Sunteți pe pagina 1din 53

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative- Brasov Subiecte Licenta- iulie 2011- Drept constitutional si institutii politice MULTIPLE CHOICE

1. Ce este controlul constitutionalitatii legilor? a. b. este activitatea Consiliului Legislativ de verificare a tuturor actelor juridice emise de catre toate instantele judecatoresti precum si de autoritatile administrative atat la nivel central cat si local; este activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la autoritatile competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri; este activitatea de verficare a conformitatii legii de catre Parlamentul Romaniei ca organ reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.

c.

ANS: B 2. Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi: A) dreptul de asociere; B) secretul corespondentei; C) dreptul de petitionare; D) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica; a. b. c. d. ANS: a. b. c. d. D A+B A+B+C A+B+C+ D C+D

3. Identificati garantiile juridice ale suprematiei constitutiei: controlul general al aplicarii constitutiei; controlul constitutionalitatii legilor; indatorirea fundamentala de a respecta constitutia; toate variantele sunt corecte. D

ANS:

4. Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre: a. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ infiintat in 1925;

b. c. d. ANS:

una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat; una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei iar efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces; Guvern C

5. Ce este confederatia de state? a. este o asociatie de state independente determinata de considerente economice si politice atat de ordin inten cat si de ordin extern, care nu da nastere unui stat nou ca subiect individualizat de drept; b. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au in comun doar sefulostatului/ nu poate forma structurii stat, deoarece nu au este stat pe c. este asociatie de douafi sau maia multe statede independente, care inun comun langa institutia sefului de stat si alte organe comune; d. este o asociatie de state care au in comun Parlamentul. ANS: A

6. Cui apartine, potrivit art. 2 din Constitutia Romaniei, suveranitatea nationala? a. b. c. d. poporului roman, care o exercita prin organele reprezentative constituite prin alegeri libere, periodice si corecte precum si prin referendum; poporului roman ca unic depozitar al suveranitatii; statului roman precum si celorlalte autoritati; seful statului ca garant al independentei natinale, al unitatii si integritatii

ANS: A 7. Identificati caracteristicile statului unitar: a. statul unitar este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare unitar un statse nou; b. statul caracterizeaza prin existenta a doua randuri de organe centrale de stat si unitar anume organele federatiei siexistenta organele unor statelor membrestatale unice iar c. statul se caracterizeaza prin formatiuni cetatenii statlui unitar au o singura cetatenie ANS: C

8. In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii: A.)se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora; B) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale;

C) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului; a. b. c. d. ANS: D) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele; A+B+C+ D A+B B+C C+D a

9. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) sub forma mai multor acte constitutionale redactate in forma scrisa, fie intr-un sistem de norme scrise si cutumiare care in totalitatea lor formeaza Constitutia statului: A) Bulgaria, Franta, Italia, Spania; B) Marea Britanie, Israelul, Noua Zeelanda; C) Germania, Olanda, Grecia; a. b. c. d. ANS: a. b. c. ANS: A 11. Cetatenia romana se acorda sau se rendobandeste: a. cetatenia romana se acorda sau se rendobandeste la data depunerii juramantului de credinta; rmana se acorda ori redobandeste la cerere; b. cetatenia c. dupa 3 luni de la data a data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. ANS: a 12. Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face: D) Norvegia, Elvetia, Suedia; A+B A+C B A+C+ C unor staini pentru servicii aduse tarii si natiunii romane, la propunerea Guvernului, fara nicio formalitate, de aduse catre Parlamentul Romaniei; unor straini pentru servii tarii si natiunii romane daca fac dovada locuirii in Romania in mod statornic si continuu timp de 5 ani Legea cetateniei nu prevede un astfel de mod de dobandire a cetateniei romane

10. Cetatenia ramana cu titlul de cetatenie de onoare se poate acorda:

a. b. c. ANS:

prin ordin al presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului; prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza Cpropunerilor Comisiei pentru cetatenie.

13. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate realiza conform prevederilor Constitutiei, prin: a. Hotararea Parlamentului Romaniei; b. Hotarare de Guvern; c. Decret prezidential; d. Numai prin lege si numai daca se impune, dupa ANS: D

14. Organizarea si functionarea Avocatului poporului se stabileste prin: a. b. c. d. ANS: Hotarare de Guvern; Ordonanta de Urgenta a Guvernului; Lege ordinara; Lege organica; D

15. Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motivele de retragere a cetateniei potrivit legii cetateniei? a. b. c. d. ANS: C a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie; este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor; aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care cauza este inpenala stare de razboi; nu este invinuita sau inculpata intr-o ori nu are de executat o pedeapsa penala;

16. Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motive temeinice pentru aprobarea renuntarii la cetatenia romana, potrivit legii cetateniei? a. b. nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala este cunoscuta ca avand legaturi cu grupari teroriste sau le-a sprijinit, sub

c.

forma, ori a savarsit alte fapte care pun in pericol siguranta nationala. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele

ANS: Astatului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei; 17. Sunt considerate, potrivit prevederilor Constitutiei, cat si a doctrinei de specialitate drepturi si libertati economice sociale si culturale, urmatoarele: A) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta; B) drepturile persoanelor cu handicap la protectia sociala; C) dreptul la informatie; D) dreptul la exprimare. a. b. c. d. ANS: A 18. Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi: A) controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe; B) controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare; C) controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari; a. b. c. d. D) dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare; A+B+C A+B A+B+C+ D C+D A+B C+D A+B+C+ D B+D

ANS: C 19. Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani: A) fidelitatea sacra fata de tara; B) cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania; C) cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice; D)cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti; a. b. c. d. ANS: A A+D A+B+ D B+D C+D

20. a. b. c.

Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului? cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa; cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, apartenenta sau convingere religioasa; cererile nuvarsta, pot fi sex, adresate de catrepolitica persoanele care fac parte din partide politice;

ANS: A 21. Potrivit principiului separatiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaza asupra celeilalte; astfel, un avantaj al separatiei puterilor consta in faptul ca indica in mod exact: a. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile publice in raporturile care privesc instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii. publice in raporturile b. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile care privesc instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii. c. mecanismul de interferenta al acestora si modul lor de functionare; ANS: C

22. Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionala din anul 2003? a. b. c. ANS: B Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime; Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil; Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept

23. Care sunt elementele definitorii ale conceptului drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia b. sociala; regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si ansamblul garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman; c. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si

garantate de stat; ANS: A 24. Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii: a. b. c. ANS: A 25. Conceput ca un drept cu un continut complex, dreptul la munca include: A)libertatea alegerii profesiei si a locului de munca; B)retribuirea corespunzatoare a muncii prestate, fara discriminare pe criterii rasiale, nationale, de sex:: la munca egala retributie egala; C)asigurarea igienei si securitatii muncii; a. b. c. d. D)masuri specifice de ocrotire a muncii femeilor si tinerilor. A+B+C+ D A B+C+D B+C caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic; numai caracterul independent, unitar si indivizibil; limba oficiala si democratia;

ANS: A 26. De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor? a. b. c. ANS: A 27. Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, camerele isi desfasoara lucrarile in sedinte comune pentru: A) primirea mesajului Presedintelui Romaniei; B) aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat; C) aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii; D) numirea Avocatului Poporului; Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor; Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale; Primul Ministru, Presedintele Senatului;

a. b. c. d. ANS: A

A+B+C+ D A+B+C A+D B+C

28. Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are la baza urmatoarele principii: A) participarea cetatenilor la conducerea societatii; B)egalitatea de drepturi a cetatenilor, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, grad de cultura, religie, profesie etc. C)pluralismul politic, dreptul de a prezenta candidati din partea mai multor partide si aliante politice; D)exprimarea libera a optiunilor electorale. a. b. c. d. ANS: C A+B B+C A+B+C+ D C+D

29. Care sunt, potrivit Constitutiei, atributiile Presedintelui Romaniei? a. Presedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomaice; b. Presedintele poate declara, fara aprobarea Parlamentului, mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate; c. Presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul daca acesta nu a acordat votul de ANS: A incredere Guvernului care si-a asumat raspunderea;

30. Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere? a. b. c. votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea respectiva pentru a putea vota; censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere pentru a imposibil avea dreptvotul de vot; censul de avere a facut femeilor, care au capatat drept de vot mult mai tarziu decat barbatii.

ANS: B31. Din categoria de drepturi inviolabilitati - asa cum se regasesc consacrate in reglementarile legii fundamentale, fac parte urmatoarele categorii de drepturi: A) dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private; B) drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu drepturile privind educatia; C) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoanelor cu handicap; D) libertatea individuala; a. b. c. d. ANS: A 32 . Care dintre sintagmele de mai jos semnifica sanctiuni A) mustrarea;potrivit prevederilor regulamentelor Senatorilor, B) mustrarea cu avertisment; C) avertismentul; D) chemarea la ordine; A+ B C+ D A+ C B+ B aplicabi le deputatil or s i A+D B+C A+B A+B+

a. b. c. d. ANS:

33. Parlamentul Romaniei adopta urmatoarele categorii de legi: A) temporare B) constitutionale C) organice D) ordinare a. b. c. d. ANS: B A+B+C+ D B+C+D A+D B+D

34. Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele se adopta:

a. b. c.

cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera; cu votul majoritatii fiecarei Camere; proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin C doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

ANS:

35. Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele: a. b. c. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita; dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamentului legii; legii ori daca s-a cerut verificarea daca Presedintele a reexaminarea cerut reexaminarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea; C

ANS:

36. Imunitatea parlamentara, ca institutie traditionala a dreptului parlamentar, este o pavaza a deputatilor si senatorilor ca vor fi la adapost fata de incercarile puterii executive de a intimida si sanctiona modul in care isi exercita mandatul. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca fac parte din categoria imunitate parlamentara? A) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate; B) in caz de infractiune flagranta, deputatii si senatorii nu pot fi retinuti si supusi perchezitiei; C) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care au legatura cu voturile si opiniile exprimate in exercitarea mandatului; D) nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor; a. b. c. d. ANS: A 37. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale? a. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea A+D A+B+C+ D C+D A+B+C

b. c.

drepturilor omului; drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective; drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara.

ANS: A

38. Identificati varianta corecta: a. Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora; b. ordonantele de urgenta pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale si pot afecta regimul institutiilor fundamentale; c. ordonanta de urgenta intra in vigoare in momentul emiterii sau la o data ulterioara prevazuta in de textul ei; nu se supun spre aprobare Parlamentului, Guvenul fiind d. ordonantele urgenta abilitat sa legifereze. ANS: A 39. Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii: a. acorda gratierea individuala si emite avize consultative b. numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege si confera decoratii si titluri de onoare c. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire legii, la problemele interes fara consultarea d. instituie potrivit starea de de asediu saunational, starea de urgenta in intreaga tara sau in unele unitati administrativ- teritoriale si solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 30 de zile de la luarea acesteia ANS: B 40. Particularitatile motiunii de cenzura sunt: a. b. c. ANS: A 41. a. b. c. Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Romaniei poate fi initiata de: Majoritatea deputatilor si senatorilor Cel putin doua treimi din nr. deputatilor si senatorilor si se aduce neintarziat, la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa Jumatate plus unul din nr. senatorilor si deputatilor prezenti se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere si poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti ai camerelor adoptarea lor nu implica retragerea increderii acordate Guvernului

d. ANS: A

Camera Deputatilor si Senatul in sedinta comuna

42. Delegarea legislativa presupune: A)posibilitatea Guvernului de a emite hotarari B)posibilitatea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice. C)dreptul Parlamentului de a legifera si posibilitatea ministerelor de a emite ordonante de urgenta D) posibilitatea Guvernului de a emite ordonante ce intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei a. b. c. d. ANS: A+D B+D A+B+ D A+C B

43. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federativ? a. b. c. statul federativ este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un stat nou-federatia, se caracterizeaza prin existenta a doua randuri de organe centrale de stat- organele federatiei si organele statelor membre. exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea olitica exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica

ANS: A 44. Identificati varianta adevarata: a. b. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare; propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare

c.

constituite conform legii, precum si de Avocatul Poporului si se aduce neantarziat la Presedintelui Romaniei putea da Presedintele explicatii cu nu privire; decunostinta la data punerii sub acuzare si panapentru la dataademiterii este suspendat

ANS: A 45. In cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie? a. b. c. nu, in timpul mandatului Presedintelenu poate fi suspendat de nicio autoritate; resedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si prezenti; Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor dupa consultarea Curtii Constitutionale. C

ANS:

46. Ce este cetatenia din perspectiva teoriei raportului juridic? a. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica b. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a acapacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de afi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si de legi c. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta dorinta acestuia de a fi cetatean si a statului de a fi de acord cu acesta ANS: A 47. Ce este cetatenia din perspectiva teoriei vointei unilaterale a statului? a. b. c. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a acapacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de afi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si de legi potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta dorinta acestuia de a fi cetatean si a statului de a fi de acord cu acesta potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa al acestuia

ANS: a. b. c. d. ANS:

48. Care sunt functiile Parlamentului Romaniei? legislativa; alegerea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati statale; parlamentar precum si conducerea in poltica externa controlul toate variantele sunt adevarate

49. Cetatenia romana se poate retrage persoanei care: a. b. c. a dobandit cetatenia romana prin nastere; aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei; retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei areia i s-a retras cetatenia B

ANS:

50. Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care: a. b. c. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei; a obtinut cetatenia prin mijloace frauduloase; nu este urmarita cu debite catre stat, persoane fizice si juridice din tara sau, avand C astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea

ANS:

51. Care categorii de acte nu pot face obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului? a. b. c. cererile adresate de persoanele fizice lezate in drepturile lor; cererile adresate de persoanele juridice; cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului C Legislativ si de autoritatile judecatoresti;

ANS:

52. Consiliul legislativ este: A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea unificarii, sistematizarii si coordonarii intregii legislatii; B) Un organ legislativ; C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului; D)Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei; a A+B . A+D b . A+B+ c . A+C D d

ANS:

53. Constitutia actuala acorda tratatelor o atentie sporita.Identificati varianta corecta:


a. obligatia statului de a le respecta intocmai si cu buna credinta,

tratatele ratificate de parlament fac parte din dreptul intern

b. tratatele ratificate de parlament nu fac parte din dreptul intern prioritatea reglementarilor internatinale in cazul unor neconcordante intre acestea si reglementarile interne chiar daca Romania nu este parte

ANS: A 54. O putere centralizata presupune concentrarea acesteia de catre un unic centru de putere iar desconcentrarea, presupune: a. anularea autoritatii puterii centrale si renuntarea acesteia la o parte din prerogativele sale; b. renuntarea puterii centrale la o parte din prerogativele sale si exercitarea unui c. autonomia totala a autoritatilor administratiei publice; ANS: B

55. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane? a. S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman; Termenele prevazute la litera A, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international; Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie

b. c.

ANS:C romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca; 56.Controlul constitutional al legilor este: a. Activitatea politica care garanteaza suprematia Constitutiei b. Activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia c. Activitatea organelor statului de a verifica respectarea ordinii constitutionale, precum si activitatea organizata a Parlamentului de adaptare a legilor ANS:B 57. Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:

a. este un contract intre rege si popor b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari; c. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut ANS: C

58. Institutia Avocatul poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In exercitarea atributiilor sale, Avocatul poporului: a. b. c. ANS: B nu este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, nu poate in fi conditiile supus nicilegii unui mandat imperativ sau reprezentativ se substituie autoritatilor publice

59. Cvorumul legal reprezinta: a. b. c. d. ANS: 2/3 din nr. deputatilor si senatorilor prezenti. Jumatate plus unul din nrumarul deputatilor si senatorilor prezenti. de sedinta nu trebuie respectat. Cvorumul Adoptarea legilor in prezenta majoritatii membrilor. D

60. Conform reglementarilor constitutionale, procedura medierii se aplica: a. b. c. d. ANS: B in privinta legilor ordinare. in privinta legilor constitutionale. in privinta tuturor legilor. revizuirea Constitutiei a mentinut procedura medierii in privinta tuturor legilor, indiferent daca acestea sunt organice, ordinare sau constitutionale.

61. Hotararile sunt acte juridice pe care Camerele le pot adopta separat sau in sedinte comune. Identificati care sunt deosebirile dintre acestea si legi? A)intre legi si hotarari nu exista nici o deosebire deoarece ambele sunt acte juridice emise de puterea legislativa B)spre deosebire de legi, hotararile nu parcurg toate etapele procedurii legislative si nu sunt supuse procedurii promulgarii C)datorita procedurii de adoptare si elaborare, hotararile au o forta juridica superioara legilor D)spre deosebire de legi, hotararile nu fac obiectul verificarii constitutionale a Curtii Constitutionale a. b. c. d. B+C+ D C+D B+D A+D

ANS:

62. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristicile statului unitar? a. b. c. statele componente nu se bucura de personalitate juridica in relatiile internationale. teritoriul sau nu poate fi impartit in unitati administrativ-teritoriale; exista o singura ordine juridica intemeiata pe o constitutie unica, populatia avand o C singura cetatenie;

ANS:

63. Conform Constitutiei domiciliul si resedinta sunt inviolabile. De la prevederile al. 1 se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii: A) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti; B) prevenirea raspandirii unei epidemii; C) apararea securitatii sociale sau ordinii publice; D) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane; a. b. c. d. AN S: D6 4. A+C A+C+D B+D A+B+C+ Motiunea de cenzura, ca act juridic al Parlamentului, ce exprima o pozitie a forului legislative fata de o anumita problema, asupra caruia a deliberat, poate fi initiata de:

a. b. c. d.

jumatate plus unul din numarul senatorilor cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la data depunerii umatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei si B a Guvernului

ANS:

65. Identificati care dintre urmatoarele drepturi fac parte din categoria inviolabilitati ? a. dreptul de petitionare, dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica; constiintei, libertatea de exprimare b. liberatea c. dreptul de a alege precum si dreptul de a fi ales; d. dreptul la aparare, dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica; ANS: D

66. Statutul sau constitutia plebiscitara reprezinta o varianta a constitutiei acordate si este caracterizata prin urmatoarele: a. b. c. ANS: C este constitutia adoptata de catre monarh ca stapn absolut care-si exercita puterea; este un contract intre rege si popor, poporul fiind reprezentat prin parlament; este initiat de seful statului si ratificat prin plebiscit;

67. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? A)motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii; B)daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie; C)motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cnd a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere; D)Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; a. b. c. d. A+B+ C B+C B+C+ D A+B+

ANS: B68. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane? a. s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetateanprin roman, de cel putin actiuni 4 ani de data casatoriei; dovedeste, comportament, sila atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in actiuni; conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor; ANS: B

b. c.

69. Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutionale? A)de presedintele Romniei la propunerea Guvernului; B)de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna; C)de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; D)de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor; a. b. c. ANS: a. b. c. d. ANS: A 71. Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: a. b. apararea securitatii nationale, prevenirea unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav precum si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale; nu exista modalitati de a restrange exercitarea dreptului si a libertatilor C caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic numai caracterul independent, unitar si indivizibil; limba oficiala si statul de drept numai democratia A+B+ C A+B A+C+

70. Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii:

c. coerenta actului de guvernare si functionarea, colaborarea si interferenta principalelor structuri de guvernare; ANS: A 72. ? a. b. c. ANS: 73. : a. b. c. B Exceptia de neconstitutionalitate este un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul sistem de drept un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintro lege de care nu depinde solutionarea cauzei Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica face parte din categoria drepturilor exclusiv politice; obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fiziceocrotit a persoanei; nu este un drept de Constitutie.

ANS: A 74. e a. b. c. d. C

Actele Curtii Constitutionale poarta denumirea d Ordonante si decizii Decizii si directive Decizii Ordonante de urgenta si

ANS:

75. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului: a. b. c. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau privata; poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere; nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere; ANS:

76. Ombudsmanul este: O institutie consacrata de Constitutie a carei indatorire este de a primi plangeri de la cauzate de catre autoritatile publice O cetateni institutieimpotriva ce are ca nedreptatilor scop aparareaacestora drepturilor si libertatilor cetateanului, reglementata in Romania inca din anul 1866 O institutie relativ autonoma, al carei Avocat al poporului este ales cu votul majoritatii membrilor Senatului si avizul consultativ al Curtii

a. b. c. ANS: A

77. In lumina prevederilor constitutionale si regulamentare, trasaturile distinctive ale Birourilor permanente sunt urmatoarele: a. b. c. sunt organe alese si respecta configuratia politica a Camerei respective, fiind constituite prin negocieri intre grupurile parlamentare calitatea de membru al Biroului permanent, nu este temporara, si inceteaza odata cu expirarea mandatului de deputat sau senator activitatea membrilor Biroului permanent nu are caracter permanent, si nu raspund pentru intreaga activitate in fata Camerelor

ANS: A

78. Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le: a. principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a patra, situata deasupra Parlamentului si Guvernului si investita cu dreptul separatiei de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea b. principiul puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptului judecatorilor de a controla actele puterii legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor; c. controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv, care intervine intervine inainte de promulgarea legilor. ANS: B

79. Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are la baza urmatoarele principii: a. b. c. principiul deconcentrarii si al descentralizarii puterii participarea cetatenilor la conducerea societatii si egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire sex, rasa, nationalitate, principiul unicitatii puterii de si principiul autonomiei grad de cultura

d. principiul participarii si principiul autonomiei ANS: B

80. Universalitatea, reprezinta una dintre caracteristicile importante votului si presupune ca: a. b. c. d. dreptul de vot este recunoscut numai cetatenilor care au un anumit venit-votul censitar dreptul de vot este un drept recunoscut tuturor cetatenilor tarii indiferent daca sunt cetatenide romani sauun apatrizi dreptul vot este drept recunoscut tuturor cetatenilor romani dreptul de vot este recunoscut numai cetatenilor care au un anumit grad de instructie ANS: C

81. In exercitarea mandatului sau, Avocatul Poporului are urmatoarele atributii: a. b. c. poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora mite recomandari care pot fi supuse controlului parlamentar si controlului judecatoresc; nu poate sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor

ANS: A

82. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federal? a. b. c. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica Exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea politica Diversitatea constitutionala si juridica pe plan intern, fiecare stat federal are in mod normal propriul sau sistem constitutional, institutii guvernamentale si propria legislatie C

ANS:

83. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta? a. copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor;

b. c.

acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege; constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata. B

ANS:

84. Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste anumite conditii- termenele de 8 ani si respectiv 5 ani pot fi reduse la jumatate daca: a. solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international; b. solicitantul este cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene; c. solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 1.000.000 de euro. variantele sunt corecte d. toate ANS: D

85. Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii: a. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei si imnul nationa b. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala; c. are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor d. toate variantele sunt corecte ANS: D

86. Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii: a. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea Avocatului poporului; b. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora la sesizarea Avocatului poporului precum si a majoritatii deputatilor si senatorilor c. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori ANS: C 87. Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani: A)Fidelitatea sacra fata de tara

B)Cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania C) Cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice D)Cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti a. b. c. d. ANS: A 88. In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica? a. b. c. ANS: A 89. Atributiile Curtii Constitutionale sunt: A)Verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni B)Se pronunta din oficiu asupra constitutionalitatii Regulamentelor Parlamentului C)Atributia de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei. D)Vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia a. b. c. d. ANS: B A+B A+C+D B+C+D A+B+C+ drepturilor garantii; nviolabilitati drepturile social-economice si A+D A+B+ D B+D C+D

90. Din punct de vedere al procedurii de revizuire, Constitutiile sunt : a. b. c. d. ANS: Constitutiile rigide Constitutii pact Constitutii conventie statut Constitutii

91. Care dintre urmatoarele, considerati ca sunt atributii ale grupurilor parlamentare? propun candidati pentru alegerea presedintelui statului; propun camerei data inceperii si incheierii sesiunilor parlamentare; propun candidati pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor C birourilor permanente.

a. b. c.

ANS:

92. Care este prima etapa in procedura de elaborare a legilor organice si ordinare? a. b. c. ANS: A 93. Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii electorale in vigoare, Legea 35/2008, senatorii pot fi: a. b. c. d. ANS: C Senatori de drept; Senatori numiti; Senatori alesi prin vot uninominal; Senatori alesi pe baza scrutinului de initiativa legislativa; dezbaterea proiectului de lege in plenul fiecarei camere;proiectului de lege in fiecare camera. votarea

94. Constitutia Pact are urmatoarele trasaturi: A) este considerata un contract intre rege si popor B) este considerata cea mai rudimentara C) ste impusa de monarh D) s-a folosit atunci cand profitandu-se de o conjunctura favorabila, s-au putut impune sefului statului anumite conditii a. b. c. d. ANS: B A+B A+D B+D A+B+C+

95. Potrivit dispozitiilor constitutionale, initiativa revizuirii legii fundamentale apartine: A) Curtii Constitutionale

B) Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor C) Avocatul Poporului D) cel putin unui numar de 500000 de cetateni cu drept de vot ce trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20000 de semnaturi a. b. c. d. ANS: B A+B B+D A+B+C+ D A+B+C

96. Doctrina constitutionala occidentala a formulat ca elemente constitutive ale statului: a. b. c. d. ANS: A 97. Institutia Ombudsman-ului este de origine: a. b. c. d. Suedez a Francez a German a Italiana Teritoriul, populatia si puterea politica suverana Teritoriul si puterea politica suverana Opozabilitatea fata de alt stat si populatia Exclusivitatea, plenitudinea si puterea politica

ANS: A 98. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia Romaniei? a. b. c. ANS: azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun; persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani.

B99. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului? a. b. c. ANS: A 100. In care dintre categorii de acte juridice, nominalizate prin Constitutie, se incadreaza regulamentul parlamentar? a. b. c. ANS: 101. a. b. c. ANS: 102. Care a. b. c. ANS: C B Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte: Nu se publica in Monitorul Oficial Reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice nu au caracter executoriu B dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea lor? Parlamentul; Presedintele Romaniei Curtea lege; hotarar e; motiun Un grup parlamentar Unul dintre parlamentarii independenti; Un numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de

103.Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu? a. b. c. ANS: legile; tratatele internationale; initiativele de revizuire a

C104. a. b. c. ANS:

Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica? face parte din categoria drepturilor garantii; obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a fi persoanei; acest concept poate incalcat. B

105.Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica? a. b. c. ANS: A 106. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte: a. b. c. ANS: A 107. a. b. c. . Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte toate decretele Presedintelui se contra semneaza de primul-ministru Decretele Presedintelui Romaniei se publica in Monitorul Oficial, nepublicarea atragand inexistenta decretului nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice ANS: B apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in constitutie si legi nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice Nu au caracter executoriu si nu se publica in Monitorul Oficial recunoasterea dreptului sau interesului legitim; sa ceara raspunderea magistratilor; promulgarea actului.

108. Identificati varianata de raspuns adevarata: a. Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei, se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care poate fi prelungit sau innoit;

b. c. d.

Judecatorii Curtii Constitutionale sunt numiti de Presedintele Romaniei cu avizul consultativ al Birourilor permanente din fiecare camera; Curtea Constitutionala solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice numai la cererea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii; vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.

ANS:

109. Identificati varianta de raspuns adevarata: a. Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei;se compune din judecatori numiti pe viata; b. functia de judecator al Curtii Constitutionale este compatibila cu oricare functie publica sau privata; c. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre Presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avovatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a d. se pronunta din oficiu asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului. Constitutiei; ANS: C

110. Ce exprima din punct de vedere formal regimul constitutional? a. b. c. exprim exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaz organizarea i cond ucerea unui ntr-un document politico-juridic; exprim ansamblul de reguli carestat reglementeaz organizarea i conducerea unui stat ntr-o anumi t etap de dezvoltare a sa; document poltico-juridic, exprim un ansamblu de reguli cuprinse ntr-un avnd mai multe sau mai puine articole i care este adoptat direct de popor sau de reprezentanii acestuia, potrivit unei proceduri speciale i

ANS: A

111. Modul de adoptare a unei Constitutii este specific fiecarei tari si este determinat de stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii acesteia. Identificati trasaturile Constitutiei plebiscitare: a. b. c. d. constitutia plebiscitara reprezinta o varianta mai dezvoltata a constitutiei acordate, initiata de seful statuluireprezinta (monarhul) ratificata prin plebiscit; constitutia plebiscitara unsi contract intre rege si popor; constitutia plebiscitara este adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea; constitutia plebiscitara este rezultatul unei adunari special desemnate, adunare

exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, situata deasupra parlamentului avand dreptul de a stabili puterile delegate in stat precum si competenta adunarii constituante. ANS: A 112. Suprematia constitutiei reprezinta o realitate incontestabila, ea implica o serie de consecinte juridice dar se bucura in acelasi timp de garantii. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta garantiile juridice ale suprematiei Constitutiei: A)conformitatea intregului drept cu constitutia; B)deosebirea dintre constitutie si legi precum si consecintele privind adoptarea; C)controlul general al aplicarii constitutiei; D)indatorirea fundamentala de a respecta constitutia; E)controlul constitutionalitatii legilor. a. b. c. d. ANS: C A+B+ C A C+D+ E A+B

113. Ce este controlul constitutionalitatii legilor? a. b. este rezultatul faptului ca intreaga activitate de organizare statala este stabilita prin constitutie; este o garantie a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei juridica proceduri; este o consecinta a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri; este o garantie a suprematiei constitutiei si presupune ca prevederile din constitutie sa fie aplicate si respectate de toti cetatenii- izvorul acestei obligatii fundamentale trebuie cautat in chiar continutul si pozitia constitutiei, in faptul ca aducerea la indeplinire a prevederilor constitutionale inseamna tocmai realizarea masurilor pe care statul le ia in vederea dezvoltarii materiale si B

c.

d.

ANS:

114. Camera Deputatilor si Senatul lucreaza in sedinte separate. Legea prevede si situatiile in care acestea isi desfasoara activitatea, in sedinte comune, pentru:

a. b. c. d. ANS:

A)primirea mesajului Presedintelui Romaniei; B)declararea mobilizarii partiale sau totale C)aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii D)numirea Avocatului Poporului A+B B+C A+B+C+ D C

115. Care sunt autoritatile ce pot convoca cele doua Camere in sesiuni extraordinare? a. Preseintele Romaniei la propunerea Guvernului; b. Avocatul Poprului c. Consiliul Superior al Mgistraturii d. Preseintele Romanie, biroul permanent al fiecarei Camere ori a cel putin o treime ANS: D din numarul deputatilor si senatorilor

116. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului? a. b. c. ANS: A 117. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? a. b. c. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile publice ; proclama drepturile si libertatile fundamentale este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in ANS: C un grup parlamentar; unul dintre parlamentarii independenti; un numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de

118. Din punct de vedere formal, regimul constitutional exprima: a. b. exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politicojuridic(constitutie); ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa

c. modalitatea prin care poporul adopta propria constitutie ANS: A 119. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? A)motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii; B)daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie; C)motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cnd a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere; D)Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; a. b. c. d. ANS: a. b. c. d. B se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, precum si asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei; se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de senatori si exceptiilor 25 de deputati; hotaraste asupra de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului; da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui C partid politi A+B+ C B+C B+C+ D A+B+

120. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale?

ANS:

121. Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare la cererea: a. b. c. d. Presedintelui Romaniei si a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, ori a biroului permanent al fiecarei camere; a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor presedintilor celor doua camere Primului ministru la propunerea Guvernului, cu decizia prealabila a Avocatului Poporului si avizul consultativ al Curtii Constitutionale.

ANS:

122. Potrivit dispozitiilor constitutionale, revizuirea Constitutiei poate fi initiata: a. b. c. d. ANS: B de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului,de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; de cel putin 250 000 de cetateni cu drept de vot, cetateni ce trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul trebuie sa fiedeputatilor inregistrate celal putin 20.000 prezenti de de cel putinBucuresti jumatate din numarul sau senatorilor in sala;

123. Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii: a. b. c. d. . poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea confera decoratii si titluri de onoare, acorda gradele de maresal, general si de Parlamentului; amiral; poate cere poprului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea prealabila a Parlamentului; poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate ANS: B

124. Un partid politic isi inceteaza activitate prin: A)dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea prevederilor constitutionale; B)dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti; C)autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut; D)reorganizare a. b. c. d. A+B B+C A+B+C+ D

ANS: C125. Identificati caror entitati le este recunoscut dreptul la initiativa legislativa, potrivit normelor constitutionale? a. Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot; ce trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5000 de semnaturi; Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului; o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor; tuturor cetatenilor cu drept de vot care se regasesc inscrisi pe listele electorale circumscriptiei de care apartin; ANS: A 126. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu? a. b. c. ANS: C legile; tratatele internationale; initiativele de revizuire a

b. c. d.

127. Ce cuprinde in continutul sau constitutional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic? a. b. c. . posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele; libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor; intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente

ANS:

128. Care sunt regulile pe care le stabileste Constitutia Romaniei in domeniul extradarii si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale? a. b. c. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania; cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate

ANS: a. b. c. ANS:

129. Ce reprezinta Autoritatea Electorala Permanenta? o institutie care reprezinta poporul in relatia acestuia cu statul; o institutie administrativa autonoma; o reprezentanta a alegatorilor

130. Sub aspectul continutului, legile organice sunt: a. b. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere; sociale fundamentale si care sunt Legile care contin reglementari ale relatiilor esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere; Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu care votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare numai Camera; Legile prin se revizuieste Constitutia, fiind definitive dupa aprobarea lor prin referendum.

c. d. ANS: A

131. Cand se poate produce revizuirea sau modificarea implicita a constitutiei? a. b. c. d. ANS: C printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al acesteia, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul constitutional; ori de cate ori puterea constituanta originara si puterea constituanta derivata hotarasc acest lucru; in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului; umai in situatia in care cetatenii isi exprima acordul prin referendum asupra modificarilor legitime ale normelor constitutionale

132. Potrivit dispozitiilor constitutionale, legea fundamentala nu poate fi revizuita: A. daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora; B. daca proiectul sau propunerea de revizuire a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

C. daca initiativa revizuirii apartine unui numar de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; D. pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta; a. b. c. d. ANS: C A+B A+B+C+ D A+D A+C+D

133. Motivul revizuirii unei Constitutiei este foarte diferit, nu numai de la tara la tara, dar chiar in cadrul aceleiasi tari. Doctrina constitutionala s-a oprit, in general, la cateva dintre ele: a. b. c. ANS: B Producerea oricarui eveniment politic; Transformarea denumirii unor organisme prin care se exercita puterea publica; unei motiuni de cenzura, finalizata cu demiterea Presedintelui; Initierea

134. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei? a. b. c. . sa aiba pregatire juridica superioara; sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania; sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior

ANS: A

135. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie? a. b. c. este o lege ordinara; Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale, politice, culturale juridice; Constitutia reglementeaza acele relatii si sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat. ANS: C

136. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca; B) S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman; C) Termenele prevazute la litera b, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international; D) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman a. b. c. d. ANS: D A+B A+B+C+ D B A+D

137. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? a. b. c. d. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la gata depunerii; motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor prezenti in sala siin sesedinta comunica Guvernului la gata depunerii; Camera deputatilor si Senatul, comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; motiunea de cenzura se dezbate la o data specificata ulterior, Constitutia nu stabileste un termen fix in ceea ce priveste dezbaterea ANS: A 138. Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii, Constitutia prevede insa institutia delegarii legislative. Ce este delegarea legislativa? a. b. c. d. ANS: B delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in toate domeniile; delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice delegarea legislativa presupune dreptul Senatului de a emite ordonante de ugenta ce se dezbat in sedinta comuna; delegariea legislativa nu exista

139. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei?

a. b. c. ANS: A

teoria contractuala; teoria drepturilor naturale teoria statutului juridic al

140. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la greva? a. b. c. ANS: C este un drept ce face parte din categoria inviolabilitati ; este un drept ce face parte din categoria drepturilor exclusiv politice este un drept ce face parte din categoria drepturilor social-economice si

141. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? A)motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii; B)daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie; C)motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cnd a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere; D)Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti; a. b. c. d. ANS: C C A+B B+C B+C+

142. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane? A)dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni; B)s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 4 ani de la data casatoriei; C)nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor; D)cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala

a. b. c. d. ANS: D

A+B+ C B C+D A+D

143. Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutionale? A)de presedintele Romniei la propunerea Guvernului; B)de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna; C)de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot; D)de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor; a. b. c. ANS: C A+B+ C A+B A+C+

144. Care sunt aspectele pe care le incorporeaza libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex? a. b. c. ANS: A 145. Care este continutul principiului restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, potrivit art 53 din Constitutie? a. b. c. restrangerea drepturilor si libertatilor se poate se poate realiza ori de cate ori legiuitorul constituant considera ca se impune; legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive; masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa; este un drept exclusiv politic; arantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei si

ANS: B146. Care sunt atributiile pe care le exercita Autoritatea Electorala Permanenta in intervalul dintre doua perioade electorale? a. b. c. ANS: C Stabileste data alegerilor; asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor minoritatilor nationale asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor.

147. Cum pot fi grupate partidele politice folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si platformele acestora? a. b. c. ANS: A 148. Doctrina constitutionala occidentala a formulat ca elemente constitutive ale statului: a. b. c. d. ANS: A 149. Din categoria de drepturi si libertati social-economice si culturale asa cum se regasesc consacrate in reglementarile legii fundamentale, fac parte urmatoarele categorii de drepturi: A) dreptul de a alege si de a fi ales; B) dreptul la munca si dreptul la protectia sociala a muncii; C) dreptul la greva; D) libertatea constiintei si libertatea de exprimare; a. b. c. B+C+ D B+C A+D teritoriul, populatia si puterea politica suverana teritoriul si puterea politica suverana opozabilitatea fata de alt stat si populatia; exclusivitatea, plenitudinea si puterea politica partide confesionale; partide imternationale; partide democratice.

ANS: B150. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federal? a. b. c. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica; exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea politica; diversitatea constitutionala si juridica pe plan intern, fiecare stat federal are in mod normal propriul sau sistem constitutional, institutii guvernamentale si propria legislatie; C

ANS:

151. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental de traditie? a. b. c. garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului; ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar; constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata. B

ANS:

152. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal? a. b. c. ANS: B puterea de stat nu este o putere de constrangere; puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata; caracterul cultural al puterii.

153. O forma grava a revizuirii este falsa revizuire sau frauda constitutionala. In ce consta frauda constitutionala? a. b. c. in schimbarea, printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al constitutiei, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul constitutional; in adoptarea unei norme juridice al carei continut deroga de la prevederile constitutionale; in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera Constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului

ANS: A a. b. c. d.

154. Identificati varianta adevarata: nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora; Constitutia poate fi revizuita atat pe durata starii de asediu ori a starii de urgenta precum si in timp razboi; numai dupa ce Parlamentul o adopta in sedinta revizuirea poate fide definitiva comuna cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul fiecarei Camere; proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin o treime din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere.

ANS: A 155. Consiliul legislativ este: A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea unificarii, sistematizarii si coordonarii intregii legislatii; B) Un organ legislativ; C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului; D)Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei; a. b. c. d. ANS: B A+B A+D A+B+ D A+C

156. Identificati subiectele raporturilor de drept constitutional dintre urmatoarele entitati: A)partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale constituite in scopul participarii la alegeri; B) circumscriptiile electorale; C) cetatenii ca persoane fizice pentru realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor lor, dar si organizatii si circumscriptii electorale in alegerile generale si locale; D) cetatenii straini si apatrizii in raporturile referitoare la cetatenie si la dreptul de azil; a. b. c. d. ANS: A 157. Potrivit legii revizuirea este definitiva: a. daca proiectul sau propunerea de revizuire este adoptata de Camera Deputatilor si A+B+C+ D A+B B+C+D B+C

b. c.

Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere; dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire; daca prin procedura de mediere nu se ajunge la niciun rezultat, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor; B

ANS:

158. Ce intelegeti prin teoria vointei unilaterale a statului? a. b. c. potrivit acestei teorii, fundamental juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean al statului; potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa a statului; potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica B

ANS:

159. Suprematia Constitutiei este o realitate incontestabila, implicnd o serie de consecinte juridice dar si garantii. Identificati garantiile suprematiei Constitutiei: A)controlul general al aplicarii Constitutiei B)initiativa adoptarii Constitutiei; C)organul competent sa adopte Constitutia (constituantul sau puterea constituanta); D)controlul constitutionalitatii legilor a. b. c. d. ANS: B A+B+ C A+D B+C+ D C+D

160. Care sunt cazurile in care isi inceteaza activitatea un partid politic? a. b. c. dizolvare, in urma unei hotarari pronuntate de Curtea Constitutionala pentru incalcareaprin prevederilor constitutionale; dizolvare hotarare pronuntata de Curtea de Apel; numarul membrilor este sub 100.

ANS: A161. Cum pot fi sistematizate formele si mijloacele specifice prin care se exercita controlul parlamentar? a. b. c. ANS: B controlul exercitat prin reprezentanti alesi de catre cetatenii cu drept de vot; controlul exercitat prin comisiile parlamentare; controlul exercitat prin rapoarte bilunare.

162. Care a fost evolutia formei de guvernamant a Romaniei? a. b. c. ANS: B domn, presedinte, rege; domn, rege, presedinte; rege, presedinte,

163. Ce garanteaza acele drepturi si libertati aflate in cuprinsul categoriei Inviolabilitati? a. b. c. ANS: A 164. Ce este Uniunea personala? a. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au in comun doar sefulostatuluiea nu poate fi mai forma astructurii de stat deoarece nu este un stat b. este asociatie de doua sau multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune; c. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au in comun doar ANS: A seful statului- ea poate fi forma a astructurii de stat deoarece este un stat nou ; viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei; dreptul la invatatura; libertatea constiintei.

165. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului: a. b. c. d. poate fi retinut fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere si nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le poate fi membru vreunui partid politic; indeplineste; poate indeplini orice functie publica sau privata

ANS:

166. Sub aspectul continutului, legile organice sunt: a. b. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu contin votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera; Legile care reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere; Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor Camere. Legile ce se adopta cu votulfiecarei majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera C

c. d. ANS:

167. Exceptia de neconstitutionalitate este: a. b. c. un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul sistem de drept; un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintro lege de care nu depinde solutionarea cauzei;

ANS: A

168. Camera Deputatilor si Senatul , in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, aceasta putnd fi initiate de: a. b. c. d. jumatate plus unul din numarul senatorilor; cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor; cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la data depunerii; umatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei si B a Guvernului

ANS:

169. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative? a. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului;

b. c.

emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei; da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.

ANS: A

170. Care sunt ramurile de drept pe care le cuprinde dreptul public? a. b. c. ANS: A 171. De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit Statutului lui Cuza ? a. b. c. d. ANS: A 172. Care este definitia monarhiei, ca forma de guvernamant? a. b. c. acea forma de guvernamant in care seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar saude desemnat dupa proceduri specifice; acea forma guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandusi presedintele alegand sefexercita de stat denumit seful statuluisau este domnulun care puterile presedinte; impreuna cu Adunarea ponderatrica si Adunarea electiva. ANS: A 173. Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei contractuale: a. b. c. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta; potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa a statului; potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o numai de catre domnitor ca reprezentant al puterii absolute; Prlamentul colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari: :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile. dreptul constitutional; dreptul international privat dreptul civil.

d.

persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat a sicapacitatii persoana fizica; potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

ANS: A 174. Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele: a. b. c. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamentului legii; legii ori daca s-a cerut verificarea daca Presedintele a reexaminarea cerut reexaminarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea C

ANS:

175. Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si a platformelor acestora, partidele politice pot fi grupate in mai multe categorii: a. b. c. ANS: B partidul de masa si partidul de cadre; partide confesionale, partide de clasa si partide etnice; suple si partide rigide; partide

176. Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii: a. b. c. ANS: C partide democratice, partide liberale si partide etnice; partide nationale si partide de clasa partide democratice, partide liberale si partidele

177. Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii: a. b. c. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit; cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite; ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;

ANS:

178. Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii: a. b. c. ANS: C cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic acestuia; cand seal constata incalcarea prevederilor constitutionale, de catre Curtea Constitutionala; nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;

179. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional? a. b. c. ANS: B proclama drepturile si libertatile fundamentale; este ramura a dreptului unitar roman, format din normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii; stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale;

180. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional? A)relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept; B))relatii specifice altor ramuri de drept; C)relatii specifice de drept constitutional D) relatii cu dubla natura juridica; a. b. c. ANS: 181. a. b. B Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere? votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea respectiva pentru a putea vota; censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere pentru a avea drept de vot; A+B C+D A+B+

c. censul de avere a facut imposibil votul femeilor, care au capatat drept de vot mult mai tarziu decat barbatii. ANS: 182. B In virtutea prerogativelor sale, Guvernul adopta: recomnadari; decrete; avize consultative; hotarari si D

a. b. c. d. ANS:

183.Spre a fi eligibil la Senat, potrivit Constitutiei de la 1923 se cere: A)A fi cetean roman; B)A avea exerciiul drepturilor civile si politice; C)A avea vrsta de 40 ani mplinii; D) A avea domiciliul in Romnia a. b. c. d. ANS: C A+B B+C A+B+C+ D A+B+C

184. Constituia din 1923, pornind de la faptul c toate puterile eman de la naiune, stabilete c : a. puterea legislativ se exercit colectiv de Rege i Reprezentana na ional; b. puterea legislativ se exercit de Reprezentana naional c. puterea legislativa se exercita de guvern si Consiliul legislativ ANS: A 185. Care era durata mandatului camerei superioare potrivit Constitutiei de la 1866? a. b. mandatul camerei superioare era de 8 ani, renoirea acestuia urmnd s se realizeze, pe jumtate la fiecare 4 ani prin tragere la sori a unui membru din fiecare jude mandatul camerei superioare era de 4 ani.

c. mandatul camerei superioare era de 4 ani, renoirea acestuia urmnd s se realizeze, pe jumtate la fiecare 2 ani prin tragere la sori a unui membru din fiecare jude ANS: A 186. a. b. c. Cine erau membrii de drept ai Senatului potrivit Constitutiei de la 1866? Constitutia de la 1866 nu reglementa institutia membrilor de drept pe ntru Senat, aceasta dispozitie constitutionala fiind reglementata sub imperiul Constitutiei de la 1923 tenitorul tronului, de la vrsta de 18 ani mo motenitorul tronului, de la vrsta de 18 ani, dar cu vot deliberativ la vrsta de 25 C ani,

ANS:

187. Conform constituiei de la 1866, Domnul avea urmtoarele prerogative a. sanciona i promulga legile, putnd s refuze proiectele votate de Parlament fr a motiva lucru b. nu aveaacest dreptul de amnistie i graiere executarea hotrrilor judectoreti se fcea n numele ministrilor c. nu putea numi n funcii publice, aceasta prerogativa revenea ministrilor ANS: A 188. Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, camerele isi desfasoara lucrarile in sedinte comune pentru: A) primirea mesajului Presedintelui Romaniei; B) aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat; C) aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii; D) numirea Avocatului Poporului; a. b. c. d. ANS: A 189. Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele se adopta: a. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera; A+B+C+ D A+B+C A+D B+C

b. c.

cu votul majoritatii fiecarei Camere proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin C doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

ANS:

190. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare. Acestea sunt: a. statul roman este un stat de drept, democratic si social b. Romania este un stat federal c. Constitutia consacra principiul umanitatii ANS: A 191. a. b. c. ANS: B Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa? Constitutia belgiana Constitutia franceza Constitutia

192. Care sunt atributiile Avocatului Poporului,in sistemul nostru constitutional? a. b. c. ANS: A 193. Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii? a. b. c. ANS: A 194. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale? poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii constituite; petitiile potlegal fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice; petitiile pot fi anonime are dreptul sa efectueze anchete proprii; emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal;decizii care sunt supuse controlului judecatoresc. emite

a. b. c. ANS: A

drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea omului; drepturile si drepturilor libertatile fundamentale sunt drepturi obiective; drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara.

195. Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le: a. b. c. ANS: A principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a patra, situata deasupra Parlamentului si Guvernului si investita cu dreptul separatiei de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea principiul puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptului judecatorilor de a controla actele puterii legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor; controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv, care intervine intervine inainte de promulgarea legilor.

196. Care este definitia constitutiei conventie? a. b. c. ANS: A 197. Motivul revizuirii unei Constitutiei este foarte diferit, nu numai de la tara la tara, dar chiar in cadrul aceleiasi tari. Doctrina constitutionala s-a oprit, in general, la cateva dintre ele: Producerea oricarui eveniment politic; Transformarea denumirii unor organisme prin care se exercita puterea publica Initierea unei motiuni de cenzura, finalizata cu demiterea Presedintelui; B este rezultatul activitatii unei adunari ce poarta denumirea de Conventie; este pactul incheiat intre popor si monarh este constitutia adoptata prin puterile absolute ale monarhului.

a. b. c. ANS:

198. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala? a. Constitutia belgiana b. Constitutia franceza c. Constitutia ANS: C

199. Identificati varianta adevarata: a. Statul unitar complex este o form a statului unitar n care unele provincii sau regiuni ale statului beneficiaz de un statut legislativ special, n sensul c parlamentul (unic) adopt pentru provinciile respective o legislaie special, diferit de cea adoptat pentru restul rii b. Statul unitar nu este format dintr-un ansamblu unic de organe prin care se exercit puterea la caracteristica nivel central i local unitar este aceea ca populatia nu are o singura c. Trasatura a statului cetatenie ANS: A 200.Ce fel de Constutie este din punct de vedere al revizuirii Constitutia Romaniei? a. b. c. ANS: A Constituia Romniei este o constituie rigid n sensul c pentru a fi revizuit trebuie s urmeze o proce dur complex Constit u ia Romniei este acea constit uiecare poate fi modificat cu uurin i fr o procedu r spec ial i sconstitutie olemn denumita statut Constitutia Romaniei este acea