Sunteți pe pagina 1din 1

BEST INSOLVENCY SPRL

Societate de practicieni in insolventa

Sediu social: STR. RADU VODA NR

CIF 20876421 RSP 0361

1, BL B8, SC 1, AP 14, SECTOR 4 BUCURESTI, ROMANIA


TEL: 021-330.83.99; FAX: 021- 330.33.72 E-mail : gabrielabreza@yahoo.com

RAPORT DE REPARTIZARE A ACTIVULUI INTRE ASOCIATII SC MULTIMEX FARM SRL

In urma efectuarii de verificari asupra documentelor contabile ale societatii s-a constatat ca societatea nu dispune de bunuri mobile si nici de bunuri imobile, activul net al societatii fiind constituit de suma de 0 lei, reprezentand diferenta dintre capitalul social subscris de asociati in suma de 200 lei si pierderea raportata din anii precedenti in suma de 200 lei. In baza celor aratate mai sus solicitam Oficiului Registrului Comertului Bucuresti - judecatorului delegat admiterea prezentului raport de repartizare a activului si in consecinta, dispunerea radierii societatii comerciale SC MULTIMEX FARM SRL cu sediul in Bucuresti, Bd Iuliu Maniu, nr. 140, Complex Comercial A2, etaj P, camera 2, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/389/2008, CUI 4191191. In motivarea celor prezentate mai sus anexam balanta de verificare si bilantul contabil al societatii SC MULTIMEX FARM SRL la data de 31.12.2009.

BEST INSOLVENCY IPURL Prin administrator coordonator Breza Gabriela