Sunteți pe pagina 1din 44

----------------------- Page 1-----------------------

----------------------- Page 2----------------------George TOP~RCEANU

BALADE VESELE +I TRISTE

----------------------- Page 3----------------------Colectie initiata si coordonata de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu Conceptia grafica a colectiei si coperta: Vladimir Zmeev Ilustratii: Svetlana Filonov

REFERINTE ISTORICO-LITERARE:

George Calinescu, Constantin Ciopraga, Virgiliu Ene, Garabet Ibraileanu, Mircea Handoca, Dumitru Micu, Dinu Pillat, Alexandru Piru, Alexandru Sandulescu, Mircea Scarlat.

----------------------- Page 4-----------------------

----------------------- Page 5-----------------------

Textele au fost reproduse dupa: G. Toparceanu, Scrieri n doua volume. Editie ngrijita, prefata, note, comentarii, tabel cronologic si bibliografie de Al. Sandulescu. Editura Minerva, Bucuresti, 1983, George Toparceanu, Cocostarcul albastru, Chisinau, Grupul editorial Litera, 1997

Grupul Editorial Litera str. B. P. Hasdeu, mun. Chisinau, MD-2005, Republica Moldova tel./fax +(3732) 292932, 294110, fax 294061; e-mail: manager@litera-publishing.com

Libraria Scripta str. Stefan cel Mare 83, mun. Chisinau, MD-2012, Republica Moldova, tel./fax: +(3732) 221987

Prezenta editie a aparut n anul 2001 n versiune tiparita si electronica la Grupul editorial Litera. Toate drepturile rezervate.

Editori: Anatol si Dan Vidrascu Lector: Ion Ciocanu Corector: Raisa Coscodan Tehnoredactare: Irina Platon

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chisinau Comanda nr. 11241

CZU 821.135.1-144 T 77

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Toparceanu, George Balade vesele si triste: poezii/ George Toparceanu; col. init. si coord./ Anatol si Dan Vidrascu; conc. col. si cop. / Vladimir Zmeev; ilustr. / Svetlana Filonov Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligrafic). 300 [p]. (Bibl. scolarului, serie noua, nr. 228) ISBN 9975-74-359-5 821.135.1.-144

ISBN 9975-74-359-5

LITERA, 2001

----------------------- Page 6----------------------CUPRINS

Tabel cronologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

BALADE

VESELE

+I T R I S T E

Rapsodii de prim[var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C`natec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada mor\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada c[l[torului ................................... 13 13 15

10

Balada popii din Rudeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada mun\ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rapsodii de var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broa=tele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceleratul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sf`r=it de var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rapsodii de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada unui greier mic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manon =i Des Grieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada chiria=ului gr[bit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noapte de mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noapte de iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 n drum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noapte de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roman\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 55 44 26 31 32 34 19

17

36 42

46 46 49 52

55

P[injini= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Distih eroic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infernul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 59

----------------------- Page 7----------------------PARODII ORIGINALE

n loc de prefa\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

PAGINI DIN DIFERI|I AUTORI

Homer: Chinurile lui Ulise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al. Dep[r[\eanu: Vara la \ar[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimitrie Bolintineanu: Mihai Vitezul =i turcii . . . . . . . . . . . . . . . . George Co=buc: |iganii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th. Speran\ia: C`inele ovreiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Mirea: Caleidoscop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Unei fosile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 II. Bustului meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. R[spunsul micilor func\ionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. R[spunsul cometei ................................ 92 87

74 76 80 81 84 86

88 90

V. Sonete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. La cinematograful mut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sonet teatral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Un romantic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 93 93

VI. Sahara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. Goga: I. Mucenicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Vade retro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Minulescu: Trei roman\e pentru mai t`rziu . . . . . . . . . . . . . . . I. Roman\a automobilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Roman\[ autumnal[

94

95 96 98 98 100 101 103 103 104 104 105 106

..............................

III. Roman\a gramofonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Codreanu: Sonete parnasiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Scamatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pagliaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Samson =i Dalila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Testamentul unui poet cunoscut Mircea Dem. R[dulescu: Nocturn[ I. U. Soricu: nchinare

..................... ...................... 107

...............................

Cincinat Pavelescu: Epigrame Lui Nigrim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lui Cincinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un anonim din Craiova lui Cincinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinat lui Nigrim & Comp. .......................... 108 109 109 109

----------------------- Page 8----------------------Adrian Maniu: Menajerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. Davidescu: Din c`ntarea omului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 110

I. Ploaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 II. ntoarcerea fiului risipitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O domni=oar[ de pension: Misterul nop\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . Un ncep[tor de talent: Apostrofe la lun[ . . . . . . . . . . . . . . . . . Otilia Cazimir: I. Vis alb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 II. Strofa risipit[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 111 112 113

III. Ariciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Demostene Botez: I. Prohod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 II. Triste\i provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Cobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Tudor Arghezi: I. Psalm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 II. Menire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 III. Utrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 IV. Belsteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacilul lui Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 126 118

MIGDALE

AMARE

Prefa\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 C[limara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Cioara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Aeroplanul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonet estival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonete pluvioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La v`n[toare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 143 143 144 145

I. Decorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 II. Un iepure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

III. Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 IV. La ]ntoarcere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

----------------------- Page 9----------------------Octombrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noiembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantezie de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prim[var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 150 151 152

La pa=ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Un duel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balada corbilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 158

Singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 n jurul unui divor\ ................................. 160

Dedica\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Gelozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Popular[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Toamna ]n parc

.................................... ...............................

166 167

Balada unei stele mici

n Ia=i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Expunere de motive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cocost`rcul albastru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Scrisoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ripost[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bene merenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 179 170 172

POEZII N

NEINCLUSE E D I |I I

ULTIMELE

Din vol. BALADE VESELE +I TRISTE, ed. a II-a =i a III-a

n tren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Prefa\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Broasca \estoas[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desp[r\ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amintire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 187 188

Din vol. PARODII ORIGINALE, ed. I =i a II-a

Od[ sobei mele

....................................

190

Armonii vesperale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enigma c[r\ilor ]nchise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 192

----------------------- Page 10----------------------Poetul M. S[ulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F[r[ adres[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strofe de iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 195 193

DIN

PERIODICE

Furtuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Lacul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Vin, iubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ter\ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 O noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C[rtur[reasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 202

P[catul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Scrisoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Iubitei ]ntristate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nebunul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 212

Iubita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 C`ntec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Din prag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

C[tre chipul din oglind[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noapte ]n ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Icoanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 n taina nop\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nserarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mp[care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216 217 219

224 225 226

Vecina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Clipe de zbucium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pruncul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Taina nop\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epitafuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C`ntec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 233 234 229

Fata trist[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Ceasornicului meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

----------------------- Page 11----------------------Eclips[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Dolean\ele unui cronicar teatral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De profundis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po=ta redac\iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 242 238

Scrisori iubite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Catrene improvizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 +oapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Fables microcopiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toto et l'auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Le vaillant moucheron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fable esquimaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L`ne philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumin[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acuarel[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 249 249 250 250 248

Paragini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Biografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Martie I. Singur[tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Vin \ig[ncile la cr`ng... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 C`\i ca voi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Iepurele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 R`ndunelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 252 253

POSTUME

Catren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Zi de var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 261

Mi-a r[s[rit ]n suflet dorul... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+oaptele nop\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

C`ntec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Doamnei Aftalion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamnei Ermosa Aftalion 263 264

............................

Catren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 La neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

----------------------- Page 12----------------------Le papillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +omerul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 266

Proz[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Bimbiri\ichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabule pentru copii Bivolul =i co\ofana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntrebare =i r[spuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boierul =i argatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leul deghizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabule mici pentru oameni mari Omul =i ra\a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doi prieteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cin s-a fript cu ciorb[... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V[duva =i piticul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M[garul ]n grev[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microscopic[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 272 272 272 273 273 268 270 270 270 267

Plou[... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Roman\[ ]n stil vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Din tren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 274

Referin\e istorico-literare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

----------------------- Page 13----------------------CUPRINS

TABEL

CRONOLOGIC

1886 21 martie S-a n[scut la Bucure=ti George, cel de-al doilea copil al so\ilor Ion =i Paraschiva Top`rceanu. 1892 }ncepe s[ ]nve\e la o =coal[ m[rgina=[ din Bucure=ti. 18951898 Face ultimele clase ale =colii primare la +uici-Arge= =i primele ]ncerc[ri literare. 1898 Este ]nscris la liceul Matei Basarab din Bucure=ti. 1901 Este transferat la liceul Sf. Sava. 1904 Top`rceanu debuteaz[ la revista umoristic[ Belgia Orientului. 19051907 Public[ versuri sentimental-epigonice ]n revistele Duminica, Revista noastr[, Revista ilustrat[ etc. 1906 }=i ]ncheie studiile liceale. Se ]nscrie la Facultatea de drept, pe care ]ns[ o abandoneaz[. 1907 Colaboreaz[ laVia\a literar[ =i artistic[, revist[ condus[ de George

Co=buc. 1908 Public[ poezia 1908, dedicat[ domnului A. Vlahu\[. 1909 Se ]nscrie la Facultatea de litere, f[r[ s-o termine. Public[ ]n Via\a rom`neasc[ =i ]n alte reviste. 1910 Public[ poeziile Noapte de mai, Balada chiria=ului gr[bit, Balada popii din R[deni. 1911 Se stabile=te la Ia=i, devenind secretar de redac\ie la revista Via\a rom`neasc[. Public[ poezii, proz[, cronici teatrale etc. 1912 Sec[s[tore=te cu Victoria Iuga, ]n acela=i an n[sc`ndu-i-se fiul Gheorghe. 19121913 Redacteaz[ revista Teatrul ]mpreun[ cu M. Sevastos. 1913 Ia parte la r[zboiul balcanic. 1915 Se ]nscrie la Facultatea de filozofie. 1916 Apar primele volume ale lui G. Top`rceanu:Balade vesele=i Parodii originale. Mobilizat pe frontul de sud, Top`rceanu cade prizonier la Turtucaia. R[m`ne ]n captivitate ]n Bulgaria p`n[ la ]nceputul anului 1918. 1918 Colaboreaz[ la ziarul Lumina al lui Constantin Stere (Bucure=ti). Public[ Balada mor\ii =i note memorialistice. Este numit subdirector al Teatrului Na\ional din Ia=i. Scrie ]nsemn[rile memorialistice adunate ]n volum aparte, intitulat Amintiri din luptele de la Turtucaia. 1919 Se ]ntoarce la Ia=i =i redacteaz[, ]mpreun[ cu M. Sadoveanu, revista }nsemn[ri literare. Public[ Balada mun\ilor, Rapsodii de toamn[,

C`ntec, Epilog =i alte poezii.

----------------------- Page 14----------------------George Toparceanu

1920 Apare volumul Balade vesele =i triste. 1921 Apar edi\ia a II-a a Parodiilor originale =i traducerea piesei Visul unei nop\i de var[ de W. Shakespeare. 1925 Scriitorul public[ articolul Importul de civiliza\ie =i literatur[, ]n care se pronun\[ cu toat[ claritatea pentru specificul na\ional: La popoarele occidentale marii scriitori, cei universali, sunt ]n acela=i timp reprezentan\ii cei mai tipici ai sufletului rasei (poporului nota red.) din care fac parte. La noi acela=i fenomen. To\i marii no=tri scriitori, Caragiale =i Co=buc, Creang[ =i Sadoveanu, sunt profund lega\i de realit[\ile noastre etnice, sociale, geografice, istorice. Opera incomparabilului Eminescu e =i mai ]mbibat[ de suflet specific rom`nesc. +i nu m[ g`ndesc numai la C[lin, la Scrisori, la Ce te legeni, codrule. M[ g`ndesc la cea mai ]nalt[ crea\ie poetic[ a lui, cu caracter universal Luceaf[rul. Aminti\i-v[ numai ]nceputul: A fost odat[... Se poate ceva mai rom`nesc? Acela=i crez artistic exprim[ George Top`rceanu ]n poezia Noapte de august,publicat[ tot ]n 1925: +i c`nd ]n juru-mi cre=te o larm[ ne-

ntrerupt[/ De glasuri de durere =i strig[te de lupt[, / Eu s[ r[m`n deoparte, cu ochii c[tre stele,/ }n turnul de ivoriu al visurilor mele?... 1926 G. Top`rceanu devine laureat al Premiului na\ional de poezie. La 7 mai este numit director al Teatrului Na\ional din Chi=in[u. 1927 Apare edi\ia a III-a a Parodiilor originale. 1928 Apar volumeleMigdale amare (edi\ia I-a) =i Balade vesele =i triste (edi\ia a III-a). Colaboreaz[ la Biletele de papagal ale lui Tudor Arghezi. 1930 Este numit inspector general teatral pentru Moldova. Scriitorul face o c[l[torie la S[li=te, ba=tina p[rin\ilor s[i. 1931 Baladele vesele =i triste apar ]n edi\ia a IV-a. Scriitorul d[ la iveal[ comedia muzical[ Bonsoir, Ia=i, care se joac[ tot atunci la Teatrul Sidoli.}n pofida trunchierii de c[tre cenzur[, comedia s-a bucurat de un succes enorm. 1932 Apar Parodiile originale (edi\ia a IV-a). 1933 Roste=te la Bucure=ti conferin\a Cum am devenit moldovan? 1934 }n Revista Funda\iilor apar Minunile sf`ntului Sisoe. 1935 |ine conferin\a Cum am devenit ie=ean? 1936 Este ales membru corespondent al Academiei Rom`ne. }i apare volumul Pirin-Planina. }mpreun[ cu Mihail Sadoveanu =i Gr. T. Popa, face parte din conducerea revistei }nsemn[ri ie=ene, ]n paginile c[reia public[ C. I. Parhon, N. N. Tonitza, Demostene Botez, Iorgu Iordan =i alte personalit[\i. 1937 februarie Ob\ine cu mari eforturi de la Ministerul Artelor suma

necesar[ trat[rii de cancer hepatic =i pleac[ la medici vesti\i din Viena, ]nso\it de so\ia sa, scriitoarea Otilia Cazimir. 7 maiMoare la Ia=i.

----------------------- Page 15----------------------BALADE SI TRISTE VESELE

----------------------- Page 16----------------------CUPRINS

RAPSODII DE PRIMAVARA

Sus prin crangul adormit, A trecut n taina mare, De cu noapte, risipind Siruri de margaritare Din panere de argint, Stol balai De ngerasi Cu alai

De toporasi. Primavara, cui le dai? Primavara, cui le lasi?

II

Se-nalta abur moale din gradina. Pe jos, pornesc furnicile la drum. Acoperisuri vestede-n lumina ntind spre cer ogeacuri fara fum.

Pe langa garduri s-a zvantat pamantul Si ies gandacii-Domnului pe zid. Ferestre amortite se deschid Sa intre-n casa soarele si vantul. De prin balcoane Si coridoare Albe tulpane Falfaie-n soare.

10

----------------------- Page 17----------------------Balade vesele =i triste

Ies gospodinele Iuti ca albinele, Parul le flutura, Toate dau zor. Unele matura, Altele scutura Colbul din patura Si din covor.

Un zarzar mic, n mijlocul gradinii, Si-a rasfirat crengutele ca spinii De frica sa nu-i cada la picioare, Din crestet, valul subtirel de floare.

Ca s-a trezit asa de dimineata Cu ramuri albe si se poate spune Ca-i pentru-ntaia oara n viata Cand i se-ntampla-asemenea minune.

Un nor sihastru Si-aduna-n poala Argintul tot. Cerul e-albastru

Ca o petala De miozot.

III

Soare crud n liliac, Zbor subtire de gandac, Glasuri mici De randunici, Viorele si urzici...

11

----------------------- Page 18----------------------George Toparceanu

Primavara, din ce rai Nevisat de pamanteni Vii cu mandrul tau alai Peste cranguri si poieni? Pogorata pe pamant n matasuri lungi de vant, Lasi n urma, pe campii, Galbeni vii

De papadii, Balti albastre si-nsorite De omat topit abia, Si pe dealuri mucezite Araturi de catifea.

Si pornesti departe-n sus Dupa iarna ce s-a dus, Dupa trena-i de ninsori Asternuta pe colini... Drumuri nalte de cocori, Calauzii cei straini, ti ndreapta an cu an Pasul tainic si te mint Spre tinutul diafan Al campiilor de-argint. Iar acolo te opresti Si doar pasul tau usor, n omat stralucitor, Lasa urme viorii De conduri mparatesti Peste albele stihii...

Primavara, unde esti?

12

----------------------- Page 19----------------------CUPRINS Balade vesele =i triste

CANTEC

Frumoasa esti, padurea mea, Cand umbra-i nca rara Si printre crengi adie-abia Un vant de primavara...

Cand de sub frunze moarte ies n umbra viorele, Iar eu strabat huceagul des Cu gandurile mele...

Cand stralucesc sub roua grea Carari de soare pline, Frumoasa esti, padurea mea. Si singura ca mine...

BALADA MORTII

Cobora pe Topolog Dintre munti, la vale... Si la umbra unui stog A cazut din cale.

n ce vara? n ce an? Anii trec ca apa... El era drumet sarman Muncitor cu sapa.

Oamenii l-au ngropat ntr-un loc aiurea, Unde drumul catre sat Taie-n lung padurea.

13

----------------------- Page 20----------------------George Toparceanu

Si de-atunci, langa mormant, Plopi cu frunza rara

S-au zbatut usor n vant, Zile lungi de vara.

Soarele spre asfintit Si-a urmat cararea. Zi cu zi l-au troienit Vremea si uitarea.

Dimineata ca un fum Urca pe coline, Zvon de glasuri dinspre drum Pana-n preajma-i vine.

Peste varfuri lunecand n argint, condurii nfioara cand si cand Linistea padurii...

Numai colo-ntr-un frunzar Galben n lumina, Sta pe-o creanga de artar Pasare straina.

Sta si-asteapta fara glas

Parca sa masoare Cum se muta, ceas cu ceas, Umbra dupa soare...

* Astfel, tot mai nestiut Spre adanc l fura Si-l ngroapa-n sanu-i mut Vesnica Natura.

14

----------------------- Page 21----------------------CUPRINS Balade vesele =i triste

Vara trece; pe carari Frunza-n codru suna. Trec cernite nserari, Nopti adanci cu luna.

Iar cand norii-nvaluiesc Alba noptii Doamna, Peste groapa lui pornesc

Vanturi lungi de toamna...

BALADA CALATORULUI

O, e-atat de bine cand pe drumuri ninse ntalnesti o casa cu lumini aprinse, Un ogeac din care se ridica fum, Cand te prinde noaptea calator la drum!

Sania coboara clinul de padure. Fug n urma noastra luminisuri sure Si-n singuratatea care ne petrece, Peste varf de arbori, asfintitul rece Strabatand podoaba crengilor subtiri Lumineaza-n aer bolti de trandafiri.

Dar amurgul palid a-nceput sa scada. Noaptea, ca un abur, creste din zapada. Se ivesc departe maguri de hotar, ntr-un loc se face drum pustiu de car, Si-o fantana stramba pe lumina zarii Pare ca sporeste linistea-nserarii...

15

----------------------- Page 22----------------------George Toparceanu

Drum de vis! E clipa mutei agonii Cand alaiul Noptii zboara pe campii, Cand singuratatea umbrele-si arata Si departe-n sesuri Ziua alungata Langa reci fruntarii alergarea-si curma, Cu ochi mari de spaima sa priveasca-n urma, Sa-si adune-n locul unde-a-ncremenit Peste sani de gheata parul despletit.

Ca-ntr-o presimtire sufletul ti-e-nchis. Unde esti? ti pare ca traiesti un vis... Treci lasand n urma, la raspantii mute, Umbre solitare si necunoscute, Treci ducand o parte din tristetea lor, Un suspin, o ruga, un zadarnic dor. Iar tarziu, cand taina dimprejur te cheama Si-ti strecoara-n suflet un fior de teama, Singur cu povara cugetului tau Te cuprind deodata lungi pareri de rau Dupa-o fericire care ntarzie,

Dupa cate n-au fost, dar puteau sa fie, Dupa cele duse pentru totdeauna...

Astfel, cu mirare, te trezesti cand luna Lumineaza somnul unei lumi din basme, Iar omatul umple noaptea de fantasme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, e-atat de bine cand pe drumuri ninse ntalnesti o casa cu lumini aprinse, Un ogeac din care se ridica fum, Cand te prinde noaptea calator la drum!

16

----------------------- Page 23----------------------CUPRINS Balade vesele =i triste

BALADA POPII DIN RUDENI

De la targ la Vadul-Mare Taie drumul prin poieni,

Leganandu-se calare, Popa Florea din Rudeni.

Si-n privelistea bogata Sus pe culme, jos pe drum, Iarna palida-si arata Plazmuirile de fum.

Somnul revarsat n fire, Gerul sfant al Bobotezii A-nchegat argint subtire Peste faldurii zapezii Si, legand n gheata stropii, Bura care-n aer joaca A tesut pe barba popii Fire lungi de promoroaca.

Bolta sura ca cenusa, Codrii vineti dorm adanc. Suna numai caldarusa Atarnata de oblanc.

Bate Surul din potcoava Drum de iarna, fara spor,

Calca rar si cu zabava Lunecusuri de pripor. Si-n tacerea care creste, Adancit ca-ntr-o visare,

17

----------------------- Page 24----------------------George Toparceanu

Popa cand si cand sopteste Leganandu-se calare... Scutura din treacat salbe, Reci podoabe care mint, Surpa bolti de ramuri albe Cu portaluri de argint. Langa drum batut de sanii Unde malul sta sa cada, Vede urme de dihanii nstelate pe zapada. Iar pe culmea unei creste, Ametit de zare multa, Strange fraul fara veste Si-mpietrit pe cal asculta.

Nici o soapta... nici un ropot... Numai din adancuri sure Vine vuiet lung de clopot Peste-ntinderi de padure...

Lung i suna n ureche, Pe cand el cu grija scoate Pantecoasa plosca veche Din desaga de la spate.

Si cu plosca ridicata, Zugravit pe cerul gol, Popa capata deodata Maretie de simbol.

* Colo-n vale, unde drumul Taie luminisuri rare,

18

----------------------- Page 25----------------------CUPRINS

Balade vesele =i triste

Printre plopi se vede fumul Hanului din Vadul-Mare.

Calul, vesel, simte locul Si s-abate scurt din cale, C-a-nvatat si dobitocul Patima sfintiei-sale...

Iar hangita iese-n usa, Bucuroasa de castig. Ochii-i rad spre caldarusa: Frig, parinte? Strasnic frig!

BALADA MUNTILOR

S-au ivit pe rand n soare, Jos, la capatul potecii, Turma alba de mioare, Noatinele si berbecii.

Sunet de talangi se-ngana. Sub poiana din Fruntarii, Zaboveste-n deal la stana Baciul Toma cu magarii.

El se pleaca din carare Si tot leaga si dezleaga, Cumpaneste pe samare O gospodarie-ntreaga:

19

----------------------- Page 26----------------------George Toparceanu

Maldar de tarhaturi grele Cu desagi, caldari si paturi, Ca de-abia pot sta sub ele Doi magari voinici alaturi.

Gata!... Baciul sta pe ganduri, Peste frunte mana-si duce. Se ridica-n doua randuri

Si domol si face cruce.

Apoi cata lung spre creste Si spre tarcurile goale... Si convoiul, fara veste, A pornit ncet la vale.

* Cerul si-a schimbat vesmantul. Ploaia parca sta sa-nceapa. Printre brazi coboara vantul Ca un fosnet lung de apa. Adancit n ganduri multe Baciul sta si nu-si da seama C-a ramas n loc s-asculte...

Dupa el, calcand cu teama, Merg tacutii lui prieteni Prin salbatice pripoare, Pe sub poale verzi de cetini, Pe poteca fara soare, Ori strabat n pas alene Luminisuri fara flori, Singuratice poiene

Cu mesteceni visatori...

20

----------------------- Page 27----------------------Balade vesele =i triste

Rar trezesc n a lor cale Cate-o piatra sub copita. Iar cand drumul se pravale Jos, la coasta povarnita, Calca baciul ca pe gratii Si-i struneste bland cu gura: Catinel, feciorii tatii, Ca sa n-o pornim de-a dura!...

II

Astfel, turma dupa turma Pleaca toamna de la stani, De raman pustii n urma Muntii singuri si batrani.

Astazi ca si-odinioara,

Cat s-afunda-n vreme anii, Ei vazura cum coboara Pe carari de plai ciobanii, Cand pe soare, cand pe ploaie, Vreme multa, fara numar, Cu caciula lor de oaie Si cu sarica pe umar, A trecutului vii moaste Peste care vremea creste, Culmea verde mi-i cunoaste, Stanca sura mi-i iubeste...

Iar n urma lor, pe sara, Astazi ca si alte dati, Lunga liniste coboara Peste mari singuratati.

21

----------------------- Page 28----------------------George Toparceanu

Toamna cu-a ei alba frunte Si cu galbenii-i conduri

A lasat argint pe munte Si rugina pe paduri.

La raspantii creste stogul De foi moarte de curand. Striga-n vale Topologul, Si-a lui larma, cand si cand, Ca o voce omeneasca Pana sus pe culmi tresare, Preajma muta s-o trezeasca Din senina ei visare.

Tot mai jos apoi se lasa Poala norilor pe munte. Vin din iarna-ntunecoasa Zile lungi cu ploi marunte. Neguri dese-ncep sa cada, Se tarasc n jos pe plai. Pe paduri se strang gramada Falduri albe de buhai. Brazii stau n nemiscare, Printre ramuri ploaia pica, Nici o creanga nu tresare, Nici un zbor de pasarica.

Numai ferigele ude, Putregaiul si buretii si trimit miresme crude n desimea groasa-a cetii. Trunchiuri strambe, rasturnate Scorburile si bustenii

22

----------------------- Page 29----------------------Balade vesele =i triste

Cu-a lor cioturi, pe-nserate Umplu codrii de vedenii.

Sihla neagra se-nfioara. Speriat, dintr-un hatis Pui sfios de caprioara A iesit la luminis... Cu blanita zgribulita Sta si-asculta nemiscat... Vremea pare-ncremenita... Brazii fruntea si-au plecat, Spaimantati, ca pentru ruga:

Colo-n fundul curmaturii, Dormitand pe-o buturuga S-a ivit Muma-Padurii... Dar nu-i nimeni sa-i zareasca Trupul had si desirat, Fata galbena de iasca, Nasul ciot de brad uscat. Nici nu vede, nici n-aude, Doar si scutura pe-o mana Parul ei de vreascuri ude, Fruntea plina de tarana. Si cum sta cu ceata-n spate Istovita langa trunchi, Radacini si crengi uscate i atarna pe genunchi. Negurile-i sug puterea. Ochii-i nemiscati si suri Cheama noaptea si tacerea Din adancuri de paduri...

23

----------------------- Page 30----------------------George Toparceanu

III

Si se duc pe nesimtite Nopti pustii si zile reci, Cum s-aduna, putrezite, Frunze moarte pe poteci. Colo sus, culcat pe-o rana, Sta Negoiul mohorat Cu-a lui negura batrana Care-i tine de urat. Fulgii-ncep apoi sa cada. Firea-si doarme somnul ei Amortita sub zapada...

Iar tarziu, la Sfantu-Andrei, Cand cobori de la povarna Printre plopi subtiri si rari, n senina zi de iarna Vezi departe muntii mari Cum si zugravesc n soare Piscuri vinete spre cer, Povarnisuri sclipitoare, Brazi mpodobiti de ger,

Atarnand ca niste salbe Pe grumajii lor de stanci, Peste plaiurile albe Si prapastiile-adanci.

24

----------------------- Page 31----------------------CUPRINS Balade vesele =i triste

PASTEL

Din asfintit, de peste munte, Rasfrangeri rosii de amurg Se sfarma-n licariri marunte Si-n Dunarea umbrita curg.

Dar unda tulbure le-ngroapa Cand, sub rachitele din vale, De-abia mai tremura pe apa Ca niste coji de portocale.

Acolo jos, peste cununa

ntunecatului boschet, Sclipeste-n aer semiluna Din varful unui minaret.

Si parca zugravit anume, si culca umbra pana-n mal Ostrovul izolat de lume Ca un castel medieval.

El pare-o nava fermecata Ce-a ancorat aici, sub munte, Minune ndelung visata De valul Dunarii carunte!

A asteptat n nopti senine Stralucitoarea dimineata, Cand din adancul apei line S-a ridicat la suprafata

25

----------------------- Page 32----------------------CUPRINS George Toparceanu

Ca o gradina plutitoare Cu pomi si pasari mpreuna, Cu florile-i ce rad n soare Si noaptea tremura sub luna.

S-ar putea să vă placă și