Sunteți pe pagina 1din 1

Predarea aplicatiilor de seminar va avea loc Joi, 2 iunie, intre orele 8.30 si 12.30 la cancelaria din Povernei.

Acelasi sistem ramane valabil: puteti preda aplicatia tiparita fie personal, fie printrun coleg, insa obligatoriu semnand in borderou pentru predare. Pentru a primi ulterior feedback, retrimiteti aplicatia in varianta electronica, pe adresa de e-mail, dupa afisarea notelor de seminar. De asemenea, predarea rapoartelor de activitate pentru Intelligent Communication se realizeaza pe 2 iunie, insa la cursul de Teoria Organizatiilor. Aplicatia reprezinta cercetarea realizata conform planului de cercetare pe care l-ati predat in aprilie, avand intre 10-12 pagini. Ea cuprinde o parte teoretica de aproximativ 3-4 pagini (in care extindeti motivatia pentru alegerea temei si analiza literaturii de specialitate cuprinse in plan), cercetarea efectiva de 7-8 pagini (in care extindeti obiectivele si ipotezele, descrierea organizatiei si a esantionului, precum si metodologia si designul din plan si la care adaugati rezultatele obtinute, interpretarea acestora si concluzii finale ale lucrarii), precum si bibliografia (minim 5 surse academice, inclusiv suportul de curs). La finalul aplicatiei, includeti in anexa modelul chestionarului, grilei de observatie, grilei de interviu pe care ati utilizat-o in cercetare (daca acestea au fost utilizate) si o sinteza a rezultatelor obtinute (la intrebarea x-15 angajati au raspuns ca...) pentru a demonstra autenticitatea cercetarii. Sub nicio forma nu includeti in anexa toate chestionarele completate, toate interviurile realizate, etc, ci doar modelul si o centralizare succinta a datelor. De asemenea, daca nu aveti un esantion de 100 de subiecti, nu interpretati raspunsurile procentual ("45% considera ca...", ci indicand numarul de respondenti-"10 angajati considera ca....").