FONEMUL S

Atunci când impostăm, fixăm, consolidăm sau automatizăm un sunet avem nevoie de mult material imagistic. Pentru a veni în ajutorul colegilor, părinţilor, cadrelor didactice o să ataşez pentru fiecare fonem un dicţionar ilustrat. Dicţionarul cuprinde imagini ce conţin fonemul de recuperat în poziţie iniţială, mediană, finală. În emisia fonemului S pornim de la sunetul prelung al şarpelui ( sssss). Dacă nu reuşim să scoatem fonemul astfel, deşi am atras atenţia că buzele imită zâmbetul, că distanţa între dinţi este extrem de mică şi că limba stă relaxată pe planşeul bucal, atunci vom folosi o spatulă. Aceasta se pune pe mijlocul limbii, se prinde uşor cu dinţii şi se imită din nou sunetul S. Următoarea etapă este rostirea silabelor directe, indirecte, a logatomilor şi abia după impostarea sunetului astfel, se va trece la rostirea cuvintelor şi apoi a propoziţiilor.

FONEMUL Z
După ce sunetul S a fost automatizat, putem trece la emisia sunetului Z. Este un fel de rutină : pornim de la onomatopee, trecem prin silabe şi ajungem şi la cuvinte. Poziţia organelor fonatoare este ca şi la S, dar cu mâna pusă pe gât se percep vibraţiile coardelor vocale.Epopeea emisiei acestui fonem trebuie să fie finalizată prin exersarea cuvintelor paronime ( S-Z )

FONEMELE Ş,J ŞI CE-CI, GE-GI
De ce sunt toate aceste foneme înscrise aici ? Pentru că mecanismele lor de articulare par asemănătoare, deşi se diferenţiază, pentru că fiecare din ele se bazează pe precedenta. Ca să-l emitem pe J trebuie să-l rostim corect pe Ş, iar pentru CE, CI ne trebuie din nou Ş şi pentru GE, GI ne trebuie J. Ş este o consoană surdă, iar J este una sonoră. La ambele gura este rotunjită şi aerul cald se poate simţi pe podul palmei. Vărful limbii este ridicat. CE, CI se formează din pronunţarea rapidă a sunetelor T, Ş,E,/T,Ş,I, iar Ge, GI din pronunţarea rapidă a sunetelor D,J,E / D,J,I.

FONEMUL Ţ
Ca să poată fi emis sunetul Ţ trebuie să fie achiziţionate două sunete : S şi T. Sunetul Ţ este o combinaţie între cele două sunete. De asemenea trebuie formată o capacitate expiratorie foarte mare. Pentru emisie se pronunţă cu pauze mari la început sunete T şi S (T ........S) urmând ca treptat, pauzele să fie scurtate. După ce s-a reuşit impostarea sunetului, trecem prin acelaşi ritual ( silabe, logatomi, cuvinte, paronime)