Sunteți pe pagina 1din 14

Specificul balanei de pli

a Romniei

Company LOGO

Cuprins
1

Balana de pli

Balana comerciala

Balana serviciilor

Balana veniturilor

Balana transferurilor curente

Contul de capital i financiar

COMPANY
LOGO

Diagram

COMPANY
LOGO

Balana
de pli

Cont curent

Contul de capital
i financiar

Balana de pli

COMPANY
LOGO

Transferuri
curente

Balana
comercial

Cont curent
Venituri

Balana
serviciilor

Balana de plai
Contul curent

COMPANY
LOGO

2010
1. CONTUL CURENT
Bunuri i servicii

Credit
Debit
Net
50 904 56397
-5 493
43 982
51 155 -7173

- bunuri

37 360

- servicii
Venituri

6 622
924

Transferuri curente

5 998

2. CONTUL DE CAPITAL I FINANCIAR


Transferuri de capital
Achiziionarea/vnzarea de active
nemateriale-nefinanciare
Investiii directe
Investiii de portofoliu
Derivate financiare
Alte investiii de capital
Active de rezerv (- cretere, +
scdere)
3. ERORI i OMISIUNI (NET)

2011

44 937 -7577

Credit
Debit
59 517 65455
52 527
59 596

Net
-5 938
-7 069

45 274

52 683

-7 409

6 218
404
2 838 -1914

7 253
1 274

6 913
3 481

340
-2 207

2 404

5 716

2 378

3 338

72 882 67154

3 594
5 728

75 962 70464

5 498

475
100

245
82

230
18

844
337

284
177

560
160

13 927

11 691

2 236

14 544

12 706

1 838

3 626

2 751

875

5 421

3 746

1 675

472
54 282
-

450
48 447
3 488

22
5 835
-3 488

428
54 388
-

499
52 155
897

-71
2 233
-897

440

440

235 -235

COMPANY
LOGO

Text

Balana
comercial

Text

Export
(FOB)

Import
(FOB)

COMPANY
LOGO

Balana comercial (bunuri)

2010
Export (FOB)
Import (FOB)
Soldul balanei comerciale (FOB/FOB)

Ponderea exportului n PIB


Ponderea importului n PIB
Ponderea soldului balanei comerciale n PIB
Ponderea soldului balanei comerciale n soldul
contului curent
Gradul de acoperire a importurilor prin
exporturi (FOB/FOB)
Gradul de deschidere a economiei:
(export+import)/PIB

37 360
44 937
-7 577

Diferene
(+/-)

2011
milioane EUR
45 274
52 683
-7 409

procente
30,0
34,5
36,1
40,1
-6,1
-5,6
137,9
124,8

7 914
7 746
168
puncte

procentuale
4,5
4,0
0,5
-13,1

83,1

85,9

2,8

66,2

74,6

8,5

Balana serviciilor
milioane EUR

2010

2011

COMPANY
LOGO

Indici (%)

Structura (%)

2011/2010 2010

2011

ncasri

6 622

7 253

109,5 100,0

transport
turism-cltorii
alte servicii
Pli

1 928

2 227

115,5 29,1

30,7

860

1 019

118,5 13,0

14,0

3 834

4 007

104,5 57,9

55,3

6 218

6 913

111,2 100,0

transport
turism-cltorii
alte servicii
Net
transport
turism-cltorii
alte servicii

1 156

1 344

116,3 18,6

19,4

1 238

1 408

113,7 19,9

20,4

3 824

4 161

108,8 61,5

60,2

404

340

84,2

772

883

114,4

-378

-389

102,9

10

-154

100,0

100,0

COMPANY
LOGO

ncasri

Pli

Net

Balana veniturilor

COMPANY
LOGO

milioane EUR

2010

Pli
venturi
venturi
venturi
venturi
Net
venturi
venturi
venturi
venturi

din
din
din
din

din
din
din
din

din
din
din
din

2011/2010

munc
investiii directe
investiii de portofoliu
alte investiii de capital (dobnzi)

924
484
-112
438
114

1 274
499
48
578
149

137,9
103,1
x
132,0
130,7

munc
investiii directe
investiii de portofoliu
alte investiii de capital (dobnzi)

2 838
67
541
456
1 774

3 481
92
485
558
2 346

122,7
137,3
89,6
122,4
132,2

munc
investiii directe
investiii de portofoliu
alte investiii de capital (dobnzi)

-1 914
417
-653
-18
-1 660

-2 207
407
-437
20
-2 197

115,3
97,6
66,9
x
132,3

ncasri
venturi
venturi
venturi
venturi

2011

Indici (%)

COMPANY
LOGO

Balana transferurilor curente


milioane EUR

Indici (%)

Structura (%)

2010

2011/2010

2010

2011

2011

ncasri

5 998

5 716

95,3

100,0

100,0

administraie public

1 998

1 984

99,3

33,3

34,7

transferuri private

4 000

3 732

93,3

66,7

65,3

Pli

2 404

2 378

98,9

100,0

100,0

administraie public

1 357

1 371

101,0

56,4

57,7

transferuri private

1 047

1 007

96,2

43,6

42,3

Net

3 594

3 338

92,9

641

613

95,6

2 953

2 725

92,3

administraie public
transferuri private

COMPANY
LOGO

Erori i omisiuni

Transferuri de capital

Investiii directe

Investiii de portofoliu

Contul de
capital
i financiar

Active pasive

Alte investiii

COMPANY
LOGO

Contul de capital i financiar


milioane EUR
2010
Credit
transferuri de capital
achiziionarea/vnzarea de active
nemateriale-nefinanciare
investiii directe
investiii de portofoliu
derivate financiare
alte investiii

Debit

transferuri de capital
achiziionarea/vnzarea de active
nemateriale-nefinanciare
investiii directe
investiii de portofoliu
derivate financiare
alte investiii
active de rezerv BNR

Net

transferuri de capital
achiziionarea/vnzarea de active
nemateriale-nefinanciare
investiii directe
investiii de portofoliu
derivate financiare
alte investiii
active de rezerv BNR

2011

72 882

75 962

475
100

844
337

13 927
3 626
472
54 282
67 154

Indici (%)

Structura (%)

2011/2010

2010

104,2

2011

100,0

100,0

177,7
337,0

0,7
0,1

1,1
0,4

14 544
5 421
428
54 388
70 464

104,4
149,5
90,7
100,2
104,9

19,1
5,0
0,6
74,5
100,0

19,1
7,1
0,7
71,6
100,0

245
82

284
177

115,9
215,9

0,4
0,1

0,4
0,3

11 691
2 751
450
48 447
3 488
5 728
230
18

12 706
3 746
499
52 155
897
5 498
560
160

108,7
136,2
110,9
107,7
25,7
96,0
243,5
888,9

17,4
4,1
0,7
72,1
5,2
x
x
x

18,0
5,3
0,7
74,0
1,3
x
x
x

2 236
875
22
5 835
-3 488

1 838
1 675
-71
2 233
-897

82,2
191,4
x
38,3
25,7

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Company LOGO