Sunteți pe pagina 1din 1

legislatie

Prezentare Planificare Acte V/C Proiect Avize Realizare Proiect Documente casa

Page 1 of 1
Logistica

Legislatie conexa activitatilor in constructii :


l

l l

l l l

l l l

l l l l l

Legea 50 / 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor i unele masuri pentru realizarea locuintelor Norme metodologice de aplicarea legii 50 / 1991 Legea 85 / 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Ordonanta 25 / 24 august 1992 privind calitatea in constructii Ordonanta 2 / 14 ianuarie 1994 Hotatarea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora Legea 76 / 23 iulie 1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Hotararea 728 19 octombrie 1994 Legea 10 / 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii Hotararea 925 / 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor Legea 7 / 13 martie 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara Legea 90 / 12 iulie 1996 a protectiei muncii Legea 125 / 16 octombrie 1996 privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor Ordinul 201 / 14 februarie 1997 Legea 54 / 2 martie 1998 privind circulatia juridica a terenurilor Ordinul 63 / 11 aug 1998 panou investitie Precizari nr. 178 / 30 martie 1999 Legea 190 / 14 dec 1999 - creditul ipotecar pentru investitii imobiliare OUG 70 / 17 mai 2001 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7-1996 Legea 78 / 17mai 2001 privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicittii imobiliare nr. 7/1996 Legea 453 / 18 iulie 2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor Ordonanta 5 / 2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata Hotatarea 448 / 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii/autorizrii de prevenire i stingere a incendiilor Legea 493 / 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

http://www.constructii.ro/legislatie.htm

6/15/2005