Sunteți pe pagina 1din 10

Concursul de matematic Arhimede

Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007
Subiecte clasa a III-a

I. Calculati:
(3p) a) + + 6 5 4 3 2 1
(4p) b) 24-2220-1816-1412-108-64-2
(2p) c) EIectuati calculele urmatoare:
(2524-23-22)(2120-19-18)(1716-15-14)(1312-11-10)(98-7-6)(54-3-2)
II. (4p). a) G siti ciIrele care se ascund n spatele literelor (toate variantele):

ACRU
JAR
J + AR

b) (3p) 1) Grupati in perechi(de cate doua) urmatoarele numere:
3,14,24,19,17,12,9,7,2,29,1,28,23,21,18,13,11,6,16,27
AstIel incat suma numerelor din Iiecare pereche sa Iie mereu aceeasi.
(2p) 2) Care este suma tuturor acestor numere?
III (5p).a) La aniversarea mea au participat 11 copii (Ira i si surori). Cte Iete si c i b ie i au venit,
dac Iiecare Iat vine cu cei 2 Ira i ai s i si 3 Iete sunt surori?
(4p).b) Intr-o cutie sunt bile albe,rosii si negre,in total 90 de bile.Dintre acestea 60 de bile nu sunt
albe iar 50 de bile nu sunt negre.Cate bile sunt din Iiecare culoare?
Alina Benea
IV. (5p) a) Patru b ie i pleac ntr-o excursie. Primul a luat cu el 16 nuci, al doilea 15 nuci, iar al
treilea 13. Au mncat nucile to i patru, mp r indu-le n mod egal, cu toate c ultimul nu adusese
nimic. n schimb, acesta din urm , pentru a-si recompensa prietenii, le-a dat 11 bani, aIlnd c o
nuc a costat 1 ban. Cum si-au mp r it n mod corect cei trei prieteni banii? C i bani a primit
Iiecare?
(4p)b) Suma a 3 numere naturale reprezint cel mai mare num r par de 2 ciIre. Suma primelor
doua dintre ele reprezina cel mai mare numar de 2 ciIre cu suma ciIrelor 5. Suma ultimelor dou
dintre ele reprezint cel mai mare num r par de 2 ciIre cu suma ciIrelor 10.
Care sunt cele 3 numere?Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 2 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a IV-a


I. (6p) a) EIectua i calculele:
8 : ) 8 8 8 ( + E
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 + + + + F
(3p) b) Dac 13 6 + + b a
iar ( ) ( ) 100 + + c b c b
Calcula i: 17 4 5 + + + c b a

II. (5p) a) G si i rezultatul calculului:
+ + + + + + + + + + 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
(4p) b) La mp r irea a dou numere naturale diIeren a dintre demp r it si rest este de 11 ori
mai mare dect ctul, mp r itorul este de 3 ori mai mic dect ctul, iar restul este un num r
Iormat din 2 ciIre. Reconstitui i mp r irea.

III. Pentru preg tirea Olimpiadei, gimnasta se antreneaz urcnd treptele stadionului n Ielul
urm tor: urc 4 trepte, coboar 2 trepte si urc 3 trepte, dup care repet acelasi exerci iu.
(5p) a) Cte trepte are scara dac pentru parcurgerea ei gimnastei sunt necesari 564 pasi? (un
pas nseamn coborrea sau urcarea unei trepte).
(4p) b) C i pasi Iace pentru urcarea a 164 trepte?

IV. (4p) a) Suma a dou numere naturale nenule este mai mic sau egal cu 2008, iar diIeren a lor
este mai mare sau egala cu 2006. AIla i numerele.
(5p) b) Dac am scrie la rnd numerele naturale pare I r s le separ m (n ordine cresc toare)
care ar Ii a 203-a ciIr ? (ciIra trebuie gasit I r a nsirui numerele si nu prin num rare)

Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 2 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a V-a


I. Calcula i:
(3p) a) 7 6 5 4 5 4 3 3 2 1 + + +
(3p) b) 2005 2007 2006 2007 2006 2008 2007 2008 +
(3p) c) AIla i x stiind c :
( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 + + + x

II. (6p) a) Se consider numerele
71 ... 4 3 2 1 + + + + + a
98 ... 6 4 2 + + + + b
121 ... 7 4 1 + + + + c
S se scrie n ordine cresc toare numerele a,b,c.
(3p) b) Fie produsul 2010 2005 ... 20 15 10 5 P . Ar ta i c P nu este p trat perIect.
Florea Constantin
III. Se consider cinci numere Iiecare avnd dou ciIre. Pentru scrierea celor 5 numere s-au Iolosit
toate ciIrele de la 0 la 9 o singur dat .
(3p) a) S se arate c cel pu in un num r este par.
(3p) b) S se arate c pot Ii toate numerele pare.
(3p) c) S se aIle cte valori distincte poate avea suma celor cinci numere.
Preaa Traian
IV.(9p) Pe un raIt al unei biblioteci sunt asezate n ordine 10 c r i, astIel c num rul de Ioi pentru 2
c r i vecine (al turate) s diIere cu 1. Pot Ii n total, pe raIt 2008 Ioi? Dar 2007?
Dan Neaeianu(revista Arhimeae)


Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a VI-a


I. Fie A,B,C trei puncte coliniare n aceast ordine, M si N mijloacele segmentelor [ ] AB
respectiv [ ] MC . Stiind c 8 AB cm si 10 NC cm s se aIle:
(5p) a) BN
(4p) b) MD stiind c C este mijlocul segmentului ND.

II. (4p) a) Determina i cel mai mic num r natural n pentru care

n
9 ... 999 este divizibil cu 7.
Aurel Dobo,an
(5p) b) x c r i si y stilouri cost xy lei. Cte c r i si cte stilouri s-au cump rat dac
648 xy y x ?
Jaler Pop (revista Arhimeae)
III. Fie
2008 3 2
5 ... 5 5 5 1 + + + + + n .
(4p) a) S se aIle restul mp r irii lui n la 8.
(5p) b) S se aIle ultimele 3 ciIre ale num rului n.
Niculaie Marin Go,oniu
IV. Fie A,B,C,D,E 5 puncte coliniare.
(4p) a) Pentru orice punct { } E D C B A X , , , , exist punctele { } E D C B A Z Y , , , , , astIel nct
lungimile segmentelor XY si XZ sunt numere naturale nenule.
S se arate c orice segment determinat de 2 din cele 5 puncte are lungimea un num r natural.
(5p) b) Pentru orice punct { } E D C B A X , , , , exist { } E D C B A Y , , , , astIel nct lungimea
segmentului XY este un num r natural nenul. Este adev rat aIirma ia c lungimea oric rui
segment determinat de orice dou puncte din cele cinci este un num r natural? JustiIica i
r spunsul.
Preaa TraianNot . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.

Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a VII-a


I. (4p) a) Calcula i:

,
_

+ +

,
_

+
8
1
6
1
4
1
2
1
:
12
1
9
1
6
1
3
1
.
(5p) b) Rezolva i n Z Z ecua ia:
2007
3
3
+
b
a

Ion Burc
II. Fie mul imea ( ) ( ) ( ) ( ) { }
n
A 2 ;...; 2 ; 2 ; 2
3 2 1
, n .
(3p) a) Pentru 5 n calcula i suma elementelor mul imii A .
(3p) b) Determina i n astIel nct suma elementelor mul imii A s Iie 682.
(3p) c) S se aIle N n stiind c mul imea A se poate scrie ca o reuniune disjunct de dou
submul imi care au produsul elementelor acelasi.
Cristian Olteanu
III. Lungimile laturilor si diagonalelor unui patrulater convex Iormeaz 6 segmente, notate arbitrar,
f e a c b a , , , , , . Stiind c a c b a , f e si e a :
(5p) a) S se aIle m surile unghiurilor patrulaterului analiznd toate cazurile posibile.
(4p) b) S se arate c patrulaterul are diagonalele perpendiculare.
Preaa Traian
IV. (9p) Se consider un patrulater convex ABCD. Fie M,NP,Q mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] CD BC AB , ,
respectiv [ ] AD . Not m { } G NQ MP si { } O BD AC .
S se arate c [ ] AC G dac si numai dac OD BO .
Sorin R aulescu

Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.

Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a VIII-a


I. i) Se consider ecua ia: n n m 5 16 25
2 2

(2p) a) S se arate c 2 m , 7 n veriIic ecua ia dat .
(3p) b) Determina i toate perechile ( ) Z Z n m , care veriIic ecua ia dat .
Tarciniu Jasile
(4p) ii) Fie n 2 num r natural. Ar ta i c num rul 2006 2
2005 2007
+ n este ira ional.
Damian Marinescu
II. (3p) a) S se arate c dac numerele reale a.b satisIac rela ia ( ) ( ) b b a a 1 1 , atunci

1
]
1

2
2 1
,
2
2 1
, b a
(3p) b) Rezolva i n R R ecua ia:
( )( ) ( )( ) 9 2 9 3 4 3 3 7 5 9 + + y x y y x x
Ion Burc
(3p) c) Fie R p n m c b a , , , , , astIel nct c b a < < si p n m < < . S se arate c :
p c n b m a m c p b n a + + < + +
Liviu Opri,escu
III. Fie D C B A ABCD un cub si Q P N M , , , centrele Ie elor C D CD B C BC A B AB , , , respectiv
D A DA . S se arate c :
(3p) a) punctele Q P N M , , , sunt coplanare.
(3p) b) ( ) C BP QM ,,
(3p) c) s se determine dreapta de intersec ie a planelor ( ) C QB si ( ) D A N .
Clauaia Marchitan
IV. Fie D C B A , , , patru puncte n spa iu astIel nct CD AB , BC AD , BD AC . S se arate c :
(4p) a) Dac D C B A , , , sunt necoplanare atunci BAD este ascu it.
(5p) b) Dac
0
90 ) ( BAD m atunci ABCD este dreptunghi.
Preaa Traian
Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.

Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a IX-a


I. Fie
*
N n . S not m cu
n
S mul imea solu iilor reale ale ecua iei [ ] x
n
x
1
]
1

+
1
.
(2p) a) S se calculeze S
1
.
(3p) b) S se calculeze S
2
.
(4p) c) S se determine ..... ....
1 3 2 1

+

n n
S S S S S S
Adrian Troie
II.(9p) Fie ABCD un patrulater convex si O intersec ia diagonalelor. Ar ta i c ABCD este
paralelogram dac si numai dac O OD OC OB OA + + + .
Cristian Alexandrescu
III. Ar ta i c :
(3p) a) :x y: xy : y x + + + +
2 2 2
, ( ) R : y x , ,
(3p) b) ) (
2 2 2 4 2 4
b a b a ab b b a a + + , ( ) R b a ,
I.V. MaItei
(3p) c) S se demonstreze c pentru 0 , , > : y x avem inegalitatea:
( )
2
1
1 1 1

,
_

+
+

,
_

+ + + +
y:
: y
: y x
: y x
Marius Dragan
IV. (9p)Se consider Q a c b a , , , si
*
, N n m .
S se demonstreze c dac ( ) ( )
n m
a c b a 3 2 + + atunci 0 ca ab .
Sorin R aulescu. Marius Raaulescu

Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a X-a


I. Fie 2 n un num r natural. S se rezolve urm toarele ecua ii:
(4p) a) 2 + + x x x x
(5p) b) 2 + +
n n
x x x x
Lenu a Prlog
II. Fie
*
, , Q c b a . S se demonstreze c :
(3p) a) dac Q a
3 2
atunci Q a
3

(3p) b) dac Q b a
5 3
atunci Q a
3
si Q b
5

(3p) c) dac Q c b a
7 5 3
atunci Q c b a
7 5 3
, ,
I.J. Maftei
III. Fie R a si Iunc ia R R f : deIinit prin:
( )
\ daca
daca
3

'

Q R x ax
Q x x
x f

(2p) a) Dac a0 s se precizeze dac Iunctia I este injectiv .
(3p) b) S se precizeze pentru ce valori ale num rului real a, Iunc ia I este injectiv .
(2p) c) S se precizeze pentru ce valori ale num rului real a, Iunc ia I este surjectiv .
(2p) d) S se precizeze pentru ce valori ale num rului real a, Iunc ia I este bijectiv .
Teodora R dulescu
IV.(9p) S consider m Iunc ia R R f
+
: cu propriet ile:
a) Func ia ( ) ( ),
3
x f x x g
+
R x este o Iunc ie cresc toare
b) I este Iunc ie descresc toare.
S se demonstreze c Iunc ia: ( ) ( ) ( ), 1
3
x f x x h
+
R x este cresc toare
Sorin R aulescu


Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a XI-a


I. S se consider ( ) C M B A
n
, cu propriet ile
n
O A
3
si AB B A + .
(4p) a) S se demonstreze c dac 2 n atunci
2
2
O A si BA AB .
(5p) b) Dac 3 n rezult c BA AB ?

II. Se consider sirul de numere reale ( )
0 n n
a care veriIic rela ia
1 1 +
+
n n n
a a a ( ) 1 n .
S deIinim sirul , 3
2
1
2 2
1
n
n n n n
a a a b
+
+ 2 n .
S se demonstreze c :
(3p) a) ( )
2
2
2
1
2 2
1
2 2
1
3 3
+
+ +
n n n n n n
a a a a a a , ( ) 2 n
(3p) b) dac 0
0
a si 1
1
a . Atunci sirul ( )
2 n n
b este m rginit
(3p) c) sirul ( )
2 n n
b nu este monoton
I.J. Maftei. Marius R aulescu
III. S se rezolve urm toarele ecua ii:
(4p) a) e
60
n
6
S
(5p) b) e
61
n
6
S
Sorin R aulescu
IV. Se consider o Iunc ie R R f : care satisIace urm toarea
condi ie: + + + + + y x y f x f y f x f xy f y x f , 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) (
(3p) a) S se calculeze ( ) 0 f si ( ) 1 f
(2p) b) S se demonstreze c I este Iunc ie par .
(2p) c) S se dea exemplu de astIel de Iunc ie
(2p) d) S se determine Iunc iile monotone cu proprietatea de mai sus.
Marius Dr gan
Not . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.
Concursul de matematic Arhimede
Edi ia a V-a. Etapa I-a 10 noiembrie 2007


Subiecte clasa a XII-a


(9p) I. Fie n num r natural mai mare sau egal cu 2. S not m ( ) } { n h Z h Z U
n n
cu prim este
`
.
S se calculeze suma S a elementelor mul imii ( )
n
Z U din grupul ( ) + ,
n
Z .
Costel Chites
II.(5p) 1) S se determine toate numerele reale a cu proprietatea c mul imea ( ) , a este parte stabil
la legea de compozi ie intern .
y x xy y x + + ( ) R y x ,
(4p) 2) S se determine toate numerele reale a care satisIac condi ia de la punctul precedent si care
au proprietatea c ( ) ( ) ,* , a este grup.
Dan Popescu
III. S se calculeze urm toarele integrale nedeIinite:
(3p) 1) ax e e e
x x x 4 3 3 2

, R x
(3p) 2) ax x x x
5 3 4 2 3

, R x
(3p) 3)
( )
( )

ax
e x x
x e
x
x
2
2
, ( ) , 0 x
I.J. Maftei
(9p) IV. S se determine toate Iunc iile R R f : care admit primitive si care ndeplinesc condi ia:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) y f x f y f x f y x f + + + pentru orice R y x , .
Sorin R aulescu. Mihai PiticariNot . Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p.
Fiecare subiect primeste un punct din oIiciu. Timp de lucru: 3 ore.