Sunteți pe pagina 1din 6

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia

Evaluarea psihologic a personalului


Suport de curs
(DRAFT)
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro ;

Copyright 2010 prof. dr. Ticu Constantin http://personal.evaluare-psihologica.ro/

EVALUAREA PSIHOLOGIC A PERSONALULUI Suport de curs

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

MOTIVAIACURSULUI
Alaturi de analiza si proiectarea posturilor, evaluarea psihologica individuala este una dintre procedurile care trebuie cunoscuta, aprofundata si aplicata cu profesionalism de psihologii care activeaza in domeniul psihologiei muncii si industrialorganizationala si in domenii conexe (psihologia transporturilor, psihologia apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, etc.). Multi psihologi practicieni simt nevoia sa obtina informatii suplimentare, sa verifice sau sa clarifice aspecte esentiale legate de: a) cadrul legal de realizare a activitatilor de evaluare psihologica; b) cadrul conceptual si metodologic al evaluarii psihologice; c) modul corect de identificare, cuantificare si evaluare a criteriilor psihologice folosite in evaluare; d) modul de analiza, redactare si prezentare a profilurilor de personalitate si de formulare a avizelor psihologice; e) criteriile necesare de validare a probelor psihologice si a rezultatelor evaluarii psihologice; f) modul de redactarea a esantionului reprezentativ pentru populatia pentru carefacemevaluarea. Cursul EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI ofera oportunitatea clarificarii acestoraspecte.

ADRESABILITATE
Cursul se adreseaza psihologilor care doresc sa activeze sau activeaza in domeniul psihologiei muncii si organizationale. Fiind un curs de initiere in evaluarea psihologica individuala cursul este deschis si studentilor sau psihologilor care activeaza in alte domenii ale psihologiei (psihologia transporturilor, psihologia apararii si securitatii, psihologie educationalasiaconsilieriivocationaleetc.).

Cursul este deschis studentilor si absolventilor de studii superioare altele decat Psihologie, cei care profeseaza ca inspectori/ specialisti Resurse Umane, sefi Departament Resurse Umane, traineri /formatori, experti consultanti, manageri, etc. Pentru aceste categorii de cursanti se acorda Diploma recunoscuta de Colegiul Psihologilor dar fara credite (credite se acordadoarmembrilorCPR).

APLICAII/AVANTAJEASOCIATECURSULUI
a) curanii vor primi diferite materiale suplimentare, anexe utile n activitatea de evaluare psihologic (metodologie de analiz a postului, exemple liste de criterii psihologice utilizate n evaluarea psihologic, liste cu posibile ntrebri utilizate n timpul interviului, exemple cu Grile deobservaie,exemplecuexcepii/formulriparticularealeavizelorpsihologiceetc.) b) cursanii vor avea acces la documentaia de prezentare i interpretare a 5 probe psihologice (probe nsumnd 43 de factori de personalitate diferii sau intercorelai), vor exersa analiza combinat a datelor oferite aceste probe psihologice i vor exersa variante de formulare a concluziilorfinale/profiluluidepersonalitate; c) dup absolvirea stagiului de formare, timp de 6 luni, cursanii vor avea acces gratuit pe o platform online de evaluare psihologic i vor avea dreptul s evalueze gratuit 3 persoane diferite, cu ajutorul celor 5 probe psihologice (5 factori a modelului Big Five, 13 dimensiuni accentuate ale personalitii, 7 factori ai toleranei la incertitudine, 10 factori ai stilului de munc,8factoriaipersistenteimotivaionale). d) dup absolvirea stagiului de formare, timp de 2 ani, cursanii vor avea oportunitatea de a intra n echipe de cercetare cu scopul de a participa la activiti de validare a unor probe psihologice (cu condiia de avea acces la un numr semnificativ de persoane evaluate!); n acest caz vor dobndidreptuldeautilizagratuitopartedinacesteprobepsihologice.

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia

EVALUAREA PSIHOLOGIC A PERSONALULUI Suport de curs

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

CONTINUTULCURSULUI SectiuneaI.Cadrullegalderealizareaactivitilordeevaluarepsihologic 1. Formedeorganizareapracticiiactivitiipsihologice 2. Reglementrilegatedeevaluareapsihologic 3. Obligaiiiresponsabilitialepsihologuluievaluator SectiuneaII.Cadrulconceptualimetodologicalevaluriipsihologice 4. Domeniideevaluarepsihologicnfirme/instituii 5. Metode de evaluare utilizate in selecia personalului; caliti i limite ale principalelormetode 6. Etapepremergtoareevaluriipsihologice:proceduriderecrutaresiselecie apersonalului. SectiuneaIII. Identificarea,analiza, cuantificareaievaluareacriteriilorpsihologice relevante 7. Identificarea criteriilor de evaluare psihologic relevante pentru un anumit post 8. Analiza i cuantificarea criteriilor de evaluare; construirea bateriei de evaluarepsihologic 9. Organizareairealizareaexamenuluideevaluarepsihologic Sectiunea IV. Analiza datelor i redactarea profilurilor de personalitate; prezentareadatelor 10. Analizadatelor;redactareaprofilurilorindividuale 11. Prezentarearezultatelor;Raportuldeevaluarepsihologic 12. Avize, rapoarte, aspecte deontologice i obligaii legale legate de prezentareadatelorevalurii 13. Evaluareapsihologicperiodic;particularitisiconstrngeri Sectiunea V. Criterii de validare a probelor psihologice si a rezultatelor evaluarii psihologice 14. Construciaivalidareaprobelorstandardizatedeevaluareapersonalitii 15. Realizareasaucorectareaetaloanelorspecifice 16. Probe standardizate utilizate n evaluarea psihologic (oferta de probe psihologiceinRomania) 17. Oportunitidecolaborare.

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia

EVALUAREA PSIHOLOGIC A PERSONALULUI Suport de curs

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

CURSURICOMPLEMENTARE
Cursul Evaluarea Psihologica a personalului este unul dintre cele 4 cursuri acreditate de Comisia de psihologie a muncii, transporturilor si serviciilor (aprobat conform PV nr. 8 din 30.05.2009) in cadrul Programului de formare continua in Psihologia muncii si organizationala si Psihologia transporturilor propus de Fundatia ARC 2000 (Agentia RegionaladeConsultantainManagementulResurselorUmane).Celepatrucursuriacreditate sunturmatoarele: PsihologiaMunciiiOrganizaional CursulIEvaluareapsihologicaapersonalului(20ore,10credite) CursulIIAnalizaclimatuluiorganizational(20ore,10credite) PsihologiaTransporturilor CursulIIIExaminareapsihologicaapersonaluluidinsigurantacirculatiei(10credite) CursulIVPsihologiaparticipantuluilatrafic(20ore,10credite) Pentru informaii suplimentare privind ntregul program de formare v rugm s ne contactai la adresele de email: tconst@uaic.ro (Psihologia Muncii i Organizaional) i hcornel@uaic.ro(PsihologiaTransporturilor).

BIBLIOGRAFIE
Lucrriprincipale: Bogathy,Z.,2004,Manualdepsihologiamunciisiorganizaional,EdituraPolirom,Iai; Constantin,T.,2004,Evaluareapsihologicapersonalului,EdituraPolirom,Iai,(290p.); Constantin, I., StoicaConstantin, Ana, Managementul Resurselor Umane; ghid practic i instrumentepentruresponsabilideresurseumaneimanageri,InstitutulEuropean(245pg.); Lucrriopionale: 1. Aiken L. R., 1991, Personality Assessment Methods and Practice, Hogrefe & Huber Publishers, SUA 2. Anghelescu,V.,1971,Elementedeergonomieaplicat,Bucureti,Editurapolitic 3. Balicco, C., 1998, Les mthodes dvaluation en ressources humanes, Les ditions dOrganisations,France 4. Bogathy,Z.,2002,Introducerenpsihologiamuncii,TipografiaUniversitiideVest,Timioara 5. Cameron K. S., Quinn R. E., 1999, Diagnosing and Changing Organisational Culture, Addison WesleyLongmanInc. 6. Cazacu,H.,1970,Factoriisocialiaiproductivitiimuncii,Bucureti,EdituraA.R.S.R. 7. Chelcea S., Zlate M., Zamfir C., 1978, Dezvoltarea uman a ntreprinderii, Ed.tiintific i Enciclopedic,Bucuresti. Rotaru,A.,1998,ManagementulResurselorUmane,SedcomLibris,Iasi; Nica,P.C.etal.,1997,Managementulresurselorumane,EdituraEconomica,Bucureti

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia

EVALUAREA PSIHOLOGIC A PERSONALULUI Suport de curs

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

8. ColleC.A.,1995OrganisationalBehaviour,LettsEducational,UK 9. Cole,G.A.,1996,Management.TheoryandPractice,DPPublications,UK 10. Constantin,T.,2004EvaluareaPsihologicapersonalului,EdituraPolirom,Iai,(290p.). 11. Constantin, T.i StoicaConstantin, Ana, 2000, Managementul resurselor umane. Ghid practici instrumentepentruresponsabiliideresurseumaneimanageri,InstitutulEuropean,Iai 12. Constantin, T., 2003, Psihologie Organizaional (curs), n Psihologie Pedagogie; cursurile anului IV IDD,ImprimeriaUniversitiiAl.ICuza.,pp.337422. 13. Dollan S. L. i coalb, 1996, Psychologie du travail et des Organisations, Gaetan Morin diteur, Montreal 14. Graham,H.T.&Bennett,R.,1998,HumanResourceManagement,PitmanPublishing,UK 15. Genain,L.,1987,Strategiedurecruitement,ditionsPerforma,France 16. Havrneanu,C.,2000,Cunoatereapsihologicapersoanei,EdituraPolirom,Iai. 17. Herseni,T.,1970,Laboratoruluzinaldepsihologie,Bucureti,Edituratiinific 18. Holban,I.,1970,Problemedepsihologiamuncii,Bucureti,Edituratiinific 19. Iosif,Gh.iBotez,Ctin(coord.),1981,Psihologiamunciiindustriale,Bucureti,EdituraAcademiei 20. Jardillier,P.,1967,Lapsychologieindustrielle,Paris,P.U.F. 21. LevyLeboyer,C.L.,1996,Evaluationdupersonnel,LesditionsdOrganisations,France 22. Lungu, O., (2001), Ghid introductiv pentru SPSS 10, Editura Erota, Iai (pentru detalii legate de introducereadateloriutilizareaSPSS) 23. Mathis,R.L.,1997,Managementulresurselorumane,EdituraEconomic,Bucureti 24. Mrgineanu,N.,1943,Psihotehnica,EdituraInstitutuluiPsihologicdinCluj 25. Mrgineanu,N.,1972,Seleciaiorientareaprofesional,Bucureti,E.D.P. 26. Myers P. B., Myers K. D., 1985, A Guide to the Development and Use of the MyersBriggs Type IndicatorConsultingPsychologistsPress,Inc.,UK 27. Naquin S. S, Holton, E. F., 2002, The Effects of Personality, Affectivity, and Work Commitment on Motivation to ImproveWorkThrough Learning, inHumanResourceDevelopment Quarterly,vol. 13,no.4,(Winter2002III) 28. Prun,T.,1973,Psihologiamunciiindustriale,EdituraUniversitiiAl.I.Cuza,Iai 29. Roca,Al.,1967,Psihologiamunciiindustriale,EdituraAcademiei,Bucureti. 30. Rotariu,T.(coord.),1999,Metodestatisticeaplicatentiinelesociale,EdituraPolirom,Iai; 31. Rotaru,A.,1998,Managementulresurselorumane,EdituraSedcomLibris,Iai 32. Sjberg L., Littorin P., 2003, Emotional intelligence, personality and sales performance SSE/EFI WorkingPaperSeriesinBusinessAdministrationNo2003:8May2003 33. Spector, P. E. (1985), Measurment of human service staff satisfaction : Development of the Job SatisfactionSurvey,inAmericanJournalofCommunityPsychology,13,693713; 34. Spector , P. E. (1997). Job Satisfaction : Aplication, assesment, causes, and consequences, ThousandOaks,CA.Sage. 35. StanA.,ClocoticiV.,2000,Statisticaplicatnpsihologie,EdituraPolirom,Iai., 36. WalshW.B.iBetz,N.E.,2001,TestsandAssessement(fourthedition),PrenticeHall,SUA

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia

EVALUAREA PSIHOLOGIC A PERSONALULUI Suport de curs

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

Curs acreditat de Colegiul Psihologilor din Romnia