate la art.13 i 14 din prezenta lege. [Art.17 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] [Art.17 al.(2) modificat prin LP114-XV 22.04.04, MO73-76/07.05.04 art.393] Articolul 18. Fondurile de rezerv ale autoritilor administraiei publice locale (1) Autoritatea reprezentativ i deliberativ a unitii administrativteritoriale poate decide constituirea unui fond de rezerv n mrime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului ei. (2) Utilizarea fondului de rezerv se face n baza regulamentului de utilizare a fondurilor de rezerv, aprobat de ctre autoritatea reprezentativ i deliberativ respectiv. Capitolul III ELABORAREA I APROBAREA BUGETELOR UNITILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE Articolul 19. Elaborarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Autoritile administraiei publice ale unitilor administrativ-teritoriale snt responsabile de elaborarea i aprobarea bugetelor proprii n baza prevederilor legale i n conformitate cu clasificaia bugetar unic. (2) Bugetul unitii administrativ-teritoriale se elaboreaz de ctre autoritatea executiv a acesteia, inndu-se cont de urmtoarele prevederi:

a) n termenele stabilite de Guvern, Ministerul Finanelor remite autoritii executive a unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, a municipiului Bli i direciei finane respective note metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de baz ale politicii statului n domeniul veniturilor i cheltuielilor bugetare pe anul(anii) urmtor(i), prognozele normativelor de defalcri de la veniturile generale de stat n bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia i unele momente specifice de calculare a transferurilor ce se prognozeaz a fi alocate acestor bugete de la bugetul de stat; b) n termen de 10 zile dup primirea notelor metodologice specificate la lit.a) din prezentul alineat, direcia finane comunic autoritilor executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti principiile de baz ale politicii statului n domeniul veniturilor i cheltuielilor bugetare pe anul(anii) urmtor(i), prognozele normativelor de defalcri de la veniturile generale de stat la bugetele locale i momentele specifice de calculare a transferurilor ce se prognozeaz a fi alocate acestor bugete de la bugetele unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea i de la bugetul municipal Bli; [Art.19 al.(2), lit.b) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134137/25.07.08 art.543] c) n termen de 20 de zile dup primirea notelor metodologice specificate la lit.b) din prezentul alineat, autoritile executive ale unitilor administrativteritoriale de nivelul nti asigur elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite i taxe ce urmeaz a fi colectate n anul(anii) urmtor(i) n unitatea administrativ-teritorial respectiv, precum i a proiectului bugetului local, care se prezint pentru analiz direciei finane; d) n termenele stabilite de Ministerul Finanelor, direciile finane depun la Ministerul Finanelor pentru analiz prognoza tuturor tipurilor de impozite i taxe ce urmeaz a fi ncasate n anul(anii) urmtor(i) n unitatea administrativteritorial respectiv, precum i proiectele de bugete ale raioanelor, unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bli i municipiului Chiinu. (3) Analiza proiectelor de bugete ale raioanelor, unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bli i municipiului Chiinu are caracter consultativ. Totodat, Ministerul Finanelor poate cere de la autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau ale municipiului Bli s modifice proiectele de buget n cazul n care acestea contravin prevederilor legale, principiilor politicii bugetar-fiscale a statului sau unor prevederi specifice pentru anul bugetar urmtor. [Art.19 modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] Articolul 20. Examinarea i aprobarea bugetelor locale (1) Autoritatea executiv a unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti prezint, printr-o dispoziie, cel trziu la data de 15 noiembrie a anului n curs, proiectul bugetului local pe anul urmtor spre examinare i aprobare consiliului local. (2) Proiectul bugetului local prezentat spre aprobare consiliului local include: a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei, n care se vor reflecta: - veniturile i cheltuielile prevzute pentru anul bugetar urmtor; - cotele impozitelor i taxelor locale ce vor fi ncasate n buget; - mijloacele speciale preconizate spre ncasare de ctre fiecare instituie

public; - fondurile speciale; - efectivul limit al statelor de personal din instituiile publice finanate de la buget. [Art.20 al.(2), lit.b) modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132137/06.08.0 art.700; n vigoare 01.01.05] c) cuantumul fondului de rezerv (fondul de rezerv este utilizat n conformitate cu regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului, aprobat n condiiile art.18 din prezenta lege); d) alte date adiionale elaborrii proiectului bugetului; e) nota informativ la proiectul bugetului. [Art.20 al.(2), lit.e) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (3) Consiliul local examineaz proiectul bugetului local n dou lecturi la un interval de cel mult 5 zile. (4) Consiliul local aprob bugetul local pe anul bugetar urmtor cel trziu la data de 15 decembrie a anului n curs. Articolul 21. Examinarea i aprobarea bugetului unitii administrativteritoriale de nivelul al doilea i bugetului municipal Bli (1) Autoritatea executiv a unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a municipiului Bli, prezint, printr-o dispoziie, cel trziu la data de 1 noiembrie, proiectul bugetului unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i proiectul bugetului municipal Bli spre examinare i aprobare autoritii reprezentative i deliberative respective. (2) Proiectele bugetului unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i bugetului municipal Bli, prezentate spre aprobare autoritii reprezentative i deliberative respective, includ: a) proiectul deciziei autoritii reprezentative i deliberative privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei, n care se vor reflecta: - veniturile i cheltuielile bugetului respectiv prevzute pentru anul bugetar urmtor; - normativele defalcrilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale; - mijloacele speciale preconizate spre ncasare de ctre fiecare instituie public; - fondurile speciale; - transferurile de la bugetul respectiv la bugetele locale; - efectivul limit al statelor de personal din instituiile publice finanate de la bugetul respectiv; c) alte date adiionale elaborrii proiectului bugetului; d) nota informativ la proiectul bugetului. [Art.21 al.(2), lit.d) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (3) Autoritatea reprezentativ i deliberativ a unitii administrativteritoriale de nivelul al doilea i a municipiului Bli examineaz proiectul bugetului respectiv n dou lecturi. (4) n prima lectur, autoritatea reprezentativ i deliberativ respectiv audiaz i examineaz raportul preedintelui raionului, Guvernatorului unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarului municipiului Bli i

primarului general al municipiului Chiinu asupra proiectului bugetului, examineaz i aprob volumul total al veniturilor i cheltuielilor bugetului respectiv. (5) n lectura a doua, autoritatea reprezentativ i deliberativ examineaz i aprob: a) structura veniturilor; b) cheltuielile, structura i destinaia lor; c) balana bugetului i sursele de finanare; d) normativele defalcrilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale; e) transferurile de la bugetul respectiv la bugetele locale; f) cuantumul fondului de rezerv (fondul de rezerv este utilizat n conformitate cu regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat n condiiile art.18 din prezenta lege); g) fondurile speciale; h) cheltuielile care vor fi finanate n mod prioritar; i) efectivul limit al statelor de personal din instituiile publice finanate de la bugetul respectiv; j) alte date adiionale elaborrii proiectului bugetului; k) nota informativ la proiectul bugetului. [Art.21 al.(5), lit.k) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (6) Autoritatea reprezentativ i deliberativ a unitii administrativteritoriale de nivelul al doilea i a municipiului Bli aprob bugetele respective pe anul bugetar urmtor cel trziu la data de 10 decembrie a anului n curs. [Art.21 modificat prin LP437-XVI din 28.12.06, MO10-13/26.01.07 art.27] [Art.21 al.(2) lit.b) i al.(5) modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO13213/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Articolul 22. Publicitatea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale Bugetele unitilor administrativ-teritoriale, aprobate de ctre autoritile reprezentative i deliberative respective, i rectificrile la aceste bugete snt date publicitii n mod obligatoriu. Articolul 23. Aciuni n cazul neaprobrii bugetului unitii administrativ-teritoriale (1) Dac bugetul unitii administrativ-teritoriale nu este aprobat pn la nceputul anului bugetar, efectuarea defalcrilor de la veniturile generale de stat i a transferurilor la bugetul respectiv se suspend pn la aprobarea bugetului. [Art.23 al.(1) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543] (2) Dac bugetul unitii administrativ-teritoriale nu este aprobat pn la data de 31 decembrie, finanarea cheltuielilor se efectueaz lunar proporional mrimii de 1/12 parte din suma cheltuielilor, conform clasificaiei bugetare pe anul bugetar precedent, n limita resurselor financiare disponibile, pn la aprobarea noului buget. Articolul 24. Corelarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale cu legea bugetar anual

(1) n termen de cel mult 30 de zile de la data publicrii legii bugetului pe anul respectiv, autoritatea reprezentativ i deliberativ a unitii administrativ-teritoriale aduce bugetul aprobat n concordan cu prevederile legii menionate. (2) n caz de nerespectare a prevederilor alin.(1) din prezentul articol, efectuarea defalcrilor de la veniturile generale de stat i a transferurilor la bugetele unitilor administrativ-teritoriale respective se suspend. [Art.24 al.(2) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543] Articolul 25. Repartizarea pe luni a veniturilor i a cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) n termen de 5 zile de la aprobarea bugetului local, subdiviziunea financiar a unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti solicit de la toate instituiile publice finanate de la bugetul local propuneri de repartizare pe luni a cheltuielilor aprobate n buget pentru instituia respectiva i a veniturilor ei provenite din executarea lucrrilor, prestarea serviciilor sau din desfurarea contra plat a altor activiti i generalizeaz propunerile primite. (2) n termen de pn la data de 20 decembrie, autoritatea executiv a unitii administrativ-teritoriale aprob repartizarea pe luni a veniturilor i cheltuielilor bugetului local conform clasificaiei bugetare. (3) n termen de 10 zile de la aprobarea bugetului unitii administrativteritoriale de nivelul al doilea i a bugetului municipal Bli, direcia finane respectiv: a) solicit de la instituiile publice finanate de la bugetele menionate propuneri de repartizare pe luni a cheltuielilor aprobate n buget pentru instituia respectiv i a veniturilor ei provenite din executarea lucrrilor, prestarea serviciilor sau desfurarea contra plat a altor activiti; b) ntocmete repartizarea pe luni a veniturilor prevzute pentru ncasare n bugetele menionate; c) ntocmete repartizarea pe luni a transferurilor la bugetele locale, prevzute n aceste bugete. (4) n termen de pn la data de 25 decembrie, preedintele raionului, Guvernatorul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarul municipiului Bli i primarul general al municipiului Chiinu aprob repartizarea pe luni a veniturilor i cheltuielilor bugetului respectiv conform clasificaiei bugetare. (5) n termen de pn la data de 25 decembrie, autoritatea executiv a unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti remite direciei finane repartizarea pe luni a veniturilor i cheltuielilor bugetului local conform clasificaiei bugetare. (6) Direcia finane, pe baza repartizrii pe luni a veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale, a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, ntocmesc totalizri ale repartizrilor pe luni ale veniturilor i cheltuielilor bugetelor raioanelor, bugetului unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetului municipiului Bli i bugetului municipiului Chiinu i, pn la 1 ianuarie, le depun la Ministerul Finanelor. Articolul 26. Prezentarea bugetelor aprobate (1) Dup aprobarea bugetului local, autoritatea executiv a unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti prezint la direcia finane respectiv o

copie a deciziei privind aprobarea bugetului, legalizat de secretarul autoritii reprezentative i deliberative respective. (2) n termenele stabilite de Ministerul Finanelor, direcia finane prezint ministerului bugetul raionului, bugetul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetul municipiului Bli i bugetul municipiului Chiinu pentru a fi incluse n bugetul public naional. [Art.26 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611] Articolul 27. Rectificarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale nainteaz autoritilor reprezentative i deliberative respective propuneri privind rectificarea bugetelor aprobate, dup caz. (2) Rectificarea bugetelor se aprob de ctre autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale n cazul n care: a) s-a modificat baza fiscal n temeiul prevederilor legale; b) a diminuat necesitatea de cheltuieli aprobate n buget; c) a aprut necesitatea unor cheltuieli neaprobate n buget. [Art.27 al.(3) exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; n vigoare 01.01.06, al.(4) devine (3)] (3) Drept surse la rectificarea bugetelor unitilor administrativ-teritoriale pot servi mijloacele mprumutate pe un termen ce depete un an, veniturile ncasate n bugetele respective, n sume ce depesc prevederile anuale, soldurile; de mijloace bneti constituite n urma executrii bugetului pentru anul precedent, precum i donaiile, sponsorizrile i alte mijloace bneti intrate legal n posesia instituiei publice. [Art.27 al.(4) modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; n vigoare 01.01.05] Capitolul IV EXECUIA BUGETELOR UNITILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE Articolul 28. Execuia de cas a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Execuia de cas a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se efectueaz prin sistemul trezorerial, reflectndu-se n conturi distincte: a) ncasrile veniturilor n conformitate cu structura clasificaiei bugetare; b) efectuarea de cheltuieli n limita alocaiilor aprobate i conform destinaiei stabilite. (2) Sistemul trezorerial prin care se efectueaz execuia de cas a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale i reglarea decontrilor dintre bugetele de toate nivelurile este reprezentat prin Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale. [Art.28 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (3) Ministerul Finanelor, n baza legii bugetare anuale, efectueaz alocri de transferuri de la bugetul de stat la bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i la bugetul municipal Bli, precum i defalcri n aceste bugete de la veniturile generale de stat, i percepe n mod incontestabil din conturile trezoreriale ale bugetelor respective mijloacele bneti datorate bugetului de stat. [Art.28 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10]

[Art.28 al.(3) n redacia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611] (4) Trezoreriile teritoriale au urmtoarele atribuii: a) efectueaz, n baza deciziilor autoritii reprezentative i deliberative a unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i a municipiului Bli, alocri de transferuri de la bugetul respectiv la bugetele locale, precum i defalcri n aceste bugete de la veniturile generale de stat; [Art.28 al.(4), lit.a) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134137/25.07.08 art.543] b) asigur execuia conform a bugetelor instituiilor publice finanate de la bugetul unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau de la bugetul municipal Bli; c) asigur execuia conform a bugetelor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor), precum i ale instituiilor publice finanate de la aceste bugete din raza de activitate a trezoreriei teritoriale. (5) Conturile pentru gestionarea veniturilor i cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, precum i conturile instituiilor publice finanate de la aceste bugete pot fi deschise numai n trezoreriile teritoriale respective. (6) Metodologia de execuie a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale prin sistemul trezorerial se elaboreaz i se aprob de ctre Ministerul Finanelor n conformitate cu actele normative n vigoare. (7) Direciile finane, n baza deciziilor autoritii reprezentative i deliberative a unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, percep n mod incontestabil din conturile trezoreriale ale unitilor administrativteritoriale de nivelul nti mijloacele bneti datorate bugetului unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. [Art.28 al.(7) introdus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611] Articolul 29. Rapoartele privind execuia bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Direcia finane i/sau subdiviziunea financiar a unitilor administrativteritoriale ntocmesc rapoarte trimestriale i anuale privind execuia bugetelor respective. (2) Rapoartele trimestriale se examineaz i se aprob de ctre autoritatea executiv respectiv. (3) Rapoartele privind mersul execuiei bugetului unitii administrativteritoriale pe semestrul nti i pe 9 luni ale anului n curs se audiaz la edina autoritii reprezentative i deliberative a unitii administrativ-teritoriale. (4) Raportul anual privind execuia bugetului unitii administrativ-teritoriale pe anul de gestiune se examineaz i se aprob de ctre autoritatea reprezentativ i deliberativ cel trziu la data de 15 februarie a anului urmtor anului de gestiune. [Art.29 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (5) n termenele stabilite de Ministerul Finanelor, direciile finane prezint ministerului rapoarte trimestriale i anuale privind execuia bugetelor unitilor administrativ-teritoriale pentru a fi incluse n raportul privind execuia bugetului public naional. [Art.29 al.(5) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611] Capitolul V DREPTURILE I RESPONSABILITILE EXECUTORILOR (ORDONATORILOR) DE BUGET Articolul 30. Executorii (ordonatorii) de buget (1) Primarii satelor (comunelor), oraelor (municipiilor), preedinii

raioanelor, Guvernatorul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarul general al municipiului Chiinu snt executori (ordonatori) principali de buget ai bugetelor unitilor administrativ-teritoriale. (2) Conductorii instituiilor publice finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale cu statut de persoan juridic snt executori (ordonatori) secundari de buget. (3) Conductorii instituiilor publice finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale fr statut de persoan juridic, care snt mputernicii s utilizeze mijloacele financiare ce le-au fost repartizate numai pentru necesitile unitilor pe care le conduc, snt executori (ordonatori) teriari de buget. Articolul 31. Drepturile executorilor (ordonatorilor) de buget (1) Executorii (ordonatorii) principali de buget repartizeaz alocaiile, aprobate n bugetele respective, pe unitile subordonate n raport cu sarcinile acestora, cuprinse n bugete, i aprob efectuarea cheltuielilor din bugetele respective cu respectarea dispoziiilor legale. (2) Executorii (ordonatorii) secundari de buget aprob efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii cu respectarea dispoziiilor legale i repartizeaz alocaiile bugetare aprobate pe unitile subordonate ai cror conductori snt ordonatori teriari de buget. (3) Executorii (ordonatorii) teriari de buget utilizeaz alocaiile bugetare, ce le-au fost repartizate, numai pentru necesitile unitilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiile stabilite prin dispoziiile legale. (4) Executorii (ordonatorii) de buget au obligaia de a angaja i utiliza alocaiile bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor i serviciilor publice respective, i cu respectarea dispoziiilor legale. Articolul 32. Responsabilitile executorilor (ordonatorilor) de buget (1) Executorii (ordonatorii) principali de buget snt responsabili de: a) elaborarea proiectului de buget; b) ncasarea veniturilor conform prevederilor legale; c) oportunitatea i legalitatea angajrii i utilizrii alocaiilor bugetare n limita i cu destinaia aprobate n buget; d) integritatea bunurilor aflate n administrare; e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a bilanurilor, drilor de seam contabile i a conturilor de execuie a bugetului. (2) Spre derogare de la alin.(1) lit.b) din prezentul articol, executorul (ordonatorul) principal al bugetului unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, al municipiului Bli i al municipiului Chiinu contribuie la ncasarea veniturilor de ctre organele abilitate cu acest drept. (3) Asupra executorilor (ordonatorilor) secundari de buget se extind prevederile alin.(1) lit.a), c), d) i e) din prezentul articol. (4) Asupra executorilor (ordonatorilor) teriari de buget se extind prevederile alin.(1) lit.d) din prezentul articol. Articolul 33. Justificarea cheltuielilor bugetare Cheltuielile bugetare se efectueaz numai pe baz de documente justificative, care confirm angajamentele contractuale, primirea bunurilor

materiale, executarea lucrrilor, prestarea serviciilor, plata salariilor i altor drepturi bneti, plata obligaiilor ctre bugete, precum i a altor obligaii. Articolul 34. Prioriti n efectuarea cheltuielilor bugetare Executorii (ordonatorii) principali de buget snt obligai s asigure finanarea prioritar a instituiilor de nvmnt. Capitolul VI RESPONSABILITI I CONTROLUL ASUPRA PROCESULUI DE EXECUIE A BUGETELOR UNITILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE Articolul 35. Responsabilitatea pentru execuia bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (1) Responsabilitatea pentru execuia bugetelor locale revine primarilor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor). (2) Responsabilitatea pentru execuia bugetului raional revine preedintelui raionului. (3) Responsabilitatea pentru execuia bugetului central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic special revine Guvernatorului i Comitetului executiv al acestei uniti teritoriale. (4) Responsabilitatea pentru execuia bugetului municipal Bli revine primarului municipiului Bli. (5) Responsabilitatea pentru execuia bugetului municipal Chiinu revine primarului general al municipiului Chiinu. (6) Autoritile executive ale unitilor administrativ-teritoriale, n condiiile legislaiei n vigoare, snt responsabile de: a) corectitudinea i veridicitatea datelor, indicilor i altor informaii n a cror baz a fost elaborat bugetul respectiv; b) asigurarea colectrii depline i n termenele stabilite a veniturilor proprii; c) utilizarea conform destinaiei a alocaiilor bugetare aprobate; d) respectarea termenelor de plat a salariilor ctre angajaii instituiilor publice finanate de la buget i de plat pentru lucrri, servicii i bunuri materiale contractate n limitele aprobate n bugetul respectiv. (7) Conductorii instituiilor publice finanate de la buget snt responsabili de respectarea limitelor alocaiilor bugetare aprobate n devizele de cheltuieli. (8) n caz de efectuare de ctre instituia public a unor cheltuieli neprevzute n deviz, autoritatea executiv respectiv este n drept s nu acopere cheltuielile neasigurate cu suport financiar. Articolul 36. Controlul financiar (1) Ministerul Finanelor i/sau direcia finane snt n drept s efectueze controale tematice privind corectitudinea elaborrii i execuiei bugetelor unitilor administrativ-teritoriale. (2) Reviziile asupra execuiei bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se efectueaz de ctre Serviciul Control Financiar i Revizie din subordinea Ministerului Finanelor, periodic, o dat la doi ani. [Art.36 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] (3) Rezultatele reviziilor execuiei bugetelor unitilor administrativteritoriale snt examinate de ctre autoritile reprezentative i deliberative respective, cu adoptarea deciziilor corespunztoare i publicarea lor n mod obligatoriu. Capitolul VII

FONDURILE EXTRABUGETARE Articolul 37. Fondurile speciale ale unitilor administrativ-teritoriale (1) Autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativteritoriale pot constitui fonduri speciale pentru susinerea unor programe de interes local, cu respectarea dispoziiilor legale. (2) Drept surse de constituire a fondurilor speciale pot fi: a) depunerile benevole ale persoanelor juridice i fizice pentru soluionarea problemelor de interes local; b) veniturile provenite din desfurarea loteriilor locale, concursurilor i altor msuri organizate de autoritile administraiei publice. (3) Sursele de formare a fondurilor speciale i destinaia lor se aprob de ctre autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativteritoriale. Mijloacele obinute n conformitate cu prezentul articol se vireaz integral la un cont special al autoritii administraiei publice locale n trezorerie. (4) Fondurile speciale se includ n bugetele unitilor administrativ-teritoriale n conformitate cu principiile i regulile de elaborare, aprobare i executare a bugetelor respective. [Art.37 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700, n vgoare 01.01.05] Capitolul VIII DISPOZIII FINALE I TRANZITORII Articolul 38. Intrarea n vigoare a prezentei legi (1) Prezenta lege intr n vigoare la data publicrii, cu excepia art.5 alin.(1) pct.2), alin.(2) pct.2) i alin.(4) pct.2) care se vor pune n aplicare de la data de 1 ianuarie 2004. (2) Pn la data de 1 ianuarie 2004: 1) veniturile bugetelor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor, cu excepia municipiilor Bli i Chiinu) se formeaz din ncasrile, veniturile i transferurile prevzute la art.5 alin.(1) pct.1), 3)-5), precum i din defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din unitatea administrativteritorial respectiv; b) impozitul pe venitul persoanelor fizice; c) taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective; 2) veniturile bugetelor raionale se formeaz din ncasrile, veniturile i transferurile prevzute la art.5 alin.(2) pct.1), 3)-5), precum i din defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - cel puin 50%; b) taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - cel puin 10%; c) taxa pentru folosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor de transport nmatriculate n Republica Moldova - cel puin 50%; 3) veniturile bugetului municipal Bli i bugetului municipal Chiinu se formeaz din ncasrile, veniturile i transferurile prevzute la art.5 alin.(4) pct.1), 3) i 4), precum i din defalcri de la urmtoarele tipuri de venituri generale de stat:

a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - cel puin 50%; b) taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale respective - cel puin 10%; c) taxa pentru folosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor de transport nmatriculate n Republica Moldova - cel puin 50%. (3) Suplimentar la art.8 alin.(4), pn la 1 ianuarie 2004, se vor finana cheltuieli ce in de: a) ntreinerea instituiilor medico-sanitare i desfurarea aciunilor respective, cu excepia instituiilor private; b) asigurarea obligatorie de asisten medical efectuat, n condiiile legii, de ctre autoritile administraiei publice locale n calitate de asigurtor al unor categorii de persoane. (4) Suplimentar la art.8 alin.(5) i alin.(6), pn la 1 ianuarie 2004, se vor finana cheltuieli ce in de ntreinerea instituiilor medico-sanitare i desfurarea aciunilor respective, cu excepia instituiilor private. Articolul 39 Guvernul, n termen de 3 luni: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta lege; b) va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege. Articolul 40 La data publicrii prezentei legi, se abrog Legea nr.491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanele publice locale, cu modificrile ulterioare. PREEDINTELE PARLAMENTULUI Chiinu, 16 octombrie 2003. Nr.397-XV. Eugenia OSTAPCIUC

S-ar putea să vă placă și