Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMRIA COMUNEI _____________________________

PROCES -VERBAL
DE CONSTATARE I SANCIONARE A CONTRAVENIILOR
Nr. ............, ncheiat astzi , ..................
1. Subsemnatul,.............................................................., n calitate de...................................................,
n baza legitimaiei de control nr. .................., eliberat de................................................., n urma controlului
efectuat astzi,............................., ora............, la sediul/antierul ...........................................
am constatat urmtoarele:.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aceste fapte constituie contravenii la
normele legale privind.............................................................. i se sancioneaz cu amend contravenional,
astfel:
a)conform art. ........ alin. ....... lit. ......,
- de la........................ lei pn la.............................. lei;
b)conform art. ........ alin. ....... lit. ......,
- de la.........................lei pn la.............................. lei;
c)conform art. ........ alin. ....... lit. ......,
- de la........................ lei pn la............................... lei;
Total amend
- de la......................... lei pn la.............................. lei;
3. De svrirea abaterilor de mai sus se face rspunztor, dup caz:
a)persoana fizic dl (dna),.................................................................., cu domiciliul n......................................,
str. ..................................................nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ......, ap. .......... judeul..............................,
sectorul. ......., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al / a buletinului / crii de identitate
/ paaportului seria............ nr. ................, eliberat()/emis () de poliia/statul..................................................
la data de..............................., tichet de nscriere a contraveniilor seria........... nr. .................. (pentru ceteni
strini), n calitate de.............................................................;
b)persoana juridic..............................................................................................................................................,
nmatriculat la registrul comerului cu nr. .............. ................., cod fiscal nr. ................................................,
cu sediul n...................................., str. .................................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. ..........,
ap. ........, judeul............................., sectorul......., reprezentat de dl (dna)........................................................,
n calitate de / avnd funcia de.........................................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor
(posesoare) al / a buletinului / crii de identitate / paaportului seria........... nr. ..................., eliberat() / emis
de poliia/statul....................................... la data de............................................., tichet de nscriere a
contraveniilor seria............... nr. ................................... (pentru ceteni strini).
4.Subsemnatul(a),...................................................................................................., posesor (posesoare)
al / a buletinului / crii de identitate seria ...........nr. .......... eliberat() de .................................................
la data de..............................., domiciliat (domiciliat) n..........................., str. .................................... nr. ......,
bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeul/sectorul.................................., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
n calitate de martor, declar c numitul,.................................................................., nu este de fa / refuz / nu
poate s semneze procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor.
5.a) Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu poate s
semneze, motivele privind lipsa martorului etc.)..................................................................................................
..
b) Obieciuni ale contravenientului.......................................................................................................
..
AGENT CONSTATATOR

CONTRAVENIENT

MARTOR

(numele i prenumele, semntura)

6. Potrivit prevederilor art. 31 i 32 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, mpotriva prezentului proces-verbal de constatare
i de sancionare a contraveniei se poate face plngere, n termen de 15 zile de la comunicare, la judectoria
n a crei raz teritorial a fost svrit contravenia.
Prezentul proces-verbal s-a ntocmit n 3 exemplare, coninnd rezoluia de aplicare a sanciunii i
"ntiinarea de plat", i s-a nmnat / comunicat contravenientului un exemplar personal / prin afiare la
domiciliu / cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire nr. ......... din.......................
AGENT CONSTATATOR

CONTRAVENIENT

.
MARTOR

(numele i prenumele, semntura)


7. Rezoluie de aplicare a sanciunii
innd seama de faptele svrite, constatate i consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, n
baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, i avnd n vedere dispoziiile art. 21 din Ordonana Guvernului Romniei
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, subsemnatul .
(funcia i denumirea organului de control cruia i aparine agentul constatator), n calitate de
................................................................................, aplic urmtoarele sanciuni:
- pentru fapta consemnat la lit. a) - amend n valoare de..................... lei (adic...........................................);
- pentru fapta consemnat la lit. b) - amend n valoare de..................... lei (adic...........................................);
- pentru fapta consemnat la lit. c) - amend n valoare de..................... lei (adic...........................................).
TOTAL amend n valoare de.................... lei (n cifre) (adic...................................................) (n litere)
i dispun, n temeiul legii, urmtoarele msuri:...................................................................................................
Msurile dispuse se vor realiza pn la data de......................................................., contravenientul
avnd obligaia de a notifica organului de control ndeplinirea acestei obligaii n termenul stabilit.
8. ntiinare de plat
a) Contravenientul urmeaz s achite suma total de.................................................... lei la C.E.C. Bank sau
la Direcia trezorerie i contabilitate public teritorial n termen de 15 zile de la data comunicrii
prezentului proces-verbal, iar sumele ncasate se fac venit la bugetul local.
b) Contravenientul are obligaia s predea copia chitanei, n termen de 15 zile de la data comunicrii
prezentului proces-verbal, la adresa............................................................... (organului de control cruia i
aparine agentul constatator), situat n......................................, str. ................................... nr. ...........,
judeul/sectorul..............................................., telefon...........................
Dac contravenientul nu achit amenda n termen de 15 zile de la data nmnrii / comunicrii, se va
proceda la executarea silit.

PRIMRIA COMUNEI _____________________


PRIMAR,
_____________________
L.S.
Am primit un exemplar
Contravenient...............................................