Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE DREPT CIVIL 1. Ce intelegeti prin succesibil?

Prin succesibil se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala. 2. Specificati care este termenul de optiune succesorala? Dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. 3. Care este efectul principal al nedemnitatii succesorale? Efectul principal al nedemnitatii succesorale consta in excluderea mostenitorului in cauza de la mostenirea legala sau testamentara fata de cel care a fost considerat nedemn. 4. Precizati daca o persoana fara discernamant are capacitate de a dispune prin testament? 5. Specificati ce este partajul succesoral? Partajul succesoral reprezinta motivul de incetare din punct de vedere juridic al indiviziunii succesorale. 6. Ce intelegeti prin mostenire ab intestat? Cand patrimonial succesoral este transmisibil in temeiul legii. 7. Care este data deschiderii mostenirii? Mostenirea se deschide la data decesului lui de cujus. 8. Specificati care este locul deschiderii mostenirii? Locul deschiderii mostenirii este locul ultimului domiciliu al lui de cujus. 9. Cum se poate inregistra declaratia de acceptare a unei mosteniri? Atunci cand acceptarea este facuta printr-un inscris autentic, declaratia de acceptare se v-a inscrie in registrul national notarial tinut in format electronic. 10. Definiti notiunea de mostenire legala? 11. Ce conditii se cer unei persoane pentru a putea mostenii? 12. Ce intelegeti prin capacitate succesorala? 13. Ce intelegeti prin comorienti? 14. Precizati daca: copilul nascut mort si persoanele care au decedat inaintea lui de cujus au capacitate succesorala? 15. Specificati caracterele juridice ale transmisiunii succesorale? 16. Specificati care sunt mostenitorii sezinari? 17. Care persoane pot detine capacitate succesorala? Pot detine capacitate succesorala persoanele care exista la data deschiderii succesiunii.