Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE DREPT CIVIL 1. Ce intelegeti prin succesibil?

Prin succesibil se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala. 2. Specificati care este termenul de optiune succesorala? Dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. 3. Care este efectul principal al nedemnitatii succesorale? Efectul principal al nedemnitatii succesorale consta in excluderea mostenitorului in cauza de la mostenirea legala sau testamentara fata de cel care a fost considerat nedemn. 4. Precizati daca o persoana fara discernamant are capacitate de a dispune prin testament? 5. Specificati ce este partajul succesoral? Partajul succesoral reprezinta motivul de incetare din punct de vedere juridic al indiviziunii succesorale. 6. Ce intelegeti prin mostenire ab intestat? Cand patrimonial succesoral este transmisibil in temeiul legii. 7. Care este data deschiderii mostenirii? Mostenirea se deschide la data decesului lui de cujus. 8. Specificati care este locul deschiderii mostenirii? Locul deschiderii mostenirii este locul ultimului domiciliu al lui de cujus. 9. Cum se poate inregistra declaratia de acceptare a unei mosteniri? Atunci cand acceptarea este facuta printr-un inscris autentic, declaratia de acceptare se v-a inscrie in registrul national notarial tinut in format electronic. 10. Definiti notiunea de mostenire legala? 11. Ce conditii se cer unei persoane pentru a putea mostenii? 12. Ce intelegeti prin capacitate succesorala? 13. Ce intelegeti prin comorienti? 14. Precizati daca: copilul nascut mort si persoanele care au decedat inaintea lui de cujus au capacitate succesorala? 15. Specificati caracterele juridice ale transmisiunii succesorale? 16. Specificati care sunt mostenitorii sezinari? 17. Care persoane pot detine capacitate succesorala? Pot detine capacitate succesorala persoanele care exista la data deschiderii succesiunii. 18. Ce sunt mostenitorii sezinari? Mostenitorii sezinari sunt persoanele care detin posesia de drept a mostenirii. 19. Ce intelegeti prin sezina? 20. Specificati care sunt caracterele juridice ale sezinei? 21. Ce intelegeti prin nedemnitate succesorala? 22. Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale? Este o sanctiune aplicabila nu numai devolutiunii legale a mostenirii in principiu producere efecte numai in privinta persoanei vinovate, cazurile care atrag nedemnitatea sunt expres si limitative prevazute de lege. 23. Care este efectul principal al nedemnitatii succesorale? 24. Nedemnitatea succesorala fiind o pedeapsa, persoana considera ca dreptul copiilor de a venii la mostenire este in raport de cauzalitate cu fapta parintelui acestuia? Nu este in raport de cauzalitate cu fapta parintelui declarat nedemn . 25. Specificati cine poate invoca nedemnitatea succesoarala? 26. Precizati care sunt clasele de mostenitori legali conform reglementarilor codului civil? 27. Reprezentarea succesorala: notiune?

28. Specificati cand poate fi admisa reprezentarea succesorala? Reprezentarea succesorala : 1. In linie dreapta descendentii se pot reprezenta unii pe altii; 2.in linie colaterala descendentii fratii si surorile defunctului ii pot reprezenta pe ascendentii lor precedent. 29. Care sunt conditiile reprezentarii succesorale? 30. Care sunt conditiile impuse de codul civil reprezentarii pentru a putea mostenii? 31. Precizati gradul pana la care rudele se succed? Descendentii au dreptul la mostenire la infinit, ceilalti mostenitori legali se succed pana la gradul 4 inclusiv. 32. Ce intelegeti prin testament? 33. Specificati ce intelegeti prin codecedati? 34. Precizati caracterele juridice ale testamentului? 35. Precizati care sunt conditiile de forma pentru validitatea testamentara? 36. Precizati ce intelegeti prin legat? 37. Clasificarea legatelor dupa obiectul lor? 38. Clasificarea legatelor dupa modalitatile care le afecteaza? 39. Cand legatele pot fi anulate sau nule? 40. Precizati ce intelegeti prin caducitatea legatelor? 41. Ce intelegeti prin executarea testamentara? 42. Ce intelegeti prin rezerva succesorala? 43. Precizati care dintre mostenitori au calitatea de mostenire rezervatori? 44. Specificati ce este cotitatea disponibila? 45. Specificati ce intelegeti prin reductiune liberativ excesiva? 46. Precizati ce intelegeti prin raportul donatiilor? 47. Precizati ce intelegeti prin acceptarea expresa a mostenirii? 48. Precizati cum poate fi transmis activul succesoral? 49. Precizati ce este petitia de ereditate? 50. Specificati care sunt caracterele juridice ale petitiei de ereditate? 51. Precizati formele iesirii din indiviziune succesorala? 52. Specificati care sunt cauzele compatibile desfiintarii actului de partaj prin buna invoiala? Partajul succesoral prin buna invoiala poate fi desfiintat prin aceleasi cauze ca si contractele sau conventiile civile.