OPERETA – 60 de ani

Catalog aniversar

1

CUVÂNTUL DIRECTORULUI ..............

2

1. ISTORICUL OPERETEI ÎN LUME

ORIGINILE OPERETEI Originile operetei trebuie căutate în reacţia maselor, a mulţimilor din pieţe şi bâlciuri, faţă de moravurile claselor înalte, de la curţile regale şi princiare din Europa, pe care aleg să le parodieze şi să le satirizeze prin muzică. Astfel s-a întâmplat pentru prima dată în Anglia, când, pe 29 ianuarie 1728, a apărut şi s-a jucat cu un succes enorm „Beggar’s opera”, pe un libret de John Gray şi muzică de John Christopher Pepush. „Beggar’s opera”, adică „opera cerşetorilor”, era o parodie a înaltei societăţi londoneze şi o satirizare a moravurilor ei, anticipând, prin aceasta, ceea ce va face Offenbach în operetele sale. Ca o reacţie împotriva gravităţii şi lipsei de actualitate a operei apar, în 1701, aşa-numitele „parodies du nouveau théâtre italien”, în care vom găsi pentru prima dată expresia „opéra comique”, iar 20 de ani mai târziu, Le Sage publică o culegere de piese scrise pentru a fi reprezentate în târguri, culegere intitulată „Théâatre de la foire ou l’opéra comique” (Amsterdam 1722-1737). În Italia, în aceeaşi perioadă, opera se scria pe librete cu un conţinut popular şi care va deveni opera buffă. În Germania, Singsspiel-ul, care a precedat opera, era o îmbinare de scenete vorbite cu altele cântate; farsele de carnaval aveau un caracter adesea batjocoritor, conţinând ecouri din actualitate şi fiind însoţite de o muzică vioaie. Opereta a luat câte ceva din toate genurile menţionate mai sus. Opera comică, opera buffă, beggar’s opera sunt strămoşii operetei. Opereta nu descinde din operă, dar pentru că melosul său este tratat în manieră cultă, pentru că era expus de o orchestră mai mare, avea nevoie de un public cu o oarecare pregătire muzicală, iar această pregătire era făcută de spectacolele de operă.

NAŞTEREA OPERETEI ÎN EUROPA Anul 1858 este considerat anul de naştere al operetei. În acest an, la Paris, Jacques Offenbach a prezentat publicului opereta „Orfeu în infern”, pe care compozitorul o intitulează „operă-bufă”. Principala caracteristică a acesteia era parodierea operei serioase, a tragediei muzicale şi satirizarea vieţii contemporane. Offenbach îşi alegea personajele de obicei dintre oamenii de seamă ai zilei, pe care îi prezenta sub masca unor eroi din Antichitate care defilau pe scenă şi se comportau ca orice muritori de rând, cu defectele şi cu năravurile oamenilor politici cunoscuţi – Napoleon al III-lea, militari de seamă, politicieni sau mari bancheri se perindă toţi prin operetele lui Offenbach şi sunt amendaţi cu ironie de publicul care savurează cu pofta comicul situaţiilor.*
*Jacques Offenbach (1819-1880) s-a născut la Cologne, unde tatăl său era cantor la sinagoga din localitate, fiind al şaptelea copil din cei zece, câţi număra familia cantorului. De mic copil Jacob (pe numele său adevărat), a îndrăgit vioara, dovedind calităţi muzicale deosebite. La 14 ani, a fost admis la Conservatorul din Paris, devenind elevul lui Vaslin la clasa de violoncel. Din acest moment, Jacob se va numi Jacques Offenbach, va deveni francez de naţionalitate, dar şi de inimă şi nu va părăsi Parisul decât ocazional. (Titus Moisescu, Militiade Păun, „Ghid-opereta”, 1969) „Jacques Offenbach a descoperit o lume nouă, o insulă necunoscută, ţara râsului muzical... creaţiile sale sunt modele de spirit, bună dispoziţie, ingeniozitate

3

din cauza aportului său minor. Franz Léhar a avut o copilărie agitată. a primit denumirea de „musiquette”. prin diverse garnizoane ale tatălui său. era dublată de o muzică spumoasă. „Voievodul ţiganilor”. opereta „Liliacul” (Die Fledermaus). şi Karl Zeller cu operetele „Vânzătorul de păsări” şi „Minerul” completează seria creatorilor de prim rang al genului operetei pe care îi dă şcoala vieneză de la sfârşitul secolului XIX. al căror caracter se deosebeşte de cel al operetei pariziene. Se mută apoi la Viena. compozitorii reîntorcându-se la dans. Încă din acest stadiu de dezvoltare al operetei vieneze. „Paganini”.* *Franz Léhar (1870-1948) s-a născut la Kamarom. operetele vieneze sunt neîntrecute mesagere ale valsului. care puncta doar comicul situaţiilor. fiind denumite din acest motiv „Walzer-operetten”. mai degrabă decât cântăreţilor. Johann Strauss-fiul a imprimat totuşi lucrărilor sale un alt spirit decât cel al vechilor operete pariziene. determinat. şi de întâlnirea cu celebrii libretişti Victor Leon şi Leo Stein. la Theater an der Wien. cauza decăderii operetei în secolul XX. iar caracterul său satiric nu apare pe primul plan.maliţioasă. A urmat apoi o altă lucrare de succes.. rolurile din acest tip de spectacole erau de cele mai multe ori destinate unor actori comici. care scriu libretul pentru cea mai celebră operetă a sa: „Văduva veselă”. s-a prezentat. Totodată. „Fredericke” sau „Ţara surâsului”. În 1905. În afară de Johann Strauss. un mic orăşel de pe marginea Dunării. Cea mai mare vâlvă a stârnit-o opereta „Văduva veselă” a lui Franz Léhar. care s-a menţinut multă vreme pe afiş. Un nume la fel de important şi un reprezentant de seamă al genului este şi compozitorul maghiar Emmerich Kálmán. În 1874. specific cordialităţii vieneze. al cărui succes a făcut înconjurul lumii.Un Daumier care a folosit notele gamei ca să schiţeze siluete!” (Louis Schneider) Satira socială şi politică. În anii care au urmat s-au montat unele dintre cele mai cunoscute operete de astăzi. spirituală. care a prins foarte repede şi a avut un imediat succes la public. se simte acea doză masivă de sentimentalism care a fost. o muzică uşoară. constituie unul dintre elementele de bază ale genului. fiind pătrunsă mai degrabă de un spirit de îngăduinţă faţă de slăbiciunile omeneşti. cu operetele „Studentul cerşetor” şi „Gasparone”. o altă figură proeminentă a noilor tendinţe în opereta vieneză. De altfel. sub diferite forme. Aici va cunoaşte succesul. Ulterior. situat la graniţa dintre Cehoslovacia şi Ungaria. cu un succes extraordinar. în bună parte. Deşi scrise sub imboldul succeselor obţinute de Offenbach. a cărei operetă „Contesa Maritza” (şi mai apoi „Silvia”) a înregistrat un imens succes. unde devine violonist în orchestra dirijată de tatăl său. în parte. ale valsului vienez. opereta franceză renunţă la spiritul său critic şi a rămas doar plină de duioşie. vom asista la o renaştere a operetei vieneze. în sens peiorativ. de zâmbete fiind un spectacol destinat amuzamentului. neoferindu-i un domiciliu şi un mediu stabil.. vioaie. Opereta vieneză nu este atât de acidă. 4 . desele transferări. OPERETA VIENEZĂ ÎN ROMÂNIA La noi s-au bucurat de multă faimă operetele vieneze. jucate cu succes în continuare pe marile scene ale lumii. devenită mai apoi emblematică pentru opereta franceză. Celelalte operete scrise de Léhar s-au bucurat de un succes aproape egal: „Contele de Luxemburg”. Fiu al unui dirijor de fanfară militară. iar muzica însoţitoare. în aceeaşi lună şi în acelaşi an cu Oskar Straus. Léhar urmează Conservatorul la Praga şi îi are ca idoli pe Verdi şi Wagner. care. Karl Millöcker.

În secolul XX. compusă de Fr. compozitorul rămânând un neîntrecut inovator în această direcţie. Militiade Păun. Oskar Straus. care au îmbogăţit repertoriul universal al teatrelor de operetă cu „Kunstlerblut”. „Farmecul unui vals”. pe drumul trasat de Johann Strauss merg fratele său Joseph. repertoriul operetei este îmbogăţit prin transpunerea piesei „Pygmalion” a lui Bernand Shaw prin „My fair lady”. „Ghid-opereta”. duetelor şi corurilor sale accentele şi inflexiunile unor melodii populare auzite şi studiate de compozitor în desele lui peregrinări „militare”. urmaţi de mai tinerii Franz Léhar. 5 . Simţea. „Vagabonzii”.*Care este forţa muzicii lui Léhar? În primul rând melodicitatea. (Titus Moisescu. Léhar a fost un excelent constructor al muzicii sale şi un fin tehnician. 1969) În Austria. Robert Stolz sau Karl Rudolf Friml. întreaga sa muzică integrându-se perfect dramaturgiei libretului şi rezistând celor mai exigente analize. În al doilea rând. Loewe. Karl Ziehrer. Paul Abraham („Floarea din Hawaii”). Şi meritul cel mai mare al lui Léhar a fost acela că a ştiut să presare în tematica ariilor. intuia perfect momentul culminaţiilor şi al marilor interiorizări. Edmund Eysler. trăia şi se integra de minune în acţiunea libretului.

este considerat anul naşterii operetei româneşti. 1961) Dezvoltarea gustului marelui public pentru operetă a făcut să crească ţinuta spectacolelor dar mai cu seamă valoarea interpreţilor. * *Grădina Oteteleşanu era locul de desfăşurare al activităţii companiei Grigoriu şi una din numeroasele grădini de vară ale Bucureştilor. în special publicului bucureştean. cântăreţi. după o lună le cânta la bufet muzica militară. Cei care au cunoscut Grădina Oteteleşanu vorbesc cu mult entuziasm despre acest loc: „Trupa lui Grigoriu era o instituţie. Consolidarea şi impunerea definitivă a operetei în atenţia publicului românesc a fost făcută de Eduard Caudella („Harţă Răzeşul”. 6 . Paralel cu opereta românească. De dorul Florichii Florescu. o operetă nouă. Iacob Mureşianu. Un alt moment important pentru istoria operetei româneşti este marcat de „Crai Nou” – 1882. au oftat generaţii de liceeni. Începând cu anul 1904. Leqocq. în care s-au remarcat şi impus compozitori de valoare ca: Ciprian Porumbescu. un eveniment. Dar ceea ce dădea un farmec deosebit acestui colţ din Bucureşti era numărul mare de scriitori. „Leonard”. Creaţiile lor intitulate „opere comice” marchează un incontestabil progres al genului. ca Nicolae Leonard. Tot în această perioadă de începuturi. Astfel. valsul şi marşul erau fluierate de toţi băieţii de pe stradă. „Scaiul bărbaţilor”) şi Constantin Dimitrescu („Sergentul Cartuş”.. George Ştephănescu („Sânziana şi Pepelea”. George Dima. trupa sa a prezentat. spectacolul de operetă s-a integrat firesc în viaţa culturală românească. de dorul lui Leonard. Nu a fost local în Bucureşti despre care să se fi scris mai mult decât despre Terasa Oteteleşanu şi n-a fost gazetar care să nu-şi depene amintirile legate de acest local cu faimă. viaţa artistică era dominată de vodevil – formă a teatrului muzical. Strauss sau Millöcker. pictori care veneau zilnic să-şi ia cafeaua şi să afle ultimele noutăţi şi zvonuri din lumea bucureşteană. în Ardeal. Eduard Wachmann şi Karl Theodor Wagner au compus un număr impresionant de vodeviluri stimulând gustul publicului pentru acest gen. gazetari. (Th. ei au dat avânt genului liric românesc. memorabila lucrare a tânărului compozitor Ciprian Porumbescu. * *Vodevilul este o comedie uşoară. Ion Vidu. După 8 zile. actori. „Nini”). Hérvé. Adeseori lucrările fiind jucate la foarte scurt timp după premiera lor mondială. Un adevărat animator al genului a fost tenorul Constantin Grigoriu. montează cu deosebit succes operete de Offenbach. Crutzescu. înfiinţate în ţară acum mai bine de 130 de ani. Bălan. bogată în răsturnări se bazează în general pe qui pro quo-uri şi are întotdeauna un final fericit. Anul 1848. toate fetele din Bucureşti (Gh. Aşa au apărut artişti de primă mărime. „Podul Mogoşoaiei)”. Banat şi Bucovina – ţinuturi româneşti – viaţa culturală era animată de societăţi muzicale şi dramatice. Primele trupe lirice. după două le gemeau flaşnetele.2. opereta clasică universală este şi ea intens reprezentată şi deosebit de îndrăgită de publicul românesc.. aproape tot repertoriul de operetă. a cărei intrigă. în vestita Grădină Oteteleşanu. Începând cu anii 1830-1831. „Olteanca”. în principalele centre culturale ale ţării. prin succesul lucrării „Baba Hârca” de Alexandru Flechtenmacher. Ioan Wachmann. „Romanii şi Dacii”). ISTORICUL OPERETEI ÎN ROMÂNIA ÎNCEPUTURILE OPERETEI ÎN ROMÂNIA România se numără printre puţinele ţări în care opereta are o puternică şi valoroasă tradiţie. Pe de altă parte.

Şi de aici începe frumoasa poveste a unei stele primită peste tot cu aplauze şi plecăciuni.Florica Cristoforeanu. având la picioare Micul Paris. Doi bulgări. cu faţa palidă feminină. Intră în spectacol seara cu o singură repetiţie.” Tudor Arghezi (text de pe coperta II din „Leonard” de Th. Urmează «Văduva Veselă» la Naţionalul bucureştean şi. P. cu ochii mari visători. din nou fotografii înrămate sau direct pe oglinzi... (.a. pentru un turneu unde avea să cânte şi operă şi operetă cu 140 lei pe lună. Succes după succes. triumf. Leonard.. opereta cade în uitare.Maximilian. cu litere de o şchioapă. cadouri şi flori la cabină. disperare. Ion Băjenaru. unul de lună şi altul de soare..) Leonard s-a angajat la Grădina Oteteleşanu cu 200 lei pe lună. În Occident. Se dedică total scenei. Leonard spune STOP! Şi pleacă din trupa lui Poenaru via Bucureşti. Instituţie editorială. G. cedând locul comediei muzicale şi revistei.) Toţi îl iubeau enorm. Intrarea lui la Capşa.. se vorbea de el. 1961) 7 . aşa cum l-am văzut noi. până la electrician. o apariţie meteorică. cu distincţia atitudinilor şi mai ales cu acel farmec făcut din nostalgie. înfăşurat în crepul violet al regretului oftat al unei lumi. V. încasări enorme. Amoruri declarate în gura mare din sălile din ce în ce mai pline. glorie în ascensiune. (. orice mimică a lui erau pur şi simplu devorate. După moartea lui Leonard (1928). Spre Fălticeni... Aşa începe nebunia. obiecte personale cu dedicaţii luând aceeaşi direcţie. În turneul din toamna aceluiaşi an. a dormit pe paie şi pe talaş. actor şi dansator deopotrivă – supranumit „Prinţul Operetei”. Frumos. destinul are un umor aparte. cel mai mare artist al genului.” Victor Eftimiu (text de pe coperta III din „Leonard” de Th. La un moment dat ajunge să interpreteze un rol de tenor în «Vânt de primăvară». după ce se destramă Trupa Marinescu. şi-a spălat cămaşa la copcă şi a plecat mai departe cu ea zvântată pe trup. chiar pe importante scene europene.. raportând totul la cât de puţin a trăit. Bărcănescu îşi pierde vocea. mult râvnită pe vremea buzunarelor goale. „După ce îndurat foamea şi frigul.. cu frumuseţea ochilor şi a vocii.. unii reuşind să se impună şi peste hotare. inimi frânte cu fotografii sub pernă.Ciucuretti. şi-a dat cu grime pe piele în culoarea tricoului ca să nu se vadă găurile din material. Avea 21 de ani şi câştiga 6000 de franci de aur pe lună. poate. Florica Florescu.. care să fi unit maturitatea jocului cu lirismul.Popescu ş.Bălan. „Leonard a cântat ca o vioară şi a murit ca o vioară. sinucideri.. cu păr abundent. zvelt în fracul său impecabil.. A. deasupra lutului. afişe cu «Leonard cel mai mare artist de operetă al lumii»”. orice şoaptă. Alexandru Bărcănescu.. S-a născut o stea în timp ce o alta apunea! Fortuit sau nu. Leonard este angajat de tenorul Alecu Bărcănescu.). devenind un idol al publicului.Carussi. leonardomanie. graţie şi pasiune. N. Constantin Tănase. plini de melancolie… N-am întâlnit cântăreţ cu atâtea daruri. cântăreţ. (. Orice gest. a mâncat o felie de pâine pe zi (când avea noroc). DESPRE LEONARD Leonard a fost. George Niculescu-Basu. Mara d’Asti.Bălan. Leonard ridică şcolăreşte două degete şi spune că ar putea cânta el dacă este toată lumea de acord. «O pasăre Phoenix» care a fost unanim declarată «Prinţul Operetei». ani în şir. 200 de operete! Dă tot ce poate da! (. Un om de un altruism inegalabil. 1961) „Dacă l-aţi fi văzut. se ia hotărârea să se renunţe la turneu şi toţi să se întoarcă la Bucureşti. şi-a întors ghetele pe dos pentru că nu avea pantofi de scenă. mizeria şi neajunsurile. De la casele avuţilor până la bordeluri şi mahalale. de la corist. a avut o carieră miraculoasă. Marinescu la Grădina Raşca. Nu împlinise 18 ani şi. Trupa de Operetă Al. suspine ascunse în batiste de ochii soţilor geloşi. se face pe aplauze şi lume ridicată în picioare. scandaluri. în tren. armonios în gesturi şi mişcări. De la portar până la primadone..) Munceşte fără oprire. sacrificii peste sacrificii pentru că ADORA TEATRUL.

fiu de general.Soare – dar care. nu atinge cotele de succes ale „Calului bălan”. Suzana. însuşi compozitorul va dirija premiera bucureşteană. În primul rând îşi alege o lucrare de reputaţie mondială – „La Calul bălan” de Ralph Benatzky – premiera absolută avusese loc în 1930 la Berlin. scrisă de Nicuşor Constantinescu. textele muzicale Eugen I. într-o acută depresie. încântat de succesul obţinut. spre deosebire de Constantin Tănase. în ansamblu angajează circa 200 persoane. un sărut şi „Un vals… ca pe vremuri”. Gilbert. va declara că este „pur şi simplu uimit de verva şi fantezia montării”. din păcate.Mirea. Mesajul transmis publicului este generos şi inspirat. se apropie destul de mult de revistă. Nicolae fusese bun prieten cu Ion Dacian. turneul prin ţară cu „Calul bălan” a durat 53 de zile. Opereta lui Nicuşor Constantinescu.Soare. autorul îi aduce în scenă în acompaniamentul nemuritoarelor arii de Léhar.opereta înainte de Operetă Readucerea spectacolului de operetă în atenţia publicului bucureştean o datorăm celor doi importanţi oameni de teatru Constantin Tănase şi Nicolae Vlădoianu. decorează atât faţada teatrului cât şi sala de spectacol în stil tirolez. În 1947. Competiţia impunea lui Nicolae Vlădoianu un repertoriu de mare popularitate susţinut de artişti de prestigiu. N. tenorul Ion Dacian (1911-1981) va deveni cea mai proeminentă figură a operetei româneşti contemporane.Vlădoianu a descoperit un Dacian întâi. Hanna – frumoasa Văduvă veselă –. Contele de Luxemburg. printre ei şi cântăreţi originari din Tirol. Opereta trebuie salvată. În urma lui au rămas soţia Sofia şi trei copii: Luca. vede luminile rampei „Floarea din Hawaï” de Paul Abraham – premiera absolută a avut loc în 1931 la Leipzig. Spectacolele companiei „Alhambra” concurau cu cele ale „Cărăbuşului” pentru cucerirea spectatorilor. Adus cu destule sacrificii de la Opera din Cluj.COMPANIILE „ALHAMBRA” şi „CĂRĂBUŞUL” . o primadonă. nu a vrut să urmeze cariera militară a tatălui său. Aceasta a fost tactica adoptată de creatori pentru a da operetei un plus de accesibilitate. 8 . În 1936. spectacolul a fost una din cele mai valoroase realizări ale teatrului de operetă. Constantin Tănase. pe scena „Cărăbuşului”. Muzica aparţine compozitorilor Mişu Constantinescu. dar nu a fost în zadar. Paul Abraham. Pornit să caute un Leonard al doilea. Nello Manzatti şi Ion Vasilescu. Tot în anul 1935. ele trebuind să fie susţinute. Pentru împlinirea acestui deziderat recurge la mijloace excepţionale. îşi doreşte să reînvie opereta. *Nicolae Vlădoianu. Subiectul este o fantezie ce răspunde întrebării: „…unde au dispărut Danillo. Nicolae Vlădoianu va folosi o formulă originală – o comedie – opereta intitulată „Un vals ca pe vremuri”. dăruindu-şi întreaga viaţă celebrului teatru „Alhambra”. Nicolae Vlădoianu a susţinut foarte mult „Alhambra”. în regia semnată de Soare Z. După premieră. pentru că pe scena teatrului au urcat toţi marii actori ai perioadei interbelice. pentru asta are nevoie de un tenor. În încercarea de a repune la loc de cinste Opereta. Dacian se ţine de cuvânt şi devine ocrotitorul familiei.Soare. Invitat de Constantin Tănase. ci a devenit scriitor. dacă i se va întâmpla ceva. Pe atunci teatrele nu aduceau niciun ban. pe care îl rugase cândva să aibă grijă de familia lui. În 1935. Regizat de Soare Z. după ce montase cu succes numeroase reviste. Offenbach sau Oscar Strauss. Constantin Tănase montează pe scena „Cărăbuşului” şi opereta „Rose Marie” de Friml – în regia lui Soare Z. directorii companiilor „Cărăbuş” şi respectiv „Alhambra” – ambele înfiinţate în jurul anului 1926. şi toţi ceilalţi eroi de operetă?!”. Pentru atmosferă. Rolul Leopold a fost interpretat chiar de Tănase. Nicolae Vlădoianu se sinucide. dar mai ales pentru a capta şi atenţia publicului fidel „Cărăbuşului” şi îndrăgostit de Constantin Tănase. Şerban şi Elena.

Jules Cazaban (Joseph). Tot în anul 1941.Timică. Versiunea românească este semnată de V. pe afişul „Alhambrei”. se cânta frumos.Gărdescu. Maria Wauvrina. Decorurile şi costumele acestei „Veneţii” – „risipă de lux şi bogăţie” uimeau spectatorii ce aplaudau la scenă deschisă strălucita renaştere a Operetei. dar mai cu seamă ştiinţa personalităţilor. N. socotind că nici un compartiment nu se lăsase mai prejos”. „Vânzătorul de păsări” de Karl Zeller. artiştii „Alhambrei” lansează o nouă premieră: „O noapte la Veneţia” de Johann Strauss. N. Dacian în rolul tânărului Adam are un frumos succes de public. Totuşi „Târgul Sărutatului” a demonstrat forţa ansamblului.Kaner.Mălineanu. regia este semnată de Ion Dacian.Timică. în 1941. Liana Mihăilescu. Pe scena „Alhambrei” în montări fastuoase. se glumea cu haz. aşa cum şi-a aşteptat-o atâta vreme. În rolurile principale.Timică (Kagler). în care ia apărarea acestui gen atât de dificil. N.Vlădoianu intuise perfect. Mircea Ştefănescu scria: „Domnul Dacian este. Jules Cazaban. succes subliniat cu interes de cronicari în presa de specialitate. scrisă de N. ceea ce aruncă marea la o mie de ani. Montările spectacolelor din acea vreme au rămas de referinţă. scriitorii N. Maria Wauvrina. Dacă nu era domnia sa.A doua încercare a „Alhambrei” de a monta operetă a fost şi mai ambiţioasă. În distribuţie îl aflăm în rolul baronului Weps pe N. coregrafia Oleg Danovski.Timuş.* *Mircea Ştefănescu consemna: „Opereta este copilul traiului bun. Opereta „ţinea” afişul „Alhambrei”. N. Acesta era rezultatul muncii unor reputaţi profesionişti ce colaborau cu dragoste şi pasiune la revigorarea operetei: compozitorii Ion Vasilescu. de a monta spectacolele de operetă.Gărdescu (primul ministru al ducatului de Greitz-ReitzSchleitz). pentru operetă.Gărdescu. După „Vagabonzii” de Zieher (cu G.Vlădoianu. în distribuţie Ion Dacian (Ducele de Urbani). N. N. încărcate de negura basmelor”. Liana Mihăilescu.Gărdescu. Elly Roman. Neobosiţi. „Târgul Sărutatului”. N. cunoscutul actor iscăleşte în caietul program o pagină intitulată „Opereta”. Virginica Popescu. Nuntă fără mire nu se poate”. libretul „evoca timpuri străvechi. Ion Dacian.Kiriţescu semnează regia.Maximilian.Kiriţescu şi N. figurează „Vânt de primăvară” de Johann Strauss. secondaţi de G. G. Richard Rang (Contele Bitowsky). se dansa sprinten şi cu graţie. Oleg Danovscki – coregrafia. Critica de specialitate a primit cu multă rezervă această ambiţioasă montare. opereta trebuia să mai aştepte reînvierea la noi. H. Din distribuţie fac parte: N. Richard Rang.Vlădoianu montează. de care se înconjurase Vlădoianu. 9 . N.Gărdescu. Silvia Dumitrescu. Virginica Popescu şi bineînţeles Ion Dacian) urmează o montare de excepţie: „Un vals vienez” (Wiener blut) de Johann Strauss. N. Versiunea românească a libretului este semnată de Puiu Maximilian şi V. Lulu Nicolau. de lux rafinat.Antoniu. Convins de excepţionalul potenţial de care dispunea Ion Dacian. Silvia Dumitrescu. Gina Schlachter şi Lulu Nicolau. pe care Providenţa l-a dăruit Europei Moderne”.Kiriţescu şi coregraful Oleg Danovschi.* *În cronica spectacolului. talentul de excepţie al unor interpreţi de valoare. Cronicarii se vor întrece să consemneze izbânda Teatrului „Alhambra” care atinsese „cele mai subtile stadii ale profesionalismului. într-un cuvânt bunul gust predomina. premierele se succedau cu rigurozitate matematică. Maria Wauvrina (Rosa).Vlădoianu a ales o lucrare românească.Timuş şi V. Maria Wauvrina. Premiera consfinţeşte succesul operetei pe malurile Dâmboviţei. Caramanlău – decorurile.

printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri. Aici. în 18 ianuarie 1947. Următoarea premieră pe afişul Secţiei de Operetă a Teatrului Armatei a fost „Tarsiţa şi Roşiorul” de Viorel Doboş şi Gheorghe Dumitrescu. N. 20 de ani de existenţă cu „multe visuri. Din păcate. Şerban Tasian. Nicolae Vlădoianu a înregistrat un singur eşec şi acesta l-a costat viaţa. dar şi destule realizări şi succese”. În seria premierelor se înscrie apoi „Vânt de libertate de Dunaevski”.Wauvrina. N. „Domnişoara Opereta”. „Prinţesa Circului” de Emmerich Kálmán. care şi-a deschis porţile cu premiera „Vânt de libertate” de Isaak Dunaevski. Tiberiu Simionescu.Vlădoianu va sărbători. Lucrarea s-a bucurat de un mare succes de public dar şi de o atenţie deosebită din partea cronicarilor. Să-i numim deci pe Silly Popescu. odată cu premiera „Pericola” de Offenbach. şi-a continuat neabătută drumul succesului. Petre Ştefănescu Goangă. Toni Buiacici. N. Anul 1946 – un an bogat în evenimente şi realizări pentru artiştii „Alhambrei” care treceau pragul lui 1947 în febra pregătirilor pentru turneul din Orient cu „Prinţesa Circului” (versiunea franţuzească a libretului fiind semnată de Ion Marin Sadoveanu). În distribuţie. Migry Avram Nicolau. au fost montate 16 premiere ce au dat operetei „suflet de viaţă nouă”.000 de spectatori. Tudor Şoimaru scria: „actualul spectacol de la „Alhambra” ţine să demonstreze ceea ce personal am crezut cu nestrămutare că opereta nu a murit încă. După 20 de ani de reuşite incontestabile. Succesul de public a fost enorm.Ionescu Dodo. opereta se impune şi se statorniceşte în noi dimensiuni. Numele celor ce au jucat în acest spectacol. de peste 90. În aprilie 1949. 10 . NAŞTEREA TEATRULUI DE STAT DE OPERETĂ – 7 noiembrie 1950 În ciuda dispariţiei părintelui ei spiritual. Maria Wauvrina. toate materialele acestei lucrări de mare frumuseţe au dispărut fără urmă şi numai mărturiile celor ce au participat la realizarea spectacolului ne-au adus ecourile succesului de care s-a bucurat. Din punct de vedere financiar însă… eşecul a fost total.Timuş. N. George Groner. au intrat pentru totdeauna în Cartea de Aur a Operetei româneşti. Şi astfel. alături de colectivul companiei sale şi o serie de invitaţi de marcă. La început au fost prezentate operetele româneşti „Paloş Voinicul” şi „Cântecul munţilor” de Viorel Doboş. s-au aflat: Migry Avram Nicolau. Teatrul Armatei inaugurează Secţia muzicală în sala din Calea 13 Septembrie. Velimir Maximilian a polarizat în jurul său cei mai valoroşi creatori şi interpreţi de Operetă.Vlădoianu şi Jack Fulga. în seara zilei de 7 noiembrie 1950 a fost înfiinţat Teatrul de Stat de Operetă.Între 1940-1946. M. nume sonore ce au făcut din „Prinţesa Circului” un spectacol grandios menit să încununeze jubileul de 20 de ani de activitate a teatrului „Alhambra”. dând o nouă strălucire genului. multă muncă. În decembrie 1946. s-au bucurat de un real succes. Ion Lucian.Roman. un îngrijit caiet program consemnează cele 100 de spectacole ce fuseseră vizionate de la premieră. pe scena „Alhambrei”. o operetă de o nouă factură. vedete de primă mărime. cum îi plăcea lui Nicolae Vlădoianu să o alinte. la Cairo şi Alexandria. Toamna anului 1946 aduce pe afişele „Alhambrei” o nouă premieră. Nae Roman. alături de Ion Dacian. versiunea românească a libretului este semnată de Tudor Muşatescu. Virginica Romanovski. Este în încăpăţânarea asta a operetei de a nu se lăsa învinsă ceva înduioşător”. Spectacolele susţinute în martie 1947. V. Bimbo Mărculescu. Graţie acestor realizări şi bazându-se pe bogate tradiţii.

menite să contribuie la formarea „omului nou”. Elena Zamora. La pupitru s-a aflat dirijorul Liviu Cavassi. le-a transformat.Iordănescu Bruno. George Groner. pe un libret de Paul Mihail Ionescu şi Bogdan Căuş. spectacolul fiind greu de ţinut pe afiş din cauza conflictului mai mult decât superficial. în numai patru luni de la premieră. Titus Moisescu. Premiera operetei a avut loc pe 20 mai 1964. De precizat că astfel de teme – prezente de altfel şi în dramaturgia şi cinematografia românească a timpului – n-au fost decât pretexte pentru a crea subiecte pentru spectacole angajate. El este cel care a introdus în structura muzicală a operetelor sovietice tematica cântecului de masă. altele jucate în puţine reprezentaţii şi scoase apoi de pe afiş. Ca şi în alte domenii ale artei. datorată. conducerea muzicală i-a fost încredinţată reputatului dirijor Eggizio Massini. Bimbo Mărculescu. până în 1989. creaţia sa reuşind să se impună. Naivitatea textelor şi conflictele create artificial au fost salvate. o parte din creatori au acceptat compromisul propus de puterea comunistă. Silly Popescu. atât cât s-a putut. Virginica Romanovski. şi apoi aproape în fiecare stagiune. Puica Alexandrescu. Utilizarea folclorului şi a ritmurilor de muzică uşoară au dat creaţiei sale de operetă un suflu nou. în adevărate şlagăre. Nae Roman. coregrafia a aparţinut maestrei Elena Penescu Liciu. încă de la înfiinţare. Aşa se face că în repertoriul Teatrului. Specialiştii apreciază că opereta 11 . De această dată subiectul este ancorat în realităţile vieţii muncitorilor din anii ’60. iar coregrafia maestrei Elena Penescu-Liciu. Pe aceeaşi linie a spectacolelor scrise la comandă se înscrie şi opereta „Târgul de fete” de Filaret Barbu. Din distribuţie făceau parte Ion Dacian. atât datorită echilibrului construcţiei. Ideea luptei de clasă şi limbajul specific timpului sunt elementele care susţin un conflict în care cei buni îi înving şi-i demască pe cei răi. Libretul operetei susţine ideea preluării de către stat a proprietăţilor agricole şi transformarea lor în gospodării colective. Maria Wauvrina. care se dovedesc a fi sabotori şi duşmani de clasă. Ludovic Spiess. susţinută de o elită de cântăreţi şi actori. Ne vom opri asupra câtorva dintre aceste spectacole. muzica Nicolae Kirculescu. Distribuţia îi reunea pe Viorel Chicidean. supunându-se noilor cerinţe ideologice. *Isaak Dunaevski poate fi considerat ca unul dintre acei mai reprezentativi compozitori sovietici de operetă. are loc premiera operetei „Culegătorii de stele”. Tot în plină perioadă proletcultistă. În 7 februarie 1951 a avut loc premiera operetei „N-a fost nuntă mai frumoasă” . Maria Wauvrina. Petre Valentin. Costache Antoniu. o înviorare atât de necesară viabilităţii genului. Opereta se încheie cu instalarea sediului cooperativei în casa chiaburului din sat. Perioada în care opereta românească începuse să se afirme din ce în ce mai puternic a coincis cu venirea la putere a regimului comunist care a impus prin instituţiile sale ideologice teme şi subiecte care să reflecte pretinsele realităţi ale timpului şi care să contribuie la formarea omului nou.Nicolaide. cât şi melodicităţii de largă respiraţie a muzicii. Îndrăgostit de Operetă. unele dintre ele cu o viaţă destul de lungă. plină de lirism a ariilor şi duetelor.Nicolaide şi Harry Negrin. pe un libret semnat de Traian Iancu. atunci când dramaturgia o reclama. Bimbo Mărculescu. „Vânt de libertate” să ajungă la cel de-al 100-lea spectacol. direcţia de scenă a fost semnată de George Teodorescu.Hagic. Elena Zamora. Din distribuţie au făcut parte Ion Dacian. George Groner. a păşit cu dreptul pe drumul afirmării. Lili Duşescu. la vremea respectivă. Se poate afirma acum că Opereta românească. Melodicitatea caldă. Silviu Gurău. distribuţiilor şi muzicii. libretul H. 1969) Deşi. Dem. fireşte. a imprimat muzicii deseori o nuanţă satirică. la 3 martie 1954. Bimbo Mărculescu. trebuie spus că propaganda comunistă nu a cruţat nici Teatrul de Operetă. Toni Buiacici.” (Opereta-ghid. Muzica Florin Comişel. Nae Roman. Virginica Romanovski. „Târgul de fete”a avut o viaţă scurtă. Militiade Păun. Acţiunea este plasată pe un şantier de construcţie a unei termocentrale. spectacolul jucându-se de vreo 200 de ori. publicul bucureştean a făcut ca. iar regia a fost semnată de Sică Alexandrescu şi Nicuşor Constantinescu. Cella Tănăsescu. de inspirata muzică a compozitorului Nicolae Kirculescu. pentru generaţiile mai tinere de spectatori ar părea un lucru aproape de necrezut. figurau spectacole cu o evidentă tentă propagandistică. H.

Maria Wauvrina (Rosa). Elisabeta Henţia. „Ana Lugojana” de Filaret Barbu (1951). sprijinită de specialişti decişi să nu marginalizeze genul. ornamentaţie. dragostea lui pentru cântecul popular românesc. Silly Popescu (Bertha). scrisă pe un libret de Liliana Delescu. 45 de instrumentişti. Radio-ul şi mai apoi televiziunea se întreceau în imprimări şi înregistrări cu muzică din operete şi chiar cu spectacole integrale. mode. Sub bagheta compozitorului au evoluat în spectacolul de premieră. *Opereta „Lăsaţi-mă să cânt” a fost scrisă cu prilejul împlinirii unui veac de la naşterea compozitorului Ciprian Porumbescu. nici prin armonie. toate acestea constituind multiple aspecte ale conţinutului de idei care au stat la baza creării operetei. evocând momentul important al vieţii muzicianului român. în Transilvania anilor 1882. Inspirata muzică a acestei lucrări l-a propulsat pe Gherase Dendrino definitiv în rândul autenticilor creatori de operetă. grelele condiţii în care îşi desfăşurau activitatea artiştii creatori din secolul trecut. O perioadă de aur în care s-a muncit cu râvnă şi dăruire. Laureat al Premiului de Stat sau Artist al Poporului cu care erau răsplătiţi artiştii de valoare. Faptul că această operetă s-a jucat cu egal succes la Odessa. a avut un destin de invidiat. 14 solişti balet. Personajul Ciprian Porumbescu a fost interpretat cu pasiune şi dăruire de Ion Dacian. în Teatrul de Operetă activau: Sandu Eliad – Maestru Emerit al Artei. opereta „Lăsaţi-mă să cânt” pune în evidenţă lupta pentru dezvoltarea culturii româneşti. costumele Elena Agapie. În cinci ani de la premieră. Fără îndoială.Lebas. „Aculina” de Kovner (1952). Repertoriul se îmbogăţea mereu: „Pericola” de Offenbach (1951). decorurile N. Nu este puţin lucru ca un teatru să funcţioneze cu o schemă aproape perfectă: 51 de solişti. „Casa cu trei fete” de Schubert-Berté (1953). Puica Alexandrescu. „Lăsaţi-mă să cânt” a ajuns la impresionanta cifră de 250 de reprezentaţii. Artist Emerit. tapiţerie. tehnic scenă – pe scurt 115 angajaţi la personalul tehnic. în plus ateliere de tâmplărie. lupta lui pentru înfrăţirea naţionalităţilor conlocuitoare din Transilvania. coregrafia Elena Penescu Liciu. Gherase Dendrino – Laureat al Premiului de Stat (mai târziu devenind şi Artist al Poporului). Menită să comemoreze împlinirea unui veac de la naşterea compozitorului Ciprian Porumbescu. Militiade Păun. Virginica Romanovski (Suzănica). slujită de o adevărată pleiadă de cântăreţi şi actori. 70 de corişti. Titus Moisescu. croitorie. Leipzig sau Belgrad confirmă valoarea partiturii semnată de Gherase Dendrino. Astfel Opereta. Dia 12 . Dresda. Virginica Romanovski – Artistă Emerită sau Puica Alexandrescu – Laureată a Premiului de Stat. Regia a fost semnată de Nicuşor Constantinescu. Opereta are la bază ideea dezvoltării unei culturi muzicale în Transilvania prin gruparea intelectualilor cinstiţi. execuţie decoruri. (Opereta-ghid. valoroasei echipe de solişti ai Teatrului de Stat de Operetă i s-au adăugat nume de certă valoare ca: Getta Mara. Erastia Sever şi Viorel Cosma. PERIOADA DE AUR A TEATRULUI DE STAT DE OPERETĂ Anul 1954 marchează un mare succes al Operetei româneşti – „Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrino – creaţie de referinţă. Stimulative şi onorante erau şi titlurile de Maestru Emerit al Artei. nu poate fi neglijat sprijinul financiar de care s-a bucurat din partea statului. butaforie. patriotismul înflăcărat al lui Ciprian Porumbescu. 22 balerini corp ansamblu. Bimbo Mărculescu (Nastasi). Elisabeta Porumbiţa.nu s-a ridicat nici pe departe la nivelul celorlalte două ale compozitorului („Ana Lugojana” şi „Plutaşul de pe Bistriţa”) nici prin orchestraţie. 1969) An de an. asta fără să mai amintim şi de personalul administrativ. indiferent de naţionalitate. Astfel. alături de Ion Dacian.

Valli Niculescu. publicul german a aplaudat furtunos evoluţiile artiştilor bucureşteni. Ştefan Glodariu. şi nu în ultimul rând maestrei Elena Penescu Liciu. „Vânzătorul de păsări”. Germania. „Boccacio”. Constanţa Câmpeanu. ţigan”. care a creat un adevărat stil de balet propriu operetei… Între maeştrii corepetitori trebuie să numim la loc pe cinste pe Edith Huzly şi Marin Voicu care au vegheat permanent la menţinerea unui înalt nivel interpretativ al tuturor soliştilor. cu „Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrino. „Studentul cerşetor”. Marica Munteanu. Valeria Rădulescu. Constantin Drăghici. Ditta Pavel. într-o sală cu 1700 de locuri. ziarele subliniind aproape la unison „efortul şi talentul acestui colectiv bine închegat”. apoi în 1965. Lia Turovski. melodia „Zi. Lili Duşescu. la Moscova. Teatrul de Stat de Operetă întreprinde numeroase turnee. Ion Dacian. sub bagheta dirijorilor Constantin Rădulescu şi Liviu Cavassi. Seria turneelor a continuat în Ungaria. pe lângă Ion Dacian. mereu proaspătă. noi turnee în Austria. „Văduva veselă”. Mircea Ionescu. Cella Tănăsescu. În regia lui Nicuşor Constantinescu. Valeria Rădulescu.” Succesul de care s-a bucurat Opereta bucureşteană peste hotare s-a datorat în mod cert dirijorilor de excepţie pe care i-a avut: Gherase Dendrino. „Colomba” de Elly Roman şi „Vânzătorul de păsări” de Karl Zeller. cât şi operetă românească: „Plutaşul de pe Bistriţa”. *Opereta bucureşteană a fost primul ambasador al artei lirice româneşti în Occident. Contesa Maritza a provocat un furtunos succes: „…Românii se pricep de minune să prezinte cu gust operetele… Cântăreţii nu dispun numai de voci admirabile ci şi de mare talent actoricesc. Belgia. Emil Popescu. a fost punctul central. În 1968. Liviu Cavassi. Teatrul de Operetă prezintă în Italia. Pentru asta le mulţumim în mod special!” Farmecul românesc al operetei a fost dezvăluit publicului berlinez. Corina Bărbulescu. Bulgaria şi Polonia. Silly Vasiliu. primul. dirijorilor de cor: Nicolae Oancea şi Aurel Grigoraş. Iancu Groza. Cleopatra Melidoneanu. Octavian Naghiu. Ştefi Pârvulescu. Adriana Codreanu. Se montează cu succes atât operetă clasică: „Liliacul”. s-a desfăşurat în perioada 28 februarie–6 aprilie 1957. Ludovic Spiess. Denise Vrancea. Duşan Bugarin. Marica Munteanu. Ai impresia că nu eşti la operetă. Coca Enescu. Ştefan Teodoriu. Tamara Buciuceanu.Panaitescu. 13 . În această perioadă s-a montat şi operă comică – „Don Pasquale” şi „Elixirul dragostei” de Donizetti – fapt ce subliniază forţa interpretativă a colectivului. Constanţa Câmpeanu. el ar fi trebuit s-o repete de zece ori! Dacian (ca şi restul ansamblului) a cântat în limba germană. Începând cu anul 1957. George Hazgan. La München. Viorel Chicideanu. la Theatre des Westens din Berlin. „Trebuie să recunoaştem că noi am şi uitat de când în operetă au fost executate partiturile vocale cu atâta precizie muzicală şi cu nuanţe atât de bogate cum am auzit la oaspeţii noştri români. dacă era după public. jucând pe Tassilo cu decenţă şi cântând cu o frumoasă voce cultivată. Pe scena teatrului din Splai premierele şi-au urmat cursul. ci la spectacolul Operei Comice Clasice. Nicolae Ţăranu. Petre Valentin. Nelu Marinescu. Luxemburg sau Olanda – la fel de bine primite de public. de Nicolae Ţăranu. Constantin Rădulescu. cu o coregrafie semnată de Elena Penescu-Liciu. Mircea Nemens. „Zarvă între fete”. la Festivalul de Operetă de la Trieste. director şi tenor al trupei. George Groner. spectacolul a fost vizionat şi de soţia compozitorului Kálmán care a declarat că „este cea mai frumoasă montare a «Contesei Maritza» pe care a văzut-o”. Mihai Petculescu. Iancu Groza şi Tiberiu Simionescu. Mia Chirilescu. În 1969. „Prinţesa circului” de Emmerich Kálmán cu deosebit succes. „Colomba”. „Lysistrata”. Profesionalismul trupei a fost subliniat de critica de specialitate. Cu trecerea anilor li s-au alăturat Lucica Roic. Adriana Codreanu. Toni Buiacici.

Valli Niculescu. Desprinsă din tiparul operetei clasice. fie amintit că este vorba despre unul din cele mai mari teatre de operetă din lume: Opereta de Stat din Bucureşti. În treacăt. „Sânge vienez” de Johann Strauss (1967). Bimbo Mărculescu. s-a menţinut în atenţia publicului timp de 17 ani. coregrafia maestrei Elena Penescu Liciu dobândea un plus de farmec oriental. Mircea Nemens. nu permit prezentarea ei la cote de maximă exigenţă artistică în condiţiile grele impuse de un turneu. după succesul de care se bucurase filmul lui Gabriel Pascal. de la primul solist la ultimul maşinist. Premiera a avut loc pe 8 mai 1969 şi i-a avut în distribuţie pe: Ion Dacian. Eugen Fânăţeanu şi Dorin Teodorescu). Lucica Roic. Opereta „Ţara surâsului” a fost montată la Teatrul de Stat de Operetă în anul 1965. nota : „În părţile lirice a strălucit glasul cultivat şi catifelat de tenor al lui Ion Dacian. Dânsul a făcut o punte între Est şi Vest – cu trupa de operetă – şi asta la cel mai înalt grad de calitate.F. Şi opereta românească a fost prezentă cu: „Anton Pann” de Alfred Mendelsohn şi „Soarele Londrei” de Florin Comişel. În perioada în care a condus destinele Teatrului de Operetă. atât pentru regizorul Ion Dacian cât şi pentru întreg ansamblul. Acelaşi succes de care s-au bucurat în străinătate „Contesa Maritza” şi „Văduva veselă” l-ar fi avut şi „Ţara surâsului” de Léhar. Constanţa Câmpeanu. Domnia sa a adus carul lui Tespis de la Bucureşti la Charlottenburg. când lucrarea este de proastă calitate”. cu o esenţă dramatică deosebită. În serile când se juca „Ţara surâsului” sala gemea de lume. Conducerea muzicală a dirijorilor Constantin Rădulescu şi Liviu Cavassi asigura spectacolelor o înaltă ţinută artistică. atât pentru tenor cât şi pentru soprană. „Secretul lui Marco Polo” de Francis Lopez (1966). Din lunga listă a premierelor se desprinde un alt titlu. alături de Dendrino. Keiszeitung Bobliger Blatt – R.Germania (12 octombrie 1970) – scria despre „strălucirea nouă a genului de operetă. George Groner. fac seri regale… Opereta din Bucureşti a ridicat Opereta la o nouă strălucire…Merite deosebite are directorul de scenă Ion Dacian care. Vorbind cu dânsul despre soarta operetei. modele de talent şi muncă filigranată. „Suzana” de Gilbert (1970). ca şi Teatrului în general – dar numai atunci este moartă. Cleopatra Melidoneanu. Nicolae Ţăranu. „Ţara surâsului” a oferit prilejul regizorului Ion Dacian să demonstreze plenul personalităţii sale artistice.Z. Marica Munteanu. În distribuţia spectacolului regăsim vedete de primă mărime ale Teatrului din Splai: Valeria Rădulescu. Tiberiu Simionescu. În „Ţara surâsului” întreaga trupă nu juca ci pur şi simplu „oficia”. În decorurile create de arh. „Contele de Luxemburg” de Léhar (1971). Maria Wauvrina. musicalul „My Fair Lady” de Loewe. Ludovic Spiess. Eugen Savopol. „Contesa Maritza” de Emmerich Kálmán (1967).Enno Wymer în cotidianul B. am primit următorul răspuns: An de an Operetei i se prevede moartea – la fel ca şi Operei. Nae Roman. Era o sărbătoare şi pentru întreg ansamblul. dar montarea fastuoasă şi mai ales dificultatea partiturii muzicale. Ştefan Norris. venită din Bucureşti unde Kálmán şi Léhar. de pe malul Dunării pe cel al Spreeii. de altfel. 14 . Concepută ca o operetă de tenor. Adriana Codreanu. Titrând: „România ne arată cum trebuie jucată opereta”. ideea de a monta acest spectacol pe scena Operetei. cum rar i-a fost dat lumii să vadă genul de operetă. este maestru în interpretarea acestui gen şi care este în patria domniei sale unul din cei mai populari actori”. prin valoarea interpreţilor care au dat viaţă Prinţului Sou-Chong (Ion Dacian. A fost o adevărată provocare. ce au dat viaţă unor personaje veridice. maestrul Ion Dacian a îmbogăţit repertoriul cu lucrări de referinţă ca: „Ţara surâsului” de Léhar (1965).

fiind preluată în repertoriul teatrelor din întreaga lume. Faptul că „My Fair Lady” s-a jucat neîntrerupt timp de aproape 34 de ani cu succes este cea mai bună confirmare. Titus Moisescu.” (Viorel Cosma. a fost realizat şi un film (cu Rex Harrison. însuşit de compozitor – prin naştere şi educaţie – în familie şi şcoală. iar conducerea muzicală de Liviu Cavassi. în rolul Elizei au evoluat cu graţie şi dezinvoltură scenică Constanţa Câmpeanu. prin care străbate clar şi sentenţios lirismul poetic vienez. Directorul Dacian trecuse la regie. Le-au fost parteneri în rolul Higgins. interpreţii spectacolului s-au străduit să păstreze succesul de la premieră.Gheorghe din Cartierul Andronache. fiind îngropat în curtea Bisericii Sf. considerându-l „unul din cele mai bune spectacole de teatru muzical montat la noi” şi care „ridică mult prestigiul” Teatrului.şi o muzică deosebit de inspirată. direcţia de teatru este ca maşina. Marele merit al lui Loewe este acela de a fi ştiut să facă sinteza dintre dramaturgia piesei lui Shaw – care în operetă a rămas aproape neschimbată – cu specificul muzicii şi spectacolului american. Wilfred Hyde-Withe) distins cu opt Premii Oscar. Ştefi Pârvulescu. Nae Roman şi mulţi alţii. Audrey Hepburn. Elizeu Simulescu.Tiberiu Simionescu. A revenit cu greu pe un platou de televiziune pentru ultimele filmări. Eugen Fânăţeanu. Realizarea a depăşit toate aşteptările. A fost elogiat Ion Dacian. ce au încălzit inimile oamenilor cu fiorul lor fierbinte.Ionescu Dodo. N. *„My Fair Lady” reprezintă o adevărată cotitură în creaţia contemporană de operetă. 1969) Paralel cu îmbogăţirea repertoriului se adaugă nume noi pe afişele Operetei: Eugen Savopol. În 1964. de asemenea. „Portret sentimental Ion Dacian”). După premieră. Ionel a mai avut puterea să declare cu umor: „În ziua de azi. Daniela Diaconescu. De-a lungul timpului. presa a consemnat la unison izbânda. Cornel Rusu. unde a fost forfecat fără menajamente. A fost stabilit recordul spectacolelor de musical (2717 reprezentaţii. Într-o bună zi s-a trezit cu o şedinţă de 48 de ore. În plină iarnă (8 decembrie 1981) a trecut în lumea umbrelor. Dorin Teodorescu. actorul Silviu Stănculescu şi George Pănescu. „Se pare că artiştilor. Virgil Bojescu. atât ca regizor cât şi ca interpret. Coregrafia lui Michel Boyle. A făcut o congestie cerebrală. cocheta mai mult cu străinătatea. Fascinanta creaţie a Cleopatrei Melidoneanu fiind considerată. o revelaţie. Având la bază un libret construit pe un valoros text al literaturii dramatice – Pygmalion de George Bernard Shaw . a asigurat culoare. iar la Londra 2281). Te bucuri de ea în două momente: o dată când o cumperi şi o dată când scapi de ea!” Gestul l-a marcat însă cumplit. („Opereta-ghid”. după care a urmat adunarea cinică de înlocuire cu flori şi mulţumiri „tovărăşeşti pentru contribuţia adusă artei socialiste”. adus special de la Londra. exact în aceeaşi lună de Crăciun plecase şi Leonard (1928) pe drumul fără de întoarcere. Sub atenta îndrumare a experimentatului Tiberiu Simionescu. lucrarea a cunoscut un succes nemaiîntâlnit. fapt care începuse să deranjeze anumite figuri conducătoare ale epocii socialiste. Rodica Truică şi Mioara Manea Arvunescu. ctitorie a lui Nicolae Vlădoianu. Militiade Păun. autenticitate şi înaltă demonstraţie de virtuozitate scenică. „Dacian devenise un nume de legendă către anii ’70. direcţia de scenă fiind asigurată de Ion Dacian. Mireille Constantinescu. Dumnezeu le-a hărăzit zăpada şi îngheţul spre a rămâne veşnic cu figura de marmură rece. cânta doar în anumite spectacole. Eugen Savopol. cu nedorite consecinţe locomotorii. 15 .

Atunci. o dată cu apariţia în opereta „Baiadera” lui Kálmán (1947?) nu s-a mai vorbit despre el în aceşti termeni. şi-a păstrat în continuare ţinuta şi starea sentimentelor personajului său. o făclie cu străluciri serafice. care-l stabilea pe Dacian pe un podium definitiv. cu o prezenţă fizică cuceritoare. Nu le va fi lesne să urce până la sufitele scenei. pentru prima oară. mi-a căutat ochii şi m-a întrebat cu modestie: «Crezi că a fost bine?»” 16 . căruia să-i pună în slujbă glasul şi neliniştile sale. Muzica lui Léhar are o graţie şi o fineţe de dantelă… Echipa de interpretare a fost dominată de prezenţa d-lui Dacian. Ion Dacian. în care Zeller şi Kálmán. Aplauzele sacadate aproape că nu mai conteneau. Ion Dacian. Figuraţie bogată. pentru a atinge. în final. Iată ce mărturisea George Zaharescu – regizorul şi directorul Operetei bucureştene. cu timiditatea omului veşnic în căutare. multă vreme. Fusese o adevărată sărbătoare artistică. costume şi decoruri au caracterizat întotdeauna operetele prezentate de Ion Dacian”. un nivel de teatru cu adevărat remarcabil. căci Tudor Arghezi scria în Bilete de papagal în februarie 1929: „Leonard a cântat ca o vioară şi a murit ca o vioară”. E nevoie de o aplecare peste munca şi râvna lui. al cărui joc de scenă a depăşit crochiul unei siluete de operetă. modulându-şi glasul cu un firesc propriu teatrului realist. în schimbul acelui dram de fericire. neschiţând nici un gest. Dar toate aceste „bariere” artistice nu vor face decât să îndârjească. (…) Vocea tânărului de la Opera din Cluj.Ion Dacian a încetat. cu acea tandreţe cu care căuta să vadă dincolo de aparenţe. cronicarul dramatic consemnează: „…noul spectacol al teatrului Alhambra – „Paganini” – merită de la început o menţiune specială pentru evidentul spirit de conştiinciozitate şi pasiune artistică cu care a fost realizat. Dl. Ion Dacian a fost mereu comparat cu Leonard. cânta în tonalitatea inimii lui. aflăm dintr-o cronică iscălită de Traian Lalescu: „Teatrul ‚Alhambra’ n-a precupeţit nici un efort material. Fiindcă el credea că „Numai durerea ne învaţă să râdem”. cum spunea un personaj al lui Bogdan Amaru. pe care Ion Dacian a dus-o timp de peste 40 de ani. era zâmbitor. cu toate forţele celui aşteptat. Când a cântat Dacian. Căderea ultimei cortine a constituit un triumf. de mult de a fi numai un răsfăţat cântăreţ. Vioara era metafora care l-a condus prin popasul acesta lumesc. cu o inimă care gustase din pocalul acelei cucute măreţe.) De când a întâlnit opereta n-a mai căutat alt stăpân. studiat şi apoi jucat de el. din care se pot scoate înţelesuri încă negăsite şi nerostite. unde suferinţa are lăcaşuri ascunse. A fost o confruntare în timp. pe care Leonard a căutat-o însetat. Ion Dacian s-a confundat cu un mare artist. şi această linişte îi dădea răgazul să cuprindă toată grădina. câştigându-şi permanente galoane pe plan actoricesc”. Despre premiera operetei „Paganini”. efortul actorului. Dacă la începuturile carierei sale. ascultătorul aşezat cuminte în scaunul unor visări ce durează două ore. cu imaginea atât de complexă oferită de partitură. Oprit la mijlocul scenei. în registrul mediu. tânărul unei providenţe..referitor la momentul de final al operei „Traviata” de Verdi. balerini şi orchestranţi. în 1968 . atunci. chiar atunci când pensionarea l-a făcut spectator. împiedicându-se de faima lui Leonard. înconjurat de solişti. (. în sensul cel mai bun. Pe multe operete şi-a lăsat Dacian amprenta de artist sclipitor şi aceasta desigur va îngreuna mersul celor care i-au pornit pe urmele paşilor. de altfel. a simţit că-n imperiul fără hotare al nemuritorului vals cânta vioara căutată. Léhar şi Strauss şi toţi acei visători vienezi s-au plimbat cu viorile lor fermecate. Fiecare rol. rămâne o carte deschisă pentru cine va dori să-i studieze drumul şi să-i înveţe paşii. când e vorba să monteze un spectacol nou. nu i-a fost nici lui uşor. aşa cum.. El venea cu o inimă liniştită. de care nu se putea apropia decât cel hărăzit să strângă laolaltă toate viorile. Cu o tinereţe de invidiat în trăirea stărilor.DESPRE ION DACIAN Leonard lăsase un gol. la care ştia că are dreptul. corişti. ca orice slujitor în slujba Euterpei. cu un timbru excepţional de cald şi de frumos. risipă de balete. care-l va lua ca model pe acest mare şi unic interpret. un spectacol la care Ion Dacian a fost invitat să interpreteze rolul lui Alfred: „Apariţia lui Ion Dacian a întrerupt pentru câteva clipe cursul firesc al spectacolului. lumea era în căutarea acestei viori fermecate. În ziarul Fapta. pentru care rolul şi rostul scenei nu a avut întreruperi niciodată. Când a apărut Ion Dacian. abia perceptibile. în multe momente.

Puşa Urdăreanu. Liliana Pagu. spune: Ne-am hotărât să retragem treptat din circuitul de spectacole tot ceea ce era acoperit de cenuşa timpului. se datorează succesul relativ al spectacolului. practic în Teatrul de Operetă s-a predat ştafeta unei noi generaţii de creatori şi realizatori ce s-au străduit să-şi însuşească tainele măiestriei în universul fermecător al operetei. Liliacul şi Paganini. În stilul propagandistic al politicii partidului comunist – prezent de altfel şi în filmele istorice ale timpului – subiectul operetei evocă luptele şi jertfele care au condus la cucerirea Independenţei României prin înfrângerea armatelor turceşti. directorul Operetei bucureştene din acea perioadă. În această perioadă au văzut luminile rampei spectacolele: „Spune inimioară. zborul Măiastrei” (1978). Dumitru Trandafir. Alexandru Badea.DESCHIDEREA OPERETEI SPRE NOI ORIZONTURI – ANII ’70-’80 Grija pentru un repertoriu reprezentativ a fost continuată după dispariţia lui Ion Dacian. În paralel. „Leonard” (1976) de Florin Comişel. „Nesfârşit. maestrul George Zaharescu. O noapte la Veneţia. Emil Spătaru. Petre Codreanu şi George Zaharescu. Mam’zelle Nitouche. în noi viziuni regizorale. Laura Niculescu. sub conducerea maestrei Mihaela Atanasiu. Noi sunt şi numele ce se impun acum atenţiei: Mihaela Mijea. Nicolae Simulescu) şi doar ei. de directorii teatrului. S-a acordat egală importanţă repertoriului românesc şi clasic. „Oklahoma” de Rodgers (1974) şi „Poveste din Cartierul de Vest” (1978). Silvia. libretul Constantin Florea. Este adevărat. Simina Ivan. la împlinirea a 100 de ani de la Independenţa României în şirul evenimentelor care trebuiau să marcheze evenimentul. „Lecţia de dragoste” (1981). s-a înscris şi premiera (17 mai 1977) operetei „Eternele iubiri”. Vânzătorul de păsări. George Niculescu. Lucia Ţibuleac. Victoria şi-al ei husar. Vali Niculescu. „Balet contemporan” (1979). dragostea omului” (1976). „Răspântia” (1975). Văduva veselă. vor atrage în sala Operetei un public nou. Rodica Truică. Daniel Eufrosin. spune!” de Elly Roman (1972). Astfel. Nicolae Simulescu. Faustina” de Liviu Cavassi şi Doru Butoiescu (1973). Dorin Teodorescu. George Hazgan. Emil Pinghireac. Casa cu trei fete. Alături de opereta clasică prezentă prin premierele „Contele de Luxemburg” de Franz Léhar (1971) sau „La Calul bălan” de Ralph Benatzky (1973). Influenţa ideologiei oficiale s-a făcut simţită în opereta românească în activitatea Teatrului de Stat de Operetă şi în deceniile şapte şi opt . Nicolae Ţăranu. musicalul îşi face loc pe afişele Teatrului din Splai. Prinţesa circului. Dar despre această perioadă. muzica George Grigoriu. Între anii 1970-1980. Sanda Mărgărit. Suzana. Ioan Suciu. să dăm strălucire spirituală capodoperelor genului şi să îmbogăţim portofoliul repertorial cu lucrări neexplorate încă. în decursul anilor ce au urmat au văzut luminile rampei. Constanţa Câmpeanu. s-au înscenat şi lucrările de mai redusă anvergură: Miss Helyet. lucrări româneşti de certă valoare. Marta Savciuc. Logodnicul din lună şi Chouflery. Bianca Ionescu. 17 . Astfel. „Mătuşa mea. distribuţiei. Începând cu anul 1976 balerinii Teatrului de Operetă. Voievodul ţiganilor. două creaţii de referinţă ale genului. Distribuţia a fost una de zile mari (Cleopatra Melidoneanu. îşi vor demonstra forţa prin inedite spectacole: „Viaţa. Alexandru Ioniţă. ceva mai estompat decât în anii ’50.

ce de eroii îşi jură credinţă în faţa lui Dumnezeu etc.. asigurând astfel o mare varietate pentru spectatori) era format dintr-un amalgam de montări vechi ale unor titluri de răsunet („Ţara surâsului”. Repertoriul teatrului (care rula în fiecare lună în jur de 14-16 titluri. un an de excepţie care a dat actul de naştere a ceea ce se numeşte în lumea teatrului spectacol total. „Violete de Parma”. cu reveniri în Bucureşti în jurul orelor 2 sau 3 noaptea. susţinută de referatul însoţitor favorabil al compozitorului Teodor Bratu (pe atunci inspector în Consiliul Culturii). Şi totuşi din paleta repertorială a teatrului lipsea ceva. În sfârşit. „Marco Polo” etc. „Contesa Maritza”. „Prinţesa circului”.Problemele esenţiale din această perioadă. Focşani. urmate de repetiţii începând cu ora 10 dimineaţa când programul de lucru o impunea (Opereta avea pe atunci stagiuni permanente în Piteşti.) care mai «trăiau» doar prin valoarea interpreţilor şi montări mai recente („Vânt de libertate”. Un spectator nelipsit de la reprezentaţiile Operetei seară de seară lansase o butadă: „Opereta este teatrul cu cel mai mare număr de vedete pe metru pătrat”. libretişti.. urmat apoi de un altul „Poveste din Cartierul de Vest”. Înscriindu-se într-o direcţie de revigorare a formulelor clasice de abordare ale spectacolului muzical. dublate de o muncă debordantă. nu-mi dăinuie în amintiri decât explozia de aplauze care a încununat în cele din urmă premiera Poveştii din Cartierul de Vest. Târgovişte. Compozitori. care trebuiau rezolvate. „Lăsaţi-mă să cânt” şi „Lysistrata”. „Poveste din Cartierul de Vest” s-a constituit în exemplu edificator pentru întreaga trupă care a înţeles că poate să-şi depăşească condiţia. „Tinereţea unui vis”. Era un adevăr incontestabil. studenţilor. Rezultatele n-au întârziat să apară. organizate din doi în doi ani. cu largul concurs şi sprijin al Direcţiei Muzicii din Consiliul Culturii. 3000 de dolari pentru achiziţionarea lucrării lui Bernstein. elevilor. balet). de ce balerinele au fustele scurte.). operetă sau musical). teatrul primeşte undă verde şi. „Poveste din Cartierul de Vest” a fost o adevărată şcoală în care dăruirea şi credinţa. 18 . Slobozia. impunând un nou stil de interpretare. astfel. în cea de-a patra stagiune. „Contele de Luxemburg”. „Eternele iubiri”. Buzău. cor. Începutul se realizase fructuos sub directoratul lui Petre Codreanu prin „Oklahoma”. uneori câte două spectacole consecutive în deplasări obositoare.»). au constituit un fond repertorial autohton demn de invidiat. „Soldăţelul de plumb”.” (George Zaharescu) Această reprezentaţie–eveniment a constituit o cotitură în activitatea teatrului. „Vila cu iluzii”. maeştri de balet ai tuturor teatrelor de gen din ţară ne întruneam pentru a dezbate problemele specifice şi pentru a deschide front de lucru în propriile laboratoare de creaţie. cadrele şi calitatea reprezentaţiilor”. au constituit ţelul suprem. tineretului în general. dar şi din lucrări româneşti (operă. cine a putut scrie un asemenea libret. regizori. care prin problematica şi ritmurile sale se adresa noilor generaţii de spectatori. după cum afirmă George Zaharescu: „repertoriul. lipsea muzicalul american. pentru că umerii acestor autentice valori susţineau tot greul reprezentaţiilor cu stoicism. „Timp de trei stagiuni la rând lucrarea fusese respinsă «undeva sus» unde se avizau planurile repertoriale. „Examene-examene”. erau. Turnu Măgurele şi Alexandria). Ploieşti. la care s-au adăugat noile montări ale capodoperelor originale. Anul 1978 a fost. de ce trebuie să se bată cu şişurile şi nu cu pumnii. „Leonard”. Trecând peste vitregia şi duritatea inculturii afişate de unii reprezentanţi ai «forurilor competente» cu ocazia vizionării repetiţiei generale a acestui spectacol («de ce trebuie să se moară la operetă. „Suzana”. care se convinsese de valoarea lucrării citind partitura. interpreţi. în această perioadă iau naştere colocviile de creaţie ale Teatrului de Operetă. „Un tip de modă veche”. „Voievodul ţiganilor” etc. o mare expresivitate a frazării şi o categorică disponibilitate pentru dans a tuturor colectivelor artistice (solişti.

Costa Rica. Nu pot să uit seara reprezentaţiei de la Siracuza în a cărei arenă 8–10. Un rol deosebit faţă de producţia artistică a Teatrului din Splai l-a avut în toată această perioadă critica de specialitate. în aceste condiţii. Cele trei turnee întreprinse pe perioade destul de întinse (40-50 zile) în Italia.. 1979 şi 1982 au marcat afirmarea deplină a valorii spectacolelor Operetei bucureştene şi peste hotare. se desfiinţau posturi. iar spectatorii începuseră să se împuţineze simţitor. Ce nu reuşiseră marile inundaţii sau devastatorul cutremur. În jurul sediului. Peru. Reggio Emilia. una ce susţinea spectacolele din repertoriul curent şi cealaltă – mai redusă – care susţinea în sălii de mare capacitate reprezentaţii de divertisment.000 de spectatori fredonau împreună cu interpreţii. frigul din sălile de repetiţii şi din sala de spectacole au afectat disponibilitatea vocală interpreţilor. Inevitabilul s-a produs în 1986. Columbia şi Guatemala). În paralel. Bisaţi de zeci de ori. Planurile de încasări se măreau. aplauzele şi uralele au răsplătit în fiecare seară strădaniile unei trupe mobilizate exemplar. Se vehicula tot mai des ideea mutării sediului Operetei în altă locaţie. Anii care au urmat au fost cenuşii. situaţia financiară a instituţiilor de spectacole începea să devină din ce în ce mai precară.) „Lăsaţi-mă să cânt” a răsunat ca un strigăt de deznădejde prin glasul tuturor interpreţilor. că sunt experimentate forme novatoare de exprimare artistică şi că distribuirea în roluri este deschisă talentelor. Pescara. „Pretutindeni în Torino. agrementate cu şlagăre „la modă” şi prezenţe notabile ale unor actori de comedie din teatrele bucureştene. Puţini ştiu că aceste două acţiuni au întregit substanţial bugetul pentru plata salariilor în acea perioadă plină de neprevăzut şi neajunsuri. Ne-am mutat în grabă (înregistrând mari pierderi de materiale şi exponate rare) în noul sediu oferit de Teatrul Naţional. un „magazin” cuprinzând o mare varietate de teme. grei. înfăptuiseră într-o jumătate de zi buldozerele. ca trupa să fie împărţită în două echipe. din iniţiativa maestrului de balet Victor Vlase. (. care s-a reflectat în aprecierea sa pe plan naţional. Zvonurile despre dărâmarea clădirii teatrului sau despre afilierea operetei ca o secţie pe lângă Opera Română se înmulţeau. maestrul Radu Beligan. în ovaţiile dezlănţuite ale unei săli arhipline.” (George Zaharescu) În cadrul aceleiaşi perioade. Am fost nevoie. Orvietto. Interesaţi că în această instituţie se duce o politică pragmatică faţă de repertoriu. în plenara Consiliului Culturii) ce desfiinţa practic fluxul normal al activităţii materiale din teatre. Opereta şi-a păstrat tinereţea şi atractivitatea oricât i-ar fi contestată vitalitatea artistică şi oricât ar fi fost considerată 19 . (George Zaharescu) În ciuda tuturor neajunsurilor cu care s-a confruntat în perioada care a urmat. au stârnit elogiile presei de specialitate şi au încântat zecile de mii de spectatori ce au vizionat reprezentaţiile. erau pensionate multe cadre. „baletul contemporan” al Mihaelei Atanasiu cucerea inimile spectatorilor din şase ţări ale Americii Latine (Mexic. constituind un real sprijin moral. Ancona. Ecuador. Enna sau Cagliari – ca să nu dau decât câteva exemple – strigătele de ‚bravi’. înlănţuiţi de braţe de la un capăt la celălalt al gradenelor. câţiva ani mai târziu.. corului şi orchestrei. Peste toate aceste neajunsuri. apăsători. demolările creaseră un teren viran sinistru. într-o atmosferă de sărbătoare populară greu de descris. se editează revista BIS. indiferent de vârsta şi vechimea în muncă. În perioada care a urmat. cu greu am reuşit să încheiem spectacolul târziu după miezul nopţii. Ravenna. a fost pusă în aplicare şi măsura comasării atelierelor de producţie (măsură întâmpinată cu un vehement protest al omului de teatru. cronicarii bucureşteni au apreciat activitatea operetei. Trapani. iar seara bezna înghiţea totul într-un neant de nepătruns. fondurile pentru montări erau reduse substanţial. bogat ilustrat în fotografii color. printre cele vehiculate fiind chiar Sala Mică a Teatrului Naţional. Sardinia sau Sicilia.Anii 1978. Bergamo.

dar şi instituţional. Între premierele montate în această perioada trebuie amintit „Gondolierii” de Arthur Sullivan. atras de seninătatea şi accesibilitatea ei melodică. Sub directoratul doamnei Sorana Coroamă Stanca. „Liliacul”. „Vânzătorul de păsări”. în vreme ce schema teatrului suferea reduceri aberante. „Ana Lugojana”. „La Calul bălan” de Ralph Benatzky dar şi un inedit Medalion „Robert Stolz”. de generozitatea conţinutului de idei. egală în toate registrele. voce de tenor caldă. Directorul Dorin Teodorescu a avut bucuria să îşi vadă împlinit visul de a duce colectivul Operetei bucureştene într-un turneu în Ţara Sfântă. de adaptare la noile condiţii. a urmat în anii 1950-1960 etapa de consolidare a operetei naţionale sub aripa zborului înalt a lui Dacian. de finalul fericit. Publicul nu a trădat-o şi a continuat să-i umple sălile. dar şi în Germania şi Italia. când destinele Operetei bucureştene au fost conduse de tenorul Dorin Teodorescu – director general. După acea perioadă de entuziasm a începutului de veac sub zodia marelui Nae Leonard. remarcabil om de teatru. „Contesa Maritza”. „Paganini”. secondat o vreme de Daniel Eufrosin ca director artistic apoi şi de Cleopatra Melidoneanu şi Amza Săceanu. dicţiune de cristal. În anul 1992. carismă de prinţ. de încercări. Un suflu nou şi o încercare de revigorare a Operetei a fost adus între anii 1994–1999.neintegrată în stilul şi gustul modern. „Lăsaţi-mă să cânt”. „Frumoasa Elena” de Jacques Offenbach. a fost una de căutări şi încercări de a reveni la un echilibru repertorial. de optimismul tonic. de umorul de bună calitate – conceput ca element intrinsec şi funcţional. „Lysistrata” dar şi „Văduva veselă”. superbă în acut. Junele-prim şi primadona sunt sortiţi de autori să fie mereu tineri. s-a adăugat titulaturii Teatrului de Operetă şi numele onorant al maestrului Ion Dacian. de subiectele spumoase. compozitor mai puţin cântat în România. s-a încercat modernizarea repertoriului. Când Ion Dacian a descoperit-o pe soprana Cleopatra Melidoneanu a simţit că lângă ea trebuie să fie adus Dorin 20 . DESPRE DORIN TEODORESCU „Pe Dorin Teodorescu l-am admirat din prima clipă când a urcat pe scena operetei bucureştene. inteligenţă scenică înnăscută. montându-se cabaret politic („Plaisir d’amour”) sau o diversificare prin programarea unor concerte ca „Stabat Mater” de Rossini ori „Concert Mozart”. După 1989. pentru a realiza o carieră artistică strălucită: fizic impecabil. frumoşi şi mai ales buni dansatori. „O noapte la Veneţia” trebuiau săşi continue seria succeselor. A fost o perioadă în care în sala Teatrului de Operetă erau proiectate filme. „Plutaşul de pe Bistriţa”. Teatrul de Operetă a traversat o perioadă de căutări. căci despre voce se «ocupă» compozitorii ce le oferă şlagăre în fiecare partitură. Fusese descoperit de Ion Dacian în momentul când simţea că Teatrul de Operetă îşi căuta o vedetă la sfârşitul de secol şi adus pe scena din Splaiul Independenţei spre a-i preda ştafeta generaţiei de sacrificiu a operetei româneşti. UN SUFLU NOU ADUS OPERETEI – DORIN TEODORESCU Perioada de după ’89. „Ţara surâsului”. Avea toate darurile dumnezeieşti.

„Ţara surâsului”. „Vânzătorul de păsări”. Aceştia se socotesc «vedete» prin naştere. Îl simţeam emoţionat dar fericit. „Dorin Teodorescu – Portret sentimental”) „Un tânăr înalt. Dumnezeu a vrut ca toţi cei trei «prinţi ai operetei româneşti» (Leonard. ştia cât de greu i-a fost renunţe la genul major şi să pătrundă în lumea «sorei» mai mici a operetei. chiar dacă susţinea rolul de ani de zile. Astăzi. surâzător.. Iar dacă mai dispun şi de acute strălucitoare. frumos. Timpul mi-a dat dreptate şi Dorin Teodorescu a întruchipat pe compozitorul lui Crai Nou aşa cum l-au visat autorii şi regizorul Nicuşor Constantinescu. „Contesa Maritza”. „Voievodul ţiganilor”. „Victoria şi-al ei husar”. totul pare de la sine înţeles. Dacian şi Dorin Teodorescu) să ne părăsească în zilele cu zăpadă şi ploaie rece fiindcă – se zice – că şi-au risipit căldura sufletească a oamenilor ce s-au hrănit şi înflăcărat la rugul binecuvântat al muzicii de alinat dragostea. confirmând strădaniile dascălului de la Conservator. M-am prefăcut că vreau un interviu fulger pentru un ziar bucureştean. «Important este ca statutul de vedetă să-ţi fie acordat de public» – mi-a replicat cu modestia omului care trecuse prin sita acestui necruţător judecător al interpreţilor. Dorin Teodorescu trăise în „Ţara surâsului” momentele cele mai frumoase ale strălucitei sale cariere şi înţelesese că. „Michelangelo”. Acest moment s-a petrecut în 1969. „Trubadurul”. studios. Era pasionat de activitatea didactică. Trecuse de 50 de ani. Într-o emisiune de televiziune am încercat să-i pătrund în suflet. Pentru Dorin Teodorescu.prietenos cu toţi 21 . munca cotidiană era mai mult decât un reflex condiţionat: repeta înainte de fiecare spectacol. ca Sorin Coliban. există uneori şi lacrimi. Nu ştiam că şi-a luat o catedră de canto. iar la Bucureşti l-a interpretat pe Max în Freischütz de Weber. tăcut. după actul al doilea. o nouă generaţie a urcat pe scena operetei. Mi-a fost student. Gherase Dendrino era cam sceptic în egalarea lui Dacian. iar cel mai greu rol pe care i l-a încredinţat a fost Ciprian Porumbescu din „Lăsaţi-mă să cânt”. dacă printre surâs şi zâmbete. „Carmen”. în tradiţionala şcoală de operă. fericirea de a bucura pe alţii rămâne suprema răsplată când ai ajuns în vârful Golgotei artistice. nu a ezitat o clipă să-l plămădească spre marea carieră internaţională. însă.” (Viorel Cosma. Dorin Teodorescu dispunea de un autocontrol artistic pe care l-am întâlnit la foarte puţini. Dorea să impună genul mai lejer al operetei.Teodorescu. Serios. Chiar dacă în „Secretul lui Marco Polo”. Într-o dimineaţă l-am întâlnit la Conservator. foarte modest . în speranţa că va convinge o serie de cântăreţi să accepte angajarea la Teatrul „Ion Dacian”. gustase din paharul fermecat al operetei şi încercase să-şi convingă tinerii colegi să încerce bucuria muzicii lui Strauss şi Léhar. Când a dat însă peste un glas de excepţie. Şi totuşi.. Mi-aduc aminte prima noastră întâlnire. măgulindu-l cu titlul de «vedetă» a operetei româneşti. „Paganini” tenorul Dorin Teodorescu s-a simţit «acasă».. tenori. Dorin ştia că sunt autorul libretului şi mi-a luat-o înainte cu întrebările: «Cum v-a plăcut Sărmane lăutar? Dar duetul de dragoste dintre Bertha şi Ciprian?». în cabine. mi-a intrat în clasa mea de operă cu mulţi ani în urmă. „Rose Marie”. „Lucia di Lammermoor”. Cel care cântase odinioară la Opera de Stat din Timişoara în „Traviata”. totuşi în „Lăsaţi-mă să cânt” a simţit satisfacţia artistică a întregii sale cariere. În 1995 a organizat la Teatrul de Operetă un spectacol cu tinere talente.. însă eu îl identificasem perfect pe Dorin cu datele documentare pe care le deţineam despre Ciprian Porumbescu şi speram într-o deplină reuşită.

fragmente din repertoriul universal de operă. La sugestia maestrului Dacian. poţi «creşte» pe lângă un mare meşter. pentru ceea ce faci şi.cât a fost pe scena . inteligenţa cu care aborda scena şi actorii săi. Avea în palmaresul său zeci de roluri. nu este uşor să-ţi apropii un public care l-a adorat pe Ion Dacian. Între premierele montate în această perioadă se poate aminti cu mândrie faptul că s-a readus pe afiş numele părintelui operetei Jacques Offenbach. multe titluri sunt în reluare. nu mă aşteptam la strălucita sa evoluţie în carieră. la mine a existat şi există încă.. Cel care m-a ajutat foarte mult a fost chiar el. uneori. „La Calul bălan” şi respectiv „Miss Virtute (Suzana)”. Oricum. copleşea. am muncit să ajung ceea ce sunt. profesorul lui Dorin Teodorescu) „Cântăreţ de operetă am devenit întâmplător. Dacian era renumit pentru tactul. (. farmecul. Această situaţie se poate explica în primul rând prin susţinerea financiară fluctuantă de care a beneficiat. coregraful Francisk Valkay. la propriu. dominată de personalitatea inegalabilului maestru. era adorat de publicul spectator.colegii săi. Abia după anul 1997. În teatru nu te «creşte» nimeni. a înflorit! Ei bine. A continuat şi după studenţie să păstreze acea cuceritoare candoare a unui «copil mare». Am lucrat cu el multe scene. La fel de benefică a fost pentru tinerii artişti întâlnirea cu două maestre de necontestat ale genului: Migry Avram Nicolau şi Constanţa Câmpeanu. sute de spectacole.. „Lăsaţi-mă să cânt”. În unele ore de curs avea o comportare reţinută. sub îndrumarea cărora au fost realizate spectacolele „Micuţa Dorothy”.. Să concurez? Dacian n-a avut . recunosc cinstit. Teatrul de Operetă „Ion Dacian” a trecut printr-o perioadă de căutări. Nu-i mai puţin adevărat că a trăi în atmosfera de operetă. Şi să ştiţi că Opereta nicicând n-a avut atâtea voci de valoare (tenori) ca în vremea lui. Operetei iau rămas suficiente forţe artistice ca să poată prezenta distribuţii paralele la aproape toate spectacolele. apoi directorul instituţiei. Pe scenă aducea firescul. din fericire.. „Paganini”. regizorul Mircea Cornişteanu sau scenografii Mihai Mădescu şi Luana Drăgoiescu. Între cele 41 de premiere. În meseria noastră. Pe scenă. Şi eu l-am avut. a imita pe cineva înseamnă sfârşitul.” (Dorin Teodorescu) ANII ’90 – O PERIOADĂ DE CĂUTĂRI Între anii 1990–1997. este un privilegiu.) Într-adevăr. cu mult simţ al umorului. trebuie să existe acea scânteie şi lacrimă în suflet care să te motiveze afectiv. Foarte pretenţios cu el însuşi... premierele teatrului s-au succedat cu o anumită ritmicitate dar şi cu fastul atât de necesar spectacolului de operetă. ca un teatru să aibă în schemă solişti ce pot asigura reprezentaţii 22 .nici o concurenţă. Dacă ai talent. reţinut în gesturi patetice. A fost mult prea mare. o lumină de adevăr în interpretarea sa artistică. care mi-a spus că am toate datele pentru a fi un bun tenor de operetă. Chiar dacă o serie de artişti crescuţi de Operetă au găsit că le este mai aproape opera. Aplauzele erau o răsplată a spectatorilor pentru cele 3-4 ore de frumos. Eşti oricine altcineva şi niciodată tu însuţi. Nu este puţin lucru. acest tânăr avea să fie mai târziu primul solist al Teatrului Naţional de Operetă. aşa cum era atunci şi. uneori chiar meditativă. Mi-l amintesc. care convingea şi. Trebuie să vă fac o mărturisire. după Ion Dacian a fost un vârf solistic de maximă importanţă şi valoare. sunt multe colaje dar şi spectacole-eveniment.” (Hero Lupescu. „Frumoasa Elena” (1998) a prilejuit colaborarea colectivului Teatrului de Operetă cu maeştrii de marcă precum dirijorul Constantin Petrovici. diplomaţia.

de referinţă cu: „Liliacul”. data aniversară de 7 noiembrie 2000. Opereta bucureşteană intra în cea de-a 50 stagiune. Începutul lunii noiembrie aduce două evenimente pe scena Operetei şi anume: „Concertul aniversar Ionel Voineag şi discipolii săi”: Ana Camelia Ştefănescu. Nu trebuie uitate nici spectacolele pentru copii jucate în aceste două luni: „Cocoşelul neascultător” de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu şi „Micuţa Dorothy” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu. „Voievodul ţiganilor”. ce cuprindea 18 titluri într-o variată paletă: operetă clasică. iar pe 2 noiembrie Opera Comică în coproducţie cu TNO prezintă premierele „Cantata Cafelei” de J. George Pănescu. a trecut fără ca visul colectivului de a juca sub râvnita titulatură de „naţional” să se împlinească.Bach şi „Pimpinone” de Teleman. Ajunsă la vârsta maturităţii. lansarea albumului Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” la aniversarea a 50 de ani. „Ţara surâsului” sau „Văduva veselă”. Paul Lăzărescu. Marius Brenciu şi Alfredo Pascu. la data de 19 ianuarie 2001. Alexandra Savu. Acest eveniment de mare bucurie se sărbătoreşte printr-o săptămână aniversară (26 martie şi 1 aprilie 2001): Simpozionul 150 de ani de operetă în România. Theodor Grigoraş. între spectacolele reprezentative s-au aflat „Voievodul ţiganilor”. Paula Andrei. „Silvia”. „Liliacul”. O BINEMERITATĂ RECUNOAŞTERE Anul 2001 este un an benefic pentru Teatrul de Operetă „Ion Dacian”. Rodica Ocheşanu. Bogdan Caragea. când Teatrul de Operetă împlinea 50 de ani. Scenografia a fost semnată de Diana Ioan iar maestru de cor a fost Gabriel Popescu. „Secretul lui Marco Polo” şi „Floarea din Hawaii”. În coregrafia semnată de Andreea Constantinescu au dansat balerinii Mariana Ciuchi. Succesul a fost imens. „Văduva veselă”. a avut loc festivitatea 23 . „Ţara surâsului”. Marius Grosu. Pe afişul lunii octombrie 2000. musical şi operetă pentru copii. Turneele de după 1990 nu au fost de mare amploare dar au impus Teatrul de Operetă publicului din Israel. pe baza unor certe realizări Opereta a solicitat forurilor în drept să devină Teatru Naţional. „La Calul bălan”. ce aduce împlinirea visului atâtor generaţii de artişti care au trudit pe scena sa. regia: Ioana Stoianov. În regia lui Nicolae Ciubuc şi sub bagheta dirijorului Marian Didu au evoluat: Doina Scripcaru. Nicolae Simulescu.S. Petre Macedoneanu. „Vânzătorul de păsări”. Stagiunea aniversară s-a deschis în 30 septembrie 2000 cu premiera „Floarea din Hawaï” de Paul Abraham. Concertul Extraordinar Tudor Gheorghe TOAMNA. Teatrului de Operetă i se acordă titulatura de Teatru Naţional. operetă modernă. Florin Georgescu. manifestări încheiate cu concertul formaţiei Carmen Sylva condusă de dirijorul Marian Didu. Anghel Stoian. operă comică. Stefan Popov. Germania şi Italia. Ambele lucrări au fost acompaniate de Cvartetul de coarde al Teatrului Naţional de Operetă sub bagheta dirijorului Iurie Florea. comedie muzicală. Titlurilor de operetă rulate în luna octombrie li se alătură „Contesa Maritza” şi un Matineu Muzical Strauss. concert realizat cu concursul corului şi orchestrei Teatrului de Operetă. Iolanda Pruteanu. Prin Decret prezidenţial. Din păcate. scenografia: Viorica Petrovici. Rodica Ocheşanu. Cătălin Petrescu. cu un repertoriu curent. Monica Ştraţ. Prin Hotărâre de Guvern. Televiziunea Română înregistrând spectacolul pentru a fi difuzat în preajma sărbătorilor de Crăciun. Anton. Gabriela Popescu. Iulian Rădoi. sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.

Mihaela Ţigănuş. Cleopatra Melidoneanu. Claudia Deleanu. Anghel Stoian. regia – Nicolae Ciubuc. Gladiola Niţulescu. Elena Siloci. Tot în această stagiune a intrat în lucru musicalul „Hello. Gabriela Daha. coregrafia – Andreea Constantinescu. „Ţara surâsului” de Franz Léhar cu Alfredo Pascu. dirijor – Marian Didu. scenografia – arh. Pe 29 martie a avut loc premiera operetei „Miss Virtute (Suzana)” de Jean Gilbert cu Mioara Manea–Arvunescu. regia – Nicolae Ciubuc. coregrafia – Andreea Constantinescu. Adriana Milosav. Alexandra Savu. Anna Mirescu. în grad de cavaler. Claudia Măru-Hanghiuc. Corina Ion. Tiberiu Simionescu. maestru de cor – Gabriel Popescu. George Pănescu. Anghel Stoian. Nicolae Simulescu. dirijor – Constantin Petrovici. Nicolae Simulescu. Anna Mirescu. Gabriela Popescu. scenografia – Diana Ioan. dirijor – Marian Didu. George Niculescu. „Liliacul” de Johann Strauss cu Corneliu Tudosie. Elisabeta Petrache. coregrafia – Andreea Constantinescu. Gabriela Daha.Gheorghe Constantin. Theodor Grigoraş. un vis pe care maestrul George Zaharescu îl aştepta de peste 20 de ani. Cristinel Coman. George Zaharescu. Viorel Ciurdea. Cristinel Coman. Cosette Marinescu. Anton Zidaru. Carmen Grigorescu. Valentino Tiron. festivitate încheiată cu Concertul extraordinar susţinut de formaţia de suflători Brass Quintet Bucureşti şi Claudia Măru–Hanghiuc. Rodica Ocheşanu. precum şi opereta pentru copii „Cocoşelul neascultător” de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu. maestru de cor – Gabriel Popescu. Valeria Rădulescu. Jeaninne Bradler. Cristian Caraman. Mihaela Ţigănuş. Anton Zidaru. Bogdan Caragea. maestru de cor – Gabriel Popescu. unor personalităţi de numele cărora se leagă existenţa şi evoluţia Operetei în România: Migry Avram Nicolau. Cella Tănăsescu şi Nicolae Ţăranu. Orest Pîslariu. Iuliana Costiniu. Valentino Tiron. Rodica Ocheşanu. precedată însă de un scurt turneu în oraşele Târgul Neamţ. Bogdan Caragea. Pe 17 iunie a avut loc spectacolul. Gabriela Daha. Constanţa Câmpeanu. Cătălin Petrescu.Tiberiu Simionescu. Nicolae Măgureanu. scenografia – Viorica Petrovioci. Orest Pîslariu. Premiera oficială a celebrului musical a fost rezervată stagiunii 2001-2002. iar Primăria Generală a Municipiului Bucureşti a oferit titlul de cetăţeni de onoare ai capitalei lui Migry Avram Nicolau. Cătălin Petrescu). cu soliştii Mioara Manea-Arvunescu. Petre Macedoneanu. Cristinel Coman.de acordare a Ordinului Naţional „Steaua României”. maestru de cor – Gabriel Popescu. Emil Spătaru. Viorel Ciurdea. dirijor – Lucian Vlădescu. Săptămâna s-a încheiat cu festivitatea de înmânare a diplomelor de onoare membrilor societari ai Teatrului Naţional de Operetă. Tiberiu Simionescu. dirijor – Lucian Vlădescu. Doina Scripcaru şi Silvia Şohterus). George Zaharescu. George Pănescu. Ileana Lenghel. Mioara Manea–Arvunescu. pentru familii. Cosette Marinescu. Valentino Tiron. Alexandra Savu. coregrafia – Constantin Floriean. Valentino Torin. Dolly!” de Jerry Hermann. regia – George Zaharescu. Claudia Măru-Hanghiuc. Eugenia Ilinca. cu Corina Ion. scenografia – Diana Ioan. Tot în această săptămână aniversară s-au desfăşurat spectacolele: „Floarea din Hawaï” de Paul Abraham cu Doina Scripcaru. Eugenia Mirescu. Valli Niculescu. regia – George Zaharescu. precum şi „Alfredo Pascu şi invitatele sale” (Gabriela Daha. Adriana Mirea. Daniel Eufrosin. Bogdan Caragea. Nicolae Ionescu Dodo. Viorel Ciurdea. Nicolae Ionescu Dodo. maestru de cor – Gabriel Popescu. Paşcani şi Piatra Neamţ tot cu o premieră – „Farmecul 24 . America” . scenografia – Diana Ioan. coregrafia – Constantin Floriean. Anna Mirescu. susţinut de studenţi ai Universităţii de Muzică Bucureşti (Amelia Antoniu. Alexandra Savu. cu Daniel Eufrosin. Eugenia Ilinca. Eugenia Ilinca. Daniela Vlădescu. Gabriela Popescu. Florin Georgescu. Stefan Popov. Bogdan Caragea. Viorel Ciurdea. Nicolae Măgureanu. Rodica Ocheşanu. regia – Constanţa Câmpeanu. Nicolae Simulescu. Paul Lăzărescu. Cătălin Petrescu şi musicalul pentru copii „Micuţa Dorothy” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu. Stefan Popov. „Hello. Claudia Deleanu. Anghel Stoian. Din ultimele spectacole din stagiune se poate menţiona „Concertul primăverii”. Dorothy. susţinut de Brass Quintet Bucureşti şi Claudia Măru–Hanghiuc. Doina Scripcaru.

Operetei”. În seara zilei de 6 octombrie 2001 celebrul spectacol „Hello. Stefan Popov. regia semnată de Cristina Cotescu iar scenografia de Diana Ioan. Stefan Popov. Paul Lăzărescu. Constantin Danu. Cosette Marinescu. „Liliacul” şi „Sânge vienez” de Johann Strauss. „Suzana (Miss Virtute)” de Jean Gilbert. Uelyen (1 decembrie – „Medalion Robert Stolz”). (…) Hello. Ileana Lenghel. Pentru începutul anului 2002 merită consemnat că pe 28 martie a avut loc spectacolul „Micuţa Dorothy” cu numărul 100. Bianca Ionescu. dirijor – Mircea Luculescu. Alexandra Savu. Aceste trei titluri s-au prezentat în limba germană şi adaptate specificului unui turneu. iar în „Medalion Stolz” au evoluat soliştii: Doina Scripcaru. interpreţii fiind: Doina Scripcaru. Velbert (29 noiembrie – „Voievodul ţiganilor”). Alfredo Pascu. Doina Scripcaru. Silvia Şohterus. Constantin Danu. Dolly!” vede luminile rampei pentru prima dată pe scena Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Stefan Popov. Viorel Ciurdea. Bogdan Caragea. „Cocoşelul neascultător” de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu şi „Micuţa Dorothy” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu. au urmat. 26 octombrie 2001) „Când în repertoriul unei trupe de operetă figurează titluri ca My fair Lady şi Hello. s-a prezentat premiera „Povestirile lui . Valentino Tiron. Claudia Măru-Hanghiuc. Eugenia Ilinca. Dolly!”. Claudia Măru–Hanghiuc. Adrian Fugaru. Practic au fost trei premiere! Turneul din Germania s-a desfăşurat între 28 noiembrie şi 2 decembrie în oraşele: Zweibrucken (28 noiembrie – „Voievodul ţiganilor”). Gabriela Daha.Offenbach” – spectacol coupé ce cuprindea „Soţul la uşă” şi „Domnul 25 . Dolly!” de Jerry Herman şi Michael Stewart. Viorel Ciurdea. „Frumoasa Elena” şi „Medalion Robert Stolz”. colajul „Farmecul Operetei”. Orest Pîslariu. atunci se poate vorbi de îndrăzneală şi forţă artistică. Petre Macedoneanu. Viaţa medicală. Regia – Nicolae Ciubuc. „Secretul lui Marco Polo” de Francis Lopez. Eugenia Ilinca. După premiera musicalului „Hello. „Silvia” şi „Contesa Maritza” de Emmerich Kálmán. pentru „Frumoasa Elena”: Constantin Danu. cu interpreţii: Amelia Antoniu. Mioara Manea-Arvunescu. Orchestra Concertino condusă de violonistul Eugen Mirescu. investiţia de muncă şi entuziasm fiind evidentă şi demnă de laudă. „Floarea din Hawaii” de Paul Abraham. Dolly! a devenit un vis împlinit pentru opereta bucureşteană cu sprijinul substanţial al producătorului Karol Eisenshtein care a preluat jumătate din cheltuieli. acompaniaţi de una din formaţiile teatrului. Viorel Ciurdea şi Emil Spătaru. Nicolae Măgureanu. În paralel. Bianca Ionescu. Daniel Eufrosin. totul este lucrat cu multă seriozitate şi dăruire. Dolly!. „Soliştii alcătuiesc o echipă omogenă.. Neumunster (30 noiembrie – „Frumoasa Elena”). Cristinel Coman. „Văduva veselă” şi „Ţara surâsului” de Franz Léhar.” (Viorel Cosma) Teatru de repertoriu. pentru un turneu în Germania.. Camelia Mocanu. în cadrul Studioului Tânărului Interpret. În 31 martie. scenografia – Diana Ioan. Mihaela Ţigănuş. dar mai ales de profesionalitate colectivă. coregrafia – Andreea Constantinescu. Daniel Eufrosin. Oer-Erkenschwick (2 decembrie – „Voievodul ţiganilor”). care a avut premiera în 23 noiembrie. Alexandra Savu. se lucrează la un nou spectacol pentru copii: „Muşchetarii Măgăriei Sale” de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu. repetiţii intense la piesele „Voievodul ţiganilor”. Opereta bucureşteană rula în stagiunea 2001-2002 următoarele titluri „Voievodul ţiganilor”. Claudia Măru–Hanghiuc. „Hello. Anna Mirescu. Cătălin Petrescu. Ileana Lenghel. Distribuţiile pentru „Voievodul ţiganilor” au fost: Marius Budoiu Doina Scripcaru. Bianca Ionescu. Viorel Ciurdea. dirijor – Vincent Gruger (Germania). „La Calul bălan” de Ralph Benatzky. Marius Budoiu. „My Fair Lady” de Frederich Loewe. Dirijor – Vincent Gruger (Germania). Jeaninne Bradler. Stefan Popov. Nicolae Măgureanu.” (Anca Florea.

Choufleuri vă aşteaptă”.. ANI PLINI.Se poate vorbi de un spectacol conceput într-un ritm sufocant.. promovând şi încurajând astfel creaţia autohtonă de gen”. înseamnă că realizatorul spectacolului de operetă şi-a îndeplinit menirea.. Din păcate spectacolul nu a ţinut prea mult afişul . abilitatea şi umorul cu care ne cucerise ca interpretă. beneficiind de interpretarea celor mai buni solişti ai Teatrului. maestrul Cornel Trăilescu.. Reveleţiile Euterpei „Fîntâna Blanduziei la Teatrul de Operetă”. muzică. Gabriela Daha. Meritele remarcabile ale regizoarei (Constanţa 26 . Succesele de care s-au bucurat aceste spectacole au dat naştere proiectului Teatrul Naţional pentru Copii. Totul. Anton Zidaru. Direcţia de scenă şi scenografia au aparţinut Constanţei Câmpeanu.univ.dr. Din distribuţie au făcut parte: Lucian Vlădescu (Dl. Silvia Şohterus. pe 10 octombrie 2002. Terrence McNally. aparţine unei reţete imbatabile a succesului spontan care l-a făcut pe Offenbach să strălucească. Despre această premieră. disponibilitatea compozitorilor pentru operetă a scăzut considerabil.. nu în ultimul rând. Ea a făcut din text. asociat unui robust optimism şi. Ligia Dună. care recidivează şi în direcţia de scenă. inaugurat cu premiera „Povestea soldăţelului de plumb” de Dumitru Capoianau. operete pentru copii de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu.. după 1989. Alături de Victoria Cociaş au evoluat soprana Gabriela Daha. prof. creaţia unuia dintre cei mai valoroşi compozitori români contemporani. Privirea directă asupra manierei de a fi Callas lasă posibilitatea privitorului de a pătrunde în sufletul ei de femeie lovită de două mari nenorociri: pierderea vocii şi a bărbatului iubit.Grigore Constantinescu nota în ziarul Independent din 2 aprilie 2002: „Dacă publicul pleacă zâmbind şi în memorie cu o nouă melodie. Din păcate. ceea ce conferă prospeţimea derulării acţiunii destul de statice. Iată impresiile compozitorului Doru Popovici despre această premieră: „.. Stagiunea 2002-2003 s-a deschis cu premiera naţională absolută „Fântâna Blanduziei” – operetă în două acte.Offenbach dar şi dirijorul spectacolului). „Distribuţia aleasă.. Ideea spectacolului aparţine unei artiste ce a cunoscut faima pe scena teatrului – Constanţa Câmpeanu. Libretul ce poartă semnătura lui Aurel Storin – poet şi dramaturg inspirat – are la bază binecunoscuta lucrare dramatică „Fântâna Blanduziei” a poetului Vasile Alecsandri. Prin „Fântâna Blanduziei” s-a încercat a se reînnoda firul marilor succese ale operetei româneşti şi a da o nouă tinereţe acestei lucrări clasice. Arnold Mack. îndeplinind un punct de onoare din strategia managerială a directorului Amza Săceanu – acela de a promova creaţia autohtonă de gen. tipologii. intrigă. Andreea Toma (un spiriduş care a semnat şi coregrafia spectacolului). unui profund spirit moral.. [. operete în câte un act de Jacques Offenbach.. aducând glasuri şi apariţii scenice frumoase dar mai ales multă tinereţe. Alături de „Micuţa Dorothy” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu au văzut luminile rampei „Cocoşelul neascultător” şi „Muşchetarii Măgăriei Sale”. în ideea de a propune spectatorilor noi titluri româneşti. Apoi Nicolae Măgureanu. muzică şi interpreţi un spectacol de la care pleci zâmbind!” Următoarea premieră a Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” a avut loc în 13 aprilie 2002 – „Maria Callas. constant miercurea şi joia. Orest Pîslariu. Un text dramatic cu inserturi muzicale era firesc să fie abordat pe scena Operetei.. mezzo-soprana Claudia Măru–Hanghiuc şi tenorul Alfrado Pascu. a prezentat în piesa sa „Master Class” o perioadă mai puţin cunoscută din viaţa celebrei cântăreţe. a contribuit substanţial la reuşita spectacolului. dovedindu-şi fantezia. spectacole pentru copii.. (Anca Florea. Daniel Madia. La Divina” – un omagiu adus fenomenului Callas. 18 octombrie 2002) De mai bine de cinci ani se juca la Opereta bucureşteană... un înfocat admirator al Mariei Callas.] O premieră care reprezintă un pariu câştigat al direcţiunii Teatrului de Operetă.

este vorba de soprana Amelia Antoniu. celebrului Vânzător de păsări i-a dat viaţă pentru prima oară Prinţul Operetei – Leonard. Dorin Teodorescu. cu inconfundabila sa voce. a emoţionat generaţii de spectatori cu căldura glasului său. Viorel Ciurdea. destinat. După 20 de ani... Şi cum în ziua premierei comemorăm 21 de ani de când Ion Dacian a trecut pragul eternităţii. scenografia este semnată de arh. cu: Florin Butnaru. Daniel Eufrosin..” Cea de a treia premieră a stagiunii a fost „Vânzătorul de păsări” de Karl Zeller şi a avut loc în 8 decembrie. Gladiola Niţulescu. o artistă polivalentă care ştie să îmbine armonios calităţile vocale cu un joc de scenă ce ne aminteşte de mult regretata Virginica Romanovski. trebuie puse într-un con de lumină torenţială. iar regizor muzical . Viorel Ciurdea. Gabriela Daha. Elena Siloci. conducerea muzicală lui Lucian Vlădescu. Anton Zidaru. asistenţilor de coregrafie (Marina Hudac şi Carmen Buterez). Paul Lăzărescu. costumele viu colorate concepute de Diana Ion. Alexandra Savu.». Cătălin Petrescu. pe scena Teatrului Naţional de Opereta „Ion Dacian". Cea de a patra premieră a stagiunii 2002/2003 a fost „Frumoasa din pădurea adormită” cu: Paul Lăzărescu. Nicolae Măgureanu. [.] Au mai trecut 20 de ani şi iată că un nou Adam cutează să se înfăţişeze publicului. regia semnată de Nicolae Ciubuc în colaborare cu Daniel Eufrosin. copiii de la Viena şi de la Bucureşti au primit în dar spectacole inedite destinate lor. maestru de cor – Gabriel Popescu. poate.” (Eugenia Mirescu. Daniel Madia. Tiberiu Simionescu. 3 decembrie 2002) Pentru promovarea spectacolelor. maestrului de sunet (Aurelia Sandu) şi ale pregătirii muzicale (Crinela Barbu). Alexandra Savu. Anton Zidaru. Mi-e greu să reliefez pe cineva. Muzica lui Dumitru Capoianu – concepută pentru câteva instrumente – ca şi în alte opusuri. Claudia Maru-Hanghiuc. Anton Zidaru. O menţiune specială pentru rolul principal – Prinţesa Kege –. coregrafiei (Marian Şuşu). ni se prezintă ca fiind a unui mult dotat colorist. decorurile realizate de Mihai Magon . „Printr-o frumoasă coincidenţă. pentru prima oară într-o sală de spectacol. Carmen Buterez şi Lorendi Rădulescu. ne-a înfiorat când l-am ascultat interpretând nemuritoarea arie «Când săracul tatăl meu. Cristian Caraman. se dovedeşte o reuşită care merită din plin (şi) aplauzele noastre. „Vânzătorul de păsări” din nou la operetă. însumând arii şi duete din operete în interpretarea soliştilor Silvia Şohterus. Eugenia Ilinca.. Silvia Şohterus. scenografei (Viorica Petrovici). această muzică senină e în concordanţă cu libretul şi regia. Valentino Tiron. Din distribuţie mai fac parte Orest Pîslariu. [. uneori cu ritmuri sincopate şi cu elemente de muzică uşoară de o mare calitate. a început o colaborare cu Televiziunea România de Mâine. Bogdan Caragea.] Iată deci că. 17 şi 24 februarie 2003. Ligia Duna. Patricia Seymour. Gabriela Daha. copiilor. Elena Siloci.Constantin Gheorghe. întâlnindu-se. Viorel Ciurdea. cu acel prilej. evident. ca şi la Viena. Îi menţionez pe mult dotaţii artişti: Paul Ciucur. cu personaje de basm. pentru a forma astfel publicul de mâine. Jeaninne Bradler. maestră de balet – Andreea Constantinescu.. în preajma Mărţişorului. preocuparea de a atrage copiii în sala de spectacol. O primă serie de concerte live s-au transmis în 10. de către veşnic tânărul compozitor Marius Ţeicu şi scriitoarea Silvia Kerim. avea loc premiera absolută a musicalului Frumoasa din pădurea adormită. deoarece toţi artiştii au alcătuit o echipă minunată. o voce gravă. Valentino Tiron. emoţionaţi. Cristian Caraman – acompaniaţi de Orchestra Concertino. Amelia Antoniu. Regia spectacolului aparţine maestrului George Zaharescu. „În România. şi la Bucureşti. Nicolae Măgureanu.. bine timbrată... Peste alţi 20 de ani. un mare interpret şi cu o experienţă bogată...” (Anca Florea) 27 . Ion Dacian.Adrian Ordean. În dimineaţa zilei de 2 martie. un alt prinţ. Natalia Buciuman. Mioara Manea–Arvunescu. Ziarul. Ligia Dună. considerăm acest spectacol ca un omagiu adus artistului al cărui nume străluceşte pe frontispiciul Operetei Naţionale.Câmpeanu). Cristian Caraman. micii spectatori păşind. mişcarea scenică imaginată de Andreea Constantinescu. formaţie a Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” condusă de violonistul Eugen Mirescu.

„Ţara surâsului”. Dolly!” de Jerry Hermann şi Michael Stewart. „Fântâna Blanduziei” de Cornel Trăilescu. La Divina” de Terrence McNally. decorurile sunt realizate de Constantin Russu.. dar şi de orele de antrenament la sala de balet. oferite cu generozitate de maestrele Andreea Constantinescu şi Marina Hudac. Daniel Madia. „Floarea din Hawaii” de Paul Abraham. criticul Viorel Cosma afirma: „Îndrăznim să afirmăm că după întruchipările lui Ion Dacian şi Dorin Teodorescu. Un adevărat laborator de creaţie unde tinerilor absolvenţi li s-au dezvăluit tainele actorului total. Orest Pîslariu. conducerea muzicală a fost încredinţată dirijorului George Balint. dând viaţă unei partituri a cărei primă întruchipare 28 . „My Fair Lady” de Frederich Loewe. cea de a treia – cum preciza muzicologul Viorel Cosma –.. „Secretul lui Marco Polo” de Francis Lopez. „Hello. Alexandra Savu. 27 iunie – Cristina Sandu şi Marius Mitrofan („Silvia”). Coregrafia. „La Calul bălan” de Ralph Benatzky.În 8 iunie a avut loc a cincea premieră a stagiunii. Sorina Micşunescu. Despre această operetă. Cristian Caraman. iar regia şi noua versiune a libretului . Mihnea Lamatic.. 21 iunie – Corina Ion („Silvia”).] Premiera Paganini se înscrie pe coordonatele tuturor succeselor şi eforturilor acestei instituţii lirice care a depăşit cele mai optimiste speranţe.Constanţa Câmpeanu. care le-a dezvăluit tainele rostirii textului şi ale construcţiei minuţioase a personajului interpretat. Gladiola Niţulescu.. Văduva veselă” şi „Paganini” de Franz Léhar. cărora li se alătură Adrian George Popescu. un veritabil veteran prezent pe scenă. „A fost o adevărată încântare să ascult o nouă generaţie de interpreţi.Offenbach” – spectacol coupé: „Soţul la uşă” şi „Domnul Choufleuri vă aşteaptă” – „Sânge vienez”. 28 iunie – Codruţa Oprea („Liliacul”). în rolul lui Ciprian Porumbescu. a scos în relief o excelentă dansatoare. Teatrul Naţional de Operetă din Bucureşti şi-a aflat în Alfredo Pascu un demn urmaş al marilor noştri Paganini din secolul trecut. 22 iunie – Natalia Buciuman („Văduva veselă”). Un total de 24 titluri din care 6 româneşti. şi nu în ultimul rând Tiberiu Simionescu. „Liliacul” şi „Voievodul ţiganilor” de Johann Strauss. opereta „Paganini” de Franz Léhar. „Maria Callas. „Cocoşelul neascultător” şi „Muşchetarii Măgăriei Sale” de Ion Lucian şi Constantin Ungureanu şi „Povestea soldăţelului de plumb” de Dumitru Capoianu. 23 iunie 2003) Se încheie o stagiune deosebit de fructuoasă în care s-au rulat: „Povestirile lui . Cronica română. Paul Lăzărescu. La finalul stagiunii 2002-2003 Opereta bucureşteană a găzduit nu mai puţin de 6 examene de licenţă: 15 iunie – Florin Budnaru („Vânzătorul de păsări”). „Vânzătorul de păsări” de Karl Zeller.” (Viorel Cosma. Gabriela Daha. „Silvia” şi „Contesa Maritza” de Emmerich Kálmán. Stagiunea 2003-2004 s-a deschis pe 5 octombrie. pe un libret de Viorel Cosma. Liliana Delescu şi Erastia Sever. Premieră la Teatrul Naţional de Operetă – Violonistul Paganini trăieşte astăzi prin tenorul Paganini. Gladiola Niţulescu. Doina Scripcaru şi Silvia Şohterus. „Suzana” de Jean Gilbert. pentru adevărate lecţii de dans. în distribuţie avându-i pe Alfredo Pascu. climatul de profesionalism ce stăpâneşte fiecare seară la Teatrul de Operetă constituind garanţia unui drum artistic pe care puţine ansambluri muzicale actuale l-au strâns la ora actuală. cu capodopera „Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrino. Toţi au beneficiat de îndrumările experimentatului Tiberiu Simionescu.. Bogdan Caragea. [. Coregrafia aparţine Andreei Constantinescu iar scenografia Dianei Ioan. semnată de Andreea Constantinescu. Din această pepinieră au răsărit multe dintre vedetele de astăzi ale Operetei. care aduce în prim plan o echipă valoroasă: Alfredo Pascu. colajul „Farmecul Operetei” şi spectacolele pentru copii: „Micuţa Dorothy” şi „Frumoasa din pădurea adormită” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu. Regiile spectacolelor în care urmau să debuteze au fost condensate în repetiţii maraton de regizorii Constanţa Câmpeanu şi Nicolae Ciubuc. Silvia Şohterus. Doina Scripcaru.. Nu se poate omite faptul că Opereta bucureşteană a primit de-a lungul anilor pe scena sa numeroşi tineri care şi-au susţinut examenele de licenţă.

în frunte cu inegalabilul Ion Dacian. dar la fel de aplaudate: Cornel Todea. un musical de George Mihalache. Cronica română. la pupitrul dirijoral. au izbutit într-un cadru scenografic funcţional şi expresiv şi cu aportul unor tineri solişti (preocuparea pentru promovarea tinerilor interpreţi pe scena Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” fiind absolut lăudabilă). să ne ofere un spectacol alert. maestrul Emil Maxim. Stefan Popov. în cele din urmă. pe Adam (Daniel Madia) şi Cristina (Mădălina Formescu) din „Vânzătorul de păsări” de Karl Zeller. Amelia Antoniu şi Valentino Tiron. În dorinţa de a familiariza noua generaţie de spectatori cu personajele operetelor clasice. cu egală plăcere. A dirijat cu mână fermă aproape tot repertoriul de operetă. Am vizionat noua premieră a operetei lui Gherase Dendrino cu mare interes şi. cu coregrafie şi costume noi.]” (Vasile Donose. absolvent al Universităţii de Muzică Bucureşti. Cosette Marinescu. Spectacolul s-a bucurat de o frumoasă primire din partea publicului italian.. Răzvan Rusu. Arnold Mack.scenică a avut loc la 30 octombrie 1954. Din distribuţia spectacolului au făcut parte Doina Scripcaru. 29 . Această unică distribuţie a prezentat zilnic spectacole în Torino (30. Lunile noiembrie şi decembrie 2003 au însemnat zile de repetiţii intense pentru un turneu în Italia cu „Văduva veselă”. Momentele muzicale alese au fost prezentate într-o atractivă orchestraţie aparţinând lui Stelian Coman. iar la pupitrul dirijoral s-a aflat Lucian Vlădescu. Eugen Voicu. Cătălin Petrescu. 31 decembrie 2003 şi 1 ianuarie 2004). coregrafia şi mişcarea scenică – Andreea Constantinescu. Gladiola Niţulescu. dar şi nume mai puţin cunoscute. Iuliana Costiniu. Direcţia de scenă a fost semnată de Giuseppe Visciglia (Italia). are loc pe scena Operetei bucureştene: „Pac. La Spezia (3. Cristian Caraman. 10 martie 2004. promoţia 2003. turneul a început în oraşul Chivari în 29 decembrie. 10 octombrie 2003) Pe 2 noiembrie. la această reprezentaţie distribuţia a fost reprezentată de tânărul tenor Florin Butnaru.. Pic – Detectivi în Ţara Poveştilor” – operetă pentru copii de George Popovici şi Lucian Vlădescu. a plecat dintre noi mult prea devreme răpus de o boală nemiloasă. Invitarea unui dirijor de la Cluj pentru cea de a treia reprezentaţie cu „Lăsaţi-mă să cânt” fost impusă de îmbolnăvirea intempestivă a maestrului Marian Didu. pe Suzănica (Anna Mirescu) şi Nastasi (Cătălin Petrescu) din „Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrino şi chiar pe Mary Poppins (Ileana Lenghel). Marian Didu. George Niculescu. direcţia de scenă – Nicolae Ciubuc. Lucian Tatu. compozitor şi poet de certă valoare. al orchestrei şi corului Operetei. dar controversată personalitate. Poc. sub autoritatea unei generaţii de interpreţi extraordinari. Padova (2 ianuarie ). rând pe rând simpaticii marinari Toma şi Filip din „Vânt de libertate” de Isask Dunaevski (George Niculescu şi Cristian Caraman). deci cu 49 de ani în urmă. emoţionant. După un spectacol în Bucureşti pe 19 decembrie. 4 ianuarie). Finalul lunii noiembrie 2003 îmbogăţeşte repertoriul adresat micilor spectatori cu o nouă premieră: „Ştrengarii operetei”. Cristinel Coman. Marian Didu a venit la pupitrul dirijoral al Operetei bucureştene în anul 1980. frumos. Constanţa Câmpeanu. O nouă premieră. La pupitrul dirijoral s-a aflat un oaspete de la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca. Asti (8 ianuarie). al unui ansamblu de balet făcut de Andreea Constantinescu să strălucească prin virtuozitate şi stil popular. Bianca Ionescu. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a programat cea de-a treia reprezentaţie cu recenta premieră „Lăsaţi-mă să cânt” de Gherase Dendrino. [. într-o manieră originală. la pupitrul regizoral. Anghel Stoian.. Dirijor. De fapt o premieră. Distribuţia numeroasă a alăturat nume deja bine cunoscute ale teatrului: Valentin Tiron. din nou Torino (5 şi 6 ianuarie). Crina Zancu. Daniel Madia. Claudia Deleanu. Viorel Ciurdea. pentru că spectacolul urma să fie prezentat în întregime în limba italiană pe un libret total diferit de cel prezentat pe scena Teatrului de Operetă. Cossato (7 ianuarie). autorul aduce în scenă. şi avându-i la pupitrul regizoral şi dirijoral pe Nicuşor Constantinescu şi pe însuşi compozitorul şi dirijorul Gherase Dendrino.

Vasile Botez. care cu siguranţă trebuie văzut de toţi copii şi. Liviu Filip. Şi-au dat concursul: Ligia Dună.. Daniel Eufrosin.. pe coordonatele gândite cu mulţi ani în urmă de Mihaela Atanasiu. Adrian George Popescu. Bogdan Caragea / George Niculescu. Stefan Popov. Gladiola Niţulescu / Mediana Vlad.” (Anca Florea. [. Ileana Lenghel. direcţiunea teatrului considerând că «distribuţiile sensibil egale» merită acest «statut». Cătălin Petrescu. colorat. coregrafia – Andreea Constantinescu. dirijor – Lucian Vlădescu. „Silvia” pentru Marius Olteanu (Edwin) şi Cătălin Petrescu (Boni). scenografia – Diana Ioan. solişti: Doina Scripcaru. Onlinegallery. Iulian Rădoi. regizor – Nicolae Ciubuc. soliştii baletului: Monica Ştraţ. Sorin Oancea..] Directorul Amza Săceanu a întinerit întregul colectiv.. Marius Leau. ansamblul de dans Contemp şi instrumentiştii: Alexandru Hanganu. în ambele spectacole. pentru ca deschiderea oficială a stagiunii să aibă loc pe 3 octombrie. plin de voioşie. maestru de cor – Gabriel Popescu. ca la vârsta «pantalonilor scurţi». Stagiunea 2004-2005 a debutat pe 10 septembrie. Bogdan Caragea. Luna mai 2004 îmbogăţeşte afişul teatrului cu alte două premiere. În 23 mai are loc premiera absolută a operei muzical-coregrafice „Treceri. 30 . Decorul şi costumele au fost semnate de Diana Ioan. conducerea muzicală – George Balint. Interesant este faptul că producţia a beneficiat de… două premiere. Anton Zidaru. Câteva roluri au fost susţinute. Dana Nichifor şi Gabriela Tudorache.. În luna iunie 2004 au avut loc spectacolele de angajare ale viitorilor solişti ai teatrului. surprize!”. Alfredo Pascu.Camelia Mocanu. cu „Gala Operetei”. cu premiera „Victoria şi-al ei husar” de Paul Abraham. Gonul Aptula. un grup vocal. 7 octombrie 2004) Consemnăm cele două distribuţii Mioara Manea-Arvunescu / Crina Zancu. Mihai Scarlat. este cu adevărat meritoriu. coregrafia fiind concepută de Andreea ConstantinescuFuciec.7 episoade muzicale pentru spectacol coregrafic”. de ce nu. „Se cuvine menţionată reuşita deschiderii stagiunii Teatrului de Operetă „Ion Dacian” cu o reluare de succes – Victoria şi-al ei husar de Paul Abraham – în direcţia de scenă realizată de Nicolae Ciubuc pornind de la versiunea anterioară semnată de George Zaharescu şi scenografia imaginată de Hristofenia Cazacu (decoruri simple şi aerate.” (Anca Florea. Marian Barbu. Revelaţiile Euterpei) Regia spectacolului a fost realizată de Constanţa Câmpeanu care „cu fiecare nouă montare ne convinge că a rămas acelaşi suflet tânăr de artist îndrăgostit de genul operetei şi totodată un profesionist în conturarea personajelor”.. Corul a fost pregătit de Gabriel Popescu şi dirijorul orchestrei. pentru Cătălin Petrescu acesta a fost şi examenul de licenţă. angajând tineri absolvenţi cu reale calităţi. costume elegante şi policrome). Crina Zancu. vocea înregistrată pe bandă a baritonului Cătălin Petrescu. Marius Grosu. Un spectacol alert. Alexandru Maftei. Gabriela Daha. Orest Pîslariu-Ranghilof. poate descreţi frunţile părinţilor şi bunicilor care doresc să se simtă din nou . scenariul. scenografia – Diana Ioan. iar în 27 iunie „Liliacul” pentru Mediana Vlad (Adela). Gabrielei Daha / Ameliei Antoniu. Silvia Şohterus. Viorel Ciurdea. Marius Olteanu / Florin Butnaru. Lorendi Rădulescu. Georgeta Scurtu. spectacol susţinut în Piaţa Festivalului Artelor. Performanţe şi bune intenţii. muzică şi plan ideatic – George Balint. consultant literar artistic – Ion Dodu Bălan. regia şi coregrafia – Adina Cezar. În 2 mai „Gala de Operetă cu. de aceiaşi solişti. În 5 iunie. Mircea Luculescu. Iolanda Petrescu. Jeaninne Bradler şi iar Tiberiu Simionescu care dă o adevărată lecţie de actorie şi longevitate scenică după mai bine de şase decenii de activitate artistică. oferindu-le posibilitatea de a evolua în roluri importante tocmai pentru ca astfel să dobândească experienţă şi să se perfecţioneze.

cu săli pline. Aproape un miliard s-a strâns din donaţiile unor sponsori iubitori de muzică. „O poveste de Crăciun” Bianca Ionescu.. Paul Lăzărescu. 31 . Din păcate visul ni s-a împlinit cu ocazia incendiului! Atunci am acaparat primele paginii ale ziarelor şi televiziunile s-au întrecut să transmită reportaje de la faţa locului. Marius Mitrofan. Nicolae Măgureanu. Iuliana Costiniu. mişcarea scenică – Andreea Toma. Daniel Eufrosin. repetiţii şi pregătirea unei noi premiere: „Logodnicul din Lună” de Eduard Kunneke – premieră oficială pe 17 decembrie – cu: Bianca Ionescu. pe 21 decembrie. dirijor – Răzvan Luculescu. Paul Lăzărescu. Cornel Todea. Valentino Tiron. Valentino Tiron. Nicolae Măgureanu. Cătălin Petrescu. şi de Daniel Eufrosin. Amza Săceanu. pagubele fiind evaluate la circa 100 miliarde de lei. Teatrul „Ion Creangă”.În continuare stagiunea curge în mod firesc cu spectacole. Marius Mitrofan. „Liliacul” de Johann Strauss cu Doina Scripcaru. i-au spus. Mioara Manea–Arvunescu. Teatrul Naţional. Florin Georgescu. scenografia – Diana Ioan. ziariştii dar. O TRAGEDIE – UN INCENDIU DEVASTEAZĂ SALA OPERETEI Mereu ne-am dorit ca la porţile Operetei bucureştene să se înghesuie.Amza Săceanu. Mediana Vlad. pe 19 decembrie. care a venit să împartă daruri copiilor. Cristinel Coman. Directorul instituţiei. Daniel Madia. Ligia Dună. Anna Mirescu. Nici până în prezent nu s-au aflat cauzele. i se oferă săli la Rapsodia. Florin Budnaru. Florin Roşu – acompaniaţi de Orchestra Concertino condusă de violonistul Eugen Mirescu. Bogdan Caragea. Cornel Todea. Finalul lunii decembrie aduce în componenţa direcţiei Operetei bucureştene o personalitate marcantă a lumii muzicale. Mihnea Lamatic. Guvernul României a alocat suma de 40 de miliarde de lei.. Claudia Măru–Hanghiuc. la matineu. Anna Mirescu. Răzvan Rusu. Raluca Ciocă. Adriana Mirea. Eugenia Ilinca. Tiberiu Simionescu. Regia – Constanţa Câmpeanu. Dar altul a fost motivul pentru care s-a atras atenţia mass mediei: incendiul de la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” care s-a declanşat pe 3 ianuarie 2005. Ultimele spectacole ale Operetei bucureştene la finalul anului 2004 au fost: pe 16 decembrie – „Suzana” de Jean Gilbert cu Silvia Şohterus. Andreea Toma. Cristinel Coman. Crina Zancu. Alexandra Savu. În scurt timp. Valentino Tiron. Bogdan Ardeleanu. Pentru refacerea sălii afectate de incendiu. Theodor Grigoraş.. Emil Ţibrin. Mediana Vlad. dirijor – George Balint. pe 18 decembrie. director general. Gabriela Daha. Emil Spătaru. Marius Olteanu. iar seara. Daniela Vlădescu. director executiv. „Farmecul operetei” – spectacol concert cu Mioara Manea–Arvunescu. dirijor – Mircea Luculescu. opereta „Contesa Maritza” de Emmerich Kálmán cu Silvia Şohterus. Gladiola Niţulescu. Cătălin Petrescu. Anton Zidaru. Iuliana Costiniu. Jeaninne Bradler. Emil Spătaru. Gladiola Niţulescu. Cristinel Coman. reporterii posturilor de televiziune. şi un asemenea incident nu poate s-o dea peste cap”. Gabriela Daha. Orest Pîslariu.dr. Stefan Popov. George Niculescu. deci desfăşurarea spectacolelor nu a fost perturbată. începând cu 20 decembrie 2004 este numită director artistic soprana de renume mondial Eugenia Moldoveanu. Alfredo Pascu. cu ocazia premierelor sau a spectacolelor-eveniment. Claudia Măru-Hanghiuc. declara că Opereta este o „instituţie de spectacol care merge excelent. Opera Română din Iaşi a programat un spectacol cu opereta „Liliacul” în beneficiul Operetei bucureştene. Florin Diaconescu. în jurul orelor prânzului. Gabriela Popescu. Alături de prof. Lui Moş Crăciun. bătându-se pentru exclusivitate. Cristinel Coman. Raluca Ciocă. dirijor Lucian Vlădescu.

spectacolul sa derulat în ritmuri fierbinţi. care aduceau liricul în sufletele spectatorilor. ca «Tevie lăptarul» şi «Gunoierii». ce femei!». care a început cu o captatio benevolentiae. artiştii Eugenia Moldoveanu. „Ţara surâsului”. şeful orchestrei Concertino. bis-uri. Anghela Gheorghiu şi Roberto Alagna. spectacolul Gala Operetei . en français. Momentul culminant al serii a fost atins prin vocea Danielei Vlădescu. pe ritmul unui tangou pasional al violonistului Eugen Mirescu. fiind Tudor Gheorghe. Au participat toţi soliştii Operetei. pe 25 şi 26 martie. Serata muzicală a continuat cu un duo de zile mari. Silvia Şohterus şi Viorel Ciurdea cu «La Calul bălan». interpretând «Ah. Prezentat de prim-solista Mioara Manea-Arvunescu. În 19 februarie. spectacole de operetă în sala „Rapsodia”. Între aceste momente pline de haz şi melos se interpunea din când în când senzualitatea provocatoare a Monicăi Ştraţ şi a lui Iulian Rădoi. încărcate de melancolie. Bianca Ionescu. originară din Focşani. într-un minirecital. Artiştii au fost aplaudaţi de un public care a dovedit că iubeşte muzica de operetă. a unor instituţii de spectacol. sala de festivităţi a Colegiului Naţional Sf. Crina Zancu. Silvia Şohterus. flori şi confeti. La toată această cremă cu arii din operete celebre. „Silvia”. Gabriela Daha. s-au prezentat spectacole pentru copii în sala Teatrului „Ion Creangă”. În loja oficială au onorat cu prezenţa personalităţi precum ministrul Culturii şi Cultelor. În funcţie de sălile de spectacol care au fost puse la dispoziţie. Alfredo Pascu. În «Vrăjitorul din Oz» arta şi talentul artistei au făcut ca. ca şi prestaţia sublimă a Ameliei Antoniu şi a lui Cătălin Petrescu din «Victoria şi-al ei husar». oameni de afaceri şi chiar membrii ai guvernului care au donat. V.. li s-a adăugat apariţia unor personaje pitoreşti. confidenţial. „Contesa Maritza”. Bogdan Caragea. Anton Zidaru.Opereta a fost înconjurată în aceste momente grele de multă simpatie şi compasiune din partea spectatorilor fideli. Aplauze la scenă deschisă. În 26 februarie s-a prezentat în direct la postul de televiziune România de Mâine. pentru câteva minute..Muscă. interpretate de Alfredo Pascu şi Daniel Eufrosin. Mona Muscă.Creţu. spectacole de colaj în sala „Arcub”. Nu putem să omitem nebunatecii profesori din «Vânzătorul de păsări». Sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu au evoluat Bianca Ionescu. şi refrenul «Calypso. diverse sume de bani în conturile deschise cu acest prilej nefericit. ariile din operete celebre alternând cu piese sobre.Sava şi în sala de concerte a Liceului de muzică „George Enescu”. Florin Diaconescu sau Florin Georgescu au interpretat arii din operete celebre ca „Vânzătorul de păsări”. „Floarea din Hawaï” etc. materia să se întâlnească cu spiritul. în Sala Mare a Teatrului Naţional Bucureşti s-a susţinut un Concert extraordinar. pentru damele focşănene. având ca protagonist pe caragialianul Bogdan Caragea şi delicioasa Mioara Manea-Arvunescu. Spectacolele au fost reluate în 17 ianuarie. „Hello. [. Stefan Popov. Iată cum este descris acest eveniment la vremea respectivă: „O seară memorabilă! Aşa putem numi prestaţia artiştilor Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Şi-au dat concursul corul şi orchestra teatrului. 28 martie 2005) 32 . În spaţiul îngust al scenei focşănene o picătură din magia baletului a reuşit să ne ducă cu gândul la un balet rus la Balşoi Teatru din Moscova! Din această atmosferă propice meditaţiei şi a gândului spre Absolut ne-a trezit o «Capră cu trei iezi».. susţinută ieri în faţa unui public avid de muzică şi umor. baletul şi orchestra. într-o simfonie a sentimentului născut din fărâma de divinitate ascunsă în sufletul marilor artişti.. Uvertura a fost semnată de histrionicul Bogdan Caragea. Daniela Vlădescu. cu spectacolul „Farmecul Operetei” la Teatrul Municipal din Focşani.] (I. S-au făcut deplasări în ţară. Doina Scripcaru. corul. „Victoria şi-al ei husar”. Calypso. A urmat Amelia Antoniu şi «omul serii». invitat special. Daniela Vlădescu. Dolly!”. Alfredo Pascu. Bogdan Caragea.

[. dar şi Cornel Todea. [.. Deva. Focşani. În sala Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor au evoluat câţiva tineri care. dar şi de la Sala Radio. Teatrul Naţional de Operetă a invitat publicul să urmărească o seară specială – un concert de arii şi duete interpretate de membri ai corului teatrului.Dar cu cât toţi se străduiau şi depuneau mai multe eforturi pentru strângerea de fonduri pentru repararea Teatrului de Operetă. Chiar în aceste zile. Colaje se prezentau şi în sălile de festivităţi ale liceelor Sf. se află în postura de a demonstra că… merită să existe ca entitate de sine stătătoare. Urziceni. pentru ca Opereta să-şi poată deschide stagiunea în toamnă. spectacolele s-au ţinut în sălile puse la dispoziţie de celelalte instituţii de cultură. În regia imaginată de Constanţa Câmpeanu şi mişcarea scenică realizată de Andreea Constantinescu. Corina Ion. după 50 de ani de activitate intensă. Piteşti.. un public numeros s-a bucurat să asculte glasuri noi. Eugen Voicu. „Văduva veselă”. «atacând» cu curaj pagini dificile din operete celebre. Brăila.A. s-a lansat vestea că Sala Mare a Teatrului Naţional va fi pusă la dispoziţie. primul titlu programat fiind. „Silvia sau „Floarea din Hawaii”. Solişti au fost numai membrii ansamblului cor al Teatrului Naţional de Operetă.. „Farmecul Operetei”. un duo comic foarte bun – Arnold Mack şi Răzvan Rusu –. fără ca teatrul de operetă să plătească chirie. solist Gabriel Joiţoiu. la rândul său. „Continuând să dovedească faptul că e activ. concert dirijat de maestrul corului Gabriel Popescu. debuta în calitate de dirijor de orchestră [. corul şi orchestra teatrului au prezentat concertul Flori de mai. de fapt.. Astfel. câteva zile pe săptămână. în sala Arcub.. În afară de cele bugetul alocat de Guvernul României pentru lucrările de reparaţie.. Sibiu.] Acompaniaţi de orchestra teatrului dirijată de Gabriel Popescu. un titlu sugestiv. binecunoscută deja prin apariţiile sale în concertele vocal-simfonice de la Filarmonica bucureşteană.V 550 de W. în general. „Voievodul ţiganilor”. în 8 mai 2005. au pregătit şi susţinut concerte specifice. Concert pentru violoncel şi orchestră de coarde de Antonio Vivaldi. în ciuda dificultăţilor adesea insurmontabile generate de incendiul (foarte dubios) care i-a afectat sala de spectacol. Cu sprijinul binevoitor al unor sponsori s-au întreprins turnee (cu formaţii reduse din cauza costurilor de deplasare) la Timişoara. ca într-un miraj preschimbat în coşmar.. şi Simfonia nr. Dragostea mea”. În 24 mai. Pe timpul desfăşurării lucrărilor. în funcţie de posibilităţile tehnice ale sălilor oferite. Mozart. pentru a-şi dovedi profesionalismul şi capacitatea artistică. încă studentă. în marea lor majoritate studenţi sau absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. maestru de cor care. aplaudând totodată iniţiativa deosebită a organizatorilor. Buzău. Ileana Petruş-Lenghel. muzicalitatea şi expresivitatea interpretării. coloratura performantă. Banii de pe bilete au fost strânşi şi folosiţi pentru reconstrucţie. unanim apreciată pentru glasul limpede. Râmnicu Vâlcea.Sava sau George Enescu. termenul de finalizare al reparaţiilor se depărta! Primul spectacol care a fost ales a se desfăşura în sala renovată a teatrului a fost „Lăsaţi-mă să cânt”. S-a jucat în această perioadă. la Teatrul „Ion Creangă” – spectacole pentru copii. orchestra teatrului sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu a prezentat un Concert Simfonic cu următorul program: Dansuri româneşti de Bela Bartok.] Un «punct de rezistenţă» al spectacolului a fost apariţia sopranei Anna Mirescu.40 în sol major K.] au evoluat Carmen Angheloiu. Pentru fiecare din aceste colaje erau programe diferite de arii şi duete din operete. cu care s-a debutat şi în 1986 după ce Teatrul de Operetă a fost demolat. dar şi curajul unui ansamblu care. „Stelele Operetei” sau „Opereta. au surprins extrem de plăcut prin calitatea glasurilor şi disponibilităţile lor artistice.. fiind. la sala Rapsodia – „Contesa Maritza”. Tot în această perioadă corul şi orchestra teatrului. un strigăt de ajutor – «Lăsaţimă să cânt» de Gherase Dendrino. la Arcub se prezentau colaje: „Invitaţie la Operetă”. de fapt. pentru că direcţiunea Teatrului Naţional Bucureşti 33 . s-au primit foarte multe sponsorizări iar salariaţii Operetei au donat 280 de milioane de lei din propriile lefuri. Călăraşi. singura solistă «cu experienţă» din acea seară.

cu următorul program: Bela Bartok – Dansurile româneşti.Sava.1422 din 17 noiembrie 2005.G nr. Florin Budnaru. Spectacolele pentru copii au fost reluate în sala Amfiteatru a Teatrului Naţional de Operetă. În acest concert. tristeţe şi chiar spaimă în suflete a început stagiunea 2005-2006.40 în sol minor K. Observatorul cultural) La finalul stagiunii 2004/2005 a avut loc o deplasare la Deva în 4 iunie cu spectacolul „Logodnicul din Lună”. Cu nelinişte. sub bagheta dirijorului Constantin Petrovici. Crina Zancu. op. Raluca Ciocă. cea mai „neagră” stagiune a Operetei bucureştene. Spectacolul în viziunea regizorului Giuseppe Visciglia era total diferit de versiunea românească care se juca şi urma să fie prezentat în totalitate în limba italiană. W. prin care a fost atribuită Sala Omnia ca sediu propriu.doreşte în continuare ca sala ce se renovează acum să-i revină din nou. în 11 iunie Concertul Simfonic susţinut de orchestra Teatrului Naţional de Operetă. deşi succesele care i-au adus unanima recunoaştere în ţară şi peste hotare. O veste bună a venit în luna noiembrie! Cu bucurie şi satisfacţie. dar şi faptul că a devenit Teatru Naţional ar fi suficiente atu-uri pentru a fi tratată cu respectul cuvenit oricărui ansamblu profesionist cu tradiţie şi… public fidel. Stagiunea 2005-2006 a debutat cu un concert susţinut în 3 septembrie în Piaţa Festivalului Internaţional „George Enescu”. SPECTACOLUL CONTINUĂ Surprins de nefericitul incendiu în plină ascensiune artistică. după demolarea vechiului Teatru «Regina Maria» de pe Cheiul Dâmboviţei.Mozart – Simfonia nr. aşa că practic era vorba de o premieră. Bogdan Caragea. Din 14 octombrie a început pregătirea operetei „Contesa Maritza” în vederea unui turneu în Italia. Bianca Ionescu. apoi acelaşi spectacol în sala de festivităţi a Colegiului Naţional Sf. în sala Mihail Jora a Societăţii de Radiodifuziune. 34 . De aceea s-a acordat o deosebită atenţie spectacolelor de rezistenţă din repertoriu prin repetiţii minuţioase desfăşurate în condiţiile improprii oferite de foaierul teatrului. Teatrul Naţional de Opereta „Ion Dacian” a luptat din răsputeri să nu dispară din peisajul cultural bucureştean. Stefan Popov.15 (orchestraţia Theodor Grigoriu). şi care urma să fie amenajată şi dotată la standarde europene. Silvia Şohterus. Astfel s-a încheiat cea mai dureroasă.550. întregul colectiv al Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” a luat cunoştinţă de H. George Enescu – Şapte cântece pe versuri de Clement Marot. Gabriela Daha. Puţini au înţeles însă lupta dramatică pentru ca Opereta bucureşteană să nu se îşi lase „cortina” definitiv în anul de graţie 2005. dirijor Lucian Vlădescu. Opereta – „tolerata“ la Teatrul Naţional Bucureşti.A. dar lucrările erau încă departe de a fi finalizate. Cătălin Petrescu.” (Anca Florea. Anton Zidaru. Daniela Vlădescu. urmând să se găsească «ceva» pentru năpăstuita Operetă care. Seria de spectacole a noii stagiuni s-a deschis în 6 octombrie cu o deplasare a colajului „Stelele Operetei” la Breaza. soliştii soprana Crina Zancu şi violoncelistul Alexandru Moroşanu. se tot află în situaţia de a fi «tolerată». Joseph Haydn – Divertisment în re major pentru violoncel şi orchestră de coarde.V. şi în 14 iunie spectacolul „Văduva veselă” la sala Rapsodia – spectacol de licenţă al sopranei Ileana Lenghel. Alfredo Pascu. au evoluat soliştii Amelia Antoniu.

Anna Mirescu. bucurându-se de un frumos succes. Rehovot. Cătălin Petrescu. Adrian George Popescu. Padova. Petah-Tikana. a avut loc premiera musicalului pentru copii „Gulliver în Ţara Piticilor”. Gabriela Călin. Daniel Eufrosin. Viorica Spuză. Sandra Mahvina. Horea Repede. În 16 aprilie. colaje prezentate în deplasare la Hunedoara. Tel Aviv. Oana Vâlceanu. În a doua jumătate a lunii martie Amza Săceanu demisionează din funcţia de director general. Adrian George Popescu şi Arnold Mack au început lucrul la spectacolul „Burghezul gentilom” în regia reputatului Petrică Ionescu. Bianca Ionescu. Forli. Novara. Claudia Măru-Hanghiuc. Stefan Popov şi „Stabat Mater” de Clari. Mihnea Lamatic. coregrafia Andreei Constantinescu şi scenografia Dianei Ioan. până în decembrie. baletul şi soliştii Amelia Antoniu. În regia lui Nicolae Ciubuc. Stefan Popov. Amelia Antoniu. Iuliana Costiniu. Premiera acestui spectacol a avut loc în 5 aprilie. Florin Diaconescu. Ligia Dună. Ileana Lenghel. corul. în interpretarea soliştilor Gabriela Daha. Ierusalim. Octavian Ştefănescu.Mozart. Solidară cu dânsul. Urziceni. În 22 decembrie 2005. Crina Zancu. Bogdan Ardelean. Bolzano. Gheorghe Marian. Alba Iulia şi spectacole pentru copii la sala Amfiteatru a Teatrului Naţional de Operetă. Holon. stagiunea a continuat cu spectacole de operetă prezentate în sala „Rapsodia”. Florin Budnaru. cântă şi dansează” în Israel în oraşele Beer Şeva. Sub directoratul interimar asigurat de Daniel Eufrosin. Raluca Ciocă. demisionează din funcţie şi doamna Eugenia Moldoveanu. Merano. au evoluat soliştii: Silvia Şohterus. în interpretarea Biancăi Ionescu. Mihai Cacoveanu. Şi-au dat concursul soliştii Amelia Antoniu. Şi-a dat concursul orchestra Teatrului Naţional de Operetă. Claudia Deleanu. Viorel Ciurdea. iar primul spectacol de operetă al stagiunii a avut loc pe 23 decembrie la sala Rapsodia unde s-a prezentat „Contesa Maritza”. sub bagheta dirijorului Constantin Petrovici. Modena. A început cu un recital de arii şi duete din creaţia compozitorului Jacques Offenbach. Kfar Sabam. Eugenia Ilinca. în sala Amfiteatru a Teatrului Naţional Bucureşti. Slatina. Mediana Vlad. Aurelia Tudor. micuţii spectatori au fost fermecaţi de peripeţiile personajelor întruchipate de Orest Pîslariu. nu s-a jucat decât spectacolele pentru copii şi câteva colaje în deplasare. urmat de opereta într-un act „Domnul Choufleuri vă aşteaptă”. Nicolae Măgureanu. Florin Diaconescu şi Cătălin Petrescu. s-a prezentat în sala Ministerului de Interne un „Concert Pascal” ce cuprindea arii şi duete din operele compozitorului W. În colaborare cu Teatrul Naţional Bucureşti. Daniela Vlădescu. în regia semnată de Giusepe Visciglia şi în coregrafia Andreei Toma. Pentru că la foaier lucrările de refacere erau în curs de finalizare.Practic. Carmen Tudorache. Anul 2006 a început cu pregătirea unei premiere. Cornel Todea. Carmen Buterez. 35 . Valentino Tiron. Cristina Osiceanu. Între 26 ianuarie şi 6 februarie a fost prezentat spectacolul „Opereta râde. La Spezia. Mihaela Ştefănescu. Haifa. Teodora Godeanu. În 13 aprilie. În 7 martie s-a plecat în Italia cu „Contesa Maritza”. Gladiola Niţulescu. Anghel Stoian. Ramat Gan. Regio Emilia. Delia Şerban. Pavia. Asti. în regia Constanţei Câmpeanu şi acompaniamentul pianistei Mădălina Ene. Cătălin Cocheş. Sub bagheta dirijorului George Balint.A. orchestra. Rişon LeZion. acompaniaţi de o formaţie orchestrală condusă de dirijorul Lucian Vlădescu. a fost pregătit un amplu program de spectacole ce puteau fi prezentate în acest spaţiu. s-a susţinut un concert cu „Stelele Operetei” în sala Mihail Jora a Radiodifuziunii. Marius Olteanu. un nou spectacol pentru copii – „Gulliver în Ţara Piticilor” de Silvia Kerim şi Marius Ţeicu. Turneul s-a desfăşurat în oraşele: Alba. sub conducerea maestrului Constantin Petrovici.

spectacolul i-a oferit sopranei o largă paletă interpretativă. în foaier. 36 . ca gen unic. Delia Şerban. O succintă descriere a programelor care aveau să fie abordate prin opţiunile repertoriale a dat tonul politicilor culturale promovate de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”: de la promovarea valorii creaţiei naţionale specifice la montarea operelor din repertoriu internaţional. a avut loc premiera „Un american la New York”. Audienţa s-a delectat cu arii din opere şi operete precum „Vrăjitorul din Oz” de H.Garner. „Flautul fermecat” W. dar şi de a promova creaţia contemporană. misiunea TNO. prima dragoste şi terminând cu modul în care artista a cunoscut succesul. „Misty” de E. „Ţara surâsului” de Fr. soprana Anna Mirescu şi baritonul Cătălin Petrescu. fler lady?!?” cu Bianca Ionescu. dar şi cu melodii retro de Ion Vasilescu. Stagiunea 2005-2006 s-a încheiat în aşteptarea concursului pentru ocuparea postului de director al Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian“ din Bucureşti organizat în 27 iulie de către Ministerul Culturii şi Cultelor. music-hall şi teatrudans. de la sala de teatru la spaţiile neconvenţionale.A. Desfăşurat după un scenariu al cărui subiect a reprezentat viaţa unei artiste. în foaier. director al Teatrului „George Ciprian” din Buzău.În 7 iunie. cântând şi dansând.Mozart. în regia Constanţei Câmpeanu.Gershwin. tânărul regizor şi-a propus ordonarea activităţii artistice pe bază de programe şi proiecte care să cuprindă toate tipurile de manifestări artistice pe care opereta. precum şi iniţierea unui festival internaţional de operetă. Marian Horhotă şi Lorendi Rădulescu. în regia semnată de tânărul regizor Doru Marin şi scenografia Marilenei Şerban. de la opereta clasică la inovaţia musical-ului american. „Liliacul” de J. teatrul asumându-şi rolul de formator de opinie în ambele planuri. La preluarea direcţiei.Strauss. creaţii ale unor cunoscuţi compozitori români şi internaţionali. un exemplu care ilustra înnoirea în plan repertorial a instituţiei. de a perfecţiona şi motiva artiştii din interiorul instituţiei. acoperind din punct de vedere artistic toate cerinţele şi exigenţele pieţei de profil din lume. acompaniaţi de cvartetul Giovinezza au dat viaţă personajelor din opera într-un act „The Telephone” sau „L'Amour à Trois” de Gian Carlo Menotti. instituţie unică în plan naţional. se afla însă la congruenţa cu cel social. În prima parte a spectacolului Brass Quintet Bucureşti şi Claudia Măru-Hanghiuc au interpretat muzică americană. educativ şi moral. Astfel. şi populare.Reiniger.. le presupune. Din repertoriul sopranei au făcut parte şi piese precum „Summertime” de G. Spectacolul sopranei Bianca Ionescu a împletit armonios arta lirică cu cea dramatică. conducerea Teatrului a fost preluată de Răzvan Ioan Dincă. pluridisciplinaritatea şi multiculturalismul. Începând povestea cu descrierea copilăriei. soprana Bianca Ionescu a interpretat numeroase arii din lucrări cunoscute. „Lie. În 17 iunie. În partea a doua a spectacolului.Arlen. spectatorii urmărind-o recitând. „Să fii un star” de H.Léhar. lie ciocârlie”. Noua politică managerială a fost comunicată cu ocazia conferinţei de presă care a precedat premiera spectacolului „Broadway – Bucureşti”. în urma concursului organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor. au dansat Carmen Buterez. continuând cu adolescenţa. Spectacolul fiind examenul de licenţă al sopranei Anna Mirescu. „Ave Maria” de Fr. a avut loc premiera spectacolului one woman show „Ai. OPERETA – UN NOU ÎNCEPUT În august 2006..Schubert. devenea aceea de a atrage creatori valoroşi. Factorul artistic. articulat prin multitudinea şi diversitatea acestor proiecte.

Adina Iacov. care s-a jucat pentru prima dată pe data de 3 februarie 2007. Spectacolul s-a înscris în suita de manifestări artistice prilejuite de Anul Francofoniei în România şi s-a jucat pe scena Teatrului Nottara. nu erau însă de ajuns pentru a scoate teatrul din conul de umbră în care se afla de ceva vreme. Următorul eveniment important în agenda teatrului a fost musical-ul „Ce înseamnă să fii. şi de repetiţiile pentru operetele „Voievodul ţiganilor”. Spectacolele şi concertele festive au continuat ca în anii precedenţi. ci şi pentru opera barocă „Pyram şi Thisbe” şi pentru baletul „Bal”. Au participat dansatorii: Cristi Tarcea–Julien. ci şi organizatoric. Pentru că. la Centrul Cultural al Ministerului de Interne. în regia Alexei Mezincescu şi coregrafia Adinei Cezar. „Ţara surâsului”. un medley care avea să includă fragmente din cele mai celebre musical-uri de pe Broadway. iar pe 31 decembrie. coregrafia de Florin Fieroiu şi scenografia lui Dan Tita. iar primii care au marcat acest moment deosebit au fost soliştii Bianca Ionescu. înainte ca primele tentative de musical din România să stârnească un vârtej mediatic şi o schismă în rândul criticii. Istvan Teglas. Levente Szasz. sărbătorile de iarnă prilejuind o serie de manifestări artistice. nu doar la nivel artistic. însă primele modificări s-au produs începând cu debutul stagiunii 20062007. Liliana Iorgulescu. Însă. însă miza cea mare era reprezentată de montarea a două musicaluri. suflul modern anunţat şi confirmat prin această montare aflându-se în corespondenţă cu starea în care se afla întreaga instituţie. Luna martie se anunţa a fi una de sărbătoare. în afara tradiţiei de a prelua „Liliacul lui Strauss-Fiul” de Revelion). un musical şi un balet. avându-i ca solişti pe violonistul Gabriel Croitoru şi pe mezzosoprana Raluca Ciocă. Alături de spectacolul Biancăi Ionescu. de „Burghezul gentilom” de pe scena Teatrului Naţional Bucureşti. nu doar pentru musical-ul „Cabaret”.. Ioana Mitsika. trebuie să acordăm atenţie unui eveniment mai rar pe scena teatrului de gen. spectacole care aveau să atragă atenţia publicului. „Roşu şi Negru” .DANS şi OPERĂ BAROCĂ pe SCENA OPERETEI Două noi spectacole. fiind vorba de un balet. Raluca Ciocă. cât de des puteţi merge la Operetă pentru a vedea o operă? În luna februarie a anului 2007 Teatrul a organizat casting-uri. ansamblul de balet al Operetei a fost invitat să danseze în spectacolul extraordinar cu opereta „Liliacul” . „Ai …fler… Lady?!?”. În acelaşi timp s-au organizat repetiţii pentru „Bucureşti – Broadway”. Cu regia semnată de Vlad Massaci. Marian Simion. Patricia Seymour.. după romanul lui Stendhal. au început pregătirile pentru musical-ul „Cabaret”. „Camerata Dorin Teodorescu” a prezentat un concert extraordinar de Crăciun la Catedrala Sfântul Iosif. Călin Hantiu. care s-a jucat în foaier în 24 septembrie. Primul spectacol care a avut premiera în această stagiune (21 octombrie 2006) marca tendinţa de înnoire şi de deschiderea a teatrului. DIVERSIFICAREA REPERTORIALĂ MUSICAL. Producţiile aflate în pregătire continuau linia unui repertoriu variat. TEATRU . Anka Levana. Florin Budnaru. „Logodnicul din lună”. dacă adeseori Operele decid să includă un titlu de operetă în repertoriu (bineînţeles. pe muzica semnată de compozitoarea Livia Teodorescu Ciocănea. Daniel Madia şi 37 . prezentat în mod tradiţional de Opera Naţională Bucureşti. Bunbury”. Felicia Serbănescu. „Cabaret” şi medley-ul „Bucureşti – Broadway”.Procesul transpunerii acestei viziuni manageriale în produse culturale de calitate avea să fie unul de durată îndelungată. adăugând chiar şi o operă barocă în oferta culturală a instituţiei.

Tünde Baczó-Cristi Hogaş. spectacolul a impresionat prin amploarea producţiei a adus pe scenă o echipă impresionantă de artişti (7 regizori de renume . 10 mai 2007) a fost realizat în coregrafia lui Yvette Boszik după o idee originală de Ettore Scola. ca în cea de a doua. Orchestra Simfonică Barcelona). dirijorul Gary Dilworthy din Statele Unite ale Americii. „Chicago”. Spectacolul „perfect conceput sub aspect emoţional şi cultural. echipa de creaţie a reuşit să aşeze o piatră de temelie la fundaţia unui gen care avea nevoie să fie construit nu doar prin asumarea unor astfel de spectacole. Cornel Todea. Sorina Tiron-Marian Horhotă. Musicalul a fost un prim reper din multe puncte de vedere. Însă. care. Astfel. care a avut premiera la 1 aprilie. acesta având un palmares excepţional (a susţinut concerte alături de toate instituţiile de spectacol din Sacramento şi Michigan. de Orchestra Simfonică din Taipei. România Liberă. şi care nu s-a oprit doar la nivelul instrumentiştilor: lipsa de experienţă şi pregătire în abordarea unui rol sau a unei partituri în musical. se urmăresc întâlnirile protocolare. Radu Afrim. Cum reparaţiile sălii devastate de incendiu nu fuseseră finalizate. alături de formaţia Concertino. Plazza Romania. Oana Botez-Marius Grosu. Mihai Babuşka. 38 . să se infiltreze uşor poezia celor ce şi-au găsit perechea. ci toate instituţiile muzicale la nivel naţional. Teatrul îşi relua activitatea în propria sală şi îşi invita spectatorii să asiste la premiera „Broadway-Bucureşti”. ci şi prin organizarea unei forme de predare a musical-ului. Mădălina Mechenici-Daniel Dragomir. Obligată să găsească o soluţie acestei probleme.Beatrice Rancea. Carrefour Militari şi Orhideea. era o producţie care impresiona prin ambiţia de a reuni cele mai importante momente din cadrul genului. Monica Ştraţ-Andrei Ciobanu. Ileana Lucaci nota în cadrul aceluiaşi articol: “În prima parte a spectacolului petrecută la un local. petrecută pe o plajă. Noua scenă permitea unui număr de 250 de spectatori să vizioneze producţiile proprii în condiţii acceptabile. direcţia Operetei a găsit totuşi o modalitate de a relua spectacolele în propria sală. În primul rând. spectacol care a continuat să se joace şi în stagiunile următoare. balerini şi actori). Prezenţa unui muzician american în mijlocul orchestrei bucureştene a evidenţiat principala problemă cu care s-au confruntat artiştii români. adevărata sărbătoare avea să vină abia spre sfârşitul lunii. Răzvan Ioan Dincă. într-o interpretare remarcabilă” (Ileana Lucaci. la sfârşitul lunii martie. Orchestra Naţională Radio Bucureşti.Viorel Ciurdea. Producţia de teatru-dans ilustra prin intermediul mai multor stiluri muzicale şi de dans nevoia înfrângerii singurătăţii prin descoperirea unui partener de viaţă. condusă de violonistul Eugen Mirescu. „Cabaret”. Alexandru Tocilescu. Costel Huhu. O dată cu achiziţionarea unei scene mobile. Diana Petrache-Ionuţ Kivu. Radu Alexandru Nica. „Fantoma de la Operă” sau „Poveste din Cartierul de Vest” – titluri de referinţă intrau astfel în atenţia melomanilor bucureşteni şi în repertoriul unui teatru care dovedea o preocupare pentru acoperirea întregului său domeniu de activitate (artele spectacolului muzical). montată în sala de spectacol. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că acest spectacol a beneficiat de prezenţa unui invitat special. apoi declanşarea «balului» căutării partenerului (ei). au oferit melomanilor „mărţişoare muzicale” – spectacole jucate la Colegiul Naţional Sfântul Sava. Din ansamblu au făcut parte: Beatrice Rancea-Păstorel Ionescu. Beatrice Rancea a revenit în postură de regizor la interval de doar câteva zile cu spectacolul „Bal”. Cristina Osiceanu-István Téglás. Sergiu Anghel şi Carmen Coţofană şi numeroşi solişti. „Evita”. peregrinarea Operetei lua sfârşit. Gabriela Călin-Cristian Osoloş. care afecta nu doar Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. dar şi avantajul unei experienţe directe cu musicalul. Ion Caramitru. 5 coregrafi Răzvan Mazilu. Florin Fieroiu. În al doilea rând. familiarizând astfel publicul cu valorile Broadway-ului: „Cats”.

Mişcare scenică – Maria Popa. au evoluat soliştii Gladiola Niţulescu-Lamatic. „Opereta râde. de această dată. „Ţara surâsului”. iar în partea a doua a spectacolului de Ansamblul Collegio Stravagante. iar coregrafia de Mary Collins. precum „Silvia”. alături de formaţii instrumentale născute în cadrul instituţiei. deja adeptă a Barocului de câteva decenii. în sala de pe Bd. la un recital vocal instrumental intitulat „Armonii de primăvară”. care a avut loc în data de 6 mai. Acompaniaţi de Gonul Aptula (pian). cu un program care a inclus spectacolele „Broadway-Bucureşti”.cu arii şi duete din lucrări celebre. Ana Olteanu (decoruri) şi Ana Alexe (costume). Teatrul Naţional de Operetă reuşea din nou. Regia a fost semnată de Andreea Vălean. „Concert de valsuri” şi un concert al „Cameratei Dorin Teodorescu”. „Victoria şi-al ei husar” desfăşurându-se în sala Ministerului Administraţiei şi Internelor. „Voievodul ţiganilor”. „Cocoşelul neascultător” şi „Gulliver în Ţara piticilor”. Din distribuţie au făcut parte: Adrian George Popescu. un program de o oră . cântă şi dansează”. operă barocă de Michel Pignolet şi John Frederick Lampe.” În luna aprilie a anului 2007 a avut premiera concertului–spectacol „Pyram şi Thisbe” . teatrul a continuat să joace spectacolele deja consacrate în repertoriu.Dansul este expresia forte a ilustraţiei teatrale. timp de trei luni. în foaier. de la vals. unde avusese premiera cu 40 de ani în urmă (16 decembrie 1967). şi până la sfârşitul stagiunii. Montarea a fost realizată în parteneriat cu Opera Naţională Română (prima producţie finalizată a Studioului Experimental de Muzică şi Balet „Ludovic Spiess”) . „Contesa Maritza”. iar scaunele – insuficiente. folosind o invocare a istoriei sale. PRIMII PAŞI CĂTRE RETEATRALIZAREA GENULUI Teatrul a deschis stagiunea 2007-2008 în deplasare. Spaţiul din faţa intrării principale s-a dovedit de fiecare dată neîncăpător. la Alba Iulia. de la slow-foxtrot la quick step. Echipa de creaţie a fost completată de Maria Popa (mişcare scenică). În toată această perioadă. Însă nu doar musical-ul şi spectacolul de teatru – dans. Iulia Surdu. programul încărcat al 39 . publicul a putut asista. sub titlul „Opereta de joi seara”. Totul este înfăptuit cu o impresionantă perfecţiune a mişcării ansamblului. Mihnea Lamatic şi violonista Gianina Săveanu. s-au montat spectacole pentru copii: „Micuţa Dorothy”. artişti îndrăgiţi ai operetei bucureştene au susţinut în fiecare joi. „Bal”. de Emmerich Kálmán. să devină un promotor al inovaţiei. Adrian Ciucă – violoncel. operetele clasice. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de: Mihail Ghiga – concert-maestru. „Pyram şi Thisbe” aliniind scena bucureşteană la cea internaţională. prin apelarea la genurile principale. Stagiunea 2006-2007 s-a încheiat oficial pe 11 iulie 2007.de fiecare dată altul . Mediana Vlad. Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din Bucureşti. „Frumoasa din pădurea adormită”. şi a fost onorat de participarea pianistului Dan Mizrahi. Irina Năstase – clavecin. Tot la sediu.Nicolae Bălcescu. fie el balet sau dans contemporan – aveau prioritate în agenda culturală a instituţiei. pentru a doua oară într-un singur an. Ion Dimieru. La sediu. În curând însă. Florin Diaconescu. Mircea Ciurez. La sfârşitul lunii mai au început pregătirile pentru o nouă operetă. decoruri – Ana Olteanu. la tango. Ana-Maria Lazar. Bruno Hellstroffer – theorba. Daniel Popa şi Cosmin Seleşi. Matei Nicolescu. dar pe toată perioada vacanţei. operetă cu vechime pe scena Teatrului „Ion Dacian”. costume – Ana Alexe.

de o serie de premiere: nu doar faptul că după o serie de musical-uri şi producţii de teatru-dans. 27 ianuarie. apelul la tehnologia modernă . Tamara Buciuceanu. a reunit soliştii. Adaptarea. Constanţa Câmpeanu. Jozsef Werner (decoruri) şi a soliştilor: Silvia Şohterus. Matei Nicolescu. Gabriela Călin. Luminiţa Dincă. Mihăiţă Radu. Emil Spătaru. Viziunea regizorală a fost susţinută de implicarea lui George Balint şi Emil Maxim (dirijori). Duminică. Octavian Ştefănescu.Dacă e bal. considerată de mulţi desuetă şi pe-alocuri prăfuită. La eveniment au fost invitaţi artiştii perioadei de aur ai Operetei româneşti. Cu această ocazie. dar este mult mai bine ca înainte. publicul şi cronica de specialitate au salutat cu entuziasm prima opereta montată de la înnoirea direcţiei. regizorul şi directorul general Răzvan Ioan Dincă afirma: „Suntem încă departe de un teatru pe Broadway. În toiul pregătirilor pentru această nouă producţie.” (Oltea Şerban Pîrîu . Elena Siloci. Tiberiu Simionescu. Spectacolul inspirat din actul al doilea al operetei „Liliacul”. Gabriel Popescu (maestru de cor). George Matei. în regia lui Cristian Pepino. Oferta repertorială s-a extins şi în rândul producţiilor pentru cei mici. 40 . i-a adus pe scenă pe: Valentino Tiron. precum: Adriana Codreanu. bal să fie) În data de 9 februarie a fost rândul celor mici să se bucure de spectacolele teatrului în sala deplin funcţională. Doina Levintza (costume). Cristian Caraman. Cătălin Petrescu. Teatrul a anunţat vestea mult aşteptată: redeschiderea sălii de spectacole. Aşteptările au fost augmentate. Cleopatra Melidoneanu. Carmen Angheloiu şi balerinii Andreea Toma.iată elemente ce nu erau familiare până acum spectacolelor Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian". Raluca Herciu. Mădălina Mechenici. cât şi critica să regândească statutul acestui tip de spectacol. cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la premiera pe scena Teatrului de Operetă. Florin Fieroiu (coregrafie). Valeria Rădulescu. eforturile fiind concentrate asupra noilor producţii şi a menţinerii celor curente la un nivel ridicat. Nicolae Simulescu. Marica Munteanu. Raluca Ciocă. Gabriela Daha. Cătălin Cocheş. care şi-a redeschis sala de curând cu spectacolul muzical-coregrafic «Bal la Prinţul Orlovski».Răzvan Ioan Dincă . teatrul funcţiona din nou la capacitate maximă. Cristina Stăniloiu. Pe 28 octombrie. ci şi faptul că aceasta era pusă în scenă de un regizor cu o experienţă bogată teatrală. Daniel Eufrosin. Alfredo Pascu. Arnold Mack. Copiii au petrecut alături de personajele din comedia muzicală „Dragostea celor trei portocale”.” „Lumini rafinate. de Johann Struss-fiul. fantezie vizuală. însă. Pe 16 decembrie. Suntem acum un teatru foarte modern din punctul de vedere al dotărilor. celebrităţi ale anilor '60. Mioara Manea.instituţiei nu avea să mai permită deplasări de o asemenea amploare. în ianuarie 2008 începând repetiţiile pentru „Dragostea celor trei portocale”. teatrul lansa o nouă operetă. Jeaninne Bradler. Nicolae Ţăranu. Genul uşor scotea la iveală noi valenţe. corul şi baletul instituţiei într-o demonstraţie de forţă artistică. Opereta a propus publicului său un regal demn de noaptea dintre ani: „Bal la Prinţul Orlovski”. care au salvat prinţese şi au înfruntat vrăjitoare pe coregrafia lui Florin Fieroiu. Marius Meragiu.este cel care ţine de parametrul vizual. Această „Contesă Maritza” avea să fie un nou punct de turnură notabil în evoluţia teatrului. La trei ani de la incendiul care a devastat sala. în mod evident «praful fiind şters» de pe producţiile acesteia din care am putut vedea secvenţe în spectacolul inaugural. Adriana Mirea. Cum avea să arate noua opereta pe propria sa scenă? Un cronicar a mers până acolo încât să se întrebe „Cui îi pasă de Contesă”. Se pare că unul dintre efectele prezenţei unui regizor de teatru la conducerea Operetei . Cosette Marinescu. Gabriela Daha. bazată pe scenariul lui Carlo Gozzi. s-a organizat un spectacol omagial „Contesa Maritza”. Cristina Osiceanu. considerat un maestru al teatrului pentru copii. inovând şi reinterpretând opereta clasică. care forţau atât spectatorii.

director general. graţie cărora expresionismul german al anilor ’30. Gabriela Călin. cu tuşe violente. în martie 2008. Daniel Dobre. Dacă prin montarea spectacolului „Cabaret” teatrul asigura o continuitate în cadrul programul de music-hall. care a permis promovarea schimburilor culturale. importanţa programului „Opereta Deschisă” în planul misiunii culturale asumate de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. care propunea o diversificare a modalităţilor de expresivitate artistică prin producţia de spectacole multidisciplinare: teatru-dansmuzică. Diana Ferencz. dar şi o perfecţionare a artiştilor operetei bucureştene prin contactul cu un alt stil de lucru. şi începutul unui important capitol din istoria recentă a instituţiei: 41 . Diana Petrache. Premiera a avut loc la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” pe 9 martie. Florin Tănase. Însă. ceea ce nici vocile pudibonde şi de filon conservator din sală şi din presă nu au putut nega. formată din Kerényi Miklós Gábor. manager. spectacolul a stârnit reacţii puternice. în regia lui Beatrice Rancea. cât şi prin recontextualizarea celor clasice. a adus pe scena Operetei dansul contemporan cu influenţe de street-dance. abordând totodată o gamă variată de tipuri de spectacole. gimnastică şi proiecţii video (concepute de Daniel Gonţ). în calitate de unic ambasador naţional al genului. Jocul actorilor a fost completat de cele 250 de costume realizate de Cătălin Botezatu şi de machiajul asigurat de Iuliana Ştefan. a fost marcat de colaborarea cu Răzvan Mazilu. Răzvan Ioan Dincă semnala. realizând punţi de comunicare între multiple forme de artă. s-au pus bazele unei relaţii de durată între cele două instituţii teatrale. colaborarea dintre cele două teatre muzicale s-a dovedit a fi una fructuoasă. a venit la Bucureşti pentru a discuta eventualele posibilităţi de colaborare între Opereta bucureşteană şi Teatrul de Operetă şi Musical din Budapesta. Mihaela Ştefănescu. Violeta Dumitraşcu. producţie care a deschis drumul către un parteneriat pe termen lung. Andrei Ciobanu. Istvan Teglas.O dată realizaţi primii paşi în intenţia de a reteatraliza genul prin asumarea punerii în scenă a genului operetei. Teodora Ghinea. jazz. în stagiunea 2007-2008 programul MultiOperetta. Sorina Tiron Micşunescu. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a demarat pregătirile pentru o producţie clasică. TEATRUL NAŢIONAL DE OPERETĂ – AMBASADOR AL GENULUI OPERETEI ÎN ROMÂNIA Când. Luminiţa Dincă. Celebrul musical semnat de John Kander şi Fred Ebb a avut premiera la 23 februarie 2008. în caietul program al spectacolului. Continuând misiunea popularizării musical-ului şi pledând pentru necesitatea formării unei şcoli de gen la nivel naţional. Oana Vâlceanu. coregrafiat de Răzvan Mazilu. Monica Ştraţ. a fost extrem de bine redat. dovedind interesul şi posibilitatea de a deschide noi drumuri atât prin creaţii inedite. regizor artistic şi Lorinczy Gyorgy. Beneficiind de experienţa dirijorului Lucian Vlădescu. multimedia-coregrafie şi organizarea de performance-uri. instituţia a atins un nou punct al dezvoltării sale repertoriale. Iolanda Petrescu. Discuţiile s-au concretizat prin premiera operetei „Văduva Veselă” de Franz Lehár. o delegaţie a teatrului maghiar. cât şi contestatare. conservând şi promovând patrimoniul operetei. Octavian Ştefănescu. precum şi folosirea noilor tehnici în arta spectacolului de mişcare şi muzical. în contrast cu tipul cabaretului francez. din distribuţie făcând parte: Răzvan Mazilu. de a realiza producţii artistice de cea mai înaltă calitate. o reală provocare – „Cabaret” . a fost curajul acestui cocktail vizual şi artistic. atât favorabile. Spectacolul „Urban Kiss”. decorurile lui Joszef Werner şi coregrafia Danei Serafimovici. în regia lui Béres Attila. Având scop şi strategii comune. şi prin acest statut. Raluca Popa. Corina Aldea. Geraldina Rusu. Béres Attila. Monica Petrică.

montând pe scena mobilă din Parcul Herăstrău concertele-spectacol „Broadway-Bucureşti”. iniţiate astfel de Camerată. să exploateze şi să colonizeze noi teritorii în numele tradiţiei operetei.” După îndrăgita operetă „Văduva Veselă”. Cornel Todea . iată că strategiile noastre comune au dat roade. şi cea mai fredonată – Văduva veselă în regia lui Attila Béres.Grigoriu. încurajând afirmarea Orchestrei Camerale Dorin Teodorescu cu spectacolul „Un bufon la Veneţia”. Mihai Bisericanu. Béres Attila. Strauss-tatăl! Bună dimineaţa. director general. cea mai cunoscută lucrare poate. Serile muzicale. a făcut o vizită de recunoaştere. bogăţia sa culturală şi de sensuri. Valentin Tiron. Gladiola Niţulescu. în martie 2008 „Ambasadorul” a invitat o serie de soldaţi-artişti şi generali neînfricaţi (dl. Stefan Popov. iar venerabilul domn Ion Dacian îşi duce la bun sfârşit datoria. o selecţie a celor mai celebre valsuri compuse vreodată. care s-a delectat cu pagini celebre din repertoriul românesc şi internaţional.Kerényi Miklós Gábor. coordonat de soprana Bianca Ionescu. instituţie unică la nivel naţional. Mihnea Lamatic.Barbu. au continuat pe parcursul stagiunii estivale 2008. într-o atmosferă ruptă de obişnuinţa citadină. cu participarea soliştilor: Doina Scripcaru. Seara veneţiană de teatru. teatrul a încheiat stagiunea estivală cu un tur de forţă. a avut la bază pasaje muzicale compuse de Boccherini. cu alte cuvinte să atace şi să cucerească noi avanposturi ale genului muzical apărând astfel graniţele tradiţiei sale. PRIMUL FESTIVAL DEDICAT ARTELOR SPECTACOLULUI MUZICAL Festivalul Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!” 14 – 27 noiembrie 2008. regizor artistic şi Lorinczy Gyorgy. Silvia Şohterus. cu rendez-vous în fiecare duminică. „Plutaşul de pe Bistriţa” şi „Ana Lugojana” de F. manager) pentru ca. Festival care a primit denumirea de “ Viaţa e 42 . soprana Raluca Ciocă. muzică şi balet. Camerata Dorin Teodorescu. ca parte a programului „Opereta Duminică în Herăstrău”. Ca atare „Ambasadorul” Ion Dacian a purces la stabilirea unor punţi de dialog cu Teatrul Naţional de Operetă din Budapesta. Vivaldi. teatrul a atacat din nou avanposturile muzicale. are vis-à-vis de obiectul său de activitate două obligaţii majore: să experimenteze şi să păstreze. în anul de graţie 2007. Marius Mitrofan. din iulie până în septembrie. opereta–operetelor. împreună. În luna septembrie. Gabriela Daha. prezentând publicului o nouă operetă clasică. Primit cu braţele deschise.„Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. „Bună seara. Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian reuşea performanţa de a lansa primul festival dedicat artelor spectacolului muzical. incluzând momente din operete ca: „Lăsaţi-mă să cânt” şi „Lysistrata” de Dendrino. „Leonard” şi „Soarele Londrei” de Comişel. care a reprezentat o reuşită în exprimarea potenţialului clasic al genului. „Eternele iubiri” de G. Strauss-fiul!”) şi „Invitaţie la Vals”. cunoscând şi recunoscând afinităţi şi obiective comune între strategiile celor două redute ale operetei sud-est europene. Concertele s-au bucurat în mod constant de o prezenţă numeroasă în rândul publicului. să facă front comun în conservarea şi promovarea patrimoniului operetei. amintind publicului de vremurile de altă dată. Daniel Dragomir şi balerinii Igor Grigoriev şi Cristina Osiceanu au fost acompaniaţi de către violonistul Gabriel Croitoru. Protagoniştii. Daniela Vlădescu. responsabilă pentru văduvomanii de-a lungul vremii. Florin Diaconescu. a stat sub semnul valorilor naţionale. Cătălin Petrescu. când în parcurile şi grădinile Bucureştiului răsunau arii şi duete din operete celebre. Primul concert. Bucureşti În 14 noiembrie 2008. unde. Matei Nicolescu şi Ligia Dună. Mioara Manea Arvunescu. Albinoni şi Corelli. Anton Zidaru. Ei bine. Bianca Ionescu. domnule Strauss” (trimitere la faimosul titlu „Bună seara. „Culegătorii de stele”.

Astfel. Ungaria. Teatrul a venit în întâmpinarea publicului său cu o ofertă cât mai variată de programe şi proiecte. montarea reinterpretând compoziţia lui Strauss-fiul. Evenimentul. Director artistic şi general al Teatrului de Operetă şi Musical din Budapesta.frumoasă!”. Rusia. de recuperare a unor sensuri şi dimensiuni istorice. cu ocazia Festivalului de Teatru în aer liber. dansul şi concertele făcând oraşul să vibreze într-o altă tonalitate. „Artele spectacolului muzical în Europa de azi”). opereta. s-au aflat Dl. Opera română 1961–1971 de Anca Florea. Această selecţie repertorială (a unei premiere şi a unui spectacol apreciat. Wiener Ensemble din Viena. prin exploatarea potenţialului extraordinar al dialogului cultural. şi totodată reprezentativ pentru stagiunea curentă) a generat o tradiţie a teatrului. Slovacia. recitaluri şi concerte de excepţie (Concertul celor două viori celebre. „Dialoguri între viaţă şi artă” de Ioan Moldovan ). Răzvan Ioan Dincă. Inspirată din titlul capodoperei lui Roberto Benigni. semnată de Béres Attila. Director general al Teatrului Muzical Karlín din Praga. şi „Văduva Veselă”. „Gipsy Roots”. bucurie şi promisiunea unor evenimente care aveau să stea sub semnul Frumosului în Artă şi în viaţă. Ucraina. în intervalul 14–17 noiembrie au avut loc: spectacole internaţionale („Silvia”. artiştii Mircea Gogoncea. Teatrul Academic de Operetă din Kiev. „Gala celor Trei Tenori”. seminarii şi mese rotunde („Noua formă a operetei”. Yury Schwartskopf. cu spectacole din diverse registre şi zone culturale care să îmbine latura de entertainment cu cea educativă. „Baronesa Lili”. propunând nu doar producţii din diferite culturi şi cu abordări diverse. Un alt moment care a punctat strânsa colaborare dintre cele două teatre de la Bucureşti şi Budapesta a fost concertul bilingv „Romeo şi Julieta”. Cu această ocazie. Director general al Teatrului de Stat de Comedie Muzicală din Sankt Petersburg şi Dl. în regia lui Răzvan Ioan Dincă. cu ocazia acestuia fiind lansată în cadrul unei conferinţe speciale EMTU . „Prinţesa Circului”. titulatura aceasta avea toate atuurile unui destin de succes: optimism. Director general al Operetei bucureştene şi Dl. Teatrul de Stat de Comedie Muzicală din Sankt Petersburg. sub îndrumarea regizorului KERO® alături de soliştii aleşi în urma castingului local au urcat pe scenă şi vedetele maghiare ale super-producţiei. care a stârnit controverse în presa de specialitate datorită caracterului teatral inovator. a marcat un moment istoric în istoria spectacolului muzical autohton. „Tărâmul misterios” de Claudia Măru-Hanghiuc. prima înţelegere de înfiinţare a acestei platforme europene a fost semnată la data de 26 iulie 2008. Cele patru teatre membre aveau o misiune comună – aceea de a menţine la standarde cât mai ridicate principalul obiect de activitate: spectacolul muzical (creaţia de operetă şi musical). Tibor Ivan sau David di Fiore). Timp de două săptămâni Bucureştiul a trăit în mijlocul unei parade a artelor spectacolului muzical de cea mai înaltă calitate. alături de Dl. Stradivarius şi Guarnieri. 43 . Festivalul a avut de asemenea ca obiective dezvoltarea instituţională şi dezvoltarea publicului iubitor de muzică. lansare de CD (Doina Scripcaru). musicalul. „Gala de Balet”. Ana Buga şi Octavia Galescu. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a prezentat două spectacole proprii: „Voievodul Ţiganilor”. care a inclus o serie de momente muzicale de mare valoare interpretativă. Opera de Stat din Banska Bystrica. Printre semnatari. Deşi lansată în cadrul Festivalului. în Szeged. ci şi lansări de carte („Opereta. Miklós Gábor Kerényi. Teatrul de Operetă şi Muzical din Budapesta. musicalul. Caracterul teoretic al strategiei Uniunii a dobândit o primă valoare aplicată chiar în cadrul Festivalului. care a urmat acelaşi tipar privind producţiile locale şi la ediţiile următoare. Ungaria. Teatrul de Operetă din Brno.Uniunea Teatrelor Muzicale din Europa – prima astfel de uniune din Europa. zarzuela” de Cristina Sârbu. „Orfeu în Infern”. organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor. Egon Kulhánek. „Gala Tinerelor Talente”). Cehia). teatrul. gale extraordinare („Gala de Operetă”. aflate pentru prima dată pe aceeaşi scenă.

precum un concert de muzică barocă. Florilena Popescu – costumele. „Odiseea Vîsoţki”. a avut loc pe 26 martie.invenţiile unui geniu”. Este vorba de marele bard şi actor Vladimir Vîsoţki. în data de 14 martie.expoziţii („Chipul sunetelor”. al cărui nume a fost invocat pe scena Teatrului de Operetă de către o echipă care a vrut să-l redea tinerilor de astăzi pe acest James Dean al Rusiei. Au urmat spectacole concert ocazionate de zilele îndrăgostiţilor şi concertul „In Memoriam Dorin Teodorescu” (1943-1999). Cătălin Mustaţă. prin evocarea unei epoci şi retrăirea ei pe scena Operetei. Răzvan Săraru. Dan Jinga – dirijor cor. După încheierea Festivalului. Alexandru Petrovici. spectacolul nu are cum să fie înţeles sau receptat. premiată în 2007 pentru interpretare de către UNITER. „Leonard – Prinţul Operetei”). valorificând prolifica sa creaţie lirică şi rolul său în cultura underground. Silvia Şohterus. interpretări şi nuanţe care transformă orice întâlnire cu muzica de calitate într-un moment de neuitat. Liviu Indricău. însă. Alexandru Radu – decorul. şapte tenori: Alfredo Pascu. actor la Teatrul Metropolis din Bucureşti. Radu Captari .. Cu acest prilej s-au cântat pagini din operetele în care strălucise regretatul tenor: „Ţara surâsului”. lansând o invitaţie către acelaşi tip de deschidere culturală sub semnul căreia stă întreg festivalul. Bella Musica. „Costume rome. „Voievodul ţiganilor” de Johann Strauss. al cărui curaj în plin regim comunist a reprezentat un model şi o sursă de inspiraţie pentru mulţi. spectacolul avea la bază un scenariu semnat de Alexander Hausvater şi de Mihaela Michailov. Lucian Moga . Gheorghe Crăsnaru. Secţiunea concertelor a inclus proiecte diverse. în regia lui Alexander Hausvater. alături de. O invitaţie de a aborda savoarea unei fuziuni de influenţe. art fusion (Vlaicu Golcea). a unui artist rus excepţional. Spectacolul a fost montat de o echipă de profesionişti consacraţi: Mălina Andrei . Oana Rusu. Principalul eveniment concertistic a fost Gotan Project. din Republica Moldova şi vorbitori de limba rusă. Luna martie a fost prilejul unei noi comemorări. alternând spectacolele de operetă şi musical („Voievodul Ţiganilor”. Muzicologul Mihai Cosma. construit pe poveştile independente a 20 de cântece din repertoriul lui Vladimir Vîsoţki. dizident faimos şi actor de renume. Bogdan Narloch). Amelia Antoniu. „Prinţesa circului” de Kálmán. Florentina Ţilea. scria pe 30 martie 2009 în Evenimentul zilei: . care şi-au făcut studiile la Moscova chiar în perioada de glorie a lui Vîsoţki. Gândit sub forma unui act artistic de reflecţie asupra libertăţii în regimul totalitar. „O ce veste minunată”.. jazz (Trio Contraste). spectacolul–concert „Gala Operetei”. Daniela Vlădescu. programul teatrului şi-a recăpătat structura. Viorel Păunescu. de data aceasta. Mioara Manea-Arvunescu. „Contesa Maritza” şi „Broadway – Bucureşti”) cu spectacolele eveniment. Solişti au fost Silvia Şohterus. În faţa unui săli arhipline.. Doina Scripcaru. Orchestra Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” a fost condusă de Lucian Vlădescu. sau chiar un spectacol de Crăciun.conducerea muzicală.efecte video şi light design.coregrafia. Mircea Gogoncea. spectacolul–concert produs de Asociaţia Culturală „OpenArt” şi Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. din care 44 . Marius Manea. „Leonardo Da Vinci . „Paganini” şi „Văduva veselă” de Lehár. întro distribuţie excepţională: Igor Caras şi Mihaela Strâmbeanu. trupa care a închis prima ediţie în acorduri de tango. „Vânzătorul de păsări” de Zeller. Marius Olteanu şi Călin Brătescu.Povestit. pentru toate vârstele şi gusturile: muzică clasică (Tibor Ivan. „Victoria şi-al ei husar” de Paul Abraham. Rezistenţa eroului underground sovietic. Cătălin Petrescu – solişti ai Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. ca o găselniţă simbolică a politicii schimburilor culturale. a continuat să stârnească fiori pe scena bucureşteană până la sfârşitul stagiunii. muzică bizantină (Grupul Nectarie Protopsaltul). Vitalie Bichir şi Natalia Trohin.

asemeni interpreţilor de la Budapesta. care nu a putut ascunde sub poleiala propagandistică «bubele. care a ridicat ştacheta pentru producţiile autohtone. Franz Léhar). jazzman-ul Johnny Răducanu.. fiind apreciat deopotrivă de public şi de critica de specialitate. „Colaborarea cu Opereta din Budapesta s-a dovedit un demers inspirat. Cea mai cunoscută poveste de dragoste din întreaga lume. Giuseppe Verdi. Asistăm la o adaptare modernă a celebrei piese de teatru cântată şi dansată despre Dragoste şi Ură. bazată pe rememorarea unui dizident faimos din anii de opresiune. înzestraţi vocal pentru acest gen. „Panis Angelicus”).ieşeau în evidenţă personalităţi ca academicianul Răzvan Theodorescu. pregătind echipa pentru o experienţă unică în peisajul românesc al artelor spectacolului muzical. însă necunoscuţi publicului până în acel moment şi care. În această splendidă 45 . Perfecţionismul lui KERO® . Franz Léhar. regizor şi director general al Teatrului de Operetă şi Musical din Budapesta. cu un festival şi două premiere. Andrew Lloyd Weber sau Gherase Dendrino. similară celei maghiare. îmbogăţindu-se reciproc. deopotrivă actoriceşti şi regizorale. Impresionează tehnica dramatică a creatorilor maghiari şi modul în care artiştii români i-au dat viaţă şi strălucire scenică. calitatea sa şi elementul de spectaculos adus pe scenă. Parcursul a fost solicitant. o coproducţie româno-maghiară de excepţie. Încă de la prima reprezentaţie. modern („Pie Jesu” de Andrew Lloyd Webber) şi fragmente din opere celebre ale unor autori consacraţi (Pietro Mascagni. Emmerich Kálmán. Doina Scripcaru. „Romeo şi Julieta” s-a dovedit a fi un nou vârf de creaţie pentru musicalul românesc.) A fost o victorie a exprimării scenice. ROMEO ŞI JULIETA – UN NOU VÂRF DE CREAŢIE ÎN MUSICALUL ROMÂNESC Deşi activitatea teatrului până în acel moment fusese impresionantă. s-a dezlănţuit iadul pe pământ. a cuprins arii celebre de operetă şi musical compuse de Johann Strauss. a întinerit scena operetei. cu sprijinul Ambasadei României în această ţară. (. Florin Budnaru şi Cătălin Petrescu. au devenit celebri. participând la sesiuni de autografe şi diverse emisiuni televizate... premiera din 30 aprilie. balet şi proiecţii video”. prin inovaţia. însă rezultatul a fost pe măsură. punctul culminant al stagiunii 2008-2009 a fost lansarea musicalului „Romeo şi Julieta”. lipsite de dragoste şi credinţă. mucegaiul şi noroiul» vieţii neoficiale. artiştii au susţinut la Palatul Cotroceni tradiţionalul concert Pascal. Viaţă şi Moarte. Silvia Şohterus. Montarea. un „melanj între operetă. Repetiţiile s-au desfăşurat timp de patru luni. era rezultatul şi dovada unui dialog şi parteneriat benefic. care a antrenat instituţia într-un ritm de lucru susţinut. Un spectacol atemporal şi prezent în care răzbat subtil seismele vremurilor noastre tulburate de nelinişti. Cultelor şi Patrimoniului Naţional din România şi Ministerul Culturii din Egipt.Miklós Gábor Kerényi. organizat în baza unui Acord bilateral între România şi Republica Arabă Egipt de către Ministerul Culturii. Întorşi cu bine de pe meleaguri africane. Bucurie şi Durere. Stefan Popov.” La începutul lunii aprilie promovarea schimburilor culturale s-a concretizat printr-un turneu. «Nimic din ce e omenesc nu mi-e străin» părea a spune grupul de personaje cărora soarta le jucase mai multe renghiuri. Programul gândit special pentru această deplasare. Daniela Vlădescu. O tensiune subterană merge in crescendo spre final. a lăsat o puternică amprentă asupra spectacolului. adaptată de Gérard Presgurvic pentru a da naştere unui musical de succes. folcloristul Grigore Leşe etc. cu participarea soliştilor Alfredo Pascu. un melanj de personalităţi şi culturi care s-au stimulat. timp de 16 ore pe zi. când cei doi îndrăgostiţi atârnă inerţi de un ştreang. casting-ul punând în valoare o serie de artişti foarte talentaţi. fiind acompaniaţi de orchestra şi de corul teatrului într-o incursiune lirică în repertoriul religios clasic („Ave Maria”. declara chiar regizorul.

8 mai 2010) De la povestea scrisă de un englez.” (Ludmila Patlanjoglu. Aproape 2000 de spectatori au aplaudat arii şi duete din „My Fair Lady”. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a alocat o importanţă sporită rolului său social şi educativ. a continuat cu succes. despre doi tineri din Italia. la adaptarea sa pentru un musical făcut de un francez. Teatrul de Vară Herăstrău a găzduit programul „Opereta de duminică seara”. Publicul a revenit la Sala Teatrului Naţional de Operetă pentru reîntâlniri cu musicalurile şi operetele preferate la sfârşitul lunii septembrie. S-a montat de asemenea un panou. Proiectul social „Dăruind vei dobândi”. atât prin implicarea directă a micuţilor în modulele susţinute de artişti. Era vorba de un altfel de „Romeo şi Julieta”. cât şi prin familiarizarea cu un mediu artistic. la Muzeul Palatului Cotroceni cu un inedit concert de arii şi duete din operete. instituţia susţinând astfel responsabilitatea faţă de mediu. Unicul concert care s-a putut desfăşura. „Cats”. printr-o serie de activităţi diverse: în foaierul teatrului s-au amplasat urne pentru donaţii. unde s-a jucat spectacolul pentru copii „Povestea Spiriduşului” . care avea să deschidă stagiunea 2009-2010. iar acestor acţiuni li s-a adăugat decizia de a printa toate materialele de informare şi promovare ale teatrului pe hârtie reciclată. educativ. lăsând loc unui rezultat universal valabil prin calitatea şi dăruirea. producţia „Romeo şi Julieta” transcendea orice tip de barieră culturală. Nimic nu putea eclipsa atracţia exercitată de acest musical. Copii au fost invitaţi să petreacă sâmbăta dimineaţa în Parcul Kiseleff.desfăşurare dramatico-muzicală găsim ironie. pe care au fost postate în mod curent anunţuri pentru adopţii de animale. şi care a avut loc la 2 august. poezie. o selecţie inspirată a celor mai bune momente din „Cocoşelul neascultător”. „Fantoma de la operă” şi „Scripcarul pe acoperiş”. Parfumul operetei răsuna din nou în parcurile bucureştene. „Micuţa Dorothy”. până la sfârşitul stagiunii. totul într-o formă atractivă pentru cei mici. muzicale şi teatrale. coordonat de primbalerinul Iulian Rădoi. tandreţe. concertele din 12 iulie şi 6 septembrie au fost anulate. Ziua. în cadrul Bienalei – Festivalul de Cultură al maghiarilor – de la 46 . proiect aflat deja în desfăşurare. un spectacol bilingv. Din păcate. „Frumoasa din pădurea adormită” şi „Dragostea celor trei portocale”. tragism. Destinate copiilor de vârstă preşcolară. „Romeo şi Julieta fără prejudecăţi”. care a debutat vineri. s-a bucurat de o largă audienţă. maliţie. care a demarat în luna martie a anului 2010. din cauza vremii nefavorabile. observaţie satirică. Vara lui 2009 a fost dedicată menţinerii tradiţiei stagiunii estivale. jucându-se cu acelaşi succes de public. DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ PRIN PROIECTE ŞI PROGRAME O dată cu debutul stagiunii 2009-2010. la punerea ei în scenă de către o echipă de realizatori din Ungaria cu actori români. în vederea ajutorării copiilor din medii defavorizate şi a bătrânilor din instituţii. permiţându-le spectatorilor familişti să vină la teatru însoţiţi de copii. O altă cauză sprijinită de instituţie la începutul acestei stagiuni a fost cea a promovării diversităţii etnice şi a bunei înţelegeri prin acceptarea unei invitaţii adresate de Teatrul de Operetă din Budapesta. Studioul a fost deschis în fiecare weekend. care avea să se desfăşoare în octombrie. adăugând noi instituţii pe lista celor unde evoluaseră artiştii Teatrului. în cadrul căruia au fost programate trei concerte. activităţile organizate în spaţiul special amenajat din foaierul teatrului includeau elemente plastice. generozitatea actului artistic. şi înscriind Teatrul pe harta numeroaselor ţări unde musicalul a repurtat un succes uimitor. 10 iulie. dar şi graţie. Latura educativă a fost asigurată prin intermediul proiectului „Studioul pentru Copii”.

în regia lui Alexander Hausvater. tot în cadrul festivalului. „Victor/Victoria”. Opera de Stat din Slovacia). într-o formulă omogenă. dar care s-a regăsit prin aspiraţiile artistice comune. Spectacolul. în deschiderea celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!”. asistent regie: Tamás Bori). continuând linia impusă în cadrul unei prime ediţii încununate de succes şi care aducea. semnată Cătălina Buzoianu. op. Semnificaţiile performanţei au depăşit sfera artei spectacolului.Budapesta. cu un libret tradus de Ernest Fazekas după o adaptare de István Kállai şi Miklós Gábor Kerényi.Daniel Eufrosin” de Ion Moldovan. „Îngerul de pe umărul meu . iar şi iar… . Gabriella Kiss. Festivalul Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!” ediţia a II-a. a căror istorie a părut uneori ruptă din tragediile shakespearene. prin iniţiativa Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Pe durata celor 11 zile s-au organizat expoziţii („Nuntă în cer” de Beatrice Iordan şi „Scena pe stradă” de Carolina Ciotu). festivalul a avut şi o secţiune de proiecţii. Pentru prima dată.32 în Do minor pentru pian şi orchestră” de Ştefan Doniga şi Filarmonica Janacek din Ostrava). într-o incursiune de la opera bufă a lui Offenbach („Barbă Albastră”. opereta a fost regizată de KERO® şi a beneficiat de prezenţa aceleiaşi echipe de creaţie de la Budapesta (creaţie vizuală: Fanni Kemenes.Daniela Vlădescu” precum şi „Muzica încă. Marsilia. Rusia) la gloria Epocii de Argint. educaţional şi recreaţional. regalul Operetei a inclus două momente importante din istoria genului.28 şi nr 3. Bucureşti În noiembrie 2009. care a acoperit multiple direcţii de abordare a artelor spectacolului muzical.dans adus pe scenă de Teatrul Naţional Slovac din Bratislava sau „Cântarea Cântărilor”. În acest timp la Bucureşti se repeta pentru „Silvia”. Teatrul de Stat de Comedie Muzicală din Sankt Petersburg. Workshop-urile pentru copii. Experienţa de festival a anului 2009 a implicat o expunere totală şi o participare activă în plan social. 12 – 22 noiembrie 2009. coregrafia: György Gesler. muzicii şi dansului au putut asista la o selecţie a valorilor şi a proiectelor din sfera spectacolului muzical. Compusă de Emmerich Kálmán. 47 . În perioada 12-22 noiembrie 2009. s-a jucat în premieră la data de 12 noiembrie. recunoaşterea la nivel internaţional a scenei româneşti de gen. „Romeo şi Julieta – în Lumea Teatrului de Umbre”. dar nici proiectele teatrale inovative. Din seria evenimentelor marca „Viaţa e frumoasă!” nu au lipsit Galele internaţionale de operetă şi balet. o producţie a Asociaţiei Mnémosyne. devenind un mesaj de comuniune şi bună înţelegere între două naţiuni. „Jacques Offenbach – personalitate marcantă a teatrului liric francez în a doua jumătate a secolului XIX” de Lucian Vlădescu. dar şi lansări de carte („Amintiri – Baletul românesc şi cariera mea” de Gelu Barbu.) şi de CD („Serghei Bortkiewicz: Concertele nr 2 op. „Viaţa e frumoasă” sau atelierul deschis „Scena pe Stradă” au însufleţit foaierul şi au adus un nou avânt în misiunea de a dezvolta latura educativă a instituţiei. unicul festival din România dedicat exclusiv artelor spectacolului muzical a revenit în peisajul cultural local. precum „Odiseea Vîsoţki”. de către Teatrul de la Budapesta. patru musicaluri rulând la TNO în perioada festivalului: „Înalta societate”. „Lăutari români din Bucureşti” de Viorel Cosma. iubitorii teatrului. Csörsz Khell. noul titlu din repertoriul operetei bucureştene. care a dat nume ca Emmerich Kálmán şi Franz Lehár („Văduva Veselă”. spectacolul „Bolero” – teatru . Pentru această a doua ediţie. oferind publicului varianta în distribuţie românească a spectacolului jucat cu doar un an în urmă. „Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street” şi „Mamma Mia!”.

Prin intermediul acestui proiect. printre altele) erau slab sau deloc reprezentate în programa educaţională a studiilor de specialitate. prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian“ şi-a împlinit un alt obiectiv strategic. şi rostului artei în general. americanii au încheiat programul ultimei seri din cadrul celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!”. mica orchestră ruptă din istoria romantică a Hollywood-ului. ritm şi limbă. Ofelia Stanciu (expert monitorizare) şi Georgeta Petrescu (expert financiar). când fuziunea de operă brechtiană şi cabaret. trebuie să menţionăm organizarea unei conferinţe dedicate Proiectului SCENART – primul proiect strategic dedicat dezvoltării meseriilor artelor spectacolului. Având în vedere problemele rezultate din lipsa ofertei educaţionale şi de formare pentru meserii specifice artelor spectacolului. În cadrul acestei ediţii. „Investeşte în oameni!”. muzică latino şi clasică care transcende graniţele de gen. Punctul central de atracţie în domeniu concertistic au fost însă Pink Martini. cu scopul de a prezenta invitaţiilor prezenţi principalele etape din desfăşurarea proiectului. tehnic şi administrativ. în decembrie 2008.Sprijin pentru competenţe în artele spectacolului din România este un proiect cofinanţat din Fondul Social European. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” doreşte astfel să contribuie la dezvoltarea pieţei muncii artelor spectacolului. lounge. ale cărei meserii specifice (light designer. PRIMUL PROIECT STRATEGIC DEDICAT ARTELOR SPECTACOLULUI – SCENART DEZVOLTĂRII MESERIILOR SCENART . Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a realizat un parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi a depus acest proiect. Cu un nou album. la formarea şi informarea asupra meseriilor specifice artelor spectacolului. implementat de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” în perioada octombrie 2009 . printre conferinţele şi mesele rotunde dedicate artelor spectacolului muzical. Alina Moldovan (expert comunicare). a fost livrată de nonconformistul trio britanic pe scena Teatrului Metropolis. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi a avut în vedere dezvoltarea pieţei muncii şi a resurselor umane în artele spectacolului din România în domeniile artistic. Succesul trupei londoneze a rezultat într-un dublu concert. sound designer. DESCHIDERE SPRE COOPERARE INTERNAŢIOALĂ 48 . Au participat Răzvan Ioan Dincă (manager proiect). şi anume contribuţia la dezvoltarea sectorului artelor spectacolului din România. intitulat „Splendor in the Grass”. oferta de bilete dovedinduse neîndestulătoare nici în urma acestei suplimentări.octombrie 2012. Laura Sterian (asistent de proiect).Natura extravagant boemă a genului a putut fi apreciată într-o gamă cu totul aparte cu ocazia celor două concerte The Tiger Lillies: „Cântece din Shockheaded Peter şi alte versuri sângeroase”. management cultural. headlinerii servind un amestec de jazz. marketing. Shockheaded Peter. având în vedere importanţa gradului de profesionalism al celor care activează în acest domeniu. noutatea unui asemenea proiect şi importanţa lui pentru dezvoltarea şi perfecţionarea personalului din domeniul cultural. asezonată cu elemente din musicalul care a şocat mapamondul. pe care l-au lansat şi la Bucureşti.

Sz. unul al îndrăgostiţilor de pretutindeni sau al unei boeme accesibile. care împreună au interpretat cu atâta convingere acest spectacol. Cred că ceea ce s-a întâmplat aici este foarte important. care au evoluat atât în română.. Nagy Ildikó şi Petridisz Hrisztosz. Cred că ne găsim pe un drum care ne duce departe. în foaierul Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. iar pentru mine această iubire are o semnificaţie mult mai amplă în aceste momente. care a avut premiera pe 30 aprilie. KERO® declara: “Eram convins că toţi aceşti artişti foarte talentaţi de la Bucureşti. personajele familiei Capulet (cu excepţia lui Tybalt. cât şi coregrafic (Florin Fieroiu) şi scenografic (decor .” Surprizele au continuat cu un nou musical. costumele Doinei Levintza şi scenografia Corinei Grămoşteanu. ai unor zone şi ai unor mentalităţi. de grotesc cu apetisant. un amestec de superfluu cu profund. când două naţiuni. Într-un interviu realizat de Radio România Internaţional. colajul „Paris. un Paris al artiştilor necunoscuţi. un oraş al damelor uşoare. SR EN ISO 9001:2008 este un standard internaţional 49 .” (Răzvan Ioan Dincă. precum şi fidela mea echipă de la Budapesta. se vor îndrăgosti unii de alţii când se vor întâlni. Era vorba de „Royal Fashion”. „Spectacolul prezintă un Paris normal. Am vrut să aduc pe scenă un Paris cu parfum de epocă. Premiera a fost precedată de festivitatea de decernare a Certificatului Calităţii ISO 9001:2008. În urma colaborării cu Teatrul de Magie.Luna februarie a marcat un dublu eveniment special: în 20 şi 21 s-a jucat „Romeo şi Julieta” bilingv pe scena TNO. nici simplu. al mahalalei cu ştaif şi al amestecului dintre real şi turistic. iar familia Montague a fost alcătuită din actorii Teatrului Naţional de Operetă din Bucureşti. Csuha Lajos. de fermecător şi inaccesibil uneori. cât şi în maghiară. frazarea muzicală şi uneori versurile o presupun. fiind prima întâlnire dintre pantomimă şi balet clasic pe scena vreunui teatru bucureştean. ci şi următorul spectacol din repertoriu. Acest spectacol este despre iubire. interpretat de actorul maghiar Imre Sebastian şi Părintele Lorenzo. Imre Sebastian. unde. ele sunt construite în funcţie de situaţia pe care muzica. Cât despre personaje. Am dovedit că putem să ne îmbrăţişăm şi să ne dăm mâna dincolo de limbă şi de comunicarea verbală. ziua aleasă pentru premieră a fost cea de 10 mai. costume – Oana Botez). omagiind astfel ziua regalităţii în România. şansonetele franţuzeşti au beneficiat de o altă abordare creativă. care avea să readucă în prim plan valorile monarhiei. sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu. Cu o coregrafie semnată de prim balerinul Traian Vlaş. două teatre se îndrăgostesc unele de celelalte. Desăvârşind parcă această misiune artistică.. Şi asta nu e nici uşor. Sunt adăugate frânturi de viaţă şi sunt aduşi în faţa spectatorilor reprezentanţi ai unor tagme. spectatorii au fost invitaţi să retrăiască parfumul anilor interbelici la lumina felinarelor. un spectacol scris şi regizat de Dan Puric. atmosfera feerică a căpătat nuanţe magice. Astfel. desăvârşind întoarcerea în timp către epoci mai îndepărtate. Cele 21 de cântece din repertoriul artiştilor de pe malul Senei au fost integrate într-un mod unitar atât din punct de vedere regizoral (Răzvan Ioan Dincă). Pentru acest spectacol. Au efectuat deplasarea de la Budapesta soliştii Vágó Bernadett. sau „Moda Regală”. punctate de momente de iluzionism şi acrobaţii artistice. care au smuls zâmbete şi suspine. foaierul a fost transformat într-o boemă cafenea pariziană. regizor) Însă nu doar şansonetele Parisului boem. Polyák Lilla.Sabina Spatariu. interpretat de Ernest Fazekas) au fost interpretate de cei care le-au dat viaţă şi în montarea de la Budapesta. interpretat de Demeter Andras. mon amour”. Füredi Nikolett. „Royal Fashion” a atras prin caracterul său inedit. anunţau o notă nostalgică a sfârşitului de stagiune. Două personaje au avut un statut special: Prinţul din Verona. cel pe care îl vedem în fotografiile sepia. Zsolt Homonnay. care a avut loc în Foaierul teatrului. şi produs de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” în colaborare cu Compania Passe Partout DP. artiştii români reunindu-se cu cei maghiari pentru reeditarea succesului de la Budapesta. Spre deosebire de „Broadway – Bucureşti” şi incursiunea în musicalul american. cel de toate zilele.

recunoscut pentru Sistemele de Management al Calităţii, care stabilesc un set de principii pentru o abordare clară a managementului în vederea creşterii satisfacţiei clienţilor. Angajamentul managementului s-a realizat prin comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor publicului, a cerinţelor legale şi de reglementare, prin stabilirea politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor calităţii, prin conducerea analizelor efectuate de management şi prin asigurarea resurselor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a proceselor. Spectacolul a fost introdus în proiectul „Călătoria Regală 2010”, iniţiat de Familia Regală a României, după modelul creat de Regele Carol I, acum 140 de ani. Astfel, în 26 mai, „Royal Fashion” s-a jucat în prezenţa Maiestăţilor Lor Regele Mihai şi Regina Ana, Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare şi Principelui Radu. Alături de ei s-au aflat Alteţa Sa Regală Principele Lorenz al Belgiei, Alteţa Sa Regală Principesa Lea a Belgiei, Alteţele Lor Imperiale şi Regale Arhiducele Georg şi Arhiducesa Eilika ai Austriei, Alteţa Sa Regală Principesa Philomena a Franţei, Ducesă de Vendôme, Marchizul Olivier de Trazegnies, Contele şi Contesa de El Abra, Ambasadorul Jean Marie Musy, Dr. şi d-na Akkan Suver (preşedintele Fundaţiei Marmara Istanbul), E.S. ambasadorii SUA, Franţei, Spaniei, Marii Britanii şi Israelului la Bucureşti. Începutul lunii iunie a adus un nou regal în foaierul TNO, însă de altă natură: „Maratonul de Jazz şi Poezie”, eveniment multiart de impact mediatic şi de public, coordonat de Dan Mircea Cipariu şi Ioan Cristescu. Noaptea de 4 spre 5 iunie a adăpostit o pleiadă de poeţi şi muzicieni talentaţi, care, timp de 7 ore neîntrerupte, au dialogat artistic. Treizeci şi trei de poeţi din generaţii şi geografii literare diferite au susţinut câte un recital de maxim zece minute, recitaluri „copertate” prin dialog muzical propus şi coordonat de maestrul Mircea Tiberian (pian) şi invitaţii săi. Rezultatul acestei nopţi a recitalurilor a fost publicat sub forma unei antologii de poezie. Stagiunea s-a încheiat anunţând un nou capitol al periplului „Romeo şi Julieta”, Teatrul fiind invitat să participe la Festivalul Internaţional de Teatru Butrinti 2000 cu acest spectacol. Jucat pe data de 20 iulie în faţa publicului albanez, pentru prima dată la un festival internaţional în afara ţării, musicalul s-a bucurat de apreciere unanimă, reuşind să se impună în postura de favorit al publicului şi al presei, care l-a numit „cel mai bun spectacol din cadrul festivalului, plin de energie şi dinamism, într-o interpretare minunată”. O sală plină, de aproximativ 700 de locuri, a aplaudat minute în şir la finalul reprezentaţiei. Versiunea prezentată în cadrul festivalului nu era însă cea originală, ci o adaptare, prima astfel de adaptare a versiunii montate de KERO®, realizată special pentru a se încadra în programul de la Butrinti. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Culturii din Albania, ai Ambasadei României, dar şi jurnalişti internaţionali, care au lăudat efortul artiştilor TNO, pe care i-au numit „adevăraţi ambasadori ai României în străinătate”. Ambasadorul „Ion Dacian” îşi dovedea cu această ocazie, din nou, valoarea, depăşind barierele de limbă şi cultură, şi cucerind noul său public.

PLANURI PENTRU VIITOR (Stagiunea 2010 -2011) Pentru al doilea an consecutiv deschiderea stagiunii revine musicalului „Romeo şi Julieta”, cele două reprezentaţii programate pentru luna septembrie fiind urmate de o serie de operete: „Văduva Veselă”, „Contesa Maritza” şi „Voievodul Ţiganilor”. Cu un debut care se înscrie deja în tiparul cu care Teatrul şi-a obişnuit spectatorii şi o nestrămutată statornicie în ale diversificării repertoriale, cu premiere de operetă, musical şi teatru-dans, instituţia îşi continuă traseul ascendent 50

în rândul teatrelor active şi performante, ale căror producţie pot concura nu doar cu cele ale altor instituţii de profil din ţară, ci şi ale celor din străinătate. Noile producţii (opereta „Liliacul de Johann Strauss-fiul, spectacolul de teatru–dans „Maria de Buenos Aires”, bazat pe opera Tango a lui Astor Piazzola şi musicalul „Rebecca”, producţie de succes a Teatrului de Operetă şi Musical din Budapesta) reafirmă poziţia Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, aducând un plus de savoare prin abordarea unor spectacole de asemenea anvergură, şi beneficiind de participarea unor artişti de renume internaţional: Mário Radačovský (Slovacia), Andrey Alexeev (Teatrul de Stat de Comedie Muzicală din Sankt Petersburg, Rusia), Angelo Linzalata (Accademia Teatro alla Scala, Italia), Attila Béres (Teatrul de Operetă şi Musical din Budapesta, Ungaria), Oana Botez (SUA). Viaţa va fi în continuare frumoasă la Operetă, teatrul aşteptându-şi vechii şi noii prieteni pe scena proprie, în perioada 4–14 noiembrie, la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical. Timp de aproape două săptămâni, Bucureştiul va deveni gazda a numeroase spectacole şi concerte, invitaţii variind în repertoriu de la muzică clasică la cabaret, de la pop la underground sau fado.
Viaţa e imprevizibilă şi spectaculoasă, are momentele ei de grandoare, de măreţie, are superlativele şi semnele ei de exclamaţie. Câteodată, bucuria în faţa lucrurilor simple nu este suficientă trecerii noastre prin viaţă. Avem nevoie, din când în când, de valuri de şampanie, de baluri grandioase, de optimism şi energie debordante, de măşti şi decoruri aurite, de vise, planuri şi speranţe măreţe. (fragment din caietul Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical “Viaţa e frumoasă!”, ediţia I, 2008)

51

3. SPECTACOLE DIN REPERTORIUL ACTUAL

Broadway - Bucureşti Colaj de musicaluri Premieră: 31 martie 2007 Durată: 1h 20 Dirijor: George Balint/ Lucian Vlădescu Regie: Alexandru Tocilescu, Ion Caramitru, Beatrice Rancea, Radu Afrim, Cornel Todea, Radu Alexandru Nica, Răzvan Ioan Dincă Coregrafie: Răzvan Mazilu, Mihai Babuşka, Florin Fieroiu, Carmen Coţofana, Sergiu Anghel Decoruri: Jozsef Werner Costume: Doina Levintza Cu: Răzvan Mazilu, Raluca Ciocă, Crina Zancu, Silvia Şohterus, Amelia Antoniu, Gabriela Daha, Mediana Vlad, Bianca Ionescu, Daniela Vlădescu, Florin Budnaru, Stefan Popov, Mirela Boureanu, Oana Rusu, Răzvan Popa, Zita Moldovan, Irina Sârbu, Cristina Stăniloiu, Carmen Buterez, Oana Botez, Carmen Tudorache „Broadway-Bucureşti” este un spectacol cu cele mai frumoase momente din 14 musicaluri celebre americane realizate de la începuturi până astăzi, un spectacol pe care au acceptat să îl realizeze mari creatori (regizori, coregrafi, scenografi), personalităţi proeminente ale teatrului românesc de astăzi, artişti din generaţii diferite, deosebiţi, firesc, prin stilul propriu, uniţi în ideea de a da naştere unui proiect inedit, în premieră în România. Spectacolul este o explozie de frumos, menită să atragă atenţia publicului de la noi, să aducă în sală spectatori din diverse zone artistice, de la cei care admiră coregrafia, la cei care apreciază interpretarea unei orchestre, până la cei care iubesc măiestria teatrală a regizorilor. Broadway Bucureşti include momente din musicalurile: „Cabaret”, „Cats”, „South Pacific”, „Poveste din Cartierul de Vest”, „Chicago, „Scripcarul pe acoperiş”, „Fantoma de la Operă”, „Inimă de leu”, „Evita”, o selecţie George Gershwin şi un medley „New York – Here’s to the big Apple”.

Contesa Maritza Gräfin Maritza Operetă în trei acte de Emmerich Kálmán Premieră: 28 octombrie 2007 Durată: 2h 15 Libret: Julius Brammer & Alfred Grünwald. Regie şi Light Design: Răzvan Ioan Dincă Dirijor: Emil Maxim Decor: Jozsef Werner Costume: Doina Levintza Coregrafie: Florin Fieroiu Maestru de cor: Gabriel Popescu 52

Raluca Ciocă/ Claudia Măru-Hanghiuc. Alois Doboş/ Cornel Todea. Raluca Popa. Lucian Vlădescu. Carmen Popa. Cătălin Frăsinescu. ingredientele unui cocktail vizual incendiar.Cu: Doina Scripcaru/ Silvia Şohterus. unde satira politică piperează din plin spectacolul de cabaret. Un local de noapte trivial: Kit Kat Klub. Ca parte a proiectului de reteatralizare a operetei şi din dorinţa de a oferi publicului modern acces la sincretismul propriu genului. care îşi trăiesc viaţa din plin într-o atmosferă minată de nesiguranţa zilei de mâine. Gabriela Tudorache. Păun. Marius Grosu. război. Jeaninne Bradler. decadenţă şi costume fabuloase. Oana Botez/ Geraldina Rusu. Iulian Rădoi. Mihai Scarlat Această cunoscută şi îndrăgită operetă a lui Emmerich Kálmán este o prezenţă obişnuită pe scenele lirice din România. Cristi Osoloş. Corina Aldea. Timuş şi M. Andreea Toma. Cristina Giurgiu. Încă de la premiera sa pe Broadway din 1966. şi a avut 374 de reprezentaţii. incertitudini. Libretul operetei „Contesa Maritza” se bazează pe „Romanul unui tânăr sărac” de Octave Feuillet. Alexandra Savu. Justin Băcău. Berlin. Adriana Mirea. la 28 februarie 1924. Cătălin Petrescu/ Bogdan Caragea/ Anton Zidaru/ Valentino Tiron. Melodii celebre interpretate live. Alfredo Pascu/ Florin Budnaru. În alte roluri: Răzvan Rusu/ Eugen Voicu. Nicolae Măgureanu/ Nicolae Simulescu/ Viorel Ciurdea. Cabaret Premieră: 23 februarie 2008 Durată: 2h 45 Musical de John Kander & Fred Ebb Traducerea textului: Viorica Iancu Traducerea versurilor:Ozana Barabancea Dirijor: Lucian Vlădescu Regie şi Light Design: Beatrice Rancea Decor: Joszef Werner Costume: Cătălin Botezatu Coregrafia: Dana Serafimovici Cu: Oana Rusu. Cristina Stăniloiu. O serie de personaje incitante. cu Hubert Marischka în rolul contelui Tassilo. Daniel Eufrosin/ Paul Lăzărescu. Daniel Dragomir. Octavian Ştefănescu. La Teatrul de Stat de Operetă din Bucureşti. Matei George/ Marius Meragiu/ Bogdan Pelearcă. recenta montare a „Contesei Maritza” a deplasat timpul acţiunii înapoi cu aproape un secol în scopul de a evidenţia farmecul intrigii. La noi în ţară. Marian Horhotă. în anul 1927. Aurelia Tudor. Paul Lăzărescu/ Anghel Stoian. Jeninne Bradler. Arnold Mack Solişti balet: Monica Ştraţ. Gabriela Daha/ Mediana Vlad. Premiera absolută a celebrei operete a avut loc la Viena. Versiunea în limba română a fost semnată de V. Adrian Ştefan. Gabriela Popescu Sfârşitul anilor 1930. Mihaela Neagu/ Daniela Hasiade. „Contesa Maritza” a avut premiera la 16 decembrie 1967. „Cabaret” s-a impus şi a 53 . Silvia Şohterus. Sorina Micşunescu Tiron. Camelia Mocanu. Mihaela Neagu. Iulian Rădoi. dragoste. dans. Cătălin Petrescu/ Valentino Tiron. Leonard. Carmen Angheloiu. prima reprezentaţie a spectacolului a fost cu trupa lui N. colorate. Horia Repede. Traian Vlaş. Carmen Buterez.

iar pentru proză există ziarele. Prin stilul lor îndrăzneţ au dat naştere la unele dintre cele mai strălucite musicaluri. Sumedenie de ochi stau aţintiţi unii asupra altora. Citeşti prospecte. Echipa John Kander şi Fred Ebb a fost unul dintre cele mai longevive şi de succes parteneriate artistice din istoria Broadway-ului. Oana Vâlceanu. Iată poezia în dimineaţa asta. Diana Ferencz. Felul de a vorbi al cartierelor este tânguirea: că nu mai locuim nicăieri. în faţa societăţii ca sistem de îngrădire. având 1. Daniel Dobre. de relaţii. Centrul universal care era casa (satul) s-a pierdut şi ceea ce ne ţine azi sunt nucleele de familiaritate pe care le luăm în stăpânire. în care artele îşi împrumută una alteia mijloacele de expresie. Andrei Ciobanu Cu participarea extraordinară a gimnastului Marius Urzică „Urban Kiss” reprezintă un protest urban. Case. de vieţi. o epocă amestecată. afişe care cântă cu voce tare. o examinare strălucită a fascismului din Berlinul de dinaintea celui de-al doilea Război Mondial. interdisciplinar. multipremiat de critică şi adulat de fanii de pretutindeni. Sorina Micşunescu Tiron.rămas drept un fenomen pe scena muzicală. haotică. străzi. Guillaume Apollinaire scria. nici înăuntru. în „Alcoolurile”: „Trebuie să intrăm în oraş prin cartiere. an în care a avut premiera şi „And the World Goes Round”. Urban Kiss Teatru – Dans Premieră: 9 martie 2008 Durată: 1h 25 Un spectacol de Răzvan Mazilu Visuals de Casa Gontz Spaţiu plastic de Dumitru Gorzo Sound design: Vlaicu Golcea Costume: Răzvan Mazilu Asistent coregrafie: Marius Grosu Producător delegat: Monica Constantin Cu: Răzvan Mazilu. casa. Teodora Ghinea. interior – exterior. Monica Petrică. „Cabaret” şi „Kiss of the Spider Woman”. jazz sau gimnastică). un tribut adus muzicii lor. cataloage. Monica Ştraţ.” 54 . sincretismul rezultat exprimând cel mai bine epoca în care trăim. În 1991 au fost incluşi în New York Theatre Hall of Fame. iar adaptarea cinematografică a câştigat Oscarul. strada.166 de reprezentaţii. Istvan Teglaş. Oraşul nu este un loc. poduri sunt traiectorii şi popasuri într-o existenţă accelerată continuu de traseele noastre zilnice: centru – periferie. locul de muncă sunt punctele esenţiale ale spaţiului nostru fizic – social – mental. într-o pândă continuă. „Cabaret” . de limitare a libertăţii individului. Violeta Dumitraşcu. ci o lipsă de loc. nici în afară. Oraşul este o „hartă” de sensuri. eclectică. de întâlniri şi intersecţiuni. a câştigat şapte premii Tony. Care sunt locurile care ne cheamă totdeauna? După Levinas. mixează laolaltă muzica. o revoltă în faţa absurdului lumii contemporane. Spectacol-instalaţie multimedia. orizontal – vertical. dansul (dans contemporan cu influenţe de street-dance. Diana Petrache. ca „Chicago”. proiecţiile video şi arta plastică. intersecţii. Florin Tănase.

în SUA a atins un număr record pentru un titlu de operetă. Opereta a ajuns chiar şi la Buenos Aires unde. lansând cel puţin trei şlagăre: „Cântecul Viljei”. Adrian Ştefan. Marius Olteanu/ Matei Nicolescu. Compania lirică George Grigoriu monta lucrarea. pantofi şi ţigări. Raluca Ciocă. la Berlin la fel. Eugenia Ilinca. S-a jucat la Viena de peste 400 de ori. Corina Aldea „Văduva Veselă” a fost cea mai cunoscută operetă a secolului XX şi a rămas la fel de apreciată până în zilele noastre. gheaţă şi suc de lămâie.Văduva Veselă Die lustige Witwe Premieră: 6 iunie 2008 Durată: 2h 45 Operetă în trei acte de Franz Léhar Libret: Leo Stein & Viktor Léon După comedia „Ataşatul de la ambasadă” de Henri Meilhac Dramatizare: Barbara Ari Nagy Regie: Béres Attila Dirijor: István Silló. „Alhambra”. bitter. Voievodul Ţiganilor Der Zigeunerbaron Premieră: 14 noiembrie 2008 Durată: 2h 45 55 . Bogdan Caragea. transformându-l pe Léhar în legendă. chiar un cocktail cu acest nume făcut din gin cu vermut dulce. „Văduva Veselă” a avut premiera mondială la 25 decembrie 1905. Emil Maxim Decor: Sándor Daróczy Costume: Anni Füzér Coregrafie: Bodor Johanna Dirijor cor: Gabriel Popescu Cu: Silvia Şohterus/ Simonida Luţescu. un corset. Mai târziu. Stefan Popov. Mediana Vlad/ Gabriela Tudorache. la un moment dat. declanşând o adevărată „văduvomanie” (un brand care vindea produse pirat ca: broşuri cu cântecele. cu Léhar la pupitru. Cătălin Petrescu/ Anton Zidaru. la Theater an der Wien. Oana Rusu. Orest Pîslariu-Ranghilof/ Răzvan Georgescu. Gabriela Daha/ Amelia Antoniu. „Mă găseşti la Maxim” şi „Valsul Văduvei Vesele”. Un an mai târziu. condusă de Nicolae Vlădoianu. A fost cea mai cunoscută operetă a perioadei respective. care a ţinut afişul stagiunii de vară. s-a jucat simultan în cinci limbi diferite. Florin Budnaru/ Daniel Madia. a reluat titlul. În 1957 Teatrul de Stat a montat „Văduva Veselă”. la câteva luni după ce Teatrul vienez făcuse un turneu cu acest spectacol în România. Ernest Fazekas Solişti balet: Traian Vlaş. la Londra a cunoscut peste 800 de reprezentaţii. în cinci teatre diferite. repurtând un mare succes. cu Leonard în rolul lui Danilo. pălării supradimensionate cu titlul operetei. Viorel Ciurdea/ Cristian Caraman.

mânuieşte. reîntors la castelul strămoşilor săi. poate. Gabriela Daha/ Mediana Vlad/ Amelia Antoniu. i-o scoate în cale pe tânăra ţigancă Saffi. Claudia Măru-Hanghiuc.. „Renumita vivacitate a spectacolelor de operetă este la locul ei. Cronica Muzicală Online) Odiseea Vîsoţki Premieră: 26 martie 2009 Durată: 2h Musical bazat pe viaţa şi opera lui Vladimir Vîsoţki După o idee de Mina & Moni Yakim Regie: Alexander Hausvater Coregrafie: Malina Andrei Efecte video şi light design: Lucian Moga Conducere muzicală: Radu Captari Dirijor cor: Dan Jinga Decor: Alexandru Radu Costume: Florilena Popescu Cu: Amelia Antoniu. de un cal de paradă pe care soseşte ţanţoş Homonay. Cătălin Petrescu. poate cel mai aclamat al generaţiei sale. Fermecat de frumuseţea ei. integrează cu profesionalism. Răzvan Ioan Dincă concepe. care-l aclamă pe Barinkay ca voievod al lor. avem parte şi de un. Florentina Ţilea. Silvia Şohterus. la 42 de ani.” (Costin Popa.. baronul Sandor Barinkay are neplăcuta surpriză să-şi găsească proprietatea complet ruinată. Căsătoria se face cu acordul întregii comunităţi a ţiganilor.. Doina Scripcaru/ Ligia Dună/ Patricia Seymour. A jucat în 26 filme. de focuri de artificii la rampă. baletul îi susţine cu mişcări animate. Lucrările sale de revoltă împotriva sistemului comunist erau cunoscute în Uniunea Sovietică de către milioane de oameni. Oana Rusu. scena se eliberează deseori de aglomerări – coriştii stau în sală sau vin din ea – permiţând „principalilor” să se desfăşoare în voie. Destinul. Natalia Trohin. Alexandra Savu/ Gladiola Niţulescu. Orest Pîslariu-Ranghilof/ Mihnea Lamatic. Viorel Păunescu Poet. aşa cum îi stă bine unui spectacol de operetă. precum şi pe scena Teatrului Taganka. 56 .. compozitor. iar poemele sale au rămas nepublicate. Igor Caras. Vladimir Vîsoţki a murit în 1980. ca recompensă pentru tot ce a pătimit. Mihaela Strîmbeanu. urs în carne şi oase. Cristian Caraman/ Anton Zidaru. Este în mod clar un autentic constructor de spectacol. de uriaşi. joacă debordant. Barinkay se îndrăgosteşte pe loc şi o cere de nevastă. Valentino Tiron/ Matei Nicolescu. de împuşcături (cam prea sonore) pe suculentul cântec al Mirabellei.Operetă în două acte de Johann Strauss-fiul Libret: Ignaz Schnitzer Regie: Răzvan Ioan Dincă Coregrafie: Florin Fieroiu Decor: Sándor Daróczy Costume: Doina Levintza Cu: Alfredo Pascu. Şi. „Un Voievod Atipic”. Marius Mitrofan După un lung şi nedrept exil. deşi fuseseră interzise la posturile de radio. întruchipând un Hamlet de excepţie. Aşa şi fac. Vitalie Bichir. actor. Stefan Popov. porci de plastic din „colecţia” lui Zsupan. în coregrafia lui Florin Fieroiu.

„Spectacolul punctează mai ales la capitolul emoţie. un artist desăvârşit. Amsterdam. Moscova. Stefan Popov/ Orest Pîslariu-Ranghilof Cu participarea Baletului. Szeged. actori români. la Paris. au putut face o echipă sudată aproape perfect în doar o lună de repetiţii. un gangster! Mai mult decât atât. Filip Ristovski/ Victor Bucur. un lup. Simona Nae/ Diana Niţu. Daniel Iordăchioae/ Cătălin Petrescu. Într-unul din cântecele sale s-a erijat chiar în propriul său microfon. Dacă cineva ar dori să afle detalii despre Rusia acelor ani. Adrian Nour/ George Călin. a fost un cal. una dintre cele mai eficiente şi relevante surse este repertoriul lui Vîsoţki. un vultur. Vîsoţki mai are o particularitate: deseori el îşi pune o mască şi creează un mini-spectacol. mai ales. maghiară. un miner. „Fantoma lui Visoţki la Operetă”. un paraşutist. Londra. Iar faptul că artişti educaţi la diverse şcoli. musicalul a fost montat în Canada. Dincolo de imaginarul extrem de detaliat. Mihai Bisericanu/ Andras Demeter. Cunoscând un succes imens. Adina Sima/ Neli Nicolae. Claudia Măru-Hanghiuc/ Raluca Stoica. un soldat. Budapesta. fiind tradus în numeroase limbi printre care flamandă. având la bază piesa lui Shakespeare. Gabriel Popescu Coregrafie: Éva Duda Decor: Bela Gotz Costume: Rita Velich Light Design: Péter Somfai Partener coproducţie: Teatrul de Operetă şi Musical din Budapesta Cu: Jorge (George Papagheorghe)/ Mihai Moş/ Vlad Robu. Corului şi Orchestrei TNO „Ion Dacian” Musicalul creat de Gérard Presgurvic. Cătălin Petrescu şi. le subliniază creatorilor şi mai mult meritele. un cavaler.Vîsoţki nu a fost doar un extraordinar poet. un papagal. Printre numeroasele lui persona se află un pirat. basarabeni şi solişti ai Operetei. lucrând la un spectacol ce necesita antrenament fizic şi vocal intens. Viena.” (Gabriela Lupu. lume ce reflecta adevărata existenţă şi realitate a unei întregi ţări în anii ‘60 şi ‘70. Florentina Ţilea. un alpinist. ci şi creatorul unei lumi poetice unice. un avion sau o corabie. un sportiv. a avut premiera pe 19 ianuarie 2001. un sălbatic din preistorie. un fierar. engleză. Ernest Fazekas/ Oliver Popa. rusă sau germană. un hoţ. Oana Rusu. adeseori Vîsoţki se transforma într-un obiect sau animal. Cotidianul) Romeo şi Julieta Musical de Gérard Presgurvic După piesa omonimă de William Shakespeare Premieră: 30 aprilie 2009 Durată: 2h 45 Regie: Miklós Gábor Kerényi Traducere: Ernest Fazekas Dirijor: Balázs Stauróczy Maestru de cor: László Kéringer. Seul şi Taipei. Producţia acestui 57 . Georgiana Mototolea/ Amelia Antoniu. Vitalie Bichir. „tătucul” lor fiind Igor Caras. Florin Budnaru/ Matei Chioariu. Antwerp. un pilot. Cântecele sale sunt o enciclopedie poetică a societăţii în care a trăit. Printre cei care s-au remarcat prin nişte prestaţii de la foarte bune la excelente sunt Mihaela Strâmbeanu. chiar dacă tehnic şi artistic mai are încă de „crescut”.

fiind parte a programului Opereta Deschisă ce presupune parteneriate pe termen lung cu instituţii din străinătate. schimburi de experienţă şi rezidenţe culturale. Tiberiu Oprea Decor: Csörsz Khell Costume: Fanni Kemenes. ceardaş şi umor fin a debutat pe scena vieneză a Teatrului „Johann Strauss”. povestea de dragoste dintre tânăra cântăreaţă Silvia Varescu şi Prinţul Edwin. Viorel Ciurdea „Silvia”. Gabriella Kiss Asistent regie: Tamás Bori Cu: Tina Munteanu/ Silvia Şohterus. când cei doi îndrăgostiţi atârnă inerţi de un ştreang. iar faptul că ei au vârsta personajelor pe care le interpretează este. Spectacolul regizorului Miklós Gábor Kerenyi (Kero®) te ia ca un vârtej şi nu te mai lasă preţ de trei ore. „Asistăm la o adaptare modernă a celebrei piese de teatru cântată şi dansată despre Dragoste şi Ură. intrigi care se ţes şi desfac cu uşurinţă şi personaje care par să practice frivolitatea cu fervoare. schimbări spectaculoase de decoruri (trape.” (Ludmila Patlanjoglu.. maliţie. Bucurie şi Durere. dar şi graţie. În 1915. Cum va fi receptat? Va şoca sau nu? Numai că.. O tensiune subterană merge in crescendo spre final. Melos) Silvia Die Csárdásfürstin Premieră: 12 noiembrie 2009 Durată:2h 45 Operetă în două acte de Emmerich Kálmán Regie: KERO® Traducere şi adaptare de Ernest Fazekas Coregrafie: György Gesler Dirijor: Balázs Stauróczky. „Romeo şi Julieta fără prejudecăţi”. Gladiola Niţulescu/ Mioara Manea Arvunescu.spectacol reprezintă a doua colaborare cu Teatrul de Operetă din Budapesta (după „Văduva Veselă”).” (Costin Popa. care includea numeroase elemente de fascinaţie şi reverie: localuri de noapte seducătoare. „De la început am avut parte de o surpriză: în rolurile principale au evoluat artişti foarte tineri. Un spectacol atemporal şi prezent în care răzbat subtil seismele vremurilor noastre tulburate de nelinişti. vals. un mare atú. sau „Prinţesa Ceardaşului” este una dintre cele mai faimoase operete compuse de Emmerich Kálmán. Bogdan Caragea/ Cristian Caraman. translaţii). tandreţe. În această splendidă desfăşurare dramatico-muzicală găsim ironie. arsenal de superproducţie. tragism. Viaţă şi Moarte. Mai mult. lipsite de dragoste şi credinţă. Florin Budnaru/ Oliver Popa. 58 . Gabriela Daha/ Amelia Antoniu. George Călin. mişcare nebună. Iar acest basm de cabaret. observaţie satirică. „Musicalul inundă Bucureştii”. baluri din înalta societate. desigur. dans îndrăcit. Orest Pîslariu-Ranghilof. când acest savuros cocktail de romantism. flăcări şi petarde. Daniel Eufrosin. turnante. orgie de lumini. Ziua) „Un musical pop-rock pe o temă celebră este o provocare. Cătălin Petrescu/ Victor Bucur/ Ernest Fazekas. poezie. vălătuci de abur şi fum. era transpus într-un libret excepţional. Desfăşurare uriaşă de forţe. realizatorii nu-ţi dau răgaz pentru asemenea reflecţii. publicul avea nevoie mai mult decât oricând de mirajul unei Belle Époque. Ernest Fazekas/ Anton Zidaru.

(…) Ceea ce impresionează la noua montare este vivacitatea desfăşurării scenice şi permanenta captare a interesului spectatorilor. Acest spectacol este povestea Parisului. Relu Stoian Grup coral: Carmen Angheloiu. „Viaţa e frumoasă la Operetă”. Cătălin Cocheş. Daniel Eufrosin. Marius Grosu. 59 . Alina Mihăescu. George Matei. iar patima luceşte în ochi şi în foşnetul continuu al fustelor şi al mătăsurilor. Matei Nicolescu. În noaptea pariziană. Ernest Fazekas. Marius Meragiu. Dorina Velicu. care (sfidând cu nonşalanţă vârsta biologică de 78 de ani) au insuflat soliştilor români vigoare şi un ritm trepidant. Muzica răsună pe străzi şi în pieţe. Cristina Stăniloiu. pigmentată cu un pic de „sirop romanţios”. Gladiola Niţulescu. Răzvan Rusu Mimi: Eduard Adam. Alois Doboş. suficient de discret pentru a păstra echilibrul între veselie şi umbrele de dragoste rănită care dispar repede în iureşul palpitant al răsturnărilor de situaţie. având la bază unele dintre cele mai frumoase şansonete franţuzeşti. Andreea Toma. Eugenia Ilinca. Cristina Georgescu. dragostea stă ascunsă sub felinare şi în pahare de absint. înfruntând destinul şi tentaţiile. Art Act Magazine) Paris. Laurenţiu Dăneţeanu) Cu: Adriana Butoi / Oana Rusu. Andrei Ciobanu. Cătălin Petrescu. Ştefania Bănică Light design: Daniel Klinger Acrobaţii artistice: Artistic Events Production (Melina Druţă. Mon Amour Colaj de musicaluri Premieră: 30 aprilie 2010 Durată: 2h Regie: Răzvan Ioan Dincă Dirijor şi orchestraţie: Lucian Vlădescu Coregrafie: Florin Fieroiu Costume: Oana Botez Decor şi video-proiecţie: Sabina Spatariu Maestru de cor: Gabriel Popescu Asistent maestru de cor: Răzvan Luculescu Asistent coregrafie: Marius Grosu Cu participarea magicianului: Andrei Teaşcă (Teatrul de Magie) Asistente de magie: Cristina Strecopitov. Este meritul regizorului KERO (un nume de scenă înscris ca marcă înregistrată!) şi al coregrafului Gyorgy Gesler. unde personaje. Ana Maria Moldoveanu. Daniela Vlădescu. Bianca Ionescu. oferinduse plăcerii şi oraşului căruia îi aparţin. Marian Horhotă. Mon Amour” continuă seria de spectacole-colaj a Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Adrian Nour Orchestra Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” „Paris. Tina Munteanu. Silvia Şohterus.soliştii vocali au dovedit că sunt buni actori şi buni dansatori. evoluând cu dezinvoltură şi cu farmec. generând entuziasmul publicului. Cristina Osiceanu. Florin Budnaru. Bogdan Caragea. Alexandra Savu. Horea Repede Ansamblul de balet: Diana Ferencz. cuplurile mărşăluiesc braţ la braţ. Delia Şerban. Cristina Giurgiu.” (Mihai Cosma. într-o derulare alertă şi burlescă. Monica Ştraţ.

Eugenia Stoian. Tablourile. tot atrage prin magnetismul ei. Sara Cuncea. Montparnasse şi alte locuri minunate. concepute de către Sabina Spatariu.locuri şi simţuri se contopesc ca într-o lume halucinogenă în care te scufunzi. Ilinca Maria Borcea „Royal Fashion” celebrează şi pune în lumină modelul regalităţii. Datorită unei scenografii ingenioase. zăngănit de armuri şi paşi de dans. trist. Corina Aldea. Paul Cimpoieru. Brahms cu Ceaikovski. Vivaldi se întâlneşte cu Chopin. pigmentat cu momente de haz si umor. vesel. Andreea Toma. pentru un model care „te obligă să tenalţi. „A fost un spectacol înduioşător. păstrând în minte doar frânturi de oameni şi poveşti. al dansului clasic cu cel modern. Place Pigalle. care chiar izgonită în cutia muzicală. Plai Străbun) Royal Fashion Premieră: 10 mai 2010 Durată: 1h 45 Teatru – Dans Scenariu şi regie: Dan Puric Coregrafie: Traian Vlaş Costume: Doina Levintza Scenografie: Corina Grămoşteanu Light design: Sorin Vintilă Asistent regie: Dragoş Huluba Asistent coregrafie: Diana Ferencz Cu: Ileana Olteanu. al step-ului cu pantomima. Petru Ciobanu. lirismul cu 60 . Petre Voicu. Antoanela Vlădescu. Spectacolul este o pledoarie pentru redescoperirea istoriei şi a valorilor monarhice.” (Doina Moga. foaierul teatrului s-a transformat într-un adevărat cabaret parizian. atmosfera bătrânului Paris ne-a trezit nostalgia de a vedea sau revedea minunatul oraş. Măreţie. Teatrul gestual cochetează cu cel al sunetelor. Lelia Marcu. o pledoarie pentru Frumos. Delia Şerban. Mihaela Ailincăi.” (Dan Puric). care îmbină pantomima cu baletul clasic. te adânceşti şi te trezeşti ca dintr-un vis. Traian Vlaş. Mozart cu Verdi. Silviu Oltean. din care nu s-a omis nici cizma ce a călcat fără să poată strivi calitatea. umorul se îmbină cu ironia. Ion Parea. şi se încheie în contemporaneitate. Ruxandra Andruţă. Redată până-n amănunt. Andreea Iuliana Mihai. Cristina Osiceanu Cu participarea copiilor: Ioana Elena Vlaş. Vadim Rusu. Petru Cuncea. Ştefan Ruxanda. Violeta Huluba. aducând în atenţia publicului o viziune de sinteză a secolelor care au „distilat” şi rafinat această bijuterie a calităţii umane. Adrian Nour. „O premieră absolută la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Luminiţa Dincă. Oana Vâlceanu. Diana Ferencz. Consuela Ciont. tăcerile alternează cu zgomotul străzii. să părăseşti cantitatea şi să ai privilegiul existenţei calitative. poartă spectatorul într-o incursiune care porneşte din ţinuturi şi epoci îndepărtate în foşnet de crinoline. cu întâmplări din istorie concluzionate în fermecătoare stop-cadruri. Diana Năstase. care ne-a fascinat şi ne-a transpus în lumea şansonetei franceze. Montmartre. copleşitor. Monica Ştraţ. Cronica Română) „Asistăm la un melanj al scenelor galante cu imagini din realitate. al jazz-ului cu vodevilul. Adriana Nicolae. sensibile aluzii la ţinuta şi morala aristocrată. pentru a colinda Cartierul Latin. Nadejda Dimitriu.” (Ortansa Sturza. Léhar cu Haendel. Dragoş Huluba.

Orientul cu Occidentul.” (Magdalena Popa Buluc. „De la menuet la hip-hop şi rap în Royal Fashion”. Cotidianul) 61 .virtuozitatea.

În calitate de organizator. care vizează educarea şi captivarea unui public aflat într-o continuă nevoie de acte culturale de înaltă calitate. În spiritul promisiunii făcute cu ocazia lansării. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” îşi împlineşte un alt obiectiv strategic. proiectul Sprijin pentru competenţe în artele spectacolului din România . recitaluri şi concerte. proiecţii şi alte evenimente conexe. marketing. care include spectacole de operetă şi musical. care devine gazda unui eveniment de excepţie – Festivalul Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţă e frumoasă!”. îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din instituţiile asociate participante la desfăşurarea analizei anterioare. că viaţa este frumoasă. management cultural. talentul şi pasiunea lor pentru Artele Spectacolului Muzical. conferinţe şi mese rotunde. lansări de carte şi de CD. „Investeşte în oameni!“. Chiar mai mult. organizat de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”.SCENART. singurul festival de gen din România. având în vedere importanţa gradului de profesionalism al celor care activează în acest domeniu. la formarea şi informarea asupra meseriilor specifice artelor spectacolului. în perioada octombrie 2009 . gale. seri tradiţionale. Etapele proiectului includ: analiza diferitelor profiluri profesionale din domeniul artelor spectacolului din România. sound designer. luna noiembrie este dedicată scenei muzicale bucureştene. workshopuri. proiect cofinanţat din Fondul Social European.dans. prin intermediul modulelor de formare externă specific şi promovarea 62 . Festivalul îşi propune să ofere la fiecare întâlnire cu publicul său evenimente de înaltă calitate aflate sub semnul Frumosului în Muzică şi în Teatru. impactul festivalului a impulsionat implicarea Teatrului de Operetă în proiecte noi. prin măiestria. printre altele) sunt slab sau deloc reprezentate în programa educaţională a studiilor de specialitate. seminarii. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” îşi invită oaspeţii pe scena bucureşteană pentru a da dovadă. tehnic şi administrativ. Proiectul este realizat în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi are în vedere dezvoltarea pieţei muncii şi a resurselor umane în artele spectacolului din România în domeniile artistic. Succesul obţinut în cadrul primelor două ediţii a generat un val de atitudine favorabilă acestui tip de acţiuni. evenimentul beneficiază în fiecare an de prezenţa unor invitaţi de seamă din instituţii muzicale de prestigiu din Europa de est şi de sud-est. şi anume contribuţia la dezvoltarea sectorului artelor spectacolului din România. Prin intermediul acestui proiect.4. formarea internă a angajaţilor instituţiei pe departamente. ale cărei meserii specifice (light designer. PROIECTELE TEATRULUI Festivalul Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!” Începând cu anul 2008. Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” doreşte astfel să contribuie la dezvoltarea pieţei muncii artelor spectacolului. teatru .octombrie 2012. prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. crescând nivelul de interes faţă de domeniul artelor spectacolului muzical. SCENART Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” implementează. Cu un program diversificat dedicat sferei artelor spectacolului.

EMTU s-a constituit într-o platforma de schimburi de bună practică. proiectul „Dăruind vei dobândi”. Astfel. Director general al Teatrului de Stat de Comedie Muzicală din Sankt Petersburg şi Egon Kulhanek. teatre de repertoriu. cu ocazia Festivalului de Teatruîn aer liber. opere. pentru a facilita menţinerea unui înalt nivel profesional pe piaţa spectacolelor muzicale. Sankt Petersburg.educaţionale Unul dintre primele proiecte social-educative desfăşurate de teatru a fost realizat în colaborare cu Bravo Dance. dialog deschis. promovând valorile culturale. Instituţiile membre. inserţii coregrafice clasice. în Szeged. a inclus o serie de spectacole cu arii celebre din operete consacrate. instrumentişti şi balerini. dezvoltarea şi promovarea culturii europene şi a tradiţiei sale. beneficii ce au drept rezultat prezentarea unor producţii de cea mai înaltă calitate artistică. Având drept principale scopuri contribuirea la conservarea. Printre semnatari. care a avut ca scop comunicarea misiunii asumate de noua reţea. Ungaria. iniţiativa este o dovadă a faptului că aceste instituţii nu numai că îşi propun să îşi consolideze poziţia pe piaţa culturală internaţională ci că sunt dispuse să acţioneze concret pentru a atinge acest scop. Schwarzkopf. îşi asumau astfel responsabilitatea de a menţine la standarde cât mai ridicate principalul obiect de activitate: creaţia de operetă şi musical. iar pentru artiştii care se dedică acestui gen solicitant – posibilitatea dezvoltării creative. prin intermediul operetei şi musicalului. s-au aflat Yury A. o companie tânără. Desfăşurat în parteneriat cu TNO. Uniunea a fost lansată cu ocazia primei ediţii a Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!”. Fără îndoială. Totodată. Director general al Operetei din Budapesta. Director general al Teatrului Karlin din Praga. alături de Răzvan Ioan Dincă şi Kerényi Miklós Gábor. cu sediu şi trupă. în cadrul unei conferinţe de presă. EMTU – Uniunea Teatrelor Muzicale Europene Prima înţelegere de înfiinţare a platformei culturale EMTU – Uniunea Teatrelor Muzicale Europene a fost semnată la data de 26 iulie 2008. 63 . Am certitudinea că EMTU. va contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor teatrelor membre. proiectul încurajează crearea unei reţele sinergice între Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian“ şi alte instituţii (academii. consolidarea resurselor materiale şi creative. Într-o scurtă perioadă de timp. prin misiunea şi scopurile sale. teatre. plecând de la modelul „Pol de Formare în Arta Spectacolului”.flexicurităţii pentru meserii cu ciclu de activitate redus din domeniul artei spectacolului. centre de formare. în luna noiembrie 2008. nou apărută pe piaţa autohtonă a companiilor de gen. Director al Teatrului de Stat de Comedie Muzicală. Rusia) Proiecte social . Compania a reuşit să reunească în componenţa sa o serie de artişti vocali. educând şi încântând publicul. (Yury Schwartzkopf. desfăşurat în centrele de îngrijire a bătrânilor din Bucureşti şi Constanţa. instituţii publice şi sindicate) pentru a dezvolta activităţi sustenabile cu o importantă componentă socială în domeniul artelor spectacolului. moderne şi contemporane. compania „Bravo Dance” a devenit solia Teatrului. Viitorul ne va aduce schimburi de experienţă. în special pentru asigurarea îmbătrânirii active.

Acestor workshop-uri desfăşurate în mod constant pe parcursul stagiunii 2009-2010 li se adaugă atelierele din cadrul Festivalului Internaţional pentru Artele Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă!”: atelierul „Romeo şi Julieta în lumea Teatrului de Umbre”. finalizat cu un spectacol jucat de micii participanţi în foaierul teatrului. atât prin implicarea directă a micuţilor în modulele susţinute de artişti. cât şi preşcolară. prin organizarea unui program artistic la Studioul pentru Copii. găzduind evenimente dedicate copiilor talentaţi. atât de vârstă şcolară (lansarea antologiei Cele mai frumoase poezii ale copiilor din oraş). Însă misiunea educativă a instituţiei teatrale „Ion Dacian” vizează în egală măsură încurajarea performanţei şi dezvoltarea potenţialului creativ. şi-a deschis porţile în decursul stagiunii 2009-2010 cu un program intitulat „Serile copiilor la TNO”. în cadrul atelierelor „Poveste de Primăvară” şi „Întâlnire cu Micul Prinţ”.Proiectele dedicate copiilor au vizat într-o primă fază asumarea responsabilizării sociale faţă de copiii aflaţi în medii defavorizate. 64 . şi dedicat exclusiv copiilor. care aveau oportunitatea de a veni însoţiţi la teatru de copii. venind astfel în sprijinul spectatorilor familişti. educativ. teatrul demarând o serie de programe dedicate familiarizării acestora cu lumea teatrului şi a artei prin încurajarea participării lor la spectacole şi implicării lor active în diverse activităţi creative. atelierul „Viaţa e frumoasă!” în parteneriat cu Fundaţia Chance for Life. activităţile organizate în cadrul programului au inclus elemente plastice. acţiune care s-a concretizat printr-o serie de spectacole pentru copii cu acces gratuit. iniţiată de ONG-ul Ajutor Real şi sprijinită de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”. Spaţiul. Destinate copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani. sau „Romeo şi Julieta junior”. cât şi prin familiarizarea cu un mediu artistic. Succesul acestui program a stat la baza unor noi colaborări: amplasarea în foaierul teatrului a unor urne destinate donaţiilor sau sprijinirea prin donaţie de carte a bibliotecilor organizate pentru copii instituţionalizaţi. muzicale şi teatrale. amplasat în foaier. O primă astfel de acţiune a fost „Teatru şi cărţi pentru orfani”.

..........ECHIPA TNO .... 65 .