Sunteți pe pagina 1din 1

Diagrama Gantt

Activiti/Sub-activiti
1. Realizarea managementului de proiect 1.1 Coordonarea activitilor proiectului 1.2 Raportarea de progres 1.3 Verificarea cheltuielilor 1.4 Pregtirea cererilor de rambursare 1.5 Arhivarea documentelor 2. Achiziionarea de servicii de consultan pentru constructie sera 2.1. Publicarea anuntului pentru selectie constructor 2.3. Primirea ofertelor 2.4. Evaluarea ofertelor 2.5 Semnarea contractului cu ofertantul castigator 3. Achizitionarea unei masini frigorifice 3.1. Pregatirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire 3.2. Publicarea anuntului de participare 3.3. Primirea ofertelor 3.4. Evaluarea ofertelor 3.5. Semnarea contractului cu ofertantulcastigator 4. Angajare de personal 4.1. Anunt anagajare 4.2. Selectie Cv-uri 4.3. Interviuri 4.4. Angajare 5. Informare i publicitate pentru proiect 5.1. Eveniment lansare proiect 5.2. Realizare materiale publicitare 5.3. Comunicat de pres la finalizarea proiectului 6. Auditarea parial i final a proiectului L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12